Proces verbal din 03.05.2019

Proces verbal - Ședința extraordinară a CLB din data de 3 mai 2019

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65 213 din 08.05.2019

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 03.05.2019.

Domnul Primar Cosmin Necula - rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1413 din 25.04.2019, a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 16 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: doamna consilier Dragomir Doina (C.O.), doamna consilier Lazăr Doina-Emanuela (C.O.), domnul consilier Crețu Cătălin-Bogdan (C.O.) și doamna consilier Năstase Maria-Raluca ( care a intrat ulterior în sală).

Dau cuvântul domnului Președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - Hristos a înviat, dragi colegi din consiliul local și din aparatul permanent, dragi invitați. Vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin Necula - Hristos a înviat! Sărut mâna, bună ziua doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, stimați angajați ai aparatului propriu al primarului. Voi da citire Dispoziției 1413 din 25.04.2019, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în ședință extraordinară pentru astăzi 03.05 ora 10:00:

 • 1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.    Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Județului Bacău de trecere a instalației de iluminat exterior decorativ arhitectural a Catedralei „înălțarea Domnului”, din domeniul public al județului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.    Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 149/ 2019 de modificare și completare a HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.    Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică în condițiile legii, a 15 loturi de teren situate în Bacău, Parcul „Cancicov”, din domeniul public al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.    Proiect de hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii martie 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.    Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A., aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru poziția de membru în Consiliului de Administrație și numirea provizorie în Consiliul de Administrație pe o durată de 4 luni, dar nu mai târziu de încheierea procedurii de selecție, a domnului Tiberiu Ciobanu

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10.   Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului ”Alecsandriada”, ediția a III-a Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11.   Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Sport Club Municipal Bacău în vederea realizării în comun a Turneului Internațional „Trofeul Municipiului Bacau”, ce se va desfășura la Bacău în perioada 26.05 -02.06.2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12.   Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău si Asociația Culturală ”Octavian Voicu”, în vederea realizării în comun a Revistei "Plumb".

Inițiator - DL. GABRIEL STAN - CONSILIER LOCAL

 • 13.  Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația "Insula Cercetașilor", în vederea realizării în comun a evenimentului "Festivalul Luminii 2019", ce se va desfășura în data de 18 mai 2019 la Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14.  Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău, în vederea realizării în comun a celei de-a XI-a ediție a conferinței: „CISA - International Conference of Applied Science”, ce va avea loc în perioada 22-24 mai 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15.  Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău în vederea realizării în comun a unor competiții sportive ce vor avea loc la Bazinul de înot Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16.  Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Fundația Comunitară Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului Swimathon Bacău, ediția a Vil-a, ce se va desfășura la Bazinul de înot Bacău în data de 17 mai 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17.   Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău la proiectul social "Copilăria de azi, viitorul T(inerețe) A(dolescență) U(nici) de mâine!", finanțat prin reprezentanța UNICEF România, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18.  Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Sportivă TNT Sport în vederea realizării în comun a competiției Cupa României 2019 la minifotbal - Faza Națională, ce se va desfășura în perioada 28-30.06.2019 la Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19.  Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Ferestre Deschise din Bacău, în vederea realizării în comun a celei de a IlI-a ediție a Conferinței naționale „Creativitatea Cadrului Didactic - de la deziderat la împlinire”, ce se va desfășura pe data de 10 mai 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20.  Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația ”Mi-e drag de acasă!” din Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Flori de mai”, ce va avea loc la Ateneul Bacău, în data de 18 mai 2019 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21.   Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării proiectului european „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, perioada contractuală 2018-2020, proiect aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.149/2018 . Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22.  Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Club Sportiv Rally Spirit în vederea realizării în comun a evenimentului RALIUL MOLDOVEI 2019, ediția a IX-a, ce se va desfășura în județul Bacău, în perioada 21- 22 iunie 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23.  Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Centrul de Cultură ”George Apostu”, în vederea realizării în comun a evenimentului „Zilele Centrului George Apostu”, ce se va desfășura în perioada 09 - 10 mai 2019 la Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 342/ 2018 prin care s-a aprobat asocierea municipiului Bacău cu Asociația Unlimited Connections din Bacău, în vederea realizării în comun a monumentului de for public „România Biruitoare” în Parcul Catedralei, B-dul Unirii nr. 3

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25.  Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Club Sportiv Adamas Bacău în vederea realizării în comun a Concursului Internațional de Dans Sportiv “WDSF Bacau Dance Open - ediția a IlI-a”, ce se va desfășura în perioada 24 - 26.05.2019 la “Centrul de Afaceri și Expoziții” Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26.  Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Școala de Pian Dragoș Lungu„ Bacău, în vederea realizării în comun a Concursului Internațional de Pian „Frederic Chopin”, ce se va desfășura în perioada 09 - 11.05.2019 la Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27.   Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Județeană „Col. Comeliu Chirieș”, în vederea realizării în comun a Revistei „Bacăul eroic”, numerele 18 și 19

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 28.   Proiect de hotărâre privind plata cotizației de membru a Municipiului Bacău către Asociația Municipiilor din România pentru anul 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 29.   Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2019 aferente fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău - ADIB.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Rog, de asemenea, consiliul local să aprobe retragerea de pe ordinea de zi a proiectului nr.18 - Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Sportivă TNT Sport, în vederea clarificării unor aspecte ce au fost sesizate ulterior depunerii acestui proiect în fața consiliului local.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - există observații la ordinea de zi prezentată? Da, domnul Ghingheș.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - da, mulțumesc, bună ziua. Aș propune retragerea de pe ordinea de zi și a proiectului nr.5 având în vedere opoziția comunității cu privire la acest proiect, cel privind transformarea parcului în zonă comercială. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - retragerea unui proiect este necesar să aibă acordul inițiatorului.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - da, da, da. Tocmai de asta, era o recomandare către inițiator, poate, poate, pe ultima sută de metri reușește să-și dea seama că acest proiect este total împotriva a ceea ce ar trebui să însemne dezvoltarea unui oraș.

Domnul Primar Cosmin Necula - fără a face o polemică pe acest subiect, deși poate unii și-ar dori mai mult decât atât, este datoria mea de a prezenta în fiecare an Consiliului Local al Municipiului Bacău proiecte de hotărâre privind asigurarea unei stări de legalitate cu comercianții care se află în Parcul Cancicov și cu definirea acestui parc într-o zonă de normalitate. Lăsăm la latitudinea, și las la latitudinea consiliului local, la înțelepciunea sa și la oportunitatea pe care o va stabili, decizia cu privire la acest proiect, dar este de datoria mea să vă prezint acest proiect în forma în care am depus-o. Mai mult decât atât, proiectul cu privire la parc a fost supus unei dezbateri publice. La dezbaterea publică, din păcate, nu s-au prezentat decât 3 persoane, cu totul altele decât cele prezente în sală în momentul de față. Au fost dezbaterile publice, mai mult de atât, las plenul consiliului local să dezbată astăzi respectivul proiect de hotărâre.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - domnule primar, cu tot respectul, dezbaterea publică nu înseamnă o adunare aici, la Centrul de Afaceri, în timpul programului de lucru și oricum dezbaterea publică cred că a avut loc suficient anul trecut, atunci când a fost respins acest proiect de 3 ori la rând. Dar se pare ca insistați și nu știu, poate sperați într-un nou joc politic cu privire la acest proiect, mă rog, da. Este decizia dumneavoastră dar trebuie să știți că acest proiect va fi respins de opoziție.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot ordinea de zi prezentată, cu modificările aduse, respectiv prin retragerea de pe ordinea de zi a proiectului 18. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobată ordinea de zi.

întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - la proiectele nr.14 și 21 nu voi participa la vot date fiind raporturile contractuale de muncă pe care le am cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Mulțumesc.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie -la proiectele referitoare la Thermoenergy, numărul 7 și 8, fiind membru în AGA. Voi duce la îndeplinire ceea ce hotărăște consiliul local.

în sală intră doamna consilier Nastase Maria-Raluca.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - s-a consemnat, da? Avem 17 consilieri prin prezența doamnei consilier. Dau cuvântul domnului președinte de ședința, domnul Bîrzu.

Domnul Președinte de ședință Hie Bîrzu - doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, așa cum v-a fost transmisă dumneavoastră. Ați primit modalitatea de vot. Vă supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Constat că toți consilierii au fost de acord cu această modalitate de vot.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre, stimate doamne și stimați domni consilieri locali, vin în fața dumneavoastră cu proiectul de buget al anului 2019 al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Documentația ați avut-o la mapă, a fost prezentată către dumneavoastră în termenii legali. Am să fac o trecere succintă cu privire la coordonatele cadru mari ale acestui proiect de buget, pe acest an și vă pot spune că acest proiect de buget va avea 3 direcții mari. Pe de o parte infrastructură rutieră, infrastructură stradală, alocările sunt substanțial mai mari față de anii precedenți, pe de altă parte, o altă componentă pe care o accesăm cu prioritate în acest an, este vorba de tot ceea ce înseamnă componenta de educație, școli, creșe, grădinițe și 3, proiectele care au menirea de a dezvolta municipiul Bacău pentru următorii ani. Cu ușurință se poate observa în proiectul de buget al municipiului Bacău că apar o serie de obiective investiționale care se vor desfășura pe durată mai mare, cum este vorba de acele creșe și grădinițe a căror proiectare la unele se apropie de final, la altele va începe procedura de licitație. Pe de altă parte, observați că sunt o serie de alocări financiare pentru unele școli cu respectarea principiului în care de acum școlile în calitate de ordonatori terțiari de credite vor trebui să-și facă o parte din achizițiile de dimensiuni mai mici: calculatoare, imprimante și alte asemenea componente de IT, de asemenea și o parte dintre obiectivele investiționale de mai mici dimensiuni, bai și alte asemenea, băi - studii, proiectări. Pe de altă parte, se poate observa în bugetul Municipiului Bacău că sunt alocări pentru tot ceea ce înseamnă componenta de dezvoltare pe termen lung a acestuia. Sunt foarte multe nevoi pe care le are municipiul Bacău. Am încercat pe fiecare dintre ele să le asigurăm într-un fel sau altul, încercând să ducem obiectivele investiționale cât mai departe. Dacă este să tragem linie pe bugetul acestui an dar și pe ceea ce consider eu că va fi obiectiv investițional realizat în acest an, avem deja finalizat Parcul Catedralei, intrăm după aprobarea bugetului consiliului local pe investiția care reprezintă Parcul Făgăraș, se lucrează deja la Parcul Aviatori I, Parcul Aviatori II. Vom intra imediat pe Punctul Termic 33, noul Club 60, intrăm de asemenea pe investiția pe care o avem programată pentru Cantină Socială, de asemenea 4 locuri de joacă și terenuri sportive în municipiul Bacău. De asemenea, pe baza bugetului pe care îl veți aproba astăzi, practic dați posibilitatea începerii procedurilor de achiziție publică pentru refacerea tuturor locurilor de joacă din municipiul Bacău. Vreau să vă precizez faptul că anul trecut au fost reabilitate 24 din cele 42 de locuri de joacă, în afară de cele pe care le-am construit sau extins, anul acesta reușind să finalizăm toate aceste locuri de joacă în momentul în care vom avea finalizate procedurile de achiziție publică. De asemenea, se lucrează la Insula de Agrement. Societatea de Servicii Publice a intrat în activitate la Insula de Agrement și într-un mod cât mai alert sperăm să se finalizeze cât mai repede în vara acestui an. De asemenea, după aprobarea bugetului pe care sper că dumneavoastră o veți face, va începe proiectarea parcării din fața Spitalului Municipal și de asemenea se va finaliza proiectarea integrală a Spitalului Municipal complementarizat cu Spitalul Județean, astfel încât sperăm că undeva în luna octombrie, probabil, probabil, Societatea de Servicii Publice (S.S.P.M.) să intre să lucreze și în Spitalul Municipal. De asemenea, S.S.P.M. are ca și obiectiv de realizat, din ceea ce mi-au comunicat dumnealor și pe baza proiectelor și propunerilor pe care le-am făcut împreună cu colegii de la drumuri și colegii din aparatul de specialitate, un număr de 1000 de locuri de parcare noi precum și reabilitarea tramei stradale în cuantum de 14 milioane de lei. Cele 1000 de locuri de parcare noi sunt altele și sunt diferite față de, adică nu includ și cele care au fost create, nou create la Parcul Catedralei. De asemenea, sunt obiective investiționale pe care sperăm că Uniunea Europeană le va concretiza cât mai urgent. De asemenea, procedurile vor fi finalizate în cadrul Guvernului României, în cadrul autorităților de management, mai exact care fac legătura dintre municipalitate și Uniunea Europeană, în sensul în care contractul de execuție să fie contractul de realizare al obiectivului investițional HUB de Tineret, obiectiv de 4 milioane de euro, HUB de Tineret care proiect l-am prezentat în fața dumneavoastră și care a fost declarat câștigător de către Uniunea Europeană, proiectul fostului Cinematograf Orizont. Așteptăm ca contractul de finanțare să se semneze cât mai repede. De asemenea, așteptăm din partea autorităților de management de la Guvernul României finalizarea procedurilor pe Grupul de Acțiune Locală Letea - Izvoare și deblocarea celor 7 milioane de euro aferenți acestui grup. De asemenea, în urma deblocării prin votul dumneavoastră a bugetului local al Municipiului Bacău, bugetul Consiliului Local al Municipiului Bacău, vom începe licitațiile cu clauză suspensivă pe tot ceea ce înseamnă proiectele europene de mobilitate urbană. în linii mari acestea sunt proiectele pe care le are Municipiul Bacău, pe care vin și vi le propun, doamnelor și domnilor consilieri locali, nu am intrat în detaliu, câte băi la câte școli facem sau câte acoperișuri reabilităm. Așteptăm oricum, făcând așa o mică paranteză, așteptăm de asemenea finalizarea investiției pe care tot dumneavoastră o bugetați în momentul de față deoarece este multianuală, finalizarea investiției Reabilitare și consolidare sală de sport a Liceului Sportiv, un obiectiv, zic eu, de dimensiuni mari, care așează într-o stare de normalitate și lumea sportivă din municipiul Bacău, deoarece putem spune cu toată încrederea faptul că să ai un liceu sportiv care nu a avut niciodată reabilitată această sală de sport și mai mult, în ultimii 2 ani de zile a fost închisă de Direcția de Sănătate Publică, cred că mi se pare aberant. Noi am îndreptat și acest lucru. De asemenea, la capitolul drumuri, pe lângă obiectivele pe care vi le-am prezentat privind reabilitarea tramei stradale, reabilitarea sau crearea unui număr de 1000 de locuri de parcare, 600 pe zona de sud a orașului, 400 pe zona de nord a orașului. Se apropie de finalizare și investiția în tot ceea ce înseamnă sensurile giratorii din Șerbănești. Ați putut constata și dumneavoastră realizarea obiectivului investițional Calea Bârladului, un obiectiv care, din punctul meu de vedere, este sugestiv pentru tot ceea ce a însemnat municipiul Bacău în ultimii 15 ani. Fac precizarea faptului că această șosea, Calea Bârladului, nu a fost reabilitată în ultimii 15 ani, ultima reabilitare respectiv a fost făcută de către firmele deținute de către Umbrărescu, o reabilitare care s-a făcut cu prea mult timp în urmă. Am adus-o la lumină, aș putea spune, împreună, fără îndoială, prin bugetul pe care l-ați aprobat dumneavoastră și prin activitățile pe care le-am depus efectiv împreună dar trama stradală a municipiului Bacău, în mare, se poate spune că se regăsește pe aceleași dimensiuni pe foarte multe străzi care au fost tratate doar cu tratament, nu au fost reabilitate efectiv. Făcând o mică paranteză, Calea Bârladului va beneficia anul acesta măcar pe un singur tronson de trotuare. Sperăm să fie finalizată pe ambele tronsoane de trotuare această reabilitare, sensurile giratoriului de acolo vor fi completate și de finalizarea unui nou proiect la acea intersecție a Caii Romanului cu Calea Bârladului, intersecția Lăzărică, cum este cunoscută, dar de asemenea și o serie de proiecte de girație în mai multe zone prioritare din Bacău prin deblocarea pe care o faceți dumneavoastră în urma acestui vot. De asemenea, dați undă verde și investiției Rezervă de Apă a Municipiului Bacău a cărei proiectare se apropie de final. Sperăm să obținem cât mai repede din partea Consiliului Județean autorizația de construcție și să înceapă efectiv lucrările. De asemenea, în urma votului dumneavoastră se alocă ultimii bani către tot ceea ce înseamnă finalizarea investiției Ia care se lucrează deja, strada Aeroportului, iarăși o investiție care este deosebit de importantă, zic eu, pentru tot ceea ce înseamnă municipiul Bacău. In linii mari, acesta este bugetul orașului. Din păcate, și repet, din păcate se poate observa cu ușurință faptul că este mult prea târzie etapa de adoptare a acestuia. Nu este o vină care să ne aparțină nouă, consiliului local sau executivului. Din păcate, procedurile legale indică foarte clar un termen de 45 de zile după adoptarea bugetului național. Din punctul meu de vedere, printr-un joc politic inutil, bugetul național, bugetul României a fost întârziat mult prea mult și a pus în situația în care absolut toate autoritățile locale să adopte mult prea târziu acest buget. De asemenea, vreau să mai observăm ceva, am preluat în 2016 împreună cu dumneavoastră, putem spune cu toată sinceritatea că bugetul anului 2016 nu a fost un buget pe care să-1 fi aprobat Consiliul Local al Municipiului Bacău în forma actuală. A fost preluat de la vechea structură dar am preluat și un excedent bugetar de peste 50 de milioane de lei, dacă nu mă înșel. Vreau să observați faptul că el a tot fost consumat de către actuala administrație iar în momentul de față excedentul care a fost moștenit este aproape integral antamat prin obiectivele investiționale pe care le face Municipiul Bacău, aflate în diverse forme de contractare, proiectare. Practic, întregul excedent pe care l-a avut municipalitatea Bacău acum 3 ani de zile, anul acesta, zic eu, că se apropie de final și pentru anul viitor, într-adevăr, va trebui să găsim alte surse de componente investiționale deoarece am realizat integral execuția acestui excedent. Vă stau la dispoziție atât eu, doamnelor și domnilor consilieri locali, cât și colegii din aparatul de specialitate, de asemenea și domnul administrator public, pentru eventuale discuții, interpelări, întrebări și propuneri pe care le vreți.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate .

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidm Popovici - am o rugăminte la dumneavoastră. Deschideți microfoanele și vorbiți la microfon. Am procese verbale pe care nu le pot întocmi deoarece atât dumneavoastră, consiliul local, cât și aparatul de specialitate, nu vorbiți în microfon și nu se înțelege pe bandă pentru a putea fi consemnat în procesul verbal.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu -vă invit la discuții, dragi colegi. Invit pe doamna Raluca Năstase. S-a înscris prima. Poftiți!

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca - stimate domnule primar, stimați colegi din consiliul local, referitor la proiectul de buget, P.N.L. vă propune 3 amendamente pe care aș vrea să vă rog să aveți amabilitatea de a le asculta și de asemenea vă rog să ne sprijiniți în aprobarea acestor amendamente, atât colegii din P.S.D. cât și ceilalți colegi din consiliu.

Primul amendament se referă la învățământ. Pentru capitolul învățământ noi vă propunem finanțarea cheltuielilor pentru funcționarea Centrului de Excelență Ferdinand. Acest centru este destinat copiilor olimpici din municipiul Bacău. Toți copiii din toate liceele pot participa la acest Centru de Excelență. Acest centru are nevoie de cheltuieli de funcționare. Valoarea acestor cheltuieli anuale sunt înjur de 2 milioane de lei. Vă propun alocarea unor sume cu această...

Domnul Primar Cosmin Necula - 2 milioane de lei?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - 2 milioane?

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca - da. Vă propun astăzi ca amendament să încercăm să atribuim o sumă acestui Centru de Excelență pentru a începe funcționarea lui și în sensul acesta am identificat câteva sume. Dacă îmi permiteți o să vi le prezint și anume:

-alocarea sumei de 400 de mii de lei către capitolul de învățământ - destinația -cheltuieli de funcționare pentru Centrul de Excelență Ferdinand din capitolul Reclamă și publicitate. Eu mi-am notat și codul capitolului, nu cred că este necesar. Dacă nu este suficient ce am spus, să-mi spuneți. Codul este 203001.

-încă o sumă de 300 de mii de lei, vă propunem noi să o alocăm din capitolul Alte servicii publice generale-alte cheltuieli cu bunuri și servicii și în final,

-suma de 100 de mii de lei, vă propunem să o luăm din capitolul Ordine publică și siguranță, alte cheltuieli cu bunuri și servicii. Astfel, noi vă propunem alocarea în total a sumei de 800 de mii de lei pentru început, acestui Centru de Excelență Ferdinand, urmând ca la rectificări bugetare ulterioare să încercăm să asigurăm. Știu că suma nu este mică dar nici nu este foarte mare și cred că ne-am putea permite stimularea funcționării acestui centru. P.N.L. a susținut performanțele elevilor, așa cum știți și dumneavoastră, prin galele învățământului, respectiv în sport, galele sportului. Dumneavoastră, când ați preluat puterea, nu ați mai fost de acord cu aceste gale, le-ați considerat neoportune dar anul trecut am văzut că ați făcut foarte bine și ați reînceput premierea copiilor și a profesorilor, din câte știu, chiar sub formă de gală în acest sens. Vă propun ca în completarea galelor pe care le organizați dumneavoastră și vă felicit pentru asta, să încercăm să stimulăm și funcționarea acestui Centru de Excelență pentru olimpici. De ce? Pentru că olimpicii pot participa la activități grupați în cadrul acestor centre pe obiecte de studiu, cu profesori specializați și care vor să participe la aceste activități și care bineînțeles că trebuie să fie plătiți. Și în sensul acesta aș vrea să vă rog foarte mult să ajutăm, să votați acest amendament, dacă aveți bunăvoință.

Al doilea amendament se referă la Capitolul Cultură, Recreere și Religie. Aici vă propunem schimbarea destinației sumei alocate în planul de investiții Parcului Cancicov. Aveți prevăzută o sumă aici de 520 de mii de lei, din câte îmi aduc aminte, undeva la pagina 116 poz.ll o găsiți, dacă dorește cineva să verifice în plan. Din această sumă s-au executat lucrări de 10 mii de lei, din câte am văzut în documentația prezentată de dumneavoastră. Ce vă propunem noi, concret, este ca să sistați orice lucrări în Parcul Cancicov la această oră. De ce? Pentru că se fac lucrări mici, haotic, fără un studiu prealabil prin care să stabilim un plan de amenajare corespunzător cerințelor modeme urbane pentru parcuri. în sensul acesta vă propun să alocăm, ca și amendament, din suma aceea, schimbarea destinației. 100 de mii de lei pentru întocmirea unei documentații tehnico-economice pentru Parcul Cancicov în acord cu cerințele urbane modeme, respectiv, amenajare spații verzi, piste pentru bicicliști, locuri dejoacă, amenajări peisagistice, iluminat, reabilitări piste de alergare și alei, un mic amfiteatru în aer liber pentru activități artistice ale copiilor (știm că pe 1 iunie, activitatea de vară, cu toții organizăm în parc mici activități pentru copii, poate și un mic concert și cred că ar fi necesar un mic amfiteatru în acea zonă, mic, de amploare mică), reabilitare arteziene și mobilier urban iar diferența de bani până la 510 mii să fie folosită de îndată, după finalizarea studiului pentru că eu cred că acest studiu poate fi întocmit repede și să intre în execuție. Să se folosească în execuție. Parcul Cancicov, după părerea noastră, a liberalilor, necesită o gândire de specialitate în sensul amenajării lui și vă solicităm în acest sens, repet, fără a lua în nume personal cineva în sensul acesta, sistarea oricăror investiții în acest domeniu, inclusiv propunerea dumneavoastră de a aloca noi spații pentru diverse chioșcuri, pentru o alimentație publică sau distracții pe care cu toții le vedem necesare dar nu în Parcul Cancicov. Haideți să păstrăm destinația acestuia ca un spațiu verde, liniștit, luminos din punctul de vedere al vegetației, fără vegetație crescută haotic, fără locuri de joacă care nu sunt sistematizate (nu sunt nici chiar recomandate toate jucăriile de acolo copiilor) și vă reamintim, domnule primar, și domnilor consilieri, și stimați invitați, că investițiile pe care administrația liberală le-a realizat în Parcul Cancicov, o să vă rog să vă aduceți aminte, au fost poate nu de foarte mare valoare dar cu un efect extraordinar în plan peisagistic, acolo, în parc, în sensul că s-au desființat acei arbuști care colectau atât gunoi cât și praf și era un aspect foarte plăcut. Noi vă adresăm rugămintea de a ne sprijini în acest sens, repet, dacă doriți să votați acest amendament al nostru, noi vă adresăm anticipat mulțumiri.

O să trec la ultimul amendament, am promis că o să vorbesc, că o să le comunic repede pentru a avea timp și colegii noștri să-și susțină amendamentele. Este un amendament pe care am dori să-1 susțineți pentru realizarea documentației studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru două sensuri giratorii. Este o sumă mică de 20 de mii de lei pe care v-aș propune să o mutăm tot din Capitolul Reclamă și Publicitate, cod 203001, în capitolul Transporturi și mă refer la două sensuri giratorii absolut necesare și urgente și cred că o să fiți de acord și cu noi, domnule primar și domnilor consilieri, intersecțiile Milcov cu Mărașești și intersecția Republicii cu Aeroportului și Chimiei. Acolo sunt niște noduri de trafic care necesită, după părerea noastră, sensuri giratorii. Nu vă ascundem și faptul că am pus și întrebări unor persoane de specialitate. Vă rugăm, domnilor consilieri, și domnule primar, și domnilor viceprimari, domnule președinte, să ne susțineți în aprobarea și votarea acestor amendamente. Ca observații la ceea ce v-am transmis, o să vă spun, probabil v-a spus și domnul președinte, că am vorbit cu dânsul dimineață, că la Spitalul Municipal valoarea integrală a investiției, 7,9 milioane, sunt trecuți integral pe trimestrul 1. Asta este o observație. Puteam să v-o spun și...Toată suma este trecută pe trim.l. Noi am parcurs deja trim.l. Cred că a rămas din discuțiile anterioare suma acolo și să o mutați din trim.l, da, la pag.34 dacă vă uitați. Eu mi-am încheiat prezentarea amendamentelor. încă odată vă rog cu insistență să ne ajutați în votarea acestor amendamente și o să vă rog ca după ce se votează amendamentele, dacă o să aveți bunăvoința să mai îmi acordați câteva minute pentru câteva concluzii, din punctul nostru de vedere asupra bugetului, după ce se votează amendamentele. Mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - domnul primar dorește să dea răspuns la aceste amendamente și pe urmă o să rog colegii care s-au înscris să ia cuvântul.

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc grupului liberal pentru amendamentele făcute. Asta denotă faptul că acest buget a fost citit și a fost abordat într-o variantă constructivă. Este de datoria mea să fac și o serie de precizări, nu în defavoarea amendamentelor dumneavoastră, nu în sensul distructiv, sub nici o formă, ci din perspectiva inițiatorului. Raportat la Spitalul Municipal, adică am să o iau într-o ordine cronologică inversă celor spuse de dumneavoastră. La Spitalul Municipal este pe trim.l această sumă, probabil această sumă provine din hotărârea de guvern dată în anul 2013, dacă nu mă înșel, privind alocarea sumei acesteia pentru Spitalul Municipal. Ea nu poate să fie angajată sub nici o formă decât în cadrul obiectivului Spital Municipal. Destinație unică. Referitor la amendamentul nr.3, tot ceea ce înseamnă girații în municipiul Bacău este un subiect pe care l-am atins oarecum anterior de față cu dumneavoastră, în expunerea de motive pe care am făcut-o pe larg în fața consiliului local. Sunt niște sensuri giratorii pe care va trebui să le avem în orașul nostru, sunt deja luate în calcul în tot ceea ce înseamnă obiectiv investițional pe drumuri de către S.S.P.M., în schimb, spun cu toată sinceritatea că pentru a le realiza, dumneavoastră ați propus un studiu de fezabilitate, cred că și PT-ul. Mai întâi trebui să avem această variantă a studiului de trafic pentru că pe intersecția Milcov-Mărășești dar și pe Republicii-Aeroportului-Chimiei ne lovim în momentul de față de principalul obiectiv, mai ales pe Republicii-Aeroportului-Chimiei, chestiune care a mai reieșit și din studiul de mobilitate urbană, din PMUD în sensul următor. Până la momentul în care municipiul Bacău nu va avea șosea de centură, e foarte greu să facem girație în zona Republicii-Aeroportului-Chimiei. Ar fi fost foarte simplu de proiectat în momentul în care era această stradă, strada Aeroportului să o facem și să facem și această girație. Problema pe care o avem acolo este raza de bracare a tirurilor, adică posibilitatea de a întoarce tirurile acolo. Din toate studiile și din toate discuțiile pe care le-am avut cu inginerii de drumuri în momentul de față, dincolo de studiu, nu este realizabil până la momentul execuției șoselei de centură, până când traficul greu nu va fi preluat pe artera în regim de autostradă pe care în momentul de față își desfășoară activitatea în mod intens firmele patronate de către Dorinei Umbrărescu, deci până când traficul greu dinspre București, Iași, Vaslui nu va fi preluat de varianta Nicolae Bălcescu-Bogdan Vodă. în momentul de față nu putem realiza aceste girații. O altă girație pe care din păcate nu o putem face decât la nivelul de studiu de principiu, să zic așa, un SPF (studiu de prefezabilitate) este girația pe care v-am anunțat de ea, acea girație de la Lăzărică. E aceeași problemă cu raza de bracare, toate tirurile care vin de pe Calea Bârladului și care se duc în Letea Veche întrând pe mica centură, să zic, a municipiului Bacău. Eu v-aș propune la toate aceste variante un studiu de prefezabilitate, un SPF și mai ales un studiu de trafic care să includă, studiu de trafic pe aceste girații, cu mențiunea faptului că vom putea realiza aceste girații doar la momentul în care avem finalizată această jumătate de centură, practic 16 km în regim de autostradă. După modul în care se desfășoară lucrările acolo și slavă domnului că se întâmplă așa, putem discuta de aceste obiective apropiindu-se de finalizare acest obiectiv - jumătatea șoselei de centură în regim de autostradă, undeva, anul viitor pe vremea aceasta. Numai bine până atunci avem studiile pregătite iar pe bugetul anului viitor să începem execuția efectivă a acestor girații. Asta e modalitatea pe care o propun eu consiliului local sau cum văd eu abordarea acestor sensuri giratorii.

