Proces verbal din 08.11.2016

Proces verbal - Ședință extraordinară a CLB - 08 noiembrie 2016

3/2.

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 8676 din 11.11.2016

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 08.11.2016.

Domnul Primar Cosmin Necula - rog asistența să se ridice în picioare pentru intonarea Imnului de Stat.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc.

D-na consilier Cosma Elena - dacă îmi permiteți, înainte de a începe ședința propun și eu un moment de reculegere, pentru domnul David, lucrător în cadrul Poliției Locale Bacău.

Se ține un moment de reculegere.

D-na consilier Cosma Elena - aș vrea să vă întreb, dacă familia a fost ajutată cu ceva.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39(2) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr.1864 din 04.11.2016 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 18 de consilieri, ședința putându-și începe lucrările.

Lipsesc: dl. Manolache Cristinel, dl. Costan Codrin Vasile, dl. Gavriliu Adrian (care a venit mai târziu), d-na Lazăr Doina-Emanuela (care a venit mai târziu) și d-na Dinu Ioana-Raluca

Consilierii au fost convocați cu adresa nr. 8411 din 04.11.2016 și telefonic prin nota telefonică nr. 8412 din 04.11.2016.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de

 • 31.10.2016.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

D-l consilier Ghingheș Cristian - o observație aici, dacă se poate, la pagina 106 miau fost atribuite niște vorbe pe care nu le-am spus, e vorba de faptul că domnul, mă rog pagina 106 ultimul rând. Eu l-am întrebat pe domnul Primar despre burse și tot eu răspund aici și de asta, voiam să vă rog să modificați acea frază. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - răspunsul domnului Primar a fost trecut.

3>/2>

D-l consilier Ghingheș Cristian - da, o eroare materială.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - am înțeles. Doamna Tamba, vă rog să luați măsuri. Vă mulțumim că ați fost atent domnul Ghingheș. Aceste lucruri sunt inerente, pentru că, gândiți-vă că a fost un proces verbal de o sută și ceva de pagini care se face cu căștile la urechi de către 4 persoane, în termen de trei zile, ca să respectăm termenul ăla, deși, din punctul meu de vedere, acel termen este insuficient pentru o redactare minuțioasă și corectă a acestor procese verbale. Dar așa spune legea, așa trebuie să facem.

Deci cine este pentru aprobarea procesului cu rectificarea erorii materiale invocate de domnul Ghingheș.

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Intră doamna consilier Lazăr

Acum, doamna Tamba, a venit și doamna consilier Lazăr, deci 19. Având în vedere și prezența doamnei consilier Lazăr sunt 19 consilieri, astfel încât procesul verbal al ședinței ordinare din 31.10.2016 a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROS1E CLAUDIU- CONSTANTIN

X

2.

BÎRZU ILIE

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

absent

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

absent

9,

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

absent

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

absent

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu un număr de 19 voturi „pentru“ procesul verbal al ședinței ordinare din data de

 • 31.10.2016, a fost aprobat.

Dau cuvântul domnului Președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședința Stan Gabriel -bună ziua, din nou. Stimați colegi, doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

în aceste codiții ofer cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței, mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula mulțumesc, domnule președinte. Sărut mâna, bună ziua. în primul și în primul rând doresc să urez „ La mulți ani!,, tuturor Gabrielelor, Gabrielilor, Mihailor, Mihaelelor, să vă ajute Dumnezeu, să fiți sănătoși și toți cei care vă sărbătoriți ziua onomastică să beneficiați de o zi în care ploaia care e afară să vă aducă bogăție. A doua mențiune pe care vreau să v-o fac, este legată într-un fel sau altul și de precizările făcute de către domnul consilier local Ghingheș. Vreau să fac următorul anunț, se pare că nu a fost suficientă discuția pe care am purtat-o eu cu domnul consilier local Ghingheș cu privire la burse și aș dori din tot sufletul ca zvonurile care sunt în momentul de față în cadrul unor licee, și menționez unor licee sau unități de învățământ, diseminată de unii, nu de toată lumea, de unele dintre cadrele didactice, să înceteze și fac acest anunț într-o formă oficială. Vă pot spune că în momentul de față se lucrează la toată componenta acordării burselor elevilor, nici nu se pune problema să nu se acorde aceste burse, nu are nici un fel de legătură acordarea burselor către elevi cu măsurile, să zic de susținere socială, specific legii prin care se acordă transport gratuit. Fapt pentru care, vă repet acest anunț oficial, nu au nici un fel de legătură. Bursele vor fi acordate și îi rog pe acei profesori care consideră că trebuie să facă o serie întreagă de zvonuri nefondate, să înceteze cu acest aspect. Am să dau în continuare citire dispoziției de convocare ce conține proiectele aflate pe masa dumneavoastră și supuse dezbaterii și aprobării dumneavoastră.

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului „ Sărbători de Iarna 2016” in perioada 05-31 decembrie 2016, cu finanțare de la bugetul local.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr. 441/ 28.12.2010, prin care a fost aprobată înființarea Club Sportiv Municipal Bacău 2010 sub autoritatea Consiliului Local Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul 3 am să-l supun spre aprobare în sensul scoaterii de pe ordinea de zi. îmi asum scoaterea de pe ordinea de zi a acestui proiect.

 • 4,Proiect de hotărâre privind participarea..., proiectul 4, îmi cer scuze, proiectul 4 vă solicit scoaterea de pe ordinea de zi.

4* Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău și a Teatrului Municipal Bacovia, în calitate de parteneri, alături de Asociația ”Rotary Club” Bacău, în vederea organizării unui spectacol caritabil, la Teatrul de Vară « Radu Beligan » din Bacău. - RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzuta în Contractul de Concesionare nr. 69229/09.09.2014 încheiat între Municipiul Bacău si domnii Jicmon Gheorghe si Jicmon Maria pentru obținerea Autorizației de Construire « balcon cu rampa de acces pentru persoane cu handicap locomotor» pe terenul situat in intravilanul Municipiului Bacău, str. Aviatori, nr. 7, sc. B, ap. 7.

Inițiator-DL. DANIEL-DRAGOȘ ȘTEFAN - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Avem invitați prezenți în această, îi avem pe cei doi invitați în sală, vă vor sta la dispoziție pentru orice fel de lămuriri.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția unităților de învățământ liceal din municipiul Bacău a sălii Teatrului de Vară ”Radu Beligan” pentru organizarea Balului Bobocilor.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 158.400 lei in vederea amplasării unui patinoar artificial in Municipiul Bacău in perioada 1 decembrie 2016 — 1 martie 2017.

Inițiator - DL. DANIEL-DRAGOȘ ȘTEFAN - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.  Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener cu Federația Romana de Natație si Pentatlon Modern, în vederea organizării Campionatului National de Sărituri in Apa juniori C+D si a Campionatului National de înot Copii 10-11 ani

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

 • 9.  Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Asociația Surf The Earth Project (STEP) la întâlnirea ocazionată de Summitul Tinerilor, ediția I “Scrie Povestea Generației Tale”, ce se va desfășura în perioada 11.11.-16.11.2016 la Timișoara.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

10. PESTE ORDINEA DE ZI;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire Complex Multifuncțional - Comercial și Ansamblu Rezidențial, Bulevardul Unirii, nr.30-32, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată.

Beneficiar - SC TEHNOSTRADE SRL din Bacău.

Inițiator - DL. DANIEL-DRAGOȘ ȘTEFAN - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Avem de asemenea invitat pe doamna arhitect Geliman, pentru orice lămuriri vă sunt necesare dumneavoastră. Aceasta este ordinea de zi pe care v-am prezentat-o, vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel - vă supun atenției schimbarea ordinii de zi, în sensul ca proiectul numărul 5 să fie discutat cu prioritate, dacă sunteți de acord , vă rog, proiectul numărul 5 să fie discutat cu prioritate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot ordinea de zi prezentată cu modificarea propusă.

Dl. consilier Jitariu Corneliu - Dan - o clipă vă rog. Dacă sunteți amabil, aș vrea același lucru și pentru proiectul 10, pentru că avem aici invitați atât administratorul firmei care face investiția cât și pe doamna care este arhitect, doamna Geliman, și cred că nu are rost să-i ținem până la sfârșitul ședinței.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - din punctul meu de vedere, la punctul 10 sunt discuții de purtat. Aici nu sunt nici un fel de discuții, nu este aceeași situație, dar supun bineînțeles la vot, propunerea dumneavoastră.

Dl consilier Jitariu Corneliu - Dan - vă rog, chiar dacă sunt discuții, e normal să le facem această favoare.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - deci, supunem la vot și propunerea domnului Jitariu, de a se modifica ordinea de zi, în sensul aducerii punctului 10 după punctul 5.

Cine este pentru?

Poftim? Păi am spus separat, cine este pentru mutarea punctului 10.

Cine este pentru mutarea punctului 10?

Doamna Tamba, deci 9 voturi pentru, câte împotrivă?

Domnul Primar Cosmin Necula- doamna consilier, eu înțeleg spiritul acesta tovărășesc, dar nu trebuie să certați alte grupuri politice că nu sunt de acord cu

'W'

dumneavoastră.

D-na consilier Cosma Elena -nu ne certăm, îi atenționez cum am fost și eu atenționată.

Domnul Primar Cosmin Necula- Doamna consilier haideți să ne vedem de fiecare grup politic în parte, să ne vedem de propria activitate. Atâta timp cât nu-mi permit eu, nu cred că alt consilier local trebuie să certe vreun grup politic că face într-un fel sau altul.

D-na consilier Cosma Elena - asta nu e ceartă, domnule Primar.

Domnul Primar Cosmin Necula- haideți să spunem, declarațiile politice.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - deci cu 9 voturi pentru și 10 voturi împotrivă nu a fost aprobată această propunere.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU- CONSTANTIN

X

2.

BÎRZU IL1E

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

absent

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

absent

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

absent

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

J1TARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

absent

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

9

10

-

Cu 9 voturi pentru și 10 voturi împotrivă, nu a fost aprobată această propunere.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - deci, supunem la vot ordinea de zi cu modificarea propusă de domnul Stan.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU- CONSTANTIN

X

2.

BÎRZU ILIE

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

absent

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

absent

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

absent

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

absent

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

1

Cu 18 de voturi pentru și o abținere, a fost aprobată ordinea de zi prezentată.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întrebăm domnii consilieri dacă există probleme de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Rugăm domnii consilieri aflați în această situație să anunțe.

Domnul arhitect.

Dl consilier Crețu Câtâlin-Bogdan - la proiectul numărul 10.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Aveți o situație de conflict de interese?

Dl consilier Crețu Cătălin-Bogdan - da

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - bine, am înțeles. Domnul Ghingheș, dumneavoastră aveți conflict de interese?

Dl Ghingheș Cristian - la proiectul 9, cu STEP.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - la comisie ați dat aviz favorabil, nu?

Dl Ghingheș Cristian - m-am abținut

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - v-ați abținut, bine. Ați consemnat vă rog, da?

Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel ■ Doamnelor și domnilor vă rog să-mi permiteți să supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, conform listei pe care o aveți în față.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU- CONSTANTIN

X

2.

BÎRZU ILIE

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       1ONELA-

CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

absent

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

absent

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

absent

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

absent

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 de voturi pentru, a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința de astăzi.


Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel - Așadar, supun discuției punctul 5 al ordinii de zi și îl invit pe domnul Primar Cosmin Necula să prezinte expunere de motive.

Domnul Viceprimar ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ - Expunere de motive, la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzuta in Contractul de Concesionare nr. 69229/09.09.2014 încheiat intre Municipiul Bacău si d-nii Jicmon Gheorghe si Jicmon Maria pentru obținerea Autorizației de Construire « balcon cu rampa de acces pentru persoane cu handicap locomotor» pe terenul situat in intravilanul Municipiului Bacău, str. Aviatori, nr. 7, sc. B, ap. 7.

Ați avut materialul la mapă, este vorba de o construcție a unei rampe de acces pentru domnul Jicmon.

Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel - mulțumesc, domnule viceprimar, îl invit pe domnul Secretar Popovici să prezinte avizul de legalitate.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Dl. Ciprian Fantaza -Directorul Executiv al Direcției Juridice și Administrație Locală- prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală, la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. ( Arhitect Șef, ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință-Stan Gabriel- dacă sunt discuții, dacă nu să trecem la procedura de vot secret.

D-na consilier Breahnă- Pravăț Ionela - Cristina - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 69229/09.09.2014 încheiat intre Municipiul Bacău si domnii Jicmon Gheorghe si Jicmon Maria pentru obținerea Autorizației de Construire « balcon cu rampa de acces pentru persoane cu handicap locomotor» pe terenul situat in intravilanul Municipiului Bacău, str. Aviatori, nr. 7, sc. B, ap. 7

Inițiator - DL. DANIEL-DRAGOȘ ȘTEFAN - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

32j

 • 1. Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 19

  Nr.

  crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - Se aproba prelungirea duratei prevăzuta in Contractul de Concesionare nr. 69229/09.09.2014 încheiat intre Municipiul Bacău si d-nii Jicrnon Ghcorghe si Jicrnon Maria pentru obținerea Autorizației de Construire « balcon cu rampa de acces pentru persoane cu handicap locomotor » pe terenul situat in intravilanul Municipiului Bacău, str. Aviatori, nr. 7, sc. B, ap. 7, pe perioada valabilității Certificatului de Urbanism nr. 447/274 1.2014 eliberat de Primăria Municipiului Bacău,

  -S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacău.

  -S-a adoptat

  19

  0

  0

  3.

  ART, 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacău, beneficiarilor, Arhitectului Sef al Municipiului Bacău si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

  -S-a adoptat

  19

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi comunicata la Instituția Prefectului -Județul Bacău, in vederea verificării legalității.

  -S-a adoptat

  19

  0

  0

Domnul Președinte de ședință-Stan Gabriel- vă mulțumesc, conform votului acordat ne întoarcem la punctul numărul 1, și-1 supun discuției invitându-1 pe domnul Primar să prezinte expunerea de motive.

Domnul Primar Cosmin Necula- Expunere de motive, la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

In perioada sărbătorilor de iarna se va organiza un târg de iarna, in cadrul căruia se vor desfășura activități de comerț. In vederea organizării acestor activități din târgurile de iarna este necesara achiziția unui număr de 20 de căsuțe de lemn in valoare de 158 mii lei.

Suma sus menționata este rectificată in cadrul aceluiași capitol bugetar 67.02 "Cultura, recreere si religie" prin diminuarea obiectivului "Consolidare si modernizare Stadion Municipal" si obiectivului "Construire Clopotnița-Cimitir Sarata II".

Pentru demararea unor studii privind implementarea unor proiecte de interes local, se introduce obiectivul de investiții "Strategia informatica a Primăriei Municipiului Bacău" in valoare de 150 mii lei, prin diminuarea obiectivului "Consultanta si expertiza pentru elaborarea de finanțare pe fonduri structurale si de coeziune.

Fata de cele arătate rog autoritatea deliberativa sa adopte proiectul de hotărâre in forma prezentata.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

DL Fantaza Ciprian-Gabriel -Director Executiv la Direcția Juridică Si Administrație Locală- prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administrator Public, Direcția Economică, Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință-Stan Gabriel- Mulțumesc, rog pe domnul Secretar Popovici să supunem la vot proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Cine este pentru? Domnul Ghingheș.

Dl Ghingheș Cristian - mă scuzați, discuții?

Domnul Președinte de ședință-Stan Gabriel oricând cu plăcere.

Dl Ghingheș Cristian - două întrebări scurte am. Când vom începe să terminăm investițiile prevăzute în buget, precum Stadionul Municipal, astfel încât să nu mai dăm bani la serbări, adică e ok să avem și serbări dar în primul rând să terminăm investițiile planificate și

 • 2. ce presupune această strategie informatică a primăriei pentru care observ că am luat 150 mii de lei de la fonduri europene. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula- în primul rând domnule consilier trebuie să discutăm foarte clar ceea ce vrem să facem cu Stadionul Municipal. în momentul de față și aici îmi pare rău că nu este nici un reprezentant al Direcției Tehnice care să vă poată da o serie de relații, dar am să-i invit la următoarea ședință de consiliu local să facă acest lucru. O să puteți constata cu privire la acest obiectiv de investiții, o serie de lucrări financiare în contextul în care există un DALI, știți ce înseamnă DALI, în cuantum de 22 milioane de euro, da. Eu cred că acest proiect de 22 milioane de euro sau în fine această documentație, lucrări, intervenție de 22 milioane de euro, nu are nici un fel de legătură cu ce necesități sunt în realitate și cred că discuțiile pe care va trebui să le avem într-un mod foarte clar, deschis și foarte public cu toți cetățenii Municipiului Bacău este, care va fi drumul pe care îl avem cu acest Stadion Municipal. Și aici pot să vă spun că sunt următoarele căi pe care le putem deschide.

 • 1. Discutăm de reconstrucția la 22 milioane de euro, asta însemnând un număr aproximativ de 22 de mii de locuri, discutăm de un număr de 10 mii de locuri, asta

înseamnă 10 milioane de euro.

 • 2.    Va trebui să discutăm foarte clar care este proiectul de investiții.

 • 3.    Va trebui să discutăm foarte clar necesitățile pe care le are Municipiul Bacău cu acest stadion.

