• Hotărârea 279/2015 - Municipiul Bacău - 28.12.2015

  Hotărârea nr. 279 din 28.12.2015 Hotărâre privind aprobarea premierii sportivului de la Sport Club Municipal Bacău, boxerul Mihai Nistor și a antrenorului Relu Auraș pentru rezultatele remarcabile obținute în anul 2015.
 • Hotărârea 278/2015 - Municipiul Bacău - 28.12.2015

  Hotărârea nr. 278 din 28.12.2015 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 77 din 04.05.2015.
 • Hotărârea 277/2015 - Municipiul Bacău - 28.12.2015

  Hotărârea nr. 277 din 28.12.2015 Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Judetean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010.
 • Hotărârea 276/2015 - Municipiul Bacău - 28.12.2015

  Hotărârea nr. 276 din 28.12.2015 Hotărâre privind ramanerea in vigoare a costului mediu lunar de intretinere in Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau si a grilei de calcul a contributiei datorata de sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in aceasta institutie, aprobate prin H.C.L. nr. 14/30.01.2015 pana la aprobarea noului cost de intretinere aferent anului 2016.
 • Hotărârea 275/2015 - Municipiul Bacău - 28.12.2015

  Hotărârea nr. 275 din 28.12.2015 Hotărâre privind aprobarea documentului "Actualizarea Master Planului Municipiului Bacău pentru instalatii mari de ardere (IMA) si a sistemului de termoficare (ST), pentru perioada 2013-2034", realizat în cadrul proiectului "Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană" Cod proiect CCI 2009RO161PR024.
 • Hotărârea 274/2015 - Municipiul Bacău - 28.12.2015

  Hotărârea nr. 274 din 28.12.2015 Hotărâre privind menţinerea pentru anul 2016 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, actualizată, la nivelul anului 2015.
 • Hotărârea 273/2015 - Municipiul Bacău - 28.12.2015

  Hotărârea nr. 273 din 28.12.2015 Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale înregistrată în HCL nr. 245/2015 prin care s-au stabilit impozitele şi taxele locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2016 în municipiul Bacău.
 • Hotărârea 272/2015 - Municipiul Bacău - 28.12.2015

  Hotărârea nr. 272 din 28.12.2015 Hotărâre pentru aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Thermoenergy Group SA Bacau.
 • Hotărârea 271/2015 - Municipiul Bacău - 28.12.2015

  Hotărârea nr. 271 din 28.12.2015 Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investitii in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2016, al Consiliului Local al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 270/2015 - Municipiul Bacău - 28.12.2015

  Hotărârea nr. 270 din 28.12.2015 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2015, al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 269/2015 - Municipiul Bacău - 22.12.2015

  Hotărârea nr. 269 din 22.12.2015 Hotărâre privind aprobarea includerii in lista de investitii pentru anul 2016 a proiectelor cuprinse in Programul Operational Regional 2007-2013 al caror termen de finalizare se prelungeste pana la data de 30.06.2016.
 • Hotărârea 268/2015 - Municipiul Bacău - 22.12.2015

  Hotărârea nr. 268 din 22.12.2015 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2015, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 267/2015 - Municipiul Bacău - 14.12.2015

  Hotărârea nr. 267 din 14.12.2015 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute către TRANSGAZ SA MEDIAŞ asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, necesare pentru lucrarea "Alimentare cu energie electrică SRMP Sofert Bacău".
 • Hotărârea 266/2015 - Municipiul Bacău - 14.12.2015

  Hotărârea nr. 266 din 14.12.2015 Hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale a Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 265/2015 - Municipiul Bacău - 14.12.2015

  Hotărârea nr. 265 din 14.12.2015 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Fundaţia pentru Educaţie, Dezvoltare şi Sprijin Comunitar "Constantin Brâncoveanu" la organizarea evenimentului "Iată vin colindătorii".
 • Hotărârea 264/2015 - Municipiul Bacău - 14.12.2015

  Hotărârea nr. 264 din 14.12.2015 Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2015, de către Primarul şi Viceprimarii Municipiului Bacău, în cursul anului 2016.
 • Hotărârea 263/2015 - Municipiul Bacău - 14.12.2015

  Hotărârea nr. 263 din 14.12.2015 Hotărâre privind modificarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău aprobate prin H.C.L. nr. 117/2015 ca urmare a înființării a cinci posturi de asistenți sociali/inspectori de specialitate finanțate de către Unicef România.
 • Hotărârea 262/2015 - Municipiul Bacău - 14.12.2015

  Hotărârea nr. 262 din 14.12.2015 Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Regulamentului Intern ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, a Statului de Funcţii pentru cabinetele medicale şcolare din Municipiul Bacău şi abrogarea HCL nr.366/2013.
 • Hotărârea 261/2015 - Municipiul Bacău - 14.12.2015

  Hotărârea nr. 261 din 14.12.2015 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 260/2015 - Municipiul Bacău - 03.12.2015

  Hotărârea nr. 260 din 03.12.2015 Hotărâre privind aprobarea organizării unor manifestări dedicate sărbătorilor de Crăciun și sfârșitului de an, în perioada 21/31 decembrie 2015 de cătree Teatrul Municipal Bacovia.
 • Hotărârea 259/2015 - Municipiul Bacău - 03.12.2015

  Hotărârea nr. 259 din 03.12.2015 Hotărâre privind aprobarea organizării Festivităţii Aprinderii Luminilor Bradului de Crăciun în data de 05 decembrie 2015.
 • Hotărârea 258/2015 - Municipiul Bacău - 03.12.2015

  Hotărârea nr. 258 din 03.12.2015 Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile decembrie 2015 - ianuarie 2016.
 • Hotărârea 257/2015 - Municipiul Bacău - 03.12.2015

  Hotărârea nr. 257 din 03.12.2015 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIUpentru EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CONSTRUCTIE PENTRU SEDIU SOCIAL, FIRMA SI BIROURI AVOCATURA, STR. MIHAI EMINESCU, NR. 1 BIS, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: S.C. DMP ENTERPRISES S.R.L., din Com. Margineni, jud. Bacau.
 • Hotărârea 256/2015 - Municipiul Bacău - 03.12.2015

  Hotărârea nr. 256 din 03.12.2015 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIUpentru CONSTRUIRE CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE, SPATIU COMERCIAL SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. 1 MAI, NR. 58, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: S.C. URBAN BUILDING S.R.L., din Com. Saucesti, jud. Bacau.
 • Hotărârea 255/2015 - Municipiul Bacău - 03.12.2015

  Hotărârea nr. 255 din 03.12.2015 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 67/2015 prin care s-au aprobat valorile de inventar rezultate în urma reevaluării efectuate la bunurile ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău înscrise în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău la data de 31.12.2014.
 • Hotărârea 254/2015 - Municipiul Bacău - 03.12.2015

  Hotărârea nr. 254 din 03.12.2015 Hotărâre privind aprobarea dării în administrare Poliţiei Locale a Municipiului Bacău a spaţiului în suprafaţă utilă de 195 mp situat în incinta PT nr.153 din Bacău str. Banca Naţională nr.41 şi abrogarea H.C.L nr.151/2014.
 • Hotărârea 253/2015 - Municipiul Bacău - 03.12.2015

  Hotărârea nr. 253 din 03.12.2015 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. N. Titulescu, Caişilor şi Ion Ghelu Destelnica.
 • Hotărârea 252/2015 - Municipiul Bacău - 03.12.2015

  Hotărârea nr. 252 din 03.12.2015 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2011 şi abrogarea HCL nr.38/ 2015.
 • Hotărârea 251/2015 - Municipiul Bacău - 03.12.2015

  Hotărârea nr. 251 din 03.12.2015 Hotărâre pentru completarea HCL nr.377/29.10.2010 privind aprobarea punerii la dispoziţia proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău" a terenurilor pentru construcţia/ extinderea/ reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia.
 • Hotărârea 250/2015 - Municipiul Bacău - 03.12.2015

  Hotărârea nr. 250 din 03.12.2015 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 192/2010 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Oborului Şerbăneşti din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 249/2015 - Municipiul Bacău - 03.12.2015

  Hotărârea nr. 249 din 03.12.2015 Hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Consiliului Local al Municipiului Bacau in Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor SC CENTRUL DE AFACERI ȘI EXPOZIŢIONAL BACĂU SA.
 • Hotărârea 248/2015 - Municipiul Bacău - 03.12.2015

  Hotărârea nr. 248 din 03.12.2015 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Ansamblul Folcloric «Busuiocul», Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău şi Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului în vederea organizării unor spectacole, la Teatrul de Vară din Bacău.
 • Hotărârea 247/2015 - Municipiul Bacău - 03.12.2015

  Hotărârea nr. 247 din 03.12.2015 Hotărâre privind aprobarea majorarii capitalului social la S.C. "Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau" S.A.
 • Hotărârea 246/2015 - Municipiul Bacău - 03.12.2015

  Hotărârea nr. 246 din 03.12.2015 Hotărâre privind majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din Municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei semestrial, în vederea achiziționării de alimente de bază.
 • Hotărârea 245/2015 - Municipiul Bacău - 03.12.2015

  Hotărârea nr. 245 din 03.12.2015 Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2016 în municipiul Bacău.
 • Hotărârea 244/2015 - Municipiul Bacău - 03.12.2015

  Hotărârea nr. 244 din 03.12.2015 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2015 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 243/2015 - Municipiul Bacău - 18.11.2015

