Proces verbal din 17.04.2018

Proces verbal - Ședință extraordinară a CLB din data de 17 aprilie 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65175 din 20.04.2018

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 17.04.2018.

Se intonează imnul.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - vă mulțumesc.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală -» Ciprian Fantaza - Bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, a fost convocat prin Dispoziție de primar, nr.1102 din 13.04.2018, Consiliul Local în ședință extraordinară, astăzi.

în sală sunt prezenți un număr de 15 de consilieri locali, ședința își poate desfășura în condiții legale lucrările.(Domnul Consilier Fechet Mircea intră ulterior în sală.) Lipsesc: Domnul Consilier Miclăuș Daniel, Domnul Consilier Ghingheș Cristian, Domnul Viceprimar Ștefan Dragoș.

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 11.04.2018. Sunt discuții la procesul verbal? Dacă nu, să trecem la vot Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crL

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRA VĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

t

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZAR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

î

15.

PÂRÂIANU MADÂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru, a fost aprobat procesul verbal din 11.04.2018.

Dau cuvântul președintelui de ședința.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur- doamnelor și domnilor consilieri, înainte de a începe ședința, am dori să dam cuvântul 5-10 minute, domnului Camariu Gabriel, reprezentantul tinerilor, după care vom continua ședința. Mulțumim. Dacă sunteți de acord, bineînțeles! Da? Mulțumim.

Domnul Președinte al Federației Tinerilor din Bacău - Camariu Gabriel - stimați consilieri locali, stimați invitați, domnule viceprimar, Gabriel Camariu, Președintele Federației Tinerilor din Bacău, o să vă reținem 10 minute înainte de a începe în mod oficial ședința de consiliu local, pentru a vă transmite câteva informații și înainte de a începe cu aceste informații, o să am rugămintea să observați în monitoare un scurt video. (Se derulează pe ecran videoclipul.)

După cum puteți observa, a fost filmul de prezentare la 6 luni de activitate, de raport, Bacău- Capitala Tineretului din România, cifrele care le-ați văzut acolo, vă rog pe dumneavoastră să faceți înmulțire cu 2 și să ne bucurăm împreună de faptul că prin programul de Capitală a tineretului, program pe care Municipalitatea l-a desfășurat în parteneriat cu Federația Tinerilor din Bacău, a adus aproximativ, 80 de evenimente și proiecte în Bacău- Capitala Tineretului, peste 2500 de voluntari s-au implicat în aceste activități, peste aproximativ 50 de parteneriate cu diferite instituții, organizații și alte structuri care sunt relevante sectorului de tineret și putem vorbi de aproximativ 150 de mii de ore de voluntariat.

Adică, practic, comunitatea noastră din Bacău a făcut foarte mult voluntariat, s-a educat și a realizat foarte multe lucruri. Aceste lucruri nu ar fi putut fi făcute, dacă nu era și o susținere și din partea dumneavoastră, stimați domni consilieri locali și doamne și vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ne-ați fost alături. Aceste cifre, pe care le-ați văzut, reprezintă un potențial pe care Bacăul îl poate avea și în special, în sectorul de tineret și vă invităm să ne fiți alături în continuare, să continuăm aceste lucruri și vreau să vă menționez faptul că nu o să putem să continuăm, noi, Federația Tinerilor și în special tinerii din Bacău, nu o să putem să continuăm aceste lucruri, atâta timp cât nu continuăm activitatea și cu un centru de tineret, pe care este important să îl avem în comunitate și cu o strategie de tineret a municipiului Bacău, lucru la care noi, federația, conlucrăm alături de Municipalitate. Ca recunoștință pentru faptul că ne-ați fost alături, o să rog colegii mei, care se află acolo în spate, să vă transmită, să vă înmâneze câte o diplomă. Dacă nu mă înșel, e o anumită denumire acolo la acea diplomă, "pigment de mulțumire".

