• Hotărârea 467/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 467 din 28.12.2017 privind aprobarea pentru anul 2018 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, modificată şi completată.
 • Hotărârea 466/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 466 din 28.12.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a taxei de salubrizare pentru anul 2018 în municipiul Bacău.
 • Hotărârea 465/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 465 din 28.12.2017 Anexa nr. 1 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții ”Reabilitare strada Aeroportului”.
 • Hotărârea 464/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 464 din 28.12.2017 privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată închirierii, între Grigori Diana si o locuinţă vacantă, Olaru Laura Ionela si o locuinţă vacantă, Huşanu Elena Luminiţa şi o locuinţă vacantă, Stoica Gheorghe şi o locuinţă vacantă si încheierea de contracte de închiriere.
 • Hotărârea 463/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 463 din 28.12.2017 privind aprobarea atribuirii şi încheierii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri în Judeţul Bacău.
 • Hotărârea 462/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 462 din 28.12.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Municipiul Bacău şi 22 de comune limitrofe şi a modalităţii de gestiune a serviciului de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Municipiul Bacău şi 22 de comune limitrofe.
 • Hotărârea 461/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 461 din 28.12.2017 privind modificarea Actului Constitutiv al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA şi mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA, să aprobe punctele înscrise pe ordinea de zi.
 • Hotărârea 460/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 460 din 28.12.2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea neîngrijită situată în intravilanul municipiului Bacău, str. Oituz, nr. 37.
 • Hotărârea 459/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 459 din 28.12.2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul și clădirea neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău, str. George Enescu, nr. 44.
 • Hotărârea 458/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 458 din 28.12.2017 privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr. 56 și str. Banca Națională, nr. 6.
 • Hotărârea 457/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 457 din 28.12.2017 privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenul și clădirea neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău, str. Ion Luca Caragiale, nr. 3.
 • Hotărârea 456/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 456 din 28.12.2017 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2017, al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 455/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 455 din 28.12.2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul și clădirea neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău, str. Ion Luca Caragiale, nr. 29, deținute de Popa Constantin.
 • Hotărârea 454/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 454 din 28.12.2017 de modificare a HCL nr.377/31.10.2017 privind stabilirea programului de audiente și a programului de întâlniri cu cetățenii, ale consilierilor locali ai municipiului Bacău, pentru mandatul 2016-2020.
 • Hotărârea 453/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 453 din 28.12.2017 privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Nicolae Copernic, nr. 69.
 • Hotărârea 452/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 452 din 28.12.2017 privind rămânerea în vigoare a costului mediu lunar de întreţinere în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău si a grilei de calcul a contribuţiei datorata de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite in aceasta instituţie, aprobate prin H.C.L. nr. 73/ 31.03.2017 pana la aprobarea noului cost de întreţinere aferent anului 2018.
 • Hotărârea 451/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 451 din 28.12.2017 privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenul și clădirea neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău, str. Ion Luca Caragiale, nr. 29.
 • Hotărârea 450/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 450 din 28.12.2017 privind aprobarea Programului obiectivelor de investitii in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 449/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 449 din 28.12.2017 privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Stadionului, nr. 24.
 • Hotărârea 448/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 448 din 28.12.2017 privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 447/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 447 din 28.12.2017 privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Orizontului, nr. 55.
 • Hotărârea 446/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 446 din 28.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul „Reamenajare intersecție în sistem giratoriu pentru străzile: Calea Romanului – Bulevardul Unirii, municipiul Bacău”.
 • Hotărârea 445/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 445 din 28.12.2017 privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenul și clădirea neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău, str. Bogdan Voievod, nr. 25.
 • Hotărârea 444/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 444 din 28.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Construire strada Prelungirea Bradului, municipiul Bacău”.
 • Hotărârea 443/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 443 din 28.12.2017 privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru clădirea neîngrijită situată în intravilanul municipiului Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, nr. 97.
 • Hotărârea 442/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 442 din 28.12.2017 privind asocierea municipiului Bacău cu Parohia ”Buna – Vestire” Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acțiuni cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă.
 • Hotărârea 441/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 441 din 28.12.2017 privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenul și clădirea neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău, str. Logofăt Tăutu, nr. 5A.
 • Hotărârea 440/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 440 din 28.12.2017 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2017, de către Primarul şi Viceprimarii Municipiului Bacău, în cursul anului 2018.
 • Hotărârea 439/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 439 din 28.12.2017 privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenul și clădirea neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr. 51.
 • Hotărârea 438/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 438 din 28.12.2017 privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, dl. Cosmin Necula, ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău pentru activitatea desfăşurată în anul 2017.
 • Hotărârea 437/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 437 din 28.12.2017 privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru clădirea neîngrijită situată în intravilanul municipiului Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, nr. 51.
 • Hotărârea 436/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 436 din 28.12.2017 privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Uniunea Generală a Pensionarilor din Județul Bacău la organizarea evenimentului „Microrevelion 2018”.
 • Hotărârea 435/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 435 din 28.12.2017 privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Nicolae Titulescu, nr. 34.
 • Hotărârea 434/2017 - Municipiul Bacău - 28.12.2017

  Hotărârea nr. 434 din 28.12.2017 - I
 • Hotărârea 433/2017 - Municipiul Bacău - 19.12.2017

  Hotărârea nr. 433 din 19.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul „Construire strada Brânduşei, municipiul Bacău”.
 • Hotărârea 432/2017 - Municipiul Bacău - 19.12.2017

  Hotărârea nr. 432 din 19.12.2017 - 0 privind aprobarea documentaţiei: ”Studiu de fezabilitate tehnică și financiară privind modernizarea unei mari părți a sistemului de iluminat public stradal din Municipiul Bacău”.
 • Hotărârea 431/2017 - Municipiul Bacău - 19.12.2017

  Hotărârea nr. 431 din 19.12.2017 privind stabilirea Comisiei Municipale de analiză si selectare a cererilor pentru acordarea ajutorului financiar de la bugetul local, liceenilor beneficiari ai unor burse de studiu oferite de alte state.
 • Hotărârea 430/2017 - Municipiul Bacău - 19.12.2017

  Hotărârea nr. 430 din 19.12.2017 privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația ”Sfântul Ioan Bosco”, în vederea finanţării şi realizării în comun a evenimentului “În așteptarea lui Moș Crăciun”, ce se va desfăşura în perioada 17 - 25.12.2017 la Bacău.
 • Hotărârea 429/2017 - Municipiul Bacău - 19.12.2017

  Hotărârea nr. 429 din 19.12.2017 privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei CONDURACHE LAURA-NINA cu domiciliul în Bacău, str. Banca Națională, bl. 29, sc. B, ap. 11.
 • Hotărârea 428/2017 - Municipiul Bacău - 19.12.2017

  Hotărârea nr. 428 din 19.12.2017 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Full A.C.T. Night”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, în data de 23 decembrie 2017.
 • Hotărârea 427/2017 - Municipiul Bacău - 19.12.2017

  Hotărârea nr. 427 din 19.12.2017 privind asocierea municipiului Bacău cu Parohia ”Sfinții Voievozi” Șerbănești, cu Decanatul Romano – Catolic și cu Parohia ”Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil” CFR, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acțiuni cu ocazia Sărbătorii Crăciunului.
 • Hotărârea 426/2017 - Municipiul Bacău - 19.12.2017

  Hotărârea nr. 426 din 19.12.2017 privind alocarea unei sume de bani în vederea continuării prestării serviciilor de asistență și reprezentare juridică prevăzute în contractul nr. 68838/ 12.05.2017 pentru recuperarea de prejudicii generate de nefinalizarea contractului de lucrari nr. 36793/ 03.09.2007 încheiat cu CONSORȚIUL ICCO-PHILIPS- INTEGRINE pentru construirea obiectivului de investitii „SPITAL MUNICIPAL BACAU”.
 • Hotărârea 425/2017 - Municipiul Bacău - 19.12.2017

  Hotărârea nr. 425 din 19.12.2017 privind aprobarea contractarii și garantării unei finantari rambursabile externe de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, in vederea asigurarii finantarii investitiilor publice de interes local și abrogarea HCL nr. 349/ 2017.
 • Hotărârea 424/2017 - Municipiul Bacău - 19.12.2017

  Hotărârea nr. 424 din 19.12.2017 privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 22 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare, până la data de 06.12.2017.
 • Hotărârea 423/2017 - Municipiul Bacău - 19.12.2017

  Hotărârea nr. 423 din 19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și numărul de personal, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 422/2017 - Municipiul Bacău - 19.12.2017

  Hotărârea nr. 422 din 19.12.2017 privind modificarea HCL nr.29/10.02.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare.
 • Hotărârea 421/2017 - Municipiul Bacău - 19.12.2017

  Hotărârea nr. 421 din 19.12.2017 privind aprobarea modificării HCL nr.74 din 31.03.2017 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2017, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 420/2017 - Municipiul Bacău - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 420 din 27.11.2017 privind solicitarea adresată județului Bacău de trecere a imobilului - teren, în suprafață de 43 mp, din domeniul public al județului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 419/2017 - Municipiul Bacău - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 419 din 27.11.2017 privind participarea Municipiului Bacău și a Asociației pentru Ambulanță Bacău, în calitate de parteneri, în vederea organizării spectacolului ”VIS DE CRĂCIUN ”, Ediția a III-a, în data de 7 decembrie 2017.
 • Hotărârea 418/2017 - Municipiul Bacău - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 418 din 27.11.2017 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația ”Grupul de Inițiativă al Tinerilor Basarabeni din Bacău”, în vederea finanţării participării la evenimentele prilejuite de Ziua Națională a României, la Alba Iulia.
 • Hotărârea 417/2017 - Municipiul Bacău - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 417 din 27.11.2017 privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile DECEMBRIE 2017 – IANUARIE 2018.
 • Hotărârea 416/2017 - Municipiul Bacău - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 416 din 27.11.2017 privind modificarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 415/2017 - Municipiul Bacău - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 415 din 27.11.2017 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău str. Letea, str. Victor Babeș, Calea Romanului, str. 9 Mai și str. Cornișa Bistriței.
 • Hotărârea 414/2017 - Municipiul Bacău - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 414 din 27.11.2017 privind aprobarea schimbului de locuințe sociale, între doamna Rotaru Liliana și doamna Apalaghiței Nela și încheierea de contracte de închiriere.
 • Hotărârea 413/2017 - Municipiul Bacău - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 413 din 27.11.2017 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită.
 • Hotărârea 412/2017 - Municipiul Bacău - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 412 din 27.11.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul „Sistem informatic integrat pentru managementul interacțiunii cu cetățenii și gestiunea incidentelor care afectează domeniul public al municipiului Bacău”.
 • Hotărârea 411/2017 - Municipiul Bacău - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 411 din 27.11.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul ” Construire acces strada Prelungirea Bradului nr. 101-103, municipiul Bacău”.
 • Hotărârea 410/2017 - Municipiul Bacău - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 410 din 27.11.2017 privind modificarea destinatiei stabilita initial in Contractul de Concesionare nr. 69087/18.07.2017, din “sediu firma” in “spatiu prestari servicii – salon de infrumusetare”.
 • Hotărârea 409/2017 - Municipiul Bacău - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 409 din 27.11.2017 privind completarea HCL nr. 350/ 2017 prin care s-a aprobat asocierea municipiului Bacău cu Asociaţia Prevenirea Adicției și Comportamentului Adictiv Bacău (APACA), în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului local de prevenire ”2Ǟ # Atitudine Anticorupție”, ce se va desfăşura în perioada 13 octombrie – 08 decembrie 2017.
 • Hotărârea 408/2017 - Municipiul Bacău - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 408 din 27.11.2017 privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată închirierii, între Vasilache Vili si o locuinta vacanta, Buta Paula si o locuinta vacanta, Chiriac Vasile si o locuinta vacanta, Nascu Cristinel si o locuinta vacanta, Galatanu Constantin si o locuinta vacanta, intre Sagarel Violeta Madalina si Adam Tudor Daniel si incheierea de contracte de inchiriere.
 • Hotărârea 407/2017 - Municipiul Bacău - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 407 din 27.11.2017 privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a evenimentului “Gala Voluntarului Băcăuan 2017”, ce se va desfăşura în data de 11.12.2017 la Bacău.
 • Hotărârea 406/2017 - Municipiul Bacău - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 406 din 27.11.2017 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 9,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau – intrare in legalitate – beneficiari Bălăiţă Petru si Bălăiţă Alina-Irina.
 • Hotărârea 405/2017 - Municipiul Bacău - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 405 din 27.11.2017 privind modificarea HCL nr. 370/ 2017 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Bacău, Județul Bacău, în calitate de membru fondator, la înființarea Asociației Grup Acțiune Locală “INOVARE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ” Bacău.
 • Hotărârea 404/2017 - Municipiul Bacău - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 404 din 27.11.2017 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 263/2010, privind aprobarea functiilor publice, Organigramei si Statului de functii pentru Directia Publica de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Bacau.
 • Hotărârea 403/2017 - Municipiul Bacău - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 403 din 27.11.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Centrului Bugetar Creşe Bacău.
 • Hotărârea 402/2017 - Municipiul Bacău - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 402 din 27.11.2017 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 312/ 06.09.2017 prin care s-a aprobat Organigrama și a Statului de Funcţii ale Poliției Locale a Municipiului Bacău
 • Hotărârea 401/2017 - Municipiul Bacău - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 401 din 27.11.2017 privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei, celor 57 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare, până la data de 10.11.2017
 • Hotărârea 400/2017 - Municipiul Bacău - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 400 din 27.11.2017 privind asocierea municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente cu prilejul zilei de 3 Decembrie – ”Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități”
 • Hotărârea 399/2017 - Municipiul Bacău - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 399 din 27.11.2017 privind modificarea HCL nr. 305/ 2017 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2017 – 2018
 • Hotărârea 398/2017 - Municipiul Bacău - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 398 din 27.11.2017 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea prelungirii cu 12 luni a Scrisorii de Garanţie Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la BRD-GSG Sucursala Bacău
 • Hotărârea 397/2017 - Municipiul Bacău - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 397 din 27.11.2017 pentru modificarea HCL nr. 174/28.08.2014 privind aprobarea cofinantarii proiectului " Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentelor de atribuire pentru Programul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020"
 • Hotărârea 396/2017 - Municipiul Bacău - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 396 din 27.11.2017 privind asocierea municipiului Bacău cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului prin Protopopiatul Bacău, în vederea realizării în comun a Concertului Extraordinar de Crăciun, ce va avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan”, în data de 10 decembrie 2017
 • Hotărârea 395/2017 - Municipiul Bacău - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 395 din 27.11.2017 privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei domnului Pânzar Nicolae, care a împlinit vârsta de 100 de ani.
 • Hotărârea 394/2017 - Municipiul Bacău - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 394 din 27.11.2017 privind aprobarea modificării HCL nr.74 din 31.03.2017 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2017, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 393/2017 - Municipiul Bacău - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 393 din 27.11.2017 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, sportivei Simona Axinte (Păduraru)
 • Hotărârea 392/2017 - Municipiul Bacău - 07.11.2017

