Proces verbal din 11.06.2018

Proces verbal - Ședința extraordinară a CLB din data de 11 iunie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr.65256 din 13.06.2018

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 11.06.2018.

Se intonează imnul.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - vă mulțumesc.

în sală sunt prezenți un număr de 14 de consilieri locali. (Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela- Cristina intră ulterior în sală.)

Lipsesc: Domnul Consilier Miclăuș Daniel, Domnul Consilier Ghingheș Cristian, Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș și Domnul Consilier Fechet Mircea.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39 alineatul (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare a fost convocat prin Dispoziția nr.1293 din 07.06.2018 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 14 de consilieri locali, ședința putandu-și începe lucrările.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 22.05.2018. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

absent

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi pentru, a fost aprobat procesul verbal al ședinței din 22.05.2018. Având în vedere venirea în sală și a doamnei Consilier Pravăț, avem 15 consilieri din acest moment. Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan - bună ziua. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - da, vreau să vă mărturisesc că... o conjunctură de evenimente, mai exact neparticiparea domnului primar, sunt împuternicit să conduc această ședință. Nu sunt total pregătit, dar cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul specialiștilor din primărie, sper să duc la îndeplinire această sarcină trasată în ultimul moment. Ordinea de zi ați avut-o la mapă domnilor și doamnelor consilieri și vă rog să-mi permiteți să dau citire la lista de invitați la ședința extraordinară a Consilului Local al Municipiului Bacău din data de 11.06.2018, ora 09,00:

 • 1.   PREOT IOSIFILIEȘ- solicitant-Proiect nr. 1.

Vreau să vă spun că în mare parte invitații sunt persoanele care au solicitat finanțări prin Legea 350 și astăzi dezbatem aceste proiecte, deci:

 • 2. D-NA VĂLEANU MIHAELA-solicitant Proiect nr.l

 • 3. D-NA ZODIAN ANA-MARIA-solicitant Proiect nr.l

 • 4. D-NA NĂSTASĂ ANCA-MIHAELA-solicitant Proiect nr.l

 • 5. Dl. DAN MARCEL BABLIUC-solicitant Proiect nr.l

 • 6. Dl. CĂPRIOARĂ MIHAI-solicitant Proiect nr.l și Proiect nr.2

 • 7. Dl. FILIP CLAUDIU-solicitant Proiect nr.l

 • 8. D-NA CĂPRIOARĂ ALINA-solicitant Proiect nr. 1

 • 9. D-NA POPA IONELA CĂTĂLINA-solicitant Proiect nr.l

 • 10. D-NA NĂSTURAȘ NOEMI-solicitant Proiect nr.l

 • 1 l.D-NA LEONTE RODICA-solicitant Proiect nr. 1

 • 12. D-NA ADAM OANA-solicitant Proiect nr.l

 • 13. DL.ADRIANUS MUIT-solicitant Proiect nr.l

 • 14. D-NA MIHAELA DUMITRACHE-solicitant Proiect nr.l

 • 15. DL.CONF.DR.IOAN DĂNILĂ-Președinte Executiv al Societății Cultural-Științifice „Vasile Alexandri”-Proiect nr.4

 • 16. DL.ALBERT BIRO-SPORTIV-Proiect nr.6

 • 17. D1.RELU AURAȘ-ANTRENOR-Proiect nr.6

 • 18. D-NA ROGOJINARU DENISA-sportivă-Proiect nr.6

 • 19. D-NA FALES GEORGIANA-sportivă-Proiect nr.6

 • 20. D-NA CAZACU ANA CRISTINA-sportivă-Proiect nr.6

 • 2 l.D-NA CIOCIAN LORENA RAISA-sportivă-Proiect nr.6

 • 22. D-NA LUPA ANA MARIA-sportivă-Proiect nr.6

 • 23. RADU IRINA CRISTINA-sportivă-Proiect nr.6

 • 24. D-NA SIPOS MELINDA-sportivă-Proiect nr.6

 • 25. D-NA KAPELOVIES ALICE-sportivă-Proiect nr.6

 • 26. D-NA ALBU MIHAELA-sportivă-Proiect nr.6

 • 27. D-NA CIUCU ALEXANDRA-sportivă-Proiect nr.6

 • 28. D-NA FILJPAȘ LOREDANA-sportivă-Proiect nr.6

 • 29. D-NA DANCU GABRJELA-sportivă-Proiect nr.6

 • 30. DL.GRAPĂ FLORIN-antrenor- Proiect nr.6

31 .DL.CAZACU AUREL-antrenor- Proiect nr.6

 • 32. DL.VOINEA LUCIAN-antrenor- Proiect nr.6

 • 33. DL.MANTA MELU-antrenor- Proiect nr.6

 • 34. D-na COLȚĂNEL SORANA-Coordonator Proiect UNICEF -Proiect nr.7

Aceasta este lista de invitați și putem să începem lucrările ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este:

L Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005

aferente anului 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Fundația Comunitară Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului Swimathon, ediția a Vl-a, ce se va desfășura la Bacău în data de 22 iunie 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea ”Vasile Alecsandri'’ prin Societatea Cultural - Științifică "Vasile Alecsandri” în vederea realizării în comun a evenimentului „Bicentenar Vasile Alecsandri”, în data de 14 iunie 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

5* Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al cimitirelor ce au făcut obiectul Contractului de Concesionare nr. 13248/ 16.04.2002 incheiat cu S.C. LUVIS S.R.L., precum și tarifele percepute pentru serviciile prestate în acestea și atribuire locuri de înhumare .

