Proces verbal din 19.02.2019

Proces verbal - Ședința extraordinară a CLB din data de 19 februarie 2019

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65093 din 19.02.2019

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 19.02.2019.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 240 din 15.02.2019, a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 16 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: doamna consilier Lazăr Doina-Emanuela (care a intrat ulterior în sală), domnul consilier Fechet Mircea (și-a înaintat demisia cu data de 1.02.2019 dar încă nu s-a luat act prin HCL), domnul consilier Botoi Romică (absent motivat - a anunțat plecarea în delegație în străinătate) și domnul consilier Miclăuș Daniel.

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.01.2019.

Cine este pentru?.

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

absent

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

/s.

înaintat demisie

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi a fost aprobat procesul verbal.

Am o rugăminte personală la dumneavoastră. Vă rog să depuneți raportul de activitate pentru anul 2018. S-a reținut, da? Cât mai curând.

Dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință Ioana-Raluca Dinu -bună ziua. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Dau cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta lista de invitați si ordinea de zi a ședinței.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - ordinea de zi a prezentei ședințe conține

5 puncte. Vă rog să îmi permiteți să le citesc.

 • 1.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 6/ 2019 prin care s-au stabilit salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familie ocupaționale „Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 8/2019 prin care s-a aprobat organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019 - 2020.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău Inițiator - DL. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.   Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Asociația Colegiul Național Pedagogic și Teologic Sfântul Voievod Ștefan cel Mare.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Lista de invitați - invitate la ședința de astăzi au fost 2 persoane: domnul Bogdan Seto - director ADIS Bacău pentru proiectul nr. 1 și domnul Lazăr Florin, inspector general la Inspectoratul Școlar al Județului Bacău la proiectul nr.3.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - există obiecțiuni la ordinea de zi prezentată? Nu există observații, supunem la vot.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

absent

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

înaintat demisie

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Având în vedere venirea în sală și a doamnei consilier Lazăr, avem 17 consilieri, cu 17 voturi a fost aprobată ordinea de zi.

întreb domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Doamna Ciocodei. Doamna consilier Ciocodei Mihaela - la proiectul nr.3 nu voi participa la vot. Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu POPOVICI - am înțeles. Mai sunt situații? Da, domnul Bîrzu.

Domnul consilier Bîrzu Ilie - dacă îmi dați voie, aș vrea ...

Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu POPOVICI - vă dau voie. Doamna președintă trebuie să vă dea voie.

Domnul consilier Bîrzu Ilie - da, doamna președinte... Doamna Președinte de ședință Ioana-Raluca Dinu - da.

Domnul consilier Bîrzu Ilie - am o rugăminte la colegii consilieri și cei prezenți în sală. Să ținem un moment de reculegere. A murit domnul Pocovnicu Alistir care a fost directorul Finanțelor Publice Locale și consilier local 1992-1996 și asta vă rugăm dacă putem ține un moment de reculegere.

Se ține un moment de reculegere.

Domnul consilier Bîrzu Ilie - vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu POPOVICI - dau cuvântul doamnei președinte. Doamna Președinte de ședință Ioana-Raluca Dinu - doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, așa cum v-a fost transmisă pe mail.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

absent

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

înaintat demisie

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi exprimate, a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința din 19.02.2019.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ioana-Raluca Dinu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - expunere de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului "Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”. Deci, noi , la nivel de UAT-uri, s-a supus aprobării consiliilor locale un act adițional, noi îl numim nr.3, care face parte din documentele de poziție privind implementarea proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor solide. în ultima perioadă acest subiect este foarte dezbătut la nivel de municipiu Bacău, consiliul județean, UAT-uri. Prin acest act adițional noi vrem să facem mai multe reglementări între care mi se par importante două. în primul rând, UAT-urile pot să subvenționeze cantitățile sau, eu știu, aceste servicii de ridicare, colectare și transport al deșeurilor și în al doilea rând, deșeurile colectate sau plata, contravaloarea, să se facă, să aibă la bază și principiul cantității. Deci, până acum era pe număr de locuitori dar acum se poate adopta în funcție de fiecare UAT și ridicarea deșeurilor sau contravaloarea ridicării deșeurilor să se facă la tonaj. Proiectul l-ați avut la mapă, este destul de dezbătut, toate UAT-urile, vreau să vă spun că acest act adițional care face parte din documentul de poziție, a fost aprobat, motiv pentru care îl supunem și aprobării dumneavoastră în forma în care a fost prezentat. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Avizul comisiei de specialitate nr.5 este nefavorabil.

