Proces verbal din 14.12.2018

Proces verbal - Ședința extraordinară a CLB din data de 14 decembrie 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr.65560 din 19.12.2018

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 14.12.2018.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă rugăm să ne ridicăm pentru intonarea Imnului de Stat al României.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - bună ziua. In conformitate cu prevederile art.39(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 2346 din 10.12.2018, a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

In sală sunt prezenți un număr de 15 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: doamna Consilier Dinu Ioana Raluca (care a venit ulterior), domnul Consilier Fechet Mircea (care a venit ulterior), doamna Consilier Breahnă Pravăț Ionela-Cristina, domnul Consilier Ghingheș Cristian și domnul Consilier Miclăuș Daniel.

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.11.2018. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

absent

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUTĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

Cu 16 voturi pentru, având în vedere prezența în sală a doamnei consilier Dinu Ioana-Raluca, avem 16 voturi, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.11.2018 a fost aprobat.

Dau cuvântul domnului Președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Huluță Gheorghe ----- bună dimineața. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

5              9

Domnul Primar Cosmin NECULA - sărut mâna, bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici, la această ședință extraordinară. Voi da citire Dispoziției nr.2346 din 2018 privind convocarea consiliului local în ședință extraordinară.

  • 1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 2.     Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația ”Sfântul Ioan Bosco”, în vederea realizării în comun a evenimentului “In așteptarea lui Moș Crăciun”, ce se va desfășura în perioada 15 - 25.12.2018 la Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 3.     Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Full A.C.T. Nighf \ ce va avea loc la Teatrul Municipal Baco via, în data de 20 decembrie 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 4.     Proiect de hotărâre privind dezlipirea terenului în suprafață de 9864 mp situat în Bacău, strada Izvoare, nr. 127-129

Inițiator- DL. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL

MUNICIPIULUI BACĂU

  • 5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 6.     Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 54/ 06.02.2018 privind stabilirea salariilor de bază de care vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în anul 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

PESTE ORDINEA DE ZI:

  • 7.     Proiect de hotărâre privind finanțarea proiectului „Costești-445 de ani de tradiții românești în anul Centenar”propus de satul Costești din Republica Moldova, în baza acordului de cooperare aprobat prin HCL nr. 174/2016 Inițiator - DL. CONSTANTIN SCRIPĂȚ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 8.     Proiect de hotărâre prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente perioadei aprilie-noiembrie 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - există observații la ordinea de zi prezentată? Nu există observații, supunem la vot ordinea de zi prezentată, cu modificările aduse? Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

absent

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUTĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru ordinea de zi a fost aprobată.

Avem onoarea să-1 avem printre noi și pe domnul consilier Fechet, bine ați venit.

Domnul Consilier Fechet Mircea - bună dimineața.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - astfel încât avem 17... încă consilier local, încă ne mai face onoarea. Avem 17 consilieri.

întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Domnul Luca!

Domnul Consilier Luca Vasile - pentru proiectul nr. 2 nu pot participa la luarea unei decizii, rudă de gradul 1, angajata acestei fundații. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - da, domnul Bîrzu.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - la proiectele de peste ordinea de zi, la proiectul cu Costeștiul sunt persoană desemnată în proiect și la proiectul nr. 8 fac sunt membru A.G.A. la Thermoenergy.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - alte probleme de incompatibilitate sau conflict de interese? Nu mai avem. Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Huluță Gheorghe - doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, așa cum v-a fost transmisă pe mail. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

absent

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi exprimate, a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința din 14.12.2018.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Huluță Gheorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Documentația, stimate doamne și stimați domni consilieri locali, ați avut-o la mapă. Este vorba de rectificarea bugetului Municipiului Bacău. Sunt o serie de capitole bugetare care se diminuează în scopul creșterii altor capitole bugetare, evident cu o motivație foarte, foarte normală și foarte importantă de asemenea. Discutăm aici de o serie de investiții pe care Căminul de Bătrâni le-a realizat și care trebuie achitate, discutăm aici de o serie de obiecte de inventar, respectiv pianine pentru Liceul George Apostu. Discutăm de o serie de obiective care necesită o achitare cât mai urgentă, obiective care au fost realizate și efectuate de către Municipiul Bacău. Pentru orice nelămurire cu privire la aceste modificări financiare....de asemenea, avem o componentă de rectificare cauzată de o serie de cheltuieli aferente și primirea unor sume de bani de la Guvern, din ceea ce știu, din rectificările din taxă pe valoare adăugată, dar pentru orice nelămuriri, domnul Administrator Public Chindruș vă stă la dispoziție.

Domnul Secretar Nicolac-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate la prezentul proiect de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcției Juridice și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Huluță Gheorghe — discuții asupra proiectului de hotărâre? Domnul Sova, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Șova Gâțu-Laur -bună dimineața, mulțumesc. Am de făcut două amendamente la acest proiect.

Primul amendament. Având în vedere autorizarea unui împrumut de trezorerie în valoare de 40 milioane de lei, pe care l-a solicitat Municipiul Bacău pentru finanțarea unor cheltuieli curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.89/2018 se suplimentează bugetul de venituri și cheltuieli aferent împrumuturilor interne pe trimestrul 4, anul 2018. Acesta ar fi primul amendament.

