Hotărârea nr. 376/2019

Hotărârea nr. 376 din 07.10.2019 - partea VI-a privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta”

Qalea Moinesti 67961

Nrcad: 67961 Calea Moinesti e=


_BL z_ — —_ -

Nrcad: 63347


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere

-Limita Proprietate


Proiectat


Desenat


Manager proiect


Radu AndronicSistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


C1-TF01

Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prloritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica            ----------

-Camera de tragereProiectat

ing. Traistaru Adrian

SCARA:

Desenat

ing. Traistaru Adrian

« rJ.r.

$4fe-fctH-T

NâJ0

Manager proiect

Radu Andronic

s.r.l.

«Zr ■WTA: -05.2019


ENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


C1-TFO2Nr cad: 67962

Calea Moinesti


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local șl a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:


-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere


-Limita Proprietate


Proiectat

ing. Traistaru Adrian

\SCARA: i?\l:500

Desenat

ing. Traistaru Adrian

Manager proiect

Radu Andronic

SflATA: /5.2019


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂFAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA

NR.'


C1-TFO3


Revizia nr. 3


Ci- ti-


a---


rCx

<” / ,


U-


u-

$


—s—-

-*Z-                    ,k

%


/ V T~

f

tf


tx

J Wî

c ®

cco

Nr cad: 67962

Calea Moinesti

0 “ VZ---------

— ---v--- --- -n>-p —


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L


)

’&r” ■'— _■ -uîr

4?


'/tex


LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere


Proiectat


DesenatA?>

\


Sistem de management al traficului pentru prloritizarea coridoarelor de transport public local fl a deplasărilor cu bicicleta


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRA OPTICĂ


FAZA:

SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA

NR.’


C1-TFO4Nr cad: 67962

Calea Moinesti


LEGENDA:


-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere


-Limita Proprietate


SC. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local $1 a deplasărilor cu bicicleta

I


LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere


--£--(S— CCTT --—Nr cad: 67962 Calea Moin^sti


/

JC-


G

. t

__k_Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prloritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

Proiectat ing. Traistaru Adrian


Desenat ing. Traistaru Adrian


Radu AndronicFAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO6Nr cad: 67962

Calea Moinesti


-s-^----

■—•     —

b  —

Nr cad: 65533

Calea Moinesti

—i-

e/

7—0-----


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor do transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

Proiectat

ing. Trai stăm Adrian

SSCARA: £X:500

Desenat

ing. Traistaru Adrian ZZ

S tf' a r--.

Manager proiect

f/iz

• T

Radu Andronic

U aâ » r a

OÎ^ULTn

1 WTA: <03.2019

i zr


Revizia nr. 3
Nr cad: 65533 Calea Moinesti


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Proiectat

ing. Traistaru Adrian

Desenat

ing. Traistaru Adrian      f

SiLT

Manager proiect

Radu Andronic


Sistem de management ai traficului pentru prioritlxarea coridoarelor de transport public local fi a deplasărilor cu bicicleta

ENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

Jaf

5


H—


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


65484Sistem de management a! traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere -Limita ProprietateBENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


Proiectat

ing. Traistaru Adrian //

Ș^CARA:

Bț500

Desenat

ing. Traistaru Adrian

Manager proiect

----—v

Radu Andronic

/DATA:

'05.2019PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


PLANȘA NR.


C1-TFO9


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local șl a deplasărilor cu bicicleta


LEGENDA:


-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere


Proiectat


Desenat


Manager proiect


ing. Traistaru Adrian


Radu AndronicPLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


PLANȘA NR.


C1-TFO10

Nr cad: 68182 Strada Mioriței

Str. Mioriței

@8482’

-

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere

-Limita Proprietate


coStr. Mioriței

68182’S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritfzarea coridoarelor de transport public local fi a deplasărilor cu bicicleta

Proiectat ing. Traistaru Adrian


Desenat ing. Traistaru Adrian


Manager proiect


Radu AndronicFAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO12
Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Proiectat

ing. Ț raistaru Adrian   zz

Desenat

Zjp

ing. Traistaru Adrian//#

Manager proiect

-

Radu Andronic 7 \o4Lj


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere

-Limita ProprietateProiectat

ing. Traistam Adrian /

^CARA: Bpoo G!

Desenat

ing. Traistaru Adrian

l'co

k

Manager proiect

V

Radu Andronic

J&ATA;

05.2019

L


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO14


| Revizia nr. 3Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local $1 a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragereBENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


SCARA:


1:500


DATA:

05.2019


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


PLANȘA NR.


C1-TFO15

Revizia rr. 3
Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local țl a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica             ----------

-Camera de tragere                    0Proiectat

ing. Traistaru Adrian /.

<SCARA:

^1:500 ni

Desenat

•V(j

ing. Traistaru Adrian o

Manager proiect

Radu Andronic

NSiltTW

îi? /DATA: /05.2019


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiector 38/2018


C1-TFO16

Revizia nr. 3Mioriței


Str.....

$1&d: 68182

S


rada Mioriței


Nr cad: 68182 Strada Mioriței


LO OO

"O


= =5 cu -ti I— 23Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:


-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere


Proiectat


Desenat


Radu AndronicFAZA: SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR.


ATA: 05.2019


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


C1-TF018


Revizia nr. 3Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Proiectat

ing. Traistaru Adrian

■J *,

Desenat

ing. Traistaru Adrian

<Tulti

Manager proiect

Radu Andronic


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local șl a deplasărilor cu bicicleta


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO19


Revizia nr 3
Proiectat

ing. Traistaru Adrian

^CARA:

^00

Desenat

ing. Traistaru Adrian

Wî.P.

Manager proiect

V

Radu Andronic

Wsr-l-

^2019
Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

_

Proiectat

ing. Traistaru Adrian^^

Desenat

ing. Traistaru Adris CON

^&7ng))

Manager proiect

W-

%

Radu Andronic

S.R.L .

"T\


tO             l&      rC>

Strada Prieteniei

Nr cad: 85212-

,O              --'-----•

tiăiN3i3iad?ai

&—r®-----
LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere
_________

o ZiZS8

fit 4

Stradă Prieteniei

.      Nrcșd: 85212


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritixarea coridoarelor de transport public local $1 a deplasărilor cu bicicleta

Proiectat ing. Traistaru Adrian


Desenat ing. T raistaru Adrian


Manager proiectFAZA: SF Proiect ne 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO22

Str. Prieteniei 85218 --

. hi           O

------


— "ss- — t—B——^N_£cad:_85218j


° a K —Or g          --

......x Strada Prieteniei

Nrxad: 852/18B8'3

19!uațaud,J)SProiectat

ing. Traistaru Adrian

îSx

WRA: N#fî°

Desenat

ing. Traistaru Adrian      |

fj.p.

GAnȘTuI.T

Manager proiect

Radu Andronic

>      3

\ Ar.l.

■               r

Zff?TJ-Bp£

#5.2019

Proiectat

ing. Traistaru Adrian       j

k*' 1 ■ -

W—

Desenat

ing. Traistaru Adrian

roi

NfiTT

Manager proiect

Radu Andronic

■?w

Jj ■ B

jWtA:

TJ5.2019r Aprodu Purice


Strada Aprodu Pyriceco ro

S2 O CO CD gj £

CD

3


CD


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

EFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

Proiectat

ing. Traistaru Adrian       ,

/

SCMtA: INlQiQO

A /i

Desenat

ing. Traistaru Adrian       i

Manager proiect

Radu Andronic

wc,R,Lr

05.2019
ia%l6ldov4î


Nr cad: 85311 Calea Moldovei

B-----S3----Z--


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere -Limita ProprietateENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr 38/2018


C1-TFO28

Nr cad: 85311 Calea Moldovei


.8531

LEGENDA:


-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere


-Limita Proprietate


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Proiectat

ing. Traistaru AdriaZ/■

Desenat

ing. Traistaru Adim     r

IfCDNJ,

uWpjrJ

Manager proiect

Radu Andronic

DATA:

05.2019

SCARA:

1:500


Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO29


Revizia nr 3


ÎS


-----4—


'tr k>


--fii—a-


o

■Li


'-7


ti?       &

\J~          K>


Nr cad: 85311 Calea Moldovei


§

c.


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.x?


s>       XV


t

*

■fissrr


st-


Sistem de management al traficului pentru prloritizarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere -Limita ProprietateProiectat

ing. Traistaru Adrian y

WARA: io iGjf "i

Desenat

ing. Traistaru Adrian ||

Manager proiect

țV

Radu Andronic

, ĂR.L. ■

•jATA:

«5.2019


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO30

Revizia nr. 3Nr cad: 85311 Calea MoldoveiS.C. FIP CONSULTING S.R.L.Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

Proiectat

ing. Traistaru Adrian

-SCARA:

^f00

Desenat

ing. Traistaru Adrian

Manager proiect

_

V

Radu Andronic

iONȘULTI

<fÂTA:

Jffi.2019Nr cad: 85311 Calea Moldovei


£alea Moldova

8531^


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:


-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere


Proiectat

ing. T raistaru Adrian

SCARA:

1:500

Desenat

ing. Traistaru AdrianZ^y

----------------------/p'1

Manager proiect

f/co

Uco?

Radu Andronic V, »

Vi >

i • • ■' y

DATA:

05.2019


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA:

SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO32


Revizia nr 3c> i


--

5             .


>        Ifr’

---s-

® «■


£> y


v-


e

■»-- —


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.--0-----& -- --%---

’Kt-           „

Nr cad: 85311

Calea Moldovei

/7~.

& Vp ■>'

              rv


V

<V


CALEA

-


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local șl a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere -Limita ProprietateProiectat

ing. Traistaru Adrian

^CARA: €

Desenat

ing. Traistaru Adrian p

Manager proiect

lv w Radu Andronic

THtSȚfLTHI ‘°^R L cV

tGfl ^MTA: yfc.2019


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO33MOLDOVEI


LEGENDA:


-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Proiectat

ing. Traistaru Adrian

Desenat

ing. Traistaru Adrian

ffCO

Manager proiect

“Tc'Oh

Radu Andronic V n

■'SUl/l INGi

DATA’

05.2019

SCARA:

1:500


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO34
Nr cad: 85311 Calea Moldovei


Nr cad: 85311 Calea MoldoveiProiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:


-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere


Proiectat

ing. Traistaru Adrian

I

SSCARA:

Desenat

ing. Traistaru Adrian       j

F 1

w

Manager proiect

Radu Andronic

K8 i,

Wă:

<15^019


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂFAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO35


Revizia nr. 3
Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta


Proiectat

ing. Traistaru Adrian /

WRA:

>NE00

Desenat

Tt ing. Traistaru Adrian [<

Manager proiect

Radu Andronic

y0ATA:

^05.2019


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO36
Proiectat

ing. Traistaru Adrian

/'7r&

.R:500^

ii -rmz*

Desenat

ing. Traistaru Adrian      -i

F.î

/rmn ei

Manager proiect

Radu Andronic

S.l

’ 1* 1 * NI?Manager proiect


Nr cad: 85311 Calea Moldovei


SI"


® ® ®


Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local fi a deplasărilor cu bicicleta

Radu AndronicFAZA: SF Proiect nr

38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO38
Nrcad: 85311 Calea Moldovei


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.
Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

Proiectat

ing. Traistaru Adrian /

^CARA:

Vft-500

G/J

Desenat

ing. Traistaru Adrian l!°

'îWSULTIț*

Manager proiect

v "

Radu Andronic

WTA:

5*05.2019


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nn 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO39Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Proiectat

ing. Traistaru Adrian

Desenat

ing. Traistaru Adrian

Konsu

Manager proiect

Radu Andronic

Vy s.r.


Str. Ștefan cel Mare —7Q/I6Z,V,--


o

Strada Ștefan Cel Mare Nr cad: 70467S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica            ----------

-Camera de tragere

-Limita Proprietate                 — “ ■


Proiectat


Desenat


Manager proiect


ing. Traistaru Adrian


ing. Traistaru Adrian


Radu AndronicNEFIC1AR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


C1-TFO41
Strada Ștefan Cel Mare Nr cad: 70467


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Proiectat

ing. Traistaru Adrian

Desenat

ing. Traistaru Adrian

i'.Y

Manager proiect

Radu Andronic


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

OARA:
Strada Ștefan Cel Mare Nr cad: 70467


Proiectant

S C. FIP CONSULTING S.l

ÎL.

Proiectat

ing. Traistaru Adrian

Desenat

ing. Traistaru Adrian

-Pip, ’î

Manager proiect

V*

Radu Andronic

șj/l. /

DATA:

05.2019Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

Air~l

1                              i

1 L- ->

1

1

1 n

1

1

1

1

J     L

1

____1

1____

— --


JJ


Strada Ștefan Cel Mare Nr cad: 70467Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

Proiectat

ing. Traistaru Adrian

ofeCARA: ’X-Vl W)0 li/* li

Desenat

ing. Traistaru Adrian     /;

Manager proiect

Radu Andronic

JDN^ULTl

-OtteP     r1

MTTA:

#5.2019

V


M

■T


Strada Ștefan Cel Mare Nr cad: 70467


•c°o

CU-Q •gcu cu O


CU


<Z)


1

■ i

1


rmi^mîNniAi

fi


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local șl a deplasărilor cu bicicletaB-dul 9 Mai

Nr cad: 8518Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local fi a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere -Limita ProprietateProiectat ing. Traistaru Adrian


Desenat ing. T raistaru Adrian


Manager proiect


Radu AndronicFAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA

NR.


C1-TFO47

Revizia nr. 3

STR. VADUL BISTRIȚEI 66549


Nr cad: 66549 Strada Vadul BistrițeiProiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru priorltizarea coridoarelor de transport public local $1 a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:


-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere


-Limita Proprietate


Proiectat

ing. Traistaru Adrian

W^RA:

Desenat

ing. Traistaru Adrian       ■

Manager proiect

Radu Andronic

• BAC*

_

WA: $«019


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO4B


Revizia nr 3
Proiectat

ing. Traistaru Adrian //

ykCARA: yfcsoo /i fi

Desenat

ffc

ing. Traistaru Adrian f 03

l c

ONSIII TI ii

Manager proiect

V

Radu Andronic

o s/l- s.

‘/BATA:

Z05.2019
Proiectat

ing. Traistaru Adrian

r vl

Desenat

ing, Traistaru Adrian

1 B»

Manager proiect

Radu Andronic

Xf            i. r

V.CONSUL

./țr s-R L.

A>,y'V-1

—■ bP

wk

05.W9 .VWCalea Bârladului Nr cad: 85312

c

c

n

©


LEGENDA:


-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere


El


—cr— e?

$

—n——--

& **

0

Q         —

&

Calea Bârladului Nr cad: 85312

c

E3

e      a

e

<7       &

3

4M -"Ti

S

El

c

n

------:EElt---

J"i --------

& *'

■' i- LJ y ®

8--

O

&

®

®

®

©

®

„ © ©

®

®

“S*— --- --- .ri^i

®

LEGENDA:


-Traseu cablu fibra optica


-Camera de tragere


-Limita Proprietate


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

n n>

Proiectat

ing. Traistaru Adnan

Desenat

ing. Traistaru Adrian      1

IvS^ULT

Manager proiect

Radu Andronic


Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local fi a deplasărilor cu bicicleta

ENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO52


Revizia nr. 3


® ®

®

®

rt

Calea Bârladului

Nr cad: 85312
LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere -Limita ProprietateProiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L

Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr: 38/2018

Proiectat

ing. Traistaru Adrian

IffflO ingH

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ

PLANȘA NR.

C1-TFO53

Revizia nr. 3

Desenat

ing. Traistaru Adrian

Manager proiect

Radu Andronic

^K.2019


Calea Bârladului

Nr cad: 85312LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere -Limita ProprietateCalea Bârladului

8^lea B cad:


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

Proiectat


ing. Traistanj Adrian


Desenat


ing. Traistaru Adrian


Manager proiect


Radu AndronicENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRA OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr.

38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO54


Revizia nr. 3
Calea Bârladului

81âlea Bârladului Nr cad: 85312


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


LEGENDA:


-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere


Calea Bârladului

85312 cSistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta


ENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


Proiectat

ing. Traistaru Adrian

StARA:

 • ■ 1:5Wi

 • ■ lm o ;

Desenat

Ing. Traistaru Adrian

Manager proiect

Radu Andronic

C QW & v *

.. DATĂ:


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRA OPTICĂ


PLANȘA NR.


&~y—

H_n


_______ _______ ț.12

s — tg-------g** —$


-"T


\ o ty


-e-


Calea Romanului 85293

°=          ^Ql


«■


tg—ț6^'

----&■

L>


CJ


LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere -Limita Proprietate


<3


Calea Romanului Nr cad: 85293


Proiectant


S'-u


•O1


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.
-fel

LZ~JD


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

Proiectat

ing. Traistaru Adrian

^ARA: w°

Desenat

ing. Traistaru Adrian      /

pCf l U4 p i ix -B-

Manager proiect

i

Radu Andronic

e-LTM&UtTI

^g/s.R.L.

- Bj£

NGțf BATA:

^£2019


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRA OPTICĂ


(j


*~5-


C>


FAZA: SF Proiect nn 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO56

Calea Romanului

Nr cad: 85293


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicletarwi____ _____


31 O1 CP


A-


nzo


X-


o> o


c;:a


a=s


Calea Romanului Nr cad: 35293


Cjl

$ £■


--S---2L-2L

k> 1


*Â>


4?


Oj


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.®T---

_____cJ


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local fl a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere

-Limita Proprietate                 — — ~


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


Proiectat


Desenat


Manager proiect


ing. Traistaru Adrian


ing. Traistaru Adrian


Radu Andronic


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRA OPTICĂ


PLANȘA NR.


C1-TFO58
LEGENDA:


-Traseu cablu fibra optica


-Camera de tragere


El


-Limita Proprietate


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local fi a deplasărilor cu bicicleta

Proiectat

ing. Traistaru Adrian

Desenat

ing. Traistaru Adrian      /

Manager proiect

Radu AndronicBENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA:

SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO59


Revizia rv. 3


•\a


2.

®


■X'


«j

w


LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere -Limita ProprietateCalea Romanului

Nr cad: 85293

O' o ®


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.
Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

Proiectat

ing. Traistaru Adrian

WkRA:

Desenat

ing. Traistaru Adrian fi

1L

"*jrt Li Oi 11 ti

w

Manager proiect

Radu Andronic

/VflOULI 1

^*57 2 i JîT y

«TA:

^2019


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


5?


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO60

Proiectat

ing. Traistaru Adrian

Desenat

ing. Traistaru Adrian       j

10

Manager proiect

Radu Andronic

lVONSUL*

V'* Q Ts.R.L

/?'ÎT> R^

^$2

FA:

019

„T-t--

Str. Tecuciului Strada Tecuciului Nr cad: 85205


T-

W
Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

LtGbNDA:

-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere -Limita Proprietate


Proiectat ing. Traistaru Adrian


Desenat ing, Traistaru Adrian


Radu AndronicFAZA: SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO6299-6ZE69 :peo JNSistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport puNIc local șl a deplasărilor cu bicicleta

Proiectat

ing. Traistaru Adrian /

WaRA:

ii

Desenat

ing. Traistaru Adrian /i '

li TJ41

Manager proiect

Radu Andronic

1JTT&WX t ITI

^rATA: î^.20198jejniunoe ap oei

n~B                         r»—™                        n—n |]
Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta


Proiectat

ing. Traistaru Adrian /f

KSCARA:

Al:500

Desenat

ing. Traistaru Adrian fe

Manager proiect

“F

Radu Andronic

pI) /fcATA: 05.2019S.C. PIP CONSULTING S R L


Proiectat

ing. Traistaru Adrian

Desenat

ing. Traistaru Adrian       •

Manager proiect

Radu Andronic


'l cSSistem de management al traficului pentru prlorKlzarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr 38/2018

I^ȘARA:

'x \\

Opo

NU7

PLAN DE SITUAȚIE

PLANȘA NR.

DATA:

TRASEU CABLU FIBRĂ

C1-TFO68

^2019

OPTICĂ

Revizia nr, 3

1/

--T------ra—

& &

o

--d---

0

i'’.®

0 o

ZZZS8 pun inp-a

0

0


uiun inpjeA8ing


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru priorttizaroa coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:


-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere


Proiectat


Desenat


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂFAZA: SF Proioct nr: 38/2018


C1-TFO69


C7D--

b


to- r>rr-B-

& Șr Șr £  §


c ?> ?>

V      V*


!M!un |npjBAa|ng


*A


A

■v-


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Proiectat


ing. Traistaru Adrian


Desenat


ing. Traistaru Adrian


Radu AndronicSistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr: 38/2018

PLANȘA

PLAN DE SITUAȚIE

NR.

Zr

^JWTA:

TRASEU CABLU FIBRĂ

C1-TFO70

^5.2019

OPTICĂ

Revizia nr. 3Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica            ----------

-Camera de tragere                    □


Proiectat


Desenat


ing. Traistaru Adrian [/§BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO71

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragereProiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Proiectat

//■&

irig. Traistaru Adrian^

HO

Desenat

ii

ing. Traistaru Adria^ C O *

Manager proiect

X • zy

Radu Andronic

1

SCARA:

1:500

DATA:

05.2019


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local șl a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO72Proiectat

ing. Traistaru Adrian

ffc

Fx*---------

''W

Desenat

ing. Traistaru Adrian

Uc

61/500

Manager proiect

Radu Andronic

SOAȚA:

05.2019SC. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management a! traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local ;i a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA: -Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere -Limita Proprietate


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr.

38/2018


Proiectat


Desenat


Manager proiect


ing. Traistaru Adrian


irig. Traistaru Adrian


iCARA: i1:500


PLANȘA NR.


Radu Andronic


/DATA:

05.2019


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICA


C1-TFO74


LEGENDA.


-Traseu cablu fibra optica


-Camera de tragere


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Proiectat

ing. Traistaru Adrian

Desenat

ing. Traistaru Adrian      Zi

Manager proiect

V

Radu Andronic

CON 3fU LT1


Sistem do management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local $1 a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO75

Revizia rw. 3
~7>----------------

StradafMihai Eminescu Nrcad: 85241 y     , n


XL

-

STR. MIHAI EMINESCU

~


85241

c

ti=B---


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor do transport public local șl a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere

-Limita Proprietate                 — — *


BENEFICIAR; MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect ne 38/2018


Proiectat


Desenat


Manager proiect


Radu Andronic


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


PLANȘA NR.


C1-TFO76


LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere -Limita ProprietateS.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local șl a deplasărilor cu bicicleta

Proiectat

ing, Traistaru Adnan

Desenat

ing. Traistaru Adrian

Manager proiect

Radu Andronic


FICIAR: MUNICIPIUL BACAU


C_> LQ

23 OO


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Proiectat

ing, Traistaru Adrian

Desenat

ing. Traistaru Adrian IIJȘ

FID__

(MSllITIfc

Manager proiect

Radu Andronic

ARA:


Sistem de management al traficului pentru prioritizaroa coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU


85245

ÎR. ENERGIEI

(X

--Ej---S—*•’--g~^=.


Str. Energiei


LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere -Limita Proprietate


Nr cad: 85245

Strada Energiei

. ti


Str. Energiei 85245

C4-


rs

^-8-


r*        r> ix r\                                 C\

------“—e—-dB


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Proiectat


Desenat


ing. Traistaru Adrian


Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO80


LEGENDA:

•Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere -Limita Proprietate


. rad' 85245 SaEnerS®


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Proiectat

ing. Traistaru Adrian

Desenat

ing. Traistaru Adrian

Vi

Manager proiect

Radu Andronic

jjltsng!

DATA:

05.2019Giratoriu RMp


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local pi a deplasărilor cu bicicleta

Revizia nr. 3Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere                    O

-Limita Proprietate                 — — ■


■NEF1CIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr 38/2018


EA Cp,;

Proiectat

ing. Traistaru Adrian

S$țA:

Desenat

ing. Traistaru Adrian

pwiLi

Manager proiect

Radu Andronic

vDATA:

^.2019


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRA OPTICĂ


PLANȘA NR.


ITUZ

V-


/)       Zk C

’•       l<             C


85199

,.ja


Tru


a    - .r>

>'     91*' ktStrada Oituz

Nrcad: 85199 c

r                                   . .                                                      /i                             /I

IR»

..............-............................................—.^7;—S------------------


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local $1 a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere -Limita Proprietate


Manager proiect


Radu AndronicFAZA: SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO83

Revizia nr. 3

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local $1 a deplasărilor cu bicicleta

NEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

Proiectat

ing. Traistaru Adrian

S^RA:

Desenat

ing. Traistaru Adrian

Manager proiect

Radu Andronic

A =155.2019Cx O

tu

<r                   ,—\

or <□/ «pr20398 ^PWN

noseojeg eejooiN |npifeAe|ng ©noso^eg ?Str. Nicolae Balceșcu 85207


Proiectant

S C. FIP CONSULTING S.R.L.


LEGENDA:


-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere


Proiectat


ing. Traistaru Adrian


Desenat


ing. Traistaru Adrian


Radu AndronicLE.

Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr 38/2018

^MRA:

Zi'A

PLAN DE SITUAȚIE

PLANȘA NR.

rflăr

Dâ/A:

TRASEU CABLU FIBRA

C1-TFO87

.Q5.K19

OPTICĂ

r-

Revizia nr. 3Z0398 :peo JN epoiN |npjeAQ|ngStr.^Jicolae Balcescu 85207iisasejei/\| BGieg

Z9Z98 ’Peo


Marasesff


£D CL


UD

00


co

s

N ■P

ooZ^

M

c/5lo

• OO

CD

cd

£

(0

■D

X

CQ

«s

CD


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta


CARA: tI :500

H,— DATA: 05.2019


:ale*flâtasfciStr

85257


ur

—ț

03 Q_ D)

m

—$ o c 0 zr o o ~s (D

CD

7J c cz> c< '^CaleWarasesti 85257


Nr cad: 85257

Calea Marasesti

o'


Calea Marasesti WLEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere


i

CJ


<y

Calea Marasesti 85257


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Proiectat


Desenat


Radu Andronico* o

Nr cad: 81 Calea Marș


^â^2^ase^


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicletaENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU


FAZA:

SF

Proiect nr

38/2018


PLANȘA NR.


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRA OPTICĂ


C1-TFO89


>257 isesti


O1


\

’ț


— Calea Marasesti______________-

oi       YÎJb'Zb/o O O» o            “ o1 <J

Nrcad: 85257   “

Calea MarasestiCalea Marasesti

Nr cad: 85257


ocoCaloa l^braocsti^—?85257

EJ


o1

<•> o

O1


O1


Proiectant

S.C. FÎP CONSULTING S.R.L.

Proiectat

ing. Traistaru Adrian

Desenat

ing. Traistaru Adrian

Manager proiect

Radu Andronic

'>£sri-

ENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local $1 a deplasărilor cu bicicletaPLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO90

Revizia rv. 3
Proiectat

ing. Traistaru Adrian

iwnnn.

CJ1500

Desenat

ing. Traistaru Adrian

Manager proiect

Radu Andronic

DATA:

05.2019ijseseaei/M eațeC)

2.9298 ;Pe0 JN

&-—:


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta


Proiectat

ing. Traistaru Adrian      i

^4

I p

Desenat

ll ing. Traistaru Adrian

JAHrTI

A

Manager

Radu Andronic

f.R.L.

^WTA:

proiect

05.2019


EFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO92

Revizia nr. 3"©-fi

iiseseje|/\| eeieg


O

o

o

o1

o

o


Z9ZS8 :peo JN

\ °

\

* Q          O/    O*

O Q/ O

&

<y

9 o&

o

4

or

o

\

O'

o

O*   O

-----------Fel

F-l

E3 '


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local șl a deplasărilor cu bicicleta

Proiectat


DesenatBENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRA OPTICĂ


C1-TFO94


Revizia nr. 3
CalSfc Ma ---8525


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local $1 a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere


ProiectatDesenat


Radu AndronicFAZA SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


C1-TFO951

r_k

L


-2 oo


~n

"S

cn

c_

c


Calea Marasesti


$5257 &


HS9seJB|/\| eeieo


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:


-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere


Proiectat


Desenat


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


C1-TFO96


Revină nr. 3

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

Proiectat

ing. Traistaru Adrian

Ș6RpA:

Desenat

ing. Traistaru Adrian

«5 , r.i.K

inW

Manager proiect

Radu Andronic

*C*  /$.R,L

“ĂL   r

''"jsțpn - Bf’'

vDATA: >05.2019ițseseje|/\| eQ|8Q Z9Z98 -Peo JN


< \ te te


'"T

L0

00


■O


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local șl a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:


-Traseu cablu fibra optica


Proiectat


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr 38/2018


-Camera de tragere


Desenat


ing. Traistaru Adrian


ing. Traistaru Adrian


PLANȘA NR.


Radu Andronic


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


C1-TFO98


Revizia nr. 3_6 LZSR geo -IN
S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicletaSistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local șl a deplasărilor cu bicicleta


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


IpoProiectat

ing. Traistaru Adrian A

^fcARA:

1)500 IG/j

Desenat

ing. Traistaru Adrian

—iffirj»

Rtoîtii:

Manager proiect

Radu Andronic

DATA:

05.2019


ee)9i teșea.......... xr

----------


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritixarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere

-Limita Proprietate                  '—


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

W, SCARA:


1:500


DATA:

05.2019


FAZA: SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR.


D1-TFO102c>5187

LEGENDA: -Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere -Limita Proprietate


*         IV ®

LUu

Nr cad: 8S265'"'‘«S'’ Calea Republicii


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizaren coridoarelor de transport public local $1 a deplasărilor cu bicicleta£■

Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere -Limita Proprietate
FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


C1-TF0104

Nr cad: 85265

Calea Republi&lea RepubliciiS C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local fi a deplasărilor cu bicicleta

-Camera de tragere


Proiectat

ing. Traistaru Adrian

Desenat

ing. Traistaru Adrian

OWNsiiț v

Manager proiect

Radu Andronic

'* ,/f.R.L. Ap

&Nr cad: 85265


Calea Republicii


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:


-Traseu cablu fibra optica


-Camera de tragere


Proiectat

ing. Traistaru Adriaij^Ș^

w

SCARA:

1:500

Desenat

ing. Traistaru Adrian^

Manager proiect

Radu Andronic Vi, .

DATA:

05.2019


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRA OPTICĂFAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


E1-TFO106
85265

Nr cad: 85265                                  Nr cad: 85265

Calea Republicii                                       Calea Republicii calea Republicii

85265LEGENDA:


-Traseu cablu fibra optica


-Camera de tragereProiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Proiectat

ing. Trai stăm Adrian

Desenat

ing. Traistaru Adrian

Skjy.p. iWSULT

Manager proiect

Radu Andronic

w


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local $1 a deplasărilor cu bicicleta


Nrcad: 85265

Calea RepubliciiProiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere -Limita ProprietateBENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr 38/2018


Proiectat

ing. Traistaru Adrian       .

hSĂRA:

-y V

gjțoo

Desenat

ing Traistaru Adrian

Manager proiect

Radu Andronic

foff ■

*QATA:

■$5.2019


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


PLANȘA NR.


C1-TFO108


Revizia rY. 3c

tProiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local fi a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere -Limita Proprietate -Acces pointFAZA: SF Proiect nr: 38/2018


Proiectat

ing. Traistaru Adrian

] p

SCW-: •ins»

Desenat

ing. Traistaru Adrian

Manager proiect

Radu Andronic

S.R.L.

dt)#TA:

HÎ5.2019


Nr cad: 85310

Calea Republicii


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.Sistem de management al traficului pentru prloritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica             ----------

-Camera de tragere

-Limita Proprietate                 — — -Proiectat

ing. Traistaru Adrian

Desenat

ing. Traistaru Adrian

fife-

Manager proiect

Radu Andronic

^O/S.R.L.

,^TA:

S&2019


ENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr.

38/2018


PLANȘA

NR.'


C1-TFO111

Revizia nr 3

Nr cad: 85310

Calea RepubliciiProiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:


-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragereProiectat

ing. Traistaru Adrian !■$>

3CARA:

3/1:500 /!

Desenat

r Ci

ing. Traistaru Adrian V *

/ U O .

Manager proiect

Radu Andronic

Y

DATA:

05.2019


ENEFIC1AR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO112


Nrcad: 85310

Calea Republicii

LEGENDA:

Traseu cablu fibra optica

Camera de tragere

a

Limita Proprietate

— _ _ —


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

Proiectat


Desenat


ing. Traistaru Adrian ' • £


Manager proiect


Radu AndronicYftCARA: :500


FAZA: SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR.


31-TFO113


Revizia nr 3


Calea Republicii -TOT--


LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere

-Limita Proprietate


n n

P- Jll       17 Ț


B-f><MrRepntyto----

853 TO

Nrcad: 85310

Calea Republicii


■s


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local șl a deplasărilor cu bicicleta

Proiectat

ing. Traistaru Adrian Zy

^SCARA: 1

;Jl:500

Desenat

ing. Traistaru Adrian E C <

Manager proiect

V-

Radu Andronic

,Z T.feL—T*

jr---------

DATA:

05.2019


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA

NR.


£1-TFO114


Revizia nr. 3Cale|5R3^ublicii Nrcad: 85310

Calea Republicii


I

I

I J


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere


Radu AndronicSistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO116

Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Proiectat

ing. Traistaru Adrian

/, . '’cCX

Desenat

ing. Traistaru Adrian! COî

Manager proiect

Radu Andronic

S.R.ly *//


Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta
Nr cad:67152

Strada Milcov


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local fi a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:


-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere-Limita Proprietate


Proiectat

ing. Traistaru Adrian

i. 1:50&\

Desenat

ing. Traistaru Adrian

f.i.i

Manager proiect

Radu Andronic

/vUUHiiui

W0 SK ‘r^ri-

S 4 vf W | f

daw ^9


ENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO118


Revizia nr. 3

Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere


Proiectat


Desenat


-Limita Proprietate


Manager proiect


Radu AndronicBENEFICIAR: MUNICIPIUL BACĂU

FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA

NR.’


