Hotărârea nr. 105/2016

Hotărârea nr.105 din 31.03.2016 Hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

privind modificarea și completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.03.2016;

Având in vedere:

-Referatele nr. 78086/ 04.03.2016 și nr. 78099/ 16.03.2016 ale Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 1968/ 21.03.2016;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 1969/ 21.03.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 460/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 461/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 , nr. 462/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 463/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 464/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile ari. 4 și ale art. 10 (2) din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, actualizată; -Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2) și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 199/ 2003 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, completată;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 61/ 2016 privind modificarea și completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART, 1. - Se aprobă completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • 1.  teren în suprafață de 4,8 mp, situat în Bacău, str. Erou Gheorghe Rusu nr. 2/ C, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145098/7408/04.02.2016, cu destinația cale de acces, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 2.  teren în suprafață de 11,20 mp, situat în Bacău, str. Mărășești nr. 10, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145105/ 7410/ 09 02.2016, cu destinația copertină neautorizată, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 3.  teren în suprafață de 6 mp, situat în Bacău, str. Mioriței 11 A, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145045/ 7404/ 08.02.2016, cu destinația garaj autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 4.  teren în suprafață de 9 mp, situat în Bacău, str. Alecu Russo (poziția nr.4 8), ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145056/ 7398/ 19.02.2016, cu destinația garaj autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 5.  teren în suprafață de 17 mp, situat în Bacău, str. Cornișa Bistriței nr. 40, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145066/ 7399/ 21.01.2016, cu destinația garaj autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr 5, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 6.  teren în suprafață de 13,34 mp, situat în Bacău, str. Alunului nr. 6/ B, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145050/ 7396/ 18.01.2016, cu destinația garaj autorizat, delimitat conform planului de situație. Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri,

 • 7.  teren în suprafață de 5 mp, situat în Bacău, str. Cornișa Bistriței nr. 22/ A, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145018/ 7394/ 11.01.2016, cu destinația balcon locuință, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 7, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 8.  teren in suprafață de 21 mp, situat în Bacău, str. Constructorului nr. 6, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145055/ 7397/ 19.01.2016, cu destinația garaj autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 8, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 9.  teren în suprafață de 15,11 mp, situat în Bacău, str. Bucovinei nr. 1-3, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145082/ 7404/ 28.01.2016, cu destinația garaj autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 9, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 10. teren în suprafață de 16 mp, situat în Bacău, str. Aleea Proiectantului nr. 3/A, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145080/ 7403/ 27.01.2016, cu destinația balcon locuință, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 10, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 11. teren în suprafață de 19,60 mp, situat în Bacău, str. Cornișa Bistriței nr. 33-34, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145074/ 7402/ 25.01.2016, cu destinația garaj autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 11, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 12. teren în suprafață de 21 mp, situat în Bacău, str. Mioriței nr. 13, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145071/ 7400/ 25.01.2016, cu destinația garaj autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 12, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 13. teren în suprafață de 26 mp, situat în Bacău, Calea Mărășești nr. 1, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145857/ 7379/ 09.12.2015, cu destinația garaj autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 13, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 14. teren în suprafață de 16 mp, situat în Bacău, str. Alexandru cel Bun nr. 8, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145855/ 7378/09.12.2015, cu destinația garaj neautorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 14, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 15. teren în suprafață de 18 mp, situat în Bacău, str. Mărășești nr. 18, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145834/ 7377/ 02.12.2015, cu destinația garaj autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 15, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 16. teren în suprafață de 21 mp, situat în Bacău, str. Martir Horia nr. 14, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145050/ 7396/ 18.01.2016, cu destinația garaj autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 16, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 17. teren în suprafață de 21,78 mp, situat în Bacău, str. Bdul Unirii nr. 11, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145823/ 7375/ 27.11.2015, cu destinația garaj autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 17, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 18. teren în suprafață de 4,83 mp, situat în Bacău, str. Mioriței nr. 12/ C, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145136/ 7420/26.02.2016, cu destinația cale de acces, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 18, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 19. teren în suprafață de 8,12 mp, situat în Bacău, str. Aeroportului nr. 4/ F, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145675/ 7368/ 10.11.2015, cu destinația balcon locuință, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 19, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 20. teren în suprafață de 16mp, situat în Bacău, str. Cornișa Bistriței (boxa 33), ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145677/ 7369/ 12.11.2015, cu destinația garaj autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 20, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 21. teren în suprafață de 18,51 mp, situat în Bacău, str. Banatului nr. 8, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145641/ 7367/ 10.11.2015, cu destinația garaj autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 21, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 22. teren în suprafață de 24 mp, situat în Bacău, str. Henri Coandă nr. 10 bis, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145639/ 7366/ 09.11.2015, cu destinația garaj autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 22, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 23. teren în suprafață de 21 mp, situat în Bacău, str. Garofiței nr. 1-3, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145128/ 7419/18.02.2016, cu destinația garaj autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 23, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 24. teren în suprafață de 3 mp, situat în Bacău, str. Stadionului nr. 5/A, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145808/ 7373/ 23.11.2015, cu destinația cale acces, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 24, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 25. teren în suprafață de 21 mp, situat în Bacău, str. Carpați nr. 14, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145807/ 7372/ 23.11.2015, cu destinația garaj autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 25, parte integrantă a prezentei hotărâri,

