Proces verbal din 15.03.2016

Proces verbal - Ședință extraordinară a CLB din data de 15 martie 2016

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 15.03.2016, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău. D-na Bortă Viorica- Putem începe? încă o dată vă zic bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39(2) și (4) din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările ulterioare, a fost convocat prin Convocarea nr.1751 din 14.03.2016, Consiliul Local în ședință extraordinară, cu un număr de 8 consilieri locali P.N.L. așa cum prevede teza 2 din art.39(2) care spune că „ședința de consiliu local extraordinară se poate convoca la cererea primarului sau a cel puțin o treime din numărul consilierilor locali”.

In sală sunt prezenți un număr de 19 consilieri locali, iar ședința își poate începe lucrările. Consilierii au fost convocați cu adresa nr.1762 din 14.03.2016 și telefonic prin nota telefonică nr. 1763 din 14.03.2016.

P-na Bortă Viorica- înainte de a intra pe ordinea de zi, vă supun aprobării cele două procese verbale de la ședințele anterioare, respectiv procesul verbal din ședința ordinară din data de 05.02.2016.

Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței din 05.02.2016? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AB ABEI RADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BUJOR COSTEL

X

5.

COJOCARU VIOREL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

11.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

12.

NECHITA NECULAI

X

13.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

14.

POPA LAURENȚIU

X

15.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

16.

STOICAN IULIAN VASILE

X

17.

ȘUȘTAC MIHAI

X

18.

TESCARU VASILE SORINEL

X

19.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

19

-

-

Cu un număr de 19 voturi „pentru", procesul verbal al ședinței ordinare din data de 05.02.2016 a fost aprobat.

Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 07.03.2016? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BUJOR COSTEL

X

5.

COJOCARU VIOREL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

11.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

12.

NECHITA NECULAI

X

13.

NOVAC DIACONU LAURENT1U

X

14.

POPA LAURENȚIU

X

15.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

16.

STOICAN IULIAN VASILE

X

17.

ȘUȘTAC MIHAI

X

18.

TESCARU VASILE SORINEL

X

19.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

19

i un număr de 19 voturi „pentru", procesu

verbal a

ședinței extraordinare

data de 07.03.2016 a fost aprobat.

DL Președinte de ședință Bujor Costel - Bună ziua. Doamnelor și domnilor consilieri, asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței de consiliu local conform Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Invit pe dl. Viceprimar Ababei Radu să prezinte ordinea de zi a ședinței și lista de invitați.

Dl. Viceprimar Ababei Radu-ordinea de zi ați avut-o primită pe mail. Nu avem invitați pentru ședința de azi.

L Proiect de hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 60/ 07.03.2016 privind suspendarea de drept a mandatului d-lui Stavarache Romeo, din funcția de primar al municipiului Bacău, județul Bacău, pe perioada aplicării măsurii arestului la domiciliu.

Inițiator - DL. RADU ARABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

2* Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar al municipiului Bacău pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, pe durata suspendării de drept a mandatului acestuia.

Inițiatori: CONSILIERI P.N.L

3- Proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier local care va îndeplini temporar atribuțiile viceprimarului municipiului Bacău, pe perioada în care acesta îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar

Inițiatori: CONSILIERI P.NJL

D-na Bortă Viorica- Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată și dumneavoastră ați avut-o spre consultare?

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BUJOR COSTEL

X

5.

COJOC ARU VIOREL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENÂȘELMARIA

X

9.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

10.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

11.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

12.

NECHITA NECULAI

X

13.

NOVAC D1ACONU LAURENTIU

X

14.

POPA LAURENȚIU

X

15.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

16.

STOICAN IULIAN VASILE

X

17.

ȘUȘTAC MIHAI

X

18.

TESCARU VASILE SORINEL

X

19.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

19

m

Cu 19 voturi „pentru” ordinea prezentată de domnul Viceprimar a fost aprobată.

D-na Borta Viorica-de asemenea, întreb domnii consilieri DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existența unei asemeni situații.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședința -Costel Bujor,cuvântul d-lui Viceprimar Ababei Radu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 60/ 07.03.2016 privind suspendarea de drept a mandatului d-lui Stavarache Romeo, din funcția de primar al municipiului Bacău, județul Bacău, pe perioada aplicării măsurii arestului la domiciliu.

