Proces verbal din 19.10.2018

Proces verbal - Ședința ordinară a CLB din data de 19 octombrie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65416 din 23.10.2018

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 19.10.2018.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă rugăm să ne ridicăm pentru intonarea Imnului de Stat al României.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmin NECULA ■ vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1960 dinl5.10.2018, a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 17 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: doamna consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina și domnul consilier Miclăuș Daniel.

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.09.2018.

Cine este pentru? Domnul Ghingheș, poate o fi interesantă discuția dar poate vreți să ne spuneți cum votați.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - pentru.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -pentru, vă mulțumesc mult.

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

absent

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASELE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

Cu 17 voturi pentru, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.09.2018 a fost adoptat.

Dau cuvântul doamnei Președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea -doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin NECULA ■ sărut mâna, bună dimineața. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor consilieri, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Voi da citire Dispoziției de convocare nr.1960 din 15.10.2018, ce conține următoarele proiecte de hotărâre:

  • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea, dotarea și extinderea corpurilor ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 3.  Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2018 - 31 martie 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 4.  Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în H.C.L. 305/ 2018 de aprobare a Regulamentului privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 5.  Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui mijloc fix din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Bacău.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - există observații la ordinea de zi prezentată? Dacă nu există observații supunem la vot ordinea de zi prezentată.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTINA

absent

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GfflNGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru ordinea de zi a fost aprobată.

întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi. Rugăm pe 3

domnii consilieri aflați în această situație să anunțe. Nu avem astfel de situații. Dau cuvântul doamnei președinte.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședința, așa cum v-a fost transmisă pe mail.

Cine este pentru? împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISUNA

absent

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința din 19.10.2018.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea, dotarea și extinderea corpurilor ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, vin în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea, dotarea și extinderea corpurilor ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău”. După cum știți, după cum ați citit în documentația existentă la mapă, există o axă de finanțare deschisă de Uniunea Europeană pentru acest tip de investiții. Grija noastră pentru ... administrația pe care o conduc împreună cu dumneavoastră, nu o singură dată grija pentru pacienții din municipiul Bacău a fost manifestată. Eu consider că acest obiectiv de investiții, Spitalul TBC, merită o altă soartă și în acest moment avem posibilitatea de a obține finanțarea pentru acest obiectiv investițional. Vă rog, doamnelor și domnilor consilieri locali, să aprobați proiectul de hotărâre în forma care a fost adoptată, cu eventualele amendamente pe care le considerați oportune. Eu consider că este unul dintre obiectivele deosebit de importante pe care le are municipalitatea pentru cetățenii pe care îi reprezintă, Spitalul de Pneumoftiziologie, în contextul în care incidența bolilor pulmonare este mult crescută în ultima perioadă de timp datorită unor factori care nu țin de municipalitate, țin până la urmă de dezvoltarea socială. Mai mult decât atât, este un obiectiv pe care împreună l-am desemnat ca fiind unul de importanță deosebită. De-a lungul ultimilor ani doi ani și trei luni, patru luni, au fost obiective investiționale în cadrul acestui spital pe care împreună le-am aprobat și le-am derulat. Continuăm pe aceeași linie. Și sperăm că în urma votului dumneavoastră vom avea un proiect de 12 milioane de lei investiție, o investiție de 12 milioane de lei parte de cofinanțare a Uniunii Europene, care se va derula în interiorul acestui obiectiv. Prezent aici este și domnul director, domnul manager Mădălin Pârâianu, fostul dumneavoastră coleg, alături de doamna director medical, împreună cu proiectantul care s-a ocupat de realizarea acestei propuneri. Pentru orice întrebare de natură tehnică și nu numai, vă stau dumnealor la dispoziție. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni privind legalitate la acest proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Administrator Public Chindrus Lucian Romicâ- vreau să fac o mențiune, este un amendament de făcut la acest proiect.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea -discuții asupra proiectului de hotărâre? Domnul Laur Șova.

Domnul Consilier Gâțu - Șova Laur - bună dimineața. După cum știți, dacă v-ați uitat și pe mail, ați primit ieri modificările la acest punct. Amendamentul este următorul: se înlocuiesc subcapitolele 4.6 și 4.7 din anexa la proiectul de hotărâre deoarece cerințele din Ghidul solicitantului cu privire la această secțiune sunt diferite de cele prevăzute în HG nr. 907/2016, conform căreia a fost întocmită documentația. Dacă aveți nelămuriri echipa din spate vă poate sta la dispoziție. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVTCI - supunem la vot amendamentul domnului consilier. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZULLIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

absent

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMLRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, a fost adoptat amendamentul domnului consilier Gâțu -Șova Laur. Alte discuții?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse prin amendamentul aprobat. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISUNA

absent

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

LROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Este vorba, doamnelor și domnilor consilieri, așa cum rezultă și din documentele aflate la mapă, de o rectificare bugetară necesară realizării unor obiective investiționale în zona locuințelor Izvoare și pentru componentele, pentru locuințele habitat, sunt o serie de utilități care trebuie realizate acolo pentru ca acel obiectiv investițional să fie funcțional pe deplin pentru cetățenii care au optat să locuiască acolo.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -există aviz de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 m vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea -discuții asupra proiectului de hotărâre? Domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc. O scurtă întrebare, dacă se poate, către executiv. Când vor fi gata lucrările edilitare la Cartierul Habitat for Humanity, pentru că ele sunt deja în întârziere și din păcate municipalitatea nu s-a corelat cu ce a făcut investitorul acolo. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - domnul Ghingheș, nu este ședință ordinară, este extraordinară.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - dar nu are legătură. Citiți legea.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea -dar nu aveți...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mă scuzați, e prima dumneavoastră ședință în calitate de președinte și nu ați citit legea. Citiți legea și după aceea îmi atrageți atenția cu privire la aceste lucruri.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - am citit-o dar întrebarea dumneavoastră...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - nu contează dacă este extraordinară sau ordinară, eu am dreptul să adresez o întrebare.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea- aveți dreptate, dar întrebarea ... Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - domnul Ghingheș, care este obiectul întrebării? Care este legătura între obiectul întrebării dumneavoastră și proiectul de hotărâre cu ajutoarele?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - rectificarea bugetară vizează tocmai acest obiectiv. Rectificarea bugetară pe care o avem la mapă vizează exact acest obiectiv, despre care am întrebat. Vă rog să deschideți proiectul. Acesta este singurul punct. Domnul Primar Cosmin NECULA - îmi permiteți să vă răspund. Domnule consilier, se pot spune foarte multe despre acest proiect, cum a început, cum a fost făcut, cum s-a plecat încă din anul 2016, înainte de a fi acest consiliu local prezent aici în funcțiune. Nu vreau să fac nici expozeuri nici apologia acestui proiect. Vă pot spune că în toate cazurile, sau în marea majoritate a cazurilor, am încercat să ne corelăm cu cei care au făcut aceste investiții pe terenul pe care inițial l-a deținut municipalitatea. Dar au fost o serie de impedimente pe care le-am avut, care nu au fost cauzate de reaua intenție a municipalității sau alte asemenea chestiuni. Sunt tot felul de avize, sunt tot felul de redimensionări, reașezări, reproiectări. Pentru că în momentul în care începi, și aici este valabil, domnul consilier, în momentul în care te apuci și mergi pe repede înainte de dragul de a face o mare realizare dar nu mai iei în calcul că îți mai trebuie și apă, nu mai iei în calcul că nu ai dimensionate țevile așa cum trebuie, nu iei în calcul faptul că drumul este prea îngust, că nu ai nu știu de care rețea electrică, multe alte asemenea chestiuni, din punctul meu de vedere nu este totul doar să construiești casele, casele să devină și funcționale pentru acei oameni. Și au fost o serie de reașezări, reamenajări și reproiectări cauzate de această grabă. în momentul de față ajungem intr-un traseu de normalitate, zic eu, atât în interesul cetățenilor până la urmă. Nu a fost o întârziere care să fie cauzată de către municipalitate. E mult mai simplu să construiești pe repede înainte decât să te gândești la proiectul per ansamblu. După aceea descoperi că ai anumite numere cadastrale care trebuie să le lipești, după aceea să le dezlipești și tot așa. Și care sunt soluțiile cele mai bune? Soluția cea mai bună este să tragi apa până intr-un punct sau să o tragi mai înainte? Astea sunt întârzierile care au fost cauzate și nu a fost nici un fel de altă problemă. Pe de altă parte, puteți să-i întrebați pe reprezentanții de la Habitat, să vă spună direct, printr-o interpelare, sau cum considerați dumneavoastră, printr-o adresă, care este realitatea întregului și de ce au fost aceste dileme, care nu au fost cauzate de municipalitate.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc pentru explicație. Dar totuși, cu tot respectul, sunt deja doi ani de când vorbim de acest proiect și cred că anumite etape dintre cele menționate de dumneavoastră, cred că puteau fi făcute în paralel cu investiția și oamenii să se mute mai curând acolo.