  Hotărârea nr. 392 din 07.11.2017 privind alocarea sumei de 141.000 lei in vederea amplasarii unui patinoar artificial in Municipiul Bacău in perioada 1 decembrie 2017 – 19 februarie 2018.
 • Hotărârea 391/2017 - Municipiul Bacău - 07.11.2017

  Hotărârea nr. 391 din 07.11.2017 privind aprobarea organizării Festivalului „Sărbători de Iarna 2017” in perioada 05-31 decembrie 2017, cu finantare de la bugetul local.
 • Hotărârea 390/2017 - Municipiul Bacău - 07.11.2017

  Hotărârea nr. 390 din 07.11.2017 privind modificarea HCL nr. 3/ 2007 prin care s-a aprobat acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, studenţilor care urmează cursuri universitare de lunga durata si absolvenţilor cursurilor universitare de lunga durata, in ambele situaţii beneficiari ai burselor de studii oferite de alte state, precum si reorganizarea ,,Comisiei municipale” pentru analiza si selectarea cererilor acordării sprijinului financiar acestor beneficiari.
 • Hotărârea 389/2017 - Municipiul Bacău - 07.11.2017

  Hotărârea nr. 389 din 07.11.2017 privind asocierea municipiului Bacău cu Clubul Sportiv Școlar Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului sportiv “Turneul de Sală Handbal Juniori II, Bacău, 2017 – Ediție Moldova, nr. 1”, ce se va desfăşura în perioada 15 - 19.11.2017.
 • Hotărârea 388/2017 - Municipiul Bacău - 07.11.2017

  Hotărârea nr. 388 din 07.11.2017 privind completarea HCL nr. 361/ 2017 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Federația Tinerilor din Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a evenimentului ”Summitul Tinerilor”, ediția a II-a, ce se va desfăşura în perioada 08 – 12.11.2017 la Bacău.
 • Hotărârea 387/2017 - Municipiul Bacău - 07.11.2017

  Hotărârea nr. 387 din 07.11.2017 privind asocierea municipiului Bacău cu Universitatea ”George Bacovia” din Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a celei de a III-a ediție a Conferinţei naţionale cu participare internaţională ”Devianţă şi Criminalitate. Evoluţie, Tendinţe şi Perspective – DECRET”, ce se va desfăşura în perioada 09 – 10 noiembrie 2017
 • Hotărârea 386/2017 - Municipiul Bacău - 07.11.2017

  Hotărârea nr. 386 din 07.11.2017 privind aprobarea modificării HCL nr.74 din 31.03.2017 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2017, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 385/2017 - Municipiul Bacău - 31.10.2017

  Hotărârea nr. 385 din 31.10.2017 privind modificarea HCL nr.29/10.02.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare.
 • Hotărârea 384/2017 - Municipiul Bacău - 31.10.2017

  Hotărârea nr. 384 din 31.10.2017 privind asocierea Municipiului Bacău cu Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Judeţul Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului „ INVEST ÎN ROMÂNIA”, ce va avea loc la Bacău, în data de 16 noiembrie 2017.
 • Hotărârea 383/2017 - Municipiul Bacău - 31.10.2017

  Hotărârea nr. 383 din 31.10.2017 privind completarea HCL nr. 174/ 1999 prin care s-a aprobat inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 382/2017 - Municipiul Bacău - 31.10.2017

  Hotărârea nr. 382 din 31.10.2017 prin care se propune schimbarea destinației imobilelor situate în curtea Liceului Tehnic ”Anghel Saligny” din Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr. 18, pe perioada desfășurării lucrărilor de demolare.
 • Hotărârea 381/2017 - Municipiul Bacău - 31.10.2017

  Hotărârea nr. 381 din 31.10.2017 prin care se propune schimbarea destinației imobilului situat în spatele Școlii Gimnaziale ”Alexandru cel Bun” din Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, nr. 80, pe perioada desfășurării lucrărilor de demolare.
 • Hotărârea 380/2017 - Municipiul Bacău - 31.10.2017

  Hotărârea nr. 380 din 31.10.2017 privind prin care se ia act de renunțarea la dreptul de proprietate, în vederea realizării unui sens giratoriu, asupra suprafeței de 161 mp, teren ce a aparținut SC Rewe Projectenwicklung România SRL.
 • Hotărârea 379/2017 - Municipiul Bacău - 31.10.2017

  Hotărârea nr. 379 din 31.10.2017 privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 378/2017 - Municipiul Bacău - 31.10.2017

  Hotărârea nr. 378 din 31.10.2017 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău str. Luminii, str. Mihai Viteazu, str. Aviatorilor, str. Mihai Eminescu, str. Gării, str. Măgura Cașin, Calea Mărășești, str. Toamnei, str. Războieni și str. Nicolae Titulescu.
 • Hotărârea 377/2017 - Municipiul Bacău - 31.10.2017

  Hotărârea nr. 377 din 31.10.2017 privind stabilirea programului de audiente și a programului de întâlniri cu cetățenii, ale consilierilor locali ai municipiului Bacău, pentru mandatul 2016-2020.
 • Hotărârea 376/2017 - Municipiul Bacău - 31.10.2017

  Hotărârea nr. 376 din 31.10.2017 privind modificarea HCL nr. 214/ 2014 prin care s-a reglementat accesul pe domeniul public/ privat al municipiului Bacau, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.
 • Hotărârea 375/2017 - Municipiul Bacău - 31.10.2017

  Hotărârea nr. 375 din 31.10.2017 privind finanțarea proiectului ”Profesorul secolului XXI” propus de satul Costești din Republica Moldova, în baza acordului de cooperare aprobat prin HCL nr. 174/ 2016
 • Hotărârea 374/2017 - Municipiul Bacău - 31.10.2017

  Hotărârea nr. 374 din 31.10.2017 privind modificarea HCL nr. 305/2017 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2017 – 2018.
 • Hotărârea 373/2017 - Municipiul Bacău - 31.10.2017

  Hotărârea nr. 373 din 31.10.2017 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru propunerea membrilor în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție.
 • Hotărârea 372/2017 - Municipiul Bacău - 31.10.2017

  Hotărârea nr. 372 din 31.10.2017 - I
 • Hotărârea 371/2017 - Municipiul Bacău - 31.10.2017

  Hotărârea nr. 371 din 31.10.2017 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul III anul 2017, al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 370/2017 - Municipiul Bacău - 25.10.2017

  Hotărârea nr. 370 din 25.10.2017 privind participarea Municipiului Bacău, Județul Bacău, în calitate de membru fondator, la înființarea Asociației Grup Acțiune Locală “INOVARE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ” Bacău.
 • Hotărârea 369/2017 - Municipiul Bacău - 25.10.2017

  Hotărârea nr. 369 din 25.10.2017 privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investiţii „REZERVA DE APĂ A MUNICIPIULUI BACĂU”
 • Hotărârea 368/2017 - Municipiul Bacău - 25.10.2017

  Hotărârea nr. 368 din 25.10.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul „Rezerva de apă a Municipiului Bacău”.
 • Hotărârea 367/2017 - Municipiul Bacău - 20.10.2017

  Hotărârea nr. 367 din 20.10.2017 privind modificarea HCL nr. 203/ 2016 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 366/2017 - Municipiul Bacău - 20.10.2017

  Hotărârea nr. 366 din 20.10.2017 privind asocierea Municipiului Bacău cu Ministerul Tineretului și Sportului, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Gala Tineretului din România”, ediția a IV-a, ce se va desfăşura în data 11.11.2017 la Bacău
 • Hotărârea 365/2017 - Municipiul Bacău - 20.10.2017

  Hotărârea nr. 365 din 20.10.2017 privind completarea HCL nr. 441/ 2010 prin care s-a înfiinţat „Clubul Sportiv Știința Municipal Bacău” și abrogarea HCL nr. 138/ 2017.
 • Hotărârea 364/2017 - Municipiul Bacău - 20.10.2017

  Hotărârea nr. 364 din 20.10.2017 privind înființarea unei grupe având rolul de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire și supraveghere pentru copiii antepreșcolari (0 – 3 ani), în cadrul Creșei nr. 4 din Bacău.
 • Hotărârea 363/2017 - Municipiul Bacău - 20.10.2017

  Hotărârea nr. 363 din 20.10.2017 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri, familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2017 – 31 martie 2018.
 • Hotărârea 362/2017 - Municipiul Bacău - 20.10.2017

  Hotărârea nr. 362 din 20.10.2017 privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţa extraordinară din data de 20.10.2017
 • Hotărârea 361/2017 - Municipiul Bacău - 10.10.2017

  Hotărârea nr. 361 din 10.10.2017 privind asocierea Municipiului Bacău cu Federaţia Tinerilor din Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a evenimentului “ Summitul Tinerilor” , ediţia a II-a ce se va desfăşura în perioada 08-12.11.2017 la Bacău.
 • Hotărârea 360/2017 - Municipiul Bacău - 10.10.2017

  Hotărârea nr. 360 din 10.10.2017 privind asocierea municipiului Bacău cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, în vederea realizării în comun a ediției a X-a a concursului ”Cupa Bacăului la Înot”, ce se va desfăşura în perioada 28 – 29 octombrie 2017.
 • Hotărârea 359/2017 - Municipiul Bacău - 10.10.2017

  Hotărârea nr. 359 din 10.10.2017 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole pentru UAT Municipiul Bacău
 • Hotărârea 358/2017 - Municipiul Bacău - 10.10.2017

  Hotărârea nr. 358 din 10.10.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza - Studiu de prefezabilitate pentru obiectivul de investitii „Construire Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, specialisti din sanatate, Ansamblu Bucegi III C, etapa 1, Bacău” si abrogarea HCL nr. 275 din 28.07.2017.
 • Hotărârea 357/2017 - Municipiul Bacău - 10.10.2017

  Hotărârea nr. 357 din 10.10.2017 privind modificarea HCL nr. 289/ 2010 prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.
 • Hotărârea 356/2017 - Municipiul Bacău - 10.10.2017

  Hotărârea nr. 356 din 10.10.2017 privind completarea HCL nr. 288/ 09.08.2017 prin care au fost stabilite salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 355/2017 - Municipiul Bacău - 10.10.2017

  Hotărârea nr. 355 din 10.10.2017 privind modificarea HCL nr. 362/ 19.12.2016 prin care s-a aprobat Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru Poliția Locală a Municipiului Bacău, pentru anul 2017.
 • Hotărârea 354/2017 - Municipiul Bacău - 10.10.2017

  Hotărârea nr. 354 din 10.10.2017 privind modificarea HCL nr. 312/ 06.09.2017 prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de Funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 353/2017 - Municipiul Bacău - 10.10.2017

  Hotărârea nr. 353 din 10.10.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău în baza Protocolului nr.12590/28.12.2010
 • Hotărârea 352/2017 - Municipiul Bacău - 10.10.2017

  Hotărârea nr. 352 din 10.10.2017 privind aprobarea Pactului de Amiciție în vederea demarării procedurilor de înfrățire între municipiul Bacău, județul Bacău din România și municipiul Hrazdan, provincia Kotayak din Republica Armenia
 • Hotărârea 351/2017 - Municipiul Bacău - 10.10.2017

  Hotărârea nr. 351 din 10.10.2017 prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către SC Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, aferente perioadei mai 2016 – august 2017
 • Hotărârea 350/2017 - Municipiul Bacău - 10.10.2017