 • 26. teren în suprafață de 21 mp, situat în Bacău, str. Martir Horia nr. 14, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145682/ 7370/ 16.11.2015, cu destinația garaj autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 26, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 27. teren în suprafață de 8,91 mp, situat în Bacău, str. Pictor Th. Aman nr. 10, scara A, ap. 1 ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145905/ 7391/18.12.2015, cu destinația balcon locuință, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 27, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 28. teren în suprafață de 22,41 mp, situat în Bacău, str. Calea Republicii nr. 3, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145897/ 7390/ 17.12.2015, cu destinația garaj autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 28, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 29. teren în suprafață de 21,36 mp, situat în Bacău, str. Câlugăreni nr. 9 bis ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145891/ 7388/ 15.12.2015, cu destinația garaj autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 29, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 30. teren în suprafață de 18 mp, situat în Bacău, str. Aviatorilor nr. 14, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145634/ 7365/ 05.11.2015, cu destinația garaj autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 30, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 31. teren în suprafață de 19 mp, situat în Bacău, str. Ion Luca nr. 9, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145861/ 7383/ 09.12.2015, cu destinația garaj autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 31, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 32. teren în suprafață de 8,50 mp, situat în Bacău, str. Al. Russo nr. 38 (etaj 1), ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145862/ 7384/ 09.12.2015, cu destinația garaj autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 32, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 33. teren în suprafață de 10,43 mp, situat în Bacău, str. Garofiței nr. l-B-3, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145125/ 7418/17.02.2016, cu destinația balcon locuință, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 33, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 34. teren în suprafață de 48 mp, situat în Bacău, str. Războieni nr. 21, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145139/ 7421/01.03.2016, cu destinația curți-construcții, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 34, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART, 2. - Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 și completat prin HCL nr. 61/ 2016, în sensul că art. 2, pozițiile 10, 11 și 12 (la HCL nr. 61/ 2016) vor avea următorul conținut:

„10. teren în suprafață de 16 mp, situat în Bacău, str. Martir Horia nr. 3-5, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145908/ 7393/ 22.12.2015, delimitat conform planului de situație anexa nr. 11, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 11.     teren în suprafață de 21 mp, situat în Bacău, str. Logofăt Tăutu nr. 9, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145089/ 7406/ 28.01.2016, delimitat conform planului de situație anexa nr. 12, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 12.     teren în suprafață de 9 mp, situat în Bacău, str. Mihai Eminescu bl. 2. sc. A, ap. 3, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145704/7409/ 09.02.2016, delimitat conform planului de situație anexa nr. 13, parte integrantă din prezenta hotărâre ".

ART. 3. - Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 199/ 2003 și 61/2016 sunt șî rămân în vigoare.

ART. 4. - Arhitectul Șef - Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART, 5. - Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef, Compartimentului Administrarea și InventariereaCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

VIORICA BORTĂ
/3S&7&&


cultura

w^site. Aiecs.RndrfL,U» VAjJAtf •    „J-1  _•

\Sutf4UWȚ> feA-bcoN EbT kfo L c.' ' 1 ■ ■ ■

afata concesionata =


CoNCttioKAT £XTÎNOE.R6 S“ 5.*?6 ffl.p.

'( cota Twtuevr =/‘i5A.'lO

~r

APAR.TAHEMT nr.4,Sc.C p'ropt-iftTa.irEaALACi C^ltnsf 5= Sfi.ZOm.p.

cota ±0.00 = 464-. 50  ____________DELIMITARE AMPLASAMENT

1                        T3 A -T- _
P.O.T. C.U.T.


__owhmw uMtnfflia* otouu u «nqiiam i mUmu huo tfw j Jg 24 9 -----—■■

--Vl» Dani .

Vlad 3ao DIN TRIU J

CHMf RRJ         W


>»*»!■< W-5


x*V tț H* * wmîrt x fcVWUrtMg» ferre» rv i jct

| Sef proiect țj| ărh.VladDimitriu^

‘“«JUjUj*. nil. LL.                      "! i           r.ll1


jjn

A JiCMȚ^CTBCT^W "i^r'


Proiectat B arh.VladDimitriu

X'COSBgXwHMuCStCtDATA


INVESTITOR:   BĂLĂCI Colina

OBIECTIV: Concesionare teren pentru extindere apartament sediu firma


AMPLASAREistr.Er.Gli.Rusu.bi^.sc.C.ap.l

vr«'waa,WTJr.’«r.,sn:siacBîrjisc;.jh-KK.KJris;-„K.-7.M:rKir/sjiSÂini'


Desenat     irig. P. Dimitriu

r                    <EWkCMDINWiQRdRSmR?3QE£i *JC3£țTU.

li SCARA


PLAN DE SITUAȚIE

aug.