Dumneavoastră ați fost un "pigment” în tot ce a însemnat orașul nostru, după cum motto-ul, dacă îl cunoașteți, ”colorează-ți generația”, dumneavoastră ați fost un "pigment” din tot ce a însemnat multitudinea asta de culori a Bacăului și în același timp, veți primi și o invitație dublă la evenimentul nostru pe care îl vom desfășura la gala de închidere a programului de Capitală a tineretului, care va avea loc pe 28 aprilie, la Teatrul de Vară, începând cu ora 15.

De asemenea, vă așteptăm și la evenimentul de consultare cu tinerii care va fi tot pe 28 aprilie, dimineață, în Piața Tricolorului. Așa că o să am rugămintea, colegii mei să înmâneze diplomele.

Vă mulțumim încă o dată pentru susținere, vă felicităm pentru faptul că dumneavoastră considerați importantă activitatea tinerilor în Bacău și vă invităm în continuare, în următorii ani, să o sprijiniți, printr-un centru de tineret și printr-o strategie de tineret a municipiului Bacău, adoptată de către Consiliul Local Bacău. Vă mulțumim frumos și ședință plăcută în continuare.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - mulțumim frumos, succes în continuare. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului Viceprimar Scripăț pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței. Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, sunt împuternicit de Primarul Municipiului Bacău, domnul Cosmin Necula, să conduc această ședință, dânsul este pe drum, există mari posibilități ca să ajungă, dar ca să câștigăm timp, începem lucrările ședinței. Deci, este destul de aproape de Bacău. Da, mulțumesc.

Lista de invitați la ședința extraordinară a Consilului Local al Municipiului Bacău din data de 17.04.2018, ora 14,00:

 • 1. DL.SETO BOGDAN-Director A.D.I.S.

 • 2. Preot COȘA EDUARD-MIHAI- Parohia Fericitul Ieremia

 • 3. Preot IACOBEANU MARIUS-Parohia Ortodoxă Lazaret Bacău

 • 4. Preot GHINEA ADRIAN-CIPRIAN-Parohia Ortodoxă Sfinții Voievozi din Șerbănești Aceștia sunt invitații, pe lângă participanții noștri tradiționali, aparatul de lucru al Primarului Municipiului Bacău. Vă rog să-mi permiteți să dau citire ordinei de zi, urmare a Dispoziției nr. 1102 din 13.04.2018 a primarului Municipiului Bacău. Ordinea de zi cuprinde un număr de 5 proiecte, este ședință extraordinară.

Dispoziția:

 • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 226/ 17.08.2016 prin care s-au modificat unele hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău prin care s-a stabilit componența organelor de conducere ale societăților comerciale, asociațiilor și instituțiilor la care Municipiul Bacău este acționar/ asociat.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocoiu ui încheiat în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.   Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general și abrogarea HCL nr. 168/ 2017

Inițiator- DL. COSMIN NECUL A - PRIM ARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.   Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani necesară pentru acoperirera cheltuielilor de organizare a evenimentului "Viitorul tinerilor europeni”, ce se va desfășura la Centrul de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov” în data de 18 aprilie 2018 Inițiator- DL. COSMIN NECUL A - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/2001

Inițiator- DL. COSMIN NECUL A - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Director Executiv Direcția Juridică și Administrație Locală - Ciprian Fantaza - dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată? Dacă nu, o supunem aprobării. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVA

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANĂ-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRĂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, datorită prezenței în sală a domnului Consilier Fechet, care a venit după deschiderea ședinței, ordinea de zi a fost aprobată.

întreb domnii consilieri dacă, raportat la proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi, există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate, iar dacă există o astfel de situație, rog pe domnii consilieri aflați în această situație să anunțe și să motiveze. Vă mulțumesc, domnul Fechet.

Domnul Consilier Fechet Mircea - la punctul 2, nu voi participa la vot, fiind vorba de un protocol, în care e parte și entitatea în care eu îmi desfășor activitatea, în speță, ADIS Bacău.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Fantaza - da, mulțumesc. Dau cuvântul președintelui de ședință, să intrăm în lucrările ședinței.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră, modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, conform listei care v-a fost transmisă. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE $1 PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELACRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GH1NGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DO1NA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi a fost aprobată modalitatea de vot.

 • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Sova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 226/ 17.08.2016 prin care s-au modificat unele hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău prin care s-a stabilit componența organelor de conducere ale societăților comerciale, asociațiilor și instituțiilor la care Municipiul Bacău este acționar/ asociat Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnului Viceprimar Scripăt Constantin - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 226 din 17.08.2016 prin care s-au modificat unele hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și s-a stabilit componența organelor de conducere ale societăților comerciale. Mai exact, este vorba despre Societatea Thermoenergy și motivat de faptul că domnul Consilier Ghingheș a demisionat din Adunarea Generală a Acționarilor, pentru buna funcționare a acestei societăți și în special pe componenta AGA, este nevoie să numim un alt membru, un alt consilier local care să ocupe această funcție, de membru AGA la Thermoenergy.

Da, față de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul și urmează procedura pe care o va prezenta domnul Director Fantaza, de a găsi un înlocuitor, propuneri și votat.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Fantaza - vă rog, domnii consilieri să faceți propuneri, care vor fi trecute pe buletinele de vot. Prima dată, avizele.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică și Administrație Locală - Ciprian Fantaza, prezintă avizul de legalitate și raportul la proiectul de hotărâre, favorabile. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administrator Public și Serviciul Cabinet Primar)

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3,4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâțu Laur - la comisia nr. 5 nu vor fi avize, la nici unul din punctele de pe ordinea de zi, deoarece nu a fost realizat cvorumul.

Discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt?

Domnul Director Executiv Direcția Juridica si Administrație Locală - Ciprian Fantaza - rog propuneri din partea consilierilor locali, pentru a putea fi trecute pe buletinul de vot și după aceea să trecem la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Breahnă- Pravăt Ionela- Cristina - având în vedere că ne aflăm în fața acestui proiect, dată fiind demisia domnului Consilier Ghingheș, domnul Consilier Ghingheș fiind unul din reprezentanții opoziției, aș propune ca această poziție să fie ocupată de un consilier tot din partea opoziției și având în vedere cu grupul politic al Partidului Național Liberal are un număr de 5 consilieri, i-aș ruga pe dumnealor să facă o propunere, ca să nu facem noi.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Fantaza- vă rog, domnul Pârâianu!

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin Nicolae - o intervenție scurtă. Poate ar fi cazul să își asume, să aibă curaj, să propună pe cineva care să fie factor hotărâtor în AGA la Thermoenergy, fiind o problemă spinoasă și sensibilă a orașului Bacău, mai ales că în trecut, până în 2016 să nu uităm că erau, din câte îmi aduc eu aminte, 8 persoane în AGA, din care 5 sau 6 da le P.N.L. Bine, dar, la vremea aia se și plătea, parcă în jur de 1500 lei era prestația fiecărui consilier din AGA la Thermoenergy. Acum nu mai este cu remunerație, dar totuși ar fi bine să se implice un pic și în soarta problemelor orașului și a orașului în general.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - cum domnul Miclăuș nu este și era liderul dumneavoastră de grup, vă rog, altcineva!

Domnul Consilier Cretu Cătălin - aș dori să îl propun pe domnul Ilie Bîrzu, având în vedere experiența care o are.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Fantaza - domnul Bîrzu, acceptați? Acceptați propunerea? Trecem pe buletinul de vot propunerea dumneavoastră, urmează procedura de vot secret.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâțu Laur - domnul Dănilă, procedura de vot secret! Vă rog domnii consilieri la vot. Și doamnele consilier!

D-na consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 226/ 17.08.2016 prin care s-au modificat unele hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău prin care s-a stabilit componența organelor de conducere ale societăților comerciale, asociațiilor și instituțiilor la care Municipiul Bacău este acționar/ asociat.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți: 16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 16

  Nx. crt.

