Proces verbal din 21.07.2018

Proces verbal - Ședința extraordinara a CLB din data de 21 iulie 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65322 din 23.07.2018

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 21.07.2018.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39(2) și (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1524 din 21.07.2018 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 13 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: doamna consilier Lazăr Doina Emanuela, doamna consilier Breahnă -Pravăț Ionela-Cristina, domnul consilier Gherasim Constantin, domnul consilier Pârâianu Mădălin - Nicolae, domnul consilier Fechet Mircea și domnul consilier Ghingheș Cristian.

Dau cuvântul domnului Președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin-Bogdan - bună ziua. Doamnelor și domnilor consilieri vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu Legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

1, Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 253/ 2018 prin care s-a aprobat acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apa potabilă în zilele în care este sistată furnizarea apei potabile în Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Necula Cosmin - mulțumesc domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor consilieri locali. Vă mulțumesc că ați venit din nou la ședința extraordinară. Este vorba în prezentul proiect de hotărâre de suplimentarea sumei alocate pentru ajutorul de urgență, pentru populația municipiului Bacău, până la confluența sumei de 600.000 lei, urmând ca banii care rămân necheltuiți să rămână în continuare la dispoziția fondului de urgență, dacă nu mă înșel. Am să o rog pe doamna director de la Direcția de Asistența Socială să ne prezinte exact.

Doamna Director Fifirig Carmen - banii care nu se cheltuiesc rămân în bugetul D.A.S., pentru plata ajutoarelor de urgență.

Domnul Primar Necula Cosmin - concret care este suma solicitată?

Doamna Director Fifîrig Carmen - 200, da 200.

Domnul Primar Necula Cosmin - pentru astăzi.

Doamna Director Fifîrig Carmen - pentru astăzi, da. Cu siguranță, sper să nu ajungem să-i cheltuim pe toți. Deci să avem o rezervă în buget și pentru alte ajutoare de urgență pe care le acordăm.

Domnul Primar Necula Cosmin - am să vă rog, doamna director și pe dumneavoastră și pe domnul viceprimar Scripăț, să ne spuneți, cam câți litri de apă potabilă s-au distribuit ieri către populația municipiului Bacău în cifre reale, vă rog. Și o evoluție pentru că discutam miercuri dacă nu mă înșel de o sumă de 70.000 de litri, joi de 75.600 de litri și vreau să ne spuneți care este suma în litri, care este cantitatea în litri care a fost consumată ieri de către populația municipiului Bacău.

Doamna Director Fifîrig Carmen - ieri, noi estimăm că s-au depășit 200. 000 litri. încă mai înregistrăm, când tragem linie vom ști cu siguranță, cu exactitate.

Domnul Primar Necula Cosmin - rugămintea mea ca până la ședința de marți la ședința ordinară a consiliului local, să avem niște situații foarte clare, în care să prezentăm doamnelor și domnilor consilieri locali exact cantitățile distribuite pe zi către populația municipiului Bacău și cuantumul financiar alocat. Mulțumesc.

Doamna Director Fifîrig Carmen - sigur că da.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici -Există observații la ordinea de zi prezentată? Nu există, supunem la vot ordinea de zi.

Cine este pentru ?

Este cineva împotrivă ?

Se abține ?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

absent

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU      MĂDÂLIN-

NICOLAE

absent

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

-

-

Cu 13 voturi pentru, a fost aprobată ordinea de zi a ședinței din 21.07.2018.

întreb domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și rog pe domnii consilieri aflați în această situație să anunțe. Nu avem astfel de situații dau cuvântul domnului Președinte de ședință. Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin-Bogdan - există aviz de legalitate? Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. ( Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială).

