Proces verbal din 20.07.2018

Proces verbal - Ședința extraordinara a CLB din data de 20 iulie 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65321 din 23.07.2018

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 20.07.2018.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39(2) și (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1523 din 20.07.2018 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 12 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: doamna consilier Lazăr Doina Emanuela (concediu de odihnă), domnul consilier Miclăuș Daniel, domnul consilier Pârâianu Mădălin - Nicolae, domnul consilier Fechet Mircea, domnul consilier Luca Vasile, domnul consilier Gherasim Constantin și domnul consilier Ghingheș Cristian.

Dau cuvântul domnului Președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin - Bogdan -Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

3              3

Domnul Primar Cosmin NECULA -sărut mâna, bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri locali, mulțumesc domnule Președinte de ședință, doamnelor si domnilor angajați ai municipalității. Motivul convocării pentru această ședință extraordinară este modificarea HCL 253 din 2018 prin care s-a aprobat acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apa potabilă în zilele în care este sistată furnizarea apei potabile în Municipiului Bacău.

Practic, vin în fața dumneavoastră împreună cu aparatul de specialitate, cu solicitarea de a suplimenta fondurile alocate apei potabile deoarece vă pot spune că am epuizat absolut toate resursele financiare, respectiv cei 350.000 de lei pe care i-ați aprobat dumneavoastră, consiliul local, până în momentul de față.

Vă pot informa că se consumă, ieri a fost undeva la 75.600, doamna director, nu, de litri, nu? Litri, 75.600 litri de apă potabilă îmbuteliată, furnizată populației. Toate acestea reprezintă practic sume de bani care trebuie alocate. Se cumpăra apa fără o discriminare, într-un fel sau altul, de la absolut toată lumea care este capabilă să furnizeze cantități mari de apă potabilă îmbuteliată.

în paralel se distribuie 500.000 de litri de apă nepotabilă, dar acolo este un alt regim din punctul acesta de vedere. Ne trebuie, prin votul dumneavoastră, suplimentarea sumei de bani, pentru a putea avea o siguranță a faptului că avem niște stocuri și rezerve pentru ziua de azi și pentru ziua de mâine. Pentru ziua de mâine în mod normal, așa din ceea ce rezultă, ce ne spun Compania de Apă, acum sper să fie și adevărat, pentru că înclin să nu le mai cred în absolut nimic din ceea ce zic, dar de aceea vreau să avem un stoc tampon de apă care să includă întreaga zi de mâine fără nici un fel de problemă, să nu existe eventuale sincope.

Dl.Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - există aviz de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Asistență Socială).

Domnul Președinte de ședință Creții Cătălin - Bogdan-rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

DL Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - supunem la vot proiectul de hotărâre .

Cine este pentru ?

Este cineva împotrivă ?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILEE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

absent

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU      MĂDĂLIN-

NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA - GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

12

-

-

Cu 12 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Domnul Primar Cosmin Necula-înainte de a închide ședința dacă îmi permiteți, domnule Președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin - Bogdan-rog.

Domnul Primar Cosmin Necula-din păcate suntem și într-un, sau cel puțin azi noapte eram într-un risc vădit de inundații, în spate la Selgros, se apropia vertiginos de cota de inundații. S-a lucrat toată noaptea, angajații municipalității de la Spații Verzi, I.S.U., jandarmeria să facă acel dig din saci de nisip. Noi suntem principalul furnizor de saci, noi suntem și furnizorii de nisip, avem și forță de muncă, colaborăm și cu I.S.U. foarte bine. Ce vă pot spune este că, din păcate în aceste zile s-au strâns două categorii de evenimente, care aparent lumea poate să spună că sunt ghinioane, nu. Știți, dacă Președintele României spune de lucruri bine făcute, eu vă pot spune de lucru prost făcut, care în timp își vede efectele. Pentru că la conductă, o să discutăm mai pe larg la ședința din 24, dar sunt greșeli majore de execuție în executarea conductei de aducțiune. Luați în calcul faptul că discutăm de conductă nouă, reabilitată în 2011. De asemenea discutăm de posibile greșeli de proiectare, luați în calcul faptul că 65 de Km de conductă au doar trei vane de siguranță.

De asemenea, digul care ar fi trebuit să existe a dat primul semnal de alarmă în anul 2005, după aceea în 2008, nu știu câte semnale de alarmă ne mai trebuie ca Apele Române să se apuce odată să facă acel dig, să se apuce să facă lucrările așa cum trebuie. Nu-i nici vina dumneavoastră, nici vina vreunui angajat al municipalității, din contra repet ceea ce am mai spus-o de mai multe ori, dumneavoastră împreună cu administrația pe care o conduc și cu mine din anul 2016 ne-am apucat de treabă, să facem lucrurile așa cum trebuie. Să ne ajute Dumnezeu să trecem și de aceste etape care sunt complicate. Vreau să mulțumesc, cu toată sinceritatea, tuturor celor care ati venit astăzi aici si la celelalte două ședințe care au avut loc, pentru că practic asta înseamnă munca dumneavoastră pentru comunitate, pentru că fără votul dumneavoastră aceste sume de bani nu puteau să ajungă să se transforme în apă și după aceea să ajungă la populația municipiului Bacău.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin - Bogdan- mulțumim. Ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare. Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CREȚU CĂTĂLIN - BOGDAN


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU, NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit: Adomnicăi Maria

Ds.I-A-2/ Ex.l