Proces verbal din 11.04.2018

Proces verbal - Ședință extraordinară a CLB din data de 11 aprilie 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr.65162 din 16.04.2018

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 11.04.2018.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă rugăm să ne ridicăm pentru intonarea Imnului de Stat al României.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1089 din 05.04.2018 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 14 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: doamna consilier Dinu Ioana - Raluca - concediu de odihnă, doamna consilier Ciocodei Mihaela - concediu de odihnă, doamna consilier Lazăr Doina Emanuela -gardă, domnul consilier Scripăț Constantin- delegație Republica Moldova și domnul consilier Ghingheș Cristian - plecat la Alba Iulia.

Supun aprobării dumneavoastră . procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.03.2018.

Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței din 30.03.2018 ?

Este cineva împotrivă ?

Se abține ?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

absent

14.

CREȚU CATALIN-BOGDAN

X

5.

DĂNÎLÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

rbRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLAUȘ daniel

X

15.

PĂRÂIANU      MĂDÂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi pentru, a fost aprobat procesului verbal al ședinței din 30.03.2018

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 01.04.2018.

Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței din 01.04.2018?

Este cineva împotrivă ?

Se abține ?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

absent

4.

CRETU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZAR DO1NA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLAUȘ DANIEL

X

15.

PARAIĂNU      MADALIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GĂBRIEL

X

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-                  j

■*

Cu 14 voturi pentru, a fost aprobat procesului verbal al ședinței din 01.04.2018

Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței și lista de invitați a ședinței.

Dl. Primar Necula Cosmin - sărut mâna, bună ziua, Hristos a înviat!

Mulțumesc pentru prezență doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați invitați, cetățeni ai municipiului Bacău, stimați angajați ai aparatului propriu de lucru al primarului. Voi da citire Dispoziției nr. 1089 din 05.04.2018 :

 • 1.   Proiect de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile APRILIE 2018 - MAI 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.   Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația ”Sfantul Ioan Bosco”, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului ”Devino voluntar de nota 10”, ce se va desfășura în perioada 13 - 15.04.2018 la Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Bacău și SALBAC SA Bacău, în vederea executării lucrării” Construire strada Brândușei”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 171 din 31.05.2013 prin care s-a aprobat garantarea sumei de 8.000.000 euro pentru un împrumut extern de la Banca Europeana de Reconstrucție si Dezvoltare, in valoare de pana la 16.400.000 euro, ce va fi contractat de către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA in vederea refmantarii pana la 6.200.000 euro a împrumutului extern contractat de la BERD (MELF nr. 8023/ 26.11.2004) si finanțării pana la 10.200.000 euro a proiectului CC12009R0161PR015 „Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata in Județul Bacau”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 289/2010 prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.   Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Club Sportiv KO GYM Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului "Campionatul Național de Kick Boxing Low Kick și Cupa României”, ce se va desfășura în data de 21 aprilie 2018 la Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.   Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama, Asociația Valoare Plus, Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău, Asociația ”Haka Club”, Asociația "Centrul Daniel”, Asociația Clubul Artis Daio și Ansamblul Folcloric "Busuiocul”, în vederea realizării în comun a unor evenimente ce vor avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” și la Teatrul Municipal Bacovia

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI, STR. PROGRESULUI, NR. 12 G, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: BERCARU IOAN si BERCARU MARIA-CERASELA, din Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11.   Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, în condițiile legii, a 26 loturi de teren, situate în Bacău, Parcul ”Cancicov”, din domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 35/ 2016 prin care s-a aprobat constituirea pe lângă Primăria Municipiului Bacău și Consiliul Local al Municipiului Bacău a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Chimiei.

Inițiator - DL. DANIEL-DRAGOȘ ȘTEFAN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic la obiectivul „Construire acces strada Cireșoaia nr. 6 - 20, municipiul Bacău”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15.  Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația "Școala de Pian Dragoș Lungu” Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a Concursului Internațional de Pian ”Frederic Chopin”, ce se va desfășura în perioada 03 - 05.05.2018 la Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16.   Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către SC WISE Invest SRL reprezentată prin Administrator Mirela Persa