Problema parcului. Este evident și pentru mine că totul se desfășoară într-o cheie politică raportat la parc. Este evident că avem zeci de discuții, unul dă mai tare pe facebook, unul mai puțin, unul e mai interesat, unul e mai puțin interesat. Mi-am notat o serie din afirmațiile pe care le-ați făcut dumneavoastră, doamna consilier. Nu aș vrea să intru în teoria ca liberalii au făcut investiții mărețe în parc, de deosebit interes. Mi-aduc aminte de una dintre investițiile de acolo care îmi pun așa, un semn de întrebare dar nu făcută de liberali, făcută în timpul liberalilor. E o parapantă pe acolo sau în fine, spânzurat așa între pomi, știm toți, tiroliana. Știm toți a cui e. în momentul de față e o tiroliană, domnul Săcăleanu, o tiroliană. Știți a cui. Ați spus de sistarea investițiilor. Noi nu avem investiții în momentul de față în parc, în Parcul Cancicov. Noi avem o serie de obiective de întreținere. Investițiile, dacă vor fi făcute, vor fi făcute doar după aprobarea bugetului consiliului local. Ca și capitol de întreținere, prioritar sunt statuile din Parcul Cancicov, toate statuile pe care le avem acolo. Evaluările pe care noi le avem indică niște sume destul de mari, destul de ridicate, pe care o să trebuiască să le cheltuim din cheltuieli materiale pe acest capitol. De asemenea, vă pot spune că obiectivul investițional pe care l-ar face Municipiul Bacău l-ar face în contextul în care dumneavoastră ați aproba bugetul și dumneavoastră ați aproba proiectul nr.5, ar fi Parcul Aventura pentru adolescenți. Un parc dedicat adolescenților pentru role, skate-uri și alte asemenea obiective. Nu avem obiective investiționale mai mici sau mai mari, modificările pe care le-am făcut noi în momentul de față în Parcul Cancicov în ultimii 3 ani de zile, zic eu că au fost doar de bun simț, în sensul în care am făcut o întreținere, toaletare. Sperăm anul acesta să facem aleile cu tratament special. Am extins locurile dejoacă, am modernizat locurile de joacă de acolo, le-am modificat, doamna consilier, conform standardelor și cu firme autorizate. Deci nu se poate pune problema faptului că acele locuri de joacă nu sunt safe pentru copii, așa cum ați spus dumneavoastră. Astea sunt investițiile pe care le avem. Pe de altă parte, una dintre componentele de investiții pe care, sincer vă spun, în momentul de față nu avem bani în sensul refacerii integrale, dar pe care încercăm o reabilitare parțială, pe bucăți, este vorba de sistemul de iluminat public din Parcul Cancicov. Așa că....Un alt element, e foarte generoasă ideea asta cu pistele de bicicletă, cu tronsoanele de role, cu pistele de alergare. Ca să putem face, eu zic se mergem mai întâi pe ceea ce ne-am propus în P.M.U., tot Consiliul Local al Municipiului Bacău, Plan de Mobilitate Urbană (P.M.U.) aprobat de Uniunea Europeană, cu proiecte separate asumate în fața Uniunii Europene, în care noi practic vom avea pe întreaga suprafață a orașului piste de biciclete și de la Insulă până în Cartierul CER inclusiv dar și din Republicii până în zona Gherăești. De asemenea, zonele centrale iar toată această concepție a P.M.U. înseamnă pietonal plus velo. Nu v-aș propune dumneavoastră să mai facem niște piste noi de bicicletă în parc, poate chiar o reducere a perioadei în care poți să te dai cu bicicleta în Parcul Cancicov, poate undeva dimineața și seara. Eu am venit în fața dumneavoastră și v-am propus să dăm posibilitatea bicicliștilor să intre în Parcul Cancicov, dar din păcate există și acolo o problemă pentru că nu toată lumea este învățată să conviețuiască cu pietonii și unii se gândesc că dacă merg tare cu bicicleta prin parc sunt mai puternici decât ceilalți. N-aș face în momentul de față o amestecătură de piste de biciclete, piste de alergări și alte asemenea zone de skate în Parcul Cancicov. Eu v-aș propune această zonă diferențiată: Parcul Aventura exclusiv pentru adolescenți și cu posibilitatea ca aceste alei pe care le avem în momentul de față să le refacem pietonal. De asemenea, vă spun și vă asigur de faptul că singura investiție efectiv se referă la acel Parc Aventura pentru adolescenți, reabilitările de statui, inclusiv a lui Cancicov și sistemul de iluminat. Nu avem un proiect...

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca - domnul primar, numai două cuvinte vă spun.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă rog.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca - după cum vedeți și dumneavoastră și eu și toți cei prezenți, discutăm foarte mult despre cum trebuie să arate parcul, ce trebuie să fie acolo și eu îmi spun opinia, și dumneavoastră, și cei din jurul nostru. Unii cred că poate fi o pistă de bicicliști de jur împrejur și în rest alei. Eu cred că poate fi doar o pistă de alergat, dacă mă întrebați pe mine, fără biciclete. Alții cred că mai trebuie încă 50 de bănci, alții cred că ar trebui doar nu știu ce fel de locuri de joacă. Tocmai de aceea, haideți să încercăm să ne gândim la un studiu de specialitate adresat special parcului ca și loc verde în municipiul Bacău și loc destinat unei plimbări, unei relaxări în liniște. Credeți-mă, nu este nevoie de ... și vă spun părerea mea. De asta, pentru că nu avem un studiu de specialitate pentru parc. Eu cred că nu e nevoie de Parcul Aventura așa cum ați, și bine ați spus și despre tiroliana aia care funcționează în parc. în Parcul Cancicov nu este nevoie de așa ceva dar putem găsi. Avem nevoie de Parc Aventura, trebuie să-i găsim un loc adecvat și să lăsăm parcul ca fiind strict parc, loc verde destinat relaxării noastre și cred că acest lucru îl poate spune un studiu de specialitate, că avem atâtea opinii, atât de multe opinii diferite. Și am încheiat cu parcul, nu vă mai contrazic. Doar o mică precizare. Nu am spus că am făcut investiții mărețe în parc, nu, noi, administrația liberală. Nu am spus asta. Doar că chiar cred că a fost minimă investiția dar a fost cu maxim efect și trebuie să o recunoașteți și dumneavoastră că era tare frumos atunci când s-a făcut gazonul acela și ar trebui să-l refacem. Poftiți?

Domnul Primar Cosmin Necula - care e aia?

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca - poftiți?

Domnul Primar Cosmin Necula - care investiție ?

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca - în igienizarea vegetației existente care era absolut nepotrivită.

Domnul Primar Cosmin Necula - doar că o să vedeți care a fost gândirea doamnei arhitect.

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca - si atunci, doamna arhitect...

Domnul Primar Cosmin Necula - atunci eu v-aș propune ca această viziune să fie făcută de către direcția noastră.

Doamna Consilier Năstase Mana - Raluca - sigur.

Domnul Primar Cosmin Necula - și exact cum o să vedeți la punctul 5, la punctul 5, adică, proiectul cu privire la parc, o să vedeți acolo care a fost gândirea doamnei arhitect. Dacă, dacă, consiliul local nu aprobă acel proiect, haideți să-i solicităm doamnei Arhitect Șef, un alt studiu, o altă propunere, o altă zonificare, o altă variantă.

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca - mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - și eu, mulțumesc. Cu privire la ultimul amendament. Fără îndoială...

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca - o să vă rog să-mi spuneți, da.

Domnul Primar Cosmin Necula - este greu să spui nu, la învățământ. Este greu să spui nu, la învățământ. Dar când ești primar, trebuie să-ți asumi, să spui și nu, la unii sau mai puțin, dar pentru fiecare să ajungă. Asta e. Până la urmă trebuie să-ți asumi ca primar, să ajungă pentru toată lumea, că nu ești primar doar pentru Ferdinand, sau pentru Școala 11, sau nu mai știu pentru care școală. Dar ceea ce propuneți dumneavoastră este lăudabil. Haideți să verificăm că au mai fost o serie de interpelări cu privire la acest Centru de Excelență, din ce țin minte, s-ar putea să greșesc. Este o hibă de natură juridică. Un ping - pong juridic.

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca - da, așa este.

Domnul Primar Cosmin Necula - pe care eu sper să-1 putem depăși. Noi am mai încercat finanțarea acestui centru.

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca - știu.

Domnul Primar Cosmin Necula - eu, susțin amendamentul dumneavoastră. Nu vă ascund faptul că am speranțe și mai mari la rectificarea bugetară, deci în a doua parte de execuție bugetară. Suma de 2 milioane de lei este o sumă considerabilă dacă luați în calcul faptul că anul trecut am avut 13, 7 milioane lei, dacă nu mă înșel, alocați pentru învățământ, cuantumul de 2 milioane de lei, pentru Centrul de Excelență, este substanțial. Dar, pe de altă, parte mă bucur că liceul sau Colegiul Național Ferdinand, este unul dintre privilegiatele, să zic ale municipiului Bacău, investițiile și propunerile de investiții curg din toate direcțiile. Este un liceu de top. Un liceu de tradiție, care va beneficia și de laboratoare de informatică noi anul acesta, și de studii privind rezistența clădirilor, pentru că acolo cred că este principala problemă pe care o are Colegiul Național Ferdinand, clădire veche, cu o fundație de numai 50 de cm, cu pluviale puse greșit, care au colectat în continuu și au făcut ca capilaritatea clădirii să urce undeva până la nivelul superior. Dar propun consiliului local, și aici în funcție de votul fiecăruia, de discuția fiecăruia, pentru că eu doar am venit cu niște propuneri, dumneavoastră stabiliți. Cred că acest Centru de Excelență, trebuie susținut cu amendamentul să ne găsim calea legală. Haideți să ne punem această, o sumă în buget în funcție de unde găsim în capitolul bugetar și să pornim, să zic, acest Centru de Excelență, dar ... a ISJ, nu?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Stan, poate ne lămuriți dumneavoastră care este regimul juridic.

Domnul Primar Cosmin Necula - eu, nu am nimic împotrivă cu acest....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - din cunoștințele mele, acest Centru de Excelență, este un proiect al liceului. Așa cum are și Școala Ioan Cuza, un proiect al...., un Centru de Excelentă.

Domnul Consilier Stan Gabriel - nu este așa, îmi pare rău că trebuie să vă spun. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - păi, ... asta vrem, din interior.

Domnul Consilier Stan Gabriel - să vă contrazic. Intenționam să intervin. Achiesez la ceea ce a afirmat domnul primar, mai devreme. De asemenea, apreciez că amendamentul propus de colegii noștri este salutar dar există o serie de ..., în acest moment există o serie de restricții din perspectivă legislativă și metodologică. Legea Educației Naționale, prevede existența acestor Centre de Excelență, care au statut, cu statut de personalitate juridică. Deci ele funcționează ca entități de învățământ.

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca - da.

Domnul Consilier Stan Gabriel - în acest moment nu există nici o condiționalitate între existența unui astfel de centru care trebuie înregistrat în rețeaua școlară, atunci când noi propunem prin consiliul local către minister rețeaua școlară. în acest moment efectiv consiliul local nu are ce finanța, pentru că acest centru nu există. El a funcționat în ultimii ani întâmplător și în mod fericit în locația Colegiului Național Ferdinand, dar el poate funcționa oriunde, și la Colegiul Național Vasile Alecsandri, și la Colegiul Național Gheorghe Vrânceanu, sau la orice altă entitate juridică, instituție de învățământ cu personalitate juridică aprobată prin rețeaua școlară.

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca - Gabi, dar știi că ar trebui să ne gândim puțin cum funcționează în celelalte 25 de județe. Aici poate ne ajuți tu, dacă știi.

Domnul Consilier Stan Gabriel - așa funcționează, cum v-am spus. Există o prevedere în Legea Educației Naționale. Din punctul meu de vedere, Inspectoratul Școlar Județean Bacău trebuie să propună în rețeaua școlară pentru anul viitor școlar, atenție, 2019-2020, acest centru în agreare, în parteneriat, în asociere cu un colegiu sau cu o școală gimnazială. In anii trecuți centrul a avut rezultate remarcabile. Profesorii educatori, dascălii de renume din județul Bacău au performat acolo împreună cu elevii lor. Dar, repet, nu există nici o condiționalitate între existența centrului si locație. Deci, nu este cumva eronat să facem o asociere între centru si un

’           ’ A

anumit colegiu? In unele județe, așa cum spunea Raluca, el funcționează pe lângă Casele Corpului Didactic sau pe lângă alte școli, colegii sau consorții educaționale. Propunerea este salutară dar trebuie să lucrăm împreună pentru ca ea să devină validă, frezabilă și legală. Domnul Secretar Popovici, cu experiența domniei sale vastă și diversă, ne poate ajuta ca începând din toamna acestui an, din anul viitor școlar, acest centru să funcționeze. Dar, repet, propunerea trebuie să vină din partea Inspectoratului Școlar Județean, în rețeaua școlară. Dacă nu vine, atunci când rețeaua școlară intră pe masa executivului și a consiliului local. Noi, în bună înțelegere, consiliul local, putem vota înființare acestui centru. Apoi urmează ceilalți pași, afiliere centrului, centrul are director, director adjunct, secretar, contabil, plătește profesori, încadrează profesori cu normă juridică.

Doamna Consilier Năstase Maria - Ralucadar de asta are și buget așa de mare. Domnul Consilier Stan Gabriel deci, repet, funcționarea, funcționează ca o entitate școlară cu personalitate juridică. Este subordonat Inspectoratului Școlar, are un program orar, există un control acolo asupra orelor, a normelor, a rezultatelor. Ceea ce afirmat domnul Secretar Popovici, face referire la Centre de Excelență care nu se subordonează acestei logici. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - dacă îmi permiteți, ca și propunere către consiliu. Este clar că, într-un fel sau altul, ne întâlnim la mijloc și ne dorim să subziste acest centru. Fac un rezumat, așa cum îl văd eu, să mă corectați dacă greșesc. Deci, prima dată acest centru trebuie să îl avem înființat. Ca să îl avem înființat, trebuie să-1 avem inclus în rețeaua școlară, da? Rețeaua școlară o putem face doar o dată pe an? La începutul anului? Bun.

Domnul Consilier Stan Gabriel - mă scuzați, domnul primar. Pot fi, pot interveni, dar în timpul anului școlar este fizic imposibil ca entități școlare să dispară peste noapte sau să apară peste noapte. Deci, termenul legal real este începutul anului școlar viitor.

Domnul Primar Cosmin Necula - păi, bun. Haideți să ne gândim, începând cu luna septembrie, am înțeles că se poate face această rețea, pentru anul viitor. Greșesc?

Domnul Consilier Stan Gabriel - imediat ce Inspectoratul Școlar vă propune și ne propune nouă rețeaua școlară. Dacă inspectoratul școlar, a propus.

Domnul Primar Cosmin Necula - păi, când ne propune? Asta întreb.

Domnul Consilier Stan Gabriel - în august.

Domnul Primar Cosmin Necula - în august, bun.

Domnul Consilier Stan Gabriel - pentru viitorul an școlar.

Domnul Primar Cosmin Necula - deci, deja, doamna consilier, în august ne aflăm în a doua parte a execuției bugetare.

Doamna Consilier Nâstase Maria - Raluca - da.

Domnul Primar Cosmin Necula - deci putem face rectificări. Dar este clar că ... Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca - dar ce vă propun.

Domnul Primar Cosmin Necula - ... vom intra, din păcate, evident, pe bugetul anului viitor.

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca - domnul primar, ca să scurtăm... Domnul Primar Cosmin Necula - vă rog.

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca - ... discuția, ca să ne clarificăm din aceste puncte de vedere, eu vă propun să asigurăm finanțare pentru acest obiectiv. Pentru că el există deja. Și îmi este clar că este înființat juridic, ca entitate juridică.

Domnul Consilier Stan Gabriel - nu este, Raluca, iartă-mă, nu este...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -doamna consilier, dacă-mi permiteți, domnul Stan.

Domnul Consilier Stan Gabriel-da. vă rog.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-întrebarea mea era următoarea, dacă acest centru există?

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-există...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-și nu există, pentru că aici, informația mea era următoarea și am avut-o de la Inspectoratul Școlar. Acest centru funcționează acum ca un proiect al liceului pe bază de voluntariat al profesorilor. Nu are o formă juridică, cu personalitate juridică, cu organizare proprie. Pentru ca să dobândească aceste condiții, pentru ca noi să putem aloca sume, el trebuie să dobândească aceste caracteristici și să fie prins, în primul rând, în rețeaua școlară. Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-am înțeles, dacă spuneți că așa este.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-în momentul în care dumneavoastră îl aveți ca obiectiv existent în rețeaua școlară, puteți aloca. Acum nu puteți aloca anumite sume pentru o entitate care nu există. Aici, la acest lucru se rezumă totul, până la urmă.

Domnul Consilier Stan Gabriel-perfect adevărat, poate Colegiul Național Ferdinand, eu nu am această informație, prin O.N.G. promovează un Centru de Excelență, în regim de voluntariat.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-nu este prin O.N.G.

Domnul Consilier Stan Gabriel-ca brand, dacă vreți, folosind un termen puțin inadecvat mediului educațional, într-adevăr Centrul de Excelență din municipiul Bacău este asociat cu Colegiul Național Ferdinand. Dar repet, și cu asta închid, închei, nu există ca entitate juridică, nu apare în rețeaua școlară, nu este recunoscut de Ministerul Educației.

Domnul Primar Cosmin Necula-bun, eu vă propun următoarea abordare, doamnelor și domnilor consilieri locali, dacă sunteți de acord. în luna august să mergem împreună, să discutăm cu inspectoratul, ca inspectoratul să ne dea acest aviz pe tot ceea ce înseamnă înființarea acestui Centru de Excelență și să începem efectiv bugetarea lui de atunci. Pentru că în momentul de față, din ceea ce înțeleg eu, alocarea unor sume de bani, dar nu avem efectiv din punct de vedere juridic la ce să le alocăm, ar însemna practic alocarea acestor sume fără un capitol și o destinație exactă. Și atunci haideți să vă propun din luna august să începem concret acele demersuri împreună, deci fără...

Și am să vă rog pe dumneavoastră, domnul Director Stan, adică sunteți oameni, dumneavoastră ca inițiator, dumnealui ca om din domeniu. Poftim?

Doamna Năstase Maria-Raluca-țDiscutie în afara microfonului, nu se înțelege). Domnul Primar Cosmin Necula-perfect. Și rugămintea mea e să facem acest lucru. Doamna Năstase Maria-Raluca - Discuție în afara microfonului, nu se înțelege). .. ..ridică, domnul secretar, noi să alocăm...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-repet, nu putem adopta pentru o entitate care nu există.

Doamna Năstase Maria-Raluca-am înțeles, bine.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-aveti rectificările de buget care... Domnul Consilier Miclăuș DanieFdacă-mi permiteți și mie...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-care vor veni ulterior, doamna consilier, în iulie va veni o rectificare de buget.

Doamna Năstase Maria-Raluca-stiu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-aia poate să fie făcută, tocmai atunci putem face.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-da. am înțeles.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-domnule secretar, există Centrul de Excelență, vă anunț de pe acum, este înființat prin Ordin al Ministrului din 2012.

Domnul Consilier Stan Gabriel-există. dar el nu este trecut, domnule consilier, ascultați-mă.

Domnul Consilier Miclâuș Daniel-haidetL nu mai găsiți.. .Eu v-am ascultat.

Domnul Consilier Stan Gabriel-domnule consilier,...

Domnul Consilier Miclâuș Daniel-există acest Centru de Excelentă din anul 2012 prin Ordin al Ministrului. îmi pare rău că nu știți acest lucru.

Domnul Consilier Stan Gabriel-eu zic că ...

Domnul Consilier Miclâuș Daniel-dar nu contează.

Domnul Consilier Stan Gabriel-eu zic că nu...

Domnul Consilier Miclâuș Daniel- haideți să nu mai găsim tot felul de tertipuri juridice...

Domnul Consilier Stan Gabriel-eu zic să ne limităm fiecare la domeniul la care ne pricepem. Ascultați-mă...

Domnul Consilier Miclâuș Daniel-deci. în 2012, prin Ordin al Ministrului s-a înființat Centrul de Excelentă, Centrul Județean de Excelentă Bacău, care are sediul la Colegiul Ferdinand. Ar fi trebuit să știți acest lucru.

Domnul Consilier Stan Gabriel- Centrul de Excelență trebuie avizat prin rețeaua școlară, funcționează ca entitate.

Domnul Consilier Miclâuș Daniel-este înființat, este si în rețeaua școlară din 2013. Și uitați, vă rog să verificați. Dați o căutare pe google.

Domnul Consilier Stan Gabriel-atunci. domnule coleg, vă rog să nominalizați directorul acestui centru, directorul adjunct, care este încadrarea, care este programul școlar...

3

Domnul Consilier Miclâuș Daniel-domnule profesor, P.N.L. a făcut un program școlar... Două secunde.

Domnul Consilier Stan Gabriel - dacă a intrat în evaluările Domeniului Educației, nu apare în rețeaua școlară, cel puțin de când suntem noi consilieri locali. O fi fost înființat...

Domnul Primar Cosmin Necula-domnul Stan, numai puțin. E clar că stăpâniți foarte bine subiectul, mai bine și decât mine și decât colegii liberali. Rugămintea mea, cui se alocă acești bani, ca să tranșăm subiectul?

Domnul Consilier Miclâuș Daniel - Centrul Județean de Excelentă, acesta este Centrul Județean de Excelență Bacău a fost înființat prin Ordin al Ministrului, în anul 2012, pentru anul școlar, atenție, 2012-2013, deci este inclus în rețeaua școlară, este al doilea Centru de Excelență din țară, după Centrul Județean de Excelență Iași. Mai sunt în România alte Centre Județene de Excelență, atenție, finanțate prin resurse proprii ale primăriilor din județele respective.

Domnul Consilier Stan Gabriel-a fost atunci...

Domnul Consilier Miclâuș Daniel- avem o personalitate juridică, avem un Centru de Excelență Județean, care are personalitate juridică încă din anul 2012 prin Ordin al Ministrului și noi solicităm, prin amendament, alocare de resurse, după cum a spus și colega mea, de resurse din buget, resurse proprii, foarte succint, vă rugăm să ne admiteți amendamentul. Scurt, domnule consilier.

Domnul Consilier Stan Gabriel-el a fost înființat, așa cum s-a spus, ia nivelul anului 2012-2013, de atunci au trecut 6 ani, Dumnezeule, dar gândiți-vă în alta paradigmă.

Domnul Consilier Miclâuș Daniel-și există și pe site-ul I.S.J.

Domnul Consilier Stan Gabriel- o scoală înființată în 2012, nefinantată sase ani...

Domnul Primar Cosmin Necula-haideti în felul următor...

Domnul Consilier Stan Gabriel-fără director, fără organigramă, fără contabil...

Domnul Primar Cosmin Necula-domnule director, domnul director...

Domnul Consilier Stan Gabriel-fără consiliu de administrație...

Domnul Primar Cosmin Necula-domnule director, vă rog din suflet. E evident pentru toată lumea că stăpâniți mult mai bine ca noi toți la un loc subiectul. Haideți să ne găsim cadența. în ce cheie? Deci, am elucidat, suntem aici într-o discuție cu...

Domnul Consilier Miclâuș Daniel-domnule primar, vă rog, vă întrerup două secunde.

Domnul Primar Cosmin Necula-numai o secundă.

Domnul Consilier Miclâuș Daniel-avem Centrul de Excelență Județean. Avem date de contact coordonatori Centrul de Excelență, pe site-ul I.S.J., Prof. învățător Primar Andreea Milena Lupașcu, Școala Gimnazială nr.10, Inspector Școlar Măndița Ciotloș. Vă spune ceva, domnule profesor?

Domnul Primar Cosmin Necula-domnule consilier, e clar că este un Centru Județean, da, nu a lui Ferdinand, un Centru Județean....

Domnul Consilier Miclâuș Daniel - Centru Județean.

Domnul Primar Cosmin Necula-pe lângă inspectorat, da?

Domnul Consilier Miclâuș Daniel-da.

Domnul Primar Cosmin Necula-bun. alocăm inspectoratului?

Domnul Consilier Miclâuș Daniel-noi solicităm alocare de resurse proprii. Da.

Domnul Primar Cosmin Necula-bun, da asta, stați puțin, dar asta nu se poate face, dar astea erau discuții pe care puteam să le facem în comisii, dar na...

Domnul Consilier Miclâuș Daniel-domnule primar, știți discuția, da?

Domnul Primar Cosmin Necula-e vina mea.

Domnul Consilier Miclâuș Daniel-consultări. comunicare...

Domnul Primar Cosmin Necula-recunosc. e vina mea. Domnule consilier, dar asta nu poate să fie un capitol de asociere cu Inspectoratul Județean? Sau e proiect? Nu știu.

5

Domnul Consilier Miclâuș Daniel-putem să finanțăm acest Centru de Excelență alături de alte primării. Centrul Județean de Excelență Bacău, acela care are sediu la Colegiul Ferdinand, chiar așa se intitulează și noi finanțăm o sumă de bani, Primăria Bacău, acestui Centru Județean de Excelență.

Domnul Consilier Stan Gabriel-domnule consilier, nu vreau să intru într-o dispută sterilă, dacă funcționează ca unitate de învățământ... Ascultati-mă...

Domnul Primar Cosmin Necula-domnule consilier, domnule consilier, numai puțin, iar vă întrerup iar, știu, haideți puțin...

Vă fac propunerea, doamnelor și domnilor consilieri în cheia următoare și am să rog pe domnul secretar și pe domnul administrator să-mi spună dacă-i corect. Haideți să mărim cu această 100.000 de lei, cât ați solicitat-o pentru centru, bugetul alocat pentru învățământ și să nc clarificăm cui dăm și unde dăm. Adică trecem în buget 100.000 lei în plus pe Capitolul învățământ, urmând ca această 100.000 de lei să vedem cum să o distribuie.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie - dacă-i pus la învățământ nu-i problemă. Domnul Primar Cosmin Necula- redistribuim.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-da. e bun într-un fel.

Domnul Primar Cosmin Necula-adică realocăm...

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-de la alt capitol...

Domnul Primar Cosmin Necula-crestem bugetul pe învățământ cu 100.000 lei, urmând ca acea sumă să fie clar alocată la Centrul acesta Județean de Excelență. Dar să ne găsim exact drumul și calea.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-domnule primar, mă scuzați un pic. Deci, noi am solicitat alocarea sumei de 400.000 către Capitolul de învățământ, destinație cheltuieli funcționare Centrul de Excelență Ferdinand, din Capitolul Reclamă și Publicitate. Și v-a indicat colega mea și codul, 300.000 din Capitolul Alte Servicii Publice, Alte Cheltuieli cu Bunuri si Servicii si alocarea sumei de 100.000 din Capitolul Ordine și Siguranță Publică - Alte cheltuieli cu Bunuri și Servicii și dăm la acesta. Haideți să nu mai ...stiti cum facem? Haideți să facem o chestiune

9                                                           9      9                                                                           3

gospodărească. Dacă-o facem, s-o facem și să ne-o asumăm împreună, adică nu avem, chiar nu este o cheie politică aici. Vrem să avem acest Centru de Excelență în sfârsit? Si eu cred că merită Bacăul acest lucru. Haideți să alocăm această sumă de bani, care atenție, nu este o suma inventată, noi ne-am consultat și în țară, cu colegi din țară, la alte centre de excelență și ni s-a spus că un buget eficient pentru ca acest Centru de Excelență să funcționeze ar fi în jurul sumei de 200.000 lei.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie -două milioane.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -noi v-am indicat, două milioane. Noi v-am indicat sursele de finanțare, v-am expus și faptul că acest Centru de Excelență are personalitate juridică și el poate fi finanțat din resurse proprii din bugetul local, am formulat acest amendament, rugăm colegii, dacă au bunăvoință sa-1 voteze. Mai mult decât atât nu mai avem ce face.

