Hotărârea nr. 289/2019

Hotărârea nr. 289 din 31.07.2019 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

)/> -

<71

^oca/a/ & //wHfri/if'u/f.ff    ara

acaw


HOTĂRÂREA NR. 289 DIN 31.07.2019

privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art. 133( 1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere:

-Adresele Delgaz Grid SA nr. 28204/ 27.05.2019, nr. 29625/ 14.06.2019, nr. 29761/ 18.06.2019, nr. 29876/ 19.06.2019, nr. 29987/ 20.06.2019. nr. 30167/ 24.06.2019, nr. 30168/24.06.2019, nr. 30169/24.06.2019, nr. 30171/ 24.06.2019, nr. 30172/ 24.06.2019, nr. 30170/15.07.2019, nr. 31081/ 04.07.2019 și nr. 31082/ 04.07.2019 prin care solicită acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de feren situate în Bacău;

-Referatul comun nr. 78284/ 15.07.2019 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6290/ 13.06.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 7548/25.07.2019;

-Raportul comun al Direcței Drumuri Publice și al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, înregistrat cu nr. 78238/23.07.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1200/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1201/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1202/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c”, ale art. 109 lit. „a” și „c”, ale art. 111 alin. (1) și ale art. 130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în temeiul art. 129 (2) lit. „c”, alineatul (6) lit. „a” și art. 139(3) lit. „g” și (6) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra:

 • (1) suprafeței de 983 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării ” Extindere conductă distribuție gaze naturale medie presiune pe str. înfrățirii, Toporași, Veronica Micle, Plopului, Izvoare din municipiul Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale subterane presiune medie și amplasării unor branșamente gaze naturale presiune medie, pe străzile: înfrățirii, Toporași, Veronica Micle, Plopului, Izvoare din municipiul Bacău, delimitată conform planurilor de situație, Anexele nr. 1,2,3,4,5.6,7,8,9,10, părți integrante ale prezentei hotărâri;

 • (2) suprafeței de 17,20 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării "Conductă distribuție și branșament gaze naturale presiune redusă pentru imobilul particular, beneficiar BRAȘOVEANU IONUT”, necesară pentru realizarea lucrărilor de execuție a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă, si a unui branșament gaze naturale presiune redusă, pe străzile Milcov și Orizontului dîn municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 11, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (3) suprafeței de 10 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării "Extindere rețea și branșament gaze naturale presiune redusă pe str. Orizontului nr. 45 A din municipiul Bacău, beneficiar BRANDIU SILVESTRU”, necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și a unui branșament gaze naturale presiune redusă, pe străzile Milcov și Orizontului din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 12, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (4) suprafeței de 12,40 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării „Extindere rețea și branșament gaze naturale presiune redusă pe str. Ciresoaei nr. 22 din municipiul Bacău, beneficiar SAU LE A LI VIU”, necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă, si a unui branșament gaze naturale presiune redusă, pe strada Milcov din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 13, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

(1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

 • a) suprafeței de 5 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării „SPOR PUTERE MAGAZIN PROFl’str. N. BĂLCESCU nr.l, mun. Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran LES lKv pe strada N. Bălcescu din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 14, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței de 5 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării „Eliberare amplasament, deviere LES lKv pentru amenajare cabinet stomatologic, municipiul Bacău, str. Florilor nr. 1”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Florilor din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 15, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • c) suprafeței de 120 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării „Alimentare cu energie electrică restaurant, sală de evenimente, sală conferințe și cazare, str. Republicii nr. 110, municipiul Bacău, județul Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Republicii din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 16, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • d) suprafeței de 150 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării „Modernizare LE A 0,4KV aferentă PT 166 Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe străzile Viorelelor și Alecu Russo din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 17, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • e) suprafeței de 500 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării „Modernizare LEA 0,4KV aferentă PT 81 Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Bicaz din municipiul Bacău, delimitată conform planurilor de situație, Anexele nr. 18, 19, 20, părți integrante ale prezentei hotărâri;

 • f) suprafeței de 150 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării „Modernizare LEA 0,4KV aferentă PT 132 Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Viorelelor din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 21, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • g) suprafeței de 1264 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării "Modernizare LEA 0,4KV aferentă PT 157 Bacău, PT 198 Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe străzile Silozului, Hoitului, N. Lascăr Bogdan, Prunului, Dimitrie Bușilă, sublocotenent Adam, Tecuciului, Arțarului, Trecătoarea Islaz din municipiul Bacău, delimitată conform planurilor de situație, Anexele nr. 22, 23, 24, 25, părți integrante ale prezentei hotărâri;

 • h) suprafeței de 260 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării „Modernizare LEA 0,4KV aferentă PT 76 Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe străzile Calea Bârladului și Calea Romanului din municipiul Bacău, delimitată conform planurilor de situație, Anexele nr. 26, 27, părți integrante ale prezentei hotărâri;

 • i) suprafeței de 475 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării „Modernizare LEA 0,4KV aferentă PT 78 Bacău, jud.Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe străzile Calea Romanului, Costache Radu, Gheorghe Hociung, col. Nicolae Draghici din municipiul Bacău, delimitată conform planurilor de situație, Anexele nr. 28, 29, 30, 31, părți integrante ale prezentei hotărâri.

