Proces verbal din 22.05.2018

Proces verbal - Ședința ordinară a CLB din data de 22 mai 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65234 din 25.05.2018

încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 22.05.2018.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș-vă rog să ne ridicăm în picioare pentru intonarea Imnului de Stat.

Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția 1209 din 16.05.2018 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

In sală sunt prezenți un număr de 16 de consilieri, ședința putându-și începe lucrările. Lipsesc: doamna Consilier Lazăr Doina- Emanuela (concediu de odihnă), domnul consilier Fechet Mircea (care a venit ulterior), domnul Viceprimar Scripăț.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 18.05.2018. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Nr. cr

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

Centru

(MPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

x

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 18.05.2018 a fost aprobat.

Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - mulțumesc domnule președinte de ședință. Invitații de astăzi sunt următorii: Dl.POPA VALERIU, DL.VICTOR BLĂNUȚĂ, D-ra ALINA PATRICIU, DL. NECULAITERENTE, DL TULUC ADRIAN-CLAUDIU, Dl. BAL AN MARIUS, DL LUPU NECULAI, DL. STROE MIRCEA, DL. APOSTU ALEXANDRU, DL. TANASE ROMEO IULIAN, D-na FURDUI MARIANA, DL. CLAUDIU C-TIN AMBROZIE, D-na CÂRLAN LUMINIȚA, DL. BACIU BOGDAN CONSTANTIN, DL. ADRIAN RASPOPA, D-na Arhitect LILIANA BÂRGU, Dl.Arhitect RADU ȘERBĂNESCU, DLPAVĂL FLORIN, D-na BRAȘOVEANU ANCUȚA ELENA,        DL LIDIA VÎRLAN, Dl.STANCIU IONUȚ,

Dl.GRĂDINARU COSTEL CRISTINEL,       DL.GRĂMADĂ GHEORGHE CRISTIAN și

Dl.BURICATU MUGUREL

Ordinea de zi a ședinței este:

 • 1.   Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Valeriu Popa.

Inițiator - DL STAN GABRIEL - CONSILIER LOCAL

 • 2.   Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Jicmon Ileana, care a împlinit vârsta de 100 de ani

Inițiator - DL.SCRIPĂȚ CONSTANTIN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2017, al Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 62/ 2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 5.   Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Artiștilor Naivi din România în vederea realizării în comun a manifestării ”Unitate prin cultură:Festivalul Național de Artă Naivă, expoziții și evenimente culturale în Bacău”, în perioada 25.05 - 15.06.2018.

Inițiator - DL.SCRIPĂȚ CONSTANTIN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 6.   Proiect de hotărâre privind modificarea destinației stabilita inițial in Contractul de Concesionare nr. 68781/28.04.2017, din “sediu firma” in “ spațiu prestări servicii - salon de coafura si alte activitati de înfrumusețare” Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 7.   Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Club Sportiv Adamas Bacău, în vederea realizării în comun a Concursului Internațional de Dans Sportiv “WDSF Bacau Dance Open - ediția a Il-a”, ce se va desfășura în perioada 01 - 03.06.2018 la “Centrul de Afaceri și Expoziții” Bacău

Inițiator - DL.SCRIPĂȚ CONSTANTIN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 8.   Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 22387/06.06.2006 de la S.C. GIANIN S.R.L., la d-na Bighiu Florina

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 9.   Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, în vederea realizării în comun a Crosului ”Ziua Olimpică”, ce se va desfășura în data de 1 iunie 2018 la Bacău. Inițiator - DL.SCRIPĂȚ CONSTANTIN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 10.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 29062/18.09.2003 de la S.C. HIPOCRAT S.R.L., la d-na Cârlan Luminița, căsătorită cu Cârlan Eugen-Dan

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 11.  Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 312/ 06.09.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE CU SPATII DE COMERT/SER VICII, STR. COSTACHE NEGRI, NR. 31, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: S.C. RUD CONSTRUCT GROUP S.R.L., din Loc. Saucesti, jud. Bacau

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 13.  Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Ordinul Arhitecților din România - Filiala Teritorială Bacău - Neamț și Asociația Club Sportiv Rally Spirit, în vederea realizării în comun a unor evenimente ce vor avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău.

Inițiator - DL.SCRIPĂȚ CONSTANTIN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE STEH. + P +7 E + 8R SI IMOBIL SPATII COMERCIALE P + 2E, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 32 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata.

BENEFICIAR: S.C. ARENA RESIDENCE S.R.L., din Mun. Bacau

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de selecție a candidaților pentru funcțiile de Directori Executivi ( Director General, Director Comercial, Director Financiar, Director Tehnic) la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, în conformitate cu legislația privind guvemanța corporativă. Inițiator - DL.SCRIPĂȚ CONSTANTIN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru introducerea in intravilanul Municipiului Bacau a suprafeței de 417,00 m.p. teren situat in extravilanul localității, str. Lupeni, pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata si schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 400,00 m.p. teren.

BENEFICIARI: BRAȘOVEANU ANCUȚA-ELENA, din Jud. Bacau Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 17.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 160/27.04.2018 privind aprobarea de principiu a modificării prețurilor locale pentru serviciul de alimentare centralizată cu energie termică fumizat/prestat utilizatorilor casnici (populației) și utilizatorilor noncasnici, a prețului local pentru populație, precum și pentru aprobarea subvenției unitare și îndreptarea unor erori materiale strecurate în textul acesteia.

Inițiator - DL.SCRIPĂȚ CONSTANTIN - VICEPRIMAR AL MUN.

BACĂU

 • 18.  Proiect de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacau în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2017. Inițiator - DL.SCRIPĂȚ CONSTANTIN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 19.  Proiect de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2017.

Inițiator - DL.SCRIPĂȚ CONSTANTIN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 20.  Proiect de hotărâre privind plata cotizației de membru a municipiului Bacău către Asociația Administratorilor de Piețe din România pentru anul 2018.

Inițiator - DL.SCRIPĂȚ CONSTANTIN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 21.  Proiect de hotărâre privind închirierea a patru spații aflate în incinta halei Pieței Centrale, din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Inițiator - DL.SCRIPĂȚ CONSTANTIN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru investiția ”Retehnologizarea centralelor termice aferente SACET Bacau prin instalarea de echipamente transferate far a plata - CT 1 Parc, CT Grup Școlar „Anghel Saligny”, CT Prefectura, CT 2 Miorița, CT 3 Miorița.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii d-lui Stanciu lonuț de extindere a spațiului de locuit

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investiții „Amenajare si schimbare destinație parțiala la corpul de clădire C2 cu destinație ateliere de instruire practica si laborator alimentație la Colegiul Grigore Antipa, municipiul Bacau”.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 25.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al

municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău str. 9 Mai Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 27.  Proiect de hotărâre privind alipirea a trei terenuri în suprafață totală de 25.610 mp situate în Bacău, strada Banu Mărăcine, nr. 2

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 28.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 157/2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 29.  Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a lotului de teren în suprafață de 4,00 m.p. situat în intravilanul municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău - beneficiari-GRĂDINARU COSTEL-CRISTINEL, GRĂDINARU GEANINA, GRĂMADĂ GHEORGHE-CRISTIAN.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 30.  Proiect de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile IUNIE 2018 - IULIE 2018.

Inițiator - DL.SCRIPĂȚ CONSTANTIN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

31.  Diverse.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-sunt observații la ordinea de zi prezentată? Nu sunt astfel de observații. Având în vedere că a sosit si domnul consilier Fechet Mircea, avem 17 consilieri, astfel încât supun la vot ordinea de zi.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. cr

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CRE1

■'U CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂN

[LĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru ordinea de zi a fost aprobată.

întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi.

îl rog pe domnul Irofte, ca fiind decan, să anunțe.

Domnul Consilier Irofte Dumitru-la Proiectul nr.19 sunt incompatibil din cauză că sunt în A.G.A. la Societatea de Servicii Publice.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-mai ziceți o dată, că n-am înțeles.

Domnul Consilier Irofte Dumitru-sunt în A.G.A.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dar unde?

Domnul Consilier Irofte Dumitru-la Proiectul 19.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dar, care-i A.G.A.?

Domnul Consilier Irofte Dumitru-Societatea de Servicii Publice.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-asa ziceți, bun.

Domnul Consilier Irofte Dumitru-proiectul 19, am zis.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-ziceti, domnul Gherasim.

Domnul Consilier Gherasim Constantin-în aceeași situație, tot la Proiectul 19, sunt în A.G.A. la Societatea de Servicii Publice.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-am înțeles. Și domnul Crețu?

Domnul Crețu Cătălin-Bogdan-la Proiectul nr. 13 sunt membru al Ordinului Arhitecților din România, Filiala Teritorială Bacău-Neamț.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-am înțeles. Domnul Bîrzu.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie-da, fiind membru în A.G.A. la S.C.Thermoenergy, ea are vreo patru puncte, am găsit eu, 15, 17, 19. La acestea nu pot să votez și să particip la discuții.

9

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi ați spus numai trei.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie-păt haideți să le mai căutăm o dată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-ati spus 15,17, 19. Care-s alea patru?

Domnul Consilier Bîrzu Ilie-deci. 15, 17, 18, nu, 19 nu-i, 20, 20 nu-i, că astea-s investiții SACET 20 și 22 nu. Deci astea trei.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci trei până la urmă. Care sunt? 15, 17,

 • 18. Vă mulțumesc mult. Mai sunt cazuri?

Dacă nu mai sunt cazuri, dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, conform listei care v-a fost transmisă. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. cr

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi exprimate a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflat în discuție pentru ședința din 22.05.2018.

 • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Consilier Stan Gabriel pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Valeriu Popa.