Domnul Consilier Stan Gabriel-personal, ca om de învățământ, sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră, dar am și eu un amendament. Trebuie, până pe întâi septembrie să verificăm dacă centrul respectă cadrul legal de funcționare, repet ca unitate juridică sau ca unitate de învățământ cu personalitate juridică. Mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-haideti, că....

Domnul Consilier Stan Gabriel-trebuie să apară în rețeaua școlară, el este subordonat Inspectoratului Școlar Județean și se supune tuturor evaluărilor ca orice unitate de învățământ, așa cum se întâmplă la Iași cum bine spuneți și în alte județe. Dar până atunci, suma poate fi alocată sub rezerva verificării legalității funcționării acestui centru, pentru că în alte condiții finanțăm o entitate care nu există.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-există această entitate si haideți s-o facem .................................... 3                          9 funcțională, că dacă nu-i dăm bani, normal că nu există, domnule profesor.

Domnul Consilier Stan Gabriel-dacă există...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-mai e o chestiune, puteți să vorbiți la colegii dumneavoastră, poate vă poate pune coordonatorul acestui Centru de Excelență. Nu ne opunem.

Domnul Consilier Stan Gabriel-multumesc mult.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dar credem că meritați.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule Miclăuș, domnule Stan.. .Dumneavoastră vorbiți de Centrul Județean. Colega dumneavoastră vorbește de Centrul de excelență Ferdinand.

Doamna Consilier Năstase Maria Raluca-asa se numește, este același centru de excelentă, asa se numește Ferdinand.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi. stați puțin. Avem un Ordin al Ministrului, așa cum susține domnul Miclăuș, pe Centrul Județean. Dumneavoastră veniti si știu că există într-adevăr la Ferdinand un Centru de Excelentă, asa cum știu ca există și la Școala Ioan Cuza un Centru de Excelență. La ora actuală, în prezent, nici dumneavoastră, nici noi și asta într-adevăr era o discuție de comisie, nu putem stabili cu precizie și claritate regimul juridic, decât în urma unor consultări cu inspectoratul școlar. De asta consider că propunerea domnului primar de alocare a unei sume, pe Capitolul învățământ...

Doamna Consilier Năstase Maria Raluca-.....(vorbește în afara microfonului, nu

se înțelege).

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dacă nu vorbim pe rând, nici nu pot consemna în procesul verbal și nici nu rămâne pe bandă dacă nu dați drumul la microfon. Aici e de fapt problema, că la ora actuală nici noi, nici dumneavoastră nu știm cu claritate care este regimul juridic al acestui centru, dacă are plan de școlarizare, dacă nu are plan de școlarizare,..

Doamna Consilier Năstase Maria Raluca-am înțeles, nu mai continuați...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-gata. bun.

Doamna Consilier Năstase Maria Raluca -rog supunerea la vot în forma prezentată de mine acest amendament, ca să meargă mai repede.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-domnul Luca.

Domnul Consilier Luca Vasile-da. am de făcut un anunț.

■ ■■                              ......... .......... ................■ 7                                                                                        9

Domnul Primar Cosmin Necula-apropos de legalitate, mai intervin cu o singură chestiune. O informație care-mi vine de la aparatul de specialitate și vă pot confirma dumnealor. în momentul de față, cu privire la Capitolul învățământ, există doar 32 de centre bugetare. Cărui centru bugetar se alocă?

Doamna Consilier Năstase Maria Raluca-domnule primar, Centrului Ferdinand. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-Centrului Județean de Excelență, ori îi dăm centrului bugetar Ferdinand? Aici e problema.

Doamna Consilier Năstase Maria Raluca-pentru Centrul de Excelență Ferdinand. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi daca vorbim de Centrul de Excelență Ferdinand, acela poate fi interpretat ca un proiect al liceului.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-ca de obicei, deturnați discuția. Azi s-a formulat acest amendament, vă rugăm să-1 supuneți la vot. Mai sunt și alte proiecte pe ordinea de zi și cred că sunt și alți colegi care vor să formuleze amendamente.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-s-au înscris următorii colegi, domnul Ștefan, ....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-domnule Bîrzu, vă propun să votăm amendamentele în ordinea prezentării.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Uie-păi nu la urmă, cum spunea și domnul... Domnul Consilier Ghingheș Cristian-nu. nu, nu, haideți să le votăm pe rând pentru că așa nu mai înțelege nimeni nimic. Eu am de exemplu 12 amendamente. Haideți să le votăm, să fim operativi. A ridicat doamna Nastase aceste amendamente, haideți să le votăm.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-dacă mai sunt opinii la aceste amendamente. Doamna Pricopoaea, s-o lăsăm pe doamna și pe urmă domnul Luca. Doamna Consilier Pricopoaea Euula-cu tot respectul pentiu colega mea, eu din ce, este foarte frumos îmbrăcat electoral vizavi de Parcul Cancicov, din câte rețin eu dumneavoastră ați deținut și funcția de viceprimar. Deci, ați avut toate posibilitățile și pârghiile vizavi, pentru a face studiu vizavi de Parcul Cancicov și de a face îmbunătățiri la acest parc. Acum, că se apropie campania electorală, este foarte frumos ambalat ceea ce spuneți, dar dacă rețin eu, au fost niște loturi închiriate și la momentul acesta funcționează niște chioșcuri acolo si dacă stiti numărul chioșcurilor

*                               »                     5                                 5                     5     5                                            5

pe lângă acea tiroliană? La momentul acesta când văd atâta, atâta, nu știu cum să-i spun, atâta înverșunare vizavi de acest proiect, în condițiile în care există niște chioșcuri și cum spunea bine și domnul primar, unele sunt din plastic, unele din lemn, stau și mă întreb când ați închiriat, în administrația dumneavoastră, nu v-a interesat spațiul verde pentru locuitori? Atunci n-a fost nevoie de un studiu de specialitate? Pe ce bază legală și cum ați închiriat acele spații? Acum, când se caută un cadru legal, vă deranjează. Deci, este o întrebare strict către dumneavoastră. Deci, haideți să încercăm să găsim ceva să reparăm. Să ne arătăm cu degetul unul pe altul este foarte ușor, dar dacă numărați numărul de chioșcuri și faptul că în momentul când este aglomerat și se bulucesc toți la suc și este aglomerat, nu se mai ține cont că este spațiu verde și se încalcă acel spațiu verde. Și după cum știu bine, dumneavoastră ați închiriat acele spații și acele chioșcuri. Haideți puțin să ne respectăm și să ne asumăm ceea ce facem și să căutăm să fim constructivi. Vă mulțumesc și fără nici o.. .deci nu este nimic personal.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-nu e nici o problemă. Doamnă, nu a fost nici măcar un gram de înverșunare în ceea ce am prezentat eu. Nu am spus că am fost perfecți noi în administrația liberală, am fost niște perfecți, niște îngeri, care am adus raiul pe pământ. S-au făcut câteva amenajări în Parcul Cancicov care au adus parcul la o stare plăcută și accesibilă. Dumneavoastră nu știu de ce interpretați în această notă prezentarea mea și rugămintea mea de a aproba un studiu de specialitate în Parcul Cancicov. Dacă nu l-am făcut noi la momentul respectiv, vă propunem să-1 facem acum. Nu știu, chiar nu a fost vreun pic de înverșunare. Nu tratați în această notă si n-o să intru în astfel de discuții, da? Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula-rugămintea mea vizavi de acest studiu. Propunerea mea este așa. Haideți să vedem la proiectul nr. 5 dacă acel studiu făcut de doamna arhitect este ok, dacă nu s-o rugăm pe doamna arhitect să mai facă un studiu. Eu asta v-am propus, să facă prima dată aparatul de specialitate al primarului. Nu ne place, putem pune Capitolul C dacă nu mă înșel, domnul administrator public, de-a lungul anului oricând acest studiu.

Doamna Consilier Nâstase Maria-Raluca-sustinem acest lucru, oricând vom colabora cu doamna arhitect pe aceste teme, întotdeauna, nu este nici o problemă din punctul nostru de vedere.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-domnul Luca.

Domnul Consilier Luca Vasile-am de făcut un anunț oportun, referitor la amendamentul nr.l, propus de doamna consilier Năstase, care vizează bugetul destinat învățământului băcăuan, cât și la proiectul în sine, numărul 1 de pe ordinea de zi, nu voi participa în luarea unei decizii prin vot direct, deoarece sunt ordonatorul de credite la una din unitățile de învățământ din municipiul Bacău. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-domnule secretar, cum propuneți, să votăm amendamentele fiecărui consilier, pe rând sau la final?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-haideti pe rând.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-atunci. supuneți la vot amendamentele ridicate de doamna consilier Raluca Năstase. Câte unul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-câte unul. Deci enunțați câte un amendament și în ce constă, îl supunem la vot.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-îmi permiteți?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-rog frumos.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-domnule primar, domnule secretar, vă rog să supuneți la vot, îmi cer scuze, amendamentul numărul 1, referitor la Centrul de Excelență Ferdinand, Capitolul învățământ. Propunerea noastră este „alocarea sumei de 800.000 lei, v-am specificat sursele de alocare a acestei sume și vă rog să supuneți la vot. Domnilor consilieri, încă o dată vă rog să ne susțineți acest proiect. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci. amendamentul dumneavoastră constă în alocarea de 100.000 lei...

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-800.000 lei...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-800.000 lei.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-opt...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-800.000 lei, din capitolele enumerate de dumneavoastră.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-capitolele precizate de mine. Vreți să le mai menționez clar o dată, pentru că le trec repede?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu mai este nevoie pentru că au rămas pe bandă.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-ok.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-pentru Centrul de Excelență Ferdinand. Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-Ferdinand. da, 800.000 lei.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supunem la vot.

Cine este pentru? Patru voturi pentru. Cinci voturi pentru.

Se abține cineva? Diferența sunt abțineri.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

ABSENT

6.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

ABSENT

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

ABSENT

13.

LUCA VASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

5

-

11

Cu 5 voturi pentru, amendamentul la proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Domnul Huluță, vreți să spuneți ceva?

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe-la acest punct era și amendamentul făcut de domnul primar. Eu aș vrea să acela să fie pus la vot, la discuții, pentru că domnul primar...

Domnul Primar Cosmin Necula doar dumneavoastră puteți formula.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-domnul primar nu poate să formuleze amendamente, conform legii. Numai...

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe-sustin acest amendament, fie un început acea sută de mii de lei s-o dăm învățământului, Capitolul de învățământ....

Domnul Primar Cosmin Necula-cheltuieli materiale, nu?

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe-clarificăm situația juridică a acestui Centru de Excelență și în momentul în care putem să-i dăm banii aceștia îi dăm pe acești bani pentru început, iar la rectificare revenim la amendamentul doamnei consilier Năstase, mergem în continuare.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-domnul...

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-domnule Huluță, luați dumneavoastră acest amendament?

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe-da. Eu îl preiau și îl propun și aș vrea să fie supus la vot.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-vă rog să-1 reformulați, ca să-l înțelegem și noi. Domnul Consilier Huluță Ghiorghe-deci. n-ați fost atent, domnule Miclăuș, v-am ascultat cu atenție...

Domnul Consilier Miclăus Daniel-foarte atent, pentru acuratețe juridic.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe-sunt pentru dezvoltarea învățământului, dar având în vedere că există această neclaritate de legalitate, m-am abținut la propunerea doamnei consilier Năstase. însă, domnul primar, în discuție, a făcut acea propunere de 100.000 lei, să se mărească bugetul pentru învățământ, dar acea 100.000 să fie special pentru centru, în momentul în care găsim calea legală. în momentul când avem calea legală îi dăm acești bani pentru început, că chiar dacă-i dai 800.000 de lei acum n-are ce face cu ei. O sută de mii de lei i-ai dat la început, iar la rectificare, dacă intrăm în legalitate, să se dea și diferența de 700.000. Ați înțeles, domnule Miclăuș, dacă nu ieșim afară și ne înțelegem?

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-domnule Huluță....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel—domnule primar, trebuie să remarc faptul că domnul Huluță se pregătește probabil pentru funcția de viceprimar și vrea să se pună bine cu dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin Necula-eu îi doresc succes, mi l-aș dori viceprimar. Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dar mai are de așteptat un pic.

Domnul Primar Cosmin Necula-deci până îl luați pe candidatul dumneavoastră liberal de aici de la mine, de lângă tribună.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-să-i dați și atribuții, dacă va fi vreodată...

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe-dar faceți dumneavoastră o propunere de viceprimar, domnule Miclăuș. De ce să nu? Nu vreți?

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-noi nu facem....

Domnul Primar Cosmin Necula- și de la dumneavoastră sunt persoane capabile și care cred că ar face față.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-păi ne dorim deocamdată un Centru de Excelență la Bacău, să fie funcțional și mulțumim colegilor pentru votul împotriva acestui centru de excelență.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-îl rog pe domnul Chindruș, dacă găsim soluția tehnică pentru acest amendament al domnului Huluță.

Domnul Chindruș Romică-noi în buget avem 13 milioane la învățământ. Suta aia de mii, care o propuneți...

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-800.000.

Domnul Chindruș Romică-800.000 pe care-i propuneți dumneavoastră....

Numai puțin, 100.000 îi avem, dar cum îi alocăm? Lăsați-i acolo, după ce clarificăm din iulie, o să dăm cu destinație. Lăsați-i acolo, nu putem să-i alocăm pentru centrul bugetar. N-avem linie bugetară.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe-dar am și spus că nu centrului bugetar, dar pentru învățământ.

Domnul Chindruș Romică-dar sunt acolo în 13 milioane, nu există suta, dar sunt. Domnul Primar Cosmin Necula-dar luați din alta parte, luați de la Drumuri și puneți acolo, na...

Doamna Consilier Nâstase Maria-Raluca-domnule secretar și domnule primar, noi, aici, în fond stabilim oportunitatea de finanțare a acestei entități. Chiar nu înțeleg de ce nu susțineți oportunitatea finanțării pentru început cu 800.000 lei, a acestei entităti?

$

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-cu permisiunea colegului dumneavoastră, domnul Miclăuș, care tot ne acuză că deturnăm situația, am să fac niște precizări. Deci, în primul rând acest Centru Județean de Excelență are denumirea de Centrul Județean de Excelență Bacău, nu Ferdinand, da? Bun. In al doilea rând el funcționează în baza Ordinului Ministrului 5577 din 2011. Nu figurează în rețeaua școlară, dar are o metodologie de organizare și de funcționare pe care îl putem și-o putem studia oricine.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-am descoperit că există.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule, eu am făcut precizarea, domnule Miclăuș...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-deci un pas înainte. E un pas înainte.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule Miclăuș, la bară vorbiți pe rând.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-deci există, „a fi, sau a nu fi”.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci. vă rog frumos, nu vă molipsiți din stânga.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-important este că avem un centru de excelență...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-noi, important este, să ne respectăm reciproc.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-...am și specificat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Miclăuș, important este să ne respectăm reciproc și ca intervențiile dumneavoastră să fie inteligibile, să rămână pe bandă, să le putem consemna. Și în completarea acestor precizări, vin să vă spun că articolul 57 din Legea învățământului spune în felul următor:

Doamna consilier, doamna consilier Năstase! Doamna consilier! N-o mai țineți, domnul consilier Irofte, n-o mai țineți de vorbă pe doamna consilier.

Domnul Primar Cosmin Necula-ba pe doamna director, pe pe doamna consilier.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Art.57 din Legea învățământului spune foarte clar: „resursele umane, curriculare, informaționale, materiale și financiare pentru susținerea copiilor și a tinerilor capabili de performanțe înalte, se asigură de unitățile de învățământ și de inspectoratele școlare”. Punct. Punct.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-domnule secretar, din punct de vedere material noi finanțăm unitățile școlare?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-din punct de vedere material nu există. Domnul Consilier Ghingheș Cristian-din punct de vedere material?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dar reparațiile de acoperișuri și alte mijloace fixe, nu noi le asigurăm?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-eu cred că ați vorbit înainte împreună.

Doamna consilier vorbește...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-domnule secretar...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-de funcționarea centrului. Nu vorbește de baza materială. Pe dumneaei....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dar noi ce finanțăm, domnule secretar, aici?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dumneavoastră ce finanțați, domnule Miclăuș? Funcționează, finanțăm...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-salariile se dau prin inspectoratele școlare. Noi finanțăm infrastructura. Că ați zis baza materială...Cum puteți spune centru fără finanțare?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule Miclăuș, infrastructura o are, funcționează la Ferdinand, domnule.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-domnule secretar, dumneavoastră, nu știu...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-eu vorbesc cu inspectorul general de o jumătate de oră, dumneavoastră știți mai multe ca el?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-eu. putea să vină...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-stiti mai multe ca el?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-putea să vină...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dumneavoastră știți mai multe ca el?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-eu nu am spus că știu mai multe.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-și atunci, de ce vorbim?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-de ce ne certăm, domnule?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-eu vorbesc de jumătate de oră cu inspectorul școlar....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-de ce ne certăm, a fost supus la vot, de ce perturbați ședința? Domnule președinte de ședință!

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi nu, eu v-am citit...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-domnul președinte de ședință....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul președinte Miclăuș...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-rog să vă exercitați atribuțiile conform legii, da?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Miclăuș!

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-haideti, nu...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-mi-am făcut datoria să vă citez din lege niște prevederi. Doamna consilier vorbește de funcționarea centrului, nu de baza materială, domnule. Hai să ne înțelegem.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-domnule secretar, dumneavoastră am impresia că ați devenit avocatul P.S.D.-ului între timp.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-doamna consilier...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- da. sincer, dumneavoastră sunteți avocatul P.S.D.-ului?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-doamna consilier, domnul Miclăuș, ați făcut dumneavoastră amendamentul?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-nu mai vreau să vorbesc cu dumneavoastră.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-doamna consilier, lămuriți-mă și pe mine. Ați făcut dumneavoastră un amendament...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-sunt niște amendamente, au fost supuse la vot, ce tot o lungim atâta? De asta nu se face nimic în orașul acesta.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule. lăsați-o să vorbească. Domnul Consilier Miclăuș Daniel-de asta nu se face nimic în orașul acesta.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-lăsati-o să vorbească pe doamna consilier, vă rog frumos. Dumneavoastră, amendamentul dumneavoastră s-a referit la funcționarea centrului?

9

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-da. Da, asa l-am...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-bun. mulțumesc mult. Dacă aveți chef de ceartă...

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-bine. haideți să... Domnul Consilier Hulută Ghiorghe-domnule secretar...

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-haideti. domnule Huluță...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supunem la vot amendamentul al doilea, al doamnei consilier Năstase. Enunțați-1 doamnă. La microfon, vă rog. Domnul Consilier Miclăuș Daniel-cu schimbarea destinației.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-propunem, o să vă rog să păstrăm puțină liniște, că deja este foarte mult timp trecut de la început. Amendamentul nr.2 pentru Capitolul Cultură, Recreere și Religii, am propus alocarea unei sume de 100.000 lei pentru studii de specialitate pentru Parcul Cancicov, respectiv amenajare spații verzi, piste de bicicliști, locuri de joacă, amenajări peisagistice, iluminat, reabilitări alei, piste de alergare, amfiteatru mic în aer liber pentru activități artistice ale copiilor, reabilitări arteziene, mobilier urban. Deci, 100.000 lei pentru studiu de specialitate în acest domeniu, al spațiului verde și al parcului, domeniul specific Parcului Cancicov. Diferența dintre suma de 520.000 care este destinată în buget pentru, o să vă rog sa faceți liniște, pentru spații dejoacă, sume din care s-au cheltuit 10.000 lei, sau repet, diferența dintre 520.000 minus 10.000 minus 100.000 pentru studii, să se folosească pentru cheltuieli de execuție lucrări în urma efectuării studiului, de îndată ce se termină acest studiu de efectuat și se face predarea-primirea acestuia. Este gata și o să supunem și o să vă rog să votați acest amendament, domnilor consilieri și vă rog studiu...

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-domnule secretar, supuneți la vot amendamentul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supunem la vot și amendamentul numărul 2 al doamnei consilier. Cine este pentru? Cinci.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-credeam că asi votat si dumneavoastră, domnule secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-eu mă abțin.

Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

ABSENT

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

ABSENT

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

ABSENT

13.

LUCA VASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

5

-

11

Cu 5 voturi pentru, restul abțineri, amendamentul nu a fost aprobat.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-supuneti amendamentul 3.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-da.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-amendamentul 3 se referă la realizarea studiilor de fezabilitate, studiu de trafic, proiect tehnic, o sumă de 20.000 lei luată din Capitolul Reclamă și Publicitate și alocată Capitolului Transporturi pentru studii, repet, sensuri giratorii intersecțiile Milcov cu Mărășești și intersecția Republicii cu Aeroportului. Aici, nu este domnul primar, că aș fi vrut să mai fac o precizare și o fac acum, referitor la aceste sensuri giratorii. Faptul ca T.I.R.-urile, spunea domnul primar, că T.I.R.-ul nu are raza de întoarcere în sensul giratoriu și este posibil ca raza centrului, raza sensului giratoriu să nu asigure curba T.I.R.-ului, aceste elemente, dacă, o să vă rog să fiți mai atenți la ceea ce vă explic, aceste elemente se asigură din sensul de trafic. Da? Deci, sensurile de trafic asigurate de sensurile giratorii nu trebuie neapărat să asigure raza de întoarcere a T.I.R.-ului.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-bine, s-a înțeles.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-de asemenea, studiile de specialitate, studiul de specialitate poate releva dacă avem în cerință așa ceva și existența pasajului subteran. Vă mulțumesc și am să vă rog să votați în consecință aceste studii și domnul primar a fost de acord cu efectuarea lor.

Domnul Primar Cosmin Necula- cu efectuarea de către Direcția Arhitect Șef, doamna consilier. Deci, fără bani. Lucrăm noi. Nu ne place, ne mai întoarcem o dată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supunem la vot și amendamentul numărul 3 al doamnei consilier.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-amendamentul nr.3

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. ort.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

ABSENT

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA '

X

8.

DRAGOMIR DOINA

ABSENT

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

ABSENT

13.

LUCA VASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

5

-

1 11

Cu 5 voturi pentru și diferența abțineri, amendamentul nu a fost aprobat. Domnul Ghinghcș, am înțeles că ...

Domnul Consilier Huluță Ghiorghc-revin la amendamentul meu. Și văd ca nu s-a supus la vot. Da? Revin.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-domnul Hulută, enunțați amendamentul si să fim atenți când îl supuneți la vot.

Domnul Consilier Hulută Ghiorghe-am spus că aș dori, la Capitolul 65-învățământ, să se mărească bugetul cu 100.000 lei, de la Capitolul 84 de la Drumuri, cu 100.000 de lei. Acești bani sunt cu destinație, poate aude și cineva din inspectorat, da, că este pentru Centrul Județean de Excelență sau Centrul de Excelență Ferdinand. Este un început și vedem la rectificare ce putem să facem în continuare, dacă găsim calea legală. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-domnule președinte de ședință, vă rog, două minute.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-domnul Chindrus.

...............................■                                                                                                                                             5

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-deci. avem rețeaua, numai un pic am intrat, am rețeaua școlară din județul Bacău în anul școlar 2018-2019, la prima poziție Centrul Județean de Excelență Bacău, adresa George Bacovia, forma de proprietate. Deci există acest Centrul Județean de Excelență, are o personalitate juridică și se poate finanța de toate primăriile din județ.

Domnul Chindrus Romică-după ce se rezolvă problema cu Inspectoratul, cu Centrul de Excelență. Faceți mențiunea. Faceți mențiunea asta.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe-am făcut.

Domnul Chindrus Romică-nu, n-ati făcut mențiunea, n-ati făcut mențiunea asta. Domnul Consilier Miclăuș Daniel-ce să se rezolve, dacă este în rețeaua școlară? Domnul Chindrus Romică- nu știu.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-cum nu este, dacă este? Nu este? Dacă eu am aici rețeaua școlară, v-o trimit pe WhatsApp. Nu este, intrați pe site-ul inspectoratului. Domnul Consilier Stan Gabriel-domnule consilier...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-până la sfârșitul ședinței poate să vină colegul dumneavoastră de partid, domnul Inspectorul General Lazăr și ne poate edifica.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-deci. amendamentul domnului Hulută. S-a înțeles? Deci, 100.000 lei pentru finanțarea Centrului de Excelență Județean, Colegiul Ferdinand. Da?

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe-da.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-adresa George Bacovia, care apare în Ordinul de Ministru. Domnul Chindruș, sunt probleme?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-citati că noi susținem acest amendament.

»         ..........................................■■■........................*.................................. »                                 9

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-domnule Huluță, domnule primar, o să votăm amendamentul....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-si mai puțin e mai bun decât nimic.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-deci. vă rugăm, domnule secretar... Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-da. pentru că este...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-cum să facem excelență cu puțin.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-pentru este mai bun decât nimic. Dar o să vă rog să luați în considerare faptul că suma de 100.000 reprezintă aproape zero. Da? Să țineți minte acest lucru și între timp poate o să ne fie mai clară chestiunea aceasta a stării juridice precare.

Da, este zero, de aceea am spus. Bun, haideți să votăm.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-domnule secretar, faceți apelul pentru amendamentul domnului Huluță.

Domnul Primar Cosmin Necula-din anul 2012 tot zero.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-stim acum...

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-domnule secretar, supuneți la vot pentru amendamentul domnului Huluță.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supunem la vot amendamentul domnului Huluță. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Scripăț se abține.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

ABSENT

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

ABSENT

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

ABSENT

13.

LUCA VASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

1

Cu o abținere, o neparticipare, avem 15 voturi pentru și restul abțineri, amendamentul a fost aprobat.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-dau cuvântul domnului Ștefan. Domnul Ștefan are cuvântul la proiectul de buget.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-domnule viceprimar, o rugăminte și îmi cer scuze ca vă întrerup. Am stabilit cu domnul primar și l-am rugat ca după ce se votează amendamentele Partidului National Liberal, să-mi acorde cinci minute si promit că nu vă țin mai mult, pentru niște concluzii ale noastre.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-domnule președinte, dacă am discuta toti...

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca -nu durează mai mult de câteva minute.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-nu ne certați, domnule Viceprimar Scripăț. N-ați pornit alarma astăzi?

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-stiti cc încerc?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- n-ați pornit alarma în oraș astăzi? La o sută treizeci de milioane cât aveți pe lună?

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-mă ascultați? Nu mai veniți nepregătiți la ședință.

3               3

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-mergeti și apăsați butonul ca să....

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-bugetul e foarte important.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-ca să știm ce facem în situații de urgență.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-ascultați? Bugetul e foarte important. Din decembrie s-a făcut proiecția. A trebuit să așteptăm bugetul național, bugetul județean și bugetul local. Veniți total nepregătiți. Lansați niște idei unde vă trebuie niște bani. Dar există banii? Dar există aviz de legalitate? Eu m-am săturat să tot dau cu subsemnatul pe la D.N.A. pentru niște, fel de fel ce doriți și cum doriți. Veniți pregătiți. Aceste discuții de două ore, care n-au dus la nimic, trebuiau purtate în comisie, premergător ședinței, în comisie și atunci veneau specialiștii, Inspectoratul Școlar, juriștii și vă spuneau dacă e bine sau nu.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-domnule viceprimar, am înțeles.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-păi n-ați înțeles, veniți aici, dacă e bine sau nu-i bine?

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-haideti...

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-n-ati înțeles.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-ba am înțeles foarte bine.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-insistati pe niște chestii care...

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-haideti că nu am venit aici nepregătiți, vă rog să nu ne jigniți...

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-total nepregătiți. Veniți cu niște amendamente...

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-domnule viceprimar...

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin- veniți cu niște amendamente pentru camerele de luat vederi și atât.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-domnule viceprimar, păstrați-vă cumpătul și nu ne jigniți. Am vorbit frumos cu dumneavoastră. Lăsați-mă să trag trei concluzii.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-iubiti Parcul Cancicov, dar ați uitat când ați concesionat 1000 de m.p. era... și doi ani am muncit ca să recuperăm.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-si acum ce vreți, domnule, ce faceți? Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-e drag acum parcul tare, nu?

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-am stabilit cu domnul primar că după ce se votează amendamentele mele am două, trei concluzii de tras. Ce vă..., duceți discuția la D.N.A. și în alte locuri, cu mine? Vă rog să vă păstrați cumpătul.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-îmi păstrez doamnă, dar veniți pregătiți, veniți pregătiți cu argumente.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-și lăsați-mă sa tragem două-trei concluzii si am închis discuția.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin veniti pregătiți. Veniți cu argumente, cu temei legal.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-nu-mi spuneți dumneavoastră că am venit nepregătiți aici.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-total nepregătiți.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-nu vă permit așa ceva.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-doamna Maria Năstase și domnul viceprimar, vă rog frumos să nu ridicăm tonul, eu am lăsat aceste dezbateri pe un ton normal, pentru că în urma acestor dezbateri s-a reușit să se treacă un amendament pentru Centrul de excelență, pentru învățământ, e un lucru câștigat pentru învățământul băcăuan. Haideți, vă rog.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-concluzii, vă rog. Domnul primar, pot să vorbesc cu dumneavoastră și cu domnii consilieri, luând în considerare ceea ce am stabilit anterior? Vă mulțumesc.