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin-Bogdan - discuții asupra proiectului?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - domnule președinte de ședință, vreau eu să intervin un pic pe acest subiect. Dacă îmi permiteți? Observ cu stupoare că nu este prezent astăzi nici un reprezentant al celei mai importante companii, vedetă astăzi. Compania C.R.A.B.. Cred că, de bun simț ar fi fost, ca măcar unul din membrii conducerii acestei companii să fie astăzi în fața noastră pentru a ne da explicații atât nouă consilierilor locali cât și cetățenilor municipiului Bacău. Ne aflăm într-o situație destul de critică astăzi. Domnule primar, după cum bine ați observat P.N.L. Bacău nu a politizat sub nici o formă și cred că ați observat că am fost destul de discreți oarecum în ceea ce privește criticile la adresa dumneavoastră. Cel puțin în ceea ce mă privește până ieri, când sincer să vă spun, nu am mai rezistat. Nu m-am apucat să strâng semnături pentru demiterea dumneavoastră. Spre deosebire de alte partide care au speculat politic acest moment și au încercat să câștige puncte electorale. Dar din punctul lor de vedere, din punctul meu de vedere, fiecare face ce vrea în țara aceasta. Pentru că încă este o țară liberă. Problema apei, din punctul meu de vedere, nu are culoare politică și aici nu mă contrazice nimeni pentru că inclusiv eu, inclusiv fiecare din această sală, care a fost privat o săptămână de apă, știe ce înseamnă pe propria piele. Ce înseamnă să nu ai acest element vital pentru viață până la urmă și pentru sănătatea populației. Am asista cu stupoare la... cred că este un precedent la nivel național și nu este benefic nici pentru noi ca cetățeni ai municipiului Bacău, nici pentru dumneavoastră domnule primar, nici pentru colegii dumneavoastră din administrație, din aparatul propriu de specialitate faptul că suntem bătaia de joc a întregii țări, că nu avem apă potabilă la robinete în mileniul trei. In condițiile în care sunt civilizații antice care aveau conducte, și cred că nu crăpau, conductele respective din ceramică cum crapă acum. Eu, din punctul meu de vedere, ar trebui făcută o analiză riguroasă și cu toți decidenții din acest oraș și chiar și de la Consiliul Județean, pentru că nu numai municipiul Bacău este acționar, chiar dacă este acționar majoritar la CRAB, este și Consiliul Județean. Și din punctul meu de vedere, inclusiv la ședința de astăzi, ar fi fost indicat să fie prezent un reprezentant al Consiliului Județean. Toți factorii decidenți, politici, societate civilă ar trebui să ne adunăm să facem o analiză riguroasă la ceea ce înseamnă situația din aceste zile, pentru că eu mă gândesc efectiv cu îngrijorare dacă vom mai trece prin asemenea chestiuni. Având în vedere că în mandatul dumneavoastră au avut loc, le-am pierdut și numărul sincer să fiu, cred că au fost vreo șase avarii, dacă nu mă înșel. Poate mă corectează cineva. Șase avarii, domnule primar, adică nu este la prima, nu este la a doua, nu este la a treia suntem la a șasea avarie. Nu știu, alții vorbesc de ghinion, alții vorbesc de sabotaje. Nu știu dacă dumneavoastră aveți indicii, și eu încerc să-mi temperez și tonul și atitudinea. Dacă dumneavoastră aveți indicii cu privire la săvârșirea unor fapte de natură penală sau dacă cunoașteți mai mult decât cunoaștem noi, eu vă încurajez în demersul dumneavoastră și credeți-mă că ar trebui, dacă nu ați redactat încă plângerea penală să vă consultați și cu noi. Eu îmi manifest acordul pentru a semna alături de dumneavoastră această plângere penală și cred că și colegii din consiliul local sunt datori să facă acest lucru. Pentru că nu putem la infinit în situații de criză să încercăm să căutăm vinovați. Vinovății, îi vom găsi până la urmă. Nu noi, organele abilitate ale statului. Și fac un apel public, chiar către organele abilitate ale statului, că sunt, slavă Domnului ofițeri specializați pe informații sunt structurile statului care se pot ocupa, se pot autosesiza. Nu au nevoie de plângerea dumneavoastră penală sau a noastră. Dar eu vă propun, nici nu prea este presă astăzi aici, putem să zicem ca suntem între noi. Eu vă propun să ne întâlnim facem o masă rotundă, fără presă cu presă cum vreți dumneavoastră. Și haideți să găsim o soluție o dată pentru totdeauna să nu mai fim puși în situația în care să stăm cu capul plecat. Pentru că vă spun sincer, eu am avut și musafiri de la București. Mi-au venit la începutul săptămânii acesteia. Și cred că fiecare dintre noi avem o mândrie, un patriotism local, dacă a mai rămas ceva în noi de genul acesta. Adică este vorba de sănătatea populației, este vorba de fiecare dintre noi, până la urmă. Aici chiar nu mai are ce căuta politicul. Tocmai de aceasta eu vă solicit în urma unei analize riguroase să terminăm o dată cu clientelismul politic, să căutăm profesioniști pentru că am văzut, din păcate, că dumneavoastră, ați văzut un acar Păun în persoana domnului Rădulescu. Nu cred că un specialist din CRAB este vinovat pentru toată această întreagă situație. E destul de penibilă pentru noi toți și cruntă pentru fiecare dintre noi. Haideți să găsim, pentru că resursa umană în această țară din punctul meu de vedere este o chestiune și de siguranță națională pentru că nu mai avem specialiști în domenii. Dar ei sunt. Putem să-i atragem, nu știu din alte orașe care se pricep. în urma unor concursuri transparente, în urma unor criterii pe care le putem stabili noi. Haideți să aducem profesioniști care nu neapărat, nu neapărat trebuie să dețină un carnet de partid. Eu zic că toți trebuie în aceste zile