(2) pe durata existenței capacităților energetice asupra:

 • a) suprafeței de 0,5 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării ”SPOR PUTERE MAGAZIN PROFI str. N. BĂLCESCU nr. 1, mun. Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării unei firide de branșament pe str. N. Bălcescu din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 14, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței de 1,50 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică restaurant, sală de evenimente, sală conferințe și cazare, str. Republicii nr. 110, municipiul Bacău, județul Bacău”, în vederea amplasării unei firide de branșament FB tip E4+4 și a unui bloc de măsură și protecție trifazat BMPT 250A pe strada Republicii din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 16, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • c) suprafeței de 2 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării "Modernizare LE A 0,4KV aferentă PT 166 Bacău, jud.Bacău” în vederea amplasării fundației a doi (2) stâlpi de energie electrică de rețea joasă tensiune pe str. Alecu Russo din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 17, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • d) suprafeței de 5 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării "Modernizare LEA 0,4K.V aferentă PT 81 Bacău, jud. Bacău” în vederea amplasării fundației a cinci (5) stâlpi de energie electrică de rețea joasă tensiune și a unei firide de distribuție și contorizare abonați pe str. Viorelelor din municipiul Bacău , delimitată conform planurilor de situație, Anexele nr. 18,19, 20, părți integrante ale prezentei hotărâri;

 • e) suprafeței de 2,5 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării "Modernizare LEA 0,4KV aferentă PT 132 Bacău, jud. Bacău” în vederea amplasării fundației a doi (2) stâlpi de energie electrică de rețea joasă tensiune și a unei firide de distribuție și contorizare abonați pe str. Viorelelor din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 21, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • f) suprafeței de 26 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării "Modernizare LEA 0,4KV aferentă PT 157 Bacău, PT 198 Bacău, jud.Bacău” în vederea amplasării fundației a douăzeci și șase (26) stâlpi de energie electrică de rețea joasă tensiune pe străzile Silozului, Hoitului, N. Lascăr Bogdan, Prunului, Dimitrie Bușilă, sublocotenent Adam, Tecuciului, Arțarului, Trecătoarea Islaz din municipiul Bacău, delimitată conform planurilor de situație, Anexele nr. 22, 23,24,25;

 • g) suprafeței de 8,5 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării "Modernizare LEA 0,4KV aferentă PT 76 Bacău, jud. Bacău” în vederea amplasării fundației a șase (6) stâlpi de energie electrică de rețea joasă tensiune, a unui număr de patru (4) blocuri pentru alimentare și măsură abonați și a trei (3) firide de distribuție rețea, pe străzile Calea Romanului și Calea Bârladului din municipiul Bacău, delimitată conform planurilor de situație, Anexele nr. 26, 27, părți integrante ale prezentei hotărâri;

 • h) suprafeței de 10 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării "Modernizare LEA 0,4KV aferentă PT 78 Bacău, jud.Bacău”, în vederea amplasării fundației a noua (9) stâlpi de energie electrică de rețea joasă tensiune, a unui număr de doua (2) firide de distribuție rețea pe străzile Calea Romanului, Costache Radu, Gheorghe Hociung, col. Nicolae Draghici din municipiul Bacău, delimitată conform planurilor de situație, Anexele nr. 28, 29, 30, 31, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 3 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz, de servitute și de servitute legală, conform Anexei nr. 32, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 5 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 6 - Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți Ia art 1 și la art. 2 sau, după caz,

executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART. 7 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 8 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 9 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ DOINA DRAGOMIRCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL ĂLMUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-ODHJPOPOVICIROMÂNIA

' JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


148.81

m\

'>''44913

---1 149.20

A

14817 "

* J

1 148.42                        1

i     \ cluT+4

^14198

\   ’ Vusn

13182

• \+948 /  \

\ A \k

A

\ ♦

V <15)58    \

1

<149 A

isyi

\

- XbuX.        \

X V

\ț4OS4\ \ A  \

\

X    \14904       \

148.89 'X+B.bX 18;

S 154.92

1+a.ek \ Mm-»

\  >49231 \


Schița de racordare a planșelor


148.55


președinte de ședință

DOINA DRAGOMIR


<15127 ~ 15127''


15247


• 154.88


180.33

:'1313S


OtJXTO


ERIFICA ~ "1

Ti


CERINȚA

TOOTCCTOlECi iîfl 'HSTALAYTT CUI: 13152820 , J04/330/2000 5lr. CORNIȘA BISTRIȚA. bL17, BC. A, Op.2 W.: C2S4.544.4W - fox :037®W2757


CONTRASEMNEAZĂ £ENT SECRETARUL G NICOLAE-IGALITATE AL MUN. BACĂU POPOVICI


Conducta GN medie presiune in tfurs de execuție  Conducta medie presiune PEHD100 De 160 mm- proiectata

Canaiizare menajera existenta

Conducta apa Bce existenta

_____* al__


FunctloX

Numele

Semnătura .

/scara:

Proiectat /

ing. Anca ANTONESI

1:500

Desenat \

slng.Cfn COȚOFANA1

yeriflcat

^g.Ctln COȚOFANA

Uhin.

iURSâ^R

ln^ Anca ANTONES1

2019

^numiră prEXTlNtîRE CONDUCTA GAZE NATURALE

Pr. nr.

MEDIE PRESIUNE PE 4TK. Vp&ONICA MICLE. TOPO8A31, ' Înfrățirii si iVoawmuh. jjacau

073

Beneficiar :S.C. DELGAZ GRIDSA TG. MUREȘ

2013

INVESTITOR :S.C. CONSTRUCȚII GENERALE MOLDO

fAHRL

Titlu planșa

FAZA:

PLAN DE SITUAȚIE     1

COORDONATOR

c.u.

Format:A3       jPl

ansa nr.

NOTA:

Sistem de proiecție STEREO-70

; Sistem de referința attlmetrtc MAREA NEAGRAROMÂNIA

1UD

CONSI


SE1200


150X8


152.14


iaa.«


Sdiita de racordare a dansdor


83410PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ DOINAJDRAGOMIR ! I.-i <n!


132.13

151.43

S*»   14847

,1493»

iwio^,

.