Vă pot spune că cu acești bani pe care îi are alocați în momentul de față, Consiliul Local pentru obiectivul investițional Stadion Municipal, nu asigură nimic, practic sunt bani care asigură posibilitatea să se piardă într-un fel sau altul, să se piardă, să nu se cheltuie sub nici o formă și să se reporteze pe componenta de investiții. Consider că este foarte important pentru locuitorii Municipiului Bacău să aibă un mic târg de Crăciun, este o mare cerere pe care o fac către dumneavoastră, cred că putem să luăm modelul orașelor care au tradiție în acest sens, Sibiu, Brașov și cred că un târg dimensionat pe posibilitățile pe care le are Municipiul Bacău, în momentul de față ar fi oportun. Mai mult decât atât, eu raționez și asta e încercarea mea să fac pentru marea majoritate a investițiilor pe care le facem. Investițiile în acele căsuțe vor fi, nu va fi o investiție pe care s-o pierdem. Acele căsuțe din punctul meu de vedere, după această sărbătoare din an, acest târg de iarnă, vor fi relocate și utilizate în scopuri comerciale de către Municipiul Bacău având o sursă de venituri. Pe de altă parte, a doua componentă a întrebării dumneavoastră, ce înseamnă strategia de informatizare a Municipiului Bacău - dacă o să cercetați cum funcționează în momentul de față Municipiul Bacău sub toate aspectele informatice, zic și sub toate aspectele acestor componente, referindu-mă aici inclusiv la terțiari, ceea ce înseamnă Direcția de Asistență Socială, Poliție Locală, Taxe și impozite, toată lumea folosește într-un mod aș spune eu din punctul meu de vedere haotic, tot felul de contracte, tot felul de proiecte, tot felul de programe, nimic nu este integrat. în momentul de față există doar acele VPN- uri, îmi cer scuze, sunt niște termeni tehnici pe care am ajuns și eu să îi învăț, sunt VPN- uri inclusiv cu școlile, dar nimeni nu este integrat, absolut nimic nu este integrat. Vă pot da sau o să fac o mică paralelă, sunt Unități Administrativ Teritoriale care au făcut această strategie de informații, de informatică și vreau să vă spun că cu sunt adeptul a prelua exemplele de bună practică din alte Unități Administrativ Teritoriale indiferent de culoarea politică și aici pot să vă spun cu toată sinceritatea că pentru mine Brașov, Alba Iu li a, Cluj, Oradea sunt niște exemple de succes pentru Administrația Publică Locală. în urma acestor strategii de informatizare, practic s-a ajuns la o scădere a costurilor efective, haideți să spunem doar pentru hârtia pe care o avem folosită în toate departamentele și toate structurile Municipiului. Ăsta este un aspect.

 • 2. Proiectarea acestei strategii informatice, pentru că nu trebuie să mergem haotic cum se întâmplă în momentul de față.

 • 3. Haideți să vă dau niște exemple foarte concrete și ar fi bine pentru bugetul anului viitor să gândim viitoarea relaționare sau viitorul drum pe care îl are Municipiul Bacău raportat la această strategie, la această componentă de informatizare. Există o modificare sau s-a cerut o modificare în conformitate cu noile prevederii ale ANL-ului, a legii care reglementează ANL-ul, aici d-na director, vă poate da mai multe detalii, care prezumau o modificare în programul informatic care beneficia, pe care îl are Municipiul Bacău. Acea modificare a venit cu o sumă de 7 mii de euro. în urma multor negocieri s-a ajuns, vă spun o sumă care din punctul meu de vedere, chiar ca profan, care nu mă pricep la programe informatice mi s-a părut exagerat. O mică modificare. Pe de altă parte, Poliția folosește alt tip de program, școlile un alt tip de program, n-avem nimic integrat. Ce face această strategie? Vine să facă un proiect cadru, care este strategia și care sunt viitoarele repere pe care le ai din punct de vedere informatic, legând aici toate instituțiile care sunt subordonate Municipiului Bacău, absolut toate și mai mult decât atât, considerând foarte clar care va fi următorul circuit al documentelor prin întreaga municipalitate. în momentul de față pierdem foarte mult timp, inclusiv între hârtiile pe care le plimbă Poliția Locală Bacău cu Municipalitatea Bacău. Puteți să-l întrebați pe domnul Roșu cam ce schimb de hârtii, deși dumnealui trimite e-mailuri. încă nu știm cum funcționează aceste chestiuni, componentele de semnătură electronică și de asumare electronică sunt obligatorii să fie, iar aceasta reprezintă practic o strategie. Având în vedere că dumneavoastră sunteți unul dintre consilierii locali care au, aș putea spune o experiență în acest domeniu, o să vă invit la următoarele discuții pe care le vom avea cu eventuale firme de consultanță care vor veni alături de domnul Director Anghel de la Agenția de Dezvoltare Locală, pentru a discuta în mod concret cu posibilii și cu potențialii noștri parteneri, cu privire la elaborarea acestui proiect cadru fără de care nu putem funcționa. Sunt o serie de componente, de proiecte, pe care va trebui Municipiul Bacău și din punctul meu de vedere trebuie să ne grăbim în acest an, să luam modele de bune practici care funcționează în UAT-urile care vi le-am menționat mai sus. Și aici mă refer la centrul informare cetățeni, de un dispecerat integrat de servicii urbane, sunt toate acestea, nu sunt invenții cu care vine Primarul Cosmin Necula și vi le prezintă dumneavoastră, aceste chestiuni funcționează în Brașov, funcționează în Alba, funcționează în Oradea, funcționează în Timișoara. E momentul să ajungem. De asemenea, un dispecerat pentru parcări, sunt foarte multe elemente pe care trebuie să le facem. Conform Axei 4 de finanțare Europeană pe planul de mobilitate urbană, iarăși vă fac o mică paranteză ca și anunț, puteți vedea în Municipiul Bacău pe unii dintre stâlpii din zonele, în zonele arterelor de circulație, niște dispozitive care în momentul de față măsoară traficul în municipiul Bacău. Sperăm să avem cât mai concret rezultatele pentru că, în primul rând când vrei să discuți de o strategie de mobilitate urbană trebuie să faci o serie de măsurători, închid paranteza. Toate aceste componente practic, sperăm că la momentul care Axa 4 va fi operațională pentru Municipiul Bacău, toate aceste proiecte să fie deja poate o serie dintre ele implementate, urmând să primim bani înapoi, o serie dintre ele să fie funcționale pe cei 40,85 de milioane euro. îmi doresc cu toată sinceritatea și vă spun acest lucru ca să ajungem în etapa în care Uniunea Europeană să deconteze proiectele pe care le face Municipiul Bacău și eu consider că aceste proiecte sunt de maximă necesitate, nu sunt niște mofturi. Dacă este să discutăm de proiectul de, ca să vă dau un alt exemplu, legat de strategia de informatizare și legat de un eventual centru de dispecerat de servicii urbane, discutăm foarte mult de camere de luat vederi puse în zonele cheie din oraș. Nu putem să facem niște proiecte disparate. E foarte simplu să

'0.6'

vin în fața dumneavoastră , haideți să ne apucăm să cumpărăm camere de luat vederi. Dar care este structura care integrează acele camere de luat vederi? Aici sunt niște proiecte va trebui să le trecem etapizat, ierarhizat și dorința mea este și nu vă ascund acest lucru, este ca pe bugetul anului viitor, în momentul în care vin în fața dumneavoastră cu proiectul de buget după consultarea publică, să putem să finanțăm în mod concret aceste proiecte, de care din punctul meu de vedere avem esențial nevoie, pentru a ne dezvolta. Facem proiectarea în acest an, urmând ca anul viitor să putem intra efectiv pe proiectul concret. Vă mulțumesc.

Dl.consilier Ghingheș Cristian- mulțumesc.

Dl.Președinte de ședință Stan Gabriel-mai sunt discuții la acest punct al ordinii de zi? Dacă nu , îl rog pe domnul Secretar Popovici să supună la vot.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZU ILIE

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODR1N - VASILE

ABSENT

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

ABSENT

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Dl.Președinte de ședință Stan Gabriel-mulțumesc. Trecem mai departe, Punctul nr.2.

2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel, dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului „ Sărbători de Iarna 2016” in perioada 05-31 decembrie 2016, cu finanțare de la bugetul local

Inițiator-DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula-multumesc. EXPUNERE DE MOTIVE, la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului „ Sărbători de Iarna 2016” in perioada 05-31 decembrie 2016, cu finanțare de la bugetul local.

Având în vedere faptul ca în luna decembrie 2016 se vor desfășura o serie de manifestări specifice “Sărbătorilor de Iarnă”, care vor include și spectacole de sfârșit de an, focuri de artificii și recitaluri, dulciuri pentru copii, divertisment, solicităm alocarea sumei de 264.000 lei prin Hotărâre a Consiliului Local Bacău pentru organizarea acestui eveniment.

Alocarea sumei de 264.000 lei reprezintă contravaloarea activităților din datele de 05 decembrie , 25 decembrie si 31 decembrie 2016 și între ele, după cum urmează ...

Și ele v-au fost prezentate la mapă.

Sunt o serie de detalii tehnice pe care le-ați avut la mapă. Vreau să fac următoarea mențiune. Recunosc, cu toată sinceritatea că bugetul pentru Sărbători de iarnă, pe care îl are Municipiul Bacău este unul foarte mic, dacă este să ne raportăm la alte unități administrativ teritoriale din țară. Suntem în situația în care, într-adevăr, nu ne permitem prea multe componente de divertisment, încercăm din puținii bani pe care-i avem, să creăm ceva care să fie decent și care să fie și la un preț rezonabil. De asemenea, domnul Director Dumbravă, vă poate sta la dispoziție pentru orice detalii considerați că sunt necesare.

Nu vă ascund faptul că pe proiectul de buget al anului viitor intenționez să vin cu altă proiecție bugetară, luând în calcul mai multe aspecte. Și nu vă ascund faptul că foarte multe din componentele acestor Sărbători de iarnă, de exemplu iluminat, pe componenta de iluminat, domnul Director Roșu lucrează într-un fel de regie proprie. Lucrăm într-un fel de atelier acolo, încercând să reparăm sau să creăm o serie de elemente luminoase pentru Municipiul Bacău. încercăm să ajungem, practic, în etapa în care cu foarte puțini bani, să ne descurcăm singuri. Ce doresc eu pentru bugetul anului viitor să vin în fața dumneavoastră să vă prezint, este în felul următor. Nu fac comparație, fac o mică comparație, să zic, cu Municipiul Constanța, care doar pentru Iluminat Public are un buget alocat de 4,5 milioane lei, pentru iluminat de Crăciun. Deci 4,5 milioane lei, dar păstrăm proporțiile, Constanța are 250.000 de locuitori, Municipiul Bacău 140.000 de locuitori. Nu vom aloca, sub nicio formă aceste sume, dar propunerea pe care v-o fac încă de pe acum, este ca viitoarea Societate de Servicii Publice a Municipiului Bacău și țin să vă anunț faptul că aceasta va fi denumirea, pentru că deja am obținut de la Registrul Comerțului disponibilitatea de denumire, în momentul de față suntem în etapa în care se face Actul Constitutiv, care vă va fi prezentat și, sper eu, să-1 aprobați. îmi doresc ca următoarea Societate de Servicii Publice a Municipiului Bacău, să aibă acea antrepriză proprie care să poată să dezvolte aceste proiecte, de asemenea să și organizeze în condiții foarte bune aceste Sărbători. Pentru mine este foarte concret faptul că, pe lângă componenta financiară de care suferim foarte mult, mai avem și o componentă de resurse umane care se descurcă extrem, extrem de greu, în tot ceea înseamnă Legea Achizițiilor Publice, extrem de greu. Facem niște achiziții, deși legea, din punctul meu de vedere ar fi trebuit să fie știută de mult timp. Suntem aproape, practic, la șase luni de la momentul apariției Normelor Metodologice, între patru și șase luni, încă suntem în etapa în care aparatul de lucru nu știe foarte concret în ce direcție o ia cu această lege, fapt pentru care o să vin pe lângă o serie de propuneri de cursuri de perfecționare, exclusiv pe Legea Achizițiilor Publice și cu o serie de propuneri foarte concrete în domeniul Strategiei de Achiziții și procedurilor proprii de achiziție publică.

Dl.Președinte de ședință Stan Gabriel- mulțumesc. Să trecem la avize.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

DL Ciprian Fantaza -Directorul Executiv al Direcției Juridice și Administrație Locală -prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administrator Public, Direcția Economică și Direcția Administrare Baze Sportive ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Președinte de ședință-Stan Gabriel discuții dacă sunt, vă invit. Vă rog, doamna Cosma.

D-na consilier Cosma Elena-îmi amintesc că anul trecut pe timpul acesta, consiliul local a aprobat o sumă consistentă pentru iluminatul public al orașului în perioada sărbătorilor. Să înțeleg că nu mai există acele obiecte cumpărate de anul trecut? S-au deteriorat, sau ce s-a întâmplat cu ele?

Domnul Primar Cosmin Necula-pot asigura, imediat o să vă dea răspunsul domnul Director Roșu, vă pot asigura că eu personal n-am fugit cu ele în spate. Mi-aș fi dorit din tot sufletul ca ele să existe, să avem pe ce pune mâna, ca să spun așa, să avem ce repara. Domnule director, am rugămintea să explicați în detaliu ce s-a întâmplat. Să explicați evoluția în timp. Să explicați cam ce situație aveți acolo și cam cum se pune problema concret cu aceste ornamente și cam prin ce epopee trecem cu aceste ornamente de Crăciun.

D-na consilier Cosma Elena-domnule Primar, noi pe hârtie am alocat suma de 40.000 de euro.

Domnul Primar Cosmin Necula-eu vă cred, dar ați verificat și existența, inexistenta, nu știu?

Dl.Roșu Daniel-deci. anul trecut într-adevăr s-au alocat...

Domnul Primar Cosmin Necula-mai tare, domnule Roșu, să rămână pe stenogramă.

Dl.Roșu Daniel-va rămâne, cu siguranță. Deci, anul trecut într-adevăr s-a alocat o anumită sumă pe execuția bugetară pentru Sărbătorile de Crăciun, din câte știu 150.000 lei, vorbim în lei, nu în euro. Obiectele care s-au achiziționat sunt în patrimoniul municipalității. Din păcate, abordarea anul trecut a fost de a închiria așa zisele bannere 2D, care au fost amplasate pe străzile principale. Deci, multe din obiectele pe care le-am avut anul trecut, au fost închiriate. Pe cale de consecință, am încercat anul ăsta foarte, foarte greu, așa cum bine a spus domnul Primar, să reparăm, să construim obiecte în regie proprie, în condițiile în care forța de muncă este total subdimensionată și nu este specializată pe așa ceva. Ca să construim în regie proprie multe din aceste obiecte, cheltuielile sunt extrem de mari, întrucât doar ca titlu de exemplu, o rolă de tub luminos, șir luminos, care are 10-15-20 metri, ajunge și la 100 de euro. Deci, cheltuielile sunt fenomenale. Asta este situația în care suntem acum. Anul ăsta, probabil o să încercăm să le reparăm, să mai achiziționăm ce putem, cum putem. Din păcate, domnul Primar a spus perfect situația reală existentă acum. Inchiriind anul trecut, nu le mai avem în... Poftim?

Dl.Viceprimar Scripăț Constantin-una-i achiziționare și una-i închiriere.

Dl.Roșu Daniel-corect.

Dl.Viceprimar Scripăț Constantin-spuneti, acei bani au fost alocați pentru închiriere.

Dl.Roșu Daniel-corect. da, asta am și spus. Au fost alocați pentru închiriere, s-au închiriat...

Dl.Viceprimar Scripăț Constantin-a nu se înțelege că aceste materiale, care nu sunt obiecte de inventar, sunt de consum.

Dl.Roșu Daniel-da.

Dl.Viceprimar Scripăț Constantin-pot să apară, pot să dispară, că nu le are nimeni în evidență. Deci, anul trecut banii alocați au fost pentru închiriere. Punct.

Dl.Roșu Daniel-nu, ca să respectăm și să fim corecți cu noi înșine, a fost o sumă alocată pentru achiziție de ornamente de Crăciun. Acele ornamente de Crăciun sunt în inventarul nostru. De exemplu este, dacă lumea știe, este Moș Crăciunul care a fost amplasat în Piața Tricolorului, lângă brad, Omul de Zăpadă, ăla. Alea-s obiectele noastre de inventar pe care le avem și anul ăsta.

Domnul Primar Cosmin Necula-deci pe Moș Crăciun îl avem. Da?

Dl.Roșu Daniel-îl avem, totul e bine.

Domnul Primar Cosmin Necula-e bun.

Dl.Roșu Daniel-totul e bine. Celelalte aspecte cu închirierea, așa a fost abordarea, acum suntem unde suntem. Din păcate....

Dl.Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș-domnule...

Dl.Roșu Daniel-ascult.

Dl.Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș-ați achiziționat de 150.000 anul trecut?

Dl.Roșu Daniel-da.

Dl.Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș- ați achiziționat de 150.000, restul ați avut bani suplimentari, pentru închiriere.

Dl.Roșu Daniel-restul a fost suplimentare de buget pentru închiriere. Dar, din păcate, domnii consilieri trebuie să, doamnele și domnii consilieri, trebuie să înțeleagă că suma de 150.000 lei nu este sub nicio formă acoperitoare pentru ornarea unui oraș de nivelul Municipiului Bacău.

Domnul Primar Cosmin Necula-domnule director, chiar rugămintea mea este, la următoarea ședință de consiliu să veniți cu cataloagele, să vedeți, să le explicăm prețurile.

Dl.Roșu Daniel-fără doar și poate.

Domnul Primar Cosmin Necula-și vreau să vă dau un singur exemplu, stimate doamne și stimați domni consilieri. Un arc luminos peste strada Unirii, domnule Jitariu, numai o secundă, că s-ar putea să nu vă pricepeți la instalații luminoase. Vreau să vă explic și asta, știu că sunteți inginer, dar sigur nu sunteți expert și-n asta și vreau, având în vedere că eu devin, să vă explic. Deci, un arc luminos peste strada Nicolae Bălcescu, deci peste Bulevardul Nicolae Bălcescu, este undeva, cât domnule director?

