Proces verbal din 06.02.2018

Proces verbal - Ședință extraordinară a CLB din data de 06 februarie 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 1451 din 12 .02.2018

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 06.02.2018.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă rugăm să ne ridicăm pentru intonarea Imnului de Stat al României.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI-bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr.154 din 02.02.2018 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 17 consilieri locali, ședința își poate începe lucrările. Dau cuvântul domnului Primar pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței.

Lipsesc: domnul consilier Cristian Ghingheș (examen București), domnul consilier Cristinel Manolache, domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș ( concediu de odihnă).

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, domnule secretar. Sărut mâna, bună ziua, doamnelor si domnilor consilieri locali, stimati invitați, stimati cetățeni ai municipiului Bacău. înainte de începutul ședinței am să-1 rog pe domnul profesor Grapă să vă adreseze câteva cuvinte și niște invitații. Vă mulțumesc, domnule profesor.

Domnul profesor Florin GRAPĂ -antrenor echipa de volei feminin CS Știința Bacău-în primul rând nu cred că ne-am văzut anul acesta. Vreau să vă spun „La mulți ani!”, să vă de-a Dumnezeu un an mai bun decât cel care l-am depășit, și dumneavoastră și nouă. Am venit astăzi să vă invit în mod special pentru partida de mâine, pe care echipa de volei feminin Știința Bacău, meciul retur din Challenge Cup cu o echipă din Elveția. Știți foarte bine că în Elveția am câștigat cu 3-2, este un meci important. Dacă vom câștiga mâine, indiferent de scor, vom ajunge în primele opt echipe din Europa, ceea ce nu este un lucru ușor. Din partea clubului, nu cred că o trec pe la fiecare să vă ofer că v-aș lua din timpul dumneavoastră prețios și vă mulțumesc că mi-ați dat această ocazie, sincer, aveți un calendar din partea clubului, câte o invitație pentru meciul de mâine și aici aveți și un... în fiecare an Euro Top Team, European Team Racing publică un clasament al echipelor de volei feminin din Europa.

Și vreau să vă spun că este o mândrie a noastră, personală și a dumneavoastră că e totuși orașul Bacău, deci echipa de volei feminin Știința Bacău este pe locul 27 din 205 echipe de volei din Europa. Este pe locul 27 pe anul 2017 încheiat. Și este prima din România, următoarea echipă din România clasată după noi este CSM București care este pe locul 36 și pe urmă toate celelalte. Eu l-am subliniat. Deci, eu zic că trebuie să fim mândri că echipa noastră de volei ne reprezintă, volei feminin, ne reprezintă cu cinste și sper să o facem în continuare, atâta timp cât o să mă mai țină puterile. Și sper, cu sprijinul dumneavoastră, să reușim să obținem rezultate și mai bune. Vă mulțumesc frumos și îmi cer scuze pentru emoții.

Domnul Primar Cosmin NECULA - voi da în continuare citire Dispoziției nr.154 din 02.02.2018 privind convocarea Consiliului Local Bacău în ședință extraordinară și proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi:

 • 1.    Proiect de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile FEBRUARIE 2018 - MARTIE 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și Direcția Publică de Evidență a Persoanelor Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.    Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.    Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71/2002

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.    Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 463/28.12.2017 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

7- Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău a unui număr de 5 birouri situate la etajul I din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău, aflat în domeniul public al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

8. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unui număr de 6 birouri situate la etajul I din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău, pe o perioadă de 15 ani, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - există observații la ordinea de zi prezentată? Dacă nu există supunem la vot ordinea de zi.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GFQNGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASTLE

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

absent

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, a fost aprobată ordinea de zi.

întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi. Domnul Fechet.

Domnul Consilier Mircea FECHET - bună ziua. La punctul 6 și la punctul 8 nu particip la vot întrucât privesc ADIS Bacău, asociație în cadrul căreia sunt salariat. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - vă mulțumesc mult.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile FEBRUARIE 2018 - MARTIE 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, domnule secretar. Prin prezentul proiect de hotărâre, dumneavoastră, consiliul local, veți stabili președintele de ședință pentru lunile februarie - martie ale anului 2018.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Analiză și Relații Consiliul Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Vă rugăm să faceți propuneri.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Cătălin Crețu din partea consilierilor liberali..

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovicidin partea consilierilor liberali Cătălin Crețu. Domnul Pârâianu.

Domnul Consilier Mâdâlin - Nicolae PARAIANU - nu putem continua ședința fără președinte de ședință și îl voi propune pe domnul Constantin Gherasim pentru următoarele două luni.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovicidomnul Crețu faceți și dumneavoastră o ... ați vrut să spuneți ceva? Bun. Supunem la vot în ordinea propunerilor.

4

Cine este pentru ca domnul Crețu să fie președinte de ședință pentru următoarele două luni?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

3

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. cil.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

 • 4.

 • 5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN DĂNILĂ GHEORGHE

X

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

absent

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

S OVA - GÂTU LAUR

3                                    3

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

5

12

-

Cu 5 de voturi pentru și 12 voturi împotrivă, propunerea domnului Daniel Miclăuș nu a fost aprobată.

Supunem propunerea ca domnul Constantin Gherasim să fie președinte pentru următoarea perioadă.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

3

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. cil.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

absent

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

S OVA - GÂTU LAUR

5                                    3

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

13

4

-

Cu 13 de voturi pentru și 4 voturi împotrivă, s-a stabilit ca domnul Constantin Gherasim să fie următorul președinte de ședință.

Domnule Gherasim, vă rog frumos preluați-vă funcția.

Domnul Președinte de ședință-Constantin GHERASIM - mulțumesc frumos. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, conform listei care v-a fost transmisă.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

absent

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința din 06.02.2018.

2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședința -Constantin GHERASIM dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și Direcția Publică de Evidență a Persoanelor Municipiului Bacău.

Inițiator ~ DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre, vin în fața dumneavoastră rugându-vă să aprobați planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și Direcția Publică de Evidență a Persoanelor din Municipiul Bacău. Documentația a fost prezentată la mapă, rog consiliul local pentru un vot favorabil.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - discuții asupra proiectului, vă rog? Nu există. Rog pe domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

absent

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTULAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință -Constantin GHERASIM dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

8

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre, vin în fața dumneavoastră pentru a cere votul favorabil pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Bacău. Documentația a existat la mapă. Toate discuțiile, probabil au fost făcute la comisie. De asemenea, expunerea de motive ați avut-o la mapă. Rog consiliul local pentru un vot favorabil

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public, Direcția Economică și Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - discuții asupra proiectului de hotărâre? Da, domnul consilier Pârâianu.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - după domnul Pârâianu vreau și eu să vorbesc.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - domnul Pârâianu și domnul Consilier Miclăus. în ordinea care ati fost.

Domnul Consilier Mădălin - Nicolae PARAIANU - doresc să intervin pentru a da citire unui număr de trei amendamente, propunând votul separat după fiecare amendament pe care îl voi citi.

Primul amendament - este necesară salarizare egală a șefului de secție cu șeful de serviciu la funcția contractuală cu coeficienții șefului de serviciu de la funcția publică.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - acesta este primul amendament? -------

Domnul Consilier Mădălin - Nicolae PARAIANU - primul amendament, da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI — deci, șeful de secție, cum a fost pe vechea reglementare, șeful de secție să aibă cât șeful de serviciu și să fie dus la funcția publică ca echivalare. Șeful de serviciu contractual să fie dus la nivelul șefului de serviciu de la funcția publică, nu?