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

în calitate de inițiator vă pot spune că voi retrage de pe ordinea de zi proiectul numărul 8, de asemenea voi retrage de pe ordinea de zi proiectul numărul 11, privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, în condițiile legii, a 26 loturi de teren, în municipiul Bacău, în Parcul ”Cancicov”. De ce voi face acest lucru? Pentru că.... pentru a evita orice stare de neîncredere sau orice posibilă, potențială problemă care poate fi imputată într-un fel sau altul administrației. Am să pun acest proiect pe ordinea de zi a ședinței ordinare și am să vă invit pe dumneavoastră, reprezentanții consiliului local, la o vizită pe teren, la fața locului, în Parcul Cancicov, pentru a vedea în mod concret la ce se referă acest proiect, despre ce este vorba, care sunt problemele și care sunt necesitățile care le are parcul atât din punct de vedere legal cât și din punct de vedere social. De aceea, am să vă invit și sper să participați toți reprezentanții consiliului local. Practic, ședințele de comisii, referitor la acest proiect, vor fi ținute în Parcul Cancicov, pentru a vedea cu ochii dumneavoastră care sunt problemele și care este utilitatea și necesitatea acestui proiect.

Dl.Secretar Nicolae Ovidiu Popovici

Există observații la ordinea de zi prezentată? Dacă nu există, supunem la vot ordinea de zi prezentată cu modificările aduse, respectiv prin retragerea proiectului 8 și a proiectului 11.

Cine este pentru ?

Este cineva împotrivă ?

Se abține cineva ?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRI

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-CRI ST IN A

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

absent

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUC A

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GAȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DĂNIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi pentru, a fost aprobată ordinea de zi a ședinței din 11.04.2018.

A

întreb domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și rog pe domnii consilieri aflați în această situație să anunțe.

Da, domnul Luca.

Domnul Consilier Luca Vasiie - la proiectul numărul doi nu pot participa la luarea deciziei. Rudă de gradul doi, angajat al Fundației „ Sfântul Ioan Bosco”.

DI. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - la proiectul numărul doi, da? Bine, domnul Luca. Alte precizări?

1.Supun discuției punctul 1 ai ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile APRILIE 2018 — MAI 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre vă invit să vă desemnați președintele de ședință pentru lunile aprilie - mai ale anului 2018.

Se prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. ( Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Analiză și Relații și Consiliu Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Dl.Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - vă rugăm să faceți propuneri.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - bună ziua. Am o propunere, în persoana domnului consilier Laur Șova.

Dl.Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - mai sunt și alte propuneri? Domnul Fechet aveți propuneri? Supunem la vot propunerea făcută de doamna Breahnă.

Cine este pentru ca domnul Șova să fie președinte pentru următoarele două luni?

Este cineva împotrivă ?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNA-PRAVAȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

absent

4.

CRETU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUEL A

absent

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU      MÂDĂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

-

1

Cu 13 voturi pentru și o abținere, a fost ales președinte de ședință pentru următoarele două luni domnul Șova.

Invit pe dl. președinte de ședință la prezidiu pentru a-și exercita prerogativele.

2.Supun discuției punctul 2 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația „Sfântul Ioan Bosco”, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „Devino voluntar de nota 10”, ce se va desfășura în perioada 13-15.04.2018 la Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu solicitarea de aprobare a proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația „Sfântul Ioan Bosco”, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „Devino voluntar de nota 10”, proiect ce se va desfășura în municipiul Bacău în perioada 13 - 15.04.2018. Din punctul meu de vedere este un proiect foarte important pentru orașul nostru. Activitățile Fundației „Sfântul Ioan Bosco”, nu cred că trebuie să mai aibă nici un fel de prezentare pentru... din punctul meu de vedere, reprezintă un plus de valoare pentru care dumnealor reușesc să-l facă pentru copiii din municipiul Bacău și consider că acest proiect este oportun și aștept votul dumneavoastră favorabil.

Invit pe dl. Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici. să prezinte avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. ( Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul președinte de ședință Sova - Gâtu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre? Dacă nu sunt, rog pe dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - supunem la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru ?

Este cineva împotrivă ?

Se abține cineva? Cu 14 voturi pentru, îmi cer scuze, domnul Luca a specificat că nu participă, cu 13 voturi pentru proiectul a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

absent

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNÎLĂ gheorghe

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCAVASILE

Nu participă la vot

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU      MÂDÂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

-

-

Cu 13 voturi pentru, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

3.Supun discuției punctul 3 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință gova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Bacău și SALBAC SA Bacău, în vederea executării lucrării” Construire strada Brândușei”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- mulțumesc, domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, prezentul proiect de hotărâre se referă la aprobarea de către dumneavoastră a Protocolului de colaborare între Municipiul Bacău și SALBAC SA Bacău, în vederea executării lucrării” Construire strada Brândușei”. Pe această cale vreau să mulțumesc Societății SALBAC SA, parte a Grupului de Firme Agricola SA Bacău, pentru faptul că își dorește să ajute municipalitatea și orașul.