  Hotărârea nr. 243 din 18.11.2015 Hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 16.000.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
 • Hotărârea 242/2015 - Municipiul Bacău - 18.11.2015

  Hotărârea nr. 242 din 18.11.2015 Hotărâre de modificare a HCL nr.194 din 30.09.2015 privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani necesară pentru acoperirera cheltuielilor de transport şi asigurare medicală pentru delegaţia din Bacău care va participa la o nouă ediţie a «Taberei Internaţionale pentru Tineri», în perioada 17 - 24 octombrie 2015 în Petach Tikva, Israel.
 • Hotărârea 241/2015 - Municipiul Bacău - 18.11.2015

  Hotărârea nr. 241 din 18.11.2015 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea acţiunii Balul Bobocilor Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău, alături de Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău şi Liga Studenţească din Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, care va avea loc în ziua de 25 noiembrie 2015, la Teatrul de Vară "Radu Beligan" din Bacău.
 • Hotărârea 240/2015 - Municipiul Bacău - 18.11.2015

  Hotărârea nr. 240 din 18.11.2015 Hotărâre privind modificarea HCL 382/17.11.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent Listei de investiţii, a Indicatorilor tehnico economici, a Politicii de tarifare, a Listei de investiţii şi a Planului de finanţare pentru proiectul "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău".
 • Hotărârea 239/2015 - Municipiul Bacău - 18.11.2015

  Hotărârea nr. 239 din 18.11.2015 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 172/31.08.2015 de aprobare a Listei nominale cu persoanele şi familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiţie pentru locuinţele sociale situate pe strada Henri Coandă nr. 9 Bacău.
 • Hotărârea 238/2015 - Municipiul Bacău - 18.11.2015

  Hotărârea nr. 238 din 18.11.2015 Hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2015 - 31 martie 2016.
 • Hotărârea 237/2015 - Municipiul Bacău - 18.11.2015

  Hotărârea nr. 237 din 18.11.2015 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Programului de investiții pe anul 2015 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 236/2015 - Municipiul Bacău - 03.11.2015

  Hotărârea nr. 236 din 03.11.2015 Hotărâre privind aprobarea organizării Bacău International Jazz Festival în perioada 06 - 08 noiembrie 2015 de către Teatrul Municipal Bacovia.
 • Hotărârea 235/2015 - Municipiul Bacău - 30.10.2015

  Hotărârea nr. 235 din 30.10.2015 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 13/2014 prin care s-au aprobat actele procedurale pentru punerea in aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general.
 • Hotărârea 234/2015 - Municipiul Bacău - 30.10.2015

  Hotărârea nr. 234 din 30.10.2015 Hotărâre privind revocarea HCL nr. 180/2015 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru schimbare destinaţie clădire alimentaţie publică P+2 existentă şi construire extindere S+P+2-3R cu destinaţia de locuinţe, str. Ion Ghelu Destelnica, nr. 7, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.
 • Hotărârea 233/2015 - Municipiul Bacău - 30.10.2015

  Hotărârea nr. 233 din 30.10.2015 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 293/2014 prin care s-au stabilit impozitele şi taxele locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2015 în municipiul Bacău.
 • Hotărârea 232/2015 - Municipiul Bacău - 30.10.2015

  Hotărârea nr. 232 din 30.10.2015 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2015 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 231/2015 - Municipiul Bacău - 30.10.2015

  Hotărârea nr. 231 din 30.10.2015 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 230/2015 - Municipiul Bacău - 30.10.2015

  Hotărârea nr. 230 din 30.10.2015 Hotărâre privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă utilă totală de 110 mp aflat în incinta PT nr. 61 din Bacău, str. 22 Decembrie, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 229/2015 - Municipiul Bacău - 30.10.2015

  Hotărârea nr. 229 din 30.10.2015 Hotărâre privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă utilă totală de 104 mp aflat în incinta PT nr. 8 din Bacău, str. Vişinului, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 228/2015 - Municipiul Bacău - 30.10.2015

  Hotărârea nr. 228 din 30.10.2015 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Mioriţei, Calea Alexandru Şafran şi str. Vasile Pârvan.
 • Hotărârea 227/2015 - Municipiul Bacău - 30.10.2015

  Hotărârea nr. 227 din 30.10.2015 Hotărâre privind completarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău nr. 2/69549/12.12.2014, aprobat prin HCL nr. 228/2014.
 • Hotărârea 226/2015 - Municipiul Bacău - 30.10.2015

  Hotărârea nr. 226 din 30.10.2015 Hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico - economice faza, S.F. pentru obiectivul de investitii "REAMENAJARE SI EXTINDERE SEDIU DIRECTIA SALUBRIZARE, AGREMENT, PARCURI" din Municipiul Bacau.
 • Hotărârea 225/2015 - Municipiul Bacău - 30.10.2015

  Hotărârea nr. 225 din 30.10.2015 Hotărâre privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru atribuirea unui contract de închiriere a unui imobil/ spaţiu într-un imobil adaptat funcţionării Direcţiei Economice (Impozite şi Taxe Locale) şi a Caietului de sarcini.
 • Hotărârea 224/2015 - Municipiul Bacău - 30.10.2015

  Hotărârea nr. 224 din 30.10.2015 Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 110/2015 prin care s-a aprobat documentatia tehnico - economică faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investitie "Realizare elemente de siguranta si interventii in caz de incendiu pentru obiectivul Reabilitare si dotare cu echipamente a centrului social de ingrijire pentru persoane varstnice - Bacau".
 • Hotărârea 223/2015 - Municipiul Bacău - 30.10.2015

  Hotărârea nr. 223 din 30.10.2015 Hotărâre privind completarea H.C.L 84/2008, prin care au fost aprobate serviciile publice de intreţinere şi exploatare a parcărilor publice auto din Municipiul Bacău şi regimul contravenţiilor in folosirea acestor parcări, modificată şi completată.
 • Hotărârea 222/2015 - Municipiul Bacău - 30.10.2015

  Hotărârea nr. 222 din 30.10.2015 Hotărâre privind recalcularea contributiei lunare de intretinere, pentru beneficiariii Caminului pentru Persoane Varstnice Bacau, carora li se sisteaza serviciile pe o perioada determinate de timp.
 • Hotărârea 221/2015 - Municipiul Bacău - 30.10.2015

  Hotărârea nr. 221 din 30.10.2015 Hotărâre de modificare a HCL nr. 188/2015 privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Fundaţia Comunitară Bacău, la organizarea Swimathon şi Semimarathon - manifestări sportive şi comunitare de prestigiu pentru Bacău.
 • Hotărârea 220/2015 - Municipiul Bacău - 30.10.2015

  Hotărârea nr. 220 din 30.10.2015 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul III anul 2015, al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 219/2015 - Municipiul Bacău - 26.10.2015

  Hotărârea nr. 219 din 26.10.2015 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 13/2014 prin care s-au aprobat actele procedurale pentru punerea in aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general.
 • Hotărârea 218/2015 - Municipiul Bacău - 26.10.2015

  Hotărârea nr. 218 din 26.10.2015 Hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respective 1 noiembrie 2015 - 31 martie 2016.
 • Hotărârea 217/2015 - Municipiul Bacău - 26.10.2015

  Hotărârea nr. 217 din 26.10.2015 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2015 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 216/2015 - Municipiul Bacău - 20.10.2015

  Hotărârea nr. 216 din 20.10.2015 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 215/2015 - Municipiul Bacău - 09.10.2015

  Hotărârea nr. 215 din 09.10.2015 Hotărâre privind completarea HCL nr. 275/2014 prin care s-a dat în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 25 de ani, terenul în suprafaţă de 2000 mp, situat în Bacău, str. Ernest Târţescu, către Asociaţia Lumina.
 • Hotărârea 214/2015 - Municipiul Bacău - 09.10.2015

  Hotărârea nr. 214 din 09.10.2015 Hotărâre privind completarea HCL nr. 198/ 2015 prin care s-a aprobat organizarea Festivalului "Zilele Bacăului" în perioada 09 - 11 octombrie 2015 de către Teatrul Municipal Bacovia.
 • Hotărârea 213/2015 - Municipiul Bacău - 09.10.2015

  Hotărârea nr. 213 din 09.10.2015 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 212/2015 - Municipiul Bacău - 30.09.2015

  Hotărârea nr. 212 din 30.09.2015 Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile octombrie 2015 - noiembrie 2015.
 • Hotărârea 211/2015 - Municipiul Bacău - 30.09.2015

  Hotărârea nr. 211 din 30.09.2015 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 210/2015 - Municipiul Bacău - 30.09.2015

  Hotărârea nr. 210 din 30.09.2015 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri imobile - mijloace fixe, situate pe str. Milcov, nr. 49, în scopul casării şi demolării acestora în condiţiile legii.
 • Hotărârea 209/2015 - Municipiul Bacău - 30.09.2015

  Hotărârea nr. 209 din 30.09.2015 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui coş de fum, în scopul casării şi demolării acestuia în condiţiile legii.
 • Hotărârea 208/2015 - Municipiul Bacău - 30.09.2015

  Hotărârea nr. 208 din 30.09.2015 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor mijloace fixe, date în concesiune către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, în scopul scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării acestora în condiţiile legii.
 • Hotărârea 207/2015 - Municipiul Bacău - 30.09.2015

  Hotărârea nr. 207 din 30.09.2015 Hotărâre privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 55,90 mp aflat în incinta PT nr. 84 din Bacău, str. Banatului, nr. 3, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 206/2015 - Municipiul Bacău - 30.09.2015

