Proces verbal din 14.07.2018

Proces verbal - Ședința extraordinara a CLB din data de 14 iulie 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65305 din 16.07.2018

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 14.07.2018.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39(2) și (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1513 din 14.07.2018 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 13 consilieri, ședința își poate începe lucrările. Lipsesc: doamna consilier Lazăr Doina Emanuela (concediu de odihnă), domnul consilier Miclăuș Daniel, domnul consilier Pârâianu Mădalin - Nicolae, domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș, domnul consilier Gherasim Constantin și domnul consilier Ghingheș Cristian.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin - Bogdan -Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Ordinea de zi a ședinței:

a               3

 • 1. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apa potabilă în zilele în care este sistată furnizarea apei potabile în Municipiul Bacău.

Domnul Primar Cosmin NECULA - După cum știți azi la ora 11:00 a avut loc o avarie la conducta de apă. Doamna Chiper vă poate prezenta situația existentă. Doamna Director Chiper Nina - cum ați precizat și dumneavoastră domnule primar, la ora 11:00 la Valea Uzului spre Bacău în apropiere de Dărmănești, lângă calea ferată, a avut loc o avarie. Acum va duce la o perioadă de umplere mai mare decât de obicei. Am procedat la golirea conductei, în jurul orei 21:00 nu va mai fi apă. Până atunci nu se pot face săpături pentru a se vedea cauza. Așteptăm degajarea de apă. Să nu ne pronunțăm cu privire la cauza avariei sau să estimăm cât va dura avaria în speță. Avem efective de oameni mobilizați în zonă, avem utilaje, așteptăm degajarea terenului de apă. Sunt la fața locului și pompierii. Ne ajută. Avaria respectivă este efectiv în curtea unei persoane, deci i-am afectat cu siguranță și bunurile persoanei respective. Cum vom degaja terenul de apă vom putea să vă spunem mai multe. Vom anunța în i

comunicate de presă, vă vom ține la curent cu comunicate pe site. Până atunci am procedat la restricționarea programului de furnizare a apei potabile. Mai precis, astăzi va fi furnizată în parametri normali între orele 17 și 20, cu mențiunea că vor fi cu siguranță zone în care apa nu va ajunge la fel ca și la avariile anterioare. Este o chestie de relief, pe care din păcate astăzi nu putem să o controlăm. După ce vom reuși să vedem cu ce anume ne confruntăm, vom stabili un program complet pentru ziua de mâine și de poimâine și vă putem spune exact cum putem remedia problema.

Domnul Primar Cosmin NECULA - o singură întrebare doamna director, sau faceți precizare pe care vă rog să o faceți dumneavoastră, să ne spuneți în care porțiune de conductă s-a produs avaria?

Doamna Director Chiper Nina - corect. Aducțiunea a fost avariată efectiv pe porțiunea reabilitată prin fondul ISPA și data în funcțiune în anul 2011, la fel ca și avaria anterioară. Deci nu vorbim de porțiunea de conductă propusă pentru reabilitare în O.I.R.. De la Stejaru la Bacău este efectiv porțiunea reabilitată. Este conducta din fontă.

Domnul Primar Cosmin NECULA - conducta din fontă? Stimate doamnelor stimați domni consilieri locali este evidență necesitatea pe care o avem pe rezerva de apă a Municipiului Bacău și consider încă o dată inițiativa, că nu ați făcut o alegere greșită cu construirea acelui sistem. Vă pot informa că pe data de 20 ale acestei luni, dacă nu mă înșel, în jurul datei de 20 va fi declarat câștigătorul licitației la sistemul de rezervă a apei. Sperăm să avem un constructor bun. Sperăm să nu fie un val de contestații și să avem cât mai repede acest sistem. Voi da citire proiectului de hotărâre, expunerea de motive a proiectului de hotărâre cu speranța că veți adopta prezentul proiect. Este vorba de alocarea sumei de 150.000 lei. Acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apă potabilă în vederea prevenirii efectelor negative datorate acestei situații deosebite în zilele în care este sistată furnizarea apei potabile. Sistemul va funcționa și se va distribui în 11 puncte în Municipiul Bacău, ele sunt menționate în proiect, după cum urmează:

 • 1. Biserica ”Fericitul Ieremia” - str. Digul Bâmat nr. 4;

 • 2. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău - str. Ștefan cel Mare nr. 17A;

 • 3. Poliția Locală a Municipiului Bacău - str. I. L. Caragiale, nr. 2;

 • 4. Biserica Ortodoxă ”Sf. Neculai” - str. B-dul Unirii, nr. 4;

 • 5. Teatrul Municipal Bacovia - str. Iernii, nr. 7;

 • 6. Primăria Municipiului Bacău - str. Mărășești nr. 6;

 • 7. Biserica Ortodoxă “SL Dumitru” - str. Narciselor nr. 2;

 • 8. Primăria Municipiului Bacău sediul Serviciului Public de Evidentă a Persoanelor - str. Henri Coandă nr. 2;

 • 9. Școala Gimnazială ”Octavian Voicu” - str. Bicaz, nr. 17;

 • 10. Colegiul Tehnic de Comunicații N. V. Karpen - str. Mioriței, nr. 76 bis;

 • 11. Centrul de Zi ” Clubul Pensionarilor” - str. Aleea Ghioceilor, nr. 2 A.

De asemenea vă pot informa deja sunt în curs de finalizare amplasarea în 19 locații a rezervoarelor de apă nepotabilă.Spunem noi că ne- am mișcat cât de operativ am putut. Spre deosebire de alte momente suntem oarecum cu doi pași înainte, dar este o situație în care nu ne dorim să o trăim, să vedem cât de performanți suntem în situații critice. Din păcate aceasta este realitatea, sunt evenimente implacabile care nu țin de voința unora sau altora. Nu se poate spune în momentul de față, dacă am fi avut porțiunea de conductă reabilitată că ar fi fost o altă soluție. Ar fi fost o altă situație, dar putem spune cu certitudine dacă am fi avut rezerva de apă la care noi împreună ne-am gândit, din momentul în care am început actualul mandat din 2016, ar fi fost cu totul altceva. Sunt convins că aceste tipuri de avarii vor mai exista. Aceste avarii vor mai exista în continuare până se pune la punct sistemul. Dar sperăm că la următoarea avarie să avem rezerva de apă funcțională să poată suplini cu succes această lipsă de apă. Ca și întrebare (doamna director) practic tot județul rămâne fără apă?

Doamna Director Chiper Nina -nu, partea de la ... da, practic tot județul. Cu siguranță toți vor avea program restricționat la furnizarea apei potabile. Doar că... deci vreau să fac următoarea mențiune conducta de aducțiune care astăzi are avarie pe ea este conducta care aduce apa brută de la Valea Uzului la Bacău. Zona Onești ia apă potabilă care este tratată în stația de tratare Cărăboia. Deci porțiunea respectivă are apă în momentul de față, nu vorbim despre tot județul, vorbim practic de zona de Bacău si comunele învecinate.

Domnul Primar Cosmin NECULA - bun. Având în vedere aspectul prezentat rog consiliul local să aprobe prezentul proiect de hotărâre.

DLSecretar Nicolae Ovidiu Popovici - există observații la ordinea de zi prezentată? Nu există obsevații, supunem la vot ordinea de zi.

Cine este pentru ?

Este cineva împotrivă ?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

absent

10.

GH1NGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU      MĂDĂLIN-

NICOLAE

absent

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

13

-

-

Cu 13 voturi pentru, a fost aprobată ordinea de zi.

Luăm avizele și întrebăm de incompatibilități. Este cineva în situație de incompatibilitate în legătură cu proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi? Nu avem astfel de situații.

9

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI ■ prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Asistență Socială). Dl.Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - supunem la vot proiectul de hotărâre .

Cine este pentru ?

Este cineva împotrivă ?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMER DOINA

X

8.

FECHET MERGEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU      MÂDÂLIN-

NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

13

-

-

Cu 13 voturi pentru, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - să apăreți cu un comunicat.

Doamna Director Chiper Nina - vom transmite comunicate către cetățeni.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin ~ Bogdan- mulțumim. Ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare. Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CREȚU CĂTĂLIN - BOGDAN


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU, NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

Din motive tehnice ședința nu a putut fi înregistrată, întocmit: Tebeică Mariana

Ds.I-A-2/Ex.l