In urma lecturării propunerii de buget pe care ați făcut-o, împreună cu colegii liberali și cu specialiștii noștri am constatat următoarele: foarte multe dintre străzile pe care v-ați propus dumneavoastră să le modernizați au rămas la faza de studii de fezabilitate. Cheltuielile cu bunurile și serviciile sunt de peste 100 milioane de lei și sunt cheltuieli foarte mari. Asa cum stiti, sunt discuții în spațiul public si aici o să vă rog și pe dumneavoastră și pe domnii consilieri să nu luați în nume personal ceea ce vă spunem. Rugămintea noastră este de a vă asigura pe viitor, ca aceste discuții în spațiu public, legate de societatea S.S.P.M. se numește, îmi cer scuze, care în general derulează toate aceste cheltuieli pentru bunuri și servicii prin atribuiri directe. O să vă rog și pe dumneavoastră și pe colegii dumneavoastră să vă asigurați că nu vor mai fi aceste suspiciuni în ceea ce privește cheltuirea banilor publici. Aveți foarte mari sume pe bunuri și servicii alocate. Opinia, și aici este o părere, poate o să spuneți, politică și o să vă deranjeze, sunt convinsă pentru că și pe mine m-ar deranja, dar opinia generală este că v-ați creat un buget electoral, care va funcționa prin atribuiri, știți foarte bine că se vehiculează în spațiu public că se duc contractele astea către două-trei persoane care lucrează în S.S.P.M. ,nici nu vreau să mai aud așa ceva. Nici pe dumneavoastră nu vă onorează, sunteți un primar tânăr care ați câștigat o primărie în mod corect, prin vot și aș prefera ca toate aceste lucrări, noi am prefera, liberalii, să se deruleze prin proceduri transparente de achiziții. Știu că acum dumneavoastră, probabil când o să ne dați replica vă veți duce undeva în trecut, la modalități de lucru anterioare pe care putem polemiza, face polemici foarte mult timp. Ceea ce aș vrea eu sa vă rog, este să priviți spre viitor, să priviți prezentul și spre viitor și să ne asigurați dumneavoastră și aparatul primăriei și colegii din consiliu local că acești bani din bunuri și servicii se vor cheltui cu respectarea legalității, cu respectarea principiilor care generează conflicte de interese, să ne asigurați că municipiul Bacău va beneficia de întreaga dumneavoastră atenție și de întreaga atenție a specialiștilor care lucrează aici de foarte mult timp în cadrul primăriei și asigură funcționarea Bacăului, astfel încât să se elimine aceste discuții pe care le vedem cu toții și nu vă fac niciun bine nici dumneavoastră, nici nouă consiliului local, nici cetățenilor. As vrea...

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca -doamna consilier, nu vă supărați, îmi cer scuze un minut, au trecut două ore și au fost votate patru amendamente.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-mai am două fraze, mai am.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca -colegul nostru, domnul Ghingheș ne-a spus că are 12....

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-v-am spus, asigur că mai am două fraze.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca -astea totuși sunt dezbateri politice, nu zice nimeni să nu spuneți propriile dumneavoastră idei, e dreptul dumneavoastră și este normal să le ascultăm, dar haideți să facem asta la Punctul Diverse.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-sunt referitoare la buget.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca -dacă ne uităm pe bandă cred că discuția... Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-doamna consilier, doar strict pe buget vorbesc.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca -da. pe buget, dar faceți anunțuri și păreri personale.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-100 de milioane despre bunuri și servicii. Mai am două cuvinte de spus și gata.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca -măcar două minute...

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-pierdem timpul noi două acum. Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca -păi vorbiți de o oră, doamna consilier. Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-am promis că în două minute termin. Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca -sunt patru acum.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-în concepția dumneavoastră bugetul e la Diverse, nu? Am înțeles.

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca-nu. ideile, domnule consilier, vă rog frumos nu-mi mai interpretați cuvintele, da? Pe doamna consilier nu a întrerupt-o nimeni cât a emis, cât a prezentat amendamentele, am rugat-o ca aceste păreri să fie la Diverse, nu că-i bugetul acum, numai un picuț cu domnul consilier. Domnul Miclăuș, sunteți expert în a interpreta și a răstălmăci cuvintele, dar hai să mai schimbați un pic.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-doamna consilier, numai două fraze mai am.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-rog nu mai faceți discuții între dumneavoastră fără să vă dau cuvântul. Doamna Maria Năstase, haideți, două minute si să terminali.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-da. Vă promit că...

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-mai scurt.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-sunt două fraze și atât. La Capitolul Investiții noi, domnule primar, avem doar o sumă mică de 3.036.493 de lei, pentru investiții noi. Bineînțeles că este o sumă foarte mică, aceasta este suma pe care am regăsit-o eu în buget, într-adevăr pe cheltuieli în continuare de investiții, sunt bani. Dar aș vrea să vă spun ceva. Prin comparație cu municipiul Suceava, de exemplu, care are în planul de investiții 173 milioane de lei pentru 2019, în creștere față de 2018 cu 25% și care la investiții noi, la Capitolul de Investiții noi la următoarele investiții, la care ar fi bine să ne uităm și nu o spun politic, autobuzele electrice, Ghiță, te rog, autobuze electrice...

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe-mă ții aici două ceasuri și faci comparații cu Suceava.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-am zis cinci minute.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe-pai haideți să facem comparație cu toate municipiile.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-e o comparație cu un municipiu din Moldova. Autobuze electrice, modernizare cinematograf, modernizare trei grădinițe, modernizare zonă de agrement pe râul Suceava, vă rog să aveți amabilitatea să mă ascultați.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe-dar eu chiar nu mai am nici amabilitate și nici putere să te mai ascult.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-si ultima frază, Ghiță.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe-crede-mă că nu mai pot.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-si ultima frază, promit. Este referitoare la sumele de încasat din decontările de la Uniunea Europeană. O să vă rog să mă ascultați, că nu vă spun nici glume, nici S.F.-uri, ca să zic așa. Și doamnele consilier, vă rog să fiți atente. Nu avem sume de încasat de la Uniunea Europeană. Am regăsit o sumă de nici un milion de euro. Prin comparație cu Iașiul, Iașiul așteaptă decontări de la Uniunea Europeană de 131 milioane de lei, într-adevăr raportat la un buget de 763 de milioane de lei. Deci, diferențele dintre noi și fac comparație cu orașe din Moldova ca să ne formăm o idee. Și am încheiat și vă mulțumesc pentru absolut toată intervenția. Apreciez că ne-ați ascultat, să știți domnilor consilieri, sunteți o majoritate grea în consiliu local. Apreciez că ne-ați ascultat, aș prefera...

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe-exact cum ne ascultau pe noi liberalii când eu eram în opoziție. Exact la fel.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-ce să faci, istoria se repetă, Ghiță.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-dragi colegi, vă rog frumos, haideți să ne ascultăm unii pe alții, să nu vorbim unii peste alții. Domnul primar vrea să dea un răspuns la cele trei propuneri.

Domnul Primar Cosmin Necula-doamna consilier, apreciez declarația politică pe care ați făcut-o. Erați mai bună, această declarație era mai bună la Tribuna Parlamentului. Decât cofetărese la Tribuna Parlamentului, mai bine niște doamne care știu să spună foarte bine și vă apreciez. Combateți tare, dar haideți să le luăm pe fiecare dintre ele. O spun acum public. Societatea de Servicii Publice, doamnelor și domnilor consilieri, abia aștept momentul în care va veni în fața dumneavoastră, cred că la finalul lunii mai, cu execuția bugetară a anului trecut și din ce informații dețin la consiliu de administrație de acolo, cu profitul pe care l-au obținut și vor veni în fața dumneavoastră, să vă întrebe pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, ce facem cu sutele de mii de lei, pe care Societatea de Servicii Publice le-a obținut ca și profit? Și va fi la-latituclinea dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, ce veți face cu acești bani. Bunuri si servicii, evident. De ce sunt bucuros de Societatea de Servicii Publice? Pentru că este o societate care funcționează în conformitate cu legislația achizițiilor publice, articolul 32, 33, 34 și următoarele care dau posibilitatea unităților administrativ-teritoriale să-și înființeze acest tip de societăți, societăți care să presteze pentru unicul asociat, pentru unicul deținător al pachetului de acțiuni, respectiv Municipiul Bacău. Orice profit pe care-1 face această societate, dându-i direct, așa-i, direct, rapid și imediat, vine imediat în fața dumneavoastră pentru a decide ce se întâmplă cu el, chiar dacă unii, nu mă refer la cei de la masă, dar unii din spatele dumneavoastră nu înțeleg acest lucru. Vreau să vă anunț faptul că inclusiv inițiativa liberală, prin domnul Dragoș Luchian, a înființat inițial această societate de servicii publice sub denumirea de NOVABAC, dar ulterior primarul dându-și seama că nu mai lucrează prietenii dumisale ci lucrează doar societatea orașului, au blocat această inițiativă.

3.Aud tot felul de speculații de la tot felul de ciudați, plătiți sau nu din bani, blogeri sau pseudo-blogeri, unii le-au spus, unii, nu eu, boschetari cu blog, nu eu, repet, am citat din zona publică, cum că aș fi eu rudă în vreun fel cu Nicolae Zaharia. Bine sunt și unele partide, de dreapta sau extremă-dreapta care explică că eu sunt rudă cu Nicu Zaharia, directorul general. Iar dumneavoastră faceți trimitere la incompatibilități sau conflicte de interese. Nu-mi este nici naș, nici fin, nici fină, nici finuță. Nu-mi este nimic. Domnul Nicolae Zaharia, ca și expertiză politică, aparține unei alte zone, iar dumnealui este doar Directorul Societății de Servicii Publice a Municipiului Bacău, Director General Interimar, iar eu n-am fost în vreo legătură cu dumnealui de rudenie, sau de încuscrire, sau de nășire sau de altceva. Pure speculații. O să vedeți și în acest an și deja Societatea de Servicii Publice prin ceea ce a făcut, prin obiectivele investiționale pe care acum a ajuns să le predea la cheie, sensuri giratorii, Parcul Catedralei, începe să devină o societate care să presteze pentru oraș, într-un mod cert, realizând obiective investiționale de dimensiuni mari. Și sunt convins că vor realiza și Insula de Agrement, vor realiza și Spitalul Municipal și vor mai realiza și alte obiective în măsura posibilităților. Din păcate, nu vor putea să mai facă, cum au făcut anii trecuți, reparații prin școli, sau reamenajări de clase zero. Nu mai au capacitate. Dumnealor se vor duce pe direcțiile principale, aceste șantiere civile, drumuri și iluminat public. Și punct. Și este societatea orașului. Și o să fie în continuare alocări pe bunuri și servicii. Pentru că bunurile și serviciile asigură o dezvoltare a acestui oraș. Sunt multe necesități.

II) al aserțiunii dumneavoastră, doamna consilier. Capitolul de investiții. Eu, să știți că fac parte dintre primarii sinceri. Nu mi-am trecut în buget, de exemplu, împrumutul de la BERD, ca să umflu și mai tare capitolul investițional. Mi-ați dat exemplu din Suceava, mai adăugați încă 11 milioane de euro. Ați citit parțial, ca să nu zic greșit obiectivele investiționale și alocările bugetare. Tocmai v-am zis la începutul expunerii mele de motive că avem cca.30 milioane de lei investiții, din excedent. Trei milioane în continuare, adică de anul trecut, 30 de milioane de lei. Dacă vreți, mai adăugăm și 11 milioane de euro și dacă vreți mai adăugăm și 66,7 milioane de euro pentru ce mai facem noi, acele licitații cu clauză suspensivă.

Facem comparație cu Suceava? Autobuze electrice noi nu avem cum să luăm. Dumnealor au propriile autobuze, propriul sistem, noi nu-1 avem. Acesta este un element.

2. Autobuzele electrice știți pe ce axă de finanțare sunt? Pe axa de mobilitate urbană unde nici un municipiu reședință de județ nu a încheiat vreun contract. Acele licitații despre care dumneavoastră spuneți că le face Suceava sunt cu clauză suspensivă, așa cum facem și noi, numai că noi facem pentru telemetrie de trafic, pentru piste de bicicletă, pentru alei pietonale, pentru tot ce înseamnă semaforizări și stații de autobuz. De asemenea, prezentați Suceava cu modernizări de grădinițe, modernizări de cinematografe. Noi construim 4 creșe și grădinițe. Terminăm studiile pentru construcții de grădinițe noi, nu pentru modernizare. Cinematograful Orizont, din care am preluat o ruină, are contract de finanțare, doamna consilier, pe milioane de Euro cu Uniunea Europeană pentru HUB-ul de Tineret și multe alte asemenea. Așa ca absolută informație de nișă, bugetul Municipiului Bacău a avut în anul 2018, 101 obiective investiționale. Știți de ce? Pentru că nevoile orașului acestuia sunt mari, pentru că etapa 2012-2016 s-a dormit în Primăria Bacău și să vă mai spun și de ce s-a dormit. Amintim de Iași? Așa-i. Dar haideți să vă mai dau un exemplu - Craiova. Noi facem acum sisteme de camere de luat vederi, pe când Craiova le inaugura pe fonduri europene în anul 2013. Când am ajuns în Primăria Bacău nu exista nici un proiect, nu exista nici o discuție, era doar abandonată o strategie de dezvoltare de la o firmă care nu mai vroia să mai presteze, iar noi în perioada 2012-2016 am produs 0 proiecte europene. Nu vă reproșez nici unuia. Proiectarea a început din anul toamna lui 2016 iar fondurile europene și vă rog să le urmăriți traseul, luați legătura cu domnul consilier Lucian Bogdănel, cu domnul director de la ADL - domnul Anghel. întrebați un pic ADL-ul cam câte proiecte europene a făcut în 2012-2016 și cam câte proiecte a făcut în 2016-2019. Sunt multe milioane de Euro distanță. Știți și dumneavoastră că în momentul în care te apuci să faci un proiect european, prima dată îl gândești, îl proiectezi, îl supui spre aprobare organismului intermediar ADR Nord - Est, (noi pe mobilitate am trecut de asta) și după acea aștepți răspunsul de la AM - Autoritatea de Management. Noi la unele avem deja răspunsul de la Autoritatea de Management, la unul am trecut de etapa intermediară, iar după ce dumneavoastră aprobați bugetul, pornim aceste licitații pe modelul Suceava. Nu am inventat eu roata, să știți că din păcate roata a fost inventată la capitolul acesta la Oradea. Licitațiile acestea cu clauză suspensivă pentru tot ceea ce înseamnă proiectele de mobilitate urbană. Să nu ne îmbătăm cu apă rece că dacă ești liberal, sau dacă ești USR-ist, sau dacă ești nu știu cum, ești mai bun în alt oraș. Haideți să trăim un pic și cu conștiința faptului că putem face și noi în Bacău, dar din păcate la Capitolul Fonduri Europene, noi, 2012 - 2016 nu am făcut nimic, doar implementări.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca - domnul primar, sunteți nedrept, liberalii, administrația liberală a fost campioană la atragere de fonduri europene. Domnul Primar Cosmin Necula - eu nu v-am întrerupt.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca - am crezut că ați terminat interpelarea.

Domnul Primar Cosmin Necula - .. .campioană și când am ajuns primar a trebuit să dau banii înapoi. Da, campioană. Asta e și vă mai dau exemple de proiecte care le-am controlat și erau bune: Insula de Agrement de exemplu. Era bine făcută. Dar astea sunt alte discuții. Proiectul nu este un proiect electoral, doamna consilier. Este un proiect pentru nevoile locuitorilor municipiului Bacău, axat pe drumuri, învățământ și obiective de investiții mari. Și acesta este cuvântul meu și mai mult de atâta nu mai zic.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie ■ bine, mulțumesc. Domnul Ștefan, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - mulțumesc, domnule președinte. Vroiam să discut doar de buget, dar aș face o paranteză pentru că am ascultat discursul domnului primar de apreciere și chiar un laudâtio la Societatea de Servicii Publice. Domnule primar, mergem cu toții prin oraș și vedem că societatea lucrează scump și prost și în momentul când o să vină în consiliul local poate le solicitați și o politică tarifară și o politică de prețuri care ar fi trebuit s-o aducă de mult în consiliu local. Lucrează așa pentru că nu participă la licitație și iau pe încredințare directă. Ați văzut cum asfaltează, ați văzut cum fac sensurile giratorii, au adus atâta piatră de carieră la Șerbănești, de mai avem un pic și zicem că suntem în deșert. Asta era despre Societatea de Servicii Publice care o lăudăm. Am fost de acord cu înființarea dar nu cu asemenea lucrări de anvergură care nu le poate duce.

La buget, domnule primar... da, la buget să știți că apreciez investițiile pe care le-ați trecut în anul 2019 însă vreau să vă atrag atenția că aceste investiții, domnule primar, trebuie făcute pentru că în ultimii ani noi am avut execuție bugetară undeva la 20%. Degeaba le punem pe buget dacă nu tăiam panglica. Știți că vă spun de vreo 2 ani de zile „domnule Primar unde tăiem panglica”. Au trecut vreo 3 ani de zile și nu am tăiat nici o panglică importantă în Bacău. Așa, să spunem că facem creșe, facem grădinițe, facem, facem și eu cred că cel mai important este ca la sfârșitul anului, în Decembrie, noi să avem o execuție bugetară de 60, 70 % și să facem un salt considerabil față de execuțiile bugetare rușinoase pe care le-am avut în ultimii ani. Sper să vă țineți de cuvânt și toate aceste investiții să fie realizate și la 31 decembrie sau în ședința de consiliu local din decembrie sau ianuarie, februarie, să veniți în fața consiliului local și să ne spuneți ca avem o execuție bugetară de minim 70%.

Eu vreau să fac trei amendamente, punctual și aș începe cu primul amendament și as dori să si votati si anume:

 • 1. Utilarea cabinetelor medicale din municipiul Bacău care aparțin și sunt în grija Primăriei Bacău. Suma o propun de 200 mii lei. Aceste cabinete stomatologice au aparatură de 45 de ani, sunt aproape nefuncționale și banii îi propun să-i luăm de la Cap. 67.02- Cultură, recreere și religie;

 • 2. Al doilea amendament, domnule primar, se referă la construirea și amenajarea unei parcări. Ați vorbit de amenajarea a 1000 locuri de parcare dar nu ați spus nominal și locațiile unde sunt. Eu m-am uitat în bugetul de investiții și în afara de parcarea de la Parcul Catedralei, nu am văzut alte parcări. Eu vă propun o parcare pentru că cetățenii o cer, în zona Venus-22 Decembrie în jurul Grădiniței Crai Nou pentru că acolo există un blocaj atât dimineața cât și după amiaza când părinții vin și își iau copii de acolo. Am fost în teren, am discutat cu domnul director Mateuță, cu domnul Țurcanu, am făcut măsurători, 1000 mp, costurile ar fi undeva la 120 mii lei. Asta în cazul în care se face o licitație corectă și nu avem prețuri prea mari, fără încredințări directe și pentru bani propun să-i luăm de la Cap. 84 - Drumuri;

3. Al treilea amendament-vă aduceți aminte, domnule primar, că ați făcut anul trecut un fel de turneu așa prin instituțiile de învățământ și ați promis utilarea în câteva școli, licee, cu calculatoare. Ați promis și la Școala „Mihai Drăgan”, eu vreau să pun acest amendament astăzi - 30 de calculatoare pentru utilarea Școlii „Mihai Drăgan”. Suma este de 72 mii lei. Banii să vină tot de la Cap. 67.02. -Cultură, recreere și religie. Acestea sunt amendamentele și vă rog să le votați în forma pe care vi le-am propus.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - va rog să analizați aceste amendamente și să vedem ce soluții găsim.

Domnul Primar Cosmin Necula -mulțumesc, domnule președinte. Nu pot sa nu vă felicit domnule viceprimar. După 3 ani de administrație și de încasat bani ca viceprimar v-ați dat seama că nu merge bine sau că putea sa meargă mai bine dar nu asta e problema.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - domnul viceprimar, fără atribuții de viceprimar.

Domnul Primar Cosmin Necula - îmi cer scuze, dar stați că până acum două luni sau o lună avea suficiente atribuții, cam jumătate din atribuțiile pe care le are un primar dar ... iar în 2017 le-a avut pe toate aproape. Bun, dar ipocrizia politică e la ea acasă si nu știu de ce nu am fi în același ton.

59             9

Acum, referitor concret la amendamentele dumneavoastră și aici am să rog și aparatul de specialitate și domnul administrator și doamna director să fie un pic atenți.

Parcarea, ca să vă elucidez, domnul viceprimar cu problema cu cele 1000 de locuri de parcare-acele locuri de parcare le va face Societatea de Servicii Publice din banii care le vor fi alocați pe Cap. Drumuri. Acele parcări sunt pe cheltuieli materiale, ca să știți.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș- se pot face și pe investiții, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin Necula - se pot, evident, dar depinde ce tip de parcare faci. Dar dacă nu o vezi, nu înseamnă că ea nu va fi sau dacă nu reușești să înțelegi.

Grădinița Crai Nou, da? Deci în zona Grădiniței Crai Nou, o parcare pe unde locuiți dumneavoastră, nu? In zona respectivă.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș- pe unde locuiesc mulți cetățeni domnule primar.

Domnul Primar Cosmin Necula - dar locuiți și dumneavoastră acolo, nu?

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - și este una din cele mai...

Domnul Primar Cosmin Necula - știu, știu.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - da, da. Domnule primar...

Domnul Primar Cosmin Necula - ceea ce îmi cercați dumneavoastră se cam centra în zona în care locuiți.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș -ce legătură au părinții care aduc copiii la grădiniță, de faptul unde locuiesc eu, nu? Nu fiți ipocrit.

Domnul Primar Cosmin Necula - haideți că demagogia asta nu ține, să știți. Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș -păi la dumneavoastră e demagogie. Domnul Primar Cosmin Necula - bun, eu practic v-am întrebat unde locuiți dumneavoastră ca să-mi dau seama de ...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - da domnule, locuiesc mulți cetățeni în cartierul Nord, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin Necula - si dumneavoastră.

.....................................*........—— ■           5

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș -si eu și mulți cetățeni de aici din sală locuiesc la Nord.

Domnul Primar Cosmin Necula - locuiți vis-a vis, chiar peste drum. O să iau legătură...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș -nu are nici o legătură, copiii mei nu mai sunt la grădiniță domnule primar.

Domnul Primar Cosmin Necula - fără îndoială. Facem și parcarea și eu vă propun ca aceste parcări, împreună cu domnul Țurcanul, domnul Mateuță să se adreseze celor care administrează domeniul public prin voința suverană a consiliului local, respectiv Societatea de Servicii Publice, să vedem posibilitatea unei noi parcări și vă promit domnule Viceprimar că nu mă dezic. Eu nu încep drumul cu unul și termin cu altul. Eu când spun o treabă, eu încep un drum cu cineva și termin cu cineva, așa că nu o să mă dezic eu de Societatea de Servicii Publice. Dumneavoastră sunteți liber să faceți cum doriți. Referitor la cabinetele stomatologice, și aici rog aparatul de specialitate și domnul administrator-suma de 200 mii lei, luând în calcul, domnul viceprimar, că doar la Colegiul Alecsandri unde este cel mai slab utilat cabinet stomatologic, nu medical, acel scaun costă undeva la 8 mii Euro, circa 8 mii Euro. De asemenea ar mai fi necesitatea unui scaun stomatologic inclusiv la Universitate, întrebarea este în felul următor: dacă le putem lua din Cap. de 13 milioane lei alocate învățământului, domnule Chindrus?

Domnul Chindrus Romică-Administrator Public - nu putem. E pe cheltuieli de investiții, pe cheltuieli de capital.

Domnul Primar Cosmin Necula - deci trebuie cheltuieli de investiții.

Domnul Chindrus Romică-Administrator Public - trebuie în lista de investiții.

Domnul Primar Cosmin Necula - eu v-aș propune să începem și aici vă întreb, o variantă de achiziție publică după rectificarea bugetară, în așa fel încât la momentul în care intră copiii la școală să avem aceste cabinete achiziționate. Aceasta este propunerea mea către dumneavoastră, de aici încolo consiliul local decide.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - nu mai e timp domnul primar că știți cât durează o licitație si o achiziție. Haideți să fim seriosi.

5        S                            5                           »                                       5

Domnul Primar Cosmin Necula - știu. Dumneavoastră ați descoperit....

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - dacă începeți să faceți și achiziția de scaune medicale cum ați făcut deszăpezirea, o să ne trezim că le avem la finalizarea mandatului.

Domnul Primar Cosmin Necula - din păcate societatea nu poate...haideți să vă spun, cum am făcut eu deszăpezirea domnule viceprimar? Dar ipocrizia dumneavoastră.. .dumneavoastră continuați.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - haideți să dăm drumul la achiziție acum ca să aibă copii la 1 septembrie scaunul.

Domnul Primar Cosmin Necula - nu v-a împiedicat nimeni să faceți achiziții domnule viceprimar, pe dumneavoastră.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - trebuia să-mi dați și pârghii, domnul primar.

Domnul Primar Cosmin Necula - a, și nu le-ați avut? Vedeți că aveți niște găuri prin buget, acolo pe unde ați calculat dumneavoastră și după aceea...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - le astupă societatea.

Domnul Primar Cosmin Necula - nu am cum că e la alt capitol. Nu se ocupă de patrimoniu, stați liniștit.

După aceea, traseul din școli. Sunt convins că vă roade traseul acesta din școli dar asta e starea de normalitate.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - nu, dar țineți-vă de cuvânt, nu că mă roade. Foarte bine ați făcut, vă apreciez, dar țineți-vă de cuvânt.

Domnul Primar Cosmin Necula - dacă dumneavoastră nu știți să citiți nici după 3 ani de zile sau măcar să întrebați administratorul public cu privire la ceea ce înseamnă cheltuielile de buget, o să vă dați seama că ați trecut 3 ani de zile degeaba prin administrație, fapt pentru care eu vă spun în felul următor-domnul administrator aveți hârtiuta cu alocările de calculatoare? O aveți la dumneavoastră. Diferența, si de aceea dacă întrebați, ati fi aflat....

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos -păi am întrebat și nu mi s-a răspuns.

Domnul Primar Cosmin Necula - ati fost lăsat în tăcere. Diferența față de anii trecuți, școlile vor primi bugetul, și-1 vor cheltui, vor face propriile proceduri de achiziție publică. Da? Din punctul meu de vedere fiecare școală trebuie să-și facă acest tip de achiziții pentru calculatoare. Sunt ordonatori de credite, sunt capabili să facă aceste achiziții.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - domnul primar, le dăm bani la „Mihai Drăgan”, 72 de mii să-și ia calculatoare? Lăsați poveștile astea, ordonatori de credite...

Domnul Primar Cosmin Necula - vi se pare dumneavoastră că sunt povești.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - la 1 septembrie copii vor avea calculatoare la „Mihai Drăgan”? Punct. Că vor avea, că...

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul viceprimar, achizițiile publice vi se par dumneavoastră că sunt povești.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - hai, lăsați, lăsați. Sunt specialiști în Primăria Bacău care se price mai bine ca noi la achiziții publice.

Domnul Primar Cosmin Necula - ca dumneavoastră cu certitudine dar acum este momentul ca și contabilii din școli și managerii din școli să se ocupe de ceea ce sunt instruiți și pentru ceea ce au fost antrenați.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos ~ dați-lc bani domnule primar ca să-și cumpere! Dați-le bani!

Domnul Primar Cosmin Necula - este normal ca Primăria Bacău să facă o mare achiziție de sute de calculatoare pentru că face oricum pentru clasa zero. Cu aceste bugete dumnealor își vor face acele achiziții de calculatoare. Școala „Mihai Drăgan”, eu știu că e lângă dumneavoastră și aveți și copilul acolo, cum am și eu copilul la alte școli, dar vă spun că are multe alte probleme, întregul Centru Bugetar. Și nu are numai calculatoare și aș fi un ipocrit să vin să vă spun, ” hai să dăm numai calculatoare dar să uităm de băi, dar să uităm de acoperiș de la Cancicov, dar să uităm de curte, dar să uităm de sala de sport”. Nu putem da numai calculatoare, nu putem fi superficiali, dar este o sumă alocată din care dumnealor își vor putea achiziționa... câte calculatoare domnul administrator?

Domnul Chindruș Romică-Administrator Public - ei nu sunt prinși pe lista cu calculatoare.

Domnul Primar Cosmin Necula - nu, suma care este alocată?

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - nu sunt prinși pe listă.

Domnul Primar Cosmin Necula - nu sunt prinși pe lista?

Domnul Chindruș Romică-Administrator Public - nu.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - tocmai de aceea...

Domnul Primar Cosmin Necula - am înțeles. Eu știam că sunt 20 de calculatoare alocate acolo, nu 70 sau 700 pentru că mai avem...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș 30 trebuie, domnul primar, că o clasa are 27-30 de elevi.

Domnul Primar Cosmin Necula - 72 de mii de lei înseamnă mai mult decât 30 de calculatoare, domnule viceprimar.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș -2 400 de lei trebuie la un calculator conform achizițiilor publice.

Domnul Primar Cosmin Necula - dar dacă tot spuneți de achizițiile publice, cum faceți dumneavoastră achizițiile...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș -2 400 de lei trebuie pentru un calculator, conform achizițiilor publice, înmulțit cu 30 face 72 mii lei.

Domnul Primar Cosmin Necula - dar poate sunt sub 2 400.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - păi până la 2 400 de lei.