  PREVEDEREA. CARE S-A  VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 la HCL nr. 226/ 2016 prin care s-a modificat art. 5 din HCL nr. 186/ 2014 privind aprobarea înființării societății ’THERMOENERGY GROUP” SA Bacău și abrogarea HCL nr. 259/ 31.07.2013, în sensul că se înlocuiește dl. Consilier Local Cristian Ghingheș din Adunarea Generală a Acționarilor

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  0

  cu dl./ d-na Consilier Local a) Bîrzullie

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  0

  2.

  Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 226/ 2016 sunt și rămân în vigoare.

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  0

  3.

  ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  0

  4.

  . ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Unității Municipale pentru Monitorizare și SC Thermoenergy Group SA.

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  0

  5.

  ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  0

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului încheiat în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnului Viceprimar Scripăț Constantin - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului încheiat în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău. Despre acest proiect s-a mai discutat, mai exact este vorba de Celula nr. I a municipiului Bacău, celula aparține municipiului Bacău, construită prin fonduri europene. Se cam apropie de sfârșit viața acestui obiectiv și trebuie să-1 închidem.

Atât din punct de vedere al termenului s-a îndeplinit perioada, cât și a cantităților depozitate, cât și a volumului. Volumul este puțin mai mare decât cel estimat, motivat de faptul că nu am avut un operator de exploatare a acestui depozit. Acum suntem în situația să închidem Celula nr. I și să deschidem Celula nr. II construită, care aparține Consiliului Județean, unde urmează să ajungă deșeurile menajere din întreg județul, deci toate UAT-urile componente ale ADIS -lui. Pentru a urgenta acest proiect de deschidere a Celulei nr.II sunt niște etape premergătoare. Astăzi putem spune că Celula II și-a găsit un operator de salubritate, este vorba de ECO SUD, cu care conform normativelor trebuie să încheiem un protocol de delegare a gestiunii. Vreau să vă reamintesc că o parte... deci Celula I se închide, dar instalațiile anexe va trebui să le predăm, prin acest protocol, către ECO SUD. Acolo intr-adevăr mai sunt și niște lucrări de investiții care ne revin, parte din ele, nouă- administrației locale. Amănunte vă pot da, din punct de vedere al Primăriei, reprezentantul nostru domnul Lucian Bogdanei și de asemenea dacă aveți neclarificări vă poate sta la dispoziție și domnul director de la ADIS.

Deci acest protocol este foarte urgent în vederea demarării obținerii autorizației de mediu. Deci aceasta este prezentarea pe care vă rog să o votați. Vă mulțumesc.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Fantaza. prezintă avizul de legalitate și raportul la proiectul de hotărâre, favorabile. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administrator Public și Compartiment Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-discuții dacă sunt?

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Fantaza - dacă nu sunt discuții asupra proiectului, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ      IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

Nu participă la vot

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASELE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOL AE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GĂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru și o neparticipare la vot ( domnul Fechet) este aprobat proiectul de hotărâre.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constituirea comisiilor de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general și abrogarea HCL nr. 168/ 2017

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - actele procedurale pentru punerea în aplicare a Legii 350/2005 reprezentând metodologia generală, domeniile de finanțare, ghidurile solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități nonprofit specifice celor două domenii de finanțare au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului Local 109 din 2017. Vă reamintesc că cele două domenii de finanțare, aprobate și prin programul anunțat de finanțare sunt Tineret și Social pentru care trebuie aprobate comisiile de evaluare conform prevederilor articolului 27 din Legii 350/2005 care precizează: "Autoritatea finanțatoare are obligația de a constitui, pentru atribuirea fiecărui contract de finanțare nerambursabilă, o comisie de evaluare, în condițiile art. 51 alin. (1) și (2), art. 53 si 54 din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 212/2002. cu modificările și completările ulterioare.”

Față de cele prezentate vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma propusă. Vă mulțumesc.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Fantaza. prezintă avizul de legalitate și raportul la proiectul de hotărâre, favorabile. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administrator Public și Compartiment Analiză și Relații Consiliu Local).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul consilier Fechet părăsește sala de ședințe, numărul consilierilor prezenți devine 15.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-discutii dacă sunt? Da, doamna Breahnă.

