Proces verbal din 07.03.2018

Proces verbal - Ședință extraordinară a CLB din data de 7 martie 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65105 din 12.03.2018

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 07.03.2018.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39 alin. (2) și (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția 531 din 07.03.2018 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 15 de consilieri, ședința putându-și începe lucrările. Lipsesc: domnul consilier Ghingheș Cristian (probleme de serviciu - București) , domnul consilier Fechet Mircea, doamna consilier Lazăr Doina-Emanuela (gardă) și domnul Consilier Luca Vasile (care a intrat ulterior în sală).

Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -da. mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin Necula - sărut mâna doamnelor și domnilor consilieri. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi, aici. Ședința de consiliu local este cauzată de acest eveniment, ce cauzează o stare de urgență, respectiv avaria la magistrala principală conductei de aducțiune cu apă de la Stejaru. Din păcate este o avarie care are loc în aceleași, în același, practic în același loc cum s-au mai întâmplat și celelalte, pe aceeași porțiune care a fost nerefăcută.

Dispoziția numărul 531 din 07.03.2018 are drept obiect convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în ședință extraordinară având un singur proiect pe ordinea de zi, respectiv:

 • 1. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apa potabilă în zilele în care este sistată furnizarea apei potabile în Municipiului Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Supunem la vot ordinea de zi.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

LROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

absent

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRAIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru, a fost aprobată ordinea de zi.

întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi. Nu avem astfel de situații, dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectul de hotărâre aflat în discuție în această ședință, care este conform articolului 45(2) litera ”a” din Legea 215/2001, vot direct majoritate în funcție.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILA GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCAVASILE

absent

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRJEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru, a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectul de hotărâre aflat în discuție pentru ședința din 07.03.2018.

1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apa potabilă în zilele în care este sistată furnizarea apei potabile în Municipiului Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, încă o dată vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la această ședință. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți prezenți pentru a asigura cvorumul și de a vota practic această formă de ajutor de urgență pentru populația municipiului Bacău, reprezentând achiziționarea și distribuirea apei potabile în zilele în care este sistată furnizarea apei potabile. Din punct de vedere tehnic, am să dau imediat cuvântul doamnei director general interimar, doamna Nina Chiper, pentru a vă explica exact situația care a generat exact această stare de urgență în municipiul Bacău. încă o dată se poate demonstra faptul că acest proiect privind rezerva de apă a municipiului Bacău nu este doar un moft și nu este doar un vis pe care îl are cineva din administrația publică, ci este o necesitate. Din acest punct de vedere, vă pot informa, doamnelor și domnilor consilieri, proiectul privind rezerva de apă a municipiului Bacău este pe S.E.A.P. așteptând să-și găsească un constructor, deoarece pe parcursul anului trecut am făcut D.A.L.I.-ul, am obținut banii, am fost validați de către Ministerul Dezvoltării cu privire la acest D.A.L.I, a fost considerat fezabil și bun, pe baza acestui document pe care noi l-am întocmit, ne-au fost alocate sumele necesare pentru construcția acestui obiectiv investițional, după aceea, noi am trecut imediat, încă de la începutul anului la scoaterea pe S.E.A.P., întocmirea Caietului de Sarcini și scoaterea pe S.E.A.P. a acestui obiectiv. Sperăm ca acesta să fie adjudecat cât mai repede și să avem

un constructor de cât mai bună calitate, cu speranța că nu vor fi multe contestații, nu vor fi multe discuții și vom avea un constructor de bună calitate.

Doamna director general interimar, vă rog să ne dați mai multe detalii despre avarii.

Doamna Director General Interimar Nina Chiper-bună ziua. Avaria despre care vorbim astăzi a afectat conducta de aducțiune apă brută de la Valea Uzului către Barați, mai exact pe sectorul de la Stejaru către Barați, în zona drumului județean 119 B, pe strada Principală nr. 131.

Ce pot să precizez ,este că am constatat că ne confruntăm cu această avarie astăzi în jurul orei 12.00. în momentul de față se lucrează la golirea tronsonului conductei de aducțiune de la Stejaru către Barați pentru a putea efectua săpătura mecanică, astfel încât să putem preciza exact în ce anume constă avaria. Această golire a tronsonului conductei de aducțiune estimăm că se va întinde undeva până în jurul orei 18.00, moment în care vom putea efectua săpătura mecanică și vom putea reveni atât pe site cât și către dumneavoastră cu informații suplimentare, astfel încât să putem estima cât mai exact durata de timp pe care se va întinde această avarie și modalitatea în care populația municipiului Bacău și comunei Mărgineni va fi afectată. Ce putem în acest moment estima, este faptul că vom furniza apă cu program redus de la ora 06.00-08.00 dimineața și de la ora 18.00 la ora 20.00. Estimăm grosier că această avarie se întinde undeva din cursul zilei de astăzi până în maxim 10 martie, repet, este doar o estimare, vom reveni și vom face precizarea exactă de abia după ce vom constata cu ce anume ne confruntăm în teren.

