• Hotărârea 532/2018 - Municipiul Bacău - 28.12.2018

  Hotărârea nr. 532 din 28.12.2018 privind darea în administrare, pe o perioadă de 10 ani a unor spații în incinta PT nr.79 și PT nr.44 către Tribunalul Bacău
 • Hotărârea 531/2018 - Municipiul Bacău - 28.12.2018

  Hotărârea nr. 531 din 28.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investitii „Consolidare și Modernizare Stadion Municipal Bacău”
 • Hotărârea 530/2018 - Municipiul Bacău - 28.12.2018

  Hotărârea nr. 530 din 28.12.2018 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2019 în municipiul Bacău.
 • Hotărârea 529/2018 - Municipiul Bacău - 28.12.2018

  Hotărârea nr. 529 din 28.12.2018 privind aprobarea modificării prețului/tarifului la apa potabilă și canalizare, respectiv aprobarea modificării prețului de producere și transport în vederea redistribuirii apei potabile.
 • Hotărârea 528/2018 - Municipiul Bacău - 28.12.2018

  Hotărârea nr. 528 din 28.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 3”
 • Hotărârea 527/2018 - Municipiul Bacău - 28.12.2018

  Hotărârea nr. 527 din 28.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 9”
 • Hotărârea 526/2018 - Municipiul Bacău - 28.12.2018

  Hotărârea nr. 526 din 28.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul de investiții „Construire strada Salciei, municipiul Bacău”
 • Hotărârea 525/2018 - Municipiul Bacău - 28.12.2018

  Hotărârea nr. 525 din 28.12.2018 privind schimbarea denumirii Parcului ,,Catedralei” în Parcul ,,Unirii-1 decembrie 1918”
 • Hotărârea 524/2018 - Municipiul Bacău - 28.12.2018

  Hotărârea nr. 524 din 28.12.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, în vederea realizării proiectului ”Pași spre succes”, ce se va desfășura până la finalul anului școlar 2018 – 2019
 • Hotărârea 523/2018 - Municipiul Bacău - 28.12.2018

  Hotărârea nr. 523 din 28.12.2018 privind aprobarea Programului obiectivelor de investitii in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2019, al Consiliului Local al Municipiului Bacau
 • Hotărârea 522/2018 - Municipiul Bacău - 28.12.2018

  Hotărârea nr. 522 din 28.12.2018 privind aprobarea modificării HCL nr. 62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 521/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 521 din 21.12.2018 privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Botez Corneliu- Doru
 • Hotărârea 520/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 520 din 21.12.2018 privind aprobarea pentru anul 2019 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015-privind Codul fiscal, modificată și completată
 • Hotărârea 519/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 519 din 21.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 în municipiul Bacău
 • Hotărârea 518/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 518 din 21.12.2018 privind aprobarea Politicii de Parcări din Municipiul Bacău
 • Hotărârea 517/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 517 din 21.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico economice-faza DALI pentru obiectivul de investiții: ,,MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA COLEGIULUI TEHNIC DE COMNUNICAȚII N.V.KARPEN”
 • Hotărârea 516/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 516 din 21.12.2018 privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată închirierii, între Merlusca Ioan Sorin si o locuinta vacanta, Arseni Mihaela si o locuinta vacanta, intre Bejenaru Alina Mihaela si Macovei Laura Mirela, intre Dragu Oana si Costescu Daniel si incheierea de contracte de inchiriere
 • Hotărârea 515/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 515 din 21.12.2018 aprobarea schimbului de locuințe sociale, între domnul Roșu Ștefan Cătălin și doamna Matias Mirela Nicoleta și încheierea de contracte de închiriere
 • Hotărârea 514/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 514 din 21.12.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău
 • Hotărârea 513/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 513 din 21.12.2018 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău
 • Hotărârea 512/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 512 din 21.12.2018 privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra spațiului situat în incinta imobilului din Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 5, pe o perioadă de 3 ani, către Fundația de Sprijin Comunitar Bacău
 • Hotărârea 511/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 511 din 21.12.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru scoaterea de sub interdictia definitiva de construire a suprafetei de 518,00 m.p. teren conform C.F. cu nr. cadastral 79657 (429,00 m.p. conform Act Dezmembrare C.F. cu nr. cadastral 65014) si realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. ARCADIE SEPTILICI, NR. 2 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: BREZEANU IONEL SI BREZEANU MARICICA
 • Hotărârea 510/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 510 din 21.12.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău
 • Hotărârea 509/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 509 din 21.12.2018 prin care se ia act de promisiunea unilaterală de donatie a terenului în suprafată de 28,80 mp situat în Bacău, str. Narciselor, nr. 17 – 17A (trotuar amenajat) si investitia realizata pe teren domeniul public, in suprafata de 1.182,50 m.p. si aprobarea protocolului cadru de colaborare cu KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA în vederea realizarii racordului rutier si a trotuarelor aferente Centrului Comercial Hipermarket Kaufland
 • Hotărârea 508/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 508 din 21.12.2018 privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, în condițiile legii, a unui teren, situat în Bacău, Calea Moldovei, nr. 38, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău
 • Hotărârea 507/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 507 din 21.12.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68508/10.01.2013 de la d-nii Preuteasa Anca-Alexandra si Preuteasa Daniel, la dl. Grozavu Mirel.
 • Hotărârea 506/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 506 din 21.12.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 22143/29.08.1997, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 9076/17.03.2000, de la dl. Marian Vasile, la d-na Pop Carmen-Manuela, casatorita cu Pop Ionuţ-Bogdan
 • Hotărârea 505/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 505 din 21.12.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68685 din 01.03.2016 de la dl. Iftinca Marius, la d-nii Niculescu Fabian si Niculescu Marioara
 • Hotărârea 504/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 504 din 21.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau – Strada Cornisa-Bistritei’’
 • Hotărârea 503/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 503 din 21.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau – Strada Toamnei”.
 • Hotărârea 502/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 502 din 21.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau – Parc Cancicov”
 • Hotărârea 501/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 501 din 21.12.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a unor dotări și echipamente medicale
 • Hotărârea 500/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 500 din 21.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii „Imbunatatirea calitatii vietii prin amenajarea unui teren in zona Fagaras”
 • Hotărârea 499/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 499 din 21.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul de investitii: Construire cresa Centrul bugetar scoala Mihai Dragan – Scoala “Georgeta Mircea Cancicov
 • Hotărârea 498/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 498 din 21.12.2018 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociaţia „Speranţa Bunicilor” în vederea realizării în comun a evenimentului „Microrevelion 2019”.
 • Hotărârea 497/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 497 din 21.12.2018 privind modificarea HCL nr. 252/ 03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2011 şi s-a abrogat HCL nr. 38/ 2015.
 • Hotărârea 496/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 496 din 21.12.2018 privind rămânerea in vigoare a costului mediu lunar de intretinere in Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau si a grilei de calcul a contributiei datorata de sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in aceasta institutie, aprobate prin H.C.L. nr. 105/ 30.03.2018 pana la aprobarea noului cost de intretinere aferent anului 2019
 • Hotărârea 495/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 495 din 21.12.2018 privind modificarea H.C.L. nr. 263/2010 prin care s-au aprobat functiile publice, Organigrama si Statul de functii pentru Directia Publica de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Bacau
 • Hotărârea 494/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 494 din 21.12.2018 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 230/28.06.2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcţii, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău
 • Hotărârea 493/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 493 din 21.12.2018 privind modificarea HCL nr. 29/ 10.02.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificarile ulterioare ca urmare a sustinerii examenului de promovare in grad profesional
 • Hotărârea 492/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 492 din 21.12.2018 de modificare a HCL nr.377/31.10.2017 privind stabilirea programului de audiente și a programului de întâlniri cu cetățenii, ale consilierilor locali ai municipiului Bacău, pentru mandatul 2016-2020, modificată.
 • Hotărârea 491/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 491 din 21.12.2018 privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, dl. Cosmin Necula, ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfăşurată în anul 2018
 • Hotărârea 490/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 490 din 21.12.2018 pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA
 • Hotărârea 489/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 489 din 21.12.2018 privind modificarea HCL nr. 352/6.12.2016.
 • Hotărârea 488/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 488 din 21.12.2018 privind aprobarea efectuarii concediului de odihna restant, aferent anului 2018, de catre Primarul si Viceprimarii Municipiului Bacau, in timpul anului 2019
 • Hotărârea 487/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 487 din 21.12.2018 privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenuri și clădiri neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău
 • Hotărârea 486/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 486 din 21.12.2018 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul IV anul 2018, al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 485/2018 - Municipiul Bacău - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 485 din 21.12.2018 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, post mortem, domnului Simionescu Mihai.
 • Hotărârea 484/2018 - Municipiul Bacău - 14.12.2018

  Hotărârea nr. 484 din 14.12.2018 prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente perioadei aprilie-noiembrie 2018.
 • Hotărârea 483/2018 - Municipiul Bacău - 14.12.2018

  Hotărârea nr. 483 din 14.12.2018 privind finanțarea proiectului ,,Costești-445 de ani de tradiții românești în anul Centenar”propus de satul Costești din Republica Moldova, în baza acordului de cooperare aprobat prin HCL nr.174/2016
 • Hotărârea 482/2018 - Municipiul Bacău - 14.12.2018

  Hotărârea nr. 482 din 14.12.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 54/ 06.02.2018 privind stabilirea salariilor de bază de care vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în anul 2018
 • Hotărârea 481/2018 - Municipiul Bacău - 14.12.2018

  Hotărârea nr. 481 din 14.12.2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Centrului Bugetar Creşe Bacău
 • Hotărârea 480/2018 - Municipiul Bacău - 14.12.2018

  Hotărârea nr. 480 din 14.12.2018 privind dezlipirea terenului în suprafață de 9864 mp situat în Bacău, strada Izvoare, nr. 127 – 129
 • Hotărârea 479/2018 - Municipiul Bacău - 14.12.2018

  Hotărârea nr. 479 din 14.12.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Full A.C.T. Night”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, în data de 20 decembrie 2018.
 • Hotărârea 478/2018 - Municipiul Bacău - 14.12.2018

  Hotărârea nr. 478 din 14.12.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația ”Sfântul Ioan Bosco”, în vederea realizării în comun a evenimentului “În așteptarea lui Moș Crăciun”, ce se va desfăşura în perioada 15 - 25.12.2018 la Bacău.
 • Hotărârea 477/2018 - Municipiul Bacău - 14.12.2018

