Proces verbal din 27.04.2018

Proces verbal - Ședință ordinară a CLB din data de 27 aprilie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr. 65204 din 04.05.2018

încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 27.04.2018.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă rugăm să ne ridicăm pentru intonarea Imnului de Stat al României.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumesc. înainte de a începe ședința de consiliu local vă spun că avem onoare să le avem prezente alături de noi pe sportivele de la Știința Bacău, campioanele noastre, locul 3 în România, vă rog din suflet să le aplaudăm.

Aplauze.

Dumnealor au venit astăzi aici pentru a vă invita pe dumneavoastră, stimate doamne și stimați domni consilieri locali, dar și pe fiecare dintre dumneavoastră cetățeni ai municipiului Bacău și angajați ai aparatului propriu al primarului, la meciul care va loc diseară, în care vom bate CSM București. îmi pare tare rău că alături de dumnealor nu se află și domnul profesor Grapă, dar din păcate dumnealui este ținut de o problemă de familie. Vă rog.

Domnul Antrenor de la Știința Bacău- vă mulțumim foarte mult pentru aprecierile aduse. Așa cum spunea domnul primar, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că apreciați, prin aplauzele pe care le-am auzit, eforturile acestei echipe care 99% este alcătuită din jucătoare românce. Având în fața noastră calificate pe locul 1 și 2 echipe care sunt alcătuite 99% numai din "straniere". Vă mulțumim încă o dată. Domnul Grapă Florin, care este mentorul acestei echipe și antrenorul principal, are o problemă personală și vă roagă foarte mult să îl scuzați că nu este alături de dumneavoastră. Așa cum știți, timp de două zile se desfășoară la Bacău finala Cupei României, finală în care sunt prezente primele 4 echipe așa cum au terminat în clasament: CSM Iași, CSMS București, Blajul, Târgoviște și Bacău. Vrem să vă invităm și suntem onorați dacă ați participa. Dacă nu puteți, măcar gândul să fie de partea noastră și vă mulțumim încă o dată pentru tot ceea ce faceți pentru noi. Vă rog să-mi scuzați emoțiile. Este pentru prima dată când particip la o asemenea adunare în care arătați foarte bine așa cum vrem și noi să arătăm diseară în urma meciului cu CSM București. Mulțumim. Invit fetele să înmâneze invitațiile.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -bună ziua, sărut mâna. în conformitate cu prevederile art.39 (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1124 din 20.04.2018 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 15 consilieri, ședința își poate începe lucrările. Lipsesc: doamna consilier Lazăr Doina Emanuela, domnul consilier Miclăuș Daniel, domnul consilier Fechet Mircea (intră ulterior în sală) și domnul consilier Crețu Cătălin Bogdan(intră ulterior în sală).

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 17.04.2018.

Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței din 17.04.2018? Este cineva împotrivă ?Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

ÎL

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

*

Cu 15 voturi pentru, procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 17.04.2018 a fost adoptat.

Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Sova - Gâtu Laur -Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Necula Cosmin - mulțumesc domnule președinte de ședință, sărut mâna doamnelor și domnilor consilieri locali. Bună ziua, sărut mâna doamnelor și domnilor cetățeni ai municipiului Bacău și stimați angajați ai municipalității. Voi da citire Dispoziției nr. 1124 din 20.04.2018 privind convocare consiliului local al Municipiului Bacău m ședința ordinară:

 • 1. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, profesorului Silviu Șalgău

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 62/2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2018, al Municipiului Bacău

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 203/ 2016 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5. Proiect de hotărâre desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2017 - 2018 Inițiator -DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Sport Club Municipal Bacău, în vederea finanțării și realizării a Turneului Internațional „Trofeul Municipiului Bacău”, ce se va desfășura la Bacău în perioada 25.05 -03.06.2018

Inițiator -DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău și Asociația Culturală "Octavian Voicu”, în vederea finanțării și realizării în comun a Revistei „Plumb” Inițiator- DL STAN GABRIEL - CONSILIER LOCAL

 • 8. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” în vederea derulării proiectului european "Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, perioada contractuală 2018-2020

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Partidului Național Liberal-Filiala Bacău, a statuii reprezentând bustul lui Mircea Cancicov, amplasată în mun.Bacău-Parcul Cancicov, în vederea reabilitării soclului Inițiator-Miclăuș Daniel, Fechet Mircea, Lazăr Doina-Emanuela, Bîrzu Hie, Crețu Cătălin Bogdan-Consiiieri Locali P.N.L.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PTh pentru obiectivul de investiții „Consolidare, modernizare si amenajare construcție Sala de Sport si ateliere la Liceul cu Program Sportiv din Municipiul Bacău”

Inițiator- DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri privind gospodărirea municipiului Bacău

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri -terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/ concesionare

Inițiator - DOMNUL ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 466/ 2017 prin care s-au stabilit impozitele și taxele locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2018 în municipiul Bacău

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14. Proiect de hotărâre prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii februarie 2018

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15. Proiect de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea Scrisorii de Garanție Bancară de Bună Plată în valoare de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la BRD-GSG Sucursala Bacău/alte bănci

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16. Proiect de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru numirea în Consiliul de Administrație a doi membri, ca urmare a finalizării procesului de selecție - Sesiunea a H-a

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DOMNULȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 18. Proiect de hotărâre privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Inițiator - DOMNULȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 19. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui mijloc fix din domeniul public al statului și din administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR” SA, în domeniul public al Municipiului Bacău

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Șiretului, str. Prelungirea Bradului, str. Aeroportului, str. Neptun, str. Ion Ghelu Destelnica, Aleea Parcului (Parcul Cancicov), str. Lucrețiu Pătrășcanu (Parcul Catedralei)

Inițiator - DOMNULȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 21. Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului în suprafață totală de 83,30 mp aflat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie din Bacău, str. Oituz, nr. 72, Bacău, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii Inițiator - DOMNULȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, în condițiile legii, a 26 loturi de teren, situate în Bacău, Parcul ”Cancicov”, din domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a modificării prețurilor locale pentru serviciul de alimentare centralizată cu energie termică fumizat/prestat utilizatorilor casnici (populației) și utilizatorilor noncasnici, a prețului local pentru populație, precum și pentru aprobarea subvenției unitare Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018 ai Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea către Clubul Sportiv Municipal Bacău a spațiului în suprafață de 65,83 mp situat în imobilul PT nr. 20, din Bacău, str. Aleea Proiectantului

Inițiator - DOMNULȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 26. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 20173/09.06.1998 de la Domnul Pașcu Doru, la d-na Pascu Ana-Maria

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68717/05.03.2018 de la d-na Galinescu Niculina-Maria, la Domnul Olteanu Vlad-Constantin, prin mandatar Olteanu Constantin

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 28. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 11048/28.03.2005 de la Domnul Mazilu Costică, la Domnul Chitic Ioan, căsătorit cu Chitic Olimpia

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 29. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7312/09.03.2001 de la S.C. GAMMA S.R.L., la d-na Chircu Natașa

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 30. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 19873/05.08.1997, așa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 31545/21.09.2001 de la BANCPOST S.A., la S.C. IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREȘTI S.A.

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 31. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69399/31.10.2013 de la d-nii Tcaciuc Aurel si Tcaciuc Monica, la d-nii Achiței Cătălin-Ionuț si Achiței Ramona-Daniela Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 24 D, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. SIMBAINVEST S.R.L., din Mun. Bacău, jud. Bacău Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE CU SPATE DE COMERT/SERVICH, STR. COSTACHE NEGRI, NR. 31, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: S.C. RUD CONSTRUCT GROUP S.R.L., din Loc. Săucești, jud. Bacău

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 34.    Diverse.

 • a) Raportul Camerei de Conturi Nr.476/1/17.04.2018, înregistrată la Consiliul Local Bacău cu nr.65172/19.04.2018

 • b) Raportul Camerei de Conturi Nr.489/1/19.04.2018, înregistrată la Consiliu Local Bacău cu nr.65171/19.042018

 • c) Raportul Camerei de Conturi Nr.487/1/19.04.2018, înregistrată la Consiliul Local Bacău cu nr.65173/19.04.2018

34A

PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Răducan Ion

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

34B Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, în condițiile legii, a suprafeței de 187 m.p., situată în Bacău, str.Decebal, nr.60, din domeniul privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

34C Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Secretarilor de municipii din România în vederea organizării ședinței extraordinare, care va avea loc la Bacău în perioada 10-11 mai 2018 Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

De asemenea, cu permisiunea dumneavoastră voi retrage de pe ordinea de zi, și evident cu acordul inițiatorului, proiectul 34C, proiectul 21, proiectul 12, proiectul 34B, pentru completare unor probleme de natură juridică și soluționarea acestora. De asemenea, cu aprobarea dumneavoastră vă propun aducerea proiectului 23 pe ordinea zi la punctul 3, iar 34A la punctul 2.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - Supunem la vot ordinea de zi cu modificările propuse. Da, domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc. Aș avea și eu o propunere dacă se poate.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - ziceți.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - să aducem proiectul 22, având în vedere faptul că este de un foarte mare interes public, să îl aducem tot așa cât mai sus pe ordinea de zi. Pentru că sunt cetățeni în sală care au venit exact pentru această problemă astăzi aici. Este proiectul referitor la închirierea Parcului Cancicov.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - deci, supunem modificarea propusă de domnul primar și după aceea și a dumneavoastră. Supunem la vot modificările aduse de domnul primar.

Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru, a fost aprobată ordinea de zi cu modificările aduse de domnul primar.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - supunem la vot propunerea făcută de domnul Ghingheș cu propunerea, pentru aducerea punctului 22, da, ați spus... Cam pe la ce punct ați dori dumneavoastră? 1,2,3,4,5,6...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - poate fi punctul 3.

DomnulSecretar Nicolae Ovidiu Popovici - păi, trei este ocupat. Dacă erați atent la propunerile aprobate deja. 1,2,3,4,5,6 sunt deja ocupate. De asta am spus.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - ok. 7.

DomnulSecretar Nicolae Ovidiu Popovici - bine domnul...

Cine este pentru propunerea ca punctul 22 să vină la punctul 7? Este cineva împotrivă ? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

absent

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

6

9

-

Cu 6 voturi pentru și 9 împotrivă, modificarea propusă de domnul Ghingheș nu a fost aprobată.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - supunem la vot ordinea de zi cu modificările deja aprobate și respinse totodată.

Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abține cineva ?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

absent

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

13,

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚULÂUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

1

Cu 14 voturi pentru și o abținere, a fost aprobată ordinea de zi cu modificările aduse.

întreb domnii consilieri, dacă există vreo situație de conflict de interese în legătură cu proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi. Da, domnul Luca vă rog frumos.

Domnul Consilier Luca Vasile - referitor la proiectele de pe ordinea de zi, nr.10 și 25, nu pot participa la luare unor decizii deoarece sunt membru în consiliu de administrație respective.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - am înțeles. Domnul Bîrzu, vă rog frumos.

Domnul Consilier Bîrzu Die - Prin votul colegilor din consiliul local am fost desemnat membru AGA la Thermoenergy și consultându-mă cu dumneavoastră domnule Secretar, ați spus că nu pot vota, pot participa la dezbateri, la proiectele 14,15,16 și 23.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - care proiecte?

Domnul Consilier Bîrzu Hie - 14,15,16 și 23.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - motivul?

Domnul Consilier Bîrzu Hie - am menționat, membru AGA la Thermoenergy.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - am înțeles.

Domnul Consilier Bîrzu Hie - chiar am discuta cu dumneavoastră și ați spus că ar fi bine să nu particip.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - am înțeles. Deci 14, 15, 16 și 23, da?

Doamna Consilier Breahnă-Pravât Ionela-Cristina - la proiectul de hotărâre numărul 8 nu voi participa la vot, având în vedere faptul că mă aflu în raporturi contractuale de muncă cu Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - mai sunt alte probleme? Nu mai sunt. Dacă nu mai sunt alte... s-a consemnat, da? Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință- Sova - Gâtu Laur -doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, conform listei care v-a fost transmisă. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Cu 15 voturi pentru modalitatea de vot a fost aprobată.

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUELIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10-

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

ÎL

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14,

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDÂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GĂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

 • 1, Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul Domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, profesorului Silviu Șalgău

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre, doamnelor și domnilor consilieri locali, vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de a conferi Titlul de Cetățean de Onoare domnului profesor Silviu Șalgău. Documentația ați avut-o la mapă. Domnul profesor este unul dintre promotorii mișcării sportive din municipiul Bacău, un creator de campioni am putea spune, un antrenor, dar și un profesor. Consider oportun acest titlu și mi se pare justificat având în vedere întreaga carieră pe care a avut-o domnul profesor și toate meritele sale, într-un fel sau altul, s-au răsfrânt cu bine asupra municipiului Bacău. Având în vedere aceste elemente, rog consiliul local să-și exprime un vot favorabil.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul (Direcția Juridică și Administrație Locală), favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova - Gâtu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre dacă nu sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret.

D-na consilier Dinu Ioana-Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, profesorului Silviu Șalgău.

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -15

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUM

  iar von

  JRI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1 - Se conferă „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” profesorului Silviu Șalgău.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  2.

  Art. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  3.

  Art.. 3 - Titlul. Diploma si Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  4.

  Art. 4. Prin eriia Secretarului Municiniului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

Domnul președinte de ședință Sova - Gâtu Laur - se înmânează „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma domnului profesor Silviu Șalgău.

Domnul profesor Silviu Salgău - bună ziua, onorat prezidiu, bună ziua domnule primar, bună ziua stimați membri ai Consiliului Municipal Bacău, bună ziua invitaților la această ședință. E un moment delicat pentru mine, având în vedere faptul că sunt la apogeu de carieră, dar în același timp sunt foarte bucuros pentru că îmi acordați recunoștința pentru munca, pentru activitatea pe care am depus-o în cadrul comunității băcăuane. Vreau să vă spun că nu a fost ușor. Dar, în sport trebuie întotdeauna să ai curaj, să încerci. Am încercat, uneori am reușit, uneori mai puțin. Dar despre activitatea mea probabil unii mai știu, ați mai auzit. Eu sunt mulțumit pentru ceea ce am făcut. Aș vrea ca și în continuare să-mi desfășor activitatea în cadrul Clubului Primăriei, CSM Bacău. Club tânăr, cu talente, cu sportivi talentați, conducerea este la fel tânără și preocupată de activitatea sportivă. Clubul am văzut are la bază principii foarte sănătoase, promovarea copiilor, a talentelor din cadrul comunității, un lucru foarte important în sport. Conducerea clubului este transparentă la tot ce se face, la tot ce inițiem să facem în cadrul activităților sportive. Domnul director Gavriliu Adrian se implică total, conducerea clubului. Deocamdată spun că rezultatele sunt bune, având în vedere faptul că e un club tânăr. Ca și profesor în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” și prodecan al Facultății Mișcării Sportului și Sănătății, vreau să mulțumesc domnului primar, domnilor din cadrul Consiliului Municipal Bacău, pentru sprijinul acordat în toate activitățile pe care le-am desfășurat de-a lungul anilor în cadrul Universității, inclusiv anul sportiv european care s-a desfășurat și la care am participat cu toții, inclusiv studenții din cadrai Universității Vasile Alecsandri. Pentru toate acestea, eu vă mulțumesc din suflet pentru recunoștința, pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o și să dea Dumnezeu să fim pe dramul cel bun. Vă mulțumesc.

2. Se trece la punctul 34A al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul Domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Răducan Ion.

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- mulțumesc, domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de a aproba conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Răducan Ion. Este... domnul Răducan Ion, este unul dintre vechii membri ai comunității băcăuane, un om care dincolo de culoarea politică, dincolo de timp, a reușit să aducă prin munca sa, prin dedicația pe care a avut-o un plus de valoare întregii comunități. Numărul unităților comerciale pe care le-a înființat, pe care le-a susținut, pe care le-a condus, au reprezentat pentru comunitatea noastră un pas înainte și un plus de valoare. Consider că acordarea acestui titlu este o stare de normalitate și fac această propunere, nu înainte de a vă prezenta faptul că cel care a venit cu această idee și mă bucur că a făcut acest lucru, este domnul Viceprimar Constantin Scripăț. Având în vedere aceste elemente, precum și documentele existente la mapa dumneavoastră, vă propun să votați în favoarea conferirii Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Răducan Ion.

Intră în sală domnul consilier Fechet Mircea.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - înainte de a prezenta avizul de legalitate am deosebita plăcere să anunț prezenta în sală a domnului Fechet, astfel încât avem 16 consilieri. Am făcut această precizare pentru vot.

Domnul Secretar prezintă avizul de legalitate și raportul (Direcția Juridică și Administrație Locală), favorabile. Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul, favorabil. (Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul președinte de ședință Sova - Gâtu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret. Am o rugăminte la dumneavoastră, domnul Simovici ar vrea să spună câteva cuvinte, vă rog.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - procedura de vot se desfășoară în continuare, vă rog frumos.

Domnul Doru SIMOVICI, Președinte Patronatul Regional al IMM-urilor din Bacău - bună ziua tuturor. Aș vrea să apreciez inițiativa domnului viceprimar, să mulțumesc domnului primar, domnilor viceprimari și domnilor consilieri, întregului consiliu local pentru această importantă decizie, mai mult morală aș spune eu, pentru care am făcut această propunere și pentru care se votează acum. Pentru cei care nu îl cunosc pe domnul Răducan Ion, pe domnul președinte Ion, aș vrea să aduc o ”laudațio”.

Domnul Răducan Ion este născut la data de 10.01.1940 în comuna Victoria, județul Brăila. Este cetățean roman, de naționalitate română și are domiciliul în municipiul Bacău din anul 1962.

A urmat cursurile școlii elementare în comuna natală, după care la 14 ani a hotărât să părăsească mediul rural pentru a se pregăti și educa la oraș. în perioada 1954-1957 a frecventat cursurile Liceului „ V. Alecsandri” din Galați, pe care le-a absolvit cu rezultate foarte bune.

Continuă studiile prin înscrierea în învățământul superior în cadrul Institutului Politehnic din Galați, Facultatea de Tehnologia Produselor Alimentare, pe care a absolvit-o cu succes în anul 1962. Anul, după cum vedeți, a și venit în municipiul Bacău. Susținerea lucrării de licență a fost ca o încununare a eforturilor depuse pe tot parcursul anilor de studii, a tenacității și a ambiției personale.

Rezultatele deosebite la învățătură i-au oferit șansa de a lucra în mediul universitar. A renunțat la această șansă, optând pentru a mearge în producție, orientându-se spre activitatea practică, pe care a considerat-o esențială pentru desăvârșirea profesională.

După terminarea stagiaturii, a fost promovat în funcția de director tehnic, funcție pe care a ocupat-o până în anul 1977, iar din 1977 și până în 1990 a condus industria de morărit și panificație din județul Bacău în calitate de director general. După 1990, îl găsim în funcția de manager și ulterior Președinte - Director General al celei mai importante societăți de morărit și panificație din județul Bacău, PAMBAC SA Bacău. Perseverența, munca asiduă, pregătirea profesională continuă și o viziune modernă asupra viitorul industriei de profil, au contribuit la realizarea unor performanțe de nivel înalt de către societatea PAMBAC SA Bacău. Și acum este de notorietate printre cetățenii județului Bacău, că atunci când spui PAMBAC, spui Răducan Ion. Domnul Răducan Ion și-a continuat pregătirea profesională și științifică prin absolvirea cursurilor postuniversitare ale Facultății Tehnico-Economice din cadrul Institutul Politehnic București (1968 -1969), cu titlu de inginer - economist și ale Academiei de Științe Manageriale ( 1973 -1975), cu titlul de licențiat în management. A participat la diferite cursuri de specializare în țară și străinătate respectiv: management general, management tehnic, economic și comercial, organizate de Institutul Român de Management din București (1994 - 1995) și de organisme internaționale.

A participat de asemenea la conferințe și congrese internaționale, dintre care amintesc:

-Participare la Congresul Industriei Alimentare din Los Angeles, SUA, 1978-1980;

-Participare la Congresul Morarilor, Anglia, Londra, 1980;

-Participare la Congresul Francofon din Republica Benin, 1981;

-Participare la Congresul Pâinii, Paris, Franța, 1992;

-Participare la Adunarea Generală a Acționarilor, World Trade Center, Osaka, Japonia, 1999.

A publicat în reviste de specialitate, editate de organizații consacrate, numeroase articole și lucrări care au trezit interes în lumea științifică și a afacerilor de profil.

Cu ocazia diverselor reuniuni naționale și internaționale cu larg ecou în viața economico - socială a țării, a susținut lucrări cu valoare atât științifică, cât și practică.

Amintesc:

-„ Calitatea fainii, a pâinii, a aditivilor și a vitaminelor” organizată de ROMPAN și Organizația Internațională a Morarilor și Brutarilor, București, 1997;

-„ Tehnologii modeme în industria alimentară”, organizată de ICICA, București, 1998;

Progrese Tehnice, Tehnologice și Științifice în Industria de Morărit și Panificație”, organizat de Asociația Specialiștilor din Industria de Morărit și Panificație din România și ROMPAN, 1999;

-„ Tehnologii modeme în Industria de Paste Făinoase”, Padova, Italia, 2000. Dintre realizările profesionale importante, de referință, ale domnului Răducan Ion evidențiez:

-construirea și punerea în funcțiune a 115 fabrici din diferite domenii industriale;

-autor a 19 invenții și inovații cu o largă aplicabilitate tehnică;

-modernizarea industriei de morărit, panificație și paste făinoase prin introducerea în premieră a transportului pneumatic în morile de grâu. Introducerea în premieră a tehnologiilor turbotermatice pentru fabricarea pastelor făinoase, introducerea tehnologiilor modeme de fabricare a pâinii și brevetarea obținerii amelioratorilor complecși pentru panificație;

-construirea complexelor de morărit - panificație Bacău și Onești, și în special a societății comerciale PAMBAC SA Bacău.

Ca o recunoaștere a activității profesionale deosebite și a celei pe plan social, i-au fost încredințate funcții în diverse organizații și organisme:

-vicepreședinte al Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificație și Produse Făinoase - ROMPAN;

-vicepreședinte al Consiliului Național al UGIR - 1903;

-vicepreședinte al CCI Bacău;

-Președinte al Federației Patronale Bacău;

-Președinte al Patronatului Morarilor și Brutarilor din județul Bacău -ASMOPAN;

-Președinte al Patronatului Producătorilor din Industria Alimentară din județul Bacău;

- membru fondator al Patronatului Importatorilor și Exportatorilor din județul Bacău;

-membru de onoare al CCI Bacău;

-consilier municipal și județean - câte un mandat;

-președinte al clubului Lyons Club Moldova, Bacău.