Practic, dumnealor, construind această stradă din municipiul Bacău, strada Brândușei și ulterior la momentul finalizării construcției această stradă va reintra în domeniul public, practic al municipiului Bacău, pe bază de protocol de predare-primire cu titlu gratuit de sponsorizare, în domeniul public. Este o inițiativă deosebit de importantă, lăudabilă. Vreau să vă spun că acest tip de inițiativă s-a desfășurat împreună și cu Compania DEDEMAN. Vreau să mulțumesc încă o dată acestor mari firme din municipiul Bacău, care susțin, într-un fel sau altul, orașul nu doar cu bani și cu locuri de muncă, ci și cu obiective concrete privind domeniul public. Vă mulțumesc.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. ( Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova - Gâtu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae Ovidiu Popovici - supunem la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru ?

Este cineva împotrivă ?

Se abține ?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

absent

4.

CREȚU CĂTĂLI N-BOGDAN

X

5.

DANILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU      MĂDĂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GÂBRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi pentru, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

4,Supun discuției punctul 4 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Sova- Gâtu Laur dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 171 din 31.05.2013 prin care s-a aprobat garantarea sumei de 8.000.000 euro pentru un imprumut extern de la Banca Europeana de Reconstrucție si Dezvoltare, in valoare de pana la 16.400.000 euro, ce va fi contractat de către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA in vederea refînantarii pana la 6.200.000 euro a împrumutului extern contractat de la BERD (MELF nr. 8023/ 26.11.2004) si finanțării pana la 10.200.000 euro a proiectului CCI2009R0161PR015 „Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata in Județul Bacau”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- mulțumesc domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor consilieri locali. Prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu solicitarea de modificare a HCLnr. 171 din 31.05.2013 prin care s-a aprobat garantarea sumei de 8.000.000 euro pentru un împrumut extern de la Banca Europeana de Reconstrucție si Dezvoltare. Prezentul proiect de hotărâre are drept fundament solicitarea Companiei de Apă în acest sens. Pentru orice alte lămuriri necesare...

Sunt reprezentanții companiei ? Reprezentanții Companiei de Apă vă pot sta la dispoziție pentru orice fel de informație. Vă mulțumesc.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. ( Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul președinte de ședință Sova - Gâtu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre?

Dacă nu sunt, rog pe dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - supunem Ia vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru ?

Este cineva împotrivă ?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

absent

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DO1NA-EMANUELA

absent

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PĂRÂIANU      MÂDĂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi pentru, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

S.Supun discuției punctul 5 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prezentul proiect de hotărâre cu care vin în fața dumneavoastră are drept obiect aprobarea prin hotărâre a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018 al Societății Thermoenergy Group SA. Nu am să iau de la capăt să fac un expozeu cu privire la Societatea Thermoenergy Group SA, a obiectivelor care le-a avut cu reabilitarea cu 85.000.000 de euro. In schimb vreau să fac un simplu punctaj la această companie, împreună cu dumneavoastră am preluat o companie care avea datorii la gaz de peste 20.000.000 de euro. în luna februarie a anului curent, împreună cu dumneavoastră, această administrație a adus valoarea creanțelor la gaz la zero. Domnul Director, împreună cu doamna Director Comercial la Thermoenergy Group vă stau la dispoziție pentru orice fel de interpelare.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. ( Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public, Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Dl.Pavăl Florin- prezintă raportul S.C. Thermoenergy Group S.A. la proiectul de hotărâre, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul președinte de ședință Sova - Gâtu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre? Dacă nu sunt, rog pe dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - supunem la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru ?

Este cineva împotrivă ?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BIRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

X

CRIST1NA

3.

CIOCODET MIHAELA

absent

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

L AZÂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRĂIANU      MÂDĂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GĂBRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

Cu 14 voturi pentru, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

d.Supun discuției punctul 6 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 289/2010 prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- mulțumesc domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu solicitarea de aprobare a modificării a HCL nr. 289/2010 prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău. Vă mulțumesc.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. ( Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul președinte de ședință Sova - Gâtu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre? Dacă nu sunt, trecem la procedura de vot secret. Este vot secret știți procedura, cabina...