Doamna Președinte de ședință Ioana-Raluca Dinu -discuții asupra proiectului? Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - vreau sa fac mențiunea că pentru eventuale lămuriri, prezent la ședință este și domnul director al ADIS, domnul Bogdan Seto, căruia puteți să îi adresați, în caz de, eu știu, nevoie, informații suplimentare. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ioana-Raluca Dinu - domnul consilier Ghingheș, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc, doamnă președinte. Din capul locului vă voi spune că eu nu voi vota sau voi vota împotriva acestei modificări și le recomand tuturor colegilor mei să facă acest lucru dintr-un motiv foarte simplu. Modificările contravin Directivei Europene privind gestionarea deșeurilor. în această Directivă Europeană nr. 98/2008, avem un principiu director al gestionării deșeurilor la nivelul uniunii, acela este - poluatorul plătește. în cazul de față, înțeleg că negocierea politică a UAT-urilor la nivelul ADIS a dat naștere acestei prevederi, acestei modificări cum că UAT-urile pot subvenționa plata gestionării deșeurilor. Din capul locului vedem cu toții că s-a observat, sau ne dăm seama că subvenționarea acestor taxe, acestor plăți de către UAT-uri, ies înafara acestui principiu de „poluatorul plătește” și imediat vine autoritatea și subvenționează de fapt deșeurile produse de consumatori. Consumatori însemnând și persoane fizice, și persoane juridice, și instituții, ș.a.m.d. Asta înseamnă că cetățeanul nu va mai simți așa cum, mă rog, așa cum este de fapt sensul acestui proiect de sistem integrat, nu va simți când face gunoi și să-l și plătească. De asemenea, spun acest lucru și pentru faptul că la nivelul municipiului Bacău încă nu a fost implementat acest sistem de „plătești cât arunci”, nu am mai fi ajuns în această situație pentru că automat cetățenii ar fi fost responsabilizați. De asemenea, am observat că sunt instituite reguli distincte pentru anumite UAT-uri și avem: Târgu Ocna, Helegiu, Buhuși, mai erau vreo două, Comănești. Mi-a explicat domnul Seto de ce aceste UAT-uri sunt excepții și am înțeles că sunt argumente în mare parte politice, dar vorbim de un sistem integrat de gestionare a deșeurilor și ori este integrat și respectă principiile de la care a plecat, ori îl facem pe fiecare UAT în parte și nu mai este integrat și automat scoatem înafara sensului de la bun început acest proiect. Practic îl golim de conținut și angajamentele pe care le-am luat în fața Uniunii Europene sunt golite de conținut. Dacă vom aproba și dacă va fi aprobat acest act adițional, vreau să vă comunic faptul că voi comunica prefectului. Mă rog, nu am mari așteptări la prefect pentru că știm cu toții care este poziția dumnealui, dumneaei, cu privire la neregulile care au fost sesizate la nivelul gestionării acestui proiect la nivel județean și din păcate o serie de, hai să nu le spun fapte, o serie de acțiuni au fost trecute cu vederea în ultimii ani. Dacă sunt acestea fapte de natură, de vreo natură, o să aflăm cu toții dar încă odată le recomand consilierilor să nu voteze acest act adițional și închei subliniind o recomandare pe care o fac municipalității - să încetăm cu populismul. Gunoiul, în orice lume civilizată, fie că ne place, fie că nu, se plătește. Dar pentru acest lucru trebuie să responsabilizăm cetățenii și să implementăm și sistemul „plătește cât arunci”. Deci, automat, dacă eu fac gunoi puțin să plătesc mai puțin. Mulțumesc frumos.

Doamna Președinte de ședință Ioana-Raluca Dinu -dacă mai sunt discuții asupra proiectului?

