Proces verbal din 20.08.2019

Proces Verbal - Sedinta ordinara a CLB din data 20.08.2019

ROMÂNIA


JUDEȚUL BACĂU MUNICIPIUL BACĂU

Str. Calea Mărățești nr. 6, Bacău, 600017

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr.        din .09.2019

încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 20.08.2019.

Domnul Primar Cosmin Necula - rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnnl de stat.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Munic’p ului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -bună ziua. în conformitate cu prevederile art. 133(2), lit.”a” și art. 134(1) lit. ”a” din O.U.G. nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1982 din 14.08.2019, a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

In sală sunt prezenți un număr de 16 consilieri, ședința își poate începe lucrările. Lipsesc: doamna consilier Pricopoaea Enula(concediu de odihnă), domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș, domnul consilier Botoi Romică (concediu de odihnă), doamna consilier Lazăr Doina-Emanuela (intra ulterior în sala de ședință).

Dau cuvântul domului Primar pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin Necula - sărut mâna. Bună ziua. Voi da citire Dispoziției de convocare a consiliului local nr. 1982 din 14.08.2019, ce conține proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău în data de astăzi 20.08.2019.

1.

Proiect de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului

Local al Municipiului Bacău pentru ședința extraordinară din data de 20 august 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

2.

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL 29/ 2014

prin care s-au aprobat statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Email: contactprimarie@primarrabacau.ro» Tei: +40 (234) 581849 Fax:+40 (234) 5887573.

Proiect de hotărâre privind mandatarea împuternicirilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea garantării cu suma de 16.000.000 lei prin cesiune de creanță a livrărilor de gaze naturale.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ..Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)” cu codul SMIS 128419.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

5.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)”.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ..Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)” cu codul SMIS 128421 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

7.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandri^ (Traseul tineretului si sportului)”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

8.

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului .Modernizarea stațiilor de transport public” cu codul SMIS 128426.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „ Modernizarea stațiilor de transport public”. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

10.

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ..Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport” cu codul SMIS 128418

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

11.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI


BACĂU

12.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

13.

Proiect de hotărâre privind stabilirea locațiilor din Municipiul Bacau pentru amplasarea de amenajări provizorii în vederea derulării unor activități de propaganda electorală

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -există observații la ordinea de zi prezentata. Vă rog.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase-stimate domnule primar, înainte de a face o observație la ordinea de zi și o solicitare de modificare a ordinii de zi, aș vrea să vă rog să ne lămuriți cu o serie de chestiuni legate de buna desfășurare a ședinței de consiliu local, din punct de vedere tehnic, făcând referire la ceea ce s-a întâmplat în ședința trecută a consiliului local, atunci când înregistrarea ședinței, fără a face referiri la conținutul acelor discuții, doar la partea tehnică a acesteia. Vocile noastre au fost dublate de alte voci, făcând referire chiar și la partea asta de filmare, în timp ce vorbeam unii dintre noi, camera se plimba pe alte persoane și aș vrea să ne ajutați puțin în această problemă și să ne spuneți, ori dumneavoastră, ori din aparatul dumneavoastră de specialitate, dacă noi în acest moment ne bucurăm de aceste... ne bucurăm... oamenii care vor să ne vadă, se pot bucura de aceste chestiuni tehnice, dacă au fost așezate între timp de la ultima ședință până în prezent. Va fi o înregistrare publică, mai înregistrăm de acum încolo ședințele, aceste ședințe și în condiții normale, astfel încât să nu denaturăm conținutul, apoi caracterul solemn al unor activități ale dumneavoastră și ale noastre în cadrul ședințelor de consiliu local, așa cum a fost în ședința trecută și de aceea o să vă rog să ne spuneți dumneavoastră câteva chestiuni în acest sens.

O altă solicitare ar fi, ca la fiecare ședință de consiliu local, să fie prezent cineva din Serviciul Tehnic al acestui compartiment. înțeleg că este o chestiune legată de Compartimentul Administrativ și IT? Și cred că acea cameră de sunet, de filmare ar trebui securizată, ar trebui închisă, acolo să aibă acces o persoană bine determinată din primărie, nu oricine vrea să intre acolo, că pot pune orice măscări pe filmare. Știți? Apare și public și ne facem de râsul lumii. Dacă puteți să ne dați câteva chestiuni în acest sens și după aceea o să vă solicit și o modificare a ordinii de zi. Solicitarea noastră privind modificarea ordinii de zi este aceea, de a introduce în regim de urgență pe ordinea de zi, discutarea rapoartelor Curții de Conturi. Așa cum știți, la ședința ordinară trecută, consilierii dumneavoastră PSD, au părăsit ședința la punctul Diverse, nu a mai rămas nimeni în sală. A rămas ALDE intr-adevăr, am fost doar câțiva consilieri și nu am mai putut discuta în condiții normale aceste rapoarte ale Curții de Conturi. Vă atrag atenția că în Codul Administrativ este specificat că "suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai cu probleme de urgență”, că probabil îmi veți răspunde în acest sens și ”cu majoritate simplă”, conform articolului 135 din Codul Administrativ. în accepțiunea noastră, discutarea rapoartelor Curții de Conturi reprezintă o urgență, pentru ca abaterile grave menționate acolo și pentru care dumneavoastră, înțeleg că Aparatul Primăriei a făcut o contestație în acest sens, dar acele abateri grave trebuie să înceteze de îndată și în sensul acesta ar trebui să găsiți dumneavoastră o zi în care discutăm aceste rapoarte de audit, dacă nu astăzi, că înțeleg că nu a venit nimeni pregătit pentru asta și trebuie o pregătire destul de temeinică, noi ne-am făcut această pregătire, suntem pregătiți în orice moment doriți dumneavoastră. Dacă nu, la ședința următoare să ne facem timp o oră, două, timp în care să trecem prin fiecare punct menționat în aceste rapoarte de audit pentru că într-adevăr reprezintă o urgență a discuta acele abateri grave și aici o să fac referire la SSPM, să nu interpretați că am ceva anume cu acest serviciu, dar sunt menționate acolo prețuri mărite de două până la patru ori. Sunt menționate acolo adaosuri comerciale la materiale care nu simt permise conform Legii achizițiilor publice și articolul 31 după care este organizat SSPM. Sunt abateri care pot ... chiar nu este regizat, este cuvânt din ședința trecută pe care nu l-am mai avut cui să-i spun - să îl mai spunem noi opoziția.

Domnul Primar Cosmin Necula - (vorbește în afara microfonului).

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - da, bun de acord. Ok. Da. Eu vă prezentam urgența. Domnul Primar, eu vă prezentam urgența, pentru că întreba toată lumea de ce solicitam așa ceva. Urgența asta este pentru că trebuie să înceteze, un pic, două cuvinte mai am. Trebuie să înceteze de îndată aceste chestiuni de la SSPM. In plus, față de asta unul dintre directori este condamnat penal, domnul Primar. El va executa muncă în sprijinul comunității. Ori aceste chestiuni trebuie să le discutăm cu toții și să punem punct în urma rapoartelor de audit, pentru că ceea ce v-am sesizat anterior, de bună credință. Vă rog să mă credeți, nu am nimic personal cu nimeni, se regăsește exact în raportul de audit și atât. Mulțumesc. Deci solicit suplimentarea ordinii de zi, astăzi cu aceste rapoarte de audit și vă rog să votați în consecință.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - totuși aș avea și eu o intervenție. Ar trebui să votăm mai întâi președintele de ședință, să intrăm un pic în legalitate pe procedură și după aceea să supunem la vot inclusiv propunerile colegei noastre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -votarea președintelui de ședință face obiectul unui proiect de hotărâre. Ca să poți... Domnul Consilier Daniel Miclăuș - primul proiect. Păi eu ce am zis.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -ca să pot să dau drumul la primul proiect, trebuie să aprob ordinea de zi. Ca să aprob ordinea de zi...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase -ordinea de zi așa cum am punctat și apoi o să votăm în ordine pe celelalte proiecte.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -ca să aprob ordinea de zi... nu am cum să pun președintele dacă nu am aprobat ordinea de zi. Deci supunem în primul rând la vot suplimentarea ordinii de zi propusă de doamna consilier Năstase. A motivat dumneaei urgența.

Cine este pentru suplimentarea la ședința extraordinară de astăzi a ordinei de zi? Avem 5 voturi pentru.

Se abține cineva?

Este cineva împotrivă?

Avem 2 voturi împotrivă, restul abțineri din diferență 11.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase -mie nu-mi este clar că sunt abțineri prin diferență că haideți să ridicăm mâna. Cine este pentru, cine este contra, cine se abține, că așa stăm cu mâna în jos, nu votăm sau cum?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -păi nu, dar doamna Breahnă și doamna Ciocodei au fost împotrivă, restul sau abținut. Eu asta am văzut. M-am înșelat?

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase -păi la abținere au ridicat ALDE și domnul Scripăț mâna. Când ați întrebat distinct cine se abține, a ridicat...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -păi da.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase -... trei persoane, da?


Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -pe mine mă interesează...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase -domnul secretar haideți să votăm așa cum trebuie această chestiune. Da? Ridicăm mâna, cine e pentru, cine e contra, cine se abține?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - păi au ridicat mâna cine a fost pentru. Am întrebat cine se abține. Au ridicat ceilalți. Bun, cine se abține? Domnul Huluță vă abțineați adineauri, acum nu vă mai abțineți? Bun deci câte abțineri? 2 abțineri, da? 3 abțineri. Cine e împotrivă? Restul împotrivă. Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNA-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

absent

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

1ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLAUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PR1COPOAEA ENULA

absent

17.