149.92

:?ÎM42 '• 152.14


au-tcj"*

Ni 1 “ ' ■'

VlA'RttîS Ct2A«

•jți,


15023 15043 >503


15032


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALI I AI SECRETARUL GENE L MUN. BACĂU NICOLAE - OVID   PPOVICI15044


Con^^auriedie presiune PEHD Del

Canalizare menajera existenta Conducta apa rece existenta


M- proiectata

I              -—VERIFICATORI"■“PffiîlECMkredNiYHUeTlIiNSTHĂW

CUI: 13152620 , JD4/330/2COT «r. CORNIȘA BISTRIȚA, M.17, »c. A. apJ toi.: 0234.546.430 - fox :C3740W767 mafl iprolocttxtcouayaDao.corn


Funcția

Numele

Semnătură

Scara:

Proiectat

tog. Anca ANTONESI

1:500

Desenat

slng.Ciln COȚOFANA

Verificat

sing.Ctln COȚOFANA

Iun, 2019

DIRECTOR

Ing. Anca ANTOMESI

Denumim pr: EXTIND ERE CONDUCTA MEDIE PBES1UNE PE 5TR. VERONICA A ÎNFRĂȚIRII SI IZVOARE MUN.

GAZE NATURALE MCLE, TOPORASl,

BACAU

Pr. nr.

073 2019

Beneficiar S.C. DELGAZ GRJD SA TG. MUREȘ

INVESTITOR :S.C. CONSTRUCȚII GENERALE MOLDO

ZA SRL

Titlu planșa —

FAZA:

PLAN DE SITUAȚIE COORDONATOR

c.u.

Format:A3       Planșa nr,

NOTAI

Sistem de proiecția STEREO 70

Sistem de referința aftimelrtc MARFA NEAGRAANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR, 289 DIN 31.07.2019

o153.17


15106 jjojg


ing. Anca ANTONESi CHP; 2BO12OKM6237 Inttalaior autoriza! gaze nalursie tip rau nr. ti2to«w40ie PGDnr.212reW0KlCie


150.60

T


CERINȚA

?K5iS^KCCNSîgl» TMSYALAtli

CUI: 13152620 , JIM/330Z2000

Sfr. CORNIȘA BISHUTA. EL17. ac. A. apS iei.: 8234546430 - tex 10374IJF2757 mea tproiecibacaudyahoticam

Funcția

Numele

Semnătura

Scara:

proiectat

Ing. Anca ANTONESI

"1:500

tțesanat

sing.Ctin COȚOFANA

Vorfflcat

sing.Ctin COȚOFANA

iun. 2019

DIRECTOR

ing. Anca ANTONESi

Dtnutair» pr£XHHDEH£ CONDUCTA GAZE «ATORAU MEDIE PRESIUNE PE STR. VEW0NICA NUCLE, TOPORAM. ÎNFSÂTlRii SI IIVOAÎE MUN. BACAU

Pr. nî.

073 2019

Beneficiar ;S.C. DELGAZ GRIO SA TG. MUREȘ

INVESTITOR ;SX. CONSTRUCȚII GENERALE MOLDO

fASRL

Titlu planșa

FAZA:

PIAN DE SITUAȚIE COORDONATOR

c.a

Format:A3      iPI

ansa nr.

G3

NOTA:

Sistem de proiecție STERED-70

Sistem de referința asimetric MAREA NEAGIA


ROMÂNIA

JIJnEȚUL,ttACĂlJSFUnctîcițz'.

moii ;proiQcinQGau

Numele

nycinaa.Gam Semnătură

Scara:

Ihg. Anca ANTOMESi

ȘriVCtln COȚOFANĂ’

1:500

tlng.Ctin COȚOFANA

'TywnwR

L             i

Iun.

Tng. Anca ANÎONES1

2019
ROMÂNIA ,sw

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


(ȘSJȚ^


15125


15111


15171    ,Si7°


15594

I ,5Wf


IH. U


1544»


154D3


150.0»


151.07


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ DOINA DRAGOMIR


89385


> 151.84


15140

15643


15154


15137

151J


151.50


15444


1516»


151.49


15114


1513a


152.16


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI
ÎMI! | 1514SZJ 15177


T1f

mg. AncaANTONESl .

CNP: 280120604 8237 in«iaiaior autorlxnt ' saie natural» lip PUW nr.l17t5M3J.M16 PC»nr.2«1UIW7at6 I


VERIFICATOR} NUME I ^SEMNĂTURĂ f*CERJNTA

PK^O:TîS^5racraST2OTir CUI: 13162420 . -HM/3W38» S!r. CORNIȘA B1ITOTA. bU7. sc. A. ap.2 tul.: 0234.541430 - fox 10374092757 moU i pFuiudbcțca uQytumacom


Funcția


Proiectat 1

ing. Anca AMTONESI

Deturnai

«ng.CIln COȚOFANA

Vr.iîtot '

Lng.Ctin COȚOFANA

ing. Anca ANTONESiIun. 2019


Conductă medie presiune PEHD jDe 160 mm- proiectata banalizare menajera existenta |Conducta apa rece existenta___

«1---------------------------------r         i.l&ăZL^'EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE UNE PE SfH VESON1CA M1CLE. TOPCHAS!, i ’iNf nĂTiiill Si IZVOARE MUN. DACAU

Beneficiar S.C. DELGAZ GR1D SA TG. MUREȘ


073 2010


INVESTITOR 5.C. CONSTRUCȚII GENERALE MOLDOVĂ SRL


Titlu planșa PLÂM DE SITUAȚIE COORDONATOR


Planșa nr.


FAZA:


4----------

c.u


FormahĂ3

NOTA:

Sistem de proiecție STEREO-TO

Sistem de referința altfmetric MAREA NEAGÎA

_


G5
OMÂNIA

DEȚUL BACĂU 3 ONSÎLIUL LOCAL BACĂU


.56188(1


cp


15181


Schite de racordare a piansdor


j

9

10

8


15253

1544»


16222

15223


15183

15183 ;wra


13225


r

158.14

1562 .158X4

Biserica

15803


154-17


15526

15524


l 151141

l


15420


432.1


iaz.

151.


j ’=

•t 15207 I

15țJ3


5».


