Proces verbal din 01.04.2018

Proces verbal - Ședință extraordinară a CLB din data de 01 aprilie 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65150 din 05.04.2018

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 01.04.2018.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI- bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat, prin Dispoziția nr. 1019 din 01.04.2018 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 14 consilieri locali, ședința putându-și începe lucrările.

Lipsesc: domnul Consilier Miclăuș Daniel, domnul Consilier Stan Gabriel, domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș și doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela Cristina. Domnul consilier Fechet Mircea intră ulterior în sală.

Dau cuvântul domnului Gherasim Constantin, nu înainte de a vă solicita să vă iau acordul ca această ședință să fie, având în vedere că i-a expirat mandatul, să fie tot dumnealui președinte de ședință. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. ort.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

MPOTRIVĂ

kbțineri

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

absentă

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINĂ-EMANUEL A

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂ1ANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

absent

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi, domnul Gherasim este președinte de ședință și pentru această ședință. Dau cuvântul domnului președinte.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - mulțumesc, domnul secretar. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului primar Cosmin Necula pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Sărut mâna, bună ziua, vă mulțumesc foarte mult doamnelor și domnilor consilieri locali pentru faptul că sunteți prezenți astăzi aici. Apreciez foarte mult, mai ales că o parte dintre dumneavoastră sărbătoriți Paștele, o parte dintre dumneavoastră zilele de naștere... zilele numelui. Vă mulțumesc încă o dată și pe această cale și dumneavoastră și tuturor celor care...angajaților din aparatul propriu al primarului pentru faptul că ați venit astăzi aici. Motivul acestei ședințe, după cum știți, este cauzat de avaria care a suferit-o încă o dată sistemul de alimentate cu apă al municipiului Bacău, dar de data aceasta niște parametrii complet diferiți, o stare de fapt complet diferită față de ultimele avarii, un tip de avarie diferit, care din păcate nu ar putea fi prevăzut. Am să o rog pe doamna director general interimar să ne dea câteva explicații pe această temă, urmând ca după aceea eu să vă dau citire expunerii de motive cu privire la proiectul de hotărâre pe care vi l-am prezentat spre aprobare.

Doamna Director Chiper Nina - da, mulțumesc domnule primar, este vorba despre o avarie la conducta de aducțiune de la Valea Uzului către Bacău, este conducta de aducțiune apă brută. Din păcate, spre deosebire de avaria cu care ne-am confruntat acum aproximativ o lună, de data aceasta vorbim de o avarie pe tronsonul reabilitat din fonduri ISPA, tronson dat în funcțiune undeva în anul 2011. Aș vrea să subliniez încă de la început că nu vorbim de o avarie obișnuită, este vorba despre o avarie provocată de o alunecare de tren. Practic, este o demulare a conductei, terenul este unul greu accesibil, echipa noastră lucrează în zonă din momentul în care am constatat, am fost înștiințați de existența avariei, asta începând undeva în jurul orei 1 astă-noapte, adică pe 1 aprilie, din păcate nu e o păcăleală. Am fost nevoiți practic să degajăm terenul de apă, de aceea lucrările sunt foarte greoaie, sunt îngreunate o dată de condițiile meteo și în al doilea rând de terenul greu accesibil. După ce am degajat apa pe terenul respectiv am procedat la decopertarea conductei. în momentul de față această procedură este în curs de elaborare, probabil că undeva după-amiază va fi finalizată și vom putea ști cu exactitate cu ce anume ne confruntăm. Astăzi, doar estimăm că este vorba despre o demulare. Ca și orizont de timp, având în vedere datele de care dispunem în momentul de față, preconizăm că vom reveni la o situație normală undeva în cursul serii de miercuri. Dar, vom posta pe site și vă vom ține la curent cu absolut toate informațiile pe care le vom avea noi. în momentul de față, având în vedere că este duminică, am trecut la furnizarea apei cu program restricționat, respectiv de la 8 la 10 și de la 18 la 20. De mâine, luni, programul va fi altul, probabil că undeva de la 6 dimineața până la