L^rFfFmuu

PROIE . 147/;
ROMÂNIA


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU '


8

T"1

§


ANEXĂ NR. H

LA HOTARAREA NR.^^ DIN 31.03.2016


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1 :500


Amplasament. strada MARASESTI, Bloc nr. 10, municipiul BAC AU. județul BAC AU

Beneficiar: 1R1MIA DUMITRU

3 u: ry
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU BORTĂ VIORICA


PUNCTE PE CONTUR

Nume Punct

COORDONATE STEREO'70

X(m)

Y(m)

i

564209 34'

646646 253

2

564209.441

646650 252

3

564206.645

646650.440

4

564206.547

646646.441

S - 11 20 mpROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU                                           ANEXĂ NR. 3

CONSILIUL LOCAL BACĂU                              LA HOTARAREA NR. /Q5 DiN 31 03 201fi

PLAN DE SITUAȚIE PENTRU ÎNCHIRIERE TEREN

{ntrav.ian)

SCARA 1:200


4-565700


rsatN »RO»US PENTRU ÎNCHIRIERI


S = 101mp nr. cad 0520


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU BORTĂ VIORICA


Sistem de proiecție STERE®- 70

Sistem de referința altimetric M.NEAGRA


Denumire: ÎNCHIRIERE TEREN

Amplasament: mun. Bacau, Str. Mioriței nr.l IA, jud. Bacau;


Proiectat


Ing PetreaGData- 2013


PLAN DE SITUAȚIE ÎNCHIRIERE TEREN


românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ NR.

LA HOTARAREA NR.#5* DIN 31.03.2016

(647300


647350Numele si prenumele propȘetarului: BLUMENFELD LUPU

Domiciliul:

Str. Marasestf, nr. 7, sg C, api 6    ' <> /

Localitatea: Bacau                        ____x

Județul'. Bacau


Grădiniță nr.30


n


CalegorifeBC JT-’ •fc RACOVEANUG.

ADRIAN GEORGE >-■Nr. cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa Imobilului

17

Municipiul Bacau, str. Comisa Bistrița, nr. 40, jud. Bacau

r          '   “

,    Cartea Funciara nr

DAT

\                BACAU


ROMÂNIA JUDEȚUL, BACĂU CONSILIUL L


^PT19\

\ A


Nr. Pot

Coordonata pctda contur

lungimi laturi 00,1+1)

X[m)

Y[mj

t

662682.744

648818471

2007

2

662050.846

646810231

5.550

3

562061.442

646824.565

2005

4

682084.300

648023.706

5660

8» 17 mp


'Cof con str,

a

Destinația

—L el

Mențiuni

CA

Garaj regim de înălțime P din elemente prefabricate din beton armat

si usl metalice

TOTAL

17

Suprafața totala măsurată a Imobilului»17 mp Suprafața din act o 17 mp


.....■■/■■■■■■■

f© ©

\ !

ffl©*"'

c^© ^~V"‘*"H-

"^L

.....gVSm

7

aaa^^gr ©&* '

2^^


STR. ALUNULUI (btton)"

</7       4


tr‘‘>


a


I ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL RACÂU161.2a


161.24


161.59


16LL5


161.72


16L38


16L46


certifica;


o AUTORI g Seria RO-B-J gir, 0740/15.10,2015- S.C.TOPOGEO % TECHNiCS S.R.L.


^B.C. TOPO GEO TECHNIC3 S.R.L.

CUI: 10050456

J04/1172/1997

Bacau, Cal. Republicii, nr.200A


"X


Denumire: STUDIU TOPOGRAFIC PENTRU ÎNCHIRIERE TERENFax- 0234 51.89.06 Tel: 0334 41 40.72 Mobil: 0744 54.78 93 tgț_bcQyahoo.can


Ridicat, (ng Sorin loan Cemat


Amplasament: Municipiul Bacau, str. Comisa Bistrița, nr.22, sc.A, ap.3 județul Bacau


Beneficiar PANA PETRE


PLAN DE SITUAȚIE


Lucrarea nr.

Scara

Format

128/2015

1:500

A4

Faza

Data

Planșa nr.

ST

17.11 2015

1


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU ,


M <9-7Crt5


.. /


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masuratafmp) 1 Adresa Imobilului

21mp          | Mun. Bacau, Str.Constructorulul, nr.6, Jud. BACAU

] Cartea Funciara nr.      "I      .                1 UAT 1 bacău INTRAVILAN

--------------------------------------------------------fe-47S^aoicontrasemnează, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU BORTĂ VIORICAExecutant:Suprf. constr. desf.a 21mp, Anul constr. 1998, parter


PUNCTE PE CDNTUR


Nune Punct

COORDONATE STEREO'70

XCn)

Y(n)

1

561586.09

647237.54

2

561587.63

647243.35

3

561584.25

647244.25

4

561582.71

64W3IM3

1

561586.09

-6.47097^4


Supr.totala măsurată a imobilului = 21mjyVIZAT SPRE NESCHIMBARE Oficiul de Cadastru și Publicitate ki&^liarâ Bacău l/m£ . Data .JfctâfaĂ
sc PRO ALEX srl

BACĂU


PROIECTAT

arh.Harbatovscbl C.

DESENAT

ing. Balaș F.