15820

’15<M4


15424


015151

151X8


■J.15223

15422

15230


mi


152.1B


15217

15224


15227


15228


15130


15230


154201

154.15


154.14


/"

■ ' 16204

lO -


151-80


TE DE ȘEDINȚA DRAGOMIR


SEMNEAZĂ PENTRU LEG


ȘBiSja


A

157.27

1----------------------


Condu


fng. AncaANTONESI

CHP: 2801206046237 Intlalaicr autorizat galft naturale lip PCiU nr. l«ieoa»Ml« pgd nr. etrriOBItjotsCUI: 13152420 . JO4/330/2C00

Sfc. CORNIȘA BISUUTA. bl.17. ac. A. ap.2 lei. 10234X44^30- fa* X» 74072757

____Zr_ Funcția

maaț>n:uoctt>i;cL.

Numele

Semnătură

Scara:

Proiectat

teg. Anca ANTONES1

T:500

Desenat

sing.Clîn COȚOFANA

' VerlRcat

sing.Ciin COȚOFANA

i,

iun.

DIRECTOR

Inq. Anca ANTONESI

201»


PLAN DE SITUAȚIE COORDONATOR


03

201»


CnUi («Ș»

|   1511^

4 tain

1S2.0I

<!*            î

a

1


15420


15133

153.97


UiUSfl


15107

i l


15106


1074!

157.13


I5JA3


152.10


.13243


15220


'       85385


65671


15wr


- 156.06

a'

1507

-tSttt—


Sciiita da racordare a planșelor I—I

10


prLș^dinte de ȘEDIN'Ț. DOINA DRAGOMIR


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


le6enda

Conducta medie presiune PEHD De 160 mm- proiectata Canalizare menajera existenta - Conducta apa rece existenta


iW»

I54J3-

15227   |

\ l 11 1      M

544W

■*»15105 O

1 15120

T i

A

1 115134

15521

5240

M

țj 15223

-45404“

15121

1

157.71


154.40


ing. AncaANTONESI

CHP: 260120304 6237

Instalator autorizat țjaze naturala tip psu ttr. nnaoamoia recrnr. îtîtaKarzits


60642


”-------r-fl-----

K j

Mtiss

BACAU

i. -;-,-r

-Tunet


L‘      '! SEMNATURaFcERINTÂ

ȚR^cTZ^o^RionNsraTiT CUB 13152620 . 304/330/2066

Sfr. CORNIȘA 81STEITA bL17. »c. A. afz2 tel.: C23434L430 - fax 53374072767 mail iprclecibc ■ /-w.

Numele


Semnătură


lng.*Anca ANTONESi

yy|sing'.C lin COȚOFANA


sing.C lin COȚOFANA iHg7~Anca ANTONESIiun. 2019


69630


pnEXHNDEKE CONDUCTA GATE NAWSAIE MEDIE PRESIUNE PE STK. VERON1CA M1CLE. lOPORAS. ÎNFRĂȚIRII S ilVOARE MUN. SACAU


073 2019


15429

15132


"TiTlu” plânsă PLAN DE SITUATÎE COORDONATOR
*-ofe ■z-vt

/ ' !J              i \

/ *                 i \

! :. =—

\p'


proiectata


W/j>


«10|


wTO.m<nF


»KU»f ( >a?j»


»5M

*5107


1

4 l


’SZJfi!


Oiilll-‘CA? ni.

•' 'JTC'Rl/ftKj Sma,


Mi


»®U3 taxaj


’3<«

_J_


W

iz^~r


fW.?n


r^NATURA


^^eritisr-


'Wf^ȚțȚQJțPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ DOINA DRAGOMIRCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


ii5i3a


15173


15153 - 15118 * ,5iZI


15142


șaiîS-


15248

11


15231

15125


15121

■ 15121

1514#


152.43


13151

15150

15141


ir.g. AncaANTONESI

CNP: 28012DKM6237 lnstatetcr autorUsî tjazs naturala lep

PGiu nr. îl 21SOt324013 PO^nr. 2 {2160607*201 fi


3

DarraMt jsiig.Ctin COȚOFANA ~~ it shg.CtlnCOTOFANĂiun. 2010


°n 2019


LEGENDA

Conducta medie presiune PEHD De 160 mm- proiectata Canalizare menajera existenta Conducta apa rece existenta


PLAN DE SITUAȚIE

COORDONATORROMANI A         g

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ DOINA JORAGOMIR


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOV1CI


152.77


' 15254


152.78

15271


15269


15271


15282


15124


15109


15239


15333


□154


1 151


152.77


15274


15104    15130


,>■153.04


52J» 15161

M'!


■   ,        • 15102

1115116


. 15270

15270


15111


JAIU-HSIW-


1512615117 15336

15143


15138


15135LEGENDA


Conducta medie presiune PEHD De 160 mm- proiectata Canalizare mensș&ra existenta

Conducta apa rece existentaCUI: 13152420 , JM/330/2000

Sfr. CORNIȘA BISTRIȚA. td.17. «c. A ap-2

iei: 0234544.430 - iox :0374092757


M ItLjdLW i'jltjfa paJP. J-.P >wl L'

FyQciia |    Numele

wțc.ncHXtîpTn _.;v.r-

Semnătură

Scara:

Pictat |lng. Anco ANTONESi

1:500

I șsti^C plns-Ctin COȚOFANA

slng.Ctin COȚOFANA

iun. 2019

fHREGTOR|lng. Anca ANT0NE5

21tndnire pnBGlNDEttE CONDUCTA GAZE NATURALE MEDIE PRESIUNE PE STIL VEÎONICA MICLE, TOPOHA3I. iNPOAlUUl $1 IZVOARE MUN. BACAU

Pr. nr.

073 2019

Beneficiar iB.C. DELGAZ GRJD SA TG. MUREȘ

INVESTITOR :S.C. CONSTRUCȚII GENERALE MOLDO

IA SRL

Titlu planșa

FAZA:

plan de situatîe COORDONATOR

c.u.

FormahAS      [Planșa nr.