Echivalarea funcției contractuale a șefului de secție cu șeful de serviciu.

9                                                             5                                           5                    5

Supunem la vot primul amendament al domnului Pârâianu.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

5

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. cit.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

absent

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

S OVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

13

-

4

Cu 13 de voturi pentru și 4 abțineri, primul amendament a fost adoptat.

Domnul Consilier Mădălin - Nicolae PÂRÂIANU - amendamentul cu numărul doi. Este necesară salarizare egală a șefului de atelier cu șeful de birou.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ați aplicat aceiași principiu și la șeful de birou cu șeful de atelier.

Domnul Consilier Mădălin - Nicolae PARAIANU - da, exact.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - deci asta vreți echivalarea funcției la funcția contractuală.

Domnul Consilier Mădălin - Nicolae PÂRÂIANU -coeficienții de la șeful de birou de la funcția publică.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - am înțeles. Deci, domnul Bîrzu, aici are loc echivalarea funcției ca salarizare a șefului de atelier cu a șefului de birou. Supunem la vot al doilea amendament al domnului Pârâianu.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

absent

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

S OVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

12

-

5

Cu 12 de voturi pentru și 5 abțineri, al doilea amendament a fost adoptat.

Si mai aveți un amendament.

5

Domnul Consilier Mădălin - Nicolae PARAIANU - da, un amendament. La muncitorii necalificați este necesară crearea unui coeficient maxim de 1,05 pentru aplicarea acelorași principii prevăzute de Legea 153/2017.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Supunem la vot al treilea amendament al domnului Pârâianu.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

absent

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

12

-

5

Cu 12 de voturi pentru și 5 abțineri, al treilea amendament a fost adoptat.

Mai are cineva amendamente? Domnul Miclăus.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - dacă nu mai are nimeni de propus amendamente, aș vrea să fac un pic discuții pe expunerea de motive. Am văzut că domnul primar, spre deosebire de alte proiecte și alte dăți, a trecut en passant peste această expunere de motive. Ce mi-a atras atenția și ieri la comisie și astăzi când am aprofundat un pic aceste proiecte de pe ordinea de zi, ar fi la fila 3 paragraful 2 teza a doua, domnul primar spune așa: un procent de aproximativ de 15% dintre salariați au înțeles să respecte principiile, le dau citire, performanței individuale, responsabilitate și complexitate, să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu, dar în activitatea majorității salariaților nu s-a văzut nici o responsabilitate, nici înțelegerea acestor principii și o preocupare slabă față de modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu. Adică să înțeleg că, domnule primar, că 85%, 85% din personalul din cadrul Primăriei Bacău nu este performant. Asta deduc de aici, 85%. Vreau să vă adresez următoarea întrebare. Cum s-a făcut evaluarea personalului din cadrul Primăriei Bacău, dacă există câte o fișă de evaluare pentru fiecare salariat și cine, că am văzut în expunerea

A

de motive că șefii ierarhici superiori propun acești coeficienți. întrebarea era, dacă există o metodologie de evaluare a fiecărui salariat, pentru că eu nu am văzut-o la mapă? Cred că am fost destul de succint. Dacă mai trebuie să completez, cu mare drag.

Domnul Primar Cosmin Necula-în primul rând, domnule consilier, trebuie să știți faptul că aceste fișe de evaluare sunt stabilite de către Guvernul României. Sunt prezentate...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-sunt formate tipizate la funcționarii publici.

Domnul Primar Cosmin Necula-nu v-am întrerupt. Pe de altă parte, în momentul în care dumneavoastră veți da votul, din acel moment se pot face discuții și evaluări, în această formulă. Pe de altă parte, în momentul în care închei un an bugetar, un an fiscal, poți să faci o serie de evaluări de performanță, pe baza execuției bugetare, pe fiecare compartiment. Asta a fost considerația pe care am avut-o eu, pe care am prezentat-o consiliului local. Din acest punct de vedere, mai mult de atât nu am ce să vă răspund.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-domnule Primar...

Domnul Primar Cosmin Necula-dacă este, am facut-o de foarte multe ori, am tot prezentat-o din punct de vedere public, pot să vă spun că nu sunt mulțumit de activitatea majorității angajaților din aparatul de lucru al primarului, fapt pentru care, prin aceste propuneri pe care vin să vi le fac, vom reglementa și o modalitate prin care să poată evalua foarte clar și foarte strict toate aceste componente.

Pe de altă parte, să poată exista o recompensare, pe de altă parte cei care muncesc și-și îndeplinesc toate obiectivele asumate prin intermediul fișei postului și prin intermediul sarcinilor de serviciu, să fie recompensați pentru activitatea pe care o depun.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-decf domnule primar, nu vreau să trecem în fugă peste acest proiect, cum ați ajuns la acest procent de 15% dacă ați zis că nu s-au făcut evaluările? Nu s-au făcut evaluările. Așa mi-ați spus.

Domnul Primar Cosmin Necula-decț vă mai repet o dată.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-haideti. mai repetați, ca să înțelegem.

Domnul Primar Cosmin Necula-vă mai repet o dată. în momentul în care...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-da, știu că vreți să treceți mai repede, dar...

Domnul Primar Cosmin Necula-nu vreau să trec mai repede, domnule consilier, nu-i nici un fel de club politic, n-ați găsit aici vreo de distracție politică, să știți. Sau, sincer, n-am să mai permit acest lucru.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-n-am râs, sincer, în orașul acesta nu-mi mai vine să râd.

Domnul Primar Cosmin Necula-păi puteți plânge liniștit.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-nu cred că am ajuns acolo, dar o să plângeți dumneavoastră, vă garantez.

Domnul Primar Cosmin Necula-eu nu v-am amenințat.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-Doamne ferește! Dar v-am răspuns pe măsură, să știți.

Domnul Primar Cosmin Necula-pe măsura dumneavoastră, dezechilibrată.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-întotdeauna reacționez.

Domnul Primar Cosmin Necula-haideti ca să finalizez.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-fim la oile noastre.

Domnul Primar Cosmin Necula-haideți, ca să finalizăm, domnule consilier. Nu vă aduce puncte electorale, disputa asta.

Repet, în momentul în care, ai o serie de obiective bugetare care sunt bugetate, fiecare dintre compartimentele de specialitate primesc o serie de alocări financiare și se vede foarte clar care este gradul de execuție al fiecărui obiectiv. Și acolo poți să-ți dai seama foarte bine dacă s-a executat sau nu s-a executat planul bugetar. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-domnule primar, haideți ca să pun eu punctul pe i, că văd că nu-1 puneți dumneavoastră. Dacă 85% din oamenii din subordinea dumneavoastră, dintre oamenii din subordinea dumneavoastră sunt neperformanți din punctul dumneavoastră de vedere, înseamnă că e jale. înseamnă că dumneavoastră, în calitate de manager al acestui oraș, ar trebui să vă sancționați primul. Cum adică 85%, dar până acum n-ați văzut chestiunea asta? Poate este, poate sunteți dumneavoastră neperformant și nu 85% din lucrătorii din cadrul Primăriei Bacău. Și vorbesc foarte serios. Adică ceilalți doi predecesori ai dumneavoastră s-au descurcat cu foarte mulți dintre acești salariați și au fost destul de performanți, iar la dumneavoastră 85%? Eu vă spun sincer, când am citit ieri expunerea de motive, nu mi-a venit să cred. Cum ați ajuns la această cifră? Nu mi-ați dat răspunsul. Dumneavoastră ați scris în expunerea de motive, n-am scris eu. Și ne sunteți dator cu un răspuns.