SEF PROIECT

Ing. Balaș F.Denumire proiect GARAJ                         /

Nr.prolect

105

Amplasament

str. Bucovinei, nr. 1-3, Bacau

Faza

5 Beneficiar

OTETEATOADER

PAC

Scara: 1:500

Data

12. .2006

PLAN DE SITUAȚIE COORDONATOR REȚELE

Planaai

, ‘j

I i ‘ ‘*Jg ' t64


l0*-2e


‘*.77 ' ^2


>r-'


'*40 v

‘*^,S4^


!*-G7 ’®l$ț


‘P«U8V


r w~


^.U> r^z>


v fi


A*


^*1

l        <*•


fi


?«8.«


,as-9

*


AUTORJZAh-

Saria RO-BC-F ^t.0037

CORNELJU %AMÂU>*CE1vsji/j


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂUNr. cadastral

Suprafața măsurată (mp)

37757

21.00


A. Dale referitoare la teren

Nr. parcata

Categoria de fotoainta

Suprafața (mp)

Mentiunl

CC

21.00

Terenul unde este construit garajul

Total

21.00

este proprietatea primăriei Mim. Barau

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinate

suprafața construita ia sol (mp)

Mențiuni

CI

CA-(garaj)

21.00

Gara]

Total                |           21.00                                                                 t

Suprafața totala măsurate a imobilului= 21.00 mp.                                   ”i‘~

Suprafața din acte ° 21.00 mp.

Executant

(nume, prenume)          *

/I Confirm executante’ măsurătorilor la teranJ corectitudinea Intocmfrfl docdmăritatW cppuvte sl

K'tl- {•},,       IL<<? .

Setenetura al ațaiț^te C / jW7 £

Data>‘.......71J .?

Confirm Ir

Stampila E

Inspector.

■traducerea ImobHului in baza de date Integrata si

Oto«^3!^si?ec;,,s bacăZ

Nlr9BaatetimjaSARBAN IOinel    .

CPtROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Nr. cadastral

Suprafața masuntt|-,

imobilului

26.00 tnp

'^i^fiturt'fiacau, Calea Marasesti, nr. 1, jud. Bacau

Cartea funciara nr.

UAT |          Bacau

ANEXĂ NR.

LA HOTARAREA NR Jo5 DIN 31.03.2016


bloc locuințe nr cad 2327

P+3E


INVENTARUL DE COORDONATE^ Sistem de proiecție “Stereograme ‘7U'‘ i '* Parcela (ICC)                         *


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X tm]

Y lml

1

564626.91

646736.76

2

564620.12

64673B.28

3

564620.93

646741.92

4

564627.72

646740.40

1

564626.91

646736.76

Lungimi . laturi

6.9-7 -

3.729 6-9*3 ,

3.779 f


ICC

S(lCC>25.9Smp

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

CC

26.00

Teren intravilan.

Total

DATE REFERITOARE LA

Suprafața construita ” ’    ~         '

la sol (mp)


Cod

Cojțștmgtje

CI jrșa


or lâ teren, corectitudinea si / itatea din teren.Confirm introducerea ijndbilului in baza de date si atribu numărului cadastral g

iCERTIF'0^ i!l'


NU. 00^5


botez uasile


PREȘED1NT


ENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:500


16


GARAJ Nr:2163.


Nr.'Cartea Funciara


Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)


BACAU

.4, Date referitoare Iu teren

Nr. ■ parcela

Categorie de folosința

Suprafața I mp) .

Mențiuni

1

CC

/.)

Suprafuta teren” Proprietate UAT BACAU, ocupata cit garajul nr:2!63

Total

16
Destinația

CI

GARAJ.

16

L TotalConfirm executarea măsurătorilor (a teren, corectitudinea

întocmirii documentației cadastrale sl corespondenta acesteia cu


realitate i din teren

Data Iun. 2015       Semnătură sl

Stampila


atribuirea tunarului cadastral


Stampila BCPI


Semnătură si St- mplla

Data ...l FEzCHET FLORIN - FIU (CNP165092804 STANCIU RODICA - FIIC A(CNP 259090604 (intravilan )Scara 1:500

Adresa: Strada MARASESTI nr 18 - Garaj 15

contrasemnează, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU BORTĂ VI? CA5,00


DE ȘEDINȚA


nWT

Puncx

CDDRDDNATE STERED'70

XCn)

YCn>

1

56409&608

646644321

2 .

964096^458

646647317

3

>9

6166474117

4

19

6466444)21


Bloc 12

-

_


ară]


platou beton


Garaje

araj 516 Gartaje


platou beton

r

I tu

0 CD

©•

JD

CD


Str. MARASESTI


LEGENDA

|      |t^REN ÎNCHIRIAT - S=18.00 mp.

'?.46b5D

’ MARTIN DANIEL

s/râ R£kBfcF'V\

Denumire proiect închiriere teren -pentru garaj existent construit din cărămidă

Proiector. 125/2015

Adresa:

Bacău.Strada Marasesti nr.18, garaj 1517

V. ?v

| Data:

1 2015

Beneficiari. FECHET FLORIN, STANCIU RODICA

FAZA: Închiriere

' Scara: 1:500

Titlul planșei: PLAN DE SITUAȚIE

PLANȘA: Al

Proled^yn    *'z

Martin Daniel

Desenat

Martin Daniel


r


. Pifln de amplasament si delimitare a imobilului

SCARA 1:200


Nr, cadastral


Suprafața masurata

Adresa imobilului

21.00 mp

ntravilan mun. Bacau, str. Martir Horia, nr. 14, jud. Bacau

UAT

Bacaucontrasemnează, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU BORTĂ VIORICA


Total


Cod

■Constructiv.