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Viceprimar Ababei Radu-ati avut materialul pe mail.

D-na Bortă Viorica- prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Compartiment Analiză și Relații Consiliul Local).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLPresedinte de sedintă-Buior Costel-dacă sunt discuții asupra proiectului de hotărâre? Dl. consilier Jitariu Corneliu-Dan-da. domnule președinte. Stimați colegi, ziua de astăzi va rămâne în analele istoriei, drept marțea neagră a politicii P.N.L.-iste băcăuane. Cu un primar suspendat de două ori din funcție, P.N.L.-ul a ajuns, cred, la apogeul său negativ în ceea ce privește conducerea acestui municipiu. Și pentru că nu trebuie să uităm, vă voi enumera câteva dintre succesele administrației Stavarache-P.N.L., care ne-a ținut sub ocupație în ultimii 12 ani: Groapa cu lei, leii băcăuanilor adică Sala Polivalentă, Spitalul Municipal....

DLPresedinte de sedintă-Buior Costel-domnule consilier, o clipă, este o declarație publică sau este punctul dumneavoastră de vedere? Ca să știm.

Dl. Consilier Jitariu Corneliu-Dan-este punctul meu de vedere. E deschis microfonul... DLPresedinte de sedintă-Buior Costel-discutăm de proiectul la ordinea de zi, da?

Dl. Consilier Jitariu Corneliu-Dan-discutăm de proiectul la ordinea de zi, sigur că da. Este vorba despre primarul Stavarache, da?

Dl.Consilier Nechita Neculai-Stavarache nu mai e aici, du-te la el acasă și dacă vrei să-i spui ceva, da, colegu...

Dacă vrei să-i transmiți lui Stavarache...

DL Consilier Jitariu Corneliu-Dan-eti nu v-am întrerupt niciodată. Ați avut.....

DLConsilier Nechita Neculai-nu. dacă discutăm altceva decât ordinea de zi...

Te întrerup că nu facem circ aici.

Dljitariu Corneliu-Dan-ati avut posibilitatea să discutați tot timpul despre ceea ce ați făcut în...

DLConsilier Nechita Neculai-dacă ai intrat în campanie electorală, nu în sala de ședință. DL Consilier Jitariu Corneliu-Dan-asa că vă rog frumos, să aveți bunul simț să mă ascultați.

DLConsilier Nechita Neculai-dacă ați intrat în campanie electorală....

DLViceprimar Ababei Radu-domnule consilier...

DLConsilier Nechita Neculai-putem să mergem mai departe?

DLViceprimar Ababei Radu-domnilor consilieri...

Vă rog să menținem nivelul necesar unei ședințe de consiliul local.

Domnule consilier Jitariu, vreau doar să vă reamintesc că proiectul de hotărâre se referă la a lua act de Ordinul Prefectului. Și dacă aveți ceva de spus asupra legalității sau oportunității sale.

DL Consilier Jitariu Corneliu-Dan-si eu...

DLViceprimar Ababei Radu-dacă însă doriți să faceți o declarație politică, n-aveți decât. DL Consilier Jitariu Corneliu-Dan-si eu vă explic exact ce a făcut domnul Stavarache în ultimii ani și motivele pentru care....

DLViceprimar Ababei Radu-vă mai spun o dată.....

DLConsilier Nechita Neculai-spuneti-i domnului Stavarache, nu nouă...

DL Consilier Jitariu Corneliu-Dan-motivele pentru care dânsul a fost suspendat, da?

Deci sunt la obiect. Haideți să fim serioși.

DLViceprimar Ababei Radu-domnule consilier...

DL Consilier Jitariu Corneliu-Dan-eu știu că nu vă convine și v-ați obișnuit să faceți circ...

DLViceprimar Ababei Radu-dar nu-i vorba că ne convine sau nu, haideți să ne respectăm și să vorbim la obiect.

DL Consilier Jitariu Corneliu-Dan- respectați-mă și aveți răbdare două minute ca să spun ce am de spus.

DLViceprimar Ababei Radu-ok.