Domnul Primar Cosmin Necula-domnul consilier, în momentul în care am ajuns primar, unul din principalele obiective pentru mine a fost să cresc gradul de salarizare pe care îl au funcționarii, în termeni generali, ai municipalității. Pentru că nu am considerat că este corect, ca un om care-și asumă responsabilitatea pe multe milioane de euro, să fie plătit în bătaie de joc, 1400 lei, 1500 lei, 2000 lei, sau 3.000 lei. Fapt pentru care, și aici în sală se află și liderul de sindicat care vă poate confirma acest lucru, am căutat, pe orice cale, inclusiv cu șeful de serviciu de la momentul respectiv, să găsim o soluție pentru creșterea nivelului de salarizare al funcționarilor din Primăria Municipiului Bacău.

Din păcate, foarte multe dintre cauzele care au fost, referitor la această proastă salarizare, este că, fostul primar sau toți foștii primari din ultimii 12 ani, au căutat pe orice cale să țină salariile cât mai jos, mergând pe principiul să stea oamenii cu dinții la gard, nici să mori, dar nici să trăiești.

Am venit în fața dumneavoastră cu propunerile de alocări și suplimentări bugetare și anul trecut media creșterilor salariale din Primăria Municipiului Bacău, angajaților din Primăria Municipiului Bacău a fost situată într-un procent de cca. 100 %.

Sunt salarii de 5.000, 6.000, 4.000 net, iar discuțiile pe care le-am avut la momentul în care a intrat în vigoare Legea 153, lege pe baza căreia am stabilit coeficienții de salarizare, pe baza cărora am venit în fața dumneavoastră, a prezumat o negociere între Sindicat, respectiv liderul de sindicat și liderul pe ramură de sindicat, dacă nu mă înșel și Primarul Municipiului Bacău. Am spus că voi fi credincios acelor convingeri, în care un angajat al municipalității trebuie să fie bine plătit, pentru a putea să fie bine responsabilizat și pentru a putea să-și asume o serie de decizii, pe baza sarcinilor de serviciu.

Am precizat, încă de la momentul respectiv și domnului președinte de sindicat și angajaților, dar și dumneavoastră, consiliu local, faptul că aceste măriri le-am făcut cu bună credință și aștept un feed-back pozitiv din partea angajaților.

Din păcate, feed-back-ul pe care l-am primit, gradul de responsabilizare a angajaților din Primăria Municipiului Bacău, reacția de bună-credință din partea multora a întârziat să apară.

Au fost oameni la care creșterile salariate s-au văzut. Multi dintre dumnealor se află la această masă. Și din păcate s-a ajuns în situația în care mulți dintre cei aflați la această masă, au trebuit să ducă în spate și activitatea unora care n-au înțeles că salariul o dată crescut, cresc și responsabilitățile și care au înțeles doar că trebui să plimbe hârtiile în continuare dintr-o parte în alta, pe principiul că, voi vă faceți că mă plătiți, eu mă fac că muncesc. Iar acest lucru, din păcate pentru unii dintre ei, s-a perpetuat și veniturile nete au fost considerabil mai mari, fapt pentru care la negocierea sindicală pe care am avut-o în acest an, am explicat atât președintelui, domnului președinte de sindicat, cât și președintelui pe ramură, faptul că acest lucru nu mai poate fi repetat.

O parte din fedd-back-ul pe care l-am primit într-un sens negativ, a fost și inclusiv din partea cetățenilor, pentru că nu este suficient pentru ca primarul să propună consiliului local obiective bugetare, nu este suficient ca primarul să dea comandă să se execute acest obiectiv iar acel obiectiv, din diverse cauze și pe diverse metode, să nu fie dus la îndeplinire. Și din păcate, s-au întâmplat foarte multe dintre aceste aspecte. Din păcate. Primăria Municipiului Bacău a funcționat la parametri mai buni față de anul 2016, dovadă fiind și execuția bugetară crescută, dovadă fiind și performanțele pe care le-a avut, inclusiv atragerea de fonduri europene și de atragerea de fonduri guvernamentale. Dar, din păcate, acest lucru s-a petrecut poate pentru că, poate acei 15%, discutând în termeni generali, au muncit mai mult și au acoperit lipsa de interes a multor altora. In calitate de Primar, vin în fața dumneavoastră cu aceste propuneri. Pentru că nu mi se pare normal ca toți să primească un salariu mare, dar unii să muncească și unii nu. Legea îmi dă această posibilitate să fac aceste alegeri și să discern în aceste puncte. Este atributul dumneavoastră, al consiliului local, de a fi sau nu de acord cu acest proiect. Nu discut în cheie politică aici, discut într-o cheie de responsabilitate. Și vreau să priviți la măsurile pe care le-am luat și la buna mea credință. La faptul că din momentul în care am ajuns primar, nu am tergiversat nici un fel de dispoziție legală sau guvernamentală de a crește salariile. Din contra le-am crescut și le-am făcut în așa fel încât toată lumea, și vă spun acum ceea ce le-am spus și colegilor mei din Primăria Municipiului Bacău, să se simtă mândră că este angajată la Primăria Municipiului Bacău, așa cum se simțea odată. Dar, din păcate, trebuie găsită o soluție și soluția legală este pentru ca inechitățile, din punct de vedere profesional să dispară. Iar profesionalizarea funcției publice în Primăria Municipiului Bacău, profesionalizare care a început încă din toamna lui 2016, să continue.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -vreau cuvântul în replică, domnule Președinte de ședință, domnule Primar.

Domnul Primar Cosmin Necula -vă spun că nu v-am afectat cu nimic și dacă ar fi să discutăm, în replică, în replică ar fi însemnat să facem o paralelă după Statutul Parlamentului României, domnule consilier, că acolo există cuvântul la replică, dreptul la replică, trebuia să vă fî pronunțat numele sau să vă fi atacat într-un fel, între ghilimele, din punct de vedere politic.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dar sunteti cumva Președinte de ședință?

Domnul Primar Cosmin Necula-dar nu am făcut acest lucru, am făcut doar o mențiune, domnule consilier. îmi cer scuze.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-da, dar astea le discutăm pe sală, domnule primar. Aici discutăm...

Domnul Primar Cosmin Necula-îmi cer scuze că v-am inoportunat, iluminându-vă cu această chestiune.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-aici suntem la consiliul local și domnul președinte de ședință ar trebui să intervină.

9               9

Deci, apropos, în replică înseamnă că vreau și eu să spun ceva, să adaug, la ce ați spus dumneavoastră. Nu neapărat că vă cert. Stați cuminte, liniștit.

Domnule primar, haideți ca să vorbim, vorbeam de cheia responsabilității, ca să nu intrăm pe altă pantă că stiti că fac fată la orice oră si la orice discuție.