  Hotărârea nr. 206 din 30.09.2015 Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a spaţiului cu destinaţia cabinet medical şi a terenului aferent din Municipiul Bacău, str. Pictor Andreescu, nr.3-5.
 • Hotărârea 205/2015 - Municipiul Bacău - 30.09.2015

  Hotărârea nr. 205 din 30.09.2015 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unei suprafeţe de teren situată în Bacău, str. Gen. Dr. Dragomir Badiu.
 • Hotărârea 204/2015 - Municipiul Bacău - 30.09.2015

  Hotărârea nr. 204 din 30.09.2015 Hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FUNDAMENTARE A DECIZIEI DE CONCESIONARE in vederea instalarii si operarii, prin atragere de capital privat, a unei CENTRALE TERMICE DE COGENERARE DE INALTA EFICIENTA CU PUTERE TERMICA DE MAX. 10 MWt, ce va functiona cu combustibil biomasa, in vederea asigurarii unei surse regenerabile de producere a energiei termice pentru consumatorii municipiului Bacau.
 • Hotărârea 203/2015 - Municipiul Bacău - 30.09.2015

  Hotărârea nr. 203 din 30.09.2015 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal Bacovia.
 • Hotărârea 202/2015 - Municipiul Bacău - 30.09.2015

  Hotărârea nr. 202 din 30.09.2015 Hotărâre privind reactualizarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2015 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 10 din 30.01.2015.
 • Hotărârea 201/2015 - Municipiul Bacău - 30.09.2015

  Hotărârea nr. 201 din 30.09.2015 Hotărâre privind modificarea Anexei H.C.L. nr.171 din 31.08.2015 privind aprobarea perioadelor de valabilitate și tarifele abonamentelor la transportul urban cu mijloace de transport în comun acordate elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău pentru anul școlar 2015 - 2016.
 • Hotărârea 200/2015 - Municipiul Bacău - 30.09.2015

  Hotărârea nr. 200 din 30.09.2015 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.121 din 30.06.2015 privind acordarea ajutorului de urgență pentru populaţia municipiului Bacău reprezentând distribuirea de apa potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată, emisă de către Administraţia Naţională de Meteorologie.
 • Hotărârea 199/2015 - Municipiul Bacău - 30.09.2015

  Hotărârea nr. 199 din 30.09.2015 Hotărâre privind completarea HCL nr. 441/2010 prin care s-a înfiinţat "Clubul Sportiv Ştiinţa Municipal Bacău".
 • Hotărârea 198/2015 - Municipiul Bacău - 30.09.2015

  Hotărârea nr. 198 din 30.09.2015 Hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului "Zilele Bacăului" în perioada 09 - 11 octombrie 2015 de către Teatrul Municipal Bacovia.
 • Hotărârea 197/2015 - Municipiul Bacău - 30.09.2015

  Hotărârea nr. 197 din 30.09.2015 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Fundația pentru Educație, Dezvoltare şi Sprijin Comunitar "Constantin Brâncoveanu" la organizarea evenimentului "Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice".
 • Hotărârea 196/2015 - Municipiul Bacău - 30.09.2015

  Hotărârea nr. 196 din 30.09.2015 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Centrul de cultură "George Apostu" Bacău, la desfăşurarea programului "Zilele Centrului de cultură "George Apostu" - 25 ani de la înfiinţare" în perioada 12 - 17 octombrie 2015.
 • Hotărârea 195/2015 - Municipiul Bacău - 30.09.2015

  Hotărârea nr. 195 din 30.09.2015 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea «George Bacovia», la organizarea Conferinţei naţionale cu participare internaţională «Devianţă şi Criminalitate, Evoluţie, Tendinţe şi Perspective - DECRET», ce se va desfăşura în perioada 19 - 20 noiembrie 2015.
 • Hotărârea 194/2015 - Municipiul Bacău - 30.09.2015

  Hotărârea nr. 194 din 30.09.2015 Hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani necesară pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi asigurare medicală pentru delegaţia din Bacău care va participa la o nouă ediţie a "Taberei Internaţionale pentru Tineri", în perioada 17-24 octombrie 2015 în Petach Tickva, Israel.
 • Hotărârea 193/2015 - Municipiul Bacău - 30.09.2015

  Hotărârea nr. 193 din 30.09.2015 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Filarmonica "Mihail Jora" Bacău, la organizarea celei de a XXIX - a ediţie a Festivalului Internaţional "Zilele Muzicii Contemporane", ce se va desfăşura în perioada 01-04 octombrie 2015.
 • Hotărârea 192/2015 - Municipiul Bacău - 30.09.2015

  Hotărârea nr. 192 din 30.09.2015 Hotărâre privind aprobarea creşterii salariale pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, precum şi pentru cel din cadrul serviciilor şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 191/2015 - Municipiul Bacău - 30.09.2015

  Hotărârea nr. 191 din 30.09.2015 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Programului de investiții pe anul 2015 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 190/2015 - Municipiul Bacău - 30.09.2015

  Hotărârea nr. 190 din 30.09.2015 Hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, doamnei Catinca Popescu, pictoriţă naivă.
 • Hotărârea 189/2015 - Municipiul Bacău - 11.09.2015

  Hotărârea nr. 189 din 11.09.2015 Hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile înregistrată cu nr.37063/20.08.2015.
 • Hotărârea 188/2015 - Municipiul Bacău - 11.09.2015

  Hotărârea nr. 188 din 11.09.2015 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Fundaţia Comunitară Bacău, la organizarea Swimathon şi Semimarathon - manifestări sportive şi comunitare de prestigiu pentru Bacău.
 • Hotărârea 187/2015 - Municipiul Bacău - 11.09.2015

  Hotărârea nr. 187 din 11.09.2015 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Arhiepiscopia Romanului şi a Bacăului, la organizarea proiectului "Lăsaţi copiii să vină la mine şi nu-i opriţi".
 • Hotărârea 186/2015 - Municipiul Bacău - 11.09.2015

  Hotărârea nr. 186 din 11.09.2015 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Palatul Copiilor Bacău, la organizarea unui spectacol ocazionat de începerea anului şcolar, ce se va desfăşura în data de 27 septembrie 2015.
 • Hotărârea 185/2015 - Municipiul Bacău - 11.09.2015

  Hotărârea nr. 185 din 11.09.2015 Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău, şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2015-2016.
 • Hotărârea 184/2015 - Municipiul Bacău - 11.09.2015

  Hotărârea nr. 184 din 11.09.2015 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Programului de investiții pe anul 2015 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 183/2015 - Municipiul Bacău - 31.08.2015

  Hotărârea nr. 183 din 31.08.2015 Hotărâre privind modificarea și completarea HCL 346 din 29.11.2013 pentru aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții "Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău", a principalilor indicatori tehnico-economici, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare, faza Proiect tehnic (PT), modificată și completată prin HCL 387 din 24.12.2013.
 • Hotărârea 182/2015 - Municipiul Bacău - 31.08.2015

  Hotărârea nr. 182 din 31.08.2015 Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.
 • Hotărârea 181/2015 - Municipiul Bacău - 31.08.2015

  Hotărârea nr. 181 din 31.08.2015 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către EON DISTRIBUȚIE România S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, Calea Moldovei, str. Abatorului, str. Ion Creangă, str. Plopilor, str. Înfrățirii, str. Veronica Micle, str. Letea și str. Chimiei.
 • Hotărârea 180/2015 - Municipiul Bacău - 31.08.2015

  Hotărârea nr. 180 din 31.08.2015 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru SCHIMBARE DESTINAȚIE CLĂDIRE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ P+2 EXISTENTĂ ȘI CONSTRUIRE EXTINDERE S+P+2-3R CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚE, STR. ION GHELU DESTELNICA, NR.7, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.BENEFICIARI: GIUREA ALIN- MĂDĂLIN ȘI GIUREA NICUTA, din Bacău.
 • Hotărârea 179/2015 - Municipiul Bacău - 31.08.2015

  Hotărârea nr. 179 din 31.08.2015 Hotărâre privind modificarea poziției nr. 24, Art.2 din Protocolul nr. 12590/28.12.2010 anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău.
 • Hotărârea 178/2015 - Municipiul Bacău - 31.08.2015

  Hotărârea nr. 178 din 31.08.2015 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Cantonului, str. Limpedea, str. Arcadie Şeptilici, str. Salciei, str. Siretului, cartier CFR şi str. Mărăşeşti.
 • Hotărârea 177/2015 - Municipiul Bacău - 31.08.2015

  Hotărârea nr. 177 din 31.08.2015 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 176/2015 - Municipiul Bacău - 31.08.2015

  Hotărârea nr. 176 din 31.08.2015 Hotărâre pentru aprobarea Documentatiei privind organizarea si derularea Procedurii de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică in sistem centralizat din Municipiul Bacau.
 • Hotărârea 175/2015 - Municipiul Bacău - 31.08.2015

  Hotărârea nr. 175 din 31.08.2015 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 128/2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri - terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de inchiriere/concesionare.
 • Hotărârea 174/2015 - Municipiul Bacău - 31.08.2015

  Hotărârea nr. 174 din 31.08.2015 Hotărâre privind demararea procedurilor legale în vederea achiziţionării imobilului (clădire+ teren) situat în Bacău, B-dul Unirii, nr. 7 - 9.
 • Hotărârea 173/2015 - Municipiul Bacău - 31.08.2015