GUO

NOTA:

Sstem de proiecție STERED-70

Sistem de referința aJtimetric MAREA NEAGlAPREȘEDINȚIE ȘEDINȚĂ

DOINA


EMNEAZĂ PENTRU LGENERAL


ACĂU


in


(teren liber de construcții)

73J04/1371/?003, CUI 15  e-maîl: braVioaea@ya 

1 elaboratori

Mumele / 7 .

\             f J

-

/erificat

ing. Bt'anoaea q$we|

/

(’roiectat

ing. Brdpoaea G^J&^l

1 Jesanat

iQO-^raâoaea GaBri^ț


Denumire proiect:

Extindere rețea si branșament gaze naturale presiune redusaConducta gaze natun le presiune redusa existenta PE1 (taim, Branșament gaze naturale presiune redusa existent Conducta gaze naturale presiune redusa proiectata din PE 100 SDK 11, 0fi3mm, L = 47,00 m;

Branșament gaze naturale presiune redusa proiectat din PE 100 SDR11, 0 32 x 3 mm, L - 2,50m;

Post de reglare măsura existent Post de reglare măsura proiectat; nod caforl;

nc 84593  154.09

(arabil) ’     154.10

S = 1200 tnp

.154.09

BRASOVEANU IONUT 154 02


.85


\ ^ere° Cn

.153.61


L95


^3.70


AM


2.82


Sistem de coordonate STEREO '70

Sistem de referința Mareo Neagra (


rÎ5M7                   l \

î

'||    13526»

ir

\\   LB335       | \

\   «8574   i

§

373 V

A       i \

s

\ BRAMMU   \

3


i r *

i k ____1 i >; ,     ■ PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ DOINA DRAGOMIR


Număr cadastral: 5569/1

Sistem de prolectlp ST£I

^EO-70

Suprafața terenului = 1.441 mp

Sistem de referința altlm

ptrlc M.NEAGRAElaboratori

Numele    \ jSernr^fyra-

Verificat

Ing. Branoaea Gabrid^X^

Proiectat

irig. Branoaea Gabrlel|x        J

Desenat

ing Branoaea Gabrieli      t


ANEXA NR. 14

LA HOTĂRÂREĂNR Z89DINJL07.20T9ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


P+10

bloc nr. 1 Nicolae balcescu


n.c.84236 bloc locuințe

P+6


PREȘE&NTE DE ȘEDINȚĂ DOINA DRAGOMIR


fi


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


parcare

(asfalt)


parcare \ n,C (asfalt)Sistem
Sistem

de de

coordonate STEI referința Marea


di j„ uAt


Eistxmc sc ELECȚR0 SERV coMPANY SRL București


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ-—"

SEFPROECT

ing. Arfalin LEPABATU

PROIECTAT

Ing Dana NICOLAE

\\\

DESENAT

Ing Dana NICOLAE

& \aanator. g.c.DELGAZ GRID SA


Titlu proiect SPOR PUTERE MABAZiN PROF1 MUN. BACAU

STR NICOLAE BALCESCU NR.1, JUD.BACAU

Trtiuplausa pLAN DE s)Țy^ȚjE .gOLUTIA PROIECTATAL \                  \ \

IH-,

\ \ \ \

A

\ \ \ \

\ \ \ \


ORTODOXA


LEGENDA-

O FB L2.4 Florilor bloc 1 scara C, «1 LilS I kV. FB Florilornr. IC - str 1

----LES 1 kV, FB Florilor IC - FDCP slr. Florilor a FDCP str. Florilor st 1D

___ LES î kV. NA2X 3x240+120 mmp proiectat

— LES J kV, NA2X 3x35+16 mmp proiectat MotisoaneJT proiectatePREȘEDINTE DE\SEDINȚA DOINA DRAGOMÎRCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUUGENERAL AL MUN. BACAU VIDIU POPOVICI


LOTERIA NATIONA]
Electr® prestSCDELGAZGRIDSA

Ordonator de Credite:

Laura-Ema Jicotn, lonut-Adrian Popovici, Florina Popovici

ELIBERARE AMPLASAMENT

DEVIERE LES1 KV PENTRU AMENAJARE

CABINET STOMATOLOGIC, mun. Bacau, str. Fiorilor, nr. 1, jad. Bacau

PI. 02/56/2019

Faza CU

Scara

,:Tn?5o

Funcția

Nume/Prenume

Semnătură

Realizai

Proiectant

iog. Constantin STAN

.........

Verificat

Sef proiect

ing. Mihecla CAPRARU

Aprobat

Sef proiect

ing. Mihaela CAPRARU

LX


v
JKTIll"

. ... ..                            "i

verificator; EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA

UDATA

S.C. ENERGO VITAL PREST S.RX.

BACAU

Str. Franzei or. 1,34/1487/2017, CUI RO38162948

Beneficiar: S.C. DELGAZ GRID SA.

Investitor: S.C. CAVA 1MPEX S.R.L.

Amplaiiment: mus. Bicamtr. Republicii nr. 110 (nnitrourtl ipatto rerde la leacul ttraill Republicii latre PTAB 364 d FTM15)

Proiect nr. 3/2019

PROIECTAT

l»g. L-Lazoreonti

^Z/LZ .

Scara:

1:500

Titlu proiect: Alimentare cu energic electrica restaurant, sala evenimente, sala conferințe si cazate

Fu» HCL4CS

DESENAT

Ing. L-Lizartanu

ks

pEF PROIECT

Injț. luna Tlprljnn

Dnta; Iunie 201?

TWIu platine: Plan de situație

Planta nr

2

APROBAT

Ins- loan TlprisuaLEGENDA:


——---LES I KV PROIECTATA , L-100 m;

--C--IrdocuEre nondutinaie izol lasacfcte pe staipi eiirierâ

> .AiecuRusw .L=200M; «alpfitural înlocuit, 2twc Branșament electric cu măsura -contor e.a. -pe stâlp


Proprietăți particulare
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA DOINA DRAGOMIR


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POP


CI


ț i li l                                                      l t-                                                                                                  \                                      \

, u i n

t"

1 t < ț l

__

te- ă.