Dovezi ale recunoașterii rezultatelor remarcabile stau numeroasele distincții obținute de-a lungul carierei, atât pe plan național, cât și pe plan internațional. Dintre acestea, menționez:

 • -  Premiul special pentru calitatea produselor „ Internațional Gold and Silver Award to Quality”, Spania 1997;

 • -  Premiul I obținut la a-22-a Ediție a Premiului Internațional pentru cea mai bună marcă comercială „ The Best TRADE NAME”, Roma, Italia, 1997;

 • -  Locul I pentru investiții obținut la Salonul Creației Tehnice Băcăuane, ECOTEH, organizat de Camera de Comerț și Industrie Bacău, 1998;

 • -  Diploma de Excelență pentru prezența în Topul Național al firmelor timp de trei ani consecutiv a firmei PAMBAC SA Bacău, 1994, 1995, 1996, acordat de Camera de Comerț și Industrie a României;

 • -  Diploma de Excelență pentru prezența în Topul Național al firmelor timp de trei ani consecutiv a firmei PAMBAC SA Bacău, 1997, 1998, 1999, acordat de Camera de Comerț și Industrie a României;

 • -  Medalia de argint obținută pentru modul de prezentare și calitatea produselor acordată firmei PAMBAC SA Bacău, la Târgul Internațional TIBCO București, 2000;

 • -  Locul I în Topul Firmelor din județul Bacău, acordat firmei PAMBAC SA Bacău, între anii 1994 și 2008 de către Camera de Comerț și Industrie Bacău;

 • -  Diploma de excelență pentru întreaga activitate acordată de Camera de Comerț și Industrie Bacău în 2008.

Și în acest fel domnul Ion face parte din grupul din Sfatul Bătrânilor comunității băcăuane.

De asemenea, sunt de menționat generozitatea și sprijinul acordat de domnia sa ONG-urilor cu activitate în domeniul social și umanitar și persoanelor fizice, atât în calitatea domniei sale în calitatea de președinte al PAMBAC SA Bacău, cât și de președinte al Lyons Club Moldova Bacău, contribuind astfel la alinarea suferințelor multor persoane din Bacău și nu numai.

Ținând seama de ”laudațio” prezentat, țin să aduc mulțumire comunității de afaceri, domnului Ion Răducan, adevărat senior al managementului băcăuan, personalitate recunoscută a comunității de afaceri băcăuane și sunt onorat să supun dumneavoastră, în completarea făcută de primar, pentru acordarea de către Consiliul Local Bacău a titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău. Vă mulțumesc.

D-na consilier Dinu loana-Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Răducanu Ion.

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-16

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art 1 - Se conferă ..TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului Răducan Ion.

  S-a adoptat.

  16

  0

  0

  2.

  Art 2 ~ Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  3.

  Art. 3 - Titlul. Diploma si Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  4.

  Art 4. Prin griia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat.

  16

  0

  0

Domnul Președinte de ședință Sova - Gâtu Laur - se înmânează „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma, domnului inginer Răducan Ion.

Domnul Inginer Răducan Ion- țin să vă mulțumesc foarte mult, îmi faceți emoție acum, aproape de 80 de ani. Emoții am avut toată viața. Nu am scăpat încă, dar poate scap. Trebuie să vă spun că faceți o surpriză deosebită, pentru care vă mulțumesc dumneavoastră, consiliului local, colegilor și prietenilor cu care am muncit 46 de ani. Mulțumesc Primarului Municipiului Bacău, mulțumesc domnului Viceprimar Scripăț cu care am lucrat și în consiliul local, mai de mult, acum vreo 16 ani, mulțumesc și membrilor prezidiului. Sigur că e greu să faci un bilanț al unei munci de o viață, și trebuie să te abții mai ales când nu mai poți. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc să faceți tot ce puteți dumneavoastră pentru oameni. Vă mulțumesc.

 • 3. Se trece la punctul 23 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul Domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea de principiu a modificării prețurilor locale pentru serviciul de alimentare centralizată cu energie termică fumizat/prestat utilizatorilor casnici (populației) și utilizatorilor noncasnici, a prețului local pentru populație, precum și pentru aprobarea subvenției unitare.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- mulțumesc, domnule președinte de ședință. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a modificării prețurilor locale pentru serviciul de alimentare centralizată cu energie termică fumizat/prestat utilizatorilor casnici și utilizatorilor noncasnici, a prețului local pentru populație și pentru aprobarea subvenției unitare. Doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu această solicitare de aprobare în principiu, a creșterii acestor sume privind gigacaloria. Aici îl avem alături pe domnul director, care vă va motiva foarte concret de ce suntem ni această situație. Dar vreau să nu trecem mai departe înainte de a vă puncta faptul că încă din anul 2008,2007- 2008, 2009, municipiul Bacău s-a apucat de marele proiect de termie, proiect în baza căruia a obținut 85 000 000 de euro. La momentul respectiv în plenul consiliului local și susținut de întreaga administrație a fost stabilită o eșalonare de prețuri în fața Uniunii Europene. Acest preț pe care vin eu să vi-1 propun astăzi era obligația asumată de către municipalitate încă din anul 2015, domnul director, dacă nu mă înșel. Practic, în momentul de față, atât eu cât și dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, suntem puși în fața faptului să ne îndeplinim obligațiile pe care le-am asumat în fața Uniunii Europene, nu cu bucurie, nu cu fericire, spunând că într-adevăr acest preț va trebui să crească. Dar, repet, aceste asumări nu au fost făcute nici de mine, nici de dumneavoastră, ci au fost făcute de către consiliul local și de administrația publică care la momentul respectiv a accesat acele fonduri. Domnule director, vă rog frumos să ne spuneți mai concret, care este motivul și care este eșalonarea de plată pe care ne-am asumat-o prin prisma acestui proiect.

Domnul Director Pavai Florin -SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău -bună ziua. Mulțumesc domnul președinte, domnul primar, doamnelor și domnilor consilieri și mulțumesc în primul pentru faptul că, astăzi pe ordinea de zi este un subiect foarte delicat, un subiect foarte sensibil, care va naște foarte multe discuții și a născut deja foarte multe discuții. Dar suntem cu toții conștienți că, dacă nu se face treaba aceasta cu majorarea prețurilor, atunci noi trebuie să identificăm și dumneavoastră, ce vrem să facem cu serviciul public de termoficare. Dacă mergem în continuare cu el sau dacă nu, se închide. Am făcut o solicitare la dumneavoastră și ați acceptat-o, și vă mulțumesc pentru aceasta.

Domnul Primar Cosmin NECULA- vă rog, domnule director, să spuneți ce înseamnă dacă se închide. Să înțelegem cu toți repercursiunile.

Domnul Director Pavăl Florin -SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău -dacă se închide Thermoenergy, în afara faptului că eu voi avea mari probleme, dar dumneavoastră veți avea și mai mari probleme, în sensul că penalitățile ce sunt izvorâte din contractul de finanțare o să fie plătite de comunitatea locală.

Domnul Primar Cosmin NECULA-adică de noi.

Domnul Director Pavăl Florin -SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău -adică de dumneavoastră, undeva la vreo 360 de milioane de lei, 85 de milioane de euro. Deci o sumă colosală, care, nu știu, nu e treaba mea asta. Eu doar vreau să vă explic. Nu dau detalii tehnice neapărat și vreau să fac să se înțeleagă, în afara faptului că noi facem eforturi și vă spun și dumneavoastră, fără discuție, că indicatorul de plăți restante astăzi la Thermoenergy este zero. Deci, asta e un lucru care ne bucură și trebuie să vă bucure treaba asta. Doi la mână.

Domnul Primar Cosmin NECULA- îmi cer scuze, domnule director. Vă întrerup, dar e bine să punctăm. Pe data de 23 iunie 2016, momentul în care am preluat mandatul de primar și dumneavoastră mandatele de consilieri local, datoriile la gaze, la furnizorii de gaze, pe care le avea Thermoenergy, erau peste 20 de milioane de lei. în februarie, din februarie 2018 sunt zero.

Domnul Director Pavai Florin -SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău -așa este, am reușit să achităm, zile... astăzi și pe 30 achităm final partea de gaz. Deci este pe un făgaș bun, zic eu, părerea mea, facem eforturi pe treaba asta. Mai mult de atât, e normal să vă spun și ce avem de gând să facem în continuare pentru eficientizarea activității. In primul și primul rând, o prioritate numărul unu care și dumneavoastră ați achiesat la ea și vă mulțumesc pentru asta că ați aprobat uzul și servitutea pentru DELGAZ, în sensul că țeava de gaz care... eu vreau să fie și un moment zero, într-adevăr din februarie încoace, dar nu pot să nu mă refer la trecut. Să faci o casă și să nu ai un drum să ajungi la ea, degeaba am făcut casa. Deci am făcut un ciclu mixt, la care nu aveam țeava de gaz la ea. Dar aste este situația, mergem în continuare, trebuie să luptăm. Și acum mergem la tehnic și mă refer un pic, în sensul că folosim un singur compresor de la cealaltă turbină, pentru această turbină. Când vom avea și sperăm că undeva prin septembrie sau octombrie și cu sprijinul dumneavoastră, țeava de gaz de 6 bari, asta o să însemne o funcționare în comun a ambelor centrale, și cu gaz și ciclu mixt, însemnând undeva un venit anual suplimentar de 5-6 milioane de lei. Pe lângă aceasta, nu știu dacă se vede și în oraș, încercăm să lucrăm la solicitări cât se poate. Sunt probleme și interne. Știu, sunt probleme interne, lucrez pe ele și restructurarea, eventual, e dureroasă asta, dar asta e problema mea ca manager.

Domnul Primar Cosmin NECULA- dacă îmi permiteți, numai o secundă, domnule director.

Domnul Director Pavăl Florin -SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău -sigur.

Domnul Primar Cosmin NECULA- am să vă rog, am să vă pun o întrebare exact în sensul de a se înțelege mai bine, pentru că într-adevăr ați spus-o un pic tehnic. Necesitatea acestei conducte de 6 bari, înseamnă de fapt o cantitate mai mare de gaz metan care intră în dispozitivele care practic generează curent electric. în momentul în care avem o cantitate mai mare de gaz, asta înseamnă că vom putea produce mai mult curent electric. Dacă vom putea produce mai mult curent electric, vom vinde mai mult. în momentul de față, să îmi spuneți dacă greșesc sau nu, cred că principala șanșă pe care o are Thermoenergy este vânzarea de curent electric pe piața de echilibrare, sper eu intr-un viitor cât mai apropiat, la valori cât mai mari. Nu este întâmplătoare acestă investiție și acest procedeu.

Domnul Director Pavăl Florin -SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău -așa este. în continuare la ce spunea și domnul primar, la punctul următor 14, 15 este și o garanție care reprezintă de fapt, garanția care o dă municipalitatea pentru intrarea pe piața intraday. Nu vă ascund faptul că o zi, 24 de ore de oprire, cum a fost anul acesta, înseamnă o pierdere de 76 de mii de lei pe zi la noi. Numai pentru faptul că nu s-au făcut demersurile anterior, nu contează cine și de ce, de a eficientiza întreaga activitate și pe energie electrică, anul 2018, este un an foarte complicat, un an foarte greu. Niciodată nu mi-a plăcut să mă refer la trecut, ci doar la prezent. Ideea este faptul că, din punct de vedere tehnic, este industrializată o centrală, este la București în reparație. Din punct de vedere al cheltuielilor cu energia electrică, am apucat astăzi, ieri, ultima zi în care o creanță de anul trecut la energia electrică s-a achitat. Deci, vin din spate foarte, foarte multe treburi care încerc să le rezolv și să le prioritizez. Ne mai vorbim de faptul că pe partea de energie electrică la PZU, anul trecut a fost un preț mediu de 263 de lei la megawatt, anul acesta de 136, la bonus 201 anul acesta 235. Deci, veniturile au scăzut semnificativ, semnificativ. Concomintent cu reducerea veniturilor, partea de cheltuială, ce înseamnă la combustibil, la gaz, factura de gaz în lunile de iarnă, știți probabil este de 10 210 500 lei pe lună. Deci, este o sumă considerabilă. La tarife. La tarife mergând la ce a spus și domnul primar, dacă ar fi să ne raportăm la contractul de finanțare încheiat în 2010, astăzi, ar fi trebuit să supunem la vot 252,5 lei și nu 181,59. Vreau să vă spun că făcând un best marketing și o să vedeți la Iași, la Cluj, la Oradea sau unde vreți dumneavoastră, este pe site-ul ANR-ului la nivel de 2015, tariful care l-am supus la vot, v-am rugat să-1 supuneți la vot, este mult mai mic decât ce practicau de Veolia, Clujul, Oradea în 2015. Deci, la Iași de exemplu, Veolia în 2015 avea 265 de lei la gigacalorie cu un preț local aprobat de 532 de lei. La Oradea este o situație mai separată să , pentru faptul că nu au gaz metan și au număr de consumatori foarte mare, la care...

Domnul Primar Cosmin NECULA- deci consumatori captivi.

Domnul Director Pavăl Florin -SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău -absolut. Captivi sunt toți. în jur la vreo 80 de mii. Și subvenția este de 21 de lei. Dar în același timp, prețul local de facturare la populație este de 246 de lei. Deci, oricum mult mai mare decât se supune la votul dumneavoastră. Dacă mai aveți întrebări, vă stau la dispoziție cu orice fel de întrebare.

Domnul Primar Cosmin NECULA- o singură întrebare dacă îmi permiteți. Vă rog să ne spuneți domnule director, dacă greșesc sau nu, în primul rând o să fac precizarea că Thermoenergy consumă circa 10 milioane de euro din bugetul municipiului Bacău în fiecare an. Buget de circa 44 de milioane de euro venituri proprii. Și dă, furnizează, agent termic la circa 15 mii de apartamente din aproape 66 peste 60 de mii de apartamente. Acestea sunt proporțiile acestui proiect și acestea sunt realitățile. Asumările au fost făcute în fața Uniunii Europene, așa-i?

Domnul Director Pavai Florin -SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău -sigur.

Domnul Primar Cosmin NECULA- trebuiau respectate de mult, nu de acum. Pe de altă parte, vă rog din suflet să ne ... în cheia faptului că ne spuneați că facem toate eforturile, aici și dumneavoastră și Guvernul României, și dumneavoastră consiliul local, dar și Guvernul României, să ne povestiți un pic de acele închideri inelare și de sumele care sunt alocate și la ce lucrați în momentul de față. Vă rog.

Domnul Director Pavăl Florin -SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău -deci încă un aspect al eficientizării SACET este ce ați aprobat și dumneavoastră, partea de închidere inelară SOFERT - Cornișa. Asta înseamnă un efort bugetar din partea dumneavoastră, undeva la 13 milioane de lei. Ce presupune tehnica asta? Ca de exemplu, cum a fost să zic zilele trecute pe Garofiței pe SOFERT, am avut o spargere într-o parte și a trebuit să închid întreaga linie cu 5620 de consumatori. Dacă aveam închiderea inelară, se secționa și dădeam agent termic din partea cealaltă. Deci,era un disconfort mult mai mic la populație, o pierdere mai mică la Thermoenergy și într-adevăr închiderea inelară, din calculele noastre aduce un plus de eficiență de undeva de 12%. Partea de gaz 18-22%. Deci, încercăm să eficientizăm întreaga activitate. Pe procesul de producție, prețul Ia gigacaloria la gaz este de 197,63 de lei. Diferența este din transport și distribuție.

Domnul Primar Cosmin NECULA- dacă îmi permiteți, tot în sensul celor spuse de dumneavoastră. Deci discutăm aici de cele trei magistrale principale, da? Agentul termic pleacă de la Thermoenergy pe trei magistrale principale și apoi prin rețelele secundare, a cărui obiect a fost proiectul, ajunge la cetățeni. Magistralele sunt din 1973, nu? Și cele mai noi 1996.

Domnul Director Pavăl Florin -SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău -da, o bucată din ele.

Domnul Primar Cosmin NECULA- iar pierderile sunt undeva la peste 56%, 57%.

Domnul Director Pavăl Florin -SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău -sunt foarte mari pierderile. SOFERT - Cornișa și Republicii însumează 31 de km. Domnul Primar Cosmin NECULA- da.

Domnul Director Pavăl Florin -SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău -iar partea de distribuție vreo 410 km. Se înțelege și dimensiunea cu tot ce înseamnă ca și kilometri.

Domnul Primar Cosmin NECULA- vreau să mai precizez, să-mi spuneți dacă este corect. Din suma amintită de dumneavoastră, cu privire la aceste închideri inelare, vreau să precizez faptul că 70% din bani vin de la Guvernul României.

Domnul Director Pavai Florin «SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău -așa este și 30 de la dumneavoastră. Da, așa este. Asta am vrut să spun, că la gard noi producem cu 197, 63 de lei, intr-adevăr, iar restul până la ce am solicitat noi, din metodologia de calcul aprobată de ANR, până la 455, reprezintă partea de pierderi de la gard încoace, în transport și distribuție. Nemaivorbind de faptul că s-au pornit investiții pe 22 de puncte termice ca să le transformăm în module termice, care sincer vă spun, nu văd rezultate, la mine, la Thermoenergy, în sensul de reducere a pierderilor astfel încât să se justifice investiția făcută. Țin aproape cu firmele antreprenoare care... cu șanțuri, mă rog alte treburi. Alte întrebări, vă stau la dispoziție. în tariful respectiv intră doar partea de pierdere tehnologică, atenție, deci nu e pierderea reală aprobată de ANR în bilanțul termoenergetic, însemnând 19, 6% la transport și 14,7 la distribuție. Pierderile reale sunt de genul. Restul, suportăm noi. De asta toată iama am încercat din februarie încoace, cel puțin de când sunt eu, să menținem SACET-ul în funcțiune, cu riscurile care sunt pe partea de indicatori financiari. Ori adaosul orar a fost în medie de 125 tone pe oră.

Domnul Președinte de ședință Sova - Gâtu Laur - doamna Dinu!

Domna Consilier Dinu loana-Raiuca - bună ziua, profit de ocazie că sunt aici... sunteți aici și am o rugăminte mai mult către dumneavoastră pe care... și dumneavoastră să o adresați celor din subordine. După o intervenție care o faceți la o avarie, am o rugăminte să încercați sau să îi rugați pe colegii dumneavoastră să încerce ca și reparația să fie făcută în proporție de 100%, în sensul readucerii carosabilului sau a trotuarului la starea inițială. Sunt situații în care intervenția în sine, avaria este rapid rezolvată, dar partea de reparație lasă uneori de dorit. Eu știu că dumneavoastră nu sunteți direct vinovat pentru că nu aveți cum să monitorizați groapă cu groapă...

Domnul Director Pavai Florin -SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău -sunt direct vinovat eu. Eu vă spun că sunt vinovat.

Domna Consilier Dinu Ioana-Raluca - dar vă rog frumos, rugați-i pe colegii dumneavoastră să reducă... așa putem reduce un pic din disconfortul acestor avarii. Mulțumesc.

Domnul Director Pavăl Florin -SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău -ce pot să vă spun referitor la asta. Sunt două situații. Este genul de- Garofiței pe care s-a turnat beton și nu pot...

Domna Consilier Dinu Ioana-Raluca - atunci aveți un exemplu... vorbim de Orizont. în Cornișa, acolo s-a reparat, dar nu complet. Unde merg mașinile, chiar pe partea carosabilă, zonă cu nisip...

Domnul Director Pavăl Florin -SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău -vă garantez că facem eforturi să...

Domna Consilier Dinu Ioana-Raluca - sunt convinsă. De aceea v-am rugat frumos. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul (Direcția Juridică și Administrație Locală), favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administrator Public, Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Iese din sală domnul consilier Fechet Mircea.

Domnul președinte de ședință Sova - Gâtu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Domnul director, vă rog!

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - aș avea o întrebare. Deci prețul final al gigacaloriei de producție care este?

Domnul Director Pavai Florin -SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău -nu am înțeles.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos -prețul de producție, costul de producție al gigacoloriei...

Domnul Primar Cosmin NECULA- costul real.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - costul real cât este?

Domnul Primar Cosmin NECULA- costul real, cât ne costă?

Domnul Viceprimar Ștefan Daniei Dragos - cât ne costă gigacaloria. Cât vă costă pe dumneavoastră să produceți agentul termic?

Domnul Director Pavăl Florin -SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău -cât ne costă pe noi?

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - cât vă costă pe dumneavoastră Thermoenergy?

Domnul Director Pavăl Florin -SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău -532.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - 532. Și noi votăm astăzi... deci votăm douăsute șaptezeci și...

Domnul Director Pavăl Florin -SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău -273.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - vreau să vă mai întreb și am mai susținut punctul acesta de vedere, când eram în consiliul, în AGA la CET. Dacă nu ar fi bine ca dumneavoastră, pentru că sunteți și pe piață liberă, să veniți cu gigacaloria așa cum este ea cu acel cost de producție. Și noi UAT Bacău să intervenim punctual, cum văd eu lucrurile, acolo unde este necesar. Pentru că noi acum subvenționăm întregii abonați, toți abonații, toți beneficiarii primesc cu 279.

Domnul Director Pavăl Florin -SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău -subvenția rămâne aceiași. Subvenția care consiliul local...

25

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos -putem, dumneavoastră, puteți livra agent termic cu acel cost de producție și apoi în funcție de necesitățile sociale noi să intervenim? Ca să nu mai primească toți, pentru că sunt discriminări» Sunt persoane care primesc același... în afara subvenției pe care o dăm noi, știți foarte bine, toamna. Deci, să ajungă exact cu prețul de producție la beneficiarii dumneavoastră.

Domnul Director Pavai Florin -SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău -asta înseamnă o decizie a dumneavoastră. Asta înseamnă că sunt două variante: ori subvenția mărită ori prețul local de facturare...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - câți beneficiari aveți dumneavoastră?

Domnul Director Pavai Florin -SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău -15 600.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - 15 000, considerați că toți acești 15 000... din acești 15 000 sunt abonați care pot suporta gigacaloria la prețul real?

Domnul Director Pavăl Florin -SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău -nu am date statistice.. ..eu pot să vă spun....

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - eu vă spun că sunt.

Domnul Director Pavăl Florin -SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău -eu pot să vă spun....

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - Nu toți. Poate din 15 000, 5000 pot suporta. Pentru că există o discriminare între cei care se încălzesc pe gaz, care au centrale termice și cei care se încălzesc la Thermoenergy. Ar fi bine toți de pe o piața liberă, să fiți o societate comercială, să veniți cu gigacaloria cu prețul de cost. Așa gândesc economic, da. Și atunci unde este... unde trebuie intervenit intervenim. Dar acum primesc toți cei 15 000.

Domnul Director Pavăl Florin -SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău-am înțeles ce vreți să spuneți.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - ați înțeles.

Domnul Director Pavăl Florin -SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău-eu... activitatea de serviciu public este reglementată de Legea 51 și 325. După Legea 25/2006, prețul local este unul singur. Iar prețul local de facturare la populație, e unul singur, nu am voie să fac alte prețuri.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - am înțeles, dar noi, noi prin hotărâre de consiliu local putem face acest lucru, ca dumneavoastră să vindeți gigacaloria cu prețul de cost?Care mi se pare economic normal.

Domnul Director Pavăl Florin -SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău- e atributul dumneavoastră

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - este o piață a energiei și dumneavoastră și Delgazul nu mai dau nume, da. Ar trebui să fie... totuși dacă este piață liberă să ajungă costul real la ușa cetățeanului. Și acolo unde este nevoie...

26

Domnul Director Pavai Fiorin -SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău-este atributul dumneavoastră. Âsta nu este...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - da. Bine, mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Sova - Gâtu Laur - îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - domnul Fechet s-a întors în sală? Nu s-a întors. Deci avem 15 consilieri.

Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ?Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Nu participă la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

Ieșit din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU       MĂDĂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

-

1

O abținere a domnului consilier Ghingheș și 14 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - 13 voturi domnul secretar, nu particip la vot.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - îmi cer scuze, într-adevăr uitasem de abținerea dumneavoastră de la punctul 23, astfel încât avem 13 voturi pentru.

