Proces verbal din 17.07.2018

Proces verbal - Ședința extraordinara a CLB din data de 17 iulie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65309 din 18.07.2018

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 17.07.2018.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39 alin.(2) și (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1515 din 17.07.2018 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

In sală sunt prezenți un număr de 13 consilieri, ședința putându-și începe lucrările.

Lipsesc: doamna Consilier Lazăr Doina- Emanuela (concediu *de odihnă), domnul Consilier Miclăuș Daniel, domnul Consilier Pârâianu Mădălin- Nicolae, domnul Consilier Crețu Cătălin- Bogdan, domnul Consilier Gherasim Constantin și domnul Consilier Ghingheș Cristian.

Având în vedere că, domnul Crețu Cătălin-Bogdan, președintele de ședință ales în condițiile articolului 36 alin. (9) din Legea 215/2001 nu se află în localitate, vă rugăm să faceți propuneri pentru președintele de ședință, pentru ședința extraordinară de astăzi.

Doamna Consilier Dinu Raluca-Ioana - pe domnul Laur Șova îl propunem.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este de acord ca domnul Laur Șova să fie președinte pentru ziua de azi? Este cineva împotrivă ? Se abține cineva?

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGI-IE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOI AL

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABR1EL

X

18.

S OVA - GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

-

-

Cu 13 voturi a fost adoptată propunerea privind alegerea președintelui de ședință, în persoana domnului Laur Șova. Vă rog frumos să veniți în față. Domnul viceprimar prezentați, vă rog frumos, ordinea de zi.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - domnule președinte, domnule secretar, stimați colegi, ordinea de zi, urmare a Dispoziției Primarului Municipiului Bacău, prin care se convoacă ședința extraordinară pentru data de 17.07.2018, ora 16, cu următoarea ordine de zi - un punct:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apa potabilă în zilele în care este sistată furnizarea apei potabile în Municipiul Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - sunt observații la ordinea de zi prezentată? Supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOM1R DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EM ANUELA

absent

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA - GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

-

-

Cu 13 voturi a fost aprobată ordinea de zi.

întrebăm domnii consilieri dacă este cineva în situație de incompatibilitate? Nu avem astfel de situații. Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Șova- Gâțu Laur - doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectul de hotărâre aflat în discuție în această ședință, și anume vot direct, majoritatea în funcție. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA-GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

-

-

Cu 13 voturi exprimate a fost aprobată modalitataea de vot pentru proiectul de hotărâre aflat în discuție în ședința din 17.07. 2018.

1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi $i Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul Domnului Viceprimar Scripăț Constantin să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apa potabilă în zilele în care este sistată furnizarea apei potabile în Municipiul Bacău.

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - expunere de motive la proiectul de hotărâre. A apărut o situație neplăcută în municipiul Bacău, mai exact avaria petrecută sâmbătă pe conducta de aducțiune, de alimentare cu apă, pe traseul Dărmănești —Bacău, știți, am mai avut o ședință extraordinară, am mai aprobat o sumă pentru alimentarea cu apă potabilă. In acest moment alimentarea cu apă a municipiului Bacău este sistată. Lucrările s-au făcut într-un timp record, dar, în momentul repunerii în funcțiune, mai exact încărcării instalației, se pare că în aceeași zonă, aproape în același punct, a apărut o avarie similară. Eram într-un oarecare grafic, lucrările mergeau destul de bine, s-a început încărcarea, aproape că municipiul Moinești era alimentat cu apă, dar această reactivare a avariei a dus la sistarea apei. O luăm de la capăt, s-a creat o oarecare panică la nivelul municipiului Bacău. Aproape că suntem în acest moment neputincioși în alimentările cu apă nepotabilă, în special, motiv pentru care domnul Primar al Municipiului, domnul Cosmin Necula a solicitat ajutorul Prefecturii. La această dată este convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, ca să putem să gestionăm această situație neplăcută. Dânsul, în acest moment, este...concomitent, adică nu suferă amânare derularea evenimentului, este la Prefectură și am solicitat ajutor din toate direcțiile, unde este posibil și unde nu este posibil, inclusiv de la armată, pentru alimentarea acelor puncte din municipiul Bacău. Noi deja am suplimentat acele locații, dar, oarecare panică creată printre locuitori. Se pare că nu sunt suficiente, nu reușim să le aprovizionăm, am identificat surse de alimentare cu apă și din comunele limitrofe. Va apărea hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, ne vom supune ei, dar, motivul convocării a fost ca să suplimentăm sau, eu știu, să acordăm o altă sumă pentru aprovizionarea cu apă potabilă. De această dată ne-am luat niște măsuri de precauție, consumul este destul de mare, temperaturile sunt ridicate, solicitările sunt mari și am propus împreună, urmare a unei hotărâri a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, ca să acordăm 2 miliarde de lei vechi pentru aprovizionare cu apă, cu rezerva, că dacă nu se consumă suma, se retumează, găsim o soluție, ca să acordăm și un aspect economic acestei distribuiri Dar, se pare că solicitările sunt mari, iar vis-a-vis de avarii, poate câteva cuvinte, din punct de vedere tehnic, vi le poate spune doamna Director General de la CRAB, doamna Nina Chiper.

Doamna Director Chiper Nina - da, din păcate, așa cum ați precizat și dumneavoastră, după ce finalizasem lucrările de remediere a avariei, ieri în jurul orei 12 și reușisem să aprovizionam cu apă segmentul de la Valea Uzului către Moinești, în jurul orei 11, astăzi, am constatat că ne confruntăm cu o nouă avarie poziționată în aceeași zonă, practic în aceeași săpătură efectuată, am constatat o nouă demufare, de data aceasta pe conducta de 800 mm, cea anterioară a fost pe conducta de 1000. în momentul de față echipa este în teren, încercăm degajarea apei din teren și să trecem la remedierea efectivă. Ca și procedură, estimăm mai întâi că până în 12 ore va avea loc procesul de golire a segmentului pe care tocmai reușisem să îl umplem, după care maximal, de 12 ore pentru remedierea avariei. E posibil să fie mai puțin, dar aceasta este procedura standard, după care începem alte 48 de ore de umplere a conductei. Deci, practic, am întârziat furnizarea apei către cetățeni în regim normal, undeva la 24 de ore.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - rugămintea noastră, a administrației, atât la dumneavoastră, domnilor consilieri, până la urmă suntem aleși locali, reprezentăm populația municipiului, cât și la executivul primăriei, pe cât posibil să fim între oameni, să informăm corect, să ne asumăm, este o avarie, nu e o intervenție planificată, în mare parte ne-o asumăm și vrem ca prin efortul nostru, acest disconfort să fie cât mai mic și redus pe cât posibil. Aceasta este expunerea de motive și vă rog să aprobați în forma prezentată proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Șova- Gâțu Laur - îl invit pe domnul secretar să prezinte avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate asupra proiectului de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Asistență Socială).

Domnul Președinte de ședință Șova- Gâțu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IO ANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCAVASILE

X

  • 14.

  • 15.

MICLĂUȘ DANIEL

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA - GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

-

Cu 13 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Șova- Gâțu Laur - ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SOVA-GÂTU LAUR

5                                  J


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU, NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit: OliviaTeletin

Ds.I-A-2/ Ex.l