Proces verbal din 19.03.2019

Proces verbal - Ședința extraordinară a CLB din data de 19 martie 2019

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65153 din 25.03.2019

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 19.03.2019.

Domnul Primar Cosmin Necula - rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI “bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39(2) și (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1094 din 18.03.2019, a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 13 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: doamna consilier Lazăr Doina-Emanuela ( de serviciu în policlinică), doamna consilier Dinu Ioana Raluca (concediu de odihnă), domnul consilier Huluță Ghiorghe (delegație), domnul consilier Crețu Cătălin - Bogdan, domnul consilier Ghingheș Cristian și domnul consilier Miclăuș Daniel (delegație la Iași).

Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc doamnelor și domnilor consilieri locali pentru prezența dumneavoastră astăzi, aici, la această ședință de îndată. Voi da citire Dispoziției 1094 din 18.03.2019, privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

1.

Proiect de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședința extraordinară din data de 19.03.2019.

Inițiator -   DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Traseu pentru biciclete - semicircular - Mioriței”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate centru -Șerbănești”

Inifiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru -Aeroport”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

5.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandri“ (Traseul tineretului și sportului)”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

7.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru - Insula de Agrement”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

8.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „ MODERNIZAREA STAȚIILOR DE TRANSPORT PUBLIC”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „(Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul “zonă rezidențială” (“home-zone”)”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

10

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în Municipiul Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - există obiecțiuni la ordinea de zi? Supunem la vot ordinea de zi.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU       CĂTĂLIN-

BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

absent

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUTĂ GHIORGHE

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR         DOINA-

EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA - GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

-

-

Cu 13 voturi pentru a fost aprobată ordinea de zi.

întreb domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Nu avem astfel de situații. Vă aduc la cunoștință și vă supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință așa cum v-a fost transmisă pe mail.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU       CĂTĂLIN-

BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ G HEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

absent

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

absent

ÎL

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR        DOINA-

EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA - GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

-

-

Cu 13 voturi exprimate a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție pentru ședința din 19.03.2019.

l.Se supune discuției punctul 1 al ordinii de zi și Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședința extraordinară din data de 19.03.2019 și îl invit pe domnul Primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre, vă rog să desemnați un președinte de ședință pentru această ședință extraordinară deoarece doamna Ioana Dinu lipsește.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - îl propun pe domnul consilier Laur Șova - Gâțu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - luăm imediat avizele. Nu există obiecțiuni la prezentul proiect de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Având în vedere propunerea doamnei Breahnă, supunem la vot propunerea.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

abțineri

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

absent

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUTĂ GHIORGHE

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA - GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

-

-

Cu 13 voturi pentru s-a hotărât ca domnul Șova să fie președinte la ședința de astăzi. Domnul Șova, vă rog poftiți și preluați conducerea.

Având în vedere că aceste proiecte în fapt dumneavoastră le-ați mai votat, a fost doar o inadvertență, ceea ce vi s-a prezentat la mapă a fost ceea ce am primit în format electronic. Dar datorită volumului foarte mare pentru fiecare proiect, nu s-a încărcat tot proiectul la fiecare proiect în parte, astfel încât în momentul în care l-am avut în stadiu fizic și examinând și făcând comparație între varianta electronică și varianta din stadiu fizic s-au constatat diferențe. Astfel încât, era normal să vă supunem dumneavoastră varianta întreagă, integrală, a fiecărui proiect, atât pentru legalitate cât și pentru conformitate. De aceea, la ședința de astăzi propun ca să votăm la pachet toate proiectele, pentru că au cam același obiect și dumneavoastră ați mai trecut o dată prin ele. Vom lua doar avizele pentru toate și vom supune la vot. Deci supunem la vot proiectele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Am spus ca să rămână și pe bandă, de asta. Astfel încât acum domnul președinte, vă rog să luați avizele la fiecare proiect. Expunerea...

Domnul Președinte de ședință Șova - Gâțu Laur - dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerile de motive la următoarele proiecte:

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Traseu pentru biciclete - semicircular - Mioriței” Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate centru -Șerbanești”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA » PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru -Aeroport”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandri“ (Traseul tineretului și sportului)”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru - Insula de Agrement”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU S.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „ MODERNIZAREA STAȚIILOR DE TRANSPORT PUBLIC”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „(Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul “zonă rezidențială” (“home-zone”)”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU lO.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - documentația ați avut-o la mapă. Subiectele au mai fost discutate și la ședința anterioară. Rog consiliul local să aprobe în această formulă. Sperăm că este ultima, că nu trebuie să mai supunem nimănui vreo aprobare, unei alte modificări. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate la nici unul din proiectele menționate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Pentru proiectele 8 și 10 există rapoarte scrise de la comisia de specialitate nr. 3, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova - Gâțu Laur -discuții asupra proiectelor de hotărâre, dacă sunt? Dacă nu, îl rog pe domnul Secretar să supună la vot toate proiectele.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot proiectele de 2 la 10. Cine estetpentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

3

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂT IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

absent

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUTĂ GHIORGHE

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA - GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

-

-

Cu 13 voturi pentru au fost adoptate proiectele de la nr. 2 la 10.

Domnul Președinte de ședință Șova - Gâțu Laur - ședința Consiliului Local al

............. -ț-—— f *——— --9        9 Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare. Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SOVA-GÂTULAUR

s                                       s


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit: Mariana Tebeică Ds.I-A-2/Ex.l