Doamna Consilier Breahnă- Pravăt Ionela- Cristina - as dori să fac eu un amendament, în sensul în care la Anexa 2 la Comisia de contestații nu este prevăzută nici o persoană ca și membru supleant al comisiei. Dacă pentru evaluare, la Tineret și la Social avem și o rezervă, avem și un membru supleant, la Comisia de contestații nu există membru supleant, iar propunerea mea ar consta în a fi reprezentată de către domnul consilier Vasile Luca.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Fantaza supunem la vot amendamentul doamnei Breahnă.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUIL1E

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ      IONELA-

CRIST1NA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

A ieșit din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

1ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DO1NA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

n

14.

MICLAUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂ1ANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRÎPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DAN1EL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru a fost adoptat amendamentul.

Vom completa buletinele de vot cu amendamentul făcut de doamna consilier, după care vom trece la procedura de vot secret.

D-na consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind constituirea comisiilor de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate hi baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general și abrogarea HCL nr. 168/ 2017

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -15

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se constituie Comisiile de evaluare si derulare a proiectelor/ programelor pentru finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local pentru domeniile tineret si social, conform Anexei nr.l, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  Domeniul Tineret

  a)Pârâianu Mădălin-Nicolae-consilier local.

  S-A ADOPTAT

  14

  1

  0

  b)Anasie Răzvan

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  c)Solomon Sergiu.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  d)Roxana Hârțescu.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  e)Paveiescu Sonia.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  f)Isabeia Pintilie-rezervă. S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  Domeniul Social, a)Gherasim Constantin-consilier local.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  b)Mazilu Lorena. S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  c)Afrentoaie Mărioara Laura. S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  d)Bordei Simona.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  e)Axinte Iulian.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  f)Pleșu Doina-rezervă. S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Se constituie Comisia pentru soluționarea contestațiilor depuse de către solicitantii finanțărilor nerambursabile, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  a)Președinte-Breahnă Pravăț Ionela-Cristina-consilier local.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  b)Membru-Bîrzu Hie-consilier local. S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  c)Membru Adrian Anghel-Director A.D.L S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  d)Membru Florentina Raluca Mardale-consilier juridic A.D.L.

  15

  0

  0

  e)Membru Calancea Eusebio-Șef Serviciu Cabinet Primar.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  f)Secretar-Cioclu             Elena-consilier-Structura

  Organizatorică Arhitect Șef.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  g) Rezervă Luca Vasile-consilier local S-A ADOPTAT

  13

  0

  2

  3.

  ART. 3 - Se constituie Comisia Tehnică oentru participarea la procedura privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila din fondurile bugetului local al Municipiului Bacău și se stabilesc atribuțiile acesteia, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  a)Slătinaru Marius-Șef Serviciu Colectare și Executare Silită Persoane Fizice.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  b)llie Diana-Inspector de Specialitate-Compartiment Analiză și Relații Consiliu Local.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  c)Daniela Năstase-Inspector de Specialitate-Serviciul Administrarea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  4.

  ART. 4 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă HCL nr. 168/ 2017.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  5.

  ART. 5 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Comisia Tehnică de Aplicare a Legii nr. 350/ 2005.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  6.

  ART. 6 - Hotararea va fi comunicata Comisiei Tehnice, Comisiei de contestații și Comisiilor de evaluare și derulare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bacău.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  7.

  ART. 7 - Prin griia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian

Fantaza-vreau să vă anunț că în sală sunt prezenți un număr de 14 consilieri, domnul Fechet și domnul Gherasim au părăsit sala.

4.Supun discuției punctul 4 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani necesară pentru acoperirera cheltuielilor de organizare a evenimentului "Viitorul tinerilor europeni”, ce se va desfășura la Centrul de Afaceri și Expoziții "Mircea Cancicov” în data de 18 aprilie 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin- la proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani necesară pentru acoperirea cheltuielilor de organizare a evenimentului "Viitorul tinerilor europeni”.