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


C1-TF0119


Revizia nr. 3


CA

cad: 67152

01 o

Strada MilcovProiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.
Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere -Limita ProprietateProiectat

ing. Traistaru Adrian     /

«S77--

p 1 □

UiQ-hoo

Desenat

ing. Traistaru Adrian U

Manager proiect

Radu Andronic

/S.RX-

05.2019


ENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO120
Strada Milcov

Nr cad: 67152


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


LEGENDA:


-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere


Proiectat


Desenat


Manager proiect


ing. Traistaru Adrian


ing. Traistaru Adrian


Radu AndronicSistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local $1 a deplasărilor cu bicicleta


FAZA: SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO121


Revizia nr 3


Ă-

&CD' "J;LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica             ----------

-Camera de tragere


Proiectant

S.C.

FIP CONSULTING S.R.L.

Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local șl a deplasărilor cu bicicleta

^NEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr 38/2018

Proiectat

ing. Traistaru Adrian       j

se$RA:

PLANȘA NR.

Desenat

ing. Traistaru Adrian      1

eg^ÎTiNi®^

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ

Manager proiect

Radu Andronic

Ș^ĂTA:

^05.2019

C1-TFO122

Revizia nr. 3
Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


LEGENDA:


-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere


Proiectat


Desenat


Manager proiectSistem de management al traficului pentru prloritizarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA:

SF Proiect nr: 38/2018

Vara:

PLANȘA

//1:500

PLAN DE SITUAȚIE

NR.

DATA:

TRASEU CABLU FIBRĂ

C1-TFO123

05.2019

OPTICĂ

Revizia nr. 3str. Milcov

67152


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere

-Limita ProprietateProiectat

ing. Traistaru Adrian

Desenat

ing Traistaru Adrian

Manager proiect

Radu AndronicFAZA:

SF

Proiect nr:

38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO124

Revizia nr 3


Strada Milcov

Nr cad: 67152

— ----s-

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere -Limita Proprietate

\ '

\

\ \


str. Milcov

67152Proiectant


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local șl a deplasărilor cu bicicletaFAZA: SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR.
Strada Milcov Nr cad: 67152


22 cn=-'


Proiectant


S C. FIP CONSULTING S.R.L.


LEGENDA:


-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere


-Limita Proprietate


cad.- ( Strada fl,


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local șl a deplasărilor cu bicicleta


EFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


Proiectat

ing. Traistaru Adrian

SC$RA:

INSM

Desenat

ing. Traistaru Adrian

Manager proiect

Radu Andronic

^DĂTA:

05.2019


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


PLANȘA NR.


C1-TFO126LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere -Limita Proprietate


Nrcad: 67152


Strada Milcov


§p> dy/

^L


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicletaProiectant

S.C. FIP CONSULTING S.l

^.L

Proiectat

ing. Traistaru Adrian

Desenat

ing. Traistaru Adrian.-

li         .

Manager proiect

Radu Andronic


Nrcad: 66366 oiBiSejeQ^-]■[ -jjs   Strada I.L.Caragiale

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Proiectat

ing. Traistaru Adriai/c?

Desenat

ing. Traistaru AdriaiZ 0 *

V* -

Manager proiect

Radu Andronic

SCARA:

1:500

DATA:

05.2019
Sistem de management ai traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO129

Revizia nr 3


LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere0|B!6®a’f.L.Caragiale

B-------B---~


O99£9

8|ei6ejB9 ■


Proiectant

S.C, FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local $i a deplasărilor cu bicicleta

Proiectat ing, Traistaru Adrian


Desenat ing. Traistaru Adrian


Manager proiectFAZA:

SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR.


01-TF0130Proiectat

ing. Traistaru Adrian       J

SWA:

ing. Traistaru Adrian

NfȘ^O

Desenat

Manager proiect

Radu Andronic

^ATA:

05.2019Proiectat

îng. Traistaru Adrian

\SCARA:

W 1:500

Desenat

ing. Traistaru Adrian uCv

Manager proiect

Radu Andronic

DATA:

05.2019Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local $1 a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere -Limita ProprietateProiectat

ing. Traistaru Adrian

BX   C 1

Desenat

ing. Traistaru Adrian

Manager proiect

Radu Andronic

l-05.2019


FICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRA OPTICĂ


FAZA: SF Proiect ne 38/2018

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere -Limita ProprietateStrada Vasile Parvan

Nr cad: 85189

□          □—b


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Proiectat


Desenat


Manager proiect


ing. Traistaru Adrian


ing. Traistaru Adrian


Radu Andronic


BD. VASILE PARVAN

85189Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local $1 a deplasărilor cu bicicleta


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRA OPTICĂFAZA: SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO137


Revizia nr. 3


B-dul vasile Parvan 85189

Nr cad: 85189

Strada Vasile Parvan |


□---I

I

I

I

I

I

I

P


LEGENDA:


-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere


-Limita Proprietate


«D CH o


G) ă OO c

co ' -tj <1

O c

Zi


El


Proiectant

S.C.

FIP CONSULTING S.R.L.

Proiectat

ing. Traistaru AdrianZ/v

//O

Z 7/OXV

riT ■* M

Desenat

ing. Traistaru Adriani £ ol

Manager proiect

Xș»

Radu Andronic    ~.

OC

fi -

DATA:

05.2019
Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO139


Revizia nr 3

Str. Gtieuighe Donici

85197


Strada Gheorgne Donici

Nrcad: 85197

n


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:


-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere


-Limita Proprietate


Proiectat

ing. Traistaru Adrian

\pARA:

^£00

Desenat

ing. Traistaru Adrian 4 ;

Manager proiect

Radu Andronic      V

♦A.

16 J aOjĂTA: J06.2O19


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACĂU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr;

38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO140


Revizia nr 3


68844

COMPANIA NAȚIONALA CAI FERATE CFR S.A.

Nr cad: 6c


----------1

[

1--------

3---------

---------XL

Strada Constantei

Nr cad: 85200  „

-----□------------

-----—©--

'                                                                                                                                                                                *** "‘   *"      ■■ ■ț'i        —                      ---- pi

Nr cad: 63381

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere                     El

-Limita Proprietate                 — — ■


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S R L,

Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local șl a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

Proiectat

ing. Traistaru Adrian Zg

Z P | p

^fr'ADA»

qH:500

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ

Desenat

fi

ing. T raistaru Adrian  11C

Manager proiect

\\W

Radu Andronic

' SjA l

■ DATA:

05.2019


FAZA: SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR.


01-TFO142

Revizia nr. a


IKL

Nr cad: 85200Nr cad: 63381Strada Constantei

Nr cad: 85200
-Traseu cablu fibra optica            ----------

-Camera de tragere                    □

-Limita Proprietate                 — — -


0

03 "O

03


(/)


CD        #

O CM in

00

a • ■O

03 O

// 00

// °

z

1    co

1

11 * ■


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.Proiectat

ing, Traistaru Adrian^^

Desenat

ing. Traistaru Adrian»

Manager proiect

Radu Andronic "


Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

SCARA:

1:500


DATA:

05.2019


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRA OPTICĂ


FAZA: SF Proiector: 38/2018


PLANȘA NR.


m1-TFO143


Revizia nr 3Proiectat

ing. Traistaru Adrian

\SCARA: %1:500

Desenat

ing. Traistaru Adrian fg

iHit

Manager proiect

UCt

Radu Andronic    \<

/DATA:

05.2019Strada General Ștefan Gușa

Nr cad: 85206

•s.


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Proiectat


Desenat


Manager proiect


Radu Andronic


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

ȚIGARA:


-

DATA: 05.2019


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


31-TFO145

Revizia nr. 3FI

u

Strada General Ștefan Gușa

Nr cad: 85206

---------u--

------------—---------£3     |

8520

str. General $

--B-------------

-------B---

------Ea—----------------------------------ta—Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Proiectat

ing. Traistaru Adrian      j

Desenat

ing. Traistaru Adrian

Manager proiect

Radu Andronic

/S.R.L.

S/pTi.s^

Xț7 '


Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

NEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.

C1-TFO146

Revizia nr 3Jtefan Gușa


Strada General Ștefan Gușa

Nr cad: 85206


â--------_..............................~fl.................................................. □                                   □

Strada General Ștefan Gușa

Nr cad: 85206

TT J L

Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

Proiectat


ing. Traistaru Adrian


Desenat


ing. Traistaru Adrian


Manager proiect


Radu AndronicENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


I FAZA; SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.

C1-TFO148

Revizia nr 3--B^

Nr cad: 85206 Strada General Ștefan'O?
Nr cad: 63381S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Proiectat


Desenat


Manager proiect


Radu Andronic


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRA OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR.


01-TFO149


Revizia nr 3

Strada Gării

Nrcad: 85224

O —-----

Nr ce

Stra

Str. Gării

■^5224----


COMPANIA NAȚIONALA CAI FERATE CFR SA.

64808

t_TTt


LEGENDA:


-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragereProiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local $1 a deplasărilor cu bicicleta

Proiectat


Desenat


ing. Traistaru Adriarf/^BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA: SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO152

Revizia rr. 3

OO


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Proiectat

ing. Traistaru Adriaiwiy

//o

roA

Desenat

1

ing. Traistaru Adriani qqj

ijyțfelriNGj

Manager proiect

Radu Andronic

« XJ>

__


Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta


B-dul 9 Mai

85182


^oo CD-»— lo -500JUOO

(UCU c oB-dul 9 Mai

85182—


Strada 9 Mai Nr. cad 85182


B-cbl TMai

85182^---------&


; Coo ’Eb

^cu


Eo k_OO QOO ȚX ■ ■


co


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

Proiectat

ing. Traistaru Adrian

/ y t '>

/fer

^CARA:

Desenat

ing. Traistaru Adrian

*$1:500

//

V ft

Manager proiect

Radu Andronic

DATA:

05.2019


Revizia nr 3
Proiectat

ing. Traistaru Adrian

^SCARA:

Desenat

ing. Traistaru Adrian

//q

Ic

01fc

>4:500 di

Manager proiect

Radu Andronic

'/PATA:

'05.20196 epejjg


0;

CM O IO oo


O

0 -C 0


■0 CU 0


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Proiectat

ff

ing. Traistaru Adrian/^ nw

Desenat

ing. Traistaru Adrian CO h VlA

Manager proiect

w

Radu Andronic

'W../


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și J deplasărilor cu bicicleta-0------

------0-------

-------0-

-0------0—0-----

-----------0“—

—0--

---0--0-----

Z8LS8 peo 'JN

ibiai 6 epejțs

>-----------

——zâr——

--0-

“0----------

--------0------

—--0

Proiectant


SC. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere

-Limita Proprietate


Proiectat


Desenat


ing. Traistaru Adrian /y o


Manager proiectBENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


FAZA:

SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO159


Revizia nr 3
Proiectat

ing. Traistaru Adrian

^CARA:

Desenat

ing. Traistaru Adrian

Ut/

■W?

Manager proiect

Radu Andronic     \

fONSULTIf

Lw jjjjo.2019


7Q1 CO

6            inP*9

38198 -peojn


LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere

-Limita Proprietate
Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

ENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

ATA.

05.2019
1

Nr caff285270


X O.


LEGENDA:


-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere


-Limita Proprietate


Bulevardul Alexandru Cel Bun Nr cad: 85237


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Proiectat


Desenat


Manager proiect
Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRĂ OPTICĂ


C1-TFO162


Revizia nr. 3Proiectat

------- ---77$

ing. Traistaru Adrian

țBCARA:

J 1:500

Desenat

ing. Traistaru Adrian ICC

Manager proiect

V,

s

Radu Andronic

DATA:

05.2019


Obiectul 50 - Str. Milcov - Str. Letea-


-Str. Str. )V violete)

1

LEGENDA

1 1

Parte carosabilă reabilitată

Borduri existente

V2l||

Semafor vehicule

P2

Semafor pietoni

’i'

Semafor galben intermitent pietoni

<< VID 1

Semafor verde intermitent vehicule

rBTi

Buclă inductivă trafic

■Șt#

Stâlp simplu pentru semafor

Stâlp consolă pentru semafor

—----

Marcaje longitudinale

I

Marcaje transversale
Note:

 • 1. Semafoarele pentru vehicule amplasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.

  S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

  str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău J40/292/2006


Sistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local și a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF

Proiect nr:

38/2018


Proiectat


ing. Dogariu Bogdan


Desenat


ing. Dogariu Bogdan


Manager proiect


Radu AndronicPlan de situație proiectat

Strada Milcov - Str. Letea


PLANȘA NR.


C1-P50LEGENDA

I                                             I

Parte carosabilă reabilitată

Borduri existente

V2 1^|

Semafor vehicule

P2

Semafor pietoni

Semafor galben intermitent pietoni

<< VID 1

Semafor verde intermitent vehicule

ren

Buclă inductivă trafic

sie

Stâlp simplu pentru semafor

Stâlp consolă pentru semafor

■------—

Marcaje longitudinale

Marcaje transversale


Note:

 • 1. Semafoarele pentru vehicule â semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slânlcului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

Sistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local și a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr: 38/2018

J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu Bogdarwi

«CARA:

Titlu planșa:

PLANȘA NR.

Desenat

ing. Dogariu BogdanC

■ă

MTtin

ți): 500

Manager proiect

Radu Andronic

S.R.L. *

-

'DATA:

03.2019

Plan de situație proiectat

Str. Milcov (Trecere Pietoni)

C1-P52

Obiectul 53 - Str. Milcov (Trecere Pietoni) - Pompieri • 1. Semafoarele pentru vehicule amplasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.Rompetral


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006


Sistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local și a deplasărilor cu bicicleta


Proiectat


Desenat


Manager proiectBENEFICIAR: MUNICIPIUL BAC AU


Titlu planșa:


Plan de situație proiectat

Str. Milcov (Trecere Pietoni) - Pompieri


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


C1-P53
LEGENDA

Parte carosabilă reabilitat


V21ĂA

P2

1F

VID 1

rjn


Buclă inductivă tra

Stâlp simplu pent/isemafor

Stâlp consolă pentru semafor f

Marcaje longitudinale

Marcaje transversaleObiectul 54 - Str. Milcov (Trecere Pietoni) - Milcov nr.11NR. 0723 d


Note:

 • 1. Semafoarele pentru vehicule am sate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru priorltizarea acestora.


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu Bogdart^A

Desenat

ing. Dogariu Bogcț^n

tf€*TTI V1 ăi «

Manager proiect

w.*

Radu Andronic

UNG,

s.rX


Titlu planșa:


Plan de situație proiectat

Str. Milcov (Trecere Pietoni) - Milcov nr. 11


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


C1-P54

Note:

 • 1. Semafoarele pentru vehicule amplasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018

PLANȘA NR.


C1-P55
Proiectat

ing. Dogariu Bogdan .

Desenat

ing, Dogariu Bogdaffy

Manager proiect

Radu Andronic

&Î.TING

&
Proiectat

ing. Dogariu Bogdan >

Desenat

ing. Dogariu Bogdaii/o

Manager proiect

Radu Andronic    a*


Sistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local șl a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr: 38/2018

£CARA:

Titlu planșa:

PLANȘA NR.

%500

’ÂSATA:

03.2019

Plan de situație proiectat

Vadul Bistriței (Trecere Pietoni)

C1-P57
LEGENDA

1 1

Parte carosabilă reabilitată

Borduri existente

V2.l||

Semafor vehicule

P2

Semafor pietoni

-< '■>

Semafor galben intermitent pietoni

<< VID 1

Semafor verde intermitent vehicule

ren

Buclă inductivă trafic

Sl«

Stâlp simplu pentru semafor

Stâlp consolă pentru semafor

--------------„

Marcaje longitudinale

Marcaje transversale
LEGENDA

Parte carosabilă reabilitată

Borduri existente

V21IA

Semafor vehicule

P2

Semafor pietoni

Semafor galben intermitent pietoni

-< VID 1

Semafor verde intermitent vehicule

ren

Buclă inductivă trafic

SI#

Stâlp simplu pentru semafor

X

Stâlp consolă pentru semafor

Marcaje longitudinale

Marcaje transversale
^Obiectul 60 - Str. Energiei (RCS RDS si BCR)

I                                   I

LEGENDA

Parte carosabilă reabilitată

Borduri existente

V2.l|i

Semafor vehicule

P2

Semafor pietoni

Semafor galben intermitent pietoni

<< VID 1

Semafor verde intermitent vehicule

r^n

Buclă inductivă trafic

St*

Stâlp simplu pentru semafor

Stâlp consolă pentru semafor

--

Marcaje longitudinale

Marcaje transversale


Note:

 • 1. Semafoarele pent semafoare prim-vehicul,

 • 2. La fiecare trecere de pietonidispozitive acustice pentru nevăzători.

3. In zonele traversate de piste de cicliști, se vor m6 prioritizarea acestora.


emafoare pentru


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006


Proiectat


Desenat


Manager proiect


ing. Dogariu Bogc^Titlu planșa:


Plan de situație proiectat

Str. Energiei (RCS RDS si BCR)


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


C1-P60LEGENDA

I ■                                         I

Parte carosabilă reabilitată

V21Ai

Borduri existente

Semafor vehicule

P2

Semafor pietoni

Semafor galben intermitent pietoni

«< VID 1

Semafor verde intermitent vehicule

rărn

Buclă inductivă trafic

sie

Stâlp simplu pentru semafor

Stâlp consolă pentru semafor

Marcaje longitudinale

Marcaje transversale


 • 1. Semafoarele pentru vehicule arnp semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere delii ni vor fi montai dispozitive acustice pentru n tori.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta afoare pentru prioritizarea acestora.


Sistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local și a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr 38/2018

SCARA: ?\\

Titlu planșa:

PLANȘA

^:500

NR.

4 JDATA:

Plan de situație proiectat

;%3.2019

Str. Energiei - Str. Erou C.M. Hasan

C1-P61

rObiectul 59 - Str. Geroge Bacovia nr.4 / (giratie statuie Ștefan cel Mare)

Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu Bogdan^

Desenat

ing. Dogariu Bogdaj?

Manager proiect

Radu Andronic     q.

S.R

Șțk

l\ yjProiectant

S.C. FIP CONSULTING S.l str. Stanicului nr. 63, mun. Onești, jud J40/292/2006

<L.

. Bacău

Proiectat

ing. Dogariu Bogdan^

Desenat

ing. Dogariu BogdjfrJ:

îfnLTJWr

Manager proiect

Radu Andronic

V r 111U

v-

.SCARA:
LEGENDA

L________1

Parte carosabilă reabilitată

Borduri existente

V2l||

Semafor vehicule

P2

Semafor pietoni

Semafor galben intermitent pietoni

VID 1

Semafor verde intermitent vehicule

f__]

Buclă inductivă trafic

sie

Stâlp simplu pentru semafor

Stâlp consolă pentru semafor

........

Marcaje longitudinale

Marcaje transversale


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slăniculul nr. 63. mun. Onești, jud. Bacău J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu Bogda^-

Desenat

ing. Dogariu Bojran

Manager proiect

Radu Andronic V*o c

>1 o | ^ G//

- Râ.cK-'XNote:

 • 1. Semafoarele pentru vehicule amplasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.

  Proiectat

  ing. Dogariu Bogd^i

  11 r***?"-

  Desenat

  lf V

  ing. Dogariu Bogdan ’

  Manager proiect

  Radu Andromc

  •BAV2 1|A

P2

<< VID 1 r~Bî~i sie
Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănlcului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogari u Bogdan y

Desenat

ing, Dogariu Bogdațyx IC

Manager proiect

u*-Radu Andronic

. sLX

Lx */

Sistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local și a deplasărilor cu bicicleta
LEGENDA

Parte carosabilă reabilitată

Borduri existente

Semafor vehicule

Semafor pietoni

Semafor galben intermitent pietoni

Semafor verde intermitent vehicule

Buclă inductivă trafic

•Stâlp simplu pentru semafor

\

Stâlp consolă pentru semafor

Marcaje longitudinale

Marcaje ^transversale


Proiectat


Desenat


Manager proiect


ing. Dogariu BogdanW^


ing. Dogariu Bogdi


Radu Andronic


Note:

 • 1. Semafoarele pentru vehicule amplasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prroritizarea acestora.


Titlu planșa:


1:500


DATA:

03.2019


Plan de situație proiectat

Bd, Vasile Parvan - Str. Gh. Donici


FAZA:

SF Proiect nr. 38/2018


PLANȘA NR.


C1-P70


c


LEGENDA

Parte carosabilă reabilitată


Note:

 • 1. Semafoarele pentru vehicule amplasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul,

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.


r~Bn

sie

Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu Bogdan^

Desenat

ing. Dogariu Bogda^C C

Manager proiect

Radu AndronicC1-P72

r—î

Jr                 '^5"

LEGENDA   /

Parte carosabjfa reabilitată

Jorduri existente

'T?

41        : f

Șfemafcy vehicule

P2

Semșror pletory.

i^g/

Semafor galben intermitent pietoni

/<< VfD 1

Semafor verde intermitent vehicule

/ rren

Suclă inductivă trafic

sie

(Stâlp simplu pentru semafor

• /

Stâlp consolă pentru semafor

Marcaje longitudinale

1

Marcaje transversale


Proiectat

ing. Dogariu Bogdar^

Desenat

ing. Dogariu Bogd^ft

Manager proiect

Radu Andronicr zz

LEGENDA

Parte carosabilă reabilitată

Borduri existente

V2-1ĂA

Semafor vehicule

P2

Semafor pietoni

◄ .ii ■

Semafor galben intermitent pietoni

-=C VID 1

Semafor verde intermitent vehicule

rm

Buclă inductivă trafic

S1»

Stâlp simplu pentru semafor

Stâlp consolă pentru semafor

Marcaje longitudinale

Marcaje transversale

--------—.       « 5 - ---_ t      ---

r

”1

B2

1--- x

[?j u

_1__L_"TX

(C)

(pavele)

55-

■ !»►

1

\i?     X       1 V f 1    /

-■po         X      l    I *    1   /


LEGENDA

1____________________________________1

Parte carosabilă reabilitată

Borduri existente

V2 1^|

Semafor vehicule

P2

Semafor pietoni

Semafor galben intermitent pietoni

<C VID 1

Semafor verde intermitent vehicule

I B1 |

Buclă inductivă trafic

S1«

Stâlp simplu pentru semafor

Stâlp consolă pentru semafor

Marcaje longitudinale

Marcaje transversale


Note:

 • 1. Semafoarele pentru vehi semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.


te pe stâlpi simpli vor fi dublate de
Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău J40/292/2006     _____

Proiectat

ing. Dogariu Bogdaf^

Desenat

ing. Dogariu Bog< hBqj

Manager proiect

Radu Andronic

* //Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L. str. Slânicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006         ■   ■

_

Proiectat

ing. Dogariu Boggaft-

Desenat

ing. Dogariu Boc feti

u*

Manager proiect

w*

Radu AndronicV2-1âi

P2


LEGENDA

Parte carosabilă reabilitată

\ \ \

Borduri existente

Semafor vehicule

Semafor pietoni

Semafor galben intermitent pietoni

Semafor verde intermitent vehicule Buclă inductivă trafic

Stâlp simplu pentru semafor

Stâlp consolă pentru semafor ~ Marcaje longitudinale

Marcaje transversale
„ -Obiectul 78 - Calea Marasesti - Str. N. Balcescu - Str. I.S. Sturza


Note:

 • 1. Semafoarele pentru vehicule amplasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.Proiectat

ing. Doganu Bocraan ifr^.

Desenat

ing. Dogariu Bogdan V-O

Manager proiect

Radu Andronic

*//Sistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local și a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr: 38/2018

SCARA:

Titlu planșa:

PLANȘA

1:500

Plan de situație proiectat

NR.

DATA:

Calea Marasesti - Str. N. Balcescu - Str. I.S.

03.2019

Sturza

C1-P78


itf.R.r/he mi


V;Obiectul 79 - Calea Marasesti nr.1O (Oficiul Postai nr.10)-.


NR. C'?238


jSțf^Ruzboieni _


>4 -19

’G-ril


,.x

11

161 5/1

L

16*53

5-> / ,,

prioritizarea acestora.

si *i

ib59' 1

1 |
Obiectul 80 - Calea Marasesti nr. 6 (Primărie)-


LEGENDA

I.....!

Parte carosabilă reabilitată

v2-iAA

Borduri existente

Semafor vehicule

P2

Semafor pietoni

„p.

Semafor galben intermitent pietoni

VID 1

Semafor verde intermitent vehicule

| B1 |

Buclă inductivă trafic

Stâlp simplu pentru semafor

Stâlp consolă pentru semafor

Marcaje long«u^ȚA NR j

Marcaje transversale
NfL 07238Note:

 • 1. Semafoarele pentru vehicule amplasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.


Sistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local și a deplasărilor cu bicicletaSCARA:

1*11:500


Titlu planșa:


Plan de situație proiectat

Calea Marasesti nr. 6 (Primărie)


FAZA:

SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


C1-P80


VT


prefectura

Obiectul 80 - Calea Marasesti nr. 2-4 (Prefectura si CJ Badfcu/Piata Tricolorului)


(Sz5Cinematogra*


□j


NR. O?236


Note:

 • 1. Semafoarele pentru vehicule amplasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63. mun. Onești, jud. Bacău J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu Bogdan ,

Desenat

ing. Dogariu Bogdan^

Manager proiect

Radu Andronic     \\

Note:

 • 1. Semafoarele pentru vehicule amplasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.

  Semafor pietoni

  Semafor galben intermitent pietoni

  Semafor verde intermitent vehicule


  Proiectant

  S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

  str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

  J40/292/2006

  Proiectat

  ing. Dogariu Bogdan /,

  ^3

  £A

  Desenat

  ing. Dogariu Bogdaw^

  jl V

  Manager proiect

  Radu Andronic

  «.L.     «FAZA: SF Proiect nr: 38/2018

PLANȘA NR.'-Obiectul 83 - Bd. Unirii - Str. Tecuciului - Calea Romanului


Statie carburanți


I                                    I

LEGENDA

Parte carosabilă reabilitată

Borduri existente

V2.1||

Semafor vehicule

P2

Semafor pietoni

Semafor galben intermitent pietoni

VID 1

Semafor verde intermitent vehicule

r~Bî~~i

Buclă inductivă trafic

sie

Stâlp simplu pentru semafor

Stâlp consolă pentru semafor

——

Marcaje longitudinale

Marcaje transversale


Note:

 • 1. Semafoarele pentru ve semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006

Proiectat

ing, Dogariu Bogdan A

Desenat

ing, Dogariu Bogdsfrt?

Manager proiect

Radu Andronic XxQ,

4^Sistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACĂU

FAZA:

SF Proiect nr: 38/2018

SCARA:

Titlu planșa:

PLANȘA

^1:500

NR.

/DATA:

Plan de situație proiectat

Bd. Unirii - Str. Tecuciului - Calea Romanului

03.2019

C1-P83


Obiectul 84 - Str.

\LEGENDA

Parte carosabilă reabilitată


Borduri existente


V21AA

P2


Semafor vehicule


Note:                            C-

 • 1. Semafoarele pentru vehicuîe^mpîasate pe stâlpi simpli vor fi dublate df semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.


Semafor pietoni

Semafor galben intermitent pietoni

Semafor verde intermitent vehicule


Buclă inductivă trafic

Stâlp simplu pentru semafdr

+

Stâlp consolă pentru serpafor

Marcaje longitudinale

Marcaje transversale


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bșcău J40/292/2006

‘       .5.

Sistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local ți a deplasărilor cu bicicleta


Proiectat


Desenat


- ing. Dogariu Bogdawc?


ing. Dogariu BogdaqJ,,


.BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU


Titlu planșa:


FAZA: SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR.


«•4 A

P2LEGENDA

Parte carosabilă reabilitată


Borduri existente


Semafor vehicule


Semafor pietoni

Semafor galben intermitent pietoni

Semafor verde intermitent vehicule


Buclă inductivă trafic


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006


Proiectat


Desenat


Note:                       ___

 • 1. Semafoarele pentru vehicu e amplasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.


Sistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local și a deplasărilor cu bicicleta


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


ing. Dogariu Boi

Z/r'T ’oj    J

ing. Dogariu B<ț!

-

iuS

BnvG/l


SCARA:


1:500


Titlu planșa:


PLANȘA NR.LEGENDA

1 1

Parte carosabilă reabilitată

V21||

Borduri existente

Semafor vehicule

P2

Semafor pietoni

Semafor galben intermitent pietoni

VID 1

Semafor verde intermitent vehicule

r^n

Buclă inductivă trafic

S1»

Stâlp simplu pentru semafor

e

Stâlp consolă pentru semafor

Marcaje longitudinale

Marcaje transversale


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63, mun. OneșțLjuLjiacău J40/292/200^g£AC^<

//«

Proiectat

-

irig. DogailirBpgdațt

Desenat

ing. Dogariii&igdâiT"

\\ ~   S H.

Manager proiect

^^77. f

Radu AndronicrObiectul 87 - Str. Geroge Bacovia (Trecere Pietoni) - colegiu


NR. C7238


LEGENDA

Parte carosabilă reabilitată


Borduri existente


V2.l|i

P2


Semafor vehicule


Note:

 • 1. Semafoarele pentru vehicule amplasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.


Semafor pietoni


Proiectant


Semafor galben intermitent pietoni

Semafor verde intermitent vehicule


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006


Sistem de management al traficului pentru prlotizarea coridoarelor de trasport public local și a deplasărilor cu bicicleta


i~bî~i

S1»


Buclă inductivă trafic


Proiectat


ing. Dogariu Bogdaf


DesenatÎSCARA:


Titlu planșa:


FAZA:

SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.
/Obiectul 88 - Str.Venus - Str. Prieteniei

I

t

I


\

)Jî

1.1C-


(beton)


Str.Venus

BLEGENDA

Parte carosabilă reabilitată


Borduri existente


v2-iâA

P2


Semafor vehicule


Note:

 • 1. Semafoarele pentru vehicule amplasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.


<< VID 1


Semafor pietoni

Semafor galben intermitent pietoni

Semafor verde intermitent vehicule


Buclă inductivă trafic


Proiectant


S C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006


Sistem de management ai traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local și a deplasărilor cu bicicleta


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU


FAZA: SF

Proiect nr

38/2018


Proiectat


ing. Dogariu Bogdan


Titlu planșa:


Desenat


ing. Dogariu Bogdan


PLANȘA NR.


Manager proiect


Radu Andronic


Plan de situație proiectat

Str. Venus - Str. Prieteniei


C1-P88VEDERE B-B

Rama si capac necarosabil 600x600 - fontă

Clasa B125 conform E.N. 1248 ancore din OB37-08 mm L=150


Poroto beton C12/15


NOTĂ:

 • - Cotele sunt date în centimetri.

■ Pentru execuție pereți, se folosesc cofraje din lemn sau metal.

 • - Dimensiunea locașelor pentru țevile de protecție cabluri variază în funcție de numărul țevilor. Numărul acestora se va definitiva la faza Proiect tehnic și detalii de execuție.


VEDERE A-A

Rama si capac canalizare necarosabil 600x600 - capac fontă Clasa B125 conform E.N. 124
Valori recomandate pentru compoziția și proprietățile betonului

BETON

C12/15

Clasa de expunere

Raport max. a/c

Dozaj minim de ciment (kg/mc)

Tip ciment

-xo

-0,65

-260

- CEMI; SRI; CD40;IA52,5c;

CEMII; CEMIIIProiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu Bogdan

Desenat

ing. Dogariu Bogdan

Manager proiect

Radu Andronic

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

SCARA:

1:100

Sistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local și a deplasărilor cu bicicleta

DATA:

03,2019


Titlu planșa:


Detaliu amenajare cameră de tragereFAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


C1-D01


SECȚIUNE TRANSVERSALA PRIN SÂNTUL PENTRU CABLURI IN ZONA TROTUARULUI


Secțiune transversala prin sântul pentru cabluri (1 tub)Secțiune transversala prin sântul pentru cabluri (1 tub)SECȚIUNE TRANSVERSALA PRIN SÂNTUL PENTRU CABLURI IN SPAȚIUL VERDE


Secțiune transversala prin sântul pentru cabluri (1 tub)


15 cm strat acoperire din nisip


S\6 cm strat repartiție din nisip4

t\ 4”

X

J


umplutura din pamant rezultata din sapa


fi, /

* l din nisipSECȚIUNE TRANSVERSALA PRIN SÂNTUL PENTRU CABLURI IN CAROSABIL


Secțiune transversala prin sântul pentru cabluri (2 tuburi)
WWW


15 cm strat acoperire din nisip


BETON

C16/20

C25/30

Clasa de expunere

Raport max. a/c

Dozaj minim de ciment (kg/mc)

Tip ciment

-XC4

-0,60

-260

- CEMI; SRI; CD40;IA52,5c;

CEMII; CEMIII

-XC4

-0,60

-260

- CEMI; SRI; CD40;IA52,5c;

CEMII; CEMIII


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L. str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu Bogdan

Desenat

ing. Dogariu Bogdan

Manager proiect

Radu Andronic


Sistem de management al traficului pentru priotlzarea coridoarelor de trasport public local și a deplasărilor cu bicicleta


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018Titlu planșa:


PLANȘA NR.


DATA:

03.2019


Detaliu canaiizații electrice


C1-D02


ai
LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica


-Camera de tragere


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


Proiectat

ing. Traistaru Adrian^

/ 3?

&CARA: jj:2000

Desenat

11 -1

ing. Traistaru Adrian Ci

ws

ultin<

Manager proiect

Radu Andronic

"DATA:

03.2019


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRA OPTICA


PLANȘA NR.


C1-TFO1


Fi

Li

r

*

p._ l 11]__/

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACĂU


FAZA:

SF Proiect nr: 38/2018


Proiectat


ing. Traistaru Adriaj#?r


Desenat


ing. Traistaru Ad


3CARA:

1:2000


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRA OPTICA


PLANȘA NR.


Manager proiect


Xo.

Radu Andronic


DATA:

03.2019Proiectant

S.C.

FIP CONSULTING S.R.L.

Proiectat

ing. Traistaru Adriqtt

z

Desenat

ing. Traistaru Adriait

Manager proiect

Radu AndronicProiectant

S.C.

----x---a-------------------

FIP CONSULTING S.R.L.

Proiectat

ing. Traistaru Adrian /

^5^

Desenat

ing. Traistaru Adriar^M

c—■

PAp/A

Manager proiect

w? Radu Andronic

/ > s */Proiectant

S.C.

FIP CONSULTING S.R.L.

