Proces verbal din 18.04.2013

Proces verbal - Sedință extraordinară a CLB din data de 18 aprilie 2013

ROMANIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 18.04.2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 820 din 15.04.2013, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți toți cei 23 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Consilierii au fost convocați cu adresa nr.2655 din 15.04.2013 și telefonic prin nota telefonică nr. 2656 din 15.04.2013.

DL Președinte de ședință - Domnilor consilieri, asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DL Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

 • 1.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Narciselor, nr.8, Sc. A, B - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Gării, nr.60, Bl. C4 - Bacău ”

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. str. Gării, nr.56, Bl. C2 - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Mioriței, nr.15, Sc. A- D - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.  PESTE ORDINEA DE ZI

4A. Proiect de hotarare privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii Clubului Sportiv „Știința” Bacău, pentru castigarea titlului de Campiona Naționala a României la Volei Feminin ediția 2013 si calificarea in Liga Campionilor

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache -ați avut materialele la mapă. Sunt cele 4 proiecte pe care trebuie să le transmitem la A.D.R.Nord-Est, ca să prindem rând și timp cât mai mic, a trebuit să facem această ședință, iar peste ordinea de zi, știți foarte bine că la începutul săptămânii, Știința Bacău, echipa de volei, a devenit Campioană Națională și aș dori să avem și noi o mică contribuție la premierea acestor sportive și acestor antrenori. Am pus un proiect peste ordinea de zi, pe care l-ați primit. Sunt niște valori minime acolo, ce putem și noi să dăm. Premierea să o facem în ședința ordinară, să chemăm echipa săptămâna viitoare. Și o sa vă propun atunci și alte lucruri legate de sport, la fel, ca și pe oameni să-i stimulăm și să le dăm importanța cuvenită.

Dl.Consilier Ababei Radu-as vrea, săptămâna viitoare, având rezultatele deosebite la volei, să vă propun....

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache-astea se discută în grupuri.

Dl.Consilier Ababei Radu-voiam să vă propun ceva de la Grand Prix, de la Onești, dar mă rog...

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-există observații la ordinea de zi prezentată?

Supun la vot ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZULLIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi „pentru”, a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

DL.Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existența vreunui conflict de interese.

l-4.Se trece Ia punctele 1-4 ale ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Novac Diaconu Laurentiu. dă cuvântul d-Iui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerile de motive la :

 • 1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Narciselor, nr.8, Sc. A, B - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Gării, nr.60, Bl. C4 - Bacău ”

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. str. Gării, nr.56, Bl. C2 - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Mioriței, nr.15, Sc. A- D - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo-Stavarache-dragi colegi, astea sunt cele 4 proiecte și sperăm noi să avem până la sfârșitul anului, când este termenul, 31 decembrie este termenul limită de depunere a documentațiilor și a semnării, până la data acea dată a termenelor de finanțare. După acea dată nu se mai depun proiecte, nu se mai aprobă cereri de finanțare și cu siguranță se pierd niște bani, dacă ei nu sunt consumați. Noi deja suntem în grafic, cam suma pe care ne-am propus-o pe fonduri europene care ar aparține municipiului Bacău, din sumele pe regiune, că acești bani vor veni numai pe municipiile reședință de județ. Deci, noi ne-am făcut treaba, avem suma totală, aceste 43 de blocuri însumează cca. 50 milioane de roni, estimativ înseamnă cca. 12 milioane de euro. Avem deja jumătate din suma care este pe regiune, alocată pentru bugetul Uniunii Europene, pe Regiunea Nord-Est. Noi depunem până la 100, vedem care intră, că este principiul „ primul venit, primul servit” și de asta ne grăbim așa de tare și vă chemăm la aceste ședințe, că depunem cereri de 5 blocuri minim și atunci, cum avem 5 blocuri, facem o ședință ca să băgăm blocurile în reabilitare.

Celelalte municipii nu au depus deloc, doar Iașiul a depus 10 blocuri sau 7 blocuri, iar noi avem 43. Dacă depunem pentru toată suma, este posibil să luăm toată suma pe regiunea Nord-Est.