Inițiator - DL STAN GABRIEL - CONSILIER LOCAL

Domnul Consilier Stan Gabriel - bună ziua, stimați colegi și invitați. Prin acest proiect de hotărâre vă propun acordarea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Bacău domnului Profesor Universitar Doctor Valeriu Popa.

în expunerea de motive am prezentat un minimum necesar pentru acordarea acestui titlu. Eu consider că personalitatea multiplă a domnului profesor, profilul moral, intelectual și profesional, îl recomandă pentru acordarea acestui titlu. Alături de domnia sa în sală sunt prietenii și colegii mei care mi-au propus să pornesc această inițiativă. Este vorba de domnul profesor Neculai Terente și domnul Profesor Universitar Doctor Victor Blănuță, fost rector al Universități Vasile Alecsandri din Bacău. Sigur că, nu știu dacă mai era nevoie, dar eu am făcut asta, poate nu întâmplător, expunerea de motive este însoțită de C.V.-ul profesional al domnului Profesor Valeriu Popa și de trei recomandări. Una din partea domnului Rector Blănuță, una din partea domnului academician și profesor universitar Miron și una din Japonia, din partea unui profesor universitar din Japonia cu care domnul Profesor Valeriu Popa a fost în legătură.

în acest context, vă supun atenției întregul material depus la secretariatul consiliului local, cu speranța și cu dorința explicită și cu bucuria acestui moment special.

îi ofer cuvântul, cu acordul domnului secretar, domnului Profesor Victor Blănuță, fost rector al Universității Vasile Alecsandri din Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-rog frumos să-i înmânați un microfon.

Domnul Profesor Victor Blănuță-onorat prezidiu, domnilor consilieri, este o mare onoare pentru mine să mă pot adresa dumneavoastră și să-l prezint pe scurt pe domnul Profesor Universitar Doctor Valeriu Popa, colegul și prietenul nostru.

Dacă ar fi să-l caracterizez pe domnul profesor, aș spune următorul lucru, este un profesor cu o valoare profesională excepțională și o să argumentez foarte pe scurt acest lucru. Este un om de o modestie rar întâlnită în această perioadă și de o cinste și o corectitudine exemplară. Câteva cuvinte despre fiecare.

în primul rând, domnul profesor Popa este cunoscut în întreaga lume, chiar discutam la început că singurul continent în care domnia sa nu a publicat nici o lucrare este Australia, de fapt am impresia că mai este și Oceania. în rest, toate continentele au lucrări prezentate de domnul profesor Popa, este unul dintre cei mai mari matematicieni români actuali și dacă v-aș spune numai impresionantul număr de lucrări de peste 450, dintre care mai mult de jumătate sunt în străinătate și nu în reviste așa, de popularitate, sunt în așa numitele reviste cotate ISI, care sunt reviste cunoscute pe plan internațional și pe plan mondial. De altfel, prin activitatea științifică desfășurată de domnul Popa, eu cred că, Universitatea Bacău și Bacăul au avut foarte mult de câștigat. Este cunoscut pe toate meridianele lumii. Domnul Profesor Popa este în același timp și un profesor de excepție, este un profesor care a creat multe generații de profesori. S-a ocupat în mod special de metodica predării matematice, scriind numeroase articole în acest domeniu. Vreau să afirm, cu toate că ar părea exagerat pentru unii, părerea mea, și nu numai a mea, ci a multor matematicieni din țară și din afara granițelor țării, că dacă domnul profesor Popa ar fi activat într-un centru mare universitar : Iași, Cluj sau București, domnia sa merita de mult să devină membru titular al Academiei Române, așa, unde erau și alte posibilități de documentare și alte posibilități de alt gen. Aș vrea să vă spun că domnul profesor Popa este foarte apreciat de studenți, de foștii studenți, el a creat o întreagă generație de profesori, de fapt marea majoritate a profesorilor din Bacău, de matematică, sunt absolvenții universității, institutul pedagogic și apoi a universității noastre. Spuneam, de asemenea, că domnul profesor Popa este de o modestie rar întâlnită. V-aș da un singur exemplu, ca să înțelegeți mai clar acest lucru. Domnia sa a fost premiat de Academia Română pentru lucrările sale, în anumite domenii din matematică și nimeni dintre noi nu a știut, deci nu a anunțat pe nimeni pentru că primește acest premiu. Abia după vreo câteva săptămâni, fiind la Iași m-am întâlnit cu academicianul Radu Miron care mi-a spus, m-a întrebat, cum l-am sărbătorit, ce-am făcut, cum l-am felicitat și sărbătorit pe acesta. Și a fost foarte mirat că domnul profesor Popa nu a spus nimic despre acest lucru. De altfel, domnul profesor Popa niciodată nu face caz de ceea ce a realizat. Realizările lui sunt într-adevăr excepționale pe plan științific și pe plan didactic. Spuneam, de asemenea, că dumneavoastră îl cunoașteți foarte puțin. Nu numai că dumneavoastră aveți și alte preocupări și vă ocupați de alte probleme ci și pentru faptul că Domnia sa este un om atât de modest încât foarte puțină lume în afară de profesorii de matematică cunosc activitatea Domniei sale.

In sfârșit, spuneam că este de o cinste și corectitudine deosebită. Domnul profesor, este, niciodată, deși el este cunoscut, a fost cunoscut ca un profesor foarte sever, de altfel foarte mulți au fost și corigenți și repetenți la Domnia sa, totuși aș vrea să vă spun că nimeni nu s-a plâns că este, vă rog să-mi permiteți să stau jos pentru că..nimeni nu s-a plâns vreodată că nu a fost apreciat la justa valoare sau a fost, că cineva a fost protejat. De altfel, domnul Popa este cunoscut printre cei care nu primesc pile. Deci, la dumnealui niciodată nu s-a pus problema să pună cineva vreo pilă, vreun cuvânt bun.

N-aș vrea să lungesc, că eu știu că discursurile scurte sunt cele mai apreciate, de aceea aș vrea să spun că sunt întru-totul de acord cu acordarea acestui titlu de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău și Bacăul se poate mândri cu un asemenea om. Vă mulțumesc. Aplauze.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - Discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-vă rog frumos, începeți procedura de vot secret, deplasați-vă la domnul Dănilă, preluați buletinele, votați potrivit voinței și conștiinței dumneavoastră.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-domnul președinte, pot să anunț rezultatul votului ?

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur-rog.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Valeriu Popa.

Inițiator - DL STAN GABRIEL - CONSILIER LOCAL

1. Consilieri prezenți-17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-17

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1 - Se conferă „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului Valeriu Popa.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  Art. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  3.

  Art. 3 - Titlul, Diploma și Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  4.

  Art. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule profesor, vă rugăm frumos, având în vedere că proiectul a fost adoptat, să luați cuvântul și să ne spuneți câteva cuvinte, înmânați-i microfonul domnului profesor.

Domnul Viceprimar Ștefan-Daniel Dragoș îi înmânează domnului profesor titlul și diploma de Cetățean de Onoare și Cheia Municipiului Bacău.

Aplauze.

Domnul Profesor Valeriu Popa-vă supărați dacă mă așez jos?

O să încerc să citesc ce am scris, pentru că am prea mari emoții ca să vorbesc.

Pe 26 august 1967, Rectorul Institutului Pedagogic din Bacău, profesorul Hasan și Prorectorul de la acea vreme, venind la Bicaz unde eram profesor de liceu, mi-au propus să fiu cadru didactic la acest institut din Bacău. Așa am ajuns la Bacău, unde apoi, împreună cu ceilalți colegi din institut și apoi din universitate, am muncit, contribuit la formarea mai multor generații de profesori, subingineri și ingineri, care la rândul lor au contribuit la dezvoltarea orașului Bacău, județului Bacău și chiar țării.

în afară de activitatea de la catedră, am început să mă interesez de multe rezultate ale matematicienilor români, care au apărut în perioada cât am fost profesor de liceu. Astfel, am descoperit o lucrare din 1961 a profesorului Solomon Marcus, băcăuan de baștină, ulterior și Cetățean de Onoare al Bacăului, lucrare care mi s-a părut foarte interesantă și căreia, în decursul timpului, i-am dat mai multe generalizări.

De asemenea, am descoperit unele lucrări ale matematicienilor români din Cluj privind Teoria punctelor fixe și am început să le studiez aceste proprietăți, probleme interesante, care în anul 2004, fiind premiat de Academia Română pentru lucrări din acest domeniu. Și așa combinând activitatea din clasă cu cea științifică, a trecut an după an, cu satisfacții atât din partea foștilor absolvenți cât și după publicarea a peste 400 de articole în revistele naționale și internaționale, în fiecare dintre ele scriind la margine, Universitatea de Stat din Bacău.

O surpriză plăcută mi-a făcut profesorul Neculai Terente de la Liceul Economic, fost absolvent tot al universității noastre, care de curând m-a anunțat că s-a propus să fiu numit Cetățean de Onoare al orașului Bacău, cu o recomandare, ca să recomande așa: „ca recomandare a recunoașterii activității mele în cei 51 de ani, de când am venit în Bacău”. Așa mi-am găsit eu Bacăul.

Pentru această onoare care mi s-a făcut, mulțumesc celor care au strâns documentele necesare, Comisiei de Cultură a Consiliului Local și dumneavoastră tuturor, consiliului local, care prin mine ați apreciat munca Universității din Bacău, a Departamentului de matematică si informatică a Facultății de Stiinte a Universității.

3                                                                       3                 3            3                                            3

Mulțumesc celor trei persoane care au dat scrisorile de recomandare, colegului meu Victor Blănută, Profesorului Academician Radu Miron si matematicianului Takashi Noiri cu care lucrez de treizeci si ceva de ani. Mulțumesc, de asemenea foștilor mei colegi de catedră și prezenților membri ai Departamentului de Matematică- Informatică, care mă acceptă și acum ca un coleg al lor, păstrându-mi un loc în unul din cabinetele lor. De asemenea, și nu în ultimul rând, mulțumesc membrilor familiei mele, soției mele profesoara Maria Popa, care a fost și este, după 56 de ani împreună, alături la ușor și la greu și care mi-a asigurat timpul necesar pentru rezultatele mele.