Dl.Roșu Daniel-cel mai ieftin pe care l-am găsit, un singur banner 2D, în termen de specialitate, 2100 de euro, fără T.V.A., cel mai ieftin. Pentru Nicolae Bălcescu, noi avem nevoie de 26 de bannere. Faceți dumneavoastră calculele.

Domnul Primar Cosmin Necula-lapt pentru care eu vă propun în felul următor. Abordarea anului viitor să fie total diferită, în componenta de achiziție, în componenta de regie de producție proprie, dar fără îndoială n-o să ne transformăm societatea, care sper eu că o s-o aprobați înființarea, în producător de ornamente de Crăciun, de Moș Crăciun.

Dl.Președinte de ședință-Stan Gabriel-dacă nu mai sunt discuții, stimați colegi, vă rog să trecem de la Moș Crăciun, la vot.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZU ILIE

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

X

CRISTINA

5.

COSMA ELENA

X

6.

COST AN CODRIN - VASILE

ABSENT

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANĂ-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

ABSENT

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDÂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Dl.Președinte de ședință-Stan Gabriel-multumesc, Punctul nr. 3.

3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel, dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Bacau nr. 441/ 28.12.2010, prin care a fost aprobată infiintarea Club Sportiv Municipal Bacau 2010 sub autoritatea Consiliului Local Bacau. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula- vă mulțumesc, domnule Președinte de ședință. EXPUNERE DE MOTIVE, la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Bacau nr. 441/ 28.12.2010, prin care a fost aprobată infiintarea Club Sportiv Municipal Bacau.

După cum bine știți, dacă nu, vă aduc la cunoștință, prin adresa nr. 44645/ 03.11.2015, domnul Director Milon Bogdan Traian, solicită încetarea raportului de muncă cu acordul părților, începând cu data de 01.12.2016 din funcția de director coordonator al Clubului Sportiv Știința Municipal Bacău, atribuții pe care le primise prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 108/ 2015.

Practic, suntem în situația în care, aici domnul Director al Direcției Juridice, domnul Fantaza, vă poate da absolut toate explicațiile legale, dar noi suntem în situația în care va trebui să avem un concurs, va trebui să avem un nou director și acestea sunt procedurile legale necesare în vederea realizării acestui fapt. Nu vreau să discut nici componenta anterioară cum că a fost concurs, că n-a fost concurs, că a fost delegat de consiliul local, numit de consiliul local. Asta deja nu mai are importanță, vreau să mergem înainte și să facem toate procedurile așa cum trebuie. Deci, domnul Director Fantaza vă stă la dispoziție pentru orice întrebări. Vă mulțumesc și vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma în care a fost precizată.

Dl.Președinte de ședință-Stan Gabriel-dacă nu sunt intervenții în acest moment, îl rog pe domnul Secretar Popovici să prezinte avizul de legalitate.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

DL Ciprian Fantaza -Directorul Executiv al Direcției Juridice și Administrație Locală -prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Președinte de ședință-Stan Gabriel-dacă sunt discuții, vă invit. Nu sunt, trecem la Punctul Nr.4. Votul întâi.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABJINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-

CONSTANTIN

X

2.

BÎRZU ILIE

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

ABSENT

7.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

ABSENT

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

DLPreședinte de ședință-Stan Gabriel-multumesc. Trecem la Punctul nr. 4 și îl invit pe domnul Primar...

A fost scos. E retras, mă scuzați, atunci trecem la Punctul nr....

Și 5 a fost discutat cu prioritate, la Nr. 6.

6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel, dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția unităților de învățământ liceal din municipiul Bacău a sălii Teatrului de Vară ”Radu Beligan” pentru organizarea Balului Bobocilor.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula-multumesc. domnule Președinte- EXPUNERE DE MOTIVE, la proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția unităților de învățământ liceal din municipiul Bacău a sălii Teatrului de Vară ”Radu Beligan” pentru organizarea Balului Bobocilor.

Expunerea de motive ați avut-o la mapă, dar vreau să vă fac unele precizări.

Acest proiect de hotărâre vine ca urmare a hotărârilor date de dumneavoastră la ședința ordinară prin care am venit în fața dumneavoastră și v-am propus următoarea abordare. Nu darea într-o formă gratuită către toate unitățile de învățământ a acestui Teatru de Vară, dar eu consider că elevii pot să beneficieze în mod gratuit de această facilitate a Municipiului Bacău, dar cred că Municipiul Bacău trebuie să susțină financiar Teatrul de Vară, teatrul și noi practic, sau prin hotărârea pe care dumneavoastră o veți da, raporturile se vor desfășura în acest fel. Pe această perioadă de timp, Teatrul de Vară va fi pus la dispoziție gratuit, iar toate cheltuielile ocazionate de aceste desfășurări de baluri de boboci, vor fi decontate și vor fi întreținute de către Municipiul Bacău. Reiterez ceea ce am spus în acest context la ședința anterioară, vreau să văd formulele legale prin care se taie sau nu se taie bilete la Balurile Bobocilor. Și fac această mențiune. Pentru că discutăm de utilizare gratuită a domeniului public și vreau să știu în ce context se pot sau nu se pot tăia bilete, cine le taie, care-s poveștile cu asociațiile de pe acolo sau multe alte asemenea chestiuni. Dar o las doar ca semn de întrebare, sau ca semn de exclamație, cu privire la aceste organizări și reiterez faptul că în momentul de față toți copii pot beneficia gratuit în aceste Baluri ale bobocilor, de Teatrul de Vară. Și reiterez, gratuit. Mulțumesc.

DLPreședinte de ședință-Stan Gabriel-rog, domnule consilier.

DLConsilier Ghingheș Cristian-este foarte bună ultima precizare, mai ales în contextul în care sunt deja câteva licee din municipiul Bacău, care taie bilete pentru aceste baluri și culmea, o fac prin Asociația de părinți. Deci, dacă e să luați acele bilete, vedeți cum o persoană de drept privat până la urmă, taie bilete pentru un bun pe care noi îl punem la dispoziție gratuit și în plus, de astăzi, vom și plăti acele cheltuieli, pentru folosirea Teatrului de Vară. Deci, nu știu, v-aș ruga să trimiteți o adresă la școli și să le aduceți în vedere faptul că pot tăia școlile bilet. Deci, dacă școlile până la urmă, vor să pună bilete elevilor, nu știu, 5-7 lei pentru cheltuieli de organizare a balului, o pot face ele. Nu trebuie să vină o asociație de părinți, care taie bilete și apoi face ce dorește cu banii. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula-sustin întrutotul poziția dumneavoastră, domnule consilier Ghingheș, dar pot să vă spun în felul următor. Nu am atribuții de a coordona sau de a face într-un fel sau altul atenționări, decât atenționări managerilor școlari. Le voi trimite această hotărâre care menționează foarte clar și le voi pune în vedere aceste aspecte. Aștept, de asemenea, din partea managerilor școlari să ia act de prevederile legale și să fie foarte atenți cu ceea ce se întâmplă pe domeniul public. Aici, într-adevăr, pot reacționa și pot discerne cu privire la tot ceea ce înseamnă domeniul public al municipiului Bacău și utilizarea domeniului public. Și o să vă mai fac o mică mențiune, la momentul în care o să vă prezint Raportul Curții de Conturi, care va fi foarte interesant, o să vedeți că discuțiile cu privire la utilizarea domeniului public al Municipiului Bacău prin intermediul managerilor de școli, e foarte interesant.

DLPreședinte de ședință-Stan Gabriel-dau cuvântul domnului Secretar Popovici pentru a prezenta avizul.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

DL Ciprian Fantaza -Directorul Executiv al Direcției Juridice și Administrație Locală -prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Președinte de ședință-Stan Gabriel-înțeleg că discuțiile au fost ceva mai devreme, dar vă invit și acum dacă sunt intervenții. Dacă nu, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZU ILIE

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COST AN CODRIN - VASILE

ABSENT

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

ABSENT

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DO1NA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂL1N-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Dl.Președinte de ședință-Stan Gabriel-multumesc. Trecem la Punctul nr. 7.

7.Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel, dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a

prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 158.400 lei in vederea amplasării unui patinoar artificial in Municipiul Bacău in perioada 1 decembrie 2016-1 martie 2017.

Inițiator - DL. DANIEL-DRAGOȘ ȘTEFAN - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș— Având in vedere faptul ca pe perioada iernii, parte din activitățile copiilor o constituie activitățile in aer liber, Primăria Municipiului Bacău dorește sa ofere copiilor si nu numai, un loc unde sa se distreze si sa facă mișcare in tot acest timp.

Astfel se dorește închirierea unui patinoar artificial in perioada de 01 decembrie 2016-01 martie 2017 care va fi amplasat in Parcul Catedralei pentru o accesibilitate cat mai mare, unde cetățenii Municipiului Bacău vor avea acces gratuit.

Condițiile minimale ce vor trebui îndeplinite sunt:

 • - suprafața de minim 600 mp de gheata;

 • - iluminat si cu instalație de sunet ambiental;

 • - capacitate minim 200 persoane;

Toate aceste condiții vor fi evidențiate in caietul de sarcini aferent achiziției.

Față de cele expuse, spre dezbatere, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată.

în sală intră domnul consilier Gavriliu Adrian, prezenți 20 de consilieri. Dl.Președinte de ședință-Stan Gabriel-domnule Primar, vă rog.

Dl.Primar Cosmin Necula-stimate doamne și stimați domni consilieri locali, fac un apel la dumneavoastră, deoarece eu nu am dreptul de a depune amendamente, fac apel la dumneavoastră în speranța că unii dintre dumneavoastră vor susține sau își vor asuma acest amendament. Modalitatea prin care fac eu, este o instituție specifică într-adevăr Parlamentului României, eu vin doar să prezint o formă de amendament, urmând dacă dumneavoastră veți decide, cineva să și-o asume și atunci să poată intra în dezbaterea publică. Acest amendament potențial, în contextul în care veți decide că este bine sau nu să vi-1 însusiti, vreau să-l fac la articolul 1 și vi-1 prezint pentru articolul 1 al hotărârii, care să se modifice în sensul următor, deoarece aceasta este esența acestui proiect și...

Dl.Consilier Miclăuș Daniel-este deja modificat. Este propus amendament la Comisia 5 de către subsemnatul, pentru ca toți cetățenii municipiului Bacău...

Dl.Primar Cosmin Necula-foarte bine.

Dl.Consilier Miclăuș Daniel- pentru ca toți cetățenii municipiului Bacău să aibă acces gratuit la patinoar.

Dl.Primar Cosmin Necula-exact.

Dl.Consilier Miclăuș Daniel-este. Este în procesul verbal.

Dl.Primar Cosmin Necula-atunci cu atât mai bine și solicităm această modificare în sensul următor: „se aprobă alocarea sumei de ...în vederea amplasării unui patinoar artificial, în perioada 1 decembrie-1 martie, ce va putea fi pus la dispoziție, ce va fi pus la dispoziție gratuit locuitorilor din Municipiul Bacău”.

Cu atât mai mult mă bucur, domnule consilier Miclăuș că și dumneavoastră v-ați gândit la acest aspect, asta a fost ideea inițială. Din expunerea de motive rezultă acest lucru, dar nu vreau să ajungem în etapa în care să fim în vreo eventuală instanță de judecată să spunem că în instanță, că în expunere scria într-un fel, dar în hotărâre nu reieșea foarte clar. Cu atât mai mult, dacă dumneavoastră ați făcut exact în acest sens și vă întreb și acum o să dați dumneavoastră citire acestui amendament, cu atât mai bine, principiul sau proiectul cu care vin alături de colegii mei din executiv în fața dumneavoastră este în felul următor. Acel patinoar să fie amplasat în zona Parcului Catedralei, unde vor fi și acele căsuțe, o parte din acele căsuțe, care vor reprezenta partea Târgului de Crăciun, iar acolo să fie acest patinoar artificial, care va fi pus la dispoziție gratuit pentru copii din municipiul Bacău. Reiterez, e o chestiune de normalitate să fie pus la dispoziție gratuit acest lucru. Vă mulțumesc.

Dl.Președinte de ședință-Stan Gabriel-trecem la avize. Domnul Secretar Popovici.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

DL Ciprian Fantaza -Directorul Executiv al Direcției Juridice și Administrație Locală -prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția Administrare Baze Sportive ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Președinte de ședință-Stan Gabriel-domnul consilier Miclăuș?

DLConsilier Miclăuș Daniel-favorabil, cu amendamentul pe care l-am discutat anterior. Este înscris și în procesul-verbal de la Comisia Juridică, Comisia 5. Subsemnatul am formulat următorul amendament. Sunt de acord și cu domnul Primar, practic noi la Comisia Juridică asta verificăm, legalitatea și oportunitatea proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi și practic corelarea din punct de vedere juridic. Practic, în expunerea de motive, dumneavoastră ați dorit tocmai acest lucru, iar în proiectul de hotărâre nu se regăsea acea sintagmă. Și atunci, practic, prin amendamentul respectiv, se vine exact în spiritul, să zic, promovării acestui proiect de hotărâre. Practic, articolul 1 se completează cu următoarea sintagmă finală, unde cetățenii Municipiului Bacău vor avea acces gratuit.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Se supune la vot amendamentul ridicat de domnul avocat Miclăuș. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-

X

CONSTANTIN

2.

BÎRZU ILIE

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

ABSENT

7.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

-

Având în vedere și prezența în sală a domnului Gavriliu, avem 20 de consilieri, astfel încât avem 20 de voturi. Cu 20 de voturi a fost aprobat amendamentul.

Dl.Președinte de ședință-Stan Gabriel-invit la discuții. Dacă nu sunt, atunci îl rog din nou pe domnul Secretar Popovici să supună la vot acest proiect de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZU ILIE

X

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

ABSENT

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

21.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Dl.Președinte de ședință-Stan Gabriel-multumesc. Trecem la Punctul nr. 8.

8.Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel, dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener cu Federația Romana de Natație si Pentatlon Modern, în vederea organizării Campionatului National de Sărituri in Apa juniori C+D si a Campionatului National de înot Copii 10-11 ani

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula- Există o serie de adrese din partea Federației Române de Natație și Pentatlon Modern înregistrate la instituția noastră, prin care aceasta solicită punerea la dispoziție a Bazinului de înot, în vederea desfășurării unor serii de concursuri, mai exact a Campionatului National de Sărituri in Apa juniori C+D si a Campionatului National de înot Copii 10-11 ani.

Proiectul de hotărâre în sine îl aveți la mapă, eu consider că este oportun, consider că este o stare de normalitate să se întâmple acest lucru.

Pe de altă parte, domnul Director Dumbravă vă stă la dispoziție pentru eventuale lămuriri cu privire la proiect. Cred că și domnul consilier local Gavriliu ar putea să vă dea o serie de elemente, dar se pare că dumnealui deja vrea să ia cuvântul.

Având în vedere documentele existente la mapă, propunerea efectuată și cele afirmate mai sus, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în formula în care a fost prezentată dumneavoastră. Vă mulțumesc.

DLPreședinte de ședință-Stan Gabriel-mulțumesc, domnule Primar și vă propun să respectăm desfășurătorul. în acest moment, rog pe domnul Secretar Popovici să prezinte avizul de legalitate.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

DL Ciprian Fantaza -Directorul Executiv al Direcției Juridice și Administrație Locală -prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Administrare Baze Sportive).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Președinte de ședință-Stan Gabriel-și acum vă invit pentru discuții. Domnul Consilier Gavriliu.

Dl.Consilier Gavriliu Adrian-da, este, cum a zis domnul Primar, este un proiect de bun augur pentru că se pune la dispoziția Federației Române de Natație, pentru desfășurarea unor competiții naționale de copii și juniori, se pune la dispoziție Bazinul, gratuit. Ceea ce nu poate fi decât de lăudat pentru că vine în întărirea, în sprijinul performanței în primul rând și întărirea relațiilor dintre consiliul local, primărie și forurile superioare sportive, în speța noastră Federația Română de Natație și Pentatlon Modern. Aș vrea să adaug, pentru că este oferit cu titlu gratuit bazinul, cred că bazinul ar trebui dat în folosință gratuit și pentru alte ocazii.

Să vă dau un exemplu. Clubul Primăriei, Clubul Sportiv al Primăriei plătește chirie la Bazinul de înot pentru activitatea de performanță. Clubul Ministerului, Sport Club Bacău, plătește chirie pentru activitatea de performanță la bazin. Este o chirie modică dar care trage foarte mult în jos bugetul secțiilor și care bineînțeles încetinește activitatea. Liceul Sportiv, de asemenea, plătește chirie, cred că, consider, e părerea mea personală, că se poate elimina această chirie strict pentru activitatea de performanță, nu pentru cluburile private bineînțeles, care au scop lucrativ, ci doar pentru cluburile destinate sporturilor de performanță.

Cu permisiunea dumneavoastră, am să vorbesc un pic despre Bazinul de înot, chiar dacă nu este neapărat vorba despre Bazin, ci despre o activitate din cadrul acestei secții, instituții publice sau serviciu public.