Sistem de management al traficului pentru prioritlzarea coridoarelor de transport public local șl a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr 38/2018

Proiectat

ing. Traistaru AdriatZ^

£CARA:

PLANȘA NR.

Desenat

ing. Traistaru AdriBrJ;

RCQ

\ 1:2000

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRA OPTICA

Manager proiect

\\*

Radu Andronic

'NG

'DATA:

03.2019

C1-TFO5

LEGENDA:

Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local $1 a deplasărilor cu bicicleta


FAZA: SF Proiect nr 38/2018


Proiectat


Desenat


Manager proiect


Radu AndronicPLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRA OPTICAProiectat


ing. Traistaru Adrian


Desenat


ing. Traistaru Adrian q


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRA OPTICA


Manager proiect


Radu Andronic


^OATA:

03.2019


Proiectat

ing, Traistaru AdrypiS'

Z

SCARA:

Desenat

ing. Traistaru Aonifîijjț

1:2000

Manager proiect

%

Radu Andronic

S.Riil *//

1

DATA: 03.2019Proiectant


Proiectat


ing. Traistaru Adrian


Desenat


ing. Traistaru AdriarZ'o

//co


OARA:

't.\1:2000


Manager proiect
Proiectat

ing. Traistaru Adrian/?

SCARA:

ffl:2000

Desenat

ing. Traistaru Adriane?

Manager proiect

V,*

Radu Andronic

3

r.l. v5

1

JfeATA:

03.2019
LEGENDA:

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere


Proiectat

ing. Traistaru Adrian

Desenat

ing. Traistaru Adrian /

//

° F.I.P

Manager proiect

1

Radu Andronic      N

CONSULȚI

,'e L |

- BACcProiectat

ing. Traîstaru Adrian^

Desenat

ing. Traistaru Adref® .......Rrn

Manager proiect

V*

Radu Andronic \A

rToyjLrFpru

DATA:

03.2019Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.l

*.L.

Proiectat

ing. Traistaru Adrian^ -//o.

z

Desenat

ing. Traistaru Adriat^g

fiis}

# -^ț

i T»».

Manager proiect

u*

Radu Andronic    xy

L' WG */

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Proiectat


Desenat


Manager proiect


Radu AndrontcFAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO15LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere

Proiectat

ing. Traistaru Adrian

Desenat

ing. Traistaru Adrian^ -------Jlnr


Manager proiect

TRASEU CABLU FIBRA OPTICA


PLANȘA NR.LEGENDA:

Proiectant

SC. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta


-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere


Proiectat


Desenat


ing. Traistaru Adri; ing. Traistaru AdriftrP


Manager proiectBENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU


PLAN DE SITUAȚIE


TRASEU CABLU FIBRA OPTICA


FAZA: SF Proiect nr;

38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO19


||OLEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica


-Camera de tragere


Proiectant

S.C.

FIP CONSULTING S.R.L.

Proiectat

ing. Traistaru Adrian j

Desenat

ing. Traistaru Adrian/ps

C

Manager proiect

Radu Andronic


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU


PLAN DE SITUAȚIE


TRASEU CABLU FIBRA OPTICA


FAZA: SF Proiect nn 38/2018


PLANȘA NR.Proiectant


Sistem de management al traficului pentru prloritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta


-Camera de tragere


Proiectat


ing. Traistaru Adrian


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU


FAZA: SF Proiect nr:

38/2018


Desenat


ing. Traistaru Adrian


CONaULTl


1^000

w


PLANȘA NR.


TRASEU CABLU FIBRA OPTICA


Manager proiect


Radu Andronic


BATA:

6.2019


LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragereS.C. FIP CONSULTING S.R.L.LEGENDA:

Traseu cablu fibra optica

Camera de tragereProiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru priorltlzarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta


Proiectat


Desenat


ing. Traistaru Adrjțțj


Manager proiectBENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU


PLAN DE SITUAȚIE


TRASEU CABLU FIBRA OPTICA


FAZA: SF Proiect nr.

38/2018


PLANȘA NR.


C1-TFO24Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Proiectat

ing. Traistaru Adrian

Desenat

ing. Traistaru Adrian/^

Manager proiect

V

Radu Andronic

Or^ULTIA

oV P-R-L- v ? - 8*^


!/(>
LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta


FAZA: SF Proiect nr:

38/2018


PLANȘA NR.


TRASEU CABLU FIBRA OPTICA


Manager proiect

LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica -Camera de tragere


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Proiectat

ing. Traistaru Adrian /.

Desenat

ing. Traistaru Adriar//^

Ic

Manager proiect

11 V vl* Radu Andronic

Wihw.

CARA:


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local șl a deplasărilor cu bicicleta


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018PLAN DE SITUAȚIE


PLANȘA NR.


TRASEU CABLU FIBRA OPTICA


C1-TFO28
LEGENDA:


\ 4

* 1

T 1


7~'

ț         •

.........?=

1

1

--         I-----


i o .

■J


Proiectant

S.C.

FIP CONSULTING S.R.L.

Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local șl a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr: 38/2018

Proiectat

ing. Traistaru Adrian

&CARA:

PLANȘA NR.

Desenat

ing. Traistaru Adriani/*

W000

PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRA OPTICA

Manager proiect

Radu Andronic

<TA:

^3.2019

C1-TFO29LEGENDA:

Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prieritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta


gZ2


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


Mra


PLAN DE SITUAȚIE TRASEU CABLU FIBRA OPTICA


AÎA:

,2019


C1-TFO30LEGENDA:

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizaraa coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta


FAZA: SF Proiect nr 38/2018
LEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica

-Camera de tragere


SC. PIP CONSULTING S.R.L.


Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018LEGENDA:

Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta


-Traseu cablu fibra optica


-Camera de tragere


> .BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

3mRA: 12&00

W—


PLAN DE SITUAȚIE


. OXTA:

&S.2019


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


C1-TFO337;

7;

3

2

3

o

0

0

+

+

+

o

0

0

o

N)

-r*.

o

O

0Proiectat

ing. Traistaru Adrian

1w

rl!

Desenat

ing. Traistaru Adrian -

pa

Manager proiect

Radu Andronic

S.R.l.

^2 BAC

W:


Centru Bacau

<------


Spre Adjud

-
(beton)


(beton)


® (pavele)


Proiectant


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


NR. 6723 c


 • - Spațiu verde

 • - Bordura 10x15 cm

 • - Limita proprietateProiectat

ing. Traistaru Adri<

SCARA:

1:500

Desenat

ing. Traistaru Adn

Manager proiect

Radu Andronic    Vș

DATA:

03.2019Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Proiectat

ing. Traistaru Adrian

Desenat

ing, Traistaru Adrian M

IM

f/.A>

Manager proiect

\\‘

Radu Andronic     \

r     7

mrh

u.

BAC^:Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L

Proiectat

ing. Traistaru Adrian ■'

Desenat

ing. Traistaru Adrian TiT

ONSin Tn

Manager proiect

Radu Andronic

• R.L.


Centru Bacau ----


-Trotuar

 • - Spațiu verde -Bordura 10x15 cm

 • - Limita proprietate

Spre Adjud

-


Km0+840
R- 07238


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Proiectat

ing. Traistaru

Desenat

ing. Traistaru Aman (

RwT

•R.L • //

Manager proiect

V?/

Radu Andronic

1:500

DATA:

03.2019PLAN DE SITUAȚIE

AMENAJARE TROTUAR CALEA REPUBLICII


PLANȘA NR.


C1-TR5Centru Bacau

<------

LEGENDA:

-Trotuar

 • - Spațiu verde

 • - Bordura 10x15 cm

 • - Limita proprietate
Km 1+040

3

g

3

(§) J ®

1+1

o>

00

o

o

I

o

L . ...        .(


țastalt)


. I®

i

I


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


BENEFICIAR: MUNICIPWLBACAUProiectat

ing. Traistaru Adj

fer

:.I.R

Desenat

ing. Traistaru Ad

Manager proiect

Radu Andronic


PLAN DE SITUAȚIE AMENAJARE TROTUAR CALEA REPUBLICII■■;   ' ’*■'. • >V -         'L.r'iV ""’. *’i* >*ț •'*                         ’ '•'.

L S> )

(beton);'

(


Proiectat

ing, Traistaru Adrian A

^EA;^W

(SCARA:

^1:500

Desenat

îng. Traistaru Adri^/l J? -

Tor

Manager proiect

\\*

Radu Andronic

. s w •>

J/DATA:

03.2019


X

X

3

3

—k

+

00 o

+

o

Oî N>SC. FIP CONSULTING S.R.L.


Proiectat


Desenat


Manager proiect


ing. Traistaru AdrianSistem de management al traficului pentru oritlzarea coridoarelor de transport public local șl a deplasărilor cu bicicleta


DETALIU CAMERA SERVER


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


C1-DE01


ROMÂNIA                     ANEXA NR. 2 LA HCL NR. /_____2019

JUDEȚUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PREVĂZUȚI ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ A OBIECTIVULUI DE

INVESTIȚII: „ SISTEM DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PENTRU PRIORITIZAREA CORIDOARELOR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ȘI A DEPLASĂRILOR CU BICICLETA”

BENEFICIAR: Municipiul BACĂU

AMPLASAMENT: Județul BACĂU

a ) Valoare totală a investiției:

91,429,550.68 lei inclusiv TVA echivalent 19,987,222.52 euro, (la curs 1 euro = 4.5744 lei) din care C+M,

67,692,567.83 lei inclusiv TVA echivalent 14,798,130.43 euro b ) durata de realizare a investiției:

36 luni din care 24 luni de execuție

c) capacități

ECHIPAMENTE SISTEM MANAGEMENT TRAFIC

UM

TOTAL

Stâlp simplu

buc

219

Stâlp consolă

buc

212

Buclă detecție

buc

1332

Semafor vehicule pe stâlp simplu

buc

310

Semafor vehicule pe stâlp consolă

buc

259

Semafor pietoni/cicliști

buc

474

Semafor VID/GIP

buc

88

Dispozitiv Push-Button

buc

344

Dispozitiv acustic

buc

348

Camera de tragere

buc

904

Automat de dirijare a circulației

buc

90

Suprafață carosabil

mp

127329

Semafor prim vehicul

buc

311

Camere pentru detecție trecere pe culoare roșie

buc

2

Camere pentru detecție radar

buc

2

Suprafața trotuar construita

mp

3066

Automat de vinzare tickete de călătorie

buc

8

COMUNICAȚII SI CCTV

Camere video CCTv

buc

88

Sistem comunicații prin fibra optica

ml

65,854.0

Cameră de tragere inclusiv capac 65 x 65 cm pentru rețeaua de fibra optica

buc

1,944.0

CENTRUL DE COMANDA SI CONTROL

Suprafața construita amenajata in Centrul de Comanda si control

mp

56.55

ECHIPAMENTE DE DISPECERAT

Server management, loguri CCTV

buc.

1

Server SQL CCTV

buc.

1

Server CCTv

buc.

2

Server TMS

buc.

1

Server AVL si INFO Calatori

buc.

1

Server RED Light Enforcement

buc.

1

Server management transport public

1

Rack, UPS si Switch

buc.

2

Storage - 150 Tb.

buc.

1

Statii de lucru cu 2 monitoare

buc.

4

Echipament tip Video-Wall, inclusiv Controller

buc.

1

Prioritizare transport public in intersecții pentru fiecare intersecție;

buc.

88

Sistem Control Acces

buc.

1

Sistem detecție si alarmare la efracție

buc.

1

Sistem detecție si alarmare la incendiu

buc.

1

Sistem de stingere incendiu cu gaz inergen

buc.

1

ACTIVE NECORPORALE

buc.

Licența TMS - Municipiul Bacau - pentru integrarea a 88 intersecții

buc.

1

Licența CCTv - Municipiul Bacau - pentru gestionarea a 176 CV IP minim ful 1 HD - Licența de baza

buc.

1

CCTV Licențe pentru echipamente

buc.

88

Licența AVL si Info calatori, inclusiv pentru statii

buc.

1

Licența management transport public

buc.

1

d) Alti indicatori specifici domeniului de activitate

In conformitate cu prevederile Ghidului Specific de finanțare POR 4.1 principalele rezultate ale investiției sunt următoarele:

Creșterea numărului de bicicliști cu 12,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 18,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)

 • -  Creșterea numărului de pietoni cu 12,7% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 15,8% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)

 • -  Creșterea numărului de pasageri transport public cu 10,2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 11,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027)

 • -  Reducerea traficului de autoturisme personal cu 8,9% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 8,0% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027)

 • -  Reducerea cantității de emisii GES cu 5,0% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 4,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027)

Obiectivul proiectului “Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta" vizeaza:

 • -  Prioritizarea mijloacelor de transport public in intersecții

 • -  Prioritizarea biciclistilor in intersecții

 • -  Reducerea emisiilor GES, ca rezultat al reducerii timpilor de așteptare si a numărului de opriri

 • -  Creșterea siguranței circulației auto si pietonale reducerea punctelor de conflict

 • -  Reducerea poluării chimice si sonore, si in subsidiar, o fluenta mai mare a circulației.

Proiectul “Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta" vizeaza următoarele intervenții:

- Crearea unui sistem de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI), in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Regional, Axa 4.1.

în cadrul acestui proiect este eligibilă crearea si extinderea sistemelor de management al traficului, ce pot fi compuse din următoare subsisteme și subactivități, fără ca lista să fie exhaustivă:

 • A) Sisteme de monitorizare video CCTV, mai ales în intersecții, dar și pe traseele de transport public, inclusiv în mijloacele de transport public etc;

 • B) Sisteme de semnalizare și semaforizare adaptivă și sincronizată, ce poate asigura prioritizarea mijloacelor de transport în intersecțiile semnalizate/semaforizate;

 • C) Sisteme de localizare a mijloacelor de transport public urban și de managementul flotei (prin GPS, AVL, etc.);

 • D) Sisteme de informare în timp real a pasagerilor, amplasate în stațiile de transport public;

 • E) Subsisteme aplicație software pentru informarea în timp real a utilizatorilor asupra programului mijloacelor de transport în comun, inclusiv aplicații software pentru planificarea călătoriei;

 • F) Alte sisteme de informare (VMS - sisteme de mesaje variabile);

 • G) Amplasarea de senzori de detectare a vehiculelor;

 • H) Dotarea centrului de comandă pentru managementul traficului, cu componente specifice software și hardware, precum și lucrări de construcții și instalații în cadrul dispeceratelor pentru modemizarea/reabilitarea acestora;

 • I) Lucrări punctuale de reabilitare/modemizare infrastructură rutieră din zona intersecțiilor, necesare pentru a reconfigura fluxurile de trafic corespunzătoare noilor planuri de semaforizare/management de trafic.

 • J) Subsisteme destinate sancționării abaterilor de la regulile de circulație si de amenajare a străzilor (ex: traversarea pe culoare roșie, parcare neregulamentara, blocarea intersecțiilor, etc.) prin module aplicație si echipamente specifice.

 • K) Rețeaua de fibra optica, pentru asigurarea sistemului de comunicații intre punctele semaforizate (intersecții si treceri de pietoni) si Centrul de Management si Comanda.

Sistemul de management integrat al traficului va fi unul modem, dotat cu un sistem de supraveghere cu acoperire asupra sistemului rutier. Dispecerizarea acestuia se va face prin realizarea unui dispecerat unic.

In studiul de fezabilitate au fost prevăzute lucrările și costurile aferente compatibilizării totale a subsistemelor componente ale sistemului de management al traficului și se va avea în vedere posibilitatea extinderii ulterioare spre alte intersecții sau subsisteme.

Subsistemele componente ale sistemului propus sunt:

 • •  subsistem de control al traficului;

 • •  subsistem de monitorizare video a traficului;

 • •  subsistem de comunicații cu fibra optica;

 • •  subsistem de comunicații radio;

 • •  subsistem centru de comanda si control;

 • •  subsistem semnalizare rutieră (marcaje orizontale și verticale)

 • •  subsistem de prioritizare a vehiculelor de transport public în intersecții semaforizate.

 • •  subsistem analiza inteligenta trafic

Implementarea unui sistem integrat de management al traficului va cuprinde cel puțin următoarele activități:

 • -  Sistem de monitorizare video CCTV;

 • -  Prioritizarea transportului in comun la trecerea prin intersecții

 • -  Modificarea temporizărilor semafoarelor în intersecții

Sistemul de management integrat al traficului trebuie să îndeplinească unele condiții minimale, precum:

 • •      Lucru adaptiv la valorile traficului, cu număr predefinit de planuri de semaforizare pentru fiecare intersecție;

 • •      Detecția vehiculelor cu bucle inductive sau bucle virtuale (cu camere de video-detecție a vehiculelor, senzori wireless sau alt sistem de detecție neintruziv);

 • •      Posibilitatea extensiei sistemului prin includerea ulterioară și a altor intersecții;

 • •      Sistemul va permite adăugarea facilă, ulterior, a unui subsistem privind identificarea și alocarea selectivă cu prioritate de trecere pentru anumite categorii de vehicule (mijloace de transport public de persoane, ambulante, vehicule ale pompierilor, poliției, etc.);

 • •      Sistemul va avertiza postul central de comandă referitor la defecțiunile apărute la nivelul detectorilor de trafic din teren, sau va detecta lipsa comunicării datelor dintr-o intersecție;

 • •      Sistemul va oferi posibilitatea configurării timpilor de semaforizare dintr-o intersecție, de la postul central, trecerea în galben intermitent, sau instituirea de „roșu general” în intersecție.

 • •      Sistemul va permite supravegherea video în timp real a sistemului rutier, în zonele cu potențial de risc crescut;

 • •      Comanda, centralizarea și supravegherea video se va face de la o locație centrală ce va avea și rol de nod de dispeceri zare;

Soluția propusa in cadrul Studiului de fezabilitate, este corelata cu rezultatele din măsurătorile de trafic.

In mod concret, obiectivul de investiție este alcătuit din următoarele obiecte:

Centrul de Management si Control - CAEX

Centrul de Management si Control al Sistemului integrat de management trafic care se va implementa in municipiul Bacau va fi localizat in clădirea CAEX, in doua camere disponibile, avand o suprafața totala de [56.55] m2, din care:

Camera 1 destinata pentru [camera supraveghere SMT], suprafața [39.25] m2;

Camera 2 - destinata pentru [Camera servere ], suprafața [17.3] m2;

Asupra acestor încăperi se vor realiza următoarele tipuri de intervenții:

Lucrări de arhitectura: refacere finisaje, tamplarie, specifice noii destinații;

Lucrări de modernizare Instalații (electrice, HVAC, siguranța): specifice noii destinații;

Amplasare de echipamente specifice (servere, video-wall, posturi de lucru, mobilier).

In cadrul echipamentelor de stocare (servere) amplasate in Centrul de Management si Control vor fi instalate aplicațiile de baza pentru sistemele de management trafic, supraveghere video si toate submodulele aferente sistemului integrat: prioritizare mijloace transpot public, detecție nereguli de circulație, parcare neregulamentara, etc.

Echiparea intersecțiilor: semaforizare, camere de supraveghere, senzori de detectare vehicule

Pentru optimizarea traficului si realizarea unei semaforizări conforme cu normele europene si care sa permită identificarea in timp real a valorilor de trafic, comunicarea intre intersecții, modificarea in funcție de valorile de trafic a timpilor de semaforizare pentru o buna fluenta a circulației autovehiculelor si o echipare cu sisteme modeme si rezistente in timp s-au prevăzut următoarele lucrări :

Realizarea canalizatiei electrice in carosabil, trotuar, pista de biciclete sau spațiu verde, in funcție de spațiul optim disponibil.

Ordinea de precădere va fi următoarea: (1) săpătură in canalizatie sub pistele de bicicleta, corelând lucrările de săpătură cu lucrările de amenajare piste de biciclete pe traseele care se suprapun; (2) săpătură in trotuar; (3) săpătură in spațiul verde, fara a afecta rădăcinile arborilor; (4) săpătură in carosabil.

Legaturile intre stâlpii de susținere a semafoarelor cu automatul de dirijare se vor realiza printr-o canalizatie electrica subterana proprie.

Aceasta canalizatie se va realiza prin săpătură deschisa, respectând cotele minime de 0.80 m, sub cota superioara a pârtii carosabile sau a trotuarului, si de 0.80 m sub cota superioara a spațiului verde, conform detaliului de canalizatie electrica anexat.

Pentru traseele principale de canalizatie se vor folosi 2tuburi PHDE d-110mm, iar legaturile cu stâlpii se vor executa cu ltub PHDE d=63mm.

Realizare camere de tragere cu capac

In punctele de traversare a pârtii carosabile si la schimbarea de direcție a traseului canalizatia este prevăzută cu camere de tragere, din beton de ciment, 64x64,

Schimbarea cablurilor de legătură a semafoarelor

Cablurile electrice care fac legătură intre semafoare si automatul de dirijare sunt de tipul Csyy 3-19x1.5.

înlocuirea tuturor semafoarelor existente cu semafoare noi, care folosesc tehnologia tip LED, acestea avand si o vizibilitate mai buna, si costuri de intretinere mai mici si o durata mult mai mare de viata decât semafoarele convenționale cu bec cu incadescenta (se vor refolosi semafoare cu LED existente care sunt in stare buna de funcționare)

Instalarea unor automate de dirijare a circulației noi

înlocuirea automatelor de dirijare cu echipamente care sa permită comunicarea intre intersecții, introducerea de multiprograme sau posibilitatea de a adauga echipamente noi sau cu alte caracteristici (bucle inductive, camere de video detecție etc)

Plantarea de stâlpi de semaforizare noi acolo unde acest lucru este necesar si revopsirea si protejarea stâlpilor existenti care pot fi refolositi

S-a prevăzut montarea de stâlpi simpli si stâlpi cu consola pe drumul principal pentru a dubla semafoarele de vehicule crescând astfel vizibilitatea acestora de la min. 50.00m (conform STAS 1848/4).

Fiecare intersecție de tip trecere de pietoni, va fi prevăzută cu dispozitive acustice ( pentru persoane cu dizabilitati) si cu dispozitive push-button ( pentru confirmarea cererii de trecere a pietonilor) Montarea de bucle inductive de trafic inductive/senzori wireless in carosabil, care sa permită identificarea in mod real si instantaneu a numărului de vehicule care intra sau ies din intersecție. Aceste date permit automatelor de dirijare propuse a dota intersecțiile sa creeze timpi de semaforizare funcție de condițiile de trafic si sa optimizeze la maxim funcționarea intersecțiilor S-a prevăzut amplasarea de bucle de detecție inductive, pe sensurile de intrare si de ieșire din intersecție, pe fiecare sens, cate una pentru fiecare banda de circulație..

După realizarea buclelor de detecție a traficului inductive/senzori wireless, intersecția va putea funcționa in mod adaptiv local.

Realizarea unei comunicații prin fibra optica intre intersecții ajutand astfel la realizarea undei verzi si corelarea in timp real a intersecțiilor, si legătură acestora cu Centrul de Control.

Fiecare traseu de fibra optica are in componenta o canalizatie in care este pozat un tub d=63mm si o camera de tragere din beton de ciment 64x64.

Fiecare intersecție nesemaforizata va fi bransata electric la rețea.

Sistemul de monitorizare video al traficului:

In cadrul acestui subsistem s-a prevăzut echiparea intersecțiilor cu 1-2 camere video conectate la Centrul de Management si Control.

Pentru realizarea acestui proiect se vor folosi camere video de supraveghere IP de exterior si echipament de transmitere date.

Sistemul este compus din:

• stâlpi de susținere a camerelor video;

 • •  fundație stâlpi;

 • •  camere video IP;

 • •  camere video IP pentru recunoașterea automata a numerelor de înmatriculare;

 • •  camere video IP pentru analiza inteligenta a traficului;

 • •  aplicații software;

 • •  realizarea unei canalizatii electrice in carosabil, trotuar si spațiu verde;

 • •  realizarea unei camere de tragere;

 • •  pozarea a 2 tuburi d=63mm;

 • •  pozarea unui cablu de date;

 • •  pozarea unui cablu de alimentare;

 • •  echipamente de transmitere date

 • •  echipamente de afișare a imaginilor video

 • •  echipamente de înregistrare a imaginilor video

 • •  aplicații de management.

Sistemul va cuprinde in urma proiectului:

88 de puncte semaforizate, din care:

 • -  59 intersecții

 • -  29 treceri de pietoni

Cele 88 de puncte cuprind:

 • -  27 de puncte care sunt deja semaforizate

 • -  61 de puncte noi in care se propune amenajarea cu echipare semaforizare si CCtv.

Cele 88 de puncte propuse pentru includerea in Sistemul de management trafic si supraveghere video sunt:

Nr.

Locație pentru intersecții cu prioritate pentru

Tip (intersecție /

Semaforizare

crt.

transportul public local

trecere pietoni)

(existenta /noua)

1

Calea Republicii nr.202 bis intersecție UM Aviație

Intersecție

Existenta

2

Calea Republicii intersecție cu str. Condorilor

Intersecție

Existenta

3

Calea Republicii intersecție cu str. Chimiei și str. Aeroportului

Intersecție

Existenta

4

Calea Republicii intersecție cu str. Aviatorilor

Intersecție

Existenta

5

Calea Republicii intersecție cu str. Narciselor

(DN11)

Intersecție

Existenta

6

Calea Mărășești nr.185 (ORIZONTUL)

Trecere de pietoni

Existenta

7

Calea Mărășești intersecție cu str. Castanilor

Trecere de pietoni

Existenta

8

Calea Mărășești intersecție cu str. Pictor Ion

Intersecție

Existenta

Andreescu

9

Calea Mărășești intersecție cu str. Frasinului

Trecere de pietoni

Existenta

10

Calea Mărășești nr.165 (Piața Sud) (Aleea Eternității)

Trecere de pietoni

Existenta

11

Calea Mărășești intersecție cu str. Spiru Haret și str.

Erou Ciprian Pintea

Intersecție

Existenta

12

Calea Mărășești intersecție cu str. 9 Mai, inclusiv

Trecere Pietoni Policlinica Veche

Intersecție

Existenta

13

Str. 9 Mai intersecție cu str. Ghe. Rusu (Precista)

Intersecție

Existenta

14

Str. 9 Mai intersecție cu str. Alexandru cel Bun

Intersecție

Existenta

15

Str. 9 Mai intersecție cu str. Ana Ipătescu

Intersecție

Existenta

16

Str. 9 Mai intersecție cu str. Dumbravei

Intersecție

Existenta

17

Str. 9 Mai intersecție cu str. Popa Șapcă (Pieții)

Intersecție

Noua

18

Str. 9 Mai nr. 78

Trecere de pietoni

Existenta

19

Str. 9 Mai intersecție cu str. Miorița

Intersecție

Existenta

20

Str. Miorița cu str. Banca Națională

Intersecție

Existenta

21

Str. Miorița cu str. Prelungirea Bradului

Intersecție

Existenta

22

Str. Miorița cu str. Ion Luca (str. Bradului)

Intersecție

Existenta

23

Calea Republicii nr. 190-192 (Capăt linii autobuze)

Intersecție

terminal autobuze

Noua

24

Calea Republicii nr. 174 (Lukoil)

Trecere de pietoni

Noua

25

Str. Gării - Str. Avram Iancu (gară)

Intersecție

Noua

26

Str. Gării - Str. M. Eminescu (gară)

Intersecție

Noua

27

Str. Mărășești - Str. Letea/Milcov (piste de biciclete)

Intersecție

Noua

28

Str. Mioriței - Str. Nordului

Intersecție

Noua

29

Str. Mioriței - Str. Tipografilor

Intersecție

Noua

30

Str. Mioriței - Str. Logofăt Tautu

Intersecție

Noua

31

Str. 9 Mai - Str. Valea Albă

Intersecție

Noua

32

Str. Mioriței (TP) - Mioriței 38

Trecere de pietoni

Noua

33

Str. Mioriței (TP) - Mioriței 8 (restaurant)

Trecere de pietoni

Noua

34

Str. Mioriței - Str. Ardealului - Str. Vrancei

Intersecție

Noua

35

Calea Moldovei nr. 94 (Agricola)

Trecere de pietoni

Noua

36

Str. Ștefan cel Mare nr. 28 (ARENA

MALL/BILLA)

Intersecție

Existenta

37

Calea Moldovei nr. 136 (Școala Gimanzială nr. 9)

Intersecție

Noua

38

Str. Ștefan cel Mare - Str. Iosif Cocea

Intersecție

Noua

39

Str. Ștefan cel Mare - Str. Venus

Intersecție

Noua

40

Str. Ștefan cel Mare - Str. Primăverii

Intersecție

Noua

41

Str. Ștefan cel Mare - Str. Turbinei

Intersecție

Noua

42

Str. Ștefan cel Mare - Str. Valea Roșie

Intersecție

Noua

43

Str. Ștefan cel Mare - Str. Aprodu Purice (TP Sud)

Trecere de pietoni

Noua

44

Calea Moldovei (Trecere Pietoni) - Ecaterina

Teodoroiu

Intersecție

Noua

45

Calea Moldovei - Str. Arinilor (Trecere Pietoni)

Intersecție

Noua

46

Str. Milcov - Str. Alecu Russo

Intersecție

Noua

47

Str. Milcov - Str. Stadionului

Intersecție

Noua

48

Str. I.L. Caragiale - Str. Ana Ipătescu

Intersecție

Noua

49

Str. I.L. Caragiale - Str. Livezilor

Intersecție

Noua

50

Str. Milcov - Str. Letea

Intersecție

Existenta

51

Str. Milcov (2 Trecere Pietoni) - Bazar

Trecere de pietoni

Noua

52

Str. Milcov (Trecere Pietoni)

Trecere de pietoni

Noua

53

Str. Milcov (Trecere Pietoni) - Pompieri

Trecere de pietoni

Noua

54

Str. Milcov (Trecere Pietoni) - Milcov nr. 11

Trecere de pietoni

Noua

55

Str. Milcov - Str. Viorelelor

Intersecție

Noua

56

Str. Milcov - Str. Mircea Eliade

Intersecție

Noua

57

Vadul Bistriței (Trecere Pietoni)

Trecere de pietoni

Noua

58

Vadul Bistriței (Trecere Pietoni)

Trecere de pietoni

Noua

59

Str. George Bacovia nr. 4 (girație statuie Ștefan cel Mare)

Trecere de pietoni

Noua

60

Str. Energiei (RCS RDS si BCR)

Trecere de pietoni

Noua

61

Str. Energiei - Str. Erou C.M. Hasan

Intersecție

Noua

62

Bd. Unirii (TP) - Parcul Catedralei

Trecere de pietoni

Noua

63

B-dul Unirii intersecție cu str. I.L.Caragiale

Intersecție

Existenta

64

B-dul Unirii intersecție cu str. Nicu Enea

Intersecție

Existenta

65

B-dul Unirii nr.l 1

Trecere de pietoni

Noua

66

Calea Romanului intersecție cu Calea Bârladului

Intersecție

Existenta

67

Calea Romanului nr.l44

Trecere de pietoni

Noua

68

Calea Bârladului - Str. Triumfului

Intersecție

Noua

69

Str. Arcadie Șeptilici - Bd. Vasile Pârvan

Intersecție

Noua

70

Bd. Vasile Pârvan - Str. Gh. Donici

Intersecție

Noua

71

Trecere Pietoni Calea Moinești - Cabinet Medical (Arcadie Șeptilici)

Intersecție

Noua

Ihb

72

Calea Moinești - Str. Abatorului

Intersecție

Noua

73

Str. Zefirului - Str. Hatman Berescu

Intersecție

Noua

74

Str. Hatman Berescu - Str. Aprodul Purice

Intersecție

Noua

75

Str. Hatman Berescu - Str. Aprodul Purice

Intersecție

Noua

Nr.

crt.

Locație pentru intersecții cu prioritate pentru biciclisti

1

Str. N. Bălcescu nr. 12 (Luceafărul)

Trecere de pietoni

Existenta

2

Str. N. Bălcescu - Alee legătură cu Str. Mihai

Viteazul

Intersecție

Noua

3

Calea Mărășești - Str. N. Bălcescu - Str. I.S. Sturza

Intersecție

Noua

4

Calea Mărășești nr. 10 (Oficiu Postai nr. 10)

Trecere de pietoni

Noua

5

Calea Mărășești nr. 6 (Primărie)

Trecere de pietoni

Noua

6

Calea Mărășești nr. 2-4 (Prefectura și CJ

Bacău/Piața Tricolorului)

Trecere de pietoni

Noua

7

Calea Mărășești nr. 4 (Agricola)

Trecere de pietoni

Noua

8

Bd. Unirii - Str. Tecuciului - Calea Romanului

Intersecție

Noua

9

Str. Spiru Haret - Str. Carpați - Str. A. Tolstoi

Trecere de pietoni

Noua

10

Gh. Donici Trecere Pietoni Gară

Trecere de pietoni

Noua

11

Str. George Bacovia - Str. Națională

Intersecție

Noua

12

Str. George Bacovia (Trecere Pietoni) - colegiu

Trecere de pietoni

Noua

13

Str. Venus - Str. Prieteniei

Intersecție

Noua

Alături de intervențiile propuse pentru amenajările de intersecții, se propune realizarea unui trotuar pe partea stanga de deplasare (spre centru) a Bd. Calea Republicii, de la Statia FNC pana la intersecția cu str. Condorilor, in suprafața totala de 4130 mp.

Infrastructura comunicat»

Principala problema tehnica care poate apărea la implementarea unui sistem complex de management trafic si supraveghere video, integrat și cu componenta de prioritizare a vehiculelor de transport public, gestionarea informațiilor distribuite către călători și ticketing, este volumul mare de date care trebuie transportat de la fiecare locație la Centrul de Comanda si Control, acesta fiind nodul central al sistemului, dar si locul in care se stochează si procesează toate datele provenite din teren, sigur, fiabil si in timp real.

Acest volum mare de date trebuie stocat, criptat si trimis la serverul din centrul de control simultan de la toate echipamentele din sistem. Pornind de la aceasta situație, sistemul trebuie implementat pe o rețea de transmitere a datelor cu viteza mare in întreg orașul.