SCR1PĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

5

8

3

Cu 5 voturi pentru, 3 abțineri și 8 voturi împotrivă.

Oricum totalitatea voturilor de abțineri se socotesc tot la voturi împotrivă. Așa spune Codul administrativ, de asta pentru mine nu are nici o relevanță din punctul acesta de vedere. Deci suplimentarea ordinii de zi nu a fost aprobată.

Acum supunem la vot ordinea de zi așa cum a fost propusă. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BRE AHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICÂ

absent

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

absent

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

15

1

-

Cu un vot împotrivă, al doamnei Năstase, nu avem nici o abținere și 15 voturi pentru s-a aprobat ordinea de zi.

întrebăm domnii consilieri dacă există o situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi? Domnul Bîrzu.

Domnul Consilier Ilie Bîrzu - la proiectul nr. 3 nu voi participa la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -motivul.

Domnul Consilier Ilie Bîrzu - sunt membru AGA la S.C. Thermoenergy.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -vă mulțumesc.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt -am și eu un punct de vedere, dar nu știu cui să mă adresez că se pare că mergem împotriva legii, atâta timp cât nu avem președinte de ședință. Deci vreau să vin cu un amendament-acel Raport al Curții de Conturi să fie introdus pe ordinea de zi a ședinței ordinare. Deci nici nu-1 putem ignora, nici nu-1 putem aprecia, dar nici nu putem să nu-1 supunem unei discuții că până la urmă e societatea noastră cu bune, cu rele, își asumă, nu își asumă, dar nu putem să fim îngrădiți din a asigura în plen acel raport, întrucât astăzi nu avem cum să-1 mai trecem pe ordinea de zi, chiar nu suntem pregătiți, îl propun ca amendament pentru ședința ordinară din luna august. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -îl propuneți la ședința următoare, domnul Scripăț, pentru că acum nu puteți propune amendamente pentru ședința următoare.

Doamnelor și domnilor consilieri, supunem aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție la această ședință și care v-a fost trimisă pe mail.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

>ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONEL A-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

absent

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCAVASILE

X

14.

M1CLAUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

absent

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DAN1EL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

16

-

Cu 16 voturi a fost aprobată modalitatea de vot.


Acum vom proceda la primul proiect, la supunerea la vot și la discuțiile dumneavoastră la proiectul privind alegerea președintelui de ședință pentru această ședință. Rugăm pe domnul Primar să prezinte expunerea de motive.

l.Se trece la punctul 1 ai ordinii de zi si domnul Primar Cosmin Necula prezintă Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședința extraordinară din data de 20 august 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -doamnelor și domnilor consilieri locali documentația ați avut-o la mapă, vă rog frumos să decideți viitorul președinte de ședință pentru această ședință extraordinară.


Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -aviz - favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă raportul de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală).

Comisia de specialitate prezintă avizul favorabil la proiectul de hotărâre ( 5).

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -vă rugăm să faceți propuneri.

Domnul Consilier Daniel Miclăus - o propunere aș avea eu, pe colega mea Raluca Năstase.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -deci o propunere e doamna Raluca Năstase.

Domnul Huluță.

Domnul Consilier Ghiorghe Hulută - o propun pe doamna Pravâț. Doamna Breahnă.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela - Cristina- mulțumesc frumos, nu. Eu sincer nu.

Domnul Consilier Daniel Miclăus -- doamna Pravăț sau doamna Breahnă.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela - Cristina-amândouă la un loc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -doamna Breahnă, doamna Năstase e vorba de ședința de astăzi.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela - Cristina - nu, nu. Eu declin propunerea domnului Huluță.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase -eu nu doresc să fiu astăzi președinte de ședință.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela - Cristina -nici doamna Năstase nu dorește.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - mulțumesc colegului meu.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela - Cristina -si eu mulțumesc colegului meu. Eu îl propun pe domnul Gheorghe Dănilă. Pe colegul nostru domnul Gheorghe Dănilă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -domnul Dănilă. Am înțeles. Domnul Dănilă, dumneavoastră acceptați? Bun, punem prima propunere la vot. Cine este pentru ca domnul Dănilă să conducă ședința de astăzi?

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUIUE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

absent

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

absent

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

15

1

Deci cu unanimitate. Corect 15 pentru și o abținere. Mai este vreo propunere? Domnul Dănilâ, vâ rog frumos treceți în față și preluați-vă atribuția E vorba de o singură ședință.

Domnul Consilier Gheorghe Dănilă - doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de organizare și funcționare.

2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gheorghe Dănilă dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL 29/ 2014 prin care s-au aprobat statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU


Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vă supun modificarea Anexei nr. 2 la HCL 29/ 2014 prin care s-au aprobat statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate. Rog consiliu local să delibereze cu privire la acest proiect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -aviz- favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1,2, 3,4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Gheorghe Dănilă - discuții asupra proiectului? Poftiți doamna consilier.


Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase -stimate domnule Primar, stimate domnule președinte de ședință, referitor la acest proiect introdus de dumneavoastră pe ordinea de zi avem câteva observații în ceea ce privește funcțiile propuse, modalitatea de propunere în ceea ce privește expunerea de motive. în această expunere de motive nu apare o analiză pe aceste servicii sau compartimente din care dumneavoastră faceți propuneri de transformare a funcțiilor și a titularilor acelor funcții, a unor persoane. Nu are importanță numele lor și aici nu o să facem referire la nici una dintre aceste persoane. Spre exemplu, o să discutăm aplicat; referitor la Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ-aici nu am găsit o analiză, câți salariați sunt în acest serviciu, câte dintre funcțiile contractuale se pot transforma în funcții publice, dacă sunt spre exemplu, 10 salariați aici, de ce este numai un salariat propus pentru a se transforma această funcție în funcție publică? Văd că salariatul are o cerere în acest sens. întrebarea mea este, ați discutat și cu ceilalți salariați această problemă, au întocmit și dânșii niște cereri care ... o să întrerup în momentul în care apare și altcineva vrea să ia cuvântul. Doriți doamna Dragomir, să luați cuvântul? Da? Mulțumesc.

în cadrul acestui serviciu, spre exemplu, s-a discutat cu toți salariații, au întocmit și dumnealor niște cereri? Acestea nu au fost aprobate sau nu s-au discutat cu dânșii sau li s-a luat niște negații că nu vor să fie funcționari publici? Care este discuția cu dânșii? Pentru că pe bună dreptate, pe mine consilier Raluca Năstase, o să mă întrebe respectivele persoane care astăzi nu sunt trecute în funcții publice, o să mă întrebe-doamna consilier, dar eu când o să fiu, sau cum s-a procedat? Poate ...ați spus ceva, nu v-am înțeles.

Se vorbește în afara microfonului.

Așa, poate o să ne întrebe sau poate nu. în acest sens, eu aș vrea să întreb, șeful acestui serviciu ce analiză a făcut, de ce nu ne-a pus-o la mapă, să știm și noi ce se întâmplă cu acest serviciu?

Trecem mai departe; Serviciul... Direcția Arhitect Șef, mă scuzați. Aceeași discuție, câți salariați sunt acolo, care a fost analiza făcută acolo de șefiil de serviciu care presupun că v-a prezentat-o dumneavoastră și aparatului de specialitate. Unul devine consilier public, funcționar public, ceilalți rămân funcționari contractuali și aici o să vă pun în vedere că de la 1 ianuarie viitor, 2020, toți funcționarii contractuali care vor deveni funcționari publici vor trebui să dea concurs. Deci pe undeva noi acum securizăm aceste 6-8 posturi, nu are importanță, repet, numele acestor persoane, cine sunt ele, întâmplarea face că pe unele dintre dânsele le cunosc și sunt persoane de toată strădania și pe care poți pune baza, dar sunt și alții. Noi despre acei alții vorbim în această discuție.

Trecem mai departe, la următorul compartiment, Corp Control. De asemenea, nu știm câți salariați sunt la Corp Control. Unul dintre aceștia este propus ca funcționar public, restul rămânând contractuali, dacă sunt mai mulți nu știu. Repet, nu știu, nu știm nici unii dintre noi sau poate unii știm, alții nu știm. Găsiți oportun dumneavoastră că acest om trece pe funcționar public, restul rămân în aceeași formulă ca până acum.

Domnul Consilier Laur Sova-Gâțu - doamna consilier, îmi cer scuze. Cred că a înțeles domnul Barbu care se ocupă de acest serviciu. Nu are rost să parcurgem absolut toată lista.

Numărul consilierilor prezenți devine 17 prin intrarea în sala de ședință a doamnei consilier Doina-Emanuela Lazăr.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase -domnul consilier, având în vedere că sunt opt posturi puse în această hotărâre de consiliu, în acest proiect de hotărâre de consiliu local, din opt servicii sau câte reies ele și având în vedere că în cadrul primăriei sunt atât de mulți salariați care nu sunt prinși în această hotărâre de consiliu local, vă rog să aveți răbdarea să discutăm cu atenție despre această problematică.

Domnul Consilier Laur Sova-Gâtu - ok, dar cred că a înțeles domnul Barbu și vă poate da pe fiecare parte,... nu?

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase -bun. Mai am de adăugat chestiuni aici. Vă rog să aveți răbdare.

Domnul Consilier Laur Sova-Gâtu -multe.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase -vreți să scurtăm, să nu mai discutăm despre aceste compartimente? Nu mai discutăm despre aceste compartimente și rămâne așa cum le-ați. . o să vă întreb pe dumneavoastră domnul consilier.