să fim solidari și după ce rezolvăm problema apei și sper eu că s-a rezolvat momentan, să găsim soluții alternative pentru a nu mai fi puși în situația în care să stea oamenii la coadă pentru niște pet-uri de apă potabilă. Să nu mai stea oamenii să nu mai aibă cu ce să spele vasele la bucătărie sau eu știu la baie. Și nu în ultimul rând să nu mai fie situații de genul acesta în care instituții publice importante cum sunt Spitalul Județean Bacău să rămână fără apă. Am înțeles că s-au terminat și rezervele de apă acolo. Eu cred că dincolo de politizarea momentului, cineva trebuie să-și asume. Cineva trebuie să-și asume această chestiune. în urma unei analize riguroase, încă o dată vă spun și din punctul meu de vedere cei care au fost puși politic acolo, strict pe criterii politice, trebuie îndepărtați de la conducerea CRAB. Și dacă dumneavoastră, domnule primar, nu veți face acest demers toată această chestiune se va repercuta inclusiv asupra dumneavoastră. Și vom urmări cu atenție acest lucru și dacă nu veți face toate chestiunile acestea, care din punctul meu de vedere și vă dau și un sfat prietenesc, nu mai ține de partid acum, este pur și simplu de persoana dumneavoastră și de noi. Nu vreau să rămâneți și cred că nici dumneavoastră nu vă doriți, să rămâneți în istorie ca primarul cu cele mai multe avarii, cu oameni nespălați din municipiul Bacău. Și atunci, dacă dumneavoastră veți lua măsurile corespunzătoare, vom aduce specialiști, nu mă interesează dacă e cu carnet de partid, fără carnet de partid, el să fie un specialist în domeniu. Bănuiesc că sunt în centre universitare, sunt în firme private. Au fost schimbați totuși doi manageri dacă nu mă înșel. A plecat și domnul Bejan, nu a dat nici o explicație, eu cel puțin mi-a făcut impresia omul că era destul de profesionist. A venit și în fața dumneavoastră spre deosebire de cei din conducerea actuală care nu prea îi văd la ochi. Domnul Bejan chiar a venit aici. Și totuși dintr-o dată v-a lăsat cu ochii în soare. A plecat nu a dat nici o explicație. Adică toate acestea și nu vreau să vă mai monopolizez sau să vă mai rețin foarte mult atenția. Cred că toate aceste chestiuni trebuie discutate la rece, ca și paranteză cred că, dacă era oricare dintre noi în locul dumneavoastră sau dumneavoastră în opoziție nu cred că ați fi iertat acest moment. Și cred că cum ați fi făcut și în alte cazuri ați fi protestat la maxim. Societatea civilă, încă o dată zic, inclusiv eu am fost prezent în stradă, în calitate de simplu cetățean, de tată, de soț, am doi copii, inclusiv cu cei doi copii. Este un gest de normalitate de a fi prezent în stradă. Nu cu violență. Pentru că asta este dreptul cetățeanului și noi trebuie să trezim societatea civilă. Pentru că și dumneavoastră la presiunea societății civile, probabil nu veți mai ține cont de interese de orice fel de partid sau de alte chestiuni. Pentru că veți avea bărbăția să le spuneți în față tuturor decidenților politici care sunt deasupra dumneavoastră că nu se mai poate. Și eu cred dacă ne veți lua și pe noi în calcul ca și parteneri de discuții și veți lua măsurile necesare, eu cred că se va remedia această situație. Pentru că nu putem la infinit să aruncăm pe vechea conducere, nu putem la infinit să căutăm un acar Păun. Păi, conducerea generală a CRAB-ului nu este compusă numai din Rădulescu, care este un om, un tehnocrat, un om tehnic. Adică, dumneavoastră trebuie să aveți în vedere toate aceste chestiuni. Dacă domnul Rădulescu a greșit, departe de a fi, eu nu îl cunosc personal, eu am auzit că are omul... se bucură de o anumită reputație profesională. Nu știu dacă a greșit să plătească, domnule primar. Dar dumneavoastră în calitate de primar, în fișa postului și cu asta conchid, în fișa postului în Legea Administrației Publice Locale, dumneavoastră aveți următoarea... printre multe alte atribuții prevăzute de lege, aveți și următoare atribuție, acea de a preveni și de a gestiona situațiile de criză. Păi, la prima avarie v-am înțeles, la a doua v-am înțeles, dar la a șasea, cum ați prevenit aceste situații de criză? Din punct de vedere politic în orice țară civilizată, trebuia să-și asume cineva răspunderea nu să ceară demisia, eu sau nu știu care din orașul acesta. Eu sper că în ceasul al doisprezecelea să ne trezim cu toții. Să luăm măsurile necesare. Inclusiv, și sunt de acord aici cu dumneavoastră, inclusiv cu plângerea penală. Deci inclusiv cu plângerea penală. Chiar vă rog, pentru că am auzit diferite informații, pe piață circulă tot felul de zvonuri că ați dat înapoi. Nu, eu chiar vă încurajez. Eu vă garantez și colegii mei vor fi solidari cu dumneavoastră și cred că și colegii dumneavoastră. Haideți să luăm o dată atitudine și să nu mai fim bătaia de joc a acestei țări, domnule primar. Și da, astăzi consilierii locali P.N.L., alături de ceilalți colegi ai noștri vor vota sumele alocate pentru distribuirea, achiziționarea și distribuirea apei potabile către populație. Dar aceasta să știți că nu este o măsură care rezolvă problema. Asta este o chestiune, zic eu, de bun simț. Dacă stau bine și mă gândesc, nu știu câți cetățeni din municipiul Bacău consumă apă de la robinet. Dar, ea este o măsură care să zic eu mai pansează un pic în aceste zile și mai arată cumva că suntem oarecum alături de populație. închid și vă spun la toți cu cea mai mare răspundere, și cu cea mai mare bună credință pe care o am, că nu trebuie lăsate lucrurile așa. Și dumneavoastră domnule primar, în calitate de prim factor responsabil al acestei urbe, trebuie să luați toate măsurile necesare care se impun.