Soluția pentru asigurarea comunicațiilor sistemului propus pentru muncipiul Bacau este utilizarea unei rețele virtuale de comunicații, cu conectare la fiecare locație in parte si canale tip VPN (Virtual Private Network - rețea privata virtuala) la Centrul de Comanda si Control. Acest tip de rețea permite realizarea unei legături securizate de date utilizând orice modalitate fizică de transmitere a informațiilor (cablu / fibră optică / legătură radio). în acest mod, legătura de date necesară funcționării Centrului de Comandă și Control nu este limitată la o anumită soluție tehnică particulară, ci se poate implementa indiferent de tipul de rețea fizică de comunicații.

Cablurile de fibra optica vor fi amplasate in canalizație proprie.

Canalizația de fibra optică va fi realizată cu tuburi PEHD d=63-110mm, pe ambele parti ale unei străzi pentru asigurarea redundantei si a siguranței comunicațiilor, dar si pentru evitarea subtraversarilor numeroase ale pârtii carosabile.

In zonele unde traseul de fibra optica nu poate fi asigurat prin canalizatii subterane, pentru evitarea amplasării acestuia aerian, s-a prevăzut amplasarea de acces point-uri care vor asigura transmiterea datelor intre punctele de capat ale rețelei.

Soluția va fi utilizata pentru următoarele locații:

 • - Pasajul subteran pentru deplasări nemotorizate Gara CFR Bacau - nr. cadastrale 68844, 68844 -C56, 60885,60885 - C6,60885 - C7, 6900, 6900 -C55, 6900 - C56, 6900 - C57, 6900 C58

 • - Acces Curte CAEX - Imobil propus pentru Centrul de Comanda si Control - Clădirea C84197 -C2

 • - Bd. Republicii - Nr. topografic 458/1/1/12

 • - Zona adiacenta nr. cadastral 65372

Pentru toate intersecțiile, cat si pentru legătură cu Centrul de Control (CAEX) s-a prevăzut realizarea unei comunicații prin fibra optica intre intersecții ajutand astfel la realizarea undei verzi si corelarea in timp real a intersecțiilor.

Traseul de fibra optica va fi realizat pe următoarele artere:

FO bd. Republicii - in trotuare, stanga-dreapta

FO pasaj Letea

FO Calea Marasesti - sub pista de biciclete

FO 9 Mai - in trotuare, stanga-dreapta

FO Mioriței — sub pista de biciclete

FO Gării - sub pista de biciclete

FO Pasaj CFR Gara

FO Ștefan cel Mare - in trotuare

FO Calea Moldovei - in trotuare

FO Vadu Bistriței - sub pista de biciclete

FO Milcov in trotuare

FO I.L.Caragiale in trotuare

FO Energiei - in trotuare

FO George Bacovia - in trotuare

FO Unirii - sub pista de biciclete

FO Calea Romanului - in trotuare

FO Calea Bârladului sub pistele de biciclete

FO Vasile Parvan - sub pistele de biciclete

FO Gheorghe Donici - sub pistele de biciclete

FO Str. Gen.Vasile Gușa - sub pistele de biciclete

FO str. Constantei - sub pistele de biciclete

FO Calea Moinesti - in trotuare

FO Aprodu Purice - in trotuare

FO Hatman Berescu - in trotuare

FO Nicolae Balcescu - sub pistele de biciclete.

Infrastructura rutiera si pietonaia

Proiectul cuprinde si o componenta de realizare'modemizare a infrastructurii pietonale si rutiere, in punctele cuprinse in sistemul de management trafic, dar si in urma realizării lucrărilor de amplasare a cablurilor de fibra optica.

Adițional lucrărilor de infrastructura cuprinse in cadrui proiectului se va construi trotuarul de pe Bd. Republicii partea stanga, sens de mers spre centru cuprins intre Calea Republicii 190-192 (capat linie Autobuze) si intersecția cu Strada Condorilor.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Bacău, aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta” în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

f) Surse de finanțare:

- fonduri de la bugetul local, de la bugetul de stat, prin Programe ale Uniunii Europene si/sau alte fonduri constituite conform legiiAdrian


Director ADL Bacău in Constantin Angliei


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NR. 10302/04.10.2019

CĂTRE

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ BACĂU

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG

nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta”, în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de 04.10.2019 să le depuneți în format letric Ia Secretarul General al Municipiului Bacău.


SECRETARUL GENERAL


AL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

NR. 10302/ 04.10.2019

RAPORT

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta”

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:

 • - Prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care precizează:

art. 44 Aprobarea proiectelor de investiții publice locale

(1) Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative.

 • - Prevederilor art. 5 (1) lit. ”a” alin (ii) și art. 7 alin (1) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentașiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare care precizează:

Art. 5 (1) Documentațiile tehnico-economice se elaborează pe faze de proiectare, astfel:

a) in cazul obiectivelor noi de investiții:

(ii) studiu de fezabilitate

Art. 7 (1) Studiul de fezabilitate este documentația tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în nota conceptuală și în tema de proiectare și, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează și propune minimum două scenariî/opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat și documentat, scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiții.

 • - Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care precizează:

Art. 140 (1) Dună desfășurarea ședinței, hotărârile consiliului local se semnează de către președintele de ședință și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(3)Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. în acest caz, în următoarea ședință a consiliului local, depune în scris și expune în fața acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

Art. 154 (1) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a ordonanțelor si hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, a dispozițiilor președintelui consiliului județean, precum si a hotărârilor consiliului județean, in condițiile legii

Art. 196 (1) In exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritatile administrației publice locale adopta sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmeaza:

a) consiliul local si consiliul județean adopta hotarari

Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele administrative prevăzute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptării, respectiv emiterii

Art. 243 (l)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale Îndeplinește, in condițiile legii, următoarele atribuții:

 • a)  avizeaza proiectele de hotarari si contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului, respectiv ale președintelui consiliului județean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului județean, după caz;

 • b) participa la ședințele consiliului local, respectiv ale consiliului județean

 • - Prevederilor art. 129 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care precizează:

Art. 129 (2) Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuții:

b) atribuții privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orașului sau municipiului

(4) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii;

 • - și poate fi supus spre dezbatere


  DIRECTOR/EXECUTIV

  CIPRIA
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ BACĂU

Nr./O3^//)47PJM

RAPORT

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta” cod SMIS 128427

Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea documentația tehnico-economică -faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta”, cod SMIS 128427 .

Sistemul de management integrat al traficului va fi unul modem, dotat cu un sistem de supraveghere cu acoperire asupra sistemului rutier. Dispecerizarea acestuia se va face prin realizarea unui dispecerat unic.

In studiul de fezabilitate au fost prevăzute lucrările și costurile aferente compatibilizării totale a subsistemelor componente ale sistemului de management al traficului și se va avea în vedere posibilitatea extinderii ulterioare spre alte intersecții sau subsisteme.

Documentele tehnico-economice supuse aprobării au fost întocmite în conformitate cu cerințele tehnice, normativele și legislația în vigoare, iar finanțarea obiectivelor va fi asigurată conform programului de investiții, motiv pentru care avizăm favorabil proiectul de hotărâre în forma propusă.

DIRECTOR

Adria


onstantin AnghelROMÂNIA

Consiliul Local Bacâu

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ BACĂU


Municipiul Bacău, Calea Mărășești nr. 6, cod 600017, Tel/Fax: 0234/512726, email: office®,adlbacau.ro, website: www.adlbacau.ro

Nr. ADL 269/04.09.2019

Primăria Mun. Bacău nr. 10290/04.09.2019

Referatprivind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta” cod SMIS 128427

Primăria Municipiului Bacău a depus mai multe cereri de finanțare prin POR 2014-2020 -Axa 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, cu scopul atragerii fondurilor nerambursabile alocate.

Una dintre prioritățile de investiții pe axa prioritară 4 este si 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Ca urmare a aplicării mecanismului de contractare din cadrul ghidului specific aferent apelului de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1 precum și a încadrării proiectului „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta” cod SMIS 128427 în alocarea financiară a acestui apel, proiectul se află în etapa precontractuală conform adresei nr. 25950 01/26.09.2019, înregistrată în cadrul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău nr. 539 din 27.09.2019.

Pentru continuarea procesului anterior menționat avem obligația de a transmite, ca anexe obligatorii la contract, conform Ghidului general și specific pentru Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Hotărârea Consiliului Local de aprobare a documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici, actualizată conform cerințelor din etapele de verificare.

Obiectivul proiectului “Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local fi a deplasărilor cu bicicleta” vizează:

 • -  Prioritizarea mijloacelor de transport public în intersecții;

 • -  Prioritizarea bicicliștilor în intersecții;

 • -  Reducerea emisiilor GES, ca rezultat al reducerii timpilor de așteptare și a numărului de opriri;

 • -  Creșterea siguranței circulației auto și pietonale precum și reducerea punctelor de conflict;

 • -  Reducerea poluării chimice și sonore, și în subsidiar, o fluență mai mare a circulației.

Față de cele prezentate propunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Bacău, aprobarea documentației telmico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta” cod SMIS 128427, întocmit de S.C. FIP Consulting S.R.L. ONEȘTI, în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Valoare totală a investiției:

91,429,550.68 lei inclusiv TVA echivalent 19,987,222.52 euro, (la curs l euro = 4.5744 lei) din care C-M,

67,692,567.83 lei inclusiv TVA echivalent 14,798,130.43 euro

în conformitate cu art. 44 din Legea nr. 273/2006 referitor la finanțele publice locale, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Bacău, aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta” cod SMIS 128427.

Finanțarea obiectivului mai sus menționat va fi asigurată din bugetul local și fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere adresa transmită de ADR NORD-EST nr. 25950/26.09.2019, înregistrată în cadrul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău cu nr. 539/27.09.2019, în care se solicită transmiterea Hotărârii de Consiliu Local privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehico-economici, până în data de 07.10.2019, vă rugăm să introduceți peste ordinea de zi, din ședința extraordinară din data de 07.10.2019 și acest proiect care se află în etapa precontractuală.

Director ADL Bacău

Adrian Constantin Anghel


-r

~ i V                   . i_- 1 ■ \n+‘ î

' rr-I^L   ■* J'J* ,3

/.....i

J

<        rj


■ri-

. *4#,5< £

\ VM

£


'             ’W                                                                                     -.n> ’-’țtv.       ■        -..h        --j.i .

►'hj ’

.X

f

\ ■            @9

■ Va /.’ •' ■■■      ' ■•V-rC'’!                            J**


L\ h

eXsS-"■■ f■ vii f 1

*"                    1 I1          ■ ’     W

/ l'       ^7” IU'. •          *

VW47»

Proiect nr:

38/2018i yl g-.


Obiectul 1 - Calea Republicii nr.202 intersecție UM Aviație- ^LEGENDA

L2JZJ

Parte carosabilă reabilitată

---

Borduri existente

Semafor vehicule

P2

Semafor pietoni

Semafor galben intermitent pietoni

VID 1

Semafor verde intermitent vehicule

Buclă inductivă trafic

S1«

Stâlp simplu pentru semafor

Stâlp consolă pentru semafor

Marcaje longitudinale

Marcaje transversale


Note:

 • 1. Semafoarele pentru vehicule amplasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.

  Manager proiectFAZA: SF Proiect nr 38/2018

PLANȘA NR.


C1-P01


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63. mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu Bogdanjp

Desenat

ing. Dogariu Bogdan.?

TI Tiii/s 1

Manager proiect

Radu Andronic

/  »r n țj t

tai, *//

Semafor pietoni

Semafor galben intermitent pietoni

Semafor verde intermitent vehicule


rV.           1


Note:

. Semafoarele pentru ve mafoafe prim-vehicul.

2\La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și diapozitive acustice pentru nevăzători.

In zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru ioritizarea pcestora.

A


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu Bogdan/^

Desenat

ing, Dogariu Bogd^fF

Manager proiect

Radu Androntc

T IN vasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de
Proiectat

f/li,

ing. Dogariu Bogdan^

Desenat

ing. Dogariu BogqiCO

Manager proiect

Radu Andronic     n;

”'&R.L    *Z


Sistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA:

SF Proiect nr 38/2018

IȘCARA:

Titlu planșa:

PLANȘA

1:500

NR.

DATA:

Plan de situație proiectat

03.2019

Calea Marasesti nr.185 (ORIZONTUL)

C1-P06
Note:

 • 1. Semafoarele pentru vehicule amplasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

Sistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local și a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA:

SF Proiect nr: 38/2018

J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu Bogdan s,

5CARA:

Titlu planșa:

PLANȘA NR.

Desenat

ing. Dogariu Bogdafto

“TP 5

\l:500

Manager proiect

I CC

Radu Andronic

NI

5 s

Al. »/

ZDATA:

'03.2019

Plan de situație proiectat

Calea Marasesti intersecție cu str. Pictor Ion Andreescu

C1-P08Obiectul 10 - Calea Marasesti nr. 165 (Piața Sud) (Aleea Eternității)-^


LEGENDA

Parte carosabilă reabilitată


Borduri existente


Semafor vehicule


P2


Semafor pietoni

Semafor galben intermitent pietoni

Semafor verde intermitent vehicule


Buclă inductivă trafic


Stâlp simplu pentru semafor

Stâlp consolă pentru semafor

Marcaje longitudinale

Marcaje transversale
 • 1. Semafoarele pentru semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru ^rioritizarea acestora.


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Stenicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău J40/292/2006


Sistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local și a deplasărilor cu bicicleta


Proiectat


Desenat


Manager proiect


ing. Dogariu Bogdar/£


ing. Dogariu BogdaflCOTitlu planșa:


Plan de situație proiectat

Calea Marasesti nr.165 (Piața Sud) (Aleea Eternității)


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


C1-P10


ObiectuH 1 - Calea Marasesti intersecție cu y / str. Spiru Haret si str. Erou Ciprian Pintea f


A2

Spitalul JudețeanLEGENDA

Parte c^fbsabilă reabilitată

/•           Borduri existente

ZV2.1 IA Semafor vehicule

P2 Semafor pietoni


Semafor pietoni

Semafor galben intermitent pietoni

Semafor verde intermitent vehicule

Buclă inductivă trafic


Stâlp simplu pentru semafor Stâlp consolă pentru semafor

Marcaje longitudinale

Marcaje transversale


Note:

 • 1. Semafoarele pentru vehicule amplasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Stanicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006


Sistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local și a deplasărilor cu bicicleta


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU


FAZA:

SF Proiect nr 38/2018


Proiectat


Desenat


Manager proiect


ing. Doganu Bogdan


ing. Dogariu Bogdarw


\\*

Radu Andronic V.< i


CARA:

1:500


Titlu planșa:


Plan de situație proiectat

Caiea Marasesti intersecție cu str. Spiru Haret si str. Erou Ciprian Pintea


PLANȘA NR.


Cl-PULEGENDA

1______________________J

Parte carosabilă reabilitată

Borduri existente

V21AA

Semafor vehicule

P2

Semafor pietoni

Semafor galben intermitent pietoni

<< VID 1

Semafor verde intermitent vehicule

r^n

Buclă inductivă trafic

S1>

Stâlp simplu pentru semafor

, . V '     •

Stâlp consolă pentru semafor

Marcaje longitudinale

Marcaje transversaleProiectant

S C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu Bogdan

Desenat

ing. Dogariu Bogda^

oi “w

Manager proiect

l!CQ

RaduAndronic

“WLTING vv-


Ih
Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu Bogd^

Desenat

ing. Dogariu Bo^jaț. (

S44t rtki J

Manager proiect

Radu Andronic xSfe,

f * N Q //

s.rA

DATA:

03.2019

I                                            I

LEGENDA

Parte carosabilă reabilitată

Borduri existente

V21||

Semafor vehicule

P2

Semafor pietoni

◄ '

Semafor galben intermitent pietoni

VID 1

Semafor verde intermitent vehicule

rei~|

Buclă inductivă trafic

sie

Stâlp simplu pentru semafor

Stâlp consolă pentru semafor

----—

Marcaje longitudinale

Marcaje transversale


I NR. 07238Note:

 • 1. Semafoarele pentru vehicule amplasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzâtori.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Stenicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

340/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu BogdarT

Desenat

ing. Dogariu Bogdațț

Manager proiect

Radu Andronic

Sistem de management al traficului pentru prlotizarea coridoarelor de trasport public local și a deplasărilor cu bicicletaC1-P15
Note:

 • 1. Semafoarele pentru vehicule amplasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietonj dispozitive acustice pentr

 • 3. în zonele traversate prioritizarea acestora.


I—I

LEGENDA

Parte carosabilă reabilitată

Borduri existente

V2.l||

Semafor vehicule

P2

Semafor pietoni

Semafor galben intermitent pietoni

<< VID 1

Semafor verde intermitent vehicule

r~Bî~~t

Buclă inductivă trafic

S1>

Stâlp simplu pentru semafor

e

Stâlp consolă pentru semafor

——-—

Marcaje longitudinale

Marcaje transversaleProiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slânicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu Bogdan

Desenat

ing. Dogariu Bogdani/

Manager proiect

Radu Andronic

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAUC1-P16


■sr “V $  -■'—“—*—n

LEGENDA          \

\          \ X

Parte carosabilă reabilitată \

1_____________________________________________1

Borduri existente

V21iA

Semafor vehicule           X

P2

Semafor^iețgnik^          . X

Semafor galben intermitent pietoni^

VID 1

Semafor verde intermitent vehicule X

I B1 |

Buclă in^Uctivă trafigX

st»

Stâlp simplu pentru semafor

Stâlp consolă pentrhsemafor \

>


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău .140/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu Bogdan /

Desenat

ing. Dogariu Bogdan/6

1 f -rt»*

Manager proiect

v?

Radu Andronic     V

.    ULJ IN


Sistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local și a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr: 38/2018

ȘSCARA:

Titlu planșa:

PLANȘA

ții 500

NR.

JDATA:

Plan de situație proiectat

63.2019

Str. 9 Mai intersecție cu str, Popa Șapca (Pietii)

C1-P17
1 oo<

L f M V

11

MDie:

i'i       \ -

>7      X^îBÎ'V/*


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.l

str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud

J40/292/2006

. Bacău

Proiectat

ing. Dogariu Bog

Desenat

ing. Dogariu Boț

f©®N

Manager proiect

Radu Andronic

Ți-

\ *//f'l


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.l str. Slănicului nr, 63, mun. Onești, juc J40/292/2006

=t.L.

. Bacău

Proiectat

ing. Dogariu Bogdaț^

Desenat

------------pi*— ing. Dogariu Bogaml

F?

Manager proiect

V*

Radu Andronic

si

SCARA:

1:500CZZZI

LEGENDA

Parte carosabilă reabilitată

Borduri existente

V2.l|i

Semafor vehicule

P2

Semafor pietoni

◄ '

Semafor galben intermitent pietoni

-< VID 1

Semafor verde intermitent vehicule

ren

Buclă inductivă trafic

S1«

Stâlp simplu pentru semafor

Stâlp consolă pentru semafor

-—

Marcaje longitudinale

Marcaje transversale


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S R L str. Slănicului nr, 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu Bogdan^

Desenat

ing. Dogariu Bogdă

Manager proiect

Vl*

RaduAndronic

S.Rlrt     */


Obiectul 21 - Str. Miorița - str. Prelungirea Bradului- -..

V2l||

^P2


Semafor pietoni

Semafor galben intermitent pietoni

Semafor verde intermitent vehicule

Stâlp simplu pentru semafor Stâlp consolă pentru semafoi; Marcaje longitudinale Marcaje transversale


Note:

 • 1. Semafoarele pentru vehi semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.
Sistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local șl a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr: 38/2018

^CARA:

* Vt.

Titlu planșa:

PLANȘA

A 500

NR.

J^ATA:

03.2019

Plan de situație proiectat

Calea Republicii nr. 190-192 (Capat linii atobuze)

C1-P23


Obiectul 24 - Calea Republicii nr. 174- -


I                                            I

LEGENDA

Parte carosabilă reabilitată

Borduri existente

«’iA

Semafor vehicule

P2

Semafor pietoni

tF

Semafor galben intermitent pietoni

<< VID 1

Semafor verde intermitent vehicule

r^n

Buclă inductivă trafic

51 •

Stâlp simplu pentru semafor

Stâlp consolă pentru semafor

Marcaje longitudinale

Marcaje transversaleNote:

1. Semafoarele pentru vehicule amp

emafoare prim-vehicul.

. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru piforitizarea acestora.


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu Bogdan /

Desenat

ing. Dogariu Bogdanii^

Oftlf

Manager proiect

Radu Andronic      \

s

V-L.

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

ȘȘCARA: w°° w— kJJATA: 03.2019


Titlu planșa:


Plan de situație proiectat

Calea Republicii nr. 174 (Lukoil)


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


C1-P24
X V

|g fi

'VrWL X \ WW X Ț

u--            X


S.C. FIP CONSULTING S.R.L,

str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu Bogdan/^

Desenat

ing. Dogariu Bogd4r

LEGENDA

Parte carosabilă,reabilita

Borduri existente

Semafor vehicule


Semafor pietoni

Semafor galben intermit

Semafor verde intermitent vehicule


 • 1. Semafoarele pentru vehicule amplasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.

Proiectant


SC. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63. mun. Onești, jud. Bacău J40/292/2006


Sistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local și a deplasărilor cu bicicleta


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


Proiectat


ing. Dogariu Bogdan


Titlu planșa:


Desenat


ing. Dogariu Bogdan^*


Manager proiect


Radu Andronic


Șfcsoo

4-

I4ATA:

£6.2019


PLANȘA NR.


Plan de situație proiectat

Str. Gării - Str. M. Eminescu (gara)


C1-P26Ml

1

Mt

B9~Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu Bogdane?

Desenat

ing. Dogariu Bogdâp' '

Manager proiect

Radu Andronic      >

U.

■ -4

DATA:

03.2019
-Obiectul 29 - Str. Mioriței - Str. Tipografilor


NR. 07238


Note:

 • 1. Semafoarele pentru vehicule-semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.


J

\iX

Ai

Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006

Sistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local și a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr: 38/2018

Proiectat

ing. Dogariu Bogdan-^

SCARA:

Titlu planșa:

PLANȘA NR.

Desenat

f/to'

ing. Dogariu Bogctyfr -

îjl:500

Manager proiect

Radu Andronic

s

s.

'DATA:

03.2019

Plan de situație proiectat

Str. Mioriței - Str. Tipografilor

C1-P29


So


r v


vProiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Siantculul nr. 63. mun. Onești, jud. Bacău J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu Bogdan Z

Desenat

ing. Dogariu BogdaqM

fiii ■>..

Manager proiect

Radu Andronic

<i/v

*


P2

VID 1

|~~bT~|

S1«
LEGENDA

Parte carosabilă reabilitată


Semafor pietoni

Semafor galben interiyrtent pietoni Semafor verde intermitent vehicule


Stâlp simplu pentru semafor

Stâlp consolă pentru semafor

Marcaje longitudinale

Marcaje transversale


L 1 V’ 1

/

/   .4

f       A

A4                  \ '• l 1

cL 1 B6 11    ——

t /

I n.                   ____


(pavele)


ipdvde)Note:

 • 1. Semafoarele pentru vehicule amplasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.


■ J ,        A4

Proiectant

SC. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Stenicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006

Sistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local și a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA:

SF Proiect nr: 38/2018

Proiectat

ing. Dogariu Bogdan

SCARA:

5^:500

Titlu planșa:

Plan de situație proiectat

Str. 9 Mai - Str. Valea Alba

PLANȘA NR.

C1-P31

Desenat

ing. Dogariu Bogdarwă

Manager proiect

Radu Andronic     \X{

j. ;

^A.C^

Wl

3J0ATA:

^3.2019

Str Mioriței (asfalt)


Str Mioriței


Buclă inductivă trafic


Stâlp simplu pentru semafor

Stâlp consolă pentru semafor

Marcaje longitudinale

Marcaje transversale


I

oo Ol o oo oo


plasate pe stâlp


oni vor fi montate dispo dispozitive acustice pentru nevăzătofii 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor nonta £gjățfoarl pentru prioritizarea acestora.                                    —    1

(asfalt)Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Stenicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu Bogdan

Desenat

ing. Dogariu Bogdan fl<.

Manager proiect

\\J

Radu Andronic     v

o. s\uSistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local și a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr: 38/2018

fcCARA:

Titlu planșa:

PLANȘA

iYBOO

NR.

WCTA:

Plan de situație proiectat

^3.2019

Str. Mioriței (TP) - Mioritei38

C1-P32Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr, 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu Bogdan Z

Desenat

ing, Dogariu Bogdan/^

Manager proiect

VV* Radu Andronic    w

k\\U.  *


ih
LEGENDA

1 1

Parte carosabilă reabilitată

Borduri existente

Semafor vehicule

P2

Semafor pietoni

1

Semafor galben intermitent pietoni

VID 1

Semafor verde intermitent vehicule

r~Bî~i

Buclă inductivă trafic

S1>

Stâlp simplu pentru semafor

Stâlp consolă pentru semafor

Marcaje longitudinale

Marcaje transversale


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slărticului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu Bogdaft^

Desenat

ing. Dogariu Bocra

Manager proiect

Radu Andronic

sX

77J

11IW u //


Obiectul 35 - Calea Moldovei nr. 94 (Agricola)--,

Borduri existente


Semafor vehicule


V2.l|i

P2


Semafor pietoni

Semafor galben intermitent pietoni

Semafor verde intermitent vehicule

Buclă inductivă traficSemafoarele pentru vehicule amplasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul.

a fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și diapozitive acustice pentru nevăzători.

zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru pri^ritizarea acestora.

Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu Bogdan /.

Desenat

ing. Dogariu Bogdanii

1       f ■.

Manager proiect

Radu Andronic      \

17 5 u " < l'V

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAUFAZA: SF Proiect nr 38/2018

PLANȘA NR.

Plan de situație proiectat

Calea Moldovei nr. 94 (Agricola)

C1-P35Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Stanicului nr. 63, mun. Onești jud. Bacău

J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu Bogdan

Desenat

ing. Dogariu Bogdaq'25

firi         ■

Manager proiect

V*

Radu Andronic


Sistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local și a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr 38/2018

SCARA:

Titlu planșa:

PLANȘA

â:50°

NR.

k // '/DATA:

u3.2019

Plan de situație proiectat

Str. Ștefan cel Mare nr. 28 (Arena Mall/Billa)

C1-P36

Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str, Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu Bogdî^v

Desenat

ing. Dogariu Bogtfăn

|(CQj|

Manager proiect

Vk*

Radu Andronic

SUlTINQ/LEGENDA

I                                            l

Parte carosabilă reabilitată

Borduri existente

V2.l||

Semafor vehicule

P2

Semafor pietoni

◄ ’

Semafor galben intermitent pietoni

<< VID 1

Semafor verde intermitent vehicule

reT-]

Buclă inductivă trafic

S1>

Stâlp simplu pentru semafor

Stâlp consolă pentru semafor

Marcaje longitudinale

Marcaje transversale


pentru vehicule amplasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare p\m-vehicul.

2. La fiecare t

dispozitive

3        le traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru

pițoritizarea acestora.
Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogari u Bogdan /

Desenat

ing. Dogariu Bogdani/^

Manager proiect

W Radu Andronic

a pVl. v

Semafor pietoni

Semafor galben intermitent pietonj

Semafor verde intermitent vel


Stâlp simplu pentru s

Stâlp consolă pentru sțmafor Marcaje longitudinale Marcaje transversa


072.Note:

 • 1. Semafoarele pentru vehicule amplasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63. mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu Bogdan

Desenat

ing. Dogariu Bogdan 1

V)

Manager proiect

Radu Andronic

*

¥&ULTi

Sistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local ți a deplasărilor cu bicicletaFAZA:

SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


C1-P40

LEGENDA

I ......... I

Parte carosabilă reabilitată

Borduri existente

V2l£|

Semafor vehicule

P2

Semafor pietoni

Semafor galben intermitent pietoni

VID 1

Semafor verde intermitent vehicule

Buclă inductivă trafic

S1>

Stâlp simplu pentru semafor

Stâlp consolă pentru semafor

Marcaje longitudinale

Marcaje transversale


Note:

 • 1. Semafoarele pentru vefycule amplasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare tree pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acțstice pentru nevăzători.

3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora,Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006

Sistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local și a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr 38/2018

Proiectat

ing. Dogariu Bogdan/x

r'T z 1

SCARA:

Titlu planșa:

PLANȘA NR.

Desenat

ing. Dogariu Bogdan^

AH

ST» -r. . .

Ju:500

Manager proiect

Radu Andronic

^77

\r *-' *N(j

/DATA:

03.2019

Plan de situație proiectat

Str. Ștefan cel Mare - Str. Turbinei

C1-P41
LEGENDA

Parte carosabilă reabilitată


Borduri existente


Semafor vehicule


Semafor pietoni


Semafor galbenj


S|plp simplu pentru semafor

Stâlp consolă pentru semafor

Marcaje longitudinale

G7;


Note:

 • 1. Semafoarele pentru vehicule amplasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.

—*

«■*

1 < 1

(pamant)


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Stanicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

Sistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local și a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA:

SF Proiect nr 38/2018

J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu Bogdan^

SCARA:

Titlu planșa:

PLANȘA NR.

Desenat

-

ing, Dogariu Bogc gn

^500

Manager proiect

Radu Andronic      o.

P'LTINd

’-’B.lZ    ♦/

TOATA:

03.2019

Plan de situație proiectat

Str, Ștefan cel Mare - Str. Aprodu Purice (TP Sud)

C1-P43


Obiectul 44 - Calea Moldovei (Trecere Pietoni) - Ecaterina TeodoroiuI

LEGENDA

Parte carosabilă reabilitată

Borduri existente

V21||

Semafor vehicule

P2

Semafor pietoni

Șl»

Semafor galben intermitent pietoni

<< VID 1

Semafor verde intermitent vehicule

rrn

Buclă inductivă trafic

S1<

Stâlp simplu pentru semafor

Stâlp consolă pentru semafor

Marcaje longitudinale

Marcaje transversale


*

-Note:

 • 1. Semafoarele pentru vehicule amplasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006

Proiectat

ing. Dogariu BogdâhJ6

773/

Desenat

ing. Dogariu Bogoari

ij

PMl

Manager proiect

HCQJJtS!

Radu Andronicîk q. S.

U.

•Bj

wng//

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

SCARA:

1:500

Sistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local și a deplasărilor cu bicicleta

DATA:

03.2019


Titlu planșa:


Plan de situație proiectat

Calea Moldovei (Trecere Pietoni) - Ecaterina Teodoroiu


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


Note:

 • 1. Semafoarele pentru vehicule amplas e stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.

  AIA


  Stâlp simplu pentru semafor

  Stâlp consolă pentru semafor

  Marcaje longitudinale

  Marcaje transversale


  Proiectant

  S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

  str. Slânicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

  J40/292/2006

  Proiectat

  ing. Dogariu Bogdan

  Desenat

  ing. Dogariu Bogdanq

  Manager proiect

  Radu Andronic

  DARA:

  :500

  ZDATA:

  03.2019


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018

PLANȘA NR.

Plan de situație proiectat

Calea Moldovei - Str. Arinilor (Trecere Pietoni)

Obiectul 46 - Str. Milcov - Str. Alecu RussoLEGENDA

I                                             I

Parte carosabilă reabilitată

V2.l|i

Borduri existente

Semafor vehicule

P2

Semafor pietoni

Semafor galben intermitent pietoni

VID 1

Semafor verde intermitent vehicule

răn

Buclă inductivă trafic

Stâlp simplu pentru semafor

Stâlp consolă pentru semafor

Marcaje longitudinale

Marcaje transversaleNote:

 • 1. Semafoarele pentru vehicule amplasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

str. Slănicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău

J40/292/2006

Proiectat

ing, Dogari u Bogdafgfr

Desenat

ing. Dogari u Bc.

Manager proiect

Radu Andronic       '

:^.L

\ *//
Note:

 • 1. Semafoarele pentru vehicule amplasate pe stâlpi simpli vor fi dublate de semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Button și dispozitive acustice pentru nevăzători,

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.

Sistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU


Plan de situație proiectat

Strada Milcov - Str, Stadionului

FAZA:

SF Proiect nr 38/2018


PLANȘA NR,


C1-P47LEGENDA

1_____________________________________________1

Parte carosabilă reabilitată

Borduri existente

V2l||

Semafor vehicule

P2

Semafor pietoni

I'

Semafor galben intermitent pietoni

<< VID 1

Semafor verde intermitent vehicule

rm

Buclă inductivă trafic

S1>

Stâlp simplu pentru semafor

Stâlp consolă pentru semafor

Marcaje longitudinale

Marcaje transversale


Proiectant

SC. FIP CONSULTING S.R.L. str. Silnicului nr. 63, mun. Onești, jud. Bacău J40/292/2006

Sistem de management al traficului pentru priotizarea coridoarelor de trasport public local și a deplasărilor cu bicicleta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nr: 38/2018

Proiectat

ing. Dogariu Bogdan Z

hpARA:

Titlu planșa:

PLANȘA

NR.'

Desenat

ing. Dogariu Bogdan//^

si500

Manager proiect

Radu Andromc     \

v

o

“îăATA:

-03.2019

Plan de situație proiectat

Strada I.L.Caragiale - Str. Ana Ipatescu

C1-P48

NR. 07238


v2-’ii

P2


VID 1


Buclă inductivă trafic


Proiectat


Stâlp simplu pentru semafor

Stâlp consolă pentru semafor

Marcaje longitudinale

Marcaje transversale


Desenat


Manager proiect


Radu AndronicNote:

 • 1. Semafoarele pentru vehicule amplasate pe stâlpi semafoare prim-vehicul.

 • 2. La fiecare trecere de pietoni vor fi montate dispozitive Push-Butt|n și dispozitive acustice pentru nevăzători.

 • 3. în zonele traversate de piste de cicliști, se vor monta semafoare pentru prioritizarea acestora.


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAUsimpli vor fi dublate de

t|n și


FAZA: SF Proiect nr: 38/2018


PLANȘA NR.


Plan de situație proiectat

Strada I.L.Caragiale - Str. Livezilor


C1-P49


CORIDOARELOR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ȘI A DEPLASĂRILOR CU BICICLETA

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Expertiza nr.17/2019

Expert Tehnic POPESCU A.NICOLAE

Certificat nr. 09622/18.03.2016

tel. 0744-759683, e-mail: nucu_popescu_2005@yahoo.com

EXPERTIZĂ TEHNICĂ IW.17 Sistem de management ai traficului pentru Dfioritkarea cpridoarelgr_de transport public tocat si a dedasărHof cu tricicleta-a—i


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

_____Direcția Generala Dezvoltare Regională și Infrastructură


D-m-.1 Dl.              \ N.t-cuAi


Cod nirrcric peruxat:

<G?,

0,

>■

i h

c

’ d ■?! a 1 . AlPeraJ ««(dt                              v^-'-

■’ArTJ/”'’/■......