Domnul Consilier Laur Șova-Gâtu - vă rog.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - Ghită. cere cuvântul la domnul președinte. Domnul consilier, dacă tot m-ați întrerupt...

Domnul consilier Ghiorghe Hulută - vorbești de o jumătate de oră Raluca.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - domnul consilier, dacă m-ați întrerupt, vorbiți dumneavoastră despre aceste compartimente, despre analiza aceasta și despre ceilalți salariați.

Domnul consilier Ghiorghe Hulută - doamna consilier, ieri în comisie ... ați avut jumătate de oră întârziere.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - domnul Huluță, am discutat ieri în comisie în mod repetat. Uitați-vâ sunt aici doamnele din... din birou. Am discutat toate aceste probleme. Domnul Primar, domnul președinte, pot să discut în continuare despre proiect?

Domnul Primar CosminNecula - vă rog.


Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - da. Trecem la Compartimentul Implementare Proiecte. De asemenea un singur consilier devine... un singur post devine funcționar public, că restul rămân funcționari contractuali. Da? De asemenea în Compartimentul juridic aceeași chestiune.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -doamna consilier.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -doamna consilier ca să ...informația asta că unul devine funcționar public și ceilalți rămân contractuali de unde o aveți?

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - din materialul dumneavoastră, domnul secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -păi nu acolo...


Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - aveți mai multe?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -acolo nu spune că ceilalți sunt contractuali. Realitatea e tocmai invers.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - asa.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -acești oameni sunt...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - păi spuneți, nu ați explicat...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -sunt incompatibili.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - domnul secretar, expunerea de motive nu este clară, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - mă ascultați?

Domnul Primar Cosmin Necula -stati un pic, nu fiți agitată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -doamna consilier, dumneavoastră ca principiu aveți dreptate. Eu nu zic că nu aveți dreptate, dar situația este exact invers de cum o prezentați.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - ok. Prezentați-o corect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -acești oameni au rămas singurii prinși în structurile care sunt, care nu sunt funcționari publici și transformarea lor în funcționari publici s-a făcut ca urmare a apariției Codului Administrativ, care Codul Administrativ, aveți în raportul de specialitate și aveți și în expunerea de motive care spune foarte clar ”acele funcții care îndeplinesc următoarele atribuții” și vi le enumeră foarte frumos la articolul 370, automat alea sunt funcții de autoritate publică și sunt funcționari publici. Acești funcționari publici sau aceste persoane sau aceste funcții, la care dumneavoastră faceți acum referire și care fac obiectul proiectului de hotărâre, sunt singurii care în structurile lor au rămas netransformați în funcționari publici. Acum Codul administrativ face ce Legea 188 nu a făcut și a spus foarte clar - îndeplinești funcțiile astea, ai atribuțiile astea? Atunci ești funcționar public.


Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - domnul secretar, sunt singurii în compartimentele lor. în celelalte compartimente?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - din ceilalți.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - în celelalte compartimente s-a realizat această informare? Și repet, de ce nu spuneți clar în expunerea de motive aceste aspecte? Acești oameni sau aceste funcții și atenție în Codul administrativ se face referire la funcții.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - păi la funcții.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - nu spune nimeni...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -corect.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - nu se spune în Codul administrativ că prin hotărâre de consiliu local se aprobă niște persoane și nu știu de ce ...


Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - în Codul administrativ se face referire la niște atribuții. Dacă persoanele, oricare ar fi ele, au în fișa postului atribuțiile enumerate la articolul 370, atunci acestea îndeplinesc condițiile și este obligatoriu să fie funcționari publici, nu e vorba de cererea care este ... care ați evocat-o dumneavoastră , e mai mult un accept pentru că nu a făcut nimeni, vă spun eu că a fost chiar o reticență, pentru că nu e un așa mare avantaj să fii funcționar public, pentru că în calitate de personal contractual poți să mai ai și alt job. în momentul când ești funcționar public nu-ți mai permiți să ai nici un alt job. Deci nu vă închipuiți că funcția publică e atât de mare, de o favoare atât de imensă. Nu, din punctul meu de vedere și din punctul de vedere și a lor, e o constrângere. Deci din momentul din care devin funcționari publici au o grămadă de obligații care îi constrâng din toate punctele de vedere.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - domnul secretar, aici nu facem aprecieri personale despre cum vi se pare dumneavoastră că e funcția publică.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - nu. E vorba de statut.


Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - ... sau cum mi se pare mie sau unui alt consilier.

Domnul Secretar Genera] al Municipiului Bacău Nicoiae-Ovidiu Popovici -doamna Năstase, doamna consilier, eu vorbesc numai pe lege.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - pe lege vorbiți.

Domnul Secretar Generai al Municipiului Bacău Nicoiae-Ovidiu Popovici -uitați-vă la Legea 53-Codul muncii și o să vedeți ce incompatibilități, ce obligații au și faceți referire cu Codul administrativ și o să vedeți câte lucruri nu are voie să facă un funcționar public. Nu e nici un fel de apreciere personală, e ceea ce spune legea. Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicoiae-Ovidiu Popovici -personalul contractual și ca să rezum, în Primăria Municipiului Bacău, personal contractual este la Salubritate, restul sunt funcționari publici și tocmai asta este ideea, că aceste funcții au rămas de-a lungul vremii netransformate în funcții publice.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - astea sunt toate cele 6,8, cât ați spus dumneavoastră aici. Nu mai este nici o funcție netransformată, ați făcut această analiză? Domnul secretar, eu cred că dumneavoastră ați înțeles despre ce am vorbit eu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicoiae-Ovidiu Popovici - nu. Nu am înțeles.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - păi cum ne expuneți? Ce n-ați înțeles? Am spus foarte clar. în expunerea de motive nu sunt referate pe compartimente, din care să reiasă clar, în compartimentul X avem N oameni dintre care 5 sunt funcționari publici.

Domnul Președinte de ședință Gheorghe Dănilă - domnul Primar, vă rog frumos dacă vreți să completați.

Domnul Primar Cosmin Necula - departe de mine gândul, doamna consilier să vă întrerup, dar ați luat-o de la capăt.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - nu e nici o problemă, discutăm.

Domnul Primar Cosmin Necula - ați luat-o de la capăt cu acest subiect, crezând că dacă discutăm de două ori spuneți mai bine sau înțelegem mai tare. înțelegem toți o singură dată. Dacă vreți să discutați la nesfârșit pe acest subiect, nu e nici o problemă.

Doamna Consilier Maria Raluca Năstase - domnul secretar m-a întrerupt, de aceea. Dumneavoastră nu ați spus nimic.

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul secretar a încercat să vă explice ceva... Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - a încercat și nu a reușit. Mi-a explicat, da, ne-a explicat tuturor.

Domnul Primar Cosmin Necula - și mă bucur că a reușit să vă facă să înțelegeți, dar eu nu mai înțeleg de ce o mai luați de la capăt. Mai mult decât atâta...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - pentru că nu a răspuns.

Domnul Primar Cosmin Necula - vreau să vă mai spun ceva. Mai avem un pic până suntem în ședință de guvern, doamna consilier. Acolo facem proiectul de hotărâre de guvern, facem analize de impact asupra economiei, analize macroeconomice, acolo facem studii de impact. Aici, la Primăria Municipiului Bacău și in Consiliu Local, avem o serie de cereri și o serie de documente și avem un Cod administrativ. Am prezentat proiectul de hotărâre cu toate avizele de specialitate pentru dumneavoastră. Dacă dumneavoastră considerați că este oportun, legal sau nu, aveți posibilitatea să-1 votați sau să nu-1 votați. Eu înțeleg că trebuie un număr acum, pe o cameră de luat vederi, dar vă spun că nu e un subiect acum să-l discutăm la nesfârșit din următoarele considerente doamna consilier. Doamna consilier, dacă îmi permiteți? Mă adresez dumneavoastră.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - da. Să știți că nu v-am înțeles ce legătură are camera și numărul.

Domnul Primar Cosmin Necula - ați înțeles foarte bine.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - domnul Primar eu nu vin aici, vă rog să nu mă jigniți.

Domnul Primar Cosmin Necula - dar nu v-am jignit. Doamne ferește.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - eu nu vin aici să fac numere de spectacol.


Domnul Primar Cosmin Necula - doamna consilier... Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - serios.

Domnul Primar Cosmin Necula - doamna consilier, dacă vorbim mai mult, să știți că nu vorbim mai bine.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - nu-mi face nici o plăcere să stăm aici să discutăm ore.

Domnul Primar Cosmin Necula - dacă vorbiți mai mult nu înseamnă că vorbiți și mai bine, doamna consilier. Dacă vorbiți mai tare, nu înseamnă că vorbiți mai inteligent. Dacă o repetăm de la capăt, nu înseamnă că înțelegem mai bine.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - bun. Păi atunci nu faceți afirmații cu numere și cu camere și cu nu știu ce. Vă rog frumos.

Domnul Primar Cosmin Necula - nu am spus nici un nume. Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - vă rog frumos.


Domnul Primar Cosmin Necula - nu. Deci eu vă repet, dumneavoastră aveți posibilitatea, din punctul meu de vedere, faceți o discuție inutilă, că unii sunt de toată strădania, unii nu sunt de toată strădania, unii sunt, unii nu sunt, vă puneți tot felul de întrebări. Domnul secretar v-a explicat din punct de vedere legal și motivul pentru care a vizat legalitatea la acest proiect, de aici încolo sunt subiecte de vot. Asta este părerea mea.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - păi domnul Primar, am spus că unii sunt de toată strădania, alții nu, pentru că ați băgat în hotărârea de consiliu local niște oameni, opt persoane care nu aveau ce căuta în această hotărâre de consiliu local. Dumneavoastră trebuia să propuneți un număr de funcții așa cum prevede...

