Proces verbal din 15.07.2013

Proces verbal - Sedință extraordinară a CLB din data de 15 iulie 2013

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 15.07.2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

DL Gavrilescu Corneliu- Șef Serviciu Juridic Si Aplicarea Legilor Proprietății -deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 2651 din 12.07.2013, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară.

In sală sunt prezenți un număr de 20 consilieri și ședința își poate începe lucrările. Lipsesc: domnul consilier Stanciu Ștefan-Bogdan (absent motivat-plecat în delegație), dl.consilier Manolache Cristinel (absent motivat-concediu de odihnă) și dl. consilier Popa Laurențiu (absent motivat-concediu de odihnă).

Consilierii au fost convocați cu adresa nr.5168 din 12.07.2013 și telefonic prin nota telefonică nr. 5169 din 12.07.2013.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 27.06.2013. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MĂRIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

J1TARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC D1ACONU LAURENȚIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

ABSENT

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

ABSENT

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi „pentru", procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local, din


27.06.2013, a fost aprobat

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 08.07.2013. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUBLIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARUVIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENȚIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

ABSENT

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

ABSENT

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi „pentru", procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local,

din 08.07.2013, a fost aprobat

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 11.07.2013. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIR IN A DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

ABSENT

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

ABSENT

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi „pentru“, procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local,

din 11.07.2013, a fost aprobat

DL Președinte de ședință Bujor Costel -Domnilor consilieri, asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Viceprimar Șuștac Mihai să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DL Viceprimar Șuștac Mihai - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica a blocurilor de locuințe: bloc 59, strada Milcov nr. 59, bloc 61, strada Milcov nr. 61,bloc 63, strada Milcov nr. 63,bloc 65, strada Milcov nr. 65, bloc 32, strada Razboieni nr. 32, din Municipiul Bacau, Județul Bacau”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 53, strada Milcov nr. 53, bloc 55, strada Milcov nr. 55, bloc 57, strada Milcov nr. 57, bloc 71, strada Milcov nr. 71, Municipiul Bacau, Județul Bacau”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3- Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 67, strada Milcov nr. 67, bloc 140, strada Milcov, nr.140, bloc 142, strada Milcov, nr. 142, bloc 19, strada Republicii, nr. 19, bloc 54, strada Republicii nr. 54, Municipiul Bacau, Județul Bacau”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

4. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 4, strada Milcov nr. 4, bloc 44, strada Republicii nr. 44, bloc 70, strada Republicii nr. 70, bloc 2, strada Narciselor nr. 2, bloc 9, strada Narciselor nr. 9, Municipiul Bacau, Județul Bacau”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 169 E2, strada Marasesti nr. 169, bloc 187 E7, strada Marasesti nr.187, bloc 40, strada Razboieni nr. 40, bloc 44, strada Razboieni nr. 44, Municipiul Bacau, Județul Bacau”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

6* Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 114, strada Marasesti nr.114, bloc 165 El, strada Marasesti, nr.165, bloc 179 E5, strada Marasesti, nr.179, bloc 33, strada Comisa Bistrița, nr. 33, bloc 34, strada Comisa Bistrița nr. 34, bloc 8, strada Narciselor nr. 8, Municipiul Bacau, Județul Bacau”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.    Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 21, strada Enegiei nr.21, bloc 54 C3, strada Gării, nr.54, bloc 58 CI, strada Gării, nr.58, blocl5, strada Mioriței, nr. 15, bloc 26, strada Mioriței nr. 26, bloc 38, strada Mioriței nr. 38, bloc 40, strada Mioriței nr.40, Municipiul Bacau, Județul Bacau”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.    Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 56 C2, strada Gării nr.56, bloc 60 C4, strada Gării, nr.60, bloc 98, strada Marasesti, nr.98, bloc 102, strada Marasesti, nr. 102, bloc 171 E3, strada Marasesti nr. 171, bloc 185 E6, strada Marasesti nr. 185, bloc 3, strada Radu Negru nr.3, Municipiul Bacau, Județul Bacau”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DI.Viceprimar Suștac Mihai-După cum ați observat, avem 8 proiecte de hotărâre. în fond, sunt de aprobat 8 cereri de finanțare și după cum am mai procedat și alte dăți. Dacă sunteți de acord, eu o să dau citire proiectelor și propun să le votăm în bloc. Sunteți de acord? Că ele nu au nicio diferență, unul față de celălalt. Vă mulțumesc.