 • 8. Oricum vom anunța. Aș vrea să fac încă o dată precizarea că furnizarea apei cu acest program restricționat este valabilă doar pentru anumite zone. Sunt zone care nu vor avea absolut deloc apă, după cum sunt zone care au apă și când pentru alții programul este restricționat. Cam atât am de spus, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție, în măsura în care pot să vă aduc la cunoștință informațiile. Mulțumesc pentru înțelegere și îmi cer scuze pentru disconfortul creat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumim doamna director pentru informații. Datoria noastră ca Municipalitate este să asigurăm apa nepotabilă către populația municipiului, deja sunt în lucru amenajarea celor 17 puncte de distribuție a apei nepotabile în municipiul Bacău. Pe de altă parte prin votul dumneavoastră care sper că va fi favorabil, vom amenaja 11 puncte de distribuție a apei potabile către populația municipiului Bacău. Repet, situația...mulțumesc pentru prezență (intră în sală domnul Consilier Fechet Mircea).. .situația inedită care din păcate o avem și vreau să punctăm foarte atent acest fapt, este vorba de conducta care a fost reabilitată în anul 2011 și care din păcate a avut această alunecare de teren. Pe de altă parte, încă o dată se demonstrează faptul că necesitatea unei conducte de rezervă ar fi fost oportună încă de la momentul în care a fost reabilitată, să zicem cel târziu de atunci. De la momentul în care a fost reabilitată, pentru că uitați, oricât ar fi de nouă, evenimente naturale care nu țin de puterea noastră, se pot întâmpla oricând. Pe de altă parte, ca și mențiune cu privire la sistemul de rezervă, în momentul de față, el a fost validat pe SEAP, a fost validat de SEAP această achiziție. Sunt înscriși, dacă nu mă înșel, 7 ofertanți pentru rezerva de apă a municipiului Bacău și dacă nu vor exista alte necesități de natură juridică sau probleme de natură juridică, pe data de 16 aprilie se deschid ofertele pentru efectuarea acestor lucrări. Intenționăm și sperăm să avem o licitație care nu are mulți contestatari și să fie achiziționată această licitație de către un ofertant care este capabil și care își face treaba așa cum trebuie, deoarece în maxim 15 luni această rezervă să poată să fie funcțională. Revenind la situația la care ne aflăm, vin în fața dumneavoastră cu propunerea alocărilor financiare necesare furnizării de apă potabilă populației municipiului Bacău. Repet, încă din momentul în care am ajuns împreună cu dumneavoastră, noua structură a consiliului local și noua structură a Municipalității, noi spre deosebire de alte etape istorice, oferim atât apă potabilă, cât și apă nepotabilă populației municipiului Bacău, încercând să înlăturăm cât mai mult din efectele nedorite ale acestor evenimente. Pe de o parte cauzate de o lipsă de viziune, pe de altă parte, de intervenții de natură naturală. Având în vedere acestea, vă rog doamnelor și domnilor consilieri locali să vă dați votul favorabil pentru acest proiect de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot ordinea de zi prezentată. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

MPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

absentă

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CRETU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUC A

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MJRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDÂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

absent

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi, având în vedere prezența în sală și a domnului Fechet, a fost aprobată ordinea de zi.

A

întrebăm domnii consilieri dacă au vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi. Nu avem astfel de situații, dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - doamnelor și domnilor consilieri supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot, pentru proiectul de hotărâre aflat în discuție în această ședință, care este conform articolului 45 litera a din Legea 215/2001, vot direct, majoritatea în funcție. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

MPOTRIVĂ

KBȚINERI

1.

BIRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-CR1STINA

absentă

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUEL A

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

absent

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

15

-

-

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apa potabilă în zilele în care este sistată furnizarea apei potabile în Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prezentul proiect de hotărâre, se referă la acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuția apei potabile în zilele în care este sistată furnizarea apei potabile în municipiul Bacău. Fac mențiunea că cele 11 puncte de distribuție sunt următoarele - a apei potabile:

 • 1.  Biserica „Fericitul leremia - str. Digul Bâmat nr. 4;

 • 2.  Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău - str. Ștefan cel Mare nr. 17A;

 • 3.  Poliția Locală a Municipiului Bacău - str. I. L. Caragiale, nr. 2;

