• Hotărârea 322/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 322 din 29.12.2014 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului la organizarea evenimentului "Sărbătoarea Întronizării Înalt Preasfinției Sale Ioachim, Arhiepiscop ales al Romanului și Bacăului".
 • Hotărârea 321/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 321 din 29.12.2014 Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Judetean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010.
 • Hotărârea 320/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 320 din 29.12.2014 Hotărâre privind acceptarea donaţiei imobilului în suprafaţă de 513 mp, teren situat în Bacău, str. Depoului.
 • Hotărârea 319/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 319 din 29.12.2014 Hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a două loturi de teren, aflate în domeniul public al municipiului Bacău, situate pe str. Henri Coandă nr. 2.
 • Hotărârea 318/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 318 din 29.12.2014 Hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiilor cu "destinaţia de uscător" de către cei care deţin garsoniere învecinate cu acestea, în blocurile ANL pentru tineri precum şi cele sociale din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 317/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 317 din 29.12.2014 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 361/2013 prin care s-a reglementat regimul juridic al unor terenuri ocupate de construcţii autorizate.
 • Hotărârea 316/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 316 din 29.12.2014 Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor cabluri electrice subterane şi a dreptului de uz pe durata existenţei capacităţilor energetice, asupra mai multor suprafeţe de teren, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 315/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 315 din 29.12.2014 Hotărâre privind completarea HCL nr. 250/ 2014 prin care s-a aprobat dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor cabluri electrice subterane şi dreptul de uz pe durata existenţei capacităţilor energetice asupra unor suprafeţe de teren, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 314/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 314 din 29.12.2014 Hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unui lot de teren situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Martir Closca, nr. 8, sc. A, ap. 1.
 • Hotărârea 313/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 313 din 29.12.2014 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE EXTINDERE SPATIU DE PRODUCTIE - TIPOGRAFIE, STR. VASILE LUPU, NR. 87 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: S.C. LIVIROM S.R.L., din Bacau.
 • Hotărârea 312/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 312 din 29.12.2014 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL CU SPATII COMERCIALE, SPATIU ACTIVITATI RECREATIVE PENTRU COPII SI TEREN DE SPORT, STR. TAZLAULUI, NR. 7 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particularaBENEFICIAR: S.C. BALKAN NORTH RESIDENTIAL S.R.L., din Bucuresti.
 • Hotărârea 311/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 311 din 29.12.2014 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice deschise cu strigare de închiriere a spaţiilor şi amplasamentelor, proprietate publică sau privată a municipiului Bacău, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău - Direcţia Pieţelor.
 • Hotărârea 310/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 310 din 29.12.2014 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, faza Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie actualizată, pentru obiectivul de investiţie: "Reabilitarea sediului Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău".
 • Hotărârea 309/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 309 din 29.12.2014 Hotărâre privind modificarea HCL 382/17.11.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent Listei de investiţii, a Indicatorilor tehnico economici, a Politicii de tarifare, a Listei de investiţii şi a Planului de finanţare pentru proiectul "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău".
 • Hotărârea 308/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 308 din 29.12.2014 Hotărâre pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de "depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase in judetul Bacau".
 • Hotărârea 307/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 307 din 29.12.2014 Hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuinţe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă socială în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 306/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 306 din 29.12.2014 Hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuinţe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 305/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 305 din 29.12.2014 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare juridică pentru anul 2015 în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 304/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 304 din 29.12.2014 Hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 303/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 303 din 29.12.2014 Hotărâre privind rămânerea în vigoare a costului mediu lunar de întreţinere în Căminul pentru persoane vârstnice Bacău şi a grilei de calcul a contribuţiei datorată de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie, aprobate prin H.C.L. nr.3/27.01.2014 până la aprobarea noului cost de întreţinere aferent anului 2015.
 • Hotărârea 302/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 302 din 29.12.2014 Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Centrului Bugetar Creşe Bacău.
 • Hotărârea 301/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 301 din 29.12.2014 Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, începând cu data de 01.01.2015.
 • Hotărârea 300/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 300 din 29.12.2014 Hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la HCL nr.236/29.07.2011, modificată, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statul de funcţii pentru Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău, ca urmare a examenului de promovare în grade, trepte profesionale şi clasă.
 • Hotărârea 299/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 299 din 29.12.2014 Hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la HCL nr.29/10.02.2014 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare, ca urmare a examenului de promovare în grade şi trepte profesionale.
 • Hotărârea 298/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 298 din 29.12.2014 Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si pentru Directia publica de evidenta a persoanelor Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 297/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 297 din 29.12.2014 Hotărâre privind mandatarea Viceprimarului Municipiului Bacău, dl. Vasile Tescaru, ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfăşurată în anul 2014.
 • Hotărârea 296/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 296 din 29.12.2014 Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2014, de către Primarul şi Viceprimarii Municipiului Bacău, în cursul anului 2015.
 • Hotărârea 295/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 295 din 29.12.2014 Hotărâre privind completarea HCL nr. 202/ 2014 prin care au fost desemnaţi reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 294/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 294 din 29.12.2014 Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2015 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea 571/ 2003 - privind Codul fiscal, actualizată.
 • Hotărârea 293/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 293 din 29.12.2014 Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2015 în municipiul Bacău.
 • Hotărârea 292/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 292 din 29.12.2014 Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investitii in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2015, al Consiliului Local al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 291/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 291 din 29.12.2014 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2014 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 290/2014 - Municipiul Bacău - 29.12.2014

  Hotărârea nr. 290 din 29.12.2014 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2014, al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 289/2014 - Municipiul Bacău - 24.12.2014

  Hotărârea nr. 289 din 24.12.2014 Hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului "Revelionul împreună - 2015" în Piaţa Tricolorului din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 288/2014 - Municipiul Bacău - 24.12.2014

  Hotărârea nr. 288 din 24.12.2014 Hotărâre pentru aprobarea Acordului privind preluarea de către Municipiul Bacău a datoriilor SC CET SA Bacău aferente contractului de vânzare-cumpărare a gazelor naturale nr.55/6388/30.09.2013 încheiat cu SC C-GAZ&ENERGY; DISTRIBUŢIE SRL şi pentru aprobarea unei cesiuni de creanţă.
 • Hotărârea 287/2014 - Municipiul Bacău - 19.12.2014

  Hotărârea nr. 287 din 19.12.2014 Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Judetean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010.
 • Hotărârea 286/2014 - Municipiul Bacău - 19.12.2014

  Hotărârea nr. 286 din 19.12.2014 Hotărâre privind aprobarea procedurii de adopţie, înregistrare şi sterilizare a câinilor fără stăpân, de rasă comună, de pe domeniul public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 285/2014 - Municipiul Bacău - 19.12.2014

  Hotărârea nr. 285 din 19.12.2014 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Ansamblul Folcloric Profesionist "Busuiocul" la organizarea spectacolului de colinde "Asta-i seara de Crăciun" din data de 21 decembrie 2014 la Bacău.
 • Hotărârea 284/2014 - Municipiul Bacău - 19.12.2014

  Hotărârea nr. 284 din 19.12.2014 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Naţională a Surzilor din România - Filiala Bacău la organizarea evenimentului "Sunetul Crăciunului în toate casele".
 • Hotărârea 283/2014 - Municipiul Bacău - 19.12.2014

  Hotărârea nr. 283 din 19.12.2014 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Nevăzătorilor din România - Filiala Bacău la organizarea evenimentului "Serbarea Pomului de Crăciun" pentru copiii nevăzători.
 • Hotărârea 282/2014 - Municipiul Bacău - 19.12.2014

  Hotărârea nr. 282 din 19.12.2014 Hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr. 269/ 05.12.2014 privind prelungirea suspendării de drept a mandatului d-lui Stavarache Romeo, din funcţia de primar al municipiului Bacău, judeţul Bacău, pe perioada aplicării măsurii preventive a arestului la domiciliu.
 • Hotărârea 281/2014 - Municipiul Bacău - 11.12.2014

  Hotărârea nr. 281 din 11.12.2014 Hotărâre privind aprobarea organizării unor spectacole de datini şi obiceiuri, în municipiul Bacău, cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
 • Hotărârea 280/2014 - Municipiul Bacău - 11.12.2014

  Hotărârea nr. 280 din 11.12.2014 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE SI BIROURI, STR. IOSIF COCEA, NR. 8 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: S.C. URBAN BUILDING S.R.L., din Comuna Saucesti, Jud. Bacau.
 • Hotărârea 279/2014 - Municipiul Bacău - 11.12.2014

  Hotărârea nr. 279 din 11.12.2014 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Uniunea Armenilor din România - Filiala Bacău la organizarea proiectului cultural - educaţional "Ziua Minorităţilor Naţionale".
 • Hotărârea 278/2014 - Municipiul Bacău - 11.12.2014

  Hotărârea nr. 278 din 11.12.2014 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice Bacău la organizarea evenimentului "Pragul dintre ani".
 • Hotărârea 277/2014 - Municipiul Bacău - 11.12.2014

  Hotărârea nr. 277 din 11.12.2014 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Naţională Cultul Eroilor «Regina Maria», la editarea Revistei «Bacăul eroic», numărul 9.
 • Hotărârea 276/2014 - Municipiul Bacău - 11.12.2014

  Hotărârea nr. 276 din 11.12.2014 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2014 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 275/2014 - Municipiul Bacău - 27.11.2014

  Hotărârea nr. 275 din 27.11.2014 Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 25 de ani, a terenului în suprafaţă de 2000 mp, situat în Bacău, str. Ernest Târţescu, către Asociaţia Lumina.
 • Hotărârea 274/2014 - Municipiul Bacău - 27.11.2014

  Hotărârea nr. 274 din 27.11.2014 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2014 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 273/2014 - Municipiul Bacău - 27.11.2014

  Hotărârea nr. 273 din 27.11.2014 Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor cabluri electrice subterane și aeriene și a dreptului de uz pe durata existenței capacităților energetice, asupra mai multor suprafețe de teren, aparținând domeniului public al municipiului Bacău și abrogarea HCL nr. 146/2014.
 • Hotărârea 272/2014 - Municipiul Bacău - 27.11.2014

  Hotărârea nr. 272 din 27.11.2014 Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile decembrie 2014 - ianuarie 2015.
 • Hotărârea 271/2014 - Municipiul Bacău - 27.11.2014

  Hotărârea nr. 271 din 27.11.2014 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI, STR. CHIMIEI, TARLA 63, PARCELA 122, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: S.C. ECOREC RECYCLING S.R.L., din Oras Buhusi, Jud. Bacau.
 • Hotărârea 270/2014 - Municipiul Bacău - 27.11.2014

  Hotărârea nr. 270 din 27.11.2014 Hotărâre privind modificarea ANEXEI nr. 2 la Hotararea nr. 187/12.08.2014 a Consiliului Local al Municipiului Bacau prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru «construire ansamblu rezidential de locuinte colective, str. Lunca Bistritei, nr. 12 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, Beneficiar S.C. GENERAL CONSTRUCTII TEHNIC PLUS S.R.L. din Comuna Filipesti, Jud. Bacau».
 • Hotărârea 269/2014 - Municipiul Bacău - 27.11.2014