Suprafața construita la sol (mp)


DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII l Valoare de

imPPzhare Jej)


Mențiuni


CI


21.00


Dtfl INVENTARUL DE COORDONATE Sistem de proiecție "Stereografic '70" Parce!» (1 CC)


Nr. Pd.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi D<t>1)

xiim

Y|m|

1

565571.004

646232.614

3.500

2

565567.524

646232.986

6.001

3

565566.167

646238.955

3.5001

4

565571 647

646238.580

6.001

S(1CC)*21.00mp P°19.Q01m

.00 m >


Suprafața totala măsurată -

Suprafața act “1L00 mp


Anexa, garaj, construit in anul 2006 din elemente demontabile din BA cu usi metalice.                 ,l,t


/'£ CERțlHi*1

Lț.

Executant: ing. Caruimscnijym VaJm^n Ș Nr. certificat de autorizdĂRO'-BCj^ț^ 1)062 <yd Data: ianuarie 2016     \S„. VALEHTIN\<*>

Confirm executarea masuratoritor4iieteiifcorectitudinca întocmirii documentației castrate si corespondenta acesteia cu realitatea din teren.___________

Inspector,


Confirm introducerea imobilului in baza de date si atribuirea numărului cadastral


P.F.A DARIE NECOLXrV

RO - BC - F 0.048—5, ... C-

{Denumire proiect ÎNCHIRIERE TEREN 'Beneficiar : SCCELINASRL

Adresa : Str. MloriteLnr.l2.sc.C.aD.l.Loc.BacauJud.Bacau

Planșa

A1

Scara 1:500

PLAN DE SITUAȚIE

Data .* feb. 2018
Parcela (1}

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,1+1)

X [m]

Y [m|

7

565670.979

646545.510

1.000

6

565671.263

646544.559

4.826

12

565675.090

646545.930

1.000

13

565675.606

646546.889

4.826 |

SID-

4.93mp  P-11.652m

1


LEGENDA

Q S.alee=4.83 mp


Sistem de proiecție X,Y - STEREO'70 Sistem de referința altimetrlcZ-Marea Neagra


Județul BACĂU

Unitatea adm. teritoriala-Bacau.

Cod Simtă »•                 •***««»«••»***

țyrx47dVocț£>p«^//2/z' •&< On f jU* «to*»**#***»»***********»*»»**»»****»******»»***»» Vn cadastral «**«•»*•••««*«•**»«•«*»••■«««•*****


RELEVEU

Scara


APARTAMENT


ANEXĂ NR. 19        -------

LA HOTARAREA NR.^oS'DIN 31.03.2016 Numele fi prenumele propti,.UN ICI PI ULUI BACĂU BORTĂ VIORICA

Nr. facăp eri

Denumire încăpere

Suprafața utilă mp.

1

fu/reqene

/£4?

2

Ac/co^'-

L$Z

3

<//

%&)

4

4./Z

5

A/o/

4.8?

6

7

8

9

10

n

Total suprafață utilă

4Z.58

SuprufațS balcon

J/.o5~

Suprafața constr.

&J<9

1


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

16


Plan de amplasament și delimităuJ* imobilului Scara 1:500

Adresa imobilului


- HT-


str. Cornișa Bistriței, grup de garaje A. boxa nr. 33, mun. Bacău.

BacăuNune Punct

COORDONATE STERE0'70

X(n>

Y(n>

1

563141.31

647325.77

2

563138.52

647326.79

3

563136.61

647321.67

4

563139.40

64732065


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

16

Suprafață neîmprejmuită

Total

16

Suprafața totală măsurată -16 mp.

B. Date referitoare la construcții

<


Cod constr.

Suprafața construită la sol (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

CI

16

Total

16

Garaj cu pereți și acoperiș din elemente prefabricate din beton armat și uși metalice
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:230


Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

24

mun. Bacau, strada Henri Coanda, nr. lObis, județul Bacau        1

Cartea Funciara nr.

UAT                 BACAU


Parcela (l)

1 Nr. r

Coordonate pct.de contur

Lungimi 1 lauri | D(i.H-l) 1

X[m)

Y(m]

i

360796325

647128.886

6.001

2

360792.963

647124.038

3.971

3

560789.614

647126.196

3.991

4

36O793.OI8

647131.119

4.16]

S(l)-34mp P-20,l2m


teren

purele

Cstegoria de fblodnta

Suprafețe (mp)

Mențiuni

1

Ce

24

Teren intravilan

TOTAL

24 mpCod

Destinația

Suprafața COMttnila la sol (mp)

Mențiuni

CI

CA

24

Garaj din demente prefabricate din beton armat ii mi metalice

24 mp

Suprafețe totala măsurate a imobilului -24 mp Suprafețe dia ea-20 mp

Executant-(nume, prenume)


Confirm executarea corectitudinea întocmirii corespondenta acesteia cu


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

»        4

Semn^îM^      :

ft

Data.».. 4i.tliw.fc, '


—1-PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITAREA IMOBILULUI Scara 1/500 . i Suprafața măsurată |l A5 , Carte Funciara nr.


ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


tar* of"


Nr. parcela

Categorie de fol.

Suprafața (mp)

Mentl

r i

21

r-------

teren Primăria Bacau

TotăT


B. Date referitoare la construcțiiCod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Ui

CA

21

Garâf rirJOSa propietar Grigoras samca

Total

_

:

EXECUTANT/^'

Confirm exe documentație/țăfdafi®


____________INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție:                           __


Semnătură slVtqmpllaț£?

Dataparcelat!)

I

[rNr.

LfPct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi □<i,1+1)

X {mj

Y £m[

-m

jssmiîsr

F-resnrm’

■3.46‘d'

101

563144.SOI

646513.611

6.010

103

563142.290

646519.028

3.4B1

117

563139.165

646517.512

6.000

S (1) a20 ■ frOffip P-18»9Htn


INSPECTOR

Confirm Introducerea Im integrata si atribuirea numărului cadastral


lume șl prenume xxmsiLiER a


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU


PLAN DE SITUAȚIE

Se. 1:500


- TEREN PROPUS PENTRU CONCESIONARE - (scări acces) Amplasament mun Bacau, Strada Stadionului, bloc 5 parter,OMAArSistem de proiecție ( X, Y )- STEREO’70


Inventar coordonate st distante pe contur (acari acces)

Nr.

Pct

Coordonate pct de contur

Lungimi (I laturi | 00.1*1) |

X[m|

Yfn]

1

503605.818

047300.157

2.150 I

2

503803.831

647300.064

0.710 |

3

683003.653

647300,331

0,070 II

4

603004.448

647209.851

1.340 n

I 6

503603.821

047288.718

1.178 U

1 fl

663005.000

64720B.258

2.066 U

| S(1>3.12mp P=8.416m                 |

le^3


s«0»


6 u?; r 3.-


t6o.n K


G-A&y ^o/ecTTt-r

•f-e-s. 26 W /n/o

J&s. 6^64/»/^ //■COjA6t z. i-2-So //. Zr/ezxvzv^ * +2-25cnvzfio/Z Cr *. /£O- 22 iff/00-^0-22


'<5035

alee beton


alee beton


o? h ‘fiaos

x *■


î5âS“


SftZfi


P+4-

K.-,


NlHAlTACAfJ


/>t4*S4

4/


CONSILIUL LOCAL BACĂU PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI              Anexa 1,35

Scara 1:250N. MAjt/ C-țl&Wn^at(bxUu.nMafmp) wl “»

Adresa Imobilului

str. Martir Huria, nr. 14, mun. Bacau, judelui Bacau

Canea Funciara nr. |

HAT

BACAU

garajNc.cad.64148


florea


gheorghe


garaj

l      6.00   _

"l2

1 w

1

jl    S " 21 mp

l ° -43

4l--6.00

1       garaj

\      garaj

1     4242


Nr.cad.68422


MUNICIPIUL BAPaG Zf—J

DOMENIUL PRIV


Nr. PCI.

Coordonate pct.de corrby

Lungimi h laturi 0(l.i+1>

Xjm|

Y(m|

1

565545.096

646235.519

6.000

2

566546.684

646241.470

3.490

3

665543.208

646241.701

6.003

4

565542.508

646235.820

3.502

S = 21 mp

JE ȘEDINȚĂNr, parcelw

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

21

Teren intravilan- proprietar Municipiul Bacau, locatar lehim Ștefan

TOTAL

21 mp

construcții


B.


Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CA

21

Garaj tip CASBETON, din elemente prefabricate demonfablle din b.aji usi metalice

TOTAL

21 mp

CONTRASEMN EAZA(

■■■i                    SECRETARUL MUNICIP1 ULUI BACĂU

VIORICA


- ~ [--— -

Executării,L'. „*..........

"E         ’i .   ■ h

/Z UT'X’j.^AkP ț /J 1 ă Cpjjfigiyijți^uțareâ rtiasunRdjliqr la teren,. ^rocțUudința ințpciilitâ,tiU:tift4litâtiei‘dhdistrole si \<icorespoiîtfetrt7îfe'iăi2itÂd(t,i’ipiiipieu din tinjn '                               1 ’                ,‘"t 1     '

ăițfhpatura si stampila Z

, *'*

Data. .    . —”Inspector


nfirtn inlroducerjfjrflQblhjiui in baza dc date integrata si -

atribJirca’nuSwf(Hlli,$iJ|iKtln^irasI‘‘- U.uOiiXf".'     \

. Hui ne șl prtm u t >k                    '. țf ;

Vite-.* ‘t-r J;., 7/, y 11647050564100                                                            | 564150


Parcela (1) Suprafața teren ce ic Închiriază

1 Nr.

Pct.