  Hotărârea nr. 350 din 10.10.2017 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociaţia Prevenirea Adicției și Comportamentului Adictiv Bacău (APACA), în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului local de prevenire ”2Ǟ # Atitudine Anticorupție”, ce se va desfăşura în perioada 13 octombrie – 08 decembrie 2017
 • Hotărârea 349/2017 - Municipiul Bacău - 10.10.2017

  Hotărârea nr. 349 din 10.10.2017 privind aprobarea contractarii și garantării unei/unor finantari rambursabile externe de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, in vederea asigurarii finantarii investitiilor publice de interes local
 • Hotărârea 348/2017 - Municipiul Bacău - 10.10.2017

  Hotărârea nr. 348 din 10.10.2017 privind aprobarea modificării HCL nr.74 din 31.03.2017 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2017, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 347/2017 - Municipiul Bacău - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 347 din 28.09.2017 privind acordarea unui ajutor de urgență d-lui MATACHE NECULAI cu domiciliul în Bacău, str. Nicu Enea, nr.52, ap.6.
 • Hotărârea 346/2017 - Municipiul Bacău - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 346 din 28.09.2017 privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile OCTOMBRIE 2017 – NOIEMBRIE 2017.
 • Hotărârea 345/2017 - Municipiul Bacău - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 345 din 28.09.2017 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 126,00 m.p. situat în intravilanul Municipiului Bacău, Str. Dumbravei, nr. 2, proprietate privata a Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 344/2017 - Municipiul Bacău - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 344 din 28.09.2017 privind aprobarea schimbării destinației terenului situat în Bacău, B-dul Unirii nr.48 - parte din baza materială a Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny”, în imobil cu altă destinație care vizează edificarea unei parcări supraterane precum și aprobarea Memoriului Justificativ.
 • Hotărârea 343/2017 - Municipiul Bacău - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 343 din 28.09.2017 privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 2,00 m.p. teren (dispus in doua loturi a 1,00 m.p. fiecare) situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 342/2017 - Municipiul Bacău - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 342 din 28.09.2017 privind completarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău nr. 2/ 69549/ 12.12.2014, aprobat prin HCL nr. 228/2014.
 • Hotărârea 341/2017 - Municipiul Bacău - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 341 din 28.09.2017 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația ”Teatrul Vienez de Copii”, în vederea realizării în comun a Conferinței Naționale ”Teatrul în educație”, ce va avea loc la Bacău, în data de 17 noiembrie 2017.
 • Hotărârea 340/2017 - Municipiul Bacău - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 340 din 28.09.2017 privind aprobarea concesionării directe a lotului de teren în suprafaţă de 51,00 m.p. situat în intravilanul municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău – beneficiar SC HELMERT SRL.
 • Hotărârea 339/2017 - Municipiul Bacău - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 339 din 28.09.2017 privind aprobarea cererii domnului Bârlădeanu Florin de extindere a spaţiului de locuit.
 • Hotărârea 338/2017 - Municipiul Bacău - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 338 din 28.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Construire strada Poet Cârlova, municipiul Bacău”.
 • Hotărârea 337/2017 - Municipiul Bacău - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 337 din 28.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Construire strada Corbului, municipiul Bacău”.
 • Hotărârea 336/2017 - Municipiul Bacău - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 336 din 28.09.2017 privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii și modificarea HCL nr. 264/ 2017.
 • Hotărârea 335/2017 - Municipiul Bacău - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 335 din 28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susţinerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenţii cu S.C. Transport Public S.A Bacău şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău.
 • Hotărârea 334/2017 - Municipiul Bacău - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 334 din 28.09.2017 privind asocierea Municipiului Bacău cu Casa Corpului Didactic ”Grigore Tăbăcaru” Bacău în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului ”Profesorul la final de carieră – resursă pentru viitoarele generații”, în data de 05 octombrie 2017.
 • Hotărârea 333/2017 - Municipiul Bacău - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 333 din 28.09.2017 privind trecerea bunului imobil situat în Bulevardul Unirii, nr. 13 din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al județului Bacău și declararea acestuia, bun de interes public județean.
 • Hotărârea 332/2017 - Municipiul Bacău - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 332 din 28.09.2017 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 151/2014 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 152/2014.
 • Hotărârea 331/2017 - Municipiul Bacău - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 331 din 28.09.2017 privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 49 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare, până la data de 18.09.2017.
 • Hotărârea 330/2017 - Municipiul Bacău - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 330 din 28.09.2017 privind modificarea HCL nr. 172/2017 prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de Funcţii ale Agenției de Dezvoltare Locală Bacău.
 • Hotărârea 329/2017 - Municipiul Bacău - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 329 din 28.09.2017 privind modificarea HCL nr. 29/10.02.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 328/2017 - Municipiul Bacău - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 328 din 28.09.2017 privind acordarea dreptului de folosință gratuită asupra Sălii Teatrului de Vară ”Radu Beligan” Centrului de Informare ”Europe Direct Bacău”, în data de 3 octombrie 2017.
 • Hotărârea 327/2017 - Municipiul Bacău - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 327 din 28.09.2017 privind aprobarea modificării HCL nr.74 din 31.03.2017 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2017, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 326/2017 - Municipiul Bacău - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 326 din 28.09.2017 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Șova Gâțu Laur, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat.
 • Hotărârea 325/2017 - Municipiul Bacău - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 325 din 28.09.2017 prin care se ia act de încetarea funcţiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Costan Codrin – Vasile, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.
 • Hotărârea 324/2017 - Municipiul Bacău - 19.09.2017

  Hotărârea nr. 324 din 19.09.2017 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău str. Nicolae Titulescu, str. Războieni și str. Chimiei
 • Hotărârea 323/2017 - Municipiul Bacău - 19.09.2017

  Hotărârea nr. 323 din 19.09.2017 privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată închirierii, între dl. Simon Eusebiu și o locuință vacantă și incheierea unui nou contract de inchiriere
 • Hotărârea 322/2017 - Municipiul Bacău - 19.09.2017

  Hotărârea nr. 322 din 19.09.2017 pentru modificarea HCL nr. 196/29.05.2017 privind implementarea măsurilor dispuse de legislaţia specifică privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice la societatea Thermoenergy Group SA Bacău.
 • Hotărârea 321/2017 - Municipiul Bacău - 19.09.2017

  Hotărârea nr. 321 din 19.09.2017 privind completarea HCL nr.135/2014 prin care s-a aprobat “Reactualizarea strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Bacău, până la nivelul anului 2033”, realizată în cadrul proiectului “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană” Cod proiect CCI 2009RO161PR024.
 • Hotărârea 320/2017 - Municipiul Bacău - 19.09.2017

  Hotărârea nr. 320 din 19.09.2017 - 1
 • Hotărârea 316/2017 - Municipiul Bacău - 19.09.2017

  Hotărârea nr. 316 din 19.09.2017 privind aprobarea modificării HCL nr.74 din 31.03.2017 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2017, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 315/2017 - Municipiul Bacău - 06.09.2017

  Hotărârea nr. 315 din 06.09.2017 privind solicitarea adresată județului Bacău de trecere a terenului în suprafață de 41.600 mp situat în Bacău, Calea Onești, din domeniul public al județului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 314/2017 - Municipiul Bacău - 06.09.2017

  Hotărârea nr. 314 din 06.09.2017 privind solicitarea adresată județului Bacău de trecere a imobilului C1 – Biblioteca Județeană ”Costache Sturdza” și a terenului în suprafață de 792 mp situate în Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, nr. 1, din domeniul public al județului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 313/2017 - Municipiul Bacău - 06.09.2017

  Hotărârea nr. 313 din 06.09.2017 privind alocarea de la bugetul local al Municipiului Bacau a sumei de 16.435 lei in vederea sustinerii financiare a participarii Asociatiei Club „Golden Boys” Bacau la EMF Champions League ce va avea loc la Terme Catez-Slovenia,în perioada 7-10 septembrie 2017.
 • Hotărârea 312/2017 - Municipiul Bacău - 06.09.2017

  Hotărârea nr. 312 din 06.09.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii, ale Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, pentru anul 2017.
 • Hotărârea 311/2017 - Municipiul Bacău - 06.09.2017

  Hotărârea nr. 311 din 06.09.2017 privind darea în administrare, Școlii Gimnaziale nr.10, a unui spațiu, pe o perioadă de 3 ani, în suprafață utilă de 212 m2.
 • Hotărârea 310/2017 - Municipiul Bacău - 06.09.2017

  Hotărârea nr. 310 din 06.09.2017 privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, strada Milcov şi strada Ştefan cel Mare.
 • Hotărârea 309/2017 - Municipiul Bacău - 06.09.2017

  Hotărârea nr. 309 din 06.09.2017 privind completarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău nr. 2/ 69549/ 12.12.2014, aprobat prin HCL nr. 228/ 2014.
 • Hotărârea 308/2017 - Municipiul Bacău - 06.09.2017

  Hotărârea nr. 308 din 06.09.2017 privind aprobarea cererii d-nei Vrâncianu Maria de extindere a spaţiului de locuit.
 • Hotărârea 307/2017 - Municipiul Bacău - 06.09.2017

  Hotărârea nr. 307 din 06.09.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Învăţământului organizate la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 306/2017 - Municipiul Bacău - 06.09.2017

  Hotărârea nr. 306 din 06.09.2017 privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, organizată în condițiile legii, a spațiului în suprafață de 1 m2 aflat la parterul Spitalului de Pneumoftiziologie
 • Hotărârea 305/2017 - Municipiul Bacău - 06.09.2017

  Hotărârea nr. 305 din 06.09.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2017 – 2018
 • Hotărârea 304/2017 - Municipiul Bacău - 06.09.2017

  Hotărârea nr. 304 din 06.09.2017 privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener cu Asociaţia Why Not Us şi Federaţia Tinerilor din Bacău în vederea organizării evenimentului „Street Food Festival Bacău” în perioada 7-10 septembrie 2017.
 • Hotărârea 303/2017 - Municipiul Bacău - 06.09.2017

  Hotărârea nr. 303 din 06.09.2017 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de deplasarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău la Poliţia Municipală din Torino.
 • Hotărârea 302/2017 - Municipiul Bacău - 06.09.2017

  Hotărârea nr. 302 din 06.09.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.181/2016 privind aprobarea criteriilor de acces și a listei cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat.
 • Hotărârea 301/2017 - Municipiul Bacău - 06.09.2017

  Hotărârea nr. 301 din 06.09.2017 privind aprobarea modificării și completării Contractului de concesionare nr. 81487/ 14.06.1996 incheiat pentru suprafata de 19,00 m.p. teren proprietate publica a Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 300/2017 - Municipiul Bacău - 06.09.2017

  Hotărârea nr. 300 din 06.09.2017 privind modificarea şi completarea HCL nr. 391 din 25.11.2003 , a Contractului de Concesiune nr. 11252/26.03.2004 a transportului public local de călători pe raza municipiului Bacău şi aprobarea Regulamentului de utilizare a cardurilor de călătorie.
 • Hotărârea 299/2017 - Municipiul Bacău - 06.09.2017

  Hotărârea nr. 299 din 06.09.2017 privind schimbarea denumirii „Clubului Sportiv Ştiinţa Municipal Bacău” în ”Club Sportiv Municipal Bacău”.
 • Hotărârea 298/2017 - Municipiul Bacău - 06.09.2017

  Hotărârea nr. 298 din 06.09.2017 privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, cu Sport Club Municipal Bacău, în vederea organizării și desfășurării Campionatului Național de Tineret Box, în perioada 18-24 septembrie 2017 la Bacău.
 • Hotărârea 297/2017 - Municipiul Bacău - 06.09.2017

  Hotărârea nr. 297 din 06.09.2017 privind aprobarea modificării HCL nr.74 din 31.03.2017 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2017, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 296/2017 - Municipiul Bacău - 22.08.2017

  Hotărârea nr. 296 din 22.08.2017 privind recompensarea absolvenților învățământului profesional pentru rezultate deosebite la examenul de certificare a calificării profesionale din luna iulie 2017
 • Hotărârea 295/2017 - Municipiul Bacău - 22.08.2017

  Hotărârea nr. 295 din 22.08.2017 privind asocierea Municipiului Bacău cu Uniunea Armenilor din România – Sucursala Bacău în vederea finanţării şi realizării în comun a spectacolului stradal Festivalul filmului și teatrului armenesc – Bacău 2017, ediția a V-a, în perioada 01 – 03 septembrie 2017
 • Hotărârea 294/2017 - Municipiul Bacău - 22.08.2017

  Hotărârea nr. 294 din 22.08.2017 privind completarea HCL nr. 289/ 2017 prin care s-au stabilit indemnizația maximă lunară de care beneficiaza consilierii locali si salariile de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacau
 • Hotărârea 293/2017 - Municipiul Bacău - 22.08.2017

  Hotărârea nr. 293 din 22.08.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul „Construire strada Siretului etapa a II-a, municipiul Bacău”
 • Hotărârea 292/2017 - Municipiul Bacău - 22.08.2017