Domnul Primar Cosmin NECULA - deci, din păcate nu este vorba de polemică aici, domnul consilier. Din păcate, nu că vă contrazic, dar din păcate realitățile acestui proiect nu au început așa și nu au fost făcute așa. Gândiți-vă că au trebuit o serie de PUZ-uri, de modificări de destinație a terenului, de tot felul de elemente de natură juridică și administrativă care inițial nu au fost luate în calcul de constructor. S-a plecat pe o idee foarte bună, o idee generoasă, dar nu s-au luat în calcul totuși elemente care țin până la urmă de buna funcționare legislativă și administrativă pe care o avem în țara noastră. Și etape care la un moment dat au fost sărite, după aceea te întorci înapoi la ele, pentru că până la urmă legea nu îți permite să le depășești decât o perioadă. Dar după aceea, tot te întorci și tot le execuți. Astea sunt realitățile pe care le-am avut cu acest proiect. Dar el a început generos acum doi ani de zile. Dar luați în calcul faptul că de abia în toamna trecută s-a ajuns concret la etapa construcției. Și iarăși construcția a fost făcută fără a fi făcut într-un mod riguros un planning în tot ceea ce înseamnă LTE-uri. Aceasta este realitatea.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - ok, și un termen dacă se poate pentru aceste lucrări care trebuie realizate de municipalitate?

Domnul Administrator Public Chindrus Romică Lucian - proiectantul, după întocmirea proiectului tehnic, va da termenul duratei de execuție.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - estimativ, dacă se poate.

Domnul Administrator Public Chindrus Romică Lucian -un an de zile, poate. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - domnul Chindruș nu este proiectant, domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - un an de zile ați spus, ok.

Domnul Administrator Public Chindrus Romicâ Lucian - poate, poate.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - deci cel mai optimist.

Domnul Administrator Public Chindrus Romicâ Lucian - cu procedură de licitație, cu tot ce înseamnă, da. Nu pot să vă spun, proiectantul.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - cred că asta spune mult despre capacitatea actualei administrații. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA - deci, chiar nu vreau să intru în polemică. Nu știu cum a avansat domnul administrator un termen, că nu este proiectant. Nici eu nu sunt și de aceea nu mă bag să dau termene, domnul consilier. Dar este incorect și injust să dați cu noroi în administrație pentru că cineva s-a apucat de făcut proiecte generoase dar nu s-a gândit sub nici o formă la rețele. Și cu rețelele astea, în contextul în care municipiul Bacău nu stă extraordinar la rețele, nu este o joacă, așa și nu este o glumă. Dar asta este, facem politică și acolo unde nu trebuie.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - rog pe domnul Secretar Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Vicenrimar Ștefan Daniel Dragos - domnul consilier, eu vreau să vă spun doar atât, că actuala administrație a salvat acest proiect pe care l-a găsit efectiv mort când a venit în Primăria Bacău. Să știți lucrul acesta. Și profund greșit. Și am făcut cred că eforturi foarte mari ca să reușim să salvăm acest proiect care, vă spun, era mort.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUUJE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISUNA

absent

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2018 -31 martie 2019 Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Din documentația avută la mapă ați putut vedea că proiectul de hotărâre se referă la acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, în perioada sezonului rece.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni prind legalitatea la acest proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea -discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Domnul Fechet, v-ați ascuns după doamna consilier și după domnul consilier, ridicați o mână să vă văd cum votați. Vă aud numai. Vă mulțumesc mult.

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA CRISTINA

absent

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în H.C.L. 305/ 2018 de aprobare a Regulamentului privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre se încearcă îndreptarea unor erori materiale strecurate în hotărârea 305/ 2018 privind aprobarea Regulamentului de acces și circulație, staționare, parcare pentru vehicule situate în municipiul Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Administratorul Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea -discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA CRISTINA

absent

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂUN-BOGDAN

X

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCIUPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui mijloc fix din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Bacău. Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - doamna președinte de ședință, prin prezentul proiect de hotărâre, doamnelor și domnilor consilieri locali, vin în fața dumneavoastră cu aprobarea proiectului de solicitare de trecere a unui mijloc fix din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Bacău. Pentru a fi foarte exact cu privire la acest proiect, este vorba de pasajul CFR, porțiunea de pasaj CFR ce aparține Societății Naționale de Căi Ferate Romane. După cum știți, pasajul este împărțit în două porțiuni, una aparține Municipiului Bacău, una aparține CFR-ului. Nu putem să-1 reabilităm nici pe fonduri europene, nici pe alte soluții, pentru că nu poate fi gândită reabilitarea parțială, doar jumătate, jumătate nu. Pe de altă parte, nici fondurile Europene nu îți permit să reabilitezi doar pe jumătate un proiect care nu-ți aparține întru totul, un obiectiv care nu-ți aparține întru totul. Fapt pentru care, noi, în urma unei eventuale aprobări din partea dumneavoastră, vom ajunge în ipostaza în care, această cerere pe care o face Municipiul Bacău să fie luată în discuție de către Guvern, pentru ca acest obiectiv să treacă cât mai urgent în patrimoniul municipalității, pentru a fi reabilitat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Director Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea -discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre Cine este pentru? Domnul Fechet, nu vă văd. Și poziția dumneavoastră trebuie consemnată. Vă mulțumesc mult.

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BIRZU LLIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

absent

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ENULA PRICOPOAEA


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU, NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit: Mariana Tebeicâ Ds.I-A-2/Ex.l