Cu 13 voturi pentru, o abținere și o neparticipare la vot, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 4, Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Sova-Gâțu Laur dă cuvântul Domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 62/ 2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- mulțumesc, domnule președinte de ședință. Vin în fața dumneavoastră cu aprobarea modificării HCL nr. 62/ 2018 prin care s-a aprobat programul de venituri și cheltuieli, al municipiului Bacău în anul 2018. Documentația este la mapă. Domnul Administrator Public vă stă la dispoziție pentru detaliile de natură tehnică. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul (Direcția Juridică și Administrație Locală), favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administrator Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul președinte de ședință Sova - Gâtu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - da, mulțumesc. Domnule Administrator Public, cred că este a zecea oară când repet asta la ședințele de consiliu local. V-am mai rugat să precizați în expunerea de motive exact obiectivele de la care se diminuează fonduri. Aici ați pus pe capitole. Că se diminuază, de exemplu, 300 de mii de lei de la cultură, recreere și religie.

Domnul Administrator Public Chindrus Romică Lucian - de la dotări locuri dejoacă au fost acolo. Iar din capitolul 51 de la reabilitare clădire, unități militare. Domnul Consilier Ghinghes Cristian -am înțeles.

Domnul Administrator Public Chindrus Romică Lucian - scuze pentru aparatul de specialitate că a uitat să ...,

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumim.

Domnul Administrator Public Chindrus Romică Lucian - scuze. Explicația o dădeam și la comisie dacă eram invitat, dar n-am fost...

Domna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - asta vroiam să zic și eu. Ieri la comisie domnule, vi se putea oferi aceste explicații. Dacă erați prezent.

Domnul Administrator Public Chindrus Romică Lucian - scuze. Veneam la comisie. Vă rog, chemați-mă la comisie, că datorită volumului mare de lucru nu pot să urmăresc exact.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da, dar știți de ce vă întreb. La comisie nu participă cetățenii și este bine să le treceți în documentele publice. De exemplu, în expunerea de motive și cum nu este în expunerea de motive, mă simt nevoit să întreb.

Domnul președinte de ședință Sova - Gâțu Laur - puteți să le transmiteți dumneavoastră, domnul Ghingheș.

DomnulSecretar Nicolae Ovidiu Popovici - da, dar la comisie trebuie să participe consilierii, care sunt reprezentanții cetățenilor.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da sunt de acord.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - și dumneavoastră, de obicei lipsiți.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu, ieri am lipsit...

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - nu avem o problemă...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - iar începeți cu atacuri personale. Ieri am lipsit pentru că am fost la un training.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - nu, nu...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - Training pe mobilitate urbană.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - stați oleacă. Am constatat că este o situație de fapt de ce o luați ca un atac personal. Doamne ferește!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - păi nu, de asta am lipsit.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - am zis eu că e vina dumneavoastră?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - dar știți prea bine lucrul acesta, că ați fost înștiințat.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - bun. Dar eu am spus că lipsiți. Dumneavoastră ați acuzat, ca trebuie să afle cetățenii.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da. Dar asta nu scuză aparatul de specialitate să ofere detalii în documentele publice pe care le...

Domnul Administrator Public Chindrus Romică Lucian - detaliile de fiecare dată le-am oferit la comisie.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - aparatul de specialitate oferă Ia cerere orice detalii aveți nevoie.

Domnul Administrator Public Chindrus Romică Lucian - de fiecare dată.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -cred că este de datoria dumneavoastră să oferiți cetățenilor detalii cu privire la obiectivele de investiții care rămân fără anumite fonduri.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - și dumneavoastră aveți..,.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - așa este normal.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - și dumneavoastră aveți posibilitatea ca în momentul în care, că tocmai de asta legiuitorul a prevăzut această colaborare între consilieri și aparat, în momentul în care dumneavoastră ne onorați cu prezența la comisii, să puteți să cereți aceste detalii și să comunicați mai departe cetățenilor. Domnul Consilier Ghinghes Cristian - dar este de datoria dumneavoastră să o faceți.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici -noi o facem, să știți.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - nu trebuie să fiu portavoce a dumneavoastră, ci dumneavoastră să spuneți cetățenilor de unde se iau acești bani.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - noi o facem. Nu este nevoie să fiți portavocea noastră. Dumneavoastră sunteți portavocea celor care v-au ales.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - tocmai de asta am întrebat aici... Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - vă urez succes în continuare.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - tocmai de asta am întrebat. Haideți să încheiem discuția că e penibilă deja.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - da, într-adevăr mă bucur că vă dați seama de realitate.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - e penibilă pentru că încercați să justificați o lipsă de transparență absolut...

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - nu, eu încercam să justific absența dumneavoastră repetată de la comisii. Vă mulțumesc mult.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - care repetată, domnul Popovici? Am lipsit ieri...

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - câte comisii...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - am lipsit ieri la comisie pentru că am fost la training și știți prea bine acest lucru.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - la câte comisii...

Domnul președinte de ședință Sova - Gâțu Laur - domnul Ghingheș și la comisia trecută?

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - la câte comisii... trainingul nu este o poziție motivată ca să puteți lipsi de la comisie. Nu vă supărați, dumneavoastră sunteți consilier local.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - îmi pare rău...

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - ați fost ales de cetățeni nu să vă duceți la traininguri, ci să îi reprezentați în comisii.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - domnul Popovici, unui oameni, cel puțin la vârsta mea, mai și învață, se și mai dezvoltă, nu se duc...

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - dar în același timp... principala, principala...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - nu mă duc la comisie...

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - principala dumneavoastră ocupare...ocupație trebuie să fie reprezentarea cetățenilor care au avut încredere în dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - total de acord. Total de acord.

Domnul Secretar Nîcolae Ovidiu Popovici - v-au investit cu putere deplină. Domnul Consilier Ghinghes Cristian -tocmai de aceea am întrebat niște chestiuni acum.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - bun, mă bucur că ați înțeles și sunt sigur că pe viitor veți face tot ce vă stă în putință să vă îndepliniți aceste obligații. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - și eu sper să întocmiți documentele așa cum trebuie. Deci cu specificarea sumelor, de unde se iau bani și unde se duc.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - am să comunic pentru dumneavoastră colegilor mei, ca pe viitor să facă și acest lucru.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - nu puteați să spuneți asta din start și încheiam discuția?

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - eu am încercat să vă justific.. Domnul Consilier Ghinghes Cristian - am pierdut două minute din cauza acestui lucru.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - vă mulțumesc mult.

Iese din sală domnul consilier Stan Gabriel.

Domnul președinte de ședință Sova • Gâtu Laur - vă mulțumesc. Domnul secretar supunem la vot proiectul de hotărâre?

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - supunem la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ?Se abține cineva?

A venit domnul Fechet? Nu. Cu 15 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Și domnul Stan absent, deci 14 voturi pentru, a fost aprobat proiectul. Vă rog frumos, când ieșiți din sală anunțați, pentru că fiind implicat în discuții foarte interesante cu câte un consilier local poate nu sunt atent la aceste detalii. Vă mulțumesc mult.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CRE']

rU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂN

1LAGHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

Ieșit din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU       MĂDĂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

Ieșit din sală

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

Cu 14 voturi pentru, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 5. Supun discuției punctul 3 al ordinii de zi și îl invit pe Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos. să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2018, al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - mulțumesc. Este vorba de un proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul I al anului 2018, al Municipiului Bacău, ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul (Direcția Juridică și Administrație Locală), favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administrator Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul președinte de ședință Sova - Gâtu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt, vă rog? Da domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc. îmi pare rău domnul Chindruș, dar tot pe dumneavoastră trebuie să vă interpelez. Să știți că nu este nimic personal, dar dumneavoastră răspundeți de buget și de execuție bugetară. Astăzi ne aflăm la execuție bugetară pe investiții la 3 milioane din 77 pe care le-ați planificat în buget. Și știți că am avut acea discuție, în urmă cu jumătate de an, referitoare la publicarea pe site a stadiului investițiilor din buget. Ce se mai aude de acea pagină? Pentru că ați promis-o atunci, că va fi implementată, ați spus dumneavoastră „în curând sau avem în vedere acest lucru”. Și cred că este necesar ca cetățenii să poată intra... să ai posibilitatea de a intra pe site și să vadă ce se întâmplă cu investițiile din taxele și impozitele pe care le plătesc. Pentru că astăzi ne aflăm la execuție bugetară pe investiții, repet la 3 milioane din 77. Deci la sub 5%.

Domnul Administrator Public Chindruș Romicâ Lucian - oricum investițiile care mi le-ați cerut ca stadiu vi le-am dat o dată. Eu vi le-am dat pe e-mail parcă, îmi aduc aminte.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mie, da. Dar repet atunci, da.

Domnul Administrator Public Chindruș Romicâ Lucian - după ce se va vota organigrama, o să pun o persoană să lucreze. Suntem foarte puțini și avem foarte mult de lucru. Dar o să pun o persoană să lucreze.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - deci nu pentru mine, ci pentru cetățeni. Cetățeanul să intre și lunar să vadă ce se întâmplă ...nu știu... cu Parcul Făgăraș. Ce se mai aude de el sau cu...

Domnul Administrator Public Chindruș Romicâ Lucian - ar trebui o persoană zi de zi să se ocupe de asta, este cam greu. Cred că o dată la o lună...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - sau o dată la o lună. Păi nu, o dată la o lună am spus.

Domnul Administrator Public Chindruș Romicâ Lucian - da, este dificil...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - o dată la o lună să actualizeze stadiul investițiilor.

Domnul Administrator Public Chindruș Romicâ Lucian - da. O să punem pe cineva.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - așa poate îi motivați și pe angajații din subordinea primarului să depună eforturi pentru îndeplinirea planului. Totuși....

Domnul Administrator Public Chindruș Romicâ Lucian - dar, după ce se va vota organigrama.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - și asta când se va întâmpla?

Domnul Administrator Public Chindrus Romică Lucian - păi, nu știu, încă se lucrează la orgranigramă.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - este în proceduri.

Domnul Administrator Public Chindrus Romică Lucian - în proceduri, nu știu, două, trei săptămâni, o lună de zile.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - ok. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Sova - Gâtu Laur - alte discuții, nu sunt. îl rog pe Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - supunem la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ?Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

Ieșit din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

Ieșit din sală

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DÂNIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

*

Având în vedere absența din sală a domnului consilier Fechet și a domnului consilier Stan, cul4 voturi pentru a aprobat proiectul de hotărâre.

 • 6. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 203/ 2016 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Vicenrimar Ștefan Daniel-Dragos-ati avut materialul la mapă.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul (Direcția Juridică și Administrație Locală), favorabile. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur -discuții asupra proiectului dacă sunt? O să vă rog să faceți propuneri pentru completarea comisiei nr. 1, 2,3 și 4.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici- pentru comisia nr. 1 vă rog.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur -da, doamna Breahnă, vă rog. Doamna consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela- am o propunere, respectiv doamna consilier Mihaela Ciocodei pentru comisia de specialitate nr. 1, iar pentru comisia de specialitate nr. 4, având în vedere că domnul președinte este ieșit din sală, îmi permit să-1 propun pe domnul consilier Vasile Luca. Mulțumesc frumos.

Domnul Consilier Gherasim Constantin- pentru comisia 3 propun pe doamna Doina Dragomir.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici- pentru comisia nr. 2 vă rog.

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae -la comisia 2 propunerea mea este doamna Ciocodei. Are două? Da? Doar la o singură comisie este? Să vedem cine se dublează. Suntem deja doi pe comisie. A, e propusă și la 1. Pe domnul Irofte... sunteți de acord? Dați-mi voie să mă mai gândesc un pic să vedem cine mai e liber, cine are mai puțin de trei comisii. Să nu împovărăm prea mult pe colegii noștri.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - domnul secretar haideți să supunem la vot celelalte comisii. Ok. Și-1 lăsăm să se mai gândească.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - deci pentru comisia 1 a fost propunerea doamnei Breahnă, ca doamna Ciocodei să completeze(comisia nr.l). Mai sunt propuneri? Nu mai sunt. Dacă nu mai sunt

35

supunem la vot propunerea doamnei consilier Breahnă, ca doamna Ciocodei să completeze comisia nr.l. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

IBȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

Absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

Ieșit din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASELE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

eșit din sală

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi pentru, a fost aprobată completarea comisiei nr. 1 cu doamna Ciocodei.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici -mergem la comisia 3 până se mai gândește domnul Părăianu. Avem comisia 3, ca doamna Dragomir (să facă parte din comisia nr. 3). Mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt. Astfel încât supun la vot propunerea ca doamna Dragomir să completeze comisia nr. 3. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

---------------------------------------36---------------

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

eșit din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

eșit din sală

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi pentru, a fost aprobată completarea comisiei nr. 3 cu doamna Dragomir.

Vă ascultăm domnul Pârâianu.

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae - îl propun și-l invit pe domnul Irofte să facă parte din comisia nr.2.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici -supunem la vot la comisia nr.2, propunerea domnului Pârâianu ca domnul Irofte să facă parte din comisia nr.2.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

eșit din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINAEMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

teșit din sală

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

Cu 14 voturi s-a aprobat ca domnul Irofte să completeze comisia nr.2.

Facem același lucru pentru comisia nr.4, la care există propunerea ca domnul Vasile Luca să completeze această comisie.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

Absent

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

Ieșit din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRAIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

eșit din sală

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi a fost aprobată propunerea ca domnul Vasile Luca să completeze comisia nr.4.

Supunem la vot proiectul de hotărâre cu completările aduse.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Intra in sală domnul consilier Fechet.( Numărul consilierilor prezenți în sală este 15). Domnul Fechet cum votați? Se abține.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crL

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂUN-BOGDAN

Absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MĂDÂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

’eșit din sală

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

1

Cu 14 voturi pentru și o abținere a domnului Fechet, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

 • 7. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2017 - 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș-ati avut materialul la mapă.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul (Direcția Juridică și Administrație Locală), favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Cabinet Primar). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Intra in sală domnul consilier Stan.( Numărul consilierilor prezenți în sală este 16) Domnul Președinte de ședință Sova-Gâțu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu, se trece la votul secret, vă rog.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - as vrea eu să fac un amendament înainte de a trece la vot.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâțu Laur -vă rog.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela -s-a strecurat o eroare în anexa aferentă proiectului de hotărâre nr.5, în sensul în care la numărul curent 32 a rămas valid acolo ca și reprezentant al consiliului local, domnul consilier Botoi Romică, fostul consilier Romicâ Botoi.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - da. corect.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Cristina-Ionela - si atunci propun înlocuirea lui cu domnul consilier Laur Șova-Gâțu. Mulțumesc frumos.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot amendamentul ridicat de doamna consilier Breahnă.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

Absent

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8,

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

PĂRÂIANU mădâlin-nicolae

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

Avem 16 consilieri în sală. Astfel încât cu 16 voturi pentru a fost aprobat amendamentul ridicat de doamna consilier Breahnă.

Vă rog frumos începe procedura de vot secret, cunoașteți procedura, vă vor fi puse la dispoziție buletinele de vot. Vă rog, fiecare consilier pe buletinul de vot în loc de domnul Botoi Romică, cu pixul să treacă numele domnului Șova. Da? Pentru acuratețe. Nu se aude? Deci fiecare consilier pe buletinul de vot să specifice și ... lăsați că face aparatul permanent. Vă mulțumesc.

Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2017 - 2018

Inițiator- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU- COSMIN NECULA

1. Consilieri prezenți _16__

2. Numărul consilierilor care au votat 16

Nr. crt

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

MODALITATE VOT

PENTRU

CONTRA

NULE

L

ART. 1. - Se desemnează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2017 - 2018, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri:

16

0

0

Unitatea de învățământ S-a adoptat

Consilier Local

2.

Grădinița cu program săptămânal „Agricola”, str. Calea Moldovei, nr. 53 S-A ADOPTAT

Ciocodei Mihaela

16

0

0

3.

Școala gimnazială „Alexandru cel Bun”, str. L S. Sturza, nr.80

C. A.- 9 membri S-A ADOPTAT

Breahnă-Pravăț Ionela Cristina

16

0

0

4.

Școala gimnazială „Alexandru cel Bun”, str. I. S. Sturza, nr.80

C.A. = 9 membri S-A ADOPTAT

Miclăus Daniel

15

1

0

5.

Școala gimnazială „AL I. Cuza”, str. Oituz, nr. 14 C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Pâraianu Mădălin-Nicolae

16

0

0

6.

Școala gimnazială „AI. I. Cuza”, str. Oituz, nr. 14 C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Ghingheș Cristian

15

1

0

7.

Școala gimnazială „Al. I. Cuza”, str. Oituz, nr. 14 C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Bîrzu Ilie

15

1

0

8.

Școala gimnazială nr. 10, str. Pictor Andreescu, nr. 1 C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Breahnă-Pravăț Ionela Cristina

16

0

0

9.

Școala gimnazială nr. 10, str. Pictor Andreescu, nr. 1 C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Stan Gabriel

16

0

0

10.

Școala gimnazială nr. 10, str. Pictor Andreescu, nr. 1 C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Fechet Mircea

15

1

0

11.

Școala gimnazială, J)r. Alexandru Șafran”, Str. Henri Coandă,nr. 1

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Irofte Dumitru

16

0

0

12.

Școala gimnazială, J)r. Alexandru Șafran” Str. Henri

Coandă, nr. 1

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Gherasim Constantin

16

0

0

13.

Școala gimnazială „Dr. Alexandru Șafran”, Str. Henri Coandă.nr. 1

C.A. = 13 membri S-A ADpPTAT

Miclăuș Daniel

15

1

0

14.

Școala gimnazială „George Bacovia”, str. Carpați, nr. 12 C.A. = 9 membri S-A ADOPTAT

Dragomir Doina

16

0

0

15.

Școala gimnazială „George Bacovia”, str. Carpați, nr. 12 C.A. = 9 membri S-A ADOPTAT

Bîrzu Ilie

15

1

0

16.

Școala gimnazială „Alecu Russo", str. Alecu Russo nr.5 C.A. = 7 membri S-A ADOPTAT

Ghingheș Cristian

15

1

0

17.

Școala gimnazială „Octavian Voicu",mun. Bacău, str.

Bicaz, nr. 17

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Pârâianu Mădălin-Nicolae

16

0

0

18.

Școala gimnazială „Octavian Voicu",mun. Bacău, str.

Bicaz, nr. 17

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Irofte Dumitru

16

0

0

19.

Școala gimnazială „Octavian Voicu",mun. Bacău, str.

Bicaz, nr. 17

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Bîrzu Ilie

15

1

0

20.

Școala gimnazială „Nicolae Iorga", str. Bicaz, nr. 3 C.A.=13 membri S-A ADOPTAT

Dănilă Gheorghe

16

0

0

21.

Școala gimnazială „Nicolae lorga", str. Bicaz, nr. 3 C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Dragomir Doina

16

0

0

22.

Școala gimnazială „Nicolae Iorga", str. Bicaz, nr. 3 C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Crețu Cătălin -Bogdan

15

1

0

23.

Școala gimnazială „Cons

C.A. = 13 membri S-A A

tantii

1 Platon", str. 9 Mai, nr. 64 rAT

Dragomir Doina

16

0

0

24.

Școala gimnazială „Constantin Platon", str. 9 Mai, nr. 64 C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Bîrzu Ilie

15

1

0

25.

Școala gimnazială „Constantin Platon", str. 9 Mai, nr. 64 C.A. = 13 membri S-A ADQPTAT

Dănilă Gheorghe

16

0

0

26.

Școala gimnazială „Miron Costin", str. Miron Costin, nr.

64

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Ciocodei Mihaela

16

0

0

27.

Școala gimnazială „Miron Costin”, str. Miron Costin, nr. 64

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Dănilă Gheorghe

16

0

0

28.

Școala gimnazială „Miron Costin", str. Miron Costin, nr. 64

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Bîrzu Ilie

15

1

0

29.

Școala gimnazială „Ion Creangă", str. Tipografilor, nr. 11

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Dragomir Doina

16

0

0

30.

Școala gimnazială „Ion Creangă", str. Tipografilor, nr.

11

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Crețu Cătălin-Bogdan

15

1

0

31.

Școala gimnazială „Ion Creangă", str. Tipografilor, nr.

11

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Ghingheș Cristian

15

1

0

32.

Școala gimnazială „Mihail Sadoveanu", str. Venus, nr. 16

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Șova Gâțu Laur

16

0

0

33.

Școala gimnazială „Mihii

16

C.A. = 13 membri S-A A

ii Sac

loveanu", str. Venus, nr. rAT

Pârâianu Mădălin-Nicolae

16

0

0

34.

Școala gimnazială „Mihail Sadoveanu", str. Venus, nr.

16

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Fechet Mircea

15

1

0

35.

Școala gimnazială „Nicu Enea", str. Calea Romanului, nr. 144

C.A. = 7 membri S-A ADOPTAT

Bîrzu Ilie

15

1

0

36.

Școala gimnazială „Domnița Maria", str. Bicaz, nr. 126 C.A. = 9 membri S-A ADOPTAT

Ghingheș Cristian

15

1

0

37.

Școala gimnazială „Domnița Maria", str. Bicaz, nr. 126 C.A. = 9 membri S-A ADOPTAT

Luca Vasile

16

0

0

38.

Școala gimnazială „Spiru Haret", str. V. Alecsandri, nr. 1

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Dragomir Doina

16

0

0

39.

Școala gimnazială „Spiru Haret", str. V. Alecsandri, nr. 1

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Luca Vasile

16

0

0

40.

Școala gimnazială „Mihai Drăgan", str. Logofăt Tăutu, nr. 7

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Luca Vasile

16

0

0

41.

Școala gimnazială „Mihai Drăgan", str. Logofăt Tăutu, nr. 7

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Gherasim Constantin

16

0

0

42.

Școala gimnazială „Mihai Drăgan”, str. Logofăt Tăutu, nr. 7

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Șova Gâțu Laur

16

0

0

43.

Liceu Tehnologic„Petru Rareș”, str. Tecuciului, nr. 17 C.A. = 9 membri S-A ADOPTAT

Ghingheș Cristian

15

1

0

44.

Liceu Tehnologic „Petru Rareș", str. Tecuciului, nr. 17 C.A. = 9 membri S-A ADOPTAT

Crețu Cătălin - Bogdan

15

1

0

45.

Liceul cu Program Sportiv, str. Alexandru cel Bun, nr. 43

C.A. = 9 membri S-A ADOPTAT

Luca Vasile

16

0

0

46.

Liceul cu Program Sportiv, str. Alexandru cel Bun, nr. 43

C.A. = 9 membri S-A ADOPTAT

Gherasim Constantin

16

0

0

47.

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, str.

Spiru Haret, nr. 6

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Breahnă-Pravăț Ionela Cristina

16

0

0

48.

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, str.

Spiru Haret, nr. 6

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Bîrzu Ilie

15

1

0

49.

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, str.

Spiru Haret, nr. 6

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Irofte Dumitru

16

0

0

50.

Colegiul Național „Ferdinand I”, str. George Bacovia, nr. 45

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Breahnă-Pravăț Ionela Cristina

16

0

0

51.

Colegiul Național „Ferdinand F’, str. George Bacovia, nr. 45

C.A. = 13 membrijS-A ADOPTAT

Gherasim Constantin

16

0

0

52.