Al doilea care are 3 puncte. Se creează o poziție nouă în Anexa 2B, cap.51.02-Autorități publice cu denumirea: Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office și front-office ca măsură de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Municipiului Bacău, valoarea obiectivului nou creat fiind de 2.814.690,61 lei fonduri europene nerambursabile.

Punctul 2. Se creează o poziție nouă în anexa 2J, cap.74.02 - Protecția Mediului cu denumirea: Tablou electric stație pompe(inclusiv montaj) având o valoare de 41.000 lei, această sumă fiind diminuată din capitolul 74.02. Protecția Mediului.

Punctul 3. Se suplimentează obiectivul inclus în anexa 2A, Cap.84.02.-Străzi , cu denumirea: Reamenajare intersecție în sistem giratoriu pentru străzile B-dul Unirii Municipiul Bacău, cu suma de 1.096.000 lei, această sumă va fi diminuată din capitolul 84.02.-Străzi, Anexa 2A. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Huluță Gheorghe - dacă pe amendamente sunt discuții? Dacă nu, rog pe domnul Secretar să supună la vot amendamentele.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supun la vot amendamentele ridicate de domnul Șova. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

absent

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, au fost aprobate amendamentele ridicate.

Domnul Președinte de ședință Huluță Gheorghe - discuții daca sunt asupra întregului proiect. Dacă nu sunt discuții, rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

absent

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Domnul Primar Cosmin Necula - doamnelor și domnilor consilieri locali, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, îmi cer scuze, sunt niște treburi de natură foarte urgentă care mă împiedică să mai rămân, dar rămâneți alături de colegii viceprimari. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Huluță Gheorghe - îl rog pe domnul Viceprimar Dragoș Ștefan să prezinte Punctul 2 al ordinii de zi.

2.Se trece Ia punctul 2 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația ”Sfântul Ioan Bosco”, în vederea realizării în comun a evenimentului “în așteptarea lui Moș Crăciun”, ce se va desfășura în perioada 15 -25.12.2018 la Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș mulțumesc domnule președinte. La punctul 2, stimați colegi, avem un proiect de asociere între Municipiul Bacău cu Fundația Sf.Ioan Bosco în vederea realizării în comun a evenimentului “în așteptarea lui Moș Crăciun”, eveniment ce va avea loc în perioada 15 - 25.12.2018 la Bacău. Ați avut materialul la mapă și pe această cale vreau să îl felicit și eu pe părinte pentru tot ceea ce face la Fundația Ioan Bosco și Sărbători fericite, părinte și s-o țineți tot așa. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcției Juridice și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică si Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președintă de ședință Huluță Gheorghe ■ discuții asupra proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt, invit pe domnul Secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

absent

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUȚĂ GHIORGIIE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

neparticipare la vot

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Avem o neparticipare. Cu 16 voturi, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Huiuță Gheorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Pragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Full A.C.T. Night”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, în data de 20 decembrie 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Pragoș - da, proiect tot de o asocieri, este vorba de data aceasta, de Asociația Ingenious Drama, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Full A.C.T. Night”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, în data de 20 decembrie 2018. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-l votați în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcției Juridice și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președintă de ședință Huluță Gheorghe - discuții asupra proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Cu 17 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

absent

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUȚĂ GH1ORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZ AR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind dezlipirea terenului în suprafață de 9864 mp situat în Bacău, strada Izvoare, nr. 127 — 129

Inițiator - DL. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - da, la punctul 4 avem o dezlipire a terenului în suprafață de 9864 mp situat în Bacău, strada Izvoare, nr. 127 - 129. Este vorba de proiectul Big Building, acel proiect făcut de Asociația Habitat for Humanity România. Acolo s-au construit 44 de locuințe și pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare pentru acestor locuințe este nevoie de contracte de concesionare pentru terenul aferent. Astfel am procedat la această dezlipire, pentru ca persoanele care beneficiază de această locuință să poată să intre în legalitate și în ceea ce privește terenul aferent acestei locuințe. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-l votați în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate la prezentul proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcției Juridice și Administrație Locală, Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președintă de ședință Huluță Gheorghe - discuții asupra proiectului de hotărâre. înțeleg că nu sunt, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

absent

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUTĂ GHIORGHE

_________________________2_____________________________________________________________________________________

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTULAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - da mulțumesc. La punctul 5 avem o modificare a organigramei și Statului de funcții la Centrul Bugetar Creșe. Stimați colegi, în perioada imediat următoare, după ce vom aproba această organigramă, vom avea încă 20 de locuri în creșe, este vorba de o nouă grupă la Creșa 4, acolo unde ani buni a funcționat Fundația Neghiniță, iată că începând de astăzi putem spune că intrăm în normalitate, cele două săli ocupate de Fundația Neghiniță revin de drept Centrului Bugetar Creșe, în cel mai scurt timp 20 de copii vor intra în această sală. Vreau să felicit compartimentul Juridic pentru tot efortul depus și pentru tot ceea ce a făcut ca aceste săli să intre în legalitate și în patrimoniul Centrului Bugetar Creșe. Vă mulțumesc. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-1 votați în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovicinu sunt obiecțiuni de legalitate la prezentul proiect de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcției Juridice și Administrație Locală, Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef). Doamna Buganu Diana prezintă raportul Centrului Bugetar Creșe, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinta de ședință Huluță Gheorghe - discuții asupra proiectului de hotărâre. înțeleg că nu sunt, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Fechet, cum sunteți dumneavoastră? Bucuros.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - bucuros că ați luat examenul.

