Hotărârea nr. 57/2019

Hotărârea nr. 57 din 28.02.2019 de aprobare a Listei privind solicitanţii care au acces la locuinţe pentru tineri destinate închirierii.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 79012/ 21.02.2019 al Compartimentului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari prin care se propune aprobarea listei nominale cu familiile și persoanele care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii;

-Procesul Verbal nr. 1914/ 21.02.2019 al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe pentru tineri;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 1949/ 21.02.2019, a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 1950/ 21.02.2019, al compartimentelor de specialitate, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 238/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 239/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 240/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 241/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.242/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 15 (1) din Anexă și ale Anexei nr. 11 la normele metodologice, lit. A

  • - Criterii de acces la locuință destinată închirierii si lit. B - Criterii de ierarhizare

9                                                                        9

stabilite prin punctaj din HG nr. 962/ 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/ 1998, modificată și completată;

  • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art.

117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a”, punctul 17 și art 45(1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizata,

HOTĂRA STE:

9

Art. 1 - Se aprobă Lista privind solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, potrivit prevederilor HG nr. 962/ 2001, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa primarului, în termen de 7 zile de la afișarea listei. Soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

Art. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.

Art. 4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.

Art. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.N.O.P., I.D./T.M../EX.1/DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. 57 DIN 28.02.2019

