Hotărârea nr. 150/2016

Hotărârea nr.150 din 28.04.2016 Hotărâre privind respingerea documentației PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE, ALEEA PARCULUI, TARLA 76, PARCELA 20, din municipiul Bacău, pe teren proprietate particulară, BENEFICIAR: NICOLAESCU GEORGE-CĂTĂLIN.

HOTĂRÂRE privind respingerea documentației PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE, ALEEA PARCULUI, TARLA 76, PARCELA 20, din municipiul Bacau, pe teren proprietate particulara, BENEFICIAR: NICOLAESCU GEORGE-CATALIN, din Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA

DATA DE 28.04.2016;

Având în vedere:

-Cererile nr. 36057/06.08.2015 si nr. 45014/16.11.2015 ale D-LUI NICOLAESCU GEORGE-CATALIN;

-Referatul Arhitectului Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 2977 din 21.04.2016;

-Raportul informării si consultării publicului inregistrat la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 6068/31.07.2015;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 2978 din 21.04.2016; -Raportul Arhitectului Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 2979 din 21.04.2016;

-Raportul Direcției de Drumuri Publice înregistrat cu nr. 2980 din 21.04.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 642/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2 și nr. 643/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 47(1) si art. 117, lit «a» din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

-Amendamentul formulat de către domnul Consilier Nechita Neculai și adoptat cu 20 de voturi;

In baza dispozițiilor art. 36 (9), ale art. 45 (2), lit. «e» si (5) si ale art. 61(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

românia

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXĂ NR. Ă

LA HOTARAREA NR. ISO DIN 28.04.2016Teren Corn Loțal Bacau


plstfannede:

,’gWioi


Teren Cor» Local


1

1

1 î
<!

LEGENDA

OBIECTUL STUDIULUI

ZONA STUDIATA

ZONA CONSTRUITA

ZONA VERDE

CIRCULAȚII: CAROSABILE + PIETONALE

PARCARI

ACCES PROPUS CAROSABIL

ACCES PROPUS PIETONAL

ZONA DE PROTECȚIE REȚELE EDILITARE EXISTENTE

1.20 M REȚEAUA ELECTRICA . 2M GAZE NATURALE


■ *

MACOHmMTA

0.00

0.00 ■

200.00

40.00

PMOUT/ACCBțfCtKrUn

0.00

0.00

2SSM

51.18

nu vaot

0.00

0.00

44.11

8.82

n®r ura MCONffltucn

500.00

100.00

0.00

>00.00

1 ■■ . •'•'■!> A ‘‘ " »■•

.*■ .

REGIM DE OCUP ARC AL TEJtENUUH >

ror

cur

IHFM

«U»%

NIL TOTAL tOCUn PARCARE

UWCTMWMKARg


PROFILA-A'hto. PUL

OwMMpataBODMtf,

UJ»0

«H

VM

1

S04WO.nr

640157.707

23592

2

MSBU7Q

545111640

0.499

3

M41544U

540130342

7303

4

M4117.M0

540124290

5799

5

904171342

M413M

33297

1 •

504171020

540150444

<331

Wixv muu»


CONTRAS SECRETARUL M NICO


J I

544IS0


CITYPLAN


'okA. .. 4. r.r.A.™ X>, Jk llLWMJl ul I«NUI blA.HVia JlildTl.rtUțhTWphwr^ ,

arh. Gabdel Roznoval

arh. Gabrid Rojnovat

urb. Csllla Lado Zatiw'A.

~                J in 2£


coNiTuume bloc of locuințe

Sb. Aleea Parcului tarla 74, parcela 20. |ud. Ikrcau prolact w. iirun.i« faze:' .

P.OD. >


NICOLASCU GtOflGE-CATALIN


IftJ pkjnwfcIM2D1S


1 'I >■«*      ” T”’.”*- *” :r ■                                                                 1“ ’PH'-L'npj >»rp J«T-*rx-_


UI BACĂU -

POVICI