Hotărârea nr. 237/2019

Hotărârea nr. 237 din 28.06.2019 privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 41 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare până la data de 19.06.2019

HOTĂRÂREA NR. 237 din 28.06.2019


privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 41 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare până la data de 19.06.2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 6587/21.06.2019, întocmit de către Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, având la bază cererile familiilor beneficiare însoțite de copii după acte doveditoare, prin care se propune acordarea premiului de 500 lei pentru cele 41 de familii care au împlinit 50 de ani de la căsătorie;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6588/21.06.2019;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, înregistrat cu nr. 6589/21.06.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 993/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 994/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 995/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.l2/2016; în baza dispozițiilor, art.45 alin.(2) lit.a) și alin.(5), art.47, art.115 alin.(l) lit.b) și art. 117 lit.

„a” din Legea nr.215/2001 privind adiministrația locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea,.Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 41 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au depus cerere până la data de 19.06.2019, conform anexei atașate prezentei hotărâri.

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 2.900 lei Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău în vederea organizării festivităților de înmânare a „Diplomei de Onoare” pentru cele 41 de familii din Municipiul Bacău.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău care, prin intermediul Direcției de Asistență Socială și Direcției Economice, ce va efectua plata familiilor prevăzute în anexa atașată prezentei hotărâri.


Art.4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Serviciului Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, precum și persoanelor din anexa atașată.


Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului^. Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘED^ȚEPE ȘEDINȚĂ

DOtNA PRAGOĂI ( Sl “ '      ‘ ’

\         V.      ■

n.o.p.?o;t;/a^./ex4/bș:i-a-^z
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA

NICOLAE-OVIDIU POPOVIGIROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

ANEXA NR .1

LA HOTĂRÂREA NR. 237 DIN 28.06.2019


CONSILIUL LOCAL BACĂU

LISTĂ NOMINALĂ

cu familiile din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere până la data de 19.06.2019

Nr.

crt.

Numele și prenumele soț + soție

Adresa

Str., nr., sc., ap.

Nr.și data de înregistrare a cererii

Data căsătoriei

Serie și nr. certificat de căsătorie

Nr.telefon

Observații

1.

CRĂCIUN MARIN

CRĂCIUN MARIANA

21001/04.03.2019

15.03.1969

2.

ARVINTE AUREL

ARVINTE PAULA-LIDIA

21687/11.03.2019

18.01.1968

3.

ANDRONIC TRAIAN

ANDRONIC ELENA

22566/19.03.2019

02.04.1969

4.

STAVARACHE FLOR1CĂ

STAVARACHE LEONTINA

22866/21.03.2019

24.03.1969

5.

HOLTEA VASILE

HOLTEA VASILICA

23150/26.03.2019

26.03.1969

6.

ALISTAR PETRU

ALISTAR ELENA

23344/27.03.2019

29.03.1969

7.

ONOFREI VASILE

ONOFREI ADELA

23726/01.04.2019

19.04.1969

8.

PASTIAILIE

PASTIA VIORICA

24742/10.04.2019

10.05.1969

9.

CHIRILĂ IOAN

CH1RILĂ ELEONORA

25010/12.04.2019

14.04.1969

10.

LUPEȘ GHEORGHE

LUPEȘ ELENA

25148/15.04.2019

17.05.1969

ÎL

DINGA AUREL

DINGA MARLA

25144/15.04.2019

14.04.1969

12.

RĂCHIERU MIHAI RĂCHIERU AURELIA

25374/17.04.2019

26.03.1969

i

13.

CURTEANU IO AN CURTEANU PAMFILA

25370/17.04.2019

21.04.1969

14.

LUNGU AUGUSTIN

LUNGU SILVIA

26228/02.05.2019

28.04.1969

15.

TUȘĂ IOAN

TUȘĂ ELVIRA

26516/06.05.2019

23.05.1969

16.

MUREȘAN TEODOR

MUREȘAN TEODORA

26430/06.05.2019

05.05.1969

17.

CIUDIN VASILE

CIUDIN VIORICA

26468/06.05.2019

24.04.1969

18.

DUDĂU VASILE

DUDĂU EUGENIA

26460/06.05.2019

05.06.1969

19.

BOTEZATU CONSTANTIN

BOTEZATU ELENA

26506/06.05.2019

28.04.1969

20.

ENE ALEXANDRU

ENE AURICA

26507/06.05.2019

28.12.1967

21.

CHIRIBĂU MIRCEA

CHIRIBĂU OLGUȚA

27109/10.05.2019

26.05.1969

22.

NIȚĂ VASILE

NIȚĂ ELENA

27052/10.05.2019

21.05.1969

23.

BALTĂ VASILE

BALTĂ FLOAREA

27700/20.05.2019

24.05.1969

24.

BURCĂ DUMITRU

BURCĂ ELENA

27740/20.05.2019

21.05.1969

25.

POPA MILUȚĂ

POPA JĂNIȚA

27796/21.05.2019

25.05.1969

26.

ANDREI IONEL

ANDREI FLORICA GEORGETA

27881/22.05.2019

05.04.1969

27.

NEGRU IOAN

NEGRU MARIA

27991/23.05.2019

28.09.1967

28.

BUNGHEZ MARIAN

BUNGHEZ JANA

28120/24.05.2019

26.05.1969

1

29.

ARADEIIOAN

ARADEI GEORGETA

28151/27.05.2019

31.05.1969

30.

SANDU RODICA

SANDU GHEORGHE

28157/27.05.2019

30.05.1969

31.

VLASIE FLORIN

VLASIE ELENA

28585/03.06.2019

04.06.1969

32.

NEGURIȚĂ CONSTANTIN

NEGURIȚĂ ANETA

28684/04.06.2019

22.05.1969

33.

DIACONU VASILE

DIACONU MARIA

28773/04.06.2019

06.06.1969

34.

AIROAIE VASILE

AIROAIE MARIANA

28892/06.06.2019

30.05.1969

35.

ȚARNĂ MIȘU

TÂRNĂ ORT ANTA

28942/06.06.2019

06.06.1969

36.

PROFIR SPIRIDON

PROFIR MARIA

28885/06.06.2019

28.06.1969

37.

CRISTODORESCU NICOLAIE

CRISTODORESCU MARIANA

29184/10.06.2019

06.06.1969

38.

POTERAȘ DAMEAN

POTERAȘ VALERICA

29690/18.06.2019

16.06.1969

39.

CHICUȘ VASILE

CHICUȘ MARIA

29355/12.06.2019

23.06.1969

40.

POPA ȘTEFAN

POPA ELENA

29792/19.06.2019

20.06.1969

41.

BUȚU CONSTANTIN

BUȚU MARIA

29796/19.06.2019

10.06.1969

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU