Proces verbal din 19.02.2018

Proces verbal - Ședință extraordinară a CLB din data de 19 februarie 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65081 din 23.02.2018

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 19.02.2018.

Domnul Primar Cosmin Necula - Vă rugăm să ne ridicăm pentru intonarea Imnului de Stat al României.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmin Necula - Mulțumesc.

i                                       9

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția 246 din 15.02.2018 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 18 de consilieri, ședința putându-și începe lucrările. (Domnul Consilier Fechet Mircea intră ulterior în sală).

Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - Bună ziua. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședințe.

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc domnule președinte de ședință. Voi da citire dispoziției, Dispoziției nr. 246 din 15.02.2018 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în ședință extraordinară.

Dispoziția:

1- Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale aferente fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău - ADIB.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3. Proiect de hotărâre privind înființarea "Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71/2002.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani necesară pentru acoperirera cheltuielilor de transport și asigurare medicală pentru delegația din Bacău care va participa la o nouă ediție a Seminarului pentru Tineret „Școala înfrățită”, în perioada 18-25 martie 2018 în Petach Tikva, Israel

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de la bugetul local a unei sume de bani în vederea organizării în parteneriat cu Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” a unui seminar cu tema ” Libertatea religioasă și de conștiință în timpul Holocaustului ”, în perioada 26 - 28 februarie 2018

Inițiator - DL. GABRIEL STAN - CONSILIER LOCAL

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în anul 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Există observații la ordinea de zi prezentată? Nu există astfel de observații. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

-

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi pentru a fost aprobată ordinea de zi.

întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi. Domnul Stan!

Domnul Consilier Stan Gabriel - da, posibil conflict de interese la inițiativa cu nr.6.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Am înțeles, nu participați.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - deci, la proiectul nr. 5 nu o să pot să particip la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - am înțeles. Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră, modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, conform listei care v-a fost transmisă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție pentru ședința din 19.02.2018.

 • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău" Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -- Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Ați avut expunerea de motive la mapă. Este vorba de aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ADIS Bacău. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică, Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - Discuții asupra proiectului de hotărâre, vă rog? Da, în ordinea în care ați...

Domnul Consilier Fechet MirceaPentru că am întârziat la ședință, aș dori să anunț că nu particip nici la dezbateri, nici la votul acestui proiect, având în vedere situația de conflict de interese, fiind angajat al ADIS Bacău. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - domnul Consilier Ghingheș! Domnul Consilier Ghingheș Cristian - Mulțumesc domnule președinte. O întrebare scurtă către domnul primar, dacă este amabil. De ce a fost majorată această cotizație, am văzut că în expunerea de motive, nu ați justificat acest lucru. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - Domnule consilier, puteți să îl întrebați pe domnul Fechet, pentru că, eu am convingerea faptului că, chiar dacă nu participă la discuții, astăzi totuși trebuie să avem un reprezentant din partea ADIS-ului. In contextul în care directorul ”plin” este ocupat, bănuiesc că directorul adjunct ne poate da mai multe detalii. Vă mulțumesc. Deci, domnul Fechet...

Domnul Consilier Fechet Mircea - Cred că n-am fost bine înțeles. încă o dată spun, la acest proiect nu pot participa nici la dezbateri, așa cum bine spune legea conflictului de interese, nici la vot. Cu mare plăcere, după ce se votează pot să-i explic domnului Ghingheș, până la sfârșitul ședinței, tot ce are nevoie să afle în legătură cu această majorare.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Problema era că dumneavoastră aveți dublă calitate domnul Fechet și în calitate de consilier local nu participați intr-adevăr la dezbateri, cu înțelepciunea care vă caracterizează, dar în calitate de director al ADIS aveți obligația să informați consiliul local cu privire la, și să dați lămuririle de rigoare, cu privire la această cotizație și necesitatea ei, totuși. Măcar una din atribuții să le îndepliniți.

Domnul Consilier Fechet Mircea - Vă mulțumesc că la fel m-ati sfătuit si când am

■......... ............................. ........... J                                                           J                          3

votat cotizația acum vreo 4 ani, tot la fel de bine m-ați sfătuit. Vă mulțumesc, domnul secretar.

Domnul Primar Cosmin Necula - Deci, domnul consilier, vă spun cu toată sinceritatea că, având în vedere manifestarea pe care o au reprezentanții ADIS-ului, unul să nu vină, văzând că celălalt reprezintă... și celălalt să fie consilier local, sincer, dacă aș fî fost într-o altă etapă procedurală, îl retrăgeam de pe ordinea de zi. Dar din păcate acum, vă pot spune că este o cerere pe care au facut-o dumnealor, chipurile justificată, ar fi fost normal să vină în fața dumneavoastră având în vedere că totuși sunt niște sume de bani destul de consistente, să motiveze și de ce s-a ajuns Ia această situație.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - Am înțeles, dar, dacă îmi permiteți, dumneavoastră când inițiați un proiect de hotărâre, nu știți pentru ce îl inițiem, adică ...sau de ce acea indemnizație este majorată? Tocmai de aceasta am întrebat.

Domnul Director al Direcției Juridice Fantaza Ciprian - îmi cer scuze, mă simt obligat să intervin.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - vă rog.

Domnul Director al Direcției Juridice Fantaza Ciprian - Procedura de vot în adunările generale la aceste două entități, ADIS și ADIB, spune foarte clar. Astfel de hotărâri nu pot fi votate în cadrul adunărilor generale, dacă nu există o hotărâre a consiliului local respectiv și mandat special din partea dumneavoastră către reprezentanți să voteze în adunarea generală respectivă. Autoritatea executivă nu are altceva decât să vă înainteze toate documentele pe care le-a primit de la acele două entități, să le verificați, să le urmăriți, să întrebați pe reprezentanți. Acum recomandarea mea către domnul Mircea Fechet este să se ducă la celălalt microfon si să vorbească în calitate de director...serios, să vorbească în calitate de director al ADIS-ului și să vă lămurească că, într-adevăr, această majorare pe care ați sesizat-o este sau nu oportună. Mulțumesc. Deci, n-am avut ce face decât să vă prezentăm solicitările acestor două entităti.

Domnul Primar Cosmin Necula - Deci, domnul consilier, ați văzut motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru. Special l-am lăsat pe domnul Director Fantaza, are cu mult mai mare experiență decât noi în gestionarea acestor situații.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - Microfonul, aici în față vă rog, să explicați. Discuții dacă mai sunt asupra proiectului? Da, supunem la vot proiectul, vă rog. Mă scuzați, domnul Viceprimar Scripăț.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - întrucât este un proiect al comunității și dacă așa-i tratat de șefii ADIS-ului, cu nu știu, nu cunosc sau nu mă interesează, personal vă spun că eu mă abțin de le acest vot și recomand și colegului meu, domnul Consilier Irofte. Mulțumesc. Deci, domnul Irofte ne abținem de la acest proiect.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - Discuții mai sunt asupra proiectului? Dacă nu, trecem la procedura de vot.

5

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Domnul Bârzu, hotărâți-vă, domnul Crețu...așa, țineți-o sus, deci 4 voturi, da? Doamna Tamba, 4 voturi, da? Se abține cineva? Domnul Fechet, pe dumneavoastră vă punem la neparticipare, da?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

Nu participă

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

4

-

14

Cu 4 voturi pentru și 14 abțineri, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale aferente fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău - ADIB Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - expunere de motive privind proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale aferente fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău - ADIB. Situația este similară. Este reprezentantul ADIB în consiliu, prezent?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popoviciprezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Direcția Juridică, Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - Discuții asupra proiectului de hotărâre, vă rog? Da, nu sunt,rog pe domnul secretar să supunem la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

6

-

13

Cu 6 voturi pentru și 13 abțineri, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Domnul Primar Cosmin Necula - Mulțumesc consiliului local pentru aceste două voturi. Cred că activitatea celor două structuri, ADIB, ADIS, trebuie un pic regândită, iar personalul care umple holurile pe acolo și plimbă hârtii pe bani mulți, cred că ar trebui un pic analizat de consiliul local. Vă mulțumesc.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind înființarea "Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău"

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -- Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor consilieri locali, vin în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre privind înființarea "Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău". în conformitate cu dispozițiile legale și cu recomandările făcute de A.N.R.S.C., nu doar de acum, ci încă din anul 2008, situație juridică constatată ....îmi cer scuze domnilor, permiteți...

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - mă scuzați, vă rog.

Domnul Primar Cosmin Necula - Vreau să explic, pe înțeles proiectul. Obligația legală a Municipalității este ca serviciile de salubritate și iluminat public, să fie externalizate ori către o societate comercială ori să fie extemalizate către un serviciu care este cu personalitate juridică, dar în subordinea consiliului local. Vin în fața dumneavoastră prin prezentul proiect de hotărâre, cu această propunere de transformare a acestui serviciu într-un serviciu de interes local, Serviciu de Salubritate și Iluminat Public, cu personalitate juridică distinctă, aflat în subordinea consiliului local. Vă rog doamnelor și domnilor consilieri, să vă exprimați un vot favorabil, în conformitate cu dispozițiile legale, vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Direcția Juridică, Administratorul Public, Structura Organizatorică Arhitect Șef și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - Discuții asupra proiectului de hotărâre, vă rog?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - mă înscriu eu la cuvânt, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - Da, domnul consilier, vă ascult. La subiect, vă rog frumos.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- Domnule președinte de ședință, stimați colegi, aș dori să-1 întreb pe inițiatorul acestui proiect, respectiv pe domnul primar, când s-a hotărât să facă, să inițieze acest proiect de hotărâre, întrucât văd că toate actele sunt emise pe 15.02., când am avut noi ultima ședință extraordinară de consiliu local. Nu, prima întrebare. Nu, nu ...prima întrebare, când v-ați hotărât domnule primar?

Domnul Primar Cosmin Necula - (în afara microfonului, nu se înțelege) Domnul Consilier Miclăuș Daniel - Deci, să înțeleg că refuzați dialogul.

Domnul Primar Cosmin Necula - (în afara microfonului, nu se înțelege)

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - Bun, să înțeleg că nu doriți să răspundeți, ok. Știți de ce vă întreb, pentru că la comisie nu am avut efectiv, și știu și colegii, nu am avut cu cine să discutăm pe acest aspect. Nu vreau să mai spuneți după aceea că ne opunem la proiecte fără să, fără să.....domnule primar, dacă nu, desemnați dumneavoastră o

persoană căreia să-i adresez întrebări, care să se priceapă.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - Domnule consilier Miclăuș, puteți fi....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel Nu, dar domnule președinte, vreau să adresez niște întrebări executivului și nu am cui. Că nu am întrebat pe nimeni, atât este doleanța mea.

Domnul Primar CosminNecula - Domnul consilier, eu am zis că vă răspund la toate întrebările, răspund pe rând, vă voi răspunde la absolut toate.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -- Atunci am să vă adresez mai multe întrebări dacă...

Domnul Primar Cosmin Necula - (în afara microfonului, nu se înțelege)

Domnul Consilier Miclăuș Daniel — Bun, am văzut în acest proiect de hotărâre, la art. 5, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă art. 11 al HCL 352 pe 2016. Prin această hotărâre de consiliu local, pentru toată lumea prezentă astăzi aici, este hotărârea prin care s-a înființat Societatea de Servicii Publice. Art. 11 din Hotărârea de Consiliu Local menționată, prevede următorul aspect: „personalul contractual din cadrul Direcției Salubrizare Agrement Parcuri și parțial al Secției Siguranța Circulației Deservire Auto și Intervenții Operative existent la data reorganizării, se preia de către Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău și-și va menține toate drepturile avute la data înregistrării societății, până la încheierea contractului colectiv de muncă”. Deci, să înțeleg sau dacă vorbim pe întrebări, ce se întâmplă cu acest personal domnule primar, pe care Societatea de Servicii Publice Bacău l-a preluat din cadrul direcției pe care dumneavoastră vreți să o reorganizați astăzi? Asta - i întrebarea cheie.

Domnul Primar Cosmin Necula - Lucrez de mult domnule consilier la acest proiect, da, chiar din 15.02. era intenția să fîe prezentat, nu-i o problemă, nu-i o chestiune de legalitate. Ultimul moment în care s-a luat decizia a fost încă din luna august, când am primit un control din partea A.N.R.S.C., care ne-au pus în vedere termenele legale. 2,personalul- personalul n-a fost niciodată preluat de Societatea de Servicii Publice. Ca să fie preluat personalul de Societatea de Servicii Publice, însemna ca dumneavoastră să votați și să îi dați această delegare. El nu a fost preluat sub nici o formă. Pe de altă parte, în formula prezentată către dumneavoastră acum cu privire le Societatea de Servicii Publice, dar cât și cu privire la acest serviciu de interes local, personalul care va fi preluat de către acest nou serviciu care se înființează, va fi personalul din componenta de salubritate a orașului și o parte din profesioniștii care lucrează în zona de iluminat public. Atât și nimic mai mult. Nu se întâmplă absolut nimic, nu pățește nimeni absolut nimic, se preia într-un mod colectiv, vor fi retribuiți cu absolut aceleași salarii și nimic mai mult.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel — Următoarea întrebare dacă îmi permiteți, la obiect. Bun, să zicem că va trece de vot si se va înființa acest serviciu astăzi. Este bugetat în proiectul de buget pe anul acesta? Și a doua întrebare, ce vom face, că ne vom trezi cu două structuri paralele, domnule primar? Direcția, avem așa, Direcția Salubritate Agrement Parcuri, care există, că n-am văzut alt articol care să existe în acest proiect și se va înființa acest serviciu cu personalitate juridică distinctă. Ce vom face în această situație, vă rog să ne lămuriți.

Domnul Primar Cosmin Necula - Bun, haideți să, ca să elucidăm toate aceste mistere pe care vi se pare că le găsiți, pot să vă spun că, după aprobarea, ceea ce ar fi o stare de normalitate din partea dumneavoastră, după aprobarea înființării acestui Serviciu de Iluminat Public și Salubritate se reorganizează prin întreaga organigramă această direcție. Nu se întâmplă absolut nimic, parte din această direcție, din funcționarea acestei direcții se duc la acest serviciu de iluminat. în momentul în care se

9                                                                          9

va aproba noua organigramă, posturile se redimensionează și se așează în conformitate cu noile obligații legale pe care ni le asumăm și noi, Municipiul Bacău, ca și toată lumea. Vă repet, de aici încolo, toate sunt povești politice, aici e o chestiune cât se poate de simplă. Este o dispoziție legală pe care trebuie să o respectăm.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - Domnule primar, nu este atât de simplu și chestiunile acestea, din punctul meu de vedere, ar trebui să suscite discuții și de specialitate și chiar și discuții politice. Totuși va rămâne din Direcția de Salubrizare, să zicem dacă se va reorganiza, va rămâne Secția Spații Verzi. Ce facem cu Secția Spații Verzi?

Domnul Primar Cosmin Necula - Dar ce credeți dumneavoastră că facem noi cu spații verzi, cu Secția Spații Verzi?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - încerc să am un dialog civilizat....

Domnul Primar Cosmin Necula - Păi nu, dar ce credeți dumneavoastră că facem noi cu Secția Spații Verzi?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - încerc să am un dialog un dialog civilizat cu dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin Necula - și eu.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - Deci se vede că nu aveți cultura dialogului, vorba unui coleg de~al dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin Necula - așa e.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - fost consilier local.

Domnul Primar Cosmin Necula - asa e, asa e....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - Deci, concluzia este că nu prea se poate sta de vorbă cu dumneavoastră domnule primar....domnule primar, haideți ca să trag concluzia, eu sincer am vrut să....și noi, grupul consilierilor locali liberali, am vrut să votăm pozitiv acest proiect de hotărâre. Dacă ne convingeați, încă o dată spun, dumneavoastră refuzați dialogul și sfatul meu către dumneavoastră este să vă apucați o dată de treabă, să lăsați reorganizările, să lăsați proiectările și să vă apucați efectiv de treabă pentru că aveți oameni competenți. De ce vă spun acest lucru? Dacă această Societatea de Servicii Publice nici măcar nu a preluat acel teren și ați venit în consiliu local de vreo 3-4 ori. S-a reorganizat, s-a dispus să se preia acest personal. Nici acest personal nu s-a preluat la acea societate. Sincer, domnule primar, eu nu mai înțeleg ce vreți. Rugămintea mea la dumneavoastră, apucați-vă de treabă, gospodăriți orașul și mai lăsați reorganizările. Noi nu avem toate datele, noi consilierii locali liberali, nu avem toate datele cu privire la înființarea acestui Serviciu de Salubrizare și Iluminat Public, aș fi fost tentat să vă propun un amendament, dar văd că nu am cu cine discuta și nu mai are rost, sincer, de asta v-am întrebat ce facem cu Secția Spații Verzi. Și mă gândeam să venim cu un amendament la acest proiect de hotărâre pentru că se poate și ar fi fost ceva foarte frumos, foarte constructiv, dar din punctul nostru de vedere, pe nepusă masă dumneavoastră veniți și vă vine ideea chiar la ultima ședință extraordinară de consiliu local. Toate documentele de la mapă sunt emise pe 15, mai puțin, nu-1 văd aici pe liderul de sindicat care a emis acea adresă pe 14, și practic trag concluzia că liderul de sindicat a știut de pe data de 14 de inițierea acestui proiect de hotărâre și atunci, foarte la obiect, noi vă anunțăm, grupul consilierilor locali liberali că ne abținem să votăm acest proiect de hotărâre în forma în care ne-a fost prezentată, atât în scris, cât și oral de către domnul primar.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - Mulțumesc frumos domnul consilier.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - Cu plăcere.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - S-a mai înscris la discuție doamna consilier Pravăt.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - Da, am să încerc să fiu foarte scurtă. Pe nepusă masă, ați afirmat domnul Miclăuș, consiliul local sau domnul primar, administrația, executivul, da, a demarat acest proiect, a elaborat acest proiect. Vi s-a spus concret, dar cred că trebuie să vi se repete de zece ori, faptul că elaborarea acestui proiect de hotărâre și înființarea acestui Serviciu Municipal de Utilități Publice este rezultatul unei măsuri dispuse printr-un raport de control. Nu e pe nepusă masă și vreau să știți că în 2010, eu v-am zis că trebuie să mai luați lecții de la antecesorii dumneavoastră, dar nu mă credeți, în 2010, undeva în primăvara anului, A.N.R.S.C. Botoșani a efectuat un control la Primăria municipiului Bacău, sancțiunea a fost, din câte știu, și o amendă de 75.000 lei, s-a decis atunci înființarea unui Serviciu Municipal de Iluminat Public, decizia a fost și concretizată prin hotărâre de consiliu local, HCL 99 pe 2010 și v-aș întreba, oare de ce au inițiat acel proiect de hotărâre și au și aprobat acel proiect de hotărâre antecesorii dumneavoastră și nu l-au mai pus în practică, deși legea prevedea în mod expres acest lucru. De ce, pentru că se știa....

Domnul Primar Cosmin Necula - (în afara microfonului, nu se înțelege).

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - Da, haideți să fim corecți cu noi și cu Municipalitatea și să afîrmăm faptul că acel HCL nu s-a pus în aplicare pentru că comisionul pe stâlp era undeva la 50%. Deci, acuzați o administrație că implementează legea și că face ceea ce nu au făcut ceilalți, deci că procedează în mod corect implementând, da, niște direcții date până la urmă de o autoritate de reglementare și de control. Mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -Da, mulțumesc doamna consilier. Domnul consilier Pârâianu.

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin - Aș vrea să dau citire unui amendament, dacă nu mai există alte discuții și comentarii pentru a încheia....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - Ba da, exista, dar....mă rog...după aceea Domnul Consilier Pârâianu Mădălin- Amendamentul sună în felul următor: „se completează statul de funcții al Serviciului Municipal de Utilități Publice, cu auditor, gradul I A, studii superioare, coeficienți de 2,3 și 2,7”. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Pârâianu. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva ?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. cit.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Ieșit din sală

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

-

5

Cu 13 voturi pentru amendamentul domnului Pârâianu a fost aprobat.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -Da, mulțumesc domnul... Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Domnul Ghingheș mai voia...

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - Domnul Ghingheș. Domnul Consilier Ghingheș Cristian, vă rog.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - Da, mulțumesc. în completarea celorjipuse de domnul Miclăuș, haideți să facem așa, să tragem o linie și să vedem ce s-a întâmplat în ultima jumătate. La sfârșitul anului 2016, domnul primar a fost....

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- Mă scuzați, mă scuzați, domnul Ghingheș aveți dreptul...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian- nu, nu...ca să înțelegem exact ce votăm astăzi...

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- Ați vorbit astăzi asupra proiectului....cu tot respectul, cu tot respectul, chiar nu doresc să ridicăm tonul....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - Vă rog un minut să mă lăsați să vorbesc și după aceea termin, un minut.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -Un minut, vă rog, doar atât. Atât vă pot spune dacă facem discuții asupra proiectului, dacă nu, vă iau cuvântul, vă iau microfonul.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian- Ok, Societatea de Servicii Publice a fost înființată tocmai cu acest obiect: curățenie, salubritate și așa mai departe. Astăzi aflăm că aceste lucruri trebuie făcute de fapt de acest Serviciu Municipal, iar apoi Societatea de Servicii Publice rămâne doar cu administrarea domeniului public și privat, bine, dacă va fi promovat proiectul de hotărâre, și cu o serie de lucrări, de construcții, care sunt acordate de Municipalitate prin încredințare directă. Ceea ce vreau să subliniez este atât. Avem de-a face cu un Teldrum de Bacău și tocmai de aceea mă voi exprima împotrivă. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - Da, domnul primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin Necula - N-am să intru într-o polemică de-a dreptul ipocrită. O să mă rezerv să mă adresez instanței cu poveștile caricaturale.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - De trei luni mă amenințați cu instanța, vă rog, aștept, aștept...păi știu.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- Puțin respect, domnul Ghingheș, puțin respect, vă rog frumos.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Am o rugăminte domnul Ghingheș. Eu știu că...totuși mă aștept de la o zi la alta să văd o evoluție în comportamentul dumneavoastră. Vreau să vă spun că la ultima ședință de consiliu local, domnul Miclăuș a avut 95 de intervenții, în ultimele 20 de minute. Am pasaje întregi în care frazele sunt...cum să spun...nu se poate înțelege nimic, neinteligibile, pentru că dumneavoastră nu v-ați respectat unii pe alții. Am rugămintea, totuși, respectați-vă interlocutorii, vorbiți conform regulamentului, numai pe obiectul ce se discută. Pentru că o să ajungem de râsul lumii cu aceste procese verbale interminabile. Am patru funcționari la acest aparat care de trei zile, încearcă să descifreze ce dumneavoastră ați vorbit la ultima ședință. Este intolerabil, credeți-mă.

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc domnule Secretar, am să fiu foarte succint având în vedere că ați avut totuși documentație la mapă și sunteți consilieri locali care au discernământ, au putere de înțelegere și se prezumă că și înțeleg cu adevărat ceea ce se întâmplă și nu sunt doar niște impostori politici. O societate acționează pe Ordonanța 71/2002, un serviciu acționează pe Legea 51. Sunt structuri juridice diferite, sunt texte legale domnule Ghingheș, diferite, fiecare face câte o treabă. Eu vă spun doar atât, nu vreți să votați ceea ce scrie în lege că suntem obligați să facem, nu aveți decât să o faceți, dar nu amestecați borcanele cu mere, pere și după aia să vă iasă o varză. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -o scurtă intervenție domnule președinte de ședință.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - da domnule consilier dacă este cumva...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -da este punctuală, conform dispozițiilor articolului 60 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local - de câte ori un consilier este menționat în discursul celuilalt coleg sau a altui invitat, am dreptul să iau cuvântul ori de câte ori spune regulamentul.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - da, cu tot respectul...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -doamna consilier Breahnă m-a atenționat. Atâta vreau să spun domnule președinte, ca să nu lungim pelteaua.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - știu, dar dați-mi voie să ... mă ascultați ce vreau să...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - da, spuneți.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - cu tot respectul în regulament scrie că aveți ... nu aveți voie să vorbiți în contradictoriu.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - domnule președinte de ședință haideți să trecem peste acest pasaj. Haideți, foarte pe scurt-domnule președinte de ședință, domnule primar legea la care facem referire, din ce an este? Vă spun eu, din 2006. Suntem în 2018. Ce v-a oprit de când ați preluat mandatul să propuneți înființarea acestui serviciu de utilități publice, este atât de grabnic? Deci dumneavoastră ne forțați mâna, cheltuiți atâta energii...

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - domnul consilier dar totuși articolul 60...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel convocati patru ședințe extraordinare, nu înțelegeți domnule primar, nu înțelegeți.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin-conform regulamentului vă dau un avertisment...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - în 2006 a fost publicată legea.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin... vă rog frumos. Deci articolul 60 prevede ceea ce ați spus dumneavoastră, dar ce menționați dumneavoastră este cu totul altceva. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula -bun. Dacă îmi permiteți o singură chestiune, nu uzitez sub nici o formă de drept la replică sau altă prostie inventată acum pe loc. Eu vă spun doar atât, amestecați capra și varza. Mai mult decât atât este obligație legală domnule avocat de a fi respectată începând cu anul 2018. Chiar nu înțelegeți că este o obligație legală? Chiar nu înțelegeți? Dar haideți să terminăm bălăria asta, eu zic că este suficientă... ați consumat suficiente fise, haideți să ajungem în etapa în care facem și treabă.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - domnule președinte de ședință vă rog frumos mai întrerupeți-1 și pe domnul Primar. Da, nu era la obiect acum, cu fisele și cu alte chestiuni de genul acesta. Dacă dumneavoastră mai considerați că ne mai jicniți așa la infinit domnule primar, deja declarați război consiliului local, vă spun sincer.

Domnul consilier Ghingheș Cristian-acesta e comportament abuziv.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - deci acesta nu e comportament de primar domnule.

Domnul consilier Ghingheș Cristian- e comportament abuziv și este definit de lege domnule primar. Faceți de rușine toți cetățenii care v-au votat..

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - rog pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Ieșit din sală

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA-GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

1

4

Deci 1 vot împotrivă, 4 abțineri și 13 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat.

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71/2002.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc domnul președinte de ședință, aceasta este o societate care vine în fața dumneavoastră să activeze pe principiile Ordonanței nr. 71/2002, nu pe principiile Legii 51/2006, cum a fost anterioară.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil. Fac mențiunea că domnul Bîrzu încă nu a revenit. Deci avem 18 consilieri. Da? Ca să fie clar pentru vot.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Compartiment Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin -discuții sigur nu sunt asupra proiectului. Domnul Viceprimar Scripăț vă rog.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - domnule președinte, domnule Primar, doamnelor și domnilor consilieri, la inițiativa domnului primar s-a reintrodus acest proiect pe ordinea de zi, proiect comentat, apreciat, după unii ține de viitorul Bacăului, alții au alte păreri. Noi grupul PMP vom da un vot politic și ne vom abține de la vot. Votul este secret dar spre deosebire de cele directe nu există și această rubrică de abținere sau contra, motiv pentru care eu și colegul meu, domnul Consilier Irofte Dumitru nu vom vota. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - alte discuții. Cine? Deci dacă nu mai sunt discuții...

Domnul Primar Cosmin Necula- dacă îmi permiteți domnul președinte?

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - domnul Primar vă ascult.

Domnul Primar Cosmin Necula - am apreciat totdeauna franchețea domnului Viceprimar Scripăț, nu pot să spun că nu am apreciat inclusiv activitatea dumnealui pe care a avut-o în primărie, din păcate o să repet și o să-i spun și dumnealui să ajungă să mă cunoască și mai bine, chiar dacă nu a facut-o în ultimii doi ani de zile. Nu o să cedez niciodată șantajului politic, nu exercitat de dumneavoastră sub nici o formă și nici de domnul Irofte. Am avut niște parteneri foarte corecți până în momentul de față, dar vă repet, nu voi ceda niciodată șantajului de natură politică indiferent cine îl exercită, că e în Bacău, că e în București, că e oriunde. Am să merg în continuare pentru interesul orașului și pentru cetățeni indiferent de câți alții vor veni să se mai pună în față, să mai ceară ceva. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - da, mulțumesc domnul Primar. Discuții? Da, domnul Ghingheș.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc. Iarăși votăm a patra oară acest proiect și am intrat web site-ul Societății de Servicii Publice, este puțin schimbat dar în continuare lipsesc acele informații de interes public ce Lrebuie publicale conform celor trei legi pe care le-am menționat și la ședința trecută.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - domnul consilier aș dori... Domnul consilier Ghingheș Cristian - ., .pe lângă asta...

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin -...să nu depășească două minute.

Domnul consilier Ghingheș Cristian -da sigur, sigur. Sunt foarte scurt.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - scurt și la obiect. La obiectul proiectului.

Domnul consilier Ghingheș Cristian -da, la obiectul proiectului. Am o întrebare rapidă pentru conducerea acestei societăți. Dacă a identificat acel angajat care a publicat acel mesaj politic pe pagina de facebook a societății pentru că încalcă codul dumneavoastră etic adoptat la nivelul societății și dacă dumneavoastră vi-1 asumați ca director?Mulțumesc. Mesajul acela politic prin care ați comentat decizia politică a consiliului local.

Domnul Director Popa Vlad - Societatea de Servicii Publice a Municipiului Bacău - noi nu avem mesaje politice pe site-ul nostru. Nu știu ce ați văzut dumneavoastră.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - nu pe site, pe pagina de facebook a Societății de Servicii Publice.

Domnul Director Popa Vlad - Societatea de Servicii Publice a Municipiului Bacău - pe pagina de facebook unde v-ați uitat.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - ați criticat acolo decizia politică din consiliul local de la ședința trecută si as vrea să știu...

Domnul Director Popa Vlad - Societatea de Servicii Publice a Municipiului Bacău -nu am criticat nici o decizie politică. Nu știu spuneți fraza aia care zice, critică decizia politică.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - deci acolo au fost niște considerații strict politice.

Domnul Director Popa Vlad -bine.

Domnul consilier Ghingheș Cristianși haideți că vă citez, dacă tot m-ați provocat în sensul ăsta.

Domnul Director Popa Vlad - nu v-am provocat. Citiți dumneavoastră.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - domnul consilier Ghingheș v-am rugat, la subiect.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -la ședința următoare când găsiți fraza o scrieți frumos pe hârtie și ne comunicați interpelarea.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - nu , nu am găsit-o. Dacă îmi permiteți vă rog.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - haideți domnul președinte să trecem la procedura de vot secret.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - deci se trece la procedura de vot...

Domnul consilier Ghingheș Cristian - aleșii liberali au pierdut în ședința de joi pentru a treia oară șansa de a arăta că le pasă de băcăuani. Ăsta nu-i mesaj politic?

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - domnul consilier vorbim exact pe subiect. Nu pe mesaje politice. Trecem la procedura de vot secret. Vă rog frumos, în ordinea pe care o știți.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - domnilor consilieri de la PNL vă așteptăm la vot.

Domnul consilier Miclăuș Daniel -nu participăm la vot.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - bine ne-ați anunțat. De aia.

Domnul consilier Miclăuș Daniel - am zis că suntem consecvenți. Nici nu mai avea rost să mai anunțăm.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - mulțumim frumos pentru... Domnul consilier Miclăuș Daniel - să fiu cât mai la obiect ca să nu...

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin -de data asta da.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nici eu nu particip la vot, ca să mă raliez opoziției PNL-PMP - INDEPENDENT. Mulțumesc.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - sunteți cam tânăr să nu vă mișcați fundul de pe scaun.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - v-ați aliat bine.

Se numără buletinele de vot secret

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin -da procedura de vot a luat sfârșit, așteptăm comisia de validare. Vă rog.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca- domnul președinte pot să anunț rezultatul votului?

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - da doamna consilier. Vă rog frumos.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanțam. 71/2002.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți ____19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat 11

  Nr. Crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l Se aprobă atribuirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, către Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

  NU S-A ADOPTAT

  11

  0

  0

  2.

  Art.2 Se aproba contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, conform Anexei I la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

  NU S-A ADOPTAT

  11

  0

  0

  3.

  Art.3(l)Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA va face demersurile necesare în vederea schimbării sediului social în Bacău, strada Constanței nr. 2.

  NU S A ADOPTAT

  11

  0

  0

  4.

  (2)Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., domnul Irofte Dumitru să voteze pentru Municipiul Bacău, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor modificările aduse prin art.3 alin. (1) al prezentei hotărâri.

  NU S-A ADOPTAT

  11

  0

  0

  5.

  și domnul Gherasim Constantin să voteze pentru Municipiul Bacău, în    ședința Adunării Generale Extraordinare a

  Acționarilor modificările aduse prin art.3 alin. (1) al prezentei hotărâri.

  NU S-A ADOPTAT

  11

  0

  0

  6.

  Art. 4 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere contrară.

  NU S-A ADOPTAT

  11

  0

  0

  7.

  Art.5 Primarul Municipiului Bacău prin Direcția Economică, Direcția Administrare Baze Sportive- Secția Intervenție și Administrare Cimitire, Direcția Arhitect-Șef- Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Compartimentul Concesionări și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  NU S-A ADOPTAT

  11

  0

  0

  8.

  Art.6 Se împuternicește domnul Cosmin NECULA - Primarul Municipiului Bacău ca în numele și pe seama Municipiului Bacău sa semneze contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local precum și toate actele necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

  NU S-A ADOPTAT

  11

  0

  0

9.

Art.7 Hotărârea se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacău, Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Administrare Baze Sportive-Secția Intervenție și Administrare Cimitire, Direcției Arhitect-Șef-   Compartiment Administrare   și   Inventarierea

Patrimoniului,        Compartimentului        Concesionări,

Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare, împuterniciților Municipiului Bacău în AGA a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

NU S-A ADOPTAT

11

0

0

10.

Art.8 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului — Județul Bacău pentru verificarea legalității.

NU S-A ADOPTAT

11

0

0

Domnul Secretat Nicolae-Ovidiu Popovici - pioiectul de liotăiâie nu a fost aprobat. Următorul punct de pe ordinea de zi.

5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Gberasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc domnule președinte de ședință, vin în fața dumneavoastră doamnelor și domnilor consilieri locali cu proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani. Am să fiu foarte succint în prezentări deoarece sunt convins că dumneavoastră ați materialele la mapă și le-ați citit și studiat foarte atent. Bugetul se poate circumscrie pe două mari direcții, pe de o parte execuția și proiectarea bugetară a investițiilor din bugetul propriu, pe de altă parte... și continuarea tuturor investițiilor începute anul trecut, pe de altă parte e vorba de proiectările care se vor face pe fondurile europene, proiectări care sunt menite la finalul acestui an să aducă bugetului Municipiului Bacău investiții de 47, 85 milioane Euro, deoarece Uniunea Europeană a considerat că Municipiului Bacău este fezabil și are documentații solide pentru 47, 85 milioane Euro. Fapt pentru care am venit în fața dumneavoastră cu prezentul proiect de buget. Discutăm aici în continuare de proiectele mari: rezerva de apă care se află în momentul de față pe SEAP; discutăm de Spitalul Municipal care v-a ajunge cât de curând în licitație deoarece suntem în perioada de avizare la Ministerul Sănătății cu tot ceea ce înseamnă proiectele de complementarizare; discutăm de Insula de Agrement care va fi finalizată cu certitudine în acest an; de patru creșe și grădinițe; discutăm de începerea acestui proiect privind Centrul de Tineret; pe de altă parte discutăm de începerea proiectului în fața Uniunii Europene, hub de tineret. Sunt două proiecte distincte. Pe de altă parte discutăm de investiții care sunt considerate necesare și viabile locuitorilor din Municipiul Bacău printre care reabilitarea a 40 de locuri de joacă, construcția a 4 locuri de joacă noi, construcția a 4 terenuri de sport în cartiere, 4 terenuri de sport la 19

școli, finalizarea investiției privind reabilitarea și reconstrucția sălii de sport de la Liceul Sportiv, refacerea unor alte serii de săli de sport, menținerea și continuarea programului „clasa zero”, refacerea trotuarelor sau mai exact construcția trotuarelor din Șerbănești, din Gherăiești, efectuarea acelor lucrări privind înființarea sensurilor giratorii din Șerbănești. Dacă este să privim așa per ansamblu orașul, fiecare cartier va avea câte un obiectiv câștigat indiferent că discutăm de iluminatul public a cărui proiect va începe anul acesta, discutăm de locuri de joacă, discutăm de parcuri (Parcul Gherăiești, Parcul Făgăraș, Parcul Cancicov cu aleile refăcute și tot ceea ce ține de refacerea actualului parc. în linii mari bugetare acesta este proiectul de hotărâre cu care vin în fața dumneavoastră. Fără îndoială discutăm aici și de străzi, discutăm aici și de asfaltări, de refacerea tramei stradale și fără îndoială aici discutăm de o serie de proiectări și lucrări de execuție pe care Societatea de Servicii Publice sunt convins că le va face și le va face într-un timp foarte scurt. De asemenea discutăm de refacerea întregii Piețe Centrale, reconstrucția Pieței Centrale, de construcția și finalizarea Parcului din Zona Catedralei. Cam astea sunt în linii foarte mari obiectivele bugetare. Dumneavoastră le-ați avut la mapă, aveți toată libertatea să discutăm pe ele și în contextul în care propunerile dumneavoastră sunt pentru interesul băcăuanilor aștept eventuale sugestii. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Financiar - Contabil).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - discuții asupra proiectului de hotărâre? Să o luăm într-o ordine. Domnul consilier Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc. Aș începe cu 4 amendamente și apoi voi aduce în atenție o serie de considerații.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin -haideți domnule continuați ideea, v-ați pierdut șirul vorbelor?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - păi nu, aș fi preferat să fie atent și executivul pentru că...

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - suntem foarte atenți să știți. Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc. Da, remarc cu mare tristețe faptul că principalele domenii de activitate primesc mai puțini bani anul acesta, învățământul în primul rând, lăsând la o parte salariile care au fost mutate de la autoritățile locale la inspectorate școlare, mă uit la bunuri și servicii, adică la acele cheltuieli care nu sunt asigurate la școli și licee-anul trecut au fost alocate 15, 62 milioane, anul acesta 15,31, în condițiile în care execuția bugetară finală pe anul trecut pe care am aprobat-o în decembrie a prevăzut cheltuieli de aproape 17 milioane. Tocmai de aceea voi face un amendament. Iarăși burse de la 2,75 milioane, 2,7 milioane. Sănătatea ajunge la 15,9 milioane, de la 17,2 milioane. Nu mai zic de zona de Cultură, Recreere și Religie, iarăși o diminuare de 2 milioane până la 29 de milioane-aici cel mai mult au de suferit asociațiile și fundațiile care primesc doar 4 milioane față de anul trecut, 7,5 milioane lei și ne reamintim de 2016 când au fost vreo 10 milioane lei pentru Organizațiile Nonguvemamentale care prin activitățile lor acoperă ceea ce municipalitatea nu o face. De asemenea la sport am fost anul trecut Oraș European al Spoitului, v-ați lăudat cu nu știu ce alocări bugetare, nu s-a văzut nimic în infrastructura de sport din oraș din păcate, sper că totuși anul acesta pentru că numiți ”anul investițiilor”, să se vadă ceva în oraș. Dar anul acesta la sport avem alocate doar 6 milioane, față de 9,2 milioane și mă uit aici, deci nu față de bugetul final, de execuția bugetară, ci de planificarea de anul trecut. Tineret nu mai spun. Promite-ați anul trecut pe unde prinde-ați un microfon și spune-ați că anul acesta finanțarea pe tineret va fi egală cu cea de anul trecut când am fost Capitala Tineretului din România. Suntem, spun tinerii din spate și le mulțumesc pentru acest lucru. 0,8 milioane lei în bugetul de anul acesta față de 1,5 milioane lei finanțarea de anul trecut pe cheltuieli plus ce ați alocat anul trecut centrul de tineret. Centrul de tineret care din păcate nu s-a mai născut și v-ați răzgândit. Am dus acolo tinerii, și-au imaginat...

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - domnul consilier Ghingheș vă rog..

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - vorbim despre obiectivele Bacăului aici. Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin -am înțeles că aveți un amendament, vă rog prezentați-1.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - ...deci am dus tinerii acolo, i-am pus să-și imagineze cum va arăta Centrul de Tineret și acum v-ați răzgândit și spuneți acolo facem Centru antreprenorial.

D omnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin -domnul consilier Ghingheș vă rog frumos rezumați-vă la acel amendament. Vă rog. Despre ce este vorba. Amendamentul.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - singura majorare și cu asta închei cu ale mele comentarii,...

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - vă rog frumos amendamentul.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - la Poliția Locală 2 milioane de lei în plus. Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - domnul consilier vă rog frumos amendamentul.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -avem nevoie de ordine și forță în acest oraș. Da, în loc de învățământ, sănătate...

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - răbdare și puțin respect. Domnul Consilier Ghingheș Cristian - ...cultură, recreere, ș.a.m.d. și am să trec la amendamentele mele cu voia dumneavoastră domnule președinte, că am observat că nu ne lăsați să vorbim.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - ba da, dar în conformitate cu legea și am spus de la început, două minute.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - ce spune legea.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - să nu depășească două minute.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - așa spune legea, unde?

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin -vă rog să vorbiți la obiect. Să vorbiți la obiect.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - am înțeles. Ok.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - despre asta era vorba. Scrie destul de bine.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - primul amendament și aș dori să fie atent și executivul, mai ales în partea tehnică, n-am mari speranțe de la partea politică, vreau să, mă rog, propun suplimentarea Capitolului Tineret, mă rog, secțiunii Tineret 67.02.05.02 de la Capitolul Cultură, Recreere și Religie de la 841 mii lei se suplimentează cu 1159 000 lei până la suma de 2 000 000, așa cum ați spus anul trecut că va fi menținută suma și anul acesta, prin diminuarea Capitolului „Alte cheltuieli în domeniul Asistenței Sociale de la Capitolul Asigurări și Asistență Socială. Deci luăm de la Asistență Socială și dăm la Tineret pentru viitorul orașului.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin -acesta este amendamentul, da?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian- da, da.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - Da, supunem la vot... Domnul Primar, vă rog.

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc. Domnule președinte de ședință, domnilor viceprimari, doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați cetățeni ai Municipiului Bacău eu nu am să fiu un impostor care acum și-a găsit un subiect de discuție și moare de dragul lor. Eu am să vin să vă spun așa cum este adevărul, am spus-o și în conferința de presă de dimineață, dar le-am spus-o și reprezentanților tinerilor de fiecare dată când m-am întâlnit cu ei în acest an, inclusiv președintelui Consiliului Tineretului, a avut din partea mea același răspuns. Eu nu o să fiu un ipocrit să vin să vă spun în fața dumneavoastră că stăm pe roze cu acest buget. Municipiul Bacău a avut un buget diminuat cu 30 milioane de lei față de bugetul anului trecut. în acest context am căutat pe orice cale ca la acest proiect de buget să găsesc soluțiile cele mai importante pentru a nu ne opri, pentru a nu bloca pe unii sau pe alții. Nu o să pot să fiu niciodată de acord să nu discutăm de componenta socială. Componenta socială nu înseamnă așa cum își închipuie unii că dai bani la diverse categorii sociale și faci asistență socială. Nu poți compara Tineretul cu componenta socială sau cu sănătatea. Nu trebuie să amesteci capitole bugetare unele cu celelalte. Dar așa cum am discutat și cu tinerii care se află în această sală, fiind reprezentanții Federației Tinerilor, nu, le-am spus cu toată sinceritatea despre acest deficit bugetar pe care-1 avem, deși Municipiul Bacău a avut o creștere de încasare de peste 20 milioane lei, deci economic Bacăul a mers bine. Din păcate formula guvernamentală a fost una deficitară.

Promisiunile sunt ca la jumătatea acestui an să se rezolve aceste deficiențe. Pe de altă parte, am spus inclusiv tinerilor că principalul obiectiv pe care îl am este ca să mențin banii care s-au cheltuit anul trecut pe componenta Legii 350, fapt care se regăsește în actualul buget și m-am ținut de cuvânt. Restul capitolelor bugetare pe Tineret merg în continuare. Eu n-am să pot să vin în fața dumneavoastră niciodată să spun, da, e mai important spitalul decât tinerii, sau sunt mai importanți bătrânii de la Căminul de Bătrâni decât tinerii, sau tinerii sunt mai importanți decât învățământul. N-am să învrăjbesc categorii sociale una împotriva celeilalte. Am să caut pe un buget mic, evident cu votul dumneavoastră, să găsim soluții pentru fiecare, urmând ca obiectivele pe care ni le-am asumat să nu se încheie aici. Și nu se vor încheia aici. Iar Tineretul va reprezenta în continuare unul dintre principalele puncte de interes pentru această administrație, indiferent că facem Centrul de Tineret în parc, sau îl facem la Orizont, sau îl facem oriunde ar fi, important e să fie făcut.

De aici încolo, restul sunt ipocrizii politice, la care n-am să mai răspund.

Domnul consilier Ghingheș Cristian-îmi cer scuze, dar...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supunem la vot amendamentul domnului consilier Ghingheș.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU TIJE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA-GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

6

-

13

Câți au fost pentru, doamnă? Cu 6 voturi pentru și 13 abțineri amendamentul nu a fost adoptat.

Mai aveți vreun amendament domnule?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-da, încă trei.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-vă rog frumos.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-mulțumesc.

Bun, trecând peste asta, mergem la învățământ acum, pe bunuri și servicii. Am mai venit la această masă și am, tot am detaliat această problemă, a lipsei de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor curente din școli și licee. Și ați făcut la sfârșitul anului trecut aceea scenetă cu Colegiul Alecsandri, de v-a spus Directorul de la Partid să vină să spună că nu sunt nevoi Î11 școli și licee, suplimentare, față de cele pe care, mă rog, le împliniți prin alocarea bugetară.

Și tocmai de aceea aș vrea să vin în sprijinul acestor școli și licee prin majorarea Capitolului 65.02,-bunuri și servicii în învățământ, cheltuieli curente, de la 15.313.000 se suplimentează cu 3.000.000 de lei până la suma de 18.313.000 lei, prin diminuarea aceluiași capitol bugetar-Asistență socială-68.02.50.50. Și fac acest amendament, având în vedere execuția bugetară de anul trecut pe bunuri și servicii în școli și licee, repet, s-a dus până la 17 milioane de lei și în continuare sunt elevi și părinți și o să vă aduc și la ședința următoare aici, la ședințele ordinare, elevi și părinți care cotizează pentru tot felul de chestiuni, becuri, hârtie igienică și așa mai departe, lucruri pe care municipalitatea pe care o conduceți, nu le asigură prin această finanțare complementară ci trebuie să fîe, cred eu, mult mai babană. Suceava, de exemplu, alocă pe bunuri și servicii, anual, undeva la 30 milioane de lei. Și au cam și au același număr de unități școlare, deci și cam același număr de elevi. Despre asta vorbim. Vă rog să supuneți la vot amendamentul. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-da, spuneți amendamentul, totuși.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-da, tocmai am spus. Capitolul 65.02.20-bunuri și servicii la Capitolul învățământ, cheltuieli curente, se majorează de la suma de 15.313.610 lei la suma de 18.313.610 lei, prin diminuarea Capitolului-Alte cheltuieli în domeniul Asistență Socială, de la Capitolul Asigurări și Asistență Socială-Cod 68.02.50.50.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-îmi place că sunteți consecvent.

Domnul Președinte Gherasim Constantim-da, domnul Primar.

Domnul Primar Cosmin Necula-numai o singură mențiune, doamnelor și domnilor consilieri locali. O să înceapă discuția asta cât de curând. Și o s-o prezint către dumneavoastră. Am făcut o analiză cu domnul Administrator Public asupra situației financiare în școli. Se pare că avem în momentul de față un excedent la nivelul școlilor de 1,5 milioane lei, care înseamnă bani care sunt necheltuiți de către unitățile de învățământ. Nu poți să discuți despre bani alocați în plus școlilor, când se pare unitățile de învățământ stau cu 1,5 milioane lei necheltuite, fapt pentru care acestea o să reintre în circuitul municipalității pe alocări bugetare. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-da, dacă îmi permiteți. Azi dimineață m-a contactat o reprezentantă a elevilor de la Colegiul de Artă, acel Colegiu de Artă pe care 1-ati hulit, la ședințele trecute.

Domnul Primar Cosmin Necula-n-am hulit pe nimeni.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-mă rog. Și îmi spune așa această reprezentantă, mi-a zis că are trimisă cerere și pentru hârtie și pentru becuri, dar nimic, că e depusă și atât, nu ne dă nimic Primăria, așa că „domnul Necula și Boambă să mai plece la plimbare împreună”. Asta-i mesajul și este una dintre fetele care v-a sprijinit în campanie, să știți. Deci dacă vreți, organizez o întâlnire.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu era obiectul, deci haideți să supunem la vot.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-deci, m-a rugat frumos să aduc acest mesaj la ședință.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-foarte bine, bravo.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Tu participă la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

5

-

13

Cu 5 voturi pentru, domnul Bîrzu nu votează, corect, 13 abțineri amendamentul nu a fost aprobat.

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE ?5

VOT

Insistați, domnul Ghingheș, vă rog frumos. Mai aveți două.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-da, mulțumesc frumos, domnule Secretar. Iarăși la zona de Burse. Bursele pentru elevi n-au mai fost majorate de câțiva ani buni de zile. Acest program de burse care a fost instituit de administrația liberală și pe care cu chiu cu vai, ați reușit să-1 continuați și mă rog lipsind elevii de acele premii pentru înaltele performanțe sau dând acei bani cu foarte mari întârzieri.

De asemenea, adică în întâmpinarea acestei nevoi aș vrea să majorăm Capitolul Burse, de la Secțiunea de învățământ Alte cheltuieli de la suma de 2.700.000 lei cu 675.000 lei, adică cu 25% să mărim bursele anul acesta pentru elevi, până la suma de 3.350.000 lei prin diminuarea aceluiași Capitol-Alte cheltuieli în domeniul Asistenței Sociale. Deci Capitolul Bugetar 65.02.59.01 se majorează cu 675.000 lei.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:


PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Mu participă la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

12.

IROFTE DUMITRU

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

5

-

13

Cu 5 voturi pentru, 13 abțineri nici amendamentul acesta nu a fost adoptat.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-da. îmi pare rău, deci anul acesta vor fi, deci bugetul pentru burse va fi mai mic decât cel de anul trecut. Asta e, dacă asta este viziunea administrației Necula, dacă o fi având vreo viziune.

Domnul Primar Cosmin Necula-haideti domnule Președinte, dacă îmi permiteți?

Domnul Președinte de ședință-Gherasim Constantin-da, numai un pic. Domnul Primar are ceva de adăugat.

Domnul Primar Cosmin Necula-deci, asta o s-o spun pentru părinții din Municipiul Bacău, care au copii care primesc burse. Vă asigur că în acest an bursele vor fi primite absolut integral, așa cum au fost primite și anul trecut. Nici anul trecut n-au fost bugetate integral, până în ultimul trimestru, așa se face în momentul în care ai bugetul mic, bugetezi până la 1 iulie și după aceea faci rectificare bugetară așa cum s-a întâmplat și anul trecut.

Domnul Președinte de ședință-Gherasim Constantin-domnul consilier Ghingheș, mai aveți un amendament sau putem trece?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-da, da.

Domnul Primar Cosmin Necula-ultima fisă.

Domnul Președinte de ședință-Gherasim Constantin-vă ascultăm.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-asta-i o dovadă de lipsă de respect, dar mă rog trecem peste ea.

Domnul Președinte de ședință-Gherasim Constantin-vă ascultăm, domnule.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-cireasa de pe tort, ca să zic așa, Centrul de

Tineret. în bugetul pe anul acesta este trecut acolo Centrul Antreprenorial și repet, am dus tinerii acolo, au fost tinerii, zeci de tineri și-au imaginat cum ar arăta Centrul de Tineret, ca dumneavoastră să veniți să le spuneți că v-ați răzgândit. Și acolo faceți antreprenoriat și Centrul de Tineret îl punem în altă parte. Eu nu sunt de acord cu această abordare, tocmai de aceea aș dori să modificăm Anexa 2C, Programul de Investiții, Alte cheltuieli de Investiții cu Studii și Expertize la Contul 86.02-Asistență Socială, pentru că atunci când vorbim de Tineret, nu vorbim despre, numai despre antreprenoriat, vorbim despre cum sprijinim acești tineri să se dezvolte aici, în oraș. Și adăugăm obiectivul Reabilitare și Modernizare Centru de Tineret, documentație cadastrală, taxă O.C.P.I., expertiză tehnică, D.A.L.I., audit energetic, studii topo, geo, documentații, urbanism, avize, acorduri, taxe și așa mai departe.

Este exact denumirea pe care ați trecut-o dumneavoastră și bine ați făcut, anul trecut în bugetul de investiții, dar din păcate n-ați executat acest obiectiv, adică nu l-ați dus, nici măcar nu l-ați început, deci am preluat exact acea denumire pentru că era o idee bună și atunci v-ați respectat promisiunea, luat de valul Capitalei Tineretului, dar anul acesta se pare că ați uitat evenimentul și promisiunile de atunci.

Deci suplimentăm cu număr curent 14, 50.000 lei, prin diminuarea numărului curent 15-Sistem Integrat de Colectare, Analiză și Exploatare conținut vizual din zonele de interes ale Municipiului Bacău, care este de 100.000 lei, tăiam de acolo 50.000 lei și facem și studii în partea astălaltă la Centrul de Tineret. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședințâ-Gherasim Constantin-domnul Primar, vă rog.

Domnul Primar Cosmin Necula-bun, haideți ca să înțelegeți și despre ce e vorba în Capitolul pe care tocmai vrea să~l taie domnul Ghingheș, e vorba de camere de luat vederi și de sistemul de supraveghere. Dar asta-i altceva.

Discuțiile pe care le-am avut, nu mă adresez dumneavoastră, nu vă răspund dumneavoastră, ci mă adresez consiliului local și tinerilor.

Discuțiile pe care le-am avut inclusiv cu domnul Președinte Camariu, au fost să începem acele studii, să vedem exact unde-1 amplasăm și cum. Am mers, mai mult decât atât și am propus deja o construcție, o variantă de construcție metalică ultra ușoară. De aici încolo am să-l rog pe domnul Bogdănel să explice, apropos de, pentru a se tranșa această himeră a Cinematografului Orizont.

Domnul Lucian Bogdănel-bună ziua, tuturor. Aș vrea să aduc câteva precizări, vizavi de aplicația pe care noi intenționăm să o depunem, pentru atragerea de fonduri europene, în vederea construirii acestui Hub pentru Tineret, cum i-am spus eu. Tinerii știu, am discutat anul trecut pe 19 decembrie, cred că își amintesc destul de aprofundat. Noi intenționăm să derulăm un parteneriat cu Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, o să fim pe un Protocol de Parteneriat, dacă se va depune această aplicație de către Municipiul Bacău, noi considerăm că tineri sunt și studenții municipiului Bacău și în general tinerii care au un potențial în zona, știu eu, de germinare a unor start-up-uri, a unor soluții inteligente, inclusiv pe zona informatică. Evident că nu se pune problema ca tinerii din Federația Tinerilor să nu aibă acolo facilități, specifice unui Centru pentru Tineret. Unde mai pui, că noi va trebui să păstrăm, pe lângă această investiție, e specificul de sală de proiecție, la Cinema Orizont. Deci va exista inclusiv o sală de proiecție.

Acum, că am băgat tinerii înăuntru acolo și ei și-au imaginat săracii, nu știu, la un anumit moment cum faceți dumneavoastră afirmare, înțeleg, că asta-i o dezbatere politică. însă pe noi ne interesează Axa 2-1B, prin Programul Operațional Regional, 27

investiția va fi de 4 milioane de euro, două milioane U.E.. două milioane Municipiul Bacău cu Universitatea. Considerăm că trebuie să impulsionăm mediul academic și mediul universitar băcăuan și este o șansă, zic eu benefică, de a moderniza o clădire care, domnul Director Anghel este aici, de la A.D.L., am mers săptămâna trecută cu consultanții, este un risc iminent, de știu eu, de prăbușire, chiar acolo, la clădirea Cinema Orizont, pentru că nu s-a făcut nimic ani de zile acolo, deși s-a intervenit la un moment dat, acum câțiva ani pentru amenajarea unui Centru de taxe și impozite. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula-aicț dacă-mi permiteți, o să intervin pentru a continua. V-a dat un exemplu de natură tehnică, domnul Bogdanei, eu am să vă spun atât tehnic cât și politic. Este evident că nu putem să refacem o clădire în care niște demenți, constatați de către D.N.A, au tăiat toată structura de rezistență, cu niște sume pe care le-am bugetat inițial pentru Centre de Tineret și atunci am găsit această Axă de Finanțare, pentru care oferă până la 7 milioane de euro pentru refacerea întregului sislem și pentru a crea acel ITUB pentru tineret, care e o componentă economică. Ceea ce vom face noi, separat și distinct de acest HUB de tineret, va fî Centrul de Tineret, care asta îl vom face și ne apucăm de studii acum și v-am zis este prins pe această variantă pe structură ultra ușoară. Eu îl văd în zona de parc în momentul de față. Capitala Tineretului a avut o serie, alocate de către municipalitate, o serie de depozite în zona respectivă, care poate fi utilizată într-un alt scop și poate că, pe tot, zona să fie recompartimentată și refăcută zona respectivă. Dar pentru asta, vom vedea pe Studiu de Fezabilitate, în mod concret unde se pretează, care sunt nevoile și care sunt necesitățile unui astfel de centru.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-da. tocmai de aceea haideți să prindem acest Studiu de Fezabilitate pentru că nu este în buget. Deci nu este, domnule Scripăț, haideți să o tranșăm puțin. Am fost amândoi la acel eveniment cu Create Cinema, domnul Bogdănel tocmai a spus că săracii tineri tocmai și-au imaginat ceva acolo. Noi știm prea bine că amândoi am participat la acel atelier și acolo ați făcut și dumneavoastră niște promisiuni. Și știam cu toții prea bine că acea era viziunea municipalității, că acolo va fi Centru de tineret, nu hub antreprenorial sau ce le promiteți acum, marea cu sarea, tinerilor.

Domnul Primar Cosmin Necula-haideti să terminăm cu povestea asta cu, marea cu sarea.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-dar sunt promisiuni pe care...

Domnul Primar Cosmin Necula- în contextul în care nu se regăsește pe buget este o eroare, fapt pentru care o să-1 rog pe domnul Viceprimar, domnul Dragoș Daniel-Stefan să facă acest amendament.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-tocmai l-am făcut eu.

Domnul Președinte de ședință-Gherasim Constantin-domnule consilier, numai un pic, vă rog frumos, să ne adresăm într-un fel, să nu intervenim.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-deci, este doar un hub antreprenorial și am făcut eu amendamentul. Tocmai v-am spus. Luăm 50.000 de lei din acea sută de mii de lei, de la Studiu pentru Colectarea de imagini din oraș.

Domnul Administrator Public-Chindruș Romică-nu se poate de acolo.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-bun, din altă parte nu știu, găsiți dumneavoastră soluții, dar haideți să îl prindem.

Domnul Administrator Public-Chindruș Romică-păi o să găsesc o soluție, nu pot

să vă dau acum răspunsul. Mai durează zece minute să găsesc, nu pot să le iau așa. Domnul Consilier Ghingheș Cristian-păi bun, atunci haideți să ascultăm și celelalte amendamente și revenim în sensul acesta.

Domnul Administrator Public-Chindruș Romică-ok. Cinci minute măcar.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-da, da, mulțumim.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-eu aș fî avut niște discuții la propunerea de buget, dar dacă domnul manager public este ocupat cu găsirea sursei de finanțare, nu am să-1 întrerup. Atât am să vă spun că, cei doi colegi ai mei, domnul Cătălin Crețu și doamna Lazăr Doina vor da citire amendamentelor grupului consilierilor locali liberali. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință-Gherasim Constantin-da, ascultăm, vă rog.

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela-pentru Capitolul Sănătate, amendamentul este cu înființarea Centrului Regional Smurd, pentru care există un Protocol semnat între Primăria Bacău, Consiliu Județean, Ministerul Sănătății și este aprobat de Raed Araf'at. Acest centru va funcționa în Bacău și va fi dotat cu ambulanțe noi, mașini de descarcerare și elicopter de intervenție. Ceea ce cer, 50.000 roni necesari pentru documentația cadastrală, taxe, O.C.P.I., D.A.L.I., expertiză tehnică, topo, geo, avize, acorduri-sursa de finanțare-Alte cheltuieli de Investiții-Capitolul 84.02, Poziția 1. Argumentele pentru acest amendament ar fî:

 • 1. Legea 95 din 2006 privind Reforma în domeniul sănătății, în care se stipulează că acordarea asistenței medicale de urgență la toate nivelele ei este o datorie a statului și un drept al cetățeanului;

 • 2. încă din 2013, deși erau două entități diferite politic, a existat o asociere între Primăria Bacău și Consiliu Județean pentru derularea a patru proiecte și anume: -Aeroportul Internațional Bacău;

-Modernizarea Secției de radio terapie a Spitalului Județean;

-Sala Polivalentă;

-Centrul Regional Smurd.

Primele două s-au realizat. O dată înființat acest centru, finanțarea va proveni din bugetul autorităților locale, bugetul de stat și fonduri ale C.A.S.-ului. Dar de asemenea, se va deschide calea către modernizarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, unde lucrez și eu și doamna doctor Dinu și anume a Unității de Primiri Urgențe, pentru că acolo se poate înființa o unitate de coronarieni și o unitate de urgențe neurovasculare. Acesta este primul amendament pe sănătate.

Domnul Președinte de ședință-Gherasim Constantin-da, mulțumesc.

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela-și urmează al doilea.

Domnul Președinte de ședință-Gherasim Constantin-îl supunem la vot.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca-domnule Președinte, pot să iau cuvântul? Sau să termine întâi doamna doctor, să n-o întrerup.

Domnul Președinte de ședință-Gherasim Constantin-a terminat doamna doctor. Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca-pot să iau cuvântul un minut?

Domnul Președinte de ședință-Gherasim Constantin-da, doamna consilier, vă rog frumos.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca-aduc la cunoștință sau să amintesc, că există un proiect, prin fonduri U.E., finanțat de Uniunea Europeană, în valoare de 1.500.000 euro, în derulare, care presupune modernizarea Unității de primiri urgențe a Spitalului Județean Bacău la toate standardele, inclusiv cu Heliport. Deci, practic și acest obiectiv 29

îl avem în vedere și este în desfășurare, Modernizare U.P.U. prin finanțare fonduri europene. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula-numai o secundă.

Domnul Președinte de ședință-Gherasim Constantin-da, domnule Primar.

Domnul Primar Cosmin Necula-înainte de a trece la vot dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, trebuie să fac o serie de mențiuni care se cer a fî făcute pentru stenogramă și pentru realitățile existente.

Asocierile dintre consiliu local și consiliu județean, în etapa de tristă amintire, în care la această masă se afla Partidul Național Liberal nu au funcționat. Vă spun și de ce. Aeroportul a fost rupt de către, parteneriatul de pe Aeroport a fost rupt de către Consiliul Local Bacău, în speță de către Romeo Stavarache, toate aceste parteneriate au căzut în momentul în care s-a ajuns la masa liberală. Dar nu asta e important. Acest amendament a fost făcut, a fost făcut public cel puțin, de domnul Dragoș Luchian, domnul senator, fost senator Dragoș Luchian. Este un amendament de bun simț, dar dacă vă veți fi uitat foarte atent în proiectul de buget, veți vedea că acolo noi discutăm, atât eu împreună cu domnii Viceprimari, cât și cu consiliu local am discutat acolo, de relocarea Secției Stație de Salvare, în zona pompierilor, cât și practic transformarea întregii zone în acea componentă de Smurd și în acea componentă de intervenție de urgență.

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela-si vă trebuie și elicopter acolo, pentru că-i Centru Regional.

Domnul Primar Cosmin Necula-este și prins în buget.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca-Heliportul este deja prins în proiectul de la Spitalul Județean pe fondurile Uniunii Europene.

Domnul Primar Cosmin Necula-noi nu facem neapărat de dragul de a face noi elicoptere, de acum ne apucăm să facem câte două. Avem un Heliport la Spitalul Județean, îl facem pe cel de la Spitalul Județean, iar aici poate funcționa Stația Smurd cu absolut toată componenta. Este prins pe buget, dacă vreți, îl punem / Smurd. Și atât și nimic mai mult.

Discuția am avut-o cu domnul Dragoș Luchian, mi se pare foarte just, mă bucur că dumnealui a făcut acest amendament. Mai multe voci de susținere, nu cred că erau necesare mai mult decât dumnealui.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dacă-mi penniteți și mie să intervin punctual, în completarea colegei.

Domnul Președinte de ședință-Gherasim Constantin-da vă rog, scurt vă rog.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-în ceea ce privește acest Centru Integrat Smurd, domnule Primar, este în beneficiu tuturor. De ce?

Domnul Primar Cosmin Necula-de aia l-am și pus.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-foarte bine ați menționat că pe terenul din fața Pieței centrale se află locată, locat, Serviciul Județean de Ambulanțe. Tocmai prin relocarea acestui Serviciului Județean de Ambulanță pe terenul respectiv de la Pompierii noi, de acel Protocol pe Ministerul Administrației și Internelor cu Consiliul Local prin trecerea lui în domeniul public al orașului, s-ar face o chestiune integrată, Smurd, ceea ce înseamnă Pompieri, Ambulanță, Elicopter. Una era ca elicopterul, asta era toată ideea. Este în beneficiul tuturor. Este o intervenție punctuală pe buget, costă mult, este un studiu și după aia vom vedea, ulterior vom vedea, dacă va fî oportună și în ce măsură. Important este să se facă, domnule Primar.

Domnul Primar Cosmin Nccula- eu vă repet.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-eu cred că este o propunere de bun simț.

Domnul Primar Cosmin Necula-este prins deja pe buget. îmi doresc să se facă mai mult decât ați făcut dumneavoastră liberalii asocierea pe Aeroport. Da? Este prins deja pe buget, mai mult decât atât, nu putem să mai votăm încă o dată ceva ce deja e prins pe buget. Dar ideea a fost pe aceeași cheie, chiar dacă pentru a face acest Centru Integrat.

Deci, povești să legăm U.P.U. cu nu știu ce, astea-s povești de-a dreptul sinistre. Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela-nu sunt povești, domnule Primar, pentru că time is live.

Mai am un amendament.

Domnul Primar Cosmin Necula-uit un pic așa, știți cum, am ajuns să cunosc mai multe de spitale, decât se pretind unii de a fi de specialitate.

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela-al doilea amendament ar fi înființarea centrelor...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-stați un pic, să-l supunem pe primul la vot. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-

Cine este pentru amendamentul ridicat de doamna doctor Lazăr? Câți sunt, doamna Tamba, patru? Cinci.

Domnul Primar Cosmin Necula-este prins pe buget deja.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-e altă chestiune acolo, domnule Primar. V-am explicat. Am văzut cu terenul.

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Mu participă la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA-GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

5

-

13

Cu 13 abțineri amendamentul nu a fost adoptat. Următorul amendament, doamna doctor, vă rog.

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela-al doilea amendament este înființarea Centrelor Medicale de Sănătate, centrele de permanență, care să decongestioneze Unitatea de Primiri Urgențe de nonurgențe. Aceste centre pot efectua consultații simple, tratament injectabil, testarea glicemiei. Spațiile pot fi asigurate de primărie, personalul poate să fie medicii de familie și aceștia vor fi plătiți din fondurile C.A.S. Există similar în Piatra Neamț 6 centre medicale, care deservesc cam o mie de pacienți pe lună, ceea ce cerem 50.000 de roni pentru documentație cadastrală, taxe O.C.P.I., D.A.L.I., expertiză tehnică, topo, geo, avize și sursa este Capitolul 84.02. poziția 1.

Domnul Președinte de ședînță-Gherasim Constantin-da, domnul Primar, vă rog.

Domnul Primar Cosmin Necula-eu zic să ne uităm un pic în curtea noastră, să vedem unde suntem și ce suntem. Să facem centre medicale în care să măsurăm glicemia, mi se pare un pic prea puțin. Din punctul meu de vedere, cred că e foarte important să dotăm și să ne îngrijim și să fie medici la toate centrele de medicină școlară, toate cabinetele de medicină școlară pe care le avem în municipalitate. Cred că asta e cel mai important și după aia să facem chestiuni care țin de D.S.P.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dacă-mi permiteți în completare. Este o chestiune verificată, la Primăria Piatra Neamț, lângă noi, aceste centre medicale funcționează, este pe perioada weekend-ului și este o soluție foarte la îndemână, pentru noi municipalitate, ca să mă exprim așa, pentru toți cetățenii municipiului Bacău, domnule Primar. Mulțumim.

Domnul Primar Cosmin Necula-domnule consilier, noi mai facem un spital, nu centre de sănătate. Mulțumesc.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-complementare, să știți. Vă poate confirma colega dumneavoastră, doamna doctor Dinu.

Domnul Președinte de ședință-Gherasim Constantin-doamna consilier Dinu, vă rog.

Doamna consilier Dinu loana-Raluca-atât; o întrebare am la colegii mei. Dacă au făcut demersuri sau întrebări către Colegiul Medicilor și au confirmați un număr de medici cu care să pornească acest centru. Centru de Permanență este o idee foarte bună. Știm cu toții că este o mare problemă personalul.

De asemenea, trebuie să precizăm foarte clar, medicii de familie, la momentul acesta care doresc să-și îmbunătățească veniturile sau care doresc să ofere asistență medicală de urgență, dacă urmează cursuri de medicină de urgență pe care Spitalul Județean Bacău s-a oferit să le finanțeze, este vorba de un curs în urma căruia acești medici obțin un atestat și pot să vină să lucreze la U.P.U. Atâta vreme cât știm cu ce probleme ne confruntăm în a atrage acești medici către unitatea de primiri urgențe, repet întrebarea către cei doi colegi ai mei. Au făcut demersuri verbale sau scrise către Colegiul Medicilor? In speranța sau în ideea de a obține un număr, o informație despre un număr de medici 2, 3,10 care își declară intenția să vină să lucreze în aceste centre de permanență? Pentru că avem o foarte mare problemă cu personalul medical, mă refer la medici, care să vină să acorde asistență medicală de urgență? Eu zic că aceste centre de permanență ar trebui înființate în momentul în care știm clar că atunci când ele sunt realizate și pot fi date în folosință avem un număr de medici care vin să lucreze acolo, care asigură turele. Și încă ceva și dacă s-au făcut demersuri către C.A.S. și C.A.S. ne-a spus sau v-a dat un răspuns, măcar de principiu, care sunt sumele cu care vor finanța și vor deconta aceste plăți pe weekend-uri, știind faptul că în weekend-uri aceste plăți sunt duble? Vă mulțumesc.

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela-doamna doctor, este vorba despre consultații care reprezintă non urgențe. Știți foarte bine că în U.P.U. nu se face tratament injectabil sâmbăta, duminica, tratament care este recomandat de medicul specialist și este o mare problemă ca acești pacienți să-și facă tratamentul, o perfuzie, o injecție simplă. Și chiar măsurarea unei tensiuni arteriale. Nu toată lumea este bogată și-și permite să aibă acasă un tensiometru. Și într-adevăr sunt foarte mulți pacienți, care vin și forțează mâna în U.P.U. cu fiola în mână și știți că asta este realitatea. Alții apar chiar la etajul 3 unde lucrez să-și facă tratamentul și îi refuzăm, pentru că nu este legal. Ei se pot adresa mai ales pentru tratamentul antibiotic, acestor centre de permanență, unde pot lucra și medicii de familie, dacă sunt plătiți bineînțeles. Dar sunt și medici de familie care nu au pe lista lor un număr foarte mare de pacienți. Sunt și medici din mediul rural, care pot veni și lucra contracost. Casa de asigurări împreună cu colegiul trebuie să găsească această formulă, să îi oblige să fîe în aceste centre de permanență. Pentru non urgențe, încă o dată spun, non urgențe, care știți foarte bine că ne sufocă în gărzi.

Doamna consilier Dinu Ioana-Raluca-doamna doctor, lăsați-mă un pic. Practic la întrebare și nu mi-ați răspuns. Suntem amândouă de acord că nu este vorba de adresabilitatea pacienților. Este vorba de personalul medical disponibil să lucreze. Ați folosit un pic mai devreme noțiunea de obligație. Știm foarte bine și eu și dumneavoastră că medicina este o profesie liberală. în afara unui contract de muncă cum suntem noi în care avem niște obligații, prin contractul de muncă pe care l-am semnat cu Spitalul Județean de Urgență Bacău, medicii de familie nu pot fî obligați să vină să lucreze într-un centru de permanență. Practic întrebarea pe care v-am adresat-o la momentul acesta nu are un răspuns. Nu știm câți medici ar veni să lucreze. Vă mulțumesc.

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela-stiti foarte bine că C.A.S.-ul plătește pentru centre de permanențe în mediu rural. Deci, fonduri ar fi. Medici disponibili ar fi.

Doamna consilier Dinu Ioana-Raluca-teoretic, doamna doctor.

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela-cei care nu au...

Doamna consilier Dinu loana-Raluca-practic...

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela-lista completă și au sursa de venit foarte mică.

Doamna consilier Dinu Ioana-Raluca-doamna doctor, aveți vreun răspuns de la Colegiu? Știți vreun număr?

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela-pot să vă dau o listă cu acei... Doamna consilier Dinu Ioana-Raluca-ne-ar ajutra foarte mult. Mulțumesc. Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela-da.

Domnul Primar Cosmin Necula-dacă-mi permiteți domnule Președinte de ședință, pentru a elucida un pic pseudoproblema asta. Știți, în momentul în care nu ai nimic de spus, te apuci să faci amendamente de dragul amendamentelor.

1 .am scos posturi la concurs de medic la Primăria Municipiului Bacău, anul trecut. Nu s-a prezentat nimeni. Medicină școlară;

2.prioritare pentru municipalitate sunt cabinetele de medicină școlară;

3 .prioritar pentru municipalitate este creșa și grădinița pentru copii cu nevoi speciale. Restul, filozofii în care sate duci să-ți iei glicemia duminică. Da, am înțeles, e frumos, dar haideți să fim un pic cu picioarele pe pământ. Unii vor elicopter, unii vor să facem glicemia pe bani mulți, cred că-i un pic deplasat.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- da, supunem la vot amendamentul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot amendamentul.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Mu participă la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

Ieșit din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA-GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

4

-

13

Cu 4 voturi pentru și 13 abțineri, amendamentul nu a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- mai sunt amendamente?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - colegul meu, Cătălin Crețu, vrea să dea citire celorlalte amendamente.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- domnul consilier Crețu, vă

rog.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu •- mulțumesc, domnul președinte. Aș încerca să fiu un pic mai scurt. Primul amendament. Aș dori să intrăm un pic în normalitate și să facem un regulament de parcări de reședință, prin care să putem să asigurăm cetățenilor un sistem modern și prin care să se elimine conflictele care există în momentul de față cu locurile de parcare. Poate prin acest regulament putem să demarăm și o politică.....

Domnul Primar Cosmin Necula - dar suntem la buget, domnul consilier.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu -da.

Domnul Primar Cosmin Necula - nu aprobăm regulamentul....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - da, dar vrea să-și susțină amendamentul. Domnule președinte de ședință, vă rog interveniți să nu mai fîe întrerupt colegul meu.

Domnul Primar Cosmin Necula - amendamentul la buget.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu -domnul primar,...

Domnul Primar Cosmin Necula -păi așa putem să spunem și de cum e să fii profesor la Liceul de Artă și consilier local.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -domnule primar, bugetul înseamnă viziune, nu înseamnă doar niște cifre.

Domnul Primar Cosmin Necula -haideți, domnul consilier. V-ați făcut rost de noi fîse?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - domnul primar, domnilor, v-ați lăudat că nu întrerupeți.

Domnul Primar Cosmin Necula - dar nu vă întrerup, dar discutăm de buget.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu -păi un regulament are la bază niște documentații tehnice, niște studii topo. Despre ce vorbim?

Domnul Primar Cosmin Necula -uitați-vă un pic pe Planul de Mobilitate Urbană.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CrețuPlanul de Mobilitate Urbană este un document strategic care este la rândul lui susținut de următoarele studii pe care dumneavoastră ar trebui să le faceți. Eu o să dau citire, dumneavoastră, domnilor consilieri, dacă doriți să-1 votați vă mulțumesc. La acest amendament am alocat o sumă de 30.000 lei. Aici, aș dori, domnul Chindruș dacă m-ar putea ajuta cu un capitol de unde aș putea să-1 finanțăm.

Domnul Primar Cosmin Necula - cu mai mult profesionalism, domnul arhitect.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- care este amendamentul?

Domnul Primar Cosmin Necula - vă învață domnul Ghingheș cum se fac amendamentele, domnul consilier.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- care este amendamentul? Amendamentul, vă rog.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - documentații tehnice, fișe cadastrale, ridicări topo pentru implementarea Regulamentului parcărilor de reședință. Dacă doriți un capitol, Capitolul 84.02. poziția 1.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot amendamentul domnului consilier Crețu.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Nu participă la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

Ieșit din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

4

-

13

Cu 4 voturi pentru și 13 abțineri, amendamentul nu a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- da, mulțumesc. Mai sunt amendamente?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - da. Realizarea unui sens giratoriu la intersecția Tic Tac, Orizont și Narcisa cu scopul de a fluidiza traficul. Ca și valoare -150.000 de lei.

Domnul Primar Cosmin Necula -domnul consilier, ca să faci un sens giratoriu ne trebuie studiu de trafic. Nu facem direct SF-ul la sensul giratoriu.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu -de acord, dar ca să pot să demarez un astfel de.....

Domnul Primar Cosmin Necula - păi da, îți trebuie studiu de trafic.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - de acord, și?

Domnul Primar Cosmin Necula - prima dată studiul de trafic.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - și nu trebuie alocat în buget? Fără a fi...

Domnul Primar Cosmin Necula - apare în PMUD, ăla? Apare? Apare prin PMUD sensul acela giratoriu? Apare?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - dar fără o intenție nu putem să realizăm acest...

Domnul Primar Cosmin Necula - nu, dar mai avem un document programatic pe care Uniunea Europeană a zis că-i bun așa. Dar să propuneți în momentul dezbaterilor publice de acolo...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - am propus domnul primar. Am propus. Chiar dacă nu s-au făcut în plen.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- da, domnul consilier, amendamentul.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - păi tocmai l-am spus.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- mai repetați o dată, vă rog. Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - realizarea unui sens giratoriu la intersecția Tic Tac, la intersecția Orizont și Narcisa cu scopul de..... Suma 150.000

de lei de la Capitol 84, anexa 2N, punctul 36.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - adică, să înțeleg. Amendamentul dumneavoastră se referă la bugetarea unui sens giratoriu, nu la realizarea unui sens giratoriu, nu?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - la bugetarea studiului respectiv, căci nu-1 face nimeni din prima.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - păi tocmai. Dumneavoastră ați spus . realizarea unui sens giratoriu, ori acum este o modificare a ...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - realizarea unui studiu, în vederea realizării unui sens giratoriu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -așa. Nu înțelegeam.

Domnul Primar Cosmin Necula -domnul consilier, dar pentru Liceul de Artă, de unde vă scoateți banii, de unde vă luați salariul, nu faceți un amendament?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - domnule președinte de ședință, vă rog interveniți.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu -domnul primar,...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -exercitati-vă atribuțiunile de serviciu și nu mai lăsați să ne întrerupă colegii, vă rog frumos.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - țin minte că la ultima discuție pe subiectul Liceul de Artă ați promis că veniți cu niște bani pentru investit acolo.

Domnul Primar Cosmin Necula -am așteptat de la dumneavoastră.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu -păi să știți că eu am făcut niște investiții, da?

Domnul Primar Cosmin Necula - poate vă donați și salariul

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - uite că am făcut niște investiții pe care dumneata nu le-ai făcut deocamdată.

Domnul Primar Cosmin Necula -da, așa e. Vă felicit, domnul consilier. Vă urez succes cu investițiile..

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu -domnul secretar, aș dori să supuneți la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -cum să nu, acum, imediat.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Nu participă la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

5

-

13

Cu 5 voturi pentru și 13 abțineri, amendamentul nu a fost adoptat ( a reintrat în sală domnul Fechet și a votat pentru amendament).

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- dau cuvântul domnului Viceprimar Scripăț. Vă rog.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - domnule președinte de ședință, domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, doresc să vin și eu cu un amendament motivat de faptul că este anul centenarului, sărbătorim 100 de ani de la marea unire, și atât în România cât și în Republica Moldova au loc diverse evenimente. Aș dori ca de la capitolul Cheltuieli materiale să identificăm o sumă în valoare de 100.000 de lei în vederea organizării unor evenimente atât pe plan local cât și orașul din Republica Moldova, localitatea din Republica Moldova, Costești, cu care suntem înfrățiți. Vreau să îmi argumentez acest proiect, că acea localitate este simbolul românismului de dincolo de Prut, au avut niște... E o localitate relativ mică, 10.000 de locuitori în Raionul Ialoveni. Noi, prin acest act, prin acel act de înfrățire făcut de administrația trecută, am avut diverse evenimente organizate, atât la noi și în special în Bacău, și deja am investit niște bani pe niște proiecte, nu costisitoare dar foarte importante pentru ei. De discuțiile purtate cu primarul acestei localități, în acest an ei intenționează să construiască o grădiniță și un drum pe care l-ar numi Bulevardul Unirii (nu știu în ce măsură e bulevard într-un sat) și de asemenea o monografie, ediția a Il-a, a satului Costești. Fac apel la dumneavoastră și de la capitolul Cheltuieli materiale, să identificăm 100.000, să participăm la construirea, în acea grădiniță, a unei săli de clasă, dotată, care propun să poarte denumirea de Bacău. în speranța că nu o transformăm într-o, eu știu, tranșare politică, asta e propunerea și vă rog să îmi aprobați acest amendament. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-multumesc, domnul viceprimar. Domnul primar.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - vreau și eu să mă înscriu la cuvânt.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-domnul primar.

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul viceprimar, dar acolo au finalizat? Nu s-au apucat de construit acea grădiniță, nu?.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț -nu. Studiul de fezabilitate, proiectarea, a facut-o tot o localitate înfrățită, Chitila din zona Bucureștiului. Deci l-au asigurat căci inițial voiam să punem la dispoziție, prin specialiștii noștri, studiul de fezabilitate și proiectul. Dar, deoarece e făcut, din consultării, au ajuns la concluzia că am putea să participăm și noi un pic la construirea acestei grădinițe. Da, mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - eu vă propun, domnule viceprimar, având în vedere că au aceste obiective, grădinița și drumul, eu vă propun, decât să facem aceste spectacole, să ne gândim la proiectare, întreaga zonă de proiectare a drumului să fie susținută de către noi, de către Municipiul Bacău. Adică să rămână ceva concret după noi, nu doar balul, masa și felicitările.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - da, deci ideea este, discuții se vor purta ulterior cum se vor consuma banii dar să-i prindem în proiecția bugetului și să -1 aprobăm. Adică să acceptați acest amendament. Mulțumesc, domnule primar.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - domnule președinte de ședință, vreau și eu să spun două vorbe.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-da, domnul consilier Miclăuș, vă rog frumos.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - opoziția susține amendamentul noului coleg din opoziție, domnul Scripăț. Vom vota pentru. Domnule președinte de ședință, vreau să vă atrag atenția, cu tot respectul, că domnul viceprimar l-a întrerupt pe colegul nostru, Cătălin Crețu. Mai avea de citit niște amendamente, de susținut niște amendamente la proiect.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- păi dumnealui a spus-gata.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - păi nu, a spus gata pe acel amendament.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -păi dacă-i gata, e gata. Nu a spus gata, trec la următorul. A spus gata.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - sincer, nu mai vreau să port discuții. Atât, v-am adus la cunoștință, vă rog să-1 respectați.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - gata e gata. Supunem la vot amendamentul domnului Scripăț.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Nu participă la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi pentru, amendamentul a fost adoptat.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - mulțumesc domnilor consilieri, de mult nu am mai văzut unanimitate pentru un proiect și chiar vă mulțumesc tuturor..

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - că ne uniți. Anul unirii, centenarul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Crețu, mai aveți?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - -da, domnul secretar.

Domnul Președinte de ședința Gherasim Constantin- da, domnul consilier Crețu, dacă mai aveți.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - aș dori să prindem în buget și posibilitatea să modernizăm podul de la Narcisa prin montarea de panouri fonoabsorbante deoarece traficul din zona respectivă creează o poluare fonică pentru locuitorii din zonă. Ca și sumă estimată - 140.000 de la capitolul 84, anexa 2N.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - de unde luăm?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - domnul secretar, sunteți atent sau aveți altă treabă?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - (nu se înțelege. înafara microfonului) Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - este pe bandă pentru că microfonul funcționează.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -mai ziceți odată.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu -capitolul 84, anexa 2N.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - de acolo luăm banii, da?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu -despre ce vorbim, domnul secretar?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -vorbim despre amendamentul dumneavoastră, care constă în bugetarea unei anumite cheltuieli pe care trebuie să-1 finanțați din altă parte.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Creții -de acord. Am spus la acest microfon și suma și de unde se iau acești bani.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supunem la vot amendamentul dumneavoastră.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu -asta v-am rugat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Nu participă la vot

2.

BREAIINĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOM1R DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA-GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

5

-

13

Cu 5 voturi pentru și 13 abțineri, amendamentul nu a fost adoptat

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - aș dori să alocăm o sumă de 20.000 de lei din capitolul 51, de la cheltuieli materiale pentru înființarea unui ghișeu pentru depunerea solicitărilor și a taxelor și plata taxelor și impozitelor locale în Cartierul Nord în actualul sediu al Direcției de Asistență Socială..

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - așa și de unde luăm?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - capitolul 51, cheltuieli materiale. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - tot de acolo? Bine. Supunem la vot și acest amendament.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Nu participă la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

Plecat din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

4

-

13

Având în vedere faptul că domnul consilier Fechet a plecat din sală, cu 4 voturi pentru și 13 abțineri, amendamentul nu a fost adoptat.