  Hotărârea nr. 173 din 31.08.2015 Hotărâre privind completarea HCL nr. 125/2015 prin care s-a aprobat afilierea Direcţiei Pieţelor din cadrul Primăriei Municipiului Bacău la Asociaţia "Administratorilor de Pieţe din România".
 • Hotărârea 172/2015 - Municipiul Bacău - 31.08.2015

  Hotărârea nr. 172 din 31.08.2015 Hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele şi familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiţie pentru locuinţele sociale situate pe strada Henri Coandă nr. 9 Bacău.
 • Hotărârea 171/2015 - Municipiul Bacău - 31.08.2015

  Hotărârea nr. 171 din 31.08.2015 Hotărâre privind aprobarea perioadelor de valabilitate și tarifele abonamentelor la transportul urban cu mijloace de transport în comun acordate elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău pentru anul școlar 2015-2016.
 • Hotărârea 170/2015 - Municipiul Bacău - 31.08.2015

  Hotărârea nr. 170 din 31.08.2015 Hotărâre privind completarea HCL nr. 138/2015 prin care s-a aprobat Lista finală a proiectelor/programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 aferente anului 2015.
 • Hotărârea 169/2015 - Municipiul Bacău - 31.08.2015

  Hotărârea nr. 169 din 31.08.2015 Hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani necesară pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi asigurare medicală pentru delegaţia din Bacău care va participa la proiectul «Comunicare Europeană în diferite culturi», în perioada 07 - 11 septembrie 2015 în Kielce, Polonia.
 • Hotărârea 168/2015 - Municipiul Bacău - 31.08.2015

  Hotărârea nr. 168 din 31.08.2015 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Programului de investiții pe anul 2015 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 167/2015 - Municipiul Bacău - 21.08.2015

  Hotărârea nr. 167 din 21.08.2015 Hotărâre privind modificarea HCL nr.67/2015 prin care s-au aprobat valorile de inventar rezultate în urma reevaluării efectuate la bunurile ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău înscrise în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău la data de 31.12.2014.
 • Hotărârea 166/2015 - Municipiul Bacău - 21.08.2015

  Hotărârea nr. 166 din 21.08.2015 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 165/2015 - Municipiul Bacău - 14.08.2015

  Hotărârea nr. 165 din 14.08.2015 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau, în vederea organizării evenimentului sportiv international "DECATHLON" ce se va desfăşura la Bacau în perioada 26-27 august 2015.
 • Hotărârea 164/2015 - Municipiul Bacău - 14.08.2015

  Hotărârea nr. 164 din 14.08.2015 Hotărare pentru modificarea art. 247 din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 137 din 30.06.2015 privind aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini pentru serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău.
 • Hotărârea 163/2015 - Municipiul Bacău - 14.08.2015

  Hotărârea nr. 163 din 14.08.2015 Hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău.
 • Hotărârea 162/2015 - Municipiul Bacău - 14.08.2015

  Hotărârea nr. 162 din 14.08.2015 Hotărâre privind abrogarea HCL nr.163/26.04.2013, HCL nr.23/2014 şi HCL nr.101/2014 precum si mandatarea conducerii SC Thermoenergy Group SA Bacău pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor legate de scoaterea din funcţiune, casare şi valorificare în condiţiile legii a unor bunuri aflate in concesiune.
 • Hotărârea 161/2015 - Municipiul Bacău - 14.08.2015

  Hotărârea nr. 161 din 14.08.2015 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener impreuna cu Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacau si Uniunea Artistilor Plastici din Republica Moldova, în vederea organizării celei de a XXV-a editii a expozitiei-concurs de arta plastica contemporana "Saloanele Moldovei".
 • Hotărârea 160/2015 - Municipiul Bacău - 14.08.2015

  Hotărârea nr. 160 din 14.08.2015 Hotărâre privind completarea HCL nr. 101/2015 si HCL nr.158/31.07.2015 prin care s-a aprobat organizarea primei ediţii a Festivalului Internaţional de Artele Spectacolului - THEATERSTOCK, în perioada 1-16 August 2015, împreună cu Teatrul Municipal Bacovia.
 • Hotărârea 159/2015 - Municipiul Bacău - 14.08.2015

  Hotărârea nr. 159 din 14.08.2015 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Programului de investiții pe anul 2015 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 158/2015 - Municipiul Bacău - 31.07.2015

  Hotărârea nr. 158 din 31.07.2015 Hotărâre privind completarea HCL nr. 101/2015 prin care s-a aprobat organizarea primei ediţii a Festivalului Internaţional de Artele Spectacolului - THEATERSHOCK, în perioada 1-16 August 2015, împreună cu Teatrul Municipal Bacovia.
 • Hotărârea 157/2015 - Municipiul Bacău - 29.07.2015

  Hotărârea nr. 157 din 29.07.2015 Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile august 2015 - septembrie 2015.
 • Hotărârea 156/2015 - Municipiul Bacău - 29.07.2015

  Hotărârea nr. 156 din 29.07.2015 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE PROVIZORIE STATIE CARBURANTI TIP GPL SI IMPREJMUIRE PROVIZORIE TEREN in intravilanul Municipiului Bacau, str. Garii, nr. 17 B, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: S.C. XILOPAL S.R.L., din Sat Faget, Com. Ghimes-Faget, jud. Bacau.
 • Hotărârea 155/2015 - Municipiul Bacău - 29.07.2015

  Hotărârea nr. 155 din 29.07.2015 Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 210/27.09.2012 in sensul inlocuirii unui membru din Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism pentru analizarea solicitarilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentatiilor de urbanism tip PUD si PUZ si a altor solicitari ale investitorilor persoane fizice si juridice pentru realizarea unor obiective de investitii in Municipiul Bacau.
 • Hotărârea 154/2015 - Municipiul Bacău - 29.07.2015

  Hotărârea nr. 154 din 29.07.2015 Hotărâre privind modificarea Hotararii nr. 102/17.06.1999 prin care s-a stabilit destinatia terenului in suprafata de 17,30 m.p. situat in Bacau, str. Razboieni, nr. 8, concesionat catre D-NA SCARLATESCU GABRIELA-ZAMFIRA.
 • Hotărârea 153/2015 - Municipiul Bacău - 29.07.2015

  Hotărârea nr. 153 din 29.07.2015 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute legală către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unei suprafeţe de teren situată în Bacău, str. Unirii.
 • Hotărârea 152/2015 - Municipiul Bacău - 29.07.2015

  Hotărârea nr. 152 din 29.07.2015 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 151/2015 - Municipiul Bacău - 29.07.2015

  Hotărârea nr. 151 din 29.07.2015 Hotărâre privind modificarea HCL nr.264/2014 prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii la Clubul Sportiv Ştiinţa Municipal Bacău.
 • Hotărârea 150/2015 - Municipiul Bacău - 29.07.2015

  Hotărârea nr. 150 din 29.07.2015 Hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 1815/110/2015.
 • Hotărârea 149/2015 - Municipiul Bacău - 29.07.2015

  Hotărârea nr. 149 din 29.07.2015 Hotărâre pentru aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacau in sensul completarii obiectului secundar de activitate.
 • Hotărârea 148/2015 - Municipiul Bacău - 29.07.2015

  Hotărârea nr. 148 din 29.07.2015 Hotărâre pentru aprobarea Acordului de preluare de catre Municipiul Bacau a datoriei catre C-GAZ & Energy Distributie SRL inregistrata de S.C CET SA Bacau pe perioada 01.11.2014-15.12.2014 si pentru aprobarea unei cesiuni de creanta.
 • Hotărârea 147/2015 - Municipiul Bacău - 29.07.2015

  Hotărârea nr. 147 din 29.07.2015 Hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la Societatea Thermoenergy Group SA Bacau si mandatarea imputerniciţilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
 • Hotărârea 146/2015 - Municipiul Bacău - 29.07.2015

  Hotărârea nr. 146 din 29.07.2015 Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local Bacău a majorarii capitalului social la S.C."ARTBACAU" S.R.L.
 • Hotărârea 145/2015 - Municipiul Bacău - 29.07.2015

  Hotărârea nr. 145 din 29.07.2015 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia «Valoare Plus» în vederea organizării unui spectacol caritabil de muzică, recitaluri de poezii şi prezentarea unor mesaje sociale şi spirituale, la Teatrul de Vară din Bacău.
 • Hotărârea 144/2015 - Municipiul Bacău - 29.07.2015

  Hotărârea nr. 144 din 29.07.2015 Hotărâre privind susţinerea financiară a acordului de parteneriat dintre municipiul Bacău şi Universitatea "Vasile Alecsandri" pentru derularea proiectului european "Centrul European de Informare Europe Direct Bacău", pentru perioada contractuală 2013 - 2017, încheiat prin HCL nr. 268/2013.
 • Hotărârea 143/2015 - Municipiul Bacău - 29.07.2015

  Hotărârea nr. 143 din 29.07.2015 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 și a Programului de Investiții pe anul 2015 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 142/2015 - Municipiul Bacău - 29.07.2015

  Hotărârea nr. 142 din 29.07.2015 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul II anul 2015, al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 141/2015 - Municipiul Bacău - 29.07.2015

  Hotărârea nr. 141 din 29.07.2015 Hotărâre prin care se ia act de încetarea funcţiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a doamnei Zaharia Svetlana - Gabriela şi a d-lui Bogatu George, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.
 • Hotărârea 140/2015 - Municipiul Bacău - 07.07.2015