  • 1. Să rezolvăm problema apei pentru totdeauna.

  • 2. Identificarea vinovaților indiferent, indiferent din ce partid provin. Indiferent cum îl cheamă pe omul respectiv, care și-a adus sau dacă există ce ați spus dumneavoastră. Ați făcut o afirmație foarte gravă, că v-a sabotat cineva. Păi, nu v-a sabotat numai pe dumneavoastră. M-a sabotat și pe mine, l-a sabotat și pe colegul, i-a sabotat și pe oamenii din sală sau cei din municipiul Bacău. Cred că am fost destul de ...sper că m-am făcut bine înțeles. Și sper ca până marți, vă rog eu în numele meu și în numele colegilor mei și cred că și în numele cetățenilor din municipiul Bacău, care îmbrățișează punctul meu de vedere, vă rog ca până marți să veniți cu un plan detaliat, cu măsurile pe care le-ați luat, pe care urmează să le luați vizavi de prevenirea unor astfel de situații de criză. Pentru că temerea mea este că vom mai avea astfel de avarii în condițiile date. Pentru că este o lipsă de comunicare crasă. Nu știu, nu știm până la acest moment ce se întâmplă acolo. Și dumneavoastră sunteți primul în măsură, alături de conducerea politică numită la CRAB, se ne explicați aceste chestiuni. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Necula Cosmin - dacă îmi permiteți domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin-Bogdan - doamna Dinu se anunțase.