Domnul Primar Cosmin Necula - ei, acesta e calculul domnului viceprimar și din pix o scoate.

Doamna Consilier Breahnă-Preavăț Ionela -Cristina - până la 2500 inclusiv avem valoare pentru obiect de inventar și banii sunt probabil alocați nu pe investiții, ci la bunuri.

Domnul Primar Cosmin Necula - și eu susțin tot acolo.

Doamna Consilier Breahnă-Preavăț Ionela -Cristina - obiecte de inventar. Domnul Chindruș Romică-Administrator Public - exact.

Doamna Consilier Breahnă-Preavăț Ionela -Cristina - asta-i explicația.

Domnul Primar Cosmin Necula - pierdeți timpul, doamna consilier, cu explicații. Domnul viceprimar a avut timp 3 ani de zile să învețe dar tot nu a învățat. Deci și eu susțin această alocare dar într-un cuantum mai mic, circa 25, 30 de calculatoare. Adică suma, repet, suma, pentru că acolo mai avem de făcute și băi, care sunt mult mai scumpe și mult mai importante, acolo mai avem de făcut acoperiș, acolo avem de făcut sală de sport. Nu avem bani va să rezolvăm toate problemele. V-aș minți să vin să vă spun acum, Școala 11 cu Școala Cancicov o facem bec (nu se poate) și Grădinița Crai Nou pentru că discutăm de același buget, de același Centru Bugetar și dacă este să mă întrebați pe mine ce se întâmplă acolo la Crai Nou? Este mai important să facem sistemul electric decât marea parcare, dar o să încercăm să le facem pe amândouă.

Nu se înțelege. Discuție în afara microfonului.

Domnul Chindruș Romică-Administrator Public - 180 mii lei. Sigur, pentru băi și jgheaburile care au probleme. Da. 180 de mii.

Domnul Primar Cosiniu Necula - și studii pentru că exact cum v-am zis și la întâlnire, avem nevoie de studiu pentru acoperiș, de studiu de rezistență. Asta e, trebuie să facem cu autorizație. Și nu 72 de mii de lei la calculatoare. Dă bine așa, să dăm calculatoare. Apropo de învățământ, haideți să vă spun ceva și vreau să nu uităm statisticile astea, că dincolo de gargară de asta prin consiliu local, sau să ne trezim peste 3 ani că avem o problemă, rămân cifrele.

-2015- 7,5 milioane lei alocați pentru învățământ.

-2016-7,8.

-2017-11.

-2018-anul bugetar trecut, 13,5. Da? Dar nevoile sunt mari. De asemenea, anul acesta plecăm pe buget cu 13 milioane de lei din prima. Eu am convingerea faptului că decembrie o să ne prindă cu peste 15 milioane alocați acolo. Asta e convingerea mea, dar vedem.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie domnul secretar, supuneți la vot amendamentele propuse de domnul Dragoș Ștefan.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - deci, domnul Ștefan enunțați primul amendament.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - primul amendament este, se referă la utilarea cabinetelor medicale școlare stomatologice cu suma de 200 mii lei, banii se iau de la Cap. 67.02. - Cultură, recreere și religie.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

5

-

11

Cu 5 voturi pentru, 11 abțineri și o neparticipare, amendamentul nu a fost aprobat. Al doilea amendament.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - al doilea amendament, domnule secretar, se referă la construirea și amenajarea în zona Venus - Bucium -22 Decembrie, în jurul Grădiniței Crai Nou, banii se iau de la Capitolul 84- străzi, suma-120 mii lei. .

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ I

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

HULUTĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

5

-

11

Cu 5 voturi pentru și 11 abțineri și o neparticipare amendamentul nu a fost aprobat. Alt amendament domnule viceprimar.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș și celălalt amendament-dacă Școala „Mihai Drăgan” a primit 180 mii lei, propun suplimentarea la Școala „Mihai Drăgan” cu încă 72 mii lei pentru achiziția și a 30 de calculatoare.

Domnul Primar Cosmin Necula - nu știu cum ați ajuns la prețurile astea.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - domnul primar,...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU       1

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

6

-

10

Cu 6 voturi pentru, 10 abțineri și o neparticipare, amendamentul nu a fost aprobat.

Domnul Viceprimar Scripâț Constantin ■ am votat pentru calculatoare.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - 6 cu domnul Scripăț.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - 6 voturi pentru, îmi cer scuze.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - haideți să mergem mai departe. Domnul Ghingheș.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - da, mulțumesc frumos. Am 12 amendamente și câteva comentarii dar voi încerca să fiu cât mai structurat așa cum v-am obișnuit și la aprobarea celorlalte bugete. Am rugămintea totuși ca domnul primar să rămână în sală pentru că e vorba de investiții aici.

Domnul consilier Botoi Romică - pentru că durează mult ceea ce spune colegul nostru Ghingheș, trebuie să facem o pauză, vă rog frumos.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - vreți să luăm o pauză sau continuăm? Domnul consilier Ghingheș Cristian - domnule președinte, în condițiile acestea ședința nu mai are cvorum. O suspendăm și o reluăm în altă zi. De ce? în momentul acesta nu mai avem cvorum. O suspendăm conform legii.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie ■ noi am stabilit că după 2 ore de ședință se ia o pauză de 5 minute.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - ok, luăm o pauză, ne întoarcem și discutăm ca la carte fiecare amendament.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie - luăm o pauză de 5 minute.

Domnul consilier Ghingheș Cristian -cât mai structurat. Deci nu durează o oră. Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - o pauză de 5 minute pentru colegi. Se ia pauză.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul secretar verificați dacă avem cvorumul de ședință și să continuăm lucrările.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul consilier Ghingheș, haideți vă rog frumos să auzim amendamentele ca să nu mai facem, să nu pierdem timpul. Dumneavoastră spuneți amendamentul 1, apoi îl supunem la vot, amendamentul 2, ca să aibă cursivitate.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - da. da, da, corect, corect. La început un minut considerații scurte despre buget. Am constatat cu mare neplăcere faptul că bugetul de investiții este, la momentul actual, cel mai mic din ultimii 10 ani - 60 milioane lei dar sunt sigur că acesta chiar se va dubla, tripla sau se va multiplica în clipa în care vom primi undă verde pentru acele proiecte de mobilitate urbană. Deci putem trece cu vederea această sumă foarte mică față de alți ani pentru investiții. Achiesez la ceea ce a spus domnul Dragoș Ștefan , degeaba punem investiții, 101 investiții în buget anul trecut dacă nu le realizăm și anul trecut ați fost la execuție bugetară pe investiții, 20%. Deci vă propuneți mult și reușiți o cincime și asta e o mare problemă și tocmai de asta, degeaba discutăm noi aici despre investiții dacă dumneavoastră nu le demarați dar având în vedere că se apropie campania bănuiesc că veți fi si mai motivat în sensul acesta.

Domnul Primar Cosmin Necula - se vor realiza mai multe, ce să facem.

Domnul consilier Ghingheș Cristian ~ da, sper ca parcarea de la Spitalul Municipal să o gândiți subterană, în logica politicii de parcare. Chiar dacă este mai scumpă, în orice oraș din această Europă, chiar și în România parcările la sol ar trebui să dispară pentru că trebuie să folosim terenul pentru cât mai multe locuri de parcare și automat terenul, eventual, la suprafață, să fie redat circuitului public pentru spații pietonale sau de relaxare. Nu sunt de acord cu faptul că achizițiile trebuie făcute de fiecare școală în parte și aici sunt de acord cu faptul că domnul Băluță la Sectorul 4 a făcut achizițiile în sistem centralizat. Alta e să cumperi 300 de calculatoare odată, alta e să cumperi 10. Mai mult decât atât, am vorbit cu directorii de școli, cu contabilii, nu au capacitatea administrativă să realizeze aceste investiții, nu se pricep, chiar dacă dumnealor poate pe hârtie au acele competențe, dar să fim sinceri, nu ce pricep să facă licitații și tocmai de asta e bine ca primăria să asigure bunur i și servicii în sistem centralizat-fac licitații mari la prețuri mai mici și rezolvăm chestiunea în mai multe școli deodată. Am constatat că totuși invocați, ați început să invocați din ce în ce mai des P.M.U.D. dar mi-ar plăcea să nu-1 invocați doar atunci când vă este avantajos în discuție. La fel e și Politica de Parcare. Și am să vă dau exemplu de la parcarea de lângă Catedrală sau parcarea de la Spital, iarăși. Parcarea de la Parcul Catedralei nu a fost prevăzută în Politica de Parcare. Ați realizat-o la 1 milion de lei, cum a spus domnul Ștefan, la un preț exorbitant. Bani care puteau fi folosiți pentru alt gen de parcare acolo. Să pui betoane și parcări la suprafață într-o zonă pietonală centrală, nu este în acord cu ceea ce spune în P.M.U.D. De asemenea, am înțeles, dar asta vom discuta la Parc, o dau deoparte... și Parcul Cancicov care am un capitol distinct aici... Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie amendamentele, domnul Ghingheș.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - iarăși la SSPM, milioane de lei pompate în capitalul social. Acel profit nu va face diferența. Salarii, bunuri date în folosință mai legal sau mai ilegal ș.a.m.d. și îmi asum ceea ce spun și voi veni și cu documente în acest sens. Bunuri date mai legal sau nelegal din partea municipalității către SSPM pe care să le folosească pentru acel profit, făcând competiție neloială unor altor operatori comerciali care aveau deja investițiile și puteau să se înscrie la licitație poate la prețul corect.

Amendamentele.

1.Primul amendament face referire la fondul de tineret, suplimentarea de la 550 mii de lei la 700 mii lei. Este în capitolul bugetar privind cultură, recreere și religie. Banii -luăm de la susținerea cultelor unde sunt alocați 500 mii lei, vor deveni 350 mii lei. Deci suplimentarea fondului de tineret astfel încât să fie măcar la nivelul anului trecut, nu la nivelul promis în 2016, când cu toții am adus Capitala Tineretului la Bacău și ați promis că această finanțare va fi menținută în anii următori și chiar v-am rugat să scoateți la licitație acel fond și în sesiunea a doua, nu s-a mai întâmplat și acum veniți să spuneți că acel fond nu a fost executat. Pe bună dreptate nu a fost executat dar dacă ați fi lansat și sesiunea a doua de proiecte, cum vă permite legea, probabil că s-ar fi executat cei 700 mii lei de anul trecut. Deci, fond de tineret de la 550 mii de lei la 700 mii lei. Banii îi luăm de la susținerea cultelor.

Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici - supunem la vot amendamentul domnului Ghingheș. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

 • 9.

 • 10.

HULUȚĂ GHIORGHE GHINGHEȘ CRISTIAN

Ieșit din sală

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCAVASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

4

-

11

Domnul Bîrzu, vă abțineți, nu?

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - nu, că ia de la culte. Dacă era de la alt capitol era ok, dar pentru că ia de la culte, nu.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - corect, nu luăm de la biserici că e domeniul dumneavoastră. Da, am înțeles..

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cu 4 voturi pentru și 12 abțineri amendamentul nu a fost aprobat, (corect 4 voturi pentru, 11 abțineri și o neparticipare la vot)

Domnul consilier Ghingheș Cristian - totuși v-aș ruga... am o rugăminte, mai mult personală, către colegii din consiliul local. Cu toții, să judecați aceste amendamente și să nu ridicați mâna împotrivă doar pentru că vine de la independentul opozant. Atâta tot, e o rugăminte personală.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela Cristina - domnul Ghingheș, dar ce vă face să credeți că noi nu judecăm amendamentele?

Domnul consilier Ghingheș Cristian - faptul că citiți de pe hârtie tot felul de intervenții ca replică la adresa altora, poate fi un argument. Dar haideți să revenim la amendamente.

Domnul Consilier Stan Gabriel - nu credeți că ne jigniți și că este cam mult? Nu aveți impresia că aruncați o anatemă asupra tuturor colegilor?

Domnul consilier Ghingheș Cristian - am exprimat o rugăminte, îmi cer scuze daca ați interpretat-o în sensul acesta sau dacă a sunat...

Domnul Consilier Stan Gabriel -eu să știți că sunt ofensat și jignit de afirmația dumneavoastră mai devreme. De unde aveți dumneavoastră senzația că noi nu interpretăm, nu ascultăm, sau nu citim, sau nu ne focalizăm, pe amendamentele propuse.

Domnul consilier Ghingheș Cristian mi cer scuze dacă comentariul meu a trimis acolo.

Dialog înafara microfonului.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - vă rog, nu mai facem dialog între noi, să curgă cu amendamentele, să le supunem la vot, să terminăm proiectul.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - bun.

2.Amendamentul 2. La anexa 2N pe investiții, pe transport, se adaugă un item 51-program de extindere a rețelei de transport public local. Studiu de trafic, 100 mii lei, banii se diminuează de la capitolul reclamă și publicitate 50.02.20.30.01, foarte bine identificat și de colegii liberali. Să nu mai dăm atâția bani totuși la propaganda cu ziare s.a.m.d.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot amendamentul nr. 2.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - deci extinderea transportului public acolo unde el nu ajunge. Studiu pentru asta, nu-1 extindem acum. Studiu ca să facem asta așa cum indică Planul de Mobilitate. Planul de Mobilitate aprobat în 2016 ne-a spus asta, sunt zone din municipiul Bacău ce nu intră în aria de acoperire a transportului public, față de stații. Știți, 400 m este izocronă ideală.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

HULUȚĂ GH1ORGHE

Ieșit din sală

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

Nu participă

la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

5

-

10

Deci 5 voturi pentru, 10 abțineri și o neparticipare și domnul Huluță lipsește din sală.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - păcat, mi-ar fi plăcut să extindem transportul public și în zona defavorizată din Izvoare.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - amendamentul nr. 3.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - amendamentul nr. 3. La aceeași anexă -transporturi, investiții, item 52 îi ziceam eu dar e 51, că l-ați desprins pe acela -Construire pod pietonal și velo de legătură Insula de Agrement-Letea Veche. Studiu SF, documentație cadastrală, avize, 100 mii lei. Banii se diminuează tot de la Publicitate și propagandă pentru administrația mult iubită.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sală

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

5

-

10

Deci 5 voturi pentru, 10 abțineri și o neparticipare, amendamentul nu a fost aprobat ( domnul Huluță lipsește din sală).

Domnul consilier Ghingheș Cristian ^domnul primar, este vorba de acel pod de legătură care l-ați promis la ședința trecută că-1 veți pune în buget pentru studii care apare în P.M.U.D.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - următorul amendament.4.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - bun, următorul amendament.

 • 4. La aceeași anexă 2 la transporturi, item 51 se adaugă - Program de realizare a parcărilor rezidențiale, proiect pilot. Documentație, studiu SF, avize , acorduri. Parcări rezidențiale însemnând să luăm o zonă din acest oraș, să vorbim cu cetățenii, să le ridicăm garajele de acolo pe cheltuiala noastră, să le arătăm cum poate fi ridicată o parcare supraterană care să aibă și locuri dejoacă deasupra ei și eventual și boxe pentru depozitarea diverselor lucruri, să facem un proiect pilot în acest sens, să le arătăm cetățenilor și apoi să extindem acest lucru. Deci, să ridicăm garajele, miile de garaje, de coșmelii în care nu mai sunt ținute mașinile și asta spuneați și dumneavoastră, domnule primar și să facem parcări supraterane. Și aici eu am fost de acord cu amendamentul domnului Ștefan, dar în zonele astea rezidențiale îngrămădite trebuie făcute parcări supraterane astfel încât să folosești cât mai mult spațiul respectiv. Poate tocmai de asta haideți să facem un studiu în acest sens, să identificăm aceste zone. Suma ar fi tot 100 mii lei pentru un studiu în acest sens. Se diminuează tot bugetul de publicitate.

Domnul consilier Hulută intră în sală.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

 • 19.

 • 20.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

X

TOTAL

5

-

11

Deci 5 voturi pentru, 11 abțineri și o neparticipare la vot, amendamentul nu a fost aprobat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - amendamentul 5, vă rog.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - amendamentul 5.

 • 5. Se adaugă tot la anexa 2M, item 51-construire stradă de legătură Narciselor -Parcare Aeroport astfel încât, și știu că această stradă apare și în strategia conducerii Aeroportului Internațional George Enescu. Am făcut o adresă la dumnealor și s-au arătat deschiși pentru această propunere încă de acum 2 ani. Deci o bretea de legătură între Narciselor, varianta scurtă, cum ar veni, spre Onești, cu Aeroportul astfel încât legătura să fie mult mai directă. Este prevăzută ca idee și în P.M.U.D.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - amendamentul 5, cine este pentru? Domnul consilier Ghingheș Cristian - nu am spus suma. 100 mii lei.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - tot de la reclamă și publicitate. Domnul consilier Ghingheș Cristian - da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - așa. Am intuit. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

Ieșită din sală

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

5

-

10

Deci 5 voturi pentru, 10 abțineri și o neparticipare la vot, pentru că doamna Enula a ieșit din sală, amendamentul nu a fost aprobat.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - îmi pare rău că aceste proiecte de dezvoltare urbană sunt respinse atât de superfluu. Mi-ar fi plăcut ca și domnul primar să se angajeze în discuții pentru că sunt sigur că o parte dintre aceste idei le are și dumnealui dar nu vrea să recunoască acum pentru că probabil nu știu, le va propune în următoarea ședință, cum a mai făcut, dar e ok. E ok și așa.

 • 6.Tot anexa 2 se completează cu un item 51-transformare urbană în zona Mihai Viteazu -Pasajul Revoluției, zonă pietonală. Studiu SF, concurs de proiecte. Asta în lumina realizării variantei ocolitoare a municipiului Bacău, traficul va fi mult redus în acea zonă și în toate zonele din municipiu și vom putea aspira la o zonă pietonală centrală în municipiu și acest tronson este prevăzut și de P.M.U.D.

Sunt proiecte prevăzute totuși de acest plan de care trebuie să ne apucăm, domnule primar. Nu este suficient sa realizăm câteva piste de biciclete, trebuie să ne uităm și la calitatea spațiului urban din zona centrală. Se alocă 100 mii lei, se diminuează tot de la propagandă și publicitate.

Doamna consilier Enula Pricopoaea intră în sală.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - am și eu o întrebare. La publicitate ce sumă avem pe bugetul acesta că de 6 amendamente tot luăm câte o sumă?

Domnul consilier Ghingheș Cristian -1 milion și. 1 400 000 dacă nu mă înșel.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - înseamnă că ajung pentru toate amendamentele.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - da, corect.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GI IEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR         DOINA-

EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

5

-

11

5 voturi pentru , 11 abțineri și o neparticipare la vot, amendamentul nu a fost aprobat

Domnul consilier Ghingheș Cristian - da, îmi pare rău că sunt mai importante ziarele de propagandă și nu dezvoltarea urbană pe termen lung.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - amendamentul 7. Domnul consilier Ghingheș Cristian - amendamentul 7.

 • 7. Se adaugă un item tot la anexa 2N privind investițiile pe transporturi, program de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități a infrastructurii publice și când mă refer la infrastructură publică, mă refer la toate și la drumuri, și la clădiri publice. 50 mii lei pentru studiu în acest sens. Deci, să vedem cum putem interveni în mod concret cu investiții astfel încât cele peste 1000 de persoane cu handicap locomotor din Bacău să aibă acces la aceste servicii publice.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - deci, supunem la vot amendamentul 7. Suma tot de acolo, bănuiesc. Nu?

Domnul consilier Ghingheș Cristian - 50 mii lei tot de la propagandă, da. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

58

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

abțineri

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

5

-

11

11 abțineri, 5 voturi pentru și o nepartlcipare la vot, amendamentul nu a fost

aprobat. Amendamentul 8, vă rog.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - ok.

 • 8. Construire teren, da, anexa 2E, se adaugă la anexa 2E. Deci am depășit transporturile și dezvoltarea urbană și trecem la învățământ - Anexa 2E-Construire terenuri de sport care este deja prevăzut cu 15 mii lei, o sumă care ajunge doar pentru două afișe sau mai multe afișe și nu pentru investiții. Acest item 10 se modifică de la 15 mii lei la 215 mii lei-construire terenuri de sport. De data asta nu mai tăiem de la propagandă și publicitate, tăiem de la Arenă tenis, de la 300 mii lei ajunge la 100 mii lei. Deci, tăiem de la Arenă tenis. Deci, nu facem o Arenă de tenis ci facem lucruri pentru elevii noștri, pentru cei care ar trebui să se dezvolte sănătos în acest oraș. Nu Arenă de tenis cu aspirații de orașe precum Toronto. Arena de tenis e făcută pentru competiții, mai mult pentru sport de performanță, dar noi trebuie să investim, așa cum v-ați asumat și dumneavoastră în 2016, în sportul de masă. Deci tăiem de la Arenă tenis.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

'Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DÂNILĂ gheorghe

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

5

-

11

5 voturi pentru, 11 abțineri și o neparticipare la vot, amendamentul nu s-a aprobat. Amendamentul nr. 9, vă rog.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - amendamentul nr. 9.

 • 9. Tot la învățământ adăugăm un item 33 - renovare Sală sport Cancicov. Studii, documentație topo, avize, 100 mii lei. Am vorbit cu domnul administrator public, acest studiu nu este specificat acolo și ați promis domnule Primar, cum ați promis multe alte lucruri părinților de acolo și tocmai de asta mi-ar plăcea să luați în calcul și acest amendament. Probabil l-ați uitat fiind ocupat cu altele și să-1 includem și pe acesta. Poate nu 100 mii lei, dacă domnii consilieri locali ai PSD primesc de la dumneavoastră prin sms un semnal în acest sens, poate putem reduce suma dacă totuși e prea mare. Deci studiu pentru sala Cancicov.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - banii de unde și cât?

Domnul consilier Ghingheș Cristian - da, banii îi tăiem, 100 mii lei tot de la publicitate și promovare.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU     1

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU 1OANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR         DOINA-

EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

5

-

11

5 voturi pentru, 11 abțineri și o neparticipare la vot, amendamentul nu s-a aprobat. Amendamentul nr. 10, vă rog.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - amendamentul nr. 10.

 • 10.   100 mii lei, deci un item tot la învățământ-anexa 2E-100 mii lei pentru

refacerea acoperișului Corp E, Școala „Alexandru Ioan Cuza”. Domnule Bîrzu, știți foarte bine discuția, am fost împreună acolo și sunt mari probleme la acoperiș, infiltrații, plouă în clase și am înțeles că inclusiv mari edili din sala aceasta au copii la Școala „Alexandru Ioan Cuza” și poate nu intrăm doar la festivități, intrăm și în clase să ne uităm cum plouă.

Se vorbește în afara microfonului, nu se înțelege.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - nu înțeleg acest comentariu, trecem peste. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - deci, de unde luăm banii?

Domnul consilier Ghingheș Cristian - de la publicitate și promovare.

Domnul Primar Cosmin Necula -sunt obișnuit să îmi fie... (Se vorbește în afara microfonului, nu se înțelege).

Domnul consilier Ghingheș Cristian -nu este cazul meu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - 11 și ultimul că de fapt 12 l-am dat deoparte pentru că am înțeles că o serie de reparații capitale sunt precizate pentru Centrul Bugetar Drăgan și având în vedere că ați respins un amendament de suplimentare a acelor bani, nu mai are rost amendamentul că pierdem timpul de pomană. Iarăși, la transporturi, am sesizat faptul că foarte multe dintre străzile menționate au sume derizorii. Deci străzi care sunt neasfaltate sau la care nu a ajuns canalizarea, sunt trecute/specificate în bugetul de investiții cu sume de genul 1000 de lei, 2000 lei, 4000 lei ș.a.m.d., 15 000 lei. Dar pentru că am primit o copie după o adresă depusă de 40 de cetățeni de pe strada Arinilor, undeva în Cartierul Gherăești, neasfaltată, tot așa, cu slabe elemente ale calității vieții-adresa 25221 din 16 aprilie . Deci, au depus adresă prin care au solicitat pentru a mia oară să li se facă strada, propun suplimentarea sumei de la 47 700 la 347 400 pentru această


Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREÂHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR         DOINA-

EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

Ieșită din sală

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

5

-

10

5 voturi pentru, 10 abțineri și o neparticipare la vot, amendamentul nu s-a aprobat. Doamna Enula Pricopoaea este ieșită din sală. Amendamentul nr. 11.

stradă ca să fie începute lucrările odată cu demersurile în acest sens. Și totuși, în această privință aș vrea să fac un apel către executiv. Aveți trecute zeci de străzi cu sume derizorii, haideți să ne apucăm de ele. Deci, până la Arena de tenis, aspirație de genul oraș, așa cum am spus, Toronto, haideți sa ducem canalizarea și asfaltul la oameni din orașul acesta care nu au asfalt și canalizare, în oraș, la noi, Șerbănești, Gheraești și această stradă este un exemplu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Domnul consilier Ghingheș Cristian - bun. Acestea au fost amendamentele și încă o rugăminte. Am primit înștiințare de la Școala "Alexandru Ioan Cuza", că au plătit acele investiții pentru clasa zero din bani de la Ministerul Educației, nu din banii municipalității, ca și cum nu ar fi investițiile municipalității. Mi-au arătat hârtie în acest sens, că au plătit investiția pentru clasa zero cu care dumneavoastră vă lăudați, la școala pe care o vizitați, înțeleg destul de des, pentru că aveți de ce,


Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR         DOINA-

EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

5

-

11

Doamna Enula a intrat în sală. 5 voturi pentru, 11 abțineri și o neparticipare la vot, amendamentul nu s-a aprobat.

au plătit din banii, din finanțarea per elev, bani care ar merge pentru alte cheltuieli și abia au posibilitatea să-și acopere întreținerea și dacă veți face și anul acesta la fel cu clasele a 5-a, vor fi în mare imposibilitate de a-și acoperi cheltuielile de întreținere, fiind vorba de o școală mare să vedem ce se va întâmpla. Mulțumesc. Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie - domnul Scripăț.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - domnul consilier, eu apreciez strădania dumneavoastră de a identifica, de a veni cu amendamente. Dintre toate unul vi-1 susțin în totalitate - extinderea transportului public și introducerea de noi trasee. Este strict necesar, mă refer, Depoului, prin Cartierul Șerbănești, Cartierul Izvoare, dar vă rog să rețineți că pentru acest lucru nu trebuie să alocăm 100 mii lei, pentru ce studiu?

Domnul consilier Ghingheș Cristian - mai întâi trebuie să identificăm zonele care au nevoie.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - ascultați-mă și dați-mi dreptate. Direct ne adresăm la Transportul Public care face asemenea servicii în municipiul Bacău și cu Poliția Rutieră vă spun că luna viitoare avem noi trasee dacă vrem. Nu ne trebuie nici 100 mii lei pentru studiu. Studiu că ce?

Domnul consilier Ghingheș Cristian - trebuie făcute stații de autobuz, vedem cum le amplasăm ca să satisfacem cetățenii.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - aia e altceva.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - opririle să fie eficiente.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - cade în sarcina Societății de Transport Public. Eu susțin acest demers și chiar...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - studiul tocmai asta vizează. Cum adică, stațiile de autobuz....

Domnul consilier Ghingheș Cristian - infrastructura noi o facem.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - hai să vă mai spun ceva. Am introdus un traseu nou de când e administrația noastră până la Centrul de Afaceri, care nu era. Nu am făcut nici studiu, nu am făcut nici noi stațiile. Atât, am direcționat traseul, Poliția Rutieră și Transport Public au căzut de comun acord și circulă autobuze.

As a să facem si acolo.

*                                      5

Domnul consilier Ghingheș Cristian - bun, să înțeleg că până luna viitoare se poate face ceva în acest sens?

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - susțin acest amendament dar nu cu 100 mii lei.

Domnul consilier Ghingheș Cristian -Am înțeles.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - cu o adresă către Transport Public și ei știu ce au de făcut.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - contez pe dumneavoastră că veți face acest demers.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - da și vă susțin. Mulțumesc.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - bun. Am rezolvat ceva. Mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul primar dorește să dea câteva clarificări. Apoi următorul consilier, domnul Șova, căruia îi cer scuze ca s-a înscris de la început și l-am omis.

Domnul Consilier Sova Gâtu Laur- mulțumesc frumos. Nu-i nimic.

Domnul Primar Cosmin Necula -vreau să fac două precizări fără a intra în vreun debate. Iarăși, să nu lăsăm minciunile să zboare, să zburde prin sala de consiliu. La Parcul Catedralei, nu parcarea a costat 1 milion de lei. E vorba de tot obiectivul investițional, că acolo nu s-a făcut numai parcare. Asta este 1.

Referitor la clasa zero făcută din fondurile de la minister si acum clasa a 5-a cum urmează să fie făcută, ori mint cei de la Școala Cuza, ori mințiți dumneavoastră. Ele au fost făcute pe banii orașului.