  Hotărârea nr. 292 din 22.08.2017 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociatia Judeteana de Fotbal Bacau, în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului sportiv “AJF-Mobil, Mingea e în terenul tău”, ce se va desfăşura în perioada 01.09.2017-31.12.2017, la Bacău
 • Hotărârea 291/2017 - Municipiul Bacău - 22.08.2017

  Hotărârea nr. 291 din 22.08.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Reamenajare intersecţie în sistem giratoriu, străzile 9 Mai – b-dul Unirii, municipiul Bacău”.
 • Hotărârea 290/2017 - Municipiul Bacău - 22.08.2017

  Hotărârea nr. 290 din 22.08.2017 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația CENASPER Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a festivalului ”Salonul de toamnă al muzicii folk și blues” – Ediția a II-a.
 • Hotărârea 289/2017 - Municipiul Bacău - 09.08.2017

  Hotărârea nr. 289 din 09.08.2017 privind stabilirea indemnizatiei maxime lunara de care beneficiaza consilierii locali si a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacau
 • Hotărârea 288/2017 - Municipiul Bacău - 09.08.2017

  Hotărârea nr. 288 din 09.08.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 287/2017 - Municipiul Bacău - 09.08.2017

  Hotărârea nr. 287 din 09.08.2017 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociaţia pentru Dezvoltare Activă (ADA), în vederea finanţării şi realizării în comun a festivalului educațional ”Zilele Parcului Gherăiești” – Ediția a IV-a, ce se va desfăşura în perioada 25 – 27 august
 • Hotărârea 286/2017 - Municipiul Bacău - 09.08.2017

  Hotărârea nr. 286 din 09.08.2017 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a contestației formulată de către Asociația Misiunea Creștină Bacău
 • Hotărârea 285/2017 - Municipiul Bacău - 09.08.2017

  Hotărârea nr. 285 din 09.08.2017 partea a I-a privind aprobarea modificării HCL nr.74 din 31.03.2017 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2017, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 284/2017 - Municipiul Bacău - 01.08.2017

  Hotărârea nr. 284 din 01.08.2017 privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația Comunitară Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a Festivalului ”ConectFest”, ce se va desfăşura în perioada 10 – 13 august în Bacău
 • Hotărârea 283/2017 - Municipiul Bacău - 01.08.2017

  Hotărârea nr. 283 din 01.08.2017 privind asocierea municipiului Bacău cu Federația Tinerilor din Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a evenimentului ”SkirtBike”, ce se va desfăşura în data de 2 septembrie la Bacău
 • Hotărârea 282/2017 - Municipiul Bacău - 01.08.2017

  Hotărârea nr. 282 din 01.08.2017 privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația Abracadabra, în vederea finanţării şi realizării în comun a Festivalului Vacanței ”Drumul lui Făt – Frumos”, ce se va desfăşura în perioada 04 – 05 august în Bacău
 • Hotărârea 281/2017 - Municipiul Bacău - 01.08.2017

  Hotărârea nr. 281 din 01.08.2017 privind recompensarea elevilor, absolvenților învățământului liceal teoretic și absolvenților învățământului liceal tehnologic pentru rezultate deosebite la activitățile școlare obținute în anul școlar 2016 – 2017
 • Hotărârea 280/2017 - Municipiul Bacău - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 280 din 28.07.2017 privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile AUGUST 2017 – SEPTEMBRIE 2017.
 • Hotărârea 279/2017 - Municipiul Bacău - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 279 din 28.07.2017 privind completarea HCL nr. 174/ 1999 prin care s-a aprobat inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 278/2017 - Municipiul Bacău - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 278 din 28.07.2017 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe.
 • Hotărârea 277/2017 - Municipiul Bacău - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 277 din 28.07.2017 privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener alături de Clubul Sportiv Știința Municipal Bacău, în vederea organizării evenimentului sportiv ”Cupa Club Sportiv Știința Municipal Bacău” la sărituri în apă, ce se va desfăşura la Bacău în perioada 27 – 29 iulie 2017.
 • Hotărârea 276/2017 - Municipiul Bacău - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 276 din 28.07.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.270/30.09.2016 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susţinerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2016 şi încheierea în acest sens a unor convenţii cu S.C. Transport Public S.A Bacău şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, modificată și completată prin HCL nr. 370/2016, HCL nr. 382/2016 şi HCL nr.9/2017.
 • Hotărârea 275/2017 - Municipiul Bacău - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 275 din 28.07.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza - Studiu de prefezabilitate pentru obiectivul de investitii „Construire Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, specialisti din sanatate, Ansamblul Bucegi III C, etapa 1, Bacău”.
 • Hotărârea 274/2017 - Municipiul Bacău - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 274 din 28.07.2017 privind aprobarea Caietului de sarcini a serviciului de iluminat public în Municipiul Bacău.
 • Hotărârea 273/2017 - Municipiul Bacău - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 273 din 28.07.2017 privind înființarea a două grupe având rolul de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire și supraveghere pentru copiii antepreșcolari (0–3 ani), în cadrul Creșei nr. 3 din Bacău.
 • Hotărârea 272/2017 - Municipiul Bacău - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 272 din 28.07.2017 privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Munteanu Lidia, care a împlinit vârsta de 100 de ani.
 • Hotărârea 271/2017 - Municipiul Bacău - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 271 din 28.07.2017 privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 254/ 2017 prin care s-a modificat HCL nr. 10/2016 prin care s-a aprobat reţeaua şcolară din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 270/2017 - Municipiul Bacău - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 270 din 28.07.2017 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Diaconu Eusebiu – Iancu, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidului Social Românesc.
 • Hotărârea 269/2017 - Municipiul Bacău - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 269 din 28.07.2017 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe semestrul I anul 2017, al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 268/2017 - Municipiul Bacău - 17.07.2017

  Hotărârea nr. 268 din 17.07.2017 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. 22 Decembrie și Bulevardul Unirii.
 • Hotărârea 267/2017 - Municipiul Bacău - 17.07.2017

  Hotărârea nr. 267 din 17.07.2017 privind modificarea HCL nr. 5/20.01.2017 prin care s-a aprobat darea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Bacău aflat în subordinea Consiliului Judeţean Bacău a unor bunuri fixe şi mobile ce urmează a fi folosite pentru desfăşurarea activităţii la Celula II, aflate în domeniul public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 266/2017 - Municipiul Bacău - 17.07.2017

  Hotărârea nr. 266 din 17.07.2017 privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011 incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7 – 9.
 • Hotărârea 265/2017 - Municipiul Bacău - 17.07.2017

  Hotărârea nr. 265 din 17.07.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul „Modernizare Strada Florilor, nr. 32 – 38, municipiul Bacău”
 • Hotărârea 264/2017 - Municipiul Bacău - 17.07.2017

  Hotărârea nr. 264 din 17.07.2017 privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.
 • Hotărârea 263/2017 - Municipiul Bacău - 17.07.2017

  Hotărârea nr. 263 din 17.07.2017 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociaţia Despărțământul ASTRA ”Vasile Alecsandri” Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului ”Bacău – meleag de glorie, istorie, cultură și eroism”, ce se va desfăşura în perioada 17 – 23 august.
 • Hotărârea 262/2017 - Municipiul Bacău - 17.07.2017

  Hotărârea nr. 262 din 17.07.2017 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 21,00 m.p. dispus in doua loturi (14,00 + 7,00) situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau – intrare in legalitate.
 • Hotărârea 261/2017 - Municipiul Bacău - 17.07.2017

  Hotărârea nr. 261 din 17.07.2017 privind aprobarea Profilului Consiliului de Administraţie al Societăţii Thermoenergy Group SA şi a Profilului candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Termoenergy Goup S.A. Bacău
 • Hotărârea 260/2017 - Municipiul Bacău - 17.07.2017

  Hotărârea nr. 260 din 17.07.2017 - I privind aprobarea modificării HCL nr.74 din 31.03.2017 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2017, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 259/2017 - Municipiul Bacău - 10.07.2017

  Hotărârea nr. 259 din 10.07.2017 privind aprobarea Listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 aferente anului 2017.
 • Hotărârea 258/2017 - Municipiul Bacău - 10.07.2017

  Hotărârea nr. 258 din 10.07.2017 privind asocierea municipiului Bacău cu Federația Română de Minifotbal din România, în vederea finanţării şi realizării în comun a Festivalului Național al Minifotbalului Amatori, ce se va desfăşura în perioada 10 – 15 iulie 2017, la Bacău.
 • Hotărârea 257/2017 - Municipiul Bacău - 10.07.2017

  Hotărârea nr. 257 din 10.07.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Bacău care să participe, în calitate de observator, la concursurile ce se vor organiza la unitățile de învățământ de pe raza municipiului Bacău pentru funcțiile de director și director adjunct.
 • Hotărârea 256/2017 - Municipiul Bacău - 10.07.2017

  Hotărârea nr. 256 din 10.07.2017 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociaţia Centrul Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului, în vederea finanţării şi realizării în comun a Festivalului ”No Drugs Revolution – Street Galfest”, ce se va desfăşura în perioada 15 – 20 august 2017, la Bacău.
 • Hotărârea 255/2017 - Municipiul Bacău - 10.07.2017

  Hotărârea nr. 255 din 10.07.2017 privind completarea HCL nr. 221/ 2017 prin care s-a aprobat participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Asociaţia „Ingenious Drama” a Festivalului naţional de teatru în limba română pentru tineri „The Ingenious Drama Festival” – ediţia a XVIII – a, ce se va desfăşura în perioada 10 – 20 iulie, la Bacău.
 • Hotărârea 254/2017 - Municipiul Bacău - 29.06.2017

  Hotărârea nr. 254 din 29.06.2017 privind modificarea HCL nr. 10/ 2016 prin care s-a aprobat reţeaua şcolară din municipiul Bacău .
 • Hotărârea 253/2017 - Municipiul Bacău - 29.06.2017

  Hotărârea nr. 253 din 29.06.2017 prin care se transmite acordul de principiu privind trecerea din domeniul public al municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Justiției pentru Tribunalul Bacău (Judecătoria Bacău) a unui bun imobil.
 • Hotărârea 252/2017 - Municipiul Bacău - 29.06.2017

  Hotărârea nr. 252 din 29.06.2017 privind modificarea HCL nr. 348/ 2007 prin care s-au aprobat Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Pieţei Centrale, Pieţei Sud, Pieţei de Gross şi Bazarului Milcov din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 251/2017 - Municipiul Bacău - 29.06.2017

  Hotărârea nr. 251 din 29.06.2017 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Culturală ”Floricica”, în vederea finanțării și realizării în comun a Festivalului ”Bobocel de la Bacău”, ediția a XV-a ce se va desfășura în perioada 04-05 iulie, la Bacău.
 • Hotărârea 250/2017 - Municipiul Bacău - 29.06.2017

  Hotărârea nr. 250 din 29.06.2017 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Română de Marketing –AROMAR, în vederea finanțării și realizării în comun a Festivalului Antic ”Tamasidava”, ce se va desfășura în perioada 07-09 iulie, la Bacău.
 • Hotărârea 249/2017 - Municipiul Bacău - 29.06.2017

  Hotărârea nr. 249 din 29.06.2017 privind stabilirea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul UAT Municipiul Bacău.
 • Hotărârea 248/2017 - Municipiul Bacău - 29.06.2017

  Hotărârea nr. 248 din 29.06.2017 privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 40/ 2016 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor imobile situate în Bacău, str. Gen. Ştefan Guşă, nr. 4, în scopul casării, demolării şi valorificării acestora în condiţiile legii
 • Hotărârea 247/2017 - Municipiul Bacău - 29.06.2017

  Hotărârea nr. 247 din 29.06.2017 privind închirierea unui spaţiu aflate în incinta halei Pieţei Centrale, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 246/2017 - Municipiul Bacău - 29.06.2017

  Hotărârea nr. 246 din 29.06.2017 privind aprobarea Listei proiectelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/ 2001, aferente anului 2017.
 • Hotărârea 245/2017 - Municipiul Bacău - 29.06.2017

  Hotărârea nr. 245 din 29.06.2017 privind plata cotizaţiei de membru a municipiului Bacău către Asociaţia Administratorilor de Piețe din România pen tru anul 2017.
 • Hotărârea 244/2017 - Municipiul Bacău - 29.06.2017

  Hotărârea nr. 244 din 29.06.2017 privind aprobarea cererii d-nei Zare Mariana Nela de extindere a spaţiului de locuit.
 • Hotărârea 243/2017 - Municipiul Bacău - 29.06.2017

  Hotărârea nr. 243 din 29.06.2017 privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 242/2017 - Municipiul Bacău - 29.06.2017

  Hotărârea nr. 242 din 29.06.2017 privind solicitarea către Guvernul României de trecere a unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 241/2017 - Municipiul Bacău - 29.06.2017

  Hotărârea nr. 241 din 29.06.2017 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr.236/2011, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statul de funcţii pentru Directia Publica de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bacau, cu modificarile ulterioare, ca urmare a examenului de promovare in grad profesional.
 • Hotărârea 240/2017 - Municipiul Bacău - 29.06.2017

  Hotărârea nr. 240 din 29.06.2017 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 139/31.07.2014 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcţii ale Poliției Locale a Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 239/2017 - Municipiul Bacău - 29.06.2017

  Hotărârea nr. 239 din 29.06.2017 privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei, celor 47 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare, până la data de 19.06.2017.
 • Hotărârea 238/2017 - Municipiul Bacău - 29.06.2017