Doamna Consilier Dinu Ioana - Raluca- lăsați-1 pe domnul primar și spun și eu după aceea.

Domnul Primar Necula Cosmin - mulțumesc. Departe de mine de a da un drept la replică sau ceva de genul acesta. Vreau să fiu foarte scurt și foarte clar.

1.Conducerea CRAB nu a fost astăzi invitată aici deoarece, nu discutam acum subiectul avariei ci continuam îndepărtarea efectelor. Discutam subiectele prin care găsim soluții să îndepărtăm efectele negative la adresa populației pe cât se poate. Este vorba despre aceste alocări financiare. Dumnealor au fost prezenți la prima ședință de consiliu local extraordinară și la a doua prin care s-au constatat aceste situații. Marți peste ordinea de zi va fi discutat acest subiect cu prioritate. Deci va fi primul subiect discutat pe ordinea de zi. Va fi acest subiect al crizei sau și a cauzelor care au fost generate de către aceste avarii multiple. Nu v-o spun, doamne ferește, nici indicativ nici politic. Nu numai eu voi rămâne în istorie, domnule Miclăuș, ci și dumneavoastră alături de mine vom fi ca oamenii care pentru prima oară după 30 de ani sau de când este înființată structura moderna a acestui oraș, ne-am gândit să facem acest sistem de rezervă. Da. Și marți o să discutăm inclusiv despre acest sistem de rezervă al municipiului Bacău. Pe de altă parte suntem datori, eram dator și eu și vă mulțumesc că dumneavoastră ați acceptat să găsim soluții pentru îndepărtarea efectelor negative. Acesta a fost subiectul acestor ședințe. Subiectul alocării acestor fonduri financiare. Vă rog să-mi permiteți, doamnelor și domnilor consilieri locali, să discutăm detaliat indiferent cât va dura, începând de marți încolo aceste subiecte ale crizei de apă,. Pentru că nu discutăm aici doar un singur subiect, avaria punctuală. Sunt aici un șir întreg de avarii, șir care a început nu din anul de grație 2016, este dinainte această poveste începută. Din păcate suntem în etapa în care culegem roadele. Nu aveți nici o vină nici cei de la masă, nici eu, nici cei care vă aflați în această sală. Dar vă rog să discutăm foarte aplecat și foarte apăsat. Fac o mică mențiune. Nu întâmplător am cerut demisia domnului director Radulescu, directorul tehnic al Companiei de Apă. Directorul tehnic al Companiei de Apă, care este de mulți ani la conducere, este președintele comisiei de recepție al acelei conducte care a căzut anul acesta a treia oară. Deci nu discutăm de un tehnician, nu discut de un politruc, nu discut de un personaj asumat politic. De aici încolo o să vedeți că subiectele continuă și se dezvoltă, domnul Miclăuș, dar vă rog să-mi permiteți să le discutăm marți cu probatoriu, să zic așa, pe masă. Pe de altă parte vă spun că nu dau nici un pas înapoi. Nu dau nici un pas înapoi, nici nu sunt pregătit să accept vreo secundă ca acest subiect să fie tratat așa ușurel și să mergem peste. Pentru că într-adevăr există riscul să ne trezim la următoarea situație de criză și nu vreau atunci să ne punem din nou semne de întrebare. Pot să vă spun că măsurile care le-am luat împreună cu dumneavoastră nu au fost de acum. Poate nu întâmplătoare simt aceste veșnice schimbări de conducere. Mai mult decât atât, asta o s-o discutăm și marți să vedeți cum se pune problema și în interiorul CRAB-ului. Vedeți că nici acolo nu am dat nici un pas înapoi. Dar, rugămintea mea, să discutăm... repet fără patimă, fără vreo urmă de subiectivism de natură politică. Pentru că vreau să vă spun, nu ca un secret, Doamne ferește, populația municipiului Bacău se uită către primar și către consilierii locali și îi baga pe toți în aceeași oală. Noi suntem cei care trebuie să găsim soluții. Eu să va propun. Dumneavoastră să le acceptați sau nu. Să le discutăm. Aici suntem puși să găsim soluții împreună. Așa este gândită legea așa trebuie să facem. Trebuie să venim toți în fața oamenilor să le spunem ce am făcut noi de când suntem, de pe data de 23 iunie 2016. Ce s-a întâmplat? Ce au făcut oameni aceștia pe care i-am ales? De la PSD, de la PNL, de la ALDE de oriunde ar fi ei. Iar dezbaterea va fi una foarte... nu aprinsă din punct de vedere al patimii. Va fi o discuție foarte aprinsă pe argumente, pe argumente tehnice, pe argumente sociale pentru că subiectul este foarte complex. Revin la ceea ce am zis inițial, îmi doresc această discuție și vă rog pe toți să acceptați ca această discuție să nu aibă loc astăzi fără documente, fără probe și fără specialiștii Companiei de Apă, ci marți la ședință, la ședința ordinară de consiliu local. Să avem o dezbatere, indiferent de cât va dura aceasta, chiar dacă subiectele de pe ordinea de zi sunt suficient de multe. Pe de altă parte în luna august va trebui să fie o dezbatere publică, în care să o luăm de la capăt. Exact cum ați spus și dumneavoastră absolut toate forțele care sunt implicate aici. Pentru că într-adevăr avem de luat niște decizii care sunt radicale. Parțial municipalitatea împreună cu dumneavoastră le-a luat. Se pare că ele deranjează. Sabotaj, nesabotaj rămâne de văzut. Deocamdată pe ce probe avem în momentul de față discutăm în cel mai bun caz și în cel mai fericit caz de neglijență în serviciu. Nu știu dacă avem corupție sau nu, asta rămâne de văzut. Dar de neglijență putem discuta lejer. Dar rugămintea mea către dumneavoastră este să facem această dezbatere marți începând cu orele 10:00, împreună cu specialiștii de la CRAB și cu probatoriu. Parte din probatoriu pe care îl avem. îmi mențin dorința ca în cursul săptămânii viitoare, că o fi miercuri, că o fi joi, că o fi vineri, dar în cursul săptămânii viitoare, să sesizez autoritățile statului, care sunt capabile să cerceteze din punct de vedere tehnic, instituțional, penal sub toate aspectele. Nu vă ascund faptul că acolo la avari spre deosebire de alte dați care s-au făcut o serie de verificări, ulterior avariei. De data aceasta inclusiv Inspectoratul de Stat în Construcții a fost acolo. Suntem într-o situație în care discutăm pe niște conducte reabilitate pe 52 de milioane de euro. Reabilitate în 2011 pe bani europeni. Bun. Eu vă rog ca marți ora 10:00 să fim prezenți acolo.