3. Achizițiile de calculatoare, imprimante, laptopuri pentru clasa zero, clasa a 5-a, proiectoare, panouri, se fac în sistem centralizat de către Primăria Municipiului Bacău. Achizițiile publice pentru reparat de toalete, pentru achiziția de 30 de calculatoare sau 70 de calculatoare este atributul și obligația managerilor și managementului unităților de învățământ. Nu ești manager de unitate de învățământ doar pentru că ești cel mai bun profesor din școală, ci pentru că trebuie să administrezi o unitate de învățământ. Dacă nu știm să administrăm unităti de învățământ ne ducem la domnul director Cazacu de la Liceul PTTR și învățăm, sau ne ducem la alte unități de învățământ și învățăm. Ne ducem la Ferdinand și învățăm. Avem unde să ne ducem să învățăm și până la urmă o să învățăm toți că de aia ne-am asumat să fim directori.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - de acord aici, dar cum ați făcut acest program de modernizarea a zeci de săli de clasă, benefic de altfel, puteți face și un program general de reparații în școlile din Bacău și să-1 facem chiar prin SSPM iarăși. Să vină SSPM -ui tocmai ca să nu mai fie fiecare director în postura în care să facă licitație ș.a.m.d. Deci program de reparare completă a sălilor de clasă sau a corpurilor de clădire la școlile din municipiul Bacău, centralizat, frumos, program asumat pentru că sunt nereguli. Deci sunt unități de învățământ în care se face performanță și săracii elevi învață în debara pentru că directorul de acolo, și vă dau dreptate, directorul de acolo vrea să-și mai aducă 100 de clase pentru că, probabil, mai vrea doi bani din finanțarea per elev. Aceasta e o problemă. Deci nu mai trebuie să-i lăsăm în sensul acesta și când a venit domnul Lazăr (inspector general Inspectoratul Școlar al Județului Bacău), aici la ședință i-am comunicat acest aspect. Deci este o slabă calitate a actului educațional acolo. Se învață în camere de cămin care nu au fost concepute pentru curs. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - bine. Poftiti, domnul Sova.

Domnul Consilier Șova Gâtu Laur- haideți s-o lăsăm pe colega ca să închei eu. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - bine.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea - am un amendament de făcut și anume dacă tot este vorba de Cancicov, să suplimentăm pentru Școala Cancicov, am acest amendament, să suplimentăm cu 25 000 lei pentru studiu faza DALI - reabilitare sală sport Cancicov de la Anexa 2 G. M-am uitat să văd de unde putem lua banii, de la anexa 2G și să trecem la punctul 65-învățământ, anexa 2E. Dacă sunteți de acord.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - deci, pentru Școala Cancicov care e în structura Școlii Drăgan, centru bugetar, ca să înțelegem. Pentru Centrul Bugetar Drăgan.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - de la 2G de unde exact? Anexa e mare, cu mulți itemi.

Domnul Chindruș Romică-Administrator Public - poziția 13.

Domnul consilier Ghingheș Cristian -ok.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -noi, spre deosebire de dumneavoastră o să vă susținem amendamentul acesta.

Domnul consilier Ghingheș Cristian -dar nu înțeleg, adică pierdem timpul, l-am formulat mai devreme.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea - m-am uitat de unde să iau.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - a, și nu luăm de la propaganda, luam de la alte investiții. E mai bine așa. Am înțeles.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea - uitati-vă și dumneavoastră.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - am înțeles. Da, da, de asta o să-1 votăm.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru amendamentul ridicat cu pertinență de către doamna Enula?

Se vorbește în afara microfonului, nu se înțelege.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș -domnul Ghingheș dacă dădeați jumătate din amendamente de partea aceasta, treceau și cetățenii beneficiau de ele. Trebuia să le dați..

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

B RE AHNĂ-PR A VĂȚ IONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

HULUTĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTULAUR

9                                        *

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu unanimitate de voturi amendamentul doamnei Enula a fost aprobat. Nu s-a observat că domnul Luca nu participă la vot.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul Șova, vă rog frumos.

Domnul consilier Șova-Gâtu Laur - mulțumesc frumos. Am și cu de făcut trei amendamente. Sper că o să dureze foarte puțin, ca la domnul Ghingheș, nu ca la colegii de la PNL.

 • 1. Primul amendament: se suplimentează obiectivul de investiții - Reabilitare și Modernizare Insula de Agrement Bacău, Anexa 2G, poziția 1 (Studii și expertize), cu suma de 75 000 lei, avându-se în vedere faptul că au fost efectuate plăți în conformitate cu Programul obiectivelor de investiții în continuare până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2019, în cuantum de 89 181 lei, reprezentând contravaloarea proiectului tehnic din sursa 56.01.03- Cheltuieli neeligibile aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă. Astfel, Programul de Investiții pe 2019, Anexa 2G, poziția 1, Studii și expertize, cum am mai zis, va cuprinde suma de 90 000 lei, pe Excedent Titlul 56, respectiv 35 000 de lei, pe Excedent Titlul 71. Suma aferentă obiectivului de „Construire Stadion Municipal” Anexa 2G, poziția 13, va fi diminuată cu 75 000 de lei. Continui sau votăm, domnul secretar?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem primul amendament. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DO1NA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 17 voturi a fost aprobat amendamentul (Corect 16, domnul Luca Vasile nu participă la vot). Următorul, vă rog.

Domnul Consilier Șova-Gâtu Laur - mulțumesc. Al doilea amendament... Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - .. .domnul Luca nu votează.

Domnul Consilier Șova-Gâtu Laur - al doilea amendament.

 • 2. Capitolul 65.02 învățământ, Titlul 2 - Bunuri și servicii, articolul 20.05.30 Obiecte de inventar. Se diminuează bugetul Colegiului Național „Gheorghe Vrânceanu” cu suma de 50 000 lei, reprezentând contravaloarea a 20 calculatoare și se redistribuie suma de 50 000 lei cu aceeași destinație, centrului bugetar Școala „Domnita Maria”.

Doamna Consilier Năstase Raluca - explicați puțin de ce se renunță sau cum fundamentați acest amendament, că nu înțelegem.

Domnul Consilier Șova-Gâtu Laur - din câte știu, la Colegiului Național „Gheorghe Vrânceanu”...

Domnul Administrator Public Chindruș Romicâ - .. .au fost, răspund eu. Au fost 3 laboratoare de informatică și din 3 laboratoare au mai rămas 2. Au avut mai multe calculatoare comparativ cu ceilalți. Asta este logica. Am luat de la Ferdinand și am dat la Domnița Maria. De la.. .da. (Colegiul Vrânceanu)

Domnul Consilier Miclâuș Daniel - sigur sunt calculatoare care sunt în excedent, să înțeleg? Nu sunt folosite? Pentru că s-au diminuat sălile sau cum?

(Se vorbește înafara microfonului. Nu se înțelege).

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - aveți acordul conducerii de acolo, a Consiliului de Administrație, la Vrânceanu? Că bănui că aceste sume au fost alocate pe niște criterii obiective. Solicitări din partea unității de învățământ, ca să luăm de la un colegiu și să ducem....

Domnul Administrator Public Chindruș Romică - păi, da, dar ne conformăm și noi bugetului. Deci, ei au avut 3 laboratoare, au solicitat 3 laboratoare. Fiecare laborator fiind de 32 de calculatoare. Deci, au solicitat 96 de calculatoare. După aceea au mai fost solicitări și datorită bugetului care este foarte strâns, am renunțat de la Vrânceanu și am dat la Domnița Maria. Și o să facă 2 laboratoare jumătate, poftim, ca idee.

Doamna Consilier Năstase Raluca ~ domnul Chindruș, dar în afară de Domnița Maria au mai fost și alte școli în situația de a vă solicita? Adică, schimbul între cele două entități să înțeleg că este făcut pentru că nu a apărut și o a treia entitate care să solicite, sau a patra, sau a cincea, da? O altă școală, înțelegeți? Adică, luați de la Vrânceanu, dați la Domnița Maria, dar alte școli au mai solicitat, aveți solicitări în sensul acesta? De ce între cele două? Ca să înțelegem....noi susținem ca școala respectivă, dar să fie clar și pentru noi și pentru invitați.

(Se vorbește înafara microfonului. Nu se înțelege).

Doamna Consilier Năstase Raluca - nu, nu, nu. Dacă sunt și alte solicitări, că mă gândesc că dacă avem, de exemplu, 50 de calculatoare și mai e o altă școală... păi, asta zic. Le împărțim și la Domnița Maria câteva și la o altă școală câteva. Este fără intenție...

9

Domnul Consilier Miclăus Daniel - numai un pic. Cine este, din rândul colegilor noștri, în Consiliul de Administrație la Vrânceanu si la Școala Domnita Maria? Că atunci o rezolvăm. Și la Vrânceanu? Domnul Bîrzu, ia, luminați-mă!

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - da, ce se întâmplă, Colegiul Vrânceanu a solicitat 3 laboratoare. Executivul vine cu o propunere de reglare, în momentul în care se dau 3 acolo si la Domnita Maria nici ...au făcut solicitare si nu s-a trecut 9                                     9                                                                                                                    9

nimic, atunci am zis "domnule, lăsăm 2 laboratoare jumătate la Vrânceanu, ca să putem satisface și Școala Domnița Maria”. Deci, cam asta...adică dăm la alții 90 și la alții nu le dăm nimic. Deci, pe principiul..., cred că acesta e principiul și mi se pare corect.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - nu, noi ne abținem la acest amendament, cu părere de rău. Nu avem toate datele și nu vrem să favorizăm nici una dintre.. ..sau să defavorizăm, mai bine zis. Eu cred că e o decizie înțeleaptă.

Doamna Consilier Năstase Raluca - mai aveți de completat ceva? întreb pe domnul consilier ca să ...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot al doilea amendament al domnului Șova. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Două abțineri.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - la mine treceți neparticipare la vot. Sunt în Consiliul de Administrație la Vrânceanu, nu pot vota amendamentul. Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Nu participă la vot

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

12

-

3

Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici - 14 voturi pentru ... (Corect 12, domnul Luca Vasile nu participă la vot, și 3 abțineri).

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - .. .domnul Huluță, nu mai ajungeți viceprimar. Ați votat, gata.

Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici - următorul amendament, domnul Sova.

Domnul Consilier Șova-Gâtu Laur - mulțumesc, următorul și ultimul.

 • 3. Construire pod peste râul Bistrița între UAT municipiul Bacău și UAT Letea Veche. Acest obiectiv se suplimentează cu suma de 50 000, în Capitolul 84 Anexa 2N, Cheltuieli de capital. Această sumă va fi luată din Capitolul 67 Anexa 2G, poziția 13.

Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc pentru preluarea ideii.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cu 17 voturi pentru.... (Corect 16, domnul Luca Vasile nu participă la vot).

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - .. .nu, nu, dar...

Domnul Primar Cosmin Necula - numai o secundă intervin, îmi cer scuze. Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie - da, poftiți, domnul primar.

Domnul Primar Cosmin Necula - numai ca să nu mai fie... minciuna să zburde liberă pe aici. Dumneata, domnul Ghingheș, propuneai pod pietonal peste râul Bistrița, din insulă până în partea cealaltă, da? Domnul Șova propune pod de legătură velo, pietonal și auto, între UAT Letea Veche și UAT Bacău. De ce? Ca așa scrie în Planul de Mobilitate Urbană.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie - bine, alte amendamente? Doamna Cristina Breahnă vrea să aibă intervenție.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - dacă tot au fost multiple solicitări de alocare de credite bugetare pentru dotarea unor laboratoare de informatică și am constat faptul că cel puțin... pe toate amendamentele s-au alocat multiplu de 20, ca și număr de calculatoare, deși a existat un amendament al domnului Ștefan privind alocarea de credite bugetare pentru 30 de calculatoare la Școala Mihai Drăgan, eu zic că din respect pentru copiii și părinții de acolo, să alocăm credite bugetare pentru 20 de calculatoare, așa cum am alocat și pentru alte școli gimnaziale și pentru Școala Mihai Drăgan. Ca atare, propun suplimentarea Capitolului 65. învățământ, Cheltuieli materiale, deci cu obiecte de inventar cu suma de 50 000 lei, astfel încât să ne încadrăm în achiziția de 20 suma... să ne încadrăm în suma de 50 000 lei pentru achiziția a 25 de calculatoare cu valoare de până în 2500 lei fiecare, prin diminuarea Capitolului 67, Anexa 2G, evident poziția 13. Mulțumesc.

Domnul Administrator Public Chindruș Romică - cred că sunt 20 de calculatoare.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - 20. Domnul Administrator Public Chindruș Romică - ați zis 25.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - nu, cu valoare până în 2500 de lei, mă scuzați. Deci, 20 de calculatoare. Ar putea fi, ideea este că noi le alocăm credite bugetare, da? de 50 000 lei. Dacă dumnealor vor găsi o ofertă, vor putea achiziționa 25 de calculatoare cu o valoare de 2000 lei și cred că la ce oferte sunt pe piața de IT acum, se vor putea încadra și în achiziția dc 25 de calculatoare. Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - doamna Cristina, numai un pic. Eu vă mulțumesc, dar nu știu cine a făcut acest proiect cu 20 de calculatoare. Suntem cu toții părinți, am mers în școli. O clasă are 25 - 30 de copii. Când intri în laboratorul de informatică, ce fac restul 7-8 dacă au numai 20? Vă rog, domnul Stan, spuneți-ne dumneavoastră. Nu puteam să dăm 25 sau 30, ca să aibă toți copiii? Ce fac, se uită unii la alții?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - domnul viceprimar, încercăm să mulțumim cât mai multe unități de învățământ.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - dar faceți lucrurile....nu facem lucrurile.. .ce fac ceilalți copiii, ceilalți 7-8, care-s 27 în clasă, se uită unii la alții?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - ne încadrăm, se lucrează și pe grupe în laboratoare, să știți.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - da, da.. .asta...mulțumesc. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - haideți să lăsăm și pe domnul Stan. Domnul Consilier Stan Gabriel - mulțumesc. Mi-ați ridicat cumva mingea la fileu, cu toate că nu sunt un adept al mingii la fileu. Domnul viceprimar, în parte, are dreptate, dar structura acestor laboratoare nu este aleatorie. Am văzut aici că se propun 20, 25. O normă obligatorie este ca aceste calculatoare, toate, să conțină licențe agreate, altfel este o mare, mare problemă și am să rog executivul să se gândească în perspectivă, eu nu am acum datele financiare, să achiziționeze și licențe aferente sau, în urma ultimei discuții cu domnul primar și cu domnul administrator public, am înțeles că aceste calculatoare vin cu licențe, ceea ce este grozav.

2. Pentru școlile gimnaziale, normele ministerului propun pentru platformele operaționale SIVECO AeL, 15: 12 + 3 calculatoare, 15 inclusiv server, iar pentru cabinetele din licee, 20 plus server. De asemenea, există modele curriculare care acceptă instruirea pe calculator, pe grupe. De exemplu, laboratoarele sau cabinetele de informatică de la Colegiul Economic ”Ion Ghica” au între 15 și 20 de calculatoare, fiecare. De aceea, cred că trebuie managerii școlari, așa cum afirma și domnul primar mai devreme, să fie mult, mult mai responsabili. Tendința directorilor de școli este să ceară, să ceară, să ceară, dar cer, sigur cer justificat, dar cererea trebuie să aibă în spate o argumentație solidă care să respecte normele Ministerului Educației, programele care vin de la Ministerul Educației și care sunt operaționale în sistem SIVECO AeL. Repet, 20 +5 calculatoare, inclusiv server, 12+15 calculatoare, inclusiv server, obligatoriu cu licență.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - mulțumim, domnul consilier.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - da, haideți să supunem la vot. Domnul secretar, să supunem la vot amendamentul!

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

......

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 17 voturi pentru a fost aprobat amendamentul (Corect 16, domnul Luca Vasile nu participă la vot). Mai aveți amendamente?

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - daca mai sunt? Dacă nu mai sunt...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - aveți un amendament?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - o întrebare, nu, legată de o investiție trecută în buget, care mi-a sărit în ochi, trebuie să recunosc. Care e logica arenei de tenis? Vreau să înțeleg, în condițiile actuale ale dezvoltării Bacăului cu atâtea nevoi. Vreau să înțeleg logica. Că poate reușiți să mă convingeți, de asta. Mie mi-ar plăcea, că pentru asta suntem aici.

Domnul Primar Cosmin Necula - haideți să nu mai...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu, vreau să înțeleg, că ați trecut-o.

Domnul Primar Cosmin Necula - v-ați făcut numărul, gata. E suficient.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - arena de tenis unde aveți de gând să o faceți, în locul actualului Stadion Municipal? Asta este întrebarea.

Domnul Primar Cosmin Necula - o să vă răspund în scris.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - păi, de ce nu acum?

Domnul Primar Cosmin Necula - ca nu vreau.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - atitudine de primar. Mulțumesc. De asta o să plecați în 2020 de acolo sau mai devreme. în 2020 sau mai devreme o să plecați, probabil, de acolo.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - haideți să votăm....

—............. —............ .............. 9

Domnul Primar Cosmin Necula - sunt sătul de amenințările dumitale, sătul.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - haideți să revenim la proiectul de buget. Dacă nu mai sunt intervenții...

Domnul Primar Cosmin Necula - .. .aș vrea să rămână undeva, domnul Ghingheș. Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - nu mai sunt intervenții, îl rog pe domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - îndreptăm o eroare materială, vă rog frumos. La Articolul 1, în cuprinsul acestui articol, a fost uitată Anexa 1B2.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - se completează...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - și se completează art.l și cu Anexa 1B2.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - se supune la vot...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu. E o eroare materială, pe care am specificat-o, anexele se regăsesc în cuprinsul hotărârii. Da, doamna consilier, ziceți, să vă aud.

Doamna Consilier Năstase Raluca - și ceea ce vorbisem cu domnul primar, privind mutarea sumei din trimestrul I în trimestrul II să... țineți minte? La spital. Domnul Administrator Public Chindruș Romică - vă rog să repetați întrebarea. Doamna Consilier Năstase Raluca - (Se vorbește înafara microfonului. Nu se înțelege) ... de pe trimestrul I, pe trimestrul II, III, care hotărâți dumneavoastră. Dacă ei sunt trecuți acolo, domnul primar știe despre ce am ...

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - cea economică cum este trecută? Domnul Administrator Public Chindruș Romică - nu știu, trebuie să verificăm. Doamna Aura, cum e trecut acolo?

Doamna Consilier Năstase Raluca - vă spun eu pagina. Imediat vă spun. Pagina 34, verificați puțin? Pagina 34, da?

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - doamna Aura, e corect trecut, nu?

Doamna Aura Turcu - Șef Birou Evidentă și Cheltuieli Bugetare - da, e trecut pe trimestrul I.

Doamna Consilier Năstase Raluca - i-ați cheltuit, banii aceștia?

Doamna Aura Turcu - Șef Birou Evidentă și Cheltuieli Bugetare - nu, nu, dar toate investițiile sunt trecute pe trimestrul I.

Domnul Administrator Public Chindruș Romică - o să ne folosim de ei când plătim proiectul și atunci o să facem decalarea în iulie. Doamna consilier...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - doamna Năstase, creditele alocate pentru trimestrul I, pot fi folosite și-n trimestrul II și-n trimestrul III și-n trimestrul IV. Invers, dacă erau alocate în trimestrul II și le-am fi folosit în trimestrul I, vorbeam despre o deturnare de fonduri. Mulțumesc.

Doamna Consilier Năstase Raluca - am înțeles. Nu am spus de deturnare de fonduri.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse prin amendamentele aprobate. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 17

voturi a fost aprobat ... 16, domnul

mea se abține de la tot? Cu 16 voturi


pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Luca Vasile nu a participat la vot pe parcursul acestui punct al ordinii de zi.

Domnul Primar Cosmin Necula - doamnelor și domnilor consilieri locali, vă mulțumesc pentru votul oferit și pentru faptul că am deblocat bugetul Municipiului Bacău.

Domnul Președinte de ședința Bîrzu Ilie - da, trecem la...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - ... aș fi avut o rugăminte. Să devansăm, dacă colegii sunt de acord, cu punctul 5. Sunt oameni veniți aici, nu? Pe locul 2 ca să.. .din respect pentru cei care au venit până aici.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată Județului Bacău de trecere a instalației de iluminat exterior decorativ arhitectural a Catedralei "înălțarea Domnului", din domeniul public al județului Bacău, în domeniul public ai municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Consilier Miclâuș Daniel - am zis să supunem la vot totuși, din respect așa.. .dacă avansăm punctul 5 cu.... nu?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - ordinea de zi a fost aprobată, domnul consilier. Acum o repunem?

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul consilier, haideți să meargă repede tot, că ajungem și la punctul 5 și o să poată să se manifeste, nu-i problemă.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - am spus ... domnul primar.

Domnul Primar Cosmin Necula - doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre vă solicit trecerea instalației de iluminat public exterior decorativ arhitectural a Catedralei „înălțarea Domnului”, din domeniul public al Județului Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău. Care este motivația pentru care facem acest lucru? Cei care sunt specializați în iluminatul public decorativ și arhitectural și tot ceea ce înseamnă componenta de iluminat public stradal, suntem noi, da? Municipiul Bacău. Obiectivul Catedrala „înălțarea Domnului”, chiar dacă aparține Consiliului Județean și parohiei, e vorba de aspectul orașului până la urma, ea este pusă în valoare noaptea și este un simbol al orașului nostru prin acest iluminat, la care trebuie să intervenim de foarte multe ori operativ și să asigurăm mentenanța.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții? Constat ca nu sunt, supuneți la vot domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. cri

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

10.

GHTNGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR ■

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr. 149/ 2019 de modificare și completare a HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vă solicit aprobarea privind revocarea HCL 149 din 2019 de modificare și completare a HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău. Documentația ați avut-o la mapă. Din punctul meu de vedere există o serie de neconcordanțe și neclarități în proiectul de hotărâre. Pentru eliminarea oricăror dubii, vă propun revocarea proiectului de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Director Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Raportul comisiei de specialitate 5 este nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții? Domnul Ghingheș!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mă bucur că am citit proiectul de hotărâre, mă bucur că domnul secretar a observat aceste probleme din proiectul de hotărâre, pentru că punctul de vedere dumnealui îi aparține, așa am citit și am semnat aceste chestiuni la ședința trecută. Totuși, poate atunci când veți repune pe ordinea de zi, eventual o parte dintre aceste suprafețe care necesită actualizare, și nu toate, ca să mai scoateți garaje și alte chestiuni, balcoane, la concesiune, poate scoateți totuși și proiectele cu dedicație pentru prieteni.. .acela din spate de la Arena Mall.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - haideți să fac și eu niște precizări. în primul rând, din punct de vedere al legalității nu există o problemă strictă. Este o problemă de interpretare. Pentru că într-un proiect de hotărâre, domnul Ghingheș, care are ca obiect inventarul domeniului privat, nu este normal să apară destinații. Acest proiect a fost înaintat și întocmit în perioada când domnul primar era la Bruxelles si nu avea cunoștință de el. în momentul când, în cadrul consiliului local, am sesizat neconcordanțele care priveau... atât între referat, atât între proiect și chiar expunerea de motive, l-am informat pe domnul primar și cu acordul dumnealui, am procedat la aceste obiecțiuni, care din punctul meu de vedere și al dumnealui, aceste texte coroborate puteau duce la interpretări nedorite. Tocmai de asta a fost propunerea de revocare și punerea pe ordinea de zi într-o formă care să corespundă situației de fapt, pentru că noi, într-un astfel de proiecL nu facem decât să inventariem, nu dăm destinații. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - da, deci nemaifiind discuții, supunem la vot revocarea.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. cri

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEAENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Este vorba de un proiect de hotărâre privind completarea HCL 22 din 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bacău. Documentația ați avut-o la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții? Nu sunt discuții, domnul secretar, supuneți la vot!

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

pRAGOMIR DOINA

absent

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică în condițiile legii, a 15 loturi de teren situate în Bacău, Parcul „Cancicov”, din domeniul public al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Parte din discuții au începui deja cu privire la acest proiect, eu vreau să fac câLeva mențiuni foarte clare, urmând ca după aceea să dau cuvântul doamnei arhitect șef pentru detalii tehnice. Deci, ca să ne înțelegem foarte bine, doamnelor și domnilor consilieri locali și stimați cetățeni. Prin prezentul proiect de hotărâre nu vine nimeni să dărâme parcul, să-1 întoarcă, să-l facă, să-l dreagă. In primul rând, acolo am moștenit o serie de chioșcuri, care nu au nici un fel, dar absolut nici un fel de estetică, n-au nici un fel de noimă, dar care nu au, din punctul meu de vedere, un temei juridic foarte clar pentru a subzista acolo. Fapt pentru care, cel puțin așa știu eu, aceste suprafețe de teren trebuie scoase la licitație, la procedură transparentă, prin votul consiliului local și ulterior achiziționat de către cei care vor câștiga licitația. Cei care vor câștiga licitația să facă o serie de construcții sau de amenajări de chioșcuri, într-o anumită formulă, nu unul din termopan, unul din tablă, unul din lemn. Este evident că acele formule de chioșcuri, care trebuie să fie și care sunt și acum în Parcul Cancicov trebuie să aibă o anumită componentă estetică care să rezoneze cu ceea ce înseamnă parc. Pe de altă parte, pentru a elucida orice fel de discuții, am auzit aceste interpretări: că aducem iujuri și facem tiribombe. Nimic mai stupid. Stupid, ca să nu zic altfel. Aceste iujuri și tiribombe, stimați cetățeni, se află în Parcul Cancicov și se află cu mult înainte de a veni eu. Și iarăși, din punctul meu de vedere, stau într-o formulă juridică dubioasă acolo. Iarăși, ar trebui închiriat prin formulă de licitație sau de achiziție publică, o formulă transparentă. Fapt pentru care, propunerea este ca locul de joacă pentru copii să rămână exclusiv loc de joacă pentru copii, nu amestecat cu tiribombe, mașinuțe, iujuri, carusel. Să se translateze acea zonă într-o zonă extremă de parc, care în momentul de față este mult prea puțin utilizată. într-o altă zonă să se construiască zona Parcului ” Aventura” pentru tineri, adolescenți, care să cuprindă pistă de role și tot felul de amenajări specifice, iar zona parcului de copii să rămână parc de copii. Nu face nimeni vreo mare construcție, nu dărâmă nimeni nimic. Trebuie să-1 punem în legalitate, o dată construcțiile și inclusiv acea tiroliană de care spuneam că există acolo și pe care am moștenit-o. Pe de o parte, trebuie să separăm zona parcului de copii, de iujuri și tiribombe care sunt acolo, nu de când sunt eu primar sau dumneavoastră consilieri locali. Să le punem pentru toți cei care vor să se tragă în mașinuțe să se ducă în mașinuțe, care vrea să stea în zona parcului de copii să stea în zona parcului de copii, iar chioșcurile care se află în momentul de față pe aleea pietonală centrală să aibă o nouă formă, să aibă o nouă formulă juridică de a ocupa acel teren și atât. Și peste acestea, să existe acel Parc ”Aventura” pentru adolescenți. Asta este singura discuție pe care putem să o avem. De aici încolo, restul e ”can-can” și sunt bârfe politice, în care eu nu vreau să intru. Achiesez la propunerea doamnei consilier, facem acel studiu de către doamna arhitect. Din punctul meu de vedere, putem veni fiecare cu câte un studiu. Dar, reluăm, doamnelor și domnilor consilieri locali, formulele juridice prin care se ocupă în momentul de față de către agenții comerciali parcul, o parte dintre ei, nu toată zona de parc, nu au, din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al aparatului de specialitate, formula juridică cea mai clară. De aceea, ar trebui soluționată și această problemă cât mai urgent. Dar, nu putem să o soluționăm fără această scoatere la licitație. Pe de altă parte, vă repet, noi scoatem situația existentă, deci ce există acum, chioșcurile alea care există acum. Iar chioșcurile astea care există acum trebuie să aibă o altă formă, parte dintre ele. Asta este singura chestiune. Pe de altă parte, am să o rog pe doamna arhitect șef să explice mai în detaliu proiectul.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - haideți să luăm avizele și pe urmă, nu? Domnul primar, mai aveți?

Domnul Primar Cosmin Necula - nu.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - deci, luăm avizele și după aia dăm cuvântul iar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Arhitectul Șef și Directorul Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Raportul comisiei de specialitate 5 este nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - acum o rog pe doamna arhitect să ne detalieze proiectul.

Doamna Arhitect Șef Marin Diana - bună ziua. La ora actuală există 12 chioșcuri, module comerciale denumite în autorizație, o tiroliană și 5 echipamente de agrement existente în parc, toate concentrate pe aleea principală. Toate acestea funcționează pe baza unei autorizații de amplasare și funcționare, care în mod normal se poate da pentru construcțiile până în 5mp. Bănuiesc că știți că unele chioșcuri au mai mult de 5mp plus, cum spunea și domnul primar, acele frigidere care nu vor să le mute, stau în drum, stau pe alee. Prin acest proiect încercăm intrarea în legalitate a acestor chioșcuri. Obligatoriu, va fi o licitație. Vă spun deocamdată mersul actelor. Va fi o licitație, cel care câștigă licitația va trebui să respecte un anumit amplasament, un anumit aspect, o anumită categorie funcțională, să spunem așa, pe fiecare amplasament și apoi să-și ia o autorizație de construire. Autorizația de construire va fi pentru construcție provizorie, atâta timp cât este valabil contractul de închiriere în urma licitației.

Domnul Primar Cosmin Necula - doamna arhitect, se afectează sau nu spațiul verde?

Doamna Arhitect Șef Marin Diana - nu se afectează spațiul verde. Deci, avem un număr de 18 loturi de teren ocupate la ora actuală, iar prin acest proiect scoatem 15.