  Hotărârea nr. 269 din 27.11.2014 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 268/2014 - Municipiul Bacău - 27.11.2014

  Hotărârea nr. 268 din 27.11.2014 Hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 5 ani, a dreptului de folosinţă asupra spaţiului în suprafaţă de 151 mp, situat în incinta P.T. nr. 58 din Bacău str. Ştefan cel Mare, către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala Bacău.
 • Hotărârea 267/2014 - Municipiul Bacău - 27.11.2014

  Hotărârea nr. 267 din 27.11.2014 Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Judetean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010.
 • Hotărârea 266/2014 - Municipiul Bacău - 27.11.2014

  Hotărârea nr. 266 din 27.11.2014 Hotărâre privind prelungirea duratei prevazuta in contractele de concesionare incheiate intre Municipiul Bacau si S.C. CEAHLAUL S.R.L., beneficiarul constructiilor realizate pe terenul concesionat in str. 9 Mai, nr. 94 bis din Municipiul Bacau.
 • Hotărârea 265/2014 - Municipiul Bacău - 27.11.2014

  Hotărârea nr. 265 din 27.11.2014 Hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unui lot de teren situat in intravilanul Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 264/2014 - Municipiul Bacău - 27.11.2014

  Hotărârea nr. 264 din 27.11.2014 Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii la Clubul Sportiv Ştiinţa Municipal Bacău.
 • Hotărârea 263/2014 - Municipiul Bacău - 27.11.2014

  Hotărârea nr. 263 din 27.11.2014 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 326/2013 prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii, în formă unificată a Teatrului Municipal Bacovia şi a Teatrului pentru Copii şi Tineret "Vasile Alecsandri" din Bacău.
 • Hotărârea 262/2014 - Municipiul Bacău - 27.11.2014

  Hotărârea nr. 262 din 27.11.2014 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de management în vederea ocupării funcţiei de manager al Teatrului Municipal Bacovia.
 • Hotărârea 261/2014 - Municipiul Bacău - 14.11.2014

  Hotărârea nr. 261 din 14.11.2014 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Liga Studenţească din Universitatea «Vasile Alecsandri» Bacău la organizarea Balului Bobocilor, care se va desfăşura în data de 26 noiembrie 2014, în Bacău.
 • Hotărârea 260/2014 - Municipiul Bacău - 14.11.2014

  Hotărârea nr. 260 din 14.11.2014 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din Bacău la organizarea aniversării a 50 de ani de învăţământ superior de educaţie fizică şi sport în Bacău, ce se va desfăşura în perioada 18 - 22 noiembrie 2014.
 • Hotărârea 259/2014 - Municipiul Bacău - 14.11.2014

  Hotărârea nr. 259 din 14.11.2014 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Fundaţia ,,Bacovia" şi Centrul de Cultură "George Apostu" la organizarea proiectului cultural ,,Simpozionul naţional de estetică", ediţia a XX-a, ce se va desfăşura în perioada 12 - 15 noiembrie 2014, la Bacău.
 • Hotărârea 258/2014 - Municipiul Bacău - 14.11.2014

  Hotărârea nr. 258 din 14.11.2014 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia «Eminenta Pro Vrănceanu» şi Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău, la organizarea spectacolului caritabil «Un zâmbet pentru suflet!», care va avea loc la Teatrul de Vară «Radu Beligan» din municipiul Bacău în data de 22.11.2014.
 • Hotărârea 257/2014 - Municipiul Bacău - 14.11.2014

  Hotărârea nr. 257 din 14.11.2014 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2014 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 256/2014 - Municipiul Bacău - 14.11.2014

  Hotărârea nr. 256 din 14.11.2014 Hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr. 250/ 05.11.2014 privind prelungirea suspendării de drept a mandatului d-lui Stavarache Romeo, din funcţia de primar al municipiului Bacău, judeţul Bacău, pe perioada aplicării măsurii preventive a arestului la domiciliu.
 • Hotărârea 255/2014 - Municipiul Bacău - 14.11.2014

  Hotărârea nr. 255 din 14.11.2014 Hotărâre pentru aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri mijloace fixe, în vederea majorării capitalului social al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău prin aport în natură, în condiţiile legii.
 • Hotărârea 254/2014 - Municipiul Bacău - 31.10.2014

  Hotărârea nr.254 din 31.10.2014 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisia de Evaluarea și Asigurare a Calității Învățământului (Comisia CEAC) de la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 253/2014 - Municipiul Bacău - 31.10.2014

  Hotărârea nr.253 din 31.10.2014 Hotărâre privind premierea elevilor din unitățile de învățământ băcăuane care au obținut distincții la olimpiadele și concursurile internaționale pe obiecte de învățământ în anul școlar 2013-2014 și profesorilor care i-au pregătit pe aceștia, aprobarea Regulamentului pentru acordarea burselor anuale pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2013-2014 și aprobarea acordării acestor burse în anul bugetar 2014.
 • Hotărârea 252/2014 - Municipiul Bacău - 31.10.2014

  Hotărârea nr.252 din 31.10.2014 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru AMPLASARE PROVIZORE STAŢIE DE DISTRIBUŢIE ŞI ALIMENTARE CU GPL A AUTOVEHICULELOR, TIP SKID, CALEA BÂRLADULUI, NR. 209, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.BENEFICIAR: S.C. VATGAZ SRL, din comuna Orbeni, Jud. Bacău.
 • Hotărârea 251/2014 - Municipiul Bacău - 31.10.2014

  Hotărârea nr.251 din 31.10.2014 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 250/2014 - Municipiul Bacău - 31.10.2014

  Hotărârea nr.250 din 31.10.2014 Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor cabluri electrice subterane şi a dreptului de uz pe durata existenţei capacităţilor energetice asupra unor suprafeţe de teren, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 249/2014 - Municipiul Bacău - 31.10.2014

  Hotărârea nr.249 din 31.10.2014 Hotărâre privind acceptarea donaţiei imobilului în suprafaţă de 279,57 mp, teren situat în Bacău, str. Cornişa Bistriţei nr. 38 B.
 • Hotărârea 248/2014 - Municipiul Bacău - 31.10.2014

  Hotărârea nr.248 din 31.10.2014 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri imobile, în scopul casării şi demolării acestora în condiţiile legii.
 • Hotărârea 247/2014 - Municipiul Bacău - 31.10.2014

  Hotărârea nr.247 din 31.10.2014 Hotărâre privind prelungrea duratei prevăzută în contractul de concesionare nr. 44339/ 20.11.2006 încheiat între Municipiul Bacău şi SC Betaplus SRL şi cesionarea contractului către d-nii Farcaş Lucian şi Pal Eronim.
 • Hotărârea 246/2014 - Municipiul Bacău - 31.10.2014

  Hotărârea nr.246 din 31.10.2014 Hotărâre privind închirierea spaţiului în suprafaţă de 18,10 mp aflat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie din Bacău, str. Oituz, nr. 72, Bacău, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 245/2014 - Municipiul Bacău - 31.10.2014

  Hotărârea nr.245 din 31.10.2014 Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unui teren ocupat de construcţie autorizată.
 • Hotărârea 244/2014 - Municipiul Bacău - 31.10.2014

  Hotărârea nr.244 din 31.10.2014 Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 119/ 2014 de închiriere prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui teren arabil aflat în domeniul privat al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 243/2014 - Municipiul Bacău - 31.10.2014

  Hotărârea nr.243 din 31.10.2014 Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 220/ 2014 prin care s-a aprobat modificarea şi completarea HCL nr. 109/ 2014 prin care s-a închiriat prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Bacău.
 • Hotărârea 242/2014 - Municipiul Bacău - 31.10.2014

  Hotărârea nr.242 din 31.10.2014 Hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în HCL nr. 24/ 2014 prin care s-a aprobat închirierea a optzeci şi două de parcele de teren aflate în incinta Bazarului Milcov din Bacău, str. Milcov, nr. 93 - 95, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 241/2014 - Municipiul Bacău - 31.10.2014

  Hotărârea nr.241 din 31.10.2014 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 348/2007 prin care s-au aprobat Regulamentele de Organizare şi Funcţionare a Pieţei Centrale, Pieţei Sud, Pieţei de Gross şi a Bazarului Milcov din municipiul Bacău şi abrogarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr. 87/ 29.04.2002, modificată şi completată prin HCL nr. 22/ 2006 şi HCL nr. 349/ 2006.
 • Hotărârea 240/2014 - Municipiul Bacău - 31.10.2014

  Hotărârea nr.240 din 31.10.2014 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 26.000 lei d-nei GROSU DANIELA cu domiciliul în Bacău, str. Iosif Cocea, nr. 16, sc. B, ap.16.
 • Hotărârea 239/2014 - Municipiul Bacău - 31.10.2014

  Hotărârea nr.239 din 31.10.2014 Hotărâre pentru completarea HCL nr.202/30.09.2014 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 238/2014 - Municipiul Bacău - 31.10.2014

  Hotărârea nr.238 din 31.10.2014 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Bacău şi Consiliul Judeţean Bacău la organizarea activităţii « Învăţătorul băcăuan - tradiţie şi continuitate », ce se va desfăşura în data de 07 noiembrie 2014 la Bacău.
 • Hotărârea 237/2014 - Municipiul Bacău - 31.10.2014

  Hotărârea nr.237 din 31.10.2014 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Camera de Comerţ şi Industrie Bilaterală România - Columbia şi Ansamblul Folcloric Plaiuri Băcăuane la organizarea unui spectacol de caritate, ce se va desfăşura în data de 20 decembrie 2014 la Teatrul de Vară «Radu Beligan» din Bacău.
 • Hotărârea 236/2014 - Municipiul Bacău - 31.10.2014

  Hotărârea nr.236 din 31.10.2014 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2014 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 235/2014 - Municipiul Bacău - 31.10.2014

  Hotărârea nr.235 din 31.10.2014 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul III anul 2014, al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 234/2014 - Municipiul Bacău - 20.10.2014

  Hotărârea nr.234 din 20.10.2014 Hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr.190 din 17.09.2014 privind aprobarea unor măsuri în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 233/2014 - Municipiul Bacău - 20.10.2014

  Hotărârea nr.233 din 20.10.2014 Hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea nr.191 din 17.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Bacău privind aprobarea cesiunii unor creanţe.
 • Hotărârea 232/2014 - Municipiul Bacău - 20.10.2014

  Hotărârea nr.232 din 20.10.2014 Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2014 al Societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău.
 • Hotărârea 231/2014 - Municipiul Bacău - 20.10.2014

  Hotărârea nr.231 din 20.10.2014 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, la organizarea a trei evenimente culturale ocazionate de împlinirea a cinci ani de la ridicarea în grad a Arhiepiscopiei, care vor avea loc la Teatrul de Vară «Radu Beligan» din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 230/2014 - Municipiul Bacău - 20.10.2014