Colegiul Național „Ferdinand I”, str. George Bacovia, nr. 45

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Dragomir Doina

16

0

0

53.

Colegiul National „Vasile Alecsandri”, str. V.

Alecsandri, nr. 37

C.A. - 13 membri S-A ADOPTAT

Irofte Dumitru

16

0

0

54.

Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, str. V.

Alecsandri, nr. 37

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Luca Vasile

16

0

0

55.

Colegiul Național „Vasile Alecsandri", str. V.

Alecsandri, nr. 37

C.A.—13 membri S-A ADOPTAT

Dănilă Gheorghe

16

0

0

56.

Colegiul Național de Artă „George Apostu", str. Războieni, or. 24

C.A. = 13 membrii-A ADOPTAT

Pârâianu Mădălin-Nicolae

16

“o

0

57.

Colegiul Național de Artă „George Apostu", str. Războieni, nr.24

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Midăuș Daniel

15

1

0

58.

Colegiul Național de Artă „George Apostu", str. Războieni, nr.24

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Șova Gâțu Laur

16

0

0

59.

Colegiul Național „Gh. Vrănceanu",str. Lucrețiu Pătrășcanu,nr. 30

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Stan Gabriel

16

0

0

60.

Colegiul Național „Gh. V Pătrășcanu,nr. 30

C.A. = 13 membri S-A A

rănce

DOP1

anu",str. Lucrețiu

ȚAȚ___________

Gherasim Constantin

16

0

0

61.

Colegiul Național „Gh. Vrănceanu”,str. Lucrețiu Pătrășcanu,nr. 30

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Ciocodei Mihaela

16

0

0

62.

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron", str.

Aeroportului, nr. 5

CA. = 13 membri S-A ADOPTAT

Crețu Cătălin-Bogdan

15

1

0

63.

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron", str.

Aeroportului, nr. 5

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Irofte Dumitru

16

0

0

64.

Colegiul „Henri Coandă",str. Henri Coandă, nr. 8 C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Dragomir Doina

16

0

0

65.

Colegiul „Henri Coandă", str. Henri Coandă, nr. 8 C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Șova Gâțu Laur

16

0

0

66.

Colegiul „Henri Coandă", str. Henri Coandă, nr. 8 C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Crețu Cătălin - Bogdan

15

1

0

67.

Colegiul Economic "Ion Ghica", str. 9 Mai, nr. 104 C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Luca Vasile

16

0

0

68.

Colegiul Economic "Ion Ghica", str. 9 Mai, nr. 104 C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Midăuș Daniel

15

1

0

69.

Colegiul Tehnic „ Anghel Saligny", str. V. Alecsandri, nr. 18

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Midăuș Daniel

15

1

0

70.

Colegiul Tehnic „ Anghel Saligny", str. V. Alecsandri, nr. 18

C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Stan Gabriel

16

0

0

71.

Colegiul „Grigore Antipa", str. H. Coandă, nr. 7 C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Ghingheș Cristian

15

i

0

72.

Colegiul „Grigore Antipa C.A. = 13 membri S-A AI

858

H. Coandă, nr. 7

AȚ_______________

Crețu Cătălin

15

î

0

73.

Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu-

Karpen", str. Mioriței, nr. 76 C.A.= 13 membri S-A ADOPTAT

Pârâianu Mădălin-Nicolae

16

0

0

74.

Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu-

Karpen", str. Mioriței, nr. 76 C.A.= 13 membri S-A ADOPTAT

Irofte Dumitru

16

0

0

75.

Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif', str. Calea Moldovei, nr.233

C.A. = 9 membri S-A ADOPTAT

Ciocodei Mihaela

16

0

0

76.

Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif’, str. Calea Moldovei, nr.233

C.A. = 9 membri S-A ADOPTAT

Fechet Mircea

15

1

0

77.

Colegiul „Mihai Eminescu", str. M. Eminescu, nr. 35 C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Pârâianu Mădălin-Nicolae

16

0

0

78.

Colegiul „Mihai Eminescu", str. M. Eminescu, nr. 35 C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

Șova Gâțu-Laur

16

0

0

79.

Colegiul „Mihai Eminescu", str. M. Eminescu, nr. 35 C.A.=13 membri S-A ADOPTAT

Crețu Cătălin - Bogdan

15

1

0

80.

Clubul Sportiv Școlar Bacău, str. Oituz, nr. 15 CA. = 9 membri S-A ADOPTAT

Pârâianu Mădălin-Nicolae

16

0

0

81.

Clubul Sportiv Școlar Bacău, str. Oituz, nr. 15 CA. = 9 membri S-A ADOPTAT

Luca Vasile

16

0

0

82.

Palatul Copiilor Bacău, str. Oituz, nr. 24 S-A ADOPTAT

Dragomir Doina

16

0

0

83.

Școala Sanitară Postliceală „Sanity” Bacău S-A ADOPTAT

Ciocodei Mihaela

16

0

0

84.

Școala Sanitară Postliceală „Sanity” Bacău S-A ADOPTAT

Fechet Mircea

15

1

0

85.

ART. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile HCL nr. 305/ 2017. S-A ADOPTAT

16

0

0

86.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar. S-A ADOPTAT

16

0

0

87.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratului Școlar Județean Bacău, persoanelor și unităților de învățământ menționate la art. 1 ,S-A ADOPTAT

16

0

0

88.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-A ADOPTAT

16

0

0

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur- propun să continuăm până când se numără voturile și supun discuției...

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici- rugăm domnii consilieri să intre în sală, să ocupe locurile. Domnul Romică Chindruș mai este vreun consilier afară? Nu, am întrebat. Vă mulțumesc mult.

 • 8. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Sova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Sport Club locul în sală Municipiului Bacau”, ce se va desfășura la Bacău în perioada 25.05 - 03.06.2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de aprobare a proiectului de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Sport Club Municipal Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a Turneului Internațional „Trofeul Municipiului Bacău” la tenis.

Este unul din evenimentele sportive deosebit de importante pentru orașul nostru, este un eveniment de tradiție și încă de anul trecut, din momentul în care împreună am decis susținerea acestui turneu și am facut-o într-un mod considerabil, într-un mod substanțial, vin de asemenea cu propunerea către dumneavoastră, lăsând la apreciere votul favorabil pentru susținerea în continuare a acestui proiect. în sală se află și domnul profesor care a gestionat acest turneu -din partea Sport Club Municipal Bacău, pentru orice întrebări vă poate sta la dispoziție. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâțu Laur - am rugămintea ca domnul Șufariu să-și ocupe locul în sală. Până o să fie consilier local...

Domnul consilier Ghingheș Cristian- si domnul Bibire?

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâțu Laur - absolut toată lumea să-și ocupe locul...

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici -nu. domnul Șufariu este invitat să ia loc în partea dreaptă, pe partea reprezentanților administrației și pe partea reprezentaților presei. La asta s-a referit domnul președinte de ședință.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - păi a fost așa, țintă, știți, doar presa noastră să stea la masă. încă nu suntem Coreea de Nord, Dragnea nu ne-a transformat în Coreea de Nord, dar...

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâțu Laur - domnul Ghingheș, am rugămintea să nu mai ridicați tonul, 1.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - mă scuzați, vorbesc mai tare puțin ca să auziți.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâțu Laur - 2. Nu cred că vorbiți mai tare ca mine, dar am vrut să fiu civilizat, dar văd că dumneavoastră mai puțin.

2. Poate să treacă vis- a -vis sau în spatele dumneavoastră și discuțiile le faceți în pauză domnul Ghingheș. Mulțumesc.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul (Direcția Juridică și Administrație Locală), favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nîcolae-Ovidiu Popovici - câți consilieri locali avem? 16?

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASELE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRAIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

â»

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

9. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Consilier Stan Gabriel pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău și Asociația Culturală ”Octavian Voicu”, în vederea finanțării și realizării în comun a Revistei "Plumb” Inițiator- DL STAN GABRIEL - CONSILIER LOC AL

Domnul Consilier Stan Gabriel - si eu vă mulțumesc stimați colegi. Prin acest proiect propun asocierea Municipiului Bacău cu Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău și Asociația Culturală ”Octavian Voicu”, în vederea finanțării și realizării în comun a Revistei ”Plumb”. De fapt, intenționăm să continuăm o bună tradiție prin care municipalitatea să sprijine, să finanțeze apariția acestei reviste de cultură care credem noi, vine într-un mod fericit în completarea peisajului jurnalistic băcăuan. După cum știți, o altă revistă cu mare vizibilitate - Ateneu, apare la noi și fiind aceea finanțată de consiliul județean. Ca particularitate, aș vrea doar să amintesc că revista Plumb își propune să sprijine concursul județean de creație literară și reviste școlare ” Dintre sute de catarge”, care în perspectivă va fi redenumit "Scântei galbene”, dorindu-se astfel ca acest concurs de creație dedicat elevilor și studenților participanți să capete o tușă bacoviană.

Cu speranța că veți acorda votul favorabil, vă amintesc că. efortul financiar al municipalității este după opinia noastră unul modic, de 10 mii de lei. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nîcolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul (Direcția Juridică și Administrație Locală), favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Domnul Ghingheș.

Domnul consilier Ghinghes Cristian - o scurtă nelămurire tehnică. La decontare va veni Uniunea Scriitorilor sau Asociația Culturală, pentru că în funcție de asta eu voi vota sau nu. Dacă vine Uniunea Scriitorilor, care este de utilitate publică și poate primi fonduri bănești fără concurs de proiecte, votez. Dacă nu, dacă vine Asociația Culturală, suntem în ilegalitate.

Domnul consilier Stan Gabriel -vă pot răspunde. Uniunea Scriitorilor - Filiala Bacău. Pentru că în expunerea de motive, nu numai că este amintit acest lucru, dar în dosarul care propune acest proiect de hotărâre apare o adresă din partea Uniunii Scriitorilor- Filiala Bacău.

Domnul consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar ai Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. cri.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILEE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

Absent

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Doamna consilier Dinu Ioana-Raluca prezintă rezultatul votului la proiectul nr. 5.

 • 10. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” în vederea derulării proiectului european "Centrul European de Informare Europe Direct Bacău", perioada contractuală 2018-2020

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prezentul proiect de hotărâre se referă la asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea "Vasile Alecsandri” în vederea derulării proiectului european, practic a continuării "Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, perioada contractuală 2018-2020. Nu cred că este cazul să motivez foarte mult ce înseamnă Europe Direct pentru Bacău sau care a fost activitatea dumnealor, eu consider oportun, lăsând la aprecierea dumneavoastră votul favorabil.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul (Direcția Juridică și Administrație Locală), favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur -discuții asupra proiectului, dacă sunt? Dacă nu sunt îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

Nu participă la vot

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂUN-BOGDAN

Absent

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NTCOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

Cu 15 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre (doamna Breahnă-Pravăț Cristina-Ionela nu participă la vot).

 • 11. Se trece ia punctul 9 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Consilier local Bîrzu Hie pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Partidului Național Liberal-Filiala Bacău, a statuii reprezentând bustul lui Mircea Cancicov, amplasată în mun.Bacău-Parcul Cancicov, în vederea reabilitării soclului

Inițiatori-Midăuș Daniel, Fechet Mircea, Lazăr Doina-Emanuela, Bîrzu Hie, Crețu Cătălin Bogdan-Consilieri Locali P.N.L.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - dragi colegi, ați avut proiectul la mapă. S-a strecurat o eroare în titlul proiectului și asta aș vrea să vă fac propunerea de îndreptare a acestei erori. Se spune în titlul proiectului” darea în administrarea Partidului Național Liberal-Filiala Bacău, a statuii reprezentând bustul lui Mircea Cancicov, amplasată în mun. Bacău-Parcul Cancicov, în vederea reabilitării soclului”.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - domnul Bîrzu, haideți să luăm întâi avizele apoi să...

Domnul Consilier Bîrzu Hie - nu, nu păi vreau să fac întâi îndreptarea apoi să ... Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - păi îndreptarea o faceți după avize.

Domnul Consilier Bîrzu Hie - păi nu, s-a strecurat o eroare și asta este esența, în loc de administrare să fie trecut încheierea de parteneriate.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Bîrzu, haideți s-o luăm procedural. Consilierilor locali li s-a prezentat un proiect într-o anumită formă.

Domnul Consilier Bîrzu Hie -corect.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - acea formă a fost prezentată și compartimentelor de specialitate care și-au dat avizele. Noi acum, pe masă, avem forma veche. Luăm avizele pe forma veche, după care dumneavoastră veniți și faceți precizările sau amendamentele pe care dumneavoastră le doriți. Asta e forma procedurală, întotdeauna așa a fost, acum eu vă cer și îngăduința dumneavoastră, pentru că știți foarte bine că asta e practica în consiliul local și atunci haideți să luăm avizele și constatând și eu că într-adevăr sunt anumite inadvertențe, poate împreună vom reuși să ducem la capăt acest proiect. Da?

Nu există aviz de legalitate motivat de faptul că în titlul proiectului figurează sintagma ”darea în administrarea Partidului Național Liberal”, ori potrivit atât Legii 215 cât și Codului Civil, darea în administrare se poate face doar către regii autonome sau către instituții publice. Partidul Național Liberal, din câte știu eu, nu este nici una nici alta. Din acest motiv, atât Serviciul Juridic cât și eu, personal, am dat un aviz negativ acestui proiect de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei prezintă raportul nefavorabil. (Director Adjunct-Structura Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - discuții asupra proiectului? Domnul Bîrzu.

Domnul Consilier Bîrzu Hie -revin cu îndreptarea erorii din titlu și aș vrea să spunem că titlul va suna în felul următor: hotărâre privind încheierea unui parteneriat între Partidului Național Liberal - Filiala Bacău și Municipiul Bacău, în vederea reabilitării soclului statuii lui Mircea Cancicov”. Domnul secretar, ați fost atent? Deci, îndreptăm eroarea, care dumneavoastră aveți dreptate și eliminăm darea în administrare prin încheierea acordului de parteneriat.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - domnul primar.

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Stimați colegi liberali nu are nimeni nimic împotrivă ca dumneavoastră să vă ocupați de bustul lui Mircea Cancicov. Ca și principiu, nimeni nu poate să aibă ceva împotrivă din momentul în care dumneavoastră, din buzunarele proprii, veniți și susțineți componentele patrimoniului orașului. Nu ar fi prima oară când se întâmplă acest lucru din partea persoanelor private(până în momentul de față s-a întâmplat așa) și sunt societăți comerciale care au făcut acest lucru. Rugămintea mea către dumneavoastră este, să vă găsiți cadența corectă din punct de vedere juridic, una dintre ele putând fi inclusiv donație, pe care s-o faceți Municipiului Bacău în vederea acestor lucrări sau alte asemenea formule juridice pe care nu sunt eu în măsură să vi le propun, dar este lăudabilă intenția dumneavoastră și sper că nu are nimic și nu are, sub nici o formă conotație politică. O să vedeți în momentul în care veți încerca să susțineți financiar acest proiect, costurile sunt considerabile. Am făcut o serie de evaluări, inclusiv pe celelalte statui din municipiul Bacău, cu preponderență Ștefan cel Mare și sperăm că în anul acesta s-o avem reabilitată, dar costurile sunt considerabile. Faptul că dumneavoastră veniți din buzunarele proprii, de asemenea este lăudabil, dat fiind că dumneavoastră, sunteți un partid care promovează o serie de valori care momentan vi le însușiți, cel puțin prin intermediul acestui proiect. Mai mult decât atât, sunteți un partid care este format din oameni, sau la conducere sunt oameni care sunt potenți financiar și acest lucru îl spun declarațiile de avere al multora dintre dumneavoastră. Cred că e lăudabil, dar nu mergeți într-o cheie politică, ci mergeți într-o formulă corectă și toată susținerea din partea municipalității din acest punct de vedere.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - domnul Ghingheș, vă rog.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc. Aș dori să punctez în primul rând niște chestiuni, voiam să spun ipocrizie, dar nu are rost să intrăm în clinciuri. Mă așteptam totuși ca administrația publică locală să aibă grijă de aceste statui, nu să vină privați! să le modernizeze sau să le reabiliteze, pentru că vorbim de bunuri de pe domeniul public. Asta unu la mână. Doi la mână, se pare că tot ce vine de la opoziție în general, fie nu trece, fie nu primește aviz. Domnule secretar, vreau să vă aduc aminte, vreau să vă aduc la cunoștință, faptul că dumneavoastră aveți obligația să asistați consilierii locali, aceia care nu se pricep să întocmească un proiect de hotărâre conform normelor legale sau să invoce paragrafele legale potrivite. Aveți obligația, conform legii, conform Ordonanței 35/2002, să-i îndrumați și dacă au pus titlul greșit, cum s-a întâmplat în cazul de față, cred că era de bun simț și mult mai operativ să le aduceți la cunoștință acest lucru și să se întâmple înainte de a intra pe ordinea de zi. La fel ați făcut în trecut cu multe dintre inițiativele opoziției, nu ați dat aviz, tocmai pentru că vine de la opoziție, dar nu ați îndrumat consilierii locali în acest sens, pentru că s-ar putea ca eu sau colegii liberali să nu avem toate cunoștințele pe care dumneavoastră le aveți de exemplu după atâția ani de experiență în administrația publică și tocmai de aceea fac apel la dumneavoastră să sprijiniți mai mult opoziția pentru că nu sunteți secretarul primarului, ci secretarul municipiului și orice inițiativă care vine de la opoziție trebuie să se bucure de suportul aparatului de specialitate. Mulțumesc.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș, ați făcut apelativ la bunul simț. Bunul meu simț, în perioada cât s-au dat materialele, era împreună cu mine în concediu. Deci, nu puteam să-1 chem pe domnul Miclăuș sau pe domnul Fechet unde eram eu în concediu, pentru că nu aveam de gând, ...cunoștință de acest proiect, dacă vorbim de bun simț. Dacă vorbim de bună credință, eu zic că aceeași colaborare care o așteptați din partea mea, o aștept eu din partea dumneavoastră în calitate de consilieri locali. Adică înainte de a azvârli la registratură un proiect de hotărâre care nu are nici în clin nici în mânecă, nici cu realitatea nici cu legalitatea, consider că ar fi mult mai oportun pentru depășirea tuturor barierelor, ca reprezentantul sau inițiatorul să vină, pentru că eu nu pot să visez noaptea, să știu că domnul Ghingheș va avea premoniție în legătură cu anumite aspecte. Să vină la secretarul municipiului sau la aparatul de specialitate și să spună ” uite vreau să fac chestia aia. Haideți să facem împreună sau să mă ajutați”. Atunci, eu spun că întotdeauna se va găsi o rezolvare. Atâta timp cât opoziția și chiar uitați, vă pot da un exemplu foarte corect, domnul Stan. Domnul Stan, de fiecare dată când a avut o inițiativă și este unul dintre consilierii cei mai harnici din punctul acesta de vedere, vine în primul rând la aparat, vine la mine, vine la doamna Ilie și spune” domnilor vreau să fac proiectul acesta, haideți să mă ajutați” și stăm de vorbă, îl luminăm, ne luminează și astfel în fața dumneavoastră ajunge un proiect finit, care îndeplinește toate condițiile. Ori dumneavoastră depuneți proiectul cu 2 zile înainte de a fi comunicat consilierilor sau cu 3 zile sau cu patru zile, în fine. Eu sunt în concediu, nu am de unde să știu, de asta și pe viitor și v-am mai rugat, a fost și cazul domnului Fechet, pe care l-am așteptat în repetate rânduri și s-a lămurit și dumnealui că proiectul respectiv era ... avea o conotație politică mai mult decât o conotație legală și practică. Vă aștept oricând, sunt la dispoziția dumneavoastră, veniți și spuneți care sunt intențiile dumneavoastră și noi vom face tot posibilul, pentru că aveți dreptate, într-adevăr este obligația noastră, dar e obligația noastră când știm. Nu putem face aparate de mers pe lună, punem roate la mașini, punem roți la mașini care trebuie să funcționeze, dar să existe acele mașini. Ați înțeles?

Domnul Consilier Ghînghes Cristian -vă mulțumesc pentru răspuns. în cazul de față era vorba doar de un titlu, adică se putea schimba acea foaie, vă trimitea documentul și. rezolvam problema. Știm amândoi că izvorul administrativ este pe hârtie, scris. Mă duc la registratură, depun proiectul și dumneavoastră îmi spuneți după aia:

”- Domnul Ghingheș, ați scris o tâmpenie, nu are nici o treabă cu legea.

- Eu am înțeles ce ați spus dumneavoastră sau dacă nu, îmi explicați, eu vă explic dumneavoastră și apoi găsim paragrafele de lege, dacă putem să facem lucrul acela. Dacă este illegal, renunțăm. Evident.”

Vorbim de procedură aici.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul, eu cred că ați înțeles care sunt din punctul meu de vedere pașii procedurali și vi i-am explicat de atâtea ori. Aveți un proiect de făcut, vi se pare că aveți o idee bună pentru comunitate, veniți la aparatul permanent, punem împreună pe hârtie, că nu copiem unii de la alții, să știți, ca să ne ferim. Dimpotrivă, interesul este comun ca lucrurile să meargă și în consiliul local să nu mai iasă discuții. Dumneavoastră aveți o idee, veniți, discutăm la aparatul permanent, punem pe hârtie ce vreți dumneavoastră. Dacă nu se poate, corelăm în așa fel cu legislația, să se poată. Dacă nu se poate, vă spunem clar că nu se poate. Asta așteptăm și eu și executivul -colaborare și aveți toată disponibilitatea din partea noastră.

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae - domnul secretar, domnul consilier, suntem la ani lumină de ordinea de zi, haideți un pic să revenim pe pământ.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - doamna Breahnă vrea să mai ia cuvântul. Vă rog.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela-domnul consilier Ghingheș ați făcut o afirmație mai devreme. Ați afirmat faptul că multe, multe dintre inițiativele opoziției nu au primit suport...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - dacă nu toate.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela -... suport necesar. Nu știu în ce context? Domnul Ghingheș, nu v-am întrerupt.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -mă scuzați.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - nu știu în ce context ați folosit dumneavoastră termenul ”multe” și v-aș ruga să-mi enumerați măcar 5 din multele inițiative ale opoziției pentru care dumneavoastră nu ați primit suport din partea executivului.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - ok. dar rog pe domnul...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - haideți să discutăm la subiect.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da. da. Uitați 5, dar rog pe domnul Pârâianu să nu sară pe mine cu gura că m-am abătut de la ordinea de zi. Adică dacă îmi dați 30 de secunde ...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - vă abateți și .. oricum vă abateți de la a oferi un răspuns.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - m-ati provocat, vă răspund.

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae - ati spus că mai aveți de învățat și nu spuneți complet. Vă rog învățați, completați-o, finalizați-o și apoi mai stăm de vorbă.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mi-ati ridicat mingea la fileu, doamna Breahnă.

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae ■ cu gura dumneavoastră v-ați făcut caracterizarea.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-domnul Pârâianu, domnul Ghingheș! Nu vă supărați! Alo! Și domnul Scripăț mai vrea să ia cuvântul. Aș stăm până la 7(19,00).

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -dar vreau să-i răspund doamnei Breahnă.

 • 1. Bursele, premiile pentru elevi.