  Hotărârea nr. 477 din 14.12.2018 privind aprobarea modificării HCL nr. 62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 476/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 476 din 29.11.2018 privind soluționarea plângerii prealabile formulată de SC Pumin SRL
 • Hotărârea 475/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 475 din 29.11.2018 privind acceptarea donației setului de 3 panouri interactive reprezentând etapele Marii Uniri, cu dimensiunea de 1600x1200 mm, din partea Fundației Creatiw din București
 • Hotărârea 474/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 474 din 29.11.2018 privind soluţionarea plângerii prealabile formulată de Asociaţia Misiunea Creştină Bacău.
 • Hotărârea 473/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 473 din 29.11.2018 privind modificarea anexei nr.2 la HCL nr.230/28.06.2018 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 472/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 472 din 29.11.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi Reabilitare Creşa nr.9”
 • Hotărârea 471/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 471 din 29.11.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi Reabilitare Creşa nr.3”
 • Hotărârea 470/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 470 din 29.11.2018 privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, post mortem, domnului Sergiu Adam
 • Hotărârea 469/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 469 din 29.11.2018 privind alegerea ,,Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile DECEMBRIE 2018-IANUARIE 2019
 • Hotărârea 468/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 468 din 29.11.2018 privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a acțiunii formulată în contradictoriu cu SC SOMA SRL
 • Hotărârea 467/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 467 din 29.11.2018 privind modificarea HCL nr.172/29.05.2017, prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Agenției de Dezvoltare Locala Bacău
 • Hotărârea 466/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 466 din 29.11.2018 privind modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.29/10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare ca urmare a susținerii examenului de promovare în grad și treaptă profesională
 • Hotărârea 465/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 465 din 29.11.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente cu prilejul zilei de 3 Decembrie – ”Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități”
 • Hotărârea 464/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 464 din 29.11.2018 privind stabilirea numărului maxim de autorizații taxi necesar pentru executarea transportului în regim de taxi pentru perioada 2018-2022 în municipiul Bacău
 • Hotărârea 463/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 463 din 29.11.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația Culturală Georgeta și Mircea Cancicov, în vederea realizării în comun a evenimentului ,,Crăciunul Scriitorilor la Avangarda XXII”, ce se va desfășura în perioada 6-8 decembrie 2018 la Bacău
 • Hotărârea 462/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 462 din 29.11.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, cu Asociația ,,Haka Club”și cu Asociația pentru Ambulanță Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente prilejuite de Sărbătoarea Crăciunului, ce vor avea loc la Teatrul de Vară ,,Radu Beligan”și la Teatrul Municipal Bacovia
 • Hotărârea 461/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 461 din 29.11.2018 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociaţia „Grupul de Iniţiativă al Tinerilor Basarabeni din Bacău”, în vederea participării la evenimentele prilejuite de Ziua Naţională a României, la Alba Iulia.
 • Hotărârea 460/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 460 din 29.11.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ,,Gala Voluntarului Băcăuan 2018”, ce se va desfășura în data de 07.12.2018 la Bacău
 • Hotărârea 459/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 459 din 29.11.2018 privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei GĂLĂȚANU MARINICA cu domiciliul în Bacău, str. 22 Decembrie, nr. 7, sc. A, ap. 20
 • Hotărârea 458/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 458 din 29.11.2018 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru aprobarea prelungirii cu 12 luni a Scrisorii de Garanţie Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la BRD – GSG Sucursala Bacău.
 • Hotărârea 457/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 457 din 29.11.2018 privind completarea HCL nr.271/24.07.2018 prin care s-a aprobat bilanţul Thermoenergetic şi pierderile aferente Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 456/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 456 din 29.11.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare cu SALBAC SA ca urmare a finalizării lucrărilor de construcţii aferente investiţiei „ Construire strada Brânduşei şi lucrări tehnico-edilitare (apă + canalizare)”.
 • Hotărârea 455/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 455 din 29.11.2018 privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 de lei celor 108 familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare până la data de 09.11.2018.
 • Hotărârea 454/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 454 din 29.11.2018 privind aprobarea organizării evenimentului „Sărbători de Iarnă 2018” în perioada 01-31 decembrie 2018, cu finanţare de la bugetul local.
 • Hotărârea 453/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 453 din 29.11.2018 privind modificarea HCL nr.19/2011 prin care s-a aprobat acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci în Cimitirul Sarata, domnului Carp Toma din Bacău, ca beneficiar al Legii nr.341/2004.
 • Hotărârea 452/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 452 din 29.11.2018 privind schimbarea denumirii imobilului situat în strada Vasile Alecsandri nr.10.
 • Hotărârea 451/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 451 din 29.11.2018 privind modificarea HCL nr.234/2018 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute şi de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău.
 • Hotărârea 450/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 450 din 29.11.2018 privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău.
 • Hotărârea 449/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 449 din 29.11.2018 privind modificarea şi completarea HCL nr.208/2018 prin care s-a aprobat lista nominală de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii.
 • Hotărârea 448/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 448 din 29.11.2018 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită.
 • Hotărârea 447/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 447 din 29.11.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Judetean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010.
 • Hotărârea 446/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 446 din 29.11.2018 privind modificarea şi completarea HCL nr.22/2018 prin care s-a însuşit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 445/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 445 din 29.11.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7852/10.03.2000 de la d-na Mutu Elena, la d-na Miron Maricica.
 • Hotărârea 444/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 444 din 29.11.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 6106/14.03.1997 de la S.C. DIDA S.R.L., la d-na Maftei Ana-Maria, căsătorită cu Maftei Sebastian-Ciprian.
 • Hotărârea 443/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 443 din 29.11.2018 privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă asupra unui număr de 4 birouri situate la etajul II din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău pe o perioadă de 15 ani, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău.
 • Hotărârea 442/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 442 din 29.11.2018 privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada existenței construcțiilor, a unor terenuri și clădiri din Bacău, str. Triumfului către Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Șerbănești
 • Hotărârea 441/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 441 din 29.11.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, în vederea realizării evenimentului ,,Educaţia – cheia dezvoltării societăţii. Omagieri la an aniversar - 100 de ani de la făurirea României Mari”, eveniment în care se vor recunoaşte meritele elevilor şi profesorilor din învăţământul băcăuan.
 • Hotărârea 440/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 440 din 29.11.2018 privind aprobarea modificării HCL nr. 62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 439/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 439 din 29.11.2018 privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Paul-Valerian Timofte.
 • Hotărârea 438/2018 - Municipiul Bacău - 29.11.2018

  Hotărârea nr. 438 din 29.11.2018 privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Calistrat Costin
 • Hotărârea 437/2018 - Municipiul Bacău - 14.11.2018

  Hotărârea nr. 437 din 14.11.2018 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 40.000.000 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
 • Hotărârea 436/2018 - Municipiul Bacău - 14.11.2018

  Hotărârea nr. 436 din 14.11.2018 privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a d-lui Curcan Gheorghe - persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanent.
 • Hotărârea 435/2018 - Municipiul Bacău - 14.11.2018

  Hotărârea nr. 435 din 14.11.2018 privind modificarea HCL nr. 135/ 2016 prin care s-a aprobat Organigrama, Statul de Funcţii, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare si Regulamentul Intern ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău
 • Hotărârea 434/2018 - Municipiul Bacău - 14.11.2018

  Hotărârea nr. 434 din 14.11.2018 pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanţa nr. 71 /2002.
 • Hotărârea 433/2018 - Municipiul Bacău - 14.11.2018

  Hotărârea nr. 433 din 14.11.2018 prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, aferente lunii martie 2018
 • Hotărârea 432/2018 - Municipiul Bacău - 14.11.2018

  Hotărârea nr. 432 din 14.11.2018 privind aprobarea modificării HCL nr. 62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 431/2018 - Municipiul Bacău - 06.11.2018

  Hotărârea nr. 431 din 06.11.2018 privind schimbul de teren solicitat de d-na Păncescu Aurelia și d-na Jigău Ana din Bacău cu un teren proprietatea municipiului Bacău.
 • Hotărârea 430/2018 - Municipiul Bacău - 06.11.2018

  Hotărârea nr. 430 din 06.11.2018 privind modificarea HCL nr. 171 din 07.05.2018 prin care s-a aprobat proiectul: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET – CINEMA ORIZONT” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B - Incubatoare de afaceri şi cofinanţarea cheltuielilor eligibile şi neeligibile.
 • Hotărârea 429/2018 - Municipiul Bacău - 06.11.2018

  Hotărârea nr. 429 din 06.11.2018 privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 428/2018 - Municipiul Bacău - 06.11.2018

  Hotărârea nr. 428 din 06.11.2018 privind aprobarea valorii de finanţare rezultată în urma refacerii Devizului General după încheierea contractelor de achiziţie pentru obiectivul de investiţii „REZERVA DE APĂ A MUNICIPIULUI BACĂU”.
 • Hotărârea 427/2018 - Municipiul Bacău - 06.11.2018

  Hotărârea nr. 427 din 06.11.2018 privind aprobarea Listei finale a programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi sportive, în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 aferente anului 2018.
 • Hotărârea 426/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 426 din 29.10.2018 privind înființarea unei grupe având rolul de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire și supraveghere pentru copiii antepreșcolari (0 – 3 ani), în cadrul Creșei nr. 4 din Bacău.
 • Hotărârea 425/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 425 din 29.10.2018 privind modificarea unor Anexe la HCL nr. 29/ 2014 și HCL nr. 263/ 2010 prin care s-au aprobat funcţiile publice, organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificarile ulterioare, precum și la Directia Publica de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Bacau
 • Hotărârea 424/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 424 din 29.10.2018 privind aprobarea proiectului: „Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office si front-office ca masura de simplificare administrativă şi optimizare a furnizării serviciilor pentru cetăţeni la nivelul Municipiului Bacău”, în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 – Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Cod apel: POCA/350/2/1- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP şi cofinanţarea cheltuielilor eligibile şi neeligibile.
 • Hotărârea 423/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 423 din 29.10.2018 privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Promovarea și Protejarea Patrimoniului Cultural în Municipiul Bacău pentru perioada 2018-2023, elaborat în cadrul Proiectului SHARE precum şi semnarea Acordului de Colaborare încheiat între UAT Municipiul Bacău şi UAT Judeţului Bacău în vederea implementării şi monitorizării acestuia
 • Hotărârea 422/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 422 din 29.10.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Universitatea ”George Bacovia” din Bacău, în vederea realizării în comun a celei de a III-a ediție a Conferinţei naţionale cu participare internaţională ”Devianţă şi Criminalitate. Evoluţie, Tendinţe şi Perspective – DECRET”, ce se va desfăşura în perioada 22 – 23 noiembrie 2018.
 • Hotărârea 421/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 421 din 29.10.2018 privind respingerea plângerii prealabile nr. 65352/2018 formulată de S.C. DELGAZ GRID S.A. împotriva H.C.L. nr. 253/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău și de inter ventie în caz de avarie la rețelele edilitare
 • Hotărârea 420/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 420 din 29.10.2018 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către d-na Gal Viorica.
 • Hotărârea 419/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 419 din 29.10.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 418/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 418 din 29.10.2018 privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 417/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 417 din 29.10.2018 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău.
 • Hotărârea 416/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 416 din 29.10.2018 privind modificarea HCL nr. 378/ 2017 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău str. Luminii, str. Mihai Viteazu, str. Aviatorilor, str. Mihai Eminescu, str. Gării, str. Măgura Cașin, Calea Mărășești, str. Toamnei, str. Războieni și str. Nicolae Titulescu.
 • Hotărârea 415/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 415 din 29.10.2018 privind închirierea spațiului în suprafață de 65,83 mp situat în incinta PT nr. 20, str. Aleea Proiectantului nr. 4 bis prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii
 • Hotărârea 414/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 414 din 29.10.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE COLECTIVE P + 8, TRONSON D, STR. LETEA, NR. 48, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: S.C. CONBAC S.A.
 • Hotărârea 413/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 413 din 29.10.2018 privind aprobarea “PLANURILOR DE ACȚIUNE DESTINATE GESTIONĂRII ȘI REDUCERII ZGOMOTULUI ÎN MUNICIPIUL BACĂU”
 • Hotărârea 412/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 412 din 29.10.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 100163/05.05.2009 de la dl. Onel Alberto, la dl. Roşcan Adrian-Petruţ, căsătorit cu Roşcan Elena-Raluca
 • Hotărârea 411/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 411 din 29.10.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 69331/01.10.2014 de la d-na Neumaier Edith, la d-na Dumitru Daniela
 • Hotărârea 410/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 410 din 29.10.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 29385/03.08.2006 de la S.C. GIMATEX S.R.L., la d-na Lupu Magdalena
 • Hotărârea 409/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 409 din 29.10.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 69499 din 02.12.2014 de la d-nii Chirilov Iurie si Chirilov Nadejda, la d-na Avădănei Maria-Adelina.
 • Hotărârea 408/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 408 din 29.10.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractele de Concesionare nr. 56171/07.12.2007, nr. 35624/09.05.2008 si nr. 100705/17.11.2009 de la S.C. AICBAC S.A., la dl. Lăcătuşu Tiberiu, căsătorit cu Lăcătuşu Carmen-Geanina.
 • Hotărârea 407/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 407 din 29.10.2018 de completare a HCL nr. 253/ 2012 prin care s-a aprobat Regulamentul privind condițiile de execuţie a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău şi de intervenţie în caz de avarie la reţelele edilitare.
 • Hotărârea 406/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 406 din 29.10.2018 privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68758 din 11.04.2011 incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA HLUSNEAC SILVIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUSNEAC SILVIA pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3 – 5.
 • Hotărârea 405/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 405 din 29.10.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246/03.12.2015 prin care s-a aprobat majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din Municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei semestrial, în vederea achiziționării de alimente de bază.
 • Hotărârea 404/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 404 din 29.10.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Parohia Ortodoxă Lazaret, în vederea realizării în comun a unei conferințe cu tema ”Jertfa Unirii noastre”, ce se va desfăşura în data de 11 noiembrie 2018, la Teatrul de Vară din Bacău
 • Hotărârea 403/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 403 din 29.10.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Clinica de diabet și nutriție MiniMed Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, în data de 12.11.2018
 • Hotărârea 402/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 402 din 29.10.2018 pentru modificarea H.C.L. nr. 11/2011 privind organizarea și funcționarea Poliției Locale a Municipiului Bacău, instituție publică de interes local, rezultată prin reorganizarea Poliției Primăriei Municipiului Bacău, începând cu data de 01.02.2011, conform Legii nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 401/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 401 din 29.10.2018 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 8,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau – beneficiari Cojocaru Ciprian-Ionuţ si Cojocaru Nadia.
 • Hotărârea 400/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 400 din 29.10.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Activităţii Voluntarilor din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău
 • Hotărârea 399/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 399 din 29.10.2018 privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 240/28.06.2018 prin care s-a aprobat alipirea loturilor de 155,00 m.p. teren proprietate privata a d-lui Grudinschi Mihai si 193,60 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau intr-un singur corp de proprietate in suprafata de 348,00 m.p. cu numar cadastral 84042
 • Hotărârea 398/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 398 din 29.10.2018 - 1 pentru aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în Municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe
 • Hotărârea 397/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 397 din 29.10.2018 privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis , în valoare de 750.000 lei pentru majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacău şi a modificării art.5.1 din Actul Constitutiv al acesteia
 • Hotărârea 396/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 396 din 29.10.2018 pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău
 • Hotărârea 395/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 395 din 29.10.2018 privind modificarea HCL nr. 320/2018 prin care au fost desemnați reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2018 – 2019
 • Hotărârea 394/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 394 din 29.10.2018 privind darea în administrare către comuna Letea Veche a străzii Silozului
 • Hotărârea 393/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 393 din 29.10.2018 - 1 privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 392/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 392 din 29.10.2018 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul III anul 2018, al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 391/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 391 din 29.10.2018 privind aprobarea Contractului de Garanție pe venituri în legătură cu finanțarea rambursabilă externă în valoare de până la 11.000.000 euro sau echivalentul a până la 52.538.200 lei, care urmează a fi încheiat între Municipiul Bacău și Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.
 • Hotărârea 390/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 390 din 29.10.2018 privind aprobarea termenelor și condițiilor și a contractului de credit pentru acordarea unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, prevăzut în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 425/ 2017, completată ulterior
 • Hotărârea 389/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 389 din 29.10.2018 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, post-mortem, domnului Popescu Dumitru.
 • Hotărârea 388/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 388 din 29.10.2018 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Petrescu Necolae.
 • Hotărârea 387/2018 - Municipiul Bacău - 29.10.2018