  Hotărârea nr.230 din 20.10.2014 Hotărâre privind completarea HCL nr. 221/2014 prin care s-a aprobat acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat şi stabilirea gradului de compensare procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2014 - 31 martie 2015.
 • Hotărârea 229/2014 - Municipiul Bacău - 20.10.2014

  Hotărârea nr.229 din 20.10.2014 Hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău.
 • Hotărârea 228/2014 - Municipiul Bacău - 20.10.2014

  Hotărârea nr.228 din 20.10.2014 Hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău.
 • Hotărârea 227/2014 - Municipiul Bacău - 20.10.2014

  Hotărârea nr.227 din 20.10.2014 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2014 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 226/2014 - Municipiul Bacău - 20.10.2014

  Hotărârea nr.226 din 20.10.2014 Hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr. 230/ 03.10.2014 privind prelungirea suspendării de drept a mandatului d-lui Stavarache Romeo, din funcţia de primar al municipiului Bacău, judeţul Bacău, pe perioada aplicării măsurii preventive a arestului la domiciliu.
 • Hotărârea 225/2014 - Municipiul Bacău - 06.10.2014

  Hotărârea nr.225 din 06.10.2014 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, în vederea organizării celei de a VII-a ediții a concursului "Cupa Bacăului la Înot".
 • Hotărârea 224/2014 - Municipiul Bacău - 06.10.2014

  Hotărârea nr.224 din 06.10.2014 Hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Bacău, încheiat cu S.C. SOMA S.R.L. Bacău.
 • Hotărârea 223/2014 - Municipiul Bacău - 06.10.2014

  Hotărârea nr.223 din 06.10.2014 Hotărâre privind aprobarea Contractului de Cesiune a Contractului de vanzare - cumparare a gazelor naturale nr. 55/6388/30.09.2013 de la SC CET SA Bacau la Thermoenergy Group SA Bacau si a Actului Aditional nr. 1 la contract.
 • Hotărârea 222/2014 - Municipiul Bacău - 06.10.2014

  Hotărârea nr.222 din 06.10.2014 Hotărâre privind mandatarea imputernicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Thermoenergy Group SA Bacau.
 • Hotărârea 221/2014 - Municipiul Bacău - 06.10.2014

  Hotărârea nr.221 din 06.10.2014 Hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat şi stabilirea gradului de compensare procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2014 - 31 martie 2015.
 • Hotărârea 220/2014 - Municipiul Bacău - 30.09.2014

  Hotărârea nr.220 din 30.09.2014 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 109/ 2014 prin care s-a închiriat prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Bacău.
 • Hotărârea 219/2014 - Municipiul Bacău - 30.09.2014

  Hotărârea nr.219 din 30.09.2014 Hotărâre privind modificarea Anexei 2 la HCL 29/10.02.2014 privind aprobarea statului de funcţii şi organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău la secţiunea Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău.
 • Hotărârea 218/2014 - Municipiul Bacău - 30.09.2014

  Hotărârea nr.218 din 30.09.2014 Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile octombrie 2014 - noiembrie 2014.
 • Hotărârea 217/2014 - Municipiul Bacău - 30.09.2014

  Hotărârea nr.217 din 30.09.2014 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 216/2014 - Municipiul Bacău - 30.09.2014

  Hotărârea nr.216 din 30.09.2014 Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 348/ 2011 prin care s-a completat Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la secţiunea "Alte terenuri".
 • Hotărârea 215/2014 - Municipiul Bacău - 30.09.2014

  Hotărârea nr.215 din 30.09.2014 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun imobil, în scopul casării şi demolării acestuia în condiţiile legii.
 • Hotărârea 214/2014 - Municipiul Bacău - 30.09.2014

  Hotărârea nr.214 din 30.09.2014 Hotărâre privind reglementarea accesului pe domeniul public/privat al municipiului Bacau, în vederea instalării, întreţinerii,înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.
 • Hotărârea 213/2014 - Municipiul Bacău - 30.09.2014

  Hotărârea nr.213 din 30.09.2014 Hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiilor cu "destinaţia de uscător" de către cei care deţin garsoniere învecinate cu acestea, în blocurile ANL pentru tineri precum şi cele sociale din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 212/2014 - Municipiul Bacău - 30.09.2014

  Hotărârea nr.212 din 30.09.2014 Hotărâre privind închirierea spaţiului în suprafaţă de 1 mp aflat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie din Bacău, str. Oituz, nr. 72, Bacău, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 211/2014 - Municipiul Bacău - 30.09.2014

  Hotărârea nr.211 din 30.09.2014 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din municipiului Bacău preluate de la Consiliul Judeţean Bacău în baza Protocolului nr. 12590/ 28.12.2010.
 • Hotărârea 210/2014 - Municipiul Bacău - 30.09.2014

  Hotărârea nr.210 din 30.09.2014 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 156/2013 prin care s-a acordat, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 3 ani, spaţiul în suprafaţă de 131,06 mp, situat în incinta imobilului din Bacău str. Pictor Andreescu, nr. 5 (fosta creşă nr. 3) la parter, către Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău.
 • Hotărârea 209/2014 - Municipiul Bacău - 30.09.2014

  Hotărârea nr.209 din 30.09.2014 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute legală către EON GAZ DISTRIBUŢIE S.A., pe durata lucrărilor de dezvoltare, reabilitare, modernizare, respectiv de exploatare şi de întreţinere a capacităţilor, necesare lucrării "Înlocuire conducte şi branşamente gaze naturale presiune redusă str. Rozelor şi Izvoare, loc. Bacău, Jud. Bacău" asupra suprafeţei de 1819,20 mp teren situat în Bacău, str. Izvoare şi str. Rozelor.
 • Hotărârea 208/2014 - Municipiul Bacău - 30.09.2014

  Hotărârea nr.208 din 30.09.2014 Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor cabluri electrice subterane şi a dreptului de uz pe durata existenţei capacităţilor energetice, asupra unei suprafeţe de teren, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 207/2014 - Municipiul Bacău - 30.09.2014

  Hotărârea nr.207 din 30.09.2014 Hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I), pentru obiectivul de investitii: "Consolidare si modernizare Stadion Municipal Bacau".
 • Hotărârea 206/2014 - Municipiul Bacău - 30.09.2014

  Hotărârea nr.206 din 30.09.2014 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice "Alarmarea populaţiei municipiului Bacău - Amplasare sirene electronice".
 • Hotărârea 205/2014 - Municipiul Bacău - 30.09.2014

  Hotărârea nr.205 din 30.09.2014 Hotărâre privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare intre Municipiul Bacau si SC Sport Club Bacau SA cu privire la folosirea bazelor sportive ce apartinMunicipiului Bacau.
 • Hotărârea 204/2014 - Municipiul Bacău - 30.09.2014

  Hotărârea nr.204 din 30.09.2014 Hotărâre privind aprobarea tarifelor de inchiriere a terenurilor de pe bazele/complexele sportive ce apartin Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 203/2014 - Municipiul Bacău - 30.09.2014

  Hotărârea nr.203 din 30.09.2014 Hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului "Zilele Bacăului" în perioada 3 - 5 octombrie 2014, cu finantare de la bugetul local si din sponsorizari, organizatorii actiunii fiind Consiliul Local Bacau, in parteneriat cu alte institutii, asociatii si organizatii locale.
 • Hotărârea 202/2014 - Municipiul Bacău - 30.09.2014

  Hotărârea nr.202 din 30.09.2014 Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 201/2014 - Municipiul Bacău - 30.09.2014

  Hotărârea nr.201 din 30.09.2014 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala Bacău, la organizarea concertului caritabil "Popasul între generaţii", care va avea loc în cadrul unor activităţi specifice, la Teatrul de Vară « Radu Beligan » din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 200/2014 - Municipiul Bacău - 30.09.2014

  Hotărârea nr.200 din 30.09.2014 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Filarmonica "Mihail Jora" Bacău la organizarea celei de a XXVIII-a ediţie a Festivalului Internaţional "Zilele Muzicii Contemporane", ce se va desfăşura în perioada 02 - 05 octombrie 2014 la Bacău.
 • Hotărârea 199/2014 - Municipiul Bacău - 30.09.2014

  Hotărârea nr.199 din 30.09.2014 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Organizaţia Naţională «Cercetaşii României», la organizarea proiectului "Festivalul Luminii", care se va desfăşura în data de 5 octombrie 2014, în Parcul Catedralei din Bacău.
 • Hotărârea 198/2014 - Municipiul Bacău - 30.09.2014

  Hotărârea nr.198 din 30.09.2014 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener al Fundatiei Comunitare Bacau, în vederea organizării actiunii filantropice "Swimathon", ce se va desfăşura la Bacau în data de 30 octombrie 2014.
 • Hotărârea 197/2014 - Municipiul Bacău - 30.09.2014

  Hotărârea nr.197 din 30.09.2014 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice la organizarea Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, în data de 1 octombrie 2014 la Bacău.
 • Hotărârea 196/2014 - Municipiul Bacău - 30.09.2014

  Hotărârea nr.196 din 30.09.2014 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 3/2007 prin care s-a aprobat acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, studenţilor care urmează cursuri universitare de lunga durata si absolvenţilor cursurilor universitare de lunga durata, in ambele situaţii beneficiari ai burselor de studii oferite de alte state, precum si reorganizarea ,,Comisiei municipale " pentru analiza si selectarea cererilor acordării sprijinului financiar acestor beneficiari.
 • Hotărârea 195/2014 - Municipiul Bacău - 30.09.2014

  Hotărârea nr.195 din 30.09.2014 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 53/ 2014 prin care s-a aprobat lista sesiunii de selecţie din anul 2014 a proiectelor/ programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005.
 • Hotărârea 194/2014 - Municipiul Bacău - 30.09.2014

  Hotărârea nr.194 din 30.09.2014 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2014 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 193/2014 - Municipiul Bacău - 17.09.2014

  Hotărârea nr.193 din 17.09.2014 Hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr.186 din 12.09.2014 privind aprobarea înființării societății "THERMOENERGY GROUP"SA Bacău și abrogarea HCL nr.259 din 31.07.2013.
 • Hotărârea 192/2014 - Municipiul Bacău - 17.09.2014

  Hotărârea nr.192 din 17.09.2014 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Forumul Inventatorilor Români - Filiala Bacău la organizarea proiectului «Salonul Naţional al Cercetării şi Inovării Bacău», în perioada 25 - 27 septembrie 2014 la Bacău.
 • Hotărârea 191/2014 - Municipiul Bacău - 17.09.2014

  Hotărârea nr.191 din 17.09.2014 Hotărâre privind aprobarea cesiunii unor creanțe.
 • Hotărârea 190/2014 - Municipiul Bacău - 17.09.2014

  Hotărârea nr.190 din 17.09.2014 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 189/2014 - Municipiul Bacău - 17.09.2014

  Hotărârea nr.189 din 17.09.2014 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 159/ 2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/ unor finanţări rambursabile interne/ externe în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiţii de interes public local.
 • Hotărârea 188/2014 - Municipiul Bacău - 17.09.2014