 • 2. Atunci când am vrut să funcționalizez Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret. Atunci când am vrut...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - vă aduceți aminte când ați vrut să funcționalizați cam cum arăta expunerea dumneavoastră de motive? Domnul Consilier Ghingheș Cristian -da. da.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - Haideți să nu...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -si în continuare acel consiliu nu funcționează, drept dovadă. Deci la doi ani de la preluarea mandatului și era atributul primarului.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - stiti foarte bine că, prin expunerea de motive, făceați niște afirmații,.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-3.3.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela-...care nu se justificau sub nici o formă.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - dati-mi voie să vă punctez proiectele Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela- eu cred că am putea să consultăm procesul-verbal al ședinței în cauză..

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - doamna Breahnă, lăsați-1 să enumere ca să ia cuvântul și domnul Scripăț. Mai aveți domnul Ghingheș?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur -vă rog.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-3. Proiectul privind subvențiile la transport pentru elevi, care în continuare este nelegal, pentru că pune niște constrângeri și nu toți elevii care sunt în municipiul Bacău, care învață în municipiul Bacău au acces la transport public subvenționat și sunt acolo niște probleme, dar nu ați dorit să facem acest lucru.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - domnul Ghingheș 1,2,3,4. Așa stăm și le enumerăm...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - păi nu, că doamna Breahnă mi-a ridicat o minge la fileul și...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - oricum ca idee ”5” nu reprezintă ”multe” domnule Ghingheș, sub nici o formă.

Domnul Consilier Fechet Mircea - să vă mai ajut cu încă două? Vă mai zic eu două, ca să facem 5 și să depășim subiectul?

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - dacă ați fi ridicat mâna, v-aș fi dat cuvântul.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - domnule Fechet, nu dumneavoastră ați făcut afirmația.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - vă mulțumim pentru ocazie. Să scoatem în evidență felul în care...

Doamna consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - domnule Ghingheș, știți foarte bine că nu fundamentați afirmația dumneavoastră pe niște considerente reale și aș mai vrea să...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - vreți să vă trimit o scrisorică?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela nu. mulțumesc. Scrisori trimiteți-le fetelor de liceu, liceenelor, nu mie. Mulțumesc.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - bună idee.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - domnul Scripăț.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela domnul președinte, înainte de intervenția domnului Ghingheș oricum vroiam să fac o intervenție. Cu siguranță 57

grupul politic al Partidului Social Democrat va vota pentru acest proiect în momentul în care proiectul va întruni toate elementele de legalitate, mai ales că, exact cum a afirmat și domnul primar, inițiativa dumneavoastră este lăudabilă. Cred că după ce ați vândut casa fostului ministru Cancicov, acum v-ați gândit să-i reabilitați bustul. Mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - domnul Scripăț, vă rog frumos.

Domnul Primar Cosmin Necula - dacă-mi permiteți? Dacă permiteți numai o secundă, domnul viceprimar? Numai o secundă.

Domnul Viceprimar Scrîpț Constantin - da, domnul Primar.

Domnul Consilier Fechet Mircea - pot să am și eu un drept la replică vis-a-vis de vândutul casei?

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - dar nu s-a referit nimeni la dumneavoastră, domnul Fechet, dacă vă simțiți puteți să vorbiți.

Domnul Consilier Fechet Mircea - păi nu sunt eu domnul Cancicov, dar probabil că se referea la faptul că liberalii ar fi vândut casa ...

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - eu nu am auzit numele dumneavoastră, de asta...sincer. Dacă dumneavoastră vreți să luați cuvântul...

Domnul Consilier Fechet Mircea ■ deci, casa familiei Cancicov, în care a funcționat Partidul Național Liberal a fost revendicată de către urmașii acestei familii, a fost dobândită în instanță și vândută de către această familie. Ea nu a fost vândută nici de către Partidul Național Liberal, nici de către Primăria Municipiului Bacău și cred că mai ales în legătură cu un subiect atât de important și de sensibil ar trebui să fim foarte corecți.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - mulțumim pentru lămuriri. Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - domnule Fechet știți foarte bine la ce m-am referit. Puteați să vă exercitați dreptul de preemțiune.

Domnul consilier Ghingheș Cristian -dar de ce nu a făcut-o domnul Benea la PSD?

Doamna consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - întrebați-1 dumneavoastră, că oricum sunteți prieten cu el, nu?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-la cataramă chiar.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur- doamna Breahnă, domnul Ghingheș! Domnul Scripăț. Domnul Primar și după aceea domnul Scripăț. Vă rog frumos.

Domnul Primar Cosmin Necula -a fost până în momentul de față, cu puține excepții, această ședință a mers într-un ritm de normalitate. Eu vă propun, stimați reprezentanți ai Partidului Național Liberal să retrageți proiectul în momentul actual și vă propun ca la prima ședință de consiliu local care va avea loc, să venim cu un proiect într-o formă corectă cu toată susținerea din partea Municipalității.

Mai mult decât atât vreau să vă dau un exemplu pe care-1 putem face împreună: momentul în care veți intra în acele... să zicem că va trece acel proiect și veți intra în acele proceduri de reparații, e foarte bine ca, încă din titlul proiectului sau încă din structura acestui proiect, noi să vă putem acorda o serie de componente de sprijin logistic, pentru că poate nu o să aveți tot timpul buldo-excavator sau macara sau alte asemenea chestiuni. De aia, eu vă propun această variantă și vă pot asigura de toată susținerea politică pe de o parte, iar pe de altă parte și administrativă.

Domnul Consilier Fechet Mircea - vă mulțumesc pentru disponibilitatea de care dați dovadă.

Domnul Primar Cosmin Necula ■ numai o secundă. Numai o secundă, domnul consilier. în momentul în care, că este un partid politic, sau este o persoană fizică, sau o persoană juridică care vine să ajute municipiul Bacău, care nu are suficienți bani pentru toate problemele pe care le are, inițiativa este mai mult decât lăudabilă. Domnul consilier Ghinghes Cristian - domnul primar, îmi pare rău dar...

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - îmi cer scuze că intervin dar anul trecut am rămas în buget cu peste 50 de milioane de lei și dumneavoastră spuneți că nu aveți bani să reabilităm o statuie? Deci nu știu, serios?

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-serios. Domnul Scripăț.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - da, mi se pare prea multă patimă pentru un proiect mic, indiferent de cine e promovat. Până la urmă Cancicov este recunoscut, este o personalitate a Bacăului. Ați depus un proiect, nu a fost complet, nu are aviz de legalitate, pun o întrebare, nu cunosc mai multe, ați primit explicații sau în ce constă avizele de legalitate, că pot să fie dintr-o formulare eronată care putem printr-un amendament imediat să o motivăm, să-l votăm și să preluați acest bust drag PNL-ului. Dacă e vorba de avize de altă natură - Ministerul Culturii, nu știu de pe unde mai trebuie, de pe la Patrimoniu, e altceva, e de durată. Dar, în același timp, nu sunt mulțumit de poziția domnului secretar vis-a-vis de acest proiect. ”Am fost în concediu”. Toți ne ducem în concediu. Avem înlocuitor?

Le-ați făcut scris care e motivarea de nu ați dat aviz de legalitate, domnule secretar cum e normal, că faceți iluzii; să-i învățați, să nu învățați, aia e problema dumneavoastră, dar deocamdată trebuie să-i consiliați că prin fișa postului aveți această obligație. Acum, părerea mea, e un proiect foarte important pentru dumneavoastră și foarte important pentru băcăuani. Haideți să găsim un amendament acum, să-l supunem aprobării, să-i dăm curs și să mergem mai departe în echipă. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - dacă îmi permiteți?

Domnul Președinte de ședința Sova-Gâtu Laur - da. domnul primar, vă rog.

Domnul Primar Cosmin Necula - deci nu e un drept la replică, sub nici o formă, în alt fel. Vă repet, stimați reprezentanți ai Partidului Național Liberal, proiectul, 59

din punctul meu de vedere nu este într-o formulă completă. Pe această formulă pe care mergeți dumneavoastră, chiar cu acest amendament modificat, nu vă putem acorda sprijinul logistic care ar fi necesar. Vă repet, este o soluție nu de compromis, este o soluție de normalitate și repet fără a-1 disculpa pe domnul secretar sau a-i aduce laude domnului Viceprimar Scripăț. Momentul în care vii și discuți, pot rezolva foarte multe probleme. Momentul în care doar înregistrezi hârtii la registratură, e mai greu fără să dai explicații și fără să vezi exact toate formulele. Din punctul meu de vedere, rugămintea mea către dumneavoastră, pentru o soluție corectă și nu vine nimeni să vă ia meritele că dumneavoastră... că veți reabilita, dar dați-mi posibilitatea, ca administrație, să vă pot oferi și sprijin logistic, mai ales în contextul în care dumneavoastră veți veni cu un aport financiar, care repet, este bine venit oricând.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur -domnul Bîrzu dacă mai aveți discuții?

Domnul Consilier Bîrzu Hie - păi, s-au desprins două variante: o variantă în care să-1 pregătim pentru altă ședință și o alta ar fi cu amendament, dacă stă în picioare amendamentul domnul secretar, e valabil și avem raport și aviz de legalitate ?

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - aveți raport negativ de la Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului. Aici e o problemă. De asta cea mai bună soluție ar fi retragerea de pe ordinea de zi. Haideți lucrăm împreună, până săptămâna viitoare ...

Domnul Primar Cosmin Necula - gândiți-vă un pic, domnul Bîrzu la autorizație. Cum luați autorizație dumneavoastră, pe persoană fizică, cum le luați? De aia vă spun, haideți să regândim un pic proiectul. Nu doar depunem la Registratură de dragul de a depune. Sunt avize de la Culte, vă trebuie tot felul de utilaje, vă vor costa și alea. Avem posibilitatea să intrăm într-un parteneriat într-un proiect.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - putem face, vorba domnului primar, facem un deviz și dumneavoastră sponsorizați, dacă vreți neapărat să fie numai participarea dumneavoastră.

Domnul consilier Bîrzu Die - deci rămâne să ne vedem după IMai cu consilierea la proiectul acesta.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - cu cea mai mare plăcere și întotdeauna. Soluția dumneavoastră este retragerea de pe ordinea de zi, da?

Domnul Consilier Bîrzu Hie -altă soluție nu este la ora asta.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici vă mulțumesc.

Supunem la vot retragerea de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Unde sunteți domnul ( se referă la domnul consilier Ghingheș), că parcă faceți antrenament pentru teatru, tot felul de figuri, în fine. Ziceți poziția.

60

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - sunt mai expresiv de fel.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - știu, de felul dumneavoastră sunteți mai expresiv. Este un apanaj al dumneavoastră, expresivitatea și coerența vă lipsește. Ziceți.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - ce anume?

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - vă abțineți sau votați împotrivă?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - împotrivă.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - că erați cu mâinele pe sus de la abținere. Vă mulțumesc.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

Absent

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

1

-

Deci cu 15 voturi pentru și un vot împotrivă a domnului consilier Ghingheș, proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

 • 12. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PTh pentru obiectivul de investiții „Consolidare, modernizare si amenajare construcție Sala de Sport si ateliere la Liceul cu Program Sportiv din Municipiul Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de a aproba indicatorii documentației tehnico-economice faza PTh pentru obiectivul de investiții „Consolidare, modernizare si amenajare construcție Sala de Sport si ateliere la Liceul cu Program Sportiv din Municipiul Bacău”.

Anul trecut s-au refăcut 4 săli de sport, iar a 5-a, Sala Liceului Sportiv a suferit tot felul de expertize și alte asemenea proiectări. Proiectul este unul considerabil din punct de vedere tehnic, dar odată cu votul dumneavoastră putem să pornim toate formulele legale în vederea achiziționării constructorului pentru acest obiectiv. Aștept votul dumneavoastră favorabil și cu speranța că nu veți politiza și acest subiect haideți să facem sportul să meargă și din acest punct de vedere. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul (Direcția Juridică și Administrație Locală), favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administratorul Public, Direcția Tehnică și Serviciul Tehnic-Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul consilier Bîrzu Ilie părăsește sala și numărul consilierilor prezenți devine 15.

Domnul Președinte de ședința Sova-Gâtu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt? Domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-salut inițiativa mai ales că am învățat acolo, dar m-au contactat profesori de la Liceul cu Program Sportiv, foști profesori de-ai mei...

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur- îmi cer scuze și eu am fost acolo și nu m-a contactat nimeni.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - și mi-au transmis (nu asta am vrut să întreb), dacă nu putem cumva să facem o sală de sport nouă acolo mai ales dacă ne uităm la standardele de cost aprobate de Guvernul României care spun totuși, că la valoarea asta a investiției, la 2, cât e aici în deviz, 2,4 milioane, am putea să mai punem câteva sute de mii și să facem o sală de sport nouă la niște standarde poate

mai înalte decât există acum acolo. Este o întrebare a unor cadre didactice de acolo și am transmis-o aici. Sper că nu vă supărați că am făcut acest lucru, că am adus poziția cetățenilor la această masă?

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - alte discuții? Nu. Mulțumesc frumos. Domnul secretar, supuneți la vot proiectul, vă rog.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mă scuzați, nu am primit răspunsul la întrebare.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici ■ s-a luat act de poziția dumneavoastră, va fi analizată de către executiv. Vreți acum o discuție? E vorba de un PTh, e vorba de un proiect. Ce vreți acum, nu înțeleg? Dumneavoastră ați transmis voința cetățenilor, eu nici nu știu cui ați adresat întrebarea.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian ■ executivului, nu dumneavoastră.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - bun eu fac parte din executiv și vă spun că dumneavoastră...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - politicului.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici dumneavoastră vă aflați acum...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - politicului, nu dumneavoastră.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - mă fac că nu aud. Dumneavoastră vă aflați în faza PTh. Aveți de votat un proiect cu care dumneavoastră, în calitate de consilier local, puteți sau nu puteți fi de acord. Poziția dumneavoastră, referitor la acest obiect se mărginește la acest fapt.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -am întrebat dacă nu există...

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - faptul că dumneavoastră...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -dacă nu există altă soluție. Să facem o sală de sport nouă.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - păi, din moment ce aveți în față un PTh.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - păi, de asta întreb. înainte să aprob un PTh, nu e mai bine să întreb dacă putem face o sală de sport nouă acolo?

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - nu mai bine vă explic după ședință decât să ținem oamenii ăștia și poate o să înțelegeți atunci. Să fim serioși acum.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -felul în care puneți problema este foarte prost.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - păi domnul consilier repet, dumneavoastră aveți în față un proiect de hotărâre care vizează aprobarea unui PTh, o documentație. Dumneavoastră trebuie să vă pronunțați pe ea. Dumneavoastră veniți cu cucuri acum.

63

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - păi un PTh de 2, 4 milioane lei pentru reparații.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - bun.

Domnul consilier Ghinghes Cristian -si am întrebat asta, nu puteți să faceți o sală de sport nouă?

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici sunteți sau nu de acord cu el. Restul întrebărilor vi le va da Administratorul Public după ședință, să vă spună cât ar costa demolarea, cât ar costa construirea, cât ar costa... dar ce spuneți dumneavoastră ar trebui făcut...

Domnul Administrator Public Romică Chindruș- școala a făcut cerere de acum 2 ani și dorește acest lucru. Școala dorește de acum 2 ani. Profesorii de acolo doresc.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - ceea ce vreți_dumneavoastră presupune o analiză de cost. Nu are cum cineva să vă spună acum un răspuns. Asta încerc să vă fac să înțelegeți.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -vroiam doar să știu dacă executivul, partea politică a luat în calcul acest lucru. Nu cred că este o crimă.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - îmi place că sunteți tenace. Asta este calitatea dumneavoastră, sincer. Vă apreciez pentru asta, dar poate într-o zi o să înțelegeți ideea și mecanismul.

Deci, supunem la vot proiectul de hotărâre și după asta, dumneavoastră în calitate de consilier local vă duceți la Administratorul Public și analizați toate aspectele care vă interesează. Da?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc domn profesor.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - mulțumesc că m-ați ascultat cu atenție. Sper să vă folosească. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mă bucur că ați fost de acord.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUUJE

Plecat din sală

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

Absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOÂNA-RALUC A

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEÂ

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

Nu jarticipă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi și o neparticipare la vot, a domnului consilier Luca Vasile, iar domnul Bîrzu a anunțat că trebuie să fie prezent într-o altă instituție, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 13. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi sî Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri privind gospodărirea municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -prin prezentul proiect de hotărâre, doamnelor și domnilor consilieri locali, vin în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri privind gospodărirea municipiului Bacău. A fost prezentată documentația la mapă.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovicî - prezintă avizul de legalitate și raportul (Direcția Juridică și Administrație Locală), favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri, Poliția Locală a Municipiului Bacău, Direcția Piețelor și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian- mulțumesc. Aș dori să completez acest proiect de hotărâre cu un amendament: Art.5., asta pentru că este un plan și n-am vrea ca acest document, care este destul de coerent să rămână doar la nivel de plan, să fie băgat în sertar și pur și simplu ne facem că nu vedem problemele de pe domeniul public, apropo de gospodărire și nu cred că mai are rost să menționez ce probleme mai avem acum în oraș cu curățenia ș.a.m.d., pentru că vedem cu toții, trăim aici. Tocmai de aceea, aș dori să fac un amendament, să adăugăm un nou articol 5, cu următorul conținut” la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 28 februarie, Primarul Municipiului Bacău prezintă în fața consiliului local un raport privind stadiul aplicării măsurilor din planul de măsuri privind gospodărirea municipiului Bacău”.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - e amendamentul dumneavoastră, da?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian- da.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -îl supunem la vot, cum să nu.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-deci să vină domnul Primar o dată la un an și să ne spună cum gospodărește acest oraș.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - am înțeles. Supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Ghingheș.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Plecat din sală

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

Absent

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINĂ

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

2

-

13

Cu 2 voturi pentru și 13 abțineri, amendamentul nu a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul de hotărâre fără amendamentul care nu a fost aprobat (al domnului Ghingheș).

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr

. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Plecat din sală

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

Absent

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

14. Proiectul nr.12 a fost retras de pe ordinea de zi.

 • 15. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 466/ 2017 prin care s-au stabilit impozitele și taxele locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2018 în municipiul Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu solicitarea privind modificarea HCL nr. 466/ 2017 prin care s-au stabilit impozitele și taxele locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2018 în municipiul Bacău. încă de la început fac precizarea că nu-i vorba de vreo creștere a taxelor sub nici o formă, e vorba de o realocare în interiorul capitolelor bugetare, în vederea pornirii tuturor operațiunilor de dezinsecție pentru municipiul Bacău.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul (Direcția Juridică și Administrație Locală), favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administratorul Public și Direcția Salubrizare Agrement Parcuri).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu sunt, rog pe domnul secretar să-l supună la vot.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Plecat din sală

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTAUN-BOGDAN

Absent

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

«

-

Cu 15 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 16. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii februarie 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de a vota luarea de act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând practic pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii februarie 2018.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nîcolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul (Direcția Juridică și Administrație Locală), favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Director Societatea Thermoenergy Group S.A., Administratorul Public și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt? Dacă nu sunt, rog pe domnul secretar să-1 supună la vot.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Plecat din sală

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CATALIN-BOGDAN

Absent

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6,

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

Nu participă la vot

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DO1NA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

Cu 14 voturi pentru și o neparticipare la vot, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 17. Se trece ia punctul 15 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea Scrisorii de Garanție Bancară de Bună Plată în valoare de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la BRD-GSG Sucursala Bacău/alte bănci

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - ati avut materialul la mapă. Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul (Direcția Juridică și Administrație Locală), favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil( Administratorul Public și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu sunt, rog pe domnul secretar să-l supună la vot.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - vă rog să menționați și intrarea în sala de ședință a domnului consilier Crețu Cătălin-Bogdan, numărul consilierilor prezenți devine 16.

Domnul Secretar ai Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem Ia vot proiectul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Plecat din sală

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

Absent

15.

PĂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

CB

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 18. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan DanieLDragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru numirea în Consiliul de Administrație a doi membri, ca urmare a finalizării procesului de selecție -Sesiunea a Ii-a

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul (Direcția Juridică și Administrație Locală), favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil(Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt? Dacă nu sunt rog pe domnul secretar să-l supună la vot.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Plecat din sală

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MĂDÂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 19. Se trece la punctul 17 ai ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovîdiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul (Direcția Juridică și Administrație Locală), favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu sunt rog pe domnul secretar să-l supună la vot.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Plecat din sală

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 20. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

74

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos -ati avut materialul la mapă. Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul (Direcția Juridică și Administrație Locală), favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -mă simt iar nevoit, domnule viceprimar, să vă rog să menționați modificările, pentru că, iarăși avem tabelul acela lung cu sute, mii de itemi și nu știm exact ce s-a modificat la ultima inventariere.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos -vă rog, doamna Bardașu.

Doamna Bardasu Cristina- Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef - deci inventarul domeniului privat nu este modificat, ci este o însușire.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - am înțeles, dar în expunerea de motive se precizează faptul că, față de ultima inventariere, asupra patrimoniului privat s-au produs modificări datorate de...și sunt puse acolo o serie de operațiuni, dar nu pe bunuri, adică să am acolo un tabel comparativ și să văd în expunerea de motive...

Doamna Bardașu Cristina- Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef - tabelul care îl aveți în anexa la hotărârea de consiliu local este conform Hotărârii de Guvern.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian- da, dar nu acesta e răspunsul pe care-1 așteptam. Știți eu votez cu ochii închiși aici, pentru că votez sute de itemi, deci sunt sute de pagini și nu poți să stai la 100 de pagini să le compari cu celelalte 100 de pagini anterioare. Mi se pare normal să avem atașat un tabel comparativ și să ni se spună” aici am operat modificări”.

Doamna Bardasu Cristina- Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef - da. o să facem și acest tabel.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - am înțeles, dar vă rog să mă înțelegeți și pe mine că o să mă abțin astăzi.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - întotdeauna vă înțelegem, domnul consilier.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -nu pot să votez așa.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Plecat din sală

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

«*

1

Cu 15 voturi pentru și o abținere a fost aprobat proiecta

de hotărâre.

 • 21. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui mijloc fix din domeniul public al statului și din administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR” SA, în domeniul public al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula- mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre, doamnelor și domnilor consilieri locali, vă solicit votul favorabil privind solicitarea de trecere a unui mijloc fix din domeniul public al statului și din administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR” SA, în domeniul public al Municipiului Bacău. Este vorba de pasajul subteran de la gară. Pasaj care în momentul de față ..., pentru care am găsit în momentul de față, sursa de finanțare, este vorba de Axa 4 privind mobilitatea urbană, dar necesitatea din punct de vedere juridic este ca acesta să fie în domeniul public al Municipiului Bacău. Reabilitarea acestui pasaj nu se poate face într-un stil pompieristic cum s-a mai încercat și alte dăți, să dăm cu mătura și după aceea să dăm cu var și zicem că am făcut pasajul. Nu, el trebuie consolidat, trebuie amenajat, trebuie refăcut. Nu se poate reface doar pe jumătate sau doar o anumită porțiune. Din acest punct de vedere, prezentul proiect de hotărâre vine ca o rugăminte în fața dumneavoastră.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - vă rog frumos, liniște!

