Hotărârea nr. 455/2018

Hotărârea nr. 455 din 29.11.2018 privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 de lei celor 108 familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare până la data de 09.11.2018.
HOTĂRÂREA NR. 455 din 29.11.2018

privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 108 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare până la data de 09.11.2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.11.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

  • - Referatul nr.l 1657/12.11.2018, întocmit de către Compartimentul Informații Publice și Organizări Alegeri, având la bază cererile familiilor beneficiare însoțite de copii după acte doveditoare, prin care se propune acordarea premiului de 500 lei pentru cele 108 de familii care au împlinit 50 de ani de la căsătorie;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată    cu

nr.l 1658/12.11.2018;

  • - Raportul compartimentului de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, înregistrat cu nr.l 1659 /12.11.2018;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1944/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1945/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.l946/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.l2/2016;

A

In baza dispozițiilor, art.45, alin.(2), lit. a și alin.5, art.47, art. 115, alin.(l), lit. b și art. 117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

5

Art.l. Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 108 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au depus cerere până la data de 09.11.2018, conform anexei atașate prezentei hotărâri.

Art.2.Se aprobă alocarea sumei de 7.600 lei Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău în vederea organizării festivităților de înmânare a „Diplomei de Onoare” pentru cele 108 familii din Municipiul Bacău.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău care, prin intermediul Direcției de Asistență Socială și Direcției Economice, va efectua plata familiilor prevăzute în anexa atașată prezentei hotărâri.

Art.4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției de Asistentă Socială a Municipiului Bacău, Compartimentului Informații Publice și Organizări Alegeri, precum și persoanelor din anexa atașată.

Art.5.Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 455 DIN 29.11.2018


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

LISTĂ NOMINALĂ

cu familiile din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere până la data de 09.11.2018


Nr,

crt.

Numele și prenumele soț + soție

Adresa

Str., nr., sc., ap.

Nr.și data de înregistrare a cererii

Data căsătoriei

Serie și nr. certificat de căsătorie

Nr.telefon

Observații

1.

FILIP-KACENCO CONSTANTIN FILIP-KACENCO ELENA

29835/08.06.2018

2.

TILIBAN IOAN

TILIBAN AURICA

33079/16.07.2018

3.

SANDU PANAINTE SANDU AURELIA

33118/16.07.2018

4.

CHIȚESCU NICU CHIȚESCU VIRGINIA

33056/16.07.2018

5.

BIBIRE EMIL BIBIRE RODICA

33344/18.07.2018

6.

DIMA CONSTANTIN

DIMA ELENA

33483/19.07.2018

De transmis adresa și mandatul poștal pe

7.

OPREA MIHAI

OPREA GEORGETA

33474/19.07.2018

8.

GHINDzX GAVRIL GHINDĂ MARGARETA

33429/19.07.2018

9.

LEONTE GFIEORGHE

LEONTE MARIA

33460/19.07.2018

10.

DAVID NECULAI

DAVID PARASCHIVA

33850/24.07.2018

1

11.

STRUGARU FLORIN

: STRUGARU GEORGETA

33837/24.07.2018

12.

ROMAN NECULAI

ROMAN MARIA

33916/25.07.2018

13.

MACARIE AURELIAN

MACARIE SMARANDA-miUA

34096/27.07.2018

14.

ROMAN VASILE

ROMAN MARIA

34390/31.07.2018

15.

BUDESCU CEZAR

BUDESCU RODICA

34629/02.08.2018

16.

URSINSCHIVALERIAN URSINSCHI RODICA

34673/03.08.2018

17.

MOLDOVEAN DORIN

MOLDOVEAN CATRINA

34676/03.08.2018

18.

BONCU GHEORGHE

BONCU DORINA

34681/03.08.2018

19.

RAȚĂ PETRU

RAȚĂ ANICA

34771/06.08.2018

20.

SERGHIUȚĂ VASILE

SERGHIUȚĂ MARIA

34800/06.08.2018

21.

DARLEA CORNELIU

DARLEA MARIA

34903/07.08.2018

22.

ADJUDEANU CONSTANTIN ADJ UDEANU MARIA

35029/08.08.2018

23.