  Hotărârea nr.188 din 17.09.2014 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2014 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 187/2014 - Municipiul Bacău - 12.09.2014

  Hotărârea nr.187 din 12.09.2014 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL DE LOCUINTE COLECTIVE, STR. LUNCA BISTRITEI, NR. 12, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particularBENEFICIAR: S.C. GENERAL CONSTRUCTII TEHNIC PLUS S.R.L., din Comuna Filipesti, nr. 288, Jud. Bacau.
 • Hotărârea 186/2014 - Municipiul Bacău - 12.09.2014

  Hotărârea nr.186 din 12.09.2014 Hotărâre privind aprobarea infiintarii societatii THERMOENERGY GROUP SA Bacau si abrogarea HCL nr.259 din 31.07.2013.
 • Hotărârea 185/2014 - Municipiul Bacău - 12.09.2014

  Hotărârea nr.185 din 12.09.2014 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Facultatea de Ştiinţe a Universităţii «Vasile Alecsandri» la organizarea celei de-a 22-a Conferinţe de Matematică Aplicată şi Industrială - CAIM 2014, în perioada 18- 21 septembrie 2014 la Bacău.
 • Hotărârea 184/2014 - Municipiul Bacău - 12.09.2014

  Hotărârea nr.184 din 12.09.2014 Hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr. 207/ 05.09.2014 privind constatarea suspendării de drept a mandatului d-lui Stavarache Romeo, din funcţia de primar al municipiului Bacău, judeţul Bacău, pe perioada aplicării măsurii preventive a arestului la domiciliu.
 • Hotărârea 183/2014 - Municipiul Bacău - 28.08.2014

  Hotărârea nr.183 din 28.08.2014 Hotărâre privind solutionarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau a plangerilor prealabile inregistrate sub nr. 33827 din 25.07.2014 si nr. 35273 din 14.08.2014.
 • Hotărârea 182/2014 - Municipiul Bacău - 28.08.2014

  Hotărârea nr.182 din 28.08.2014 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 181/2014 - Municipiul Bacău - 28.08.2014

  Hotărârea nr.181 din 28.08.2014 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 258/ 2013 prin care s-a pus la dispoziţia Eon Gaz Distribuţie terenul în suprafaţă de 1769 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării reţelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Arcadie Şeptilici, Calea Moineşti şi Corbului din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 180/2014 - Municipiul Bacău - 28.08.2014

  Hotărârea nr.180 din 28.08.2014 Hotărâre privind închirierea spaţiului în suprafaţă de 23,80 mp aflat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie din Bacău, str. Oituz, nr. 72, Bacău, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 179/2014 - Municipiul Bacău - 28.08.2014

  Hotărârea nr.179 din 28.08.2014 Hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Bacău în administrarea şi exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA a unor bunuri de retur.
 • Hotărârea 178/2014 - Municipiul Bacău - 28.08.2014

  Hotărârea nr.178 din 28.08.2014 Hotărâre privind aprobarea efectuării de către concesionari a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizări a cabinetelor medicale situate în imobilul - Dispensar Medical nr. 10 din Bacău, str. Republicii, nr. 64.
 • Hotărârea 177/2014 - Municipiul Bacău - 28.08.2014

  Hotărârea nr.177 din 28.08.2014 Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Bacău.
 • Hotărârea 176/2014 - Municipiul Bacău - 28.08.2014

  Hotărârea nr.176 din 28.08.2014 Hotărâre privind modificarea Anexei 1B la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 248 din 30.07.2009, prin care s-a aprobat concesionarea directă a suprafeţei de 12,00 m.p. teren situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Aviatori, nr.7, Sc.B, Ap.7.
 • Hotărârea 175/2014 - Municipiul Bacău - 28.08.2014

  Hotărârea nr.175 din 28.08.2014 Hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI DE FUNCŢIONARE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM A MUNICIPIULUI BACĂU.
 • Hotărârea 174/2014 - Municipiul Bacău - 28.08.2014

  Hotărârea nr.174 din 28.08.2014 Hotărâre privind aprobarea cofinantarii proiectului " Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentelor de atribuire pentru Programul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020".
 • Hotărârea 173/2014 - Municipiul Bacău - 28.08.2014

  Hotărârea nr.173 din 28.08.2014 Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 383 din 17.11.2010- privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Bacău și a Contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare - modificată și completată.
 • Hotărârea 172/2014 - Municipiul Bacău - 28.08.2014

  Hotărârea nr.172 din 28.08.2014 Hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii prioritare in sectorul de apa si apa uzata din judetul Bacau, aferenta perioadei 2014-2020, finantata prin Programul Operational Sectorial Mediu.
 • Hotărârea 171/2014 - Municipiul Bacău - 28.08.2014

  Hotărârea nr.171 din 28.08.2014 Hotărâre privind aprobarea transmiterii in folosinta cu titlu gratuit catre Municipiul Bacau, a unui autovehicul ce apartine Caminului pentru Persoane Varstnice Bacau.
 • Hotărârea 170/2014 - Municipiul Bacău - 28.08.2014

  Hotărârea nr.170 din 28.08.2014 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza S.F. la obiectivul "Extindere reţea alimentare cu apă str. Orizontului, municipiul Bacău"
 • Hotărârea 169/2014 - Municipiul Bacău - 28.08.2014

  Hotărârea nr.169 din 28.08.2014 Hotărâre privind finantarea executiei lucrarilor de interventie, incluse in cadrul Programului national privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.
 • Hotărârea 168/2014 - Municipiul Bacău - 28.08.2014

  Hotărârea nr.168 din 28.08.2014 Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 156 din 11.08.2014 prin care s-a aprobat depunerea cererii de finanţare pentru proiectul de tip strategic "Incluziune Socială prin structuri de economie socială în regiunile de nord - est și nord - vest", în cadrul Programului Operaţional Sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013 "Dezvoltarea economiei sociale" DMI 6.1. "Promovarea incluziunii sociale"", a valorii totale a proiectului şi a surselor de finanţare, precum şi schimbarea destinaţiei şi reamenajarea unei clădiri în acest scop.
 • Hotărârea 167/2014 - Municipiul Bacău - 28.08.2014

  Hotărârea nr.167 din 28.08.2014 Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 155 din 11.08.2014 prin care s-a aprobat depunerea cererii de finanţare pentru proiectul de tip strategic "Structurile de economie socială factori ai inserției a grupurilor dezavantajate în piaţa muncii în regiunile de nord - est și nord - vest", în cadrul Programului Operaţional Sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013 "Dezvoltarea economiei sociale", DMI 6.1. "Promovarea incluziunii sociale"", a valorii totale a proiectului şi a surselor de finanţare, precum şi schimbarea destinaţiei şi reamenajarea unor clădiri în acest scop.
 • Hotărârea 166/2014 - Municipiul Bacău - 28.08.2014

  Hotărârea nr.166 din 28.08.2014 Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 152 din 11.08.2014 prin care s-a aprobat depunerea cererii de finanţare pentru proiectul de tip strategic "Structurile de economie socială - factori dinamizatori ai dezvoltării durabile în regiunile de nord - vest şi nord - est", în cadrul Programului Operaţional Sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013 "Dezvoltarea economiei - sociale" DMI 6.1. "Promovarea incluziunii sociale"", a valorii totale a proiectului şi a surselor de finanţare, precum şi schimbarea destinaţiei şi reamenajarea unei clădiri în acest scop.
 • Hotărârea 165/2014 - Municipiul Bacău - 28.08.2014

  Hotărârea nr.165 din 28.08.2014 Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 151 din 11.08.2014 prin care s-a aprobat depunerea cererii de finanţare pentru proiectul de tip strategic "Structurile de economie socială generatoare de plus valoare în cadrul strategiilor de dezvoltare durabilă în regiunile de nord - vest şi nord - est", în cadrul Programului Operaţional Sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013 "Dezvoltarea economiei sociale" DMI 6.1. "Promovarea incluziunii sociale"", a valorii totale a proiectului şi a surselor de finanţare, precum şi schimbarea destinaţiei şi reamenajarea unor cladiri in acest scop.
 • Hotărârea 164/2014 - Municipiul Bacău - 28.08.2014

  Hotărârea nr.164 din 28.08.2014 Hotărâre privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepţie, pe perioadă determinată, a d-lui CIOCÂRLAN GHEORGHE - persoană marginalizată social aflată în situaţie de risc ce necesită servicii de îngrijire şi asistenţă medicală permanentă.
 • Hotărârea 163/2014 - Municipiul Bacău - 28.08.2014

  Hotărârea nr.163 din 28.08.2014 Hotărâre privind acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 64 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare, până la data de 04.08.2014.
 • Hotărârea 162/2014 - Municipiul Bacău - 28.08.2014

  Hotărârea nr.162 din 28.08.2014 Hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea de merit Comunitar a Municipiului Bacău, a unor persoane fizice, cărora li s-a acordat Titlul de "Cetăţean de Onoare".
 • Hotărârea 161/2014 - Municipiul Bacău - 28.08.2014

  Hotărârea nr.161 din 28.08.2014 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 502/2007 prin care s-au aprobat "Criteriile" pentru stabilirea ordinii de prioritate şi "Lista" cu actele necesare în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat.
 • Hotărârea 160/2014 - Municipiul Bacău - 28.08.2014

  Hotărârea nr.160 din 28.08.2014 Hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău şi abrogarea HCL nr. 161/ 2012.
 • Hotărârea 159/2014 - Municipiul Bacău - 28.08.2014

  Hotărârea nr.159 din 28.08.2014 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Naţională Cultul Eroilor «Regina Maria», la organizarea aniversării a 95 de ani de la înfiinţare.
 • Hotărârea 158/2014 - Municipiul Bacău - 28.08.2014

  Hotărârea nr.158 din 28.08.2014 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2014 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 157/2014 - Municipiul Bacău - 28.08.2014

  Hotărârea nr.157 din 28.08.2014 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local, al d-nei Zaharia Svetlana Gabriela, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Uniunii Social Liberale Bacău.
 • Hotărârea 156/2014 - Municipiul Bacău - 11.08.2014

  Hotărârea nr.156 din 11.08.2014 Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanţare pentru proiectul de tip strategic "Incluziune Socială prin structuri de economie socială în regiunile de N - E şi N - V", în cadrul Programului Operaţional Sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013 "Dezvoltarea economiei sociale" DMI 6.1. "Promovarea incluziunii sociale", a valorii totale a proiectului şi a surselor de finanţare, precum şi schimbarea destinaţiei şi reamenajarea unei clădiri în acest scop.
 • Hotărârea 155/2014 - Municipiul Bacău - 11.08.2014

  Hotărârea nr.155 din 11.08.2014 Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanţare pentru proiectul de tip strategic "Structurile de economie socială factori ai inserției a grupurilor dezavantajate în piața muncii regiunile de N-E și N-V", în cadrul Programului Operaţional Sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013 "Dezvoltarea economiei sociale", DMI 6.1. "Promovarea incluziunii sociale", a valorii totale a proiectului şi a surselor de finanţare, precum şi schimbarea destinaţiei şi reamenajarea unor clădiri în acest scop.
 • Hotărârea 154/2014 - Municipiul Bacău - 11.08.2014