Doamna Consilier Dinu Ioana - Raluca- domnul președinte îmi permiteți să iau cuvântul?

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin-Bogdan - vă rog, doamna Dinu.

Doamna Consilier Dinu Ioana - Raluca- domnul consilier ați făcut în dialogul dumneavoastră o afirmație total eronată, pe care este datoria mea să v-o corectez. Ați spus undeva că Spitalul Județean a rămas fără apă. Afirmație total greșită. Corect este așa. Spitalul Județean în ultimele trei zile a funcționat cu apă la cote de avarie. Ce a presupus asta. Absolut toate urgențele au fost, care s-au prezentat la UPU sau în policlinică și erau de internat, au fost cazuri de internat au fost internate, absolut toate cazurile care au necesitat operație de urgență, au fost operate în Spitalul Județean. Nu a fost transferat nici un caz în altă clinică pe motiv de lipsă de apă. Au fost suplimentate, apă plată aproape 3000 de litri de apă plată a fost distribuită în spital. Ca să prevenim efectele neplăcute sau posibilele complicații a lipsei de apă a fost suplimentat în toate cabinetele soluții pe bază de alcool, șervețele și soluții pe bază de alcool cu care personalul și pacienții se pot spăla, în policlinică activitatea s-a desfășurat normal. într-adevăr s-au restricționat, s-au reprogramat internările programate și au fost reprogramate, probabil săptămâna viitoare o să intrăm în parametri normali și se vor efectua operațiile care necesitau amânare. Dar nu că Spitalul Județean a rămas fără apă. Nu este o afirmație corectă ce ați făcut. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - dacă îmi permiteți, domnule președinte. Deci să înțeleg că toate... totul este ok. Spitalul Județean funcționează la parametri normali?