Aplauze.

Domnul Viceprimar Ștefan-Daniel Dragoș-multumim.

Domnul profesor Valeriu Popa-și eu vă mulțumesc.

2, Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Jicmon Ileana, care a împlinit vârsta de 100 de ani

Inițiator - DL.SCRIPĂȚ CONSTANTIN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan-Daniel Dragoș-da, mulțumesc domnule Președinte.

La proiectul numărul 2 avem un proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Jicmon Ileana, care a împlinit venerabila vârstă de 100 de ani. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - Discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret.

Rog doamnele consilieri și domnii consilieri, la vot, vă rog.

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca- am rezultatul votului la Proiectul nr.2. Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur-rog, doamna consilier.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Jicmon Ileana, care a împlinit vârsta de 100 de ani

Inițiator-DL.SCRIPĂȚ CONSTANTIN- VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

1. Consilieri prezenți-17

2. Numărul consilierilor care au votat-17

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1. Se acordă un premiu în valoare de 5000 lei doamnei Jicmon Ileana din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani în data de 25.03.2018.

S-a adoptat

17

0

0

2.

ART. 2. Acordarea acestui premiu se face în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 296/2007.

S-a adoptat

17

0

0

3.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

S-a adoptat

17

0

0

4.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de

3 Asistență Socială Bacău, și doamnei Jicmon Ileana.

S-a adoptat

17

0

0

5.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat

17

0

0

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2017, al Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan-Daniel Dragoș-da. mulțumesc. Proiectul nr.3 este un proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2017. Ați avut materialul la mapă. Pentru mai multe detalii vă stau la dispoziție domnul Administrator Chindrus si domnișoara Vinerică. Mulțumesc.

>55       5

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-înainte de a da avizul de legalitate, vreau să vă spun că este ziua colegei dumneavoastră, doamna consilier Dinu, ocazie cu care îi spunem sincer „La mulți ani”, multă sănătate și mult succes!

Doamna consilier Dinu Ioana-Raluca- vă mulțumesc mult.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - Discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-mulțumesc. Iată, avem astăzi execuția bugetară finală pe anul 2017 și nu putem să nu observăm faptul că execuția bugetară, mai ales pe investiții, a fost la același nivel jalnic ca în 2016, chiar dacă administrația a avut la dispoziție posibilitatea de a-și construi propriul buget anul trecut.

Și aș dori să revin cu întrebarea către domnul administrator public, domnul Chindruș, când aveți de gând să implementați acel sistem public de urmărire a investițiilor planificate în buget, pentru că l-ați promis deja de câteva luni de zile și că am agreat împreună la această masă și inclusiv domnul primar, care văd că lipsește astăzi, să punem pe site-ul primăriei toate investițiile și cetățenii să le poată urmări, să se uite când strada respectivului cetățean intră în execuție, dacă a fost scoasă la licitație, dacă a fost bugetată, dacă mai are bani în buget și așa mai departe. E un lucru foarte important pentru că sunt zeci de milioane pe investiții, anul trecut au fost undeva la o sută de milioane pe investiții și execuția bugetară a fost, din păcate, deficitară din nou. Deci, aș dori să știu când aveți de gând să implementați acest sistem, pentru că se pare că cetățenii trebuie să pună presiune pe dumneavoastră, pe executiv, ca să vă faceți treaba. Deci sunt bani, cu care rămânem în buget, care nu se cheltuiesc. Și, pe de altă parte, veniți în fața cetățenilor și le spuneți că nu sunt bani pentru tot felul de lucruri. Mulțumesc frumos.

Domnul Administrator Public Chindruș Romică-multumesc pentru întrebare. După cum v-am spus acum vreo lună de zile sau o lună și jumătate, după ce se aprobă organigrama, o să postăm pe site-ul primăriei. Până atunci o să vă dăm ceva în draft, pentru că e foarte mult de lucru și nu prea sunt oameni care să lucreze la așa ceva.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-am înțeles, dar nu interesează pe mine ci-i interesează în general pe cetățeni să urmărească acest proces de execuție al investițiilor din buget. Știu că mi-ați dat răspunsul acesta atunci, dumneavoastră n-ați fost în stare să-mi spuneți când se va modifica organigrama, deci revin și cu această întrebare. Când se va întâmpla acest lucru? Pentru că se pare că o parte dintre lucrurile care nu se întâmplă în Primăria Bacău, depind de această nouă organigramă, ce ne este promisă de, iată, doi ani de zile.

Domnul Administrator Public Chindruș Romică-încă se lucrează la organigramă, organigrama este în proporție de 85-90%. Este o echipă care lucrează la această organigramă și cred, după părerea mea, într-o lună de zile va fi gata. E foarte complicat să faci o organigramă când nu ai delegat servicii la societate și sunt multe chestii, ne conformăm și o s-o facem ca atare.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-bun. mulțumim.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Ghingheș, ca să putem face organigrama, mai aveam nevoie de la Prefectură de o adresă în care să ni se specifice foarte clar numărul de personal. Această adresă a venit acum o săptămână, astfel încât suntem în măsură de acum încolo să punem organigrama în limitele stabilite de lege și mai ales de Instituția Prefectului. Vă mulțumim.

5                                                                             3

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur-mulțumim. Domnule secretar, supuneți la vot proiectul, vă rog.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 62/ 2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - avem câteva modificări, ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur -discuții asupra proiectului dacă sunt? Da, domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc. Domnule Viceprimar, putem ști unde se duc cele peste 2 milioane lei care vin pentru educație prin cote defalcate pe TVA? Adică care este destinația exactă a acestor fonduri?

Domnul Administrator Public Romică Chindruș - răspund eu. O să răspundă domnișoara Clementina Vinerică. Vă rog frumos, pe tehnic.

Domnișoara Clementina Vinerică-Șef Serviciu Financioar-Contabil - cheltuieli materiale, utilități la școli, pentru că a crescut prețul foarte mult la energie și nu mai aveam cu ce să mai acoperim. De aia am și...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - deci am putea aloca și niște bani pentru pază la școli?

Domnișoara Clementina Vinerică-Șef Serviciu Financioar-Contabil -majoritatea școlilor au pază asigurată, au sisteme de alarmă, au...da, dacă suma nu e atât de mare.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - pază și toate celelalte chestiuni care sunt necesare la școlile si liceele din ....

Domnul Administrator Public Romică Chindruș - vreau să fac o mențiune. Este greu să alocăm bani pentru pază, pentru că de abia putem să plătim utilitățile pentru că pe costul pe elev nu putem să plătim utilitățile . în primul și în primul rând trebuie să plătim utilitățile și energia termică care a fost consumată, unele școli nu și-au plătit consumul de energie termică pentru că nu și-au fundamentat bugetul ca atare și acesta este unul din motive la care am apelat la această rectificare ca să putem da banii la Thermoenergy.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - am înțeles. în cazul acesta nu putem totuși mări această finanțare pentru cheltuieli materiale din învățământ, pentru că dacă țineți bine minte, la aprobarea bugetului am propus o suplimentare a acestui buget pentru bunuri și servicii în școlile din Bacău și acum veniți în fața noastră și ne spuneți că abia reușim să acoperim cheltuielile cu întreținerea acestor școli. Totuși sunt nevoi... în școlile din municipiul Bacău, este nevoie de pază, de consumabile, de calculatoare, de tot felul de alte lucruri pentru care părinții sunt puși la plată. Haideți să mărim cu câteva milioane de lei și această finanțare pentru cheltuielile descentralizate din învățământ.

Domnul Administrator Public Romică Chindruș - stiti foarte bine, când am aprobat bugetul, am aprobat cu mai puțin 30 milioane de lei pentru că așa am primit banii de la IVG (Impozitul pe Venitul Garantat). în loc să primim 120 de milioane, am primit numai 90. Sperăm că la rectificarea din iulie, deci atunci este..., avem voie să facem, începând cu 1 iulie rectificare. Sperăm să primim banii și să punem si sumele astea care le-ati solicitat.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - sperăm. Mulțumim.

Domnul Administrator Public Romică Chindruș - doamne ajută.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - mulțumesc. Domnul secretar, supuneți la vot proiectul vă rog.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA-GÂTU LAUR

_2________________2____________________________________________________

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Artiștilor Naivi din România în vederea realizării în comun a manifestării ”Unitate prin cultură:Festivalul Național de Artă Naivă, expoziții și evenimente culturale în Bacău”, în perioada 25.05 - 15.06.2018.

Inițiator - DL.SCRIPĂȚ CONSTANTIN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - ați avut materialul la mapă și vă rog să-l votați în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur -discuții asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

1

Cu o abținere a domnului Ghingheș și 16 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea destinației stabilita inițial in Contractul de Concesionare nr. 68781/28.04.2017, din “sediu firma” in spațiu prestări servicii - salon de coafura si alte activitati de infrumusetare”

Inițiator - DL.STEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - ati avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitectul Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur -discuții asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret

Doamna consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea destinației stabilita inițial in Contractul de Concesionare nr. 68781/28.04.2017, din “sediu firma” in “ spațiu prestări servicii - salon de coafura si alte activitati de infrumusetare”

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr.crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  5.

  ART. 1 - (1) Se aprobă modificarea destinației stabilita pentru spațiul realizat pe terenul concesionat in baza Contractului de Concesionare nr. 68781/28.04.2017 Încheiat intre Municipiul Bacau si d-nii Apostu Alexandru si Apostu Larisa-Petrina si prevăzută la Art. 1, alin. (2), din “sediu firma” in “spațiu prestări servicii - salon de coafura si alte activitati de Înfrumusețare”.