Doamna consilier Dinu Ioana-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 289/2010 prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-14

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-14

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se modifică art. 1 alin. (1) din HCL nr. 289/ 2010 și va avea următorul cuprins:

  ”Art. 1 (1) - Se aprobă desemnarea următorilor reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău:

  a) Șova Gâțu Laur,

  S-a adoptat

  13

  1

  0

  2.

  b) Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina; S-a adontat

  13

  1

  0

  3.

  c) Vizitiu Cătălina - supleant; S-a adoptat

  13

  1

  0

  4.

  d) Ciprian Fantaza - supleant.” S-a adontat

  13

  1

  0

  5.

  Art 2. (1) Se modifică în mod corespunzător și prevederile art. 5 din HCL nr. 226/ 2016 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău prin care s-a stabilit componența organelor de conducere ale societăților comerciale, asociațiilor și instituțiilor la care Municipiul Bacău este acționar/ asociat.

  (2) Celelalte prevederi ale HCL nr. 289/ 2010 sunt și rămân în vigoare.

  S-a adontat

  13

  1

  0

  6.

  Art 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

  S-a adontat

  13

  1

  0

  7.

  Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău și d-lui consilier local Mădălin Pârâianu.

  S-a adoptat

  13

  1

  0

7.Supun discuției punctul 7 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședința Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULAprezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- mulțumesc domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. ( Direcția Juridică și Administrație Locală).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Consilier Gherasim Constantin Comisia de specialitate nr. 3 - nefavorabil, datorită faptului că unul....

Nefavorabil.

DLSecretar Nicolae Ovidiu Popovici - datorită faptului absenței de la comisie a consilierilor.

Domnul Consilier Gherasim Constantin Comisia de specialitate nr, 3 - corect. DLSecretar Nicolae Ovidiu Popovici - vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Sova - Gâtu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu sunt, am eu un amendament. O eroare materială care s-a strecurat la articolul 15 litera „ i” din anexă la proiectul de hotărâre în sensul că s-a făcut trimitere eronat la articolul 86, aliniatul 1, litera„a - d”, corect fiind articolul 84, aliniatul 1, litera„a - d”.

DLSecretar Nicolae Ovidiu Popovici - supunem amendamentul sub forma îndreptării erorii materiale la vot.

Cine este pentru ?

Este cineva împotrivă ?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ 10NELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

absent

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANÂ-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU      MĂDÂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GĂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi pentru, a fost adoptat amendamentul. Mai sunt alte discuții?

DLSecretar Nicolae Ovidiu Popovici - supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse prin amendament.

Cine este pentru ?

Este cineva împotrivă ?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNA-PRAVAȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODE1 MIHAELA

absent

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU      MĂDĂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

10

4

-

Cu 10 voturi pentru și 4 împotrivă, nu a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Punctul numărul 8 a fost retras de pe ordinea de zi,

9.Supun discuției punctul 9 ai ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA asocierea municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama, Asociația Valoare Plus, Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău, Asociația ”Haka Club”, Asociația ”Centrul Daniel”, Asociația Clubul Artis Daio și Ansamblul Folcloric "Busuiocul”, în vederea realizării în comun a unor evenimente ce vor avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” și la Teatrul Municipal Bacovia

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- mulțumesc. Am reluat, reiau proiectul ... expunerea de motive la proiectul 9LEste vorba de asocierea dintre municipiul Bacău.... Domnul Consilier Daniel MICLAUS - mă scuzați un pic, anunț că nu particip la vot, am vrut să nu vă întrerup la început, fac parte din Consiliu de Administrație la Colegiul Apostol. Nu ar fi neapărat un conflict de interese, dar cred că este de bun simț să nu particip la vot.

Domnul Primar Cosmin NECULA- asocierea municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama, Asociația Valoare Plus, Colegiul Național de Artă "George Apostu” Bacău, Asociația ”Haka Club”, Asociația ”Centrul Daniel”, Asociația Clubul Artis Daio și Ansamblul Folcloric "Busuiocul”, în vederea realizării în comun a unor evenimente ce vor avea loc la Teatrul de Vară "Radu Beligan” și la Teatrul Municipal Bacovia, ambele aparținând municipalității Bacău.