Iii 1

1 VERIFICATOR/ țXPERT

wb

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA t i . P •

| Elaborator. S.C. Servicii &wr0șțțqe-p£

|               J4/B90/2013, sat Uf^carrwHart

hectare SRL idtis, jud. Bacau

Beneficiar;            GR1D SA

Pr. nr.

17/2019

I SPECIFICAȚIE

NUME

ATURA

Scara:

1/500

Titlu proiect Modentluro LEA (14 KV atr Atecu Ruuo PT166 BACĂU, JUD BACAU

Fua.pTt CS-DTAc

J SEF PROIECT

ingJJina NICOLAE

fîr

PROIECTAT

mg.Diniel D1MA

-

Dota:

2DI9

Titlu plâns»;     P-AN DE SITUAȚIE LEA 0.4 kV

proiectata Str.ALECURDSSO

Planta:

P1

DESENAT

mg. Dana NICOLAE


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU _ CONSILIUL LOCAL BACAU<P1-


--

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERT1ZA NRJDATA

Elaborator s.C. Servicii Enerael

J4/690/2D13, sat Llte&tor

cftt»țp{0ctari

ĂSRL

BBC8U

Botcficiar. DELGAZ gRjD gA

Pr. nr.:

22/2019

SPECIFICAȚIE

NUME U?

okxjrMkrajiM

(/ 1/1D00

Titlu proiect Hotiamhare LEA M KVpMrante

FT81 BACAU^JllD BACAU

Faza:PT+ CS+DTAc

SEF PROIECT

jT a NICOLAȘ^

PROIECTAT

tng.P«ti«i DIMa

M" W

Data: 2019

Titlu planșa:     PIAN DEMftJATE LEA M kV

prostate Str.BKAZ

Planșa:

P1

DESENAT

îng.Dina NICOLAE
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA DOINA DRAGOMIR


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL 1 NICOLAE - OVIDIU


Intocuira conductoare Izetoto torea str.BICAZ , LatOOQM;

0^ stâlp fisurai inlocuit, 5bucN. BACAU VICIDISPUNERE PLANȘE


P3

77

;p2

*—

PI

fi


CI - LEA 0.4 kVnmc -TYla so*3-3U

X- M AtX 5(1-3'75 motoul

C2- TY1R ihBKum TERT HUGOEXFRLS EOSTEMT TYIK l*«25 ILUMINAT PUBLIC   lAWE

DEMONTAT SI SEMONTAT


— — ........ -

1

VERIFICATOR.' • EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERDZA NRJDATA          /'     x

Elaborator:    s.C. Servicii EnergatiTșT'rotettan

J4/680/2D13, satUUed, csjf^omelw.'|#(lt

Beneficiat;                                               s

DELGAZ GR1D SA   {

•fr, nr.:

22/20JA

SPECIFICATE

NUME

ScMXll *** /d/fboo

Titlu proiect Rodamtaro LEA M XV aferenta \u/''

PTB1 BACAU, JUD BACAU           y

f>£ir+ tS+UTAe

SEF PROIECT

ing.Dana NICOLAE

PROIECTAT

ing-Dantd DiMA

^>TDI9

Titlu plnroa:     PLAN DE 3ITOAT1E LEA 0.4 kV      X

proiectata Btr.BiCAZ             \

DESENAT

mg.Dnu NICOLAE

- -
românia

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL lÂ>CAt BAUĂU
P2

PI//*    <    ft

VERIFICATOR/ EXPERT

vC*.

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERT1ZA NRJDATA

Elaborator S.C. ServIdS^tengatlp^Pralectere SRL

J4/690/2013, sat Ute, tom, J-teipeius, |utL Barau

Beneficiar           QRID SA

Pr.nr.;

17/2013

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara:

Titlu proiect- Htosmhuro LEA IU KV «firenta

F«oujT+

SEF PROIECT

Uip.Da^a HICDLA2

1/500

FT i J2 BAC Alt, JUD BACAU

CS*DTAc

PROIECTAT

ing,D«nicl DIMA

V u

Dala;

Titlu ptasa:     PLAN DE SITUAȚIE LEA 0,4 W

Planșa:

DESENAT

irig Otoi NICOLAb

-n.

2019

proiectate Bir.VIORELELOR
PREȘEDINTELE ȘEDINȚA DOINA DRAGOMIR


CONTRASEMNEAZĂPENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL UN. BACĂU

OVICI


LEA 0.4 KV TY1R 50^3*33 mow DEMONTAT

NF2X 50»-3*5»H6 n-.!»p PROIECTAT ,I.=20Oln

LEGENDA:

FDCE 4 pe soclu beton, S=0.5mp -LES 1 KV PROIECTATA . b-JOT nt

Wocuira ctnduduan» tofatn tawoata pe stay BsWa >3 y«1r.VknWar .1X2D0M;

g® atalp fisurat Înlocuit, 2buc

conducte gaze naturale presta» redusa

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACÂL_____r__

DONSILIUt LOCAL BACAU

«5"%‘U'1 V-jcArr         _,


J04/1 10MB


tSMA-fcH


LEGENDA'


MT-toWl

I ’ Vr»


Prețtimuj p«rtk*W«


Wocir» condudun taiii» traxM» p» tuțl «femC circul 1, fir. K Imcv, PnniuUMnl Bmi», Artmâl L»1115m: Hccira cMuttara tataia Iertata* p* ttilpi «dstad ufi2,t»,«#Atara,taaiduU,hcltaz «Wnț

LES1IV profesia, L«tOOM:

rdțf «t*!p fisurat /Ierna mistuit, 22buc             __■ —

pREȘEDINTE DE ȘEDINȚ DOINA DRÂGQMIR


\\V

V\ \ '1 \V


PLANȘE

VERIFICATOR/ | EXPERT

Elaborator


s.c.

___.__J4WW0t3. Ml Ul«d, lanț. specifica ns 1


CERI NI A


—--

RfifERAT/EXJ^JtTIÎA NRJDATA


V \\\x ©

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN NICOLAE - OVIDIU POPOVl


Cn-iT


fdl Enargat ăP^Bctara SRL- ' Bcmfirim «1-Tn.r.