  • (2)  Se aproba modificarea redeventei concesiunii prevăzută la Art. 5 din Contractul de Concesionare nr. 68781/28.04.2017, de la suma de 785 lei/an, la suma de 1.006 lei/an, indexata la nivelul anului fiscal 2018.

  • (3) Se aproba modificarea garanției de concesionare prevăzută la Art. 7 din Contractul de Concesionare nr. 68781/28.04.2017, de la suma de 785 lei, la suma de 1.006 lei.

  • (4) Celelalte prevederi ale Contractului de Concesionare nr. 68781/28.04.2017 sunt si raman in vigoare.

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  6.

  ART. 2 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze Actul Adițional la Contractul de Concesionare nr. 68781/28.04.2017.

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  7.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  8.

  ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarilor, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  9.

  ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-A ADOPTAT

  0

  0

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Club Sportiv Adamas Bacău, în vederea realizării în comun a Concursului Internațional de Dans Sportiv “WDSF Bacau Dance Open - ediția a II-a”, ce se va desfășura în perioada 01 - 03.06.2018 la “Centrul de Afaceri și Expoziții” Bacău Inițiator - DL.SCRIPĂȚ CONSTANTIN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - anunț faptul că domnul Miclăuș-consilier local, a plecat, părăsind sala. Acum sunteți numai 16 consilieri, astfel încât procedura de vot se va raporta la acest număr.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 4 favorabile, iar raportul comisiei de specialitate nr. 5 este nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur -discuții asupra proiectului. Dacă nu sunt, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

3

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

1

Cu o abținere a domnului Cristian Ghingheș și 15 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 22387/06.06.2006 de la S.C. GIANIN S.R.L., la d-na Bighiu Florina

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitectul Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur -discuții asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret. Domnul Dănilă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -domnul Dănilă, vă rog frumos să supravegheați asupra acestei proceduri.

Doamna consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 22387/06.06.2006 de la S.C. GIANIN S.R.L., la d-na Bighiu Florina

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

1. Consilieri prezenți -16

2. Numărul consilierilor care au votat -16

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 22387/06.06.2006 încheiat pentru suprafața de 25,68 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la S.C. GIANIN S.R.L., la d-na Bighiu Florina, din Bacau.

S-A ADOPTAT

15

1

0

2.

ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

S-A ADOPTAT

15

1

0

3.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

S-A ADOPTAT

15

1

0

4.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-nei Bighiu Florina, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

S-A ADOPTAT

15

1

0

5.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

S-A ADOPTAT

15

1

0

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi gi Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, în vederea realizării în comun a Crosului ”Ziua Olimpică”, ce se va desfășura în data de 1 iunie 2018 la Bacău. Inițiator - DL.SCRIPĂȚ CONSTANTIN - VICEPRIMARAL MUN. BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur -discuții asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ :

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

Cu 16 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 29062/18.09.2003 de la S.C. HIPOCRAT S.R.L., la d-na Cârlan Luminița, căsătorită cu Cârlan Eugen-Dan

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - ati avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitectul Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur -discuții asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 29062/18.09.2003 de la S.C. HIPOCRAT S.R.L., la d-na Cârlan Luminița, căsătorită cu Cârlan Eugen-Dan

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -16

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - (1) Rezoluția nr. 177/08.01.2018 pronunțata in ședința din data de 08.01.2018 de Oficiul National al Registrului Comerțului -Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bacau in Dosar nr. 532/05.01.2018, prin care se admite cererea de radiere a S.C. HIPOCRAT S .R.L., motivul radierii fiind lichidarea iar bunurile aflate in patrimoniul societății au revenit asociatului Ciuhodaru Madalina-Irina.

  (2) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 29062/18.09.2003 Încheiat pentru suprafața de 12,85 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la    d-na Ciuhodaru

  Madalina-Irina - fost administrator al S.C. HIPOCRAT S.R.L., la d-nii Cârlan Luminița, căsătorită cu Cârlan Eugen-Dan, din Bacau.

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Se Împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  0

  4.

  ART. 4 ~ Prezenta hotarare va fi comunicata d-lor Cârlan Luminița, Ciuhodaru Madalina-Irina, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  0

  5.

  ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  0

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 312/ 06.09.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău

Inițiator - DL’șTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - ati avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Poliția Locală a Municipiului Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur -discuții asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GI1INGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE CU SPATII DE COMERT/SER VICII, STR. COSTACHE NEGRI, NR. 31, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR: S.C. RUD CONSTRUCT GROUP S.R.L., din Loc. Saucesti, jud. Bacau

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - ati avut materialul la mapă. Pentru mai multe detalii vă stă la dispoziție doamna arhitect.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitectul Șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate nr.2 favorabil, iar raportul comisiei de specialitate nr. 5 nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur -discuții asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian dacă îmi permiteți, să se consemneze că votez împotrivă, în procesul verbal. Mulțumesc. Conform legii am dreptul să specific acest lucru.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - va apărea pe înregistrare oricum și pe procesul verbal.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU Întocmit pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE CU SPATII DE COMERT/SERVICII, STR. COSTACHE NEGRI, NR. 31, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR: S.C. RUD CONSTRUCT GROUP S.R.L., din Loc. Saucesti, jud. Bacau

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -16

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE BLOC   DE LOCUINȚE SPATII   DE

  COMERT/SERVICII, STR. COSTACHE NEGRI, NR. 31, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. RUD CONSTRUCT GROUP S.R.L., din loc. Saucesti, jud. Bacau. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 18 luni de la data aprobării hotărârii.

  (2} Prevederi ale P.U.D.:

  • - Clădire locuințe cu spatii de comert/servicii P + 4E;

  • - H maxim atic = 19,00 m ;

  • - P.O.T. maxim = 40 % ;

  • - C.U.T. maxim = 2,5 ;

  • - Suprafața teren proprietate = 401,00 m.p.; Arie

  construita -   160,40 m.p. ; Arie construita

  desfasurata = 990,00 m.p. ;

  • - Retragere fata de aliniament (pe latura nordica) = 4,00 m;

  • - Retrageri fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei: fata de latura de Est = 2,00 m, fata de latura de Vest = 0,60 m si fata de latura de Sud = 0,60 m.

  NU S-A ADOPTAT

  5

  11

  0

  2.

  ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

  NU S-A ADOPTAT

  5

  11

  0

  3.

  ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata S.C. RUD CONSTRUCT GROUP S.R.L., d-lui Primar al Municipiului Bacau, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

  NU S-A ADOPTAT

  5

  11

  0

  4.

  ART. 4 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  NU S-A ADOPTAT

  5

  11

  0

 • 13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Ordinul Arhitectilor din România - Filiala Teritorială Bacău - Neamț si

3                                                                                                                                                                                                     3     3

Asociația Club Sportiv Rally Spirit, în vederea realizării în comun a unor evenimente ce vor avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău.

Inițiator-DL.SCRIPĂȚ CONSTANTIN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Biroul Aprovizionare și IT).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur -discuții asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

3

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Nu participă la vot

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Cu o neparticipare la vot și 15 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL Întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE STEH. + P +7 E + 8R SI IMOBIL SPATII COMERCIALE P + 2E, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 32 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata.

BENEFICIAR: S.C. ARENA RESIDENCE S.R.L., din Mun. Bacau

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - ați avut materialul la mapă. Pentru mai multe detalii doamna arhitect vă stă la dispoziție.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitectul Șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur -discuții asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE STEH. + P +7 E + 8R SI IMOBIL SPATII COMERCIALE P + 2E, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 32 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata.

BENEFICIAR: S.C. ARENA RESIDENCE S.R.L., din Mun. Bacau

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -16

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTU1

  EU

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE STEH. + P + 7E + 8R SI IMOBIL SPATII COMERCIALE P + 2E, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 32, din Municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate privata, conform Anexei nr.l - Planșa U2

  • - care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. ARENA RESIDENCE S.R.L., din Mun. Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

  (2) Prevederi ale P.U.Z. - R.L.U. :

  • - S teren = 5.120,00 m.p.; S construit propus: bloc locuințe = 850,00 m.p.; imobil sp. corn. = 550,00 m.p. ; S desfasurata propusa: bloc locuințe = 8.932,00 m.p. ; imobil sp. corn. = 1.600,00 m.p.;

  • - Zona locuințe colective S teh. + P + 7E + 8R, comerț si servicii cu regim mic de inaltime (P - P +

  15

  1

  0

  3E), circulații carosabile, auto si pietonale, parcaje, spatii verzi, loc de joaca;

  • - H max = 29,50 m pentru locuințe colective si 15,00 m pentru spatii comerciale ;

  • - POT maxim = 45 % ;

  • - CUT maxim ~3,5.

  S-A ADOPTAT

  2.

  ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

  S-A ADOPTAT

  15

  1

  0

  3.

  ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (hotararea insotita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

  S-A ADOPTAT

  15

  1

  0

  4.

  ART. 4 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-A ADOPTAT

  15

  1

  0

 • 15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de selecție a candidaților pentru funcțiile de Directori Executivi             ( Director

General, Director Comercial, Director Financiar, Director Tehnic) la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, în conformitate cu legislația privind guvemanța corporativă.

Inițiator - DL.SCRIPĂȚ CONSTANTIN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș ■ ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur -discuții asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu, voi face eu un amendament.

Se modifică secțiunea a Il-a Selecția Directorului Comercial - Criterii de admisibilitate, la anexa proiectului de hotărâre, al 5-lea criteriu, urmând să aibă acest conținut: ” Sa fie membru în Consiliului de Administrație al S.C. Thermoenergy Group S.A. Bacău ” . Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Sova.

