Proces verbal din 12.09.2019

Proces Verbal - Sedinta extraordinara a CLB din data 12.09.2019

ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU MUNICIPIUL BACĂU


Str. Calea Mărășeștl nr. 6, Bacău, 600017

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65 39^ din -2/.09.2019

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 12.09.2019.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidîu Popovici -bună ziua. In conformitate cu prevederile art.133 (2) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 2195 din 12.09.2019, a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 14 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: domnul Viceprimar Scripăț Constantin (concediu de odihnă), domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș, domnul consilier Cătălin-Bogdan Crețu, domnul consilier Cristian Ghingheș, doamna consilier Maria-Raluca Năstase și doamna consilier Doina-Emanuela Lazăr.

Știu că la ședința trecută au fost ridicate o serie de acuzații asupra mea. Eu nu-mi permit să fac la ședința de azi nici un comentariu pentru că nu ar fi nici deontologic, nici locul, nici momentul, dar vreau să vă anunț că la ședința următoare voi veni cu argumente și cu documente care contrazic total ceea ce s-a spus.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - să facem o confruntare, domnul secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de Ședință Romică Botoi -doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință, sărut mâna doamnelor și bună ziua domnilor consilieri locali. în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns chemării noastre. Evident, e vorba de o situație de urgență. Din păcate am ajuns să fim obișnuiți cu acest tip de reacție și încă odată eu vă mulțumesc pentru faptul că v-ați rupt din timp și ați venit să ajutați cetățenii municipiului Bacău. Este vorba de o avarie care a avut loc în această zi, în această după - amiază, ora 11,00-12,00, o să ne spună mai multe doamna director general, la magistrala principală de apă a municipiului Bacău. Doamna director, am să vă rog să faceți o scurtă prezentare și să ne dați câteva elemente în plus.

Doamna Director CRAB Nina Chiper - din păcate, într-adevăr, ne întâlnim din nou pe subiectul avariei pe conducta de aducțiune Nu e o situație confortabilă deloc dar este foarte clar că lucrurile nu se pot remedia peste noapte. Este vorba despre o avarie pe conducta de aducțiune Valea Uzului, Stația de Tratare Barați, mai exact pe Email: co ••.■•ctp             'ar.abaca;.. p* Tel- +40 (234) 581849 Fax:+40 (234) 588757

tronsonul nereabilitat de această dată-tronsonul de la Stejarul către Stația de Tratare, în Zona Valea Budului,undeva pe partea stângă. Nu pot să vă dau detalii cât este de gravă, în momentul de față, avana. Am procedat la golirea tronsonului de la Stejarul către Stația de Tratare, estimăm undeva până în jurul orei 10,00 seara, că tronsonul va fi golit, astfel încât să putem efectua săpătura și să estimăm pagubele pentru a putea interveni cât mai repede. Ce pot să vă spun este că avem piesele asigurate, undeva în jurul orei 10,00 când vom reuși să ne dăm seama despre ce este vorba, vom reveni cu un comunicat și vă vom aduce la cunoștință tuturor care este perioada estimată pentru intervenție. Astăzi dăm apă cu program redus de la 17,00 la 19,00. Probabil că în cursul zilei de mâine din nou va fi un program redus, de la 06,00 la 09,00 și undeva după-amiaza de la 17,00 la 19,00, o să anunțăm. Normal că și programul acesta redus, atâta cât este el, nu va asigura apa pentru zone înalte ale municipiului Bacău. Nu are sens să ne amăgim și să dezinformăm populația că vom aveam cu toții apă potabilă, este un neadevăr și nu vreau să mi-1 asum, dar cât va curge apa la robinet mâine, cât de mare va fi intervalul orar, vom putea să spunem cu precizie după ce reușim să ne dăm seama cât este de gravă avaria. Ca informații suplimentare, cei 23 km, 24 km de conductă de aducțiune sunt prinși în POIM. Valoarea reabilitării pe contractul de lucrări e undeva la 23 milioane euro. Deci nu este o sumă mică, încercăm să dăm drumul la procedura de licitație în perioada următoare cu clauză suspensivă, pentru că până la aprobarea aplicației de finanțare în integralitate și vorbim de 370 milioane euro, legislația nu ne dă voie să încheiem un contract de finanțare fără sursă asigurată.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă întrerup puțin. Unul dintre colegii noștri, nu am să-i dau numele, îl știți, postează de zor pe facebook tot felul de prostii, printre care o mare soluție miraculoasă pe care a găsit-o, că noi ar fi trebuit să facem, adică dumneavoastră să faceți stocuri de apă și în caz de avarii să le distribuiți la oameni. Am să vă rog să explicați colegilor consilieri exact.