Suplimentar, aș putea să precizez că tronsonul acesta al conductei de aducțiune, care are o suprafață, de o lungime de 21,8 Km, este în Programul Operațional - Infrastructura Mare, el este în lista noastră de investiții prioritare, propus pentru reabilitare, valoarea lui se întinde undeva la 17 milioane de euro. Lucrăm astăzi la proiectarea conductei, doar că acest proces este unul de durată, se întinde pe o durată mai mare de timp și va fi finalizat în momentul în care vom depune aplicația de finanțare la Ministerul Fondurilor Europene. La momentul acesta lucrăm la întocmirea ei.

Cu relații suplimentare vom reveni imediat ce vom putea efectua săpătura mecanică. Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-multumim frumos. Domnul primar, vă rog.

In sală intră domnul consilier Luca Vasile.

Domnul Primar Cosmin Necula-vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, vreau să vă informez că măsurile pe care le-am luat până la momentul acestei ședințe de consiliu local, eu practic, venind în fața dumneavoastră cu rugămintea de a aloca această sumă de bani necesară alocării de apă potabilă pentru populația municipiului Bacău. în urma ședinței Comitetului de Situații de Urgență, care a avut loc la ora 13.45 s-au luat următoarele decizii: s-au stabilit un număr de 11 locații de distribuție a apei potabile către populația municipiului Bacău, de asemenea, făcând precizarea că la cerere unitățile de învățământ și educative pot beneficia de alocări de apă potabilă, de asemenea și unitățile spitalicești.

Am luat legătura cu Spitalul Județean de Urgență, care ne-a informat că timp de 48 de ore, până la 72, au rezerve suficiente de apă. De asemenea, Spitalul T.B.C. are rezervă de 48 de ore, de apă. Vă pot în schimb informa cu privire la faptul că există o serie de centrale ale lui Thermoenergy care utilizează în procesul tehnologic apa, fapt pentru care o mie de apartamente din municipiul Bacău sunt afectate ca și agent termic deoarece nu mai poate fi livrat agentul termic. De asemenea. 8 unități de învățământ

4

sunt afectate din același punct de vedere, sistarea agentului termic. De asemenea, doar 8 unități de învățământ.

De asemenea, hotărârea Comitetului Local de Situații de Urgențe a recomandat Inspectoratului General, Inspectoratului Școlar General de învățământ, ca pentru cele 8 unități de învățământ afectate sau nu, în funcție de decizia pe care o s-o ia dumnealor, o vor lua dumnealor, să dispună sistarea cursurilor pe perioada în care această avarie este prezentă sau să fie trimiși acasă copiii care se află la internat. Dar va fi la latitudinea Inspectoratului de învățământ, dumnealor monitorizând împreună cu municipalitatea temperatura medie a școlilor, a unităților de învățământ.

De asemenea, vă pot informa, domnul Viceprimar Constantin Scripăț se ocupă în mod direct, pe lângă alte sarcini, în această criză a apei, dumnealui se ocupă în mod direct de alimentarea cu apă potabilă și apă menajeră a unităților de învățământ școlar, iar domnul Viceprimar Dragoș Daniel Ștefan, pe lângă alte atribuțiuni de serviciu se va ocupa de tot ceea ce înseamnă componenta de creșe și grădinițe. Pentru ambele tipuri de unități de învățământ, vă repet, asigurăm apa potabilă și apa menajeră. Iar în contextul în care, de exemplu, în contextul în care există necesitatea la Căminul de Bătrâni, dacă putem trece la hrană rece de la hrana preparată în blocul alimentar, putem trece pe hrană rece și putem asigura oricând necesarul caloric al beneficiarilor.

De asemenea, v-am spus, sunt organizate 17 puncte de distribuție a apei nepotabile în municipiul Bacău, iar în cursul nopții va funcționa o mașină care poate alimenta, care cară 8 metri cubi, care asigură permanența de noapte, pentru euro containerele care distribuie apa nepotabilă la unitățile de învățământ și la unitățile preșcolare, la unitățile de învățământ preșcolar, acolo unde este, sunt solicitări.

Oricum este, de mâine dimineață începând, vor fi la dispoziția domnilor viceprimari absolut toate sistemele necesare pentru distribuția apei potabile.

Vă pot da citire punctelor de distribuție a apei potabile din municipiul Bacău:

 • 1. Biserica "Fericitul Ieremia” din strada Digu Bâmat, nr.4, deservită de Direcția de Asistență Socială, deci cei care se vor ocupa efectiv de distribuție.

 • 2. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 7A.

 • 3. Poliția Locală a Municipiului Bacău, strada Mărășești nr.13.