-

 • 3

 • 4

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y[m]

564202.296

564202.730

564196.481

564196.047

647010.782

647012.060

647014.183

647012.905

1.350 6.600 1.350 6.600

| S(l)=8.91mp P=15 899m


ZjP

// certificat h de [t AUTORIZARE 5 ....    ■      . —         ,, Qoria            ------&

Întocmit:       w3

Ing. AMALANCEIw


Nr 0007 -g pRNE£H»N£tlU J? \ AMÂLÂNCEl tfy /


'«47nnn


Parcela (2) Suprafața teren balcon superior

Nr. Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi 1 laturi

D(i,i+1)

X[mj

Y[m]

4

564196.047

647012.905

1.350

3

564196.481

647014.183

3.100

5

564193.546

647015.180

1.350

6

564193.111

647013.902

3.101

S(2)“4.l8mp P»8.900m                 |


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU BORTĂ VIORICASistem de proiecție: STEREO '70 Sistem de referința Marea Neagra


Denumire pro/ecf : DOCUMENTAȚIE PENTRU ÎNCHIRIERE TEREN

Beneficiar: SIUSTEANU GHEORGHE

Adraaa ■ mut». Bacau, atr. Pictor Theodor Aman, H. IO,«. A

Nr. proiect

Faza

D.O.C.

Scara 1: SCO

PLAN DE SITUAȚIE

Planșa

Data: 2015

1


564100                                                              564'150                                                             564200


1647050


'l

S ■^Județul Bacau . .

/ef.admînislraiiv: bi^ff v ^od SIRUTA? 4? bod înlravilan/extravitmi

./


DE ȘEDINȚAZ * 3        6-d- <>- r//

secțiune plan/nomenclaluia__'

nr.seclor cadastral __________ ________

nr.cadaslral al bunului imobil , • j nr.carte funciara_____

A.OATE REFERITOARE LA TEREN


Sup<al>li din in>5uiatoii(mp|


Clasa de calilale


lona In cadiul localilalil


Mențiuni


70/

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU BORTĂ VJORICA


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Nr. Cotp clădii e

denumite

supralala construita (mp)

cod grupa destinație

;■       Mențiuni

1

2

3

4

5

/

-

Ort

-----------T7----------

Cu U5i

* *

| loial

i

■/C. DATE REFERITOARE PROPRIETAR

Nr.

• Nume/denumire

Qomiciliii/sediu

Cod nmneilc

Tipul actului dc

Icod grupa

1 suprafața din aci

Mod de deținere’

cuienl

proprietar

proprielar

peisonal/cod

proprielale.nr. si dala

proprietate

(lia/mp)

Teren/Construclie

Mențiuni

J

SinuES

inrcgislrani/cliberaiii

teren

constr.

exclusiv

indiviziune

t

L 2

3

4

5

6

7

0

9 J

. 10

ti

2

/0C*/<î4o^3^

Co^/Aifc W Z-MC^iAS

/»« 1   // 7  X    e-

PF

2?

Otvs7jtncJ/

'ȚFXfff [z

3

_4--—______

^•3-W-ZM

t «-g-* wow

1

4

î . ■

L____         zV

•                              i

Hw G 9

7T

FI' *.

-o

I

fl&oROMANIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


CONTRASEMNEAZĂ. SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU BORTĂ VIORICAi’a-csia CC)

1 ?

i

3

,R=

’         2

]    <

Coordonate pcl.de contur

Lungim» lătur D(r.i-l)

X(m|

YM

56'346 350

561350 ’36

561347 704

561343 919

646741 651 646745619 646747 833

646743 866

5 484

3 289

5 483

3 299

1 St ICC

»18-np P=l? 545m


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU BORTĂ VIORICA


A. Date referitoare la terenNr parcelă

"Categoria de Folosința

suprafața ( mp)

valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

. 1

CC

18’

Terenul nu este împrejmuit

Total

18' / j


B.Date referitoare la construcții


Con constr

Suprafața construita a soi (mp)

Valoarea de impozitare (ier)

Mențiuni

C1

18

GARaj

TOTAL

18


VERtFICATOR'EXPERTTEHNIC| NUME


| CERINȚA


,|REF.'Exp nr am dată


SEMNĂTURĂ

Denumire.croecl CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Ampasa"? 'I Muu. Bacau atr. Aviatorilor, nr 14, boxa 8 nr B54,Tud. Bacau


Pro-ect nr

336/2015


RDBC-F Nr 0011 din 2010


PROIECTAT $£NA‘


Numele

Rac u Constantin

, Co ta an in

1-------------------------

_Faza


P-ansa


PLAN DE SITUAȚIE


A1


SCARA IsSQO


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACĂU


PLAN DE SITUAȚIE COTAT (Sistem de referința ” 0 Marea Neagra 1975") ANEXĂ NR. 3d

LAHOTARAREANR./fl£ DIN 31.03.2016

Județul BACAU ’ *   ' ■

Unitatea admlnlstnrtv-lerttonartr Mun BACAU ■-

CodSIRUTArSJSOa--77 fX

Adresa a puful de propridimB

str. Ion Lti


V

OWeHJL jl.l.’tȚCAN Di" : > ■ lb'AU. GEOCEZIF SICA&f-       /ACÂU

Nr. înreg.           Jala


. xUir

&

blcc nr.9 ’+4 sc.C

hc*> 13,30m


^CtTci.lhCi Stils-A? DO. ' A


biroul

Dovada de înregistrare nr 34/2002

Proiectați C.arti. Beuran Eugenia Desenat! C-arh. Beuran Eugertiă


□loc nr.9


buoccom.