 • 4.  Biserica Ortodoxă ”Sf. Neculai” - str. B-dul Unirii, nr. 4;

 • 5.  Teatrul Municipal Bacovia - str. Iernii, nr. 7;

 • 6.  Primăria Municipiului Bacău - str. Mărășești nr. 6;

 • 7.  Biserica Ortodoxă “Sf. Dumitru” - str. Narciselor nr. 2;

 • 8.  Primăria Municipiului Bacău, sediul Serviciului Public de Evidentă a Persoanelor -str. Henri Coandă nr. 2;

 • 9.  Școala Gimnazială „Octavian Voicu” - str. Bicaz, nr. 17;

 • 10. Colegiul Tehnic de Comunicații N. V. Karpen - str. Mioriței, nr. 76 bis;

 • 11. Centrul de Zi „Clubul Pensionarilor” - str. Aleea Ghioceilor, nr. 2.

Persoanele care vor deservi aceste puncte sunt angajații Direcției de Asistență Socială și vreau să le mulțumesc și pe această cale, precum și Poliția Locală, de asemenea. Pe de altă parte, vă pot informa faptul că încă de dimineață, Inspectoratul de Situații de Urgență, respectiv pompierii din municipiul Bacău ne susțin și ne ajută în demersurile pe care le facem, pentru tot ceea ce înseamnă distribuția apei nepotabile în municipiul Bacău.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - invit pe domnul secretar să prezinte avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică, Administratorul Public și Direcția de Asistență Socială Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții asupra acestui proiect?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - am o întrebare procedurală. Comisia 5, câte semnături are pe raport?

Domnul Consilier Sova- Gâțu Laur - nu se înțelege (vorbește în afara microfonului).

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - și eu am pus pentru și dumneavoastră, bănuiesc.

Domnul Consilier Sova- Gâțu Laur - nu se înțelege (vorbește în afara microfonului).

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - și comisia câți membri are?

Domnul Consilier Sova- Gâțu Laur - dacă vă simțiți mai bine, nefavorabil pentru dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - am întrebat câte semnături are raportul? Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - domnul Ghingheș!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - domnule secretar, proiectul...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI — dumneavoastră acum, puneți o problemă că nu știți să calculați sau vreți să întrebați o problemă juridică? Din punctul meu de vedere, atâta timp cât suntem într-o situație de forță majoră, putem interpreta acest aviz ca nefavorabil. Important, din punctul meu de vedere, este ca ei să existe. Atâta timp cât colegii dumneavoastră nu au înțeles sau n-au putut să vină, atunci din membrii prezenți, doi, două sunt favorabile. Din punctul meu de vedere, dacă vreți să o luăm strict procedural, este nefavorabil prin absență. Dar dacă, din cei doi prezenți, doi au votat pentru, totuși...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - știți de ce întreb, pentru că știu că ședințele, și așa scrie și în regulament și lege, ședințele se desfășoară doar dacă există cvorum. Ședințele comisiilor.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu, ședințele...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - ședințele comisiilor. Și n-am avut, pentru că doamna Breahnă și domnul vice n-au venit, iar eu am venit, chiar dacă este Paște, n-au venit, deci ședința nu a putut să se desfășoare.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICIhaideți să vă mai spun un singur lucru. Având în vedere că suntem în urgență, nici nu trebuie rapoarte.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - am înțeles asta...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - noi am îndeplinit o procedură acum, da? Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA - deci, refuz să cred că...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -... nu, domnule primar. Refuzați să credeți că 2 ani de zile n-ați mișcat o pietricică la această rezervă de apă, o pietricică, n-ați mișcat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - stimate domn, te dau în judecată pentru aceste afirmații...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - puteți să mă dați...

Domnul Primar Cosmin NECULA - ... pentru că minți de îngheață apele

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - puteți să mă dați în judecată, dar pe teren Domnul Primar Cosmin NECULA - dar trebuie să ai un pic de bun simț

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -.. .pe teren,

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...un pic de bun simț

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - pe teren...