  Hotărârea nr.154 din 11.08.2014 Hotărâre privind abrogarea HCL nr. 251/2010 prin care s-a aprobat închirierea unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat in incinta P.T. nr. 10 din Bacău str. Alecu Russo, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 153/2014 - Municipiul Bacău - 11.08.2014

  Hotărârea nr.153 din 11.08.2014 Hotărâre privind aprobarea perioadelor de valabilitate și tarifele abonamentelor la transportul urban cu mijloace de transport în comun acordate elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău pentru anul școlar 2014-2015.
 • Hotărârea 152/2014 - Municipiul Bacău - 11.08.2014

  Hotărârea nr.152 din 11.08.2014 Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanţare pentru proiectul de tip strategic "Structurile de economie socială - factori dinamizatori ai dezvoltării durabile în regiunile de N - V şi N - E", în cadrul Programului Operaţional Sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013 "Dezvoltare economiei - sociale" DMI 6.1. "Promovarea incluziunii sociale"", a valorii totale a proiectului şi a surselor de finanţare, precum şi schimbarea destinaţiei şi reamenajarea unei clădiri în acest scop.
 • Hotărârea 151/2014 - Municipiul Bacău - 11.08.2014

  Hotărârea nr.151 din 11.08.2014 Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanţare pentru proiectul de tip strategic "Structurile de economie socială generatoare de plus valoare în cadrul strategiilor de dezvoltare durabilă a regiunilor de N - E şi N - V", în cadrul Programului Operaţional Sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013 "Dezvoltare economiei sociale" DMI 6.1. "Promovarea incluziunii sociale"", a valorii totale a proiectului şi a surselor de finanţare, precum şi schimbarea destinaţiei şi reamenajarea unor clădiri în acest scop.
 • Hotărârea 150/2014 - Municipiul Bacău - 31.07.2014

  Hotărârea nr.150 din 31.07.2014 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute, către EON Moldova Distribuţie, asupra unor suprafeţe de teren, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău, aferente lucrării "Înlocuire conductor clasic cu conductor torsadat LEA 0,4 kV aferentă PTCZ 84 mun. Bacău" şi abrogarea HCL nr. 134/ 2014.
 • Hotărârea 149/2014 - Municipiul Bacău - 31.07.2014

  Hotărârea nr.149 din 31.07.2014 Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor cabluri electrice aeriene şi a dreptului de uz pe durata existenţei capacităţilor energetice, asupra mai multor suprafeţe de teren, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 148/2014 - Municipiul Bacău - 31.07.2014

  Hotărârea nr.148 din 31.07.2014 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 159/ 2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/ unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiţii de interes public local.
 • Hotărârea 147/2014 - Municipiul Bacău - 31.07.2014

  Hotărârea nr.147 din 31.07.2014 Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile august 2014 - septembrie 2014.
 • Hotărârea 146/2014 - Municipiul Bacău - 31.07.2014

  Hotărârea nr.146 din 31.07.2014 Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor cabluri electrice subterane şi aeriene şi a dreptului de uz pe durata existenţei capacităţilor energetice, asupra mai multor suprafeţei de teren, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 145/2014 - Municipiul Bacău - 31.07.2014

  Hotărârea nr.145 din 31.07.2014 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 121/2010 prin care s-a aprobat de principiu închirierea spațiilor cu "destinația de uscător" de către cei care dețin garsoniere învecinate cu acestea, în blocurile ANL pentru tineri precum și în cele sociale din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 144/2014 - Municipiul Bacău - 31.07.2014

  Hotărârea nr.144 din 31.07.2014 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 361/2013 prin care s-a reglementat regimul juridic al unor terenuri ocupate de construcţii autorizate.
 • Hotărârea 143/2014 - Municipiul Bacău - 31.07.2014

  Hotărârea nr.143 din 31.07.2014 Hotărâre privind închirierea a zece suprafeţe de teren aflate în incinta Oborului Şerbăneşti din Bacău, str. Trecătoarea Tecuciului, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 142/2014 - Municipiul Bacău - 31.07.2014

  Hotărârea nr.142 din 31.07.2014 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 161/2012 prin care s-a constituit Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 141/2014 - Municipiul Bacău - 31.07.2014

  Hotărârea nr.141 din 31.07.2014 Hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei lunare aferentă locuinţelor ANL situate în municipiul Bacău, str. Narciselor nr. 2 bis, sc. A, pentru titularii de contracte de închiriere care au împlinit vârsta de 35 de ani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 140/2014 - Municipiul Bacău - 31.07.2014

  Hotărârea nr.140 din 31.07.2014 Hotărâre privind aprobarea completarii Contractului de Concesiune nr. 11252/ 26.03.2004 a transportului public local de calatori pe raza municipiului Bacău.
 • Hotărârea 139/2014 - Municipiul Bacău - 31.07.2014

  Hotărârea nr.139 din 31.07.2014 Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 138/2014 - Municipiul Bacău - 31.07.2014

  Hotărârea nr.138 din 31.07.2014 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.30/2014 prin care s-a aprobat organizarea unui concurs de idei cu temă "Primăria Municipiului Bacău".
 • Hotărârea 137/2014 - Municipiul Bacău - 31.07.2014

  Hotărârea nr.137 din 31.07.2014 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul II anul 2014, al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 136/2014 - Municipiul Bacău - 31.07.2014

  Hotărârea nr.136 din 31.07.2014 Hotărâre prin care se ia act de încetarea funcţiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a doamnei Florea Irina - Daniela, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.
 • Hotărârea 135/2014 - Municipiul Bacău - 21.07.2014

  Hotărârea nr.135 din 21.07.2014 Hotărâre privind aprobarea "Reactualizarii strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Bacău, până la nivelul anului 2033", realizată în cadrul proiectului "Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană" Cod proiect CCI 2009RO161PR024.
 • Hotărârea 134/2014 - Municipiul Bacău - 21.07.2014

  Hotărârea nr.134 din 21.07.2014 Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare amplasării unor conductoare aeriene şi a dreptului de uz pe durata existenţei capacităţii energetice, asupra suprafeţei de teren de 4 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 133/2014 - Municipiul Bacău - 21.07.2014

  Hotărârea nr.133 din 21.07.2014 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 291/2010 prin care a fost aprobat Actul Constitutiv al S. C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.
 • Hotărârea 132/2014 - Municipiul Bacău - 21.07.2014

  Hotărârea nr.132 din 21.07.2014 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2014 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 131/2014 - Municipiul Bacău - 14.07.2014

  Hotărârea nr.131 din 14.07.2014 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Asociația "Ingenious Drama" a Festivalului național de teatru în limba română pentru tineri "The Ingenious Drama" - ediția a XV - a, ce se va desfășura în perioada 14 - 23 iulie, la Bacău.
 • Hotărârea 130/2014 - Municipiul Bacău - 14.07.2014

  Hotărârea nr.130 din 14.07.2014 Hotărâre privind delegarea unui consilier local care va îndeplini temporar atribuţiile viceprimarului municipiului Bacău, pe perioada în care acesta îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei de primar.
 • Hotărârea 129/2014 - Municipiul Bacău - 14.07.2014

  Hotărârea nr.129 din 14.07.2014 Hotărâre privind desemnarea unui viceprimar al municipiului Bacău pentru a îndeplini atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, pe durata suspendării de drept a mandatului acestuia.
 • Hotărârea 128/2014 - Municipiul Bacău - 14.07.2014

  Hotărârea nr.128 din 14.07.2014 Hotărâre privind alegerea celui de-al doilea Viceprimar al Municipiului Bacău, pe locul rămas vacant.
 • Hotărârea 127/2014 - Municipiul Bacău - 14.07.2014

  Hotărârea nr.127 din 14.07.2014 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova şi Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" a celei de a XXIV - a ediţii - 2014 a Expoziţiei - concurs de artă plastică contemporană "Saloanele Moldovei", eveniment ce se va desfăşura în data de 17 iulie 2014, la Bacău.
 • Hotărârea 126/2014 - Municipiul Bacău - 30.06.2014

  Hotărârea nr.126 din 30.06.2014 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, HIPERMARKET KAUFLAND, STAND DE VANZARE IMBISS, FUNCTIUNI TEHNICE AFERENTE, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE LA STRADA CU ACCESE, AMPLASARE FIRME SI RECLAME PUBLICITARE, TOTEM, STR. NARCISELOR, NR. 5, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: S.C. IATSA S.A., din Bacau.
 • Hotărârea 125/2014 - Municipiul Bacău - 30.06.2014

  Hotărârea nr.125 din 30.06.2014 Hotărâre privind aprobarea preluarii Contractului de Concesionare nr. 11/14.08.1997 incheiat intre Consiliul Local al Comunei Margineni in calitate de Concedent si S.C. EXIM GEORGE S.R.L. in calitate de Concesionar, pentru suprafata de 110,00 m.p. teren situat in intravilanul Municipiului Bacau, Calea Moinesti, nr. 34 E si transmiterea concesiunii catre d-na Dumitru Daniela, proprietara constructiei regim de inaltime P + 1 + M cu destinatia sediu administrativ.
 • Hotărârea 124/2014 - Municipiul Bacău - 30.06.2014

  Hotărârea nr.124 din 30.06.2014 Hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 92,00 m.p. teren situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Mircea Eliade, nr. 5, ocupat de o constructie regim de inaltime P + 1, proprietatea d-nei Balaban Mihaela-Lacramioara.
 • Hotărârea 123/2014 - Municipiul Bacău - 30.06.2014

  Hotărârea nr.123 din 30.06.2014 Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Judetean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010.
 • Hotărârea 122/2014 - Municipiul Bacău - 30.06.2014

  Hotărârea nr.122 din 30.06.2014 Hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 121/2014 - Municipiul Bacău - 30.06.2014

  Hotărârea nr.121 din 30.06.2014 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 120/2014 - Municipiul Bacău - 30.06.2014

  Hotărârea nr.120 din 30.06.2014 Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unui cablu electric subteran, asupra suprafeţei de teren de 2 mp şi a dreptului de uz pe durata existenţei capacităţii energetice, asupra suprafeţei de teren de 0,5 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 119/2014 - Municipiul Bacău - 30.06.2014

  Hotărârea nr.119 din 30.06.2014 Hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui teren arabil aflat în domeniul privat al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 118/2014 - Municipiul Bacău - 30.06.2014

  Hotărârea nr.118 din 30.06.2014 Hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S. C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.
 • Hotărârea 117/2014 - Municipiul Bacău - 30.06.2014

  Hotărârea nr.117 din 30.06.2014 Hotărâre privind modificarea incepand cu data de 01.07.2014 a preturilor locale pentru producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice in sistem centralizat de catre SC CET SA Bacau si a nivelului subventiilor unitare pentru energia termica furnizata populatiei din Municipiul Bacau.
 • Hotărârea 116/2014 - Municipiul Bacău - 30.06.2014