Domnul Primar Cosmin Necula -asta e părerea dumneavoastră.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - nu, așa prevede Codul administrativ și vă rog să citiți articolele la care se face referire în Codul administrativ. Eu le-am pregătit, le-am scos aici și dacă aveți răbdare o să le citim

Domnul Primar Cosmin Necula - doamna consilier, aveți dreptul să nu votați proiectul de hotărâre sau ....

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase -dar, domnul Primar, discutăm.


Domnul Primar noi gândim, întâi discutăm cu dumneavoastră, clarificăm ...

Domnul Primar Cosmin Necula - dar puteți discuta în comisie.

Doamna Consilier Maria - Raluca Nâstase -am discutat și la comisie, am și sunat, le clarificăm.

Domnul Primar Cosmin Necula - unde ați sunat?

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase -la doamna director Tamba.

Domnul Primar Cosmin Necula - si nu v-a lămurit?

Doamna Consilier Maria - Raluca Nâstase -am pus întrebările necesare, m-am lămurit eu singură, citind. Acum vă transmit și dumneavoastră. Nu înțeleg ce vă deranjează că discutăm de jumătate de oră. Mie vreau să-mi fie foarte clar.

Domnul Primar Cosmin Necula - vorbiți de trei sferturi de oră pe un subiect care nu e subiect care...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - domnule Primar, vreau să fie foarte clar pentru toată lumea, că acești opt oameni introduși de dumneavoastră într-o hotărâre de consiliu local, care vor deveni funcționari publici, sunt ultimii din această primărie a căror posturi...

Domnul Președinte de ședință Gheorghe Dănilă - haideți să scurtăm....

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - a căror posturi se pliază pe transformarea pe funcționari publici.

Domnul Președinte de ședință Gheorghe Dănilă - doamna consilier, vă rog frumos.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - vă rog nu mai spun nimic, haideți clarificați.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu - explicități aceste funcții. Nu puteți spune că sunt introduși, adică sunt introduși, luați cu forța, adică au niște cereri.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - am văzut doamnă. Mai sunt și alte cereri, v-am întrebat, nu răspunde nimeni. Mai sunt și alte cereri care au fost refuzate, de exemplu din motive obiective. Nu se pliază pe...

Domnul Președinte de ședință Gheorghe Dănilă - doamna consilier, domnul viceprimar Scripăț vrea să continue.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - domnul președinte, dacă îmi permiteți? Mulțumesc.

Doamna consilier, au venit niște promovări.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - sunt promovări astea, că nu s-a spus nicăieri că sunt promovări?

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - în primul rând după unii promovări, după unii retrogradări, dar asta este o altă problemă.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - dar nu putem discuta în regimul acesta.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - în primul rând s-a dat curs celor care au depus cereri.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - Codul administrativ nu spune așa ceva.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - eu v-am ascultat, sau aproape că v-am suportat. Deci s-au depus niște cereri, s-au verificat dacă îndeplinesc condiții, s-a ajuns la concluzia că opt din colegii noștri, care erau personal contractual, îndeplinesc condițiile de funcționar public. Că e avantajos, comentarii, că e mai bine contractuali, că nu e mai bine, ei își asumă. Eu aș pune doar o singură întrebare dacă există și buget pentru aceste promovări sau aceste numiri promovări sau trecerea de la...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - nu se măresc salariile, am întrebat eu domnule viceprimar, rămâne același fond de salarii. Același fond de salarii, aici m-am documentat.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - eu nu am acuzat pe nimeni că s-a furat din banul public, nu este vorba de furat. Da, deci nu aș fi vrut să discut deloc la proiectul acesta, dar prea mult batem toba inutil pe un proiect...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - nu este deloc inutil. Pot să vă întrerup puțin? Dacă s-a făcut această analiză, la care faceți dumneavoastră referire, că nu se află la documentația proiectului?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -doamna consilier, haideți să înțelegem fenomenul corect. Aceste funcții, nu persoane, aceste funcții au fost identificate în cadrul compartimentelor în care funcționează ca fiind singurele din compartimentele și structurile respective care îndeplinesc prerogativele de putere publică de la articolul 370 și care trebuiesc transformate. Nu e vorba de nici de promovare, nici de avansare. Funcțiile publice sunt echivalente cu funcțiile contractuale. Deci omul nu câștigă nici un fel de bani. V-am repetat, acea cerere și domnul Barbu să mă infirme sau să mă confirme, acea cerere a fost dată la solicitarea domnului Barbu, ca un accept al funcționarului de a fi trecut pe funcționar public.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - da, domnul secretar, am înțeles asta. Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - doi. Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - în expunerea de motive nu spune că sunt singurele funcții.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - doi, doi. Nu există

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase -spuneți așa la articolul unu. Opriți-vă. Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidin Popovici -oleacă. Lăsați-mă să termin.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase -da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - doi. Nu mai există nici un fel de cerere. Domnul Barbu...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase -si de unde să știm domnul secretar, ce ce nu ați...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - păi aici vroiam să ajung. Dacă mă lăsați, imediat vă explic.

3. Dacă dumneavoastră aveți nelămuriri sau vreți să precizați, aveți dreptul la această interpelare.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase -am dreptul la interpelare și o să solicit retragerea proiectului de pe ordinea de zi, domnul secretar. De aceea discut punctual acest lucru și...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - și trei. Acest proiect de hotărâre nu face referire la nici un fel de persoană. Face referire strict la funcții, doamnă.

Domnul Consilier Daniel Miclăus - dacă îmi permiteți și mie o primă intervenție domnule președinte de ședință? Eu aș dori să-l auzim, avem un specialist aici, pe domnul Barbu care este de notorietate în Bacău, a condus și o instituție de prestigiu în Bacău și profilat pe acest subiect de discuție și aș dori să-l auzim pe domnul Barbu. Noi am avut o discuție interesantă ieri la comisia juridică, am și lămurit în cadrul comisiei anumite... și am ajuns la un consens acolo. Mi-aș dori să-1 auzim pe domnul Barbu referitor la problemele ridicate de către colega mea pentru a ne edifica cu toții. Eu, din ce am înțeles se transformă opt posturi de natură contractuală în post de funcții publice. Corect, domnul Barbu? Vă rog să detaliați.

Domnul Președinte de ședință Gheorghe Dănilă - îl invit pe domnul Barbu să...

Domnul Barbu Ion - Șef Serviciu Managementul Resurselor Umane și Administrativ - vă mulțumesc, domnul consilier. Problema, din punctul meu de vedere, este foarte simplă. Deci noi avem obligația de a identifica activitățile care au prerogative de putere publică stabilită prin articolul 370, de a transforma aceste posturi în funcții publice. Practic, doamna consilier a prezentat, deci este o obligație legală impusă de Codul Muncii. Persoana de la Compartimentul Resurse Umane care este singura persoană contractuală și nu mie îmi creează un prejudiciu în crearea procedurilor, pentru că neavând calitatea de funcționar public nu poate participa la concursuri și la alte asemenea proceduri organizatorice care vizează funcționarii publici, iar în cadrul altor persoane care inițial nu îndeplineau condițiile și aici fac referire la situația Cabinetul Arhitectului Șef, unde domnul Stan prin preluarea atribuțiilor legate de gestionarea situației privind regulamentul de protecția datelor cu caracter personal, este o sarcină suplimentară care i-a fost acordată prin dispoziție de primar în cursul ... după angajarea dânsului, practic a devenit imperativă transformarea postului datorită acestor completări a fișelor de post cu noi sarcini și atribuții. Cred că nu e cazul să mai luăm în calcul persoanele prezente aici, colega mea, doamna Diana Ilie, care iarăși îndeplinește în totalitate condițiile. Deci nu s-a făcut, deci nu exclud varianta ca până la finalul anului să mai avem încă opt, zece asemene transformări. Noi suntem într-un proces de analiză a activității. Codul administrativ prevede ca în termen de 120 de zile de la aprobarea lui să modificăm, să analizăm structura organizatorică și regulamentele de organizare și funcționare ale consiliului local, ale aparatului de lucru propriu al primarului și celelalte regulamente. Practic în această perioadă, suntem într-o perioadă de ajustare din punct de vedere procedural. Este foarte probabil ca la ședința ordinară să avem din nou un proiect de modificare a unor structuri în astfel de posturi. Poate că suferă din documentația depusă din punct de vedere cantitativ a informațiilor pe care sunt expuse, dar am prezumat că majoritatea celor prezenți aici se vor informa în prealabil. Probabil că zilele astea libere ...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - mulțumesc, domnule director. Am înțeles expunerea dumneavoastră, este corectă din punctul dumneavoastră de vedere. Din punctul nostru de vedere, ar fi trebuit ca să faceți toată această analiză, sigur că aveți un termen de 120 de zile. Trebuia să aveți răbdare să parcurgeți tot acest termen, să analizați toate funcțiile acestea care pot fi transformate din contractual în public, da? întâmplarea face ca astăzi sunt cele opt persoane, fără să dăm nume.

Domnul Președinte de Ședință Gheorghe Dănilă - doamna consilier, începem iar discuția de la început? Vă rog frumos dacă puteți sintetiza în câteva cuvinte, dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre, unde vă puteți exprima modul de vot. Domnul secretar, vă rog frumos.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - domnul președinte, dumneavoastră ați concluzionat sau ați hotărât dumneavoastră prin puterea proprie că nu mai putem discuta cu domnul director care mi-a răspuns atât de frumos și a aplicat o concluzie? Domnul Președinte de Ședință Gheorghe Dănilă - doamna consilier.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - spuneți domnul președinte.