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău și Sport Club Municipal Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2017 - 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău la proiectul social “Hai în P.A.S. cu noi”, finanțat prin Reprezentanța UNICEF România, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - există observații la ordinea de zi pe care ați avut-o la mapă? Nu există, astfel încât supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRAIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABREEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

15

-

Cu 15 voturi exprimate a fost aprobată ordinea de zi.

întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Da, domnul Luca.

Domnul Consilier Luca Vasile - da, nu voi participa la luarea unei decizii în cazul proiectelor din domeniul tineret, în cazul proiectelor 1.1. - Vara împreună, solicitat de către Fundația Sfântul Ioan Bosco și tot din domeniul tineret, proiectul 1.2. - Școala de vară, solicitat de către Școala Gimnazială ”A1.1 Cuza” din Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - alte...? Domnul (Bîrzu)

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - deci, nu voi participa la dezbateri și la vot la poziția Crucea Roșie de la proiectul nr. 1.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - poftim?

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - la proiectul nr. 1- Crucea Roșie are depus proiect și sunt membru la Crucea Roșie și nu pot vota.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - am înțeles. Alte? Dacă nu mai sunt...

Doamna Consilier Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina - domnul secretar...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidin Popovici -doamna Breahnă.

Doamna Consilier Breahnâ- Pravăț Ionela- Cristina - la punctul 4, la proiectul de hotărâre nr. 4, nu voi participa nici eu la vot, datorită raporturilor contractuale de muncă pe care le am cu Universitatea "Vasile Alecsandri” din Bacău. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidin Popovici - s-a consemnat, da? Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Cretu Catălin-Bogdan - Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, conform listei care v-a fost transmisă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRTPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi exprimate a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție.

 • 1. Se trece ia punctul 1 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 aferente anului 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnului Viceprimar Scripăt Constantin - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei finale a proiectelor ce vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii 350/ 2005 aferente anului 2018. Ca în fiecare an, a avut loc o sesiune de depunere proiecte pe Legea 350, termenul de depunere s-a încheiat și astăzi venim în fața dumneavoastră cu un proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale a proiectelor. Au fost supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecționare:

 • a) programele și proiectele sunt de interes public local;

 • b) este dovedită capacitatea organizatorică și funcțională a beneficiarului organizării prin: experiența în domeniul administrării altor programe și proiecte similare, căile și modalitățile de identificare a beneficiarilor proiectului, cetățenii și comunitatea, capacitatea resurselor umane de a asigura desfășurarea programului sau a proiectului la nivelul propus.

La nivel de primărie au fost constituite comisii de evaluare a proiectelor și toate criteriile de atribuire, de contracte selecționate în urma trierii sunt supuse evaluării pe baza următoarelor criterii : 1. relevanța și coerența, 2. metodologie, 3. capacitate de realizare, 4. bugetul proiectului, 5. participarea părților, 6. durabilitate și sustenabilitate, precum și a punctajelor specifice fiecărui domeniu de finanțare. în urma evaluării, comisiile au întocmit procese verbale. Pe Legea 350, în acest an, consiliul local finanțează activități non-profit, de interes general, pentru următoarele domenii: tineret-700.000 lei și social- 800.000 lei. Aceasta este expunerea de motive, motiv pentru care vă rog să adoptați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan - invit pe domnul secretar să prezinte avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate privind prezentul proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică, Comisia tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan - discuții la proiect dacă există? Se trece la procedura de vot secret.

D-na consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 aferente anului 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți: 15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 15

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTUF

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. Se aprobă Lista finală a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 pentru domeniile tineret și social aferente anului 2018, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  I.DOME1

  'OUL TINERI

  ET

  Nr. crt.

  NR. DE INREGISTR ARE DOSAR

  DENUMIREA SOLICITANTULUI

  DENUMIREA PROIECTULUI

  Suma solicitată

  1.

  25692/25.

  04.2018

  FUNDAȚIA SFANȚUL IOAN BOSCO

  S-a adoptat

  Vara împreună

  54.000 lei

  14

  0

  1

  2.

  26908/08.

  05.2018

  ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR DE LA ȘCOALA GENERALĂ „AL.I. CUZA”

  S-a adoptat

  Școala de vară 2018

  25.151 lei

  14

  0

  1

  3.

  27051/09.

  05.2018

  ASOCIAȚIA

  CULTURALĂ

  „ARMONIE ȘI

  CULOARE*’ BACĂU

  S-a adoptat

  Concursul de teorie muzicală        Emil

  Alexandrescu ediția II

  12.240 lei

  15

  0

  0

  4.

  25767/25.

  04.2018

  NASTASA ANCA-MIHAELA

  S-a adoptat

  Recreativ= educativ si activ

  14.625 lei

  15

  0

  0

  5.

  27283/10.

  05.2018

  SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA

  S-a adoptat

  Concursul     Sanitarii

  Pricepuți

  10.000 lei

  14

  0

  1

  6.