Domnul Primar Cosmin NECULA -...un pic de bun simț

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - și cu ocazia aceasta am și un cadou pentru dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA - un pic de bun simț, totuși, pentru că suntem într-o situație de urgență și trebuie să acordăm apă. Atât și nimic mai mult.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - domnul Ghingheș, ne aflăm în fața unei alunecări de teren.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - pix roșu n-am găsit. Demisia!

Domnul Primar Cosmin NECULA - îți urez succes, poți să-ți dai demisia domnul consilier când vrei.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - da, dau cuvântul...domnul consilier, vă rog frumos,haideți, să luăm loc...

Domnul Primar Cosmin NECULA - îți urez succes, dă-ți demisia domnul consilier...

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - ...să vorbim asupra acestei probleme de urgență

Domnul Primar Cosmin NECULA - nu se înțelege

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - nu eu v-o cer, cetățenii , deci cetățenii v-o cer!

Domnul Primar Cosmin NECULA-.. .în care îți bați joc de cetățenii acestui oraș... Domnul Consilier Ghinghes Cristian - aveți o foaie albă, faceți un gest de onoare Domnul Primar Cosmin NECULA - speculezi o situație de urgență ca să-ți faci tu un capital politic, domnul Ghingheș?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - faceți un gest de onoare și dați-vă demisia, că n-ați mișcat nimic în acest oraș.

Domnul Primar Cosmin NECULA- reprobabil, reprobabil ești domnule!

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - nimic n-ați mișcat..

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin — vă rog frumos, domnul consilier, vă rog frumos. Dau cuvântul domnului Viceprimar Scripăț, vă rog!

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - da, suntem în fața unei avarii. Avariile niciodată nu sunt planificate. Am avut dimineață inițiativa președintelui comitetului local de situații de urgență, un comandament și am luat o hotărâre. Acum venim și în fața dumneavoastră, domnilor consilieri, pentru ...în această ședință extraordinară, deci, am depășit anumiți pași, suntem în situație de urgență, să vă cerem acordul pentru a aloca o sumă, să cumpărăm apă potabilă, să distribuim populației. Vreau să vă spun ceva, chiar dacă prin absurd, avaria a avut azi-noapte loc, nu puteam astăzi să avem cvorum la această ședință, dar din păcate, felicit consilierii că au venit, noi executivul, tot ne asumam situația să cumpărăm apă și să distribuim populației. Ce se întâmpla ulterior, rămânea de văzut. Dar nu putem să stăm pasivi, să așteptăm nu știu ce rapoarte, multe rapoarte, când decizia noastră depinde soarta sau mai exact apa a 200 de mii de locuitori și în condiții în care avaria a venit... e sărbătoarea floriilor la ortodocși și sărbătoarea Paștelui la catolici, ce să așteptăm? Poate avem și un avantaj, nu învață școlile sau elevii sunt în vacanță și efortul de a interveni este mai mic. Și vreau să fac în final un apel și la doamnele și domnii consilieri care au timp, disponibilitate, să vină alături de noi. Avem de coordonat niște puncte de alimentare cu apă potabilă, care necesită mai multă implicare și chiar vă solicităm să comunicăm corect cu cetățenii. Să comunicăm corect cu cetățenii. Este o alunecare de teren, în zona Ardeoani, doar rețeaua de apă trece pe acolo, în rest, eu spun, a căuta vinovați, nevinovați mi se pare ceva anormal, mai ales într-o situație critică. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de edință Gherasim Constantin - rog pe domnul...domnul Consilier Pârâianu!

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae - după cuvinte, am văzut acum reacția domnului Ghingheș, trebuie să trag o concluzie neapărat trebuie să-i spun ce cred despre el și despre ce a tăcut el. Deci, doar un circ absolut ieftin, care dovedește strict diletantism politic și mai ales lipsa emoției umane a domnului Ghingheș. Deci, el din orice vrea să-și atragă un capital electoral închipuit, după părerea mea...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu vreau să-mi atrag nimic. Domnul Pârâianu...ați venit la conducerea acestui oraș și n-ați făcut absolut nimic!

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - domnul Consilier Ghingheș, vă rog!

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae -dună ce finalizez eu....

Domnul Cons ier Ghingheș Cristian - doar să lătrați, atât știți, doar să lătrați.