Dl, Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. ( Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Șef Birou Aprovizionare și I.T.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul președinte de ședința Sova - Gâțu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt?Doamna Breahnă.

Doamna Consilier Breahnâ-Pravăt Ionela-Cristina - o singură mențiune având în vedere că reprezentanta Asociației "Centrul Daniel”, ne-a comunicat faptul că din motive obiective evenimentul nu mai poate fi organizat, evenimentul organizat de dumnealor, nu mai poate avea loc cum inițial a fost planificat.

Propun un amendament, în sensul în care articolul 6 să sune astfel: se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația „ Centrul Daniel” Bacău în vederea realizării în comun a concertului „împreună pentru un sfert de secol”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, în perioada 7-8 decembrie 2018.

Dl.Secretar Nicolae Ovidiu Ponovici - supunem la vot amendamentul ridicat de doamna Breahnă.

Cine este pentru ?

Este cineva împotrivă ?

Se abține cineva? Domnul Fechet cum votați?

Domnul Consilier Mircea FECHET - pentru.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

absent

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DANILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LÂZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Nu participă la vot

15.

PÂRÂIÂNU      MÂDÂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

-

-

Cu 13 voturi pentru, a fost adoptat amendamentul ridicat de doamna Breahnă.

Domnul președinte de ședință Sova - Gâtu Laur -mai sunt alte amendamente sau discuții?

Dl.Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse cu amendamentul aprobat.

Cine este pentru ?

Este cineva împotrivă ?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

absent

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Nu participă la vot

15.

PÂRÂIANU      MÂDĂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GÂBRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

-

Cu 13 voturi pentru, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Doamna Președintă de la Centrul „Daniel” - Popa Mărioara - vă invit la evenimentele viitoare ale Centrului „Daniel”. Vă mulțumim și vă dorim sărbători binecuvântate.

Domnul Primar Cosmin NECULA -vă mulțumim. Vă promitem că o să fim prezenți. Vă mulțumim foarte mult.

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Sova Gâțu-Laur - dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI, STR. PROGRESULUI, NR. 12 G, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: BERCARUIOAN si BERCARU MARIA-CERASELA, din Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre, vin spre aprobare către dumneavoastră, consiliul local, a Planului Urbanistic de Detaliu întocmit pentru construire clădire de birouri, str. Progresului, nr. 12 G, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. Exact ca și la celelalte planuri urbanistice, obligația mea, ca și primar, este să vă prezint dumneavoastră, consiliul local, aceste documente care în momentul de față poartă toate avizele și toate semnăturile de legalitate. Dumneavoastră, consiliul local, sunteți singurii în măsură să decideți dacă acest obiectiv este viabil sau nu pentru municipiul Bacău, fapt pentru care vă rog să procedați ca atare și să vă decideți cu privire la acest proiect. Pe de altă parte sunt în sală și reprezentanții beneficiarilor care vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebări.

Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Sova- Gâtu Laur - mulțumesc domnul primar, domnul secretar!

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică, Arhitectul Șef și Directorul Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova- Gâtu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt, vă rog? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret. Domnii consilieri, la vot, vă rog.

Doamna Consilier Breahnă- Pravăt Ionela Cristina - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI, STR. PROGRESULUI, NR. 12 G, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: BERCARU IO AN si BERCARU MARIA-CERASELA, din Bacau

Inițiator- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU- COSMIN NECULA

 • 1. Consilieri prezenți-14

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-14

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI, STR. PROGRESULUI, NR. 12 G, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: BERCARU IOAN SI BERCARU MARIA-CERASELA. din Bacau. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 18 luni de la data aprobării hotărârii.

  (2} Prevederi ale P.U.D.Clădire de birouri P + 1 + M:

  • - H maxim atic = 10,73 m;

  • - P.O.T. maxim = 40 % P.O.T. propus = 39,88 %;

  • - C.U.T. maxim - 4,4; C.U.T. propus = 1,25 ;

  • - Suprafața teren proprietate = 292,70 m.p.; Arie construita = 116,75 m.p.; Arie construita desfesurata = 365,00 m.p.;

  • - Retragere fata de aliniament (pe latura cu acces pe aleea balastata care face legătură cu str. Progresului) = 6,02 m;

  • - Retrageri fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei: fata de latura Noid-Vest = 2,88 m, fata de latura Nord-Est = 2,97 m si 3,97 m si fata de latura Sud-Est = 1,16 m si 1,44 m;

  • - Accesul la proprietate se realizează pe un teren balastat de către locatarii blocurilor învecinate, folosit si pentru parcările neautorizate din zona.