  Hotărârea nr. 387 din 29.10.2018 privind revocarea HCL nr. 86/ 2018 prin care se ia act de Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr. 9/ 15.01.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Botoi Romică, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, judeţul Bacău, precum şi declararea locului de consilier local vacant.
 • Hotărârea 386/2018 - Municipiul Bacău - 19.10.2018

  Hotărârea nr. 386 din 19.10.2018 privind solicitarea de trecere a unui mijloc fix din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 385/2018 - Municipiul Bacău - 19.10.2018

  Hotărârea nr. 385 din 19.10.2018 privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în H.C.L. 305/ 2018 de aprobare a Regulamentului privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău.
 • Hotărârea 384/2018 - Municipiul Bacău - 19.10.2018

  Hotărârea nr. 384 din 19.10.2018 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2018 – 31 martie 2019
 • Hotărârea 383/2018 - Municipiul Bacău - 19.10.2018

  Hotărârea nr. 383 din 19.10.2018 - 1 privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 382/2018 - Municipiul Bacău - 19.10.2018

  Hotărârea nr. 382 din 19.10.2018 - 0 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea, dotarea și extinderea corpurilor ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău”
 • Hotărârea 381/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 381 din 28.09.2018 privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei SLOBOZEANU ANDREEA-LUMINIȚA cu domiciliul în București, Sec. 2, Str. Spătarul Nicolae Milescu nr. 7-11, sc. C, et. 3, ap 13 și reședința în Municipiul Bacău, Cal. Republicii, nr. 62, sc. C, ap. 11.
 • Hotărârea 380/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 380 din 28.09.2018 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău.
 • Hotărârea 379/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 379 din 28.09.2018 privind acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 ani, a două birouri din cadrul Centrului de Marketing din Bacău, Calea dr. Alexandru Șafran, nr. 145, către Parohia Sfinții Voievozi Săvinești, jud. Neamț
 • Hotărârea 378/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 378 din 28.09.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația ”Episcop Melchisedec” – Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a unei conferințe cu ocazia referendumului din 6 – 7 octombrie 2018, ce se va desfăşura în data de 30 septembrie 2018, la Teatrul de Vară din Bacău
 • Hotărârea 377/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 377 din 28.09.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociaţia Așchiuță, în vederea realizării în comun a evenimentului de deschidere a anului școlar la Palatul Copiilor, ce se va desfăşura în data de 30 septembrie 2018
 • Hotărârea 376/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 376 din 28.09.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociaţia Așchiuță, în vederea realizării în comun a Festivalului Toamnei – Bacău Fest 2018, ce se va desfăşura în perioada 12 – 14 octombrie 2018.
 • Hotărârea 375/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 375 din 28.09.2018 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociaţia Generală a Arhiviştilor din România - Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentelor culturale organizate cu ocazia Centenarului Zborului Marii Uniri, ce se vor desfăşura în data de 20 noiembrie 2018.
 • Hotărârea 374/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 374 din 28.09.2018 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociaţia „Speranţa Bunicilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului „Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice” ce se va desfăşura în perioada 10-11.10.2018 la Bacău.
 • Hotărârea 373/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 373 din 28.09.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea functiunii terenului in suprafata de 43.181,00 m.p. si realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE SI BIROURI (PARTIAL), CONSTRUCTIE PARKING SUPRATERAN SI ANEXE ; CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE SI AMENAJARE INCINTA, STR. TAZLAULUI, NR. 7D SI 7K din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: S.C. FIALD IMOBILIARE S.R.L. SI POPOVICI IONUT-ADRIAN
 • Hotărârea 372/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 372 din 28.09.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII SPECIALISTI DIN SANATATE – ANSAMBLU BUCEGI III C, ETAPA I, REGIM DE INALTIME P + 3E + M SI 22 U.L., STR. TEIULUI, NR. 13, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren ce apartine domeniului public al Municipiului Bacau BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU
 • Hotărârea 371/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 371 din 28.09.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68995/27.06.2017 de la d-nii Oancea Gheorghe-Nicuşor si Oancea Alina-Roxana, la d-nii Borcan Viorel-Ioan si Borcan Elena-Cerasela
 • Hotărârea 370/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 370 din 28.09.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68604/02.02.2016, de la dl. Miclauş Pavel, la d-na Grigoraş Mariana
 • Hotărârea 369/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 369 din 28.09.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 21600 din 01.06.2006 de la dl. Lazăr Vasile, la d-na Ionel Maria-Magdalena
 • Hotărârea 368/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 368 din 28.09.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 69334/03.08.2018, de la d-nii Constantinescu Constantin-Emil si Constantinescu Monica, la d-na Cojan Rodica
 • Hotărârea 367/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 367 din 28.09.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 21751/05.07.2002 de la d-na Berbec Carmina, la dl. Grădinaru Gheorghiţă-Marius.
 • Hotărârea 366/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 366 din 28.09.2018 privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 365/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 365 din 28.09.2018 privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile OCTOMBRIE – NOIEMBRIE 2018.
 • Hotărârea 364/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 364 din 28.09.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociaţia TART, în vederea realizării în comun a simpozionului internațional ”Școala – Principalul mijloc de păstrare a libertății sufletului în mediul penitenciar”, ce se va desfăşura în perioada 01 – 02 noiembrie 2018
 • Hotărârea 363/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 363 din 28.09.2018 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Teatrului Municipal Bacovia
 • Hotărârea 362/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 362 din 28.09.2018 privind modificarea H.C.L. nr. 263/ 2010 prin care s-au aprobat functiile publice, Organigrama si Statul de functii pentru Directia Publica de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Bacau
 • Hotărârea 361/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 361 din 28.09.2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Învăţământului organizate la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău
 • Hotărârea 360/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 360 din 28.09.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociaţia Națională a Surzilor din România – Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a Simpozionului ”Integrarea în societate a persoanelor cu dizabilități de auz și vorbire – Trecut, prezent și viitor”, ce se va desfăşura în data de 23 octombrie 2018.
 • Hotărârea 359/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 359 din 28.09.2018 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport şcolar.
 • Hotărârea 358/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 358 din 28.09.2018 privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău
 • Hotărârea 357/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 357 din 28.09.2018 prin care se propune schimbarea destinației unor imobile aflate în inventarul domeniului public al municipiului Bacău ce fac parte din baza materială a Colegiului Economic ”Ion Ghica”, str. 9 Mai, nr. 104, pe perioada desfășurării lucrărilor de demolare
 • Hotărârea 356/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 356 din 28.09.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 208/ 2018 prin care s-a aprobat lista nominală de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.
 • Hotărârea 355/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 355 din 28.09.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.181/2016 privind aprobarea criteriilor de acces şi a listei cu actele necesare în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 354/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 354 din 28.09.2018 privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată închirierii, între Jălboaie Sorin și Goiciu Ana Maria si incheierea de contracte de inchiriere.
 • Hotărârea 353/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 353 din 28.09.2018 privind modificarea HCL nr. 276/ 2018 prin care s-a aprobat închirierea unor suprafețe de teren aflate în Piaţa Sud, din Bacău, str. Mărășești, nr. 98, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii
 • Hotărârea 352/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 352 din 28.09.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău
 • Hotărârea 351/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 351 din 28.09.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău
 • Hotărârea 350/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 350 din 28.09.2018 privind aprobarea modalităţii de gestiune şi a atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău
 • Hotărârea 349/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 349 din 28.09.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat care să aibă ca obiect darea în folosinţă cu titlu gratuit de către Municipiul Bacău către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a unor echipamente medicale.
 • Hotărârea 348/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 348 din 28.09.2018 privind modificarea HCL nr. 277/ 2018 prin care s-a aprobat închirierea unei suprafețe de teren și a unui spațiu aflate în Piaţa Centrală, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 347/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 347 din 28.09.2018 privind închirierea unor suprafețe de teren aflate în Piaţa de Gros, din Bacău, Calea Moldovei, nr. 76, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii
 • Hotărârea 346/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 346 din 28.09.2018 privind închirierea unui spațiu aflat pe Terasa de Flori a Pieţei Centrale, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 345/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 345 din 28.09.2018 privind alipirea a două terenuri în suprafață totală de 9864 mp situate în Bacău, strada Izvoare.
 • Hotărârea 344/2018 - Municipiul Bacău - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 344 din 28.09.2018 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Huluță Ghiorghe, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Alianței Liberalilor și Democraților
 • Hotărârea 343/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 343 din 31.08.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 342/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 342 din 31.08.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Unlimited Connections din Bacău, în vederea realizării în comun a monumentului de for public ”România Biruitoare” în Parcul Catedralei, B-dul Unirii nr. 3.
 • Hotărârea 341/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 341 din 31.08.2018 privind prin care se ia act de promisiunea unilaterală de donație a terenului în suprafață totală de 10.804 mp situat în Bacău, str. Tazlăului și aprobarea protocolului cadru de colaborare cu SC Fiald Imobiliare SRL în vederea construirii unor sensuri giratorii, accese auto și pietonale.
 • Hotărârea 340/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 340 din 31.08.2018 privind pentru aprobarea Scrisorii de Așteptări privind Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic al Companiei Regionale de Apă Bacău.
 • Hotărârea 339/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 339 din 31.08.2018 privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/ 2001.
 • Hotărârea 338/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 338 din 31.08.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE, STR. MIRCEA ELIADE, NR. 34, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI: BORTA IONEL SI REIMANN TAMARA-ADRIANA
 • Hotărârea 337/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 337 din 31.08.2018 privind completarea HCL 382/17.11.2010 prin care s-a aprobat Studiul de Fezabilitate aferent Listei de investiţii, a Indicatorilor tehnico economici, a Politicii de tarifare, a Listei de investiţii şi a Planului de finanţare pentru proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”.
 • Hotărârea 336/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 336 din 31.08.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Construire tronson suplimentar strada Teiului”, municipiul Bacău.
 • Hotărârea 335/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 335 din 31.08.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii: Lucrari de interventie pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice (reabilitare termica) Colegiul National de Arta “George Apostu”.
 • Hotărârea 334/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 334 din 31.08.2018 privind aprobarea hărților strategice de zgomot pentru Municipiul Bacau revizuite la nivelul anului 2016
 • Hotărârea 333/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 333 din 31.08.2018 privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 332/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 332 din 31.08.2018 privind modificarea HCL nr.172/29.05.2017 prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de Funcţii ale Agenţiei de Dezvoltare Locală Bacău
 • Hotărârea 331/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 331 din 31.08.2018 privind modificarea HCL nr.29/10.02.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificarile ulterioare ca urmare a sustinerii examenului de promovare in grad si treapta profesionala
 • Hotărârea 330/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 330 din 31.08.2018 privind modificarea HCL nr. 53/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacău pentru anul 2018.
 • Hotărârea 329/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 329 din 31.08.2018 privind stabilirea tarifelor pentru biletele de spectacol percepute de Teatrul Municipal Bacovia pe durata evenimentului ”Bacovia 70” ce se va desfășura în perioada 24.09 – 09.10.2018.
 • Hotărârea 328/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 328 din 31.08.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008, modificată și completată, prin care s-a constituit Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 327/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 327 din 31.08.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 212/11.06.2018 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău la proiectul social „Hai in P.A.S. cu noi”, finanțat prin Reprezentanța UNICEF România,a bugetului proiectului și a surselor de finanțare.
 • Hotărârea 326/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 326 din 31.08.2018 privind recompensarea absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională pentru rezultate deosebite la activitățile școlare, obținute în anul școlar 2017 – 2018.
 • Hotărârea 325/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 325 din 31.08.2018 privind recompensarea absolvenților învățământului profesional și tehnic pentru rezultate deosebite la examenul de certificare a calificării profesionale din sesiunea iulie 2018
 • Hotărârea 324/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 324 din 31.08.2018 privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei NICODIM DANIELA MARIA cu domiciliul în Bacău, str. Nordului, bl. 9, sc. A, ap.1.
 • Hotărârea 323/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 323 din 31.08.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația CENASPER Bacău, în vederea realizării în comun a festivalului ”Salonul de toamnă al muzicii folk și blues” în perioada 07 – 09 septembrie 2018, în cadrul evenimentului Zilele Bacăului.
 • Hotărârea 322/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 322 din 31.08.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociaţia pentru Dezvoltare Activă (ADA), în vederea realizării în comun a festivalului educațional ”Zilele Parcului Gherăiești” – Ediția a V-a, ce se va desfăşura în perioada 08 – 09 septembrie 2018.
 • Hotărârea 321/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 321 din 31.08.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Surf The Earth Project din Bacău și Asociația Why Not Us din Cluj Napoca, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Street Food Festival” în perioada 06 – 09 septembrie 2018.
 • Hotărârea 320/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 320 din 31.08.2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2018 – 2019
 • Hotărârea 319/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 319 din 31.08.2018 pentru completarea Consiliului de Administraţie al Societăţii Thermoenergy Group SA cu un membru numit provizoriu
 • Hotărârea 318/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 318 din 31.08.2018 privind modificarea HCL nr.159/2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/ unor finanţări rambursabile interne/ externe în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiţii de interes public local.
 • Hotărârea 317/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 317 din 31.08.2018 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Veronica Micle, str. Holtului, Calea Republicii și Calea Moldovei
 • Hotărârea 316/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 316 din 31.08.2018 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău
 • Hotărârea 315/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 315 din 31.08.2018 privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 314/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 314 din 31.08.2018 privind modificarea HCL nr. 19/2011 prin care s-a aprobat acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci în Cimitirul Sărata, d-lui Carp Toma din Bacău, ca beneficiar al Legii nr. 341/ 2004.
 • Hotărârea 313/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 313 din 31.08.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 100628/28.10.2009 de la d-na Bortoş Mihaela, la dl. Ungureanu Vasile
 • Hotărârea 312/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 312 din 31.08.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 41521/27.12.1999, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 69207/21.12.2010 de la S.C. VRANPREST S.R.L., la d-na Pogar Cecilia.
 • Hotărârea 311/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 311 din 31.08.2018 privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 69336 din 13.10.2015, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 35646/09.09.2016, incheiat intre Municipiul Bacau si M.C. MED S.R.L. pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3 – 5.
 • Hotărârea 310/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 310 din 31.08.2018 privind trecerea construcțiilor reprezentând locuințe pentru tineri destinate închirierii din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului
 • Hotărârea 309/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 309 din 31.08.2018 privind completarea HCL nr. 22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău
 • Hotărârea 308/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 308 din 31.08.2018 privind modificarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău
 • Hotărârea 307/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 307 din 31.08.2018 privind darea în administrare către Clubul Sportiv Municipal Bacău a spaţiului în suprafaţă de 100,59 mp situat în imobilul PT nr. 22, din Bacău, str. Aeroportului
 • Hotărârea 306/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 306 din 31.08.2018 privind modificarea HCL nr. 28/ 2017 prin care s-a acordat, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 5 ani, terenul în suprafață de 2924 mp și clădirea în suprafață de 254 mp din Bacău, str. Tecuciului, nr. 21, către Episcopia Romano Catolică de Iași
 • Hotărârea 305/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 305 din 31.08.2018 de aprobare a Regulamentului privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău.
 • Hotărârea 304/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 304 din 31.08.2018 de aprobare a Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al municipiului Bacau, pentru activitățile sportive, în baza prevederilor Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice și sportului, cu modificarile și completarile ulterioare
 • Hotărârea 303/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 303 din 31.08.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a două mașini de spălat electrice cu barieră igienică – 23 kg, marca Electrolux, model WSB 4250H – electric
 • Hotărârea 302/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 302 din 31.08.2018 privind schimbul de teren solicitat de Preotul Ichim – Radu Gabriel din Bacău cu un teren proprietatea municipiului Bacău
 • Hotărârea 301/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 301 din 31.08.2018 privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada existenței construcțiilor, a unor terenuri și clădiri din Bacău, str. Triumfului și Calea Romanului către Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Șerbănești
 • Hotărârea 300/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 300 din 31.08.2018 privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice
 • Hotărârea 299/2018 - Municipiul Bacău - 31.08.2018