Ați avut la începutul ședinței tinerii, s-au prezentat, v-au lăsat și câte o invitație, mâine în această locație, deci la Centrul de Afaceri are loc un eveniment destul de important "Viitorul tinerilor europeni".

La aceste dezbateri vor participa reprezentanți ai Comitetului European al Regiunilor, oficiali din partea Comisiei Europene, membri ai Guvernului, reprezentanți ai autorităților locale, ai organizațiilor pentru studenți și tineret și ai mediului local de afaceri.

Evenimentul este destul de important, suntem parteneri și propun să aprobați pentru acoperirea cheltuielilor, acoperirea parțială suma de 4.200 lei.

Aceasta este Expunerea de motive și vă rog să o votați în forma propusă. Vă mulțumesc.

Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula.

Domnul Primar Cosmin Necula-vă mulțumesc, domnule Viceprimar. Sărut mâna, bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri locali.

încep prin a-mi cere scuze pentru întârzierea pe care am avut-o, cauzată de drumurile de la București, întoarcerea dinspre ministere înspre Bacău. Fără îndoială domnul Viceprimar a făcut o descriere foarte exactă, succintă dar exactă, a importanței evenimentului care se va petrece mâine în Municipiul Bacău.

Municipiul Bacău, practic vă găzdui prima din întâlnirile pe care reprezentanții Comitetului Regiunilor, adică una dintre structurile de decizie ale Uniunii Europene, structură din care fac și eu parte, nu am precizat până în momentul de față că sunt membru al Comitetului Regiunilor și o dată cam la două sau trei luni, trebuie să particip la aceste întâlniri, își va trimite reprezentanții și alături de dumnealor vor fi și reprezentanții Guvernului României, miniștri ai Guvernului României, fără a veni într-o prezență de ipostază politică.

De asemenea, va fi și șefa Comisiei Europene, reprezentanții Comisiei Europene în municipiul Bacău, precum și Președintele Asociației Orașe Municipiilor, domnul Robert Negoiță.

Pe această cale vă adresez și dumneavoastră această invitație, fără îndoială că o fac și presei, am făcut-o și într-un mod scris. Acesta este drumul de început prin care Uniunea Europeană încearcă să se prezinte oamenilor într-un mod foarte clar cu ceea ce a făcut și ceea ce își dorește să facă. Punctul de început al acestui periplu de prezentare în țara noastră este făcut de către Municipiul Bacău și tema sunt tinerii și ceea ce reprezintă tinerii în ipostaza de azi a Uniunii Europene.

Fără îndoială sunt foarte multe subiecte de discutat pe tema existenței și a drumului pe care Uniunea Europeană trebuie să-l ia, n-am să vreau să fac prea multe filozofii, dar cred că Uniunea Europeană va trebui într-un fel sau altul să-și regăsească cadența și să-și regăsească tratatele de aderare drept Biblie supremă.

înțeleg că fiecare țară a Uniunii Europene are nevoi, fiecare își dorește o expansiune sau o hegemonie într-un fel sau altul, dar până la urmă dictonul principal al Uniunii Europene este acela „unitate în diversitate” și cred că este foarte important ca Uniunea Europeană să discute în acești termeni.

Mai mult decât atât, una dintre temele de dezbatere pe care le-am avut la Comitetul Regiunilor și fac pe această cale prezentarea în fața deliberativului local, una dintre temele de răscruce pe care le discută în momentul de față Uniunea Europeană și le-am discutat și la Sesiunea Plenară a Comitetului Regiunilor este finanțarea fondurilor de coeziune și dezvoltare, versus finanțarea fondurilor alocate pentru migrație și pentru apărare.

Pentru România și nu numai pentru România, cred că o diminuare a fondurilor de coeziune și a fondurilor de dezvoltare în favoarea fondurilor pentru apărare și pentru migrație, cred că ar reprezenta un pas înapoi. Și înțeleg că sunt țări ale Uniunii Europene care se confruntă mai mult cu problema necesității dezvoltării producției de apărare. Pot înțelege că se confruntă și cu problema migranților, dar cred că pentru noi, România și nu numai pentru noi, dar în general pentru țările din blocul estic, problema fondurilor de coeziune și fondurilor de dezvoltare este cea prioritară. Dacă nu vom avea aceste fonduri sau aceste fonduri vor fi diminuate, cred că impactul social negativ va fi într-un mod direct și covârșitor răsfrâns în spatele Uniunii Europene.

