Hotărârea nr. 501/2018

Hotărârea nr. 501 din 21.12.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a unor dotări și echipamente medicale

HOTĂRÂREA NR. 501 din 21.12.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către Municipiul Bacău către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a unor dotări și echipamente medicale

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Adresa nr. 44651/ 26.11.2018 înaintată de Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău prin care solicită anumite dotări și echipamente medicale;

 • - Referatul nr. 12875/ 07.12.2018 al Direcției Tehnice prin care se propune darea în folosință cu titlu gratuit de către Municipiul Bacău către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a unor dotări și echipamente medicale;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 12913/ 07.12.2018;

 • - Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 12876/ 07.12.2018, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2152/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 2153/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2154/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.2155 /20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 2.146 - 2.157 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile pct. 47 din Anexa 2 la H.G. nr. 529/ 2.06.2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 199 (1) din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art.

117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 3 și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă încheierea unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către Municipiul Bacău către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a următoarelor dotări și echipamente medicale:

 • a) dulap dublu-salon 2 si 4 persoane, cadru metal, 2 usi din panouri melaminate, 4 rafturi incluse, dimensiuni H = 200 cm - L=60cm - adâncime = 60 cm - 10 bucăți;

 • b) masa salon, lemn cu blat din panou melaminat, culoare la alegere, dimensiuni-L=60 cm -1=60 cm - H=70 cm - 20 bucăți (dotare);

 • c) scaun pacient/ vizitator, cadru metallic vopsit electrostatic in culoare neutral, tapițerie plastifîata, uz medical - 100 bucăți (dotare);

 • d) cărucior de ridicare si transport cadavre - 1 bucata (dotare);

 • e) scaun pacient, cu spatar, cu brațe, tapitat - 2 bucăți (echipament).

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Tehnice și Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.

ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.