7.7'1"-^ -"'"r iț-

fSnMw teterri,

^.4-Hfț TV

Ștfitrvkla,pTf >nrt< kf Idm jțw v* n Vina IK rtlMrat d<# 5 în S tul * b dib tfflxrirti

FreJunfJl ^iliblilalei

pui li ..................

Frtlua^ vala^lUlUts pini !■.................

FrriuBjțlc ntoblltate»

pini li

PrtJugH valibilItitEa

piai L* ...__________««_...

PrriHuifit nishUilBlu pini li..................

FtchlOgta YlilfSillIaCM

plai 1b ...................


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE Șl ADMINISTRAȚIEI Pl’BLlCE


LEGITIMAȚIE


Seria VD Nr. 09683

public local sî a deplasărilor cu bicicleta

REFERAT


privind Expertiză tehnică pentru obiectivul: Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de t deplasărilor cu bicicleta

1. GENERALITĂȚI

 • 1.1. Faza

 • 1.2. Investitor:

 • 1.3. Expertizare:


Expertiză Tehnică Municipiul Bacău ing. Popescu A.Nicolae

 • 2. METODA EXPERTIZĂRII

  • 2.1. Stabilirea situației existente a lucrărilor investigate

  • 2.2. Soluții recomandate pentru amenajarea pistelor de biciclete și trotuarelor Pentru întocmirea EXPERTIZEI TEHNICE s-au consultat următoarele-

 • •   Date tehnice si statistice furnizate de către beneficiar;

 • •  Culegere de date si inspecție vizuală a amplasamentului lucrărilor realizate de către elaborator;

 • •   Specificații tehnice de specialitate;

 • •  Studiul geotehnic întocmit de către FIP CONSULTING SRL

Expertiza a fost întocmită in conformitate cu prevederile următoarelor prescripții in vigoare:

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată în data de 30.09.2016;

-HG nr. 343/2017 - modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

-H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

 • - H.G. 925/1995 - Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor si a construcțiilor modificata prin HG 742/2018;

 • - STAS 10144/1-90 Străzi-Profile transversale-Prescriptii de proiectare

 • - STAS 10144/2-91 Străzi- Trotuare, alei de pietoni și piste de biciclete

-Stas 10144/3-91 Străzi-Elemente geometrice- Prescripții de proiectare

 • - OMT Nr.49/1998 -Norme tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor in localitățile urbane

 • - NP116-04- Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru străzi

 • - SR EN 13108-1:2006/AC:2008 - Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice

 • - SR EN 13043 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafețelor utilizate in construcția șoselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic.

 • - SR EN 13242+Al:2008: Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă și în construcții de drumuri.

 • - SR EN 12620+Al:2008: Agregate pentru beton.

 • - CP 012/1 - 2007 Cod de practică pentru producerea betonului.

 • - SR 1848-1:2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră. Clasificare, simboluri și amplasare.

 • - STAS 10796/1/77 Construcții anexe pentru colectarea și evacuarea apelor. Prescripții generale de proiectare.

 • - Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple si semirigide, indicativ AND 550 din 1999;

 • - Normativ pentru dimensionarea pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide, indicativ PD 177 din 2001;

 • - STAS 1709/1-90 Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț la lucrări de drumuri. Adâncimea de îngheț in complexul rutier. Prescripții de calcul.

 • - STAS 1709/2-90 Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț la lucrări de drumuri. Prevenirea și remedierea degradărilor din îngheț-dezgheț. Prescripții tehnice.

3. MOTIVUL EFECTUĂRII EXPERTIZEI

Lucrările investigate de infrastructură rutieră din zona intersecțiilor din Municipiul Bacău care fac obiectul prezentei expertize tehnice, se încadrează in categoria de importanță „C" (importanta normală) și în clasa de importanță III (medie), conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții si a H.G. nr.766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții.

5-

EXPERTIZĂ TEHNICĂ NR.17 Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta

- -----n~ Trai» 'uttvre *urtrp*rt*

A

Cobong

1

ManurMnt* Ktatic»

Statiuftr bo|n*aclimnt*rK*

A

Monuwrnw pi* na tutu

b

V*țtigi< utrxit* (rum*. c»rdți)

Județul Bacău *

Arț4 populari

Mvih

Popa» turijiic (camping, Son)

<8>

fi

Cat» crxmaripW

Plan de amplasare in zona Municipiul Bacău

Municipiului Bacău este orientat spre creșterea calității vieții, cu un accent particular pe controlul parcării vehiculelor, în special în centrul municipiului Bacău, pe extinderea zonelor pietonale, introducerea spațiului partajat, dezvoltarea pistelor pentru biciclete, creșterea calității și ponderii transportului public, creșterea măsurilor de siguranță pentru automobiliști, pietoni și biciclete, reducerea poluării aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Principala problemă, identificată la nivelul municipiului Bacău este reprezentată de traficul ridicat. Cota modala a deplasărilor cu bicicleta este una redusa, însă o cota modala cu potențial de creștere.

în prezent, în cadrul localității sunt amenajate un număr redus de piste pentru biciclete, iar acestea nu sunt conectate într-un sistem integrat. Astfel, bicicletei nu le pot utiliza decât in foarte mica măsură, iar pentru a ajunge la destinație, aceștia își risca viață de cele mai multe ori circulând pe carosabil, sau risca amenzi daca circula pe trotuare. La momentul actual în cazul municipiului Bacău nu putem vorbi de o rețea de piste biciclete. Fiind amenajate în cea mai mare măsură în parcuri, principalul rol al acestora este recreativ. Din această cauză, mulți cetățeni, care de altfel ar fi dispuși să circule cu bicicleta, renunță să aleagă acest mod de deplasare, neasumându-și aceste riscuri. La momentul actual circulația velo se desfășoară haotic pe carosabil si pe trotuare nemodernizate, fapt care implică o serie de riscuri asupra utilizatorilor acestui mijloc de locomoție.

în zona studiată există un grad de poluare ridicat datorat în principal noxelor emise de vehiculele auto. în zonele în care se propun a se amenaja pistele de biciclete, circulația autovehiculelor este intensă, și noxele emise de acestea generează un grad ridicat de poluare.

în concordanță cu cele sus menționate se constată că atât calitatea aerului cât și a vieții este scăzută, fapt care impune luarea unor măsuri urgente de limitare a noxelor prin oferirea de alternative de locomoție prin crearea si modernizarea traficului velo, respectiv pietonal si introducerea unui sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta.

Investiția cuprinde următoarele intervenții pentru crearea unui sistem de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI):

EXPERTIZĂ TEHNICĂ N&Â7.. Sistem rts mnarcmftnt al trgfiwM .pentru PriQritfrarea wrldoarelw de transnatt public Ireal si a dgplasărilgr.^ bfeiglfite

J A) Sisteme de monitorizare video CCTV, mai ales în intersecții, dar și pe traseele de transport public, inclusiv în mijloacele de transport public etc;

S B) Sisteme de semnalizare și semaforizare adaptivă și sincronizată, ce poate asigura prioritizarea mijloacelor de transport în intersecțiile semnalizate/semaforizate;

J C) Sisteme de localizare a mijloacelor de transport public urban și de managementul flotei (prin GPS, AVL, etc.);

J D) Sisteme de informare în timp real a pasagerilor, amplasate în stațiile de transport public;

J E) Subsisteme aplicație software pentru informarea în timp real a utilizatorilor asupra programului mijloacelor de transport în comun, inclusiv aplicații software pentru planificarea călătoriei;

J     F) Alte sisteme de informare (VMS - sisteme de mesaje variabile);

J     G) Amplasarea de senzori de detectare a vehiculelor;

J H) Dotarea centrului de comandă pentru managementul traficului, cu componente specifice software și hardware, precum și lucrări de construcții și instalații în cadrul dispeceratelor pentru modernizarea/reabilitarea acestora;

J I) lucrări punctuale de reabilitare/modernizare infrastructură rutieră din zona intersecțiilor, necesare pentru a reconfigura fluxurile de trafic corespunzătoare noilor planuri de semaforizare/management de trafic.

J) Subsisteme destinate sancționării abaterilor de la regulile de circulație si de amenajare a străzilor (ex: traversarea pe culoare roșie, parcare neregulamentara, blocarea intersecțiilor, etc.) prin module aplicație si echipamente specifice.

J K) rețeaua de fibra optica, pentru asigurarea sistemului de comunicații intre punctele semaforizate (intersecții si treceri de pietoni) si Centrul de Management si Comanda.

Dintre aceste capitole doar lucrările punctuale de reabilitare/modernizare infrastructură rutieră din zona intersecțiilor, necesare pentru a reconfigura fluxurile de trafic corespunzătoare noilor planuri de semaforizare/management de trafic fac obiectul acestei expertize tehnice.

Implementarea investiției va conduce la creșterea mobilității urbane, susținerea activităților economice, oferirea unui grad de siguranță ridicat, în condițiile protejării mediului înconjurător - având ca scop final creșterea calității vieții tuturor locuitorilor. Astfel, de această investiție vor beneficia toți rezidenții, plus cei aflați temporar sau care tranzitează municipiul în diferite scopuri.

în consecință beneficiarul solicită expertului tehnic justificarea necesității efectuării lucrărilor de reabilitare/modernizare a infrastructurii rutiere din zona intersecțiilor, cu recomandări privind soluțiile tehnice posibile pentru tratarea situațiilor existente.

Pentru conceperea soluțiilor de reabilitare/modernizare s-a efectuat revizia tehnică a amplasamentelor intersecțiilor respective, a stării zestrei existente. Au fost verificate si spatiile verzi, platforme, modul de scurgere a apelor, etc.

4. SITUAȚIA EXISTENTĂ

Așezare- Bacău, supranumit și „orașul lui Bacovia" este municipiul de reședință al județului cu același nume, Moldova, România. Este situat pe râul Bistrița, pe care în oraș există două centrale hidroelectrice (Bacău I si Bacău II) ce acoperă o parte a consumului local de energie electrică. Suprafața municipiului este de 43 km2, iar populația este de 144.307 de locuitori (2011). Orașul este traversat de drumurile europene E85 și E574 ce fac legătura cu Bucureștiul, cu nordul țării și cu Transilvania. Pe cale feroviară legăturile naționale și internaționale se realizează prin rețeaua CFR. Bacăul dispune de un aeroport internațional ce asigură curse regulate către diferite destinații naționale și europene.

Teritoriu - Municipiul Bacău, reședința județului cu același nume, se află în Nord-Estul țării, în partea central-vestică a Moldovei, la doar 9,6 Km în amonte de confluența Siret-Bistrița.

Geografic se află la intersecția meridianului de 26° 55' longitudine estică cu paralela de 46° 35' latitudine nordică.

Din punct de vedere administrativ se învecinează cu localitățile Hemeiuș și Săucești în Nord, cu localitatea Letea Veche în est, la sud cu localitățile Luizi-Călugăra si Nicolae Bălcescu iar in vest cu localitățile Măgura și Mărgineni. între aceste limite orașul ocupă o suprafață de 4186,23 ha.

Geologia si geomorfologia

Patru trepte de altitudine, între 150 m și 250 m marchează relieful Bacăului, el aflându-seîn cea mai mare parte a localității, pe a doua terasă 160-165 m. Se detașează terasa de luncă joasă, dar se înalță în șesul comun al Bistriței cu Șiretul. Albia majoră al Bistriței este predominată în raza așezării, prin depozitele de prundișuri, constituind un adevărat rezervor pentru acumularea apelor freatice.

EXPERTIZĂ TEHNICĂ NR.17 Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta

Ca unitate geomorfologică majoră, se încadrează în zona externă a Subcarpaților Orientali, pe Culuarul Șiretului, unitate depresionară cu forma alungită pe direcția aproximativ nord-sud care separă Subcarpații de Podișul Moldovenesc.

Situată pe un fundament Sarmațian Superior (Bessarabian-Kersonian), care cuprinde formațiuni de molasă argilo-nisipoasă de origine salmastră, terasa inferioară a Bistriței este formată din depozite ale Holocenului superior care încep cu bolovănișuri și pietrișuri în bază, apoi se continuă cu nisipuri și argile nisipoase - prăfoase și se încheie cu prafuri argiloase nisipoase. La suprafață este un strat superficial de sol vegetal Recent. Stratificația depozitelor holocene este orizontală, în discordanță cu stratele sarmatiene monoclinale. Litologia are variații laterale datorită schimbării condițiilor locale din timpul depunerii și existenței unui relief îngropat.

Rețeaua hidrografica

Rețeaua hidrografică este reprezentată de cele două râuri, Șiret și Bistrița, și de afluenții acestora: Bahna, Izvoarele, Cleja - pentru Șiret, respectiv Trebeșul cu afluenții săi Bârnat și Negel - pentru Bistrița. Datorită influenței antropice regimul hidrologic al celor două râuri a fost complet modificat, amenajările hidroenergetice contribuind la regularizarea scurgerii. Pe Bistrița au fost create lacurile de acumulare Lilieci, Șerbănești cu rol complex: asigurarea energiei electrice, combaterea inundațiilor, alimentarea cu apă potabilă și industrială, practicarea sporturilor nautice. Valea comună a celor două râuri are aspectul unui vast uluc depresionar cu orientare nord-sud, cu o deschidere laterală spre vest, spre valea Bistriței, și o îngustare spre sud, „poarta Șiretului", suprapunându-se contactului dintre Colinele Tutovei și culmile subcarpatice Pietricica-Barboiu.

Toate lacurile de acumulare din Bacău sunt considerate arii naturale protejate avifaunistice si sunt in custodia Centrului Regional de Ecologie Bacău prin situl Natura 2000.

Din punct de vedere hidrogeologic se disting 3 categorii de apă subterană:

 • - apă freatică cantonată și cu circulația în aluviunile recente din lunca pâraielor din zonă, la adâncimi relativ reduse, de 1,0.„2,0 m și care este în strânsă legătură cu volumul precipitațiilor;

 • - apă subterană freatică cantonată și cu circulația în stratul argilos de pe terase la adâncimi de 10,0...15,0 m;

 • - apă subterană de adâncime medie și mare.

Adâncimea de îngheț

Adâncimea de îngheț în zona cercetată este de 80 cm ... 90 cm, conform STAS 6054 - 77.

Clima și regimul pluviometric

Clima municipiului este unul temperat-continental accentuat, cu ierni reci, veri secetoase și călduroase, datorat acțiunii unui complex de factori naturali (circulația generală a atmosferei, radiația solară, relieful) și antropici, orașul însuși având un rol esențial în crearea propriei topodime printr-o serie de factori care se manifestă constant (materialele de construcție, profilul accidentat, spațiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari (încălzirea artificială, poluarea atmosferei). Acțiunea comună a acestora determină perturbări ale circuitului biogeochimic la nivelul sistemului, consecința directă fiind disconfortul urban.

Temperatura medie anuală este de 12 °C, oscilând între -4 °C, în luna ianuarie, și 20,6 °C, în luna iunie, constatându-se o ușoară modificarea regimului termic în ultimii ani datorită lacurilor de acumulare, încălzirii globale și poluării atmosferei. Temperatura maximă absolută cu o valoare de 40,3 °C (24 iulie 2007) a fost depășită în vara anului 2012, când mercurul termometrului a urcat până la 41,9 ’C în ziua de 7 august.

EXPERTIZĂ TEHNICĂ NR.17 Sistem de management al traficului oentru orioritizarea coridoarelor de transport publfc IqwI si a

Seismicitatea zonei

Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de (                                                 depășire în 50 de ani

Zonarea teritoriului României în termeni de perioadă de control Tc a spectrului de răspuns

Conform Codului de proiectare seismică P 100/1-2013, accelerația terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontală a mișcării terenului) este ag = 0,35 g, iar perioada de colț este Tc= 0,70 sec, conform figurilor de mai sus.

Investigația geotehnica

Pentru întocmirea Studiului Geotehnic pe amplasamentul cercetat s-au efectuat sondaje geotehnice cu diametrul de 5", conduse până la o adâncime de -3,00 m.

Apa subterană nu a fost interceptată pe adâncimea sondajelor efectuate.

Sunt posibile acumulări de apă meteorică în zona superioară a terenului de fundare în perioadele cu ploi abundente sau de topire a zăpezilor.

Totalul de 11 (unsprezece) puncte acumulate Conform Normativului NP 074/2007 intitulat „Normativ privind principiile, exigențele și metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare", pentru stabilirea riscului geotehnic al lucrării încadrează terenul de fundare din amplasamentul cercetat în tipul de risc „MODERAT", iar din punctul de vedere al categoriei geotehnice în „CATEGORIA GEOTEHNICĂ 2".

Adâncimea de îngheț în terenul de fundare, Z, a fost calculată în funcție de tipul pământului, indicele de îngheț, condițiile hidrogeologice (DEFAVORABILE), conform STAS 1709/1 - 90, Figura 1, Figura 3 și Tabelul 1, pentru tipul de pământ P2 - pietriș cu nisip, nisip cu pietriș, tipul de pământ P3 - nisip prăfos, tipul de pământ P4 - praf, praf argilos, praf nisipos argilos, tipul de pământ P5 - argilă, argilă prăfoasă, argilă prăfoasă nisipoasă, categorie din care fac parte pământurile din zonă.

Condițiile hidrologice ale amplasamentului se consideră DEFAVORABILE conform Pct. 3.4 din STAS 1709/2-90.

EXPERTIZĂ TEHNICĂ NR.17Sistem de management al traficului pentru orioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta

Adâncimea de îngheț în terenul de fundare pentru categoriile de pământuri identificate în amplasament este:

 • •       Z = 75...9S cm, pentru structuri rutiere rigide.

 • •      Z = 70...90 cm, pentru structuri rutiere nerigide (pentru clasele de trafic greu și foarte greu).

 • •      Z = 60...80 cm, pentru structuri rutiere nerigide (pentru clasele de trafic mediu, ușor și foarte ușor).

Ținând seama de tipul climateric din zona amplasamentului, care este de tip I - Conform Normativului pentru

dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple și semirigide Indicativ AND 550-99, precum și a regimului hidrologic corespunzător condițiilor DEFAVORABILE conform STAS 1709/2-90, au fost stabilite șt valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic al terenului de fundare Ep pentru pentru tipul de pământ P2 - pietriș cu nisip, nisip cu pietriș, tipul de pământ P3 - nisip prăfos, tipul de pământ P4 - praf, praf argilos, praf nisipos argilos, tipul de pământ P5 - argilă, argilă prăfoasă, argilă prăfoasă nisipoasă, (conform Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide indicativ PD 177-2001-Tabelul 2): Ep = 65...90 MPa.

 • 5.  SITUAȚIA EXISTENTĂ se prezintă astfel pe obiectivele investigate:

Intersecțiile supuse expertizei sunt printre cele mai semnificative intersecții din municipiul Bacău, străzile care se intersectează sunt realizate in general cu îmbrăcăminte asfaltica. Datorita opririi autovehiculelor la intersecții, pe zona acestora s-au produs degradări de diverse tipuri, in special refulări ale asfaltului, faianțări. Sunt si zone cu degradări accentuate, cum ar fi intersecția cu strada Aeroportului cu Bd.Republicii(DN2) unde datorita stagnării pe carosabil pentru virajul la stânga s-au produs degradări severe de tipul cedărilor.

De-a lungul străzilor care se intersectează exista amplasate trotuare, piste de biciclete si zone verzi.

Trotuarele sunt realizate din pavele autoblocante/asfalt/beton.

Pistele au ca strat de rulare in general pavaje.

 • 6. STAREA TEHNICA

Se analizează tehnic străzile(intersecțiile de străzi) din cadrul proiectului pentru crearea unui sistem de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport inteligente.

Planeitatea si rugozitatea

în evaluarea celor doi indici nu a fost nevoie să se utilizeze echipamente specializate (APL si SRT) deoarece, din experiență, străzile investigate nu pot fi încadrate decât la planeitate și rugozitate cel puțin mediocră.

Strada Aeroportului pe zona intersecției cu Bdul.Republicii prezintă denivelări si tasări pronunțate, poate fi încadrată decât la planeitate și rugozitate rea.

Capacitatea portantă

Capacitatea portantă este apreciata ca fiind buna pe toate străzile, apărând zone locale cu fisuri si crăpături.

Capacitatea portantă pe Strada Aeroportului pe zona intersecției cu Bdul.Republicii este apreciata ca fiind rea, apărând zone adânci cu tasări si cedări care împiedică desfășurarea fluenta a traficului, datorita frânărilor si accelerărilor repetate.

Starea de degradare

Evaluarea stării tehnice a fost efectuată pe baza metodologiei CD 155 - 2001 "Instrucțiuni tehnice pentru determinarea stării tehnice a drumurilor modeme" și AND 540-2003 "Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminții pentru drumuri cu structurii rutiere suple si semirigide". Evaluarea stării de degradare a fost efectuată și pe baza măsurătorilor și aprecierilor vizuale efectuate la fața locului. Pentru aceasta a fost luată în considerate și arhiva fotografica atașată.

Starea de degradare pe fiecare sector omogen este caracterizată de indicele de degradare (ID), calculat cu relația:

_ suprafața degradata (Sdegr m2) suprafața benzii de circulație (S m2)

S deBr.= Dl + 0,7D2 + 0,7 x O,5D3 + 0,2D4 + D5 (m2), unde:

o Dl» suprafața afectată de gropi și plombe;

o D2 = suprafața afectată de faianțari, fisuri și crăpături multiple pe direcții diferite;

o D3 = suprafața afectată de fisuri și crăpături longitudinale și transversale, rupturi de margine;

o D4 = total suprafață poroasă, cu ciupituri, suprafață încrețită, suprafață șiroită, suprafața exudată;

o D5 = suprafață afectată de făgașe longitudinale.

Coeficienți 0,7 si 0,2 țin cont de ponderea defecțiunii respective, iar coeficientul 0,5 tine cont de lățimea pe care este afectată suprafața îmbrăcămintei de degradările de tip D3, pentru a fi exprimate in m2.

în cadrul acestor străzi studiate a fost ales cate un eșantion. în cadrul acestui eșantion a fost determinată starea de degradare.

EXPERTIZĂJ1HNLCĂNR.17Sistem de management al traficului pentru orioritizarea coridoarelor de transport

Strada Aeroportului pe zona intersecției cu Bdul.Republicii prezintă degradări foarte mari, pe strada s-au produs tasări profunde.

Celelalte străzi au in general un carosabil asfaltic care prezintă degradări de tipul plombelor(reparații) sau a suprafețelor exudate, fisurilor, crăpăturilor cu grad de severitate mediu.

> Evaluare ID conform CD-155/2001

îmbrăcăminte asfaltica / eșantion

Strada Aeroportului

Dl

gropi si plombe (mp)

D2

faianțari, fisuri si crăpături multiple pe direcții diferite (mp)

D3

fisuri si crăpături long. si transv, rupturi de margine (mp)

D4

supraf. poroasă, cu ciupituri, încrețită, șiroită, exudată (mp)

D5

supraf.afectată de făgașe long.(mp)

30

S degradată |mp)=

30

S sector (mp)~

90

/£)= Suprafață degradată/Suprafața sector

33%

Călii

Icativ stare pe fiecare eșantion de măsurare

Rea

Calificativ sector omogen

REA

Calificativul de stare de degradare apreciat pe străzile care formează intersecțiile din cadrul proiectului pentru crearea unui sistem de management al traficului, pe care este «mediocra».

Calificativul de stare de degradare determinat pentru Strada Aeroportului pe zona intersecției cu Bdul.Republicii este «rea».

Având in vedere calificativul caracteristicilor străzilor analizate din municipiul Bacău expertizate, clasa stării tehnice determinată este:

3-mediocra- pentru toate străzile investigate și

l-foarte rea- pentru Strada Aeroportului pe zona intersecției cu Bdul.Republicii.

Lucrările obligatorii prevăzute de Normativul CD 155/2001 sunt așternerea de covoare bituminoase pe străzile afectate de proiect, numai pe zona intersecțiilor unde se vor executa lucrările de introducere a sistemului de management al traficului.

Pe Strada Aeroportului pe zona intersecției cu Bdul.Republicii lucrările obligatorii prevăzute de Normativul CD 155/2001 sunt ranforsarea structurii rutiere prin refacerea integrala a acesteia.

7 DATE DE TRAFIC

Dimensionarea straturilor unei structuri rutiere presupune evidențierea in prealabil a traficului vehiculelor cu sarcina mai mare de 3.51 (autocamioane si derivate cu 2 osii, autocamioane si derivate cu 3 si 4 osii, autovehicule articulate, autobuze, trenuri rutiere). în vederea determinării traficului de calcul necesar dimensionării structurii rutiere, volumul de trafic obtinut in urma simulărilor la diferite orizonturi de timp a fost exprimat, la nivel MZA, in vehicule etalon osii standard 115 kN. La alcătuirea structurilor rutiere pentru străzi se ia în considerare traficul, exprimat în vehicule grele (V.G.) cu greutatea pe osie mai mare de 50 kN, care vor circula pe artera stradală, considerând perioada de perspectivă conform Art. 13 din "Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide și

-------------------------------------------------------------------------------------li

EXPERTIZĂTEHNICĂNR.17 -Sistem de management al traficului oentru prîoritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu blcicl ta

suple pentru străzi", indicativ NP 116-04. Autovehiculele cu greutate pe osie mai mare de 50 kN (V.G.) fac parte din categoria vehiculelor grele, care definesc traficul greu. Ele sunt reprezentative pentru traficul urban și considerarea lor în estimarea traficului de calcul conduce la o încadrare în clasele de trafic puțin diferită de cea stabilită pentru vehiculul etalon N 115 (care se folosește pentru drumuri).

Perioada de perspectivă va fi de 10 ani, și anume 2019-2028.

Clase de trafic pentru străzi (perioada de perspectivă = 10 ani)

Trafic drumuri osii 115 kN

CD 155-2001(publicat cu ordin MCT 625/2003 în MO nr. 786/2003)

Trafic străzi corelare cu echivalare cu vehicule grele (V.G.)

Clasa de trafic

Volum trafic Nc m.o.s.

Clasa trafic

Volum trafic Nc115 kN m.o.s.

MZA50 kN

(V.G.)

1

2

3

4

5

Excepțional

3,0... 10,0

T0

>3,0

>600

Foarte greu

1,0 ...3,0

TI

1,0... 3,0

220... 660

Greu

0,3 ... 1,0

T2

0,5... 1,0

110... 220

Mediu

0,1... 0,3

T3

0,3... 0,5

70... 110

Ușor

0,03... 0,1

T4

0,15... 0,3

35... 70

Foarte ușor

<0,03

T5

<0,15

<35

Sursa: "Normativ prMnd alcătuirea structurilor rutiere rigide șl suple pentru străzi", indicativ NP 116-04

Străzile investigate se aprecieaza ca se încadrează în clasa de trafic T0-T1-T2 „ exceptional-foarte greu- greu".

8. RECOMANDĂRI PRIVIND SOLUȚIILE PROIECTATE

Intervenții propuse- Infrastructura rutiera si pietonala

Proiectul cuprinde si o componenta de realizare/modernizare a infrastructurii pietonale si rutiere, in punctele cuprinse in sistemul de management trafic, dar si in urma realizării lucrărilor de amplasare a cablurilor de fibra optica.

Sistemul va cuprinde in urma proiectului:

88 de puncte semaforizate, din care:

 • - 59 intersecții

 • - 29 treceri de pietoni

Cele 88 de puncte cuprind:

 • - 27 de puncte care sunt deja semaforizate

 • - 61 de puncte noi in care se propune amenajarea cu echipare semaforizare si CCtv.

în ceea ce privește reconfigurările elementelor geometrice si de infrastructura, cele 88 de puncte se caracterizează astfel:

28 de puncte pentru care sunt necesare reconfigurării intersecțiilorfcorectarea elementele geometrice, refacerea trotuare, poziționare treceri de pieton sau treceri de pietoni noi, sisteme de siguranță pietoni, introducere piste de biciclete etc)

-  61 de puncte care rămân cu aceleași elemente geometrice.

Adițional celor 28 de obiective de infrastructura cuprinse in cadrul proiectului se propune construirea unui trotuar pe Bd. Republicii partea stângă, sens de mers spre centru cuprins intre Calea Republicii 190-192 (capăt linie Autobuze) si intersecția cu Strada Condorilor.

Pentru conectarea celor 88 de puncte semaforizate si Centrul de management si control din Clădirea CAEX, va fi necesara realizarea unei rețele de comunicații de fibra optica (45 km) pozată în tubulatura subterană.

în vederea realizării canalizației subterane pentru rețeaua de fibra optica, se vor realiza lucrări de săpătură si refacere, in spatiile ocupate de viitoarele piste de biciclete, trotuare sau carosabil.

 • l.Refacerea infrastructurii in intersecțiile ce se vor semaforiza

Varianta l-reabilitare

Pentru intersecțiile cu stare tehnica mediocra este necesara doar o frezare pe 9 cm a structurii rutiere existente si înlocuirea acesteia cu doua straturi noi de asfalt si anume:

 • 4 cm beton beton asfaltic BA 16 rul 50/70

 • 5 cm beton asfaltic deschis BA 22.4 leg 50/70

sau

EXPERTIZĂ TEHNICĂ NR.17 Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta

Varianta 2-structura rutiera noua

în intersecțiile in care este necesara refacerea in totalitate, cu stare tehnica rea a structurii rutiere, aceasta se va desface si înlocui cu o structura noua după cum urmeaza:

 • 4 cm beton asfaltic BA 16 rul 50/70 conform AND605/2016

 • 5 cm beton asfaltic deschis BA 22.4 leg 50/70 conform AND605/2016

8 cm anrobat bituminos BA 31.5 baza 50/70 conform AND605/2016

20 cm balast stabilizat conform STAS 10243/1-87

25 cm balast, conform STAS 6400-84 si SR EN 13242:2013

20 cm strat de forma din balast conform STAS 12253 si STAS 6400

în afara intersecției străzii Aeroportului pe zona intersecției cu Bdul.Republicîi la momentul execuției pot aparea si alte zone care vor trebui a fi refăcute, conform soluției descrise mai sus.

După refacerea structurii carosabilului se vor reface marcajele rutiere la sol, precum si mobilarea intersecțiilor.

 • 2. Refacerea infrastructurii pe zona canalizației subterane pentru introducerea rețelei de fibra optica

Canalizația subterană se va poza după un traseu care să țină seama de rețele de utilități existente. Rețeaua se va poza pe spațiul verde, străzi, trotuare, parcări, piste de biciclete etc.

Toate traseele de canalizație se vor executa pe domeniul public până la limita de proprietate privată.

Canalizația subterană pentru comunicații se va compune din următoarelor elemente:

ajCanalizația principala - materializata in teren printr-un șanț principal, care se va echipa cu 2-3 tuburi:

 • - peste tuburi se va așterne un strat de nisip cu grosimea de circa 15 cm peste generatoarea tubului;

 • - strat de pământ compactat si eventual folie avertizoare;

 • - strat de fundație a sistemului rutier si strat de asfalt, beton de ciment, pavaj, pământ vegetal - funcție de zestrea existentă a sistemului rutier a străzii curente.

b) Camerete (cămine) -vor fi acoperite cu un capac carosabil etanș din material compozit.

Amplasarea cameretelor se va face la distanțe conform necesităților și a normelor în vigoare.

Se va respecta, obligatoriu, distanța minimă de 0,6 m al traseului rețelei de canalizație față de limita de proprietate privată.

Cameretele vor fi astfel executate astfel încât să nu pună în pericol siguranța traficului pe străzile considerate.

Terasamente

Pentru asigurarea șanțului de canalizație, terasamentele se vor realiza, în marea lor parte, prin efectuarea de săpături și umpluturi pentru desfacerea și refacerea sistemului rutier.

Lucrările de terasamente trebuie sa corespundă prevederilor STAS 2914-84 în ceea ce privește capacitatea portantă, gradul de compactare.

Structura rutieră

Structura de rezistență proiectată pentru refacerea sistemului rutier al străzilor investigate ține cont de alcătuirea actuală.

Grosimea finală a straturilor va rezulta după calculele făcute de proiectant în funcție de trafic și de îngheț-dezgheț.

La tehnologia de refacere a carosabilului se vor respecta treptele de înfrățire între straturi. Alcătuirea sistemelor rutiere se va alege conform Normativului privind alcătuirea structurilor rutiere rigide și suple pentru străzi NP116-04. Se propun următoarele variante:

Varianta 1. Structură rutieră pentru refacerea străzilor cu îmbrăcăminte asfaltica

 • • 4 cm beton asfaltic BA 16 rul 50/70 conform AND605/2016

 • • 5 cm beton asfaltic deschis BA 22.4 leg 50/70 conform AND605/2016

 • • 8 cm anrobat bituminos BA 31.5 baza 50/70 conform AND605/2016

 • • 20 cm beton de ciment C25/30;

 • • 25 cm balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+Al:2008;

 • • umplutura din pământ rezultat in săpătura

 • • nisip

sau

Varianta 2. Structură rutieră rigidă pentru refacerea străzilor cu îmbrăcăminte din beton de ciment

 • • 20 cm îmbrăcăminte din beton de ciment rutier BcR 4;

 • • hârtie Kraft sau polietilenă;

---------------—-----------------------------43

EXPERTIZĂ TEHNICĂ NR.17 Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta


25 cm balast stabilizat;

20 cm balast;

umplutura din pământ rezultat in săpătura nisip


Se vor tăia rosturi la stratul de beton de ciment.

Se recomandă proiectantului sa aleagă structura rutiera funcție de îmbrăcămintea rutieră existentă pe strada investigată.

Capacitatea portantă și gradul de compactare la nivelul superior al terasamentelor va fi stipulată prin caietele de sarcini ale documentației tehnice care urmează sa fie elaborată, conform normativelor in vigoare: AND 530, Indicativ CD31-2002 etc.

Capacitatea portantă la nivelul stratului de balast va fi conform prevederilor normativului CD31-2002, iar cea pe stratul de piatră spartă va fi stipulată în Caietul de Sarcini al documentației faza PT.