Vorbim despre Bacău-Oraș Sportiv European. Pe data de 16 noiembrie, Bacăul va primi acest titlu. Nu va însemna doar obținerea unui titlu și atât, ci și Bacăul va trebui să aibă activitate sportivă 365 de zile pe an. în anul 2017 va trebui să avem activitate intensă. Este o oportunitate pentru noi, deschisă de domnul Primar, care va fi fructificată, fără doar și poate, este un, să zic așa într-un mod mai grosier, un electroșoc pentru sportul băcăuan care-1 va revigora, în schimb avem și niște probleme. Eu îmi desfășor activitatea la Bazinul de înot de 30 de ani. Mai întâi ca sportiv, după aia ca antrenor. Cunosc bazinul cu ochii închiși și știu toate problemele, toate bucuriile, toate nemulțumirile. Din nefericire, avem un Șef de Secție la Bazinul de înot, care cu siguranță ne va trage în jos activitatea din 2017, aceea de Oraș Sportiv European. îmi asum aceste cuvinte și consider că am proprietatea termenilor. Avem un Șef de secție la Bazinul de înot, pe numele lui domnul Turtă Florin, care „șefuiește” Bazinul de vreo 25 de ani. Este la al patrulea primar, nimic rău până acum, este un Șef de Secție care locuiește într-o casă care a fost magazia Bazinului, nimic rău nici aici, dar este un Șef de Secție care folosește angajați! Bazinului în scop personal, pentru a-i vopsi gardurile, a-i tunde iarba, a-i da zăpada, a-i da mâncare la găini, etc. Este un Șef de Secție care jignește angajații, care intimidează, care pune piedici întregii activități, care folosește materiale în scop propriu, de la hârtie igienică, detergenți, etc. Dovada sunt vorbele mele și a colegilor mei, ce se pot verifica oricând.

Este un Șef de Secție blazat, scârbit de tot ce se întâmplă în jurul dumnealui și perimat.

Ne trebuie acolo, domnule Dumbravă, ne trebuie un Șef de Secție cu putere de muncă, care să vină la serviciu, nu care să vină, să apară ca o fantomă câte 30 de minute, o oră pe zi. Nimeni nu știe programul dumnealui, este un fel de patron, a pus bretele la Bazinul de înot, este un Șef de Secție care nu corespunde și este exact definiția sinecurei și sinecurisinului în România, să muncești puțin și să câștigi mult. Dumneavoastră știți câte hârtii v-am pus, v-am adresat pe Legea 544, înainte să ajung consilier local, să fiu votat consilier local și trebuie să vă mulțumesc că mi-ați răspuns tot timpul cu obiectivitate și ați fost transparent. Știți că managementul domnului Turtă a fost de 170 de abonamente și după ce l-ați preluat dumneavoastră și v-ați implicat l-ați adus la 870 de abonamente de inițiere, deci de 8 ori mai mult și sunt nevoit iar să vă felicit și „să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului”, deci se poate.

Dl.Primar Cosmin Necula-și-i mulțumim domnului Dumbravă că există.

Dl.Consilier Gavriliu Adrian-nu. nu vreau să-i fac apologia domnului Dumbravă și nici nu o să mă îmbrățișez cu dumnealui, nu este perfect, este perfectibil, ca și mine de altfel, dar a dus în 8 luni de zile Bazinul de la 170 de abonamente ce însemna managementul Turtă Florin, la 870 de abonamente, de opt ori mai mult. Nu e puțin lucru, se poate mai mult. Eu consider că Bazinul poate să ajungă la 1200-1400 de abonamente, dar domnul Dumbravă știe mai bine.

Așadar, avem nevoie acolo de un om competent și un om cu forță de muncă, un om cu viziune modernă. Vă spune un antrenor care a văzut bazine din Noua Zeelandă, Canada și toată Europa și știu cum trebuie să arate o activitate din Bazin. Bazinul este exploatat undeva la 20-30% din potențialul lui și asta pleacă bineînțeles de la Șeful de Secție.

Șeful de Secție trebuie să vină la dumneavoastră să vă spună anumite probleme, nu dumneavoastră ca director trebuie să stați zi de zi în Bazin. Așadar, vă rog frumos să-i transmiteți, deci vă spun cu titlu de rugăminte, transmiteți-i domnului Turtă Florin că nu vreau să rămân, am fost votat consilier local, și să închid ochii la asemenea flageluri, probleme maligne, cronicizate de-acum, și-i cer demisia. Transmiteți-i din partea mea, că-i cer DEMISIA, cu litere mari, că istoria mă va judeca că am fost în consiliul local și n-am spus nimic. Mulțumesc.

DLPrimar Cosmin Necula-eu, dacă-mi permiteți, domnule Președinte de ședință, stimate doamne și stimați domni consilieri, nu pot să, eu nu sunt un om de sport, dar pot să-mi dau seama când un om are dorință de a face ceva sau nu mai are niciun fel de dorință. Eu, personal, nu-1 știu pe domnul Turtă, dar am auzit de dumnealui de la etapa Dumitru Sechelariu. Și atunci erau probleme, i se cerea aceeași demisie. Dumnealui a trecut aceste etape, n-am niciun fel de problemă, dar ceea ce cunosc eu în componenta de resurse umane a Bazinului de înot, aici domnul consilier Gavriliu și cu domnul director cunosc mult mai bine decât mine, dar ceea ce pot eu să vă spun este că acolo este un domn care îndeplinește, așa mă uit la criteriile desenate de domnul consilier Gavriliu, tenacitate, forță, viziune, dedicație și urlete incomensurabile, care sperie toți copii, domnul Pilat. Deci, pot să vă spun că pe mine, dacă pe domnul Turtă nu-1 cunosc decât din auzite, pe domnul Pilat l-am visat și noaptea. Am avut coșmaruri. Și vă spun și în ce context, pentru că nu mi se pare normal să răgi la copii, să răgi la părinți, să te comporți ca o cătană în unitatea militară.

înțeleg că sportul e strictețe. Și eu am făcut cinci ani și jumătate dintr-un sport de performanță, am luat și eu suficientă bătaie de la antrenor, n-am uitat chestiunea asta, nu știu dacă m -a ajutat, dar cred că un comportament total neadecvat, raportat la etapa pe care o trăim 2016, metodele sportive actuale, sunt comportamentele domnului Pilat, urletele, răgetele și comportamentul de cătană. Nu-i cer demisia, dar totuși îi cer să-și reducă un pic tonul, timbrul, modalitățile de expresie, trebuie să ajungem totuși într-o etapă în care dacă avem pe mână niște copii, să fim totuși bine instruiți și în componenta de psihologie și raționamente ale copiilor. Nu ne-a făcut statul, știți e principiul ăla, ți-a dat statul mașină, sau ți-a dat statul claxon, dumnealui i-a dat voce statul. I-a dat un fluier la gât și i-a urat succes pe bazin. Cred că modalitățile astea și abordările astea, cataniste, să zic așa, în Bazin ar cam trebui să înceteze.

Acum, ca să fac și eu o paralelă cu activitatea domnului Dumbravă, nu-i fac un laudațio sub nicio formă, dar pot să vă spun că am văzut și o altă dimensiune a domnului Dumbravă, a activității domnului Dumbravă, în inițierile pe care le-a făcut în consiliul local cu privire la Zilele Bacăului și vreau să vă spun că, dacă nu era dumnealui, era complicat. De asemenea acum, dar vă mai spun o altă componentă și aici domnului consilier Gavrilescu, Gavriliu îmi cer scuze, pot să vă spun că există zone din activitatea de competența domnului Dumbravă, foarte frumoase, foarte liniștite, pline de verdeață, de soare, la Cimitirul Sărata. Pentru că, da, suntem în această etapă în care Direcția de Administrare a Bazelor Sportive, mai administrează și Cimitirul Sărata și vreau să vă spun că o face bine. Dar cred că pe noua organigramă, aceste două componente trebuie să-și vadă serios separat de treabă, de drum, pentru că nu poți să pleci din Bazin și după aia să te oprești la cimitir. Deși cimitirul funcționează foarte bine.

Mi-aș dori și să mai fac o paralelă, să funcționeze și Bazinul, cum funcționează Cimitirul. Mă refer ca eficiență concretă.

Dl.Președinte de ședință-Stan Gabriel-din nou domnul Gavriliu și apoi domnul Mircea Fechet.

Dl.Consilier Gavriliu Adrian-da. domnul Primar a menționat de domnul Pilat și de comportamentul dumnealui, neconform cu metodele pedagogice moderne. Așa este. Din păcate domnul Pilat vine dintr-un mediu un pic mai dur, a fost cadru militar, ofițer. Nu a reușit să se abdateze, abgradeze la cerințe. în bazin se lucrează cu copii, este total altceva. Consider că trebuie instruit si aici tot Șeful de Secție trebuia să ?                                      î                                             5

facă această instruire, instructorilor primăriei, sunt 2-3 instructori care învață copilașii să înoate. Acolo trebuie să existe, este o meserie în care trebuie să ai har. Nu trebuie doar să te duci să îți iei salariul și atât. Face parte din categoria meseriilor vocaționale. Domnul Pilat, bineînțeles că poate fi instruit, dar nu de domnul Turtă, din păcate. Prin Bazinul de înot, mai devreme sau mai târziu, trec cam toți copiii orașului Bacău și eu știu importanța Bazinului de înot, cu atât mai mult cu cât este, face parte din categoria serviciilor publice și este o piesă foarte importantă și în puzzle-ul pentru performantă și în sănătatea populației, a copiilor, a persoanelor de vârsta a treia, a părinților. Deci, cu atât mai mult acolo, cred că trebuie iar să mă exprim grosier, trebuie făcut un pic curat și aduși oameni, care să se uite total în altă direcție, față de cea de până acum. Mulțumesc.

Dl.Președinte de ședință-Stan Gabriel-domnul consilier Fechet Mircea.

Dl.Consilier Fechet Mircea-mulțumesc. Stimați colegi, aș vrea să îmi exprim părerea în legătură cu această modalitate, în care observ că la fiecare ședință de consiliu local, sau cel puțin la ultima ședință și la aceasta, executivul primăriei, sau mai nou consiliul local, își ia țintă un angajat, un director din primărie, îmi amintesc data trecută i se cerea demisia domnului Mateuță, astăzi i se cere demisia domnului Turtă și să-mi exprim îngrijorarea considerând că noi, consilierii locali, nu avem nicio atribuție în acest sens. Există Legea 188, în care scrie foarte bine atunci când un funcționar public nu-și mai face datoria, el devine subiectul unei analize disciplinare, în cadrul unei comisii care va face un raport și o va înainta Primarului. Comisia respectivă poate dispune niște măsuri, care pot merge până la desfacerea contractului de muncă, ori mie mi se pare că astăzi, așa, să luăm la rând angajații primăriei și în funcție de felul în care ne place nouă mai mult sau mai puțin, de fiecare dintre ei, să le cerem demisia la scenă deschisă în consiliul local, mi se pare o greșeală.

Bineînțeles că vom vota, domnule Primar, dacă dumneavoastră veți veni în fața consiliului cu o organigramă mai bună, mai eficientă, în care veți desființa anumite direcții pe care le considerați nefuncționale, sau veți înființa noi direcții și așa mai departe, e cu totul și cu totul altă discuție. Dar să ne dăm cu părerea, personal, despre niște oameni, care uneori nici măcar nu sunt de față aici, ca să se poată apăra, mi se pare cel puțin nedrept și eu nu aș vrea în viitor să mai iau parte la astfel de discuții. Ca să nu vă mai spun că tot acești oameni au mai făcut și performanță, pentru că au existat ani, când acest municipiu cu aceiași angajați, era printre primele municipii din țară la investiții, la fonduri europene pe cap de locuitor și la multe, la mulți alți indicatori, care la vremea respectivă, cu care ne mândream noi toți. Ori astăzi, dintr-o dată aceiași oameni nu mai sunt buni, mi se pare cel puțin ciudat. Mulțumesc.

Dl.Primar Cosmin Necuia-domnule consilier local Fechet, reiterez faptul că vă respect foarte mult. Puteți posta pe facebook și această gogoriță. Bacăul era pe locul 1 la investiții, la fonduri europene pe cap de locuitor, mai scrieți o minciună, vă rog frumos.

Dl.Consilier Gavriliu Adrian-domnule Mircea Fechet, eu mă simt vizat, pentru că eu am cerut astăzi o demisie.

Dl.Consilier Fechet Mircea-nu. era de discutat un principiu, pentru că și data trecută am avut aceeași discuție și probabil că la fiecare ședință o să alegem câte un director din cadrul primăriei, căruia o să-i cerem demisia.

Dl.Consilier Gavriliu Adrian-da, probabil, dacă este cazul o s-o fac la fiecare ședință.

Dl.Primar Cosmin Necula-dacă-mi permiteți, domnule consilier local Fechet, vă pot spune cu toată sinceritatea, că dacă va fi cazul, așa am să fac, până când echipa din primărie nu ajunge să funcționeze pe principii de normalitate, stimate domnule consilier, nu cer mai mult, de normalitate, așa voi face până la capăt. Intr-adevăr există niște explicații ale Legii 188, da, fără îndoială, dar nu ne împiedică nimeni dreptul de a cere cuiva demisia. Și știți de ce? Pentru că eu contez ca și dumneavoastră, pe foarte multul bun simț pe care îl au oamenii din acele funcții, pe care le cer eu demisia.

Dl.Consilier Gavriliu Adrian-da, voiam să-i spun domnului Fechet, că nu fac asta întâmplător, este, vine din, nu neapărat din calitatea mea de consilier, ci din calitatea mea de om. Și domnul Fechet are copii și eu am copii și cred că n-ar fi deloc încântați, sau poate cred i-ar veni să se urce cu picioarele pe masa asta, dacă ar vedea un instructor care efectiv molestează, ca să zic așa, psihic, un copilaș de 5 ani, țipând la el, dacă ați vedea la toalete un miros, nu mai este cazul, eu vorbesc în trecut, de acum aproximativ 1 an de zile, 8 luni de zile, un miros insuportabil la o bază sportivă relativ nouă. Bazinul de înot a fost renovat acum 8 ani. Deci este o bază, trebuie să fie farmacie acolo. Este vorba de copii, de boli și când ai un șef de secție care nu-și face treaba, eu nu pot să tac. Și tocmai am zis mai devreme că nu vreau să fiu condamnat nici de lumea sportului, nici de colegii mei, și conștiința mea îmi spune că îmi fac datoria, să-i cer demisia. Nu înseamnă neapărat că trebuie să și-o dea la cererea mea. Dar eu asta simt să-i spun și simt că nu corespunde. Și insist pe tema asta și o spun cu litere mari. Trebuiesc oameni competenți. Da, probabil domnul Lupu, pardon, Lupu, Turtă, e aceeași Mărie, cu altă pălărie. Probabil că

domnul Turtă cândva a fost un manager bun. Probabil. Probabil, nu știu. Prin anii 90, prin anii 2000. Dar acum este perimat, blazat. Trebuie la un moment dat să lași locul altcuiva. Nu trebuie să ții de scaun 25 de ani, 26 de ani, doar de dragul de a fi șef. Eu așa consider. întotdeauna este nevoie de forță proaspătă de muncă. Totdeauna este nevoie de un restart. Oamenii se blazează la un moment dat. Asta este realitatea, ne place sau nu.

Dl.Președinte de ședința-Stan Gabriel-domnul consilier Ghingheș.

Dl.Consilier Ghingheș Cristian-o scurtă mențiune pentru domnul Fechet. Consilierii locali nu sunt doar ridicători de mână ci au și funcția de control. Adică, acolo unde sunteți de exemplu, la școlile, la școli în consiliile de administrație, puteți să-l întrebați pe director dacă și în ce condiții percepe fondul școlii. La fel și la Bazin, putem merge și ne putem interesa. Acel antrenor urechează copiii, îi bate și așa mai departe. Deci, consiliul local nu doar ridică mâna, ci și mai merge prin teritoriu și se interesează de serviciile publice locale. Mulțumesc.

Domnul consilier Fechet Mircea - repet încă odată ce am zis, pentru că se pare că n-am fost bine înțeles.

1. nu sunt avocatul domnului Turtă, pe care de altfel nici nu îl cunosc, dar, dacă ne uităm în 215 și 188 și în ce legi vreți dumneavoastră, o să vedeți exact dumneavoastră domnule Ghingheș și cine nu m-ai este de acord cu mine atribuțiile Consiliului Local, ori nu am citit până acum ca în atribuțiile Consiliului Local să fie vreo referire la solicitarea demisiei, la demiterea vreunui angajat din aparatul Primăriei, la evaluarea performanțelor vreunui angajat din aparatul primăriei, nicidecum. Ori cred că ne depășim cumva atribuțiile. Noi putem să discutăm până mâine despre cât de buni sau mai puțini buni sunt angajați! primăriei, dar nu cred că noi cu asta trebuie să ne ocupăm.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă pot spune doar atâta. Probabil că nu sunteți obișnuiți ca Consiliul Local, îmi cer scuze, Consiliul local să mai ia și poziție, să mai ia și atitudine. într-adevăr, era o etapă în care toată lumea mergea pe repede înainte tăcând din gură, într-un fel sau altul agățați de puterea executivă. Ei, poate o să vă obișnuiți ca doamnele sau domnii consilieri să aibă opinii în acest sens.

Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel - vă mulțumesc, mai sunt discuții? Dacă nu îl rog pe domnul secretar să supună la vot acest proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

MUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZU ILIE

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

Absent

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

Absent

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRIST1NEL

Absent

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-

NICOLAE

X

21.

SCR1PĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel - avizele au fost luate, discuțiile s-au purtat după avize din câte știu, bine.

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință -Stan

Gabriel, dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive .

Domnul Primar Cosmin Necula - Expunerea de motive, la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociația Surf The Earth Project (STEP) la întâlnirea ocazionată de Summitul Tinerilor, ediția 1 ”Scrie Povestea Generației Tale”, ce se va desfășura în perioada 11.11. -16.11.2016 la Timișoara.