Mai aveți?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - da. Mai am un amendament, care din păcate e, cred că mă doare pe mine gura să vorbesc despre el, realizarea unui PUZ pentru zona centrală, amendament care a fost propus și în bugetul anului anterior și care, din păcate, nu și-a găsit loc pe lista mare a investițiilor pe care municipalitatea le-a desfășurat în 2017. Prin urmare, propun realizarea acestui PUZ și în 2018 pentru zona centrală, cheltuielile aferente acestui amendament fiind estimate undeva la 200.000 de lei și ele fiind alocate din capitolul 51, cheltuieli decapitai.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot amendamentul domnului Crețu.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Nu participă

la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

Plecat din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

4

-

13

Cu 4 voturi pentru și 13 abțineri, amendamentul nu a fost adoptat. Mai avem?

Domnul Consilier Cătălîn-Bogdan Crețu - nu mai avem căci în stilul acesta, domnul secretar, o să rămâneți singur în primărie.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- dau cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș Ștefan. Vă rog.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș Ștefan -da, mulțumesc. Aș vrea să fac împreună cu domnul Ghingheș acel amendament pentru că am găsit soluția tehnică la domnul Chindruș și anume: se suplimentează Capitolul 51 anexa 2B, poziția 14 pentru construcție modulară - Centru de tineret, documentație cadastrală, taxe OCPI, SF, studii topo-geo, avize, acorduri, taxe, etc, cu 25.000 lei. Se diminuează cu 25.000 de lei de la capitolul 67.02, anexa 2G, poziția 6.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Se supune la vot amendamentul domnului Dragoș Ștefan și al domnului Ghingheș..

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Nu participă la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

Plecat din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA-GÂTULAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cul7 voturi pentru, amendamentul a fost adoptat.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - 2 secunde. Ce înseamnă construcție modulară?

Domnul Secretar Nicolae-Ovîdiu Popovici - în DEX găsiți.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - deci container?

Domnul Administrator Public Chindruș Romică - da, stil container. Modular.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- dau cuvântul doamnei consilier Pravăț.

Domnul Administrator Public Chindruș Romică - păi nu, nu-i ok?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - domnule viceprimar....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu neapărat container, domnule.

Construcție modulară, duceți-vă în DEX.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș Ștefan - se face mai repede domnul...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - și unde ar fi amplasat acest container, sau mă rog această construcție modulară?

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș Ștefan - domnul consilier, unde o să găsim spațiu adecvat.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - vă întreb în ideea în care să nu îl fi pus în buget ca anul trecut, degeaba. Și să nu faceți nimic.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș Ștefan - dar domnul consilier, am pus în buget și îl urmărim împreună, domnul consilier. Deci, am pus documentație cadastrală, taxe OCPI, SF, studii topo-geo, avize, tot ce trebuie.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - aștept cu nerăbdare să aflu locația.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș Ștefan - vă rog. Vă aștept și împreună...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - bun. Vă mulțumesc. Măcar atât, dacă domnul primar nu a binevoit să-1 pună în propunerea inițială de buget. Mulțumim.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- da, doamna consilier. Vă rog, scurt.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela Cristina - domnule președinte, v-aș ruga să-mi permiteți să fac o remarcă și după aceea un amendament. Remarca este următoarea. îi mulțumesc domnului consilier Miclăuș că mi-a urmat sfatul pe care i l-am dat la ultima ședință de comisie și și-a mai lăsat și colegii să vorbească. Păcat că i-a lăsat doar să dea citire unor amendamente cumva irealizabile și nefundamentate din punct de vedere bugetar. Știți foarte bine că ați continuat cu acea acuzație că cenzurați, că sunteți cenzurat încontinuu. V-a spus domnul secretar că 95 de intervenții ați avut doar pe ultima sută de metri a ședinței extraordinare de data trecută, eu v+am spus, aveți grijă, nu e așa. Aveți grijă că numai colegii dumneavoastră, colegii dumneavoastră nu mai vorbesc deloc în ultima vreme ci doar dumneavoastră. Se vede că mi-ați urmat sfatul. Vă mulțumesc. Dau citire amendamentului, nici nu știu, e o chestiune pur tehnică. La articolul 1 al proiectului privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani, s-a strecurat o eroare în sensul că anexa 1B2 nu este precizată la articolul 1. Mai concret. Articolul 1 ar trebui sa sune așa:

-Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani, conform anexelor nr.lA, 1A1, 1A2, 1B, 1B1 și după 1B1 a se introduce 1B2, IC și a listelor de investiții 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N. Acesta este amendamentul. Ați avut anexele la mapă, da? A nu se înțelege.... Deci anexele au fost prinse în material, da? Pur și simplu a fost...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovicio eroare materială.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela Cristina - ... o eroare materială. A fost omisă anexa 1B2.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot amendamentul doamnei consilier privind îndreptarea erorii materiale...

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Mu participă la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

Plecat din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA-GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

-

4

Cu 13 voturi pentru și 4 abțineri, amendamentul doamnei a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- îl rog pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre. Vă rog.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș, cum sunteți dumneavoastră?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mă scuzați, împotrivă, pentru că acest buget nu a fost dezbătut cu cetățenii.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dar nu mă interesează asta. Este problema dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - am observat că domnul primar le știe pe toate, nu are nevoie de părerea nimănui.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dar nu a fost dezbatere publică?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu. Deci, dezbatere publică înseamnă să chemăm cetățenii la un eveniment și să-i întrebăm, din taxele și impozitele lor, ce vrem să facem pentru oraș. Nu înseamnă anunțat, acolo, într-un colțișor, la avizier și cu asta, basta.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - trebuia cu trompeta.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian — cu trompeta, cum spuneți dumneavoastră. Aducem elefanți...

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- domnul Secretar, vă rog să reluați ... Supuneți la vot proiectul de hotărâre. Vă rog.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - la asta mă refeream. Procedura legală a fost îndeplinită.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - mai erau niște discuții la proiect.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- dar au fost, domnul consilier.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - păi nu, nu, domnule președinte.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - domnule secretar, lăsați-ne să ....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - ați spus că vom da... Era... Avea treabă domnul Chindruș și aveam niște întrebări. Dacă nici acestea nu mă lăsați să le pun.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -păi le-ați pus, nu?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - păi ce întrebări? La proiectul de buget?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - -păi ați ridicat amendamente, oameni buni...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - alea-s una.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -bun. Ați ridicat amendamente, ați avut discuții,...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - păi nu am avut discuții. Eu cel puțin, nu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - v-a întrebat domnul președinte de două ori până acum, mai aveți discuții, mai aveți amendamente? Am întrebat eu, mai sunt amendamente? Acum am supus la vot, vă treziți că aveți discuții.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - deci, domnule președinte de ședință, îmi permiteți să-i adresez niște întrebări domnului Chindruș?

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- v-am dat cuvântul domnul consilier...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - deci, nu-mi permiteți, spuneți așa, bărbătește.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- nu.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - foarte bine.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - dar ar mai fi o problemă la buget. Apare undeva că noi aprobăm buget pentru 2012. Pagina 69. De acolo începe. Ce coincidență.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - am înțeles. Să înțeleg că ridicați un nou amendament pentru îndreptarea erorii materiale, nu?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - sau nu e eroare materială. Spune așa, program 2012- bugetul centralizat al instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - e foarte bine că ați făcut această descoperire. Supunem acum la vot amendamentul dumneavoastră. Și așa nu am înțeles nimic din votul dumneavoastră. Cine este pentru aprobarea amendamentului domnului consilier Ghingheș, pentru îndreptarea erorii materiale, din 2012 în 2018 ? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Până la urmă cum ați votat acolo, în colțul acela, care ați ridicat amendamentul? Pentru? Bravo.

Consilierii și-au exprimat votul după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Nu participă la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

Plecat din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

Cu 17 voturi pentru, amendamentul a fost adoptat

Supunem la vot proiectul ca să plecăm toți acasă pentru că până la urmă, de acum este ora 19,00.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Nu participă la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

Plecat din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA-GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

4

-

Cu 13 voturi pentru și 4 împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Un cetățean dorește să ia cuvântul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu cred că aveți calitatea de a vorbi. Trebuia să vă înscrieți la domnul primar. La cine v-ați înscris? V-ați înscris la domnul Ghingheș? Regulamentul organizării și funcționării consiliului local și Legea 215 spun foarte clar cine poate vorbi. Deci trebuia să faceți solicitare scrisă la domnul primar să vă introducă pe lista de invitați. Ați facut-o? Când? Când ați facut-o?

Dl. Vicerpimar Scripăț Constantin - domnul secretar, e un colaborator important al nostru și al Bacăului.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - haideți totuși să-i dăm cuvântul. Eu înțeleg că vă e teamă de cetățeni, dar, na.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -nu, eu îmi doresc doar să se respecte legea, domnul Ghingheș, da?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - sunt de acord.

Reprezentant Habitat for Humanity - da. De fapt eu vreau să, voiam să vă mulțumesc pentru deschiderea pe care ați avut-o în dezvoltarea proiectului Habitat for Humanity, pentru faptul că am avut discuții foarte bune pentru ( nu se înțelege) în general. Este adevărat că am fost un pic nedumeriți când am primit o scrisoare oficială care spunea că nu puteți să ne ajutați, dar am înțeles că până la urmă ( nu se înțelege) aprobat, în buget și de fapt ceea ce voiam să spun astăzi este faptul că apreciem foarte mult deschiderea și sperăm ca alocarea bugetară pentru acest proiect să fie suficientă pentru ca oamenii aceia să se mute, că de fapt am făcut acel proiect dar scopul ultim este ca acele familii să se mute cât mai repede în locuințe.

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani necesară pentru acoperirera cheltuielilor de transport și asigurare medicală pentru delegația din Bacău care va participa la o nouă ediție a Seminarului pentru Tineret „Școala înfrățită”, în perioada 18-25 martie 2018 în Petach Tikva, Israel

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Primar Cosmin Necula este ieșit din sală.

Domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - da mulțumesc. Este vorba de un proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani necesară pentru acoperirera cheltuielilor de transport și asigurare medicală pentru delegația din Bacău care va participa la o nouă ediție a Seminarului pentru Tineret „Școala înfrățită”, în perioada 18-25 martie 2018 în Petach Tikva, Israel. Ți avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Serviciul Financiar - Contabil și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - discuții asupra proiectului de hotărâre vă rog. Da, nu sunt și rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

Plecat din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

Nu participă la vot

18.

SOVA-GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

Inițial nu s-a observat că domnul consilier Stan Gabriel nu a participat la vot. Cu 17 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului consilier Stan Gabriel pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării de la bugetul local a unei sume de bani în vederea organizării în parteneriat cu Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” a unui seminar cu tema ” Libertatea religioasă și de conștiință în timpul Holocaustului ”, în perioada 26 - 28 februarie 2018

Inițiator - DL. GABRIEL STAN - CONSILIER LOCAL

Domnul consilier Stan Gabriel - mulțumesc. Stimați colegi în virtutea unui parteneriat de colaborare cu Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, dar și cu Muzeul Memorial al Holocaustului de la Washington, ne propunem organizarea unui nou seminar în perioada 26-28 februarie cu o implicare financiară minimală din partea municipalității și cu acordul dumneavoastră fără îndoială se solicită și accesul în această sală pe data - luni 26 începând cu ora 11,00, se lucrează deja la un draft, vom avea invitați din străinătate și toți colaboratorii inclusiv colegii consilieri locali vor primi invitații. Scrisoarea și expunerea de motive se află în mapele dumneavoastră, cu permisiunea dumneavoastră nu o să le dau citire pentru că sunt destul de laborioase. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Serviciul Financiar - Contabil).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - discuții asupra proiectului de hotărâre. Discuții nu sunt. Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

Plecat din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Domnul Consilier Fechet nu s-a mai întors.

 • 8. Se trece Ia punctul 8 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în anul 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula — mulțumesc domnule președinte. Este vorba de achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în anul 2018. După cum veți vedea este... și după cum ați văzut deja este o sumă mai mică și decât anul 2016 și decât anul 2017, în concordanță cu necesitățile care au fost efectuate anul trecut, deci pe baza proiectului de buget pe care l-am asumat anul trecut, cât s-a consumat anul trecut, nu vom bugeta mai mult. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Administratorul Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - discuții asupra proiectului de hotărâre vă rog. Nu sunt discuții. Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

Plecat din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău, a luat sfârșit.

Vă mulțumesc pentru participare

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GHERASIM CONSTANTIN


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU, NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit: OliviaTcletin, Nicoleta Matei, Maria Adomnicăi, Rodica-Florentina Tamba Ds.I-A-2/ Ex.l