Pentru lămurirea dumneavoastră voi cita art. 35 din Ordonanța de Urgență 109 /2011 privind guvemanța corporativă, care spune că, și lasă la latitudinea dumneavoastră: ” directorii pot fi numiți din afara Consiliului de Administrație sau dintre administratori care devin astfel administratori executivi cu respectarea procedurii de selecție”. Deci există două alternative. Domnul Ghingheș, văd că vreți o intervenție, da? Bănuiesc. Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da. Vroiam să vă întreb dacă este legal ceea ce propune domnul?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -păi v-am citit din lege. Spune legea așa: directorii pot fi numiți din afara Consiliului de Administrație sau dintre administratori.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -exact și mergând pe această idee, nu cumva concursul trebuie să ofere tuturor această posibilitate, de a se înscrie având în vedere prevederile...?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -dacă legiuitorul nu ar fi trecut această frază, mergeam pe interpretarea dumneavoastră, dar aici, legiuitorul lasă la latitudinea autorității locale că pot fi numiți acești directori din cadrul..., vă mai citesc odată articolul.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - îl am și eu în față, dar...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -directorii pot fi numiți din afara Consiliului de Administrație sau dintre administratori care devin astfel administratori executivi cu respectarea procedurii de selecție.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -ok.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -da? Deci în orice situație ar fi, că pot fi numiți din afară sau dinăuntru, singura condiție care trebuie îndeplinită aici -respectarea procedurii de selecție, da?

Avem o singură problemă aici, care mie mi se pare puțin... că nu s-ar încadra. Selecțiile pentru cel financiar și pentru tehnic se vor face prin selecție și din afară. Nu putem crea două măsuri pentru aceeași regulă. Ori vor fi toți dinăuntru, ori vor fi toți din afară. Din acest motiv, acest amendament, am vorbit și cu domnul președinte, îl va retrage, pentru că, repet, singura problemă era că nu pot să aplic o măsură pentru doi directori și altă măsură pentru un director.

Domnul Consilier Fechet Mircea - domnul secretar, dar dacă i-am selecta pe toți fie din afară, fie dinăuntru, să lăsăm ambele posibilități, ar fi o problemă?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - păi am zis eu acum. Deci, toată lumea la fel, la fel cum și directorul tehnic și directorul economic, vor fi și din afară și dinăuntru, adică vor fi ambele posibilități, trebuie să procedăm la fel și în cazul directorului comercial și atunci domnul rămâne... renunță la amendament. în proiect cum este?

Domnul Ciprian Fantaza-Director Direcția Juridică și Administrație Locală - din câte am înțeles de la domnul administrator, în proiect, acum, condițiile de participare sunt, să participe toată lumea. Să nu cumva să credem că cineva care este în Consiliul de Administrație, dacă rămâne proiectul de hotărâre și hotărârea așa cum a fost propusă dumneavoastră, nu poate participa la această procedură de selecție. Deci, inclusiv dintre administratori pot participa la procedura de selecție. Important este că Ordonanța 109 stabilește la latitudinea dumneavoastră dacă~i păstrați în Consiliul de Administrație pe directori sau nu. Deci, dacă faceți așa și aprobați proiectul de hotărâre cum este el supus la vot, fără amendament, directorii nu sunt administratori. Păi ori îi stabilim din cadrul Consiliului de Administrație și ei pot deveni administratori neexecutivi, ori lăsați așa dar la concurs poate participa și cine face parte din Consiliul de Administrație, numai că dacă va câștiga concursul trebuie să renunțe la calitatea de membru în Consiliul de Administrație.

3

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - sunt de acord cu tine Ciprian, dar dacă amendamentul va fi formulat în sensul exact și mot a mot cum spune în lege atunci acoperim cele două variante și atunci să lăsăm - directorii pot fi numiți din afara Consiliului de Administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție.

Domnul Ciprian Fantaza-Director Direcția Juridică și Administrație Locală -facem si asa si asa.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - și atunci fac textul de lege care acoperă ambele variante și dacă ia concursul cineva din Consiliul de Administrație...

Domnul Ciprian Fantaza-Director Direcția Juridică și Administrație Locală -rămâne administrator executiv.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - exact.

Domnul Ciprian Fantaza-Director Direcția Juridică și Administrație Locală -am înțeles.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - ... (vorbește în afara microfonului, nu se înțelege).

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - păi acum punem exact prevederea din lege, că nu putem să aplicăm o măsură pentru doi directori și altă măsură pentru un director.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur -voi citi exact din Ordonanța de Urgență 109, da? Amendamentul: directorii pot fi numiți din afara Consiliului de Administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi cu

5                                                                                           7

respectarea procedurii de selecție prevăzute la aliniatulele (4) - (7).

Domnul Ciprian Fantaza-Director Direcția Juridică si Administrație Locală -corect și pot participa la concurs și dintre administratori. Dacă câștigă concursul rămân administratori în continuare sau pot participa și din afara Consiliului de Administrație și devin directori în afara Consiliului de Administrație.

Domnul Consilier Fechet Mircea - doar atenție, ar trebui modificată și Anexa 2 pentru că în anexă la Criterii de Admisibilitate se vorbește despre a nu fi membru în Consiliul de Administrație. Cu alte cuvinte...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - anexa va fi modificată...

Domnul Ciprian Fantaza-Director Direcția Juridică și Administrație Locală -în mod corespunzător.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici        în mod corespunzător

amendamentului, pentru că anexa făcând parte din proiectul de hotărâre, nu poate să vină în contradicție cu textul și am toată convingerea că distinșii mei colegi de la compartimentele care se ocupă... de la Monitorizare, vor face aceste modificări ca să nu fie situații interpretabile.

Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă?

Doamna Consilier Breahnă - Pravăț Ionela-Cristina - domnul secretar, stați puțin, un pic. Dacă aprobăm amendamentul în forma aceasta, cei care devin, da, persoane cu rol executiv în cadrul companiei, vor putea ocupa și vor putea deține și calitatea de consilier în cadrul Consiliului de Administrație, administrator în cadrul Consiliului de

S 7

Administrație .

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - exact, administrator.

Doamna Consilier Breahnă - Pravăț Ionela-Cristina -practic, vor beneficia de două remunerații de la aceeași companie, nu? Ba da, cum nu este remunerată calitatea de administrator? Păi nu, vă întreb domnul Ghingheș ca ați fost acolo? Vă întreb informativ acum. Calitatea de administrator...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - doamna consilier, textul de lege lămurește aspectul pe care-1 ridicați dumneavoastră. Spune foarte clar - în momentul în care cineva din Consiliul de Administrație devine director, atunci acesta devine administrator executiv și el va fi remunerat pentru această funcție, de administrator executiv. Deci nu va lua din două părți, deci el va... ați înțeles? De fapt nu e pentru cei care candidează din afară să devină membru în Consiliul de Administrație, ci textul de lege e pentru cei care sunt în Consiliul de Administrație și vor să ocupe un post de director și atunci, în situația asta, acesta devine administrator executiv. Devenind administrator executiv... exact.

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin- Nicolae - dar e posibil să dubleze acest post de director luat prin concurs, eventual și de administrator executiv, unde va vota hotărâri ale C.A?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - da, nu am înțeles ce ați spus.

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin- Nicolae - păi urmăriți-mă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - o fac, dar nu reușesc.

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin- Nicolae -este posibil ca să fie director pe un post luat prin concurs, câștigat prin concurs, da? Luat prin concurs și în același timp să fie și membru în Consiliul de Administrație, unde să fie la nevoie pus în situația de a vota anumite decizii?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul meu, deci situația pe care o prezentați dumneavoastră e inversă. Nu e ăla din afară care vine și devine consilier în Consiliul de Administrație.

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin- Nicolae - domnul secretar, stați un pic. Deci omul este în Consiliul de Administrație, da? Respectivul, da? Vrea să fie director, da? Merge la un concurs probabil.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - corect.

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin- Nicolae -da? Ia postul de director prin concurs.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - exact.

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin- Nicolae - mai poate să fie și în Consiliul de Administrație si să voteze decizii?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - da. Da, pentru că legea îl desemnează Administrator Executiv.

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin- Nicolae -dacă spune legea e perfect, dar nu prea îmi dau seama de logica situației.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -niciodată să nu punem la îndoială logica legiuitorului.

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin- Nicolae n regulă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -vă mulțumesc.

încă o dată supun la vot amendamentul domnului președinte. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

S.

FECHET M1RCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA-GÂTU LAUR

-1 *

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat amendamentul domnului președinte de ședință.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse prin amendamentul aprobat...și domnul Bîrzu vrea să mai spună ceva înainte.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - eu am ridicat la abținere. Nu votez, ca să știți (conflict de interese).

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -am înțeles. Deci, ...și dumneavoastră vă abțineți? Păi dumneavoastră de ce vă abțineți?...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț lonela-Cristina - așa.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -a. vă abțineți, am înțeles. Păi nu, că domnul Bîrzu m-a anunțat înainte... După ce ați votat.

(discuție înafara microfonului, nu se înțelege)

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Slu participă la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

Absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA-GÂTU LAUR

—2________________:________________________________________________

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

1

Bun, deci avem așa : 2 abțineri (o abținere și o neparticipare la vot) și 14 voturi pentru , (14 voturi pentru, o abținere și o neparticipare).

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - votul s-a desfășurat deja.

Domnul Consilier Gherasim Constantin - domnul președinte, dați o pauză ca să nu se mai abțină nimeni.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -acum votăm proiectul.

Supunem la vot proiectul cu modificările aduse de amendamentul aprobat cu 14 voturi pentru și 2 abțineri, (14 voturi pentru, o abținere și o neparticipare).

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Nu participă la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOM1R DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din

sală

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

x

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

1

Deci cu o abținere, o neparticipare si 14 voturi pentru, proiectul a fost aprobat.