Deci, domnule Primar.. .da și în spate, cum vreți dumneavoastră.

Vorbim de responsabilitate, ați spus. Păi tocmai de asta am și luat cuvântul.

Nu vreau ca aceste evaluări, și de asta vreau să mi se spună „expressis verbis”astăzi, aici, nu știu, de către domnul Barbu, de către dumneavoastră, este cunoscut ca specialist în domeniu, că aceste evaluări nu vor fi subiective.

Adică ce să înțelegem noi, că 15% vor avea coeficienți maximi, nu, și 85% vor avea coeficienți minimi. Pentru că dumneavoastră nu recunoașteți că sunteti într-o

9                                                                                                                                                                   3      3                                    9

dificultate, dar trebuie să fim sinceri aici, pentru că guvernul dumneavoastră a trecut contribuțiile de la angajator la angajat, pentru că guvernul dumneavoastră a diminuat impozitul pe profit si cota defalcată care revine la U.A.T.-uri si stiti foarte bine la ce mă refer și acum dumneavoastră trebuie să găsiți o soluție. Și soluția este să dați tot în oamenii care muncesc. Tot ei sunt incompetenți. Si vorbeați de un climat. Să stiti că din ce, din informațiile pe care le am, climatul în primărie nu este unul constructiv și liniștit. Si sper ca dumneavoastră să nu vă aduceți contribuția ca oamenii să lucreze într-un climat toxic, pentru că avem toți de suferit. Eu sunt sigur că sunt mândri că sunt băcăuani, sunt mândri că lucrează în Primăria Bacău, dar trebuie să-i mai ajutați și dumneavoastră, să-i înțelegeți, să comunicați cu dumnealor. Dumneavoastră deja i-ați etichetat. Aveți o problemă gravă de management. Dacă 85% din aparatul dumneavoastră nu-i performant, eu aș crede invers, dumneavoastră nu sunteți performant, domnule primar. Și am încheiat. în ceea ce privește votul nostru, tocmai pentru aceste considerente nu suntem de acord cu expunerea dumneavoastră, cu cele citite din expunerea dumneavoastră de motive și grupul consilierilor locali liberali se vor abține la acest proiect.

Domnul Președinte de ședință-Gherasim Constantin-vâ mulțumim, domnule consilier. Rog pe domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-vreau să fac o precizare, se votează proiectul de hotărâre și nu expunerea de motive. Deci, obiectul votului îl face nu expunerea de motive, ci proiectul de hotărâre.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-foarte bine, domnule secretar, mă bucur. Dar expunerea de motive ce-i? Trebuie să ne convingă, nu? Sunt argumentele, în baza legii speciale, cu privire la elaborarea actelor normative din 2000, nu? Și trebuie să ne convingă, de asta, este o argumentație a inițiatorului, nu?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-e vorba de salarizarea unui...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-de ce e expunere de motive?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-e vorba de o salarizarea...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-ca să ne enumere motivele pentru care noi ar trebui să aprobăm acest proiect de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu, domnule Miclăuș, motivele pentru care...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-nu, adică noi proiectul de hotărâre, haideți să-1 punem proiectul de hotărâre...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu, domnule Miclăuș. Motivul pentru care dumneavoastră ar trebui să votați acest proiect de hotărâre este pentru că ar trebui să respectați Legea 153/2017. Expunerea de motive conține de obicei, din practică și din teorie, părerea personală a celui care inițiază și care în conformitate cu statistica, cu rezultatele și cu cifrele ce rezultă din bugetul îndeplinit sau nu...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-da. domnule secretar, nu ne-a convins, domnule. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-stati, mă ascultați să termin? Haideți oleacă, să vorbim pe rând.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-de unde rezultă, de la mapă, n-am priceput cu 15%?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule Miclăuș, repet încă o dată.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-limbaj de lemn...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-repet, încă o dată...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-era o întrebare și un răspuns.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-proiectul de hotărâre este cel care face obiectul votului. Referitor la celelalte neclarități pe care dumneavoastră le aveți, aveți în față liderul de sindicat, care vi s-a transmis foarte clar, că avizează favorabil acel proiect.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-am văzut procesul verbal.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -acele, acel proces verbal s-a încheiat în urma unor discuții de două săptămâni, în care s-a discutat cu reprezentantul salariaților și care credeți-mă că chiar a luptat pentru drepturile oamenilor.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-timp de două săptămâni ați spus?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-da, pentru că aceste negocieri...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-nu, stați un pic, haideți să ne uităm la mapă, că parcă văd hârtia în fața ochilor, ca să nu v-o arăt. Pe 2 februarie a fost convocat reprezentantul sindicatului? Și a semnat de primire la ora 11.30?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi procesul verbal...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-păi, stați un pic.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-procesul verbal este rezultatul...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-a fost convocat pentru două, la ora unu și a semnat de primire pe exemplar pe 2 februarie, ora 11.30.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule Miclăuș, lăsați oleacă să termin? Procesul verbal este finalitatea negocierilor. Procesul verbal nu se face la începutul negocierilor.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-păi da, dar ați zis că c-a negociat două săptămâni, da?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi două săptămâni s-au discutat aceste grile.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-păi dacă a luat la cunoștință pe două? Și tot pe două a fost procesul-verbal?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-ce-a luat la cunoștință, domnule?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-domnule secretar, uitați-vă la mapă și vedeți înștiințarea, nu știu dacă am printat-o.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi aia a fost grila finală, domnul...care cu dumnealor am discutat. Am îndeplinit o procedură de formă.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-fila 19,

„Către Sindicatul Primăriei Municipiului Bacău, adresa 1132 din 01.02.”

Haideți, domnule secretar, n-o mai dati la întors.

3  7                                                      7                                  3

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Miclăuș, dar știți ca să înțelegi...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-decf

„Către Sindicatul Primăriei Municipiului Bacău

Având în vedere dispozițiile art.ll din Legea 153 din 2017, vă invităm în data de 02.02.2018”. Deci adresa e din 01, pe două...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-da.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-pe două...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-da.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-deci, dumneavoastră, pe două ați invitat la ora 13.00...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-da.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-la sediul instituției în vederea discutării salariilor stabilite pentru anul 2018.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-am primit un exemplar, 02.02,2018.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Miclăuș...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-ora 10.53. Răzvan Anasie.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule Miclăuș. II aveți pe domnul...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-și procesul verbal este încheiat pe 02.02.2018, ora nu mai este.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule Miclăuș, eu înțeleg că trebuie să-1 supliniți și pe domnul Ghingheș, dar îl aveți în față pe domnul Anasie și puteți... Domnul Consilier Miclăuș Daniel-deci aveți argumentarea votului.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-și puteți să-l întrebați că tot sunteți un fel de anchetator...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-înscrisurile vorbesc, înscrisurile, acum audiem martori?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul meu, procesul verbal este rezultatul unei proceduri.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -domnul Anasie...

Domnul Răzvan Anasie-vă salut. Bună ziua.

Domnul Primar Cosmin Necula-domnul președinte de ședință, numai o secundă.

Domnul Președinte dc șcdință-Ghcrasim Constantin domnule consilier, numai un pic, domnul primar dorește să intervină.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-da.