  Hotărârea nr.116 din 30.06.2014 Hotărâre privind susţinerea financiară a acordului de parteneriat dintre municipiului Bacău şi Universitatea "Vasile Alecsandri" pentru derularea proiectului european "Centrul European de Informare Europe Direct Bacău", pentru perioada contractuală 2013 - 2017, încheiat prin HCL nr. 268/ 2013.
 • Hotărârea 115/2014 - Municipiul Bacău - 30.06.2014

  Hotărârea nr.115 din 30.06.2014 Hotărâre privind acordarea ajutorului de urgenţă pentru populaţia municipiului Bacău reprezentând distribuirea de apă potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată, emisă de către Administraţia Naţională de Meteorologie.
 • Hotărârea 114/2014 - Municipiul Bacău - 30.06.2014

  Hotărârea nr.114 din 30.06.2014 Hotărâre privind aprobarea alocării de la bugetul local a unei sume de bani în vederea susţinerii financiare a vizitei unui grup de 14 persoane din oraşul Petah Tickva din Israel, ce participă la un schimb de experienţă în cadrul programului "Şcoli înfrăţite".
 • Hotărârea 113/2014 - Municipiul Bacău - 30.06.2014

  Hotărârea nr.113 din 30.06.2014 Hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Grosu Natalia din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani la data de 26.05.2014.
 • Hotărârea 112/2014 - Municipiul Bacău - 30.06.2014

  Hotărârea nr.112 din 30.06.2014 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2014 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 111/2014 - Municipiul Bacău - 30.06.2014

  Hotărârea nr.111 din 30.06.2014 Hotărâre privind conferirea Titlului de "Cetăţean de Onoare" al municipiului Bacău, domnului Profesor Universitar Doctor Inginer Valentin Nedeff.
 • Hotărârea 110/2014 - Municipiul Bacău - 20.06.2014

  Hotărârea nr.110 din 20.06.2014 Hotărâre privind încetarea mandatului de viceprimar al municipiului Bacău, înainte de termen, a domnului Şuştac Mihai, ca urmare a demisiei sale din aceasta funcţie.
 • Hotărârea 109/2014 - Municipiul Bacău - 20.06.2014

  Hotărârea nr.109 din 20.06.2014 Hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Bacău.
 • Hotărârea 108/2014 - Municipiul Bacău - 20.06.2014

  Hotărârea nr.108 din 20.06.2014 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2014 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 107/2014 - Municipiul Bacău - 30.05.2014

  Hotărârea nr.107 din 30.05.2014 Hotărâre privind punerea la dispoziţia Transgaz SA Medias a terenului în suprafaţă de 15062 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare construcţiei conductei de transport gaze naturale subterane, din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 106/2014 - Municipiul Bacău - 30.05.2014

  Hotărârea nr.106 din 30.05.2014 Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare amplasării conductoarelor proiectate pe stâlpi, asupra suprafeţei de teren de 660 mp şi a dreptului de uz pe durata existenţei capacităţii energetice, asupra suprafeţei de teren de 51 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 105/2014 - Municipiul Bacău - 30.05.2014

  Hotărârea nr.105 din 30.05.2014 Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile iunie 2014 - iulie 2014.
 • Hotărârea 104/2014 - Municipiul Bacău - 30.05.2014

  Hotărârea nr.104 din 30.05.2014 Hotărâre privind solutionarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau a plangerii prealabile inregistrata sub nr. 26313 din 29.04.2014, inaintata de catre S.C. Compania de Apa Bacau S.A.
 • Hotărârea 103/2014 - Municipiul Bacău - 30.05.2014

  Hotărârea nr.103 din 30.05.2014 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 68/ 2014 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public al municipiului Bacău şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Bacău, în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, a unui bun imobil-teren în suprafaţă de 616 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, str. General Guşe nr. 4.
 • Hotărârea 102/2014 - Municipiul Bacău - 30.05.2014

  Hotărârea nr.102 din 30.05.2014 Hotărâre privind completarea HCL nr.174/1999 prin care s-a aprobat inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău în sensul introducerii unor bunuri - mijloace fixe.
 • Hotărârea 101/2014 - Municipiul Bacău - 30.05.2014

  Hotărârea nr.101 din 30.05.2014 Hotărâre privind scoaterea din functiune, casare si valorificare in conditiile legii a unor bunuri apartinand domeniului public al municipiului Bacau, aflate in concesiune la CET.
 • Hotărârea 100/2014 - Municipiul Bacău - 30.05.2014

  Hotărârea nr.100 din 30.05.2014 Hotărâre privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a d-lui Munteanu Petru - persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce  necesită servicii de îngrijire și asistenă medicală permanentă.
 • Hotărârea 99/2014 - Municipiul Bacău - 30.05.2014

  Hotărârea nr.99 din 30.05.2014 Hotărâre privind aprobarea  Statului de funcţii al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, începând cu  data de 01.06.2014.
 • Hotărârea 98/2014 - Municipiul Bacău - 30.05.2014

  Hotărârea nr.98 din 30.05.2014 Hotărâre privind organizarea festivalului "Arlekin" şi a "Hramului Bacăului".
 • Hotărârea 97/2014 - Municipiul Bacău - 30.05.2014

  Hotărârea nr.97 din 30.05.2014 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă Filiala "General Nicolae Şova" a "Zilei Rezervistului Militar", eveniment ce se va desfăşura în data de 31 mai 2014, la Bacău.
 • Hotărârea 96/2014 - Municipiul Bacău - 30.05.2014

  Hotărârea nr.96 din 30.05.2014 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2014 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 95/2014 - Municipiul Bacău - 30.05.2014

  Hotărârea nr.95 din 30.05.2014 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2013, al Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 94/2014 - Municipiul Bacău - 30.04.2014

  Hotărârea nr.94 din 30.04.2014 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener impreuna cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacau, în vederea organizării concursului "Cupa Bistriţei la Înot",  ce se va desfăşura la Bacau în perioada 10 - 11 mai 2014.
 • Hotărârea 93/2014 - Municipiul Bacău - 30.04.2014

  Hotărârea nr.93 din 30.04.2014 Hotărâre privind aprobarea alipirii unor suprafeţe de teren aflate în Bacău Bulevardul Unirii, nr. 4.
 • Hotărârea 92/2014 - Municipiul Bacău - 30.04.2014

  Hotărârea nr.92 din 30.04.2014 Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de teren de 80 mp, situată  pe str. Gh. Hociung şi str. Frunzei şi a dreptului de uz pe durata existenţei capacităţii energetice, asupra suprafeţei de teren de 6 mp, situată pe str. Gh. Hociung şi str. Frunzei, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 91/2014 - Municipiul Bacău - 30.04.2014

  Hotărârea nr.91 din 30.04.2014 Hotărâre privind modificarea şi completarea  H.C.L. nr. 261/ 12.08.2013, prin care s-a transmis în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii -C.N.I. SA imobilul "Bază Sportivă - Sala Polivalentă a Sporturilor" din municipiul Bacău str.G-ral Guşe nr. 2-4 şi a terenului aferent, în scopul finalizării obiectivului "Baza Sportivă-Sala Polivalentă a Sporturilor" din municipiul Bacău, modificată şi completată.
 • Hotărârea 90/2014 - Municipiul Bacău - 30.04.2014

  Hotărârea nr.90 din 30.04.2014 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui spaţiu aflat in domeniul public al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 89/2014 - Municipiul Bacău - 30.04.2014

  Hotărârea nr.89 din 30.04.2014 Hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice faza S.F. la obiectivele: Construire str. Salciei, Construire str. George Coşbuc, Construire str. Prutului, Construire str. Ion Creangă, Construire str. Morii din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 88/2014 - Municipiul Bacău - 30.04.2014

  Hotărârea nr.88 din 30.04.2014 Hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică pentru anul 2014 în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii din cadrul Clubului Sportiv Municipal Bacău 2010.
 • Hotărârea 87/2014 - Municipiul Bacău - 30.04.2014

  Hotărârea nr.87 din 30.04.2014 Hotărâre privind completarea  H.C.L. nr. 362/ 2007, prin care s-a aprobat Regulamentul privind regimul tranzitării, staţionării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane şi pentru transport marfă pe raza municipiului Bacău, actualizat.
 • Hotărârea 86/2014 - Municipiul Bacău - 30.04.2014

  Hotărârea nr.86 din 30.04.2014 Hotărâre privind acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de  52 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare, până la data de  10.04.2014.
 • Hotărârea 85/2014 - Municipiul Bacău - 30.04.2014

  Hotărârea nr.85 din 30.04.2014 Hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii prioritare finanţate prin Programul Operaţional Sectorial "Mediu", în sectorul apă/apă uzată.
 • Hotărârea 84/2014 - Municipiul Bacău - 30.04.2014

  Hotărârea nr.84 din 30.04.2014 Hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului Municipiului Bacau, pentru a vota în AGA ADIS excluderea UAT Comanesti din cadrul ADIS Bacau, modificarea Statutului si a Actului Constitutiv al ADIS Bacau.
 • Hotărârea 83/2014 - Municipiul Bacău - 30.04.2014

  Hotărârea nr.83 din 30.04.2014 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Federaţia Română de Tenis si Sport Club Municipal Bacau,  în vederea organizării  evenimentului "Trofeul Municipiului Bacau",  ce se va desfăşura la Bacau în perioada 23 mai - 1 iunie 2014.
 • Hotărârea 82/2014 - Municipiul Bacău - 30.04.2014

  Hotărârea nr.82 din 30.04.2014 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea "George Bacovia" la organizarea Conferinţei Anuale Internaţionale "Controverse Contemporane în domeniul economic şi tehnologic", ediţia 2014, care se va desfăşura în perioada 19 - 21 iunie 2014, în Split, Croaţia.
 • Hotărârea 81/2014 - Municipiul Bacău - 30.04.2014

  Hotărârea nr.81 din 30.04.2014 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I anul 2014, al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 80/2014 - Municipiul Bacău - 30.04.2014

  Hotărârea nr.80 din 30.04.2014 Hotărâre privind conferirea Titlului de "Cetăţean de Onoare" al municipiului Bacău, domnului Profesor Doctor Dumitru Zaharia.
 • Hotărârea 79/2014 - Municipiul Bacău - 17.04.2014

  Hotărârea nr.79 din 17.04.2014 Hotărâre privind diminuarea valorii subvenţiei datorate de către  Municipiul Bacău către  SC CET SA Bacău  şi încheierea contractului de preluare datorii.
 • Hotărârea 78/2014 - Municipiul Bacău - 17.04.2014

  Hotărârea nr.78 din 17.04.2014 Hotărâre privind modificarea HCL nr.204/2013 prin care s-a aprobat proiectul « Sistem integrat de creştere a ocupabilităţii », a bugetului şi cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 77/2014 - Municipiul Bacău - 17.04.2014

  Hotărârea nr.77 din 17.04.2014 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului  de investiţii pe anul 2014 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 76/2014 - Municipiul Bacău - 31.03.2014