Domnul Președinte de Ședință Gheorghe Dănila - conform Codului Administrativ în vigoare, pot limita timpul dumneavoastră. Da?

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - asa. păi faceți-o, domnul președinte. Dacă vă deranjează atât de mult ce vorbesc eu cu domnul director.

Domnul Președinte de Ședință Gheorghe Dănilă - nu mă deranjează. Vă puteți exprima la vot opțiunea dumneavoastră.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - până la vot trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea ce se întâmplă cu aceste posturi.

Domnul Președinte de Ședință Gheorghe Dănilă - de 40 de minute repetați același lucru.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - domnul director, în urma a ceea ce mi-ați spus, domnul președinte, în urma a ceea ce mi-a răspuns domnul director Barbu, îi adresam câteva ...poftiți?

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - dacă îmi permiteți, colega?

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase -vă rog. Da.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - domnul președinte, numai două secunde.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - numai un pic, ca să termin cuvântul Daniel, după care tragi și tu concluzii. Domnul director, revenim la ceea ce ...da, te rog frumos.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - nu, aștept să termini.

Domnul Președinte de Ședință Gheorghe Dănilă - nu v-am dat cuvântul domnul consilier. Vă rog frumos. Lăsați să termine colega dumneavoastră.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - ok. Aici aveți dreptate.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - chiar te rog Daniel, să fii cu mai multă răbdare când vorbesc colegii tăi, că suntem din grupul PNL. Da?

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - ok.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - domnul director. Așa. Adică facem parte din același grup, domnul consilier ...da știu dar numai un pic ca să terminăm discuția. Da? Domnul director, înțeleg că începem să râdem, să glumim pe tema asta, opt salariați devin funcționari publici, se transformă... restul nu. Dumneavoastră ... Se vorbește în afara microfonului.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - da. Nu. Numai puțin. Domnul Primar, să știți că eu vorbesc și cu doamnele de serviciu, dacă este cazul. Cu cea mai mare politețe, nu luați în derâdere funcția de doamnei de serviciu sau ce sunt dânsele că vorbim cu toții. Domnul director, aveți o situație clară-câte posturi mai aveți că sunt opt, nouă, în urma analizei dumneavoastră care, apropos, trebuia să fie la expunerea de motive. Aveți o situație clară la ora aceasta, că ne puneți să votăm pentru opt persoane, da, în referat. Domnul Primar, dacă mă vedeți pe mine că ... de ce folosiți cuvinte de astea nepotrivite?

Doamna Consilier Ioana -Raluca Dinu - doamna consilier, dar care e concluzia la care vreți să ajungeți de o jumătate de oră?

Domnul Barbu Ion - Șef Serviciu Managementul Resurselor Umane și Administrativ - referitor la cele opt persoane analizate în prezent la acest proiect de hotărâre, eu nu am nici un dubiu că îndeplinesc în totalitate condițiile prevăzute de lege.

Domnul Consilier Daniel Miclăus - haideți să lămurim...

Domnul Barbu Ion - Șef Serviciu Managementul Resurselor Umane si Administrativ - e o analiză finală. în condițiile actuale, ar fi bine să știți că la Serviciul Resurse Umane avem trei persoane valide cu care lucrez. Ca să fac o analiză raportat la 653 de salariați în mai puțin de o lună...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase-păi de ce vă grăbiți, domnul director, pentru că dumneavoastră propuneți opt. Ziceți că mai sunt 650 de oameni de analizat. Acum punem opt. Poate până la sfârșitul anului nu aveți timp să evaluați pe toți. De la 1 ianuarie, ca să devii funcționar public, așa cum spune legea, trebuie să dai concurs. Nu vi se pare că există o vulnerabilitate, o inechitate între cei abordați astăzi și restul lumii?

Domnul Barbu Ion - Șef Serviciu Managementul Resurselor Umane si Administrativ -nu.

Domnul Președinte de ședință Gheorghe Dănilă - propun consiliului local, prin vot, stimați consilieri, propun consiliului local, prin vot să limităm discursul doamnei Năstase. Vă rog, cine este pentru?

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - domnul consilier, asta este cenzură.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase-domnul președinte de ședință aveți răbdare. Uitați, domnul Primar are răbdare.

Domnul Președinte de Ședință Gheorghe Dănilă - sunt 40 de minute doamnă. Nu se poate ca un om să vorbească 40 de minute.

Domnul Consilier Daniel Miclăus -vezi Raluca, dacă nu m-ai lăsat să vorbesc când ți-am luat apărarea.

Doamna Consilier Maria - Raluca Nastase-te rog să mă scuzi. Domnul Consilier Daniel Miclăus -domnul președinte de ședință.

Domnul Președinte de Ședință Gheorghe Dănilă - vă rog frumos, eu am supus la vot. Propunerea mea vreau s-o supun la vot.

Domnul Consilier Daniel Miclăus -domnul președinte de ședință, eu ...

Domnul Președinte de Ședință Gheorghe Dănilă - nu intrați peste mine domnul Miclăuș, vă rog frumos. Ați vrut să fiu președinte, lăsați-mă să conduc. Nu ați vrut să veniți aici...

Domnul Consilier Daniel Miclăus -ok. Ok.

Domnul Președinte de Ședință Gheorghe Dănilă - vă rog frumos să mă respectați. Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase-domnul președinte, dumneavoastră nu supuneți la vot că nu s-au terminat discuțiile, iar domnul director vroia să ne dea un răspuns referitor la cei 650 de salariați din Primărie care urmează a fî evaluați.

Domnul Președinte de ședință Gheorghe Dănilă supun la vot limitarea cuvântului doamnei Năstase. Vă rog, cine este pentru?

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț - numai un pic. Doamna Năstase, câte minute credeți că vă sunt necesare pentru a fi finaliza discursul? Cât mai aveți scris pe foi acolo?

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase-doamna consilier, cu tot respectul dar sincer nu l-ați lăsat pe domnul director să termine ideea până la capăt. A rămas la punctul că au mai rămas 650 de persoane care urmează a fi evaluate și dânsul a spus...

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț -eu vreau să evaluați în mod corect și just timpul necesar pentru a vă termina.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase-atâta timp cât vorbim de 600 de oameni putem să ne mai găsim un sfert de oră să înțelegem clar ce spune domnul director. Doamna consilier ...

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț -credeți că 15 minute vă sunt necesare?

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase-15 minute sau 10 minute sau mai puțin, dați domnului director să ne explice.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț -domnul Barbu, doamna Năstase dorește să vă aloce dumneavoastră cele 15 minute. Vă sunt necesare? Mai aveți nevoie de 15 minute?

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase-doamna consilier, lăsați-1 pe domnul director să vorbească singur că-1 cunoaștem de o viață, este un om competent care se poate exprima singur.

Doamna Consilier Doina Dragomir -dacă vorbiți dumneavoastră atâta, doamna consilier.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase-păi văd că ați intervenit dumneavoastră. Văd că a intervenit doamna consilier. Lăsați-1 să se exprime. Domnul director, ați spus că sunt 650 de persoane care urmează a fi evaluate de către dumneavoastră.

Domnul Ion Barbu - Șef Serviciu Managementul Resurselor Umane si Administrativ -nu, nu.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase-aveti timpul necesar? Vor fi până la sfârșitul anului toate funcțiile contractuale care sunt ... care se pliază pe legislație transformate în funcționari publici așa cum prevede legea sau de la 1 ianuarie, care rămâne pe afară îi băgați în concurs, pentru că unele funcții par protejate de această decizie de astăzi, restul care nu intră în această discuție pe care o facem noi aici, de la 1 ianuarie vor da concurs, domnul director. Urmează o restructurare, uitați o întrebare pentru dumneavoastră sau ce se întâmplă aici?

Domnul Ion Barbu - Șef Serviciu Managementul Resurselor Umane si Administrativ -cu certitudine toată lumea va fi analizată, nu, evaluată, acesta este termenul corect, până în data de 5 noiembrie când este termenul de 120 de zile. Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase-dati microfonul mai aproape.

Domnul Ion Barbu - Șef Serviciu Managementul Resurselor Umane si Administrativ deci nu avem nici un fel de problemă. Eu nu am spus că am 658 de oameni de evaluat de acum încolo, v-am spus că am început procedura, ne mișcăm periodic tocmai pentru a veni cu cât mai puține modificări atunci când venim cu proiectul de organigramă final, aici în fața dumneavoastră. Eu mă îngrozesc acum, dacă pentru opt posturi discutăm de o oră, când vom veni cu organigrama care prevede cele 699 de posturi pe care le avem pentru aparatul propriu și pentru aparatele complementare ale instituțiilor subordonate consiliului local, ne ducem la 1400 de oameni. Va trebui să alocăm o săptămână.

Doamna Consilier Maria - Raiuca Năstase-nu vă îngroziți, domnul director, pentru că discuția este tocmai din acest motiv deschisă pentru că nu-i abordați pe toți salariații la fel. De aceea discutăm. Adică aș vrea să fim cu toții bine înțeleși, că prin acest proces veți trece toți salariații din Primăria Bacău și nu vor rămâne unii într-un fel, așa cum este astăzi prin această hotărâre.


Domnul Președinte de Ședință Gheorghe Dănilă - doamna consilier, iar reluăm discuția de la capăt, iar o luăm de la început? Domnul secretar, vă rog frumos supunem la vot proiectul.