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae - diletantism, nesimțire pe față!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - știți prea bine că există aceste avarii, se pot face stocuri de apă. Dumneavoastră nu luați cuvântul, doar să lătrați, atâta știți să faceți.

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae - ...dumneavoastră sunteți total rupt de realitate.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - puteți să-1 apărați pe șeful dumneavoastră în altă parte, nu aici.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - domnul Consilier Ghingheș, vă rog să vă opriți!

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae - ce a fost distrus în ultimii 20 de ani, trebuie reconstruit acum...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu face obiectul ordinei de zi!

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae - ... niște stații de pompare, niște puțuri care n-au fost folosite și au fost lăsate în paragină.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - de 2 ani n-ați făcut nimic în acest sens!

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae — ca să creezi o rețea nouă și o sursă alternativă...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - ...numai vorbe de 2 ani de zile...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - domnul Ghingheș, domnul Ghingheș, domnul Ghingheș, domnul Pârâianu!

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae - te bagi cu capul înainte în ceva foarte urât mirositor...

Domnul Președinte de ședinlă Gherasim Constantin - domnul Consilier Pârâianu, vă rog să vă opriți!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - de 2 ani de zile n-ați mișcat nici o pietricică la această rezervă de apă, doar vorbe.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - domnul Consilier Ghingheș, vă rog frumos!

Domnul Secretar Nîcolae-Ovidiu POPOVICI - domnilor ne aflăm în fața unor alunecări de teren. Nu cred că este momentul să căutăm acum și să facem aici un fel de mic circ. Suntem, sunteți în postul Paștelui, suntem de Florii, haideți totuși să avem un limbaj civilizat. Domnul Ghingheș, mai ales la dumneavoastră!

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae - și mai ales un comportament civilizat!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu am spus nimic, domnul Pârâianu a început să latre. Latre este un cuvânt în limba română.

Domnul Consilier Pârâianu Mădâlin-Nicolae - dar vă rog eu mult, ați mai folosit termenul acesta. Dumneavoastră ce faceți? Grohăiți atunci, da?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - foarte elegant.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - domnul Consilier Pârâianu! Domnul Consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae - cel care ridică sabia, de sabie va pieri, ține minte asta.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - un om de la „Deșteptarea” a grohăit. Domnul Consilier Crețu Cătălin - aceste discuții sunt la subiect sau pierdem timpul? Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - domnilor vă rog opriți-vă! Domnul Primar Cosmin NECULA - la subiect, vă rog!

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - domnul primar, vă rog frumos!

Domnul Primar Cosmin NECULA - bun, pentru a înlătura tot felul de minciuni toxice aruncate în zona și în spațiul public, vă pot spune în felul următor. încă de anul trecut, încă din anul 2016, s-au început primele studii și primele soluții, să se caute împreună cu compania de apă și există probe în acest sens, cu privire la efectuarea acestei rezerve. După aceea s-a luat legătura cu Guvernul României în vederea obținerii tuturor fondurilor. După aceea s-au făcut studiile tehnice reprezentând D.A.L.I.-ul, deci soluția tehnică a acestei rezerve de apă. A fost trimisă către avizare către Guvernul României, iar Guvernul României a avizat proiectul în mod favorabil, iar pe data de 27 decembrie, s-a semnat de către Guvernul României acest contract privind rezerva de apă. Pe parcursul anului 2016, finalul anului 2016 și pe parcursul anului 2017 s-au întocmit toate studiile necesare și s-au făcut absolut toate analizele necesare întocmirii acestui proiect de rezervă de apă. Nu s-a stat nici o secundă, nimeni nu a pierdut timpul, dar toxicitățile unor minciuni trebuie înlăturate și până la urmă oamenii vor vedea care este adevărul.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - aveți o foaie albă, vă rog să o completați până nu vin cetățenii...

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - domnul consilier!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - să vă scoată de mânuță din primărie. Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - supun... dragi consilieri... supun...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

MPOTRIVĂ

Abțineri

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

absentă

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

absent

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - dragi consilieri, ședința consiliului local a luat sfârșit. Vă mulțumim.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU,

GHERASIM CONSTANTIN           NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit: Olivia Teletin

Ds.l-A-2/ Ex.l