Deci, închipuiți-vă că luăm tot ce există comercial, tot ce se plătește acum în parc, le ridicăm și le reamenajăm. Le amplasăm în așa fel încât aleea principală să nu mai fie aglomerată și atât, să creăm un nou pol de interes în zona din spatele muzeului, în care să putem aduce oamenii, vizitatorii, să populăm acea zonă și să animăm parcul în acea zonă. încercăm să curățăm estetic, toate chioșcurile să arate într-un anumit fel, așa fel să fie plăcute ochiului și în primul rând, cel mai important, mutăm utilajele de agrement. Sunt puse înghesuite, într-un loc de joacă care ar trebui să fie gratuit și, ca și părinte, și bănuiesc că mulți din părinți mergeți în parc cu principiul să am bani la mine, dacă vrea copilul să pot să îl dau. Nu e corect. Este o discriminare pentru copiii care nu-și permit, pentru părinții care nu-și permit. De asta, pentru că tot există, încercăm să le mutăm într-o zonă în care să poate să fie la alegerea părintelui dacă își duce copilul acolo sau nu. Practic, facem curățenie în ceea ce există la ora actuală, încercăm să le aranjăm. Avem 15 loturi din existente 18. Adică.. .cam atât.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - am înțeles. Am unii colegi care vor să intervină. Poftiți, domnul Miclăuș!

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - eu am înțeles asta cu modulele. Sunt perfect de acord cu ce spune doamna arhitect șef referitor la acele... cum a spus domnul primar ca să-1 parafrazez, tiribombe, în locul de joacă. Totuși, acest proiect vizează concesionarea a 15 suprafețe de teren.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - închirierea.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - închirierea, da! de închiriere vorbim! 13 câte 10 mp și 2, avem 2 suprafețe de teren și aici mă interesează, una de 500 mp și alta de 80 mp, în laterala Muzeului de Științe Naturale, dacă nu mă înșel, da? Aceste 2 suprafețe de teren, doamna Arhitect Șef, sunt pe spațiul verde sau nu?

Doamna Arhitect Șef Marin Diana - sunt pe spațiul verde. Domnul Consilier Miclăuș Daniel - atunci avem o problemă.

Doamna Arhitect Șef Marin Diana - da, dar știți că în Legea spațiilor verzi avem voie...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -... o cotă de 5%, da.

Doamna Arhitect Șef Marin Diana - exact.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - da, dar nu e obligatoriu.

Doamna Arhitect Șef Marin Diana - nu este obligatoriu, într-adevăr, dar cum să mutăm tiribombele?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - acum, eu vreau să fiu cât mai obiectiv posibil. Cred că acest proiect ar fi trebuit discutat, și am spus-o și ieri colegilor de la comisie, ar fi trebuit discutat și într-un cadru mai restrâns și în ședință publică și eu sunt sigur că acest proiect ar fi avut altă formă.

Doamna Arhitect Șef Marin Diana - a fost o dezbatere publică la care au participat 3 oameni....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - ... bun, dezbatere publică e una, eu vorbeam de altceva. Eu vorbeam de o discuție între noi, ca si consilieri locali, dar asta este o altă... pentru a face toți, și putem să inițiem toți un proiect care să satisfacă nevoile cetățenilor în Parcul Cancicov. Dar noi ne îndepărtăm de la subiect. Parcul Cancicov este un spațiu verde destinat recrecrii și relaxării, cum spuneau și alți colegi de aici, da? Nu suntem obligați, atenție, că aici este un sofism. Eu sunt de acord cu domnul primai* că anumite chioșcuri sunt în nelegalitate, cu toate că ați spus că beneficiază de o autorizație. Asta este un act administrativ emis de către primărie, atenție, care poate să stopeze această nelegalitate. Dacă vă mai aduceți aminte cu primarul Bucureștiului, Traian Băsescu, care a dărâmat toate chioșcurile, nelegal. Și aici ține de Primarul Municipiului Bacău, care Primarul Municipiului Bacău, dacă are curaj să-și asume o astfel de decizie, o poate face. Dacă mă întrebați pe mine, eu nu aș vrea să văd în acel parc nici un chioșc, absolut nici unul. Nu scrie nicăieri că suntem obligați să mutăm acele tiribombe pe un spațiu verde. Acele tiribombe pot exista în municipiul Bacău într-o cu totul altă zonă. Haideți să luăm toate parcurile din România. La Vaslui, la Iași, la Suceava, unde vreți dumneavoastră, vedeți tiribombe în parcul central? Deci, nu sunt. Dacă ele...

Doamna Arhitect Șef Marin Diana - ... ele sunt acolo de câți ani?

m.............■■■......................................HI                                                                                            9

Domnul Consilier Miclăuș Daniel numai un pic. Nu contează. în mandatul domnului primar au mai apărut câteva chioșcuri pe aleea principală. Eu le-am numărat, să știți, le-am ținut evidența. Deci, ele sunt o parte într-adevăr moștenite. Asta este responsabilitatea vechilor administrații. Dacă au făcut nelegalități, să răspundă. Că sunt de la PNL, că-s de la PSD, că-s din orice altă formațiune politică....

Domnul Primar Cosmin Necula - îmi cer scuze, domnul consilier. Au apărut... Domnul Consilier Miclăuș Daniel - au apărut, da. De exemplu, chioșcul...vă dau un exemplu.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă rog.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - chioșcul de înghețată, nu vreau să fac....

Domnul Primar Cosmin Necula - nu, eu chiar vreau să văd.

Doamna Arhitect Șef Marin Diana - existau chioșcuri de înghețată.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - au mai apărut vreo 2-3 chioșcuri, ba da.

Domnul Primar Cosmin Necula - vreau să verificăm.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - pai erau. Chiar nu erau, sub nici o formă, 12 chioșcuri pe aleea principală. Deci, în timpul mandatului dumneavoastră au mai apărut 2-3.

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul consilier, nu vă contest, dar eu mă îndoiesc. Dar, dacă au mai apărut, sunt tare curios și...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - ... eu vă spun sigur că au mai apărut, dar... .să știți că nu...chiar nu vreau să...haideți să trecem peste acest moment, nu vreau să acuz pe nimeni aici. Vreau să fie o discuție pur liberă, în care fiecare să-și expună părerea. Asta este părerea mea. De ce suntem obligați noi, consiliul local, să mutăm acele tiribombe pe spațiul verde? Eu nu sunt de acord! Dar eu nu sunt de acord și sunt de acord cu dumneavoastră că ele trebuie să existe, acel loc dejoacă care trebuie să fie exclusiv pentru toți copiii, că și eu am doi copii și merg în Parcul Cancicov și mă lovesc de aceleași probleme. Dacă este o discuție sinceră și cât mai puțin politizată, eu vă spun că sunt soluții la această chestiune. Este o metodă administrativă, strict pur administrativă, de a scăpa de acele tiribombe și de acele chioșcuri și din punctul meu de vedere, avem un restaurant care este la condiții standarde europene, mai avem acum, chiar acum a fost inaugurat, chiar drăguț, modem, la lăcușor acolo, e curat. Bun, avem două.. .nu mai intrăm în alte detalii, eu zic părțile bune. Bineînțeles că vor fi aici care vor susține contrariul. Bun, s-a făcut, deja nu mai avem ce să facem. Sunt două unități de alimentație publică care oferă niște servicii decente. De ce mai avem noi nevoie de chioșcuri și alte minuni de genul acesta în parc? Eu nu mă duc să fac cumpărături acolo. Eu nu mă duc să fac cumpărături acolo, domnul primar. Dacă vreau cumpărături mă duc în piață, mă duc la mall, mă duc în centru...avem centre comerciale de când ați venit.... Două secunde! Există.. .avem cișmele, nu? Atenție, dar la intrarea în parc, două secunde, la intrarea în parc mai sunt acei vânzători ambulanți, care pot veni pe timpul sezonului, numai două secunde...

Doamna Arhitect Șef Marin Diana - acest proiect nu face nimic altceva decât să încerce să lucreze cu ceea ce există deja. După cum ați spus, vom face...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel ~ ... candidații la primărie în colțul galben... Domnul Consilier Botoi Romică - ... îmi cer scuze, dar acele tiribombe care sunt acum, nu sunt tot pe spațiul verde?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - nu.

Domnul Consilier Botoi Romică - erau pe spațiul verde, deși acum se mută...nu e problemă foarte gravă,. e aici o problemă politică. Nu văd, îmi pare rău.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - de ce e problemă politică? Problemă politică? Este pur administrativ aici. Politic este dacă luăm o decizie, de exemplu să facem în parc un mall. Adică, decidem ca cetățenii municipiului Bacău să meargă în parc să facă cumpărături sau mergem să ne relaxăm, să ne ducem copiii la locuri de joacă. Haideți să...

Domnul Primar Cosmin Necula - ... eu știu că are multe drepturi consiliul local, dar să transforme din parc în mall, eu nu văd...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - ... .haideți să vedem un pic ce avem... .domnul primar, haideți să vedem un pic ce avem în proximitate. Eu chiar vreau o discuție, chiar mă interesează. Deci, vreau o discuție perfect obiectivă și cu toate punctele de vedere de aici. Chiar și din aparatul de specialitate poate să-și spună părerea ... cu drag. Avem un spital. Două secunde oameni buni. Avem un spital, Spitalul Județean, Maternitatea, în proximitatea parcului, trebuie liniște - prima condiție. Păi noi ce facem? Două secunde! Noi avem tot felul de chioșculețe care nu au nici, vă spun sincer.. .măcar dacă ar fi, cum să vă spun eu, la anumite standarde și sunt prea multe, oameni buni. De ce să transformăm un spațiu... atât avem și noi, un parc! Ați mers în Vaslui? ați văzut Parcul Copou de acolo? Ați mers... domnule, este o grădină! Ba din contra, am înțeles că primarul Vasluiului, chiar din partid de la dumneavoastră - că m-am interesat, a fost administratorul parcului. Și l-a extins, ceea ce a făcut în parc, și la orașul Vaslui. La Roman, la fel. Am fost cu copiii în Parcul Roman, am fost în Piatra-Neamț, am fost în Iași. Da, dar nu văd....două secunde... uitați-vă acolo, în afară de două unități de alimentație publică, pentru că așa au fost moștenite de pe timpul.... Nu vrem să transformăm parcul într-un bâlci, asta era toată chestiunea.

Domnul Primar Cosmin Necula - aveați dumneavoastră la partid o doamnă balerină....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -... nu știu, n-o cunosc, dați nume. Nu știu, eu sunt de 3 ani în PNL, sincer n-o cunosc. Dați nume, prenume.

Domnul Primar Cosmin Necula - ..(nu se înțelege, se vorbește în afara microfonului).

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - ... asta este întrebarea. Vrem să lăsăm parcul așa cum este, să fie un spațiu verde în care sa ne relaxăm, să ne simțim bine sau vrem să facem un loc de shopping, tiribombe și alte chestiuni de genul acesta?

Domnul Primar Cosmin Necula - cum este acum!

Domnul Consilier Miclăuș Daniel ~ dar, domnul primar, există atributul dumneavoastră administrativ de a nu mai prelungi acele autorizații. Cică să intrăm în legalitate. înseamnă că sunt nelegale. înseamnă că tolerați nelegalitatea. E simplu, nu? Sincer, este simplu!

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie - haideți, că s-a înțeles!

II                                                   ■      .............. ........■                                            ................... >   7                                      »

Doamna Consilier Dinu Raluca - domnul consilier, nu cred că exisLă nici un paie în care să nu fie măcar un chioșc de unde să cumperi copilului apă. Sunteți absurd. în orice parc din lumea asta, dacă ți se face sete.. .aveți copii mici, v-am văzut în Parcul Cancicov. Niciodată de când v-ați dus dumneavoastră, sau familia dumneavoastră, sau soția dumneavoastră, cu copiii, niciodată nu au cumpărat o sticlă de apă din parc? Nu cred.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - asta este o altă discuție. Avem cișmelele alea publice, fiecare sunt sigur că merge cu bidoanele...

Doamna Consilier Dinu Raluca - nu cred că dumneavoastră, copiii dumneavoastră beau din cișmeaua publică, nu cred. Nu cred că n-a cumpărat nimeni o pungă de pufuleți sau o sticlă de apă, domnul consilier.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - haideți, să nu ducem discuția în derizoriu.

Doamna Consilier Dinu Raluca - dar asta e realitatea și spuneți, la Roman sunt chioșcuri de gogoși, vă spun sigur.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - eu ce vă spuneam. Să avem două unități de alimentație publică care deservesc aceste....

Doamna Consilier Dinu Ralucape lângă unitatea de alimentație publică din Roman sunt chioșcuri de unde iau oamenii apă.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - unul. Doi, am și o soluție dacă puteți să ascultați. La intrările în parcuri să știți că sunt chioșcuri...

Doamna Consilier Dinu Raluca - ... da, dar și în parc ....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - ....deci, din orice intrare ai veni, dacă treci pe lângă spital, pe lângă universitate, aveți chioșcuri acolo de unde putem lua apă? Dacă vii din partea astalaltă, la Teatrul de Vară, sunt magazine? Dacă vii dinspre partea centrală...

Doamna Consilier Dinu Raluca - dar nu vi se pare că-i absurd să nu poți să lași un chioșc de unde să poți să cumperi o sticlă de apă?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - bun, doi: se pot da autorizații de vânzători... Domnul Consilier Botoi Romică - în situația asta ești obligat să mergi cu apă după tine, cu suc sau orice altceva...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - ... ambulanți, cu sucurile, cu înghețată cu alte chestiuni de genul acesta. De ce trebuie să facem, să stricăm...

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - bine, haideți...

Domnul Consilier Botoi Romică - domnul consilier, alea se fac într-o zonă care nu e circulată, nu-i nimic, deci nu este ceva care să încurce...

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - dragi colegi, haideți să vorbim pe rând, nu vorbim fiecare. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Ghingheș!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc. îi dau totală dreptate domnului Miclăuș. Chiar am avut această curiozitate și în QGIS am pus cercul izocronelor și la patru sute de metri, așa cum este izocrona standard, poți să te duci în 5 minute pe jos, să-ți cumperi orice, din parc. Deci, din orice punct al parcului. Vă arăt grafic, dacă doriți.

Doamna Consilier Dinu Raluca - da, domnul consilier, dar .. .numai un pic. Când e o mămică cu copil, cu căruciorul...

Domnul Consilier Ghinglies Cristian - haideți, pe îând...

Doamna Consilier Dinu Raluca - ... și vrea apă atunci, credeți-mă că e greu pentru o mămică cu doi copii...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - păi o luați la dumneavoastră...

Doamna Consilier Dinu Raluca - ... să se ducă 5 minute.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - haideți pe rând, vă rog, da? Bun. Al doilea punct. Vorbim despre starea actuală.. ..domnul primar!

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - da, haideți să ascultăm!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - ați vorbit despre starea actuală, despre legalitate. Am răspuns de anul trecut: 60461, prin care, negru pe alb, se arată că ați prelungit, administrația dumneavoastră a prelungit contracte de închiriere și de amplasament pe acele suprafețe. Deci, dumneavoastră ați perpetuat starea de fapt despre care acum vă plângeți. Dacă aveați intenția de a face ceva cu actualele tiribombe sau chioșcuri, nu mai prelungeați această autorizație de amplasament. Deci, eu am răspunsul aici, negru pe alb, prin care pot să arăt oricui, la orice oră, că dumneavoastră ati perpetuat această stare despre care dumneavoastră ați spus că este la limita legalității. Păi, dacă era la limita legalității, de ce ați semnat acele contracte de prelungire? Foarte interesant! Ar trebui să ne uităm la ele! Dar ieșind din această logică administrativă ... deci puteați să faceți acest lucru!

Domnul Primar Cosmin Necula - ... (nu se înțelege, se vorbește în afara microfonului).

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - perfect de acord, dar totuși! Nu știu, proiectul de hotărâre este complet sau nu. Pentru că eu nu am văzut nici un proiect... domnul primar a menționat ceva de genul proiectul domnului arhitect șef. Eu nu am văzut două pagini prin care mi se spune că asta e viziunea noastră despre Parcul Cancicov. Nu, este doar un proiect despre închiriere. Da, două pagini, să veniți să-mi spuneți: asta vrem să facem cu parcul pe termen lung. Nu există așa ceva, deci nu există nici un proiect acolo. Iarăși, vorbim despre Parcul Cancicov, ar fi trebuit în primul rând să dați atenție curățeniei de acolo, băncilor de acolo.... Așa, ieșiți din sală pentru că vă este rușine că ați prelungit starea de fapt, semnând contracte la limita legalității. Dumnealui a spus, la limita legalității, negru pe alb, le am aici.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - domnul Ghingheș, tonalitatea! Puteți să o reglați un pic, vă rog frumos!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da, aveți dreptate! Vorbim despre bicicliștii care gonesc pe alei. S-au trasat...

Domnul Consilier Botoi Romicâ - putem trece la vot?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - s-au trasat niște linii în Parcul Cancicov care nu au nici o logică. Cică acele linii erau linii pentru pistă de biciclete, așa s-a lăudat domnul primar într-o ședință, că urmează să amenajăm piste cu acele linii. Au rămas așa, sunt gândite foarte prost. Evident, bicicliștii ar fi trecut pe acolo și ar fi fost totul foarte civilizat dacă ați fi dus demersul până la capăt. Dar, ați trasat două linii late de un metru și gata, alea sunt piste sau ne facem că am făcut ceva. Iarăși, avem un teren în proprietatea publică de 8000 mp, în spatele bibliotecii. De ce nu extindem parcul acolo? De ce nu începem cu această viziune? Deci, punem stop acestor coșmelii care sunt astăzi, nu le mai prelungim contractele, deci se poate face astăzi, la orice oră, fără închirieri suplimentare, așa, și să extindem parcul în zona din spate....

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Jlie -domnul Ghingheș!

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - domnul Ghingheș, mă scuzați....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - .. .să îi dedicăm Parcului ”Aventura”... Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie - domnul Ghingheș, mai scurt!

Doamna Consilier Breahnâ-Pravăt Ionela-Cristina - deci, eu vreau ca pe ordinea de zi a ședinței următoare să avem un proiect de hotărâre de înlocuire a președintelui de ședință. V-am susținut cu toții, domnul Bîrzu, dar este inadmisibil! Deci, nu sunteți capabil să conduceți o ședință. Sau nu puteți.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - doamna Breahnă, ați vorbit destul, pot să vorbesc și eu două minute? Două minute, atât am cerut.

Domnul Primar Cosmin Necula -....(nu se înțelege, se vorbește în afara microfonului)

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - înțeleg, vă grăbiți la prânz, dar să știți, ședințele sunt foarte importante. Am adoptat bugetul, așa trebuie discutate lucrurile la această masă. Nu pe repede-înainte, că nu suntem ridicători de mână. Vă declarați jigniți atunci când vă fac ridicători de mână, dar asta vreți să faceți, să ridicați mâna și să plecați.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - nu mai faceți discuții, deci, domnul

I 1         ........ ............................. ............................. J                              3      7                      7

Ghingheș!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - domnule primar, ați prelungit starea de fapt prin contracte la limita legalității, dumneavoastră ați spus-o. Haideți să verificăm această legalitate. Cum ați prelungit aceste contracte?

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul Ghingheș, ați spus de șapte ori asta, s-a înțeles!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - faceți ceva? Gata! Nu mai faceți contracte, nu mai scoateți la închiriere alte suprafețe...

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - bine, domnul Ghingheș ...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - negru pe alb, vă demonstrez la orice oră... Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - dacă mai dorește cineva? Domnul secretar!

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - eu cred că s-a înțeles greșit. Deci, nu a pronunțat nimeni un contract la limita legalității. E o situație de fapt. Avizul de amplasament privește 5 mp. Fiecare comerciant....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - nu mai vorbiți. Vorbește avocatul PSD-ului acum.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul Miclăus!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -uitati aici suprafețele: 60, 12 m, 10 m.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie - domnul Ghingheș!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - am lista!

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - mă ascultați oleacă? Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul Ghingheș!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian e la limita legalității, nu? Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - mă ascultați oleacă?

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul Ghingheș, nu mai interveniți peste, vă rog tare mult!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - ok.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - ce aveți dumneavoastră acolo, sunt propunerile pentru închiriere.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - propunerile? Deci, am contractele. Uitați, vă dau numerele: 343...

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - v-am rugat să nu mai interveniți, domnul Ghingheș !

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - 34347 din 12. 04.2018.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - v-am rugat să nu mai interveniți, domnul Ghingheș, vă rog tare mult! Peste dumneavoastră n-a intervenit nimeni.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - deci, vă dau contractele!

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul Ghingheș, vă tai microfonul. Lasați-1 să termine ce are de spus!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - îmi cer scuze.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - deci...

Domnul Primar Cosmin Necula -a dat rateuri medicatia...

.... .............................................. ■■■■........ ■ ■■■                                                                                                                          J

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - sunt locații care din punct de vedere al legalității nu au nici un fel de problemă pentru că sunt acte, oamenii ăia plătesc. Problema este că aceste suprafețe variază de la 5 m la 10 m sau câți metri sunt acolo. Bun. Doamna arhitect, tocmai aceasta este scopul acestui proiect, să reglementeze atât din punct de vedere urbanistic, pentru că nu faci chioșcuri pe toate dimensiunile și pe o singură concentrație - pe o singură alee și de asemenea, acolo, toate chestiile care s-au dat, s-au dat pe aviz de amplasament. Nu poți să ceri unui comerciant să facă investiții pe câteva luni, când el nu are asigurată siguranța investiției 2-3 ani de zile. Aici sunt niște principii economice, până la urma urmei.

2. Din punct de vedere al spațiului verde, așa cum a spus doamna arhitect, acele module comerciale nu sunt amplasate pe spațiul verde, iar acele tiribombe, cum se numesc, urmând a fi relocate în altă poziție. Asta e la latitudinea dumneavoastră, dacă vreți acolo sau nu vreți acolo, nu-i o problemă, dar haideți, încercați să fiți puțin mai obiectivi pentru că, domnul Miclăuș, avem cu toții copii. Nu-mi spuneți mie că în momentul când îi e sete copilului îi spui: ”taci mă din gura, du-te și ia-ți de la pompă!” sau ”du-te și ia...Hai să fim serioși! Dumneavoastră vorbiți, acolo în sală, când vi se dă cuvântul, domnul meu. Când vi se dă cuvântul, atunci vorbiți.

Domnul Primar Cosmin Necula - mai aveți până deveniți consilieri locali, mai aveți.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - domnul secretar, putea domnul primar să nu prelungească?

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul Ghingheș, nu mai interveniți peste!

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - e o situație de fapt. Este propunerea arhitectului șef, dumneavoastră aveți posibilitatea să veniți cu îmbunătățiri. Dar, de jumătate de oră nu aud decât criLici, acuze și jigniri. Nu e normal ce se întâmplă în consiliul local. Mai ales corul din spate care a venit acolo. Doamnă, vă rog frumos! E consiliul local aici, păi vă rog! Deci, nu mai vorbiți! Nu mai vorbiți!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - vă deranjează cetățenii? Vă deranjează cetățenii?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dar nu e vorba de asta. E vorba că în momentul în care dumneavoastră vorbiți, eu trebuie să fiu atent ori la doamna, ori la dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu mă deranjează, pentru că eu vorbesc la microfon.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - e vorba de respect, până la urma urmei. Nu e vorba de deranj.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - și cetățenii trebuie să aibă cuvântul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - e vorba de respect. Dacă cetățenii vor să vorbească, se pot ridica. Pot cere îndeplinirea procedurii pentru asemenea lucruri. Nu suntem pe maidan. Nu vă supărați, la cinematograf sau la teatru când vă duceți, vorbiți în sală? E o chestie de educație până la urmă, domnul Ghingheș!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - domnule secretar!

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dumneavoastră când vorbiți, aveți pretenția să fiți ascultat, da? Și eu am pretenția ca în momentul când vorbesc cu un distins consilier să fiu ascultat, să fiu înțeles...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - și vă ascult, știți prea bine.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - și vă respect pentru asta, domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - o singură întrebare...

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie -domnul Ghingheș, vă rog tare mult! Domnul Ghingheș!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -o singură întrebare. Putea primarul să nu prelungească acele autorizații ca să stopeze această stare de fapt? Putea și n-a făcut-o. Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie -domnul Ghingheș, v-am rugat să nu mai interveniți când altcineva vorbește. Dacă mai e cineva care vrea să ia cuvântul?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dacă mai aveți propuneri, în afară de cele politicianiste, adaptate realității, faceți-le, vă rog frumos. Dar, haide, nu duceți chiar toate chestia asta într-un circ.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - dar discutam despre starea de fapt.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul Ghingheș!

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - păi, starea de fapt. Și domnul primar a venit în fața dumneavoastră și v-a propus un proiect....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - păi, vine și minte. Putea să acționeze... Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie -domnul Ghingheș, domnul secretar, domnul Ghingheș, vă opresc microfonul, gata!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian ~ ce v-a oprit, domnule primar, sa nu mai prelungiți aceste contracte la limita legalității? Ce va oprit...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - domnul președinte de ședință, aș avea o întrebare pentru doamna arhitect șef.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - vă rog. Așa, uite, frumos, așa vreau! Să nu mai interveniți peste.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - doamna arhitect șef, vorbeam de acele două suprafețe de teren, le lăsăm clar în zona verde. Sunt arbuști acolo, copaci? Eu am mers ieri si am verificat la fata locului.

Doamna Arhitect Șef Marin Diana - da, sunt. Dar nu înseamnă că vom tăia copacii.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - bun. Dacă închiriem acele suprafețe de teren, ipotetic vorbind, cum procedăm?

Doamna Arhitect Șef Marin Diana - vor fi cu autorizație de construire. Acele tiribombe care vor fi amplasate acolo, vor fi cu autorizație de construire. Dacă autorizația....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - ele, automat vor conduce la o defrișare de copaci...

Doamna Arhitect Șef Marin Diana - o secundă. Mi-ați pus o întrebare, stați să răspund.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - da.

Doamna Arhitect Șef Marin Diana - în momentul în care se vine la proiect, la autorizație, se face și cercetarea pe teren și atunci fiți sigur că vom face în așa fel încât să nu se taie niciun copac, pentru că suprafața respectivă este orientativă. Mulțumesc că mă întrerupeți... Suprafața respectivă este orientativă, mergem acolo....

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - vă rog, nu mai întrerupeți!

Doamna Arhitect Sef Marin Diana - ... si facem în asa fel încât....

....................... —        9                    $

Domnul Primar Cosmin Necula - doamna arhitect, puțin. Eu înțeleg, domnul Mihăilă că ați venit să vă mânuiți copiii de la partid, eu înțeleg că președinte de ședință e un subordonat, dar sunteți nesimțit dacă vorbiți peste ședința de consiliu local și nu o lăsați pe doamna arhitect să vorbească. Dacă mai continuați, vă evacuez eu din sală, pe dumneavoastră personal.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - nu aveți cum să-l evacuați.

Domnul Primar Cosmin Necula - evident cu votul consiliului local, dar voi propune asta.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - domnul primar, haideți să ne calmăm, că nu are rost.

Domnul Primar Cosmin Necula - nu aveți nici un fel de drept.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - dar nu intervenit!...

Domnul Primar Cosmin Necula - duceți-vă înapoi la Podul Turcului și faceți politică acolo de șanț. Aici, nu. înapoi la Podu Turcului. Stimate domn, ai Podu Turcului și Județul Bacău. Dacă ai venit să mâni colegii de la PNL cu biciușca, eu m-am săturat să tot faci treaba asta. Oamenii vorbesc normal și sunt inteligenți, dar până unde o să faceți domnule de astea cu copii la PNL, ce sunteți aici? Eu nu am venit să vă fac ordine în partid, dar sunteți penibili. Stați în spatele consilierilor locali și verificați dacă votează sau nu? Sunteți incredibil, domnule!

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - haideți....domnul Mihăilă, nu mai interveniți!

Domnul Primar Cosmin Necula - nu, nu, nu. Ați mers pe acolo și ați ajuns în spate, ați ajuns întâmplător. Hai, domnule!

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - luați loc, domnul Mihăilă! Domnul Mihăilă, vă rog!

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - domnul președinte de ședință, domnul Mihăilă s-a înscris la cuvânt? Are dreptul să ia cuvântul?

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - păi, i-am spus să ia loc. Domnul...vă rog. Doamna arhitect. N-ați lăsat-o să termine.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca - putem supune la vot proiectul?

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - doamna arhitect, mai doriți? Aveați ceva de spus și a intervenit...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - mai aveți ceva de completat, că știu că mai aveați o completare.

Doamna Arhitect Șef Marin Diana - era singura problemă, că atunci când se va obține autorizația de construire, se va face totul pentru a avea toate avizele necesare, să avem o zonă sigură, curată și fără a tăia copaci. Se poate face, doar trebuie puțin efort.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - cu tot respectul...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - două secunde, eu vreau să anunț...

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - deci, nu mai. Supunem la vot...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - domnul președinte, două secunde, vreau să anunț. Pe 24 mai, nu știu câți știu, este ziua europeană a parcurilor. Se pare că domnul primar, în proximitatea acestei zile, vrea sa ne propună să transformăm acest parc în bâlci. Noi nu suntem de acord și Partidul Național Liberal, prin consilierii săi, va vota împotriva acestui proiect. Altceva nu mai am de discutat.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul secretar, supuneți la vot proiectul.