Domnul Primar Cosmin Necula -înainte de a da posibilitatea domnului președinte de sindicat, să vă exprime punctul de vedere, am să rămân credincios acestor convingeri. Nu am să încurajez niciodată neperformanța. Nu am să încurajez pe cei care, chiar dacă votează, își bat joc de oameni, nu-și fac treaba, pentru care sunt plătiți, bine. Nu am să încurajez nici formele de populism ieftin, în care unii își închipuie că au găsit chintesența politică.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-pe care le faceți dumneavoastră, domnule primar. Domnul Primar Cosmin Necula-pe de altă parte...

Domnul Președinte de ședință-Gherasim Constantin-domnule consilier, vă rog frumos, puțin respect.

Domnul Primar Cosmin Necula-pentru a fi foarte clar și adresându-mă întregului consiliu local, doamnelor și domnilor consilieri, prin prezentul proiect de hotărâre venim în fața dumneavoastră cu o grilă și cu o posibilitate de evaluare, care fiecare dintre șefii de departamente și de direcții au posibilitatea să-și evalueze oamenii. Aici nu discutăm că va crește sau va scădea salariul, principiul nu a fost să crească sau să scadă, ci să se stabilească salariul, iar salariul să fie în funcție de activitatea prestată, iar cel care evaluează este șeful ierarhic superior și nu primarul. Fiecare dintre șefii ierarhici ai acestei instituții cunosc foarte bine activitatea angajaților, cei care muncesc și cei care nu muncesc, cei care stau pe facebook și cei care se chinuie într-un hățiș legislativ vechi de 27 de ani, să pună lucrurile în ordine. Cei care se chinuie să ofere servicii de calitate cetățenilor și cei care își bat joc de oameni la ghișeu și nu am să fac nici un fel de concesie pentru un populism ieftin și demagogic cu privire la creșteri sau descreșteri salariate. Aici discutăm de principii de performanță și punct. întâmplarea face că domnul președinte de sindicat este unul dintre oamenii care muncesc, muncește mult și are posibilitatea și vede personal pe cei care-și bat joc și așteaptă salariul și cei care cu credință își fac treaba pentru care au optat să rămână în Primăria Municipiului Bacău. Negocierile salariate, discuțiile, poate au fost mai mult decât două săptămâni. Forma finală a fost prezentată pe 2 februarie. Nu am avut o singură întâlnire, dar dincolo de aceste aspecte, reiterez principiul acestui proiect de hotărâre - nu putem fi toți egali din punct de vedere salarial dacă unii nu muncesc și își bat joc, iar unii muncesc cât să suplinească lipsa de interes a altora. Aceste etape istorice au trecut și repet-aici nu e vorba de populism ieftin care trebuie aplicat pe orice cale, ci e vorba de criterii de performanță normale în orice instituție publică sau privată, care trebuie foarte clar stabilite și pe care legiuitorul discerne să fie făcute anual. De aici încolo, restul sunt povești și populisme.

Domnul Consilier______Miclâuș Daniel - domnule președinte de ședință, dacă îmi

permiteți. Să înțeleg că răspunsul l-a dat domnul primar. Acum ce să-1 mai întreb pe domnul președinte de sindicat? Ați făcut, știți, cum ați intervenit, pauză medicală în meciul Halep cu Wozniacki, cam așa ați rupt și dumneavoastră ritmul acum. Domnul președinte de sindicat, spuneți-ne și nouă când ați., de acum na...

Domnul Răzvan Anasie- Președintele Sindicatului Primăriei Municipiului Bacău --lăsați-mă să mă prezint. Răzvan Anasie mă numesc. Sunt președintele ...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - când ați semnat că ați primit un exemplar după... Domnul Răzvan Anasie- după cum vedeți si dumneavoastră si aveți documentul în față, a fost primit acel proces-verbal când scrie acolo. Noi am început negocierile contractului colectiv în luna decembrie...

Domnul Primar Cosmin Necula- dar totuși, nu vreți să-1 ascultați dacă vă vorbește? Domnul Răzvan Anasie - noi am început procesul semnării contractului colectiv și a negocierii contractului colectiv de pe data de 15 decembrie, urmând să-1 finalizăm în r\

această lună. In acest contract colectiv, la articolul 9, sunt stipulate salariile. Din acel moment au început negocierile cu privire la salarizare. Noi am trimis o adresă oficială domnului Primar Cosmin Necula, în care dorim să fim invitați la negocierile pe salarii așa cum spune articolul 11 din Legea 153/2017. împreună cu domnul Huluță, care este liderul sindical al CNSLR Frăția ( noi suntem aliați la CNSLR Frăția), am venit ori de câte ori și am avut negocieri, ori cu domnul primar, ori cu domnul secretar și cu domnul Chindruș, am discutat toate problemele care au dus la finalizarea acestei grile. Am înțeles că ceea ce a dorit domnul primar, ca pe aceeași grilă, pe aceeași clasă, se dorește un minim și un maxim, am înțeles acest lucru pentru că nu toți angajații își fac treaba așa cum trebuie. în urma evaluărilor pe care le va face domnul primar, atunci se va vedea exact cine va primi punctajul maxim și cine va primi punctajul minim. Noi, ca sindicat, vom veghea ca aceste lucruri să fie respectate.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - păi dumneavoastră sunteți de acord cu evaluarea asta, nu vă e frică, nu aveți o temere așa, că va fi o evaluare subiectivă?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Anasie, lămuriți-1 pe domnul Miclăuș că nu a înțeles încă cine face evaluarea.

9                                        9

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - a zis că evaluările le va face domnul primar. Domnul Răzvan Anasie =nu, evaluările le va face...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - nu-1 mai ajutați, domnul secretar. Așa a spus, citez...

Domnul Răzvan Anasie-nu, evaluările le face...

Domnul Consilier Miclâuș Daniel - a spus că în urma evaluărilor făcute de domnul primar, care domnul primar numește șefii ierarhici în structurile subordonate și normal că șefii vor evalua...

9

Domnul Primar Cosmin Necula- domnul consilier, eu zic să fiți atent la ce vă referiți.

.............................................................................................................................. ................... '                                  9                                                              9 Domnul Consilier Miclâuș Daniel - am înțeles. Și atuncip acei șefi vor evalua obiectiv fiecare salariat al dumneavoastră.

Domnul Răzvan Anasie - fisele de evaluare sunt făcute de șefii ierarhici. Nu sunt ................................................................................................................................................. 9                                                                                                                               9 făcute de domnul primar.

Domnul Consilier Miclâuș Daniel - păi nu fișele de evaluare-întocmirea lor, mă interesează, ci mă interesează evaluarea în sine, evaluarea efectivă.

Domnul Râzvan Anasie - păi, evaluarea efectivă...

Domnul Consilier Miclâuș Daniel - există un regulament de evaluare, o metodologie? Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - vă mulțumesc frumos, domnul consilier.

Domnul Consilier Miclâuș Daniel — vă rog să vegheațî...

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - domnul consilier, haideți să depășim momentul.

Domnul Consilier Miclâuș Daniel - și dacă evaluările vor fî făcute subiectiv, vă rog să ne aduceți la cunoștință.

9                              9          9

Doamna consilier Breahnă-Pravăț Ionela - Cristina-domnul consilier Miclăus, dar de unde aveți dumneavoastră certitudinea că timp de 12 ani evaluările astea...?