Doamna Director CRAB Nina Chiper - singura rezervă de apă care am putea să o facem astăzi, este asigurată de rezervoarele de la Stația de Tratare Barați. Nu există altă sursă de rezervă, rezervoare care asigură apa în programul care vi l-am anunțat, doar că stocul se termină foarte repede pentru că necesarul și consumul de apă este foarte mare iar peste noapte aceste stocuri sunt asigurate din fronturile de captare pe care le avem astăzi la dispoziție.

Domnul Primar Cosmin Necula - bun. Vă mulțumesc. De asemenea, doamnelor și domnilor consilieri locali, vreau să vă informez cu privire la următorul aspect - spre deosebire de celelalte avarii care nu aveam ce să discutăm practic despre această lucrare, vă pot informa că în momentul de față lucrările la rezerva de apă a municipiului Bacău sunt la 37% grad de execuție, avansează într-un ritm susținut, eu încerc să informez cât mai des cu privire la acest șantier. E un șantier oricum care nu are sincope în momentul de față și merge fără nici un fel de probleme. Sperăm ca la anul pe vremea aceasta, să fim sinceri între noi, avarii vor mai fi, dar Ia momentul respectiv vom avea acel sistem de avarii care ar fi trebuit făcut de 30 de ani, nu de acum. Având în vedere, doamnelor și domnilor consilieri locali, situația prezentată de doamna director general și toate problemele care sunt create de acest, ca să folosesc termenul din lege, ”eșec al sistemelor de utilitate publică”, am venit în fața dumneavoastră după ce am convocat Comitetul Local de Situații de Urgență, care a luat decizia în unanimitate, sâ vă solicit


dumneavoastră, alocarea financiară necesară distribuției de apă potabilă pentru locuitorii municipiului Bacău. Vă pot informa că deja la nivelul întregului municipiu în circa 2 ore maxim, absolut toate locațiile, cele 19 locații cu apă nepotabilă, vor fi pline. Acum suntem undeva la jumătate, iar în cursul acestei seri, doamna director Diaconu, nu, în cursul acestei seri vom avea gata locațiile, măcar locațiile permanente de apă potabilă care va fi distribuită gratuit. Practic vom distribui apă în 11 locații - apă potabilă - și în cel puțin 19 locații, cel puțin 19 locații - apă nepotabilă. Aceste 19 locații de apă nepotabilă pot să ajungă până la 39, așa cum a fost la ultima avarie, sperăm că nu va fi cazul.

Doamna director nu v-a prezentat și un aspect pozitiv, îmi permit totuși, să vă informez eu în numele dumneaei și sâ infirme dacă nu e adevărat ceea ce spun eu, partea bună, spre deosebire de celelalte avarii, este că avaria are loc dincolo de Stejarul, deci înspre Bacău, iar conducta nu trebuie golită în întregime. Deci nu toți cei 50 km de conductă trebuie goliți, asta însemnând 24 de ore, nu? Sau 48 de ore?

Doamna Director CRAB Nina Chiper - da. Se golesc doar 23 km de conductă de aducțiune...

Domnul Primar Cosmin Necula - 23.