în perioada mai sus menționată se va desfășura la Timișoara, oraș Capitală a Tineretului din România în 2016, se desfășura Summitul Tinerilor.

Domnule Bîrzu, s-ar putea să fie interesant și pentru dumneavoastră, dar știți de ce s-ar putea să nu fie interesant? Pentru că nu face parte din sfera de ONG-uri pe care dumneavoastră le accesați într-un fel sau altul. Haideți totuși să avem un fel de respect pentru cei care se află în sală, în spatele dumneavoastră domnule consilier Bîrzu se află reprezentanții acestei asociații

Domnul consilier Bîrzu Ilie - îi cunosc pe toți, am colaborat cu ei foarte bine și chiar îi felicit..

Domnul Primar Cosmin Necula - atunci poate le arătăm foarte mult bun simț și ne comportăm ca atare, da? Puteți la final să le strângeți și mâna. Cât despre cunoscutul fiecăruia în parte, faceți parte din aceleași categorie de ONG-uri? Nu, bun.

Deci, delegația formată în urma contribuirii la acest proiect va participa la întreg Summitul, estimând costurile de transport în jurul sumei de 4000 de lei, deplasarea urmând să se facă fie cu un mijloc de transport auto, fie cu avionul (din Iași sau din București), în funcție de resursele pe care le vom avea la dispoziție și oferta de pe piață.

Vreau să vă spun încă de la începu că acest proiect mi se pare un proiect foarte bun pentru municipiul Bacău, vreau să îl felicit pe domnul consilier local Ghingheș că a fost într-un fel sau altul promotorul acestui proiect alături de mai tinerii sau egalii ca vârstă colegi de generații ce fac parte din aceste asociații, practic putem spune că într-un fel sau altul, împreună ducem la capăt strategia pentru tineret pe anul 2017 a municipiului Bacău, prin intermediul căreia vom putea avea niște reprezentări foarte concrete atât bugetare cât și execuționale a ceea ce se va întâmpla cu aceste fonduri pentru tineret în anul 2017.

Dacă va fi să câștigăm acest titlu de Capitală Europeană, vom beneficia, Capitală Culturală, îmi cer scuze, fac confuzie cu celălalt proiect pe sport. Dacă va fi să câștigăm acest titlu va fi foarte bine dar, propunerea cu care am să vin în fața dumneavoastră doamnelor și domnilor consilieri va fi ca bugetul acestui proiect, activitățile care au fost menționate aici, să fie susținute în continuare de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, urmând ca practic acesta să fie primul punct al strategiei de tineret pe care o are Municipiul Bacău nu doar pe anul 2017 repet, să fie doar un punct de început.

In fața dumneavoastră, în sală se află reprezentanții acestei structuri care vă pot da foarte multe detalii. De asemenea domnul consilier local Ghingheș vă poate prezenta o serie de detalii care consider eu că sunt oportune. Nu vreau să mai citesc Expunerea de motive deoarece o aveți la mapă și nu trebuie să vin în fața dumneavoastră eu să vă conving de necesitatea existenței unei asemenea strategii și cred că alocarea unor resurse financiare pentru transport în primă fază, pentru dumnealor, cred că este mai

mult decât oportună, deoarece împreună o să reprezentăm municipiul Bacău și tinerii din municipiul Bacău, într-un fel sau altul în fața întregii Românii.

Având în vedere cele mai sus precizate de mine, expunerea de motive prezentată la mapă, documentele și proiectele anexate proiectului de hotărâre, rog Consiliul local să aprobe proiectul în forma în care a fost precizată. Vă mulțumesc.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

DL Ciprian Fantaza -Directorul Executiv al Direcției Juridice și Administrație Locală- prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. ( Administrator Public și Serviciul Cabinet Primar ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel - și acum vă invit la discuții.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc domnului Primar pentru felicitări dar și pentru sprijin. Indiferent dacă o să luăm sau nu acest titlu, dar sunt mari șanse să îl luăm duminică, aplicația va fi publică, este vorba de un demers de aproximativ 3 săptămâni, înjur de, nu știu, 10 structuri și tot atâția tineri s-au pus la aceeași masă și au făcut o ministrategie de tineret pe anul 2017, dar acolo sunt și chestiuni pe termen mediu și lung, în mod voluntar, nimeni nu i-a plătit. Eu am coordonat acest demers, de aceea mă voi și abține astăzi, nu neapărat că ar fi un conflict de interese dar așa mi se pare normal și vreau să vă spun că toate activitățile care vor decurge în urma acestei aplicații vor pune Bacăul pe harta tineretului din România și face parte dintr-un plan mai extins de menținere a tinerilor în Bacău și de ce nu de a atrage alți tineri din țară și din câte am înțeles domnul Primar și-a asumat prin semnătură că indiferent dacă luăm acest titlu sau nu, aceste activități vor avea loc. Vom pune bazele acelui centru de tineret care de altfel l-am văzut și în diverse programe electorale, acum în campanie electorală la partide la nivel național mă refer, că vor înființa centre de tineret la nivel local peste tot în țară, dar consider că această asumare este benefică pentru municipiul Bacău. La Timișoara vom merge o delegație de 7-8 tineri, poate vor fi 10, încă nu am primit confirmările pe email, le așteptăm și din câte am înțeles îi vor trimite și domnului Primar o invitație și îl așteptăm acolo la Timișoara, în acest sens. Mulțumim.

Domnul Primar Cosmin Necula - vreau să vă mulțumesc și eu. Pot să vă spun că acest proiect este în deplină congruență cu proiectul pe care îl desfășurăm în momentul de față în municipiul Bacău - Bacăul oraș European al Sportului - care practic reprezintă într-un fel sau altul proiecția europeană a componentei de sport și eu cred că cele două proiecte sunt complementare, o să vin în fața dumneavoastră cât de curând și cu proiectul pe care îl asumăm pe componenta sportivă. Cred că cele două componente sociale, tineretul și sportul sunt necesare și esențiale să aibă împreună o strategie congruentă, o să vedeți că cele două se întrepătrund iar în contextul în care, cu titlul sau fără titlul de Capitală a Tineretului, cu titlul sau fără titlul de Oraș European al Sportului, cele două proiecte trebuie finanțate, cele două proiecte trebuie duse la capăt, activitățile precizate în cele două proiecte trebuie finalizate și trebuie întrepătrunse, pentru că cele două proiecte vor avea practic 365 de zile pe an în anul 2017, legătură între ele, pentru că repet, nu pot să disociez componenta de sport de componenta de tineret și pe cele două nu le poți disocia de componenta socială și de viitorul pe care îl are municipiul Bacău. Vă mulțumesc.

Domnul consilier Gavriliu Adrian - ascultându-1 pe domnul Primar, mi-am adus aminte și vreau să readuc aminte colegilor, că avem și proiectul de la Festivalul European de la Ruhr . Sunt invitați toți bineînțeles și va fi o dezbatere publică, domnul consilier Ghingheș cu atât mai mult pentru că este aproape de componenta de tineret. Eu o să mă implic foarte mult alături de colegii mei pentru sport, pentru că la Ruhr, domnul Primar, din discuțiile cu domnul Primar vrem să trimitem 100, cel puțin asta ne este ținta - 100 de tineri din Bacău, nu neapărat sportivi de performanță, în subsidiar sportul de performanță, de înaltă performanță, pot fi tineri, pot fi persoane cu dizabilități, pot fi olimpici la orice disciplină, va fi în simbioză cu activitatea Bacăului de anul viitor, pe care sperăm, pentru titlu pe care sperăm să îl luăm - Bacăul Oraș European Sportiv. Vă mulțumesc.

Domnul consilier Bîrzu Ilie - da, într-adevăr e bine că susținem în continuare tinerii, organizațiile de tineret și este o continuare domnule Primar, să știți că am propus înființarea Consiliului Local al tinerilor, am propus pentru prima dată alocarea unor sume speciale pentru proiecte pentru tineret și mă bucur că dumneavoastră continuați și dezvoltați aceste proiecte. îi felicit și pe acești tineri și aceste organizații care se implică și vor dezvolta proiecte în municipiul Bacău și aș vrea cu acceptul colegilor, aș dori ca acești tineri să ia cuvântul. Dacă tot au venit să ia cuvântul, să ne spună câteva cuvinte.

Domnul Primar Cosmin Necula- înainte de a ruga pe domnul Președinte de ședință să ia cuvântul, pot să vă spun 2 lucruri. Felicit P.N.L că vă are în componență și spun și ceea ce am zis și domnului director Dumbravă, mă bucur că existați.

Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel - dacă sunt din rândul invitații or tineri care doresc să ia cuvântul?

Gabriel Postolache - Asociația STEP -voiam să menționez, vă mulțumesc în primul rând. încă nu s-a votat, dar indiferent, eu vă mulțumesc pentru susținerea pe care o acordați acestui proiect, acestei inițiative.

Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel - vă rog să vă prezentați.

Gabriel Potolache - Asociația STEP -mă numesc Gabriel Postolache - Asociația Step, de menționat că nu sunt singur, că nu există doar Asociația STEP, există și Asociația Ingenious Dramă , care organizează festivalul de teatru și festivalul de film, sunt reprezentanți de la organizațiile elevilor plus alți voluntari care s-au implicat și își doresc să se implice în acest proiect. în total cred că sunt în jur de 10

asociații care își doresc să se implice în această activitate, fie că vin cu un singur proiect sau pur și simplu cu munca de voluntariat în acest proiect și credeți-mă că până în punctul acesta, mă ocup de domeniul ONG-urilor din 2008 și sunt extraordinar de fericit să ajungem în punctul acesta. Cred că este o rampă uriașă de lansare pentru noi cei care muncim în acest domeniu de voluntariat să zic așa, în ghilimele. Vă mulțumesc mult, mult de tot.

Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel - dacă mai sunt discuții? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună la vot acest proiect de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU CONSTANTIN

X

2.

BÎRZU ILIE

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

Absent

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

Absent

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

Absent

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DAN1EL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

1

Cu 19 voturi pentru și 1 abținere s-a adoptat proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel - Se trece la ultimul punct, peste ordinea de zi, punctul 10. Invit pe domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive pentru acest punct.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL - COMERCIAL SI ANSAMBLU REZIDENȚIAL, B-DUL UNIRII, NR. 30 - 32, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată.

BENEFICIAR: S.C. TEHNOSTRADE S.R.L., din Bacau

Având în vedere că este, consider una din cele mai mari investiții din ultimii ani din Municipiul Bacău, cred că ați studiat materialul, dar dacă a fost pe ultima sută să zic așa, o avem aici e doamna arhitect Geliman care vă stă la dispoziție cu orice detaliu și vă rog să aprobăm proiectul în forma prezentată.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Dl. Ciprian Fantaza -Directorul Executiv al Direcției Juridice și Administrație Locală- prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. ( Arhitect Șef , Direcția Drumuri Publice și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate :

Comisia de specialitate 2

Domnul consilier Pârâianu Mădălin- Nicolae - comisia de urbanism s-a abținut în a da aviz favorabil acestui proiect de hotărâre tocmai motivat de faptul că a venit foarte târziu, anvergura lucrării și importanța proiectului necesitând mai multe explicații și lămuriri. Voi discuta după aceea.

Comisia de specialitate 5

Domnul consilier Miclăuș Daniel - aviz favorabil, 2 voturi pentru și 1 abținere a colegului Cristian Ghingheș.

Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel - invit la discuții asupra proiectului.

Domnul consilier Pârâianu Mădălin Nicolae - țin să menționez faptul că înțeleg foarte bine personal și numai în urma discuțiilor din comisie importanța acestui obiectiv pentru Bacău, fiind după părerea mea cea mai mare investiție post revoluționară, ca să spun așa, ca și dimensiuni și ca și valoare, fiind un obiectiv important atât în viitor ca o atracție pentru cei care vor să vină în Bacău, cât și ca o dezvoltare a economiei pe orizontală, la acele 20 de hectare de construcție efectivă

putând participa multe firme din Bacău, mulți angajați și știm foarte bine beneficiile acestor acțiuni și lucrări. Vă mulțumesc.

Domnul consilier Jitariu Corneliu-Dan - țin să mulțumesc din capul locului investitorului, proiectanților și probabil peste vreo 2-3 ani de zile și constructorilor. în primul rând mă refer acum la investitor pentru curajul de a veni să investească într-un oraș și într-un județ în care în ultima perioadă investițiile nu prea și-au avut locul. Și spun curajul pentru că toată lumea știe că în ultimii vreo 20 și ceva de ani, cei care vremelnic au fost la conducerea județului și a municipiului au făcut tot posibilul ca investițiile să plece, nu să vină în oraș și nici nu au avut puterea de a găsi niște soluții prin care să, sau probabil că nu au avut interesul să găsească niște soluții prin care să atragă investitorii. Gura lumii spune că au avut mai mult interesul să-i alunge din municipiu și din județ pentru că e mai ușor să stăpânești o comunitate atunci când este săracă și să vii în permanență cu ajutoare sociale ș.a.m.d. Cunoaștem sistemul.

Ca unul care, am să fac o paranteza acum - chiar dacă unii spun că nu mă pricep nici măcar să fac niște calcule pentru o groapă de gunoi și închid paranteza, având în vedere faptul probabil că sunt cam singura persoană din această sală care a contribuit de-a lungul cariei la construcția mai multor obiective de acest gen, în calitate de manager de proiect și conducând sute și poate chiar mii de ingineri, maiștri și muncitori români în Israel, pot să vă spun că îmi dau seama de complexitatea acestei viitoare construcții, acestui obiectiv și de aceea mai mulțumesc încă odată investitorului, pentru că nu este ușor să proiectezi și să construiești un asemenea obiectiv. Eu știu ce înseamnă atât din punct de vedere al proiectantului și al arhitectului cât și al constructorului, să pierzi mii și zeci de mii de ore de muncă, cu nopți nedormite, cu strigăte, cu nervi, cu nevenirea materialelor la timp, cu soluții care se schimbă pe parcursul execuției, ș.a.m.d. Deci încă odată, felicitări că ați ales Bacău.

Pe de altă parte însă, nu pot să felicit Primăria, pentru că am înțeles că Primăria nu v-a ajutat foarte mult, ba dimpotrivă a și contribuit la întârzierea cu vreo 2 luni a ajungerii acestui proiect în fața noastră. Da, cunoaștem stilul, observ doar că domnul Primar a învățat foarte repede să intre în pielea domnului Stavarache și a modului dumnealui de a și lucra. Nu ne surprinde chestia asta, până la urmă să nu uităm că au lucrat împreună în ultimii 25 de ani, atât sub denumirea de PSD și PNL cât și sub cel...

Domnul Primar Cosmin Necula - de la naștere. Domnul Manolache a uitat să vă precizeze că eu la Revoluție aveam 11 ani.

Domnul consilier Jitariu Corneliu Dan - nu contează.

Domnul Primar Cosmin Necula - dumneavoastră citiți întrutotul discursul dumnealui? Că la Revoluție aveam 11 ani și 25 de ani nu am lucrat.

Domnul consilier Jitariu Corneliu Dan - mai vorbeam deunăzi de respectul pe care trebuie să ni-1 acordăm unul celuilalt.

Domnul Primar Cosmin Necula - dar când suntem derapați...

Domnul consilier Jitariu Corneliu Dan -eu nu v-am întrerupt.

Domnul Primar Cosmin Necula -îmi cer scuze , continuați....

Domnul consilier Jitariu Corneliu Dan - am avut buna creștere să nu vă întrerup, dar probabil că n-am fost la scoală împreună.

Domnul Primar Cosmin Necula - puteți fi sigur că n-am fost la școală împreună. Domnul consilier Jitariu Corneliu Dan -nu e nimic, sunteți mai tânăr și mai aveți timp să mai mergeți.

Domnul Primar Cosmin Necula - dumneavoastră citiți expunerea domnului Manolache.....

Domnul consilier Jitariu Corneliu Dan - îl vedeți cumva pe domnul Manolache pe aici? Aveți cumva senzația că dacă nu e domnul Manolache eu nu știu să vorbesc, sau cum? Hai să fim seriosi, hai să fim seriosi.

Domnul Primar Cosmin Necula - a nu, dar continuați să citiți....

Domnul consilier Jitariu Corneliu Dan - aș putea chiar să spun că e lipsit de un anumit caracter faptul că dumneavoastră vorbiți acum despre domnul Manolache când mă vedeți pe mine.

Domnul Primar Cosmin Necula - stimate domnule consilier, în momentul în care dumneavoastră faceți tot felul de perorații și elucubrații.

Domnul consilier Jitariu Corneliu Dan - haideți să ne oprim.

Domnul Primar Cosmin Necula - continuați terminați-vă treaba până la capăt, eliminați tot răul din dumneavoastră, scuipați-1 afară și după aia trageți o gură de aer în piept și uitați-vă la mine și dați-vă seama că de data asta nu mai tăceți obidit cum tăceați în fața domnului Stavarache, da? Aveți toată libertatea să vorbiți toate mascările planetei care vă sunt livrate și pe care dumneavoastră le citiți. O singură mențiune. Mă uit la dumneavoastră și știu că undeva în adâncul sufletului dumneavoastră mai este un strop de lumină. Reveniți la normalitate domnule Jitariu. lăți un consilier local pentru municipiul Bacău, nu consilierul local a lui Cristi Manolache. Dar dacă dumneavoastră vreți altfel, vă doresc succes. Oricum expozeul și laudațio pentru constructor a fost minunat și sunt convins că e apanajul dumneavoastră. Poate reușiți până la urmă să fiți și angajat acolo.