D-na consilier Năstase Maria-Raiuca-as vrea să vă întreb, ca să-mi fie mie foarte clar, noi Bacăul, consumăm toată suma pe euroregiune?

Di.Primar Ing.Romeo Stavarache-functionează principiul „primul venit, primul servit”. Suntem primii, funcționează. Dacă noi ne grăbim și vreau să mulțumesc aici aparatului tehnic și nu o fac ca să-i laud, în niciun caz, dar este o echipă care este conectată pe acest program foarte bine, în frunte cu Cristina Buzdugan, Romică Chindruș și toți care lucrează la aceste proiecte și sperăm să lucreze în continuare, că fiind suma mică și funcționând acest principiu, dacă depunem, suntem cei care vom lua acești bani. Acest principiu funcționează și trebuie să știe cetățenii municipiului Bacău, că beneficiază de acest proiect și de acești bani, doar cei care depun documentațiile complete. Și mă refer aici la asociațiile de proprietari și la șefii de scară, care fac acele ședințe de scară și de asociație, ca să avem acel 2/3, numărul celor care sunt de acord cu acest program.

Vreau să vă spun că partea de cofînanțare a municipalității o avem deja asigurată, o bună parte, pentru că noi nu putem ști exact suma, că din licitație vom vedea cât va fi și partea noastră de acoperit. Deja avem contractat creditul, dacă ne va da drumul de la 1 iunie, avem partea noastră între 20 și 40 % de cofînanțare. Deci și aici suntem singurii care ne-am pregătit și ne pregătim de la data la care am propus la Comitetul Regiunilor acest proiect și iată că a fost aprobat. De atunci am dat drumul să obținem și partea de cofînanțare.

D-na consilier Năstase Maria-Raluca-de suplimentări, știți ceva?

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-am să vă răspund și la această întrebare. Am întrebat la Ministerul Dezvoltării, Programul fiind pe un termen foarte scurt, cu siguranță vor rămâne bani la nivel național și cu siguranță vor intra proiectele care sunt depuse. Deci, dacă noi vom reuși să depunem 150 de blocuri, sau 138, câte avem noi aprobate în programul de anul trecut, eu cred că vom putea accesa pentru aceste blocuri toată suma. D-na consilier Năstase Maria-Raluca-ce rămâne nefînanțat, au prioritate la următoarele. Mulțumesc.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-la sfârșitul lunii mai, acum se face o analiză pe țară, pe regiuni. Deci, cine nu are nimic depus, se duc pe celelalte regiuni. Posibil să vină pe Nord-Est. De asta ne grăbim, ca să ajutăm și regiunea.

Eu propun să le votăm pe toate 4.

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectele de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-Șef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizele de legalitate la proiectele de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Tehnică și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu mai sunt discuții la proiectele de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectele de hotărâre mai sus enunțate.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi« PENTRU » au fost adoptate proiectele de hotărâre mai sus enunțate.

 • 5. Se trece la punctul 4A ai ordinii de zi și dl. Președinte de ședința -Novac-Diaconu Laurențiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii Clubului Sportiv „Știința” Bacău, pentru castigarea titlului de Campiona Naționala a României la Volei Feminin ediția 2013 si calificarea in Liga Campionilor

Inițiator-DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache- este prima data când o echipă de volei se califică în Liga Campionilor, Deci, la toamnă trebuie să ne pregătim de Liga Campionilor, trebuie să amenajăm sala, pentru că va fi un standard foarte ridicat. Se pare că anul acesta ne va permite Federația Internațională de Volei, să avem competiția de Liga Campionilor în sala actuală, dar de la anul trebuie să fie gata sala, că altfel nu vom mai putea să jucăm la Bacău. Deci, astea sunt primele informații pe care vi le dau. Și la handbal, la fel. Anul acesta putem, dar de la anul, probabil, nu mai putem.