BUHAI ION

BUHAI TINCA

35045/08.08.2018

24.

GĂLĂȚANU LUDOVIC

GALA 1ANU MARIA

35254/10.08.2018

25.

EȘANU CONSTANTIN

EȘANU VIORICA

35246/10.08.2018

26.

LUNGU IOAN

LUNGU VIENA

; 35360/13.08.2018

27.

MARTIN FERDINAND

MARTIN VALENTINA

35354/13.08.2018

1 ,

28.

GURĂUpetru

GURĂU IONICA

35573/20.08.2018

29.

BURCĂ IOSIF

BURCĂ STRATIA

35568/20.08.2018

30.

LIȚĂ GHEORGHE

LIȚĂ LILIANA

35562/20.08.2018

31.

DODAN MIRCEA

DODAN LENUȚA

35545/20.08.2018

32.

PÂNZARU OCTAVIAN

PÂNZARU ELISABETA

35697/21.08.2018

33.

BONTAȘ IOAN

BONTAȘ ELENA

35828/22.08.2018

34.

TOCHILĂ GHEORGHE

TOCHILĂ ELENA

35838/22.08.2018

35.

ADUMITROAIE IOAN ADUMITROAIE OLGA

35835/22.08.2018

36.

CLITVASILE

CLITANIȘOARA

35908/22.08.2018

37.

DODICĂ MARIN

DODICĂ ELENA

36116/24.08.2018

38.

LUPU GHEORGHE

LUPU GEORGETA

36133/24.08.2018

39.

BORCEA IOAN

BORCEA CECILIA

36173/27.08.2018

40.

GHIDU ION

GHIDU IOANA

36238/27.08.2018

41.

NEDELCU TIBERIU

NEDELCU SILVIA

36367/28.08.2018

42.

MUNTEANU GHEORGHE MUNTEANU VICTORIA

36416/29.08.2018

43.

POPA CONSTANTIN

POPA SOZETA

36722/03.09.2018

44.

SÎRGHI CONSTANTIN

SÎRGHI VIORICA

36732/03.09.2018

1 t

45.

BÂRSAN NECULAI BÂRSAN MARGARETA

36738/03.09.2018

46.

BRATU IOAN BRATU GIORGETĂ

36744/03.09.2018

47.

ȘOVA ION

ȘOVĂ GĂBRIELĂ

36771/03.09.2018

48.

CIMPOEȘU GHEORGHE

CIMPOEȘU ELZINA

36798/03.09.2018

49.

OPRIȘAN ION

OPRIȘAN ELEN A

36853/04.09.2018

50.

SAMOILĂ VASILE

SAMOILĂ AGLAIA

37070/05.09.2018

51.

TEIRĂU EUGEN

TEIRĂU VIORICA

37145/06.09.2018

52.

POPA MIHĂI

POPA MĂRIA

37239/06.09.2018

53.

FILIP PETRU

FILIP LIĂ

37396/10.09.2018

54.

SAMOILĂ IOAN SAMOILĂ MĂRIA

37564/11.09.2018

55.

NĂSTASE IOAN NĂSTASE AUGUSTINA

37680/12.09.2018

56.

BEJAN VASILE

BEJĂN MĂRIA

37791/12.09.2018

57.

MÎRZA MIHĂI

MÎRZA VIORICA

37838/13.09.2018

58.

DL-YCONU IOAN

DIĂCONU ELENĂ

38079/17.07.2018

59.

CREȚU MILUȚĂ

CREȚU CATRINA

38096/17.09.2018

60.

HUIBAN MIHĂI HUIBAN MAGDALINA

38254/18.09.2018

61.

DĂNCUȚĂ MIHAI

DĂNCUȚĂ MARIA

38293/18.09.2018

1 1

62.

ICHIMION-PETRU

ICHIM MARIA

38699/24.09.2018

-------------------------------------------------------------[-------------------------------------------------------------------r------------------------------------------------------------------------

63.

SURUGIU GHEORGHE SURUGIU ELENA

38697/24.09.2018

64.

ARON CONSTANTIN

ARON CONSTANȚA

38717/24.09.2018

65.

BUTNARU GHEORGHE BUTNARU ELENA

38800/24.09.2018

66.