Domnul consilier Jitariu Corneliu Dan - ați terminat? Am constatat doar din tot ce ați spus dumneavoastră, că nu aveți decât venin în interior și atâta știți să scoateți afară. Dar eu vă propun să ne oprim aici cu stilul acesta pentru că mie unul nu îmi aparține, vă aparține numai dumneavoastră și aș vrea să îl eliminăm din consiliul local. Iar apropo de chestia cu mandatul meu trecut, dacă cumva mai sunt pe aici persoane și eu sunt convins că mai sunt, atât din Primărie cât și din vechiul consiliu, cred că eu și domnul Manolache am fost cam singurii care am făcut opoziție și care spre surprinderea dumneavoastră, am discutat despre nelegalitatea multora dintre deciziile pe care le-a luat domnul Stavarache. Cam ceea ce faceți și dumneavoastră astăzi și vă repet, nu este frumos, având în vedere că eu vorbesc în acest moment să mă întrerupeți, cu atât mai mult cu cât dacă stau să mă gândesc bine, am și vreo douăzeci de ani mai mult decât dumneavoastră. Dar probabil că mai aveți timp să învățați ce înseamnă respectul față de cei mai în vârstă. Eu nu sunt bătrân, eu sunt doar mai în vârstă decât dumneavoastră. încă n-am ieșit la pensie și mai am mult până acolo.

Domnul Primar Cosmin Necula - înainte de 1989 și mie mi se spunea la școală că trebuie să mă feresc de băieții cei mari. Nu m-am ferit niciodată.

Domnul consilier Jitariu Corneliu Dan - haideți să revenim la subiect pentru că nu cred că interesează pe cineva modul în care ne dăm noi lovituri unul celuilalt, ci faptul că dc-a lungul timpului chiar nu au existat investiții adevărate în acest oraș și știm cu toții de ce.

Domnul Primar Cosmin Necula - înțeleg că trimiterile de la domnul Stavarache erau doar din context, nu?

Domnul consilier Jitariu Corneliu Dan - haideți să vedem însă modul în care ați reușit dumneavoastră nerespectând legalitatea, să ne aduceți acest proiect pe masă pentru că după cum bine știți, legea spune că aceste proiecte trebuiesc aduse atunci când există o ședință extraordinară, trebuiesc aduse la cunoștință cu 3 zile înainte, iar dumneavoastră ați făcut-o cu maximum 20 de ore înainte de ședință și din păcate exact așa cum constatam mai înainte, sunteți în ilegalitate din acest punct de vedere. Da, bineînțeles, suntem obișnuiți, veți da vina pe angajați. Eu de aceea și spuneam că ați intrat foarte repede în pielea domnului Stavarache. pentru că faceți exact aceleași lucruri, cu toate că mă așteptam de la dumneavoastră ca fiind mai tânăr să aveți un alt mod de abordare a lucrurilor. Dar se vede treaba că scaunul ăla e molipsitor. Revin la subiect și mai felicit odată și investitorul și vă rog ca măcar în momentul în care își vor depune actele pentru avizul de construire să nu-i mai întârziați.

Domnul Primar Cosmin Necula - stimate domnule consilier, acum mă adresez consilierului local. Știți, în momentul în care vin tot felul de zmei în fața opiniei publice și încep povești de astea cu nelegalitatea, jucându-se cu termeni de ăștia, vă recomand călduros, faceți domnule plângere penală că Primarul Cosmin Necula a întârziat proiectul. Faceți stimate domn acest lucru și vă pun în vedere următorul aspect: în momentul în care eu voi avea acea neîncepere a urmăririi penale, vă voi face și eu plângere în conformitate cu legea. Dar vă rog, pentru decența opiniei publice, pentru buna informare, în momentul în care pronunțați cuvântul nelegalitate, lipsa legii, sau alte asemenea chestiuni, în momentul în care constatați asemenea chestiuni, duceți-vă vă rog frumos la Parchet și faceți plângere. Dacă nu, tăceți din gură. Asta este părerea mea. V-am ascultat, v-am lăsat să spuneți și vă repet următoarea chestiune și am rugămintea și către doamna arhitect sau către beneficiar, cu ce v-a întârziat Primarul Cosmin Necula? Dar, vă rog frumos să spuneți la microfon.

Dl. Bunghiuz Cornel - administrator TEHNOSTRADE - nu ne-a întârziat cu absolut nimic domnul Primar.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- după ce se termină discuțiile, vorbiți.

Dl președinte de ședință Stan Gabriel - domnul consilier Crețu Cătălin-Bogdan. Domnul Primar Cosmin Necula - domnule Jitariu , nu am să vă cer scuze, nu am să vă cer să îmi cereți scuze. Am să vă rog în continuare să faceți plângere.

Dl președinte de ședință Stan Gabriel - domnul consilier Crețu.

Domnul consilier Jitariu Corneliu Dan - domnule Primar, l-am rugat ieri pe domnul secretar și pe domnul arhitect să vină să ne explice care este starea de urgență pentru care dumneavoastră ne-ați anunțat cu 20 de ore înainte de existența acestui proiect. După părerea mea trebuia ca acest proiect să aibă măcar, măcar cele 3 zile, în care lumea să vadă despre ce e vorba, să își dea cu părerea, să discute, să vină cu argumente ș.a.m.d., dacă nu cumva ar fi trebui introdus la o ședință de consiliu ordinară, deci ar fi avut atunci 5 zile. Așa mi se părea mie normal.

Nici domnul arhitect nici domnul secretar nu ne-au arătat vreun act prin care să demonstreze urgența acestui lucru.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- dacă îmi dați voie ca să intervin, pentru că m-ați invocat. Ieri v-am spus foarte clar și la dumneavoastră și la comisia juridică, că problema sunt avizele. Ce vreau să vă spun este următorul aspect, pentru care dacă l-ați fi întrebat pe domnul arhitect eu sunt sigur că v-ar fi spus probabil și v-ar fi răspuns că acest proiect este de cel puțin 2 luni la transparență și în dezbatere publică. A fost adus la cunoștința tuturor, nu numai consilierilor locali. Faptul că a fost adus la cunoștința tuturor și dumneavoastră în calitate de consilier local ați fi avut posibilitatea să luați cunoștință de el, o demonstrează și faptul că au existat persoane, atât fizice cât și juridice, care au formulat obiecțiuni la adresa lui. care s-au discutat pe perioada a 2 luni jumătate în comisiile care au competențe în acest sens. De asta și proiectul a și fost modificat conform unor cerințe. Deci invocarea dumneavoastră că nu a fost adus la cunoștință este fără temei și fără obiect. Referitor la avize, astăzi suntem din păcate în luna noiembrie. în momentul în care am fi așteptat până la ședința ordinară, înseamnă că la sfârșitul lunii noiembrie am fi adoptat această hotărâre, care ar fi fost emisă probabil la jumătatea lunii decembrie, pentru că legea mă obligă ca în 10 zile să o comunic la prefect.

Doamna proiectant și în speță beneficiarul, aveau nevoie după acest PUZ, de un anumit termen ca să elaboreze proiectul aferent Autorizației de construcție, care și el la rândul lui are nevoie de niște avize. Avize pe care doamna Arhitect le-a obținut în parcurs de vreo 6 luni. Până la expirarea certificatului de urbanism și a avizelor existente, care are ca limită luna februarie, nu s-ar fi obținut aceste demersuri și aceste avize, ceea ce ar fi dus la expirarea certificatului de urbanism și a avizelor care au fost deja obținute. în calitate de constructor și manager de proiect, eu sunt sigur că dumneavoastră cunoașteți aceste inadvertențe legale și v-ați izbit nu de puține ori de aceste inconveniente. Tocmai de asta, executivul primăriei, în momentul în care a considerat că s-au îndeplinit toate condițiile și nu m ai există nici un fel de obiecțiuni din partea nici unui fel de partener social, persoane fizice, persoane juridice implicate, a pus pe rolul ședinței de consiliu local acest proiect. Acum, din punctul meu de vedere, dacă eu am greșit în modul de prezentare, vă poate confirma sau vă poate infirma doamna proiectant. Logica executivului a fost tocmai să vină în întâmpinare și să nu se tergiverseze o procedură. Mai mult decât atât, de la data de când au depus acest proiect în vederea aprobării au trecut mai bine aproape de 3 luni. Ori noi trebuia în termen de 30 de zile, dar nu din vina noastră, nu mai dați din cap domnule Jitariu că nu-i din vina noastră, că nu am pus noi pe nimeni să facă obiecțiuni la proiect, domnule Jitariu.

Domnul consilier Jitariu Corneliu-Dan-obiectiunile se fac în termenul de 30 de zile. Cele care sunt venite după 30 de zile...

Domnul secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule, la comisia de urbanism obiecțiunile și propunerile sunt de altă natură decât cele care fac parte din petiții, de îndeplinirea unor condiții legale, pentru că în urma acelor obiecțiuni, doamna proiectant, am și modificat proiectul, ceea ce înseamnă că o parte minimă de obiecțiuni erau pertinente. Deci nu este vina executivului că nu s-a respectat acel termen de 30 de zile, dar dacă dumneavoastră neaparat căutați o vină, căutați-o în continuare.

Domnul consilier Jitariu Corneliu-Dan-nu, vorbim de legalitate, domnule secretar. Domnul secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi vorbesc numai de legalitate domnule, numai că dacă vreți...

Domnul consilier Jitariu Corneliu-Dan-păi de legalitate ca și termene.

Domnul secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-exact, ca termene. Uitați, dau acum cuvântul doamnei proiectant să vă confirme sau să vă infirme, că ceea ce v-am spus eu este corect sau incorect.

Domnul Primar Cosmin Necula- haideți să vă fac o singură mențiune și o fac în plenul consiliului local.

Stimate domnule consilier local, nu o să-mi fie frică nici de un domn consilier Jitariu, nici de vreun domn Manolache, oricum îl va chema pe acel domn, ca să blochez în vreun fel sau altul vreo investiție a municipiului Bacău, sau o potențială investiție în municipiului Bacău și da, o să-mi asum s-o pun peste ordinea de zi și am s-o fac în momentul în care am să consider că este oportun și este într-un fel sau altul o situație de pericol ca din vina procedurilor și a termenelor, acest proiect să iasă din toți parametrii. Ăsta este motivul. Gargară și ipocrizie politică sunt suficient, mai trecem și la treabă domnul Jitariu.

Domnul consilier Jitariu Corneliu-Dan- domnule Primar, nu știu cum să vă spun. Nu are nici o treabă nici cu Jitariu, nici cu Manolache, ci cu modul normal de lucru. Domnul Primar Cosmin Necula- domnul consilier, nu vreți să discutăm despre proiect, vreți să perorați continuu, să vă auziți. Uitați, și-au notat cei de la presă, sunteți eroul luptei contra lui Cosmin Necula.

Domnul consilier Jitariu Corneliu-Dan-invit pentru ultima dată să aveți bunul simț...

Domnul Primar Cosmin Necula-haideti să lăsăm, să dezbatem proiectul. Dacă sunteți curios, comisia de urbanism are obiecțiuni. Haideți să vedem.

Domnul consilier Jitariu Corneliu-Dan-domnule Primar, vă invit pentru ultima dată să aveți bun simț față de mine.

Domnul Primar Cosmin Necula-sunteti... bunul simț înseamnă să lucrăm aici, nu să veniți dumneavoastră să faceți notorietate, sau nu știu ce scheme politice în cadrul consiliului local. Aveți teorii, expozee, ok, făceți-vă o conferință de presă, faceți plângere penală, dar haideți, lăsați-ne un pic să lucrăm. Vreți ca acești consilieri locali să lucreze, sau vreți să vă audă pe dumneavoastră recitând din Manolache? Domnul Președinte de ședință-Stan Gabriel-domnul consilier Crețu, vă rog.

Domnul consilier Crețu Cătălin-Bogdan- de aproape 30 de minute ne chinuim să ce? Eu aș vrea în primul rând să văd o prezentare a proiectului, un argument al beneficiarului, al investitorului și pe urmă cred că avem pe ce dezbate și domnul președinte de ședință, haideți să respectăm o ordine, indiferent cine e, că e domnul Primar, că e domnul consilier, vă rog frumos.

Domnul Președinte de ședințâ-Stan Gabriel-mulțumesc pentru sugestie. După dumneavoastră s-a înscris la cuvânt domnul consilier Fechet.

Domnul consilier Fechet Mircea-multumesc și am să fiu foarte scurt, pentru că și eu aștept cu nerăbdare să ascult acești investitori.

încep prin a spune că după primele nouă proiecte, în care la majoritatea Primăria Municipiului Bacău a cheltuit bani, iată că avem un proiect care probabil ne va aduce în vistierie milioane de euro din autorizații de construcții, din TVA-ul aferent vânzării respectivelor apartamente, din impozitele pe salarii ale muncitorilor ce vor lucra în respectivul șantier, din activitățile economice care se vor desfășura și pe timpul execuției lucrărilor și zeci de ani după, ori constat că de față cu investitorul, atât executivul Primăriei cât și consiliul local tratează un proiect de o asemenea anvergură și importanță (eu nu am văzut în ultimii ani un proiect atât de mare pe masa consiliului), îl tratează ca pe o altă discuție banală despre plângeri penale, despre Stavarache, despre Manolache, ori eu cred că Primăria Municipiului Bacău, în raport cu un investitor în fața căruia ar trebui să ne aplecăm toți, tratează cu superficialitate acest lucru și îl tratează altfel decât cum ar trebui să îl trateze. Ori eu vă rog, domnule Primar, pentru că și dumneavoastră întrețineți aceste discuții, să conștientizați importanța acestor investiții și să le dați atenția cuvenită, tocmai pentru a evita aceste discuții interminabile despre nimic. Mulțumesc mult.

Domnul Primar Cosmin Necula- permiteți dreptul la replică. Mi-a fost invocat numele domnule președinte de ședință, dacă e să facem strict după lege. Pot să vă spun următorul aspect, domnule Fechet. Dacă pe mine nu mă interesau aceste investiții, sau faptul că municipiul Bacău poate să beneficieze, dumneavoastră nu vă aflați în această sală în acest moment, iar în cealaltă parte nu se aflau investitorii, proiectanții, da? Vă dau dreptate, se vorbește mult despre nimic și reiterez, pentru că cineva vrea să-și facă nu știu ce drapel, să poarte nu știu ce drapel imbecil prin consiliul local. Din păcate asta e realitatea, dar haideți să ajungem în etapa în care să discutăm de acest proiect și vă repet, dacă nu mă interesa, dumneavoastră nu erați acum aici, iar dumnealor nu se aflau de cealaltă parte a mesei așteptând și încercând să prezinte plenului consiliului local, proiectul pe care executivul

vi la pus pe masă în vederea discutării, aprobării, sau nu.

Domnul consilier Fechet Mircea-încerc doar să-mi imaginez, pentru că ați vorbit de patru primării mai devreme și le enumăr și eu. Dacă îmi amintesc bine, Cluj, Arad, Oradea și nu mai știu care, Brașov-liberale toate de altfel- sunt curios cum ar fi evoluat o astfel de discuție când venea un investitor să spună că vrea să investească 100 de milioane de euro sau 500 de milioane de euro, habar nu am cât e valoarea proiectului, cum ar fi reacționat consiliul local și executivul primăriei respective, pentru că bag mâna în foc că nu ar fi discutat nimeni nici despre plângeri penale, nici de Manolache, nici de Stavarache și de Sechelariu și despre cine discutăm noi acum.

Domnul Primar Cosmin Necula-aici vă dau dreptate, poate sunt mai binecuvântați decât noi cei de aici, domnule consilier Fechet.

Domnul Președinte de ședințâ-Stan Gabriel-dacă mai sunt discuții, vă rog. Dacă nu sunt... Păi nu și-a manifestat dorința.

Doamna arhitect Geliman Iuliana-dacă îmi permiteți, un sfat. întotdeauna am și eu la birou foarte multe astfel de discuții tensionate și apelez la o pauză. Eu am să vă ofer o pauză de 2 minute ca să vă arăt ce am lucrat la nivel de 3D și n-am reușit să-l adaug în documentația care am depus-o la Primărie. Pentru ca toată lumea să observe ce-am pregătit, astăzi în cele două minute de pauză am să vă cer permisiunea să comut puțin butoanele să le vedeți și pe ecran ca și cei de pe partea asta să poată vedea proiectul. Da? Și apoi dezbatem proiectul. Mulțumesc.

Se ia o scurtă pauză pentru vizionarea materialului la care doamna Geliman face referire.

Domnul Primar Cosmin Necula-permiteti-mi să vă spun în calitate de Primar, că este unul din cele mai frumoase proiecte arhitecturale pe care le-am văzut vreodată și vreau să vă felicit pentru lucrul ăsta și vreau să-mi permiteți să vă pun două întrebări cu caracter general, având în vedere că aici este și presa de față cu noi și într-un fel sau altul nu că nu aș ști, dar sunt purtătorul de cuvânt al cetățenilor din municipiul Bacău. Care este costul acestui complex? Estimativ, un cost estimativ al întregului complex.

Doamna Geliman Iuliana-costurile sunt întotdeauna funcție de m2, evident. Valorile pe m2 cresc după cum știți în funcție de finisajele care se doresc, suprafața parterului este alocată publicului, la fel și nivelul unu și ați văzut acele pasaje care leagă curțile interioare, cele patru curți interioare. Aș vrea să vă provoc să faceți o înmulțire simplă în care avem o suprafață de servicii de 60 de mii m2 și locuințe colective 140 de mii m2, însumează 200 de mii de m2 desfășurări, construiri.

Domnul Primar Cosmin Necula-la ce preț este mediu euro pe m2 în municipiul Bacău? Vă întreb, ca specialistă. 200 de euro, nu-i sigur.