Domnul Consilier Daniei Miciăus -domnul președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Gheorghe Dănilă - dar nu se poate chiar așa. Domnul director a explicat foarte clar. Vă rog frumos, nu vorbiți peste mine, domnul Miclăuș.

Domnul Consilier Daniel Miciăus -domnul președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Gheorghe Dănilă - domnul Miclăuș, vă rog, nu v-am dat cuvântul.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -domnul președinte de ședință, două secunde. Vă rog nu vă luați de mine că eu am fost destul de civilizat. Vreau să spun și eu două vorbe. De jumătate de oră mă chinui să spun, adică...

Domnul Președinte de ședință Gheorghe Dănilă - după ce termin eu de vorbit. Domnul Consilier Daniel Miciăus -domnul președinte de ședință, dați-mi și mie... limitați-mă, un minut, 30 de secunde, cât vreți dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Gheorghe Dănilă - vă rog, vorbiți.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -da? Haideți să ... vreți să auziți ce spune liderul grupului PNL sau plec?

Domnul Președinte de ședință Gheorghe Dănilă - vă rog. Vă rog, domnul Miclăuș.

Domnul Consilier Daniel Miciăus -deci în primul rând discuția, văd de la ședință la ședință, se duce iar într-un.. .aș evita un cuvânt numit țățism. Eu nu sunt de acord cu chestiunea asta. Haideți să discutăm .. .da, are tot dreptul colega mea...

Doamna Consilier Maria - Raiuca Năstase-colegul. Te rog colegul să-ți păstrezi... Domnul Consilier Daniel Miclăuș - are tot dreptul colega mea să-și expună... Raiuca vorbesc eu.

Doamna Consilier Maria - Raiuca Năstase-domnul Miclăuș, țățisme poate faceți în altă parte.

Domnul Consilier Daniel Miciăus - Raiuca Năstase are dreptul să-și expună punctul de vedere. Eu am încercat s-o apăr, să intervin, dar se pare că „între doi care 22

se bat al treilea și-o ia”.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase-domnul consilier, nu am nevoie să mă apărați dumneavoastră. Stați liniștit, vedeți ce vorbiți.

Domnul Consilier Daniel Miclăus - domnul președinte de ședință...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - faceți parte din grupul PNL, domnul consilier?


Domnul Consilier Daniel Miclăus - domnul președinte de ședință, îmi permiteți să vorbesc? Deci era o discuție civilizată. Colega mea, Raluca Năstase, a ridicat anumite probleme foarte punctule, bune. Eu din punctul meu de vedere al legalității, m-am lămurit ieri la comisie, am discutat cu domnul Barbu, am aprofundat subiectul între timp, am niște explicații la domnul Barbu în care am încredere, este un specialist în domeniu și pe care eu îl respect și ca om și ca și specialist. Vreau ca să înțeleagă toată lumea că PNL-ul nu se opune bunei funcționări a aparatului administrativ al primăriei. Dacă domnul Barbu mi-a spus astăzi că încearcă să facă acest material mai suplu și acest lucru duce,cum să zic eu, la o bună desfășurare a activității în Primărie, eu mă bucur. Grupul PNL va vota acest proiect și dau posibilitatea colegei mele să se abțină, pentru că în Partidul Național Liberal, sau să voteze împotrivă, fiecare avem dreptul la opinie, dar în urma discuțiilor cu colegii mei și în calitate de lider de grup PNL, PNL astăzi va vota acest proiect pentru că vrem să mergem înainte și vrem ca Bacăul să funcționeze. Primăria Bacău să funcționeze și nu aveți grijă domnul Primar, când vă prindem cu ocaua mică, ca să zic așa, vă voi critica până mâine dimineață. Mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Gheorghe Dănilă - rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase-domnul secretar, o mică intervenție. în urma cuvântului colegului meu, o să vă rog să-mi acordați încă două minute.

Domnul Președinte de ședință Gheorghe Dănilă - rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.


Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase-domnul președinte, ați auzit ce am ... Domnul Președinte de ședință Gheorghe Dănilă - nu, pentru că vorbeați cu colegul dumneavoastră și în pauză puteți vorbi, dacă aveți ceva să-i spuneți.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase-nu. cu dumneavoastră vorbeam, cu domnul secretar.

Domnul Președinte de ședință Gheorghe Dănilă - da. Poftiți.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase-probabil nu sunteți atent.

Domnul Președinte de ședință Gheorghe Dănilă - da. Vă rog.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase-o să vă atrag atenția că acest proiect de hotărâre de consiliu local tratează diferențiat salariații din Primăria Bacău. Unii astăzi sunt promovați, cum spune domnul viceprimar, o parte dintre funcții simt transformate, o altă parte nu. Apar tratamente diferite între salariații dumneavoastră. Aceasta este noutatea, da, pentru că dumneavoastră nu ați așezat toate funcțiile în această analiză și din punctul meu de vedere, colegul Miclăuș are un alt punct de vedere și colegii sunt liberi să se exprime, în expunerea de motive nu se regăsesc toate aceste chestiuni pe care domnul director le-a punctat. Deci expunerea de motive la acest proiect de hotărâre este incompletă. De aceea vă solicit retragerea proiectului de pe ordinea de zi, continuarea analizei și expunerea de motive să fie completă cu toate prevederile necesare care asigură concluziile privind toți salariații Primăriei sau în expunerea de motive să menționați faptul că, etapizat, până la...în următoarea perioadă vor trece atâtea funcții prin evaluarea compartimentului. Deci expunerea de motive trebuie să fie mult mai exactă când vorbim de niște funcții și de niște persoane așa cum se vede, care se află în spatele acestor funcții, niște oameni care sunt în serviciul Primăriei Bacău, astfel încât toți acești oameni să știe, că în următoarea perioadă vor beneficia de această transformare a funcției, bineînțeles dacă dorește sau nu, că văd că se întocmește o cerere acolo.

Domnul Președinte de Ședință Gheorghe Dănilă - mulțumesc.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase-asta este solicitarea mea și o să vă rog să...

Domnul Președinte de Ședință Gheorghe Dănilă - mulțumesc. Domnul secretar, vă rog frumos.


Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase-se supună la vot retragerea proiectului de pe ordinea de zi.

Domnul Primar Cosmin Necula - e apoteotic.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase-bine. dacă dumneavoastră vreți să glumiți. Văd că duceți în glumă ceea ce eu am explicat aici despre niște salariați ai dumneavoastră, este alegerea dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin Necula - doamna consilier, ați încurcat timpii ședinței: retragerea de pe ordinea de zi trebuia s-o propuneți atunci când vă durea de această ordine de zi.

Domnul Președinte de Ședință Gheorghe Dănilă - domnul secretar, rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?


Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

absent

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚA GHIORGHE

X

11.

1ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

absent

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

16

1

-

Cu 16 voturi pentru și cu un vot împotrivă, proiectul a fost aprobat.

C3


3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gheorghe Dănilă dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necuia pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea garantării cu suma de 16.000.000 lei prin cesiune de creanță a livrărilor de gaze naturale.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necuia -mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu solicitarea de a mandata împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea garantării cu suma de 16.000.000 lei prin cesiune de creanță a livrărilor de gaze naturale. Pentru orice detalii de natură a lămuri eventuale spețe, domnul director Pavăl de la Thermoenergy se află alături de noi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -aviz - favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Unitatea Municipală pentru Monitorizare ).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1,2, 3,4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Gheorghe Dănilă - discuții asupra proiectului. Rog pe domnul secretar să supună la vot. Doamna Raluca.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase-am o întrebare. Vă rog către domnul director. Bună ziua, domnul director. Rugăminte, în legătură cu scrisoarea aceea de garanție pe care trebuia dumneavoastră s-o faceți, erați într-o restanță la acest capitol? Adică ați obținut scrisoarea de garanție? Da? Bine mulțumesc.

Domnul Director Soc. Thermoenergy Group S.A -Pavai Florin ( vorbește în

afara microfonului).

Doamna Consilier Marja - Raiuca Năstase-care bancă? Garanti Bank, da. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Gheorghe Dănilă - rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Nu participa la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ ionela-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

absent

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

L AZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

absent

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

16

-

Cu 17 voturi pentru , (corect 16 voturi pentru și o neparticipare la vot), proiectul a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -

Domnul Bîrzu era incompatibil la acest proiect, astfel încât avem 16 voturi.

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gheorghe Dănila dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR • Sala Polivalentă -CAEX / Parc Industrial (CFR)” cu codul SMIS 128419.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentele proiecte de hotărâre va urma o serie de proiecte practic, în care noi trebuie sau dumneavoastră, la propunerea mea, trebuie aprobați aceste studii de fezabilitate precum și proiectele în sine pentru ... proiectele europene finanțate din AXA 4, Mobilitatea Urbană.

Pentru orice nelămurire sau pentru orice lămurire suplimentară, domnul Anghel, domnul Fediuc sau domnul Administrator Public, cât și eu de asemenea, vă putem sta la dispoziție. în acest proiect de hotărâre discutăm de aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala O       Polivalentă - CAEX / Parc Industrial (CFR)” cu codul SMIS 128419.

V-am prezentat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -aviz- favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Tehnică).

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase-dacă vreți să spun ceva domnul... Chiar laud această inițiativă și mă bucur enorm că avem proiecte din bani europeni. Felicitările mele. Am o întrebare aici referitor la locurile de parcare care vor fi, dar o să discutăm.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1,2, 3,4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Gheorghe Dănilă - discuții asupra proiectului? O        Poftiți, domnul consilier.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - mulțumesc. Dacă vrea doamna Năstase înainte, că s-a înscris ea. Da ok.