  Hotărârea nr.76 din 31.03.2014 Hotărâre privind acceptarea donaţiei imbilului în suprafaţă de 1153 mp, teren situat în Bacău, str. Calea Moineşti, nr. 3 bis, km 2+255.
 • Hotărârea 75/2014 - Municipiul Bacău - 31.03.2014

  Hotărârea nr.75 din 31.03.2014 Hotărâre privind aprobarea "Metodologiei de stabilire a cantitatii de apa meteorica(din precipitatii) preluata in reteaua publica de canalizare de pe suprafetele neconstruite apartinand domeniului public al Municipiului Bacau si facturata de operatorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare"
 • Hotărârea 74/2014 - Municipiul Bacău - 31.03.2014

  Hotărârea nr.74 din 31.03.2014 Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale produsă în Anexa la HCL nr.53 din 24.03.2014.
 • Hotărârea 73/2014 - Municipiul Bacău - 31.03.2014

  Hotărârea nr.73 din 31.03.2014 Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile aprilie 2014 - mai 2014.
 • Hotărârea 72/2014 - Municipiul Bacău - 31.03.2014

  Hotărârea nr.72 din 31.03.2014 Hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 65063/ 27.01.2014.
 • Hotărârea 71/2014 - Municipiul Bacău - 31.03.2014

  Hotărârea nr.71 din 31.03.2014 Hotărâre privind însuşirea întâmpinării formulate împotriva acţiunii formulate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău prin care sunt atacate HCL nr. 348/ 2011 şi HCL nr. 190/ 2012, în dosarul civil nr. 228/110/2014.
 • Hotărârea 70/2014 - Municipiul Bacău - 31.03.2014

  Hotărârea nr.70 din 31.03.2014 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 69/2014 - Municipiul Bacău - 31.03.2014

  Hotărârea nr.69 din 31.03.2014 Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de teren de 13 mp, situată  pe str. Martir Horia, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 68/2014 - Municipiul Bacău - 31.03.2014

  Hotărârea nr.68 din 31.03.2014 Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Bacău şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Bacău, în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, a unui bun imobil-teren în suprafaţă de 616 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, str. General Guşe nr. 4.
 • Hotărârea 67/2014 - Municipiul Bacău - 31.03.2014

  Hotărârea nr.67 din 31.03.2014 Hotărâre privind completarea obiectului de activitate stabilit pentru constructia realizata pe terenul concesionat catre P.F.A. RACHITEANU FILIP, situata in Bacau, str. Carpati, nr. 15, conform Contractului de Concesionare nr. 42419/20.12.1999.
 • Hotărârea 66/2014 - Municipiul Bacău - 31.03.2014

  Hotărârea nr.66 din 31.03.2014 Hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor terenuri ocupate de constructii autorizate.
 • Hotărârea 65/2014 - Municipiul Bacău - 31.03.2014

  Hotărârea nr.65 din 31.03.2014 Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 322/ 2009 prin care a fost actualizat Nomenclatorul Stradal al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 64/2014 - Municipiul Bacău - 31.03.2014

  Hotărârea nr.64 din 31.03.2014 Hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare instalatii deseuri municipale in judetul Bacau.
 • Hotărârea 63/2014 - Municipiul Bacău - 31.03.2014

  Hotărârea nr.63 din 31.03.2014 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 380/ 2013 prin care s-a aprobat reţeaua şcolară din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2014 - 2015.
 • Hotărârea 62/2014 - Municipiul Bacău - 31.03.2014

  Hotărârea nr.62 din 31.03.2014 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Arhiepiscopia Bacăului şi Romanului pentru realizarea unei lucrări monografice a lăcaşurilor de cult din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 61/2014 - Municipiul Bacău - 31.03.2014

  Hotărârea nr.61 din 31.03.2014 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea "Vasile Alecsandri" la organizarea Conferinţei Internaţionale cu titlul «Second International Conference on Natural an Anthropic Risks - ICNAR 2014», care se va desfăşura în luna iunie 2014, în Bacău.
 • Hotărârea 60/2014 - Municipiul Bacău - 31.03.2014

  Hotărârea nr.60 din 31.03.2014 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea "Vasile Alecsandri" la organizarea Conferinţei Internaţionale de Ştiinţe Aplicate, ediţia a VIII-a, care se va desfăşura în perioada 07 - 09 mai 2014, în Bacău.
 • Hotărârea 59/2014 - Municipiul Bacău - 31.03.2014

  Hotărârea nr.59 din 31.03.2014 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacău la organizarea « Concursului Naţional de Atletism Grand - Prix - aruncări », ce se va desfăşura în data de 27 aprilie 2014 la Bacău.
 • Hotărârea 58/2014 - Municipiul Bacău - 31.03.2014

  Hotărârea nr.58 din 31.03.2014 Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.378/24.12.2013 prin care au fost aprobate  impozitele şi taxele locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2014 în municipiul Bacău.
 • Hotărârea 57/2014 - Municipiul Bacău - 31.03.2014

  Hotărârea nr.57 din 31.03.2014 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 393/ 2013 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Judeţul Bacău şi R.A. Aeroportul Internaţional "George Enescu" Bacău în scopul realizării şi finanţării în comun a obiectivului "Modernizarea şi Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la Aeroportul Internaţional "George Enescu" Bacău".
 • Hotărârea 56/2014 - Municipiul Bacău - 31.03.2014

  Hotărârea nr.56 din 31.03.2014 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2014 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 55/2014 - Municipiul Bacău - 24.03.2014

  Hotărârea nr.55 din 24.03.2014 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 30/2014 prin care s-a aprobat organizarea unui concurs de idei  "Primăria Municipiului Bacău".
 • Hotărârea 54/2014 - Municipiul Bacău - 24.03.2014

  Hotărârea nr.54 din 24.03.2014 Hotărâre privind completarea Anexei nr. 2 - "Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare", la HCL nr. 383/ 2010 prin care s-a aprobat Studiul de  oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al municipiului Bacău şi Contractul de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
 • Hotărârea 53/2014 - Municipiul Bacău - 24.03.2014

  Hotărârea nr.53 din 24.03.2014 Hotărâre privind aprobarea listei sesiunii de selecţie din anul 2014 a proiectelor/ programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes  general, în baza Legii nr. 350/ 2005.
 • Hotărârea 52/2014 - Municipiul Bacău - 24.03.2014

  Hotărârea nr.52 din 24.03.2014 Hotărâre privind aprobarea contractării unei/ unor finanţări rambursabile interne, în vederea refinanţării împrumutului contractat de la Banca Comerciala Romana S.A., în baza contractului de credit DM nr. 54/ 09.09.2009 şi pentru asigurarea cofinanţării Proiectului "Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficienţei în alimentarea cu caldură urbană"
 • Hotărârea 51/2014 - Municipiul Bacău - 28.02.2014

  Hotărârea nr.51 din 28.02.2014 Hotărâre de modificare a HCL nr. 388 din 24.12.2013 privind aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza studiu de fezabilitate, actualizat, pentru obiectivul de investitii :"Baza sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor”, Municipiul Bacau.
 • Hotărârea 50/2014 - Municipiul Bacău - 28.02.2014

  Hotărârea nr.50 din 28.02.2014 Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău în parteneriat, la proiectul finanţat prin Programul Energie Inteligentă pentru Europa -"PUSH & PULL - Parking" management and incentives as successful and proven strategies for energy-efficient urban transport" (Managementul locurilor de parcare si implementarea unor strategii de succes pentru cresterea eficienţei energetice în transportul urban) şi aprobarea cofinanţării cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeligibile şi conexe.
 • Hotărârea 49/2014 - Municipiul Bacău - 28.02.2014

  Hotărârea nr.49 din 28.02.2014 Hotărâre privind acceptarea donaţiei imobilului în suprafaţă de 380 mp, teren situat în Bacău, str. Milcov, nr. 3 - 5.
 • Hotărârea 48/2014 - Municipiul Bacău - 28.02.2014

  Hotărârea nr.48 din 28.02.2014 Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui lot de teren situat în intravilanul Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 47/2014 - Municipiul Bacău - 28.02.2014

  Hotărârea nr.47 din 28.02.2014 Hotărâre privind aprobarea dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de teren de 39 mp, situată  pe str. Primăverii, str. I. I. de la Brad şi str. Pieţei şi dreptul de uz pe durata existenţei capacităţilor energetice, asupra suprafeţei de teren de 4 mp, situată pe str. Pieţei, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 46/2014 - Municipiul Bacău - 28.02.2014

  Hotărârea nr.46 din 28.02.2014 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 22/ 2014 prin care s-a aprobat dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de teren de 770 mp, situată  pe str. Vadu Bistriţei, Primăverii, Vrancei, Prelungirea Bradului, Cronicar Neculce, Banu Mărăcine şi Nicu Enea şi dreptul de uz pe durata existenţei capacităţilor energetice, asupra suprafeţei de teren de 71 mp, situată pe str. Primăverii, I. I. de la Brad, Vrancei, Prelungirea Bradului, Lunei, Bucium, Banu Mărăcine, Cronicar Neculce, I. L. Caragiale, Aurel Vlaicu şi Nicu Enea, aparţinând domeniului public al mun. Bacău.
 • Hotărârea 45/2014 - Municipiul Bacău - 28.02.2014

  Hotărârea nr.45 din 28.02.2014 Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe durata funcţionării, a terenului în suprafaţă de 1482 mp, situat în intravilanul municipiului Bacău str. Alecu Russo, nr. 25, către Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Bacău.
 • Hotărârea 44/2014 - Municipiul Bacău - 28.02.2014

  Hotărârea nr.44 din 28.02.2014 Hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Bacău în administrarea şi exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA a unor bunuri, mijloace fixe rezultate din investiţii.
 • Hotărârea 43/2014 - Municipiul Bacău - 28.02.2014

  Hotărârea nr.43 din 28.02.2014 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza S.F. la obiectivul "Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la Aeroportul Internaţional George Enescu - Bacău".
 • Hotărârea 42/2014 - Municipiul Bacău - 28.02.2014

  Hotărârea nr.42 din 28.02.2014 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza S.F. la obiectivul: "Amenajări necesare fluentizării circulaţiei în municipiul Bacău". "Amenajare intersecţie, în sistem giratoriu, str. 9 Mai - Calea Mărăşeşti".
 • Hotărârea 41/2014 - Municipiul Bacău - 28.02.2014

  Hotărârea nr.41 din 28.02.2014 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza S.F. la obiectivul "Construire strada Salciei, municipiul Bacău".
 • Hotărârea 40/2014 - Municipiul Bacău - 28.02.2014

  Hotărârea nr.40 din 28.02.2014 Hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci în Cimitirul Central, d-lui Pricop Stelian din Bacău ca beneficiar al Legii nr. 189/ 2000, actualizată.
 • Hotărârea 39/2014 - Municipiul Bacău - 28.02.2014

  Hotărârea nr.39 din 28.02.2014 Hotărâre privind modificarea Anexei HCL nr.278/06.09.2013 privind aprobarea regulamentului de acordare a facilităţilor la transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău.
 • Hotărârea 38/2014 - Municipiul Bacău - 28.02.2014