Domnul Consilier Miclâuș Daniel - domnul președinte de ședință, i-ați dat voie doamnei consilier să-mi adreseze întrebări?

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -nici dumneavoastră nu v-am dat voie. Domnul consilier, vă rog frumos, ați intervenit... haideți să depășim ...

Domnul Consilier Miclâuș Daniel - era o intervenție punctuală, domnule. Domnule președinte de ședință, era o intervenție punctuală, nu am intervenit peste nimeni.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - dar vă rog, vă rog, punctual înseamnă punctual.

Domnul ConsilierMiclâuș Daniel - nu a răspuns domnul primar cum de 15% sunt competenți și performanți și 85% nu sunt performanți. Pe mine nu m-a lămurit. Cum ați ajuns la acest rezultat?

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - vă mulțumesc. Vă urez succes.

Domnul Consilier Miclâuș Daniel - cu note informative? Cum ați ajuns?

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - vă mulțumesc, domnul consilier.

Domnul Consilier Miclâuș Daniel - acesta este motivul, domnul secretar, pentru care ne-am abtinut, să stiti.

Doamna consilier Breahnă-Pravăț Ionela - Cristina-domnul președinte de ședință. Domnul Consilier Miclâuș Daniel - acești coeficienți sigur nu sunt stabiliți alandala. Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -domnul consilier Miclăus, putem avea puțin respect? Vorbim unul peste altul și nu ne vom înțelege niciodată.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - păi tocmai din respect vorbesc. Nu-mi place să ocup scaunul acesta degeaba.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - coeficienții nu sunt stabiliți alandala, domnul Miclăuș. Dacă o să priviți...

Doamna consilier Breahna-Pravăț Ionela - Cristina-domnul consilier Miclăuș... Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici — doamna Breahnă, oleacă.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -începând cu 1 ianuarie se stabilesc salariile de bază.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Miclăuș, dacă o să vă uitați, păi nu am inventat noi roata, să stiti. Dacă vă uitati la Oradea, Arad, Focșani, Piatra-Neamt.

7          3    3                                        5                               7               7             3         7                                    3

Deci, toată lumea a procedat la fel. Este un model legal, preferat și aplicat de toată țara. Dumneavoastră, din câte înțeleg, nu aveți o problemă cu sistemul și cu stabilirea salariilor.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -ati văzut cum arată Oradea, domnul secretar? Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -ati văzut cum arată Oradea? ....................................................... —3

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - da, dar am văzut și salariile.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -vorba domnului primar, comparăm merele cu perele.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - da, dar v-ați uitat la salariile de la Oradea?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - probabil primarul de acolo respectă angajații, domnule secretar și de asta au performanță.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - da au salarii mai mici decât noi cu 50%. Domnul Consilier Miclăuș Daniel -dacă nu-și respectă oamenii, nici oamenii nu o să te respecte pe tine.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -păi domnul, asta spun. Salariile de la Oradea ...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -toti sunt de vină numai eu nu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - salariile de la Oradea sunt mai mici ca la Bacău.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -o să dăm vina pe copii. O găselniță...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Miclăuș, salariile de la Oradea sunt mai mici ca la Bacău.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -vă mulțumesc frumos, domnul consilier.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - am să verific punctual chestiunea asta.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - verificați, chiar verificați.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -doamna consilier Breahnă. Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina - domnul consilier Miclăuș, mai aveți ceva de adăugat, ca să fiu sigură că nu o să întrerupeți.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel — s-a terminat mandatul dumneavoastră de președinte de ședință. Gata, am înțeles.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina - nu, eu m-am înscris la cuvânt. Da?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - ok, ati făcut destul circ data trecută...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina - dar nu s-a terminat deocamdată mandatul meu de consilier, da?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - doamne ferește, nici nu-mi doresc. Sunteți o colegă drăguță.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina -cine a făcut circ, domnul consilier?

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -haideți să ne respectăm un pic. Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina -cine a făcut circ, domnul consilier? Haideți spuneți-mi, dați-mi și exemple, cum am făcut eu circ? Eu am făcut circ sau dumneavoastră faceți circ de la atâtea ședințe încoace? Domnul președinte de ședință, vreau să vă aduc la cunoștință...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel — atunci PSD-ul, asumați-vă acest proiect de hotărâre, că 85% din salariații Primăriei Municipiului Bacău sunt incompetenți, domnule.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela —Cristina -cine face circ, domnule consilier?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -sunt neperformanți. Asumați-vă. PSD-ul asumați-vă. Ați promis că măriți salariile și acum le tăiați, nu mai aveți de unde să dați bani.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina -domnul Miclăuș...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - nu ați mai atras fonduri europene și nu mai aveți bani să dati la oameni.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina -domnul Miclăuș, de asta v-am întrebat...

Domnul Primar Cosmin Necula -domnul Miclăuș, înțeleg circul dumneavoastră ieftin, dar nu spuneți minciuni.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -totul este circ la dumneavoastră.

Doamna Consilier Breahnă - Pravăț Ionela -Cristina -nu, domnul președinte de ședință....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -să știți că mie nu-mi place circul, nici cel faptic, nici la care vă referiți dumneavoastră, la figurat. Nu-mi palce nici circul Globus, nici circul...

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - da, doamna consilier, vă ascult.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - nu sunt de acord ca animalele să fie chinuite, să stiti.

3      3

Domnul Primar Cosmin Necula -domnul consilier, un pic de bun simț vă rog, măcar față de doamne. Un pic de respect.

Doamna Consilier Breahnă - Pravăț Ionela -Cristina - domnule președinte de ședință, aveți posibilitatea conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local să reduceți timpul alocat fiecărui proiect de hotărâre la un anumit interval. Cu tot respectul și fără a considera lipsit de importanță acest proiect de hotărâre, este inadmisibil să lăsăm anumiți colegi să creeze tot felul de scenarii nefundamentate. De unde știți dumneavoastră că predecesorii dumneavoastră au întocmit evaluări pertinente și lipsite de subiectivism? De unde știți dumneavoastră că șefii de servicii și primarul Cosmin Necula va realiza evaluări subiective? Deci, pe cuvânt, ne jucăm cu vorbele, domnule avocat. Nu știu, am pretenții la ... am pretenții. Domnul Consilier Miclăuș Daniel - păi dacă nu s-au făcut evaluările, cum s-a ajuns la acest procent de 15%?

Doamna Consilier Breahnă - Pravăț Ionela -Cristina — domnul primar v-a prezentat baza pe care s-a fundamentat această prezentare a dumnealui.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - de asta nu are populația încredere în dumneavoastră.

Doamna Consilier Breahnă - Pravăț Ionela -Cristina -.. .execuția bugetară. Deci nu mai încercați să creați scenarii lipsite de fundament.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin — doamna consilier, vă rog frumos, trecem mai departe. Rog pe domnul secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -vă mulțumesc.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -domnul Fechet lipsește de la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -vă rog frumos domnul Miclăuș, în calitate de lider de grup aveți...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - sunt lipsiți de libertate, domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -nu, dar măcar anunțați-ne, Are., intrăm... Domnul Consilier Miclăuș Daniel -dumnealui este un profesionist desăvârșit... Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - intrăm, vorbim cât vrem, ieșim cât vrem. Haideți să respectăm un pic ordinea de zi.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -probabil din motive profesionale, cum și domnul primar și unii colegi de-ai noștri, se mai întâmplă, mai ies pe sală, nu putem să-i oprim. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - vă mulțumim.