Lista privind solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii

Nr.Crt

NUME și PRENUME

Nr. Dosar/Dataînregistrării

Punctai

1

LUCA CONSTANTIN SILVIU

45755/04.12.2006

95

2

NICUTA ADRIANA

22368/24.01.2008

94

3

SANDU AUN CLAUDIU

23199/01.02.2008

93

4

TARCUȚĂ LĂCRĂMIOARA

24585/11.07.2005

91

5

GIOSANU CRISTINA

23971/09.02.2009

89

6

TAMAȘ ADRIAN

42932/28.08.2009

84

7

CEOBANU IOANA LUMINIȚA

48862/21.12.2011

84

8

BUTNARU MARIA ANDREEA

83197/26.11.2007

79

9

LOVIN IOANA

23146/02.02.2009

79

10

DUMITRU CRISTINA

19862/08.02.2011

77

11

TUDOSE ALINA TEODORA

38207/17.09.2012

77

12

LUPUMIHAI

45475/24.09.2009

74

13

SLABUROXANA

39037/01.10.2014

69

14

GUREANU BIANCA

41038/21.09.2010

67

15

TĂNASE RĂZVAN ALEXANDRU

41209/29.10.2013

67

16

NASTASÂ MARLENA ANDRA

40566/20.09.2011

66

17

SAVAIONUȚ DANIEL

48582/16.12.2011

66

18

VÎNTU LEONARD RAJ

41100/21.09.2010

64

19

CUCU RĂZVAN 1ONUȚ

47281/10.12.2015

64

20

MĂGIRESCU SÎNZIANA

22470/19.03.2018

64

21

LUPU LENUȚA

41248/18.10.2018

63

22

NISTOR ELENA SIMONA

17482/19.01.2018

61

23

UNGUREANU MANUELA

17785/23.01.2018

61

24

RĂSTOACĂ RADU S1M1ON

35540/14.08.2018

61

25

MARCU AURICA

46455/12.12.2018

61

26

CEACAN VLĂDUȚ CLAUDIU

25005/10.04.2014

60

27

OLARU-ZA VATEIULIA

18740/05.02.2018

60

28

BENIUGA ROXANA

25532/23.04.2018

60

29

MATEIAȘ MONICA

29052/31.05.2018

60

30

SIMIONESCU VAS1LICA ALINA

49151/03.11.2009

59

31

PLEȘCA GABRIEL

34120/15.07.2015

59

32

MORARU DUMITRU RĂZVAN

45348/18.11.2015

59

33

SOS A ANA MARIA

36821/10.08.2016

59

34

CHIRICHEȘ GABOR SUZANA

20464/23.02.2018

59

35

MILIA CARMEN GIORGIANA

85217/04.05.2017

58

36

DELIU ELENA

48872/22.12.2017

58

37

MUNTEANU ALEXANDRA

34243/20.07.2017

57

38

PAȘCU MAR1LENA

47529/21.12.2018

57

r d

39

CHEȚA LOREDANA ELENA

37116/28.08.2017

56

40

BULIGA LARISA CATI

48105/18.12.2017

56

41

IFTIMIEDRAGOȘ SILVIU

17807/23.01.2018

56

42

MĂR1UȚEI1ONUȚ MIHA1

18704/29.01.2018

56

43

CARA1MAN RALUCA IONELA

34287/30.07.2018

56

44

COTFAS ANDREI ȘTEFAN

45062/21.11.2017

55

45

STANDRAGOȘ VASILE

46652/07.12.2017

55

46

GEOSA ADELINA ELENA

47942/18.12.2017

55

47

LUNGU PATRICIA

20401/22.02.2018

55

48

MIREA CLAUDIA CRISTINA

30724/19.06.2018

55

49

BERBEC GEORGIANA

32826/11,07.2018

55

50

RASCU AN AMARIA

33481/19.07.2018

55

51

RUSU FLORENTINA

35613/20.08.2018

55

52

IVAN ANDREEA

36668/31.08.2018

55

53

LERURAMONA

45850/07.12.2018

55

54

STRAVO PENELOPA

46950/18.12.2018

55

55

IFTIMIE1ONUȚ

33984/18.07.2017

54

56

UTUREANU ANCA MARIA

19564/13.02.2018

54

57

HAMZĂU MARIA

17444/19.01.2017

53

58

ORBOIU ELENA DANIELA

26237/02.05.2018

53

59

MARIN GEORGIANA

27671/15.05.2018

53

60

DOCUȚĂ M1HAELA

29904/11.06.2018

53

61

LAMBAN ANA MARIA

41939/26.10.2018

53

62

BULAI SILVIA

46557/02.12.2015

52

63

MIHALACHE NICOLETA

41135/11.10.2017

52

64

DAVIDELIZA

19764/15.02.2018

52

65

DIMA MIHAELA

22120/15.03.2018

52

66

DĂN1LÂ ALEXANDRU

27057/09.05.2018

52

67

STOICA RAMONA

45110/29.11.2018

52

68

BIRAMIHAELA

25182/11.04.2014

51

69

CANTARAGIU MARIA ANDREEA

17915/25.01.2018

51

70

CORNEA MĂDÂLINA ELENA

22435/19.03.2018

51

71

CRJMEREA GABRIELA

25707/24.04.2018

51

72

CIOCAN COSTEL ANDREI

36822/23.08.2017

50

73

MATEESCU CĂTĂLINA

36671/31.08.2018

50

74

PRICOP LĂCRĂMIOARA

41163/18.10.2018

50

75

LUPAȘCU ȘTEFAN

21567/26.02.2015

49

76

HUDICILAURA

45105/20.11.2017

49

77

DĂNESCU MARIUS

36614/30.08.2018

49

78

CAȘERU ALEXANDRA

43701/14.11.2018

49

79

ROȘU IONELA

41876/18.10.2017

48

80

BALINT Dl ANA ELENA

26711/07.05.2018

48

81

DUMITRU EDUARDIONUȚ

30783/19.06.2018

48

82

LÂCÂTUȘU ANCUȚA FLORENTINA

31160/22.06.2018

48

83

VOROT1C RĂZVAN CONSTANTIN

32108/04.07.2018

48

84

BUGA MIHAI

47775/28.12.2018

48

85

SPĂTARII C1PR1AN LAURENȚ1U

46303/05.12.2017

47

86

COCÂLEA OANA BIANCA

35072/08.08.2018

47

87

COVRIG ANA MARIA

36515/21.08.2017

45

88

MUNTEANU MIHAELA

16371/08.01.2018

45

89

TURCAN OVIDIU MARIAN

25830/25.04.2018

45

90

MIHALCEA DANIEL

34922/07.08.2018

45

91

ALEXA ANCUȚA IOANA

41237/18.10.2018

44

92

SIMIONESCU CODRIN

44506/23.11.2018

44

93

BEJENARU RĂZVAN ALEXANDRU

20641/26.02.2018

43

94

MANOLE MĂDĂLINA ANDREEA

26947/08.05.2018

43

95

DRAGOMIR IONELA

16602/11.01.2017

41

96

GROSU MIHAELA NELY

36407/21.08.2017

41

97

1SVANCA GABRIEL IONUȚ

18371/31.01.2018

41

98

CORCIU ALEXANDRU MARIAN

29803/08.06.2018

41

99

BONTAȘ ANGELA

31049/21.06.2018

41

100

ZIRNEA SORINA

43042/07.11.2018

41

101

PLEȘCAN LIDIA PETRONELA

39276/22.09.2017

40

102

BADALUTA ANDREI DĂNUȚ

30347/14.06.2018

39

103

SICU DUMITRU MARIAN

30940/20.06.2018

39

104

PREDA NARCISA

46071/10.12.2018

36

105

DOLOMAN RONALD

46885/17.12.2018

35

106

MARIAN MIHAELA

27080/03.05.2017

31

107

RÂNCU ELENA GEORGIANA

20753/27.02.2018

29

108

PASCU ELISABETA

47543/21.12.2018

29

109

NECHITA DANIEL CĂTĂLIN

47419/20.12.2018

28

110

OPRISAN ANDREI IONEL

47885/15.12.2017

26

111

CHjPER MARIAN IULIAN

20754/27.02.2018

24

A

&

£ ȘEDINȚĂ

CA DINU

J


IOANA- RAL

\* \

Vt o ȚiJ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE- OVIDIU POP


DIRECTOR ADJUNCT BUZDUGAN CRISTINAȚ/l/ ‘ /CA

S V