  Hotărârea nr. 299 din 31.08.2018 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, doamnei Florentina Neculau.
 • Hotărârea 298/2018 - Municipiul Bacău - 20.08.2018

  Hotărârea nr. 298 din 20.08.2018 privind modificarea HCL nr. 171 din 07.05.2018 prin care s-a aprobat proiectul: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET – CINEMA ORIZONT” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B - Incubatoare de afaceri şi cofinanţarea cheltuielilor eligibile şi neeligibile.
 • Hotărârea 297/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 297 din 24.07.2018 privind alipirea loturilor de 26,00 m.p., 16,00 m.p. si 126,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau intr-un singur corp de proprietate in suprafata de 168,00 m.p.
 • Hotărârea 296/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 296 din 24.07.2018 privind completarea HCL 382/17.11.2010 prin care s-a aprobat Studiul de Fezabilitate aferent Listei de investiţii, a Indicatorilor tehnico economici, a Politicii de tarifare, a Listei de investiţii şi a Planului de finanţare pentru proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”
 • Hotărârea 295/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 295 din 24.07.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația ”Episcop Melchisedec” – Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a programului educațional ”Tânărul Băcăuan în An Centenar – despre valorile care unesc un neam”, ce se va desfăşura în perioada 15 – 19 august 2018, la Bacău
 • Hotărârea 294/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 294 din 24.07.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama, în vederea realizării în comun a Festivalului Național de Teatru Tânăr, ediția a XIX-a, ce se va desfășura în perioada 25 iulie – 04 august 2018, la Bacău.
 • Hotărârea 293/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 293 din 24.07.2018 privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile AUGUST – SEPTEMBRIE 2018
 • Hotărârea 292/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 292 din 24.07.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru introducerea in intravilanul Municipiului Bacau a suprafetei de 958,00 m.p. teren situat in extravilanul localitatii, str. Capitan Ernest Tartescu, nr. 2, pentru CONSTRUIRE HALA COMERCIALIZARE PRODUSE, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata si schimbarea functiunii pentru suprafata de 1.336,00 m.p. teren BENEFICIAR: S.C. PRISMA MOLDOVA S.R.L., din Bacau
 • Hotărârea 291/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 291 din 24.07.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE SI REALIZARE IMPREJMUIRE TEREN, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. COMPANIA DE LOGISTICA SI DISTRIBUTIE WIT S.R.L., din Bacau
 • Hotărârea 290/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 290 din 24.07.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE COMPLEX REZIDENTIAL UNIREA D + P + 7 + 8R, STR. STEFAN CEL MARE, NR. 40 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: S.C. GENERAL CONSTRUCTII TEHNIC PLUS S.R.L., din Loc. Filipesti, jud. Bacau
 • Hotărârea 289/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 289 din 24.07.2018 privind constituirea la nivelul Municipiului Bacau a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism cu Subcomisia de Estetica Urbana si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare
 • Hotărârea 288/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 288 din 24.07.2018 privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68759 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 68802/29.04.2015, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. DR. FILIP S.R.L., reprezentata de DR. Filip Silvia pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3 – 5
 • Hotărârea 287/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 287 din 24.07.2018 privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011 si in Actul Aditional nr. 69308/12.10.2017 incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9
 • Hotărârea 286/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 286 din 24.07.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractele de Concesionare nr. 26695 si 26699 din 26.08.2002 de la d-nii Nederi Cezara-Claudia si Nederi Mihai, la d-nii Floareş Oana-Maria si Floareş Alexandru
 • Hotărârea 285/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 285 din 24.07.2018 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 8,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau – beneficiar Cojocaru Ion
 • Hotărârea 284/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 284 din 24.07.2018 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str.Nicolae Bălcescu și str. Mărășești
 • Hotărârea 283/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 283 din 24.07.2018 privind modificarea HCL nr.234/2018 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău
 • Hotărârea 282/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 282 din 24.07.2018 privind modificarea și completarea HCL nr.157/2018 prin care s-a însușit Înventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău
 • Hotărârea 281/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 281 din 24.07.2018 privind modificarea HCL nr.22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău
 • Hotărârea 280/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 280 din 24.07.2018 privind modificarea și completarea HCL nr.22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău
 • Hotărârea 279/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 279 din 24.07.2018 privind emiterea acordului solicitat de către d-na Sechelariu Violeta, proprietar exclusiv asupra clădirii situată în Bacău, str. Mărășești nr. 98, în vederea executării lucrărilor de amenajare spațiu comercial - caracter provizoriu și amplasare firma luminoasă pe fațade - caracter provizoriu, din vecinătatea imobilului C1-parțial din str. Mărășești nr. 98 - PIAȚA SUD, domeniul public al municipiului Bacău
 • Hotărârea 278/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 278 din 24.07.2018 privind închirierea unor suprafețe de teren aflate în Oborul Șerbănești, din Bacău, str. Trecătoarea Tecuciului, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii
 • Hotărârea 277/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 277 din 24.07.2018 privind închirierea unei suprafețe de teren și a unui spațiu aflate în Piaţa Centrală, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii
 • Hotărârea 276/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 276 din 24.07.2018 privind închirierea unor suprafețe de teren aflate în Piaţa Sud, din Bacău, str. Mărășești, nr. 98, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii
 • Hotărârea 275/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 275 din 24.07.2018 privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, în condițiile legii, a patru loturi de teren, situate în Bacău, din domeniul public și privat al municipiului Bacău
 • Hotărârea 274/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 274 din 24.07.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru investiția “Construire grădiniță și creșă Colegiul Tehnic de Comunicații N. V. Karpen”
 • Hotărârea 273/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 273 din 24.07.2018 privind modificarea comisiei de licitație și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru vânzarea terenurilor ce fac obiectul Regulamentului privind procedura de vânzare a unor bunuri – terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de inchiriere/ concesionare aprobat prin HCL nr. 128/ 2015
 • Hotărârea 272/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 272 din 24.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău
 • Hotărârea 271/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 271 din 24.07.2018 pentru aprobarea Bilanțului termoenergetic și a pierderilor aferente Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Municipiul Bacău
 • Hotărârea 270/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 270 din 24.07.2018 Hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru numirea auditorului statuar și fixarea duratei minime a contractului de audit
 • Hotărârea 269/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 269 din 24.07.2018 privind stabilirea salariilor de bază de care vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în anul 2018
 • Hotărârea 268/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 268 din 24.07.2018 privind recompensarea elevilor, absolvenților învățământului liceal teoretic și absolvenților învățământului liceal tehnologic pentru rezultate deosebite la activitățile școlare, obținute în anul școlar 2017 – 2018
 • Hotărârea 267/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 267 din 24.07.2018 privind aprobarea premierii unui sportiv de la Sport Club Municipal Bacău și a antrenorului acestuia pentru performanțe internaționale deosebite obținute în anul competițional 2017 – 2018
 • Hotărârea 266/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 266 din 24.07.2018 privind modificarea HCL nr. 226/ 2018 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Surf The Earth Project în vederea realizării evenimentului ”Bacău StreetBall Challenge”, în perioada 06 – 08.07.2018
 • Hotărârea 265/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 265 din 24.07.2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Centrului Bugetar Creşe Bacău
 • Hotărârea 264/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 264 din 24.07.2018 privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 50 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare până la data de 12.07.2018
 • Hotărârea 263/2018 - Municipiul Bacău - 24.07.2018

  Hotărârea nr. 263 din 24.07.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență și Protecție a Copilului Bacău, Universitatea ”Vasile Alecsandri” Bacău și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului sportiv ”Decathlon”, ediția 58, ce se va desfăşura în perioada 27 – 29 august 2018, la Bacău
 • Hotărârea 245/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 245 din 28.06.2018 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 340/28.09.2017
 • Hotărârea 244/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 244 din 28.06.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 48589/21.12.2006 de la S.C. MAST S.R.L., la d-nii Rediu Iosif si Rediu Lucia
 • Hotărârea 243/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 243 din 28.06.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 32877/18.10.2002 de la dl. Savin Adrian, la dl. Apetrei Ionuţ-Liviu, căsătorit cu Apetrei Cornelia-Nicoleta
 • Hotărârea 242/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 242 din 28.06.2018 privind modificarea ANEXELOR NR. 1, NR. 2, NR. 3 SI NR. 4 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 20/29.01.2013 prin care s-a aprobat concesionarea in cota indiviza a terenului din str. Teiului, nr. 13 (Zona III Bucegi) catre titularii dreptului de proprietate asupra locuintelor.
 • Hotărârea 241/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 241 din 28.06.2018 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 5,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau – beneficiar CIOHODARU FLORINEL
 • Hotărârea 240/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 240 din 28.06.2018 privind alipirea loturilor de 155,00 m.p. teren proprietate privata a d-lui Grudinschi Mihai si 193,60 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacău într-un singur corp de proprietate in suprafață de 348,00 m.p. cu număr cadastral 84042
 • Hotărârea 239/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 239 din 28.06.2018 privind stabilirea consumurilor de combustibili pentru automobilele și utilajele din dotarea Direcției Salubrizare Agrement Parcuri.
 • Hotărârea 238/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 238 din 28.06.2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri – mijloace fixe situate în Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, casării şi valorificării acestora în condiţiile legii.
 • Hotărârea 237/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 237 din 28.06.2018 privind trecerea din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al statului a unui bun imobil situat în Bacău, str. Oituz, nr. 30
 • Hotărârea 236/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 236 din 28.06.2018 privind dezlipirea terenului în suprafață de 2000 mp situat în Bacău, strada Izvoare, nr. 129
 • Hotărârea 235/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 235 din 28.06.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău
 • Hotărârea 234/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 234 din 28.06.2018 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău
 • Hotărârea 233/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 233 din 28.06.2018 privind închirierea unui spațiu aflat în incinta halei Pieţei Centrale, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii
 • Hotărârea 232/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 232 din 28.06.2018 privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unui teren situat pe strada Șoimului, pe perioada existenței monumentului ce urmează a fi edificat de aceasta, către Uniunea Armenilor din România – Sucursala Bacău
 • Hotărârea 231/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 231 din 28.06.2018 pentru aprobarea Actului Adiţional nr.9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, incheiat cu SC SOMA SRL Bacău
 • Hotărârea 230/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 230 din 28.06.2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii, ale Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, pentru anul 2018
 • Hotărârea 229/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 229 din 28.06.2018 privind modificarea HCL nr. 264/2014 prin care s-a aprobat Organigrama si Statul de funcții la Clubul Sportiv Municipal Bacău
 • Hotărârea 228/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 228 din 28.06.2018 privind modificarea HCL nr. 29/2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 227/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 227 din 28.06.2018 privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul HCL nr. 211/ 2018 prin care s-a aprobat premierea unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău și Sport Club Municipal Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2017 – 2018
 • Hotărârea 226/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 226 din 28.06.2018 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Surf The Earth Project în vederea realizării evenimentului ”Bacău StreetBall Challenge”, în perioada 06 – 08.07.2018
 • Hotărârea 225/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 225 din 28.06.2018 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”Așchiuță” în vederea realizării în comun a evenimentului ”Hramul Bacăului”, în perioada 29 iunie – 01 iulie 2018
 • Hotărârea 224/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 224 din 28.06.2018 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Surf The Earth Project în vederea realizării în comun a evenimentului ”Short To The Point”, în perioada 22 – 29 iulie 2018, la Bacău
 • Hotărârea 223/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 223 din 28.06.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociaţia Română de Marketing - AROMAR, în vederea realizării în comun a Festivalului Antic ”Tamasidava”, ce se va desfăşura în perioada 13 – 15 iulie, la Bacău
 • Hotărârea 222/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 222 din 28.06.2018 privind asocierea Municipiului Bacău cu Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu” în vederea realizării în comun a expoziției – concurs de artă plastică contemporană ”Saloanele Moldovei”, în perioada 12 iulie – 12 august 2018, la Bacău
 • Hotărârea 221/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 221 din 28.06.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău
 • Hotărârea 220/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 220 din 28.06.2018 privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apa potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată, emisă de către Administraţia Naţională de Meteorologie
 • Hotărârea 219/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 219 din 28.06.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii „Construire parcare şi amenajare Parcul Catedralei”, municipiul Bacău
 • Hotărârea 218/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 218 din 28.06.2018 privind completarea HCL nr. 198/2016 prin care s-a ales Comisia de validare a Consiliului Local al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 217/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 217 din 28.06.2018 privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 216/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 216 din 28.06.2018 privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, doamnei Popa Mărioara.
 • Hotărârea 215/2018 - Municipiul Bacău - 28.06.2018

  Hotărârea nr. 215 din 28.06.2018 privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședința ordinară din data de 28.06.2018
 • Hotărârea 214/2018 - Municipiul Bacău - 15.06.2018

  Hotărârea nr. 214 din 15.06.2018 privind aprobarea propunerii de desființare a Spitalului Municipal Bacău și includerea acestuia ca parte integrantă în cadrul unei unități sanitare de utilitate publică, cu personalitate juridică, la nivel județean, ”Spitalul Județean de Urgență Sfânta Maria” Bacău.
 • Hotărârea 213/2018 - Municipiul Bacău - 15.06.2018

  Hotărârea nr. 213 din 15.06.2018 privind aprobarea asocierii dintre Județul Bacău, Spitalul Județean de Urgență Bacău și Municipiul Bacău în scopul asigurării complementarității Spitalului Județean de Urgență Bacău cu Spitalul Municipal Bacău în vederea integrării acestora într-o unitate sanitară de utilitate publică, cu personalitate juridică, la nivel județean, precum și finanțarea în comun a lucrărilor în vederea finalizării obiectivului de investiţii „CONSTRUIRE SPITAL MUNICIPAL BACĂU”
 • Hotărârea 212/2018 - Municipiul Bacău - 11.06.2018

  Hotărârea nr. 212 din 11.06.2018 privind aprobarea participării Municipiului Bacău prin Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău la proiectul social “Hai în P.A.S. cu noi”, finanțat prin Reprezentanța UNICEF România, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare.
 • Hotărârea 211/2018 - Municipiul Bacău - 11.06.2018

  Hotărârea nr. 211 din 11.06.2018 privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău și Sport Club Municipal Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2017 – 2018.
 • Hotărârea 210/2018 - Municipiul Bacău - 11.06.2018

  Hotărârea nr. 210 din 11.06.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al cimitirelor ce au făcut obiectul Contractului de Concesionare nr. 13248/ 16.04.2002 încheiat cu S.C. LUVIS S.R.L., precum și tarifele percepute pentru serviciile prestate în acestea și atribuire locuri de înhumare.
 • Hotărârea 209/2018 - Municipiul Bacău - 11.06.2018

  Hotărârea nr. 209 din 11.06.2018 privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” prin Societatea Cultural – Științifică ”Vasile Alecsandri” în vederea realizării în comun a evenimentului ”Bicentenar Vasile Alecsandri”, în data de 14 iunie 2018.
 • Hotărârea 208/2018 - Municipiul Bacău - 11.06.2018

  Hotărârea nr. 208 din 11.06.2018 privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.
 • Hotărârea 207/2018 - Municipiul Bacău - 11.06.2018

  Hotărârea nr. 207 din 11.06.2018 privind asocierea Municipiului Bacău cu Fundația Comunitară Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului Swimathon, ediția a VI-a, ce se va desfăşura la Bacău în data de 22 iunie 2018.
 • Hotărârea 206/2018 - Municipiul Bacău - 11.06.2018

  Hotărârea nr. 206 din 11.06.2018 privind aprobarea Listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 aferente anului 2018.
 • Hotărârea 205/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr. 205 din 22.05.2018 privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile IUNIE 2018 – IULIE 2018
 • Hotărârea 204/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr. 204 din 22.05.2018 privind aprobarea concesionării directe a lotului de teren în suprafaţă de 4,00 m.p. situat în intravilanul municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău
 • Hotărârea 203/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr. 203 din 22.05.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău
 • Hotărârea 202/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr. 202 din 22.05.2018 privind alipirea a trei terenuri în suprafață totală de 25.610 mp. situate în Bacău, strada Banu Mărăcine, nr. 2
 • Hotărârea 201/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr. 201 din 22.05.2018 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău str. 9 Mai
 • Hotărârea 200/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr. 200 din 22.05.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău
 • Hotărârea 199/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr.199 din 22.05.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare si schimbare destinatie partiala la corpul de cladire C2 cu destinatie ateliere de instruire practica si laborator alimentatie la Colegiul ,,Grigore Antipa”, municipiul Bacau”.
 • Hotărârea 198/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr.198 din 22.05.2018 privind aprobarea cererii de extindere a spaţiului de locuit
 • Hotărârea 197/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr.197 din 22.05.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru investiția ”Retehnologizarea centralelor termice aferente SACET Bacau prin instalarea de echipamente transferate fara plata – CT 1 Parc, CT Grup Scolar „Anghel Saligny”, CT Prefectura, CT 2 Miorita, CT 3 Miorita
 • Hotărârea 196/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr.196 din 22.05.2018 privind închirierea a patru spații aflate în incinta halei Pieţei Centrale, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii
 • Hotărârea 195/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr.195 din 22.05.2018 privind plata cotizaţiei de membru a municipiului Bacău către Asociaţia Administratorilor de Piețe din România pentru anul 2018
 • Hotărârea 194/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr.194 din 22.05.2018 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea aprobării Situaţiilor financiare aferente anului 2017
 • Hotărârea 193/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr.193 din 22.05.2018 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacau în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situaţiilor financiare aferente anului 2017
 • Hotărârea 192/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr.192 din 22.05.2018 pentru modificarea HCL nr. 160/27.04.2018 privind aprobarea de principiu a modificării preţurilor locale pentru serviciul de alimentare centralizată cu energie termică furnizat/prestat utilizatorilor casnici (populaţiei) şi utilizatorilor noncasnici, a preţului local pentru populaţie, precum şi pentru aprobarea subvenţiei unitare şi îndreptarea unor erori materiale strecurate în textul acesteia
 • Hotărârea 191/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr.191 din 22.05.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru introducerea in intravilanul Municipiului Bacau a suprafetei de 417,00 m.p. teren situat in extravilanul localitatii, str. Lupeni, pentru CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata si schimbarea functiunii pentru suprafata de 400,00 m.p. teren
 • Hotărârea 190/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr.190 din 22.05.2018 privind aprobarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de Directori Executivi ( Director General, Director Comercial, Director Financiar, Director Tehnic) la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, în conformitate cu legislaţia privind guvernanţa corporativă.
 • Hotărârea 189/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr.189 din 22.05.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE STEH. + P +7 E + 8R SI IMOBIL SPATII COMERCIALE P + 2E, STR. STEFAN CEL MARE, NR. 32 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata.
 • Hotărârea 188/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr.188 din 22.05.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Ordinul Arhitecților din România – Filiala Teritorială Bacău – Neamț și Asociația Club Sportiv Rally Spirit, în vederea realizării în comun a unor evenimente ce vor avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău
 • Hotărârea 187/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr.187 din 22.05.2018 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 312/ 06.09.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcţii, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău
 • Hotărârea 186/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr.186 din 22.05.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 29062/18.09.2003
 • Hotărârea 185/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr.185 din 22.05.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, în vederea realizării în comun a Crosului ”Ziua Olimpică”, ce se va desfăşura în data de 1 iunie 2018 la Bacău.
 • Hotărârea 184/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr.184 din 22.05.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 22387/06.06.2006
 • Hotărârea 183/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr.183 din 22.05.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Club Sportiv Adamas Bacău, în vederea realizării în comun a Concursului Internațional de Dans Sportiv “WDSF Bacau Dance Open – ediția a II-a”, ce se va desfăşura în perioada 01 - 03.06.2018 la “Centrul de Afaceri și Expoziții” Bacău
 • Hotărârea 182/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr.182 din 22.05.2018 privind modificarea destinatiei stabilita initial in Contractul de Concesionare nr. 68781/28.04.2017, din “sediu firma” in “ spatiu prestari servicii – salon de coafura si alte activitati de infrumusetare”
 • Hotărârea 181/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr.181 din 22.05.2018 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Artiștilor Naivi din România în vederea realizării în comun a manifestării ”Unitate prin cultură: Festivalul Național de Artă Naivă, expoziții și evenimente culturale în Bacău”, în perioada 25.05 – 15.06.2018.
 • Hotărârea 180/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr.180 din 22.05.2018 - partea I-a privind aprobarea modificării HCL nr. 62/ 2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli, a Programului de investiţii pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei an
 • Hotărârea 179/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr.179 din 22.05.2018 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2017, al Consiliului Local al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 178/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr.178 din 22.05.2018 privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei la împlinirea vârstei de 100 de ani
 • Hotărârea 177/2018 - Municipiul Bacău - 22.05.2018

  Hotărârea nr.177 din 22.05.2018 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău
 • Hotărârea 176/2018 - Municipiul Bacău - 18.05.2018

  Hotărârea nr.176 din 18.05.2018 privind plata cotizației pentru anul 2018 către Asociația ”Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău (GAL IDD Bacău)
 • Hotărârea 175/2018 - Municipiul Bacău - 07.05.2018

  Hotărârea nr.175 din 07.05.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Clubul Sportiv X-Cape Bacău, în vederea realizării în comun a etapei a II-a a Campionatului European de Motociclism Enduro, ce se va desfăşura în perioada 19 – 20 mai 2018
 • Hotărârea 174/2018 - Municipiul Bacău - 07.05.2018

  Hotărârea nr.174 din 07.05.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociaţia ”Insula Cercetaşilor”, în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului ”Festivalului Luminii 2018”, ce se va desfăşura în data de 19 mai 2018 la Bacău
 • Hotărârea 173/2018 - Municipiul Bacău - 07.05.2018

  Hotărârea nr.173 din 07.05.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Biblioteca Județeană ”Costache Sturdza” Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Unirea Bibliotecilor” ce va avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” în data de 18 mai 2018
 • Hotărârea 172/2018 - Municipiul Bacău - 07.05.2018

  Hotărârea nr.172 din 07.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții: ”CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET – CINEMA ORIZONT”
 • Hotărârea 171/2018 - Municipiul Bacău - 07.05.2018