DLPresedinte de ședință-Buior Costel-domnule consilier, a hotărât o instanță de judecată, dacă mă ascultați un pic. Și noi nu putem decât să luăm act. Nu facem o analiză a activității domnului fost primar Romeo Stavarache.

DL Consilier Jitariu Comeliu-Dan-nu faceți o analiză pentru că nu vă convine să faceți o analiză.

DLPresedinte de sedintă-Buior Costel-pentru că nu are legătură cu subiectul. Discutăm în afara proiectului de hotărâre. Supun discuției punctul doi al ordinii de zi și îl invit...

D-na Bortă Viorica-Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BUJOR COSTEL

X

5.

COJOCARU VIOREL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENÂȘELMARIA

X

9.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

10.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

11.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

12.

NECHITA NECULAI

X

13.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

14.

POPA LAURENȚIU

X

15.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

16.

STOICAN IULIAN VASILE

X

17.

ȘUȘTAC MIHAI

X

18.

TESCARU VASILE SORINEL

X

19.

TEMOFTE PAUL V ALERLAN

X

TOTAL

19

-

Cu un număr de 19 voturi „pentru” proiectul a fost adoptat.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Costel Bujor dă cuvântul d-lui Viceprimar Ababei Radu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar al municipiului Bacău pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, pe durata suspendării de drept a mandatului acestuia.

Inițiatori: CONSILIERI P.N.L

Dl.Viceprimar Ababei Radu-ati avut materialul la mapă.

D-na Bortă Viorica - prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Compartiment Analiză și Relații Consiliul Local).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

D-na Bortă Viorica

Conform prevederilor art.72(l), din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicata și actualizată:

(1) în caz de vacanță a funcției de primar, precum și în caz de suspendare din funcție a acestuia, atribuțiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, după caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majorității consilierilor locali în funcție.

VĂ RUGĂM SĂ FACEȚI PROPUNERI.

DLPresedinte de sedinta-Buior Costel-da. domnule Nechita.

Dl.Consilier Nechita Neculai-deci propun pentru funcția de consilier local cu atribuțiuni de Viceprimar.......

Dl.Viceprimar Ababei Radu-MarceL vorbim de un viceprimar cu atribuții de primar. DLConsilier local Novac-Diaconu Laurentiu-eu propun pe domnul Viceprimar Ilie Bîrzu.

DLPresedinte de sedintâ-Buior Costel-dacă mai sunt alte propuneri? Dacă nu trecem la procedura de vot secret.

Doamna Bortă Viorica-am o rugăminte. După ce primiți buletinele de vot, să mergeți, există o urnă în partea dreaptă și să votați fiecare, în urnă. O urnă și o cabină de vot. Să votați acolo.

DLPresedinte de sedință-Buior Costel-deci votăm prin da sau nu.

DLConsilier Timofte Paul-Valerian- da, vă rog să fiți atenți.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu desemnarea unui viceprimar al municipiului Bacău pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, pe durata suspendării de drept a mandatului acestuia.

 • 1.     Consilieri prezenți-19

 • 2.    Numărul consilierilor care au votat-18

 • 3.    18 voturi pentru ca domnul Bîrzu Ilie să fie desemnat pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, pe durata suspendării de drept a mandatului acestuia;

O singură abținere. N-a votat Ilie. Nu a vrut să se voteze el pe el.

DLPresedinte de sedintă-Buior Costel-da mulțumim. îl felicităm pe domnul Bîrzu și-i dăm cuvântul să-și exprime opiniile legat de...

DLConsilier Jitariu Corneliu-Dan-poate mai numărați o dată.

DLConsilier Nechita Neculai-de ce?

DLPresedinte de sedintâ-Buior Costel-dar acum se ceartă opoziția sau...

Domnule Nechita, mai verificați o dată și numărați voturile.

DLConsilier Nechita Neculai-deci este un vot cu un X sau ce va...Care face mișto înseamnă că...

Doamna consilier Cosma Elena-luati voturile care scrie NU.

Dl.Consilier Nechita Neculai-e X, ce se ia?!

DLViceprimar Ababei Radu-dacă este X este vot nul.