  Hotărârea nr. 238 din 29.06.2017 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Teatrului Municipal Bacovia.
 • Hotărârea 237/2017 - Municipiul Bacău - 29.06.2017

  Hotărârea nr. 237 din 29.06.2017 privind stabilirea cuantumului chiriei aferente locuințelor ANL din municipiul Bacău în conformitate cu HG nr. 962/ 2001 și Legea nr. 152/ 1998, modificate și completate, precum și stabilirea cotei autorităţii publice locale aplicabilă pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani.
 • Hotărârea 236/2017 - Municipiul Bacău - 29.06.2017

  Hotărârea nr. 236 din 29.06.2017 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 29/10.02.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificarile ulterioare ca urmare a expirarii perioadei de debutant, promovare in grad /treapta profesionala si transformarea unor functii publice.
 • Hotărârea 235/2017 - Municipiul Bacău - 29.06.2017

  Hotărârea nr. 235 din 29.06.2017 privind aprobarea premierii sportivului de la Clubul Sportiv Știința Municipal Bacău, Ilie Ionuț și a antrenorului Călin George pentru performanțe internaționale deosebite obținute în anul competițional 2016.
 • Hotărârea 234/2017 - Municipiul Bacău - 29.06.2017

  Hotărârea nr. 234 din 29.06.2017 privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, în vederea organizării etapei finale a Campionatului de Înot al Ministerului Afacerilor Interne, ce se va desfăşura la Bacău în perioada 12 - 13 iulie 2017.
 • Hotărârea 233/2017 - Municipiul Bacău - 29.06.2017

  Hotărârea nr. 233 din 29.06.2017 privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68513 din 18.05.2011 incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA TRISCAS MIOARA, reprezentant legal al C.M.I. DR. TRISCAS MIOARA pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Martir Horia, nr. 1
 • Hotărârea 232/2017 - Municipiul Bacău - 29.06.2017

  Hotărârea nr. 232 din 29.06.2017 Partea I-a privind aprobarea modificării HCL nr.74 din 31.03.2017 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2017, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 231/2017 - Municipiul Bacău - 23.06.2017

  Hotărârea nr. 231 din 23.06.2017 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Compania Regională de Apă Bacău SA să participe la negocierile privind încheierea unui nou contract colectiv de muncă la nivelul societăţii.
 • Hotărârea 230/2017 - Municipiul Bacău - 23.06.2017

  Hotărârea nr. 230 din 23.06.2017 de modificare a HCL nr. 51/ 2017 prin care s-a aprobat Lista privind solicitanţii care au acces la locuinţe pentru tineri destinate închirierii.
 • Hotărârea 229/2017 - Municipiul Bacău - 23.06.2017

  Hotărârea nr. 229 din 23.06.2017 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Nicolae Titulescu.
 • Hotărârea 228/2017 - Municipiul Bacău - 23.06.2017

  Hotărârea nr. 228 din 23.06.2017 privind modificarea HCL nr. 174/ 1999 prin care s-a aprobat inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 227/2017 - Municipiul Bacău - 23.06.2017

  Hotărârea nr. 227 din 23.06.2017 privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, între d-na Burcă Ramona și o locuință vacantă, dl. Potocianu Silviu Marian și o locuință vacantă și incheierea de contracte de inchiriere
 • Hotărârea 226/2017 - Municipiul Bacău - 23.06.2017

  Hotărârea nr. 226 din 23.06.2017 privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, în condițiile legii, a unui număr de 2 căsuțe din lemn, proprietatea municipiului Bacău, situate în Piața Tricolorului.
 • Hotărârea 225/2017 - Municipiul Bacău - 23.06.2017

  Hotărârea nr. 225 din 23.06.2017 privind darea în administrarea către Clubul Sportiv ”Sport Club Municipal Bacău” a spaţiului în suprafaţă de 246 mp situat în imobilul PT nr. 31, din Bacău, str. Bucegi.
 • Hotărârea 224/2017 - Municipiul Bacău - 23.06.2017

  Hotărârea nr. 224 din 23.06.2017 privind modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 și casarea, demolarea și valorificarea a clădirii situată în str. Războieni, nr. 14, în condițiile legii.
 • Hotărârea 223/2017 - Municipiul Bacău - 23.06.2017

  Hotărârea nr. 223 din 23.06.2017 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 80,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau, ocupat de constructia cu destinatia spatiu de depozitare, proprietatea d-lui Sova Corneliu, din Bacau
 • Hotărârea 222/2017 - Municipiul Bacău - 23.06.2017

  Hotărârea nr. 222 din 23.06.2017 privind modificarea HCL nr. 213/ 2017 prin care s-a aprobat participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Ingenious Drama la organizarea proiectului "ZidArt", ce se va desfăşura în perioada 10 - 11 iunie la Bacău
 • Hotărârea 221/2017 - Municipiul Bacău - 23.06.2017

  Hotărârea nr. 221 din 23.06.2017 privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Asociaţia „Ingenious Drama” a Festivalului naţional de teatru în limba română pentru tineri „The Ingenious Drama Festival” – ediţia a XVIII – a, ce se va desfăşura în perioada 10 – 20 iulie, la Bacău.
 • Hotărârea 220/2017 - Municipiul Bacău - 13.06.2017

  Hotărârea nr. 220 din 13.06.2017 privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” , în vederea organizării Conferinței Internaționale de Terapie Ocupațională din România – ”Present State and Future Prospects”, în perioada 16-17 iunie 2017.
 • Hotărârea 219/2017 - Municipiul Bacău - 13.06.2017

  Hotărârea nr. 219 din 13.06.2017 privind demararea procedurilor legale în vederea exproprierii imobilelor necesare realizării obiectivului de investiții ”Reabilitare strada Aeroportului”.
 • Hotărârea 218/2017 - Municipiul Bacău - 07.06.2017

  Hotărârea nr. 218 din 07.06.2017 privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani necesară pentru acoperirea cheltuielilor de transport pentru delegaţia din Bacău care va participa la tabăra multinaţională de tineret, în Hamm, din cadrul festivalului Jocurile Ruhr-ului, în perioada 11 – 18 iunie 2017.
 • Hotărârea 217/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 217 din 29.05.2017 privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Federația Tinerilor din Bacău la organizarea evenimentului ”Street delivery” ce se va desfășura în perioada 30.06.-02.07.2017 în Bacău.
 • Hotărârea 216/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 216 din 29.05.2017 privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” în vederea organizării evenimentului ”Campionatul Național Universitar de Înot Bacău” în perioada 10-11 iunie 2017.
 • Hotărârea 215/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 215 din 29.05.2017 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, strada Pictor Theodor Aman.
 • Hotărârea 214/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 214 din 29.05.2017 privind transmiterea în folosință gratuită a unui autoturism către Poliția Locală a Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 213/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 213 din 29.05.2017 privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Ingenious Drama la organizarea proiectului ”ZidArt” ce se va desfășura în perioada 10-11 iunie la Bacău.
 • Hotărârea 212/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 212 din 29.05.2017 privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, în vederea organizării evenimentului ”Crosul Olimpic”, în data de 11 iunie 2017.
 • Hotărârea 211/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 211 din 29.05.2017 privind modificarea HCL nr.234/2010 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru protejarea spaţiilor verzi din parcurile de agrement şi zonele urbane ale municipiului Bacău.
 • Hotărârea 210/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 210 din 29.05.2017 privind aprobarea concesionării directe a lotului de teren în suprafaţă de 7 mp situat în intravilanul municipiului Bacău proprietate privată a municipiului Bacău.
 • Hotărârea 209/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 209 din 29.05.2017 prin care municipiul Bacău se constituie parte civilă în dosarul nr.161/P/2016.
 • Hotărârea 208/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 208 din 29.05.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 207/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 207 din 29.05.2017 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asistență pentru Proiect încheiat pe data de 15 iulie 2013 între Municipiul Bacău, Județul Bacău, Compania Regională de Apă Bacău S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și a Contractului de Confirmare în legătură cu Contractul de Garanție încheiat pe data de 15 iulie 2013 între Municipiul Bacău și BERD
 • Hotărârea 206/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 206 din 29.05.2017 privind aprobarea modificării HCL nr.74 din 31.03.2017 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2017, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 205/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 205 din 29.05.2017 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unei suprafeţe de teren situată în Bacău, str. Nordului.
 • Hotărârea 204/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 204 din 29.05.2017 privind modificarea HCL nr. 244/ 2016 prin care s-a constituit Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 203/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 203 din 29.05.2017 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău.
 • Hotărârea 202/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 202 din 29.05.2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2017 al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău.
 • Hotărârea 201/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 201 din 29.05.2017 privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada deținerii de către municipiul Bacău a titlului de ”Capitala Tineretului”, a dreptului de folosinţă asupra a două căsuţe de lemn, către Fundaţia de Sprijin Comunitar
 • Hotărârea 200/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 200 din 29.05.2017 privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Ordinul Arhitecţilor din România – Filiala Teritorială Bacău – Neamţ, în vederea organizării celei de a treia ediţii a Forumului Zonal de Arhitectură şi Urbanism ”MOLDOVA REPER 2030 - MoRe”, în perioada 9-11 iunie 2017.
 • Hotărârea 199/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 199 din 29.05.2017 prin care se ia act de intenția Salbac SA Bacău de a construi și amenaja strada Brândușei.
 • Hotărârea 198/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 198 din 29.05.2017 privind modificarea şi completarea HCL nr. 381/17.11.2010 privind aprobarea cofinanţării proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”.
 • Hotărârea 197/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 197 din 29.05.2017 privind aprobarea schimbarii destinatiei stabilita in Contractul de concesionare nr. 68944/01.10.2012 incheiat pentru suprafata de 10,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 196/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 196 din 29.05.2017 privind implementarea măsurilor dispuse de legislaţia specifică privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice la societatea Thermoenergy Group SA Bacău.
 • Hotărârea 195/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 195 din 29.05.2017 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra suprafetei de 3,96 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, stabilit in baza Contractului de Concesionare nr. 18087/19.05.2004, de la S.C. NADONI S.R.L. catre dl. Nastase Danut, casatorit cu Nastase Elena.
 • Hotărârea 194/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 194 din 29.05.2017 privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile IUNIE 2017 – IULIE 2017.
 • Hotărârea 193/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 193 din 29.05.2017 privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Fundația Comunitară Bacău, în vederea organizării proiectului Swimathon, ediția a V-a, ce se va desfăşura la Bacău în data de 15 iunie 2017.
 • Hotărârea 192/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 192 din 29.05.2017 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 9,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 191/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 191 din 29.05.2017 privin participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația ”TART” în vederea organizării simpozionului internațional ”Școala – Principalul mijloc de păstrare a libertății sufletului în mediul penintenciar”, în perioada 9 – 10 iunie 2017, la Bacău.
 • Hotărârea 190/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 190 din 29.05.2017 privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, Filiala Județeană ”Col. Corneliu Chirieș”, la editarea Revistei ”Bacăul eroic”, numerele 14 şi 15.
 • Hotărârea 189/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 189 din 29.05.2017 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 4,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 188/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 188 din 29.05.2017 privind completarea HCL nr. 175/ 2006 prin care s-a aprobat Regulamentul de Urbanism Comercial și procedura de eliberare a Autorizației de Funcționare și Profil de activitate, precum și Autorizației de Amplasare și profil de Activitate
 • Hotărârea 187/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 187 din 29.05.2017 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 3,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 186/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 186 din 29.05.2017 privind închirierea unui amplasament în suprafaţă de 155 mp aflat în Bacău, pe insula din Parcul ”M. Cancicov”, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii
 • Hotărârea 185/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 185 din 29.05.2017 privind dezlipirea terenului în suprafață de 39322 mp situat în Bacău, strada General Ștefan Gușe, nr. 4.
 • Hotărârea 184/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 184 din 29.05.2017 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 9,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 183/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 183 din 29.05.2017 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 139/31.07.2014 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcţii ale Poliției Locale a Municipiului Bacău
 • Hotărârea 182/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 182 din 29.05.2017 privind completarea HCL nr. 174/ 1999 prin care s-a aprobat inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău, în sensul introducerii unor bunuri
 • Hotărârea 181/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 181 din 29.05.2017 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 4,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 180/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 180 din 29.05.2017 privind darea în administrarea Teatrului Municipal Bacovia, a unui apartament, situat în municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94 D, aflat în domeniul public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 179/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 179 din 29.05.2017 privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 178/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 178 din 29.05.2017 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 3,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 177/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 177 din 29.05.2017 privind stabilirea consumurilor medii și consumurilor lunare de carburanți, a consumurilor medii și anuale de lubrifianți pentru vehiculele din inventarul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, precum și măsuri de raționalizare a cheltuielilor administrative cu privire la utilizarea acestora
 • Hotărârea 176/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 176 din 29.05.2017 privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apa potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată, emisă de către Administraţia Naţională de Meteorologie.
 • Hotărârea 175/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 175 din 29.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a Organigramei si Statului de functii ale Caminului pentru Persoane Varstnice Bacau
 • Hotărârea 174/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 174 din 29.05.2017 privind aprobarea valorii cotizaţiei pentru anul 2017 având în vedere că Municipiului Bacău este membru al Asociației "Oraşe Energie România" (OER).
 • Hotărârea 173/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 173 din 29.05.2017 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 3,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 172/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 172 din 29.05.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Agenției de Dezvoltare Locală Bacău.
 • Hotărârea 171/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 171 din 29.05.2017 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 29/10.02.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare ca urmare a examenului de promovare în grad și treaptă profesională
 • Hotărârea 170/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 170 din 29.05.2017 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 9,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 169/2017 - Municipiul Bacău - 29.05.2017