  25815/25.

  04.2018

  ADAM OANA

  S-a adoptat

  Festivalul      folcloric

  concurs „în pași de dans și voie bună”

  6.300 lei

  15

  0

  7.

  26003/26.

  04.2018

  FUNDAȚIA COMUNITARA BACAU

  S-a adoptat

  Științescu-înovație în educația tinerilor Ediția a Il-a

  35.000 lei

  15

  0

  8.

  26000/26.

  04.2018

  P.F. FELIP CLAUDIU

  S-a adoptat

  Festival Concurs de muzică ușoară pentru copii      si      tineret

  "Așchiuță”

  18.593 lei

  15

  0

  I

  9.

  26002/26.

  04.2018

  ASOCIAȚIA MUTATIS MUTANDIS

  S-a adoptat

  Colorează-ți educația. Aptitudini pentru viața de după școală

  28.450 lei

  15

  0

  <

  10.

  27297/10.

  05.2018

  ASOCIAȚIA „CENTRUL DANIEL”

  S-a adoptat

  Festival STEA Printre Stele - ediția a Vil-a

  64.600 lei

  15

  0

  (

  11.

  25866/26.

  04.2018

  NASTURAS NOEMI

  S-a adoptat

  Trupa de teatru: Artiștii Lizucăi

  4.500 lei

  15

  0

  (

  12.

  25681/25.

  04.2018

  LEONTE RODICA

  S-a adoptat

  Nu ești prea mic sa te implici!

  15.466,35 lei

  14

  1

  0

  iu

  DOM!

  ENIUL SOCIAL

  Nr.

  CRT

  Nr.înreg. AL DOSARULUI

  Denumirea SOLICITANTULUI

  Denumirea PROIECTULUI

  Suma solicitată

  1.

  25911/26.0

  4.2018

  ASOCIAȚIA

  CREȘTINĂ, DE MISIUNE ȘI AJUTOR OLANDA-ROMÂNIA NUMITĂ „BETANIA”

  S-a adoptat

  “Prevenirea marginalizării sociale prin servicii       de

  asistență, îngrijire și recuperare pentru copii, tinere și adulți cu dizabilități sau aflați în dificultate”

  446.649,06

  14

  1

  0

  2.

  25974/26.0

  4.2018

  SOCIETATEA NAȚIONALA DE CRUCE ROȘIE BACĂU

  S-a adoptat

  „Centrul de servicii de îngrijire și asistență la domiciliu        pentru

  persoane vârstnice -“Deschideți o ușă!”

  96.000

  14

  0

  1

  3.

  25995/26.0

  4.2018

  ASOCIAȚIA „CENTRUL DANIEL” BACĂU

  S-a adoptat

  “Utilizarea       artelor

  combinate          în

  programele         de

  recuperare II”

  91.440

  15

  0

  0

  4.

  25708/25.0

  4.2018

  ASOCIAȚIA „LUMINA" S-a adoptat

  „îmbunătățirea calității vieții       persoanelor

  diagnosticate cu boli incurabile si familiilor acestora prin servicii de îngrijire paliative la domiciliu"

  75.022

  15

  0

  (

  2.

  ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Comisiile de evaluare.

  S-a adoptat

  15

  0

  (J

  3.

  ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Comisiei Tehnice pentru aplicarea Legii nr. 350/ 2005 și Comisiilor de evaluare.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  4.

  ART. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-a adoptat

  15

  0

  0

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Fundația Comunitară Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului Swimathon, ediția a Vl-a, ce se va desfășura la Bacău în data de 22 iunie 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnului Viceprimar Scripăt Constantin ■ expunere de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Fundația Comunitară Bacău în vederea realizării unui eveniment care se va desfășura în data de 22 iunie 2018. Este vorba de un eveniment aflat la a Vl-a ediție, care se va desfășura la bazinul de înot al Municipiului Bacău și constă în concursuri de înot care se vor solda cu niște sponsorizări necesare pentru une.e activități sociale. Deci, se află la a Vl-a ediție, iar contribuția Municipiului Bacău și a Consiliului Local este doar de a pune la dispoziție, cu titlu gratuit, bazinul de înot pentru această activitate, în data de 22 iunie 2018, între orele 15,00 și 20,00. Față de cele prezentate, vă rog să adoptați proiectul de hotărâre în forma propusă. Vă mulțumesc.

Domnii! Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan - invit pe domnul secretar să prezinte avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate privind prezentul proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Administrare Baze Sportive).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan - discuții asupra proiectului? Vă rog, domnul secretar, să supunem la vot proiectul de hotărâre.

Domnui Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. cit.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

15

-

Cu 15 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

3.Se trece la punctul 3 ai ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripât Constantin - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii. Am mai parcurs o etapă de identificare a locuințelor ANL care sunt ocupate fără a se îndeplini, eu știu, normele și condițiile regulamentului. Așadar suntem în faza în care am identificat un număr de 40 de locuințe care urmează să fie repartizate persoanelor care au dosar și îndeplinesc condițiile și sunt așezate pe această listă de priorități în funcție de punctaje. Deci, lista supusă aprobării dumneavoastră a parcurs etapele. Mai exact: identificarea locuințelor, analiza în comisia socială, constituită la nivelul Direcției de Patrimoniu, comisia socială a primăriei și această comisie a întocmit un clasament și urmează ca aceste locuințe să fie repartizate celor care sunt pe lista de așteptare și îndeplinesc condițiile. Dacă aveți întrebări suplimentare vizavi de criterii și ale informații, vă puteți adresa doamnei director Bardașu. Dacă nu, vă rog să analizați și să adoptați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, și Director Executiv Adjunct la Structura organizatorică Arhitect șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dînu Ioana - Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -15

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. - Se aorobă lista nominală de reoartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  2.