  Hotărârea nr. 140 din 07.07.2015 Hotărâre privind modificarea HCL nr.441/2010 prin care s-a înfiinţat «Clubul Sportiv Municipal Bacău 2010».
 • Hotărârea 139/2015 - Municipiul Bacău - 07.07.2015

  Hotărârea nr. 139 din 07.07.2015 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 și a Programului de Investiții pe anul 2015 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 138/2015 - Municipiul Bacău - 30.06.2015

  Hotărârea nr. 138 din 30.06.2015 Hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor/programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr.350/2005 aferente anului 2015.
 • Hotărârea 137/2015 - Municipiul Bacău - 30.06.2015

  Hotărârea nr. 137 din 30.06.2015 partea I Hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi a Caietului de sarcini pentru serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 136/2015 - Municipiul Bacău - 30.06.2015

  Hotărârea nr. 136 din 30.06.2015 Hotărâre privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă 2014-2020 al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 135/2015 - Municipiul Bacău - 30.06.2015

  Hotărârea nr. 135 din 30.06.2015 Hotărâre privind închirierea a 16 suprafeţe de teren aflate în incinta Bazarului Milcov din Bacău, str. Milcov, nr.93-95, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 134/2015 - Municipiul Bacău - 30.06.2015

  Hotărârea nr. 134 din 30.06.2015 Hotărâre privind închirierea a două spaţii aflate în incinta halei de peşte-carne din Piaţa Centrală, din Bacău, str. Pieţei nr.1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 133/2015 - Municipiul Bacău - 30.06.2015

  Hotărârea nr. 133 din 30.06.2015 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU COMERCIAL, PARCAJE, DRUMURI SI PLATFORME, RACORDURI LA UTILITATI, TURNURI PUBLICITARE, PANOURI DE DIRECTIONARE SI RECLAMA, CABINE POARTA, IMPREJMUIRI, SPATII VERZI, AMENAJARE ACCESE SI ORGANIZARE DE SANTIER, STR. ABATORULUI, NR. 5, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: S.C. DEDEMAN S.R.L., din Bacau.
 • Hotărârea 132/2015 - Municipiul Bacău - 30.06.2015

  Hotărârea nr. 132 din 30.06.2015 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 131/2015 - Municipiul Bacău - 30.06.2015

  Hotărârea nr. 131 din 30.06.2015 Hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiilor cu "destinaţia de uscător" de către cei care deţin garsoniere învecinate cu acestea, în blocurile ANL pentru tineri precum şi cele sociale din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 130/2015 - Municipiul Bacău - 30.06.2015

  Hotărârea nr. 130 din 30.06.2015 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute şi de servitute legală către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Mioriţei, str. Andrei Mureşanu, str. Iosif Cocea, B-dul Unirii, Calea Bârladului, Calea Romanului, str. Prelungirea Bradului.
 • Hotărârea 129/2015 - Municipiul Bacău - 30.06.2015

  Hotărârea nr. 129 din 30.06.2015 Hotărâre privind emiterea avizului prealabil pentru montarea instalaţiei de aer condiţionat la cabinetul medical situat în imobilul din str. Bicaz, nr.7-9, ocupat de C.M.I. Cuciureanu Ionuţ Ciprian în baza Contractului de Concesionare nr.68536 din 05.04.2011.
 • Hotărârea 128/2015 - Municipiul Bacău - 30.06.2015

  Hotărârea nr. 128 din 30.06.2015 Hotărâre de aprobare a Regulamentului privind procedura de vânzare a unor bunuri- terenuri proprietate privată a Municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/concesionare.
 • Hotărârea 127/2015 - Municipiul Bacău - 30.06.2015

  Hotărârea nr. 127 din 30.06.2015 Hotărâre privind modificarea HCL nr.109/05.06.2015 prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Cimitirului "Sărata II".
 • Hotărârea 126/2015 - Municipiul Bacău - 30.06.2015

  Hotărârea nr. 126 din 30.06.2015 Hotărâre privind completarea HCL nr.13/27.01.2014 prin care au fost aprobate actele procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 125/2015 - Municipiul Bacău - 30.06.2015

  Hotărârea nr. 125 din 30.06.2015 Hotărâre privind afilierea Direcţiei Pieţelor din cadrul Primăriei Municipiului Bacău la Asociaţia "Administratorilor de Pieţe din România".
 • Hotărârea 124/2015 - Municipiul Bacău - 30.06.2015

  Hotărârea nr. 124 din 30.06.2015 Hotărâre privind modificarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău nr. 2/ 69549/ 12.12.2014, aprobat prin HCL nr. 228/2014.
 • Hotărârea 123/2015 - Municipiul Bacău - 30.06.2015

  Hotărârea nr. 123 din 30.06.2015 Hotărâre privind aprobarea majorarii capitalului social la S.C. "Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau" S.A.
 • Hotărârea 122/2015 - Municipiul Bacău - 30.06.2015

  Hotărârea nr. 122 din 30.06.2015 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 38/ 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2011 şi abrogarea HCL nr. 291/ 2013.
 • Hotărârea 121/2015 - Municipiul Bacău - 30.06.2015

  Hotărârea nr. 121 din 30.06.2015 Hotărâre privind acordarea ajutorului de urgenţă pentru populaţia municipiului Bacău reprezentând distribuirea de apa potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată, emisă de către Administraţia Naţională de Meteorologie.
 • Hotărârea 120/2015 - Municipiul Bacău - 30.06.2015

  Hotărârea nr. 120 din 30.06.2015 Hotărâre privind modificarea HCL nr.13/2015 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău.
 • Hotărârea 119/2015 - Municipiul Bacău - 30.06.2015

  Hotărârea nr. 119 din 30.06.2015 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Teatrului Municipal "Bacovia".
 • Hotărârea 118/2015 - Municipiul Bacău - 30.06.2015

  Hotărârea nr. 118 din 30.06.2015 Hotărâre privind aprobarea organigramei şi Statului de funcţii ale Teatrului Municipal "Bacovia".
 • Hotărârea 117/2015 - Municipiul Bacău - 30.06.2015

  Hotărârea nr. 117 din 30.06.2015 Hotărâre privind înființarea compartimentului servicii sociale integrate comunitare în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău pe perioada implementării proiectului ,,Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în județul Bacău" derulat în parteneriat cu Unicef România și aprobarea în acest sens a Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 116/2015 - Municipiul Bacău - 30.06.2015

  Hotărârea nr. 116 din 30.06.2015 Hotărâre privind menţinerea unor taxe speciale pentru oficierea căsătoriilor, precum şi pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, de către ofiţerul de stare civilă.
 • Hotărârea 115/2015 - Municipiul Bacău - 30.06.2015

  Hotărârea nr. 115 din 30.06.2015 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener al Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, în vederea organizării "Campionatului Naţional de Sărituri Juniori C. şi D" ce se va desfăşura la Bacău în perioada 17-19 iulie 2015.
 • Hotărârea 114/2015 - Municipiul Bacău - 22.06.2015

  Hotărârea nr. 114 din 22.06.2015 Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 7 la HCL Bacău nr. 13/27.01.2014 prin care au fost aprobate actele procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități nonprofit de interes general.
 • Hotărârea 113/2015 - Municipiul Bacău - 22.06.2015

  Hotărârea nr. 113 din 22.06.2015 Hotărâre privind organizarea Festivalului "Hramul Bacăului".
 • Hotărârea 112/2015 - Municipiul Bacău - 05.06.2015

  Hotărârea nr. 112 din 05.06.2015 Hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a recursului formulat în dosarul nr. 228/110/2014*.
 • Hotărârea 111/2015 - Municipiul Bacău - 05.06.2015

  Hotărârea nr. 111 din 05.06.2015 Hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Stelian Preda, actor, regizor, director de teatre.
 • Hotărârea 110/2015 - Municipiul Bacău - 05.06.2015

  Hotărârea nr. 110 din 05.06.2015 Hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico - economice faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investitie "Realizare elemente de siguranta si interventii in caz de incendiu pentru obiectivul Reabilitare si dotare cu echipamente a centrului social de ingrijire pentru persoane varstnice - Bacau".
 • Hotărârea 109/2015 - Municipiul Bacău - 05.06.2015

  Hotărârea nr. 109 din 05.06.2015 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Cimitirului "Sărata II".
 • Hotărârea 108/2015 - Municipiul Bacău - 05.06.2015

  Hotărârea nr. 108 din 05.06.2015 Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local Bacau nr. 441/ 28.12.2010, prin care a fost aprobată infiintarea Club Sportiv Municipal Bacau 2010 sub autoritatea Consiliului Local Bacau.
 • Hotărârea 107/2015 - Municipiul Bacău - 05.06.2015

  Hotărârea nr. 107 din 05.06.2015 Hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Federaţia Română de Fotbal, în vederea înfiinţării Centrului Regional de Excelenţă pentru Fotbal Juniori din Bacău.
 • Hotărârea 106/2015 - Municipiul Bacău - 05.06.2015

  Hotărârea nr. 106 din 05.06.2015 Hotărâre privind constituirea la nivelul Municipiului Bacău a Comisiei Locale de Ordine Publică şi abrogarea H.C.L nr. 7/ 30.01.2015.
 • Hotărârea 105/2015 - Municipiul Bacău - 05.06.2015

  Hotărârea nr. 105 din 05.06.2015 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2015 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 104/2015 - Municipiul Bacău - 29.05.2015

  Hotărârea nr. 104 din 29.05.2015 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război - Filiala Bacău a "Zilei Rezervistului Militar", eveniment ce se va desfăşura în perioada 29 - 31 mai 2015, la Bacău.
 • Hotărârea 103/2015 - Municipiul Bacău - 29.05.2015