  Hotărârea nr. 169 din 29.05.2017 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2016, al Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 168/2017 - Municipiul Bacău - 23.05.2017

  Hotărârea nr. 168 din 23.05.2017 Hotărâre privind constituirea comisiilor de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general.
 • Hotărârea 167/2017 - Municipiul Bacău - 23.05.2017

  Hotărârea nr. 167 din 23.05.2017 Hotărâre privind completarea HCL nr. 109/ 2017 prin care s-au aprobat actele procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
 • Hotărârea 166/2017 - Municipiul Bacău - 23.05.2017

  Hotărârea nr. 166 din 23.05.2017 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, alături de Societatea Numismatică Română la organizarea celui de al IX-lea Congres Național de Insignografie, în perioada 26 – 28 mai 2017, la Bacău.
 • Hotărârea 165/2017 - Municipiul Bacău - 19.05.2017

  Hotărârea nr. 165 din 19.05.2017 privind aprobarea cooperării dintre municipiul Bacău și județul Bacău în vederea găsirii celor mai bune soluții pentru asigurarea complementării viitorului Spital Municipal Bacău și a Spitalului Județean de Urgență Bacău.
 • Hotărârea 164/2017 - Municipiul Bacău - 15.05.2017

  Hotărârea nr. 164 din 15.05.2017 privind aprobarea alocării de la bugetul local a unei sume de bani în vederea organizării în parteneriat cu Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ,,Elie Wiesel” și cu Muzeul Memorial al Holocaustului – Washington a unui seminar
 • Hotărârea 163/2017 - Municipiul Bacău - 15.05.2017

  Hotărârea nr. 163 din 15.05.2017 privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui număr de 8 căsuțe din lemn, proprietatea municipiului Bacău, în vederea desfășurării de activități comerciale
 • Hotărârea 162/2017 - Municipiul Bacău - 15.05.2017

  Hotărârea nr. 162 din 15.05.2017 privind acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către DELGAZ GRID SA, pe durata realizării lucrărilor necesare, asupra unor suprafețe de teren situate în Municipiul Bacău, Calea Moldovei nr.4
 • Hotărârea 161/2017 - Municipiul Bacău - 15.05.2017

  Hotărârea nr. 161 din 15.05.2017 privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Inspectoratul Școlar al Județului Bacău și Clubul Sportiv Știința Municipal Bacău, în vederea organizării și desfășurării proiectului educațional ”Să cresc frumos și sănătos”
 • Hotărârea 160/2017 - Municipiul Bacău - 15.05.2017

  Hotărârea nr. 160 din 15.05.2017 privind participarea Municipiului Bacău și a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului prin Fundația ”Episcop Melchisedec” - Filiala Bacău, în calitate de parteneri, în vederea organizării conferinței cu tema ”Mărturisitori din temnițe comuniste”, în data de 28 mai 2017
 • Hotărârea 159/2017 - Municipiul Bacău - 15.05.2017

  Hotărârea nr. 159 din 15.05.2017 privind darea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 7864 m2 situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Izvoare, fără număr, conform planului de situaţie, către Asociaţia Habitat for Humanity România și aprobarea cesionării dreptului de folosinţă gratuită asupra suprafeţei de 2000 m2, stabilit prin HCL nr.84 din 04.05.2015 de către Asociaţia Habitat for Humanity Comăneşti către Asociaţia Habitat for Humanity România
 • Hotărârea 158/2017 - Municipiul Bacău - 15.05.2017

  Hotărârea nr. 158 din 15.05.2017 privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea organizării și desfășurării proiectului ”Alecsandriana”, ediția I
 • Hotărârea 157/2017 - Municipiul Bacău - 15.05.2017

  Hotărârea nr. 157 din 15.05.2017 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Inner Wheel Bacău în vederea organizării și desfășurării proiectului ”Bucuria copiilor” 2017, în data de 1 iunie 2017
 • Hotărârea 156/2017 - Municipiul Bacău - 15.05.2017

  Hotărârea nr. 156 din 15.05.2017 privind aprobarea participării Municipiului Bacău în calitate de solicitant în cadrul proiectului “E-STRATEG - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău” ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”
 • Hotărârea 155/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 155 din 28.04.2017 Hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr.58/03.04.2017 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Jitariu Corneliu Dan, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, judeţul Bacău, precum şi declararea locului de consilier local vacant.
 • Hotărârea 154/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 154 din 28.04.2017 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 266/ 2016 prin care s-au înființat grupe de educație antepreșcolară (0 – 3 ani) în cadrul unor grădinițe din municipiul Bacău
 • Hotărârea 153/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 153 din 28.04.2017 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Federația Tinerilor din Bacău la organizarea festivității de deschidere a anului ”Bacău – Capitala Tineretului din România”, în data de 7 mai 2017
 • Hotărârea 152/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 152 din 28.04.2017 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii terenului în suprafață de 9.864 m.p. situat în intravilanul Municipiului Bacău, str. Izvoare, f.nr. în vederea CONSTRUIRII ANSAMBLULUI DE LOCUINȚE SOCIALE, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietatea Municipiului Bacău BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACĂU
 • Hotărârea 151/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 151 din 28.04.2017 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, alături de Colegiul Economic ” Ion Ghica” în vederea organizării celei de a V-a ediții a Târgului Firmelor de Exercițiu ” Viitorul începe astăzi ”, în perioada 18-19 mai 2017, ce va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții ” Mircea Cancicov” Bacău
 • Hotărârea 150/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 150 din 28.04.2017 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Asociația ” Insula Cercetașilor” la organizarea ” Festivalului Luminii”, în data de 14 mai 2017
 • Hotărârea 149/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 149 din 28.04.2017 Hotărâre privind respingerea documentatiei PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, PARCARE LA SUBSOL SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. MARASESTI, NR. 100 A, din municipiul Bacau, pe teren proprietate particulara, BENEFICIAR: MATEESCU MIOARA, din Mun. Galati
 • Hotărârea 148/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 148 din 28.04.2017 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru introducerea in intravilanul Municipiului Bacau a suprafetei de 2.079 m.p. teren situat in extravilanul localitatii in limita teritoriului administrativ al UAT Bacau, str. Holtului pentru CONSTRUIRE LOCUINTA CUPLATA CU GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. HOLTULUI, NR. 30, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: LEHADUS IONUT, din Bacau
 • Hotărârea 147/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 147 din 28.04.2017 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI LOCUINTE COLECTIVE, STR. OITUZ, NR. 26 A din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata. BENEFICIARI: CORBU MIRCEA si PADURARIU DANIELA, din Bacau
 • Hotărârea 146/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 146 din 28.04.2017 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Retro Club România – Secția Aro M461, la organizarea evenimentului ”Turul României cu ARO”, ce se va desfăşura la Bacău în data de 21 mai 2017.
 • Hotărârea 145/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 145 din 28.04.2017 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația ”Valoare Plus” în vederea organizării conferinței ”Păstrează-ți libertatea! Traficul de persoane înrobește”, în data de 6 mai 2017, ce va avea loc la Ateneul “Mihail Jora” Bacău
 • Hotărârea 144/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 144 din 28.04.2017 Hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra suprafetei de 18,90 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, stabilit in baza Contractului de Concesionare nr. 31206/26.09.2000, de la S.C. CIPSTEVER S.R.L. catre dl. Ciobanu Stelian si modificarea destinatiei stabilita initial in Contractul de Concesionare, din “sediu firma” in “locuinta”.
 • Hotărârea 143/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 143 din 28.04.2017 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener alături de Asociația Culturală Inanina Music Star în vederea organizării Festivalului Internațional “Mărul de Aur” ce va desfășura la Bacău în perioada 13 – 14 mai 2017.
 • Hotărârea 142/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 142 din 28.04.2017 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Federatia Romana de Tenis și Sport Club Municipal Bacău, în vederea organizării Turneului Internațional „Trofeul Municipiului Bacau”, ce se va desfăşura la Bacău în perioada 19 - 28 mai 2017.
 • Hotărârea 141/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 141 din 28.04.2017 Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău prin Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău la proiectul social « Informat şi implicat 2017 », finanţat prin Reprezentanţa UNICEF România, a bugetului proiectului şi a surselor de finanţare.
 • Hotărârea 140/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 140 din 28.04.2017 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de reprezentare pentru recuperarea de prejudicii generate de nefinalizarea contractului de lucrari nr. 36793/ 03.09.2007 încheiat cu CONSORȚIUL ICCO-PHILIPS- INTEGRINE pentru construirea obiectivului de investitii „SPITAL MUNICIPAL BACAU”.
 • Hotărârea 139/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 139 din 28.04.2017 Hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 61,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Decebal, nr. 47, proprietate privata a Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 138/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 138 din 28.04.2017 Hotărâre privind completarea HCL nr. 441/ 2010 prin care s-a înfiinţat „Clubul Sportiv Ştiinţa Municipal Bacău”
 • Hotărârea 137/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 137 din 28.04.2017 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Club Sportiv Rally Spirit Oneşti, la organizarea celei de a VII-a ediţii a Raliului Moldovei, ce se va desfăşura la Bacău în perioada 16 – 17 iunie 2017.
 • Hotărârea 136/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 136 din 28.04.2017 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Uniunea Generală a Pensionarilor din Judeţul Bacău la organizarea evenimentului social „ Ziua internaţională a câştigării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti la muncă egală”
 • Hotărârea 135/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 135 din 28.04.2017 Hotărâre privind aprobarea îndreptării unor erori materiale din HCL nr.6/20.01.2017, HCL nr.231/17.08.2016, HCL nr.266/21.09.2016, HCL nr.352/06.12.2016, HCL nr.356/06.12.2016, HCL nr.373/29.12.2016 şi HCL nr.387/29.12.2016.
 • Hotărârea 134/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 134 din 28.04.2017 Hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 8,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau – intrare in legalitate.
 • Hotărârea 133/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 133 din 28.04.2017 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 132/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 132 din 28.04.2017 Hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 4,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 131/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 131 din 28.04.2017 Hotărâre privind modificarea HCL nr.227/2015 prin care s-a completat contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău, Societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău nr.2/69549/12.12.2014, aprobat prin HCL nr.228/2014.
 • Hotărârea 130/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 130 din 28.04.2017 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, alături de Asociația ”Școala de Pian Dragoș Lungu” Bacău în vederea organizării Concursului Internațional de Pian ”Frédéric Chopin”, în perioada 18 – 20 mai 2017, ce va avea loc la sala Ateneu a Filarmonicii ”Mihail Jora” Bacău.
 • Hotărârea 129/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 129 din 28.04.2017 Hotărâre privind completarea HCL nr. 174/ 1999 prin care s-a aprobat inventarierea bunurilor din domeniul public al Municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 128/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 128 din 28.04.2017 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect tehnic la obiectivul „Construire strada Muşcatelor, municipiul Bacău”.
 • Hotărârea 127/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 127 din 28.04.2017 Hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 5,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau – intrare in legalitate
 • Hotărârea 126/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 126 din 28.04.2017 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul „Conductă de legătură Dn 700 mm între conducta Dn 700 mm strada Ștefan cel Mare și conducta Dn 800 mm strada Digu Bârnat
 • Hotărârea 125/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 125 din 28.04.2017 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie la obiectivul „Înlocuire conductă de apă Dn 600 mm strada Frunzei, din staţia de pompare Gherăieşti până la strada Calea Moldovei, cu conductă Fgn Dn 700 mm”.
 • Hotărârea 124/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 124 din 28.04.2017 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 207/ 2016 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2016 – 2017.
 • Hotărârea 123/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 123 din 28.04.2017 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la editarea şi tipărirea împreună cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Filiala ”General Eremia Grigorescu” a publicaţiei trimestriale ”Veteranul de Război”.
 • Hotărârea 122/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 122 din 28.04.2017 Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău în parteneriat cu Asociația PartNET, la proiectul „Sprijinirea Municipiului Bacău pentru asigurarea managementului performanței si calității”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă și aprobarea cofinanțării cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeligibile.
 • Hotărârea 121/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 121 din 28.04.2017 Hotărâre privind modificarea HCL nr.58/28.02.2017 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Aleea Parcului, str. Bucium și str. Arcadie Șeptilici.
 • Hotărârea 120/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 120 din 28.04.2017 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, alături de Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” și Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan cel Mare” în vederea organizării unor evenimente, la Teatrul de Vară ”Radu Beligan”.
 • Hotărârea 119/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 119 din 28.04.2017 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a municipiului Bacău pentru anul 2017, întocmit de către Ocolul Silvic Traian.
 • Hotărârea 118/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 118 din 28.04.2017 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute legală către DELGAZ GRID S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. 9 Mai, str. Lucreţiu Pătrăşcanu, str. George Bacovia, B-dul Unirii și str. Pictor Theodor Aman.
 • Hotărârea 117/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 117 din 28.04.2017 Hotărâre privind susținerea financiară a acordului de parteneriat dintre Municipiul Bacău și Universitatea ”Vasile Alecsandri” pentru derularea proiectului european ”Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, perioada contractuală 2013-2017, încheiat prin Hotărârea Consiliului Local nr.268/2013.
 • Hotărârea 116/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 116 din 28.04.2017 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I anul 2017, al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 115/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 115 din 28.04.2017 Hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei, celor 42 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare, până la data de 07.04.2017.
 • Hotărârea 114/2017 - Municipiul Bacău - 28.04.2017