  Nr. pers.

  Numele si prenumele S-a adontat.

  Punctaj

  Obs.

  15

  0

  0

  3.

  7

  PLEȘCAN GHEORGHE S-a adoptat.

  61

  apartament 2 cam

  15

  0

  0

  4.

  4

  BĂLĂU IONEL S-a adoptat.

  89

  apartament 2 cam

  15

  0

  0

  5.

  BOȘCĂNEANUIULIA S-a adoptat.

  85

  apartament 2 cam

  15

  0

  0

  6.

  BUCIUMELIONUȚ S-a adoptat.

  84

  apartament 2

  cam

  15

  0

  0

  7.

  LIȘIȚÂ MARIUS EMIL S-a adoptat.

  70

  apartament 2 cam

  15

  0

  0

  8.

  MIRON     RÂDUCU

  ADRIAN

  S-a adoptat.

  68

  apartament 2 cam

  15

  0

  0

  9.

  STOICA MIHAELA S-a adoptat.

  68

  apartament 2 cam

  15

  0

  0

  10.

  CIOBANU PETRONELA S-a adoptat.

  65

  apartament 2 cam

  15

  0

  0

  11.

  GOGOLOȘ VASILE S-a adoptat.

  61

  apartament 2 cam

  15

  0

  0

  12.

  BUDEANU   BOGDAN

  COSTEL

  S-a adoptat.

  59

  apartament 2

  cam

  15

  0

  0

  i •-* G)

  3

  TIMIȘ       RĂITUȚĂ

  MIHAELA

  S-a adoptat.

  95

  apartament 2

  cam

  15

  0

  0

  14.

  CAZACU    MONICA

  MIHAELA

  S-a adoptat.

  82

  apartament 2

  cam

  15

  0

  0

  15.

  POPA VIOREL S-a adoptat.

  79

  garsonieră

  15

  0

  0

  16.

  STANFÂNICÂ S-a adoptat.

  79

  garsonieră

  15

  0

  0

  17.

  GRIGORAȘ ALEXANDRU S-a adoptat.

  71

  garsonieră

  15

  0

  0

  18.

  BURLACU    ELENA

  ALINA

  S-a adoptat.

  70

  garsonieră

  15

  0

  0

  19.

  FABIAN SORIN S-a adoptat.

  69

  garsonieră

  15

  0

  0

  20.

  SERGHIUȚĂ LENUȚA S-a adoptat.

  68

  garsonieră

  15

  0

  0

  21.

  POENARU ANDREEA S-a adoptat.

  68

  garsonieră

  15

  0

  0

  22.

  PASCAL       ALINA

  NICOLETA

  S-a adoptat.

  67

  garsonieră

  15

  0

  0

  23.

  CIBOTARU GABRIELA S-a adoptat.

  65

  garsonieră

  15

  0

  0

  24.

  PETROI      GEORGE

  EMILIAN

  S-a adoptat.

  60

  garsonieră

  15

  0

  0

  25.

  COJOCARU    OVIDIU

  NECULAI

  S-a adoptat.

  60

  garsonieră

  15

  0

  0

  26.

  GHERGHISAN ANCA S-a adoptat.

  60

  garsonieră

  15

  0

  0

  27.

  5

  DÂRLEA GHENUȚA S-a adoptat.

  59

  garsonieră

  15

  0

  0

  28.

  3

  BÂLĂIȚĂ OANA ELENA S-a adoptat.

  59

  garsonieră

  15

  0

  0

  29.

  MUNTE ANU IOANA S-a adoptat.

  59

  garsonieră

  15

  0

  0

  30.

  ȚUCA ALINA ELENA S-a adoptat.

  58

  garsonieră

  15

  0

  0

  31.

  2

  STOICA PAULA S-a adoptat.

  96

  garsonieră

  15

  0

  0

  32.

  DRAM    LOREDANA

  ELENA

  S-a adoptat.

  92

  garsonieră

  15

  0

  0

  33.

  VARGA      ELENA

  LAVINIA

  S-a adoptat.

  66

  garsonieră

  15

  0

  0

  34.

  HALMAC FLORENTINA

  79

  garsonieră

  15

  0

  0

  35.

  1

  ANTOCE    ADRIANA

  GABRIELA

  S-a adoptat.

  87

  garsonieră

  15

  0

  0

  36.

  1

  RADU V ASILE MARIAN S-a adoptat.

  82

  garsonieră

  15

  0

  0

  37.

  SARGHIUȚĂ VALENTIN S-a adoptat.

  78

  garsonieră

  15

  0

  0

  38.

  GHIUȚÂ DORIN V ASILE S-a adoptat.

  76

  garsonieră

  15

  0

  0

  39.