MOISĂIOAN

MOISĂ DIDINA

38874/25.09.2018

67.

PANĂ PETRE PANĂ CARMEN

39366/01.10.2018

68.

DOSPINESCU ERIMIA

DOSPINESCU ELENA

39367/01.10.2018

69.

CIOINEAG GHEORGHE CIOINEAG ELIONORA

39377/01.10.2018

70.

HUȚU ILIE

HUȚU ELENA

39378/01.10.2018

71.

BOSÎNCEANU VASILE

BOSÎNCEANU VIORICA

39630/02.10.2018

72.

COSTIN COSTACHE

COSTIN ELENA

39667/03.10.2018

73.

VIȚĂ EMIL

VÎȚĂTATIANA

39689/03.10.2018

74.

DEGHELUȚĂ IOAN

DEGHELUȚĂ MARIA

39809/04.10.2018

75.

PETRARU GHEORGHE

PETRARU CATINCA

39851/04.10.2018

76.

CUCOȘ PETRU

CUCOȘ MARIA

39816/04.10.2018

77.

ADAM MIHAI ADAMANICA

39827/04.10.2018

78.

GRĂIȚARU GHEORGHE

GRĂIȚARU MARL-Y

40013/05.10.2018

1!

79.

RĂUȚAioan răuțA lucia

40275/09.10.2018

80.

MATACHE IONEL

MATACHE ARTIMISIEA

40371/10.10.2018

81.

ȚÂNĂ GHEORGHE

ȚÂNĂ ELENA

40520/11.10.2018

82.

ZELINCĂ PETRU

ZELINCĂ GEORGETA

40670/12.10.2018

83.

TOFĂNESCU IOAN

TOFĂNESCU VALENTINA

40717/15.10.2018

84.

BURETE GHEORGHE

BURETE MELETINA

40739/15.10.2018

85.

burcuțAioan

BURCUȚĂ TEREZA

40770/15.10.2018

86.

HANGANU MIHAI

HANGANU ANICA

40895/16.10.2018

87.

ȘERBAN ION

ȘERBAN ANA

40935/16.10.2018

88.

PETRUȚ ȘTEFAN

PETRUȚ MARIA

40951/16.10.2018

89.

ANTON EMIL

ANTON VIOLINA

41120/17.10.2018

90.

TOPORAȘ VASILE

TOPORAȘ AURELIA

41210/18.10.2018

91.

SAVELUC MIHAI

SAVELUC ZINICA

41226/18.10.2018

92.

OLTEANU IOAN

OLTEANU ELENA

41451/22.10.2018

93.

ILIE VASILE

ILIE ELENA

41438/22.10.2018

94.

COSTEA CONSTANTIN

COSTEA SAVASTIȚA

41558/23.10.2018

95.

MACOVEI PETRU

MACOVEI ELVIRA

41719/24.10.2018

1 1 1

96.

CANTORIU NECULAI

CANTORIU MARIA

97.

UMBRĂRESCU NICOLAE UMBRĂRESCU ADELINA

98.

POPA GHEORGHE

POPA ELENA

99.

DOROFTEI MIHAI

DOROFTEI MARIA

100.

CEH AN VIRGIL

CEHAN ANA MARIA

101.

ȘERBAN ȘTEFAN

ȘERB AN ELENA

102.

ȘTEFANACHE DUMITRU ’ ȘTEFANACHE SILVIA

103.

AXINTE AUREL

AXINTE AURICA

104.

ELESEI SA VA

ELESEI DOINA

105.

MIRON TANASE GHEORGHE

M1RON TĂNASE VIORICA

106.

F1.OREA COSTICĂ

FI.OREA LUCICA

107.

NEGRUȚ NECULAI

NEGRUȚ MARIA

108.

ci-iirilA vasile

CH1RILĂ ANETA

| 41966/26.10.2018

41977/26.10.2018

42005/26.10.2018

42054/29.10.2018

42050/29.10.2018

42025/29.10.2018

42060/29.10.2018

42411/01.11.2018

42535/02. Îl.2018

42644/05.11.2018

42659/05.11.2018

42615/05.11.2018

42995/07.11.2018

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU P


mani


PREȘEDINTE ENULA