Pe de altă parte, n-am să vin niciodată în fața cetățenilor sau în fața dumneavoastră să vă spun că toate obiectivele realizate cu fonduri europene sunt făcute ba de mine, ba de dumneavoastră, ba de oricine altcineva.

De aceea, poate nu întâmplător, este această întâlnire care va avea loc, mâine va avea loc aici, un obiectiv care va fi finanțat din fonduri europene, iar fără aceste fonduri europene, cu certitudine că România ar fi fost cu mulți pași în urmă. Dar cred, că de aici înainte viitorul Uniunii Europene trebuie foarte bine analizat și rămân convins de faptul că trebuie să fie acela care a fost descris și care a fost scris în Carta Uniunii Europene și în Tratatul de Aderare, nu în teroriile vreunui comisar sau Șef de Comisie actual, care visează o Uniune Europeană în mai multe viteze.

Dar, am să închei acest expozeu, această mică introducere și fac tuturor celor prezenți în această sală invitația de a participa mâine la acel eveniment.

De asemenea, vă pot anunța că și duminică va avea loc un eveniment, în aceeași serie, în care vor fi prezenți în municipiul Bacău Comisarul European, doamna Corina Crețu, dar și premierul României doamna Viorica Dăncilă, dezbaterea va avea loc și discuțiile vor avea loc pe fonduri europene, pe obiective principale ale Municipiului Bacău pe fonduri europene și multe alte asemenea chestiuni.

Iar agenda pentru săptămâna viitoare, într-un fel sau altul va conține o surpriză, iar prin votul pe care înțeleg că l-ați dat, va fi evenimentul de închidere al Capitalei Tineretului Bacău 2017-2018, un eveniment care Municipiul Bacău, prin intermediul dumneavoastră l-a efectuat cu succes.

In speranța că veți da un vot favorabil și acestui proiect și indiferent de culoarea politică vă aștept mâine la întâlnirea pe care v-am descris-o anterior. Vă mulțumesc. Domnule Președinte de ședință Sova-Gâțu Laur-multumim. domnule Primar.

D1. Fantaza Ciprian-Gabriel - prezintă avizul de legalitate și raportul la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administrator Public, Direcția Economică și Birou Aprovizionare și I.T.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul președinte de ședința Sova - Gâtu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt, vă rog?

Dacă nu, se trece la vot.

DLFantaza Ciprian-Gabriel -

Cine este pentru ? împotrivă ?

Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNA-PRAVAȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

Plecat din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

Plecat din sală

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

PARAIANU      MADALIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

14

-

-

Cu unanimitate, a fost adoptat proiectul de hotărâre, cu 14 voturi pentru.

S.Supun discuției punctul 5 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Sova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/2001

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin- Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/ 2001.

Deci, de la începutul anului, deci până în prezent mai multe entități, instituții, O.N.G.-uri au solicitat de la bugetul local finanțări nerambursabile în baza OG nr. 82/ 2001. Astăzi suntem în faza de a supune atenției dumneavoastră, în vederea aprobării acest proiect de hotărâre prin care urmează să finanțăm, nerambursabil, de la bugetul local al Municipiului Bacău, în baza O.G.82/2001 trei parohii. Este vorba de Parohia Ortodoxă Sfinții Voievozi din Șerbănești cu suma de 75.000 lei, Parohia Ortodoxă Lazaret din Bacău cu suma 75.000 lei din Bacău și Parohia Romano-Catolică Fericitul Ieremia cu suma de 25.000 lei.

S-au depus documentele, chiar dacă sunt cam stufoase, îndeplinesc condițiile și astăzi supun aprobării dumneavoastră aceste finanțări nerambursabile. Vă mulțumesc.