  NU S-A ADOPTAT

  10

  4

  0

  2.

  ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce Ia îndeplinire prezenta hotarare prin Aihitectul-Sef al Municipiului Bacau.

  NU S-A ADOPTAT

  10

  4

  0

  3.

  ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizării in Construcții si Urbanism.

  NU S-A ADOPTAT

  10

  4

  0

  4.

  ART. 4 - Prin griia d-lui Secretar al Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului -Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  NU S-A ADOPTAT

  10

  4

  0

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - comisia de validare, mai precizați o dată, vă rog frumos!

Doamna Consilier Breahnă- Pravăt Ionela Cristina - 14 consilieri au votat, 10 voturi pentru și 4 voturi contra.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

ll.RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI

 • 12, Se trece la punctul 12 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 35/ 2016 prin care s-a aprobat constituirea pe lângă Primăria Municipiului Bacău și Consiliul Local al Municipiului Bacău a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Vin în fața dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, cu proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 35 din 2016 prin care s-a aprobat constituirea pe lângă Primăria Municipiului Bacău și Consiliul Local al Municipiului Bacău a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret.

Vă pot spune că aceste modificări au survenit ca urmare a cererilor făcute de către reprezentanții tinerilor din Bacău, respectiv Federația Tinerilor, sunt în sală dumnealor și vă pot da absolut toate explicațiile pentru care au solicitat aceste modificări. Eu am considerat oportune toate aceste cereri pe care dumnealor le-au făcut, fapt pentru care am făcut prezentul proiect de hotărâre și vă rog, ca atare, să dați un vot favorabil acestui proiect de hotărâre. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Sova- Gâtu Laur - mulțumim domnule primar, îl invit pe domnul secretar să prezinte avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică, și Compartimentul Analiză și Relații Consiliu Local).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședința Sova- Gâtu Laur - discuții asupra proiectului vă rog, dacă sunt? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNA-PRAVAȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

absentă

4.

CRETU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absentă

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absentă

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragos Ștefan pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Chimiei.

Inițiator - DL. DANIEL-DRAGOȘ ȘTEFAN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel-Dragos Ștefan - da, mulțumesc. Este vorba de un proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute legală către Delgaz Grid asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Chimiei. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Președinte de ședință Sova- Gâtu Laur - mulțumim. ÎI invit pe domnul secretar să prezinte avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică, Director Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef și Director Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova- Gâtu Laur - discuții asupra proiectului vă rog, dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret. Vă rog, domnilor consilieri!

Doamna Consilier Breahnă- Pravăt Ionela Cristina - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Chimiei.

Inițiator - DL. DANIEL-DRAGOȘ ȘTEFAN - V1CEPRIMAR AL MUN. BACĂU

1. Consilieri prezenți-14

2. Numărul consilierilor care au votat-14

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra suprafeței totale de 900 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în Bacău, str. Chimiei necesară pentru amplasarea unei Stații de reglare-măsurare gaze naturale - SRM, a unei Stații de reglare sector - SRS și a racordurilor aferente, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-A ADOPTAT

14

0

0

2.

ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și servitute legală, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-A ADOPTAT

14

0

0

3.

ART. 3 - Dreptul de uz și servitute legală se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

S-A ADOPTAT

14

0

0

4.

ART. 4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

S-A ADOPTAT

14

0

0

5.

ĂRT. 5 - Titularii dreptului de uz și servitute prevăzut la art. 1 sau, după caz, executantul lucrărilor va respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

S-A ADOPTAT

14

0

0

6.

ART. 6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Drumuri Publice.

S-A ADOPTAT

14

0

0

7.

ART. 7 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Direcției Drumuri Publice și Delgaz Grid SA.

S-A ADOPTAT

14

0

0

8.