Mulțumesc frumos, domnul președinte. Mi-ar plăcea în primul rând să dăm mult mai multă atenție acestor proiecte decât altor subiecte de discuție pe care, mă rog, consider și eu că le-am lămurit la comisie mai ales că vorbim de patru proiecte care urmează să le votăm, ce vizează dezvoltarea urbană în Municipiul Bacău, mai precis este vorba de 14 km de piste pentru biciclete și de 39 de stații pentru transport public, deci mă refer la toate proiectele care urmează să le votăm. Voi vorbi o singură dată, deci nu voi mai interveni pe parcursul ședinței. Vorbim de proiecte de 63,9 milioane lei, aceste patru proiecte, înțeleg că urmează alte trei, celelalte trei coridoare care înțeleg că sunt în etapa de analiză la ADR în continuare, dar mă bucur că dacă acestea au fost lămurite, le putem scoate la licitație. Consider că, după trei ani, această administrație vede așa puțin luminița de la capătul tunelului cu aceste proiecte pentru că e vorba de planul de mobilitate urbană durabilă, un 27

document strategic ce, sunt surprins plăcut să văd, că este aplicat așa cum a fost conceput. Deci s-a făcut o analiză a nevoilor, a problemelor din oraș, s-au stabilit niște proiecte și apreciez faptul că domnul Primar a respectat întocmai acea listă de proiecte, așa cum a fost întocmită cu punctajul de rigoare, că am văzut în alte localități, chiar în București, că apropos, se discută de acea taxă de congestie în București. De exemplu, doamna Firea nu a luat planul de mobilitate să-1 aplice întocmai, a selectat ce a dorit ea și a aplicat măsuri după cum îi convine politic, dar apreciez faptul că administrația Necula pe zona de mobilitate urbană aplică întocmai ceea ce scrie în planul de mobilitate urbană și sper ca dincolo de aceste proiecte de infrastructură să vină și cu acele măsuri soft, mă refer la managementul strict al parcării, deci management strict, mă refer la acea comisie de mobilitate urbană care să aprobe diverse măsuri de organizarea circulației. Desigur acel proiect de management al traficului, care este foarte benefic, chiar dacă mulți au spus că e foarte scump, dar până la urmă vorbim de infrastructură serioasă acolo, de tehnică avansată și până la urmă de sistemul care va pune în valoare aceste coridoare de biciclete dar și amenajările pe transport public pentru că măsurile hard, adică de infrastructură cu cele soft trebuie să vină la pachet una cu alta. Mi-ar plăcea foarte mult să existe o serie de întâlniri chiar cu societatea civilă, întâlniri de lucru pentru organizarea acestor trasee de biciclete. Am analizat foarte atent proiectele și mi se pare că acești consultanți s-au întrecut pe sine, pentru că se vede foarte clar pe unde trece pista pentru biciclete și mi se pare că e foarte bine delimitată pe carosabil, deci observ o calitate foarte bună a proiectelor și le-am trimis și colegilor, mă rog colegi de pedalat de prin țară și au fost și ei plăcut surprinși de calitatea proiectelor. Sperăm să avem norocul de executanți, de constructori executanți care să le respecte și să vizeze mai ales calitatea lucrărilor, pentru că vor conta și toate acele îmbinări, că dacă avem, nu știu, avem ghinionul unor constructori precum strada Milcov, s-ar putea să ne punem mâinile în cap. Și da, ar mai fi multe de spus dar în final mi-ar plăcea cumva și să recunosc, într-un fel sau altul, eforturile primăriei din ultimii trei ani și faptul că pe această linie totuși s-a renunțat la orgolii și chiar dacă este vorba de piste pentru biciclete, trebuie să le spunem cetățenilor că nu este vorba doar despre aceasta, pe aceste coridoare nemotorizate ci și de bănci, spații verzi, amenajări publice, trotuare, stații de autobuz, acolo unde vine vorba de proiectul de stații de autobuz, deci de intervenții destul de importante în oraș și cred că o dată cu realizarea centurii și cu realizarea acestor proiecte vom avea o calitate mai bună a vieții în Bacău. în final, aș vrea totuși să îi dau, să îi ofer un cadou domnului primar, voiam să-i ofer această carte poate la alte discuții, atunci când discutam, de exemplu, despre amplasarea unor activități comerciale în parc, dar am păstrat-o totuși pentru un moment în care să apreciez cumva determinarea de a aplica aceste proiecte de mobilitate urbană. E vorba de „Orașul fericit” de Charles Montgomery, pe care dacă o veți deschide și o veți citi veți observa cum astfel de intervenții au impact major asupra felului în care cetățenii dintr-un oraș relaționează, trăiesc și așa mai departe.

Domnul Președinte de Ședință Gheorghe Dănilă-multumim, domnule consilier pentru aprecieri la acest proiect și pentru schimbarea de atitudine, de la acea hârtie pe care o înmânați primarului cu câteva luni în urmă, la o carte. Este un salt deosebit.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș-nu. asta înseamnă nu că am uitat celelalte păcate, dar acolo unde e vorba de treburi bine făcute, trebuie să le recunoaștem. Domnul Președinte de Ședință Gheorghe Dănilă-multumim.

Domnul Consilier Daniel Miciăus-dacă-mi permiteți și mie foarte puțin.

Domnul Președinte de Ședință Gheorghe Dănilă-multumim.

Domnul Consilier Daniel Miclăus-nu vreau să extrapolez mai mult decât este cazul, cu cuvinte puține, ne dorim cât mai multe proiecte de acest gen, să dea Dumnezeu ca ele să fie implementate și dincolo de disensiunile politice de orice fel, trebuie să conștientizăm fiecare dintre noi, că trăim în acest oraș și trebuie să ne aducem aportul, iertat fîe-mi pleonasmul, să trăim de ce nu, vorba colegului meu care i-a făcut, un cadou frumos, sperăm ca domnul Primar s-o și citească, de ce nu, să trăim într-un oraș fericit, pentru că trebuie să concurăm fiecare la un climat plăcut, de ce nu? Și prin aportul fiecăruia dintre noi, să dea Dumnezeu să avem și piste pentru biciclete și curățenie în oraș, chiar am observat că în parc s-a intervenit și la soclurile statuilor din parc și este foarte bine pentru că erau un pericol evident pentru siguranța copiilor, văd că pe unele străzi se lucrează, nu mă interesează că este an electoral, chiar îmi doresc, chiar dacă este făcut de P.S.D., chiar dacă este făcut de administrația Necula, îmi doresc ca acest oraș să prospere la modul cel mai sincer. Să nu terminăm acest mandat și să ne arate oamenii cu degetul. Felicitări, domnule primar! Și v-am spus când sunteți de felicitat, vă felicit, când sunteți de criticat vă rog să ne acceptați inclusiv criticile și discuțiile, cum a fost astăzi, colega mea Raluca Năstase, ceilalți colegi au dreptul să discute, să pună probleme. Eu de asta am vrut și să intervin, dar se pare că am fost greșit înțeles și la un moment dat au sărit toți pe mine și domnul președinte de ședință...

Domnul Președinte de Ședință Gheorghe Dânilă- nu, nu, nu...

Domnul Consilier Daniel Miclăus-si colegii mei, dar se mai întâmplă și chestiuni de genul acesta. Noi vom vota aceste proiecte.

Domnul Președinte de Ședință Gheorghe Dănilă-poftiti. domnule primar.

Domnul Primar Cosmin Necula-doamnelor și domnilor consilieri locali, bine domnule consilier Miclăuș, să știți, să nu fiți înțeles eu știu ce înseamnă, de multe ori mi se întâmplă, dar asta nu înseamnă că nu ați avut intenții bune sau nu știți să faceți, într-un fel sau altul, să fiți în ajutorul colegilor. Apreciez, atât din partea dumneavoastră cât și din partea domnului consilier local Ghingheș cuvintele pe care le-ați spus. Eu vă repet în schimb, ceea ce am spus de fiecare dată din momentul în care am ajuns primar și dumneavoastră consilieri locali, împreună vom lăsa ceva în acest oraș, vom face ceva în acest oraș. Asta am spus întotdeauna, am spus atât eu cât și consiliul local, consilierii locali, dumneavoastră, împreună și cu aparatul de specialitate al primarului, al direcțiilor din Primăria Bacău, împreună facem aceste lucruri. Nu am să vin niciodată să spun că doar eu am făcut, pentru că o spun cu toată sinceritatea și dumneavoastră ați contribuit, dumneavoastră ați votat, ați analizat, nu le-am făcut de unul singur, colegii mei din aparatul de specialitate au lucrat direct pe aceste proiecte, adică este un efort de echipă și ar fi bine ca această atitudine de echipă pentru Bacău până la urmă, să fie dincolo de orice culoare politică și să relaționam așa. Vreau să vă anunț faptul că, o să vă anunț știu sigur că știți, totalitatea proiectelor europene pentru care le-am depus cereri de finanțare este 66,7 milioane euro. Eu sper să ajungem cât mai repede la această etapă de implementare a lor, din păcate aici o spun cu toată sinceritatea, așa cum spunea domnul consilier Ghingheș, de trei ani. Da, din păcate în timp de trei ani, toate orașele reședință de județ, au parcurs aceste etape aproape interminabile, setul acesta de hârtii și birocrația asta infernală, verificările interminabile pe la diverse organisme intermediare sau a.m.-uri. Dacă aceste proceduri nu vor fi simplificate și deja Comisia europeană ia în calcul, sunt o serie de discuții cu Comisia Europeană ca întreaga Strategie de Finanțare pe următorul exercițiu bugetar să fie modificată în sensul următor, principalii accesatori, să zic așa, ai fondurilor europene să fie municipiile reședință de județ, radiind împreună cu zonele metropolitane funcționale, nu prin intermediul Guvernului României, nu trecând printr-o structură de la București care să-și dea cu părerea cât de bine e la Bacău sau cât de bine este la Piatra Neamț. Ei, așteptăm cu interes aceste modificări pe următorul exercițiu bugetar. Mare parte din aceste proiecte se vor derula, din implementarea lor, din anul 2020 încolo, nu o spun din punct de vedere politic, nu mă interesează decât ca aceste proiecte să se implementeze, că voi fi eu, că veți fi dumneavoastră, că nu va fi nimeni din cei de aici, că vor fi tot aceia de pe aceeași poziție chiar că nu contează, pentru că acești bani vor rămâne în Bacău, aceste chestiuni vor fi efectuate. Și da îmi doresc, din tot sufletul, să avem parte de constructori serioși, care lucrează cum trebuie pentru municipiul Bacău. Pentru că multe din problemele pe care le are Municipiul Bacău în momentul de față sunt cauzate de constructori sau proiectanți slabi, care au încurcat foarte tare foarte multe proiecte. Nu vă spun că avem și acum o serie de proiecte care din păcate suferă de pe urma celor care au proiectat sau celor care construiesc. Dar, în fine, acesta este job-ul meu, trebuie să le duc până la capăt, să le finalizez. Doamnelor și domnilor consilieri locali, acum nu știu dacă pot eu să vă propun un vot în bloc, pentru fiecare proiect, o să vi le prezint pe fiecare sau, nu știu, cum decideți dumneavoastră. Eu am făcut o prezentare generală pentru toate proiectele europene cu care am venit în fața dumneavoastră.