Dl.Gavrilescu Corneliu- Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ? Supun la vot ordinea de zi a ședinței așa cum a fost prezentată.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITÂRIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

ABSENT

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

ABSENT

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, în forma prezentată.

DL.Gavrilescu Corneliu - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existența vreunui conflict de interese.

1.


Se trece la punctele 1-8 ale ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bu jor Costel. dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerile de motive la:

 • 1.    Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica a blocurilor de locuințe: bloc 59, strada Milcov nr. 59, bloc 61, strada Milcov nr. 61,bloc 63, strada Milcov nr. 63,bloc 65, strada Milcov nr. 65, bloc 32, strada Razboieni nr. 32, din Municipiul Bacau, Județul Bacau”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.    Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 53, strada Milcov nr. 53, bloc 55, strada Milcov nr. 55, bloc 57, strada Milcov nr. 57, bloc 71, strada Milcov nr. 71, Municipiul Bacau, Județul Bacau”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.    Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 67, strada Milcov nr. 67, bloc 140, strada Milcov, nr.140, bloc 142, strada Milcov, nr. 142, bloc 19, strada Republicii, nr. 19, bloc 54, strada Republicii nr. 54, Municipiul Bacau, Județul Bacau”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.    Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 4, strada Milcov nr. 4, bloc 44, strada Republicii nr. 44, bloc 70, strada Republicii nr. 70, bloc 2, strada Narciselor nr. 2, bloc 9, strada Narciselor nr. 9, Municipiul Bacau, Județul Bacau”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.    Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 169 E2, strada Marasesti nr. 169, bloc 187 E7, strada Marasesti nr.187, bloc 40, strada Razboieni nr. 40, bloc 44, strada Razboieni nr. 44, Municipiul Bacau, Județul Bacau”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.    Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 114, strada Marasesti nr.114, bloc 165 El, strada Marasesti, nr.165, bloc 179 E5, strada Marasesti, nr.179, bloc 33, strada Comisa Bistrița, nr. 33, bloc 34, strada Comisa Bistrița nr. 34, bloc 8, strada Narciselor nr. 8, Municipiul Bacau, Județul Bacau”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.    Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 21, strada Enegiei nr.21, bloc 54 C3, strada Gării, nr.54, bloc 58 CI, strada Gării, nr.58, blocl5, strada Mioriței, nr. 15, bloc 26, strada Mioriței nr. 26, bloc 38, strada Mioriței nr. 38, bloc 40, strada Mioriței nr.40, Municipiul Bacau, Județul Bacau”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.    Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 56 C2, strada Gării nr.56, bloc 60 C4, strada Gării, nr.60, bloc 98, strada Marasesti, nr.98, bloc 102, strada Marasesti, nr. 102, bloc 171 E3, strada Marasesti nr. 171, bloc 185 E6, strada Marasesti nr. 185, bloc 3, strada Radu Negru nr.3, Municipiul Bacau, Județul Bacau”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Gavrilescu Corneliu prezintă avizele de legalitate la proiectele de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Tehnică și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectele de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Cornelia - supun la vot cele 8 proiecte de hotărâre.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

14.

NĂSTASE MARLA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

ABSENT

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

ABSENT

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASELE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi« pentru » au fost adoptate cele 8 proiecte de hotărâre.

DL Președinte de Ședință- Bujor Coste! -mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, BUJOR COSTEL


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.MJ Ds.I-A-2/Ex.l