/arar /     1


«W /'/«Uf


P+4 hC” 13,3m


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU BORTĂ VIORICA

Denumire proiect: GARAJ - ELEME! Amplasament str. ION LUCA, NR. 9JBA Beneficiar IORGA VIRONICA ! ,~

Scara |

1/500 1

Proiect 10/2003 Faza PAC.


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

I ”    ”--RELEVEU GARAJ
Scara 1 :100


A Nr. cadastral al terenului

Suprafața construita

Adresa imobilului

. !          73828 -f?

CPT = 8.50mp CPC ■ 2.46 mp

Strada Alecu Russo, nr. 36, parter, garaj nr.646, mun. BACĂU, județul BACĂU

/ Cartea Funciara colectiva nr.

73828

U.A.T.

BACĂU

Cod unitate Individuala (U)

Carte Funciara individuala nr.

întocmit,
RECAPITULATIE


Număr încăpere

Denumire încăpere

Suprafafc «rtila -

1

GARAJ SUBSOL

14.54

Suprafața utila = 14.54 mp

Suprafața construita “ 17.00 mp


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU BORTĂ VIORICAS.C.11TOPO SIMBOL" S.R.L. BACAU ing. OBREJA DANIEL


Data: 20.01.2014


lUU!'--enUasrui                   ‘fi

’.N.ir, prenume                  ; I


.*■ -

"f; it *

r \ ț V#’

■ *

• ta ■ V-“** ■ J7


t’f


df;Tr


r < *

V 1

■' ' I

*


Recepționat

Nume, prenume, funcție, semnătura, stampila


Vizat,

B.C.P.i. Bacau
Cod constr

Suprafața construita ia sol (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

C1

14.5

BALCON

TOTAL

14.5


CONTRASEMNEAZĂ, ” SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU ___       BORȚĂaVIORICA
Amplasament Mun. Bacau, str. Garofltel, nr.1, Sc. B, ap.3, lud, Bacau             .

U \Beneficiar KISLAPOSIGABRIEL
Numele IJ   w

|ecara

7 1/500

PROIECTAT

Baclu Cons^^n

1

£1 i

DESENAT

Baclu CcnsiJnlîh

* DATA

18 01 2016

TITLUL PLANȘEI:


PLAN DE SITUAȚIEProtector

1O201& l


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂUt                                            Scara 1 250

l

'Suprt’iSta’musuraia (mp)

Adresa imobilului

1

1

u

rwt

224

sir Razbuiem, nr 21,mun Bacau, județul Bacau

r

țea Funciara nr

UAT                   BACAU

a <£> s


test

j\

1

IE

* \

șfin;

BQJț^GpS

TELS“224mp


CI P+l+pod S“206mp


Nr. cad.79Sw


construcție D.G.F.P. Bacau

TI

Mi

Oftau hui vw j

■M

*

HaJwWJ

Mftigj M4

mu

1

WiOH

**4Btf*M

«•»

•**»«♦»

• 4*»

4

«441 W«M

MMW

'1*1

A

MtMfB

HUI»

«

fwt

MiJIlIO

MMM

m*i»

wwi.m

«f«1M

«•a»

Mi*

Mm

W

*inm

‘•W

11

4*411‘MT

MMI»

11

Hdtf*

• fti

H

*mw

• «O

«4

MUlIJit

im»

ti

*M»I3 4*4

MMM

1MW

utiwrjju

«hw»

»»

WîlTtH

M«'a ut»

a zi

ia

M4>irn<

MM»H3

>444

n.

H4|IF»*

M4LW

1 M*

n

M*m»n

1

11

H*JM«**

fMtta

<ML


Terbescu Violeta

A Date referitoare ia teren

.. -

Categorii! de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

Cc

Teren intravilan împrejmuit cu gard din melal-heion

1

CONTRASEMNEAZĂ,

“DTaL

22« i»f

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA


B. Date referitoare ta eonstruerri«t

DcSltlHHIU

Supmfm» eonsiruiui Iu sol tmpi

. -..... . .. - M“ - . . .

fc               (.AS

206

Clădire ir stniciurn de reristeniii du- cadre h 1: «uhirtcri din tU^tțliAe dir h. 1. s-

tamplnriv din Mm geam termvpiin. nenpens tip șarpanta. du. pini; ijv .'lunare du, ud»..

. de otel niuliistnu

f-.

206 mp

I

I

Suprtilmu unuia masurm» .1 imobilului • 2î-t nt|> — • — Supratuiu din act" 211 mp


îlll ' .

f nimic, prcininu •


'ntirm ewtiMrca mttsurtthiiilm l.iieren.

. iludiiicu inioL'inini d'icmiiciilfcireiLiidttsirak ti

.«poniknt.i acesteia cu 1 c,ii 11iu‘4n dm teren


nviînra m vt.tinpih*


-fi


s.

f .

- - iX. >■


imi’irr n!iii>.1|>ivr;i inuiluliiliu ir . u-, o.,1, i.

ainhiiireu immnmlui (.adtisii.iî


r’


mind :i ’l‘!