Domnul Primar Cosmin Necula - vă înțeleg doamna Buzdugan și doamna Bardașu, e oboseală specifică unei ședințe prelungite, dar e foarte important totuși să fiți atente și dumneavoastră, pentru că doamnele și domnii consilieri locali vor trebui să dea un vot pe un obiectiv, care dacă își vor da votul favorabil și apoi Compania Națională CFR S.A. va fi de acord, urmând toate procedurile legale, dumneavoastră doamna Bardașu, îl veți avea pe responsabilitate, pe inventar, iar doamna Buzdugan va trebui să facă investiția și chiar s-o facă. Este foarte important că avem acel aviz din partea Uniunii Europene, care consideră că acest proiect al nostru este viabil și corect, linii de finanțare există, proiectul nostru a întrunit toate considerentele Uniunii Europene pentru a merge mai departe. De aici încolo depinde de votul dumneavoastră și de răspunsul primit de la Compania Națională. Dat fiind faptul că în momentul de față reprezentanții Companiei Naționale se află în sală, cred că poate fi un prim punct de discuție favorabil. Mai mult decât atât, cu dumnealor suntem în discuții cu privire la parcul CFR, parcul care are statuia lui Vasile Roaită, tot pentru a veni să-1 amenajăm, dar iarăși discutăm de problema proprietății, dar în momentul de față consider că împreună cu reprezentanții Companiei Naționale vom găsi căile cele mai corecte. Aștept din punctul acesta de vedere, din partea dumneavoastră, un vot favorabil.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul (Direcția Juridică și Administrație Locală), favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil(Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt? Dacă nu sunt, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Plecat din sală

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPAȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GAȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 22. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Șiretului, str. Prelungirea Bradului, str. Aeroportului, str. Neptun, str. Ion Ghelu Destelnica, Aleea Parcului (Parcul Cancicov), str. Lucrețiu Pătrășcanu (Parcul Catedralei)

Inițiator - DL.ȘTEF AN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-,..nu mă mai faceți de râs(discuție referitoare la modalitatea de vot a punctului 19).

Domnul Consilier Ghingheș Cristian- să întrebăm președintele de ședință cum scrie acolo la listă - modalitatea de vot? Păi nu, că e foarte corect ca hotărârea să fie validă.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur -domnule Ghingheș, imediat domnule Ghingheș.

Domnul Primar Cosmin Necula - am rugămintea către dumneavoastră, cei care pregătiți ședințele de consiliu local, ca în momentul în care prezentați mapele către domnii viceprimari, să fie corecte.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - vreți să vă arate, domnul Ghingheș? Vă rog să veniți.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - la începutul ședinței vi s-a comunicat și dumneavoastră și ați primit modalitatea de vot. Tocmai ca să nu fie nici un fel de discuții niciodată. Deci pe modalitatea de vot, pe care dumneavoastră ați aprobat-o, scrie vot direct.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - corect așa trebuie să fie că-i domeniu public, dar l-ați dus pe domnul viceprimar în eroare, i-ați dat o listă diferită.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - nu știu de unde a luat-o domnul viceprimar. De la PMP probabil.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur -mergem mai departe.

22. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Șiretului, str. Prelungirea Bradului, str. Aeroportului, str. Neptun, str. Ion Ghelu Destelnica, Aleea Parcului (Parcul Cancicov), str. Lucrețiu Pătrășcanu (Parcul Catedralei)

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - ați avut materialul la mapă. Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul (Direcția Juridică și Administrație Locală), favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret.

Doamna consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Șiretului, str. Prelungirea Bradului, str. Aeroportului, str. Neptun, str. Ion Ghelu Destelnica, Aleea Parcului (Parcul Cancicov), str. Lucrețiu Pătrășcanu (Parcul Catedralei)

Inițiator- ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMARUL MUN. BACĂU

1. Consilieri prezenți _16__

2. Numărul consilierilor care au votat 16

Nr. crt

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra:

(1) suprafeței de 34,80 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată pe strada Șiretului, necesară pentru realizarea lucrărilor necesare montării conductei de gaze naturale subterane și a branșamentului de gaze naturale presiune redusă, delimitată conform planului de situație - Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

S-A ADOPTAT

16

0

0

2.

(2) suprafeței de 30,80 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată pe strada Prelungirea Bradului, necesară pentru realizarea lucrărilor necesare montării conductei de gaze naturale subterane și a branșamentului de gaze naturale presiune redusă, delimitată conform planului de situație - Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri; S-A ADOPTAT

16

0

0

3.

(3) suprafeței de 20 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată pe strada Aeroportului și strada Neptun, necesară pentru realizarea lucrărilor necesare montării conductei de gaze naturale subterane și a branșamentului de gaze naturale presiune redusă, delimitată conform planului de situație -Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri; S-A ADOPTAT

16

0

0

4.

(4) suprafeței de 1,40 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată pe strada Ion Ghelu Destelnica, necesară pentru realizarea lucrărilor necesare montării conductei de gaze naturale subterane și a branșamentului de gaze naturale presiune redusă, delimitată conform planului de situație - Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri: S-A ADOPTAT

16

0

0

5.

ART. 2-Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

(1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

(a) suprafeței de 3,20 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică punct racordări ocazionale aparținând municipiului Bacău, amplasat pe str. Aleea Parcului (Parcul Cancicov), loc. Bacău, jud. Bacău” ,ua vederea amplasării cablului electric subteran LES 0,4 Kv, pe str. Aleea Parcului (Parcul Cancicov), din municipiului Bacău, delimitată conform planului de situație -Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri;

S-A ADOPTAT

16

0

0

6.

(b) suprafeței de 3,20 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică punct racordări ocazionale aparținând municipiului Bacău, amplasat pe str. Lucrețiu Pătrășcanu (Parcul Catedralei), loc. Bacău, jud. Bacău" , în vederea amplasării cablului electric subteran LES 0,4Kv, pe str. Lucrețiu Pătrășcanu (Parcul Catedralei), din municipiului Bacău, delimitată conform planului de situație - Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri.

S-A ADOPTAT

16

0

0

7.

(2) pe durata existenței capacităților energetice asupra:

a) suprafeței de 0,50 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică punct racordări ocazionale aparținând municipiului Bacău, amplasat pe str. Aleea Parcului (Parcul Cancicov), loc. Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării unui bloc de măsură și protecție trifazat 100A, pe str. Aleea Parcului (Parcul Cancicov), din municipiului Bacău, delimitată conform planului de situație -Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri;

S-A ADOPTAT

16

0

0

8.

b) suprafeței de 0,50 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică punct racordări ocazionale aparținând municipiului Bacău, amplasat pe str. Lucrețiu Pătrășcanu (Parcul Catedralei), loc. Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării unui bloc de măsură și protecție trifazat 100A, pe str. Lucrețiu Pătrășcanu (Parcul Catedralei), din municipiului Bacău, delimitată conform planului de situație - Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri. S-A ADOPTAT

16

0

0

9.

ART. 3 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform Anexei nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-A ADOPTAT

16

0

0

10.

ART. 4 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal. S-A ADOPTAT

16

0

0

11.

ART. 5 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului. S-A ADOPTAT

16

0

0

12.

ART. 6 - Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 și la art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

S-A ADOPTAT

16

0

0

13.

ART. 7 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

S-A ADOPTAT

16

0

0

14.

ART. 8 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA. S-A ADOPTAT

16

0

0

15.

ART. 9 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-A ADOPTAT

16

0

0

23. Proiectul nr. 21 a fost retras de pe ordinea de zi,

 • 24. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, în condițiile legii, a 26 loturi de teren, situate în Bacău, Parcul ”Cancicov”, din domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula- mulțumesc domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, prezentul proiect de hotărâre, vin în fața dumneavoastră cu solicitarea aprobării închirierii, prin licitație publică, în condițiile legii, a 26 loturi de teren, situate în municipiul Bacău, Parcul ”Cancicov”, din domeniul public al municipiului Bacău.

Doamnelor și domnilor consilieri locali, prezentul proiect de hotărâre, vine practic pe trei direcții.

-în primul rând, trebuie să depășim starea de obscuritate juridică, care în momentul de față este cu privire la acele locații prestatoare de servicii, aflate pe domeniul public. Pe de altă parte, e vorba de igienzarea într-un fel sau altul a locațiilor pe care le avem.

-3.Este vorba de o sistematizare. Din păcate, proiectul a fost politizat mult prea mult, unii căutând să-și fac capital electoral, prin intermediul acestui proiect.

Realitățile pe care le văd eu sunt în felul următor. Sunt o serie de chioșcuri acolo care au toate culorile, toate formele și sunt făcute din toate tipurile de materiale.

Din punctul meu de vedere și a doamnei Arhitect Șef și a Serviciului de Urbanism, acestea trebuie sistematizate și trebuie aduse, într-un fel sau altul, la un numitor comun.

2.Din punct de vedere juridic, proprietarii acelor chioșcuri nu pot veni anual pentru a solicita Primăriei Municipiului Bacău o veșnică închiriere. De fapt, acolo, acele chioșcuri rămân în fiecare an și practic nu-i vorba doar de o simplă închiriere.

Dar mai mult decât atât, dacă o să-i întrebați pe o parte dintre dumnealor, o să vedeți că inclusiv ei sunt de acord cu acest lucru, pentru că în momentul în care scoți la licitație și în momentul în care vei câștiga această licitație, cine o va face, vei putea să ai o predictibilitate pe 4 sau pe 5 ani, în funcție de termenul pentru care s-a stabilit acea licitație.

Pe de altă parte, nu cred că este normal ca toate tiribombele, tractorelele și mașinuțele să fie plasate în locul de joacă pentru copii. Eu cred că locul de joacă pentru copii poate fi transformat în Orășelul copiilor și toată lumea care are copii de o anumită vârstă să beneficieze de acel loc de joacă.

Nu repudiez acele iuj-uri, tractorele, mașinuțe, dar cred pentru cei care își doresc acest tip de distracție, trebuie să existe o locație în parc, locație aflată în partea stângă a Restaurantului „Parcului Trandafirilor”. Dar și în cazul dumnealor cred că trebuie discutat de o licitație, nu de o închiriere.

Pe de altă parte, eu consider că avem o altă categorie de...și o altă categorie de vârstă, copii de peste 14 ani, care trebuie să beneficieze de Parcul Cancicov și ei sunt locuitori ai municipiului Bacău și cred că este de datoria municipalității nu doar să-i lase să meargă cu placa sau cu bicicleta pe plăcile din fața esplanadei de la „Luceafărul” și putem să le construim și un loc de joacă specific. Și mă refer la acel Parc Aventura.

Pe de altă parte, mai cred, că nu este normal să scoți o tarabă acoperită cu celofan și să vinzi tot felul de jucării în fel și chip, sau vată de zahăr și tot felul de chestiuni. Cred că această locație de alimentație publică trebuie reglementată.

Pe de altă parte, zona de intrare înspre cariatide, cum privim în partea stângă, în partea dreaptă, îmi cer scuze, cred că este prea puțin uzitată și prea puțin traversată 83

de către cetățenii municipiului Bacău și prea puțin traversată m scopul recreării. Și din punctul meu de vedere și al Arhitectului Șef, consider că este oportună o locație de alimentație publică, dar doar cu un specific foarte bine delimitat, nu mici și grătar.

Pe de altă parte, aceste locații, consider că trebuie regelemtate și ca structură imagistică și a felului în care arată. Dacă este să discutăm tehnic, deși nu-i apanajul meu, doamna Arhitect Șef vă va da toate detaliile, pot să demontez acele istorii scrise intr-un fel și chip și prin simplul argument tehnic că legea ne dă posibilitatea să utilizăm până la 10% din suprafața Parcului Cancicov, evident, conform destinației pe care o are. Noi încercăm să utilizăm 0,45% din suprafață. Sunt convins că poate există și o componentă politică cu certitudine sau poate la unii deranjez și stric diverse interese, dar cred că și în Parcul Cancicov trebuie pusă ordine și așezate lucrurile într-o stare de normalitate.

Vin în fața dumneavoastră, fără a discuta cu patimă și fără a discuta într-o cheie vindicativă. Acesta-i proiectul meu, așa consider eu ca Primar al Municipiului Bacău, ales de către cetățeni, să fac anumite propuneri, evident cu suportul tehnic al doamnei Arhitect Șef, dar pe de altă parte, dumneavoastră sunteți cei care sunteți aleși de cetățeni să dea votul, dacă da sau nu. Eu pot doar să fac o propunere.

Nu am pretenția faptului că dețin toate soluțiile și că doar căile mele sunt cele corecte, dar, sunt convins de faptul că înainte de a huli și de a scuipa, poate exista și comunicare și dialog, dacă acei oameni urmăresc într-adevăr interesul comunității.

Eu cred că, așa cum am reglementat, din momentul în care am ajuns primar și dumneavoastră consilieri locali, problema lui Thermoenergy, problema gropilor de gunoi, problema Gropii de gunoi și fără îndoială sunt multe alte probleme care trebuie soluționate, dar cred că este momentul în care, dincolo de unii sau de alții care vin și-și fac o platformă politică, unii se răzbună pentru că n-au diverse foloase și beneficii, iar alții poate pur și simplu nu știu foarte clar și foarte exact la ceea ce mă refer.

Cred că e foarte important să discutăm foarte aplicat tot ceea ce se întâmplă acolo, de aceea am invitat acum două zile și presa, ca intermediar între autoritatea locală și cetățeni, presa având rolul de a media și de a prezenta informațiile, așa cum le prezintă cel care le emite și cred că consilierii locali au și dreptul, dar au și obligația de a merge la fața locului și de a vedea concret despre ce e vorba și de a întreba foarte corect Arhitectul Șef și cei care au făcut acele proiecte despre ce este vorba. Nu vine nimeni să taie parcul, nu vine nimeni să-1 vândă, nu vine nimeni să facă decât ordine, să resistematizeze și să așeze lucrurile într-o normalitate.

De aici încolo, eu mi-am făcut datoria, am prezentat proiectul consiliului local, el a ajuns pe masa dumneavoastră, votul vă aparține.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici. prezintă avizul de legalitate și raportul(Direcției Juridice și Administrație Locală) la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administrator Public, Director Adjunct-Structura Organizatorică-Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - Discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt, vă rog? Da, domnule Ghingheș, vă rog.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-multumesc frumos. Am să încerc să fiu cât mai scurt și la obiect.

Domnul Președinte de sedintă-Sova Gâtu-Laur-multumesc.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-am să încep prin a-i da dreptate domnului primar. A spus că strică diverse interese. Sunt de acord cu asta, strică interesele a mii, zeci de mii de cetățeni care ies în parc să se plimbe. Să se plimbe, să se relaxeze, nu să simtă miros de mici, să facă slalom printre diverse chioșcuri sau construcții, oricât de, cum să zic, de puse în ordine ar fi ele. Pentru că da, aveți dreptate, în momentul de față, în ceea ce privește chioșcurile din parc, este o debandadă totală. Și ați vorbit de această absurditate juridică. Sunt curios cum definiți în termeni concreți această absurditate. Poliția Locală are atribuții în acest sens. Nu pot sta niște oameni pe domeniul public, pur și simplu cu chioșcul acolo. Poți să-i ridici, poți să-i verifici, poți să-i amendezi și așa mai departe. Deci aceste lucruri se pot rezolva, fără a amplasa zeci de chioșcuri suplimentare în parc.

De asemenea și locurile de joacă în parc, skate în parc, undeva în parc acolo, în spatele bibliotecii, unde am putea să extindem parcul, pe domeniul nostru al municipalității, am putea să ducem acolo skate parcul, sau tot felul de alte lucruri pentru tineri. Aveți dreptate. Dar, încă o dată, aceste lucruri pot fi făcute fără scoaterea la mezat a zeci de terenuri din parc. Și da, suprafața este de 0,5 % pe care o propuneți spre închiriere, dar legea și aici mă refer la Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi, la articolul 18 și aș vrea să fiți foarte atenți, prevede foarte clar că se pot amplasa astfel de construcții, dar numai și numai având deja o documentație de urbanism aprobată pentru plan, aprobată pentru parc. Deci, un P.U.Z. pentru Parcul Cancicov. Asta spune legea. Fără acest P.U.Z., în clipa de față, sunteți în afara legii cu proiecul de hotărâre. Și chiar mi-ar plăcea să aud, după intervenția mea, părerea doamnei Arhitect Șef vizavi de această prevedere legală. Pentru că în clipa de față, dacă acest proiect va fi aprobat, instanța sau Prefectul, nu, în primul rând Prefectul, pentru că acolo o să atac această hotărâre, va suspenda această hotărâre, pentru că ar fi în afara legii.

Și credeți-mă, eu sunt dispus ca să fac absolut orice, ca să nu vă las să distrugeți parcul. Absolut orice însemnând vot, postat pe facebook, făcut evenimente, 85

chemat cetățenii la consiliul local, așa cum au dreptul și așa mai departe. Și nu puteți spune dumneavoastră, domnule primar, că toți cei care sunt împotriva acestui proiect, sau au dubii au atitudine pompieristică, sau sunt pompieri. Nu puteți spune acest lucru, că eu îi manipulez pe toți, că manipulez mii de cetățeni care scriu pe facebook și care vorbesc despre cât de negativ este acest proiect, care este impactul negativ al acestui proiect.

Nu cred că sunt eu atât de iscusit, astfel încât să-i păcălesc pe toți.

Domnul Președinte de sedintă-Sova-Gâtu Laur-sunteti un deosebit.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-mai ales...

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-domnul Ghingheș, haideți să rezumăm puțin.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-ok. Mai ales că termin în 30 de secunde. Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-multumesc.

Domnul consilier Ghinghes Cristian-mai ales că, mai ales că acest proiect nu a fost în dezbatere publică. Și ați spus bine, că nu dețineți dumneavoastră toate soluțiile. Ba chiar s-ar putea să le dețineți pe cele proaste. Tocmai de aceea, ar fi fost mult mai bine să lansați această propunere în dezbatere publică, să întrebați cetățenii.

Ați afirmat în ședințele anterioare că ne veți chema în parc la plimbare, să ne arătați ce vreți să faceți. Dar nu, ați ales să vă duceți doar cu presa și...nu, nu sunt invidios, că eu stau fix la intrare în parc și am crescut acolo și știu prea bine cum s-a dezvoltat parcul sau cum a fost conservat. Acum, noi cetățenii, suntem în poziția în care să conservăm frumusețea acestui parc. Și dumneavoastră ați făcut o afirmație, atunci când ați ieșit cu presa la plimbare, că vreți să amplasați o serie de „parcări ecologice” și am pus ghilimele, pentru că acelea sunt de fapt niște pavele cu niște iarbă în interior, nu sunt ecologice, cel puțin nu conform normativelor în vigoare, plus una în care nu intră nimeni sau... dar știți de ce nu intră nimeni, pentru că e mizerie acolo, pentru că dumneavoastră nu vă faceți treaba. Și nu cred că nu vă faceți treaba pentru că nu există 26 de chioșculețe în parc.

Domnul Preledinte de sedintă-Sova Gâtu-Laur-dacă am fi toți civilizați ca dumneavoastră, nu ar mai fi acea mizerie în parc.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-multumesc. Este și asta o problemă. Dar ceea ce voiam să subliniez, asta este. Dumneavoastră nu ați amenajat parcuri, parcul Făgăraș este o promisiune de doi ani, n-ați mărit suprafața de spații verzi pe cap de locuitor, dar vreți s-o diminuați și vreți să afirmați, poate inconștient, că prin distrugerea unor lucruri pe care le avem, în condițiile în care la insulă nu se întâmplă nimis de ani de zile și așa mai departe.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-domnule Ghingheș, cu scuzele de rigoare, proiectul nu are legătură cu insula, cu Făgăraș...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-fac un apel la consilierii locali să respingă acest proiect, pentru că este profund nociv pentru orașul nostru. Nu putem vorbi despre sistematizarea Parcului Cancicov și să-l transformăm în promenadă comercială. Atât am avut de spus, sper că am fost foarte clar.

Domnul Președinte de sedintă-Sova-Gâtu Laur-multumesc frumos. Domnul Pârâianu.

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae-da. vă mulțumesc. înainte de a fi consilier local, sunt cetățean și părinte. Cum a discutat domnul Ghingheș cu mii de cetățeni și eu am discutat cu mii de părinți și am ajuns la o concluzie.

Bâlciul despre care vorbesc unii și alții, de a se transforma parcul, eu îl găsesc împreună cu alți părinți, că există și în prezent și trebuie stopat cât mai repede. Este absolut normal ca acele mașinuțe și trambuline să fie mutate din acea zonă de joacă pentru copii. Eu zic că fosta administrație P.N.L., așa a fost să fie, a avut o idee odioasă și periculoasă de a le planta chiar acolo, probabil motivați de anumite chestiuni financiare, dar nu e treaba mea. Dar speculez acum doar, de ce ai planta acele chestii exact în zona principală de joacă cu locul, obiective de joacă pentru copii?

Părinții cu care am discutat sunt reali, există, și în concluzie modificările propuse vor stopa acest bâlci, care există în prezent.

Vă mulțumesc foarte mult și cred că este o idee foarte bună de a face aceste modificări care aduc o pată neagră asupra parcului municipal din Bacău.

Domnul Președinte de sedintă-Sova Gâtu Laur-multumesc. Doamna Breahnă. Doamna Consilier Breahnă-Pravăt lonela-Cristina-da. n-aș fi vrut să intervin. A pomenit un cuvânt, Insula de Agrement, domnul consilier Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-sunt 3 cuvinte.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-insula. atât ați spus, da? Mulțumesc frumos, să știți că am învățat să număr mult mai repede decât dumneavoastră. Ca idee, cu ironia de rigoare, am început să regret că domnul Ghingheș nu s-a născut mai devreme. Și aș întreba societatea civilă și reprezentanții acesteia, unde au fost dumnealor, pe cei care erau majori la vremea respectivă, pentru că acum am văzut că unii profesori promovează acțiuni politice cu elevii, eu întreb așa, ca idee, persoanele prezente în sală, unde au fost dumnealor în anii 2006-2007 când Insula de Agrement și nu numai din 2006-2007 când a preluat administrația P.N.L., conducerea municipiului Bacău, unde au fost ei, da și ce au făcut când insula s-a transformat într-un boutiq de prost gust?

Vorbim acolo de o comercializare de doi lei. Vorbim despre un spațiu mult mai restrâns. Nimeni nu a reacționat atunci. E foarte frumos, da, că aveți reacții, e foarte ok, domnule Ghingheș că aveți reacții, dar repet, nu știu de ce nu v-ați născut mai devreme. Poate ați fi reacționat când Insula de Agrement s-a transformat într-un maidan, când mirosul de mici cred că a cuprins jumătate de oraș, da, poate ați fi reacționat când administrația locală liberală a vândut într-un fel sau altul, cu ghilimelele de rigoare, a concesionat Ștrandul de Tineret, clientelei politice.

V-aduceți aminte, da, vorbim despre două spații de agrement, insula și Ștrandul Tineretului. Ștrandul Tineretului a fost cedat prin concesiune, știți foarte bine cui, nu mai are rost să dezgropăm morții acum, știm foarte bine că acea hotărâre de consiliu local privind concesiunea a fost amendată de multe ori în favoarea concesionarului de către concedent, respectiv de către Municipiul Bacău, ce am făcut atunci? Brusc am ajuns să facem, să derulăm acțiuni politice cu elevii Liceului Vrânceanu? Nu iese foc fără fum, domnule primar, cu poza elevilor de la Colegiul Național Vrâceanu? Ce o fi făcând domnul Director Andrei?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-ce e politic în a avea un parc normal? Doamna Consilier Breahnâ-Pravăt Ionela-Cristina-domnul Ghingheș, de ce nu v-ați născut mai devreme? Serios!