  Hotărârea nr.171 din 07.05.2018 privind aprobarea proiectului: ”CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET – CINEMA ORIZONT” în cadrul programului operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitatea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – Apel 2.1.B – Incubatoare de Afaceri și cofinanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile.
 • Hotărârea 170/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.170 din 27.04.2018 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Răducan Ion
 • Hotărârea 169/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.169 din 27.04.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, STR. STEFAN CEL MARE, NR. 24 D, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: S.C. SIMBA INVEST S.R.L., din Mun. Bacau, jud. Bacau
 • Hotărârea 168/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.168 din 27.04.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 69399/31.10.2013 de la d-nii Tcaciuc Aurel si Tcaciuc Monica, la d-nii Achiţei Cătălin-Ionuţ si Achiţei Ramona-Daniela
 • Hotărârea 167/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.167 din 27.04.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 19873/05.08.1997, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr.31545/21.09.200 de la BANCPOST S.A., la S.C. IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 166/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.166 din 27.04.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr.7312/09.03.2001 de la S.C. GAMMA S.R.L., la d-na Chircu Nataşa.
 • Hotărârea 165/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.165 din 27.04.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 11048/28.03.2005 de la dl. Mazilu Costică, la dl. Chitic Ioan, căsătorit cu Chitic Olimpia
 • Hotărârea 164/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.164 din 27.04.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68717/05.03.2018 de la d-na Galinescu Niculina-Maria, la dl. Olteanu Vlad-Constantin, prin mandatar Olteanu Constantin
 • Hotărârea 163/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.163 din 27.04.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 20173/09.06.1998 de la dl. Paşcu Doru, la d-na Pascu Ana-Maria
 • Hotărârea 162/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.162 din 27.04.2018 privind darea în administrarea către Clubul Sportiv Municipal Bacău a spaţiului în suprafaţă de 65,83 mp situat în imobilul PT nr. 20, din Bacău, str. Aleea Proiectantului
 • Hotărârea 161/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.161 din 27.04.2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2018 al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA
 • Hotărârea 160/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.160 din 27.04.2018 privind aprobarea de principiu a modificării prețurilor locale pentru serviciul de alimentare centralizată cu energie termică furnizat/prestat utilizatorilor casnici (populației) și utilizatorilor noncasnici, a prețului local pentru populație, precum și pentru aprobarea subvenției unitare.
 • Hotărârea 159/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.159 din 27.04.2018 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Siretului, str. Prelungirea Bradului, str. Aeroportului, str. Neptun, str. Ion Ghelu Destelnica, Aleea Parcului (Parcul Cancicov), str. Lucrețiu Pătrășcanu (Parcul Catedralei)
 • Hotărârea 158/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.158 din 27.04.2018 privind solicitarea de trecere a unui mijloc fix din domeniul public al statului şi din administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR” SA, în domeniul public al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 157/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.157 din 27.04.2018 privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău
 • Hotărârea 156/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.156 din 27.04.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău
 • Hotărârea 155/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.155 din 27.04.2018 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru numirea în Consiliul de Administraţie a doi membri, ca urmare a finalizării procesului de selecţie - Sesiunea a II-a
 • Hotărârea 154/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.154 din 27.04.2018 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea Scrisorii de Garanţie Bancară de Bună Plată în valoare de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la BRD-GSG Sucursala Bacău/alte bănci
 • Hotărârea 153/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.153 din 27.04.2018 prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, aferente lunii februarie 2018
 • Hotărârea 152/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.152 din 27.04.2018 privind modificarea HCL nr. 466/ 2017 prin care s-au stabilit impozitele şi taxele locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2018 în municipiul Bacău.
 • Hotărârea 151/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.151 din 27.04.2018 privind aprobarea planului de măsuri privind gospodărirea municipiului Bacău.
 • Hotărârea 150/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.150 din 27.04.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza PTh pentru obiectivul de investitii „Consolidare, modernizare si amenajare constructie Sala de Sport si ateliere la Liceul cu Program Sportiv din Municipiul Bacău”
 • Hotărârea 149/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.149 din 27.04.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” în vederea derulării proiectului european ”Centrul European de InformareEurope Direct Bacău”, perioada contractuală 2018-2020.
 • Hotărârea 148/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.148 din 27.04.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Bacău și Asociația Culturală ”Octavian Voicu”, în vederea finanţării şi realizării în comun a Revistei ”Plumb”.
 • Hotărârea 147/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.147 din 27.04.2018 privind asocierea Municipiului Bacău cu Sport Club Municipal Bacău, în vederea finanţării şi realizării a Turneului Internațional „Trofeul Municipiului Bacau”, ce se va desfăşura la Bacău în perioada 25.05 – 03.06.2018
 • Hotărârea 146/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.146 din 27.04.2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2017 – 2018.
 • Hotărârea 145/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.145 din 27.04.2018 privind completarea HCL nr. 203/ 2016 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 144/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.144 din 27.04.2018 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I anul 2018, al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 143/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.143 din 27.04.2018 privind aprobarea modificării HCL nr. 62/ 2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli, a Programului de investiţii pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani.
 • Hotărârea 142/2018 - Municipiul Bacău - 27.04.2018

  Hotărârea nr.142 din 27.04.2018 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, profesorului Silviu Șalgău
 • Hotărârea 141/2018 - Municipiul Bacău - 17.04.2018

  Hotărârea nr.141 din 17.04.2018 privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/ 2001.
 • Hotărârea 140/2018 - Municipiul Bacău - 17.04.2018

  Hotărârea nr.140 din 17.04.2018 privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani necesară pentru acoperirera cheltuielilor de organizare a evenimentului ”Viitorul tinerilor europeni”, ce se va desfășura la Centrul de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov” în data de 18 aprilie 2018
 • Hotărârea 139/2018 - Municipiul Bacău - 17.04.2018

  Hotărârea nr.139 din 17.04.2018 privind constituirea comisiilor de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general și abrogarea HCL nr. 168/ 2017.
 • Hotărârea 138/2018 - Municipiul Bacău - 17.04.2018

  Hotărârea nr.138 din 17.04.2018 privind aprobarea Protocolului încheiat în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău.
 • Hotărârea 137/2018 - Municipiul Bacău - 17.04.2018

  Hotărârea nr.137 din 17.04.2018 privind modificarea HCL nr. 226/ 17.08.2016 prin care s-au modificat unele hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău prin care s-a stabilit componenţa organelor de conducere ale societăților comerciale, asociațiilor și instituțiilor la care Municipiul Bacău este acționar/ asociat.
 • Hotărârea 136/2018 - Municipiul Bacău - 11.04.2018

  Hotărârea nr.136 din 11.04.2018 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către SC WISE Invest SRL reprezentată prin Administrator Mirela Persa.
 • Hotărârea 135/2018 - Municipiul Bacău - 11.04.2018

  Hotărârea nr.135 din 11.04.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația ”Școala de Pian Dragoș Lungu” Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a Concursului Internațional de Pian ”Frédéric Chopin”, ce se va desfăşura în perioada 03 - 05.05.2018 la Bacău
 • Hotărârea 134/2018 - Municipiul Bacău - 11.04.2018

  Hotărârea nr.134 din 11.04.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect tehnic la obiectivul „Construire acces strada Cireşoaia nr. 6 - 20, municipiul Bacău”.
 • Hotărârea 133/2018 - Municipiul Bacău - 11.04.2018

  Hotărârea nr.133 din 11.04.2018 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Chimiei.
 • Hotărârea 132/2018 - Municipiul Bacău - 11.04.2018

  Hotărârea nr.132 din 11.04.2018 privind modificarea HCL nr. 35/2016 prin care s-a aprobat constituirea pe lângă Primăria Municipiului Bacău și Consiliul Local al Municipiului Bacău a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret.
 • Hotărârea 131/2018 - Municipiul Bacău - 11.04.2018

  Hotărârea nr.131 din 11.04.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama, Asociația Valoare Plus, Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău, Asociația ”Haka Club”, Asociația ”Centrul Daniel”, Asociația Clubul Artis Daio și Ansamblul Folcloric ”Busuiocul”, în vederea realizării în comun a unor evenimente ce vor avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” și la Teatrul Municipal Bacovia
 • Hotărârea 130/2018 - Municipiul Bacău - 11.04.2018

  Hotărârea nr.130 din 11.04.2018 privind modificarea HCL nr. 289/2010 prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.
 • Hotărârea 129/2018 - Municipiul Bacău - 11.04.2018

  Hotărârea nr.129 din 11.04.2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2018 al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău.
 • Hotărârea 128/2018 - Municipiul Bacău - 11.04.2018

  Hotărârea nr.128 din 11.04.2018 privind modificarea HCL nr. 171 din 31.05.2013 prin care s-a aprobat garantarea sumei de 8.000.000 euro pentru un imprumut extern de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de pana la 16.400.000 euro, ce va fi contractat de catre SC Compania Regionala de Apa Bacau SA in vederea refinantarii pana la 6.200.000 euro a imprumutului extern contractat de la BERD (MELF nr. 8023/ 26.11.2004) si finantarii pana la 10.200.000 euro a proiectului CCI2009RO161PR015 „Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata in Judetul Bacau”.
 • Hotărârea 127/2018 - Municipiul Bacău - 11.04.2018

  Hotărârea nr.127 din 11.04.2018 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Bacău şi SALBAC SA Bacău, în vederea executării lucrării” Construire strada Brânduşei”.
 • Hotărârea 126/2018 - Municipiul Bacău - 11.04.2018

  Hotărârea nr.126 din 11.04.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația ”Sfântul Ioan Bosco”, în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului ”Devino voluntar de nota 10”, ce se va desfăşura în perioada 13 - 15.04.2018 la Bacău.
 • Hotărârea 125/2018 - Municipiul Bacău - 11.04.2018

  Hotărârea nr.125 din 11.04.2018 privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile APRILIE 2018 – MAI 2018.
 • Hotărârea 124/2018 - Municipiul Bacău - 30.03.2018

  Hotărârile adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău, din data de 30.03.2018 și Hotărârea nr. 124 adoptată în ședința extraordinară din data de 01.04.2018, au fost postate pe această secțiune în data de 05.04.2018
 • Hotărârea 123/2018 - Municipiul Bacău - 30.03.2018

  Hotărârea nr.123 din 30.03.2018 privind solutionarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau a plangerii prealabile formulata de catre doamnele Marian Diana-Ecaterina si Kulcsar Ioana.
 • Hotărârea 122/2018 - Municipiul Bacău - 30.03.2018

  Hotărârea nr.122 din 30.03.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 69431/08.11.2013 de la d-na Păruş Maria, la dl. Andrei Neculai.
 • Hotărârea 121/2018 - Municipiul Bacău - 30.03.2018

  Hotărârea nr.121 din 30.03.2018 privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată închirierii, între Paval Olaru Valerian si o locuinta vacantă, Ungureanu Costică si o locuinta vacanta si incheierea de contracte de inchiriere.
 • Hotărârea 120/2018 - Municipiul Bacău - 30.03.2018

  Hotărârea nr.120 din 30.03.2018 privind aprobarea Listei nominale cu persoanele şi familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiţie pentru locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat.
 • Hotărârea 119/2018 - Municipiul Bacău - 30.03.2018

  Hotărârea nr.119 din 30.03.2018 privind modificarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 118/2018 - Municipiul Bacău - 30.03.2018

  Hotărârea nr.118 din 30.03.2018 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, str. Ion Ghelu Destelnica, str. Chimiei și în interiorul blocului din str. Orizontului nr. 34.
 • Hotărârea 117/2018 - Municipiul Bacău - 30.03.2018

  Hotărârea nr.117 din 30.03.2018 privind aprobarea dreptul de uz și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Abatorului, str. Vadu Bistriței, str. Condorilor, str. Arinilor, str. Bucegi, str. Mărăști și str. Bicaz.
 • Hotărârea 116/2018 - Municipiul Bacău - 30.03.2018

  Hotărârea nr.116 din 30.03.2018 privind aprobarea tarifelor de închiriere a spațiilor de la Centrul de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov” Bacău.
 • Hotărârea 115/2018 - Municipiul Bacău - 30.03.2018

  Hotărârea nr.115 din 30.03.2018 privind aprobarea PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE P+2+3 RETRAS – VARIANTA B, STR. MĂGURA CAŞIN, NR.7 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.
 • Hotărârea 114/2018 - Municipiul Bacău - 30.03.2018

  Hotărârea nr.114 din 30.03.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare şi modernizare spaţii cu destinaţia de creşă în incinta Grădiniţei nr.27”.
 • Hotărârea 113/2018 - Municipiul Bacău - 30.03.2018

  Hotărârea nr.113 din 30.03.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația ”COECON GHICA”, în vederea finanțării și realizării în comun a celei de a VI-a ediții a Târgului Firmelor de Exercițiu ”Viitorul începe astăzi”, în perioada 20 – 21 aprilie 2018, ce va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov” Bacău.
 • Hotărârea 112/2018 - Municipiul Bacău - 30.03.2018

  Hotărârea nr.112 din 30.03.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Centrul de Cultură ”George Apostu”, în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului ”Ziua Centrului George Apostu”, ce se va desfășura în data de 23 aprilie 2018 la Bacău
 • Hotărârea 111/2018 - Municipiul Bacău - 30.03.2018

  Hotărârea nr.111 din 30.03.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația pentru promovarea Dezvoltării Personale – Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Sunt Optimus”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, în data de 02 aprilie 2018
 • Hotărârea 110/2018 - Municipiul Bacău - 30.03.2018

  Hotărârea nr.110 din 30.03.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Federația Tinerilor din Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a evenimentului de închidere a programului Bacău – Capitala Tineretului din România, ce se va desfăşura în data de 28 aprilie 2018 la Bacău
 • Hotărârea 109/2018 - Municipiul Bacău - 30.03.2018

  Hotărârea nr.109 din 30.03.2018 privind înființarea unui cabinet medical stomatologic în cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații ”N. V. Karpen
 • Hotărârea 108/2018 - Municipiul Bacău - 30.03.2018

  Hotărârea nr.108 din 30.03.2018 pentru aprobarea Actului Adiţional nr.8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, incheiat cu SC SOMA SRL Bacău
 • Hotărârea 107/2018 - Municipiul Bacău - 30.03.2018

  Hotărârea nr.107 din 30.03.2018 privind acordarea mandatelor speciale împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău să voteze în sedinţele AGA punctele înscrise pe ordinea de zi
 • Hotărârea 106/2018 - Municipiul Bacău - 30.03.2018

  Hotărârea nr.106 din 30.03.2018 privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 18/ 2018 prin care s-a completat HCL nr. 441/2010 privind înfiinţarea „Clubul Sportiv Municipal Bacău”, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 105/2018 - Municipiul Bacău - 30.03.2018

  Hotărârea nr.105 din 30.03.2018 privind aprobarea costului mediu lunar si a cuantumului contributiei lunare de intretinere a persoanelor varstnice ingrijite in Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau, pentru anul 2018.
 • Hotărârea 104/2018 - Municipiul Bacău - 30.03.2018

  Hotărârea nr.104 din 30.03.2018 privind plata cotizaţiei de membru a municipiului Bacău către Asociaţia Municipiilor din România pentru anul 2018.
 • Hotărârea 103/2018 - Municipiul Bacău - 30.03.2018

  Hotărârea nr.103 din 30.03.2018 privind plata cotizaţiei pentru anul 2018 către Asociația "Oraşe Energie în România" (OER).
 • Hotărârea 102/2018 - Municipiul Bacău - 30.03.2018

  Hotărârea nr.102 din 30.03.2018 privind aderarea Municipiului Bacău la inițiativa Comisiei Europene, Convenţia Primarilor pentru Climă şi Energie
 • Hotărârea 101/2018 - Municipiul Bacău - 30.03.2018

  Hotărârea nr.101 din 30.03.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a municipiului Bacău pentru anul 2018, întocmit de către Ocolul Silvic Traian.
 • Hotărârea 100/2018 - Municipiul Bacău - 30.03.2018

  Hotărârea nr.100 din 30.03.2018 privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 53 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare până la data de 14.03.2018.
 • Hotărârea 99/2018 - Municipiul Bacău - 30.03.2018

  Hotărârea nr.99 din 30.03.2018 privind aprobarea constituirii Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău
 • Hotărârea 98/2018 - Municipiul Bacău - 30.03.2018

  Hotărârea nr.98 din 30.03.2018 privind completarea HCL nr. 425/ 19.12.2017 prin care s-a aprobat contractarea și garantarea unei finantari rambursabile externe de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, in vederea asigurarii finantarii investitiilor publice de interes local și s-a abrogat HCL nr. 349/ 2017
 • Hotărârea 97/2018 - Municipiul Bacău - 30.03.2018

  Hotărârea nr.97 din 30.03.2018 privind susținerea Declarației simbolice de Unire cu Republica Moldova
 • Hotărârea 96/2018 - Municipiul Bacău - 15.03.2018

  Hotărârea nr.96 din 15.03.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere General „Nicolae Şova”, filiala Bacău, în vederea realizării în comun a simpozionului „100 de ani de la unirea Basarabiei cu România”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, în data de 26 martie 2018.
 • Hotărârea 95/2018 - Municipiul Bacău - 15.03.2018

  Hotărârea nr.95 din 15.03.2018 privind aprobarea excluderii din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare a oraşului Comăneşti.
 • Hotărârea 94/2018 - Municipiul Bacău - 15.03.2018

  Hotărârea nr.94 din 15.03.2018 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2018.
 • Hotărârea 93/2018 - Municipiul Bacău - 15.03.2018

  Hotărârea nr.93 din 15.03.2018 privind concesionarea către "Asocierea Eco-Sud S.A.-High Sorting S.A.-Anduna Servimob S.R.L." a unor bunuri mobile şi imobile, aflate în patrimoniul Municipiului Bacău, ce urmează a fi folosite pentru desfăşurarea activităţii la Celula II.
 • Hotărârea 92/2018 - Municipiul Bacău - 15.03.2018

  Hotărârea nr.92 din 15.03.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Liberă a Pensionarilor Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a evenimentului „Serbarea Mărțișorului”, ce se va desfășura în perioada 15 - 16.03.2018 la Bacău.
 • Hotărârea 91/2018 - Municipiul Bacău - 15.03.2018

  Hotărârea nr.91 din 15.03.2018 privind îndreptarea erorilor materiale cuprinse în conținutul anexelor nr. 3 și nr. 4 la HCL nr. 54/ 06.02.2018 privind stabilirea salariilor de bază de care vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în anul 2018.
 • Hotărârea 90/2018 - Municipiul Bacău - 15.03.2018

  Hotărârea nr.90 din 15.03.2018 privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/ sau de reprezentare în anul 2018 pentru Poliția Locală a Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 89/2018 - Municipiul Bacău - 15.03.2018

  Hotărârea nr.89 din 15.03.2018 privind modificarea HCL nr. 171 din 31.05.2013 prin care s-a aprobat garantarea sumei de 8.000.000 euro pentru un imprumut extern de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de pana la 16.400.000 euro, ce va fi contractat de catre SC Compania Regionala de Apa Bacau SA in vederea refinantarii pana la 6.200.000 euro a imprumutului extern contractat de la BERD (MELF nr. 8023/ 26.11.2004) si finantarii pana la 10.200.000 euro a proiectului CCI2009RO161PR015 „Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata in Judetul Bacau”
 • Hotărârea 88/2018 - Municipiul Bacău - 07.03.2018

  Hotărârea nr.88 din 07.03.2018 privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apă potabilă în zilele în care este sistată furnizarea apei potabile în municipiul Bacău.
 • Hotărârea 87/2018 - Municipiul Bacău - 28.02.2018

  Hotărârea nr.87 din 28.02.2018 prin care se ia act de Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr. 10/ 15.01.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Diaconu Eusebiu – Iancu, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, judeţul Bacău, precum şi declararea locului de consilier local vacant.
 • Hotărârea 86/2018 - Municipiul Bacău - 28.02.2018

  Hotărârea nr.86 din 28.02.2018 prin care se ia act de Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr. 9/ 15.01.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Botoi Romică, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, judeţul Bacău, precum şi declararea locului de consilier local vacant.
 • Hotărârea 85/2018 - Municipiul Bacău - 28.02.2018

  Hotărârea nr.85 din 28.02.2018 privind închirierea a patru amplasamente aflate pe Terasa de Flori a Pieţei Centrale, din Bacău, Str. Pieţei, nr.1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 84/2018 - Municipiul Bacău - 28.02.2018

  Hotărârea nr.84 din 28.02.2018 privind închirierea a 3 spaţii aflate în incinta halei Pieţei Centrale, din Bacău, Str. Pieţei, nr.1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 83/2018 - Municipiul Bacău - 28.02.2018

  Hotărârea nr.83 din 28.02.2018 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Ariton Adriana Milia din Bacău.
 • Hotărârea 82/2018 - Municipiul Bacău - 28.02.2018

  Hotărârea nr.82 din 28.02.2018 prin care se ia act de Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr. 28/ 02.02.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Manolache Cristinel, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, judeţul Bacău, precum şi declararea locului de consilier local vacant.
 • Hotărârea 81/2018 - Municipiul Bacău - 28.02.2018

  Hotărârea nr.81 din 28.02.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru REFUNCŢIONALIZARE, CONSOLIDARE, MANSARDARE ŞI EXTINDERE CLĂDIRI EXISTENTE ÎN VEDEREA TRANSFORMĂRII LOR ÎN SPITAL, POLICLINICĂ ŞI CĂMIN DE BĂTRÂNI ŞI CONSTRUIRE CLĂDIRI CU DESTINAŢIE SOCIO-MEDICALĂ( SPITAL ŞI CĂMIN DE BĂTRÂNI), STR. LETEA, NR. 17 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată BENEFICIARI:CONSTANTINESCU DUMITRU ŞI CONSTANTINESCU IOANA-LĂCRĂMIOARA, din Mun. Iaşi, Jud. Iaşi
 • Hotărârea 80/2018 - Municipiul Bacău - 28.02.2018

  Hotărârea nr.80 din 28.02.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 12925/27.05.1997 de la S.C. EDUARD S.R.L., la dl. Jicmon Eduard.
 • Hotărârea 79/2018 - Municipiul Bacău - 28.02.2018

  Hotărârea nr.79 din 28.02.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 7296/02.03.1998 de la S.C. TEGALIS S.R.L., la d-na Galinescu Niculina-Maria.
 • Hotărârea 78/2018 - Municipiul Bacău - 28.02.2018

  Hotărârea nr.78 din 28.02.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 14824/5/23.04.1998 de la dl. Grosu Igor-Adrian, la d-na Grosu Gabriela-Luminiţa.
 • Hotărârea 77/2018 - Municipiul Bacău - 28.02.2018

  Hotărârea nr.77 din 28.02.2018 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafeţe de teren situată în Bacău, str. Izvoare.
 • Hotărârea 76/2018 - Municipiul Bacău - 28.02.2018

  Hotărârea nr.76 din 28.02.2018 privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 75/2018 - Municipiul Bacău - 28.02.2018

  Hotărârea nr.75 din 28.02.2018 de aprobare a Listei privind solicitanţii care au acces la locuinţe pentru tineri destinate închirierii.
 • Hotărârea 74/2018 - Municipiul Bacău - 28.02.2018

  Hotărârea nr.74 din 28.02.2018 privind stabilirea cuantumului chiriei aferente locuințelor ANL din municipiul Bacău, în conformitate cu HG nr. 962/ 2001 și Legea nr. 152/ 1998, modificate și completate, pentru anul 2018.
 • Hotărârea 73/2018 - Municipiul Bacău - 28.02.2018

  Hotărârea nr.73 din 28.02.2018 privind completarea HCL nr. 441/ 2010 prin care s-a înfiinţat „Clubul Sportiv Municipal Bacău”.
 • Hotărârea 72/2018 - Municipiul Bacău - 28.02.2018

  Hotărârea nr.72 din 28.02.2018 prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, aferente lunii ianuarie 2018.
 • Hotărârea 71/2018 - Municipiul Bacău - 28.02.2018

  Hotărârea nr.71 din 28.02.2018 privind aprobarea cotizaţiei anuale aferente fiecărui membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacău - ADIB
 • Hotărârea 70/2018 - Municipiul Bacău - 28.02.2018

  Hotărârea nr.70 din 28.02.2018 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”
 • Hotărârea 69/2018 - Municipiul Bacău - 28.02.2018

  Hotărârea nr.69 din 28.02.2018 privind modificarea HCL nr. 29/2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local Bacău.
 • Hotărârea 68/2018 - Municipiul Bacău - 28.02.2018

  Hotărârea nr.68 din 28.02.2018 privind modificarea HCL nr. 305/ 2017 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2017 – 2018
 • Hotărârea 67/2018 - Municipiul Bacău - 28.02.2018

  Hotărârea nr.67 din 28.02.2018 privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investitii „Reabilitare strada Aeroportului, municipiul Bacău”
 • Hotărârea 66/2018 - Municipiul Bacău - 28.02.2018

  Hotărârea nr.66 din 28.02.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern și cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău în vederea realizării în comun a unor evenimente sportive, la Bazinul de Înot Bacău pe parcursul anului 2018
 • Hotărârea 65/2018 - Municipiul Bacău - 19.02.2018

  Hotărârea nr.65 din 19.02.2018 privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în anul 2018.
 • Hotărârea 64/2018 - Municipiul Bacău - 19.02.2018

  Hotărârea nr.64 din 19.02.2018 privind aprobarea alocării de la bugetul local a unei sume de bani în vederea organizării în parteneriat cu Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ,,Elie Wiesel” a unui seminar cu tema ” Libertatea religioasă și de conștiință în timpul Holocaustului ”, în perioada 26 – 28 februarie 2018.
 • Hotărârea 63/2018 - Municipiul Bacău - 19.02.2018

  Hotărârea nr.63 din 19.02.2018 privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani necesară pentru acoperirera cheltuielilor de transport şi asigurare medicală pentru delegaţia din Bacău care va participa la o nouă ediţie a Seminarului pentru Tineret ”Școala Înfrățită”, în perioada 18 – 25 martie 2018 în Petach Tikva, Israel.
 • Hotărârea 62/2018 - Municipiul Bacău - 19.02.2018