Am uitat să fac o serie de mențiuni. Fac o mică paranteză, apropos de aparatul de specialitate sau de nespecialitate, care a făcut glumele nesărate și de prost gust pe care le-a auzit toată România, vă pot spune că nu Primarul se ocupă de cine înregistrează, de cine apasă pe buton camera de luat vederi de aici din sala consiliului local, dar în schimb o atitudine total neprofesionistă, sunt o serie de comisii de disciplină care analizează în momentul de față aceste fapte, nu vreau să intervin în vreun fel, la momentul finalizării acestor cercetări disciplinare vă voi prezenta și măsurile. Din păcate să știți că așa înțeleg unii din cei care lucrează în aparatul administrativ să-și exprime punctele de vedere. Nu este un punct de vedere pe care să mi-1 însușesc, din contra, îl detest complet. Măcar că acele discuții, de principiu, nu-și au rostul și sunt comentarii cu privire la adresa consilierilor locali, viceprimarului, secretarului, cu atât mai mult cu cât este vorba și de o serie de doamne, mi se pare o atitudine incalificabilă care n-ar trebui sub nici o formă să se mai repete și nu doar să se mai repete și atitudinea neprofesionistă a unor astfel de personaje să nu-i avem ca și parteneri, să nu-i avem ca și parteneri în cadrului exercițiului administrativ pe careîl desfășurăm împreună.

Domnul Consilier Daniel Miciăus-cine răspunde de acest serviciu tehnic, domnule Primar, nu m-atn uitat pe organigramă?

Doamna Consilier Raluca Năstase-Administrativ și I.T. L-am analizat noi în... Domnul Consilier Daniel Miclăus-nu. nu, nu, în directa subordine a cui?

Au fost jignite și anumite doamne aici, deci nu putem să trecem cu vederea. E în subordinea dumneavoastră directă, a domnului viceprimar?

Domnul Primar Cosmin Necula—știu unde era discuția, păcat că a plecat omul cu camera, de aia am și vorbit mai târziu, na, asta e, trebuie să mă descurc și eu...

Domnul Consilier Daniel Miclăus-am înțeles.

Domnul Primar Cosmin Necula-nu. dar n-am...

Domnul Consilier Daniel Miclâus -dumneavoastră ați adus în discuție, nu eu.

Domnul Primar Cosmin Necula-nu sunt eu, nu e în subordinea mea, n-am să fac mai multe detalii, la momentul respectiv cel care le avea în subordine era plecat în concediu.

Domnul Consilier Daniel Miclăus-nu dar n-am spus că...

Domnul Primar Cosmin Necuia-era altcineva...

Domnul Consilier Daniel Miclăus-nu. dar n-am spus că, să fim serioși, nu-i de vină primarul acum, ce să facă, doi angajați bârfesc pe holuri sau unde erau și a ajuns în spațiul public. Pe mine mă interesa cine răspunde de acest serviciu tehnic?

Domnul Consilier Cristian Ghinghes-mă scuzați dar și aia era o discuție privată. Problema se pune cine a publicat și n-a verificat acea filmare? Deci aia e o discuție privată? Că ei făceau comentarii...

Domnul Primar Cosmin Necula-da. domnule consilier, este o comisie de disciplină, pentru că nu poți să iei filmarea, o iei o dai, ca și cum nimic nu contează.

Domnul Consilier Daniel Miclăus-era o discuție, n-am venit cu nici o cameră după mine, după cum observați o cameră probabil de aici, care în fine, nu mai contează. Era ideea de a clarifica pentru că, totuși sunteți dator cu un răspuns față de noi, pentru că a fost o situație penibilă. Nu are rost să stricăm atmosfera, haideți să trecem la vot pentru că e păcat.

Domnul Președinte de Ședință Gheorghe Dănilă-supun la vot ca să luăm toate proiectele de la 4 la 11 în bloc. Cine este pentru? Se abține cineva? E împotrivă cineva? Nu.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BIRZUILIE

X

2.

BREĂHNĂ-PRAVĂȚ ionela-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

absent

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

L AZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVAS1LE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

absent

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

17

-Cu 17 voturi pentru, propunerea a fost aprobată.

Domnule Secretar de la 4 la 11.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Ovidiu-Nicolae Popovici-luati avizele.

Domnul Președinte de Ședință Gheorghe Dănilă-da. avizele. Invit pe domnul Secretar să prezinte avizele la proiectele de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Ovidiu-Nicolae Popovici-de la Punctul 4 până la nr.l 1 au avizul secretarului.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Tehnică).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectele de hotărâre (1,2, 3,4 și 5).

Domnul Președinte de Ședință Gheorghe Dănilă-discutii? Domnule Secretar, rog pe domnul secretar să supună la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Ovidiu-Nicolae Popovici-deci.

supunem la vot proiectele de la 4 la 11. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

absent


4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLÎN-BOGDAN

X

6.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

absent

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

17

-

Cu 17 voturi pentru, au fost aprobate proiectele de la 4 la 11.


12.Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Gheorghe Dănilă dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -mulțumesc domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vă supun aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Face parte tot din aceeași categorie în care orașul Bacău în momentul de față este un șantier, fie că discutăm de rezerva de apă, fie că discutăm de străzi, a venit și timpul ca Delgaz Grid să-și schimbe conductele, îmi cer scuze pentru disconfortul pe care îl avem, dar ați văzut că de doi ani de zile tot se schimbă conductele prin municipiul Bacău. Rugămintea mea, dacă dumneavoastră considerați că este legal să aprobați acest proiect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -aviz- favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile, (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice, Structura Arhitect Șef-Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului ).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre ( 2, 3 și 5).

Domnul Președinte de ședință Gheorghe Dănilă - discuții asupra proiectului? Sunt discuții și după aia se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier lonela-Cristina Breahnă-Pravăt -       S-a procedat prin vot

secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-17

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRTVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

  Inițiator -    DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  17

  0

  0


13.Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Gheorghe Dănilă dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea locațiilor din Municipiul Bacau pentru amplasarea de amenajări provizorii în vederea derulării unor activități de propaganda electorală

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -mulțumesc domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, este vorba de proiectul de hotărâre, prin prezentul proiect de hotărâre reglementăm practic apariția acelor corturi electorale care apar în perioada de campanii și precampanii pentru strângeri de semnături și alte activități de propagandă electorală, nu m-am opus nici data trecută, după cum vedeți am găsit oarecum calea legală împreună și cu colegii mei, acest proiect de hotărâre va satisface aceste cereri. Această hotărâre vine ca urmare a faptului că anteriorul proiect de hotărâre delimita doar pentru activitățile de campanie electorală din europarlamentare. Acum au un caracter general, acum urmează prezidențialele și toată lumea trebuie să se exprime.

Vreau să fac o singură mențiune, nu la proiectul prezentat acum și vreau să mă adresez, apropos de ce a spus domnul consilier Miclăuș, apropos de aceste busturi pe care le reparăm prin parc, reparăm și bustul lui Mircea Cancicov așa cum am promis în decursul anului trecut, iar în imediata perioadă va urma, sperăm să se finalizeze cât mai repede procedurile, e și statuia lui Ștefan cel Mare pentru reabilitare și recondiționare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -aviz - favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef ).


Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1,2, 5).

Domnul Președinte de ședință Gheorghe Dănilă - discuții asupra proiectului. Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

absent

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PR1COPOAEA ENULA

absent

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GĂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

17

-

Cu 17 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Gheorghe Dăniiă -ședința consiliului local a luat sfârșit. Vă mulțumesc.

Rezultatul de la voturile secrete au fost citite, pentru unele proiecte, ulterior finalizării proiectelor respective. Acestea au fost inserate imediat la punctele cărora aparțin pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.întocmit: Nicoleta Matei și Maria Adomnicăi Ds.I-A-2/ Ex.l