Trotuare si piste de biciclete

Refacerea sistemului rutier al trotuarelor si pistelor de biciclete afectate de introducerea sistemului de canalizație va ține seama de prevederile STAS 10144/2-90 și ale Normativului privind alcătuirea structurilor rutiere rigide și suple pentru străzi NP116-04. Se propun următoarele variante:

Varianta 1. Trotuar cu îmbrăcăminte asfaltică


nisip umplutura din pământ rezultat in săpătura balast

beton C16/20 îmbrăcăminte BA8 rul 50/70


sau

Varianta 2. Trotuar cu pavai


 • - 10,00 cm

 • - 10,00 cm

 • - 4,00 cm


nisip

umplutura din pământ rezultat in săpătura balast

nisip

pavaj din pavele autoblocante


 • - 15,00 cm

 • -  5,00 cm

 • -  6,00 cm


Se vor tăia rosturi la 2m la betonul de ciment.

Se recomandă proiectantului sa aleagă structura rutiera funcție de îmbrăcămintea existentă pe trotuarele pe străzilor investigate.

Pentru execuția trotuarului nou pe Bd, Republicii partea stângă, sens de mers spre centru cuprins intre Calea Republicii 190-192 se recomanda una din cele doua Variante :

Varianta 1

*


6 cm dale pavaj ornamental

5 cm nisip

15 cm balast

săpătură


sau

Varianta 2


4 cm beton asfaltic BA8 rul 50/70

10 cm balast stabilizat

10 cm balast

săpătură


Proiectantul va alege una din cele 2 Variante după consultarea cu Beneficiarul.

Pentru încadrarea trotuarului vor folosi borduri se vor folosi borduri din beton de ciment 20x25 cm, spre carosabil, și de borduri 10 x 15 cm spre proprietăți si spre zonele verzi, pozate pe un strat de beton de ciment. Dacă nu este spațiu se poate renunța la bordura spre proprietăți. La colturile străzilor și la intersecții cu alte străzi, dacă nu sunt în apropiere accese auto amenajate, se vor realiza borduri înclinate pentru accesul persoanelor cu dizabilități fizice.

Trotuarul va avea panta transversală unică de 0,54-2.5 %, funcție de Varianta aleasă.

Clasa betoanelor utilizate pentru lucrările la borduri se vor alege în funcție de recomandările Indicativului NE 012/2-2010 și a Codului de practică pentru producerea betonului (CP 012/1-2007).


EXPERTIZĂ TEHNICĂ NR.17 Sistem de management al traficului pentru orioritizarea coridoarelor de transport pwblit ?i a dwlesărilor w bfcidtta

Zone verzi

Refacerea zonelor verzi afectate de introducerea sistemului de canalizație se recomanda sa se execute astfel:

 • • nisip

 • • umplutura din pământ rezultat in săpătura

 • • pământ vegetal                                        -  10,00 cm

Scurgerea apelor

Scurgerea apelor se va realiza în primul rând prin pantele transversale și longitudinale proiectate.

Apa pluvială va fi condusă spre dispozitivele de scurgere existente/proiectate si mai departe în canalizarea pluvială a orașului.

Se vor înlocui gurile de scurgere degradate aflate in ampriza traseelor de străzi care se reabilitează.

Siguranța circulației

Pentru siguranța circulației se vor realiza lucrări de semnalizare verticală (indicatoare de circulație) și orizontală (marcaje rutiere) în scopul prevenirii posibilelor accidente de circulație.

Indicatoarele rutiere se vor confecționa și monta conform SR 1848/1-2011, SR 1848/2-2011 si SR 1848/3-2018. Marcajele se vor executa conform SR 1848-7.

Pe parcursul execuției lucrarea va fi semnalizată conform "Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și / sau pentru protejarea drumului".

Intersecții

Se recomandă Proiectantului amenajarea intersecțiilor conform normativelor - Normativ AND 600-2010 -Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel de drumuri publice.

Siguranța în exploatare

Pentru reabilitare se va urmări în permanență ca prin soluțiile recomandate să se realizeze siguranța în exploatare a lucrărilor, obiectiv prioritar în activitatea de administrare a rețelei de străzi.

Se recomandă utilizarea numai a materialelor agrementate tehnic și cu termene de garanție care să se încadreze în durata de viață estimată.

Daca rețelele electrice, apa, gaze etc existente în zonă vor fi afectate de lucrările proiectate, acestea vor fi refăcute funcție de condițiile impuse de avizatori prin avizele de principiu. Capacele căminelor de utilități de pe traseele proiectate vor fi aduse la cota proiectata.

Managementul traficului in timpul execuției lucrărilor

Lucrările de reabilitare se vor executa sub circulație, pe tronsoane bine determinate în concordanță cu tehnologiile de execuție și natura intervențiilor.

în acest sens lucrările vor fi semnalizate conform legislației rutiere în vigoare și vor fi montate semafoare sau vor fi instalați piloți de circulație la capetele zonelor de intervenție.

Pe timpul execuției lucrărilor se va institui restricție de viteza de 10 km/h pe zonele pe care se intervine la trotuare.

Prezenta expertiză are valabilitate 2 ani de la redactare, dacă nu se produc modificări majore ca urmare a unor calamități naturale, care pot modifica datele prezente.


Februarie 2019

.         uCl' A

Expert tehnic Construcții Drumuri A Ing. P


8

Dispozitiv acustic

2

buc

9

Camera de tragere

6

buc

10

Automat de dirijare a circulației

1

buc

11

Suprafață carosabilă reabilitată

1185

mp

12

Semafor prim vehicul

2

buc

13

Cameră video de exterior

1

buc

Obiect 66 - Calea Romanului - strada Calea Bârladului

Nr. Crt.

Denumire echipament/iucrări

Cantitatea

U.M.

1

Stâlp simplu

4

buc

2

Stâlp consolă

4

buc

3

Buclă detecție

25

buc

4

Semafor vehicule pe stâlp simplu

7

buc

5

Semafor vehicule pe stâlp consolă

7

buc

6

Semafor pietoni/cicliști

12

buc

7

Semafor VID/GIP

3

buc

8

Dispozitiv Push-Button

8

buc

9

Dispozitiv acustic

8

buc

10

Camera de tragere

18

buc

11

Automat de dirijare a circulației

1

buc

12

Suprafață carosabilă reabilitată

2189

mp

13

Semafor prim vehicul

7

buc

14

Cameră video de exterior

1

buc

Obiect 67 - Calea Romanului nr. 144

Nr. Crt.

Denumire echipament/iucrâri

Cantitatea

U.M.

1

Stâlp consolă

2

buc

2

Buclă detecție

12

buc

3

Semafor vehicule pe stâlp simplu

2

buc

4

Semafor vehicule pe stâlp consolă

2

buc

5

Semafor pietoni/cicliști

4

buc

6

Dispozitiv Push-Button

2

buc

7

Dispozitiv acustic

2

buc

8

Camera de tragere

6

buc

9

Automat de dirijare a circulației

1

buc

10

Suprafață carosabilă reabilitată

853

mp

11

Semafor prim vehicul

2

buc

12

Cameră video de exterior

1

buc

Obiect 69 - Strada Arcadie Șeptilici - strada Vasile Pârvan

Nr. Crt.

Denumire echipament/lucrări

Cantitatea

U.M.

1

Stâlp simplu

5

buc

2

Buclă detecție

9

buc

3

Semafor vehicule pe stâlp simplu

3

buc

4

Semafor VID/GIP

2

buc

5

Camera de tragere

8

buc

6

Automat de dirijare a circulației

1

buc

7

Suprafață carosabilă reabilitată

962

mp

8

Semafor prim vehicul

3

buc

Ob

ect 70 - Strada Vasile Pârvan - strada G

heorghe Don

ci

Nr. Crt.

Denumire echipament/lucrări

Cantitatea

U.M.

1

Stâlp simplu

5

buc

2

Buclă detecție

9

buc

3

Semafor vehicule pe stâlp simplu

3

buc

4

Semafor pietoni/cicliști

6

buc

5

Dispozitiv Push-Button

4

buc

6

Dispozitiv acustic

4

buc

7

Camera de tragere

12

buc

8

Automat de dirijare a circulației

1

buc

9

Suprafață carosabilă reabilitată

782

mp

10

Semafor prim vehicul

3

buc

11

Cameră video de exterior

1

buc

Obiect 71 - Calea Moinești - Cabinet medical

arcadie Șeptilici)

Nr. Crt.

Denumire echipament/lucrări

Cantitatea

U.M.

1

Stâlp simplu

8

buc

2

Stâlp consolă

3

buc

3

Buclă detecție

19

buc

4

Semafor vehicule pe stâlp simplu

6

buc

5

Semafor vehicule pe stâlp consolă

5

buc

6

Semafor pietoni/cicliști

8

buc

7

Semafor VID/GIP

3

buc

8

Dispozitiv Push-Button

4

buc

9

Dispozitiv acustic

4

buc

10

Camera de tragere

18

buc

11

Automat de dirijare a circulației

1

buc

12

Suprafață carosabil reabilitată

1955

mp

13

Semafor prim vehicul

6

buc

14

Cameră video de exterior

1

buc

Obiect 72 - Calea Moinești - strada Abatorului

Nr. Crt.

Denumire echipament/lucrări

Cantitatea

U.M.

1

Stâlp simplu

1

buc

2

Stâlp consolă

3

buc

3

Buclă detecție

15

buc

4

Semafor vehicule pe stâlp simplu

3

buc

5

Semafor vehicule pe stâlp consolă

3

buc

6

Semafor pietoni/cicliști

2

buc

7

Dispozitiv Push-Button

2

buc

8

Dispozitiv acustic

2

buc

9

Camera de tragere

12

buc

10

Automat de dirijare a circulației

1

buc

11

Suprafață carosabil reabilitată

1400

mp

12

Semafor prim vehicul

3

buc

13

Cameră video de exterior

1

buc

Obiect 73 - Strada Zefirului - strada Hatman Berescu

Nr. Crt.

Denumire echipament/lucrâri

Cantitatea

U.M.

1

Stâlp simplu

4

buc

2

Buclă detecție

9

buc

3

Semafor vehicule pe stâlp simplu

3

buc

4

Semafor pietoni/cicliști

4

buc

5

Dispozitiv Push-Button

4

buc

6

Dispozitiv acustic

4

buc

7

Camera de tragere

10

buc

8

Automat de dirijare a circulației

1

buc

9

Suprafață carosabil reabilitată

766

mp

10

Semafor prim vehicul

3

buc

11

Cameră video de exterior

1

buc

Obiect 74 - Strada Hatman Berescu - strada Aprodu Purice 1

Nr. Crt.

Denumire echipament/lucrâri

Cantitatea

U.M.

1

Stâlp simplu

8

buc

2

Buclă detecție

12

buc

3

Semafor vehicule pe stâlp simplu

4

buc

4

Semafor pietoni/cicliști

8

buc

5

Dispozitiv Push-Button

8

buc

6

Dispozitiv acustic

8

buc

7

Camera de tragere

12

buc

8

Automat de dirijare a circulației

1

buc

9

Suprafață carosabil reabilitată

1252

mp

10

Semafor prim vehicul

4

buc

11

Cameră video de exterior

1

buc

Obiect 75 - Strada Hatman Berescu - strada Aprodu Purice 2

Nr. Crt.

Denumire echipament/lucrâri

Cantitatea

U.M.

1

Stâlp simplu

8

buc

2

Buclă detecție

12

buc

3

Semafor vehicule pe stâlp simplu

4

buc

4

Semafor pietoni/cicliști

8

buc

5

Dispozitiv Push-Button

8

buc

6

Dispozitiv acustic

8

buc

7

Camera de tragere

12

buc

8

Automat de dirijare a circulației

1

buc

9

Suprafață carosabilă reabilitată

1227

mp

10

Semafor prim vehicul

4

buc

11

Cameră video de exterior

1

buc

Obiect 76 - Strada Nicolae Bălcescu nr. 12 (Luceafărul)

Nr. Crt.

Denumire echipament/lucrâri

Cantitatea

U.M.

1

Stâlp consolă

2

buc

2

Buclă detecție

12

buc

3

Semafor vehicule pe stâlp simplu

2

buc

4

Semafor vehicule pe stâlp consolă

2

buc

5

Semafor pietoni/cicliști

4

buc

6

Dispozitiv Push-Button

2

buc

7

Dispozitiv acustic

2

buc

8

Camera de tragere

6

buc

9

Automat de dirijare a circulației

1

buc

10

Suprafață carosabilă reabilitată

839

mp

11

Semafor prim vehicul

2

buc

12

Cameră video de exterior

1

buc

Obiect 77 - Strada Nicolae Bălcescu - Alee de legătură cu strada Mihai Viteazu

Nr. Crt.

Denumire echipament/lucrări

Cantitatea

U.M.

1

Stâlp simplu

2

buc

2

Stâlp consolă

3

buc

3

Buclă detecție

17

buc

4

Semafor vehicule pe stâlp simplu

4

buc

5

Semafor vehicule pe stâlp consolă

4

buc

6

Semafor pietoni/cicliști

6

buc

7

Dispozitiv Push-Button

4

buc

8

Dispozitiv acustic

4

buc

9

Camera de tragere

12

buc

10

Automat de dirijare a circulației

1

buc

11

Suprafață carosabilă reabilitată

1763

mp

12

Semafor prim vehicul

4

buc

13

Cameră video de exterior

1

buc

Obiect 78 - Calea Mărășești - Str. Nicolae Bălcescu - Str. 1. S. Sturza

Nr. Crt.

Denumire echipament/lucrări

Cantitatea

U.M.

1

Stâlp simplu

3

buc

2

Stâlp consolă

3

buc

3

Buclă detecție

17

buc

4

Semafor vehicule pe stâlp simplu

3

buc

5

Semafor vehicule pe stâlp consolă

3

buc

6

Semafor pietoni/cicliști

10

buc

7

Semafor VID/GIP

2

buc

8

Dispozitiv Push-Button

6

buc

9

Dispozitiv acustic

6

buc

10

Camera de tragere

14

buc

11

Automat de dirijare a circulației

1

buc

12

Suprafață carosabilă reabilitată

2354

mp

13

Semafor prim vehicul

3

buc

14

Cameră video de exterior

1

buc

Obiect 79 - Calea Mărășești nr. 10 (Oficiu Poștal nr .10)

Nr. Crt.

Denumire echipament/lucrâri

Cantitatea

U.M.

1

Stâlp consolă

2

buc

2

Buclă detecție

14

buc

3

Semafor vehicule pe stâlp simplu

3

buc

4

Semafor vehicule pe stâlp consolă

3

buc

5

Semafor pietoni/cicliști

4

buc

6

Dispozitiv Push-Button

2

buc

7

Dispozitiv acustic

2

buc

8

Camera de tragere

8

buc

9

Automat de dirijare a circulației

1

buc

10

Suprafață carosabilă reabilitată

980

mp

11

Semafor prim vehicul

3

buc

12

Cameră video de exterior

1

buc

Obiect 80 - Calea Mărășești nr. 6 (Primărie)

Nr. Crt.

Denumire echipament/lucrâri

Cantitatea

U.M.

1

Stâlp consolă

2

buc

2

Buclă detecție

12

buc

3

Semafor vehicule pe stâlp simplu

2

buc

4

Semafor vehicule pe stâlp consolă

2

buc

5

Semafor pietoni/cicliști

4

buc

6

Dispozitiv Push-Button

2

buc

7

Dispozitiv acustic

2

buc

8

Camera de tragere

8

buc

9

Automat de dirijare a circulației

1

buc

10

Suprafață carosabilă reabilitată

725

mp

11

Semafor prim vehicul

2

buc

12

Cameră video de exterior

1

buc

Obiect 81 - Calea Mărășești nr. 2-4 (Prefectura și CJ Bacău/Piața Tricolorului)

Nr. Crt.

Denumire echipament/lucrâri

Cantitatea

U.M.

1

Stâlp consolă

2

buc

2

Buclă detecție

12

buc

3

Semafor vehicule pe stâlp simplu

2

buc

4

Semafor vehicule pe stâlp consolă

2

buc

5

Semafor pietoni/cicliști

4

buc

6

Semafor VID/GIP

1

buc

7

Dispozitiv Push-Button

2

buc

8

Dispozitiv acustic

2

buc

9

Camera de tragere

8

buc

10

Automat de dirijare a circulației

1

buc

11

Suprafață carosabilă reabilitată

885

mp

12

Semafor prim vehicul

2

buc

13

Cameră video de exterior

1

buc

Obiectiv 82 - Calea Mărășești nr. 4 (Agricola)

Nr. Crt.

Denumire echipament/lucrări

Cantitatea

U.M.

1

Stâlp consolă

2

buc

2

Buclă detecție

12

buc

3

Semafor vehicule pe stâlp simplu

2

buc

4

Semafor vehicule pe stâlp consolă

2

buc

5

Semafor pietoni/cicliști

4

buc

6

Dispozitiv Push-Button

2

buc

7

Dispozitiv acustic

2

buc

8

Camera de tragere

8

buc

9

Automat de dirijare a circulației

1

buc

10

Suprafață carosabilă reabilitată

709

mp

11

Semafor prim vehicul

2

buc

12

Cameră video de exterior

1

buc

Obiect 83 Bulevardul Unirii strada Tecuciului - Calea

Romanului

Nr. Crt.

Denumire echipament/lucrâri

Cantitatea

U.M.

1

Stâlp simplu

1

buc

2

Stâlp consolă

3

buc

3

Buclă detecție

12

buc

4

Semafor vehicule pe stâlp simplu

3

buc

5

Semafor vehicule pe stâlp consolă

3

buc

6

Semafor pietoni/cicliști

4

buc

7

Semafor VID/GIP

1

buc

8

Dispozitiv Push-Button

2

buc

9

Dispozitiv acustic

2

buc

10

Camera de tragere

12

buc

11

Automat de dirijare a circulației

1

buc

12

Suprafață carosabilă reabilitată

964

mp

13

Semafor prim vehicul

3

buc

14

Cameră video de exterior

1

buc

Obiect 84 - Strada Spiru Haret - strada Carpați - strada A. Tolstoi

Nr. Crt.

Denumire echipament/lucrâri

Cantitatea

U.M.

1

Stâlp simplu

2

buc

2

Stâlp consolă

4

buc

3

Buclă detecție

18

buc

4

Semafor vehicule pe stâlp simplu

4

buc

5

Semafor vehicule pe stâlp consolă

4

buc

6

Semafor pietoni/cicliști

8

buc

7

Dispozitiv Push-Button

6

buc

8

Dispozitiv acustic

6

buc

9

Camera de tragere

14

buc

10

Automat de dirijare a circulației

2

buc

11

Suprafața carosabilă reabilitată

1520

mp

12

Semafor prim vehicul

4

buc

13

Cameră video de exterior

1

buc

Obiect 85 - Strada Gheorghe Don ici - Gară (Trecere pietoni)

Nr. Crt.

Denumire echipament/lucrări

Cantitatea

U.M.

1

Stâlp consolă

4

buc

2

Buclă detecție

6

buc

3

Semafor vehicule pe stâlp simplu

2

buc

4

Semafor vehicule pe stâlp consolă

2

buc

5

Semafor pietoni/cicliști

4

buc

6

Dispozitiv Push-Button

2

buc

7

Dispozitiv acustic

2

buc

8

Camera de tragere

6

buc

9

Automat de dirijare a circulației

1

buc

10

Suprafață carosabilă reabilitată

481

mp

11

Semafor prim vehicul

2

buc

12

Cameră video de exterior

1

buc

Obiect 86 - Strada George Bacovia - strada Națională

Nr. Crt.

Denumire echipament/lucrări

Cantitatea

U.M.

1

Stâlp simplu

2

buc

2

Stâlp consolă

2

buc

3

Buclă detecție

7

buc

4

Semafor vehicule pe stâlp simplu

2

buc

5

Semafor vehicule pe stâlp consolă

2

buc

6

Semafor pietoni/cicliști

4

buc

7

Semafor VID/GIP

1

buc

8

Dispozitiv Push-Button

4

buc

9

Dispozitiv acustic

4

buc

10

Camera de tragere

8

buc

11

Automat de dirijare a circulației

1

buc

12

Suprafață carosabilă reabilitată

550

mp

13

Semafor prim vehicul

2

buc

14

Cameră video de exterior

1

buc

Obiect 87 - Strada George Bacovia - Colegiu (Trecere de pietoni)

Nr. Crt.

Denumire echipament/lucrari

Cantitatea

U.M.

1

Stâlp simplu

1

buc

2

Stâlp consolă

1

buc

3

Buclă detecție

3

buc

4

Semafor vehicule pe stâlp simplu

1

buc

5

Semafor vehicule pe stâlp consolă

1

buc

6

Semafor pietoni/cicliști

2

buc

7

Dispozitiv Push-Button

2

buc

8

Dispozitiv acustic

2

buc

9

Camera de tragere

4

buc

10

Automat de dirijare a circulației

1

buc

11

Suprafață carosabilă reabilitată

235

mp

12

Semafor prim vehicul

1

buc

13

Cameră video de exterior

1

buc

Obiect 88 - Strada Venus - Strada Prieteniei

Nr. Crt.

Denumire echipament/lucrari

Cantitatea

U.M.

1

Stâlp simplu

5

buc

2

Buclă detecție

5

buc

3

Semafor vehicule pe stâlp simplu

3

buc

4

Semafor pieton i/cicliști

4

buc

5

Dispozitiv Push-Button

4

buc

6

Dispozitiv acustic

4

buc

7

Camera de tragere

8

buc

8

Automat de dirijare a circulației

1

buc

9

Suprafață carosabilă reabilitată

375

mp

10

Semafor prim vehicul

3

buc


Obiect 68 - Calea Bârladului - strada Triumfului

Nr. Crt

Denumire echipament/lucrări

Cantitatea

U.M.

1

Stâlp simplu

3

buc

2

Stâlp consolă

2

buc

3

Buclă detecție

14

buc

4

Semafor vehicule pe stâlp simplu

3

buc

5

Semafor vehicule pe stâlp consolă

2

buc

6

Semafor pietoni/cicliști

8

buc

8

Dispozitiv Push-Button

4

buc

9

Dispozitiv acustic

4

buc

10

Camera de tragere

12

buc

11

Automat de dirijare a circulației

1

buc

12

Suprafață carosabilă reabilitată

1176

mp

13

Semafor prim vehicul

3

buc

14

Cameră video de exterior

1

buc
11


Cameră video de exterior
Alături de intervențiile propuse pentru amenajările de intersecții, se propune realizarea unui trotuar pe partea stanga de deplasare (spre centru) a Bd. Calea Republicii, de la Statia FNC pana la intersecția cu str. Condorilor, in suprafața totala de 4130 mp.

Nr. Crt.

Denumire echipament/lucrări

Cantitatea

U.M.

1

SUptdfdțd LrOlUdl

3,066.00

irip

2

Suprafață spațiu verde

3153

mp

C. Infrastructura comunicații

Principala problema tehnica care poate apărea la implementarea unui sistem complex de management trafic si supraveghere video, integrat și cu componenta de prioritizare a vehiculelor de transport public, gestionarea informațiilor distribuite către călători și ticketing, este volumul mare de date care trebuie transportat de la fiecare locație la Centrul de Comanda si Control, acesta fiind nodul central al sistemului, dar si locul in care se stochează si procesează toate datele provenite din teren, sigur, fiabil si in timp reai.

Acest volum mare de date trebuie stocat, criptat si trimis la serverul din centrul de control simultan de la toate echipamentele din sistem. Pornind de la aceasta situație, sistemul trebuie implementat pe o rețea de transmitere a datelor cu viteza mare in întreg orașul.

Soluția pentru asigurarea comunicațiilor sistemului propus pentru muncipiul Bacau este utilizarea unei rețele virtuale de comunicații, cu conectare la fiecare locație in parte si canale tip VPN (Virtual Private Network - rețea privata virtuala) la Centrul de Comanda si Control. Acest tip de rețea permite realizarea unei legături securizate de date utilizând orice modalitate fizică de transmitere a informațiilor (cablu / fibră optică / legătură radio). în acest mod, legătura de date necesară funcționării Centrului de Comandă și Control nu este limitată la o anumită soluție tehnică particulară, ci se poate implementa indiferent de tipul de rețea fizică de comunicații.

Cablurile de fibra optica vor fi amplasate in canalizație proprie.

Canalizația de fibra optică va fi realizată cu tuburi PEHD d=63-110mm, pe ambele parti ale unei străzi pentru asigurarea redundantei si a siguranței comunicațiilor, dar si pentru evitarea subtraversarilor numeroase ale pârtii carosabile.

Pentru toate intersecțiile, cat si pentru legătură cu Centrul de Control (CAEX) s-a prevăzut realizarea unei comunicații prin fibra optica intre intersecții ajutand astfel la realizarea undei verzi si corelarea in timp real a intersecțiilor.

Traseul de fibra optica va fi realizat pe următoarele artere:

 • a.  FO bd. Republicii - in trotuare, stanga-dreapta

 • b.  FO pasaj Letea

 • c.  FO Calea Marasesti - sub pista de biciclete

 • d.  FO 9 Mai - in trotuare, stanga-dreapta

 • e.  FO Mioriței - sub pista de biciclete

 • f.   FO Gării - sub pista de biciclete

 • g.  FO Pasaj CFR Gara

 • h.  FO Ștefan cel Mare - in trotuare

 • i.   FO Calea Moldovei - in trotuare

 • j.   FO Vadu Bistriței - sub pista de biciclete

 • k.  FO Milcov - in trotuare

 • l.   FO I.L.Caragiale - in trotuare

 • m. FO Energiei - in trotuare

 • n.  FO George Bacovia - in trotuare

 • o.  FO Unirii - sub pista de biciclete

 • p.  FO Calea Romanului - in trotuare

 • q.  FO Calea Bârladului - sub pistele de biciclete

 • r.  FO Vasile Parvan - sub pistele de biciclete

 • s.  FO Gheorghe Donici - sub pistele de biciclete

 • t.  FO Str. Gen.Vasile Gușa - sub pistele de biciclete

 • u.  FO str. Constantei - sub pistele de biciclete

 • v.  FO Calea Moinesti - in trotuare

 • w. FO Aprodu Purice - in trotuare

 • x.  FO Hatman Berescu - in trotuare

 • y.  FO Nicolae Balcescu - sub pistele de biciclete.

  Obiect 89 - Traseu fibră optică

  Nr.

  Crt.

  Denumire echipament/lucrări

  Cantitatea

  U.M.

  1

  Lungime traseu fibră optică

  53,638.00

  ml

  2

  Camere de tragere

  1944

  buc

D. Infrastructura rutiera si pietonala

Proiectul cuprinde si o componenta de realizare/modernizare a infrastructurii pietonale si rutiere, in punctele cuprinse in sistemul de management trafic, dar si in urma realizării lucrărilor de amplasare a cablurilor de fibra optica.

Obiectele de infrastructura cuprinse in cadrul proiectului:

1. Reconfigurare treceri de pietoni/trotuare la intersecția 23 (Calea Republicii nr. 190-

192 - Capăt linii autobuze)

 • 2.  Reconfigurare treceri de pîetoni/trotuare la intersecția 24 (Lukoil)

 • 3.  Reconfigurare intersecție 1 (Republicii 202) cu banda dedicata bus (prin prelungire alveola)

 • 4.  Reconfigurare intersecție 2 (Condorilor)

 • 5.  Reconfigurare intersecție 3 (Chimiei)

 • 6.  Reconfigurare intersecție 5 (Narciselor)

 • 7.  Reconfigurare intersecție 11 (Tic-Tac)

 • 8.  Reconfigurare intersecție 27 (piste velo la intersecția cu Milcov)

 • 9.  Reconfigurare intersecție 25 (amenajare piața Gării - piste velo)

 • 10. Reconfigurare intersecție 26 (amenajare piața Gării - piste velo)

 • 11. Reconfigurare intersecție 42 (trotuare Valea Roșie)

 • 12. Reconfigurare intersecție 46 (Milcov-Alecu Russo)

 • 13. Reconfigurare intersecție 47 (Milcov - Stadionului) - de corectat elementele geometrice si de repozitionat trecerile de pietoni

 • 14. Reconfigurare intersecție 48 (I.L.Caragiale - Ana Ipatescu) - de corectat elementele geometrice si de poziționat banda de preselectare stanga

 • 15. Reconfigurare intersecție 49 (I.L.Caragiale - Livezilor) - de corectat elementele geometrice si de poziționat banda de preselectare stanga

 • 16. Reconfigurare intersecție 55 (Milcov - Viorele) - de corectat elementele geometrice si de poziționat banda de preselectare stanga, de repozitionat trecerile de pietoni

 • 17. Reconfigurare intersecție 56 (Milcov - Mircea Eliade) - de corectat elementele geometrice si de poziționat banda de preselectare stanga, de repozitionat trecerile de pietoni

 • 18. Reconfigurare intersecție 66 (Romanului - Bârladului) - de corectat elementele geometrice, refacere trotuare, poziționare treceri de pietoni

 • 19. Reconfigurare intersecție 71 (Calea Moldovei - Arcadîe Septilici) - de corectat elementele geometrice, refacere trotuare, poziționare treceri de pietoni

 • 20. Reconfigurare intersecție 72 (Calea Moldovei - Abatorului) - de corectat elementele geometrice, refacere trotuare, poziționare treceri de pietoni

 • 21. Reconfigurare intersecție 74 (Apodu Purice - Hatman Berescu 1) - de corectat elementele geometrice, refacere trotuare, poziționare treceri de pietoni

 • 22. Reconfigurare intersecție 75 (Apodu Purice - Hatman Berescu 2) - de corectat elementele geometrice, refacere trotuare, poziționare treceri de pietoni

 • 23. Reconfigurare intersecție biciclisti 3 (Balcescu - Sandu Sturza) - de corectat elementele geometrice, introducere piste de biciclete

 • 24. Reconfigurare intersecție biciclisti 9 (Spiru Haret - Alexei Tolstoi) - de corectat elementele geometrice, introducere piste de biciclete

 • 25. Reconfigurare intersecție biciclisti 10 (Donici - Gara) - de corectat elementele geometrice, extindere trotuare, sisteme de siguranța pietoni, introducere piste de biciclete

 • 26. Reconfigurare intersecție biciclisti 11 (Bacovia - Banca Naționala) - de corectat elementele geometrice, extindere trotuare, sisteme de siguranța pietoni,

 • 27. Reconfigurare trecere de pietoni 12 (Bacovia - colegiu) - de corectat elementele geometrice, extindere trotuare, sisteme de siguranța pietoni,

 • 28. Reconfigurare intersecție biciclisti 13 (Venus - Prieteniei) - de corectat elementele geometrice, refacere trotuare, poziționare treceri de pietoni.

AdditionaI celor 28 de obiective de infrastructura cuprinse in cadrul proiectului se va construi trotuarul de pe Bd. Republicii partea stanga, sens de mers spre centru cuprins intre Calea Republicii 190-192 (capat linie Autobuze) si intersecția cu Strada Condorilor.

varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

Sistemul de management integrat al traficului, care, pentru o eficienta optima, e necesar sa fie compus din minim următoarele subsisteme:

o subsistem de control al traficului (comun ambelor scenarii)

Pentru optimizarea traficului si realizarea unei semaforizări conforme cu normele europene si care sa permită identificarea in timp real a valorilor de trafic, comunicarea intre intersecții, modificarea in funcție de valorile de trafic a timpilor de semaforizare pentru o buna fluenta a circulației autovehiculelor si o echipare cu sisteme moderne si rezistente in timp s-au prevăzut următoarele lucrări:

 • >  Realizarea canalizatiei electrice in carosabil, trotuar si spațiu verde.

Legaturile intre stâlpii de susținere a semafoarelor cu automatul de dirijare se vor realiza printr-o canalizatie electrica subterana proprie.

Aceasta canalizatie se va realiza prin săpătură deschisa, respectând cotele minime de 0.80 m, sub cota superioara a pârtii carosabile sau a trotuarului, si de 0.80 m sub cota superioara a spațiului verde, conform detaliului de canalizatie electrica anexat.

Pentru traseele principale de canalizatie se vor folosi 2tuburi PHDE d=110mm, iar legaturile cu stâlpii se vor executa cu ltub PHDE d=63mm.

 • >  Realizare camere de tragere cu capac

In punctele de traversare a pârtii carosabile si la schimbarea de direcție a traseului canalizatia este prevăzută cu camere de tragere, din beton de ciment, 64x64.

 • >  Schimbarea cablurilor de legătură a semafoarelor

Cablurile electrice care fac legătură intre semafoare si automatul de dirijare sunt de tipul Csyy 3-19x1.5.

 • >  înlocuirea tuturor semafoarelor existente cu semafoare noi, care folosesc tehnologia tip LED, acestea avand si o vizibilitate mai buna, si costuri de intretinere mai mici si o durata mult mai mare de viata decât semafoarele convenționale cu bec cu incadescenta (se vor refolosi semafoare cu LED existente care sunt in stare buna de funcționare)

 • >  Instalarea unor automate de dirijare a circulației noi

 • >  înlocuirea automatelor de dirijare cu echipamente care sa permită comunicarea intre intersecții, introducerea de multiprograme sau posibilitatea de a adauga echipamente noi sau cu alte caracteristici (bucle inductive, camere de video detecție etc)

 • >  Plantarea de stâlpi de semaforizare noi acolo unde acest lucru este necesar si revopsirea si protejarea stâlpilor existenti care pot fi refoiositi

S-a prevăzut montarea de stâlpi simpli si stâlpi cu consola pe drumul principal pentru a dubla semafoarele de vehicule crescând astfel vizibilitatea acestora de la min. SO.OOm (conform STAS 1848/4).

 • >  Fiecare intersecție de tip trecere de pietoni, va fi prevăzută cu dispozitive acustice ( pentru persoane cu dizabilitati) si cu dispozitive push-button ( pentru confirmarea cererii de trecere a pietonilor)

 • >  Montarea de bucle inductive de trafic inductive/senzori wireless in carosabil, care sa permită identificarea In mod real sl Instantaneu a numărului de vehicule care intra sau ies din intersecție. Aceste date permit automatelor de dirijare propuse a dota intersecțiile sa creeze timpi de semaforizare funcție de condițiile de trafic si sa optimizeze la maxim funcționarea intersecțiilor

S-a prevăzut amplasarea de bucle de detecție inductive, pe sensurile de intrare si de ieșire din intersecție, pe fiecare sens, cate una pentru fiecare banda de circulație..