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-Șef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Direcția Sport, Cultură, Sănătate).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-până se votează, vă anunțăm că și echipa de handbal masculin mai are un meci acasă, joia viitoare, probabil la ora 18 și când primim invitațiile vi le dăm și vă invităm la ultimul meci. E posibil să primească medaliile de la Federația Națională, medalia de Vicecampioni Naționali.

Dl. Consilier Bîrzu Bie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii Clubului Sportiv „Știința’* Bacău, pentru castigarea titlului de Campiona Naționala a României la Volei Feminin ediția 2013 si calificarea in Liga Campionilor

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-23

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULI

  1.

  Art.l. - (1) - Se aprobă alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a sumei de 87.340 (echivalentul a 20.000 euro) în vederea premierii unor sportivi, antrenori si membri ai statului tehnic la Clubul Sportiv Știința Bacău, pentru castigarea titlului de Campiona Naționala a României ediția 2013 si calificarea in Liga Campionilor.

  (2) - Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  2.

  Herlea Mihaela S-a adoptat

  Sportiva

  L200

  23

  0

  0

  3.

  Sobo Alexandra S-a adoptat

  Sportiva

  1.200

  23

  0

  0

  4.

  Rogojinaru Denisa S-a adoptat

  Sportiva

  1,200

  23

  0

  0

  5.

  Staelens Kim S-a adoptat

  Sportiva

  1.200

  23

  0

  0

  6.

  Kamenova Kremena S-a adoptat

  Sportiva

  1.200

  23

  0

  0

  7.

  Sosa Emilce S-a adoptat

  Sportiva

  1.200

  23

  0

  0

  8.

  Gaido Lucia S-a adoptat

  Sportiva

  1.200

  23

  0

  0

  9.

  Miclea Sabina S-a adoptat

  Sportiva

  900

  23

  0

  0

  io.

  Iosef Roxana S-a adoptat

  Sportiva

  900

  23

  0

  0

  11.

  Baltatu Crina S-a adoptat

  Sportiva

  800

  23

  0

  0

  12.

  Breban Ramona S-a adoptat

  Sportiva

  600

  23

  0

  0

  13.

  Truta Mihaela S-a adoptat

  Sportiva

  600

  23

  0

  0

  14.

  Grapa Florin S-a adoptat

  Antrenor principal

  2.400

  23

  0

  0

  15.

  Salahoru Cristina S-a adoptat

  Manager

  1.000

  23

  0

  0

  16.

  Cazacu Aurel S-a adoptat

  Antrenor

  1.000

  23

  0

  0

  17.

  Manta Melu S-a adoptat

  Antrenor

  r          700

  23

  0

  0

  18.

  Stan Constantin S-a adoptat

  Masseur

  700

  23

  0

  0

  19.

  Rata Bogdan S-a adoptat

  Preparator fizic

  500

  23

  0

  0

  20.

  Voinea Lucian S-a adoptat

  Statistician

  500

  23

  0

  0

  21.

  Dobreci Lucian S-a adoptat

  Kinetoterapeut

  500

  23

  0

  0

  22.

  Ghenadi Vasile S-a adoptat

  Consilier tehnic

  500

  23

  0

  0

  23.

  TOTAL(euro) S-a adoptat

  20.000

  23

  0

  0

  24.

  Art2. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Sport Cultura Sanatate, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Clubului Sportiv „Știința” Bacău.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

Dl.Consilier Bîrzn Ilie-domnule Primar, pregătiți banii.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavaractie-sper să-i strâng până atunci.

Dragi colegi, următoarea ședință va fi pe 26, vinerea viitoare și aș vrea să fiți prezenți, că vom avea două propuneri interesante și vreau să fiți prezenți la această ședință. Două propuneri interesante și benefice pentru municipalitate, din punctul nostru de vedere și pentru întreaga comunitate băcăuană.

Dl. Președinte de Ședință- Novac-Diaconu Laurentiu -dacă nu sunt discuții, întrebări și interpelări, mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, NOVAC-DIACONU LAURENȚIU


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.M7 Ds.l-A-2/ Ex.l