Domnul consilier Ghinghes Cristian-nu știu, părinții m-au făcut pe la 20 și, 21 de ani. Adică erau destul de tineri. Mai tineri decât atât, nu știu dacă se poate.

Doamna Consilier Breahnă-Pravât lonela-Cristina-știți că am rămas plăcut surprinsă, ieri am discutat și cu reprezentanții societății civile, mult mai cerebrali și mai echilibrați decât dumneavoastră. Aș prefera să-și prezinte ei punctul de vedere și nu dumneavoastră. Nu reprezentați la modul la care mi-aș dori eu și probabil mulți din sala aceasta, societatea civilă.

Domnul consilier Ghinghes Cristian-eu reprezint cetățenii aici, 7.300, prin vot direct.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-cu toții, domnule Ghingheș, nu numai dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-la vot direct. Dumneavoastră sunteți la listă aici și eu sunt la vot direct.

Doamna Consilier Breahnă-Pravât Ionela-Cristina-domnul Ghingheș, nu cred că contează așa mult nuanța aceasta.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-ca să știți. Haideți să revenim la subiect. Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-doamna Breahnă, domnul Ghingheș, vă rog. Și domnul Crețu sau domnul Fechet, nu știu, e o mână acolo.

Domnul Consilier Fechet Mircea-as vrea să fac o scurtă precizare. Un drept la replică, pentru că a fost pronunțat din nou, deși subiectul nu prea are mare legătură cu Partidul Național Liberal, dar observ că, întotdeauna sunt colegi care...

Domnul Pesedinte de ședință Sova-Gâtu Laur-domnule Fechet...

Domnul Consilier Fechet Mircea-înteleg să-și argumenteze poziția invocând niște lucruri neadevărate despre Partidul Național Liberal, lucruri despre care vreau să-mi dați, domnule președinte de ședință, dreptul să vorbesc acum, pentru a le îndrepta.

1.Administrația Liberală nu a venit în acest oraș în anul 2006 sau în anul 2007, așa cum colega mea a spus.

Doamna Consilier Breahnâ-Pravât Ionela-Cristina-mă refeream aici la momentul în care s-a concesionat dreptul de folosință către știți cine. Ștrandul de Tineret....

Domnul Consilier Fechet Mircea-noi am venit în anul 2004 și foarte bine ați spus despre terenuri și despre concesiuni, altminteri tot despre concesiune discutăm și noi la prezentul proiect de hotărâre. Și despre înstrăinări, vă spun, stimată colegă, că administrația liberală a venit în 2004, tocmai din cauza furtului domeniului public, pe care administrația P.S.D. de la acea vreme condusă de Dumitru Sechelariu, o săvârșea. Și cetățenii acestui oraș au decis prin vot, așa cum au decis și în anul 2016, când ați venit dumneavoastră la putere...

Domnul Președinte de sedintâ-Sova-Gâtu Laur-tot pentru a anula furturile care au fost 12 ani, domnule Fechet.

Domnul Consilier Fechet Mircea-îmi dați voie să termin?

Domnul Președinte de sedintâ-Sova-Gâtu Laur-vă rog.

Doamna Consilier Breahnâ-Pravat Ionela Cristina-domnul Fechet, vorbeam despre niște spații de agrement, despre insulă și despre Ștrandul Tineretului.

Domnul Consilier Fechet Mircea-deci nu cred că este o discuție constructivă...

Doamna Consilier Breahnâ-Pravat Ionela-Cristina-lâsati-mă...Despre ce a primit vot, pentru cine a primit vot, serios acum...

Domnul Consilier Fechet Mircea-despre lucrurile care au dispărut din domeniul public și...

Domnul Consilier Pârâianu Mâdâlin-Nicolae-si o fostă primăriță, parcă Găinuța a fost la Primăria Bacău și era Partidul Comunist Român.

Domnul Consilier Fechet Mircea-despre toate schimburile de terenuri, care au jefuit domeniul public al municipiului Bacău, pentru că nu ăsta este obiectul ordinii de zi. Dar dacă tot ați amintit și tot v-ați plâns că Partidul Național Liberal este acel partid care a vandalizat domeniul public și a înstrăinat, vă anunț, că cel puțin statistic vorbind, câte terenuri au zburat și câte terenuri s-au concesionat și câte terenuri s-au schimbat în administrația Dumitru Sechelariu, dacă mai stătea P.N.L.-ul încă 45 de ani la putere nu reușea să-l egaleze.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-dar nu știu dacă, aș vrea să vă fundamentați statisticile astea.

Domnul Consilier Fechet Mircea-în legătură cu...o statistică...

Domnul Președinte de Ședință Sova-Gâtu Laur-doamna Breahnă, o rugăminte...

Domnul Consilier Fechet Mircea-dacă vreți, pentru ședința următoare vi le dau pe toate.

Domnul Președinte de sedintâ-Sova Gâtu Laur-domnul Fechet, doamna Breahnă, haideți să revenim la proiect.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-domnul consilier Fechet...

Domnul Consilier Fechet Mircea-când am auzit de acțiunile politice cu elevii, am tresărit un pic, pentru că am crezut pentru o secundă că vă referiți la ceea ce s-a întâmplat la Pitești, cu doamna premier Dăncilă și cu minorii care făceau tumbe.

Domnul Președinte de sedintă-Sova Gâtu Laur-domnul Fechet... Doamna Consilier Breahnă Pravăt Ionela-Cristina-deraiati.

Domnul Președinte de sedintă-Sova Gâtu Laur-domnul Fechet....

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt lonela-Cristina-domnule Fechet, nu ați văzut pozele cu fostul premier Boc și cu defilările prin fața dumnealui...haideți să revenim.

Domnul Consilier Ghinehes Cristian-haideti să revenim la subiect că e temă de interes local, totuși.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-domnul consilier Fechet, care este poziția grupului liberal, ca idee? Aceași poziție pe care ați avut-o când s-au instalat tarabele la insulă?

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan -doamna Breahnă, haideți să revenim la proiect.

Domnul Președinte de sedintâ-Sova-Gâțu Laur-domnul Crețu, aveți vreo intervenție?

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan -da, am ridicat mâna și după domnul Fechet, am fost. Da?

Domnul Președinte de sedință-Sova-Gâtu Laur-rog.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan-deci. haideți să revenim la proiectul de pe ordinea de zi. Avem un parc. Ce suprafață are parcul acesta? Undeva la 220.000 m.p.

Aș îndrăzni să mă uit la proiectul 32 și 33 care au undeva la 400 și 2.000 de m.p. fiecare, da? Pentru acele două terenuri, unde un privat vrea să construiască un imobil, s-a cerut documentație de urbanism de detaliu, P.U.D., mai pe scurt. Am și eu o întrebare. Ce viziune pot să înțeleg eu dintr-o planșă, unde am 26 de pătrățele, unde spun că sunt niște puncte de alimentație publică , când eu nu rezolv o problemă cu accesul auto în parc, unde avem parcare în parc, pe spațiul parcului, avem parcare. Unde, pe spațiul parcului avem utilațe grele, Societatea de Servicii Publice își garează sau depozitează, cum vreți dumneavoastră să spuneți pe teritoriul parcului, în afara perimetrului pe care îl deține. Alte probleme, cred că le știți și dumneavoastră. Haideți să le punem toate pe hârtie, haideți, ar fi util, să demarăm un concurs de idei, pe acest subiect, să participe specialiști, profesioniști în urbanism și din urma acestui concurs să tragem cele mai bune concluzii și soluții pentru acest parc, care nu este al P.N.L.-ului, nu este al P.S.D.-ului, nu este al nimănui. Este al nostru. Asta este propunerea mea. Din cunoștințele mele, Ordinul Arhitecților, Uniunea Arhitecților, nu a primit nicio solicitare în a-și manifesta un punct de vedere cu privire la această reamenajare, sistematizare,

organizare, cum vreți să-i spuneți, de teritoriu atât de importantă. Este singurul parc, dacă ar fi să-1 luăm în serios, este singurul parc, singurul parc în municipiul Bacău. Restul sunt niște grădini, niște spații verzi, dar este singurul parc. Haideți să-1 tratăm cu seriozitatea care se impune pentru un asemenea spațiu.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-multumesc. Domnul primar.

Domnul Primar Cosmin Necula-doar o scurtă intervenție, înainte de a-i da cuvântul doamnei Arhitect Șef. Fac următoarea precizare. Haideți să nu amestecăm iar borcanele. Deci, nu este nici o Societate de Servicii Publice care să aibă utilajele în parc. Asta-i unu.

2.Pe de altă parte, nu Uniunea Arhitecților a fost aleasă de cetățeni, să stea la masa asta și să voteze. Pe de altă parte, de aceea există un Arhitect Șef al orașului care conduce o Direcție de Urbanism și are o viziune. în sală îl văd și pe domnul Geliman, care a avut atâția ani conducerea acestei direcții. Și-a exprimat un punct de vedere și a avut o viziune. E treaba dumnealor, ca specialiști, să spună ce trebuie sau ce nu trebuie. Și repet, aici nu e vorba care are mai mulți cetățeni, care are mai puțini cetățeni.

Și vă rog, haideți să nu intrați în această logică electorală. Și vă spun tuturor acest lucru. Repet, cred că parcul are nevoie de o resistematizare, o regândire a spațiilor și a locurilor dejoacă, o intrare din punctul meu de vedere, într-o deplină legalitate a tuturor chioșcurilor și eliminarea oricăror posibilități de a avea grătare și mici, fix în mijlocul parcului sau alte asemenea chestiuni.

Dar cred că e foarte important, să ascultăm și punctul de vedere al doamnei Arhitect Șef, de aceea se află pe această poziție și cu tot respectul pentru Uniunea Arhitecților sau pentru Ordinul Arhirecților sau câte alte organizații profesionale mai au, cred că asta este sarcina Arhitectului Șef al orașului, așa cum și domnul Geliman a facut-o și doamna arhitect și-a asumat. Proiectarea n-am facut-o eu. Eu nu sunt un arhitect. Eu doar am venit și eu și n-am să spun discutând cu sutele sau miile de cetățeni, dar nevoie de resistematizarea parcului și de așezare, reașezare, pe alte criterii se simte în tot orașul.

Doamna Arhitect Șef, vă rog.

Doamna Arhitect Sef-Marin Diana-bună ziua. în primul rând, acest proiect de hotărâre este pentru aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații din cadrul parcului. După procedura de licitație și câștigarea licitației, cei care vor vrea să-și amplaseze, un modul comercial sau un echipament de agrement, vor trebui să vină la mine să-și obțină autorizație de construire. în momentul în care vin pentru așa ceva, atunci vor primi avize de obținut de la mediu, de la D.S.P. și așa mai departe. Aici reglăm din punct de vedre legal mult mai multe lucruri. Aspectul estetic și motivația întregului proiect cred că s-a discutat de acum de nenumărate ori, așa că nu repetăm.

Domnul Consilier Ghinghes Criastian-dacă-mi permiteți. Este nevoie de un, de o documentație de urbanism, pentru Parcul Cancicov, ca să dați autorizație pentru 91

acele, după licitație, să spunem că după hotărâre se face licitația și vin la autorizare respectivii comercianți. O să dați autorizație, fără această documentație de urbanism prevăzută de lege?

Doamna Arhitect Sef-Marin Diana-planul urbanistic general este o documențație de urbanism.

Domnul Consilier Ghinghes Criastian-nu. legea spune așa. Haideți că vă citesc, că văd că nu știți legea din păcate și mă surprinde lucrul ăsta.

Doamna Arhitect Sef-Marin Diana-documentatia de urbanism înseamnă P.U.D., P.U.Z., P.U.G.

Domnul Consilier Ghinghes Criastian-da.

Doamna Arhitect Sef-Marin Diana-si Planul Urbanistic General este o documentație urbanistică. Și,specifică în acel articol de lege, că trebuie o documentație neapărat, P.U.D. sau P.U.Z.?

Domnul Consilier Ghinghes Criastian-spune așa.

Doamna Arhitect Sef-Marin Diana-unde?

Domnul Consilier Ghinghes Criastian-spune așa, deci, „permit amplasarea de construcții ușoare cu caracter provizoriu pentru activități de comerț și alimentație publică, dar numai în baza unei documentații de urbanism pentru întreaga suprafață a spațiului verde”.

Doamna Arhitect Sef-Marin Diana-si Planul Urbanistic General nu acoperă întreaga suprafață a spațiului verde?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-avem Registrul Spațiilor Verzi aprobat, care este în vigoare?

Doamna Arhitect Sef-Marian Diana-nu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-vorbiti de două lucruri distincte.

Doamna Arhitect Sef-Marian Diana-se mai lucrează.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-dar este conexat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-până acum, dumneavoastră doriți documentația de urbanism.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-punctuală și...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-si v-a lămurit că există P.U.G.-ul, care la rândul lui, în lege, este difinit ca documentație de urbanism.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-nu. dar nu este....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -nu v-a convenit răspunsul, v-ați dus la Registru. Păi, vorbim de documentație de urbanism. Legea prevede că nu mai există faptul că....

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-da. legea prevede că trebuie să existe documentație pentru parc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu mai spun de faptul că doamna Arhitect o să trebuiască să vă explice în detaliu, că e greu într-adevăr. înainte de a obține autorizația, se obține un Certificat de Urbanism. Eu cred că acolo unde sunteți dumneavoastră, la traning-urile alea, vă explică lucrurile astea. în Certificatul de urbanism se trec condițiile de urbanism. Deci deocamdată aici, aprobați concesionarea.

Condițiile de îndeplinire vor fi prevăzute în certificatul de urbanism al fiecărui titular al dreptului de concesionare. Acum cred că v-am răspuns la întrebarea dumneavoastră. Iar în baza certificatului de urbanism și în baza condițiilor îndeplinite, se va emite autorizația de construcție. Lămurit?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-asadar. acum nu vorbim despre o viziune vizavi de sistematizarea parcului, cum a spus domnul Primar Necula, ci vorbim de simpla închiriere a unor terenuri.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-această formulă a fost formulată de către doamna Arhitect....

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-nefundamentată urbanistic.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dumneavoastră ați ridicat o condiție. Condiția este îndeplinită, v-a fost prezentat un proiect, nici așa nu vă convine. Deci, din punct de vedere al documentației de urbanism, pentru că asta a fost întrebarea dumneavoastră punctuală, această documentație există.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-referiți la P.U.G.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi este P.U.G.-ul o documentație de urbanism?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-da. dar, dar, P.U.Z. pentru Parcul Cancicov, cum spune legea, nu există și ar trebui...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dar nu spune nicăieri în lege că trebuie P.U.D., P.U.Z sau P.U.G. Spune o documentație pentru întreaga suprafață. Domnul Consilier Ghinghes Cristian-ok.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-întreaga suprafață a parcului este reglementată prin P.U.G.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-haideti ne consultăm la Agenția pentru mediu ce ne spun. Ați consultat Agența pentru mediu?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul. domnul, sunteți atent la ce spun eu? Sau ați pierdut noțiunea?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-nu. sunt mai multe elemente.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-în Certificatul de Urbanism și v-a spus foarte clar doamna Arhitect, în certificatul de urbanism....

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-am înțeles, ok.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-în certificatul de urbanism se va solicita, printre celelalte avize, inclusiv cel de la această agenție și va fi îndeplinită. Deci, acum dumneavoastră ne trimiteți de la o instituție la alta. Fiți sigur că-i trimitem noi acolo.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-domnule Secretar...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-spuneti.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-haideti punem pe masă elementele. La momentul actual nu avem un Registru al Spațiilor Verzi, care din păcate este amânat de ani de zile.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-da...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-vă reamintesc, dacă cumva acest registru este amânat tocmai ca să ocupăm Parcul Cancicov, de exemplu, cu fel de fel de astfel de chioșcuri?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-pe masa dumnavoastră acum este un proiect de hotărâre care nu are legătură cu Registrul Spațiilor Verzi.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-domnule Popovici, îl punem în context. Nu putem discuta în...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-îl puneți unde vreți dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-într-un context urbanistic local îl punem, că așa este normal. Ce ne dorim de la acest parc? Nu putem să aprobăm cu ochii închiși niște închirieri pentru că vrem să facem acolo un parc de aventură.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule drag, în P.U.G. acest parc are destinația de parc, de spațiu verde.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-ati spus perfect.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-da. bun. Și tot legiuitorul spune că ocuparea cu construcții ușoare este necesară cu o documentație cadastrală. Aceasta există, există P.U.G.-ul. Că dumneavoastră mă plimbați acum de la Registru la Agenția de Mediu, de la Agenția de Mediu la documentația cadastrală, vă învârtiți în cerc precum câinele, știți că nu-și prinde coada.

Bun, din punctul meu de vedere, cum să vă spun, ipostaza, nedumerirea dumneavoastră, se va rezolva foarte clar în momentul în care se vor elibera acele Certificate de Urbanism, care vor reglementa din punct de vedere urbanistic toate nedumeririle dumneavoastră și toate condițiile de îndeplinit ale legii.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-domnule Secretar, ați avea dreptate doar în condițiile în care acest articol nu ar continua să se refere la suprafața parcului. Se referă la suprafața cumulată a acestor obiective care să nu depășescă, cum spunea domnul Primar, 10%...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-da...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian- și apoi îți bagă această obligație legiuitorul, de a avea documentație pentru spațiul verde respectiv.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-ia mai citiți o dată.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-în același alineat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-ia mai citiți o dată. Haideți, vă rog frumos.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian- deci, permite amplasarea de construcții ușoare pentru activități de comerț și alimențație publică, dar numai în baza unei documentații de urbanism pentru întreaga suprafață a spațiului verde și cu obligația ca suprafața cumulată, deci se referă la acea suprafață, da, la aceeași suprafață se referă, vreți să vă desenez sau, ok, cumulată a acestor obective să nu depășească 10% din suprafața totală a spațiului verde. Deci, se referă la acel spațiu verde.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul meu...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-la acel spațiu verde se referă. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-eu merg pe principiul...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-nu mai încercați s-o interpretați.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-există un principiu...

Domnul consilier Ghinghes Cristian-eu am încheiat discuția.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-există un principiu...

Domnul consilier Ghinghes Cristian-eu v-am citat articolul, sunteți suficient de experimentat să vă dați acordul ăsta.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul meu, în lege există un principiu că „unde legea nu distinge, noi nu putem distinge”. Dacă legiuitorul avea acea intenție, pe care dumneavoastră o enunțați, ar fi spus că, ar fi trebuit o documentație de tip P.U.D. sau P.U.Z., cum de altfel Legea 350 specifică foarte clar, când este cazul să se facă un P.U.Z. și când este cazul să se facă un P.U.D. Atâta tip cât legiuitorul s-a referit ca să existe o documentație de urbanism și atâta timp cât această documentație de urbanism există și atâta timp cât condițiile de emitere a unei documentații de P.U.D. sau de P.U.Z. prevăzute în lege nu se pliază pe exemplu pe care dumneavoastră îl dați, îmi pare rău, cu deosebit regret, nu pot fi de acord cu dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-lansez o provocare.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-mă bucur că..

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-dați demisia dacă acest proiect este aprobat și instanța anulează hotărârea, vă dați demisia?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu. nu, dumneavoastră aveți o pasiune pentru demisia mea. Am să-mi dau demisia când am să consider...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-nu. pentru a domnului Primar mai degrabă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dar nici...aveți o pasiune și pentru a domnului Primar, știu.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-cred că ar fi momentul.

Domnul Președinte de sedintă-Sova-Gâtu Laur-domnule Crețu, doriți să mai faceți o intervenție?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dar numai că dumneavoastră nu puteți stabili acel moment.

Domnul Președinte de sedintă-Sova-Gâtu Laur-domnule Crețu, doriți să mai faceți o intervenție?

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan-voiam să mai spun că după cum se intitulează, este general și trasează prevederi generale, despre aceste loturi, care sunt 26 la număr, ele nu sunt detaliate. Unde sunt? în momentul de față ele pot fi oriunde în parc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule arhitect, îmi dați dreptate că în momentul în care se emite acel certificat de urbanism, acolo se vor emite toate condițiile de emitere a autorizație de construcție?

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan-bun și atunci pentru ce, pentru...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-îmi dați dreptate că Legea 350 la P.U.D. și la P.U.Z. sunt prevăzute foarte clar condițiile în care sunt emise aceste documentații? îmi dați dreptate?

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan-domnule Secretar, lăsați-mă să vă răspund.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi nu, că noi doi trebuie să-1 lămurim pe domnul Ghingheș. Am dreptate sau nu? Da sau nu?

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan-nu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovicț cum nu? Certificatul de urbanism se emite în anumite situații, P.U.Z. se emite în anumite situații. Există această situație care a fost adusă azi în fața dumneavoastră, intră sub incidența P.U.D. sau P.U.Z.? Domnul Consilier Cretu Cătâlin-Bogdan-eu consider că da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Pooovici-dumneavoastră considerați, bine spus, dumneavoastră considerați. Dar legiuitorul o enumeră?

Domnul Consilier Cretu Câtălin-Bogdan-nu știu, o căutăm.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-mulțumesc.

Domnul Consilier Cretu Cătâlin-Bogdan-nu o știu pe de rost.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-mulțumesc.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan-as dori să vorbim pe rând, domnule președinte.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-ati făcut Liceul de Artă?

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan-as dori, v-am rugat să-mi spuneți, de ce pentru terenul pe care se construiește, unei clădiri care nu depășește prevederile specificate în P.U.G., de ce pentru acele terenuri se solicită P.U.D.?

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-doamna arhitect.

Doamna Arhitect Șef Diana Marin-pentru reglementat accese auto, pietonale, pentru aspect arhietectural și ce mai solicită legea că se poate reglemeta prin P.U.D.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan-de acord. Despre ce vorbim în proiectul de astăzi? Nu atinge aceste puncte?

Doamna Arhitect Șef Diana Marin-despre închiriere suprafețe dintr-un parc. Domnul Consilier Ghingheș Cristian-doamna arhitect, acele construcții n-au nevoie de racord?

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-până o să vă puneți de acord, domnul Ghingheș, domnul Crețu... unul peste altul așa?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-si domnul Crețu, Certificatul de Urbanism conține toate condițiile?

Domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdan-contine.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-multumesc mult.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-doamna Arhitect Șef, dacă-mi permiteți. Aceste construcții, mai ales că se vor desfășura diverse activități acolo, n-au nevoie de racorduri și alte lucruri de genul acesta?

Domnul Primar Cosmin Necula-....chiar suntem la școala de arhitecți, interogatoriul de când îl faceți?

Doamna Arhitect Șef Diana Marin-si certificatul de urbanism nu are avize de utilități?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-dar totuși, haideți să ne gândim dacă punem 26 de chioșcuri....

Doamna Arhitect Șef Diana Marin-de asta există avize.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-n-au nevoie de tot felul de rețele până acolo?

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-domnule Ghingheș, mai aveți întrebări?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-problema asta nu ne punem?

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-nu ne-o punem, vă puneți dumneavoastră. Mai aveți întrebări?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-problema. domnule.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-problema domnule Ghingheș. Eu nu-mi pun această problemă, dumneavoastră v-o puneți.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-ah. deci, nu vă puneți problema că s-ar putea să spargem parcul pentru că...