După realizarea buclelor de detecție a traficului inductive/senzori wireless, intersecția va putea funcționa in mod adaptiv local.

 • >  Realizarea unei comunicații prin fibra optica intre intersecții ajutand astfel la realizarea undei verzi si corelarea in timp real a intersecțiilor, si legătură acestora cu Centrul de Control.

Fiecare traseu de fibra optica are in componenta o canalizatie in care este pozat un tub d=63mm si o camera de tragere din beton de ciment 64x64.

 • >  Fiecare intersecție nesemaforizata va fi bransata electric la rețea

o subsistem de monitorizare video a traficului (comun ambelor scenarii)

In cadrul acestui subsistem s-a prevăzut echiparea intersecțiilor cu 1-2 camere video conectate la Centrul de Management si Control.

Pentru realizarea acestui proiect se vor folosi camere video de supraveghere IP de exterior si echipament de transmitere date.

Sistemul este compus din:

o stâlpi de susținere a camerelor video;

o fundație stâlpi;

o camere video IP;

o camere video IP pentru recunoașterea automata a numerelor de înmatriculare;

o camere video IP pentru analiza inteligenta a traficului;

o aplicații software;

o realizarea unei canalizatii electrice in carosabil, trotuar si spațiu verde;

o realizarea unei camere de tragere;

o pozarea a 2 tuburi d=63mm;

o pozarea unui cablu de date;

o pozarea unui cablu de alimentare;

o echipamente de transmitere date

o echipamente de afișare a imaginilor video

o echipamente de înregistrare a imaginilorvideo

o aplicații de management.

o subsistem de comunicații cu fibra optica (comun ambelor scenarii)

Principala problema tehnica care poate apărea la implementarea unui sistem complex de management trafic si supraveghere video, integrat și cu componenta de prioritizare a vehiculelor de transport public, gestionarea informațiilor distribuite către călători șl ticketlng, este volumul mare de date care trebuie transportat de la fiecare locație la Centrul de Comanda si Control, acesta fiind nodul central al sistemului, dar si locul in care se stochează si procesează toate datele provenite din teren, sigur, fiabil si in timp real.

Acest volum mare de date trebuie stocat, criptat si trimis la serverul din centrul de control simultan de la toate echipamentele din sistem. Pornind de la aceasta situație, sistemul trebuie implementat pe o rețea de transmitere a datelor cu viteza mare in întreg orașul.

Soluția pentru asigurarea comunicațiilor sistemului propus pentru Muncipiul Bacau este utilizarea unei rețele virtuale de comunicații, cu conectare la fiecare locație in parte si canale tip VPN (Virtual Private NetWork - rețea privata virtuala) la Centrul de Comanda si Control. Acest tip de rețea permite realizarea unei legături securizate de date utilizând orice modalitate fizică de transmitere a informațiilor (cablu / fibră optică / legătură radio). în acest mod, legătura de date necesară funcționării Centrului de Comandă și Control nu este limitată la o anumită soluție tehnică particulară, ci se poate implementa indiferent de tipul de rețea fizică de comunicații.

Cablurile de fibra optica vor fi amplasate in canalizație proprie.

Canalizația de fibra optică va fi realizată cu tuburi PEHD d=63-110mm.

Pentru toate intersecțiile, cat si pentru legătură cu Centrul de Control s-a prevăzut realizarea unei comunicații prin fibra optica intre intersecții ajutand astfel la realizarea undei verzi si corelarea in timp real a intersecțiilor.

o subsistem de comunicații radio (comun ambelor scenarii)

O rețea tip Wi-Fi este alcătuită dintr-un ansamblu de echipamente interconectate între ele prin intermediul undelor electromagnetice, cu scopul transmisiei si recepției de date

Medii de transmisie a datelor fără fir-transmit datele sub formă de unde radio, microunde, raze infraroșii sau raze laser - în cadrul conexiunilor fără fir (wireless);

Cantitatea de informație care poate fi transmisă în unitatea de timp este exprimată de o mărime numită lățime de bandă (bandwidth), și se măsoară în biți pe secundă (bps).

Adeseori în aprecierea lățimii de bandă se folosesc multiplii cum ar fi:

0 Kbps - kilobiți pe secundă;

0 Mbps - kilobiți pe secundă;

O rețeaua suportă trei moduri de transmisie a datelor: simplex, half-duplex și fullduplex:

0 Simplex- întâlnit și sub numele de transmisie unidirecțională, constă în transmisia datelor într-un singur sens. Cel mai popular exemplu de transmisie simplex este transmisia semnalului de la un emițător (stația TV) către un receptor(televizor);

0 Half-duplex - constă în transmiterea datelor în ambele direcții alternativ. Datele circulă în acest caz pe rând într-o anumită direcție. Un exemplu de transmisie halfduplex este transmisia datelor între stațiile radio de emisie-recepție. Sistemele sunt formate din două sau mai multe stații de emisie-recepție dintre care una singură joacă rol de emițător, în timp ce celelalte joacă rol de receptor;

0 Full-duplex - constă în transmisia datelor simultan în ambele sensuri. Lățimea de bandă este măsurată numai într-o singură direcție (un cablu de rețea care funcționează în full-duplex la o viteză de 100 Mbps are o lățime de bandă de 100 Mbps). Un exemplu de transmisie full-duplex este conversația telefonică.

Echipamentele utilizate sunt alcătuite din următoarele componente :

o Baza

o Antena emisie/receptie

o Sursa de alimentare

o Conectica

o Elemente metalice de prindere si susținere

o subsistem centru de comanda si control (comun ambelor scenarii);

Centrul Integrat de Comanda si Control este un sistem operațional non-stop, funcționând 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămâna si reprezintă „inima" oricărui sistem integrat.

Un centru de supraveghere echipat cu cea mai înalta tehnologie poate integra si prelua activitatea mai multor sub-centre in mod unitar, folosind resursele tehnice si operaționale mai eficient si eliminând acțiunile paralele ale mai multor centre operaționale care, in unele cazuri, pot fi defazate si pot avea ca efect folosirea mai multor resurse decât cele necesare sau pot genera chiar situații neprevăzute in teren, în cazul sistemului de trafic management și monitorizare prezentat în studiul de fezabilitate, centrul de comandă și control va integra monitorizarea și managementul tuturor sistemelor instalate.

In cadrul Centrului de Comanda si Control, va fi implementat și un sistem automat de management intern, acesta având rolul de urmărire și monitorizare a funcționarii întregului sistem, astfel încât defecțiunile sau disfuncționalitățile potențiale precum și întârzierile informaționale si/sau eventualele accidente să fie detectate cât mai rapid posibil, în vederea asigurării unei operări eficiente și a unei reacții a serviciilor implicate în cele mai bune și mai rapide condiții posibile.

Atunci când se produce un eveniment sistemul de proiecție ampla este folosit pentru a afișa informația direct către operatori și către toți în același timp. Acest lucru le oferă posibilitatea de a reacționa foarte rapid și de a se coordona. Practic, sistemul de vizualizare acționează ca un instrument pentru obținerea unei vederi de ansamblu pentru toți operatorii din Camera de Comanda.

Din punct de vedere fizic, sistemul este organizat în următoarele arii de implementare:

 • - rețea de date sigură și de mare capacitate;

 • - arhitectura de servere;

-consolele operatori și dispecerate;

 • - sistemele de afișare;

 • - sub-sistemele de menținere a condițiilor de funcționare normale.

Soluția cea mai viabila este reprezentată de centrul de supraveghere integrat, acesta fiind mult mai fezabil si având multe avantaje:

 • - asigură controlul tuturor situațiilor dintr-un singur punct;

 • - accesul la informații este simultan, rapid si direct, fara dispecerate sau servicii intermediare;

 • - managementul situațiilor de criză poate fi realizat simplu si eficient, coordonând toate acțiunile dintr-un singur punct si beneficiind de o echipa de operare omogenă;

 • - echipele de întreținere pot rezolva toate problemele ce pot apare in mod eficient si in cel mai scurt timp posibil;

 • - eficiență financiară foarte bună in cazul implementărilor majore.

Fiind un spațiu in care se lucrează non-stop, ergonomia centrelor de supraveghere este deosebit de importanta si trebuie luata in considerare. De exemplu, amplasarea operatorilor va fi proiectata astfel încât aceștia sa aibă o buna vizibilitate asupra ecranelor.

o subsistem semnalizare rutieră (marcaje orizontale si verticale) - comun ambelor scenarii

Pentru imbunatatirea condițiilor de trafic si asigurarea siguranței participantilor la trafic au fost proiectate marcaje orizontale de tip termoplast insotite de semnalizare pe verticala, acolo unde s-a impus acest lucru.

In general a fost refăcut marcajul existent si înlocuirea acestuia cu cel de tip termoplast, pastrandu-se tipul si poziția lui pe suprafața de rulare.

Lipsa indicatoarelor sau neconformitatea lor cu dispozițiile in vigoare implica inlocuirea celor existente si completarea cu indicatoare proiectate acolo unde este cazul.

Se dispune astfel executarea marcajului orizontal de tip termoplast si montarea tuturor indicatoarelor rutiere din otel cu folie clasa 2, pe stâlpi proprii sau pe stâlpi existenti, pe cca. 60.00m, pentru a se putea respecta modul de amplasare prevăzut in standarde.

Indicatoarele montate pe stâlpii de semafor se vor amplasa pe console metalice.

Acolo unde este necesar sa se amplaseze 2-3 indicatoare pe același stâlp, indicatoarele se vor monta pe console metalice.

o subsistem de prioritizare a vehiculelor de transport public în intersecții semaforizate.

Prioritizarea pentru vehiculele de transport public se va realiza pentru acele vehicule care sint in intirziere fata de graficul de transport.

Arhitectura funcțională a sistemului de prioritizare a vehiculelor de transport public este prezentată schematic în figura de mai jos.

Sistemul permite comunicarea dintre vehiculul de transport public și automatele de trafic din intersecții și trecerile de pietoni semaforizate, care transmit informația către centrul de control.

Pe baza informațiilor primite, se realizează monitorizarea flotei de vehicule de transport public și se asigură modificarea timpilor de semaforizare în intersecțiile de care acestea se apropie, astfel încât să se asigure un timp de așteptare cât mai mic.

După trecerea vehiculului de transport public, programul de semaforizare revine la parametrii normali de funcționare.

Pentru fiecare linie de transport se vor defini balize virtuale la distante cuprinse intre 200 si 500 metri de intrarea in intersecțiile semaforizate. In momentul in care un vehicul ajunge la coordonatele GPS ale primei balizei virtuale, va transmite poziția către centrul de control. La centrul de control poziția vehiculului va fi analizata in raport cu graficul de transport si se va lua decizia de acordare de prioritizare sau nu. In cazul in care se decide acordarea de prioritate, se transmite către automatul de trafic, asociat balizei virtuale, incarcarea planului ce asigura prioritizarea pe direcția de deplasare a vehiculului.

In cazul trecerilor de pietoni prevăzute cu butoane pentru pietoni, in momentul in care un vehicul, aflat in intirziere fata de grafic, ajunge in dreptul balizei virtuale automatul de dirijare va inhiba cererile de verde ale pietonilor pina cind vehiculul depășește baliza virtuala de ieșire.

Se vor defini balize virtuale si la ieșirile din intersecții, astfel incit in momentul trecerii prin dreptul acestora vehiculele transmit mesaje de inchidere solicitare de prioritizare si automatele de control vor iniția planurile standard de semaforizare. In funcție de complexitatea intersecției se vor defini timpi maximi pentru fiecare automat in care acesta ruleaza planul de prioritizare in acest fel, evitindu-se nereceptionarea mesajelor de inchidere solicitare de către automate si blocarea acestora intr-un anumit plan de semaforizare.

In funcție de numărul de vehicule de pe o linie, de numărul de calatori estimați precum si intirzierea fata de grafic se va creea o matrice care va genera importanta cererii de prioritate pentru fiecare vehicul. Principiul acordării de prioritate este de tip FIFO (fîrst in,first out) in sensul ca cererile de prioritate vor fi tratate in ordinea in care sosesc pentru condiții egale.

Pentru fiecare intersecție se vor defini direcții prioritare astfel incit in cazul sosirii simultane a 2 cereri de prioritate egale, de la vehicule ce se deplasează in direcții antagoniste, se va acorda prioritate pentru direcția principala de deplasare.

Pentru a se realiza prioritizarea mijloacelor de transport in comun, in cele 75 intersecții si treceri de pietoni unde trebuie sa se asigure prioritate pentru transportul public local, se vor monta in partea carosabila, senzori wireless de prezenta, la ieșirea din intersecție, cate unul pentru fiecare banda. Acești senzori vor transmite semnalul de prezenta a autobuzului, la automatul din intersecție, pentru a influenta programul de semaforizare.

Automatul trebuie sa fie capabil sa recepționeze cererea de prioritizare a autobuzului si sa aloce in timpul cel mai scurt faza de semaforizare care permite trecerea autobuzului.

In cele 54 de intersecții semaforizate, de pe traseele pe care circula vehicule de transport public, in vederea realizări prioritizarii, automatele respective vor fi echipate cu:

 • > Modul GSM montat in ADC;

 • >  Receiver cerere prioritizare montat in ADC;

întrucât vehiculele aferente transportului public nu sunt in proprietatea municipiului Bacau, prin prezentul proiect nu este prevăzută a se achiziționa echipamentele necesare a fi instalate in autobuze, operatorul de transport public fiind obligat ulterior implementării investiției sau pe parcursul implementării, la conformarea cu noile tehnologii prin achiziția de computere de bord, antene GPS +GSM sitransceiver.

o subsistem informare calatori/ identificare automata a numerelor de inmatriculare (comun ambelor scenarii)

Pentru asigurarea funcțiunilor, sistemul asigură comunicația între echipamentele din teren (stații și vehicule) cu dispeceratul/centrul de control, care preia, centralizează și transmite informații referitoare la momentul ajungerii vehiculelor în stație. în plus, subsistemul de informare călători conține și o aplicație cu acces la date în timp real (prin Internet) care poate furniza datele legate de momentele de ajungere în stație a vehiculelor, incluzând și posibilitatea de stabilire a rutelor dorite de călători, oferind și posibilitatea efectuării plăților aferente călătoriilor stabilite.


Comunicații wirclcț-s


Dispecera» / Centru cic* controlSistemul are în componență următoarele componente:

 • - Echipamente de teren: camere video fixe tip LPR

 • - Infrastructură de comunicații, alcătuită din: fibră optică și/sau Access Point și/sau servicii de date -Centrul de comandă și control.

Datele preluate prin intermediul camerelor LPR sunt identificate și interpretate, iar numerele de înmatriculare astfel identificate sunt stocate la Centrul de comandă și control, împreună cu toate celelalte informații relevante: punct de preluare al datelor, oră, dată etc.

Echipamentele instalate în teren sunt:

-Camera video LPR

 • - Iluminator IR pentru spectrul alb-negru

-Controller LPR

-Access Point pentru comunicație

 • - Infrastructura tip portal.

Aceeași infrastructură tip portal poate fi utilizată pentru montarea panourilor cu mesaje variabile (VMS).

Sistemul de informare este format din panourile VMS și infrastructura de comunicații asociată (care poate fi comună cu cea pentru camerele LPR, în funcție de soluția selectată).

Prin intermediul rețelei de comunicații utilizate, de la centrul de comandă și control sunt transmise mesajele care urmează a fi afișate pe panourile VMS, referitoare, de exemplu, la variante ocolitoare, care să poată fi utilizate de vehiculele aflate în tranzit, sau la restricții pentru anumite tipuri de vehicule.

o subsistem cântărire in mișcare (aplicabil numai in Scenariul 2)

WIM (Weigh In Motion) - realizează cantarirea in mișcare a autovehiculelor si impunerea sancțiunilor legale, celor care depasesc sarcina maxima admisa pe sectorul de drum.

Sistemul proiectat, preia informații pentru identificarea autovehiculului si a greutății, prin intermediul senzorilor aflați in sistemul rutier al drumului, precum si de la alte echipamente necesare funcționarii, după care vor fi transmise către Centrul de Monitorizare si Coordonare trafic. In acest centru se vor procesa informațiile primite si vor fi emise, acolo unde este cazul, in colaborare cu reprezentanți ai autoritatii, procese verbale de contravenție.

Sistemul va tine cont de autorizațiile emise pentru transporturi speciale si va putea fi modificat in funcție de cerințele utilizatorilor.

3.3 Costurile estimative ale investiției:

costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

Costul estimativ al fiecărui scenariu s-a calculat pe baza soluțiilor tehnice ale proiectului, valoarea totala fiind detaliata in Devizul atașat.

DEVIZ GENERAL SCENARIUL1 - ALES

Proiectant:

Beneficiar: UAT BACAU


S.C. FIP CONSULTING S.R.L

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local ți a deplasărilor cu bicicleta

conform HG907/2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare {fara TVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA 19%)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția uti ităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

213,182.00

29,660.90

242,842.90

3.1.1 Studii de teren

156,110.00

29,660.90

185,770.90

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3 Alte studii specifice

57,072.00

0.00

57,072.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

28,500.00

5,415.00

33,915.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

2,158,948.79

410,200.27

2,569,149.06

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții ți deviz general

37,093.50

7,047.77

44,141.27

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

4,000.00

760.00

4,760.00

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic ți a detaliilor de execuție

61,685.11

11,720.17

73,405.28

3.5.6 Proiect tehnic ți detalii de execuție

2,056,170.18

390,672.33

2,446,842.52

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

515,693.50

97,981.77

613,675.27

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

465,293.50

88,405.77

553,699.27

3.7.2 Auditul financiar

50,400.00

9,576.00

59,976.00

3.8

Asistență tehnică

649,316.90

123,370.21

772,687.11

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului

216,438.97

41,123.40

257,562.37

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

144,292.64

27,415.60

171,708.25

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al iucrărilor de execuție, avizat de către ISC

72,146.32

13,707.80

85,854.12

3.8.2 Dirigenție de țantier

432,877.93

82,246.81

515,124.74

Total capitol 3

3,565,641.19

666,628.15

4,232,269.34

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții ți instalații

55,564,323.16

10,557,221.40

66,121,544.56

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale

1,054,537.00

200,362.03

1,254,899.03

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care necesită montaj

11,402,228.64

2,166,423.44

13,568,652.08

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care nu necesită montaj ți echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

109,025.00

20,714.75

129,739.75

4.6

Active necorporale

4,016,208.43

763,079.60

4,779,288.03

Total capitol 4

72,146,322.24

13,707,801,22

85,854,123.46

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de țantier

283,094.30

53,787.92

336,882.22

5.1.1 Lucrări de construcții ți instalații aferente organizării de țantier

268,939.59

51,098.52

320,038.11

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării țantierului

14,154.72

2,689.40

16,844.11

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

625,765.80

0.00

625,765.80

5.2.1 Comisioanele ți dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

284,439.00

0.00

284,439.00


5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

56,887.80

0.00

56,887.80

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

284,439.00

0.00

284,439.00

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

226,475.44

43,030.33

269,505.77

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

96,600.00

18,354.00

114,954.00

Total capitol 5

1,231,935.54

115,172.25

1,347,107.79

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

76,943,898.97

14,489,601.62

91,433,500.59

din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

56,887,799.75

10,808,681.95

67,696,481.70

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei

curs Inforegio iulie 2017)


DEVIZ GENERAL SCENARIUL 2 (ALTERNATIV)

Proiectant:

Beneficiar: UAT BACAU


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

conform HG907/2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA

19%)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

213,182.00

29,660.90

242,842.90

3.1.1 Studii de teren

156,110.00

29,660.90

185,770.90

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3 Alte studii specifice

57,072.00

0.00

57,072.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiza re tehnică

28,500.00

5,415.00

33,915.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

2,293,145.32

435,697.61

2,728,842.93

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

37,093.50

7,047.77

44,141.27

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

4,000.00

760.00

4,760.00

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

65,593.74

12,462.81

78,056.55

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție

2,186,458.08

415,427.03

2,601,885.11

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

515,693.50

97,981.77

613,675.27

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

465,293.50

88,405.77

553,699.27

3.7.2 Auditul financiar

50,400.00

9,576.00

59,976.00

3.8

Asistență tehnică

690,460.45

131,187.48

821,647.93

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului

230,153.48

43,729.16

273,882.64

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

153,435.65

29,152.77

182,588.43

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

76,717.83

14,576.39

91,294.21

3.8.2 Dirigenție de șantier

460,306.96

87,458.32

547,765.29

Total capitol 3

3,740,981.26

699,942.76

4,440,924.02

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

55,564,323.16

10,557,221.40

66,121,544.56

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1,054,537.00

200,362.03

1,254,899.03

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

15,973,733.64

3,035,009.39

19,008,743.03

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

109,025.00

20,714.75

129,739.75

4.6

Active necorporale

4,016,208.43

763,079.60

4,779,288.03

Total capitol 4

76,717,827.24

14,576,387.17

91,294,214.41

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

283,094.30

53,787.92

336,882.22

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

268,939.59

51,098.52

320,038.11

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

14,154.72

2,689.40

16,844.11

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

625,765.80

0.00

625,765.80

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

284,439.00

0.00

284,439.00

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

56,887.80

0.00

56,887.80

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

284,439.00

0.00

284,439.00

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

226,475.44

43,030.33

269,505.77

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

96,600.00

18,354.00

114,954.00

Total capitol 5

1,231,935.54

115,172.25

1,347,107.79

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

81,690,744.04

15,391,502.18

97,082,246.22

din care: C+M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

56,887,799.75

10,808,681.95

67,696,481.70

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei

curs Inforegio iulie 2017)

costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

Costurile anuale medii de operare, estimate pe o durata normata de amortizare pentru intregul sistem (25 de ani) sunt următoarele:

COSTURI

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

[ Costuri cu mentenenta

237.296,4

244.230,8

Costuri cu inlocurea echipamentelor

115.847,6

136.400

Cheltuieli cu utilitati

405.658

405.658

Cheltuieli salariale anuale

2.646.402

2.646.402

'TOTAL

3.405.204

3.432.690,8

Costul mediu anual de operare pe 25 ani a fost calculat ca medie a costurilor pe fiecare an, luându-se în considerare o majorare la fiecare 5 ani, după anul finalizării implementării proiectului, cu 5% pentru cheltuielile cu utilități și cu mentenanța, iar pentru costurile salariale s-a considerat o majorare cu 10%, la aceleași intervale. De asemenea, în costul cu înlocuirea echipamentelor amortizate/defecte a fost luată în calcul înlocuirea parțială a echipamentelor din centrul de control la fiecare 5 ani de utilizare.

3.4 Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

studiu topografic;

Este anexat prezentei documentații.

studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului;

Este anexat prezentei documentații.

studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul

studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

Nu este cazul

studiu de trafic și studiu de circulație;

Este anexat prezentei documentații.

raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

Nu este cazul

studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere;

Nu este cazul

studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul

studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

3.5 Grafice orientative de realizare a investiției4. Analiza fiecăruî/fîecărei scenariu/opțiuni tehnico- economic(e) propus(e)

 • 4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Cadrul de analiză

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare și evaluare economică a proiectelor. Astfel, prezenta analiză cost - beneficiu are drept scop stabilirea următoarelor aspecte:

o măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului de transporturi în România și în mod special la atingerea obiectivelor axei prioritare în cadrul căreia se solicită în prezent fonduri europene, respectiv Prioritatea de investiții 4e ("Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare"), Obiectivul specific 4.1 ("Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă") din POR 2014-2020;

o măsura în care proiectul are nevoie de co-finanțare de la Uniunea Europeană;

o măsura în care proiectul contribuie la bunăstarea economică a regiunii (a ariei de impact).

Analizele cost-beneficiu financiare si economice vor avea ca date de intrare rezultatele evaluărilor tehnice si ale estimărilor privind costurile de investiției ale proiectului si se vor fundamenta pe reglementările tehnice in vigoare in Romania.

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparației costurilor alternativelor de implementare a investiție propuse în situația actuală. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF - Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) - care cuantifică diferența dintre beneficiile și costurile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru a „aduce" o valoare viitoare la momentul de baza a evaluării costurilor.

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2019, echivalent cu anul de baza al actualizării costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate in preturi constante anul 2019.

Principiile și metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în conformitate cu:

o Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015, de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European în ceea ce privește metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu.

o Commission Delegated Regulation (EU) No 480/2014 of 3 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council laying down common provisionson the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund;

o „Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 - 2020", decembrie 2014;

o National Assessment Guidelines for Transport Projects Voi 2 Part C: Guide to Economic and Financial Cost Benefit Analysis and Risk Analysis, General Transport Mașter Plan AECOM;

o „Update of the Handbook on Externai Costs of Transport", European Comission - DG MOVE, Final Report (ianuarie 2014).

în conformitate cu documentul „Commission Implementing Regulation (EU) 207/2015 of 20 January 2015"

- Annex III, structura analizei cost-beneficiu este după cum urmează:

o Descrierea contextului;

o Definirea obiectivelor;

o Identificarea proiectului;

o Rezultatele studiilor de fezabilitate, inclusiv analiza cererii si analiza opțiunilor;

o Analiza financiara;

o Analiza economică;

o Analiza de risc.

Acest conținut-cadru va fi adaptat în conformitate cu cerințele Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Perioada de referință

Prin perioada de referința se intelege numărul maxim de ani pentru care se fac prognoze in cadrul analizei economico-financiare. Prognozele privind evoluțiile viitoare ale proiectului trebuie sa fie formulate pentru o perioada corespunzătoare in raport cu durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic, Alegerea perioadei de referința poate avea un efect extrem de important asupra indicatorilor financiari si economici ai proiectului.

Concret, alegerea perioadei de referința afecteaza calcularea indicatorilor principali ai analizei cost-beneficiu si poate afecta, de asemenea, determinarea ratei de cofinantare. Pentru majoritatea proiectelor de infrastructura, perioada de referința este de cel puțin 20 de ani, iar pentru investițiile productive este de aproximativ 10 ani.

Confom Ghidului DG Regio privind metodologia de lucru pentru Analiza cost-beneficiu, pentru perioada de programare 2014 - 2020, orizonturile de timp de referința, formulate in conformitate cu profilul fiecărui sector in parte, sunt următoarele:

Calendarul de analiza a proiectelor de infrastructura

Sectorul

Perioada de referință (ani)

Căi ferate

30

Apă/canal

30

Drumuri

25-30

Sectorul

Perioada de referință (ani)

Gestionarea deșeurilor

25-30

Porturi și aeroporturi

25

Transport urban

25-30

Energie

15-25

Cercetare și inovare

15-25

Bandă largă

15-20

Infrastructură comercială

10-15

Alte sectoare

10-15

Sursa- Anexa I la Regulamentul (EU) Nr. 480/2014

Asa cum se poate observa din tabel, perioada de referința luata in considerare pentru proiectele de transport urban este de 25-30 de ani. Având in vedere specificul investiției, analiza cost-beneficiu va fi realizata pe o perioada de 25 de ani.

Calendarul de implementare a Proiectului

Durata de analiza in cadrul analizei cost-beneficiu, conform tabelului anterior, este de 25 de ani din care primii cinci ani (2019-2022) reprezintă perioada de implementare a proiectului, iar intervalul 2023-2042 reprezintă perioada de operare a investiției (20 de ani).

Scenariul de referință

Scenariul contrafactual "fără proiect" ("A face minimum" sau "Business as usual") este scenariul de referință față de care este comparată opțiunea (opțiunile, dacă este cazul) scenariului "cu proiect". Scenariul de referință presupune continuarea situației existente, dar poate include și alte investiții care sunt așteptate să se realizeze înainte de anii stabiliți/avuți în vedere, aflate în implementare sau doar cu avizele luate, dar având finanțarea asigurată.

 • 4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Factori de risc antropici = fenomene de interacțiune între om și natură, declanșate sau favorizate de activități umane și care sunt dăunătoare societății în ansamblu și existenței umane în particular: accidente datorate muniției neexplodate sau a armelor artizanale; accidente nucleare, chimice și biologice; accidente majore pe căile de comunicații, incendii de mari proporții; eșecul utilităților publice; avarii la construcții hidrotehnice; accidente în subteran; prăbușiri ale unor construcții, instalații sau amenajări.

în funcție de activitatea care le-a declanșat, riscurile antropice se pot structura în tehnologice și sociale:

- Riscuri tehnologice/ industriale. Aceasta categorie include o gama largă de accidente, declanșate de om cu sau fără voia sa, legate de activități industriale, cum sunt exploziile, scurgerile de substanțe toxice, poluarea accidentală, etc.

Riscuri sociale. Eșecul utilităților publice, conflictele militare și sociale, etc.Probabilitatea de apariție a unor astfel de riscuri este mica iar influenta lor asupra investiției este de asemenea una minora si care se poate manifesta local pe zone restrânse ale proiectului.

Factori de risc naturali = manifestări extreme ale unorfenomene naturale, precum cutremurele, furtunile, inundațiile, seceta, care au o influență directă asupra vieții fiecărei persoane, asupra societății și a mediului înconjurător, în ansamblu: erupții vulcanice; cutremure; prăbușiri; tasări sau alunecări de teren; avalanșe; furtuni; inundații; epidemii; invazii ale insectelor; boli ale plantelor; contaminări infecțioase; incendii.

în vederea prevenirii riscurilor naturale, studiul geotehnic efectuat a furnizat o serie de informații cu privire la clima, adâncime de îngheț, seismicitate ce vor fi luate in considerare la proiectare si execuția lucrărilor.

 • 4.3 Situația utilităților și analiza de consum:

necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

Pe amplasamentul investiției nu sunt rețele de utilitati care ar trebui relocate in urma realizării intervenției; in cazul in care, la faza de proiectare Proiect Tehnic, soluțiile de amenajare si modernizare a infrastructurii presupun relocari/devieri de rețele, ele se vor realiza in cadrul execuției de lucrări; in același timp, in etapa de execuție, lucrările se vor realiza in conformitate cu metodologiile necesare pentru a proteja rețelele de utilitati aflate in proximitatea investiției.

Sistemul, în ansamblul său, utilizează exclusiv alimentarea cu energie electrică.

Aceasta se va asigura prin branșamente realizate de furnizorul local de energie electrică, la fiecare locație în parte. în cazul intersecțiilor în care semaforizarea este deja funcțională și care doar se modernizează, se va avea în vedere utilizarea branșamentelor existente.

în cadrul analizei de consum se vor lua în calcul următoarele consumuri, tipice pentru tehnologia utilizată:

Locație teren (intersecții)

Echipament

Consum mediu estimat

Automat de semaforizare

50W

Bloc lumini cu 3 focuri (in medie 4buc per intersecție x8W)

32W

Bloc lumini cu 2 focuri (in medie 4buc per intersecție x7W)

28W

Bloc lumini cu 1 foc (in medie 4buc per intersecție x5W)

20W

Echipamente conectare rețea comunicații

40W

Cameră video cu sistem PTZ (în medie 2 buc. per intersecție x 50 W)

100W

UPS

10W

Total consum

280 W/locatie

NOTA: calculul de consum este mediu, acesta putând varia în funcție de numărul exact de focuri de semaforizare la fiecare locație, precum și de programul de semaforizare (numărul de focuri aprinse și timpii de aprindere per zi).

soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Sistemul, în ansamblul său, utilizează exclusiv alimentarea cu energie electrică.

Aceasta se va asigura prin branșamente realizate de furnizorul local de energie electrică, la fiecare locație în parte. în cazul intersecțiilor în care semaforizarea este deja funcțională și care doar se modernizează, se va avea în vedere utilizarea branșamentelor existente.

Soluțiile punctuale vor fi analizate în faza de proiect tehnic, în funcție de avizele obținute.

 • 4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

Proiectul va avea un impact ridicat atat la nivel social, cat si cultural, atat prin creșterea calitatii vieții locuitorilor din municipiul Bacau, ca urmare a dezvoltării unui sistem de transport public de persoane modern, accesibil, eficient, dar si a altor mijloace de transport (velo), punând astfel la dispoziția locuitorilor a unor alternative de deplasare moderne, cu un nivel ridicat de comfort.

De asemenea, proiectul va avea un impact ridicat din punct de vedere cultural, acesta ducând la schimbarea mentalitatii oamenilor in ceea ce privește utilizarea transportului public in comun, a bicicletelor sau a mersului pe jos, „educandu-i" pe aceștia in ceea ce privește beneficiile si impactul utilizării unor mijloace de transport nepoluante. Prin oferirea unei infrastructuri inalte calitativ, a unor facilitați moderne si accesibile proiectul isi aduce aportul la reducerea emisiilor de CO2. Dezvoltarea si modernizarea mijloacelor de transport din municipiu vor contribui la creșterea atractivitatii acestuia, ducând la dezvoltarea sa economica.

In implementarea proiectului un factor important il va constitui respectarea principiului egalitatii de sanse pe toate planurile: Egalitatea de sanse intre barbati si femei - asigurata prin participarea echilibrata in echipa de management și de implementare a proiectului atat a femeilor cat si a bărbaților, Egalitate de sanse din punct de vedere al vârstei - prin proiect se va asigura o participare echitabila din punct de vedere al vârstei pentru membrii echipei de management/de implementare. Egalitatea de sanse va fi obtinuta prin creșterea accesibilității intre zonele componente ale mun., dând astfel sanse si opțiuni de mobilitate egale pentru locuitorii orașului, chiar daca locuiesc in zonele periferice sau in zona centrala. Se asigura astfel un acces modern si facil pentru locuitorii municipiului către zona cent ral a, cat re zonele cu locuințe colective cu densitate ridicata, către instituții de interes public (unitati de invatamant, unitati medicale, unitati cultural-educationale), către locurile de munca, recreere si cu caracter comercial, contribuind la eliminarea segregării teritoriale si la creșterea calitatii vieții in mediul urban. Prin proiect se dorește dezvoltarea unui spațiu urban si a unei infrastructuri adaptate tuturor nevoilor de mobilitate, destinat tuturor categoriilor de varsta sau sociale din municipiu.

Infrastructura pietonala va fi astfel conceputa si proiectata pentru a veni in sprijinul persoanelor cu mobilitate redusa (vârstnici, persoane cu handicap, persoane cu mobilitate redusa).