  Hotărârea nr.38 din 28.02.2014 Hotărâre pentru aprobarea rapoartelor privind stadiul realizarii masurilor din ,,Programul de gestionare a calitatii aerului pentru pulberi PM10 in municipiul Bacau si comuna Letea Veche", elaborate de catre MUNICIPIUL BACAU si SC CET SA, pentru anul 2013.
 • Hotărârea 37/2014 - Municipiul Bacău - 28.02.2014

  Hotărârea nr.37 din 28.02.2014 Hotărâre privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Bacau nr.441/28.12.2010, prin care a fost aprobata infiintarea Club Sportiv Municipal Bacau 2010 sub autoritatea Consiliului Local Bacau.
 • Hotărârea 36/2014 - Municipiul Bacău - 28.02.2014

  Hotărârea nr.36 din 28.02.2014 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2014 la patrimoniul "Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău".
 • Hotărârea 35/2014 - Municipiul Bacău - 28.02.2014

  Hotărârea nr.35 din 28.02.2014 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2014 la patrimoniul "Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău".
 • Hotărârea 34/2014 - Municipiul Bacău - 28.02.2014

  Hotărârea nr.34 din 28.02.2014 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la editarea şi tipărirea împreună cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Filiala « General Eremia Grigorescu » a publicaţiei trimestriale «Veteranul de Război».
 • Hotărârea 33/2014 - Municipiul Bacău - 28.02.2014

  Hotărârea nr.33 din 28.02.2014 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Federatia Romana de Nataţie şi Pentatlon Modern,  în vederea organizării "Campionatului National de Inot Seniori" şi a "Campionatului Naţional Seniori şi Juniori de Sărituri în Apă", ce se vor desfăşura  la Bacau in perioada 2-6 aprilie 2014 şi 10-13 aprilie 2014.
 • Hotărârea 32/2014 - Municipiul Bacău - 20.02.2014

  Hotărârea nr.32 din 20.02.2014 Hotărâre privind aprobarea contributiei financiare a Municipiului Bacau la realizarea obiectivului de investitii : "Baza sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor, Municipiul Bacau".
 • Hotărârea 31/2014 - Municipiul Bacău - 20.02.2014

  Hotărârea nr.31 din 20.02.2014 Hotărâre de modificare a HCL nr. 388 din 24.12.2013 privind aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza studiu de fezabilitate, actualizat, pentru obiectivul de investitii : "Baza sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor, Municipiul Bacau".
 • Hotărârea 30/2014 - Municipiul Bacău - 10.02.2014

  Hotărârea nr.30 din 10.02.2014 Hotărâre privind aprobarea organizării unui concurs de idei cu temă "Primăria Municipiului Bacău".
 • Hotărârea 29/2014 - Municipiul Bacău - 10.02.2014

  Hotărârea nr.29 din 10.02.2014 Hotărâre privind aprobarea statului de functii si organigrama aparatulului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 28/2014 - Municipiul Bacău - 27.01.2014

  Hotărârea nr.28 din 27.01.2014 Hotărâre privind aprobarea alipirii unor suprafeţe de teren aflate în Bacău str. Milcov nr.74.
 • Hotărârea 27/2014 - Municipiul Bacău - 27.01.2014

  Hotărârea nr.27 din 27.01.2014 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, STR. MILCOV, NR. 3 - 5 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, BENEFICIAR: S.C. ECOLOGIC WASH S.R.L., din Bacau.
 • Hotărârea 26/2014 - Municipiul Bacău - 27.01.2014

  Hotărârea nr.26 din 27.01.2014 Hotărâre  privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 25/2014 - Municipiul Bacău - 27.01.2014

  Hotărârea nr.25 din 27.01.2014 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 148/ 2012 prin care s-a aprobat trecerea în administrarea Municipiului Bacau, începând cu data de 01.06.2012 a spatiilor comerciale din Bacau str. Marasesti nr.80 in suprafata de 55,12 mp si din str. Pietii nr.1 ( Piaţa Centrală), ce au facut obiectul contractului încheiat între Municipiul Bacău şi Asociaţia FCM Bacău.
 • Hotărârea 24/2014 - Municipiul Bacău - 27.01.2014

  Hotărârea nr.24 din 27.01.2014 Hotărâre privind închirierea a optzeci şi două de parcele de teren aflate în incinta Bazarului Milcov din Bacău, str. Milcov, nr. 93 - 95, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 23/2014 - Municipiul Bacău - 27.01.2014

  Hotărârea nr.23 din 27.01.2014 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor mijloace fixe - cazan apă fierbinte şi panouri automatizate, în scopul scoaterii din uz, casării şi valorificării acestora în condiţiile legii.
 • Hotărârea 22/2014 - Municipiul Bacău - 27.01.2014

  Hotărârea nr.22 din 27.01.2014 Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de teren de 770 mp, situată  pe str. Vadu Bistriţei, Primăverii, Vrancei, Prelungirea Bradului, Cronicar Neculce, Banu Mărăcine şi Nicu Enea şi a dreptului de uz pe durata existenţei capacităţilor energetice, asupra suprafeţei de teren de 71 mp, situată pe str. Primăverii, I. I. de la Brad, Vrancei, Prelungirea Bradului, Lunei, Bucium, Banu Mărăcine, Cronicar Neculce, I. L. Caragiale, Aurel Vlaicu şi Nicu Enea, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 21/2014 - Municipiul Bacău - 27.01.2014

  Hotărârea nr.21 din 27.01.2014 Hotarare privind modificarea HCL nr. 359/ 2013 prin care s-a aprobat dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de teren de 167,5 mp, situată  pe str. Triumfului,  asupra suprafeţei de teren de 2200 mp, situată  pe str. C-tin Muşat, str. Dr. Alexandru Şafran, str. Al. Tolstoi, asupra suprafeţei de teren de 60 mp, situată  pe str. Pieţei şi dreptul de uz pe durata existenţei capacităţii energetice, asupra suprafeţei de teren de 8,5 mp, situată pe str. Triumfului, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 20/2014 - Municipiul Bacău - 27.01.2014

  Hotărârea nr.20 din 27.01.2014 Hotărâre privind punerea la dispoziţia Eon Gaz Distribuţie a terenului în suprafaţă de 76 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării reţelei de gaze naturale subterane, situat pe strada Ion Păun Pincio, din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 19/2014 - Municipiul Bacău - 27.01.2014

  Hotărârea nr.19 din 27.01.2014 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 360/ 2013 prin care a fost pus la dispoziţia Eon Gaz Distribuţie terenul în suprafaţă de 1612 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării reţelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Iosif Cocea, Prieteniei, Primăverii, Logofăt Tăutu, Alunului şi Aprodu Purice, din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 18/2014 - Municipiul Bacău - 27.01.2014

  Hotărârea nr.18 din 27.01.2014 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 47/ 2013 prin care a fost închiriat terenul în suprafaţă de 16 mp aflat în curtea Spitalului de Pneumoftiziologie din Bacău, str. Oituz, nr. 72, Bacău, în condiţiile legii.
 • Hotărârea 17/2014 - Municipiul Bacău - 27.01.2014

  Hotărârea nr.17 din 27.01.2014 Hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 140/ 2010 prin care s-a aprobat documentatia tehnico-economică, faza  Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii  a proiectului  "Reabilitarea si dotarea cu echipamente a Centrului Social pentru Îngrijirea Persoanelor Varstnice" - din  municipiul Bacau, Programul Operaţional Regional  2007-2013 - Axa prioritară  1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere"; Domeniul de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană"; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană -  şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată.
 • Hotărârea 16/2014 - Municipiul Bacău - 27.01.2014

  Hotărârea nr.16 din 27.01.2014 Hotărâre privind extinderea Cimitirului Sarata II.
 • Hotărârea 15/2014 - Municipiul Bacău - 27.01.2014

  Hotărârea nr.15 din 27.01.2014 Hotărâre privind aprobarea tarifului unic pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare.
 • Hotărârea 14/2014 - Municipiul Bacău - 27.01.2014

  Hotărârea nr.14 din 27.01.2014 Hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2014.
 • Hotărârea 13/2014 - Municipiul Bacău - 27.01.2014

  Hotărârea nr.13 din 27.01.2014 Hotărâre privind aprobarea actelor procedurale  pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi nonprofit de interes general şi abrogarea HCL nr.406/2011.
 • Hotărârea 12/2014 - Municipiul Bacău - 27.01.2014

  Hotărârea nr.12 din 27.01.2014 Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378/ 2013 prin care au fost stabilite impozitele şi taxele locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2014 în municipiul Bacău.
 • Hotărârea 11/2014 - Municipiul Bacău - 27.01.2014

  Hotărârea nr.11 din 27.01.2014 Hotărâre privind exercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 8 - Hotel Athenee Palace, astăzi Hotel Central.
 • Hotărârea 10/2014 - Municipiul Bacău - 27.01.2014

  Hotărârea nr.10 din 27.01.2014 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii juridice pentru anul 2014 în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 9/2014 - Municipiul Bacău - 27.01.2014

  Hotărârea nr.9 din 27.01.2014 Hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2014.
 • Hotărârea 8/2014 - Municipiul Bacău - 27.01.2014

  Hotărârea nr.8 din 27.01.2014 Hotărâre privind completarea HCL nr.441/28.12.2010.
 • Hotărârea 7/2014 - Municipiul Bacău - 27.01.2014

  Hotărârea nr.7 din 27.01.2014 Hotărâre privind aprobarea majorarii capitalului social la S.C. "Sport Club Bacau" S.A.
 • Hotărârea 6/2014 - Municipiul Bacău - 27.01.2014

  Hotărârea nr.6 din 27.01.2014 Hotărâre privind aprobarea  majorarii capitalului social la S.C. " Centru de Afaceri si Expozitional Bacau" S.A.
 • Hotărârea 5/2014 - Municipiul Bacău - 27.01.2014

  Hotărârea nr.5 din 27.01.2014 Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local Bacău a majorarii capitalului social la  S.C."ARTBACAU " S.R.L.
 • Hotărârea 4/2014 - Municipiul Bacău - 27.01.2014

  Hotărârea nr.4 din 27.01.2014 Hotărâre privind  acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 50 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie până în luna februarie 2014 inclusiv şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare.
 • Hotărârea 3/2014 - Municipiul Bacău - 27.01.2014

  Hotărârea nr.3 din 27.01.2014 Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe anul 2014 in Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau si a grilei de calcul a contributiei datorata de sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in aceasta institutie.
 • Hotărârea 2/2014 - Municipiul Bacău - 27.01.2014

  Hotărârea nr.2 din 27.01.2014 Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţa din 27.01.2014 şi pentru şedinţele din lunile februarie 2014 - martie 2014 în persoana  domnului consilier  Bogatu George.
 • Hotărârea 1/2014 - Municipiul Bacău - 23.01.2014

  Hotărârea nr.1 din 23.01.2014 Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiţii  pe anul 2014 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău şi a prognozei pe următorii trei ani.