  Hotărârea nr. 114 din 28.04.2017 Hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, plutonierului adjutant principal Stanciu Costel.
 • Hotărârea 113/2017 - Municipiul Bacău - 14.04.2017

  Hotărârea nr. 113 din 14.04.2017 privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Club Sportiv Adamas Bacău în vederea organizării Concursului Internațional de Dans Sportiv “Bacau Dance Open 2017”, în perioada 28-30 aprilie 2017, ce va avea loc la “Centrul de Afaceri” Bacău.
 • Hotărârea 112/2017 - Municipiul Bacău - 14.04.2017

  Hotărârea nr. 112 din 14.04.2017 privind completarea HCL nr. 367/ 2016 prin care s-au aprobat pentru anul 2017 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată.
 • Hotărârea 111/2017 - Municipiul Bacău - 14.04.2017

  Hotărârea nr. 111 din 14.04.2017 privind completarea HCL nr. 366/ 2016 prin care s-au stabilit impozitele şi taxele locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2017 în municipiul Bacău.
 • Hotărârea 110/2017 - Municipiul Bacău - 14.04.2017

  Hotărârea nr. 110 din 14.04.2017 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2017.
 • Hotărârea 109/2017 - Municipiul Bacău - 14.04.2017

  Hotărârea nr. 109 din 14.04.2017 privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.
 • Hotărârea 108/2017 - Municipiul Bacău - 14.04.2017

  Hotărârea nr. 108 din 14.04.2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a terenului situat în str. Teiului nr. 13, în vederea transmiterii dreptului de folosință gratuită a acestuia către Agenția Națională pentru Locuințe, pe perioada realizăriiinvestiţie constând în construirea de locuinţe pentru tineri, specialişti din sănătate.
 • Hotărârea 107/2017 - Municipiul Bacău - 04.04.2017

  Hotărârea nr. 107 din 04.04.2017 privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Surf The Earth Project (STEP) la evenimentul ING Creative Festival, ce se va desfăşura în perioada 13.04.-15.04.2017 la Dubai.
 • Hotărârea 106/2017 - Municipiul Bacău - 04.04.2017

  Hotărârea nr. 106 din 04.04.2017 prin care se ia act de Titlul primit de municipiul Bacău în data de 13.11.2016 la Timişoara de „Capitala Tineretului din România”.
 • Hotărârea 105/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 105 din 31.03.2017 privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia pentru Ambulanţă Bacău în vederea organizării unui spectacol caritabil, la Teatrul Municipal Bacovia.
 • Hotărârea 104/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 104 din 31.03.2017 privind asocierea de principiu a Municipiului Bacău cu Judeţul Bacău în vederea realizării unui centru de recuperare ambulatorie pentru copii la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău.
 • Hotărârea 103/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 103 din 31.03.2017 privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea organizării unor evenimente sportive, la Bazinul de Înot Bacău pe parcursul anului 2017
 • Hotărârea 102/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 102 din 31.03.2017 privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Sportivă TNT Sport Bacău în vederea organizării Campionatului European IBSA (International Blinds Sports Federation), Turneu de calificare la fotbal pentru nevăzători, în perioada 1 – 9 aprilie 2017, ce se va desfășura la Complexul Sportiv TNT Club Sport.
 • Hotărârea 101/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 101 din 31.03.2017 privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Centrul de Cultură ”George Apostu” în vederea derulării programului „Zilele Centrului George Apostu”, ce se va desfăşura în perioada 22-23 aprilie 2017.
 • Hotărârea 100/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 100 din 31.03.2017 privind plata cotizaţiei de membru a Municipiului Bacău către Asociaţia Municipiilor din România pentru anul 2017.
 • Hotărârea 99/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 99 din 31.03.2017 privind asocierea Municipiului Bacău cu Judeţul Bacău în vederea realizării şi implementării Proiectului „Educaţie adaptată tulburărilor din spectrul autist”.
 • Hotărârea 98/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 98 din 31.03.2017 privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile aprilie – mai 2017.
 • Hotărârea 97/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 97 din 31.03.2017 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Neagoe Vodă și str. Plantelor.
 • Hotărârea 96/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 96 din 31.03.2017 privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 95/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 95 din 31.03.2017 privind modificarea HCL nr. 174/1999 prin care s-a aprobat inventarierea bunurilor din domeniul public al Municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 94/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 94 din 31.03.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I pentru obiectivul de investiţii „Consolidare, modernizare si amenajare construcţie Sala de Sport si ateliere la Liceul cu Program Sportiv din Municipiul Bacău”.
 • Hotărârea 93/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 93 din 31.03.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect tehnic la obiectivul „Conductă de legătură Dn 600 mm între plecare II Gherăieşti şi plecare II Mărgineni pentru transportul apei de la staţia de pompe Gherăieşti la rezervoarele de la Baraţi”.
 • Hotărârea 92/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 92 din 31.03.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF la obiectivul de investitii „Modernizarea retelei de termoficare SACET Bacau – inchidere inelara a magistralei Sofert cu Cornisa”
 • Hotărârea 91/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 91 din 31.03.2017 privind dezlipirea unui imobil situat în Bacău, strada Narciselor, nr. 2 bis.
 • Hotărârea 90/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 90 din 31.03.2017 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită acordat prin HCL nr.51/23.02.2016 pentru terenul în suprafaţă de 7864 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Izvoare, fără număr, către Asociaţia Habitat for Humanity Comăneşti, cu sediul în Comăneşti.
 • Hotărârea 89/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 89 din 31.03.2017 privind modificarea HCL nr. 227/2015 prin care s-a completat contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău nr. 2/ 69549/12.12.2014, aprobat prin HCL nr. 228/2014.
 • Hotărârea 88/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 88 din 31.03.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 362/2007, prin care s-a aprobat Regulamentul privind regimul tranzitării, staţionării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane şi pentru transport marfă pe raza municipiului Bacău, actualizat.
 • Hotărârea 87/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 87 din 31.03.2017 privind aprobarea demarării procedurii de preluare a bunurilor de retur ce fac obiectul Contractului de Concesionare nr. 13248/16.04.2002 încheiat cu S.C. LUVIS S.R.L. avand ca obiect concesionarea cimitirelor ce apartin domeniului public al Mun. Bacau.
 • Hotărârea 86/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 86 din 31.03.2017 privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei Galeru Elena pentru fiul Diac Giunior – Adrian.
 • Hotărârea 85/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 85 din 31.03.2017 privind aprobarea înființării Autorităţii Urbane - Organism Intermediar de nivel II al POR 2014-2020 în cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacău.
 • Hotărârea 84/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 84 din 31.03.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Centrului Bugetar Creşe Bacău.
 • Hotărârea 83/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 83 din 31.03.2017 privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 82/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 82 din 31.03.2017 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 29/10.02.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare ca urmare a transformării posturilor de șofer.
 • Hotărârea 81/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 81 din 31.03.2017 privind modificarea HCL nr. 207/2016 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2016 – 2017.
 • Hotărârea 80/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 80 din 31.03.2017 privind modificarea HCL nr.10/2016 prin care s-a aprobat reţeaua şcolară din municipiul Bacău
 • Hotărârea 79/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 79 din 31.03.2017 privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2017 la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitare Bacău – ADIB.
 • Hotărârea 78/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 78 din 31.03.2017 privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în anul 2017 pentru Poliția Locală a Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 77/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 77 din 31.03.2017 privind aprobarea alocării de la bugetul local a unei sume de bani în vederea susţinerii financiare a vizitei unui grup de persoane din oraşul Petach Tikva din Israel, ce participă la un schimb de experienţă în cadrul programului ”Şcoli înfrăţite”.
 • Hotărârea 76/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 76 din 31.03.2017 privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Ansamblul Folcloric ”Busuiocul”, Colegiul Național ”Ferdinand I” Bacău și Consiliul Judeţean al Elevilor Bacău în vederea organizării unor evenimente, la Teatrul de Vară ”Radu Beligan”din Bacău
 • Hotărârea 75/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 75 din 31.03.2017 privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei domnului Zlătan F. Gheorghe, care a împlinit vârsta de 100 de ani.
 • Hotărârea 74/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 74 din 31.03.2017 partea 1 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2017 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani.
 • Hotărârea 73/2017 - Municipiul Bacău - 31.03.2017

  Hotărârea nr. 73 din 31.03.2017 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere, a cuantumului contributiei lunare de intretinere datorata de persoanele varstnice ingrijite in Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau si de sustinatorii legali ai acestora, pentru anul 2017.
 • Hotărârea 72/2017 - Municipiul Bacău - 15.03.2017

  Hotărârea nr. 72 din 15.03.2017 privind aprobarea valorii totale a investiției ,,Rezervă de apă a Municipiului Bacău,, în vederea includerii acestui obiectiv de investiții în lista de obiective propuse spre finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
 • Hotărârea 71/2017 - Municipiul Bacău - 06.03.2017

  Hotărârea nr. 71 din 06.03.2017 privind completarea HCL nr. 203/ 2016 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 70/2017 - Municipiul Bacău - 06.03.2017

  Hotărârea nr. 70 din 06.03.2017 privind suspendarea HCL nr. 400/2016 prin care s-a aprobat Regulamentul de acordare a sporurilor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul UAT- Municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, modificată şi completată
 • Hotărârea 69/2017 - Municipiul Bacău - 06.03.2017

  Hotărârea nr. 69 din 06.03.2017 privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, alături de Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău în vederea organizării unui spectacol de teatru.
 • Hotărârea 68/2017 - Municipiul Bacău - 06.03.2017

  Hotărârea nr. 68 din 06.03.2017 privind darea în administrarea Clubului Sportiv Știința Municipal Bacău a spaţiului în suprafaţă utilă de 102 mp situat în clădirea C1 – Complex Sportiv și acordarea dreptului de folosință gratuită către sportivii clubului a terenurilor, a cantonamentului și a sălii de sport din cadrul Complexului Sportiv „Prof. Constantin Anghelache” din Bacău, str. Letea nr. 17
 • Hotărârea 67/2017 - Municipiul Bacău - 06.03.2017