DLConsilier Hulută Ghiorghe-este un vot împotrivă, nu nul. DLViceprimar Ababei Radu -Da, deci este un vot împotrivă.

DLConsilier Nechita Neculai -deci rectificăm.

 • 1.     Consilieri prezenți-19

 • 2.    Numărul consilierilor care au votat-18

 • 3.    17 voturi pentru ca domnul Bîrzu Hie să fie desemnat pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, pe durata suspendării de drept a mandatului acestuia;

 • 4.      1 vot împotrivă;

și domnul Bîrzu s-a abținut.

Dl.Presedinte de sedintă-Buior Costel-deci proiect adoptat. Mulțumim. Domnule Bîrzu, aveți cuvântul.

DLViceprimar Bîrzu Ilie-vă mulțumesc frumos, dragi colegi, pentru încrederea acordată. Chiar și votul ăla împotrivă spune ceva că în calitate de Viceprimar cred că ar fi trebuit să fac mai mult și mai bine. E o poziție care este temporară, știți în ce condiții. Vrem împreună, colegii din consiliul local, să facem ceea ce trebuie pentru Municipiul Bacău. Mă bazez în primul rând pe actualul Viceprimar Radu Ababei cu care am făcut echipă și până acuma și sper și cu viitorul consilier cu atribuții de Viceprimar. Avem multă treabă și vă cer și sprijinul, dragi colegi. Vă mulțumesc.

DLConsilier Jitariu Corneliu-Dan-vă rog să-mi dați voie să spun că votul împotrivă este al meu și nu este împotriva dumneavoastră ca persoană, ci este împotriva democrației care nu există la P.N.L.

Dl.Presedinte de sedintă-Buior Costel-da. mulțumim.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Costel Bu jor dă cuvântul d-lui Viceprimar Bîrzu Hie pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind delegarea unui consilier local care va îndeplini temporar atribuțiile viceprimarului municipiului Bacău, pe perioada în care acesta îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar.

Inițiatori: CONSILIERI P.N.L.

Dl. Viceprimar Bîrzu Hie -ați avut materialul pe mail.

D-na Bortă Viorica - prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Compartiment Analiză și Relații Consiliul Local).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. Președinte de ședință -Costel Buior - dacă sunt discuții asupra proiectului?

D-na Bortă Viorica

Conform prevederilor art.72(2), din Legea nr.215/2001, privind administrația publici locală, republicata și actualizată:

2) în situația prevăzută la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care va îndeplini temporar atribuțiile viceprimarului. Vă rog să faceți propuneri, în scris.

Dl. Președinte de ședință -Costel Bujor -vă rog să faceți propuneri.

D-na Bortă Viorica- orale, mă scuzați.

Dl.Consilier Nechita Neculai-deci pentru funcția de consilier local cu atribuțiuni de Viceprimar propun pe doamna Raluca Năstase.

Dl. Președinte de ședință -Costel Bujor - mai sunt alte propuneri? Dacă nu trecem la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Nechita Neculai-vă rugăm, când votați să scrieți mai clar, adică să nu confundăm iarăși, da? Care nu știe să scrie, să apeleze la colegi.

Dl. Președinte de ședință -Costel Bujor -domnule Timofte, dacă aveți rezultatul? Procesul verbal?

Dl.Consilier Timofte Paul-Valerian-da. imediat. S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu delegarea unui consilier local care va îndeplini temporar atribuțiile viceprimarului municipiului Bacău, pe perioada în care acesta îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar

 • 1.     Consilieri prezenți-19

 • 2.    Numărul consilierilor care au votat-18

 • 3.    16 voturi pentru ca d-na NĂSTASE MARIA-RALUCA să fie delegată pentru a îndeplini temporar atribuțiile viceprimarului municipiului Bacău, pe perioada în care acesta îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar;

 • 4.     2 voturi împotrivă;

 • 5.      1 abținere.

Am terminat.

Dl. Președinte de ședință -Costel Bujor -o felicităm pe doamna Năstase, îi urăm succes. Dacă nu are nimic de spus ședința consiliului local a luat sfârșit și vă dorim în continuare o zi frumoasă.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, COSTEL BUJOR


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU VIORICA BORTĂ

A.MVDs.I-A-2/Ex.l