Rog pe domnul secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

absent

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

înaintat demisie

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

__2_______________________2_______________________________________

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

14

1

2

Cu 14 voturi pentru, un vot împotrivă și 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 6/ 2019 prin care s-au stabilit salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familie ocupaționale ” Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 6/2019 prin care s-au stabilit salariile de bază pentru funcționarii publici din cadrul familie ocupaționale ”Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local. Mai exact este vorba de SCM Bacău, Clubul Sportiv Știința Municipal Bacău, înființată prin Hotărârea 441 din 2010, este persoană juridică sub autoritatea Consiliului Local. Mai pe românește, aici s-au comis niște greșeli, ca să le spunem așa, și astăzi vrem prin această hotărâre să le corectăm. Greșelile constau în mici diferențe a personalului angajat, care au aceleași gradații, aceleași trepte de salarizare, dar s-au comis niște, niște mici erori, motiv pentru care venim cu proiectul. L-ați avut la mapă și vă rog să-1 votați în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Club Sportiv Municipal Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca -discuții asupra proiectului, dacă sunt? Dacă nu, îl rog pe domnul Secretar Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

absent

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

A

înaintat demisie

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 8/ 2019 prin care s-a aprobat organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019 - 2020.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 8/ 2019 prin care s-a aprobat organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău. Suntem în perioada în care ..., prin acest proiect de hotărâre venim la dumneavoastră să aprobăm rețeaua școlară pentru anul viitor. Mai exact anul școlar 2019 - 2020. Sunt anumite modificări, motiv pentru care în ajutorul dumneavoastră l-am invitat astăzi și pe domnul inspector general, domnul Lazăr Florin, să vă stea la dispoziție cu informații utile dumneavoastră. Vă mulțumesc. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca -discuții asupra proiectului dacă sunt? îl invit pe domnul Secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Cu 17 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Da, rectific, doamna Ciocodei nu a participat la vot, avem 16 voturi.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

absent

4.

CIOCODEI MIHAELA

Nu participă la vot

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

A

înaintat demisie

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

Cu 16 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

4,Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - da, mulțumesc. Stimați colegi avem un proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău. Este vorba de o modificare, inventarul domeniului privat, privind date de identificare găsite la măsurătoarea la Pasajul subteran Letea. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-1 votați în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Director Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef, Direcția Drumuri Publice și Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

A

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca -discuții asupra proiectului? II invit pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

absent

4.

C1OCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

înaintat demisie

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUTĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Asociația Colegiul Național Pedagogic și Teologic Sfântul Voievod Ștefan cel Mare.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Asociația Colegiul Național Pedagogic și Teologic Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Există o plângere, înaintată consiliului local. Această asociație este condusă de domnul Botomei Vasile. Dânșii contestă modul în care s-a fundamentat, dânsul, cum s-a fundamentat modificarea prețului la apă. Noi am avut un proiect de hotărâre prin care prețul la apa potabilă și canal a fost modificat în sensul creșterii acestuia. în acel moment, CRAB, Compania Regională de Apă a venit cu niște argumente, prin care invocau că au preluat trei sisteme noi de pompare: Săucești, Tamași și Cașin și în același timp au pus în funcțiune noi instalații: stația de epurare Buhuși, stația de epurare Moinești Nord, stația de epurare Moinești Sud. Au crescut cheltuielile cu munca vie, motivat de faptul că au crescut salariile minime și vreau să menționez că domnul Botomei nu precizează nici un articol de lege care ar fi fost încălcat ci face niște afirmații cu caracter general și nu în ultimul rând pot să vă amintesc că această ... contestațiile se fac în termen de 15 zile de la afișarea și publicarea acestora. Dar dânsul nu a respectat nici acest termen. Așadar, supun aprobării sau neaprobării de către dumneavoastră a modului de soluționare a acestei plângeri prealabile. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Director Adjunct - Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca -discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Asociația Colegiul Național Pedagogic și Teologic Sfanțul Voievod Ștefan cel Mare.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 17

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRUCONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. Se respinge plângerea prealabilă nr. 303844/ 25.01.2019 formulată de Asociația Colegiul Național Pedagogic și Teologic Sfântul Voievod Ștefan cel Mare prin care solicită revocarea H.C.L. nr. 529/ 2018 și a HCL nr. 530/2018.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  2.

  Art.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Direcția Economică - Taxe și Impozite Locale.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  3.

  Art.3. Hotărârea va fi comunicată Unității Municipale pentru Monitorizare, Direcției Economice - Taxe și Impozite Locale și Asociația Colegiul Național Pedagogic și Teologic Sfântul Voievod Ștefan cel Mare.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  4.

  Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - ședința Consiliului Local al

Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare. O zi bună. Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, IOANA - RALUCA DINU


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU, NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit: Rodica Florentina Tamba, Mariana Tebeică Ds.I-A-2/ Ex.l