Consilierii și-au exprimat votul după cum urmează:

Nr. ort.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

Ieșit din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

Absent

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

12

-

4

Cu 12 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre. Trecem la următorul proiect

4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ” Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. La proiectul de hotărâre nr. 4 vin în fața dumneavoastră, solicitându-vă votul pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Poliția Locală a Municipiului Bacău, ADL Bacău, Căminul pentru Persoane Vârstnice, Centrul Bugetar Creșe, Clubul Sportiv Municipal Bacău ). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -discuții asupra proiectului de hotărâre?

Eu am un amendament.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul consilier are un amendament.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin deci, aveți în fata dumneavoastră un amendament la proiectul de hotărâre nr. 4-s-a strecurat o eroare contabilă, motiv pentru care este necesară înlocuirea Anexei nr. 4 de la acest proiect de hotărâre.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -supunem la vot amendamentul domnului Gherasim, pe care l-ați avut la dumneavoastră.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

3

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. cil.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

Absent

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

12

-

5

Cu 12 voturi pentru și 5 abțineri a fost adoptat amendamentul domnului Gherasim.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - mulțumesc frumos colegilor. Discuții dacă sunt asupra proiectului de hotărâre?

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul deja adoptat. Cine este pentru? Este cineva împotrivă: Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. ort.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

Absent

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

12

-

5

Cu 12 voturi pentru și 5 abțineri a fost aprobat proiectul de hotărâre.

5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71/2002

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc frumos, domnule președinte de ședință. Vin în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71/2002.

Stimate doamne și stimați domni consilieri locali, reprezentanți ai cetățenilor municipiului Bacău, consider că am expus pe larg, nu o dată, aceste principii. Aștept votul dumneavoastră în speranța că el va fi unul favorabil și că vă va da Dumnezeu mintea cea de pe urmă, celor care considerați că unii fac sau desfac. Mulțumesc.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolac-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - Comisia nr. 5 aviz nefavorabil. Ați fi vrut dumneavoastră. Deci, la ședința de comisie, aș vrea să mulțumesc colegilor, uite apropo de colegii din PSD, fără de care nu s-ar fi putut ține această ședință de ieri, domnului Sova-Gâtu Laur si doamnei Breahnă -Pravăt Cristina- Ionela si la acest

5                        5                         9                                                                                     5                                                           5

proiect de hotărâre m-am abținut. Concluzie-aviz nefavorabil. Vreau să mă înscriu la cuvânt după ce îmi veți da posibilitatea, domnule președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții asupra proiectului?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -eu mă înscriu la cuvânt, domnule președinte de ședință.

5              5

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - da, domnul consilier Miclăuș, dar vă rog frumos, cât se poate de concis asupra proiectului.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -respect poziția domnului primar, nu știe să facă față la un dialog.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin _2vă ascultăm, domnule consilier.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - poziția PNL-ului este una foarte tranșantă. PNL este un partid consecvent principiilor sale. Domnul primar, prin acest proiect, nu a adus un element de noutate față de ultimul proiect care a căzut la vot. Din punctul nostru de vedere, această societate de servicii publice nu ne-a convins. Dacă ne va convinge pe viitor, este o cu totul altă discuție și ne împotrivim prin orice mijloace democratice, pe care le avem la îndemână, ca prin această societate de servicii publice să se sifoneze bani băcăuanilor. Grupul consilierilor locali liberali vor avea aceeași atitudine ca la ședința trecută, tocmai pentru consecvență și nu vor participa la vot. Vom sta la locurile noastre liniștiți dar nu vom participa la vot. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -vă mulțumesc domnul consilier. Apreciez că ați fost scurt și la subiect. Trecem la procedura de vot secret.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolac-Ovidiu Popovici - domnul Fechet

a venit în sală, ca să știu câți consilieri sunt? Bun.

Doamna Consilier Breahnă - Pravăț Ionela -Cristina -eu vroiam să-1 întreb pe domnul Miclăuș - a făcut o precizare, grupul se va împotrivi prin toate mijloacele. Care ar fî mijloacele, dacă puteți să le enumerați?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - democratice.

Doamna Consilier Breahnă - Pravăț Ionela —Cristina — democratice și le puteți enumera?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - păi da, dar era ideea că nu mai facem discuții... Doamna Consilier Breahnă - Pravăț Ionela -Cristina- as fî fost curioasă să... Domnul Consilier Miclăuș Daniel - discutăm, dar despre ce vreți să discutăm doamnă?

Doamna Consilier Breahnă - Pravăț Ionela -Cristina- aș fi fost curioasă să vedem dacă printre mijloace astea democratice sunt și susținătorii dumneavoastră din alte grupuri locale.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - nu înțeleg ce vreți să spuneți.

Doamna Consilier Breahnă - Pravăț Ionela -Cristina- as fi vrut să enumerați mijloacele democratice prin care faceți opoziție.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - știu că nu vă convine dar asta este poziția noastră și nu vreau s-o duceți în derizoriu că nu noi am inițiat acest proiect de hotărâre. Doamna Consilier Breahnă - Pravăț Ionela -Cristina-ok.

D-na consilier Dinu loana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71 /2002

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -17

2. Numărul consilierilor care au votat -12

Nr. Crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art.l Se aprobă atribuirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, către Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Nu s-a adoptat

12

0

0

2.

Art.2 Se aproba contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, conform Anexei I la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Nu s-a adoptat

12

0

0

3.

Art.3(l)Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA va face demersurile necesare în vederea schimbării sediului social în Bacău, strada Constanței nr. 2.

Nu s-a adoptat

12

0

0

4.

(2)Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., domnul Irofte Dumitru să voteze pentru Municipiul Bacău, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor modificările aduse prin art.3, alin. (1) al prezentei hotărâri.

Nu s-a adoptat

12

0

0

5.

și domnul Gherasim Constantin să voteze pentru Municipiul Bacău, în    ședința Adunării Generale

Extraordinare a Acționarilor modificările aduse prin art.3, alin. (1) al prezentei hotărâri.

Nu s-a adoptat

12

0

0

6.

Art. 4 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere contrară.

Nu s-a adoptat

12

0

0

7.

Art.5 Primarul Municipiului Bacău prin Direcția Economică, Direcția Administrare Baze Sportive- Secția Intervenție și Administrare Cimitire, Direcției Arhitect-Șef- Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului,    Compartimentul    Concesionări    și

Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nu s-a adoptat

12

0

0

8.

Art.6 Se împuternicește domnul Cosmin NECULA -Primarul Municipiului Bacău ca în numele și pe seama Municipiului Bacău sa semneze contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local precum și toate actele necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Nu s-a adoptat

12

0

0

9.

Art.7 Hotărârea se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacău, Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Administrare Baze Sportive- Secția Intervenție și Administrare Cimitire, Direcției Arhitect-Șef- Compartiment Administrare și Inventarierea      Patrimoniului,      Compartimentului

Concesionări, Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare, împutemiciților Municipiului Bacău în AGA a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA. Nu s-a adoptat

12

0

0

10.

Art.8 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

Nu s-a adoptat

12

0

0

D-nul Președinte de ședință Gherasim Constantin - da, vă mulțumesc doamna consilier. Deci proiectul nu a fost adoptat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -proiectul nu a fost adoptat.

D-nul Președinte de ședință Gherasim Constantin -mulțumim consilierilor care nu au înțeles acest proiect. Vă mulțumim.

6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru completarea HCL nr. 463/28.12.2017 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula- mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre venim cu o completare la HCL nr. 463/28.12.2017 pentru aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău. Practic este o completare a proiectului de hotărâre pe care l-ați adoptat anterior. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Unitatea Municipală de Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

D-nul Președinte de ședință Gherasim Constantin - mulțumesc. Discuții asupra proiectului, vă rog. Da, nu sunt. Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ    IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

Nu participă la vot

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

absent

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru și o neparticipare la vot, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

7.Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău a unui număr de 5 birouri situate la etajul I din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău, aflat în domeniul public al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula- mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prezentul proiect de hotărâre se referă la darea în administrarea Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău a unui număr de 5 birouri situate la etajul I din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău, aflat în domeniul public al Municipiului Bacău. Motivul pentru care vin cu acest proiect de hotărâre este bazat pe faptul că acest Serviciu de Promovare a Turismului și Coordonare a Activităților Salvamont, subordonat Consiliului Județean Bacău, prin momentul în care biblioteca, fosta Bibliotecă Județeană, fosta primărie, a fost cedată de către Consiliul Județean municipalității Bacău și prin faptul că acolo se va transforma și va avea loc mutarea Oficiului de Stare Civilă al Municipiului Bacău, trebuie să găsim o soluție pentru a găsi un spațiu adecvat acestui serviciu de interes public. De asemenea, și proiectul următor de hotărâre se referă și are același obiect, fapt pentru care solicit votul dumneavoastră favorabil pentru ca în respectiva clădire, Biblioteca Județeană Bacău, fosta Biblioteca Județeană Bacău, reîntoarsă în patrimoniul municipiului Bacău, să poată să desfășoare în bune condiții, noul Oficiu de Stare Civilă al municipalității. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Există o îndreptare de eroare materială. în titlu se vorbește de 6 dar de fapt sunt numai 5 birouri situate la etajull din clădire. La articolul 1 sunt numai 5 birouri situate la etajull din clădirea Incubatorului de afaceri aferent Centrului de Afaceri.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

D-nul Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții asupra proiectului, vă rog. Dacă nu sunt discuții, se trece la procedura de vot secret.

D -na consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău a unui număr de 5 birouri situate la etajul I din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău, aflat în domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -17

2. Numărul consilierilor care au votat -17

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1. (1) Se aprobă darea în administrarea Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău, pe o perioadă de 15 ani, a unui număr de 5 birouri situate la etajul I și se acordă, cu titlu gratuit, dreptul de folosință asupra spațiilor comune (casa scării, toalete, etc.) din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău, aflat în domeniul public al municipiului Bacău.

S-a adoptat

17

0

0

2.

(2) Cele 5 birouri menționate la alineatul anterior sunt identificate astfel:

 • •     El .4 cu o suprafață de 26,35mp

 • •     El .5 cu o suprafață de 22,70mp

 • •     El .6 cu o suprafață de 22,55mp

 • •     El .8 cu o suprafață de 30,5mp

 • •     El.7 cu o suprafață de 16,45mp.

S-a adoptat

17

0

0

3.

ART. 2. Plata cheltuielilor de întreținere, a utilităților aferente acestor spații precum și a celor ce vor fi efectuate pentru remedierea defecțiunilor apărute și recuperarea pagubelor produse pe parcursul acestei perioade vor fi suportate de către Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont.

S-a adoptat

17

0

0

4.

ART. 3. Predarea - primirea imobilului se va face pe bază de proces -- verbal ce va fî anexă la contractul de administrare.

S-a adoptat

17

0

0

5.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

S-a adoptat

17

0

0

6.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef -Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului și Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului si Coordonarea Activității de Salvamont

5                                                                                       3

Bacău.

S-a adoptat

17

0

0

7.

ART. 6. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat

17

0

0

8.Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unui număr de 6 birouri situate la etajul I din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău, pe o perioadă de 15 ani, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula- mulțumesc, domnule președinte de ședință. Stimate doamne și stimați domni consilieri locali, prezentul proiect de hotărâre vine în fața dumneavoastră cu cererea de acordare , cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unui număr de 6 birouri situate la etajul I din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău, pe o perioadă de 15 ani, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.Avem aici alături de noi repreyentantul asociației, sau un e. Este? Domnul Fechet am să vă rog ca în numele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare să ne spuneți câteva cuvinte din inimă.

Domnul consilier Fechet Mircea - din păcate domnule primar, așa cum am anunțat și în preambulul ședinței, legea mă oprește să iau parte la vot cât și la discuții. Din nefericire. După ce se votează, dacă pot să explic cuiva care este rolul acestui proiect de hotărâre, o fac cu mare plăcere. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula- doar ca reprezentant, v-am rugat, ca reprezentant al asociației, dar nu este asta o problemă. Practic, prezentul proiect de hotărâre vine în aceeași notă cu proiectul anterior. Rog consiliul local să își exprime votul și rog reprezentantul asociației, după finalizarea votului să ne spună câteva cuvinte cu simțămintele dumisale. Mulțumesc.

3                                                                                3

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

D-nul Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții asupra proiectului de hotărâre? Nu sunt. Se trece la procedura de vot secret.

D-na consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unui număr de 6 birouri situate la etajul I din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău pe o perioadă de 15 ani, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău

Inițiator- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU- COSMIN NECULA

 • 1. Consilieri prezenți -17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -16

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 (1) - Se acordă, cu titlu gratuit, dreptul de folosință asupra unui număr de 6 birouri situate la etajul I și asupra spațiilor comune (casa scării, toalete, etc.) din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău pe o perioadă de 15 ani, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  2.

  (2) - Cele 6 birouri menționate la alineatul anterior sunt identificate astfel:

  • • El. 9 (4) cu o suprafață de 30,25 mp

  • • El. 10 (5) cu o suprafață de 16,15 mp

  • • El. 11 (6) cu o suprafață de 23,20 mp

  • • El. 13 (8) cu o suprafață de 22,45 mp

  • • El. 15 (14) cu o suprafață de 22,80 mp

  • • El. 16 (13) cu o suprafață de 22,75 mp.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  3.

  ART. 2 - Plata cheltuielilor de întreținere, a utilităților aferente acestor spații, pe parcursul întregii perioade, vor fi suportate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  4.

  ART. 3 - Predarea- primirea imobilului se va face pe bază de proces-verbal ce va fi anexă la contractul de folosință gratuită.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  5.

  ART. 4 -- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Arhitectul Șef — Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  6.

  ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului    Administrarea    și    Inventarierea

  Patrimoniului si Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău • ADIS.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  7.

  ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

D-nul Președinte de ședință Gherasim Constantin - ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GHERASIM CONSTANTIN


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU, NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit: Mariana Tcbeică, Maria Adomnicăi, Matei Nicoleta, Rodica-Florentina Tamba Ds.I-A-2/ Ex.l