Domnule Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur-multumesc. domnule Viceprimar. Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administrator Public ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova ■ Gâtu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret.

Vă rog, doamna Breahnă.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-am un amendament al Comisiei de Specialitate nr.l. Am studiat proiectul de hotărâre în Comisia de specialitate și am constatat faptul că Parohia Romano-Catolică Fericitul Ieremia Bacău, deși în Devizul prin care își fundamentează investiția care urmează să fie făcută, reiese, deci din Deviz reiese o sumă necesară de 305.000 lei, beneficiază doar de 25.000 lei prin proiectul de hotărâre propus spre aprobare, în contextul în care celelalte două parohii vor beneficia de 75.000 lei.

Propun spre aprobare finanțarea cu încă 50.000 , deci suplimentarea sumei de 25.000 cu încă 50.000 lei, pentru ca Parohia Fericitul Ieremia Bacău să ajungă la aceeași sumă ca și celelalte două parohii.

Deci modificarea articolului 1, deci propun un amendament, da?

Modificarea punctului 3 de la articolul 1, în sensul în care Parohia Romano-Catolică Fericitul Ieremia Bacău să beneficieze de aceeași sumă ca și celelalte două parohii, respectiv 75.000 lei. Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-vreau să vă reamintesc că în cadrul discuțiilor, dacă aveți întrebări, avem ca invitați și preoții celor două parohii, din municipiul Bacău, parohii ortodoxe. Mulțumesc.

Dl.Fantaza Ciprian-Gabriel - supunem la vot amendamentul doamnei consilier Breahnă.

Cine este pentru ?

împotrivă ?

Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BIRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CATALIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

Plecat din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

Plecat din sală

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU      MĂDĂLIN-

X

NICOLAE

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GĂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

12

-

2

Cu 2 abțineri și cu 12 voturi pentru, amendamentul a fost adoptat.

Dacă nu mai sunt discuții, se trece la procedura de vot secret.

Vă rog.

Doamna consilier Dinu Ioana- mai este vreun domn sau vreo doamnă consilier, care n-a venit la vot? Domnul Șova ați votat?

Am rezultatul votului la Proiectul nr.5.

Domnul Președinte de ședință Șova - Gâțu Laur-vă rog, doamna consilier.

Doamna consilier Dinu Ioana S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/2001

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-14

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-14

  Nr. crt.

  PREVEDERE A CARE SA VOTAT

  NUMĂR VOTU1

  RI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  8.

  ART. 1. Se aprobă proiectele care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OGnr. 82/2001,astfel:

  Parohia Ortodoxa Sf. Voievozi Serbanesti - 75.000 lei;

  S-a adoptat

  13

  1

  0

  Parohia Ortodoxa Lazaret Bacau - 75.000 lei;

  S-a adoptat

  13

  1

  0

  Parohia Romano-Catolica Fericitul Ieremia Bacau - 25.000 lei.

  S-a adoptat

  12

  2

  0

  9.

  ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Comisia de analiză a solicitărilor formulate de unitățile de cult pentru alocarea de fonduri în temeiul OG nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, modificată și completată.

  S-a adoptat

  13

  1

  0

  10.

  ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Comisiei de analiză a solicitărilor formulate de unitățile de cult pentru alocarea de fonduri în temeiul OG nr, 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, modificată și completată.

  S-a adoptat

  13

  1

  0

  11.

  ART. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  13

  1

  0

Domnul Fantaza Ciprian-Gabriel-proiectul de hotărâre a fost aprobat cu specificarea că pentru Parohia Romano-Catolică a fost aprobat cu 75.000 lei, așa cum a specificat doamna consilier prin amendamentul care a fost votat anterior procedurii de vot secret.

Domnul Președinte de Ședință Sova- Gâțu Laur -mulțumim. Ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău, a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, intr-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU,

ȘOVA- GÂȚU LAUR              NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit:Oli viaTeletin. Matei Nicoieta, Maria Adomnicăl Ds.I-A-2/Ex.l