  ARAMĂ IOANA S-a adoptat.

  64

  garsonieră

  15

  0

  0

  40.

  POPA GEORGE S-a adoptat.

  64

  garsonieră

  15

  0

  0

  41.

  BERBECE LAURENȚIU S-a adoptat.

  64

  garsonieră

  15

  0

  0

  42.

  LEANCĂ     COSMIN

  RĂZVAN

  S-a adoptat.

  63

  garsonieră

  15

  0

  0

  43.

  DRAGOMIR IONELA S-a adoptat.

  63

  garsonieră

  15

  0

  0

  44.

  NEGURIȚÂ     ALINA

  ELENA

  S-a adoptat.

  60

  garsonieră

  15

  0

  0

  45.

  FICUTA DANIEL S-a adoptat.

  58

  garsonieră

  15

  0

  0

  46.

  BOTEZATU   VLADUT

  COSTEL

  S-a adoptat.

  58

  garsonieră

  15

  0

  0

  47.

  Art. 2. - La data reDartizării destinate închirierii, solicitanții reconfirme îndeplinirea tuturor termen de 10 zile lucrătoare de la c S-a adoptat.

  ocuințelor pentru tineri, acestora au obligația să criteriilor de acces în lata înștiințării.

  15

  0

  0

  48.

  Art. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond si îndrumare Asociații de Proprietari. S-a adoptat.

  15

  0

  0

  49.

  Art. 4.  - Prezenta hotărâre va fî comunicată

  Compartimentului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  50.

  Art. 5. - Prin arii a Secretarului Municioiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea "Vasile Alecsandri” prin Societatea Cultural - Științifică ”Vasile Alecsandri” în vederea realizării în comun a evenimentului "Bicentenar Vasile Alecsandri”, în data de 14 iunie 2018.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea "Vasile Alecsandri” și Societatea Cultural - Științifică "Vasile Alecsandri” în vederea realizării în comun a evenimentului "Bicentenar Vasile Alecsandri”, în data de 14 iunie 2018. în acest an se împlinesc 200 de ani de la nașterea lui Vasile Alecsandri, fapt pentru care instituțiile și comunitatea băcăuană au obligația morală majoră de marcare prin acțiuni specifice a evenimentului și în contextul Centenarului Marii Unirii. Știți cu toții că în Bacău funcționează Universitatea „Vasile Alecsandri” care dorește să organizeze mai multe evenimente. Și pe data de 14 iunie este un eveniment dedicat marelui Vasile Alecsandri, care printre altele presupune și dezvelirea unui bust la Universitatea „Vasile Alecsandri”. Noi, de obicei, avem în acest sens mai multe parteneriate și de această dată, din discuțiile purtate cu organizatorii evenimentelor, ni s-a solicitat și am răspuns favorabil pentru a participa la acest eveniment, motiv pentru care Municipiul Bacău va aloca de la bugetul local suma de 13.000 lei și va promova de asemenea evenimentul pe site-ul primăriei. în mare aceasta este expunerea de motive, motiv pentru care, ținând cont de însemnătatea evenimentului, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma propusă. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică și Compartiment învățământ, Cultură, Sănătate).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Se prezintă raportul comisiei de specialitate nr. 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ?Se abține cineva? Având în vedere lipsa din sală a domnului Gherasim, avem numai 14 consilieri, astfel încât cu 14 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - cu 13 voturi.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici -avem o abținere. Da, am uitat. Cu 13 având o abținerea a doamnei Breahnă.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

EXPRIMARE VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

Nu participă la vot

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

Plecat din sală

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASELE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU       MÂDĂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DÂNIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

13

-

Cu 13 voturi pentru, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al cimitirelor ce au făcut obiectul Contractului de Concesionare nr. 13248/ 16.04.2002 încheiat cu S.C. LUVIS S.R.L., precum și tarifele percepute pentru serviciile prestate în acestea și atribuire locuri de înhumare.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al cimitirelor care au făcut obiectul Contractului de Concesionare nr. 13248/ 16.04.2002 încheiat cu S.C. LUVIS, precum și tarifele percepute pentru serviciile prestate în acestea și atribuire locuri de înhumare. După cum știți, mare parte din cimitirele Bacăului, în anul 2002, de administrația momentului, au fost atribuite printr-un contract de concesionare către SC LUVIS, pe o perioadă de 15 ani. în 2017 a expirat termenul de concesionare, motiv pentru care administrația actuală a început procedurile de preluare a acestor cimitire care au fost concesionate. Și este vorba despre Cimitirul Central, Cimitirul Nou - Sărata I, Cimitirul Cuvioasa Paraschiva cartierul C.F.R., Cimitirul Șerbănești, Cimitirul Gherăești, Cimitirul C.F.R., Cimitirul Eroilor. Noi am mai avut niște proiecte de hotărâre, transformate în hotărâri de consiliu local și în luna ianuarie când s-au aprobat noile tarife și am început preluarea acestor obiective. în data de 04.06.2018, deci zilele trecute, s-a încheiat această procedură de preluare a activelor de la cimitirele municipiului Bacău concesionate. La ora actuală sunt preluate de către primărie printr-un departament special constituit și proiectul de hotărâre are ca scop să vă aducem la cunoștință și să luați act de faptul că administrația a îndeplinit această procedură de preluare. Ce va urma în continuare va fi comunicat și tot printr-o hotărâre de consiliu local vom stabili ce se va întâmpla în continuare cu cimitirele Municipiului Bacău. Aceasta este expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al cimitirului, motiv pentru care vă rog să votați proiectul în forma propusă. Vă mulțumesc. Dacă sunt ... doriți amănunte avem reprezentantul primăriei care a participat la preluarea acestor obiective. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții la proiect? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă ?Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUC A