ART. 8 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-A ADOPTAT

14

0

0

 • 14, Se trece la punctul 14 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședința Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic la obiectivul „Construire acces strada Cireșoaia nr. 6 ~ 20, municipiul Bacău”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre, doamnelor și domnilor consilieri locali, vă solicit votul favorabil, în vederea aprobării documentației tehnico-economice, faza Proiect tehnic la obiectivul „Construire acces strada Cireșoaia nr. 6 - 20 din municipiul Bacău”. în urma votului dumneavoastră, această stradă din municipiul Bacău va fi scoasă la licitație și sperăm într-un ritm cât mai alert, până la finalul acestui an să fie finalizată. Totul depinde în acest moment, de votul dumneavoastră, Municipalitatea și-a făcut datoria cu privire la acest proiect.

Domnul Președinte de ședință Sova- Gâtu Laur - mulțumim. Domnul secretar, avizul de legalitate!

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Director Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova- Gâtu Laur - discuții asupra proiectului vă rog, dacă sunt? Nu, nu sunt, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

absentă

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absentă

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUEL A

absentă

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STANGÂBRJEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 15, Se trece la punctul 15 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația ”Școala de Pian Dragoș Lungu” Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a Concursului Internațional de Pian ”Fr6deric Chopin”, ce se va desfășura în perioada 03 - 05.05.2018 la Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre, doamnelor și domnilor consilieri locali, vin în fața dumneavoastră cu asocierea cu Municipiul Bacău, cu proiectul de asociere al Municipiului Bacău cu Asociația "Școala de Pian Dragoș Lungu” Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a Concursului Internațional de Pian "Frederic Chopin", care se va desfășură în perioada 03.05 - 05.05.2018 în Bacău.

Vreau să vă spun că nu cred că are nevoie de prezentare Școala de Pian "Dragoș Lungu”, de asemenea, Festivalul Internațional "Frederic Chopin” de pian. Consider și având în vedere că am participat la acest festival anul trecut, în calitate de spectator, este un element foarte bun pentru municipiul Bacău și mai ales că, în cadrul acestui eveniment participă talente locale care sunt pregătite de profesorul Dragoș Lungu. în sală se află domnul profesor și inițiatorul acestui proiect pentru orice fel de interpelări din partea dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, vă stă la dispoziție. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică, Administratorul Public, director Direcția Economică și consilier Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova- Gâtu Laur - discuții asupra proiectului, dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? E cineva ieșit din sală, doamna Tamba?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BIRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂTIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

absentă

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU 1OANA-RALUC A

absentă

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINÂ-EMANUELA

absentă

13.

LUCÂ VASILE

X

14.

MICLAUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂL1N-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. 14 domnul Miclăuș, vă spun eu.

 • 16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către SC WISE Invest SRL reprezentată prin Administrator Mirela Persa

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Primar Cosmin NECULA - prezentul proiect de hotărâre, doamnelor și domnilor consilieri locali - vin în fața dumneavoastră privind soluționarea de către doamnele și domnii consilieri locali, al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către SC WISE Invest SRL reprezentată prin Administrator Mirela Persa.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Director Adjunct Direcția Economică - Impozite și Taxe Locale).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova- Gâtu Laur - discuții asupra proiectului vă rog, dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cunoașteți procedura, cabina de vot, domnul Luca, câte unul.

Domnul Președinte de ședință Sova- Gâtu Laur - a votat toată Iumea?_Doamna Breahnă, vă rog frumos. Domnul vice, ați votat?

Doamna Consilier Breahnă- Pravăt Ionela Cristina - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către SC WISE Invest SRL reprezentată prin Administrator Mirela Persa

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți-14

2. Numărul consilierilor care au votat-14

Nr. crt

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1

Art. 1.    Se resoinee Dlângerea prealabilă nr. 22341/

16.03.2018 formulată de către SC WISE Invest SRL reprezentată prin Administrator Mirela Persa prin care solicită anularea HCL nr. 458/29.12.2017.

S-A ADOPTAT

13

1

0

2.

Art 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică -Taxe și Impozite Locale.

S-A ADOPTAT

13

1

0

3.

Art 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice -Taxe și Impozite Locale și SC WISE Invest SRL reprezentată prin Administrator Mirela Persa.

S-A ADOPTAT

13

1

0

4.

Art 4. Prin grija Secretarului Municiniului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-A ADOPTAT

13

1

0

Domnul Președinte de Ședință Sova- Gâtu Laur -mulțumim. Ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău, a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ȘOVA- GÂȚU LAUR


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU, NICOLAE- O VID IU POPOVICI

întocmit: Mariana Tebcică, Olivia Tdctin

Ds.l-A-2/ Ex.1