 • 16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru introducerea in intravilanul Municipiului Bacau a suprafeței de 417,00 m.p. teren situat in extravilanul localității, str. Lupeni, pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata si schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 400,00 m.p. teren.

BENEFICIARI: BRAȘOVEANU ANCUȚA-ELENA, din Jud. Bacau

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - ati avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitectul Șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr.2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur -discuții asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru introducerea in intravilanul Municipiului Bacau a suprafeței de 417,00 m.p. teren situat in extravilanul localității, str. Lupeni, pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata si schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 400,00 m.p. teren.

BENEFICIARI: BRAȘOVEANU ANCUȚA-ELENA, din Jud. Bacau

Inifiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOS - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -16

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l -  (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC

  ZONAL Întocmit pentru :

  • a)     introducerea     in     intravilanul

  Municipiului Bacau a suprafeței totale de 417,00 m.p. teren situat in extravilanul localității, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare, dispus după cum urmeaza :

  • - 400,00 m.p. pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, număr cadastral 82424, STR. LUPENI, NR. 58 C, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, BENEFICIAR: BRAȘOVEANU ANCUȚA-ELENA, din Jud. Bacau.

  • - 17,00 m.p. teren arabil, STR. LUPENI, număr cadastral 82423, BENEFICIAR GALU BOGDAN;

  • b) schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 400,00 m.p. teren din zona teren agricol in zona locuințe individuale si funcțiuni complementare.

  (2) Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

  (31 Prevederi ale P.U.Z.:

  • - Clădire locuința P + 1;

  -H = 7,70m;

  • - P.O.T. maxim = 34,50 % ;

  • - C.U.T. maxim = 0,68 ;

  • - Suprafața teren proprietate = 400,00 m.p.; Arie construita = 137,69 m.p.;

  • - Retragere fata de aliniament (pe latura sudica) = 1,86 m;

  • - Retrageri fata de limitele laterale si posterioare ale

  16

  0

  0

  parcelei: fata de latura de Est = 13,21 m, fata de latura de Vest = 0,70 m si fata de latura de Nord = 1,00 m

  S-A ADOPTAT

  2.

  ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la Îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (impreuna cu documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Prin griia Secretarului Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  0

 • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 160/27.04.2018 privind aprobarea de principiu a modificării prețurilor locale pentru serviciul de alimentare centralizată cu energie termică fumizat/prestat utilizatorilor casnici (populației) și utilizatorilor noncasnici, a prețului local pentru populație, precum și pentru aprobarea subvenției unitare și îndreptarea unor erori materiale strecurate în textul acesteia.

Inițiator - DL.SCRIPĂȚ CONSTANTIN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 160 din 2018 privind aprobarea de principiu a modificării prețurilor locale pentru serviciul de alimentare centralizată cu energie termică furnizat/prestat utilizatorilor casnici, adică populației și utilizatorilor noncasnici, a prețului local pentru populație, precum și pentru aprobarea subvenției unitare și îndreptarea unor erori materiale strecurate în textul acesteia. Deci, este o hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile și comisiei nr. 5, nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - Discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - nu particip la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Bîrzu nu participă la vot.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

nu participă la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 18. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacau în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2017.

Inițiator - DL.SCRIPĂȚ CONSTANTIN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - proiect de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacau în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy în vederea aprobării situațiilor financiare aferente anului 2017. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - Discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - nu particip la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - iar domnul Bîrzu nu participă.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

nu participă la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Aveml5 voturi pentru. A fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2017.

Inițiator - DL.SCRIPĂȚ CONSTANTIN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - da, este un proiect de hotărâre similar, privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice în vederea aprobării situațiilor financiare aferente anului 2017. De asemenea, ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - Discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Da, domnul Ghingheș!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc. Am văzut că au ajuns și domnii de la S.S.P.M., ceea ce mă bucură. Aș dori, dacă se poate, să ne explice de ce după trecerea acestui prim an societatea este pe minus, mai ales având în vedere faptul că au avut de la înființare capital social de câteva milioane de lei

Domnul Director S.S.P.M. - Popa Vlad - 2 milioane, nu câteva milioane.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - 2 milioane.

Domnul Director S.S.P.M. - Popa Vlad - așa, două, da.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - dar sunt totuși 20 de miliarde de lei vechi! Domnul Director S.S.P.M. - Popa Vlad - discutăm în RON. Spuneți!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - întreb acest lucru în lumina faptului că știm prea bine că sunt persoane din anturajul primarului care s-au abonat direct la contracte cu această societate si ne referim la acel contract, la avocat si asa mai departe. Deci, în condițiile astea, totuși, societatea ajunge pe minus după primul an. Să înțeleg că va continua acest trend sau...

Domnul Director S.S.P.M. - Popa Vlad - păi, nu va continua acest trend. Nu știu dacă dumneavoastră aveți vreo firmă sau sunteti...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu, nu fac afaceri.

Domnul Director S.S.P.M. - Popa Vlad - ați înființat vreo firmă vreodată...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu, nu fac afaceri. Deci, dumneavoastră, stați puțin, două secunde. Dumneavoastră veniți aici și mă întrebați pe mine dacă am firmă, dar dumneavoastră faceți afaceri pe banii băcăuanilor în pierdere și mă întrebați pe mine dacă am firmă.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - domnul Ghingheș, vrea să vă explice!

Domnul Director S.S.P.M. - Popa Vlad- deci, v-am întrebat dacă aveți firmă, ca să stiti când se înființează o firmă. Orice firmă se face cu niște dotări.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - corect.

Domnul Director S.S.P.M. - Popa Vlad - suma respectivă - sunt din anumite dotări pe care societatea le-a făcut, pentru că societatea nu a luat delegarea. Dacă lua delegarea, aveam niște utilaje care erau ale Municipiului. Nefăcându-se delegarea, a trebuit să-mi cumpăr...nu știu bormașină, mașină...e.t.c...nu știu...nu înțeleg care este tema. Orice societate la înființare, în afară de actele si autorizațiile care sunt necesare si trebuie ca să-și desfășoare activitatea, îți trebuie și o minimă dotare. Adică ceea ce spuneți dumneavoastră minus o sumă se regăsește în dotările pe care le-am făcut la societate. Orice...nu știu, dacă e să facem o lucrare și eu mi-am cumpărat bormașină, mi-o amortizez în 2-3 lucrări, nu mi-o amortizez pe lucrarea respectivă. Asta e...nu știu...e așa o chestie...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - corect, corect.

Domnul Director S.S.P.M. - Popa Vlad - păi despre asta vorbim.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - aveți dreptate aici, dar am pus întrebarea asta în sensul în care sunt firme pe piață, cu experiență în domeniul construcțiilor și nu cred că noi era nevoie să facem investiție într-o nouă societate, deci să cheltuim niște bani, vedem și că această societate este pe minus în condițiile în care acaparăm piața. Deci, constructori de bună-credință care au investit de-a lungul timpului, din zona privată, astăzi se uită neputincioși vis-a-vis de anumite contracte, că nu au ocazia să participe și în timpul acesta vedem cum această societate care dă contracte unor oameni din anturajul primarului, foarte important...

Domnul Director S.S.P.M. - Popa Vlad - deci, nu.. .eu nu vreau să...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian . .ajunge pe minus, cu bani, deci cu 2 milioane de la înființare, sunt 20 de miliarde de lei vechi

Domnul Director S.S.P.M. - Popa Vlad - eu nu vreau să intru în polemică cu dumneavoastră, cu contractele, cu nu știu ce. Dumneavoastră sunteți printre cei care, să zicem așa, ne pun foarte mult să scriem, ne cereți pe 544, v-am dat pe 544 răspuns, nu știu care e discuția. Nu înțeleg asta. V-am dat contractul, l-ați văzut...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - domnule director, asta nu este o atitudine demnă de un director de ditamai Societatea de Servicii Publice care gestionează milioane de lei din banii băcăuanilor și se prezintă în consiliul local cu o balanță pe minus și vă rățoiți la consilierii locali, în condițiile în care știți prea bine că dumneavoastră trebuie să dați socoteală pentru acești bani publici. Deci, nu este firma dumneavoastră.

Domnul Director S.S.P.M. - Popa Vlad - da și v-am dat răspunsul că orice societate în primul an de zile are nevoie de niște dotări, de niște....ce să vă spun...putem să facem o listă la ele, ca să pot să desfășor activitatea. Despre asta vorbim, adică e logic, na, nu știu ce să vă spun.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - bun și asta voiam să întreb: nu cumva era mai bine să băgăm acești bani în calitatea unor lucrări pe domeniul public, în loc să dotăm o nouă Societate de Servicii Publice și să-i băgăm în lucrări mai de calitate cu firme din mediul privat, astfel stimulând și concurența pe piață?

Domnul Director S.S.P.M. - Popa Vlad - ce înseamnă la dumneavoastră lucrări mai de calitate, n-am înțeles.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - înseamnă asfaltări. De exemplu aici la Centrul de Afaceri ați asfaltat, ați pus bannere și dacă trec pe acolo cu mașina este exact la fel ca înainte, îmi pare rău.

Domnul Director S.S.P.M, - Popa Vlad - îmi pare rău, pot să vă arăt o poză dinainte și o poză de după. Noi când facem deconturile, se măsoară groapa, se face o poză dinainte și o poză după. Pot să vă transmit o poză cum arăta înainte și cum arată după, ca să putem să facem o comparație, așa.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -sau vis-a-vis de strada Neagoe Vodă. Ați asfaltat doar pe mijlocul străzii.

Domnul Director S.S.P.M. - Popa Vlad - domnule, e un proces tehnologic aici. Stați puțin că nu s-a terminat strada Neagoe Vodă. Adică dumneavoastră îmi spuneți că ai asfaltat un sens, o să vină și sensul al doilea. Nu înțeleg de ce îmi spuneți că s-a asfaltat, nu știu, doar pe mijloc, nu știu, depinde când ați fost dumneavoastră

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -nu, mă refeream la faptul că ....