Doamna Director CRAB Nina Chiper - .. .porțiunea de la Stejarul la Barați. Aș vrea, dacă tot am intervenit...

Domnul Primar Cosmin Necula -vă rog.

Doamna Director CRAB Nina Chiper -...să mai fac o precizare vis a vis de ce spuneați că se postează în mediul online. Rezerva noastră de apă, dacă putem să-i spunem așa, adică apa acumulată în cele trei rezervoare de la Stația de Tratare Barați ar fi putut ajunge mai mult timp pentru populație dacă rețeaua de distribuție a municipiului Bacău nu ar avea pierderi de 60%. Deci, cu alte cuvinte, din 100% procentul de apă pe care îl băgăm în rețeaua de distribuție și pentru care avem costurile aferente și nu sunt chiar infime, doar 40% din cantitatea aceasta ajunge în final la locuitorii municipiului Bacău. Deci, mai mult de jumătate se pierde în rețeaua de distribuție. Automat cantitatea aceasta de apă numai ajunge la cetățenii municipiului Bacău. Nu poți să faci un proiect sau să gândești o rezervă plecând de la premiza că ai pierderi de 60%. Deci, mai întâi trebuie să reabilitezi rețeaua de distribuție și de abia după aia să te gândești la rezervele de apă.

Domnul Primar Cosmin Necula - practic, în momentul de față ,noi lucrăm în paralel, dumnealor - Compania de Apă, mai exact doamna director că de la dumneaei a început această lucrare, a depus aplicația pe POIM pentru reabilitarea acestor zone de conducte și pentru reabilitarea celor 23 km. în paralel lucrăm la rezerva de apă, la proiectul rezervei de apă a municipiului Bacău. De asemenea, doamna director are în licitație la Compania de Apă stațiile de demanganizare care vor asigura practic tot orașul. Vă mulțumesc.

Deci, doamnelor și domnilor consilieri locali, acesta este scopul acestei ședințe. Proiectul de hotărâre l-ați avut la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:


Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

*ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRJPÂȚ CONSTANTIN

absent

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

14

-

-


Cu 14 voturi pentru a fost aprobată ordinea de zi.

întrebăm domnii consilieri dacă este vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectul de pe ordinea de zi.


Nu avem nici o astfel de situație.

Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Primar Cosmin Necula -doamnelor și domnilor consilieri locali, prezentul proiect de hotărâre constă în propunerea de aprobare a ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apă potabilă în vederea prevenirii efectelor negative datorită acestei situații deosebite în zilele când este sistată furnizarea cu apă potabilă în Municipiul Bacău, prin rectificarea cu 300 000 lei a bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău. De asemenea este anexată și lista cu locațiile.

Domnul Secretar Genera! al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - acum domnul președinte o să vă supună la vot modalitatea de vot.

Domnul Președinte de Ședință Romică Botoi -cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:


Nr. crt.

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ"

X

4.

C1OCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTALIN-BOGDĂN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCAVĂSILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRJPĂȚ CONSTANTIN

absent

18.

STAN GABRJEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DAN1EL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

14

-

-


Cu 14 voturi proiectul a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - nu, modalitatea a fost aprobată conform celor transmise. Acum luăm avizele.


Domnul Președinte de Ședință Romică Botoi - da, am ...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -există aviz favorabil din partea secretarului.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău).

Comisia de specialitate nr.l prezintă avizul favorabil la proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BIRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRÂVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.


Domnul Primar Cosmin Necula -înainte de a vă mulțumi, doamnelor și domnilor consilieri locali țin să vă informez că în această acțiune, pentru eliminarea situațiilor de urgență, beneficiem de sprijinul Inspectoratului Situațiilor de Urgență ”Maior C-tin Ene” Bacău și a Societății de Servicii Publice Municipiului Bacău și vă mulțumesc foarte mult pentru votul acordat și pentru prezență.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.