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul Mihăilă e de acord?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - domnul Mihăilă este consilier județean, ca orice cetățean al municipiului Bacău poate să participe la ședințe publice. Apropo, ca foarte mulți cetățeni nu știu că aceste ședințe sunt publice. Dacă domnia sa a dorit să participe, în calitate atât de consilier județean, pentru că este totuși un ales local și consilierul județean, totuși municipiul Bacău face parte din județul Bacău...

Domnul Primar Cosmin Necula - eu înțeleg că-i justificați prezența.

Domnul Consilier Miclâuș Daniel - dumneavoastră vă duelați cu dumnealui, în eventualitatea în care veți fi amândoi candidați la primărie. Pe mine nu mă privește acest aspect și o anunț public.

Domnul Primar Cosmin Necula - eu cu domnul Mihăilă niciodată nu candidez la primărie.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - vă rugăm încetați discuțiile!

Domnul Consilier Miclâuș Daniel - două secunde, eu anunț public ca să nu fiu suspectat de niciun partid politic. Pe mine nu mă interesează, nu vreau să candidez la Primăria Bacău...

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca - dar nu facem campanie electorală, avem un proiect.

Domnul Consilier Miclâuș Daniel - eu îmi doresc ca acest oraș să prospere...

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - nu face obiectul discuției, domnul Miclăuș.

Domnul Consilier Miclâuș Daniel - și Parcul Cancicov să fie o oază de liniște și de relaxare pentru noi toți.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - Daniel, ai vorbit destul, gata! La vot. Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - s-a deschis procedura de vot. Haideți! Mai facem discuții în timp ce votăm.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot proiectul numărul 5. Cine este pentru? Domnul Miclăuș, nu mă duceți în eroare, vă rog frumos.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - nu este vot secret acesta?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - de ce ar fi? Este proprietate publică.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - nu am știut ca și procedură, domnul consilier. Nu trebuie să fiți atât de...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - sunteți consilier de trei ani. Ar trebui să știți. Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - păi și dacă am întrebat, nu am dreptul? Dumneavoastră nu întrebați niciodată?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Lăsați discuțiile în contradictoriu, vă rog frumos. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Irofte, ce sunteți, domnule, până la urmă?

Domnul Primar Cosmin Necula - ce poate. Ce spune domnul Melinte.

Domnul Consilier Daniel Miclâuș - felicitări, domnul Irofte!

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ    IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMI CĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

10

6

1

10 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și o abținere. Deci, proiectul nu a fost adoptat.

Domnul Consilier Romicâ Botoi - am vorbit o oră degeaba.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - sper să nu mai propuneți a cincea oară și să întrerupeți acele contracte. Gata. Să nu le mai prelungiți, așa puteți face curățenie în parc. Este o idee, o soluție.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - domnul Ghingheș, nu v-am dat cuvântul...

Domnul Primar Cosmin Necula - vreți să-i dați jos.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - verificăm și contractele pe care le-ați semnat.

Domnul Primar Cosmin Necula ~ da, da, da, la DNA fuguța, luați-vă ciracii și la DNA.

06. Se trece la punctul 06 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Este vorba de proiectul de hotărâre pentru aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid a unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu -discuții ? Constat că nu sunt discuții. Se trece la procedura de vot secret. Domnul Dănilă, intrați-vă în atribuții și împărțiți buletinele de vot.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 15

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra:

  (1) suprafeței de 485mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferente lucrării „Stație de sector gaze naturale 6000mc cu amplasament în str.Chimiei, lângă SRMP 2 Bacău”, necesară pentru amplasarea unei statii reglare gaze naturale de sector cu capacitate de 6000 mc/h gaze in zona statiei de predare gaze a SNTGN Mediaș, a racordurilor aferente și asigurare acces, pe teren public în zona fostului combinat chimic Sofert Bacău, delimitată conform planului de situație anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  2.

  (2) suprafeței de 16mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferente lucrării „Extindere conductă și branșament gaze naturale pe str. Cpt.Victor Precup din municipiul Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și a unui branșament gaze naturale presiune redusă, pe strada cpt.Victor Precup din municipiul Bacău,

  15

  0

  0

  delimitată conform planului de situație anexa 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  3.

  (3) suprafeței de 8,80mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferente lucrării „Extindere conductă distribuție gaze naturale și branșament gaze naturale presiune redusă pe str. Victor Babes nr.31, Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și a unui branșament gaze naturale presiune redusă, pe strada Vicloi Babeș din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație anexa 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  4.

  (4) suprafeței de 3,20mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferente lucrării „Extindere conductă distribuție gaze naturale și branșament gaze naturale presiune redusă pe str. Ștefan cel Mare nr.24D, Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă, pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație anexa 4, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  5.

  ART. 2 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

  (1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

  a) suprafeței totale de 18mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Eliberare amplasament pentru intrare în legalitate extindere spațiu comercial S.C. INSTAL PROIECT SRL, mun.Bacău, str.Spiru Haret nr.l”, în vederea amplasării cablului electric subteran LES lKv=12,5mp și a cablului electric subteran LES 20Kv=5,5mp pe strada Spiru Haret din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, anexa 5, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  6.

  b) suprafeței totale de 58,9mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Eliberare amplasament pentru construire spațiu comercial și locuințe inclusiv amenajare parcare de pe str.Pictor Andreescu Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Pictor Andreescu din municipiul Bacău, delimitată

  15

  0

  0

  conform planului de situație, anexa 6, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  7.

  (2) pe durata existenței capacităților energetice asupra suprafeței de l,5mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Deviere rețele electrice de medie tensiune de pe teren proprietate situat în Municipiul Bacău, Calea Moinești nr.28, jud.Bacău, aparținând S.C. MILIBUZ S.R.L.”, în vederea amplasării fundației unui stâlp beton medie tensiune pe strada Calea Moinești din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, anexa 7, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  8.

  ART. 3 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz, de servitute și de servitute legală, conform anexei 8, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  9.

  ART. 4 - Dreptul de uz, de servitute și de servitute legală, se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  10.

  ART. 5 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  11.

  ART. 6 - Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 și la art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  12.

  ART. 7 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  13.

  ART. 8 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri »

  Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  14.

  ART. 9 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău

  15

  0

  0

  prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat.

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii martie 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - proiect de hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii martie.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu -discuții, dacă sunt? Nu sunt discuții, supunem la vot, domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Nu participă la vot

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOȚOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Plecată din sală

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

[ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

Cu 15 voturi pentru, domnul consilier Bîrzu Ilie nu participă la vot, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A., aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație și numirea provizorie în Consiliul de Administrație pe o durată de 4 luni, dar nu mai târziu de încheierea procedurii de selecție, a domnului Tiberiu Ciobanu.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - proiect de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy și numirea provizorie în Consiliul de Administrație pe o durată de 4 luni, dar nu mai târziu de încheierea procedurii de selecție, a domnului Tiberiu Ciobanu. Materialul l-ați avut la mapă. Vă rugăm să-1 votați în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - domnul Secretar nu are obiecțiuni. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Raportul comisiei de specialitate 5 este nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - dacă sunt discuții ? Doamna Năstase, vă rog.

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca- aș vrea să vă aduc la cunoștință niște chestiuni legate de acest proiect de hotărâre. Demisia domnului Melinte Ion din Consiliul de Administrație a fost luată la cunoștință în data de 01.10.2018. De atunci a fost numit domnul Tiberiu Ciobanu, ca și membru provizoriu pe o perioadă de 4 luni, conform prevederilor legale privind numirea dar și cu încălcarea prevederilor legale privind declanșarea procesului de selecție. Ulterior, mandatul provizoriu a mai fost prelungit cu o perioadă de două luni, până la data de 31.03.2019, tot cu încălcarea prevederilor legale privind declanșarea unui proces de selecție, iar astăzi, prin acest proiect de hotărâre se solicită încă o dată prelungirea cu încă 4 luni a mandatului provizoriu, cumulând astfel un total de 10 luni de provizorat. Tot prin prezentul proiect de hotărâre se constată că abia la acest moment ni se propune declanșarea procedurii de selecție. Acum, domnul secretar, domnul președinte, dumneavoastră... dacă puteți să ne explicați tot șirul acesta de date și dacă suntem totuși în legalitate cu această propunere.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - acest proiect este într-o stare perfectă de legalitate deoarece tocmai acest proiect vine și repune situația în starea de legalitate. în momentul în care am primit din partea Consiliului de Administrație care are singurul atribut ca să facă aceste propuneri, această solicitare de declanșare a procedurii, noi am pus-o pe ordinea de zi. Nu am avut până la această dată nici un fel de solicitare de declanșare a procedurii. De asemenea, nici nu putem să lăsăm acolo fără să fie un înlocuitor. S-a procedat tot pe baza propunerii Consiliului de Administrație la provizorat. Deci, proiectul din fața dumneavoastră nu implică nici o problemă de nelegalitate, dimpotrivă, se intră în normal prin declanșarea procedurii de selecție.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - da, s-a înțeles. Deci, se merge pe procedura de vot secret. îl invit pe domnul Dănilă, să împartă buletinele de vot.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A., aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație și numirea provizorie în Consiliul de Administrație pe o durată de 4 luni, dar nu mai târziu de încheierea procedurii de selecție, a domnului Tiberiu Ciobanu.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 14

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l.Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze pentru Municipiul Bacău, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor următoarele:

  • 1. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari si nefinanciari rezultați din Planul de Administrare

  9                                                               $

  și negociați în Adunarea Generală a Acționarilor;

  • 2. Aprobarea Actelor Adiționale la Contractele de mandat ale administratorilor prin care sunt anexați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari si desemnarea de către Adunarea Generală a acționarilor a reprezentantului pentru semnarea Actelor Adiționale.

  • 3.  Stabilirea remunerației administratorilor în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

  S-a adoptat.

  11

  2

  1

  2.

  Art.2(l) Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău, potrivit prevederilor O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

  • (2) Se aprobă contractarea unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, pentru selecția unui membru în Consiliul de Administrație

  >                                                                                                                                                9

  al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău.

  • (3) Selecția expertului independent se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind guvemanța corporativă, de către Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău.

  • (4) Criteriile de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău vor fi stabilite de

  11

  2

  1

  expertul independent, cu luarea în considerație a specificului și complexității activității Societății și cu selecția celorlalți membri în Consiliul de Administrație.

  • (5) Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Thermoenergy Group S.A. este cel aprobat prin HCL nr. 261/17.07.2017.

  • (6)  Se împuternicește conducerea Societății Thermoenergy Group SA să facă demersurile necesare în vederea contractării expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind guvemanța corporativă.

  S-a adoptat.

  3.

  Art.3. Se aprobă comisia de selecție pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație la Societatea Thermoenergy Group SA, în următoarea componență:

  1. Romică Lucian Chindruș - Președinte

  S-a adoptat.

  11

  2

  1

  4.

  2.Cristinel Dumbravă     - Membru

  S-a adoptat.

  11

  2

  1

  5.

  3. Iulian Bulimar          -Membru

  S-a adoptat.

  11

  2

  1

  6.

  Art. 4. Comisia de selecție prevăzută la art. 3 are în principal următoarele atribuții, fără a se limita la acestea:

  -Participă la elaborarea componentei inițiale a Planului de selecție;

  -Coordonează activitățile care stau la baza întocmirii listei lungi;

  -Solicită candidaților din lista scurtă depunerea declarațiilor de intenție și împreună cu expertul independent efectuează analiza acestora și integrează rezultatele în matricea profilului candidatului.

  -Organizează, împreună cu expertul independent, interviul pentru selecția finală a candidaților;

  -Realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și face propuneri în vederea numirii, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

  -Se consultă indeaproape cu expertul independent. S-a adoptat.

  11

  2

  1

  7.

  Art.5 Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău să voteze declanșarea procedurii menționată la art. 1 alin.(l) și numirea provizorie în Consiliul de Administrație, pe o durată de 4 luni, dar nu mai târziu de încheierea procesului de selecție, a domnului Tiberiu Ciobanu

  S-a adoptat.

  11

  2

  1

  8.

  Art.6 Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău.

  S-a adoptat.

  11

  2

  1

  9.

  Art.7 Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art. 3 si art. 5, Structurii de guvemanță corporativă înființată la nivelul UAT Municipiul Bacău, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău, Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău.

  S-a adoptat.

  11

  2

  1

  10.

  Art.8 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  1 S-a adoptat.

  11

  2

  1

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului TBC. Este vorba de împărțirea pe secții, compartimente și până la urmă număr de paturi. Materialul l-ați avut la mapă. Vă rugăm să-1 votați în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Raportul comisiei de specialitate 5 este nefavorabil.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Câți sunt în sală doamna...., domnul Irofte, cu 15 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr.

crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Plecată din sală

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

Ieșit din sală

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hie Bîrzu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului „Alecsandriada”, ediția a IlI-a.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului ”Alecsandriada”, ediția a IlI-a. Deci, eveniment ajuns la ediția a IlI-a, este un proiect comun.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,  4 și 5 în vederea avizării

proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - dacă sunt discuții ?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Plecată din sală

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

GIIINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

Ieșit din sală

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

pRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - vă rog să-mi permiteți,să vă anunț că în prezența noastră este domnul profesor Dănilă, marele profesor Dănilă, cel care face parte din această asociație și personal se ocupă, și parțial și eu, de readucerea Casei Vasile Alecsandri, mai exact, să fie în municipiul Bacău.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - mulțumim, domnul profesor, dacă vreți să spuneți ceva, câteva.... Nu este cazul. Felicitări pentru ce ați făcut.

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Sport Club Municipal Bacău în vederea realizării în comun a Turneului Internațional „Trofeul Municipiului Bacău”, ce se va desfășura la Bacău în perioada 26.05-02.06.2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Sport Club Municipal Bacău în vederea realizării în comun a Turneului Internațional „Trofeul Municipiului Bacău”, ce se va desfășura în perioada 26.05 - 02.06.2019. Este doamna director, marea noastră atletă, doamna Melinte, campioana noastră. Mulțumim pentru răbdarea care a avut-o.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,  4 și 5 în vederea avizării

proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - discuții ? Constat că nu sunt discuții. Supunem la vot. Domnul secretar, vă rog faceți apelul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr.

crt.

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Plecată din sală

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

Ieșit din sală

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPO AEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

Cu 15 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău și Asociația Culturală ”Octavian Voicu”, în vederea realizării în comun a Revistei ”Plumb”.

Inițiator - DL. GABRIEL STAN - CONSILIER LOCAL

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău și Asociația Culturală ”Octavian Voicu”, în vederea realizării în comun a Revistei ”Plumb”. Revista noastră tradițională, vrem să o finanțăm în continuare. Vă mulțumim.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,  4 și 5 în vederea avizării

proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - discuții ? Domnul consilier Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - o întrebare generală pentru toate asocierile cu asociații ce privesc alocări financiare, astăzi pe ordinea de zi. Decontează banii sau face municipalitatea cheltuielile? Aceeași întrebare, deci? De răspunsul acesta depinde votul meu. Dacă face municipalitatea cheltuielile.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - decontează banii în baza unor acte ...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - este un fel de rambursare.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - .. .justificative.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - ok, sunt nevoit să mă abțin, din păcate.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - mulțumim.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - la toate cele ce privesc finanțări... alocări financiare.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - s-a înțeles, domnul Ghingheș. Domnul secretar, apelul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Plecată din sală

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

Ieșit din sală

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

3                                   3

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

1

Cu 14 voturi pentru și o abținere a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”Insula Cercetașilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului "Festivalul Luminii 2019”, ce se va desfășura în data de 18 mai 2019 la Bacău. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”Insula Cercetașilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Festivalul Luminii ”, ce se va desfășura în data de 18 mai la Bacău. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public, Direcția Economică si Serviciul Cabinet

5                               7                                                                       7                     »                                                3

Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,  4 și 5 în vederea avizării

proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - discuții? Nu sunt discuții. Apelul, domnul secretar, pentru vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Plecată din sală

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

Ieșit din sală

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

5                                       5

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

1

Cu 14 voturi pentru și o abținere a fost adoptat proiectul de hotărâre.

14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în vederea realizării în comun a celei de-a Xl-a ediție a conferinței: „CISA - International Conference of Applied Science”, ce va avea loc în perioada 22-24 mai 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în vederea realizării în comun a celei de-a Xl-a ediție a conferinței: „CISA, ce se va desfășura în perioada 22-24 mai 2019 în Bacău.

Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Raportul comisiei de specialitate 5 este nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - discuții ? Nu sunt discuții, apelul vă rog, domnul secretar.

Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Cu 15voturi pentru.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - eu nu votez.

Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici - nu votezi.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - 13 voturi.

Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici - 13 voturi pentru, domnul Ghingheș, votați pentru?

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - pentru.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - este Universitatea.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - Universitate, este instituție publică.

Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici - 14 voturi pentru a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr.

crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

Nu participă la vot

no

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Plecată din sală

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

Ieșit din sală

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTULAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi pentru și o neparticipare la vot a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău în vederea realizării în comun a unor competiții sportive ce vor avea loc la Bazinul de înot Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Direcția Județeană de Sport și Tineret Bacău în vederea

A

realizării în comun a unor competiții sportive ce au loc la Bazinul de înot Bacău. Materialul l-ați avut la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Direcția Administrare Baze Sportive).

in

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - discuții ? Nu sunt discuții, domnul secretar, apelul pentru vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Plecată din sală

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

Ieșit din sală

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Fundația Comunitară Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului Swimathon Bacău, ediția a Vil-a, ce se va desfășura la Bazinul de înot Bacău în data de 17 mai 2019 .

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - da, este tot o asociere pentru un eveniment la bazinul de înot, între Municipiului Bacău și Fundația Comunitară Bacău, eveniment ce va loc pe 17 mai 2019.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu -discuții ? Nu sunt discuții.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Plecată din sală

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

Ieșit din sală

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive ia proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău la proiectul social "Copilăria de azi, viitorul T(inerețe) A(dolescență) U(nici) de mâine!’’, finanțat prin reprezentanța UNICEF România, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială la proiectul social "Copilăria de azi, viitorul T(inerețe) A(dolescență) U(nici) de mâine!", finanțat de UNICEF. Deci, este în colaborare cu UNICEF.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - domnul secretar, apelul, dacă nu sunt discuții.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr.

crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Plecată din sală

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

Ieșit din sală

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

18. Proiectul 18 a fost retras de pe ordinea de zi.

 • 19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Ferestre Deschise din Bacău, în vederea realizării în comun a celei de a IlI-a ediție a Conferinței naționale "Creativitatea Cadrului Didactic - de la deziderat la împlinire”, ce se va desfășura pe data de 10 mai 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Ferestre Deschise din Bacău, în vederea realizării în comun a celei de a IlI-a ediție a Conferinței naționale „Creativitatea Cadrului Didactic - eveniment pe 10 mai 2019.

Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu -discuții ? Nu sunt discuții, la vot vă rog. Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Plecată din sală

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

Ieșit din sală

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

1

Cu 14 voturi pentru și o abținere a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea dc motive la proiectul dc hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”Mi-e drag de acasă !” din Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Flori de mai”, ce va avea loc la Ateneul Bacău, în data de 18 mai 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - tot o asociere a Municipiului Bacău cu Asociația ”Mi-e drag de acasă !”, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Flori de mai”, pe data de 18 mai 2019, la Ateneul Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,  4 și 5 în vederea avizării

proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - discuții, vă rog ? Nu sunt, apelul. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr.

crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Plecată din sală

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

Ieșit din sală

12.

ȚAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

 • 13.

 • 14.

LUCA VASILE

X

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

1

Cu 14 voturi pentru și o abținerea fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hie Bîrzu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea continuării proiectului european „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, perioada contractuală 2018-2020, proiect aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 149/2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - continuăm un proiect european Centrul European de Informare, pentru perioada contractuală 2018-2020.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Raportul comisiei de specialitate 5 este nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu -discuții daca sunt la proiectul 21 ? Constat că nu sunt, domnul secretar, apelul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr.

crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

Nu participă la vor

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Plecată din sală

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

Ieșit din sală

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi pentru și o neparticipare la vot,a fost adoptat proiectul de hotărâre. Intră în sală domnul consilier Irofte Dumitru.

 • 22. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Club Sportiv Rally Spirit în vederea realizării în comun a evenimentului RALIUL MOLDOVEI 2019, ediția a IX-a, ce se va desfășura în județul Bacău, în perioada 21- 22 iunie 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - da, Raliul Moldovei ediția din acest an suntem și noi parteneri în acest proiect și punem la dispoziție parcarea de la Centrul de Afaceri și niște săli pentru organizarea evenimentului.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Birou Aprovizionare și IT).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu -discuții dacă sunt ? Nu sunt discuții, domnul secretar, apelul

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Plecată din sală

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 23. Se trccc la punctul 23 al ordinii dc zi si Domnul Președinte dc ședință Ilic Bîrzu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Centrul de Cultură ”George Apostu”, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Zilele Centrului George Apostu”, ce se va desfășura în perioada 09 -10 mai 2019 la Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - zilele Centrului „George Apostu”, o nouă ediție se va desfășura în perioada 09-10 mai 2019 și se asociază cu Municipiul Bacău. Ne asociem cu ...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public, Direcția Economică si Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,  4 și 5 în vederea avizării

proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Iile Bîrzu -discuții ? Nu sunt discuții, domnul secretar, supunem la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine a ieșit acum? Domnul Huluță, a ieșit, i s-a făcut sete.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Cu 16 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Plecată din sală

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

 • 24. Se trece la punctul 24 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 342/ 2018 prin care s-a aprobat asocierea municipiului Bacău cu Asociația Unlimited Connections din Bacău, în vederea realizării în comun a monumentului de for public "România Biruitoare" în Parcul Catedralei, B-dul Unirii nr. 3.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 342 prin care s-a aprobat asocierea municipiului Bacău cu Asociația din Bacău, în vederea realizării în comun a monumentului de for public ” Români a Biruitoare” era vorba în Parcul Catedralei. A necesitat niște avize și pentru obținerea avizelor s-au făcut niște mici modificări vizavi de amplasarea acestui monument. Materialul l-ați avut la mapă. Și vă rugăm să-1 votați în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Director Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării pioiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu -discuții? Nu sunt discuții, domnul secretar, vă rog să faceți apelul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Plecată din sală

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

1

Cu 15 voturi pentru și o abținere a fost adoptat proiectul de hotărâre.

25.Se trece la punctul 25 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Club Sportiv Adamas Bacău în vederea realizării în comun a Concursului Internațional de Dans Sportiv “WDSF Bacau Dance Open - ediția a III-a”, ce se va desfășura în perioada 24 - 26.05.2019 la “Centrul de Afaceri și Expoziții” Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - da, este asocierea Municipiului Bacău la Concursul Internațional de Dans Sportiv, la Centrul de Afaceri, contribuția noastră e să punem la Centrul de Afaceri la dispoziție un spațiu pentru acest eveniment, care va fi pe data de 24 - 26 mai.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Birou Aprovizionare și IT).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu -discuții ? Constat că nu sunt. Domnul secretar, vă rog apelul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Plecată din sală

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 26. Se trece la punctul 26 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu da cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Școala de Pian Dragoș Lungu” Bacău, în vederea realizării în comun a Concursului Internațional de Pian „Frederic Chopin”, ce se va desfășura în perioada 09 - 11.05.2019 la Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - da, este un proiect de asociere a Municipiului Bacău cu Școala de Pian Dragoș Lungu din Bacău pentru evenimentul care se va desfășura în perioada 09 - 11.05.2019, la Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,  4 și 5 în vederea avizării

proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu -discuții? Nu sunt discuții, domnul Secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr.

crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Plecată din sală

8.

pRAGOMIR DOINA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTULAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

1

Cu 15 voturi pentru și o abținere a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Tlie Bîrzu -domnul profesor, succes la eveniment.

Domnul Dragoș Lungu - vă așteptăm cu drag pe data de 9.

 • 27. Se trece la punctul 27 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Mari a”, Filiala Județeană „Col. Comeliu Chirieș”, în vederea realizării în comun a Revistei „Bacăul eroic”, numerele 18 și 19.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - da, asocierea între Municipiul Bacău și Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, în vederea realizării în comun a Revistei „Bacăul eroic”, numerele 18 și 19.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,  4 și 5 în vederea avizării

proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - nu sunt discuții? Domnul secretar, apelul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr.

crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

ȘOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Plecată din sală

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

fVlICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

1

Cu 15 voturi pentru și o abținere a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 28. Se trece la punctul 28 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind plata cotizației de membru a Municipiului Bacău către Asociația Municipiilor din România pentru anul 2019. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - întrucât suntem membri în Asociația Municipiilor din România, deci Municipiul Bacău, trebuie să ne plătim și cotizația de membru pe anul 2019. Materialul l-ați avut la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu -discuții constat că nu sunt. Invit pe domnul secretar să supună la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Cu 15 voturi pentru și un vot împotrivă a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Plecată din sală

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

1

-

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - nu mi s-a explicat niciodată pentru ce dăm o sută de mii de lei.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - că suntem membri.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - a...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - ca orice....

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - membru este scump în ziua de azi.

 • 29. Se trece la punctul 29 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2019 aferente fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău -ADIB.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Viceprimar Constantin Scripâț - de asemenea suntem membri în ADIB Bacău, motiv pentru care trebuie să plătim și o cotizație.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se pieziută lapoaitele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - discuții ? Da, poftiți domnul Ghingheș. Domnul Consilier Cristian Ghingheș -mi-ar plăcea ca inițiatorul, sau mă rog, cineva din aparatul de specialitate, să ne explice pentru ce se dau 800 de mii de lei cotizație la ADIB.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - ADIB, este cineva? Domnul Administrator Public, cel mai...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cel mai în măsură.

Domnul Administrator Public Romică - Lucian Chindruș - 400 de mii de lei este cotizația și 400 de mii pentru studii și expertize teren, referitor la ceva aducțiune de apă. 400 de mii în plus față de cotizație. Cotizația de drept, cum a fost anul trecut, cu 400 de mii, acum este în plus 400 de mii pentru Studiu de Fezabilitate.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș Ștefan - le-a mai dat 5 spații sau 4 spații pe gratis. Ați uitat, pe 15 ani. Nu ați vrut atunci.

Domnul Director al Direcției Juridice și Administrație Locale Fantaza Ciprian -Gabriel - domnul Viceprimar, nu am vrut să intervin la proiectul trecut când ați spus chestia aceasta. Eu vă spun în continuare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară este o asociație de interes public potrivit legii, este înființată pentru a duce la îndeplinire proiectele pe care le-am angajat împreună să le respectăm cu Uniunea Europeană și beneficiază de aceste prevederi legale.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș Ștefan - dar nu suntem numai noi membri aici, domnule.

Domnul Director al Direcției Juridice și Administrație Locale Fantaza Ciprian -Gabriel - ea plătea chirie la CRAB, de exemplu.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș Ștefan - să plătească toți asociații din această asociație nu numai noi, Municipiul Bacău.

Domnul Director al Direcției Juridice și Administrație Locale Fantaza Ciprian -Gabriel - s-a stabilit de la început, domnul viceprimar.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș Ștefan - nu suntem obligați.

Domnul Director al Direcției Juridice și Administrație Locale Fantaza Ciprian -Gabriel - prin hotărâre în consiliul local, de la început s-a stabilit că așa este cotizația. Cinci mii pentru comune de nu știu ce rang.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș Ștefan - de acord.

Domnul Director al Direcției Juridice și Administrație Locale Fantaza Ciprian -Gabriel - zece mii nu știu ce orașe și tot așa.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș Ștefan - de acord, să plătim cotizația. Dar nu scrie în lege că suntem obligați să le punem la dispoziție și spații. Chiar dacă este de utilitate. Numai dacă avem disponibil.

Domnul Director al Direcției Juridice și Administrație Locale Fantaza Ciprian -

Gabriel - dar de ce le confundați una cu alta?

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș Ștefan - păi nu le confund.

Domnul Director al Direcției Juridice si Administrație Locale Fantaza Ciprian ■ Gabriel - dec ce le confundați? Una este cotizația.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș Ștefan - plătim. Păi, da. Plătim ca toți membrii, cotizație.

Domnul Director al Direcției Juridice și Administrație Locale Fantaza Ciprian -Gabriel - da.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș Ștefan - dar asociația să-și găsească spații unde să funcționeze.

Domnul Director al Direcției Juridice și Administrație Locale Fantaza Ciprian -Gabriel - ca să plătim cotizație mai mare.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - bine, s-a înțeles. Domnul secretar, vă rog apelul consilierilor pentru ultimul punct.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Plecată din sală

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL ,

15

1

-

Cu 15 voturi pentru și un vot împotrivă a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - ședința consiliului local...

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca - și este un punct la diverse, domnul președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - nu este punctul de diverse.

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca - nu avem diverse?

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - nu. Ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare. O zi bună. Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca - păcat.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - v-a rugăm să consultați ordinea de zi.

Rezultatul de la voturile secrete au fost citite, pentru unele proiecte, ulterior finalizării proiectelor respective. Acestea au fost inserate imediat la punctele cărora aparțin pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ILIE BÎRZU


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU, NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit: Rodica Florentina Tamba, Maria Adomnicăi, Nicoleta Matei, Olivia Teletin și Mariana Tebeică Ds.I-A-2/Ex.l