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - domnul Ghingheș, la subiect, alte întrebări pentru domnului director?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - atât deocamdată.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - mulțumesc foarte mult. Domnul secretar....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - la felul cum se rățoiește la noi, pe banii noștri...

Domnul Director S.S.P.M. - Popa Vlad - dar eu nu mă rățoiesc la dumneavoastră... .nu înțeleg

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - pe banii noștri, ai băcăuanilor!

Doamna Consilier Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina - vă rătoiti unul la altul, cam asa...

9

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur- îl rog pe domnul secretar să supună la vot.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - am umila pretenție să vină cu o altfel atitudine în consiliul local.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă?

Domnul Consilier Gherasim Constantin - la acest proiect nu votez. Am anunțat la început.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -am înțeles. împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ   IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

nu participă la vot

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

nu participă la vot

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

 • 14.

 • 15.

MICLĂUȘ DANIEL

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

Plecat din sală

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

1

-

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - deci, avem 2 neparticipări: a domnului Irofte și a domnului Gherasim și un vot împotrivă, 13 voturi pentru.

Cu 13 voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

 • 20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind plata cotizației de membru a municipiului Bacău către Asociația Administratorilor de Piețe din România pentru anul 2018.

Inițiator - DL.SCRIPĂȚ CONSTANTIN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - mulțumesc, domnule președinte. Avem la punctul 20 un proiect de hotărâre privind plata cotizației de membru ce ne revine, către Asociația Administratorilor de Piețe din România pentru anul 2018. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică si Direcția Piețelor).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

CRISTINA

IONELA-

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOM1R DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea a patru spații aflate în incinta halei Pieței Centrale, din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Inițiator - DL.SCRIPĂȚ CONSTANTIN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - da, mulțumesc, la punctul 21 avem închirierea a patru spații aflate în incinta halei Pieței Centrale, din Bacău, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Piețelor).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

4BȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ      IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 22. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru investiția ”Retehnologizarea centralelor termice aferente SACET Bacau prin instalaiea de echipamente transferate fara plata - CT 1 Parc, CT Grup Școlar „Anghel Saligny”, CT Prefectura, CT 2 Miorița, CT 3 Miorița.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru investiția ”Retehnologizarea centralelor termice aferente SACET Bacău prin instalarea de echipamente transferate fără plată - CT 1 Parc, CT Grup Școlar „Anghel Saligny”, CT Prefectura, CT 2 Miorița si CT 3 Miorița. Vă mulțumesc, ati avut materialul la 7                                            5                                                                      3                  7      3

mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Tehnică si Serviciul Tehnic 3                              7                                                                           7                     5                                     3

Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

4BȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat

din sală

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 23. Se trece la punctul 23 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii d-lui Stanciu Ionuț de extindere a spațiului de locuit

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - da, mulțumesc. Este vorba de un proiect de hotărâre privind aprobarea cererii domnului Stanciu Ionuț de extindere a spațiului de locuit. A fost discutat la comisie și are avizul favorabil. Vă rog să votați proiectul în forma prezentată, vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret. Domnii consilieri, doamnele consilieri!

Doamna Consilier Dinu Raluca - este cineva dintre dumneavoastră care nu a votat? Mulțumesc. S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii d-lui Stanciu Ionuț de extindere a spațiului de locuit

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

1. Consilieri prezenți: 16

2. Numărul consilierilor care au votat: 16

Nr. ort.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - Se aprobă cererea d-lui Stanciu Ionuț de extindere a spațiului de locuit asupra a două camere în suprafață de 32,00 mp, dependințe în suprafață de 31,04 mp și curte în suprafață de 89 mp, deținute de dl. Lazăr Costel, în imobilul situat în Bacău, str. I. S. Sturza, nr. 47, imobil aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, ce face parte din categoria locuințelor din fondul locativ de stat - case naționalizate.

S-A ADOPTAT

16

0

0

2.

ART. 2 - Se va încheia un nou contract de închiriere pentru noua suprafață locativă din imobilul situat în Bacău, str. I. S. Sturza, nr. 47.

S-A ADOPTAT

16

0

0

3.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Evidență Contracte.

S-A ADOPTAT

16

0

0

4.

ART. 4  “ Hotărârea va fi comunicată

Compartimentului Evidență Contracte și d-lui Stanciu Ionuț.

S-A ADOPTAT

16

0

0

5.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-A ADOPTAT

16

0

0

 • 24. Se trece la punctul 24 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare si schimbare destinație parțiala la corpul de clădire C2 cu destinație ateliere de instruire practica si laborator alimentație la Colegiul Grigore Antipa, municipiul Bacau”.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investiții „Amenajare si schimbare destinație parțiala la corpul de clădire C2 cu destinație ateliere de instruire practica si laborator de alimentație la Colegiul Grigore Antipa, municipiul Bacau”.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Tehnică si Serviciul Tehnic

5                              7                                                                           7                     5                                     î

Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ   IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 25. Se trece la punctul 25 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

 • 7.

 • 8.

DRAGOMIR DOINA

FECHET MIRCEA

X

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 26. Se trece la punctul 26 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău str. 9 Mai

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș -da. mulțumesc domnule președinte. Avem un proiect de aprobare a dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, pe strada 9 Mai. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Director Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Da, domnul Cretu!

Domnul Consilier Crețu Cătălin - Bogdan - aș dori să atrag atenția vis-a-vis de acest proiect, că de obicei toate lucrările de intervenție care se fac nu sunt însoțite de panouri de informare a cetățenilor. Atât la Delgaz, atât la E on, atât la termoficare sunt lucrări care de foarte multe ori durează foarte mult timp, iar cetățenii nu știu la cine să se adreseze, cât timp ar trebui să dureze, ce perioadă este autorizată intervenția. Cred că ar trebui să verificăm un pic mai atent aceste situații...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dar asta nu e prevăzută în lege, domnul...?

Domnul Consilier Crețu Cătălin - Bogdan - ba este prevăzut în lege, dar eu constat o realitate care.. .o văd pe teren.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- bun, eu sunt sigur că Poliția Locală, în repetate rânduri a atras atenția, a notificat și chiar a aplicat sancțiuni în legătură cu lucrul acesta, pentru că noi am mai avut discuții. Domnul comandant a mai venit la mine și mi-a mai sesizat aceste aspecte și vă poate confirma acest lucru, că întotdeauna s-au luat măsuri. Adică nu merge într-un proiect de hotărâre să întăresc ceea ce zice legiuitorul.

Domnul Consilier Crețu Cătălin - Bogdan - în nici un caz nu am vrut să întăresc, am vrut să sesizez o situație...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - da, corect și aveți dreptate. Este în atenția Poliției Locale acest aspect, pentru că au constatat și dumnealor aceste situații.

Domnul Consilier Crețu Cătălin - Bogdan - bun și dacă tot s-a făcut această constatare, care e situația, de ce nu....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - s-au aplicat amenzi și s-au notificat.

Domnul Consilier Crețu Cătălin - Bogdan - bun și de ce nu reacționează oamenii, mă refer la societăți. De ce nu apar panouri, de ce nu se face această informare? Sunt amenzile prea mici?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - eu zic că da. Vom lucra și la aspectul acesta.

Domnul Consilier Crețu Cătălin - Bogdan - păi, haideți să luăm măsuri, că... Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - am înțeles.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - domnule consilier, aveți dreptate. Și eu am mers zilele acestea prin oraș și într-adevăr lumea nu știe' cine lucrează acolo, e Delgaz Grid-ul, e Thermoenergy, e C.R.A.B.-ul. Eu cred că ar trebui, atunci când se eliberează avizul de spargere și după aceea acord de începere lucrări, societatea care lucrează să prezinte acel panou de informare. Deci, să nu i se dea acordul de începere a lucrării, domnul Director Mateuță, până nu semnăm acel acord. Deci, este jale ce este în oraș, aveți dreptate. Trebuie să stai o jumătate de oră, ca viceprimar, să mă dezmeticesc cine lucrează acolo. Trebuie să sun toți directorii ca să aflu cine lucrează, da?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - situația se prezintă puțin complicată și vă spun și de ce. în cazul unui aviz de trecere, legiuitorul nu te obligă ca să pui panou. In cazul unei autorizații de construcție, te obligă să pui panou. Avizul de trecere de obicei se folosește pentru cei care vor să facă acele branșamente, să facă săpăturile, subtraversările, traversările. Acolo legiuitorul nu prevede această obligativitate, că asta a fost sesizată de șeful Poliției Locale, acest aspect. Trebuie, din punctul acesta de vedere, la autorizația de construcție, trebuie aplicate și s-au aplicat prevederi în sensul acesta, iar la avizele de spargere și domnul Mateuță să mă contrazică dacă cumva nu am dreptate, iar la avizele de trecere, din punctul meu de vedere, ar trebui noi să creăm niște norme care să prevadă aceste obligații.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - păi da, domnul secretar. Să facem noi un HCL în care să prevedem lucrul acesta.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - exact.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - ca cetățeanul să știe cine lucrează acolo și tot așa ca o propunere, în momentul în care se lucrează acolo, când se fac recepțiile, să participe obligatoriu, să nu se mai facă recepțiile fără președinții de asociații sau cetățenii din zonă, pentru că oamenii habar nu au și ne trezim cu lucrări recepționate fără acordul lor. Să facă parte din comisii domnul Mateuță, dar să facă parte din comisii nu numai scriptic, și fizic.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - da, domnul Ghingheș.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - mă scuzați. Domnul director, în momentul în care vine la acordul de începere al lucrărilor, nu știu că face branșament, că face o traversare, să scrie exact ce face și cine lucrează acolo, când ajunge primarul, viceprimarul, consiliul local sau cetățeanul la fața locului, să știe exact ce se întâmplă acolo, nu să vadă o groapă mare, lăsată o jumătate de an, nu știe nimeni ce e acolo și să scrie bineînțeles și perioada.