... „ DELGAZ GRJD SA

‘ ‘            litiu proiect ‘MmtaiLEUCAKV«tarat»

FTHT BACAU, JUDEATMl


NUME


ȘEF PROIECT i toțDmHitTmE i'ltOÎEVTAT" '" , "“'SittnS.IBiMA DESENAT '"ț î^lrâHKtHÂ'e '


,mtt.WȚVRA


1 Pr. w..

|ÎWO«

Sora         Tlltu proiect: xfcmltr» LE* CA KV «tarat                  Tfiarpr»

|_______PftîT BACAIJ, JUD BATM1_______p OTAu

iThtoptanu: PLAH DE SITUAȚIE LE* (LtkV proiertta       fpi.neu

ioniFT*i5TBmu                     , P1


Data; ?nwVERIFICATOR?

EXPERT___

Elaborator

SPECIFICARE

HUME

Isk^ATURĂl

SEF PROIECT

««.Doi* NICOIAE F

PHCUECTÂi

vm-taiicl tXMA    | n

DESENAT

in&DuruNKtJLĂfspecificație

NUME

sefpxoieci

j tfttDxmNtOOLAE

PRO1EC1AT

nț-DnelDIMA

DESENAI

| nj-Dm JUCOLAE

— irlBenefican

OELGAZ GR1D SA


Pr. nrj 240010


’l

62778


65628


LEGENDA;

FB ÎNLOCUITA pe soclu beton ,S=0^mp

—---LE5 1 KV PROIECTATA, L=I00 m;

—O1 înlocuire conductoare izolata torsadata pe stâlpi existent! ,-str. F-ra Cafea Bârladului, L=22DM;

stâlp fisurat înlocuit, lbuc

Branșament electric cu măsura -contor e.a. -pa stâlp

conducta gaze naturala presiune redusa


76285


67137   \\ t?


84620


61537


67107


Proprietăți particulare


\Wl

«i -SC10005 (2/ .


Proprietari particulare


kV TYIR 50+3*35*16 demontat


NFA2X\50+3*50+16 nmmp l’ROIEC’lUT L-220


77654


Proprietăți particulare


61638


Proprietari particulare


76-1/3

IC10001de/

SCI 0002 Xr


68880


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA DOINA DRAGOMIR


64510


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITAT SECRETARUL GENERAL AL MUN. E /vCÂ.t NICOLAE - OVIDIU POPOMQ


" 'S' SEMNĂTURĂ

Elaborator:          Servicii EfTpfg'etice-Prolectara SRL


VERIFICATORI ( EXPERT V,


SPECIFICAȚIE SEF PROIECT


PROIECTAT

DESENAT'*'


CERINȚA


REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA


+3, Bgțjjied. corn. Hemeiuajud. Bacau

TtoMe"


Beneficiar —

DELGAZ GR1D SA


l Pr. nru

17/2019


Ing-Da-ne NICOLAE ing.Daniei DiMA i7RT^Wffli.AE


SEMNĂTURĂ

- \ "


-W-P^......

..5J £ .. »

J———L

Scara: 1/500

Dala

20)9


Titlu proîttirHODERNtZARE*LEA 04KV AFERENTA PT76 BACAU,JUD0ACAU j Titlu pTi^ ’     ‘ PLAN DE SITUAȚIE ‘‘

Str Fundătura Caisa Bârladului PTCx 76


Feia:pT+ CS+DTAc Planșa:

P1LEGENDA:

fesă FB PROIECTATA pe soclu beton , 2buc, S»! mp EStDS BMPM / BMPT ,FDCE 4 pe soclu beton proiectat ,4 buc, S=lmp; -------LES I KV PROIECTATA , L=100 m;

—“©----Înlocuire conductoare clasice pe stâlpi lemn InlacuS

derivație Calea ROMANULUI ,l=200M;

stâlp lemn înlocuit, 5buc Branșament electric cu matura -contor ea -pe stâlp


Proprietari particulare


Proprietăți particulare


Proprietăți particulare


CALEA ROMANULUI


Proprietari particulare


Proprietari particulare


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA DOINA DRAGO MIR
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


________

Elaborator S.C. S§TSPECIFICAȚIE SEF PROIECT


NUME


Benefitiar: DELGAZ GRID SA


PROIECTAT

DESENAT”


inj Han» N1COLAL ng.Danid DIMAIAȘI

AFB Eît4


LEGENDA:
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ DOINA DRAGQMIRCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BAC>U NICOLAE - OVIDIU POPOVICI
verificator;

EXPERT


SPECIFICAȚIE

NUME

SEJțTNATURA

SEF PROIECT

tng.Dana NICOLAE

......V Ir—

PROIECTAT

in*Dmid D1MA

VQ ..

DESENAT

mg-Oan* NICOLAE

V

Duta:

2019


1/500


Thlupîans*:      PLAti DE SITUATE

»tr. Calu ROMANULUI nr.162 A -FB profet**


Plans*:

P1


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 29

LA HOTĂRÂREA NR. 289 DIN 31.07.2019
LEGENDA:

j rfl PROIECTATA pe soclu beton , str.Cale* Romanului, S’O.S mp —---LES 1 ItV proiectata , L“60m

/    INocUraoxtoudoerelzciaUtanadatopesta^exisM

dertratle Calea RomawM 1=120 m

Inknfra conductoare tatota tonadata po stâlpi ototonU str. CostKtia Radu + Gutxpe Hcttag, 1=600 M;

y stâlp lemn înlocuit, I buc stâlp fisurat înlocuit, Fbuc stâlp branșament proiectat. 3 buc

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA DOINA DRAGOMIR


CONTRASEMNEAZ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU NICOLAE- OVID POPOVICI


HI

■7

"w-

.'ERIFICATOțE EXPERT

^^NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA   i

I

Elaborator S.C. Servldl Energet

J4/690/2013, sat Lilled. cor

ce-Proiactara SRL n. hJerpeiuB, ]ud, Bacau

SPECIFICAȚIE

NUME

SESpiATURA

Scara: bIDOO

SEF PROIECT

ing.RannNlCOl.Afi

r \V-......