Doamna Geliman Iuliana-evident, spațiile publice au costuri variabile, în schimb pentru locuințe, împreună cu beneficiarul am stabilit înjur de 800 de euro pe m2.

Domnul Primar Cosmin Necula- am înțeles, vă mulțumesc foarte mult și o ultimă întrebare. De la momentul în care aveți toate formalitățile legislative, juridice finalizate, de la prima lopată până la finalizare, care este timpul estimat?

Domnul Bunghiuz Cornel-Administrator S.C. Tehnostrade S.R.L. Bacău-de la momentul obținerii autorizației de construcție, bineînțeles nu în miez de iarnă, de la primăvară, cred că în 48 de luni..., nu mă scuzați, în 2 ani am vrea să realizăm investiția.

Domnul Primar Cosmin Necula-mersi foarte mult.

Domnul Președinte de ședințâ-Stan Gabriel-domnul viceprimar Scripăț.

Domnul viceprimar Scripăț Constantin-da. Am văzut un pic și filmulețul, cunosc zona, se pare că dumneavoastră faceți un mic oraș în oraș. A construi 20 de hectare nu e un lucru simplu și vă pun întrebarea -suferința Bacăului sunt parcările, la acele clădiri aveți cumva parcări subterane, pentru că din ce se vede nu știu dacă sunt suficiente? întrebarea a doua- dacă aveți în calcul și vreun sens giratoriu? Nu zic mai multe. Măcar unul, de a ieși din orășelul dumneavoastră spre Bacău. Atât, mulțumesc, în rest felicitări, ce se vede pe hârtie, dacă apare în realitate, întradevăr eu zic că schimbați fața Bacăului și merită să vă susținem în continuare. Mulțumesc.

Doamna Geliman Iuliana-mulțumesc. Țin să mulțumesc nu numai celor care ne încurajează, cât și celor care ne descurajează, pentru că ne ambiționează foarte tare să ajungem acolo unde ne dorim. Din zona calculată care o avem pentru acest proiect, la nivel de PUZ - proiect urbanistic zonal, care înseamnă o estimare gabaritică a locurilor de parcare, a numărului de apartamente și a suprafeței care ne-o dorim, numărul de locuri de parcări sunt rezolvate la cele două subsoluri cât și la cele două construcții supraterane. Ne-am dorit să oferim publicului și orașului Bacău zona de parter pentru oameni, nu pentru mașini și din toată această estimare, am aproximat în jur de 700 de apartamente și dacă tot m-ați provocat cu aceste locuri de parcare, vreau să fiu și vocea colegilor mei arhitecți, că regulamentul local de urbanism care ne obligă, ne condiționează la acest 1,5 locuri de parcări/apartament, ceea ce înseamnă că și pentru garsonieră noi îi înmulțim cu 1,5, ca locuri de parcare. Câți m2 are o garsonieră? în jur de 40 m2. Câți m2 are un loc de parcare plus zona de circulație? Exact 40 m2. Asta înseamnă că noi avem apartamentul și locul de parcare și am să las paranteza deschisă pentru aceste locuri de parcare în discuție, dacă putem realiza și putem susține ca numărul de locuri de parcare să-l micșorăm, așa cum au făcut-o cei din București la un loc de parcare, așa cum este și în Iași și așa cum este și în Cluj. Traficul este mult mai intens în aceste orașe comparativ cu Bacăul, așa că discuția mea și paranteza o las deschisă și pentru aceste locuri de parcare, eu am calculat la numărul de apartamente, am estimat numărul de servicii alocate pentru parter și pentru etajul unu. Evident că ele se vor împărți mult mai exact și la virgulă la nivel de autorizație. Până atunci, noi avem obținut avizul celor de la Poliția Rutieră inclusiv cu studiul de trafic care s-a făcut pentru acest amplasament. Noi am venit cu propunerea de a lărgi strada Nufărului cu încă o bandă în interiorul amplasamentului, am făcut accesele pentru subsolul dinspre strada Nufărului și aveți în față planul de situație, și-l observați, cu accesele către subsol și din interiorul amplasamentului. Nu ne permite ceea ce spuneați dumneavoastră, acel mic sens giratoriu, pentru că străzile sunt de două benzi în zonă. Este mărginit de strada Unirii-Bulevardul Unirii, strada Nufărului și Cronicar Neculce. însă după studiul de circulație care s-a făcut la Iași cu un inginer de drumuri și cu o echipă întreagă, s-a propus prin studiul de circulație o serie de ... printre care v-am spus și mai devreme, lărgirea străzii Nufărului care se va face în inter ionii amplasamentului, mă repet. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula-o singură mențiune. Vă fac, sau vă dau ca și exemplu, cu rugămintea de a transmite beneficiarului modelul Dedeman, care în momentul de față construiește pe cheltuială proprie un sens giratoriu pe care urmează să-1 predea municipiului Bacău. Nu neapărat cu privire la sensul giratoriu, dar ați invocat modificarea unei străzi. Asta este un aspect. Am rugămintea, în calitate de primar, către președintele comisiei de urbanism să-și spună motivele pentru care, întreb și eu ca Primar, care sunt motivele pentru care s-a abținut comisia.

Domnul consilier Pârâianu Mădălin-Nicoiae- după cum am menționat inițial la prezentarea raportului, timpul a fost prea scurt pentru a obține informații mai extinse și lămuritoare despre acest proiect de o anvergură nemaiîntâlnită în Bacău până în momentul de față. Acestea au fost motivele. După ce am studiat probabil personal, fiecare acasă, în amănunt acest proiect, v-am explicat și care sunt argumentele pro atât legate de beneficiul Bacăului din punct de vedere turistic, poate chiar și economic. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula-deci v-ați lămurit, domnule președinte.

Domnul consilier Pârâianu Mâdălin-Nicolae-ne-am lămurit, sigur că da.

Domnul Primar Cosmin Necula- vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință-Stan Gabriel- doamna Cosma.

Doamna consilier Cosma Elena-consilierii P.S.R.O. sunt pentru acest proiect, felicităm beneficiarul, dar vreau să vă spun că suntem foarte dezamăgiți de relația care s-a creat între noi consilierii P.S.R.O. și domnul Primar. Este inadmisibil să trimiți un consilier să facă plângere penală în momentul când prezintă o lipsă din munca primăriei. Este un mod de a ne închide gura. Este inadmisibil să spuneți că noi politizăm discursul, când dumneavoastră sunteți cel care politizați în permanență discursul. în permanență pronunțați numele domnului Manolache. Noi nu am pronunțat niciodată numele șefului dumneavoastră de partid-domnul Benea. Haideți să lucrăm împreună și să... Fie ne trimiteți să facem plângere penală, fie trimiteți oamenii să-și prezinte părerile pe facebook. Nu este un mod eficient de a lucra. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula- domnule președinte, îmi permiteți?

Domnul Președinte de ședință-Stan Gabriel-da, vă rog.

Domnul Primar Cosmin Necula-domnul consilier local Fechet, vă dau dreptate. Promit să nu mai răspund la toate prostiile. Mulțumesc mult.

Domnul Președinte de ședință-Stan Gabriel-mai sunt discuții? Domnul consilier Ghingheș, vă rog.

Domnul consilier Ghingheș Cristian- cred că nu e nimeni împotriva proiectului dar am totuși două întrebări către executiv.

Am înțeles ieri la comisie că acest proiect era pregătit pentru ședința ordinară de luna trecută și dacă nu mă înșel, domnul Secretar a spus că domnul Primar avea anumite rezerve cu privire la acest proiect și din cauza aceasta a fost amânat. Aș vrea să întreb care erau acele rezerve de la acea dată? Vedem că toate sunt cu 20.10.2016 trecute acolo. Deci erau pregătite pentru ședința ordinară, asta pe de o parte. Pe de altă parte, de ce a fost introdus la această ședință și de ce nu la următoarea astfel încât să fie comunicat în 3 zile? Astăzi apăr un principiu, nu sunt împotriva proiectului, ci un principiu care cred că nu trebuie aplicat în această manieră, pentru că dacă astăzi aprobăm acest proiect așa, va putea veni executivul la fiecare proiect în felul acesta și vreau să vă aduc aminte faptul că sunt investiții care erau din păcate abuzive. Nu zic că ăsta e abuziv, este ok. Pare ok. Nu sunt specialist, aici las urbaniștii să-și dea cu

3Go

părerea, însă au fost proiecte și anul trecut, la care anumiți cetățeni s-au opus și au venit, au avut timp să vină în ședințele de consiliu local să susțină acei consilieri care duceau cuvântul lor acolo și acele investiții au fost până la urmă respinse. Vorbim de investiții care erau prevăzute pe spații verzi, lângă blocuri, sub geamurile oamenilor, ș.a.m.d. De asta apăr astăzi acest principiu, pentru că e vorba de a lăsa oamenilor timp să vină aici la ședință și dacă au probleme cu un anumit proiect imobiliar, să vină să le exprime. Deci este o discuție pe termen lung și de asta astăzi mă voi abține. Nu pentru că sunt împotriva proiectului, ci pentru că sunt împotriva acestei maniere de a face administrație. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula- domnule consilier local Ghingheș, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră și niciodată nu sunt sau în fine nu am fost pe baza ideilor de a încălca asemenea principii, dar vă repet, totdeauna în momentul în care suntem într-o situație limită și având în vedere că, da, municipiul Bacău are nevoie de infuzie de capital și de investiții, va trebui într-un fel sau altul Primarul să-și asume, să prezinte consiliului local chiar într-o componentă de urgență și vreau să luați în calcul această componentă de urgență pe care legea o prevede.

Domnul secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dacă îmi permiteți. Trebuie să vă lămuresc...

Domnul consilier Miclăuș Daniel-vroiam și eu să intervin, dar după domnul secretar.

Domnul secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - imediat. Ieri v-am spus că executivul a avut o reținere, nu domnul Primar, deoarece chiar am s-o rog pe doamna proiectant să confirme ceea ce am și spus anterior și voi spune și acum, că au fost două plângeri, două sesizări. Acest proiect, repet, este supus transparenței și dezbaterii publice de aproximativ două luni jumătate. Au avut... cei care au avut obiecțiuni, sau tot felul de modificări, au avut tot timpul din lume să se prezinte în fața comisiei, în fața executivului, în fața dumneavoastră, să-și enunțe aceste probleme, ceea ce au și făcut-o. Nu s-a pus la ședința ordinară de luna trecută deoarece nu se împlinise încă acel termen în care trebuia să primim răspuns de la ultimul nemulțumit, să zicem așa, pentru că aici în speță au fost doi nemulțumiți - o societate (n-am să pronunț nume și n-am să dau date pentru că nu e bine, nu e frumos în lipsa dumnealor). Da, a fost o societate comercială a căror nemulțumiri au fost total neîntemeiate atât din punct de vedere faptic, cât și din punct de vedere juridic și a mai fost o asociație de proprietari care și-a manifestat... In urma, și ca să-l lămuresc și pe domnul Jitariu, în urma dumnealor, a acestor nemulțumiri, s-au făcut niște studii de trafic, s-au făcut niște modificări din partea doamnei proiectant care a considerat că unele din nemulțumiri sunt pertinente și s-au împlinit. După ce au fost împlinite toate acele cerințe, au fost comunicate celor ce au făcut acea petiție toate transformările și toate modificările la solicitarea dumnealor și s-a așteptat răspunsul, dacă dumnealor mai au de zis ceva. Nu s-a mai primit în termenul legal, nu s-a primit nici un fel de adresă de la dumnealor astfel încât astăzi s-a putut din punct de vedere legal, având în vedere urgența, pentru că este o urgență din mai multe puncte de vedere. Este o urgență pentru că nu s-au respectat cele 30 de zile, dar repet și vă poate confirma doamna proiectant, nu din cauza executivului. Este urgență pentru că dumnealor după acest PUZ trebuie să-și facă alte avize, alt proiect, care dacă se respectă termenele legale, s-ar putea chiar să expire cele vechi și certificatul de urbanism. De asta urgența este întemeiată și de asta în general administrația publică trebuie sa vină în întâmpinarea solicitanților, pentru că nu putem să tratăm după un șablon toate cazurile din punctul meu de vedere, mai ales când sunt întrunite toate condițiile și repet, acest proiect de două luni jumătate este la transparență. Toată lumea, cei care au putut să-și spună o poziție, o supoziție, o idee, au avut posibilitatea. Doamna proiectant, vă rog frumos confirmați dacă întradevăr ceea ce am relatat eu corespunde realității și dacă ați avut de a face cu acele nemulțumiri și dacă ați modificat proiectul ca urmare a cerințelor dumnealor.

Doamna Geliman Iuliana-cum spuneam și mai devreme și lor le mulțumesc, și celor... adreselor care le-am primit. Ne-au deschis ochii întradevăr, cu niște detalii. Le-am înțeles, le-am rezolvat și cu asta o să mergem înainte. Oricum, indiferent de situația în care suntem acum, în care proiectul din toate punctele de vedere, și juridic este în regulă, noi o să mergem mai departe să-l continuăm chiar dacă avem sau nu încurajări, noi ne vedem de visul nostru. Vă mulțumesc oricum.

Domnul consilier Miclăuș Daniel-vreau să am și eu o scurtă intervenție. Cred că este spre binele tuturor. Am ascultat destul de atent toate opiniile și vreau să-mi expun și eu punctul de vedere, dacă îmi permiteți.

Domnul Președinte de ședință-Stan Gabriel-rog și dc asemenea vă rog să-mi permiteți să vă atrag atenția că apoi vom trece la procedura de vot secret.

Domnul consilier Miclăuș Daniel-ok. Domnule președinte, vreau în primul rând o întrebare. Când s-a supus la vot aprobarea ordinii de zi, câte voturi au fost pentru, abțineri și contra? Deci la începutul ședinței de consiliu s-a supus spre aprobarea consilierilor această chestiune, pentru că am văzut că s-a pierdut foarte mult timp pe'"

Domnul secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci nu a fost nici un vot împotrivă. Domnul consilier Miclăuș Daniel- deci nu a fost nici un vot împotrivă. Bun. Haideți să vedem, au fost discuții foarte ample la comisia juridică. Nemulțumirea în primul rând, și nu vă ascund faptul că am sesizat acest lucru din Legea 215 articolul 43 și am avut discuții ample atât cu colegii din comisie cât și cu cei care i-am invitat -cu domnul Arhitect, cu domnul Secretar.

Articolul 43 din Legea administrației publice locale-215/2001 la aliniatul 1 prevede următoarea chestiune ” Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local...”, ceea ce s-a întâmplat la începutul ședinței și aceste discuții ale colegilor mei ar fi trebuit să aibă loc prealabil votului pentru a câștiga economie de timp și aici vreau, vin cu rugămintea atât la domnul Primar cât și la colegii mei, să eficientizăm ședințele de consiliu local pentru că nu dă bine, nu a dat bine nici față de tinerii care au fost aici în spatele meu și au văzut discuțiile, numai în contradictoriu nu au fost și nici pentru investitori. Eu vă spun sincer că dacă aș fi fost investitor aici, îl parafrazez pe colegul meu, nu știu dacă aș fi investit în acest oraș în condițiile în care aleșii

locali vorbesc pe lângă subiect și în loc să ajutăm investitorii mai mult le punem bețe în roate. De asta am avut și o ezitare în a da aviz nefavorabil.

Domnul Primar Cosmin Necula-tocmai aici e problema. Nu vreau să punem bețe în roate și să vorbim exact la obiect.

Domnul consilier Miclăuș Daniel-nu era o chestiune personală, era o chestiune de .. .nu v-am întrerupt.

Domnul Primar Cosmin Necula-domnul consilier, numai o secundă. Mii de rugăminți la dumneavoastră , să-mi permiteți să fac un mic punctaj. Da, promit să nu mai răspund de acum v-am zis, la toate prostiile și aveți perfectă dreptate.

Domnul consilier Miclăuș Daniel-v-am mai zis și la alte ședințe că și dumneavoastră dați tonul, dar o să venim...

Domnul Primar Cosmin Necula-da, așa este, eu o să spun ceva. Recunosc cu toată sinceritatea, fiind un personaj un pic mai coleric să zic, din punct de vedere lingvistic, în momentul în care văd ipocrizia politică și faptul că în loc să discutăm de o investiție pentru municipiul Bacău, vedem...

Domnul consilier Miclăuș Daniel-haideti să nu mai politizăm.

Domnul Primar Cosmin Necula-trebuie să răspund la tot felul de teme impuse de la centru unora sau altora. Ăsta a fost motivul pentru care am reacționat, dar vă promit că n-am să mai fac acest lucru, indiferent dacă o să spuneți dumneavoastră sau alții.

Domnul consilier Miclăuș Daniel-ok. Haideți puțin pe procedură și vreau ca această intervenție a mea să fie un moment zero pentru toți și vă promit că o să vedeți o productivitate a noastră și o eficientizare a ședințelor de consiliu local și o să vedeți imediat.

Domnul Primar Cosmin Necula-sunteti un deschizător de drumuri.

Domnul consilier Miclăuș Daniel-haideți să vedem acest articol. Dumneavoastră sunteți cel, ca să explic și colegilor și la toată lumea prezentă astăzi, dumneavoastră sunteți cel care propuneți ordinea de zi. Nu, imediat. Dumneavoastră ați propus ordinea de zi, ne-ați convocat cu trei zile înainte, conform legii. Aici mă refer la ședința extraordinară. La ședința ordinară a consiliului local este nevoie de un număr de cinci zile. Două secunde, că este foarte important. La începutul ședinței de astăzi, cei care au contestat maniera în care dumneavoastră, și aici nu sunt de acord cu maniera dumneavoastră în care ați spus că o să mai procedați așa. Vreau să vă spun că o să fie un blocaj instituțional și am să vă spun că am și argumente legislative și pot să zic că dacă aplic și eu anumite texte din lege, o să vă încurc foarte mult. Și nu vreau acest lucru.