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae-nu se sparge niciun parc, dacă era să racordăm acele chioșcuri la tot felul de rețele. Nu vă puneți problema.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-dacă ați fi fost disponibil și veneați la comisia de specialitate, domnule Ghingheș, purtam acea discuție acolo. Dar dumneavoastră văd că aveți alte...Faceți-vă o prioritate, consiliul local, training-uri, ce aveți dumneavoastră. Mulțumesc.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-m-atacati personal și deviați de la subiect și acest proiect.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-domnul viceprimar, vă rog. Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-da. este o situație destul de delicată. Vreau să vă reamintesc că astăzi cei mai vocali sau în administrația liberală, s-a concesionat o bucată din parc, lucru mult mai grav, pe o perioadă, dacă-mi amintesc bine, de 49 de ani. Și-mi amintesc că eram prefect și administrația 97

liberală care și-a permis să concesioneze, nu să închirieze. Am atacat în contencios administrativ acea hotărâre de consiliu local și n-am fost prefect veșnic, dar la prima instanță am câștigat.

Acum ne întâlnim cu un caz de altă natură. Până la urmă noi, administrația, ne asumăm, până la un moment dat. Rolul opoziției, rolul băcăuanilor e să conteste și chiar să penalizeze într-o viitoare candidatură sau într-un viitor mandat.

Eu voi vota acest proiect, dar cu următorul amendament, închirierea să fie pe o perioadă care să nu depășească mandatul nostru. Să dăm posibilitatea unei viitoare administrații, care e mică posibilitatea să mai fie în această competență, să repare această greșeală, dacă este considerată o greșeală administrativă. Adică această închiriere să nu fie pe veșnicie și să ne blesteme și fiii și nepoții și toți băcăuanii.

Și aș propune în acest sens un amendament. Dacă în proiectul de hotărâre sunt 5 ani, închirierea să se facă pe 5 ani, justificat de faptul că omul investește, vine la licitație, dar în același timp vreau să menționez, în această fază nu ascundem nimic, deopotrivă toți băcăuanii, toți comercianții, toate societățile comerciale pot să vină deschis, este licitație publică. Este licitație publică făcută după legea achizițiilor publice. Deci este o speranță tuturor care știu eu vor să își facă o mică afacere, iubesc parcul, vor să-și facă un chioșc acolo. Că dacă, erau 4 sau 5 mă îndoiam și eu, sunt prea puține, dar eu zic la 26 ar satisface mult mai multe cerințe. Cum am avut și cazul Pieței Centrale, când și la ora actuală, noi stăm numai în piață, în târgul auto și în bazar sunt aproximativ 20 de spații care, datorită unei opoziții, zic nejustificate, au rămas neînchiriate. Deci, nici la ora actuală nu mai prezintă interes. Mulți cetățeni sunt interesați, dar trăiesc cu impresia că o administrație le dă pe alte criterii, cum s-a mai întâmplat anterior, pe pile, pe relații, pe un dosar nu știu cum făcut, cu un caiet de sarcini cu dedicație.

Deci, în acest caz, nu văd că am afecta atât de mult parcul, care și eu țin la el, este destul de mare și poate ideea ca să concentrăm pe cât posibil activitățile zgomotoase într-un colț, să lăsăm și alte sectoare fără nimicuri, să poată citi o carte bunicul cu nepoții, îndrăgostiții, eu știu, cine mai merge acolo.

Deci, aș vrea și vă propun următorul amendament, închirierea să se facă doar pe perioada mandatului actual, care noi răspundem de fapt de Bacău. Ulterior, vine o altă administrație, alți consilieri, alt primar poate, nu știu, ce vor vrea băcăuanii, să aibă posibilitatea ca aceasta, dacă o găsesc o nefăcută de-a noastră s-o poată corectă, ținând cont și de experiența anterioară și de cazul pe care puțin îl... și nu e o măreție a mea, când din administrațiile anterioare am contestat cu tot riscul cât am fost prefect. Și târgul auto, când se dorea îh, eu știu, la o societate și concesionarea, concesionarea unei părți, care e lucru mult mai grav și afectează pe o perioadă mult mai mare băcăuanii, pe care, dacă trecea, doar domnul secretar ne mai poate da rezultatul că atunci eram într-un litigiu de altă natură, acum suntem amândoi aici, dar atunci eu eram prefectul și dânsul era secretarul. Dar, mă mândresc și eu, am câștigat-o în contencios.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-doar în primă fază, domnule.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-doar în primă fază, că pe urmă n-am mai fost prefect și s-au întâplat multe în faza a doua, dar pentru mine e și o dovadă că mă interesează Parcul Cancicov. Și doresc un amendament în acest sens, perioada, doresc închirierea sau hotărârea pe care o luăm astăzi cu amendamentul pe perioada mandatului.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâțu Laur-multumesc frumos. înainte de a vota amendamentul, o ultimă intervenție a domnului primar.

Domnul Primar Cosmin Necula-stimate domnule viceprimar, stimate doamnelor și domnilor consilieri, domnule viceprimar, problema mea nu este durata, problema mea e să se facă licitația o dată pentru totdeauna, nu cu povestea cu închirierea. Asta e, așa, o mică șuntare a legii, e așa o chestiune interpretabilă. Repet, îmi dau seama că deranjez, îmi dau seama că supăr, dar trebuie pusă o dată ordine. Trebuie așezate lucrurile într-o stare de normalitate. Și dacă dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, stabiliți 2 ani, n-am niciun fel de problemă. Dar, important e să se facă licitații, să participe toată lumea. Nu unii favorizați se descurcă și-s mai iuți de picior, sau au locul ocupat de mult, că știu ei de ce. Aici e problema.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -mă scuzați, ce vreți să spuneți, că sunt persoane acolo care, juridice, care stau ilegal pe suprafața parcului? Că tot încercați să o ocoliți așa. Deci, ce se întâmplă practic, la nivel juridic acolo, de nu putem să punem ordine fără a ampalsa încă 26 de suprafețe și de construcții?

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâțu Laur-nu sunt alte, sunt în total. Domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supunem la vot.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-care este situația juridică?

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâțu Laur-supunem la vot amendamentul domnului Viceprimar Scripăț.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-care este situația juridică a actualelor construcții?

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâțu Laur-domnul Ghingheș...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-din Parcul Cancicov? Am întrebat asta și prin interpelare depusă la registratura Primăriei. încă n-am primit răspuns.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâțu Laur-o să primiți răspuns, atunci probabil.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-dar totuși, domnul primar a ridicat astăzi această problemă. Și tot vine cu acest argument. Ne explicați și nouă care este statutul juridic acelor construcții de astăzi? Și ați luat măsuri în acest sens?

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâțu Laur-dacă tot ați făcut, o să primiți scris.

Domnul Consilier Ghinehes Cristian-nu scris, domnule, pentru că vorbim acum de o problemă și un moment pentru aprobarea acestui proiect. Și ar mai fi o chestiune. Sunt cetățeni prezenți astăzi aici, unii dintre ei au fost menționați că fac propagandă politică sau lucruri de genul ăsta. Le dăm și lor cuvântul sau?...

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-procedural. nu.

Domnul Consilier Ghinehes Cristian-procedural nu, dar practic?

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-ce?

Domnul Consilier Ghinehes Cristian-practic?

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-nici practic, știți de ce? Pentru că trebuie să îndeplinească, știți foarte bine...

Domnul Consilier Ghinehes Cristian-îndeplinească ce?

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-dumneavoastră ar trebui să vă schimbați numele din Ghingheș, în Botomei. Pentru că și el a făcut o sută de mii de reclamații, sute de mii de dosare. Văd că o luați pe urmele lui.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-trăiti într-o realitate paralelă, în care încercați să vă convingeți că acest proiect este acceptat de cetățeni.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-domnule Ghingheș, domnule Ghingheș, mulțumim frumos.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-ceea ce este foarte trist și...

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-domnule viceprimar, dacă vreți să reformulați amendamentul.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-deci. domnule Primar, ați luat măsuri de clarificare a situației...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-domnule președinte, domnul Ghingheș a avut dreptul la cuvânt, da, nu înțeleg, acum îl interpelează pe domnul Viceprimar? Pe domnul Primar?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-nu. nu, pe domnul primar. Ați tot menționat acest lucru, vrem și noi să știm care este statutul juridic al actualelor construcții? Ați luat măsuri în acest sens?

Repet, din păcate mă simt nevoit să repet ca o moară stricată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Ghingheș, ați făcut o interpelare în scris, o să vi se răspundă.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-ne puteți explica, domnule Secretar Popovici, pe scurt?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-o să vi se răspundă, am spus, potrivit legii, la interpelări se răspunde în scris. Atât timp cât acolo sunt foarte multe poziții, fiecare cu poziția lui, cu reglementarea lui și cu specificul lui. Bun.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-dati-mi două exemple. Dați-mi două exemple.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-ce exemple să vă dau?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-de ce...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-am spus că o să vi se răspundă în scris. Punct.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-deci nu știți acum?

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-domnul viceprimar, vă rog.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-da. din experiența pe care o avem că, oricărei licitații urmează o contestație și se mai duce un termen de un an sau doi ani, dacă mai ajungi prin contencios administrativ sau dacă te mai judeci, fac următorul, deci, amendament final: „închirierea să fie pe doi ani cu posibilitatea de prelungire prin acte adiționale”.

Și atunci, avem timp să facem licitația. Doi ani e un termen care pentru un comerciant orientat își poate amortiza investiția și apoi, poate vechea administrație găsește de comun acord, prin act adițional, să prelungească această închiriere. Poftim?

Deci, închirierea pe un termen de doi ani, cu posibilități de prelungire prin act adițional. Mulțumesc, asta-i amendamentul.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-multumim și noi.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Supunem la vot amendamentul propus de domnul Viceprimar Constantin Scripăț.

Cine este pentru ? împotrivă ?Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Ieșit din sală

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASELE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU      MĂDÂLIN-

X

NICOLAE

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

12

3

1

Cu 3 voturi împotrivă, o abținere și cu 12 voturi pentru, amendamentul domnului Scripăț nu a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâțu Laur-rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Supunem la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru ? împotrivă ?Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Ieșit din sală

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PĂRÂ1ANU      MÂDÂLIN-

X

NICOLAE

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANEEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

12

3

1

Cu 12 voturi pentru, cu 3 voturi împotrivă și o abținere proiectul nu a fost adoptat.

Domnul Ghingheș!

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-multumim Mișcării Populare pentru conștiință.

Domnul Primar Cosmin Necula-eu vă mulțumesc tuturor, doamnelor și domnilor consilieri locali, pentru votul dumneavoastră. Eu consider că asta este masa normală de discuție în consiliul local, nu înjurăturile și scuipăturile pe care le faci în mediul virtual, într-un fel sau altul. Mă bucur că s-a purtat această discuție, eu mi-am făcut datoria.

26. Se trece la punctul 24 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Șova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula-multumesc. domnule președinte de ședință. Vin în fața dumneavoastră cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate și raportul(Direcției Juridice și Administrație Locală) la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administrator Public, Director Adjunct-Structura Organizatorică-Arhitect Șef și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Domnul Zaharia Nicolae prezintă raportul Societății de Servicii Publice Municipale SA, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt, vă rog? Dacă nu, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Supunem la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Cu 16 voturi pentru a fost adoptat de hotărâre.

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Ieșit din sală

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUC A

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU      MÂDÂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

27. Se trece la punctul 25 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Vîceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrarea către Clubul Sportiv Municipal Bacău a spațiului în suprafață de

 • 65,83 mp situat în imobilul PT nr. 20, din Bacău, str. Aleea Proiectantului Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos- proiectul de hotărâre privind darea în administrarea către Clubul Sportiv Municipal Bacău a spațiului în suprafață de

 • 65,83 mp situat în imobilul PT nr. 20, din Bacău, str. Aleea Proiectantului.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici, prezintă avizul de legalitate și raportul (Direcției Juridice și Administrație Locală) la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Director Adjunct-Structura Organizatorică-Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - Discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu se trece la procedura de vot secret.

în timp ce se desfășoară procedura de vot secret, mergem mai departe.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind darea în administrarea către Clubul Sportiv Municipal Bacău a spațiului în suprafață de

 • 65,83 mp situat în imobilul PT nr. 20, din Bacău, str. Aleea Proiectantului Inițiator - ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMARUL MUN. BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-15

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. Se aprobă darea în administrare către Clubul Sportiv Municipal Bacău a spațiului în suprafață utilă de 65,83 mp situat în imobilul PT nr. 20, din Bacău, str. Aleea Proiectantului, având numărul cadastral 13949 și este înscris în Cartea Funciară nr. 39487, delimitat conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri, pe o perioadă de 8 ani, în vederea desfășurării activității de pregătire a secțiilor de haltere. S-a adontat

  15

  0

  0

  2.

  ART. 2. Se aprobă Contractul de Administrare, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  3.

  ART. 3. Predarea-primirea imobilului, ce aparține domeniului public al municipiului Bacău, se va face pe bază de proces -verbal ce va fi anexă la contractul de administrare.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  4.

  ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin Arhitectul Șef -Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  5.

  ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef -Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului și Clubului Sportiv Municipal Bacău.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  6.

  ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității

  S-a adoptat

  15

  0

  0

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-vă cer acordul, domnul Pârâianu, deci noi am făcut buletinele de vot pentru următoarele proiecte de hotărâre în două variante, individual sau comun. Avem 5 transmiteri de drept de concesiune. Le punem pe același buletin, da?

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-atunci vom lua avizele pentru proiectele numărul 26,27,28,29,30 și 31.

Proictele de hotărâre:

 • 28. Proiect de hotărâre nr. 26 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 20173/09.06.1998 de la dl. Pașcu Doru, la d-na Pascu Ana-Maria

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 29. Proiect de hotărâre nr. 27 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68717/05.03.2018 de la d-na Galinescu Niculina-Maria, la dl. Olteanu Vlad-Constantin, prin mandatar Olteanu Constantin Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 30. Proiect de hotărâre nr. 28 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 11048/28.03.2005 de la dl. Mazilu Costică, la dl. Chitic Ioan, căsătorit cu Chitic Olimpia

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 31. Proiect de hotărâre nr. 29 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7312/09.03.2001 de la S.C. GAMMA S.R.L., la d-na Chircu Natașa

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 32. Proiect de hotărâre nr. 30 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 19873/05.08.1997, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 31545/21.09.2001 de la BANCPOST S.A., la S.C. IMO PROPERTYINVESTMENTS BUCUREȘTI S.A.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 33. Proiect de hotărâre nr. 31 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69399/31.10.2013 de la d-nii Tcaciuc Aurel si Tcaciuc Monica, la d-nii Achiței Cătălin-Ionuț si Achiței Ramona-Daniela Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-rog domnii consilieri, președinții de comisie să dea avizele.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici. prezintă avizele de legalitate și rapoartele (Direcției Juridice și Administrație Locală) la proiectele de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Arhitectul Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Pentru proiectele numărul 29 și 30 există rapoartele scrise ale Comisiei de specialitate nr. 3, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - am o rugăminte, domnul Irofte...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Irofte, vă rog frumos, ieșiți afară și vă certați.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-Discutii asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectele de hotărâre nr.26-31:

 • 1. Consilieri prezenți-15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-14

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUM

  IAR VOT1

  ORI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre orivind    transmiterea dreotului de

  concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 20173/09.06.1998 de la dl. Pașcu Doru, la d-na Pascu Ana-Maria

  Inițiator -   DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

  MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  2.

  Proiect de hotărâre orivind     transmiterea dreotului de

  concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68717/05.03.2018 de la d-na Galinescu Niculina-Maria, la dl. Olteanu Vlad-Constantin, prin mandatar Olteanu Constantin Inițiator -   DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

  MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  3.

  Proiect de hotărâre orivind     transmiterea dreotului de

  concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 11048/28.03.2005 de la dl. Mazilu Costică, la dl. Chitic Ioan, căsătorit cu Chitic Olimpia

  Inițiator -   DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

  MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  4.

  Proiect de hotărâre orivind     transmiterea dreotului de

  concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7312/09.03.2001 de la S.C. GAMMA S.R.L., la d-na Chircu Natașa

  Inițiator -   DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

  MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  5.

  Proiect de hotărâre orivind transmiterea dreotului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 19873/05.08.1997, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 31545/21.09.2001 de la BANCPOST S.A., la S.C. IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREȘTI S.A.

  Inițiator -   DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

  MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  6.

  Proiect de hotărâre orivind     transmiterea dreotului de

  concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69399/31.10.2013 de la d-nii Tcaciuc Aurel si Tcaciuc Monica, la d-nii Achiței Cătălin-Ionuț si Achiței Ramona-Daniela

  Inițiator -   DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

  MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  14

  0

  0

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-acum vom trece la votarea celor două P.U.D.-uri.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-vă rog frumos să treceți la locuri, să putem proceda, domnul Crețu, domnul Crețu, vă rog frumos, luați loc în sală. Domnul Scripăț cred că a plecat.

Domnul Dănilă, luați buletinele de vot pentru proiecte și predați-le. Haideți, vă rog frumos, domnilor consilieri, mai avem un sfert de oră. Domnul Mădălin, haideți vă rog frumos, mai avem 10 minute. Haideți să terminăm ședința. Haideți, haideți, domnul Fechet, nu-1 mai țineți de vorbă pe domnul Stan, vă rog frumos, îndepliniți-vă atribuțiunile de vot. Haideți, domnule Irofte, domnul Ghingheș.

Vă rog să se consemneze că domnul Scripăț lipsește, a plecat. Mai aveți pe ordinea de zi două proiecte, care constau în planuri urbanistice. Sunteți de acord să le punem împreună?

Domnule Ghingheș, sunteți de acord? Să vă dăm buletinele împreună?

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-am o întrebare, mai este vreun consilier care nu și-a exercitat dreptul de vot?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Scripăț a fugit. Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-rămân 14, am 14 buletine. Domnul Consilier Ghingheș Cristian-da. sunt de acord, ca să răspund, dar aș vrea să se menționeze că votez împotrivă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-multumesc mult. Deci, doamnă treceți, atâția sunt prezenți, atâția au votat. Procedăm să luăm avizele, să se facă....

34. și 35, Se trece la punctele 32 si 33 ale ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta expunerile de motive la ambele proiecte:

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 24 D, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: S.C. SIMBAINVEST S.R.L., din Mun. Bacau, jud. Bacau Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE CU SPATII DE COMERT/SERVICH, STR. COSTACHE NEGRI, NR. 31, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. RUD CONSTRUCT GROUP S.R.L., din Loc. Saucesti, jud. Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Stefan-Daniel Dragos-multumesc. domnule președinte. Stimați colegi, avem la Proiectul 32 un P.U.D., CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, STR. ȘTEFAN CEL MARE, BENEFICIAR: S.C. SIMBAINVEST S.R.L și la punctul 33, CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE CU SPATII DE COMERT/SERVICH, STR. COSTACHE NEGRI, NR. 31.

V-aș ruga, având în vedere că sunt doi investitori importanți, să dăm un vot favorabil. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici. prezintă avizele de legalitate și rapoartele(Direcției Juridice și Administrație Locală) la proiectele de hotărâre 32 și 33, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Arhitect Șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiei de specialitate nr. 2 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabil pentru proiectul 32 și nefavorabil pentru proiectul 33.

Se prezintă rapoartele comisiei de specialitate nr. 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-discutii asupra proiectelor de hotărâre, dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret pentru ambele. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-vreau să fac referire că ați avut la mapă:

 • a) Raportul Camerei de Conturi Nr.476/1/17.04.2018, înregistrată la Consiliul Local Bacău cu nr.65172/19.04.2018

 • b) Raportul Camerei de Conturi Nr.489/1/19.04.2018, înregistrată la Consiliu Local Bacău cu nr.65171/19.04.2018

 • c) Raportul Camerei de Conturi Nr.487/1/19.04.2018, înregistrată la Consiliul Local Bacău cu nr.65173/19.04.2018

Domnul Crețu, domnul Irofte, domnul Fechet, vă rugăm poftiți la vot. Nu vreau să vă pierdeți buletinele, asta e problema.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER,

STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 24 D, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. SIMBAINVEST S.R.L., din Mun. Bacau, jud. Bacau Inițiator. PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU- COSMIN NECULA

 • 1. Consilieri prezenți-14

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-14

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 24 D, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. SIMBA INVEST S.R.L., din Mun. Bacau, jud. Bacau. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 18 luni de la data aprobării hotărârii.

  S-a adoDtat

  13

  1

  0

  2.

  (2) Prevederi ale P.U.D.:

  • - Imobil locuințe colective cu spatii comerciale la parter P + 9;

  • - H maxim atic = 30,10 m;

  • - P.O.T. maxim = 40 % ; P.O.T. propus = 24,13 %;

  • - C.U.T. maxim = 4,4; C.U.T. propus = 2,41;

  • - Suprafața de teren proprietate = 2.198,00 m.p. ; Arie construita - 530,25 m.p. ; Arie construita desfasurata = 5.302,50 m.p.;

  • - Retragere fata de aliniament (fata de aleea de acces carosabila spre strada Ștefan cel Mare) = 15,60 m;

  • - Retrageri fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei: fata de latura de Est - 12,70 m, fata de latura de Vest = 2,25 m (fata de cel mai apropiat colt vestic) si fata de latura de Nord = 12,60 m.

  S-a adoDtat

  13

  1

  0

  3.

  ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

  S-a adoptat

  13

  1

  0

ni

4.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism

S-a adoptat

13

1

0

5.

ART. 4 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

S-a adoptat

13

1

0

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE CU SPATE DE COMERȚ/ SERVICE, STR. COSTACHE NEGRI, NR. 31, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. RUD CONSTRUCT GROUP S.R.L., din Loc. Saucesti, jud. Bacau

Inițiator- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU- COSMIN NECULA

 • 1. Consilieri prezenți-14

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-14

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTUJ

  EU

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE SPATE DE COMERT/SERVICE, STR. COSTACHE NEGRI, NR. 31, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. RUD CONSTRUCT GROUP S.R.L., din loc. Saucesti, jud. Bacau. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 18 luni de la data aprobării hotărârii.

  Nu s-a adoptat

  5

  7

  2

  2.

  (2) Prevederi ale P.U.D.:

  • - Clădire locuințe cu spatii de comert/servicii P + 4E;

  • - H maxim atic = 19,00 m;

  • - P.O.T. maxim = 40 % ;

  • - C.U.T. maxim = 2,5 ;

  • - Suprafața teren proprietate = 401,00 m.p. ; Arie construita = 160,40 m.p. ; Arie construita desfasurata = 990,00 m.p.;

  • - Retragere fata de aliniament (pe latura nordica) = 4,00 m;

  • - Retrageri fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei: fata de latura de Est = 2,00 m, fata de latura de Vest = 0,60 m si fata de latura de Sud = 0,60 m.

  Nu s-a adoutat

  5

  7

  2

  3.

  ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau

  Nu s-a adontat

  5

  7

  2

  4.

  ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata S.C. RUD CONSTRUCT    GROUP S.R.L., d-lui Primar al

  Municipiului Bacau, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism. Nu s-a adontat

  5

  7

  2

  5.

  ART. 4 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  Nu s-a adontat

  5

  7

  2

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâțu Laur - ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumim.

Rezultatul de la voturile secrete au fost citite, pentru unele proiecte, ulterior finalizării proiectelor respective. Acestea au fost inserate imediat la punctele cărora aparțin pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere ia parcurgerea procesului verbal.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU,

ȘOVA-GÂȚU LAUR              NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit: Mariana TebdcJ, Nicoleta Matei, Adomnîcăi Maria Ds.I-A-2/Ex.l