PROIECTAT DESENAT*

ing.Daniel RIMA mgJteu NICOLĂE*

I ■ -

Data-

2039       ș

Titlu proiect: MODERNIZARE L£A 04 KV AFERENTA

PT 78 BACAU, JUD BACAU fnîu'ptatM:      PLANDE StTUÂTJE '

DeriwtJo Caisa ROMANULUI, »tr. COSTACHE RADU


DELGAZ GRID SA


ROMÂNIA


JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BAC


TYIR 5O+J-3S+16 nmp DP^MatA ^r'AÎX în-l^SOHAp^flȘuHECTATA


W4J*

, i*A<>4pn».u<


8A"S Lfl. dcu                               i

L jXffi111-                                 1J

0 W

? 0 V


: l.l-Sk-rpîiMțtuî


ll&ElOdn


tHSWNTKE PUNSfc


VERIFICATOR/ EXPERT__

Elaborator


SPECIFICAȚIE SEF PROIECT


NUME - SEMNĂTURA C^tfNTA

S.C. Servicii Energăt              SRL

■14/690/2013, șal LiHed, cont, jdemolua. Jud. Bacau


REFERAT/EXPERT1ZA NR./DATA


Beneficiar:

DELGAZ GRID SA


NUME


PROIECTAT OESENÂT


I intrhma NfCOtAE. in^Dintel DIMA


tol.D»na NICOLAE


lE^SffiEZJ


Scara:

1/1000

Data: 2019


Titlu proiect: MODERNIZARE LEA 04 KV AFERENTA _ _____ _     BACAU, 4UD BACAU

Titlu planta:            PLAN DE SITUAȚIE

STRADA GEORGEHOCWNG


IV. nrj 19/2019


FaiaipT* CS*DTAc


Planșa:

P3


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA DOINA DiȚAGOMIR


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL


NICOLAE - OVID


BACAU :iROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 31

LA HOTĂRÂREA NR. 289 DIN 31.07.2019


LEGENDA;

înlocuire conductoare dasica pe stâlpi existent! strCepten&nmlaTARTARESCU L-150m -------- Branșament electric cu măsura -contor e.e, -pe stâlpPREȘEDINTE DE ȘEDINȚA DOINA DRAGOMIR


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. B NICOLAE - OVIDIU POPO
-—t

X

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Elaborator s.C. ServIcO Enarget

J4/C9D/2D13, sat Uifed, cor

c&-Proîectare SRL n. Hamelua, Jud. Bacau

Beneficiar.                            .

DELGAZ GR1D SA

Pr. nr.:

19/2019

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara:

1/500

Titlu proiect: MODERNIZARE LEA 04 KV AFERENTA PTTB BACAU, JUD BACAU

Fzja.p-ft

CS+DTAc

SEF PROIECT

ing.Dana NICOI.AK

PROIECTAT DESENAT

mg.Daniel DIMA iiig-tlaria NICOLAE

Data' 2019

Titlu planșa-            PLAN DE SITUAȚIE

STRADA EREM1ATARTESCU

Planșa

P4


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

CONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ, SERVITUTE ȘI

SERVITUTE LEGALĂ

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6, avand contul 07TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau. CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSM1N NECULA, denumit în continuare proprietar

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2000, CUI RO10976687, cod 1BAN ROII SRDE 270S V275 4041 2700 deschis ia BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl______________•

Director General și dna_________________- Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

IL OBIECTUL CONTRACTULUI

Art 1. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz șl servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str....................., aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract.

Art. 2. Predarea - primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare -primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea...................................................

HI.DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Proprietarul se obligă:

 • a) să predea spre folosința cu titlu gratuit suprafața de ................. mp  necesară

 • b) să nu ceară eliberarea terenului pe care este amplasată......................................... executată pe

cheltuiala comodatarului, înainte de finalizarea contractului;

 • c)     sâ permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii

 • d)     în caz de înstrăinare a imobilului, să transmită noilor proprietari obligațiile asumate prin prezentul contract, sub sancțiunea plății de daune;

 • e)      în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract.

Art. 5. Beneficiarul se obligă:

 • a)     să folosească bunul potrivit destinației menționate la art. 2 din prezentul contract;

 • b)     să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare .............................................................pe cheltuiala proprie;

 • c)     să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d)     să exploateze și să întrețină..........................pe propria cheltuială;

 • e)      să respecte condițiile stabilite în contract;

 • f)     să întrețină bunul comodat ca un bun. gospodar șî ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care ie are în urma acestui contract;

 • g)     să predea proprietarului bunul împrumutat în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce în perioada comodatului;

 • h)  să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

 • V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel prevăzut la art. 2 din contract.

 • d) prin restituirea de către beneficiar a hunului care face obiectul contractului.

JlO

 • VI. FORȚA MAJORA

Ari. 7. Așa cum este definită fbȚa majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la, război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare.

în cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. în acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

VIL LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 9. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VIII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 11. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a tos: trimisă.

Art. 13. Notificările verbale au se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

h

IX.CLAUZE FINALE

Art. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de părțile contractante.

Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă și Planul de situație fac parte integrantă din prezentul contract.

PROPRIETAR

BENEFICIAR

DELGAZ GRID SA


MUNICIPIUL BACĂU

PRIMAR

Cosmin Necula

Arhitect Șef

Marin Diana

Direcția Juridică


Director General Adjunct

împuternicit DELGAZ GRID

Departament Juridic

Director Direcția Drumuri Publice

Mateuta Florin

Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat Public

Elena Bolocan

Director Executiv Adj.

Buzdugan Cristina

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ DOINA DRAGOMIR
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU L SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU PO


ALITATE