 • 4. Biserica Ortodoxă ” Sfântul Nicolae” din Bulevardul Unirii nr.4. deservită tot de Direcția de Asistență Socială.

 • 5. Teatrul Municipal "Bacovia”, strada Iernii, nr.7, deservenți Direcția de Asistență Socială.

 • 6. Prim aria Municipiului Bacău, Calea Mărășești, nr.6.

 • 7. Biserica Ortodoxă "Sfântul Dumitru”, strada Narciselor, nr.2, Direcția de Asistență Socială o va deservi.

 • 8. Primăria Municipiului Bacău, respectiv Serviciul Public de Evidență a Persoanelor, din strada Henri Coandă, nr.2.

 • 9. Clubul Pensionarilor, de pe Aleea Ghioceilor, deservit de Direcția de Asistență Socială.

 • 10. Liceul Tehnologic "Karpen", școala, de asemenea Școala "Octavian Voicu", respectiv fosta Școală nr. 1, de pe strada Bicaz.

Acestea sunt punctele de distribuție ale apei potabile din municipiul Bacău.

Gestionăm această situație de criză cu resursele proprii. Noi considerăm că suntem mai bine organizați, din păcate avem prea multă experiență în acest domeniu.

Vă pot da citire și listei de locații privind apa nepotabilă:

5

1. Este situat în strada Electricienilor la locul de joacă, cu mențiunea faptului că pentru apă nepotabilă programul de furnizare este de la ora 08.00 până la ora 21.00.

2.Strada Republicii, la Bartolo.

3.Strada Aeroportului, intersecția cu Republicii, Complexul Aviatori, Narcisa -Complexul Potcoava, Piața Sud, I.N.G. Bank, strada 9 Mai, nr.78, Comișa-intersecție cu Pictor Andreescu, Pasajul Muncitorul, Alexandru cel Bun la Adriatica, strada Mihai Viteazu la Biserica "Sfântul Nicolae”, Neagoe Vodă intersecția cu Martir Horia, strada Ștefan cel Mare în dreptul hipermarketului Billa, strada Aprodu Purice în stația de autobuz, în Piața Nord, în strada Mioriței, în așa zisa strada Selena, strada Gării la Evrika.

Cum am ajuns la calculul sumei de 132.000 lei, sumă pe care o solicit pe această procedură de urgență pentru deblocare? Din episodul de iama trecută, dacă vă aduceți aminte, am avut aceeași situație nefericită, dar din păcate acolo s-au estimat cu minus necesarul de cantitate de apă pentru populație și atunci au trebuit două hotărâri succesive, dacă vă aduceți aminte, care au ajuns amândouă la intersecția sumei de 132.000 lei, sumă pe care în momentul de față v-o solicit.

De asemenea plecăm și cu mențiunea faptului, sperând că nu vom ajunge să consumăm toată această apă, dar din păcate nu depinde decât de Compania de Apă. Fac o, trebuie să fac și această mică paranteză pentru că acum câteva zile doamna director general m-a înștiințat cu privire la o serie de dispute de natură salarială pe care sindicatul Companiei de Apă le face, în sensul creșterilor salariale.' Fac atât, o singură mențiune, cred că nu este nici locul, nici cazul în municipiul Bacău să se mai discute la Compania de Apă de creșteri salariale, atâta timp cât și anul trecut am solicitat plafonarea și mai mult decât atât, în contractul colectiv de muncă, anul trecut, s-a prevăzut foarte clar articolul care menționează că orice creștere salarială trebuie făcută doar având în vedere posibilitatea să nu fie afectată financiar atât compania cât și acționariatul, respectiv Consiliul Local Bacău, Consiliul Județean și restul UAT-urilor. Având în vedere aceste elemente, doamnelor și domnilor consilieri locali, vă rog să aprobați prezentul proiect de hotărâre în forma în care a fost prezentat. De asemenea, doamna director general interimar vă stă la dispoziție pentru orice fel de întrebări, domnul director de la Thermoenergy, doamna director de la DSP, d-na doctor Arim, reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean este? Nu este reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean. Mai fac o ultimă mențiune, procedurile de bază vor fi asigurate pe toată durata acestui eveniment de către Poliția Locală în absolut toate punctele de distribuție a apei. Vă mulțumesc mult și rog consiliul local să dea un vot favorabil.

Domnul Secretar Nicolae-Qvidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - Discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt, rog pe domnul secretar...

Domnul Secretar Nicolae-Qvidiu Popovici - supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează;

6

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

Absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, având în vedere prezența în sală și a domnului Luca, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Primar Cosmin Necula-doamnelor și domnilor consilieri locali, vă mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră și pentru hotărârea pe care ați luat-o.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău, a luat sfârșit.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU,

GHERASIM CONSTANTIN            NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit: Maria Adomnicăi

Ds.I-A-2/ Ex.l