Doamna Consilier Dinu Ioana - Raluca- domnule președinte, vă rog. Domnule consilier nu mai ... dumneavoastră înțelegeți numai ce vreți.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - nu am înțeles. Nu trebuie să țipați.

Doamna Consilier Dinu Ioana - Raluca- una e să spuneți că Spitalul Județean ...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - domnule președinte, vă rog să interveniți a intervenit colega peste mine. Nu v-am întrerupt.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin-Bogdan - haideți să vorbim pe rând.

Domnul Consilier Miclâuș Daniel - înțeleg că la Spitalul Județean totul e ok, în municipiu e ok. Apă este, am înțeles. Era o invitație a mea către domnul primar. Și domnul primar a sesizat foarte bine, de a discuta marți aceste aspecte. Am fost nemulțumit de faptul că indiferent ce discutăm astăzi, conducerea CRAB, trebuia să fie prezență pentru că cetățenii municipiului Bacău sunt inflamați inclusiv eu. Spun personal și sincer de față cu toată lumea. Și cred că avem nevoie de niște explicații. Și nu căutăm astăzi vinovați, pentru că nu suntem organe de anchetă. Dar l-am susținut pe domnul primar în demersul dumnealui. Și sunt alături de dumnealui și inclusiv toți de aici, presupun că vom semna toate actele după ce le vom studia. Și vom găsi și vinovății. Și de asta am spus că nu trebuie să rămână așa. Dar haideți să nu mai cosmetizăm, totul este frumos, curge... păi, vă spun eu, curge apa din cer. Plouă, da. Dar apă nu este doamna director. Haideți să...

Doamna Consilier Dinu Ioana - Raluca- domnul consilier dumneavoastră...

Domnul Consilier Miclâuș Daniel - nu mai vreau să vorbim despre subiect.

Doamna Consilier Dinu Ioana - Raluca- dumneavoastră insinuați ce vreți. Credeți ce vreți. Să spuneți că Spitalul Județean a rămas fără apă, este o afirmație falsă. A funcționat la cote de avarie. Nu am spus că este frumos. Am spus ca asta a fost situația. V-am explicat ce măsuri s-au luat. Dar nu puteți să veniți să afirmați așa ceva sau să insinuați. Dumneavoastră considerați și este dreptul dumneavoastră să credeți ce vreți. Dar acesta este adevărul. Nu că a rămas fără apă. A rămâne un spital fără apă, înseamnă... la un moment dat nu a mai curs nicăieri nici o picătură de apă. Total fals.

Domnul Consilier Miclâuș Daniel - asta este adevărul dumneavoastră, doamnă. Doamna Consilier Dinu Ioana - Raluca- vă rog frumos să nu mă întrerupeți. Domnul Consilier Miclâuș Daniel - adevărul dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin-Bogdan - doamna Dinu...

Doamna Consilier Dinu Ioana - Raluca- la insinuări sunteți foarte bun. Explicațiile corecte nu le puteți obține.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin-Bogdan - doamna Dinu cred că colegul meu a vrut să sesizeze că datorită avariei funcționarea nu a fost la parametri de 100%. Nu în sensul că s-a întâmplat ceva la spital. A funcționat...

Doamna Consilier Dinu Ioana - Raluca- domnul consilier, dumneavoastră v-ați exprimat foarte corect. Nu a fost de parametri de 100%. Dumnealui a spus că nu a fost apă în spital. Că spitalul a rămas fără apă. Sunt două afirmații total greșite. Toți de aici suntem oameni educați, știm gramatică, știm semnificația. Insinuări poate face oricine. Asta este realitatea. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin-Bogdan - supunem la vot proiectul. Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - Cine este pentru ?

Este cineva împotrivă ?

Se abține ?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

absent

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU      MĂDĂLIN-

NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

-

-

Cu 13 voturi pentru, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin-Bogdan - vă mulțumesc pentru participare. Declar ședința închisă.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU,

CREȚU CĂTĂLIN - BOGDAN           NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit: Mariana Tebeică

Ds.I-A-2/ Ex.l