Felicitări, domnul consilier!

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

absent

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUTĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Huluță Gheorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 54/ 06.02.2018 privind stabilirea salariilor de bază de care vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în anul 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - da, este un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 54/ 06.02.2018 privind stabilirea salariilor de bază de care vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în anul 2018. Prin această hotărâre, stimați colegi, cred că facem o îndreptare morală față de doamnele coordonatoare de la centrul Bugetar Creșe, ele să revină în familia ocupațională Asistență Socială și Sănătate, acolo unde le este locul. Vă rog să votați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate la prezentul proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcției Juridice și Administrație Locală și Administratorul Public).

Doamna Buganu Diana prezintă raportul Centrului Bugetar Creșe, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președintă de ședință Huluță Gheorghe - discuții asupra proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt, invit pe domnul Secretar să facă.. .să supună la vot proiectul. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Fechet, mâna aceea pe față ce înseamnă? Ok, mulțumim.

3

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAIINĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

absent

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

x

19.

SOVA - GÂTU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

PESTE ORDINEA DE ZI: 7.Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Huluță Gheorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind finanțarea proiectului ,,Costești~445 de ani de tradiții românești în anul Centenar”propus de satul Coștești din Republica Moldova, în baza acordului de cooperare aprobat prin HCL nr.174/2016

Inițiator - DL. CONSTANTIN SCRIPĂȚ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - da, mulțumesc frumos. Revenim cu acest proiect, a mai fost pe ordinea de zi, motiv pentru care vreau să fac niște clarificări. Proiectul finanțat din bugetul local, la capitolul de buget - An centenar, 100.000 lei, anul trecut, în luna ianuarie, când am aprobat bugetul. Bugetul vizează două componente. Una, perfecționarea, cel puțin acesta-i punctul de vedere al profesorilor moldoveni, la Inspectoratul Școlar Județean Bacău, s-a mai întâmplat și într-un an anterior, profesorii moldoveni au numit perfecționare, adică sunt foarte mulțumiți de ceea ce au găsit la Bacău, cum au fost tratați și cum au fost instruiți.

Al doilea proiect, a doua componentă este Editarea monografiei 445 de ani a localității Costești, mai exact Ediția a doua revăzută a Monografiei satului Costești. Pentru a putea aduce acest proiect în fața dumneavoastră au fost niște etape premergătoare, care la un moment dat s-au confundat cu începerea proiectului. Nici pe departe. Orice proiect vine în fața dumneavoastră, concordă niște etape premergătoare. Dacă vine o stradă trebuie să stabilim niște cheltuieli, niște sume, studiu de fezabilitate, studiu D.A.L.I. Deci, proiectul este cumva început ca să vă putem prezenta concret Expunerea de Motive. La fel s-a întâmplat și aici. La fel se întâmplă și cu alte proiecte. Deci, noi trebuie să le pregătim și să atașăm la ele niște documente. Nu înseamnă că proiectul este într-o fază de execuție până nu are votul dumneavoastră. Așa s-a întâmplat și aici. Consider că acest proiect este viabil, are avizele de legalitate, îndeplinește toate condițiile și este onorant pentru noi ca în an centenar să continuăm colaborarea cu localitatea Costești cu care suntem, de asemenea, înfrățiți de câțiva ani de zile. Acestea sunt argumentele și vă propun votarea proiectului în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate la prezentul proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcției Juridice și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică si Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președintă de ședință Iluhită Gheorghe - discuții asupra proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - având în vedere importanța proiectului, vă rog frumos toți consilierii să dea dovadă de seriozitate și să ridice mâna la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Se abține domnul Fechet. Vă mulțumim.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Nu participă la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

absent

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

1

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUTĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

Ș OVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

1

Cu 15 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

8.Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Huluță Gheorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente perioadei aprilie-noiembrie 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoșproiect de hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse dc prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente perioadei aprilie-noiembrie 2018. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcției Juridice și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică și Unitatea a                                7                                                                              7                      a                                                   a

Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președintă de ședință Huluță Gheorghe - discuții asupra proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Nu participă la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

absent

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

1

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUȚĂ GIIIORGH E

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR        DOINA-

EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

20.

ȘTEFAN DAN1EL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

1

Cu o abținere a domnului consilier Fechet și 15 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Domnul Președintă de ședință Huluță Gheorghe - cu acest ultim punct, ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU,

HULUTĂ GHIORGHE            NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit: Maria Adomnicăi, Ds.I-A-2/ Ex.l