  Hotărârea nr. 67 din 06.03.2017 privind aprobarea „PLANURILOR DE ACŢIUNE DESTINATE GESTIONĂRII ŞI REDUCERII ZGOMOTULUI ÎN MUNICIPIUL BACĂU”.
 • Hotărârea 66/2017 - Municipiul Bacău - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 66 din 28.02.2017 privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al mun. Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 65/2017 - Municipiul Bacău - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 65 din 28.02.2017 privind aprobarea PUD pentru CONSTRUIRE STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI ROMPETROL, CONSTRUCTII SUPRATERANE (MAGAZIN, COPERTINA, POMPE MONOLIT, SEMNAL LUMINOS H = 17,50 M, PUNCT AER APA, CATARGE STEAGURI, SEMNE DIRECTIONALE, PLATFORME CAROSABILE SI PIETONALE) SI CONSTRUCTII SUBTERANE (2 REZERVOARE DEPOZITARE CARBURANTI, SEPARATOR HIDROCARBURI, SEPARATOR DE GRASIMI, GURI DE DESCARCARE CARBURANTI, FORAJE HIDROGEOLOGICE DE MONITORIZARE), BRANSAMENT UTILITATI, IMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZAREA EXECUTIEI, STR. MILCOV, NR. 3 – 5 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L., din Bucureşti
 • Hotărârea 64/2017 - Municipiul Bacău - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 64 din 28.02.2017 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI LOCUINTE COLECTIVE, STR. STEFAN CEL MARE, NR. 32, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. ARENA RESIDENCE S.R.L., din Bacău
 • Hotărârea 63/2017 - Municipiul Bacău - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 63 din 28.02.2017 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafaţă de 7,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privata a Municipiului Bacău
 • Hotărârea 62/2017 - Municipiul Bacău - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 62 din 28.02.2017 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafaţă de 4,50 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privata a Municipiului Bacău
 • Hotărârea 61/2017 - Municipiul Bacău - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 61 din 28.02.2017 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafaţă de 4,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privata a Municipiului Bacău
 • Hotărârea 60/2017 - Municipiul Bacău - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 60 din 28.02.2017 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafaţă de 4,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privata a Municipiului Bacău
 • Hotărârea 59/2017 - Municipiul Bacău - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 59 din 28.02.2017 privind modificarea HCL nr. 346/ 2016 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. N. Titulescu, str. M. Eminescu, str. Sucevei, str. V. Babeș, str. Metalurgiei, str. Al. Vlahuță, str. Șoimului, str. Energiei, str. Banatului, str. 9 Mai, str. L. Pătrășcanu, str. G. Bacovia, str. Milcov, str. Traian, str. Plantelor, str. Ecaterina Varga, str. Plaiului, Trecătoarea Tecuciului, str. Șerbănești și str. Orizontului
 • Hotărârea 58/2017 - Municipiul Bacău - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 58 din 28.02.2017 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Aleea Parcului, str. Bucium și str. Arcadie Șeptilici
 • Hotărârea 57/2017 - Municipiul Bacău - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 57 din 28.02.2017 privind dezmembrarea și alipirea unor terenuri situate în Bacău, identificate pe strada Teiului.
 • Hotărârea 56/2017 - Municipiul Bacău - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 56 din 28.02.2017 privind închirierea unor suprafețe de teren aflate în incinta Bazarului Milcov, din Bacău, str. Milcov, nr. 93-95, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii
 • Hotărârea 55/2017 - Municipiul Bacău - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 55 din 28.02.2017 privind închirierea a cinci spaţii aflate în incinta halei de peşte – carne a Pieţei Centrale, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 54/2017 - Municipiul Bacău - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 54 din 28.02.2017 privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra spațiului în suprafață de 53,37 mp, parte din imobilul aflat în domeniul public al municipiului Bacău PT nr. 3 din str. Miron Costin, pe o perioadă de 5 ani, către Oficiul Teritorial al Uniunii Artiștilor Plastici Bacău
 • Hotărârea 53/2017 - Municipiul Bacău - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 53 din 28.02.2017 privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada desfăşurării Târgului de Mărțișor, a dreptului de folosinţă asupra a două căsuţe de lemn, către Fundaţia de Sprijin Comunitar şi Asociaţia Betania
 • Hotărârea 52/2017 - Municipiul Bacău - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 52 din 28.02.2017 privind aprobarea Listei nominale cu persoanele şi familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiţie pentru locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat.
 • Hotărârea 51/2017 - Municipiul Bacău - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 51 din 28.02.2017 de aprobare a Listei privind solicitanţii care au acces la locuinţe pentru tineri destinate închirierii
 • Hotărârea 50/2017 - Municipiul Bacău - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 50 din 28.02.2017 privind aprobarea pierderilor tehnologice aferente reţelelor de transport şi distribuţie a energiei termice produsă în cogenerare şi a pierderilor tehnologice aferente producerii şi distribuţiei energiei termice produsă în centralele termice de cvartal în Municipiul Bacău
 • Hotărârea 49/2017 - Municipiul Bacău - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 49 din 28.02.2017 privind aprobarea declanşării procedurii de selecţie pentru membrii Consiliului de Administraţie şi Directori Executivi la societatea Thermoenergy Group SA Bacău, în conformitate cu legislaţia privind guvernanţa corporativă.
 • Hotărârea 48/2017 - Municipiul Bacău - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 48 din 28.02.2017 privind modificarea HCL nr. 252/03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2011 şi s-a abrogat HCL nr. 38/ 2015
 • Hotărârea 47/2017 - Municipiul Bacău - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 47 din 28.02.2017 privind demararea procedurilor legale de ocupare a funcției vacante de director al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău.
 • Hotărârea 46/2017 - Municipiul Bacău - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 46 din 28.02.2017 privind modificarea HCL nr. 267/ 2016 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității Învățământului organizate la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 45/2017 - Municipiul Bacău - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 45 din 28.02.2017 privind modificarea HCL nr. 207/2016 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2016 – 2017.
 • Hotărârea 44/2017 - Municipiul Bacău - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 44 din 28.02.2017 privind constituirea la nivelul Municipiului Bacău a Comisiei Locale de Ordine Publică şi abrogarea H.C.L nr. 246/31.08.2016.
 • Hotărârea 43/2017 - Municipiul Bacău - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 43 din 28.02.2017 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Uniunea Generală a Pensionarilor din Judeţul Bacău la organizarea evenimentului social „8 Martie”.
 • Hotărârea 42/2017 - Municipiul Bacău - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 42 din 28.02.2017 Hotărâre privind aderarea Municipiului Bacău la platforma "CIVINET ROMÂNIA" - o rețea de orașe angajate în punerea în aplicare a strategiilor integrate pentru mobilitate urbană durabilă și transport curat.
 • Hotărârea 41/2017 - Municipiul Bacău - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 41 din 28.02.2017 Hotărâre privind aderarea Municipiului Bacău la Grupul Local pentru Energie Durabilă (GLE) în Regiunea Nord-Est în cadrul proiectului „SPRIJINIREA AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE SĂ ELABOREZE STRATEGII INTEGRATE ÎN DOMENIUL ENERGIEI DURABILE - EMPOWERING”, finanțat din programul Orizont 2020 – Programul Cadru pentru Cercetare și Inovare (2014-2020).
 • Hotărârea 40/2017 - Municipiul Bacău - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 40 din 31.01.2017 Hotărâre privind solicitarea adresată județului Bacău de trecere a imobilului situat în Bacău, Calea Mărășești, nr. 6, din domeniul public al județului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 39/2017 - Municipiul Bacău - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 39 din 31.01.2017 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență d-lui VASILACHI MILUȚĂ cu domiciliul în Bacău, str. Militari, nr. 22.
 • Hotărârea 38/2017 - Municipiul Bacău - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 38 din 31.01.2017 Hotărâre privind aprobarea dreptul de uz și de servitute legală către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Republicii, str. Condorilor, str. Electricienilor, str. Proiectantului, str. Bicaz și str. Chimiei
 • Hotărârea 37/2017 - Municipiul Bacău - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 37 din 31.01.2017 Hotărâre privind completarea HCL nr. 174/ 1999 prin care s-a aprobat inventarierea bunurilor din domeniul public al Municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 36/2017 - Municipiul Bacău - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 36 din 31.01.2017 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 35/2017 - Municipiul Bacău - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 35 din 31.01.2017 Hotărâre privind aprobarea PUD PENTRU CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ NATALYA, STR. VRANCEI, NR. 1 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată BENEFICIARI : SC ELCRIS SRL, DIN BACĂU.
 • Hotărârea 34/2017 - Municipiul Bacău - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 34 din 31.01.2017 Hotărâre privind aprobarea PUD PENTRU CONSTRUIRE PENSIUNE CU GARAJE LA PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. CORNIȘA BISTRIȚEI, NR. 21D din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată. BENEFICIARI : SC CC&G; SMART SRL, DIN BACĂU.
 • Hotărârea 33/2017 - Municipiul Bacău - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 33 din 31.01.2017 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE HALĂ PRESTĂRI SERVICII COMERCIALE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI DEPOZITARE PRODUSE FINITE, TARLA 68, PARCELA 2105/ 92 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată BENEFICIARI: COMAN GABRIEL – BOGDAN – POMPILIU, COMAN OANA – EUGENIA, din Bacău.
 • Hotărârea 32/2017 - Municipiul Bacău - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 32 din 31.01.2017 Hotărâre privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 17,78 mp aflat în Bacău, str. Mărășești, nr. 80, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 31/2017 - Municipiul Bacău - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 31 din 31.01.2017 Hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, între d-na BURLACU MIHAELA și o locuință vacantă, d-na SCÎNTEIE DANIELA și o locuință vacantă, d-na PINTILESCU DANIELA și o locuință vacantă, dl. FÂNARU DANIEL LAURENȚIU și d-na BUHUCEANU OTILIA ELENA și incheierea de contracte de inchiriere.
 • Hotărârea 28/2017 - Municipiul Bacău - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 28 din 31.01.2017 Hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 5 ani, a terenului în suprafață de 2924 mp și a clădirii în suprafață de 254 mp din Bacău, str. Tecuciului, nr. 21, către Episcopia Romano Catolică de Iași.
 • Hotărârea 27/2017 - Municipiul Bacău - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 27 din 31.01.2017 Hotărâre privind completarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău nr. 2/ 69549/ 12.12.2014, aprobat prin HCL nr. 228/ 2014.
 • Hotărârea 26/2017 - Municipiul Bacău - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 26 din 31.01.2017 Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă conform Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive.
 • Hotărârea 25/2017 - Municipiul Bacău - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 25 din 31.01.2017 Hotărâre pentru modificarea art.7 a HCL nr. 176 din 10.06.2009 privind aprobarea participării municipiului Bacău, judeţul Bacău, în calitate de membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”
 • Hotărârea 24/2017 - Municipiul Bacău - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 24 din 31.01.2017 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 400 din 29 decembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a sporurilor pentru conditii periculoase sau vătămătoare, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul UAT – municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile Legii nr. 284/ 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată
 • Hotărârea 23/2017 - Municipiul Bacău - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 23 din 31.01.2017 Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 Statul de functii- la HCL nr.263/2012, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statul de funcţii pentru Directia Publica de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bacau, cu modificarile ulterioare, ca urmare a examenului de promovare in grad profesional.
 • Hotărârea 22/2017 - Municipiul Bacău - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 22 din 31.01.2017 Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 29/10.02.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 21/2017 - Municipiul Bacău - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 21 din 31.01.2017 Hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2017.
 • Hotărârea 20/2017 - Municipiul Bacău - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 20 din 31.01.2017 Hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei, celor 40 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare, până la data de 17.01.2017.
 • Hotărârea 19/2017 - Municipiul Bacău - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 19 din 31.01.2017 Hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare între Municipiul Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău și Patronatul Județean al Întreprinderilor Mici și Mijlocii.
 • Hotărârea 18/2017 - Municipiul Bacău - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 18 din 31.01.2017 Hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, post-mortem, maestrului Petru Valter.
 • Hotărârea 17/2017 - Municipiul Bacău - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 17 din 31.01.2017 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Ciocodei Mihaela, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat.
 • Hotărârea 16/2017 - Municipiul Bacău - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 16 din 31.01.2017 Hotărâre prin care se ia act de încetarea funcţiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Gavriliu Adrian, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.
 • Hotărârea 15/2017 - Municipiul Bacău - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 15 din 31.01.2017 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Dănilă Gheorghe, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat
 • Hotărârea 14/2017 - Municipiul Bacău - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 14 din 31.01.2017 Hotărâre prin care se ia act de încetarea funcţiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Ambrosie Claudiu - Constantin, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.
 • Hotărârea 13/2017 - Municipiul Bacău - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 13 din 31.01.2017 Hotărâre privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţa din data de 31.01.2017 şi pentru şedinţele din lunile februarie – martie 2017.
 • Hotărârea 12/2017 - Municipiul Bacău - 20.01.2017

  Hotărârea nr. 12 din 20.01.2017 HOTARAREA NR. 12 DIN 20.01.2017 Hotărâre privind încheierea unui acord de sponsorizare între Municipiul Bacău și ACES Europe ca urmare a obținerii titlului de "Oraș European al Sportului 2017".
 • Hotărârea 11/2017 - Municipiul Bacău - 20.01.2017

  Hotărârea nr. 11 din 20.01.2017 Hotărâre privind solicitarea adresată județului Bacău de trecere a terenului în suprafață de 83,10 mp situat în Bacău, din domeniul public al județului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 10/2017 - Municipiul Bacău - 20.01.2017

  Hotărârea nr. 10 din 20.01.2017 Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 367/ 2016 prin care s-au aprobat pentru anul 2017 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată.
 • Hotărârea 9/2017 - Municipiul Bacău - 20.01.2017

  Hotărârea nr. 9 din 20.01.2017 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.270/30.09.2016 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susţinerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2016 şi încheierea în acest sens a unor convenţii cu S.C. Transport Public S.A Bacău şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, modificată și completată prin HCL nr. 370/2016 și HCL nr. 382/2016.
 • Hotărârea 8/2017 - Municipiul Bacău - 20.01.2017

  Hotărârea nr. 8 din 20.01.2017 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 159/2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/ unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiţii de interes public local.
 • Hotărârea 6/2017 - Municipiul Bacău - 20.01.2017

  Hotărârea nr. 6 din 20.01.2017 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău aferentă anului 2017.
 • Hotărârea 5/2017 - Municipiul Bacău - 20.01.2017

  Hotărârea nr. 5 din 20.01.2017 Hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Bacău aflat în subordinea Consiliului Județean Bacău a unor bunuri fixe și mobile ce urmează a fi folosite pentru desfășurarea activității la Celula II, aflate în domeniul public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 4/2017 - Municipiul Bacău - 20.01.2017

  Hotărârea nr. 4 din 20.01.2017 Hotărâre privind mandatarea împuternicitului Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea şi completarea Comisiei de evaluare pentru derularea şi finalizarea procedurii de licitaţie organizată în vederea atribuirii "Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri municipale în judeţul Bacău".
 • Hotărârea 3/2017 - Municipiul Bacău - 20.01.2017

  Hotărârea nr. 3 din 20.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea Actului Adiţional nr. 2 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău".
 • Hotărârea 2/2017 - Municipiul Bacău - 16.01.2017

  Hotărârea nr. 2 din 16.01.2017 Hotărâre privind modificarea HCL nr.1 din 14.01.2017 privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apă potabilă în zilele în care este sistată furnizarea cu apă potabilă în Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 1/2017 - Municipiul Bacău - 14.01.2017

  Hotărârea nr. 1 din 14.01.2017 Hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apa potabilă în zilele în care este sistată furnizarea cu apă potabilă în Municipiului Bacău.