Proces verbal din 25.03.2016

Proces verbal - Ședință extraordinară a CLB din data de 25 martie 2016

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 25.03.2016, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău. Dl.Viceprimar Bîrzu Ilie-putem începe ședința de consiliu local, vă rog? Că suntem în întârziere.

D-na Bortă Viorica- bună ziua. Putem începe?

în conformitate cu prevederile art.39(2) din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția de primar nr.466 din 21.03.2016, a Viceprimarului Municipiului Bacău Ilie Bîrzu, cu atribuții de Primar, Consiliul Local în ședință extraordinară.

✓x                                                                                                                                                                           A

In sală sunt prezenți un număr 17 consilieri locali, sens în care ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc :domnul consilier Huluță Ghiorghe (absent motivat-plecat în delegație) și domnul consilier Popa Laurențiu (absent motivat-plecat în delegație).

Consilierii au fost convocați cu adresa nr.1981 din 21.03.2016 și telefonic prin nota telefonică nr. 1982 din 21.03.2016.

D-na Bortă Viorica- înainte de a intra pe ordinea de zi vă supun aprobării procesul verbal al ședinței extraordinare din 18.03.2016.

Cine este pentru aprobarea procesului verbal din data menționată? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

*

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BUJOR COSTEL

X

5.

COJOCARU VIOREL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

ABSENT

10.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

11.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

12.

NECHITA NECULAI

X

13.

NOVAC DIACONU LAURENȚIU

X

14.

POPA LAURENȚIU

ABSENT

15.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

16.

STOICAN IULIAN VASILE

X

17.

ȘUȘTAC MIHAI

X

18.

TESCARU VASILE SORINEL

X

19.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

17

-

-

Cu un număr de 17 voturi „pentru“, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 18.03.2016 a fost aprobat.

Dau cuvântul domnului Președinte de ședință.

3                                   3                3

Dl. Președinte de ședință Bujor Costel - mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței de consiliu local conform Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Dau cuvântul domnului Viceprimar Ilie Bîrzu, cu atribuții de primar, să prezinte ordinea de zi a ședinței.

3                  3

Dl. Viceprimar Ilie Bîrzu-mulțumesc. Ordinea de zi ați avut-o la mapă, un singur proiect peste ordinea de zi avem, proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.22/2016 prin care s-a aprobat premierea elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ băcăuane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar/universitar 2014/2015.

L-am introdus peste ordinea de zi, este o eroare materială, s-a greșit calculul la contribuția aferentă premiilor și este vorba de 30.000 lei care trebuie să-i aprobăm, având în vedere că săptămâna viitoare facem Gala învățământului. Vă mulțumesc.

Ordine de zi:

  • 1. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Culturală « Pro Basarabia și Bucovina » - Filiala Bacău la organizarea evenimentului dedicat celebrării « Unirii Basarabiei cu România din 1918 », care se desfășoară în perioada 25 - 27 martie, în Bacău.

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

2. PESTE ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.22/2016 prin care s-a aprobat premierea elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ băcăuane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar/universitar 2014/2015.

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Președinte de ședință-Bujor Costel- dacă sunt observații la ordinea de zi? Dacă nu, dau cuvântul doamnei Bortă să...

Doamna Bortă Viorica-supun aprobării ordinea de zi. Cine este pentru cele două proiecte? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BUJOR COSTEL

X

5.

COJOCARU VIOREL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

ABSENT

10.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

11.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

12.

NECHITA NECULAI

X

13.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

14.

POPA LAURENȚIU

ABSENT

15.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

16.

STOICAN IULIAN VASILE

X

17.

ȘUȘTAC MIHAI

X

18.

TESCARU VASILE SORINEL

X

19.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

17

-

-

Cu un număr de 17 voturi „pentru“, ordinea de zi prezentată a fost aprobată.

D-na Bortă Viorica-mai am o precizare. întreb domnii consilieri DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Dacă nu, mergem mai departe. Mulțumesc.

Nu se anunță existența unei asemeni situații.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Costel Bujor, dă cuvântul d-lui Viceprimar Bîrzu Ilie pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Culturală « Pro Basarabia și Bucovina » - Filiala Bacău la organizarea evenimentului dedicat celebrării « Unirii Basarabiei cu România din 1918 », care se desfășoară în perioada 25 - 27 martie, în Bacău.

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

DLViceprimar Bîrzu Ilie-e primul eveniment care începe, este la 12.30 la Teatrul Bacovia, vin și Haiducii de la Chișinău și sunteți invitați dragi consilieri, să participați. La 12.30 la Teatrul Municipal.

D-na Bortă Viorica- prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administrator Public).

Există raportul scris al Serviciului Cabinet Primar, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Președinte de ședință-Bujor Costel-dacă sunt discuții asupra proiectului de hotărâre? Dacă nu, invit pe doamna Bortă să facă apelul.

D-na Bortă Viorica-Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BUJOR COSTEL

X

5.

COJOCARU VIOREL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

ABSENT

10.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

11.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

12.

NECHITA NECULAI

X

13.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

14.

POPA LAURENȚIU

ABSENT

15.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

16.

STOICAN IULIAN VASILE

X

17.

ȘUȘTAC MIHAI

X

18.

TESCARU VASILE SORINEL

X

19.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

17

-

-

Cu un număr de 17 voturi,,pentru” proiectul astfel prezentat a fost adoptat.

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Costel Bujor dă cuvântul d-lui Viceprimar Ababei Radu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.22/2016 prin care s-a aprobat premierea elevilor, studenților si cadrelor didactice din unitățile de învățământ băcăuane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar/universitar 2014/2015.

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Viceprimar Ababei Radu-ati avut și explicația dată de domnul Bîrzu.

D -na Bortă Viorica- prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administrator Public).

Există raportul scris al Serviciului Cabinet Primar, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Președinte de ședință-Bujor Costel-dacă sunt discuții asupra proiectului de hotărâre. Dacă nu, invit pe doamna Bortă să facă apelul.

Doamna Bortă Viorica-cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU 1LIE

X

4.

BUJOR COSTEL

X

5.

COJOCARU VIOREL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

ABSENT

10.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

11.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

12.

NECHITA NECULAI

X

13.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

14.

POPA LAURENȚIU

ABSENT

15.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

16.

STOICAN IULIAN VASILE

X

17.

ȘUȘTAC MIHAI

X

18.

TESCARU VASILE SORINEL

X

19.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

17

-

-

Cu un număr de 17 voturi „pentru” proiectul astfel prezentat de domnul Viceprimar a fost adoptat.

DLViceprimar Ababei Radu-înainte de a încheia ședința vreau să vă invit, doamnelor și domnilor consilieri, după amiază la ora 18, în această locație, în Sala Mare, la Gala Sportului Băcăuan. Vă mulțumesc.

DL Președinte de ședință -Costel Bujor -ședința consiliului local a luat sfârșit. Vă dorim o zi bună în continuare.

DLViceprimar Bîrzu Ilie-vreau să vă spun că pe data de 31, organizăm ședința ordinară. Pe 31 avem și Gala învățământului, de asta vreau să ne punem de acord să punem mai devreme ședința ordinară, la nouă sau la zece. La zece, da? Bine.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

COSTEL BUJOR


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU

BORTĂ VIORICA

A.M./Ds.I-A-2/ Ex.l