  Hotărârea nr. 103 din 29.05.2015 Hotărâre privind organizarea festivalului "Arlekin".
 • Hotărârea 102/2015 - Municipiul Bacău - 25.05.2015

  Hotărârea nr. 102 din 25.05.2015 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 13/2014 prin care s-au aprobat actele procedurale pentru punerea in aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general.
 • Hotărârea 101/2015 - Municipiul Bacău - 25.05.2015

  Hotărârea nr. 101 din 25.05.2015 Hotărâre privind organizarea primei ediţii a Festivalului Internaţional de Artele Spectacolului - THEATERSTOCK, în perioada 1-16 August 2015, împreună cu Teatrul Municipal Bacovia.
 • Hotărârea 100/2015 - Municipiul Bacău - 25.05.2015

  Hotărârea nr. 100 din 25.05.2015 Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile iunie 2015 - iulie 2015.
 • Hotărârea 99/2015 - Municipiul Bacău - 25.05.2015

  Hotărârea nr. 99 din 25.05.2015 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI LOCUINTE, STR. PRIETENIEI, NR. 89 - 91, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: S.C. ARENA RESIDENCE S.R.L., din Bacau.
 • Hotărârea 98/2015 - Municipiul Bacău - 25.05.2015

  Hotărârea nr. 98 din 25.05.2015 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI BIROURI, STR. IZVOARE, NR. 52, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: S.C. ELITMOB S.R.L., din Bacau.
 • Hotărârea 97/2015 - Municipiul Bacău - 25.05.2015

  Hotărârea nr. 97 din 25.05.2015 Hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 96/2015 - Municipiul Bacău - 25.05.2015

  Hotărârea nr. 96 din 25.05.2015 Hotărâre privind completarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău nr. 2/69549/12.12.2014, aprobat prin HCL nr. 228/2014.
 • Hotărârea 95/2015 - Municipiul Bacău - 25.05.2015

  Hotărârea nr. 95 din 25.05.2015 Hotărâre privind mandatarea imputernicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Thermoenergy Group SA Bacau.
 • Hotărârea 94/2015 - Municipiul Bacău - 25.05.2015

  Hotărârea nr. 94 din 25.05.2015 Hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău şi abrogarea HCL nr. 160/ 2014.
 • Hotărârea 93/2015 - Municipiul Bacău - 25.05.2015

  Hotărârea nr. 93 din 25.05.2015 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2015 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 92/2015 - Municipiul Bacău - 25.05.2015

  Hotărârea nr. 92 din 25.05.2015 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2014, al Consiliului Local al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 91/2015 - Municipiul Bacău - 04.05.2015

  Hotărârea nr. 91 din 04.05.2015 Hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2015.
 • Hotărârea 90/2015 - Municipiul Bacău - 04.05.2015

  Hotărârea nr. 90 din 04.05.2015 Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Judetean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010.
 • Hotărârea 89/2015 - Municipiul Bacău - 04.05.2015

  Hotărârea nr. 89 din 04.05.2015 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE BIROURI SI LOCUINTE COLECTIVE, STR. EROU CIPRIAN PINTEA, NR. 12 D, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particularaBENEFICIARI: CONEAC CONSTANTIN, CONEAC MAGDALENA, CONEAC MIHAI-ROBERT, CONEAC GEORGE-IOAN, TOPLICEANU CARMEN-ISABELA, din Bacau.
 • Hotărârea 88/2015 - Municipiul Bacău - 04.05.2015

  Hotărârea nr. 88 din 04.05.2015 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 87/2015 - Municipiul Bacău - 04.05.2015

  Hotărârea nr. 87 din 04.05.2015 Hotărâre privind aprobarea casării și demolării în condițiile legii a unor bunuri aparținând domeniului privat al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 86/2015 - Municipiul Bacău - 04.05.2015

  Hotărârea nr. 86 din 04.05.2015 Hotărâre privind închirierea a 5 (cinci) mese a câte 2 mp fiecare, situate în careul 1A1 de pe Terasa de flori a Pieţei Centrale din Bacău, str. Pieţii nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, în vederea desfăşurării activităţii de comercializare flori.
 • Hotărârea 85/2015 - Municipiul Bacău - 04.05.2015

  Hotărârea nr. 85 din 04.05.2015 Hotărâre privind abrogarea HCL nr.109/2014 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Bacău şi a HCL nr.220/2014 privind modificarea şi completarea HCL nr. 109/ 2014 prin care s-a închiriat prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Bacău.
 • Hotărârea 84/2015 - Municipiul Bacău - 04.05.2015

  Hotărârea nr. 84 din 04.05.2015 Hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada construirii, a dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 2000 m.p., situat în intravilanul municipiului Bacău str.Izvoare, fără număr, către Asociația Habitat for Humanity Comănești.
 • Hotărârea 83/2015 - Municipiul Bacău - 04.05.2015

  Hotărârea nr. 83 din 04.05.2015 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei GĂLĂȚANU MARINICA cu domiciliul în Bacău, str. 22 Decembrie, nr. 7, sc. A, ap.20 pentru fiul GĂLĂȚANU NICOLAS.
 • Hotărârea 82/2015 - Municipiul Bacău - 04.05.2015

  Hotărârea nr. 82 din 04.05.2015 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei POSTOLACHE ROMIȚA cu domiciliul în Bacău, Cal. Mărășești, nr. 10, sc. D, ap.12 pentru fiul POSTOLACHE RĂZVAN CONSTANTIN.
 • Hotărârea 81/2015 - Municipiul Bacău - 04.05.2015

  Hotărârea nr. 81 din 04.05.2015 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei GHIUNGHIUȘ IONELA NICULINA cu domiciliul în Bacău, str. Bucegi, nr. 115, sc. A, ap.29 pentru fiica IRIMIA ANNALISA IOANA.
 • Hotărârea 80/2015 - Municipiul Bacău - 04.05.2015

  Hotărârea nr. 80 din 04.05.2015 Hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică pentru anul 2015 în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii din cadrul Clubului Sportiv Ştiinţa Municipal Bacău.
 • Hotărârea 79/2015 - Municipiul Bacău - 04.05.2015

  Hotărârea nr. 79 din 04.05.2015 Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 11 din 30.01.2015 privind aprobarea participării Municipiului Bacău şi a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău, în calitate de parteneri, împreună cu UNICEF România şi Alianţa pentru Lupta Împotriva Alcoolismului şi Toxicomanilor (ALIAT) la proiectul demonstrativ ,,OPORTUNITĂȚI PENTRU ADOLESCENȚI" al UNICEF România.
 • Hotărârea 78/2015 - Municipiul Bacău - 04.05.2015

  Hotărârea nr. 78 din 04.05.2015 Hotărâre privind abrogarea parțială a HCL 166 din 29.11.2000 privind aprobarea Regulamentului pentru contorizarea consumurilor de apa calda si apa rece in municipiul BACAU.
 • Hotărârea 77/2015 - Municipiul Bacău - 04.05.2015

  Hotărârea nr. 77 din 04.05.2015 Hotărâre privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susţinerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.05.2015 şi încheierea în acest sens a unor convenţii cu S.C. Transport Public S.A Bacău şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău.
 • Hotărârea 76/2015 - Municipiul Bacău - 04.05.2015

  Hotărârea nr. 76 din 04.05.2015 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Federaţia Română de Tenis şi Sport Club Municipal Bacau, în vederea organizării "Trofeului Municipiului Bacau", ce se va desfăşura la Bacau în perioada 23 mai -31 mai 2015.
 • Hotărârea 75/2015 - Municipiul Bacău - 04.05.2015

  Hotărârea nr. 75 din 04.05.2015 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Naţională Cultul Eroilor « Regina Maria », la editarea Revistei « Bacăul eroic », numerele 10 şi 11.
 • Hotărârea 74/2015 - Municipiul Bacău - 04.05.2015

  Hotărârea nr. 74 din 04.05.2015 Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău şi a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău, în calitate de parteneri, împreună cu UNICEF România la proiectul demonstrativ ,,Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în județul Bacău".
 • Hotărârea 73/2015 - Municipiul Bacău - 04.05.2015

  Hotărârea nr. 73 din 04.05.2015 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2015, al Municipiul Bacău.
 • Hotărârea 72/2015 - Municipiul Bacău - 23.04.2015

  Hotărârea nr. 72 din 23.04.2015 Hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de management, a proiectului de management câştigător şi a duratei pentru care se va încheia contractul de management, pentru Teatrul Municipal «Bacovia».
 • Hotărârea 71/2015 - Municipiul Bacău - 23.04.2015

  Hotărârea nr. 71 din 23.04.2015 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 13/2014 prin care s-au aprobat actele procedurale pentru punerea in aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general și abrogarea HCL nr. 406/2011.
 • Hotărârea 70/2015 - Municipiul Bacău - 31.03.2015

  Hotărârea nr. 70 din 31.03.2015 Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile aprilie 2015 - mai 2015.
 • Hotărârea 69/2015 - Municipiul Bacău - 31.03.2015

  Hotărârea nr. 69 din 31.03.2015 Hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 22002/ 04.03.2015.
 • Hotărârea 68/2015 - Municipiul Bacău - 31.03.2015

  Hotărârea nr. 68 din 31.03.2015 Hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 290506/ 04.03.2015.
 • Hotărârea 67/2015 - Municipiul Bacău - 31.03.2015