  Hotărârea nr.62 din 19.02.2018 - I
 • Hotărârea 61/2018 - Municipiul Bacău - 19.02.2018

  Hotărârea nr.61 din 19.02.2018 privind înfiinţarea "Serviciului Municipal de Utilitaţi Publice Bacău"
 • Hotărârea 60/2018 - Municipiul Bacău - 15.02.2018

  Hotărârea nr.60 din 15.02.2018 prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, aferente perioadei septembrie 2017-decembrie 2017.
 • Hotărârea 59/2018 - Municipiul Bacău - 15.02.2018

  Hotărârea nr.59 din 15.02.2018 privind modificarea HCL nr. 465/ 2017 prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții ”Reabilitare strada Aeroportului”.
 • Hotărârea 58/2018 - Municipiul Bacău - 15.02.2018

  Hotărârea nr.58 din 15.02.2018 privind exercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemţiune asupra imobilului ”Hotel Central” situat în Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 8
 • Hotărârea 57/2018 - Municipiul Bacău - 06.02.2018

  Hotărârea nr.57 din 06.02.2018 privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă asupra unui număr de 6 birouri situate la etajul I din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău, pe o perioadă de 15 ani, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.
 • Hotărârea 56/2018 - Municipiul Bacău - 06.02.2018

  Hotărârea nr.56 din 06.02.2018 privind darea în administrarea Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău a unui număr de 5 birouri situate la etajul I din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău, aflat în domeniul public al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 55/2018 - Municipiul Bacău - 06.02.2018

  Hotărârea nr.55 din 06.02.2018 pentru completarea HCL nr. 463/28.12.2017 privind aprobarea atribuirii şi încheierii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri în Judeţul Bacău.
 • Hotărârea 54/2018 - Municipiul Bacău - 06.02.2018

  Hotărârea nr.54 din 06.02.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 53/2018 - Municipiul Bacău - 06.02.2018

  Hotărârea nr.53 din 06.02.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacău.
 • Hotărârea 52/2018 - Municipiul Bacău - 06.02.2018

  Hotărârea nr.52 din 06.02.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 51/2018 - Municipiul Bacău - 06.02.2018

  Hotărârea nr.51 din 06.02.2018 privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile FEBRUARIE 2018 – MARTIE 2018.
 • Hotărârea 50/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.50 din 31.01.2018 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 6,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau – intrare in legalitate – beneficiari Ilieş Adrian si Ilieş Lenuţa
 • Hotărârea 49/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.49 din 31.01.2018 privind darea în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău a unui apartament, situat în municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94 D, aflat în domeniul public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 48/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.48 din 31.01.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68973/03.06.2014 de la dl. Tulac Victor, casatorit cu Tulac Năstica la d-na Lichi Elena-Manuela, casatorita cu Lichi Dumitru-Sebastian.
 • Hotărârea 47/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.47 din 31.01.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 69058/20.07.2011 de la dl. Simon Arpad, la d-na Huşanu Monica, casatorita cu Huşanu Isidor.
 • Hotărârea 46/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.46 din 31.01.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 21838/05.07.1999 de la dl. Petrovici Neculai, la d-na Burducea Cornelia.
 • Hotărârea 45/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.45 din 31.01.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 16678/01.07.1997 de la S.C. MODE COLOR S.R.L., la d-nii Ciocan Ana si Ciocan Florin.
 • Hotărârea 44/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.44 din 31.01.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68606/18.03.2010 de la d-nii Maxim Iulian-Dragos si Maxim Marieta, la d-na Gherla Cristina
 • Hotărârea 43/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.43 din 31.01.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68914/28.08.2012 de la dl. Gavriluţă Iulian-Alexandru, la dl. Coşa Ioan, casatorit cu Coşa Elena-Liliana.
 • Hotărârea 42/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.42 din 31.01.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 7341/02.03.1998 de la S.C. CONDAFARM S.R.L., la d-ra Gherman Maria-Mădălina.
 • Hotărârea 41/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.41 din 31.01.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 30570/07.09.1999 si nr. 13281/29.05.1997 de la dl. Cernat Constantin la dl. Cernat Gabriel.
 • Hotărârea 40/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.40 din 31.01.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 27336/15.07.1998 de la dl. Bucătaru Aurel, la d-nii Barabaş Florinel si Grozavu Laura.
 • Hotărârea 39/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.39 din 31.01.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractele de Concesionare nr. 14757/05.05.2003 si nr. 69046/13.07.2017 de la dl. Anton Ion la dl. Mihalcea Remus, casatorit cu Mihalcea Lavinia-Oana.
 • Hotărârea 38/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.38 din 31.01.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 14402/27.04.2000 de la d-nii Antălucă Florinţa si Antălucă Dorică, la dl. Sumanariu Alexandru casatorit cu Sumanariu Vironica.
 • Hotărârea 37/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.37 din 31.01.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 19598/16.06.1999 de la dl. Afrăsiloaia Neculai, la d-na Căşeriu Elena, casatorita cu Căşeriu Eurgel.
 • Hotărârea 36/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.36 din 31.01.2018 prin care se ia act de încetarea funcţiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-nei Cosma Elena, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 35/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.35 din 31.01.2018 privind emiterea acordului solicitat de către SC Comcereal SA pentru obținerea autorizației de desființare – Anexe corp C2 și C3 și a autorizației de construire – Imobil spații birouri și locuințe prin modernizare și supraetajare construcție existentă, str. Oituz, nr. 74, din vecinătatea imobilului C1 – Centrul Pistruiatul în suprafață construită la sol de 207 mp, nr. cadastral 16513, CF nr. 44954, domeniul public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 34/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.34 din 31.01.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE, SPATII COMERCIALE, MEDICALE, BIROURI SI AMENAJARE PARCARE, STR. PICTOR THEODOR AMAN, NR. 40 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata. BENEFICIARI: S.C. URBAN BUILDING S.R.L. si S.C. VAMOS INTERNATIONAL S.R.L., din Bacau
 • Hotărârea 33/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.33 din 31.01.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 6 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: GRIGORAS VIOREL, din Bacau, GRIGORAS DELIA, din Brasov si GRIGORE LUCIAN-STEFAN, din Bacau
 • Hotărârea 32/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.32 din 31.01.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE PENSIUNE SI IMPREJMUIRE TEREN, CALEA ROMANULUI, NR. 82 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata. BENEFICIARI: BUTACU LAURENTIU si BUTACU IULIA, din Bacau
 • Hotărârea 31/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.31 din 31.01.2018 pentru completarea H.C.L. nr. 338 din 29 noiembrie 2016 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public de către personalul contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 30/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.30 din 31.01.2018 privind modificarea HCL nr. 305/ 2017 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2017 – 2018
 • Hotărârea 29/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.29 din 31.01.2018 privind completarea HCL nr.319/2017 prin care s-a aprobat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Bacău.
 • Hotărârea 28/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.28 din 31.01.2018 privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2018.
 • Hotărârea 27/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.27 din 31.01.2018 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău str. Vrancei, str. Agudului, str. Avram Iancu, str. Banatului, str. Decebal, str. Maramureș, str. Traian, str. Plantelor, str. Ecaterina Varga, str. Plaiului, Trecătoarea Tecuciului, str. Șerbănești și str. Orizontului.
 • Hotărârea 26/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.26 din 31.01.2018 privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, în condițiile legii, a suprafeței de 1 mp, situată la parterul imobilului din Calea Mărășești, nr. 6, din domeniul public al municipiului Bacău
 • Hotărârea 25/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.25 din 31.01.2018 privind dezlipirea terenului în suprafață de 2709 mp situat în Bacău, strada Oituz, nr. 30.
 • Hotărârea 24/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.24 din 31.01.2018 privind modificarea și completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 23/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.23 din 31.01.2018 - I privind aprobarea valorilor reevaluate a bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău înscrise în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău la data de 31.12.2017.
 • Hotărârea 22/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.22 din 31.01.2018 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 21/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.21 din 31.01.2018 pentru completarea Consiliului de Administraţie al Societăţii Thermoenergy Group SA cu 2 membri numiţi provizoriu.
 • Hotărârea 20/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.20 din 31.01.2018 pentru aprobarea Normei interne privind modalitatea de atribuire de către Municipiul Bacău/unităţi subordonate a contractelor de lucrări/servicii/furnizare către Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA.
 • Hotărârea 19/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.19 din 31.01.2018 privind modificarea HCL nr. 352 din 29.10.2010 – privind aprobarea Master Planului si Listei investițiilor prioritare - pentru sectorul apa/apa uzata ce urmează a fi finanțate în etapa I din Fonduri POS Mediu.
 • Hotărârea 18/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.18 din 31.01.2018 privind completarea HCL nr. 441/ 2010 prin care s-a înfiinţat „Clubul Sportiv Municipal Bacău”, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 17/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.17 din 31.01.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Poliţia Locală a Municipiului Bacău, pentru anul 2018.
 • Hotărârea 16/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.16 din 31.01.2018 privind modificarea HCL nr. 172/ 2017 prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de Funcţii ale Agenției de Dezvoltare Locală Bacău.
 • Hotărârea 15/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.15 din 31.01.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii „Consolidare imobil Calea Marasesti nr. 10 sc. A, B, C, D, Municipiul Bacău”.
 • Hotărârea 14/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.14 din 31.01.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investitii „CONSOLIDARE IMOBIL, Calea Marasesti nr. 9, sc. A, B, C, Municipiul BACAU”.
 • Hotărârea 13/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.13 din 31.01.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investitii „CONSOLIDARE IMOBIL Calea Marasesti nr. 7 sc. A, B, C, D Municipiul Bacău”
 • Hotărârea 12/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.12 din 31.01.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investitii „CONSOLIDARE IMOBIL, Calea Marasesti, nr. 4, sc. A, B, C, D, E, F, G, Municipiul Bacău”.
 • Hotărârea 11/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.11 din 31.01.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investitii „Consolidare imobil, Calea Marasesti nr. 12 sc. C, D, E, F, Municipiul Bacău”.
 • Hotărârea 10/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.10 din 31.01.2018 privind modificarea HCL nr. 159/ 2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/ unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiţii de interes public local.
 • Hotărârea 9/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.9 din 31.01.2018 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare rezultat din execuția anului 2017 din excedentul anilor precedenți.
 • Hotărârea 8/2018 - Municipiul Bacău - 31.01.2018

  Hotărârea nr.8 din 31.01.2018 privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Camburoglu Ana, care a împlinit vârsta de 100 de ani.
 • Hotărârea 7/2018 - Municipiul Bacău - 12.01.2018

  Hotărârea nr.7 din 12.01.2018 privind modificarea HCL nr. 252/ 03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2011 şi s-a abrogat HCL nr. 38/ 2015.
 • Hotărârea 6/2018 - Municipiul Bacău - 12.01.2018

  Hotărârea nr.6 din 12.01.2018 privind emiterea acordului solicitat de către Constantinescu Dumitru și Constantinescu Ioana-Lăcrămioara pentru obținerea autorizației de construire în vederea realizării obiectivului ,,Refuncționalizare, consolidare, mansardare și extindere clădiri existente în vederea transformării lor în spital, policlinică și cămin de bătrâni și construire clădiri cu destinației socio-medicală (spital și cămin de bătrâni), str.Letea, nr.17, din vecinătatea imobilului C3-Clădire Școală, Corp B-Laborator chimic atelier mechanic în suprafață de 736,26 mp, suprafață construită la sol 710 mp, nr.cadastral 76523, CF nr.76523, domeniul public al municipiului Bacău
 • Hotărârea 5/2018 - Municipiul Bacău - 12.01.2018

  Hotărârea nr.5 din 12.01.2018 privind emiterea acordului solicitat de către domnul Grigoraș Viorel pentru obținerea autorizației de construire clădire locuințe colective cu spații comerciale la parter situată în municipiul Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 6, din vecinătatea imobilului C2 - Cămin Colegiul Economic ”ION GHICA”, P+1, suprafața construită la sol 697,06 mp, nr. cadastral 6519, CF nr. 25307/ N, str. Oituz nr. 15 și a imobilului - HIDROFOR Războieni, str. Oituz nr. 1, domeniul public al municipiului Bacău
 • Hotărârea 4/2018 - Municipiul Bacău - 12.01.2018

  Hotărârea nr.4 din 12.01.2018 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea garantării sumelor reprezentând datorii către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat, care pot face obiectul unei eşalonări la plată
 • Hotărârea 3/2018 - Municipiul Bacău - 12.01.2018

  Hotărârea nr.3 din 12.01.2018 privind completarea HCL nr. 467/ 2017 prin care s-au aprobat pentru anul 2018 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată
 • Hotărârea 2/2018 - Municipiul Bacău - 12.01.2018

  Hotărârea nr.2 din 12.01.2018 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018 – 2019
 • Hotărârea 1/2018 - Municipiul Bacău - 12.01.2018

  Hotărârea nr.1 din 12.01.2018 privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din Municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanţa nr. 71 /2002