Domnul Consilier Crețu Cătălin - Bogdan - este un pic absurd ca atunci când fac un gard pe proprietate privată să fiu nevoit să pun un panou, iar când intervin pe domeniul public, unde sigur voi crea un disconfort mai mare decât cel pe proprietate privată, să nu am obligativitatea să fac acel panou. E o măsură de bun simț, din punctul meu, să pui un panou de 50/70 în care să spui ce și cum se întâmplă acolo.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - de acord cu dumneavoastră, domnul director, deci vă rog să luați în calcul o soluție aici, da? Să facem un proiect de HCL, ca și Poliția Locală să aibă pârghie de control. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâțu Laur - da, mulțumesc. Domnul Ghingheș, scurt, vă rog!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - domnul viceprimar, am o soluție poate și mai simplă pentru dumneavoastră și așa și evităm nelămuririle cetățenilor, că poate înjură primăria, în loc să înjure vreun constructor sau vreun alt furnizor. Platformă on-line cu lucrările care se desfășoară în acest moment în municipiul Bacău. Intră cetățeanul și vede cine și unde lucrează, exact pe coridoare, pe hartă, frumos reprezentate, suntem transparenți față de cetățeni și arătăm cetățenilor unde și cum se lucrează pe teritoriul municipiului, cât durează, cine, de ce și așa mai departe. Și poate așa cetățenii vor fi mai înțelegători cu privire la aceste chestiuni și așa îi vom forța și pe cei care lucrează să respecte legea. Ce spuneți?

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - da, eu zic că-i în regulă ce ziceți dumneavoastră, deci ceea ce se întâmplă efectiv fizic cu pancarta, să fie și ridicată on-line, când pleacă pancarta să fie ridicată și on-line, dar ajungem la vorba domnului Chindruș și așteptăm organigrama, că o să ni se spună iarăși că nu avem personal și eu vă spun sincer că domnul Director Mateuță chiar nu are personal, deci i-ar trebui o persoană care întocmește aceste acorduri de începere sau avize de spargere, să cunoască și partea aceasta de internet, în momentul când a dat autorizația, în aceeași zi să introducă pe această platformă ceea ce se întâmplă în zona respectivă.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - știu că aveți acel proiect în desfășurare cu sistemul IT și cu QGIS-ul. O puteți integra în acel sistem. Am votat la acel SF în consiliul local vis-a-vis de acest sistem și cred că o parte poate fi făcută publică, astfel încât cetățeanul să vadă cum se lucrează, ce proiecte de investiții sunt pe anumite zone.

Domnul Consilier Crețu Cătălin - Bogdan - bun, dar pentru început, cred că putem să facem cum se întâmplă cu autorizațiile de construire. Scot autorizațiile publicate pe sectorul urbanism pe site-ul primăriei. E cel mai simplu.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - ok, mulțumesc. Domnul Dănilă, vot secret, vă rog.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - vă rog, domnii consilieri să meargă la procedura de vot, doamna Consilier Breahnă!

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid.S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău str. 9 Mai

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

1. Consilieri prezenți: 16

2. Numărul consilierilor care au votat: 16

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

(1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra suprafeței de 52,80 mp teren aparținând domeniului public al municipiului    Bacău, aferentă lucrării

„ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA IMOBIL BIROURI APARȚINÂND JUDEȚULUI BACĂU AMPLASAT PE STR. 9 MAI NR. 104, LOCALITATEA BACĂU, JUD. BACĂU” necesară pentru amplasarea cablului electric subteran pe str. 9 Mai din Municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

(2) pe durata existenței capacităților energetice asupra suprafeței de 0,60 mp teren situat pe str. 9 Mai, din Municipiul Bacău, aferentă lucrării „ALIMENTARE

16

0

0

CU ENERGIE ELECTRICA IMOBIL BIROURI APARȚINÂND JUDEȚULUI BACĂU AMPLASAT PE STR. 9 MAI NR. 104, LOCALITATEA BACĂU, JUD.BACĂU, necesară pentru amplasarea unei firide de branșament și a unui bloc de măsură și protecție trifazat, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

S-A ADOPTAT

2.

ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-A ADOPTAT

16

0

0

3.

ART. 3 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

S-A ADOPTAT

16

0

0

4.

ART. 4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

S-A ADOPTAT

16

0

0

5.

ART. 5 - Titularii dreptului de uz și servitute prevăzut la art. 1 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

S-A ADOPTAT

16

0

0

6.

ART. 6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

S-A ADOPTAT

16

0

0

7.

ART. 7 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice,    Compartimentului    Administrarea    și

Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

S-A ADOPTAT

16

0

0

8.

ART. 8 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-A ADOPTAT

16

0

0

 • 27. Se trece la punctul 27 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alipirea a trei terenuri în suprafață totală de 25.610 mp situate în Bacău, strada Banu Mărăcine, nr. 2 Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOS - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș -da, stimați colegi, la proiectul 27 avem alipirea a trei terenuri în suprafață totală de 25.610 mp situate în Bacău, pe strada Banu Mărăcine, nr. 2. Este vorba de câteva terenuri care sunt acum la baza Lucretiu Avram și după cum știți, am propus ca această bază să fie modernizată, în vederea obținerii autorizațiilor necesare realizării acestui obiectiv de investiții este necesară actualizarea documentației cadastrale, precum și alipirea celor trei terenuri pe care vi le-am prezentat în proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil. .

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ      IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

 • 5.

 • 6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

DINU 1OANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 28. Se trece la punctul 28 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș -proiectul 28, este un proiect privind modificarea și completarea HCL nr. 157 din 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile și al comisiei nr. 5, nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ      IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU laur

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

1

Cu 15 voturi pentru și o abținere fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 29. Se trece la punctul 29 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a lotului de teren în suprafață de 4,00 m.p. situat în intravilanul municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău - beneficiari-GRĂDINARU COSTEL-CRISTINEL, GRĂDINARU GEANINA, GRĂMADĂ GHEORGHE-CRISTIAN.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a lotului de teren în suprafață de 4 m.p. situat în intravilanul municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului, beneficiari - Grădinarii Costel-Cristinel, Grădinarii Geanina, Grămadă Gheorghe-Cristian. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitectul Șef și Serviciul Juridic și Aplicarea Legii Proprietății).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile și al comisiei nr. 5, nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Dănilă! Haideți vă rog, mergeți la procedura de vot, mai sunt numai două proiecte.

Doamna Consilier Dinu Raluca - am o rugăminte către domnii consilieri. Sunt doar 15 buletine de vot, este cineva care n-a votat ?

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a lotului de teren în suprafață de 4,00 m.p. situat în intravilanul municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău - beneficiari-GRĂDINARU COSTEL-CRISTINEL, GRĂDINARU GEANINA, GRĂMADĂ GHEORGHE-CRISTIAN.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOS - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 15

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. IAD Se aproba concesionarea directa către d-nii Grădinaru Costel-Cristinel, Grădinaru Geanina si Grămadă Gheorghe-Cristian, căsătorit cu Salamon Nicoleta, a suprafeței de 4,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, nr. cadastral 84208, inscris in cartea funciara 84208 UAT Bacau, pentru realizarea unei extinderi -balcon ce va avea destinația de locuința, cu respectarea materialelor, formei, dimensiunilor, finisajelor, cromaticii si a raportului plin/gol identice cu a balcoanelor de la etajele superioare si cu interdicția de a executa usi de acces spre exterior, conform ANEXEI NR. 1 - parte

  14

  1

  0

  integranta din prezenta hotarare.

  (2) Durata concesiunii este de 25 de ani.

  S-A ADOPTAT

  2.

  ART. 2 - Se aproba redeventa in suma de 26.0624 lei/m.p./an pentru terenul prevăzut la ART. 1, conform fisei de calcul ANEXA NR. 2 - parte integranta din prezenta hotarare.

  S-A ADOPTAT

  14

  1

  0

  3.

  ART. 3 - Se aproba Contractul de concesionare-cadru conform ANEXEI NR. 3, parte integranta din prezenta hotarare.

  S-A ADOPTAT

  14

  1

  0

  4.

  ART. 4 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul S ef al Municipiului B acau -Compartiment Evidenta Concesionari.

  S-A ADOPTAT

  14

  1

  0

  5.

  ART. 5 - Se imputemiceste Dl. Viceprimar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu persoanele menționate la ART. 1 din prezenta hotarare.

  S-A ADOPTAT

  14

  1

  0

  6.

  ART.6 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarilor, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau    si    Compartimentului    Evidenta

  Concesionari.

  S-A ADOPTAT

  14

  1

  0

  7.

  ART. 7 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-A ADOPTAT

  14

  1

  0

 • 30. Se trece la punctul 30 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședința’ al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile IUNIE 2018 -IULIE 2018.

Inițiator - DL.SCRIPĂȚ CONSTANTIN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș -da, stimați colegi, la punctul 30 aș dori să faceți propuneri privind alegerea “Președintelui de ședință” pentru perioada iunie-iulie 2018. Așteptăm propuneri.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - luăm avizele și după aceea. Domnul secretar!

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Analiză și Relații Consiliu Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate nr. 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - acum vă rog, propunerile dumneavoastră. Domnul Bîrzu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ilie Bîrzu.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - îl propun pe colegul nostru Cătălin Crețu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -am înțeles. Există alte propuneri? Nu. Supunem la vot propunerea domnului Ilie Bîrzu. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

In unanimitate, a fost ales pentru următoarele două luni, domnul Crețu. Vă mulțumim.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ȘOVA-GÂȚU LAUR


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU, NICOLAE- OVIDIU POPOVICI