La elaborarea proiectului s-a tinut cont de principiul nediscriminării în conformitate cu Directivele Europene și OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. în implementarea proiectului vor fi luate în considerare toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. In ceea ce privește nediscriminarea si egalitatea de gen, implementarea acestui proiect va contribui la dezvoltarea sistemului de transport public local accesibil din punct de vedere fizic, financiar si social, fiind o obligație de serviciu public in accepțiunea prevederilor Regulamentului CE 1370/2007.

In cadrul tuturor investițiilor in infrastructura se va avea in vedere ca toate obstacolele fizice sa fie inlaturate. Astfel, realizarea tututor lucrărilor la infrastructura urbana se va realiza cu respectarea prevederilor Legii 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, precum si prevederile Normativului privind adaptarea caldirilor civile si spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ N051-2012. Revizuire N051/2000. Astfel, traseele pietonale se vor proiecta astfel incat sa nu existe obstacole sau bariere fata de accesul deplin al persoanelor cu dizabilitati.

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

Se estimează că forța de muncă ocupată prin realizarea investiție iva fi în jur de 30 persoane.

Numărul real de persoane implicate în aceasta fază va fi în funcție de tehnologia folosită de contractor și de dotarea acestuia cu utilaje.

în faza de realizare nu vor fi create noi locuri de munca, având în vedere faptul că se vor folosi servicii subcontractate și se vor folosi resursele umane existente ale contractorilor.

Astfel proiectul va contribui la menținerea locurilor de muncă deja existente.

Societățile care vor derula contracte de lucrări și servicii pot oferi locuri de muncă pe perioada de implementare a proiectului.

In faza de operare, după realizarea investiției vor fi necesari: 1 administrator care să se ocupe de service-ul și mentenanța echipamentelor instalate, 8 operatori care vor lucra in ture 12/24h, 2 supervizori care vor lucra in ture de zi, alternativ, 2 tehnicieni de teren, 1 persoana la întreținere si 1 coordonator (director).

De asemenea, pentru asigurarea funcționalității Centrului de Comanda este necesară detașarea a câte unui reprezentat din partea Brigăzii de Politie Rutieră, a Poliției Locale și a Administrației locale.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

Impactul asupra biodiversității se va manifesta mai mult în prima etapa a amenajării organizării de șantier și se concretizează, în speță, la nivelul terenului cu diferite folosințe care va fi ocupat temporar.

Pentru realizarea proiectului terenul afectat aparține domeniului public.

Pe întreaga perioada de funcționare a organizării de șantier, principalele efecte negative asupra ecosistemelor din imediata vecinătate sunt cauzate de creșterea nivelului de zgomot și a vibrațiilor și de generarea de noxe de poluanți.

Prin concepție și tema de proiectare, sistemul nu prezintă impact direct asupra mediului, întrucât nici una dintre lucrările implicate nu are efect negativ. De asemenea, materialele utilizate nu prezintă riscuri de poluare sau impact asupra mediului.

în cadrul acestui proiect, Primăria Municipiului Bacau va urmări achiziția de echipamente certificate conform standardelor internaționale de calitate și mediu specifice, contribuind la realizarea unui consum de energie eficient și la promovarea tehnologiilor curate și reducerea resurselor de consum.

Soluția propusă are la bază componente hardware proiectate special pentru a asigura un consum redus de energie, respectiv pentru a minimiza impactul asupra mediului înconjurător. In acest sens, designul soluției a fost realizat prin includerea unui număr minim de echipamente care să asigure funcționarea optimă a sistemului, respectiv prin folosirea fibrei optice ca suport pentru realizarea comunicațiilor de date.

Toate echipamentele instalate în zonele cu acces public, asigura un consum mic de energie, corespund cu standardele aplicabile de protecție și elector-alimentare, fiind conforme cu directiva 2002/95/EC a Uniunii Europene - Restriction of Hazardous Substances (RoHS), privind materialele utilizate în construcția acestora.

Totodată, conform rezultatelor simulărilor de trafic aplicate la coeficienții de poluare, se constată reducerea semnificativă a poluării generate de transportul rutier.

Ținând cont de locațiile în care va fi amplasat sistemul inteligent de trafic management și monitorizare, instalarea și funcționarea acestuia nu va avea impact asupra biodiversității și siturilor protejate.

Impactul asupra peisajului și mediului vizual

Realizarea proiectului nu are un impact direct asupra peisajului, de fragmentare a unităților teritoriale, cu ocupări definitive de teren, intrucat drumul este deja .

Efecte negative asupra peisajului vor apărea cel mai probabil pe șantierele de construcție. Gropile de împrumut, locurile de depozitare și eliminare a surplusului de material vor avea de asemenea un impact negativ asupra peisajului.

Perioada de construcție reprezintă o etapă cu durată limitată si pe porțiuni mici și se consideră că echilibrul natural și peisajul vor fi refăcute după încheierea lucrărilor. în perioda de execuție nu este necesar să se prevada amenajări peisagistice.

Terminarea lucrărilor nu va marca schimbarea definitivă în peisaj, din punct de vedere al terenurilor ocupate pentru realizarea intervențiilor. Pentru realizarea proiectului nu vor dispărea terenuri si nu vor aparea modificări antropice

Se estimează un impact temporar, negativ neglijabil, pe termen scurt și neutru permanent.

dj impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

Construcția se va realiza respectând principiile dezvoltării durabile, se vor utiliza materiale de construcție nepoluante și reciclabile.

Prin soluțiile adoptate in cadrul proiectului se va realiza diminuarea poluării mediului înconjurători:

- limitarea zgomotului și a vibrațiilor produse de autovehicule prin reabilitarea sistemului rutier;

- scăderea emisiilor de carbon prin diminuarea traficului auto și reducerea duratelor de deplasare

 • 4.5 Analiza cererii de bunuri ți servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

In urma analizei datelor colectate in vederea realizării Studiului de trafic, a rezultat ca la nivelul municipiului Bacau sunt mai multe puncte de congestie care impiedica fluenta traficului. Apariția aglomerărilor pune în evidență faptul că se tinde spre atingerea limitei de capacitate a rețelei, modificându-se intensitatea traficului, influențând negativ calitatea infrastructurilor până în momentul apariției imposibilității de deplasare, deci a blocajului (ambuteiaje, străzi pline, mașini blocate).

Proiectare si dimensionarea investiției a fost făcută avand la baza Studiul de trafic, document anexat prezentei documentații tehnico - economice.

 • 4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Metodologie

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare și evaluare economică a proiectelor.

Această analiză are drept scop să stabilească:

o măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului de transport urban durabil în România și în mod special la atingerea obiectivelor programului în cadrul căreia se solicită finanțare;

o fundamentarea calculului necesarului de finanțare din fonduri comunitare;

o măsura în care proiectul contribuie la bunăstarea economică a regiunii, evaluata prin calculul indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului.

Principiile și metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în conformitate cu:

o Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelorde investiții finanțate din fonduri publice

o „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects", decembrie 2014 - Comisia Europeana

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparației costurilor alternativelor de proiect propuse în situația actuală. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF - Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) - care cuantifică diferența dintre veniturile și costurile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru a „aduce" o valoare viitoare la momentul de baza a evaluării costurilor.

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2019, echivalent cu anul de baza al actualizării costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate in preturi constante 2019.

Investiția de capital

Titularul investiției este Municipiul Bacau, iar fondurile necesare realizării investiției vor fi obținute prin accesarea unei finanțări comunitare in cadrul POR 2014-2020, Axa 4.1.

Valoarea investiției totale de capital este de

 • •  91,433,500.59 lei (total general, cu TVA), in Scenariul 1, respectiv

 • •  97,082,246.22 lei (total general, cu TVA) in Scenariul 2.

esalonata pe o perioada de trei ani, cu procentele de eșalonare conform graficului de eșalonare a investiției.

Calculul valorii reziduale a costului de capital

In ceea ce privește valoarea absoluta a valorii reziduale, se va urma metoda amortizării liniare, care tine cont de durata normale de funcționare a activelor care compun investiția de baza. Valoarea reziduala reprezintă valoarea ramasa a activelor, valoarea corespondenta ultimul an de analiza a proiectului, respectiv anul de analiza 25.

în acest scop a fost stabilită valoarea reziduală a principalelor componente ale investiției, în funcție de durata de viață a fiecărei componente, iar valoarea reziduala a fost estimata la 25% din valoarea costului total de investiție.

Ipoteze in evaluarea scenariilor

Orizontul de previziune a costurilor si veniturilor generate de implementarea Proiectului, prezumat la evalurea rentabilității financiare si economice, este de 25 ani, din care anii de analiza 1-4 (notati convențional cu anii 0-3) reprezintă perioada de implementare a proiectului.

La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat varianta folosirii preturilor fixe, fara a se aplica un scenariu de evoluție pentru rata inflației la moneda de referința, si anume Lei. Rata de actualizare folosite in estimarea rentabilității Proiectului a fost de 5%.

In vederea actualizării la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calculării indicatorilor specifici (VPN, RIR, etc) se estimează aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului investiție pe termen lung. Având in vedere ca acest capital este directionat către un proiect de investiție cu impact major asupra comunității locale si adreseaza un serviciu de utilitate publica nivelul de referința este recomandat la nivelul de 5%. Acest procent a fost identificat ca fiind incadrat intr-un interval rezonabil la nivelul unor eșantioane reprezentative de proiecte similare in spațiul european si implementate cu succes din surse publice.

Proiectul nu este generator de venituri nete, conform definițiilor incluse la Art 61 (1) și (7)(b) din Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 și în Ordinul MADR nr. 2112/2015, Art 6 (24) și (25):

„24. proiecte generatoare de venituri nete - acele proiecte de realizare a unor investiții/activitâți care ulterior finalizării lor generează venituri nete;

25. venituri nete - intrările de numerar plătite direct de utilizatori beneficiarilor schemei pentru bunurile sau serviciile din cadrul operațiunii, cum ar fi taxele suportate direct de utilizatori pentru utilizarea infrastructurii, vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri ori plățile pentru servicii, minus eventualele costuri de funcționare și de înlocuire a echipamentelor cu durată scurtă de viață, suportate pe parcursul perioadei corespunzătoare; economiile la costurile de funcționare generate de operațiunea în cauză se tratează drept venituri nete, cu excepția cazului în care sunt compensate de o reducere egală a subvențiilor de funcționare"

Evoluția prezumata a veniturilor si a costurilor de operare si intretinere

Aceste categorii de costuri de operare sunt estimate în cele doua variante:

 • •   varianta fara proiect (situația existenta};

 • •  varianta cu proiect (varianta rezultata ca urmare a implementării investiției propuse în proiectul de fata).

Conform regulilor de elaborare a analizei financiare, în aceasta vor fi luate în calcul numai valorile incrementale ale costurilor de operare, respectiv diferența dintre varianta cu proiect si varianta fara proiect.

Astfel, după estimările în cele 2 variante, vor fi prezentate si estimările în varianta Incrementala, care vor reprezenta date de intrare pentru analiza financiara.

în ambele variante, previziunile de costuri se vor face pentru o perioada de referința de 25 de ani de analiza, care includ perioada de implementare a investiției (4 ani).

Profitabilitatea financiara a investiției

Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si incremental generat de proiect, pe baza estimărilor costurilor investitionale, a costurilor cu intretinerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe întreaga perioada de analiza, precum si a veniturilor financiare generate.

Indicatorii utilizați pentru analiza financiară sunt:

o Valoarea Netă Actualizată Financiară a proiectului;

o Rata Internă de Rentabilitate Financiară a proiectului;

o Raportul Beneficiu - Cost; si

o Fuxul de Numerar Cumulat.

Valoarea Netă Actualizată Financiară (VNAF) reprezintă valoarea care rezultă deducând valoarea actualizată a costurilor previzionate ale unei investiții din valoarea actualizată a beneficiilor previzionate.

Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF) reprezintă rata de actualizare la care un flux de costuri și beneficii exprimate în unități monetare are valoarea actualizată zero. Rata internă de rentabilitate este comparată cu rate de referință pentru a evalua performanța proiectului propus.

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidențiază măsura în care beneficiile proiectului acoperă costurile acestuia. în cazul când acest raport are valori subunitare, proiectul nu generează suficiente beneficii și are nevoie de finanțare (suplimentara).

Fluxul de numerar cumulat reprezintă totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe întreg orizontul de timp analizat.

Calculele pentru profitabilitatea financiară a investiției totale sunt prezentate în tabelele următoare, pentru ambele soluții tehnice considerate.

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investiției Totale (lei, cu TVA, preturi constante 2019) - Scenariul 1

Anul de analiza

Anul de operare

Intrări

Venituri

Ieșiri

Cost de construcție

Valoarea reziduală

Costuri de operare si întreținere

Flux de numerar net

Flux de numerar net actualizat

2019

0

0

4.571.675

4.571.675

0

0

•4.571.675

-4.571,675

2020

0

0

27.430.050

27.430.050

0

0

-27.430.050

-26.375.048

2021

0

0

27.430.050

27.430.050

0

0

-27.430.050

-25.360.623

2022

0

0

32.001.725

32.001.725

0

0

-32.001.725

-28-449-417

2023

1

0

0

3.405.204

0

0

3.405.204

-3.405.204

■2.910.783

2024

2

0

0

3.405.204

0

0

3.405.204

-3.405.204

-2.798.829

2025

3

0

0

3.405.204

0

0

3.405.204

•3.405.204

-2.691,182

2026

4

0

0

3.405.204

0

0

3.405.204

-3.405.204

-2.587.675

2027

5

0

0

3.405.204

0

0

3.405.204

-3.405.204

-2.488.149

2026

6

0

0

3.405.204

0

0

3.405.204

-3.405.204

-2.392.451

2029

7

0

0

3.405.204

0

0

3.405.204

-3.405.204

-2.300.434

2030

8

0

0

3.405.204

0

0

3.405.204

-3.405.204

-2.211.956

2031

9

0

0

3.405.204

0

0

3.405.204

-3.405.204

-2.126.680

2032

10

0

0

3.405.204

0

0

3.405.204

-3,405.204

-2.045.077

2033

11

0

0

3.405.204

0

0

3.405.204

-3.405.204

-1.966.420

2034

12

0

0

3.405.204

0

0

3.405.204

-3.405.204

-1.890.789

2035

13

0

0

3.405.204

0

0

3.405.204

-3.405.204

•1.818.066

2036

14

0

0

3.405.204

0

0

3.405.204

-3.405.204

-1.74B.141

2037

15

0

0

3.405.204

0

0

3.405.204

■3.405.204

-1.680,904

2038

16

0

0

3.405.204

0

0

3.405.204

-3.405.204

-1.616.254

2039

17

0

0

3.405.204

0

0

3.405.204

-3.405.204

-1.554.091

2040

18

0

0

3.405.204

0

0

3.405.204

-3.405.204

-1.494.318

2041

19

0

0

3.405.204

0

0

3.405.204

-3.405.204

-1.436.844

2042

20

0

0

3.405.204

0

0

3.405.204

•3.405.204

-1.381.581

2043

21

0

0

-19.453.171

0

-22.858.375

3.405.204

19.453.171

7.589.100

Rata Interna de Rentabilitate Financiari a Investiției Totale (RIRF/C) -15,92%

Valoarea Neta Actualizați Financiari a Investiției Totale (VANF/C) -118.308.490 Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C) 0,00

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investiției Totale (lei, cu TVA, preturi constante 2019) - Scenariul 2

Anul de analiza

Anul de operare

Intrări

Venituri

Ieșiri

Cost de construcție

Valoarea reziduală

Costuri de operare si întreținere

Flux de numerar net

Flux de numerar net actualizat

2019

0

0

4.854.112

4.854.112

0

0

•4.854.112

-4.854.112

2020

0

0

29.124.674

29.124.674

0

0

-29.124.674

-28.004.494

2021

0

0

29.124.674

29.124.674

0

0

-29.124.674

-26.927.398

2022

0

0

33.978.786

33.978.786

0

0

■33.978.786

•30.207.017

2023

1

0

0

3.432.691

0

0

3.432.691

-3.432.691

-2.934.278

2024

2

0

0

3.432.691

0

0

3.432.691

•3.432.691

-2.821.422

2025

3

0

0

3.432.691

0

0

3.432.691

-3.432.691

-2.712.905

2026

4

0

0

3.432.691

0

0

3.432,691

-3.432.691

-2.608.563

2027

5

0

0

3.432.691

0

0

3.432.691

-3.432.691

-2.508.234

2028

6

0

0

3.432.691

0

0

3.432.691

-3.432.691

-2.411.763

2029

7

0

0

3.432.691

0

0

3.432.691

-3.432.691

■2.319.003

2030

8

0

0

3.432.691

0

0

3.432.691

-3.432.691

-2.229.810

2031

9

0

0

3.432.691

0

0

3.432.691

•3.432.631

-2.144.049

2032

10

0

0

3.432.691

0

0

3,432.691

-3.432.691

-2.061.585

2033

11

0

0

3.432.691

0

0

3.432.691

-3.432.691

-1.982.293

2034

12

0

0

3.432.691

0

0

3.432.691

-3.432.691

-1.906.051

2035

13

0

0

3.432.691

0

0

3.432.691

-3.432.691

•1.832.742

2036

14

0

0

3.432.691

0

0

3.432.691

-3.432.691

-1.762.252

2037

15

0

0

3.432.691

0

0

3.432.691

-3.432.691

■1.694.473

2038

16

0

0

3.432.691

0

0

3.432.691

-3.432.691

-1.629.301

2039

17

0

0

3.432.691

0

0

3.432.691

■3.432.691

-1.566,635

2040

18

0

0

3.432.691

0

0

3.432.691

-3.432.691

-1.506.380

2041

19

0

0

3.432.691

0

0

3.432.691

-3.432.691

-1.448.442

I 2042

20

0

0

3.432.691

0

0

3.432.691

-3.432.691

-1.392.733

1 2043

21

0

0

-20.837.871

0

-24,270.562

3.432.691

20.837.871

8.129.301

Rata Interna de Rentabilitate Financiari a Investiției Totale (RIRF/C) -15,30%

Valoarea Neta Actualizata Financiari a Investiției Totale (VANF/C) -123.336.635 Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C) 0,00

In ambele scenarii RIRF/C se situează sub pragul de rentabilitate de 5%. Acest lucru arata ca rentabilitatea financiara a capitalului investit este negativa; analiza financiara demonstrează necesitatea acordării finanțării publice comunitare, care sa susțină obținerea unui cash-flow pozitiv al proiectului.

Conform metodologiei in vigoare vizând fundamentarea proiectelor de investiții de acest tip, sunt intrunite condițiile pentru a susține necesitatea finanțării comunitare.

Pentru ca un proiect să necesite intervenție financiară din partea fondurilor publice cominitare, VANF a investiției trebuie să fie negativă, iar RIRF a investiției mai mică decât rata de actualizare (5%). Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investiții se conformează acestor reguli, ceea ce înseamnă că proiectul are nevoie de finanțare publica pentru a putea fi implementat.

Durabilitatea financiara a proiectului

Analiza sustenabilitatii financiare a investiției evalueaza gradul in care proiectul va fi durabil, din prisma fluxurilor financiare anuale, dar si cumulate, de-a lungul perioadei de analiza. Fluxurile de costuri corespund scenariului incremental „Fara Proiect" - „Cu Proiect".

Durabilitatea financiara a capitalului investit (lei, cu TVA, preturi constante 2019) - Scenariul 1

Anul de analiza

Anul de operare

INTRĂRI

Venituri (alocații bugetare)

Grant UE

Contribuție proprie

IEȘIRI

Investiție

Total costuri de operare si întreținere

Flux net de numerar

Flux net de numerar cumulat

2019

4.571.675

0

0

4.571.675

4.571.675

4.571.675

0

0

0

2020

27.430.050

0

20.572.538

6.857.513

27.430.050

27.430.050

0

0

0

2021

27.430.050

0

20.572.538

6.857.513

27.430.050

27.430.05O

0

0

0

2022

32.001.725

0

24.001.294

8.000.431

32.001.725

32.001.725

0

0

0

2023

1

3.405.204

3.405.204

3.405.204

3.405.204

0

0

2024

2

3.405.204

3.405.204

3.405.204

3.405.204

0

0

2025

3

3.405.204

3.405.204

3.405.204

3.405.204

0

0

2026

4

3.405.204

3.405.204

3.405.204

3.405.204

0

0

2027

5

3.405.204

3.405.204

3.405.204

3.405.204

0

0

2028

6

3.405.204

3.405.204

3.405.204

3.405.204

0

0

2029

7

3.405.204

3.405.204

3.405.204

3.405.204

0

0

j 2030

8

3.405.204

3.405.204

3.405.204

3.405.204

0

0

2031

9

3.405.204

3.405.204

3.405.204

3.405.204

0

0

2032

10

3.405.204

3.405.204

3.405.204

3.405.204

0

0

2033

11

3.405.204

3.405.204

3.405.204

3.405.204

0

0

' 2034

12

3.405.204

3.405.204

3.405.2O4

3.405.204

0

0

2035

13

3,405.204

3.405.204

3.405.204

3.405.204

0

0

2036

14

3.405.204

3.405.204

3.405.204

3.405.204

0

0

2037

15

3.405.204

3.405.204

3.405.204

3.405.204

0

0

2038

16

3.40S.204

3.405.204

3.405.204

3.405.204

0

0

2039

17

3.405.204

3.405.204

3.405.204

3.405.204

0

0

2090

18

3.405.204

3.405.204

3.405.204

3.405.204

0

0

2041

19

3.405.204

3.405.204

3.405.204

3.405.204

0

0

2042

20

3.405.204

3.405.204

3.405.204

3.405.204

0

0

2043

21

3.405.204

3.405.204

3.405.204

3.405.204

0

0

Durabilitatea financiara a capitalului investit (lei, cu TVA, preturi constante 2019) - Scenariul 2

Anul de analiza

Anul de operare

INTRĂRI

Venituri (alocații bugetare)

Grant UE

Contribuție proprie

IEȘIRI

Investiție

Total costuri de operare si întreținere

Flux net de

numerar

Flux net de numerar cumulat

2019

4.854.112

0

0

4.854.112

4.854.112

4.854.112

0

0

0

2020

29.124.674

0

21.843.505

7.281.168

29-124.674

29.124.674

0

0

0

2021

29.124.674

0

21.843.505

7.281.168

29.124.674

29.124.674

0

0

0

2022

33.978.786

0

25.484.090

8.494.697

33.978.786

33.978.786

0

0

0

2023

1

3.432.691

3.432.691

3.432.691

3.432.691

0

0

2024

2

3.432.691

3.432.691

3.432.691

3.432.691

0

0

2025

3

3.432.691

3.432.691

3.432.691

3.432.691

0

0

2026

4

3.432.691

3.432.691

3.432.691

3.432.691

0

0

2027

5

L 3.432.691

3.432.691

3.432.691

3.432.691

0

0

2028

6

3.432.691

3.432.691

3.432.691

3.432.691

0

0

2029

7

3.432.691

3.432.691

3.432.691

3.432.691

0

0

2030

8

3.432.691

3.432.691

3.432.691

3.432.691

0

0

2031

9

3.432.691

3.432.691

3.432.691

3.432.691

0

0

2032

10

3.432.691

3.432.691

3.432.691

3.432.691

0

0

2033

11

3.432.691

3.432.691

3.432.691

3.432.691

0

0

2034

12

3.432.691

3.432.691

3.432.691

3,432,691

0

0

2035

13

3.432.691

3.432.691

3.432.691

3.432.691

0

0

2036

14

3.432.691

3.432.691

3.432.691

3.432.691

0

0

2037

15

3.432.691

3.432.691

3.432.691

3,432.691

0

0

203S

16

3.432.691

3.432.691

3.432.691

3.432.691

0

0

2039

17

3.432.691

3.432.691

3.432.691

3.432.691

0

0

2040

18

3.432.691

3.432.691

3.432.691

3.432.691

0

0

2041

19

3.432.691

3.432.691

3.432.691

3.432.691

0

0

2042     20

3.432.691

3.432.691

3.432.691

3.432.691

0

0

2043     21

3.432.691

3.432.691

3.432.691

3.432.691

0 0

Fluxul cumulat de numerar este pozitiv in fiecare din anii prognozati, in condițiile in care costurile de operare si întreținere vor fi acoperite prin alocari bugetare.

4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Principii generale de elaborare a analizei economice si documente relevante

Prin analiza economică se urmărește estimarea impactului si a contribuției proiectului la creșterea economică la nivel regional si național.

Aceasta este realizată din perspectiva întregii societăți (municipiu, regiune sau țară), nu numai punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.

Analiza financiară este considerată drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-economice. în vederea determinării indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustări pentru variabilele utilizate în cadrul analizei financiare.

Principiile și metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în concordanță cu:

o „Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis", elaborat de Comisia Europeană pentru perioadă de programare 2014-2020;

Principalele recomandări privind analiza armonizată a proiectelor se referă la următoarele elemente:

o Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului necuantificabil, actualizare și transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analiză a proiectelor, evaluarea riscului viitor și a senzitivitățiî, costul marginal al fondurilor publice, tratarea efectelor socio-economice indirecte;

o Costuri de mediu;

o Costurile și impactul indirect al investiției de capital (inclusiv costurile de capital pentru implementarea proiectului, costurile de întreținere, operare și administrare, valoarea reziduală).

Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor si beneficiilor in timp este de 5%, in conformitate cu normele Europene asa cum sunt descrise in 'Guide to cost-benefit analysis of investment projects' editat de "Evaluation Unit - DG Regional Policy", Comisia Europeana. Rata de actualizare de 5% este valabila pentru „tarile de coeziune", Romania incadrandu-se in aceasta categorie.

Ipoteze de baza

Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacă beneficiile proiectului depășesc costurile acestuia și dacă merită să fie promovat. Analiza este elaborată din perspectiva întregii societăți nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului iar pentru a putea cuprinde întreaga varietate de efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetară directă, precum costurile de construcții si întreținere și economiile din costurile de operare precum și elemente fără valoare de piață directă precum economia de timp și impactul de mediu.

Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adică primesc o valoare monetară) pentru a permite realizarea unei comparări consistente a costurilor și beneficiilorîn cadrul proiectului și apoi sunt adunate pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina dacă proiectuleste dezirabil și merită să fie implementat. Cu toate acestea, este important de acceptat faptul cănu toate efectele proiectului pot fi cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu tuturor efectele socio-economice ii se pot atribui o valoare monetara.

Anul 2019 este luat ca baza fiind anul întocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate costurile si beneficiile sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2019.

Valoarea reziduala la sfârșitul perioadei de analiza a fost estimata la 25% din costul total de investiție, pentru orice element care va fi realizat ca parte a lucrărilor de investiții.

Ca indicator de performanta a lucrărilor de modernizare, s-au folosit Valoarea Actualizata Neta (beneficiile actualizate minus costurile actualizate) si Gradul de Rentabilitate (rata beneficiu/cost). Acesta din urma exprima beneficiile actualizate raportate la unitatea monetara de capital investit. In final, rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de Rentabilitate: rata de scont pentru care Valoarea Neta Actualizata ar fi zero.

Rata Interna de Rentabilitate Economica

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazează pe ipotezele:

o Toate beneficiile și costurile incrementale sunt exprimate în prețuri reale 2019, în Lei;

o EIRR este calculată pentru o durată de 25 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de construcție (anii 0-), precum și perioada de exploatare, până în anul 25;

o Viabilitatea economică a Proiectului se evaluează prin compararea EIRR cu Costul Economic real de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizată în analiză este 5%. Prin urmare, Proiectul este considerat fezabil economic, dacă EIRR este mai mare sau egală cu 5%, condiție ce corespunde cu obținerea unui raport beneficii/costuri supraunitar.

Eșalonarea Investiției

o Eșalonarea investiției s-a presupus a se derula pe o perioadă de trei ani, pentru anii de analiza 0-2, conform Calendarului Proiectului.

Beneficiile economice

Au fost considerate pentru analiza soclo-economlca, doar o parte din componentele monetare care au influenta directa. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat același concept de analiza incrementala, respectiv se estimează beneficiile in cazul diferenței intre cazul "cu proiect” si "fara proiect".

Efectele sociale (pozitive) ale implementării proiectului sunt multiple si se pot clasifica in doua categorii:

In rezumat, etapele de realizare a analizei economice sunt:

 • 1. Aplicarea corecțiilor fiscale;

 • 2. Monetizarea impacturilor (calculul beneficiilor);

 • 3. Transformarea preturilor de piața in preturi contabile (preturi umbra); si

 • 4. Calculul indicatorilor cheie de performanță economică

Figura următoare sintetizează etapele de realizare a analizei economice.

Etapele de realizare a analizei economice semi-input-output (SIO)1. Analiza SIO folosește tabele de intrări ieșiri cu date la nivel național, recensăminte naționale, sondaje cu privire la cheltuielile gospodăriilor și alte surse la nivel național, cum ar fi date cu privire la tarifele vamale, cotații și subvenții. Această analiză poate fi folosită și la calculul factorului de conversie standard.


: Din analiza economica trebuie excluse i : taxele indirecte (de exemplu TVA), : : obligațiile angajatorului in ceea ce : « privește salariile sau orice subvenții. Din : : punctul de vedere al societății aceste : ; elemente constituie transferuri si nu ■ : fluxuri de cash.

i..................................................................i

r ............................................*■

: Cuantificarea si      monetatizarea ;

* extemalitatilor proiectului (beneficii si : E costuri economice).


: Utilizarea preturilor umbra pentru calculul Ș costului de oportunitate al input-urilor si : J output-urilor.


Calculul indicatorilor de performanta : utilizând rata de discount sociala.


Corecțiile         fiscale         si

transformarea preturilor de piața in preturi contabile

Aplicarea corecțiilor fiscale

Aplicarea corecțiilor fiscale consta in deducerea cotei TVA de 19% din cadrul costurilor exprimate in valori financiare.

Transformarea preturilor de piața in preturi contabile

Pentru calculul factorilor de conversie din preturi de piața in preturi contabile se utilizează adesea o tehnică numită analiza


Deși factorul de conversie standard se determină în mod normal prin calcularea factorilor de conversie corespunzători sectoarelor productive ale unei economii, se poate folosi și formula: unde, o FCS = factor de conversie standard;


o M = valoarea totală a importurilor în prețuri CIF la graniță;

o X = valoarea totală a exporturilor în prețuri FOB la graniță;

o Tm = valoarea taxelor vamale totale aferente importurilor;

o Sm = valoarea totală a subvențiilor pentru importuri;

o Tx = valoarea totală a taxelor la export;

o Sx = valoarea totala a subvențiilor pentru exporturi.

în calcularea prețului contabil (umbră) al forței de muncă se aplică următoarea formulă:

PCF = PPF x (1-u) x (l-t),unde:

o PCF = Prețul contabil al forței de muncă

o PPF = Prețul de piață al forței de muncă

o u = Rata regională a șomajului

o t = Rata plăților aferente asigurărilor sociale și alte taxe conexe

în tabelul de mai jos se prezintă factorii de conversie a prețurilor de piață în prețuri contabile, pe categorii de costuri, pentru proiectele din România, așa cum au fost definiți în cadrul Ghidului Național pentru Analiza Cost - Beneficiu ACIS-Jaspers.

Factori de conversie de la preturi de piața in preturi contabile

Categorie de cost

Factor de conversie

Comentariu

Articole care se pot comercializa

1

Articole care nu se pot comercializa

1

dacă nu se justifică altfel

Forța de muncă calificată

1

Forța de muncă necalificată

SWRF

formula de calcul (1 -u) x (1 -t)

Achiziția de teren

1

dacă nu se justifică altfel

Transferuri financiare

0

Sursa: http://www.metodolopie.ro/Ghid%20ACB%20RQ%20proiect.pdf, pag. 16

Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Analizelor Cost-Beneficiu pentru proiectele de infrastructura stabilește un factor de conversie de 0.6 de la valori financiare la valori economice pentru forța de munca necalificata, (pag. 132, cap. 4.1.4). De asemenea, Ghidul sugerează si o compoziție a elementelor de cost pentru costul de intretinere si operare, respectiv pentru costul de construcție, după cum urmeaza:

o Costul de intretinere si operare: 40% forța de munca necalificata, 8% forța de munca calificata, 45% materiale si utilaje, 7% energie.

o Costul de construcție: 37% forța de munca necalificata, 7% forța de munca calificata, 46% materiale si utilaje, 10% energie.

In lipsa unor informații specifice proiectului analizat (informații detaliate cu privire la structura costurilor antrepenorului general precum si a companiilor de construcție ce vor fi implicate in activitatile de intretinere), se vor utiliza aceste data de intrare.

Având in vedere acestea, factorii de conversie din preturi contabile in preturi umbra sunt:

o Pentru costul de intretinere si operare: 0,4x0,6+0,6x1=0,84

o Pentru costul de construcție: 0,37x0,6+0,63x1=0,85.


Centrul de comanda

Echipament

Nr. unitati

Consum unitar

Consum mediu estimat

Servere

6

400W

2400W

Arie de stocare

6

500W

3000W

Stații de lucru operator

4

666W

2666W

Sistem afișare de mari dimensiuni

1

1000W

1000W

Sistem de iluminare

1

200W

200W

Sistem climatizare

1

5000W

5000W

Total consum:

14.266W


Calculul indicatorilor de performanta economica (Lei, preturi constante 2019) - Scenariul 1


Anul de analiza

Anul de operare

Cost de construcție

Cost de întreținere si Operare

Valoarea reziduala

Total costuri

Beneficii economice

Total Beneficii

Beneficii Nete neactualizat»

Beneficii Nete actualizate

2019

3.265.482

0

0

3.265.482

0

•3.265.482

-3.265.482

2020

19.592.893

0

0

19.592.893

0

-19.592.893

-18.659.898

2021

19.592.893

0

0

19.592.893

0

-19.592.893

•17.771.332

2022

22.858.375

0

0

22.858.375

0

-22.858.375

-19.745.924

2023

1

0

2.403.673

0

2.403.673

12.000.000

12.000X100

9.596.327

7.894.922

2024

2

0

2.403.673

0

2.403.673

12.000.000

12.000.000

9.596.327

7.518.973

2025

3

0

2.403.673

1

2.403.674

12.000.000

12.000.000

9.596.326

7.160.926

2026

4

0

2.403.673

2

2.403.675

12.000.000

12.000.000

9.596.325

6