Domnul Primar Cosmin Necula-promit că nu vă mai răspund, domnul consilier. Am înțeles.

Domnul consilier Miclăuș Daniel-nu. nu. Imediat. Dumneavoastră ați spus așa. De ce am optat pentru a da un vot favorabil acestui proiect? Nu este de vină beneficiarul acestui proiect, acestui PUZ. Eu am văzut referatele compartimentelor de specialitate din cadrul UAT-ului Bacău. Ele sunt datate 20.10.2016. Foarte bună întrebarea colegului, consilierului Cristian Ghingheș- de ce nu ați introdus pe ordinea de zi în ședință ordinară pe 31 având în vedere că aveați acele referate pe 20. Pentru noi este foarte important. Ați optat pentru a introduce pe ședință extraordinară. Foarte bine, cu încălcarea acelui termen de 3 zile. Eu vă promit că pe viitor și n-am vrut să fac aici nici o discriminare pentru că au mai fost alte cazuri. Vă amintesc faptul că la ședința extraordinară..nu la ședința ordinară din 31, au fost 5 proiecte peste ordinea de zi. 5 proiecte. Au mai fost la alte ședințe...

Domnul Primar Cosmin Necula da, dar având anume obiective.

Domnul consilier Miclăuș Daniel - numai un pic. La ședințe ordinare, extraordinare, la fel s-a procedat. Haideți să vedem de astăzi înainte, nu am vrut să fac o discriminare și nu am vrut să prejudiciez în nici un fel beneficiarul acestui PUZ, dar noi în cadrul comisiei, pot să vă refuz să introduc pe ordinea de zi acele proiecte domnule Primar și dacă nu aveți avizul comisiei de specialitate, nu intră pe ordinea de zi, la vot. Este una la mână. Atenție, noi putem evita această chestiune.

Domnul Primar Cosmin Necula-n-am să vă contrazic pe lege domnule consilier. N-am să vă contrazic pe lege, pentru că stăm încă trei ore.

Domnul consilier Miclăuș Daniel-numai un pic, numai un pic. Păi eu am avut răbdare și ...

Domnul Primar Cosmin Necula-Primarul Cosmin Necula e vinovat de toate.

Domnul consilier Miclăuș Daniel-stati un pic.

Domnul Primar Cosmin Necula-treceti la vot, sau nu?

Domnul consilier Miclăuș Daniel-domnul Primar, ascultați?

Domnul Primar Cosmin Necula-sunt vinovat. Că există Stavarache, că există celălalt, că e aia, că .. vreți să...

Domnul consilier Miclăuș Daniel-vreti să funcționeze consiliul local normal și legal?

Domnul Primar Cosmin Necula- stimate domnule consilier.

Domnul consilier Miclăuș Daniel-domnule Primar, v-am zis, sunteți invitatul consiliului local.

Domnul Primar Cosmin Necula-sunt invitat, da, corect.

Domnul consilier Miclăuș Daniel-bun.

Domnul Primar Cosmin Necula - dați-mă afară, dacă vreți. Uitați, plec.

Domnul consilier Miclăuș Daniel-nu, nu, nu.

Domnul Primar Cosmin Necula-votati. Ați fi de acord să votați dacă plec eu?

Domnul consilier Miclăuș Daniel-păi v-am spus că dumneavoastră dați tonul.

Domnul Primar Cosmin Necula-păi da, dar haideți odată.

Domnul consilier Miclăuș Daniel-dumneavoastră încurajați derapajele. Mă lăsați un pic?

Domnul Primar Cosmin Necula-dacă ajungeți să explicați acum să vă creadă lumea ca avocat, ca jurist, că dumneavoastră blocați ordinea de zi.

Domnul consilier Miclăuș Daniel-domnule Primar, ascultați un pic? Să știți că aveți un complex pe chestiunea asta.

Domnul Primar Cosmin Necula-haideti. sunteți chiar culmea. Cum blocați dumneavoastră o ordine de zi?

Domnul consilier Miclâuș Daniel- domnul Primar. Domnul Primar, mă ascultați un pic? Haideți, că nu mă...

Domnul Primar Cosmin Necula - nu am cum să vă ascult, că vedeți că...

Domnul consilier Miclăuș Daniel-dar nu trebuie să vă cer dumneavoastră acceptul. Sunt colegii mei...

Domnul consilier Jitariu Corneliu-Dan- domnule avocat.

Domnul consilier Miclăuș Daniel - domnule președinte, domnule președinte de ședință!

Domnul consilier Jitariu Corneliu-Dan- domnule avocat, nu aveți voie să-l contraziceți pe domnul Primar.

Domnul consilier Miclăuș Daniel-poftim?

Domnul consilier Jitariu Corneliu-Dan-înțelegeți, nu aveți voie să-l contraziceți pe domnul Primar.

Domnul consilier Miclăuș Daniel-dar mie îmi place.

Domnul Primar Cosmin Necula -ați punctat din nou, domnule Jitariu.

Domnul consilier Miclăuș Daniel - domnule președinte de ședință, vă rog să-mi permiteți să-mi duc... și vă rog să-i atrageți atenția domnului Primar să nu mă mai întrerupă. Sunt și sancțiuni pe regulament. Dacă... deci numai un pic.

Domnul Președinte de ședință-Stan Gabriel-m-ati invocat și...

Domnul consilier Miclăuș Daniel-păi da, da.

Domnul Președinte de ședință-Stan Gabriel - m-ați invocat și nu îmi dați dreptul să vorbesc?

Domnul consilier Miclăuș Daniel- păi da, da. Păi nu, permiteți-mi să-mi duc ideea la bun sfârșit, ca să trecem la lucruri concrete.

Domnul Primar Cosmin Necula -vedeți că vă blochează și pe dumneavoastră. Nu-i problemă. Nu numai ordinea de zi.

Domnul consilier Miclăuș Daniel-atentie-această...

Domnul Președinte de ședință-Stan Gabriel-rugămintea mea...

Domnul consilier Miclăuș Daniel-această ordine de zi a fost...

Domnul Președinte de ședință-Stan Gabriel-rugămintea mea în calitate de coleg este să ne respectăm, să fim eficienți și să trecem odată la procedura de vot secret. Proiectul este, după opinia mea, de o maximă importanță pentru orașul Bacău.

Domnul consilier Miclăuș Daniel-este. dar trebuie să mă lăsați să-mi duc ideea până la capăt.

Domnul Președinte de ședință-Stan Gabriel-după opinia mea, multe din discuții sunt mult departe de obiectivul proiectului, de importanță, de valoare și de impact și vă rog foarte mult să sintetizați ideile.

Domnul consilier Miclăuș Daniel-multumesc.

Domnul Președinte de ședință-Stan Gabriel- cu toții suntem capabili să facem asta, iar după luarea dumneavoastră de poziție, vă rog și vă invit să trecem la votul secret, pentru că se invocă regulamente de funcționare. Cred că toată lumea știe cum funcționăm.

Domnul consilier Miclăuș Daniel-consiliul local este organizat și funcționează în baza unor reglementări. Haideți, că am să fiu foarte succint. Pe viitor domnule Primar, haideți, se poate discuta la modul cel mai serios? Nu, nu, domnul Primar. Domnul Primar Cosmin Necula -da, foarte serios.

Domnul consilier Miclauș Daniel-serios, de la ora 11,00 v-am ascultat numai pe dumneavoastră. Ați văzut că am fost foarte punctual. Dacă îmi permiteți, era vorba de un moment zero. Dacă, vă spun sincer, am să vă las să vorbiți cât vreți dumneavoastră. Este foarte clar. Deci, dacă dumneavoastră veți mai băga peste ordinea de zi proiecte și mai ales acesta este un proiect de anvergură, este o lipsă de respect pentru beneficiar și pentru noi. Cum pot să studiez într-un timp foarte scurt, să-ți dai o opinie? Pentru că ați venit în fața noastră ca să votăm acest proiect. Vreau să-l votăm în cunoștință de cauză și vreau să dăm și acestor oameni posibilitatea să ne explice ce este acolo.

Domnul Primar Cosmin Necula -au explicat.

Domnul consilier Miclauș Daniel-păi au explicat foarte pe scurt. Una la mână. A doua. Eu nu am fost de acord. Am fost de acord cu criticile, nu am îmbrățișat opinia colegului meu de comisie pe motivul acesta, că este o chestiune de procedură și ați văzut că v-am luat și dumneavoastră apărarea. încerc să fiu cât se poate de echidistant. Am zis că este o chestiune de procedură. Această procedură, acest viciu de procedură să-i spunem, a fost acoperit de către consiliul local prin vot, dar vă rog, acum vă rog, pe viitor la ședințele ordinare, extraordinare, vă rog să respectați legea domnule Primar, dumneavoastră ați spus chestiunea asta. Vă rog, respectați legea. Spune legea 5 zile, spune legea 3 zile, și cu asta închid, dacă veniți cu un proiect peste ordinea de zi, vă rog să-mi justificați urgența. Asta este singura chestiune. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula -am înțeles. Vă voi justifica de fiecare dată, dacă vor mai exista asemenea cazuri, v-a mai fost justificat acum, dar este foarte bine că ați punctat și dumneavoastră. Promit că voi face tot ceea ce îmi stă în măsură să nu ajungem la situații de acest gen. Reiterez ce i-am zis domnului consilier local Ghingheș, nu este o practică obișnuită, toate care vin peste ordinea de zi vin din anumite motive de urgență, în nici un caz din alte motive. Una dintre urgențe era faptul că nu vrem, sau nu vreau să blochez într-un fel sau altul o investiție care se desfășoară în municipiul Bacău și vă rog să mă credeți că am tot interesul să nu se întâmple acest lucru.

Domnul consilier Miclauș Daniel-este ok urgența dar nu mai are rost să mai dezvoltăm. Era urgență dacă ... nici nu mi-ați justificat urgența, dar cum să vă spun...

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-domnule președinte, dacă permiteți?

Domnul consilier Miclăuș Daniel-numai un pic. Eu pricep chestiunea aceasta pentru că este în interesul tuturor, dar v-am zis, pe viitor haideți să funcționăm normal, civilizat. Dacă legea ne dă o cale de urmat, de ce să nu o urmăm? Face fiecare ce vrea? Inclusiv Primarul Municipiului Bacău trebuie să respecte legea alături de consilierii locali și veți vedea și v-am promis că voi face opoziție constructivă. Vreau să comunicăm cât mai bine, să eficientizăm acest proces, ca să votăm în cunoștință de cauză.

Domnul Președinte de ședință-Stan Gabriel-vă mulțumesc domnule consilier și și-a exprimat intenția de a interveni și domnul viceprimar Scripăț.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin- da. Dacă tot îi Mihail și Gavril și sărbătorim aici, vreau să mai spun și eu ceva.

Am și eu vreo 24 de ani de administrație, dar acum nu mai înțeleg nimic. Pe de o parte ( fac parte din executiv astăzi), pe de o parte ne acuzați că forțăm proiectul, pe de altă parte că îl tărăgănăm și nu servim un investitor. Dar dacă vă uitați foarte simplu în acest material, certificatul de urbanism a fost depus din februarie 2016. De la certificatul de urbanism până în faza de azi când aprobăm proiectul, au fost etapele alea, inclusiv acel anunț de mediu care este obligatoriu și sunt sigur că s-a petrecut, nu știu în ce lună, dar cred că sunt luni de atunci, când fiecare cetățean al Bacăului putea să ia poziție. Astăzi, noi venim în consiliu local să prezentăm proiectul. Prea multe comentarii nu putem să facem, din motivul că Primăria nu este implicată financiar nici într-un fel, e un spațiu privat și nu cred că, cine s-ar putea impune? Doi - nu-i o înstrăinare de terenuri, nu-i un atentat la domeniul public, nu-i o implicare a consiliului local, așa că pentru ce atâtea vorbe, doar să ne auzim în procesul verbal? Domnul consilier Miclâuș Daniel-cererea de eliberare a PUZ-ului să știți că e pe 22 iulie. Am studiat foarte atent chestiunea aceasta.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin- da.

Domnul consilier Miclăuș Daniel-în 30 de zile trebuia să dea răspuns la oamenii ăștia.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin- da.

Domnul consilier Miclăuș Daniel-adică nu vreau... Iar în ceea ce privește urbea, eu nu am criticat pe nimeni, nu sunt implicat

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin- da. Eu acum ce să înțeleg?

Domnul consilier Miclăuș Daniel -iar în ceea ce privește urbea, eu nu am criticat pe nimeni. în ceea ce privește urbea nu sunt implicații, eu am văzut o abținere a unui arhitect în comisie și a unui domn de la Poliție - de Siguranță Rutieră.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-da, ce am avut de spus am spus, restul sunt povești.

Domnul consilier Miclăuș Daniel -dacă vrem să criticăm, criticăm să stiti.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-multumesc.

Domnul Președinte de ședință-Stan Gabriel-vă rog să acceptați să trecem la procedura de vot secret. Avizele. Domnul secretar.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Domnul Președinte de ședință-Stan Gabriel-scuzati-mă că intervin. Vedeți ce se întâmplă dacă nu este respectat desfășurătorul?

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-s-au mai luat o dată.

Domnul Primar Cosmin Necula -domnul Ambrosie și doamna... vă rog concentrați-vă pe activitățile pe care le aveți.

Domnul Președinte de ședință-Stan Gabriel-procedura de vot secret atunci. Procedura de vot secret vă rog.

Domnul consilier Fechet Mircea -pot să fac o glumă, domnul președinte de ședință, cât se împart buletinele de vot?

Domnul Președinte de ședință-Stan Gabriel-dacă este una cu tâlc, vă rog.

Domnul consilier Miclăuș Daniel-concurs de bancuri.

Domnul consilier Fechet Mircea -cum ar putea domnul Manolache să influențeze opoziția din consiliul local, când el e în PMP?

Domnul consilier Miclăuș Daniel- vorbind cu domnul Scripăț.

Domnul consilier Fechet Mircea -...când el e în conferință de presă în momentul ăsta cu șeful domnului Scripăț de la PMP, cu domnul Vreme?

Domnul Primar Cosmin Necula -cum vă influența pe dumneavoastră la CET, în momentul când erați în AGA, domnul Stavarache. Tot la fel. Luați-o tot ca o glumă. Și acum domnul Fechet, tot ca o glumă - domnul Manolache ușor, ușor ajunge în componenta executivă. Rămân în ofsaid dumnealor oricât citesc punctajul.

Domnul consilier Fechet Mircea-nu, ușor, ușor, e intrat de-a binelea.

Domnul Primar Cosmin Necula -o să-1 vedeți cât de curând eventual la masa asta, aici. Este cel mai bun, cel mai bun. Cinste lui.

Domnul consilier Crețu Cătălin-Bogdan - domnul Primar, aș dori să ajutăm toți investitorii și în acest sens....

Domnul Primar Cosmin Necula - vă rog veniți și dumneavoastră cu unul, sigur.

Domnul consilier Crețu Cătălin-Bogdan - e o chestie tehnică, nu e politică. Aș dori ca certificatele de urbanism, cel puțin certificatele de urbanism, că poate autorizațiile sunt mai complicate, trebuie dezbătute, trebuie studiate, dar certificatele de urbanism să nu se mai emită în 28-29-27 de zile, pentru că totuși e o perioadă care se poate fructifica pentru obținerea unor avize, pentru a proiecta clădirile. în felul acesta am putea avea niște investiții într-un timp mult mai scurt.

Domnul Primar Cosmin Necula - domnule arhitect, eu nu sunt de profesie, da? Aștept recomandările dumneavoastră, aștept opiniile domnului Arhitect șef. Vă rog să mă credeți că sunt deschis. Facem cum este cel mai bine pentru proiectanți, pentru constructori, dar, și aici fac o mențiune pentru toată lumea, în momentul în care am să văd în continuare construcții fără autorizații vă rog să mă credeți că nu am să ezit să aplic legea, pe maxim.

Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel - avem rezultatele votului?

Doamna Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - încheiat de către Comisia de validare din Cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău la data de 08.11.2016.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire Complex Multifuncțional - Comercial și Ansamblu Rezidențial, Bulevardul Unirii, nr.30-32, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată.

Beneficiar - SC TEHNOSTRADE SRL din Bacău.

Inițiator - DL. DANIEL-DRAGOȘ ȘTEFAN - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru       CONSTRUIRE       COMPLEX

  MULTIFUNCȚIONAL   -   COMERCIAL   SI

  ANSAMBLU REZIDENȚIAL, B-DUL UNIRII, NR. 30 - 32, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, identificat prin Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. TEHNOSTRADE S.R.L., din Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de maxim 18 luni de la data aprobării hotărârii.

  -S-a adoptat

  18

  0

  2

  2.

  ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau.

  -S-a adoptat

  18

  0

  2

  3.

  ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-Iui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarilor, Arhitectului Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

  -S-a adoptat

  18

  0

  2

  4.

  ART. 4 - Prin griia Secretarului Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  -S-a adoptat

  18

  0

  2

Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel - vă mulțumesc pentru participare.

Doamna Consilier Elena Cosma- la mulți ani

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc și eu pentru prezență.

Rezultatele de la voturile secrete au fost citite ulterior finalizării proiectelor respective. Acestea au fost inserate la punctul cărora aparțin pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU

STAN GABRIEL                NICOLAE OVIDIU POPOVICI

întocmit:Matei Nicoleta, Nicolau Georgeta, Mariana Tebeică, Adomnicăi Maria, Tamba Rodica

Ds.I-A-2/ Rx.l