  Hotărârea nr. 67 din 31.03.2015 Hotărâre privind aprobarea valorilor de inventar rezultate în urma reevaluării efectuate la bunurile ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău înscrise în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău la data de 31.12.2014.
 • Hotărârea 66/2015 - Municipiul Bacău - 31.03.2015

  Hotărârea nr. 66 din 31.03.2015 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 65/2015 - Municipiul Bacău - 31.03.2015

  Hotărârea nr. 65 din 31.03.2015 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a şapte coşuri de fum, în scopul casării şi demolării acestora în condiţiile legii.
 • Hotărârea 64/2015 - Municipiul Bacău - 31.03.2015

  Hotărârea nr. 64 din 31.03.2015 Hotărâre privind modificarea destinatiei stabilita pentru constructia realizata pe terenul concesionat catre S.C. CENTERCOM S.R.L., situata in Bacau, str. Aviatorilor, nr. 28 (Piata Aviatori), conform Contractului de Concesionare nr. 23576/14.06.2006 si a Actului Aditional nr. 1868/19.02.2009.
 • Hotărârea 63/2015 - Municipiul Bacău - 31.03.2015

  Hotărârea nr. 63 din 31.03.2015 Hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unui lot de teren situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Mioritei, nr. 26, sc. A, ap. 4.
 • Hotărârea 62/2015 - Municipiul Bacău - 31.03.2015

  Hotărârea nr. 62 din 31.03.2015 Hotărâre privind închirierea spaţiului aflat în incinta PT nr. 4 din Bacău, str. Violetelor, în condiţiile legii, în vederea amenajării unui sediu pentru asociaţie de proprietari.
 • Hotărârea 61/2015 - Municipiul Bacău - 31.03.2015

  Hotărârea nr. 61 din 31.03.2015 Hotărâre privind închirierea a trei spaţii aflate în incinta Pieţei Centrale, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 60/2015 - Municipiul Bacău - 31.03.2015

  Hotărârea nr. 60 din 31.03.2015 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute şi de servitute legală către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra mai multor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Aprodu Purice, str. Serei, str. Teiului, str. Mărăşti, str. Ion Luca şi str. Henri Coandă.
 • Hotărârea 59/2015 - Municipiul Bacău - 31.03.2015

  Hotărârea nr. 59 din 31.03.2015 Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unor terenuri ocupate de construcţii autorizate şi abrogarea HCL nr. 66/2014.
 • Hotărârea 58/2015 - Municipiul Bacău - 31.03.2015

  Hotărârea nr. 58 din 31.03.2015 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE 5 LOCUINTE SI REALIZARE IMPREJMUIRE TEREN, STR. SERBANESTI, SOLA 82, PARCELA 253, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particularaBENEFICIARI: TARALUNGA EUGEN SI MARGARETA, MAN STEFAN SI DOINA, din Bacau.
 • Hotărârea 57/2015 - Municipiul Bacău - 31.03.2015

  Hotărârea nr. 57 din 31.03.2015 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE EXTINDERE LOCUINTA, STR. MARASTI, NR. 50, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIARI: JINGA DORIN, JINGA MARIA, din Bacau.
 • Hotărârea 56/2015 - Municipiul Bacău - 31.03.2015

  Hotărârea nr. 56 din 31.03.2015 Hotărâre privind stabilirea consumurilor medii şi consumurilor lunare de carburanţi, a consumurilor medii şi anuale de lubrifianţi pentru vehiculele din inventarul Secţiei Siguranţa Circulaţiei, deservire auto şi intervenţii operative din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, precum şi măsuri de raţionalizare a cheltuielilor administrative cu privire la utilizarea acestora.
 • Hotărârea 55/2015 - Municipiul Bacău - 31.03.2015

  Hotărârea nr. 55 din 31.03.2015 Hotărâre privind aprobarea mentinerii sistemului individual de facturare/incasare a contravalorii energiei termice furnizata populatiei din Municipiul Bacau in sistem centralizat si a Regulamentului de repartizare a consumurilor de energie termica catre consumatorii din imobilele tip condominiu din Municipiul Bacau racordate la sistemul public de alimentare cu energie termica.
 • Hotărârea 54/2015 - Municipiul Bacău - 31.03.2015

  Hotărârea nr. 54 din 31.03.2015 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău şi abrogarea HCL nr. 237/2011.
 • Hotărârea 53/2015 - Municipiul Bacău - 31.03.2015

  Hotărârea nr. 53 din 31.03.2015 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 203/ 2013 prin care au fost desemnate cele 36 de persoane ce reprezintă municipiul Bacău în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău.
 • Hotărârea 52/2015 - Municipiul Bacău - 31.03.2015

  Hotărârea nr. 52 din 31.03.2015 Hotărâre privind modificarea HCL 13/2014 privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi nonprofit de interes general.
 • Hotărârea 51/2015 - Municipiul Bacău - 31.03.2015

  Hotărârea nr. 51 din 31.03.2015 Hotărâre privind modificarea HCL 304/29.12.2014 pentru acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale a Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 50/2015 - Municipiul Bacău - 31.03.2015

  Hotărârea nr. 50 din 31.03.2015 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Părinţilor, Profesorilor şi Elevilor Arte, la organizarea etapei naţionale a "Olimpiadei Naţionale de Coregrafie", care va avea loc în perioada 6 - 8 aprilie 2015, la Teatrul de Vară din Bacău.
 • Hotărârea 49/2015 - Municipiul Bacău - 31.03.2015

  Hotărârea nr. 49 din 31.03.2015 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Arhiepiscopia Romanului şi a Bacăului, prin Fundaţia "Episcop Melchisedec" Filiala Bacău, la organizarea unui spectacol caritabil susţinut de Colegiul Naţional de Artă "George Apostu" Bacău, care va avea loc în data de 2 aprilie 2015, la Teatrul de Vară din Bacău.
 • Hotărârea 48/2015 - Municipiul Bacău - 31.03.2015

  Hotărârea nr. 48 din 31.03.2015 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 47/2015 - Municipiul Bacău - 24.03.2015

  Hotărârea nr. 47 din 24.03.2015 Hotărâre pentru aprobarea rapoartelor privind stadiul realizarii masurilor din ,,Programul de gestionare a calitatii aerului pentru pulberi PM10 în municipiul Bacau si comuna Letea Veche", elaborate de catre MUNICIPIUL BACAU si SC CET SA, pentru anul 2014.
 • Hotărârea 46/2015 - Municipiul Bacău - 24.03.2015

  Hotărârea nr. 46 din 24.03.2015 Hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 470/110/2015.
 • Hotărârea 45/2015 - Municipiul Bacău - 24.03.2015

  Hotărârea nr. 45 din 24.03.2015 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia "Zestrea Străbunilor" Bacău la organizarea evenimentului umanitar intitulat "Minuni pentru Îngeri", care se desfăşoară în data de 27 martie, în Bacău.
 • Hotărârea 44/2015 - Municipiul Bacău - 24.03.2015

  Hotărârea nr. 44 din 24.03.2015 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener al Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, în vederea organizării "Campionatului Naţional de seniori, tineret şi juniori", ce se va desfăşura la Bacău în perioada 25 - 29 martie 2015.
 • Hotărârea 43/2015 - Municipiul Bacău - 18.02.2015

  Hotărârea nr. 43 din 18.02.2015 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Romania Animal Rescue la organizarea campaniei de sterilizare gratuită ce se va desfăşura în intervalul 9 - 16 martie 2015 la Bacău.
 • Hotărârea 42/2015 - Municipiul Bacău - 18.02.2015

  Hotărârea nr. 42 din 18.02.2015 Hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerilor prealabile înregistrate cu nr. 65015/28.01.2015 şi nr. 19820/09.02.2015.
 • Hotărârea 41/2015 - Municipiul Bacău - 18.02.2015

  Hotărârea nr. 41 din 18.02.2015 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 40/2015 - Municipiul Bacău - 18.02.2015

  Hotărârea nr. 40 din 18.02.2015 Hotărâre privind închirierea a două spaţii aflate în incinta halei de peşte - carne din Piaţa Centrală, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 39/2015 - Municipiul Bacău - 18.02.2015

  Hotărârea nr. 39 din 18.02.2015 Hotărâre privind aprobarea Organigramei, numarului de personal si Statului de functii ale Caminului pentru Persoane Varstnice Bacau, incepand cu data de 01.03.2015.
 • Hotărârea 38/2015 - Municipiul Bacău - 18.02.2015

  Hotărârea nr. 38 din 18.02.2015 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2011 şi abrogarea HCL nr. 291/2013.
 • Hotărârea 37/2015 - Municipiul Bacău - 18.02.2015

  Hotărârea nr. 37 din 18.02.2015 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Sindrom Down Bacău la organizarea evenimentului dedicat celebrării celei de «A 10 - a Aniversari a Zilei Mondiale a Sindromului Down», care se desfăşoară în data de 21 martie, în Bacău.
 • Hotărârea 36/2015 - Municipiul Bacău - 18.02.2015

  Hotărârea nr. 36 din 18.02.2015 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău, Asociaţia «Eminenta Pro Vrânceanu», Colegiul Naţional «Vasile Alecsandri», Colegiul Tehnic «Dumitru Mangeron» şi Colegiul Tehnic «Henri Coandă» la organizarea spectacolului caritabil «Punte între Generaţii», care va avea loc la Teatrul de Vară «Radu Beligan» din municipiul Bacău în data de 27.02.2015.
 • Hotărârea 35/2015 - Municipiul Bacău - 18.02.2015