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

Plecat din sală

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASELE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU       MÂDÂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi pentru, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

6. Se trece ia punctul 6 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu-Cătălin-Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea, premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău și Sport Club Municipal Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2017 - 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnului Viceprimar Scripăt Constantin - Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău și Sport Club Municipal Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2017 - 2018.

în ultima perioadă au fost două solicitări în acest sens, de premiere a sportivilor, ajunse la Primăria Bacău, analizate și astăzi supunem aprobării dumneavoastră aceste premieri. Este vorba de Clubul Sportiv „Știința Bacău”, staful clubului se află printre noi.

Este cea mai galonată echipă de volei, a obținut locul 3 în acest an în Campionat, de asemenea s-a calificat în Cupele Europene de volei.

A doua cerere, vine de la Sport Club Municipal, este domnul Director Relu Auraș de față și cu sportivul care urmează să fie premiat și de asemenea a solicitat o premiere pentru performanțe deosebite.

Pentru a completa această solicitare și cu argumente, rog pe domnul Președinte de la Clubul Sportiv „Știința Bacău”, domnul Florin Grapă, să se adreseze dumneavoastră. Lista cu solicitările ați avut-o la mapă și astăzi supun atenției dumneavoastră și vă rog să facem acest minim efort pentru, eu știu, a răsplăti marele efort făcut de sportivii băcăuani, care ne reprezintă intern și internațional.

Domnul Grapă și apoi domnul Relu Auraș, vă rog să vă adresați consiliului local.

Rog a se aproba proiectul în forma propusă. Mulțumesc.

Domnul Grapă Florin-eu mulțumesc frumos pentru că am ocazia să mă adresez dumneavoastră astăzi, legat de acest eveniment de premiere a sportivelor și a colectivului tehnic, pentru ocuparea locului 3 în Campionat și locul 3 în Cupa României, în turneul final.

Vreau să vă reamintesc că am mai avut, am mai susținut performanțele acestei echipe în fața dumneavoastră, nu vreau să vă plictisesc, vreau să vă reamintesc doar că această echipă de volei feminin „Știința Bacău” reprezintă cu cinste municipiul Bacău de 30 de ani, în această perioadă lipsind din competiții, ori din competițiile europene, doar un singur an, în anul competițional 1997-1998. In rest, începând din 1990 până în prezent, echipa de volei feminin „Știința Bacău” a fost prezentă în absolut toate competițiile europene care pot exista, de 5 ori în Liga Campionilor, care este competiția supremă. Este campioană națională de 4 ori, câștigătoarea Cupei României de 5 ori și de 12 ori vicecampioană a României.

Eu zic că este un palmares impresionant și dacă vă mai spun și faptul că într-un clasament făcut la nivel european, în care activează 205 cluburi feminine de volei, echipa „Știința Bacău”se situează pe locul 30, fiind prima echipă din România în acest clasament, următoarea echipă vine la vreo 11 locuri - C.S.M. București, care știți foarte bine și Blaj-ul, și Târgoviște, ce finanțări au. Și dacă mai punem și faptul că, anul acesta cel puțin care s-a încheiat, anul acesta competițional, am obținut locul 3 numai cu jucătoare românce, zic eu că este o chestie deosebită.

Din lotul de jucătoare, de 14 jucătoare pe care le are echipa „Știința”, a avut anul care s-a încheiat, campionatul trecut, 7 jucătoare sunt componente ale lotului național de senioare al României. Bineînțeles că aceste rezultate și nu o spun, spun adevărat, n-ar fi fost posibile fără sprijinul dumneavoastră, sincer vă spun. Așa cum a venit și când a venit. Realitatea este că în acest moment este o situație puțin mai delicată, este cam târzie, este cam târziu momentul, vreo trei jucătoare din cele pe care le-am avut anul trecut au plecat la alte echipe, să vedem ce-o să facem, fiindcă tot din cauza finanțării, fiindcă noi, știți foarte bine, suntem club studențesc, suntem arondați ia Ministerul Educației Naționale, primim subvenție lunară de la Ministerul Educației, dar această subvenție nu este, nu ne ajunge decât să ne desfășurăm calendarul competițional intern și internațional.

In ceea ce privește remunerarea sportivelor, a contractelor acestora, nu se poate realiza decât cu sprijinul dumneavoastră, fiindcă legea nici nu ne permite, legea noastră a instituțiilor publice, să finanțăm, H.G. 1447.

Acum rămâne ca dumneavoastră să hotărâți, pe lângă, sper ca astăzi să treacă acest proiect și să îmi dați, așa, o gură de oxigen și vă mulțumesc anticipat. Rămâne ca în continuare dumneavoastră să gândiți și să analizați posibilitatea de a ne sprijini în continuare, ca să putem obține rezultatele pe care ni le dorim, atât noi, cât bănuiesc, cât și dumneavoastră.

A

închei prin a vă spune că echipa de volei feminin „Știința Bacău” este singura echipă de performanță la nivelul acesta în Moldova. Deci asta este, nu-i de bine, e categoric că nu-i de bine, doar vreau să spun că municipiul Bacău, sigur de el se vorbește în România, ca să nu mai vorbesc și în ceea ce privește competițiile europene în care noi avem un nume și un brand, deci de „Știința Bacău” se vorbește.

Vă mulțumesc foarte mult și sper să mă sprijiniți, să ne sprijiniți în continuare, alături de colegii mei, domnul Cazacu și domnul Manta, de care suntem legați de mai bine de 20 de ani.

Vă mulțumesc tare mult.

Domnul Relu Auras-coleeul meu mă obligă să vorbesc puțin mai mult. Eu am vrut să fiu foarte scurt, să vă vorbesc numai despre Biro, pentru că el este medaliatul la Campionatele Europene, dar înseamnă, ceea ce a vorbit el aici, dacă eu aș spune numai treaba asta în două cuvinte, ar spune - ce a venit și ăsta aici cu două medalii și vorbește de un rezultat de acesta, când uite ce are aici Grapă.

Eu n-am să vorbesc despre clubul nostru, clubul nostru știți că are 16 secții, toate secțiile sunt la nivel internațional, toate secțiile sunt olimpice și au oameni la loturi naționale.

Aici, am să vă spun, să vă explic un pic mai mult despre Secția de box, pentru că avem aici sportivul care este medaliat la europene pentru box.

Să mă laud și eu un pic, cum a spus Grapă. Secția de box este nu pe Moldova, ci este numărul 1 în țară. Noi am reușit să trecem și peste Steaua și peste Dinamo, chiar dacă s-au bătut ei și au luat sportivi de peste tot și au vrut să mă bată, uite că nu au reușit și că noi, Bacăul, suntem peste Dinamo și peste Steaua la seniori, nu numai la juniori și la tineret.

Avem la noi, la Bacău, trebuie să spun că Ministerul și Comitetul Olimpic, pentru rezultatele noastre deosebite și lipsit de modestie, pentru numele meu, pentru personalitatea mea, a dat două centre la Bacău, Centrul Olimpic de Box de Juniori și Centrul Olimpic de Box de Tineret până în 22 de ani. Asta înseamnă 15 persoane care primesc zilnic câte un milion, eu vorbesc de bani vechi, câte un milion pe zi. Simt 15 milioane pe zi, într-o lună de zile sunt ceva bani, nu?

Deci aducem niște bani, vreau să vă spun cu ocazia asta, niște bani Bacăului, pentru că plătim cazare, plătim masă și se duc aici în Bacău, la noi și mă bucur enorm că putem să aducem niște bani în Bacău. Iar majoritatea sportivilor din centrele respective sunt de la Bacău. Și acesta este un lucru deosebit. Vreau să vă spun că, și să trec repede la sportivul de lângă mine, Biro este medaliat și la juniori, este vicecampion mondial, dar am să vorbesc despre, de ce, de data asta am să vorbesc de premierea lui, pe care am cerut-o acum. Este vorba că a luat, abia a trecut la seniori, are 19 ani, dacă-1 vedeți pe stradă spuneți că este șahist, nu boxer. Are un semn aici, nu știu dacă-1 vedeți, să știți că este proaspăt pentru că vine, azi noapte a ajuns în România, a venit de la un turneu din Italia, pe care l-a câștigat și a venit direct aici pentru că așa este normal.

Dacă dumneavoastră ne stimați și ne respectați pe noi și am văzut că aveți o mulțime de probleme ale Bacăului și le rezolvați și v-ați gândit și la sport, și v-ați gândit la noi, și este normal și noi să fim aici prezenți și să vă aducem tot omagiul nostru și mulțumirile noastre. El a luat, așa cum am spus, medalia de bronz la Campionatele Europene de Seniori, deci nu oriunde și asta înseamnă că ne dă nouă speranțe că poate să ducă mai departe și să fie și la seniori un sportiv foarte bun și să ajungă la olimpiadă.

Noi am făcut acest demers către primărie, pentru premierea lui, în normele normale care sunt pentru medaliile de bronz, să-1 ajutăm atât cât se poate. Vă mulțumesc pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat întotdeauna și pentru că nu uitați niciodată de sport. Este în favoarea noastră, a sportului, că avem un consiliu local și un primar care se gândește la sport și se implică.

Și asta nu face decât să ne bucure și vă mulțumim pentru acest ajutor.

Domnul Președinte de sedintă-Crețu Cătălin-Bogdan-invit pe domnul Secretar să prezinte avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință - Cretu Cătălin-Bogdan-Discutii asupra proiectului de hotărâre ? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău și Sport Club Municipal Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2017 - 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți-14

2. Numărul consilierilor care au votat-14

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1. Se aprobă premierea sportivelor echipei de volei feminin de la Clubul Sportiv Știința Bacău și a antrenorilor acestora pentru obținerea locului DI Cupa României cu suma de 151.380 lei, potrivit sistemului de premiere, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

S-a adoptat

14

0

0

2.

NUMELE SI PRENUMEI

CALITATE

SUMA

3.

l.Rogojinaru Denisa S-a adoptat

Sportiva

13.800 lei (echivalentul a 3.000 euro)

14

0

0

4.

2. Fales Georgiana

S-a adoptat

Sportiva

13.800 lei (echivalentul a 3.000 euro)

14

0

0

5.

3. Cazacu Ana Cristina S-a adoptat

Sportiva

13.800 lei (echivalentul a 3.000 euro)

14

0

0

6.

4. Ciocian Lorena Raisa S-a adoptat

Sportiva

13.800 lei (echivalentul a 3.000 euro)

14

0

0

7.

5. Lupa Ana Maria

S-a adoptat

Sportiva

13.800 lei (echivalentul a 3.000 euro)

14

6

8.

6.Radu Irina Cristina

S-a adoptat

Sportiva

9.200 lei (echivalentul a 2.000 euro)

14

0

0 1

9.

7.Sipos Melinda

S-a adoptat

Sportiva

9.200 lei (echivalentul a

2.000 euro)

14

0

~0

10.

8. Kapelovies Alice

S-a adoptat

Sportiva

9.200 lei (echivalentul a 2.000 euro)

14

0

0

11.

9. Albu Mihaela S-a adoptat

Sportiva

13.800 lei (echivalentul a 3.000 euro)

14

0

0

12.

10. Ciucu Alexandra

S-a adoptat

Sportiva

5.520 lei (echivalentul a

1.200 euro)

14

0

0

13.

11. Filipas Loredana

S-a adoptat

Sportiva

5.520 lei (echivalentul a

1.200 euro)

14

0

0

14.

12. Dancu Gabriela

S-a adoptat

Sportiva

3680 lei (echivalentul a

800 euro)

14

0

0

15.

13. Grapa Florin

S-a adoptat

Antrenor

23.000 lei (echivalentul a 5.000 euro)

14

0

0

16.

14. Cazacu Aurel

S-a adoptat

Antrenor

6900 lei (echivalentul a

1.500 euro)

14

0

0

17.

15. Voinea Lucian S-a adoptat

Antrenor

3680 lei (echivalentul a

800 euro)

14

0

0

18.

16. Manta Melu

S-a adoptat

Antrenor

3680 lei (echivalentul a

800 euro)

14

0

0

19.

ART. 2. Se aprobă premierea sportivului de la Sport Club Municipal Bacău, Albert Biro cu suma de 5.500 lei și a antrenorului Relu Auraș cu suma de 5.500 lei pentru obținerea medaliei de bronz la Campionatele Europene Under 22, conform prevederilor HCL nr. 147/ 2008.

S-a adoptat

14

0

0

20.

ART. 3. Se aprobă alocarea de la bugetul local, potrivit sistemului de premiere, a sumelor mai sus menționate, pentru acordarea premiilor către sportivele echipei de volei feminin de la Clubul Sportiv Știința Bacău și a antrenorilor acestora și a sportivului de la Sport Club Municipal Bacău, Albert Biro și a antrenorului Relu Auraș pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2017 - 2018.

S-a adoptat

14

0

0

21.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

S-a adoptat

14

0

0

22.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, Clubului Sportiv Știința Bacău și Sport Club Municipal Bacău.

S-a adoptat

14

0

0

23.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat

14

0

0

7. Se trece la punctai 7 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședința Cretu Cătălin-Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive ia proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău la proiectul social “Hai în P.A.S. cu noi”, finanțat prin Reprezentanța UNICEF România, a bugetu ui proiectului și a surselor de finanțare

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnului Viceprimar Scripăt Constantin - proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău la proiectul social “Hai în P.A.S. cu noi”. Acest proiect social este finanțat de UNICEF prin reprezentanții acestora. Este un proiect care se adresează copiilor cu dizabilități, asistați la nivelul municipiului Bacău. Derularea proiectului se face din această lună până la sfârșitul anului și ni s-a solicitat, sau mai exact vă solicităm cota de participare a Municipiului Bacău, a consiliului local, în valoare de 10.000 lei.

Implementarea proiectului are două persoane responsabile de implementarea proiectului, mai exact doamna director de la Direcția de Asistență Socială și doamna Colțănel Sorana, coordonator de proiect UNICEF, prezentă în sală. Suma este una modică, motiv pentru care vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată, iar dacă mai aveți nelămuriri, vă puteți adresa atât doamnei Director Fifirig, cât și reprezentantului Colțănel Sorana, reprezentantul UNICEF la acest proiect. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de sedintă-Cretu Cătălin-Bogdan-invit pe domnul Secretar să prezinte avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni de legalitate la prezentul proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan -discuții asupra proiectului? Vă rog, domnul Secretar, să supuneți la vot

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -dacă nu sunt discuții asupra proiectului, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

MPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUELIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

Plecat din sală

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASELE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDÂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

14

-

Cu 14 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan-mulțumim, ședința de consiliu local a luat sfârșit.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN


SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC AU, NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit:OlîviaTeletin, TebeicS Mariana, Maria AdomnicM

Ds.I-A-2/Ex.l