  Hotărârea nr. 35 din 18.02.2015 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la editarea şi tipărirea împreună cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Filiala «General Eremia Grigorescu» a publicaţiei trimestriale «Veteranul de Război».
 • Hotărârea 34/2015 - Municipiul Bacău - 18.02.2015

  Hotărârea nr. 34 din 18.02.2015 Hotărâre privind plata cotizaţiei de membru a municipiului Bacău către Asociaţia Municipiilor din România pentru anul 2014.
 • Hotărârea 33/2015 - Municipiul Bacău - 18.02.2015

  Hotărârea nr. 33 din 18.02.2015 Hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile înregistrată cu nr.16859/14.01.2015.
 • Hotărârea 32/2015 - Municipiul Bacău - 18.02.2015

  Hotărârea nr. 32 din 18.02.2015 Hotărâre privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2015 la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau".
 • Hotărârea 31/2015 - Municipiul Bacău - 18.02.2015

  Hotărârea nr. 31 din 18.02.2015 Hotărâre privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2015 la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau.
 • Hotărârea 30/2015 - Municipiul Bacău - 18.02.2015

  Hotărârea nr. 30 din 18.02.2015 Hotărâre privind prorogarea termenului de acordare a normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău prevăzut în HCL nr.304/2014.
 • Hotărârea 29/2015 - Municipiul Bacău - 18.02.2015

  Hotărârea nr. 29 din 18.02.2015 Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2015 al Societatii Thermoenergy Group SA Bacau.
 • Hotărârea 28/2015 - Municipiul Bacău - 18.02.2015

  Hotărârea nr. 28 din 18.02.2015 Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiţii pe anul 2015 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău şi a prognozei pe următorii trei ani.
 • Hotărârea 27/2015 - Municipiul Bacău - 30.01.2015

  Hotărârea nr. 27 din 30.01.2015 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de management în vederea ocupării funcţiei de manager al Teatrului Municipal « Bacovia şi abrogarea H.C.L. nr.262/2014.
 • Hotărârea 26/2015 - Municipiul Bacău - 30.01.2015

  Hotărârea nr. 26 din 30.01.2015 Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.392/24.12.2013, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.393/24.12.2013 şi Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.57/31.03.2014.
 • Hotărârea 25/2015 - Municipiul Bacău - 30.01.2015

  Hotărârea nr. 25 din 30.01.2015 Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile februarie 2015 - martie 2015.
 • Hotărârea 24/2015 - Municipiul Bacău - 30.01.2015

  Hotărârea nr. 24 din 30.01.2015 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 23/2015 - Municipiul Bacău - 30.01.2015

  Hotărârea nr. 23 din 30.01.2015 Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor cabluri electrice subterane şi a dreptului de uz pe durata existenţei capacităţilor energetice, asupra mai multor suprafeţe de teren, de pe străzile Arinilor, Lupeni, Ozanei, Calea Romanului, Siretului, Triumfului, Podul Şerbăneşti şi Ştefan cel Mare aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 22/2015 - Municipiul Bacău - 30.01.2015

  Hotărârea nr. 22 din 30.01.2015 Hotărâre privind schimbul de teren solicitat de SC VETUMI TRADE SRL din Bacău cu un teren proprietatea municipiului Bacău.
 • Hotărârea 21/2015 - Municipiul Bacău - 30.01.2015

  Hotărârea nr. 21 din 30.01.2015 Hotărâre privind aprobarea construirii de către SC Alpha Property Development SRL Bucureşti, pe domeniul public al municipiului Bacău, a obiectivului "Racord rutier la Centrul Comercial Hypermarket Kaufland" prin care se va asigura siguranţa traficului rutier în zonă.
 • Hotărârea 20/2015 - Municipiul Bacău - 30.01.2015

  Hotărârea nr. 20 din 30.01.2015 Hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unui lot de teren situat in intravilanul Municipiului Bacau, B-dul Unirii, nr. 2.
 • Hotărârea 19/2015 - Municipiul Bacău - 30.01.2015

  Hotărârea nr. 19 din 30.01.2015 Hotărâre privind vânzarea locuinţei situată în municipiul Bacău, str. Mihail Kogălniceanu nr. 36 către d-na Chiriac Elena.
 • Hotărârea 18/2015 - Municipiul Bacău - 30.01.2015

  Hotărârea nr. 18 din 30.01.2015 Hotărâre privind aprobarea cererii d-nei Chirilă Beatrice Irina de extindere a spaţiului de locuit în imobilul situat în Bacău, str. Logofăt Tăutu, nr. 4, sc. A, ap. 9.
 • Hotărârea 17/2015 - Municipiul Bacău - 30.01.2015

  Hotărârea nr. 17 din 30.01.2015 Hotărâre privind modificarea HCL nr.308/29.12.2014 pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de "depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase in judetul Bacau".
 • Hotărârea 16/2015 - Municipiul Bacău - 30.01.2015

  Hotărârea nr. 16 din 30.01.2015 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 352 din 29.10.2010 - privind aprobarea Master Planului si Listei investitiilor prioritare - pentru sectorul apa/apa uzata ce urmeaza a fi finantate in etapa I din Fonduri POS Mediu.
 • Hotărârea 15/2015 - Municipiul Bacău - 30.01.2015

  Hotărârea nr. 15 din 30.01.2015 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 309/29.12.2014 si indreptarea erorii materiale strecurată in cuprinsul acesteia.
 • Hotărârea 14/2015 - Municipiul Bacău - 30.01.2015

  Hotărârea nr. 14 din 30.01.2015 Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe anul 2015, a contributiei lunare de intretinere a persoanelor varstnice in Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau si a grilei de calcul a contributiei datorata de sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in aceasta institutie.
 • Hotărârea 13/2015 - Municipiul Bacău - 30.01.2015

  Hotărârea nr. 13 din 30.01.2015 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Caminului pentru Persoane Varstnice Bacau incepand cu data de 01.02.2015.
 • Hotărârea 12/2015 - Municipiul Bacău - 30.01.2015

  Hotărârea nr. 12 din 30.01.2015 Hotărâre privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a d-lui Cambos Ion și a d-lui Muciuc Vasile - persoane marginalizate social aflate în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă.
 • Hotărârea 11/2015 - Municipiul Bacău - 30.01.2015

  Hotărârea nr. 11 din 30.01.2015 Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău şi a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău, în calitate de parteneri, împreună cu UNICEF România şi Alianţa pentru Lupta Împotriva Alcoolismului şi Toxicomanilor (ALIAT) la proiectul demonstrativ "OPORTUNITĂȚI PENTRU ADOLESCENȚI" al UNICEF România.
 • Hotărârea 10/2015 - Municipiul Bacău - 30.01.2015

  Hotărârea nr. 10 din 30.01.2015 Hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2015.
 • Hotărârea 9/2015 - Municipiul Bacău - 30.01.2015

  Hotărârea nr. 9 din 30.01.2015 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 2/2015 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru premierea sportivilor şi antrenorilor/tehnicienilor din cadrul cluburilor sportive din Municipiul Bacău, care au obţinut performanţe deosebite la competiţiile sportive internaţionale oficiale, în anul 2014.
 • Hotărârea 8/2015 - Municipiul Bacău - 30.01.2015

  Hotărârea nr. 8 din 30.01.2015 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare juridică pentru anul 2015 în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 7/2015 - Municipiul Bacău - 30.01.2015

  Hotărârea nr. 7 din 30.01.2015 Hotărâre privind constituirea la nivelul Municipiului Bacău a Comisiei Locale de Ordine Publică şi abrogarea H.C.L nr.35/ 27.02.2013.
 • Hotărârea 6/2015 - Municipiul Bacău - 30.01.2015

  Hotărârea nr. 6 din 30.01.2015 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 293/2014 prin care s-au stabilit impozitele şi taxele locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2015 în municipiul Bacău.
 • Hotărârea 5/2015 - Municipiul Bacău - 30.01.2015

  Hotărârea nr. 5 din 30.01.2015 Hotărâre privind reţeaua şcolară din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2015 - 2016.
 • Hotărârea 4/2015 - Municipiul Bacău - 30.01.2015

  Hotărârea nr. 4 din 30.01.2015 Hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr. 5/12.01.2015 privind prelungirea suspendării de drept a mandatului d-lui Stavarache Romeo, din funcţia de primar al municipiului Bacău, judeţul Bacău, pe perioada aplicării măsurii preventive a arestului la domiciliu.
 • Hotărârea 3/2015 - Municipiul Bacău - 12.01.2015

  Hotărârea nr. 3 din 12.01.2015 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea "Vasile Alecsandri" la organizarea celei de-a XIX-a ediţie a Campionatelor Naţionale Universitare de Atletism.
 • Hotărârea 2/2015 - Municipiul Bacău - 12.01.2015

  Hotărârea nr. 2 din 12.01.2015 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru premierea sportivilor şi antrenorilor/tehnicienilor din cadrul cluburilor sportive din Municipiul Bacău, care au obţinut performanţe deosebite la competiţiile sportive internaţionale oficiale, în anul 2014.
 • Hotărârea 1/2015 - Municipiul Bacău - 12.01.2015

  Hotărârea nr. 1 din 12.01.2015 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Culturală "Cealaltă Românie" la organizarea şi desfăşurarea activităţilor susţinute de delegaţia băcăuană în Republica Moldova cu ocazia manifestărilor pentru celebrarea împlinirii a 165 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu.