Proces verbal din 12.04.2013

Proces verbal - Sedință extraordinară a CLB din data de 12 aprilie 2013

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 12.04.2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 808 din 09.04.2013, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 21 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: doamna consilier Enășel Maria (absent motivat-plecată în delegație) și dl.consilier Ababei Radu (absent motivat-plecat în străinătate - delegație).

Consilierii au fost convocați cu adresa nr.2460 din 09.04.2013 și telefonic prin nota telefonică nr. 2461 din 09.04.2013.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 20.03.2013. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

ABSENT

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CR1STINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi „pentru“, procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local, din

20.03.2013, a fost aprobat

DL Președinte de ședință - Novac -Diaconu Laurentiu “Domnilor consilieri, asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DL Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

 • 1.    Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Club Sportiv Moldova Motors Sport Bacău, la organizarea Campaniei de prevenire a accidentelor, denumită „VIAȚA ARE PRIORITATE”, care se va desfășura în data de 20 aprilie 2013, în Bacău. Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 177/ 2012 la secțiunea „străzi”, în sensul înscrierii suprafeței reale a străzii Ștefan cel Mare, ca urmare a măsurătorilor și abrogarea HCL nr. 8/2013.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui lot de teren situat în intravilanul Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate

la obiectivul „Supratraversare pârâu Trebeș cu conductă de apă și canalizare, municipiul Bacău”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul „Contorizarea consumatorilor casnici din municipiul Bacău”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.    Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Mărășești, nr.169, BL E2 - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.    Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Mărășești, nr.187, Bl. E7 - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.    Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Mărășești, nr.102, Sc. A-C - Bacău” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.    Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Mărășești, nr.98, Sc.A-C - Bacău” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Mărășești, nr.185, BL E6 - Bacău” .

 • 11.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Mărășești, nr.171, Bl. E3 - Bacău” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Mărășești, nr.l79, Bl. E5 - Bacău”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Mărășești, nr.l 14, Sc.A, B, C - Bacău” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Mărășești, nr.l65, Bl. El - Bacău” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Radu Negru, nr.3, Sc. A, B - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a

 • 17.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Narciselor, nr.9, Sc. A, B - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Narciselor, nr.8, Sc. A, B - Bacău ”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Calea Republicii, nr.44, Sc. A, B - Bacău ”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Calea Republicii, nr.70, Sc. A- D - Bacău ”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Milcov, nr.4, Sc. A- D - Bacău ”.

 • 22.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Energiei, nr.21, Sc. A, B - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Gării, nr.54, Bl. C3 - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Gării, nr.58, Bl. CI - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. str. Gării, nr.60, Bl. C4 - Bacău ”

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. str. Gării, nr.56, Bl. C2 - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a

 • 28.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Mioriței, nr.38, Sc. A - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 29.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Mioriței, nr.40, Sc. A - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 30.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Mioriței, nr.15, Sc. A- D - Bacău ”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 31.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Cornișa Bistrița, nr.33, Sc. A - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 32.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Cornișa Bistrița, nr.34, Sc. A - Bacău ” .

 • 33.   Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 28 din 14.02.2013 pentru aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Razboieni, nr. 32, sc.A- Bacau” si abrogarea HCL nr. 73/20.03.2013

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 34.   Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 27 din 14.02.2013 pentru aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare „pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr. 59 scările A și B - Bacau” si abrogarea HCL nr.72/20.03.2013

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 35.   Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 61 din 20.03.2013 pentru aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr. 55 scările A și B - Bacau”

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 36.   Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 60 din 20.03.2013 pentru aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare,pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr. 53 scările A, B, C și D - Bacau”

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 37.   Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 63 din 20.03.2013 pentru aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a

 • 38.   Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 29 din 14.02.2013 pentru aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investirii : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Razboieni, nr. 40 sc.A- Bacau” si abrogarea HCL nr. 74/20.03.2013

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 39.   Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 30 din 14.02.2013 pentru aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investirii : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Razboieni, nr. 44 - Bacau” si abrogarea HCL nr. 75/20.03.2013

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 39.A.

PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotarare privind punerea la dispoziția TRANSGAZ S.A. a terenului în suprafață de 1550 m.p. în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit pentru construcția, exploatarea și întreținerea unei stații de reglare și măsură ce va deservi SC CET SA Bacău și SC AMURCO SRL Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DL Primar Ing.Romeo Stavarache -ați avut materialele la mapă. Avem retrase punctele nr.18, 25, 26 și 30, deoarece nu a venit de la proiectant documentația și atunci le-am retras.

Peste ordinea de zi avem un proiect, respectiv 39A, care v-a fost transmis.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-există observații la ordinea de zi prezentată?

Supun la vot ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARJA

ABSENT

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

DL.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existența vreunui conflict de interese.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință —Novac Diaconu Laurențiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Club Sportiv Moldova Motors Sport Bacău, la organizarea Campaniei de prevenire a accidentelor, denumită „VIAȚA ARE PRIORITATE”, care se va desfășura în data de 20 aprilie 2013, în Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Club Sportiv Moldova Motors Sport Bacău, la organizarea Campaniei de prevenire a accidentelor, denumită „VIAȚA ARE PRIORITATE”, care se va desfășura în data de 20 aprilie 2013, în Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

ABSENT

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONULAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «PENTRU» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Club Sportiv Moldova Motors Sport Bacău, la organizarea Campaniei de prevenire a accidentelor, denumită „VIAȚA ARE PRIORITATE”, care se va desfășură în data de 20 aprilie 2013, în Bacău.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurentiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 177/ 2012 la secțiunea „străzi”, în sensul înscrierii suprafeței reale a străzii Ștefan cel Mare, ca urmare a măsurătorilor și abrogarea HCL nr. 8/2013.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache- s-a făcut o modificare, proiectul va fi transmis Agenției Nord-Est.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Di.Gavrilescu Corneliu-Șef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Scripăț Constantin-e lăudabilă ordinea de zi, sunt investiții, construcții și vreau să fac o mică intervenție vis-a-vis de străzi și mă adresez în primul rând domnului Primar. Domnule Primar, în primul rând strada Bicaz, nu strada Chimiei, de la Aeroport, e sub orice critică, trebuie făcut ceva, pus niște piatră, ceva.

Domnul Primar Ing.Romeo Stavarache-domnule Scripăț, știți foarte bine că nu se poate lucra până nu este o temperatură de cel puțin 10 grade și noaptea și ziua. Totuși am hotărât ca săptămâna viitoare să intrăm în lucru în următorul fel. Până la pod, de la partea semaforizată până la pod, intrăm săptămâna viitoare, inclusiv de la pod până la intersecția cu Izvoare. Astea două părți le facem acum. Frezăm și asfaltăm două straturi. Apoi partea aceea de la intersecția cu Bicaz, inclusiv podul, o să încercăm spre sfârșitul săptămânii, pentru că o să intrerupem traficul Chiar trebuie să intrerupem, pentru că nu putem să lucrăm sub trafic greu acolo și o să încercăm să anunțăm C.N.A.D.R-ul și împreună cu Poliția Rutieră să devieze traficul greu și vom lucra, probabil, dacă vremea ne va permite, joi, vineri, sâmbătă și duminică și până când terminăm acolo, scoatem afară, pentru că este o problemă de infrastructură și ne-am hotărât să scoatem afară , să spargem tot stratul suport, să punem piatră concasată, sa facem treaba așa cum trebuie și să asfaltăm. Deci săptămâna viitoare ne apucăm, dacă vremea ne permite, chiar de luni. DLConsilier Scripât Constantin-multumesc că e în atenția dumneavoastră, știți despre ce este vorba și rog urgentare. Și profit că este și dl. Consilier județean aici, să facă și ei bucățica lor, că au podul.

Dl.Primar Ing. Romeo Stavarache-au podul, că și ăla e praf, este și ăla stricat. DLConsilier Scripât Constantin-multumesc.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 177/ 2012 la secțiunea „străzi”, în sensul înscrierii suprafeței reale a străzii Ștefan cel Mare, ca urmare a măsurătorilor și abrogarea HCL nr. 8/ 2013.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILDE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

ABSENT

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « PENTRU » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 177/ 2012 la secțiunea „străzi”, în sensul înscrierii suprafeței reale a străzii Ștefan cel Mare, ca urmare a măsurătorilor și abrogarea HCL nr. 8/ 2013.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurentiu, dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui lot de teren situat în intravilanul Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Di.Gavriiescu Corneiiu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Arhitectul Șef, Direcția Drumuri Publice, Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și Compartiment Evidență Concesionări ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-pentru că este vorba de concesionare, aș vrea să vă spun aici, că este vorba de 192 m.p. pentru a trage alimentarea cu energie electrică a unei societăți.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui lot de teren situat în intravilanul Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE SE VOTEAZĂ

EXPRIMARE VOT

PENTR

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - Se aorobă concesionarea directă a lotului de teren. situat in intravilanul Municipiului Bacău, asa cum este prezentat in TABELUL ANEXA NR. 1. ANEXELE NR. 1, 2 și 3 sunt părți integrante din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

21

0

0

ADRESA TERENULUI

SUPR AFAT A (m.p.)

DESTINAȚIA

Tea (lei RON/ m.p./an)

DURAT A

CONCE -SIUNII

OBSERVATE

2.

Se            aproba

concesionarea terenului din         intravilanul

Municipiului Bacau, str. Chimiei, ce aparține domeniului public al Municipiului Bacau, a cărui amplasament este cuprins in planul de situație anexa nr. 3 la prezenta hotarare

S-a adoptat

192,0

0

AMPLASARE 2 STÂLPI ȘI REȚEA ELECTRICA SUBTERANA IN VEDEREA ALIMENTARII CU ENERGIE ELECTRICA A OBIECTIVULUI « SEDIU FIRMĂ S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. AMPLASAT PE STR. CHIMIEI, NR. 12 DIN MUNICIPIUL BACAU », FARA DREPT DE CONSTRUIRE LA SUPRAFAȚA

28,012

2

25 ANI

CONCES. DIRECTA CĂTRE S.C.

E-ON MOLDOVA D1STRIBUȚI ES.A.

21

0

0

3.

ART. 2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată la Serviciul Administrare si Inventarierea Patrimoniului Fond Locativ si Îndrumare Asociații Proprietari, Arhitectului Sef, Compartiment evidență concesionări și beneficiarului.

S-a adoptat

21

0

0

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și di. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laiirențiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul „Supratraversare pârâu Trebeș cu conductă de apă și canalizare, municipiul Bacău”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-deci. în vederea construcției și demolării Podului Trebeș, trebuie să construim o nouă conductă de apă și una de canalizare, care intră pe costuri neeligibile, pe costuri ale bugetului local și în acest sens trebuie să aprobăm documentația.

DLSecretar Nicolae -Qvidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Di.Gavrilescu Corneliu-Șef Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicoiae-Ovidiii Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul „Supratraversare pârâu Trebeș cu conductă de apă și canalizare, municipiul Bacău”.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARIA

ABSENT

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOIC AN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul „Supratraversare pârâu Trebeș cu conductă de apă și canalizare, municipiul Bacău”.

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu La u ren tiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul „Contorizarea consumatorilor casnici din municipiul Bacău”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-ati avut materialelele la mapă, este vorba de un număr de blocuri care intră în contorizare.

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneiiu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul „Contorizarea consumatorilor casnici din municipiul Bacău”.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

JL

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARIA

ABSENT

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul „Contorizarea consumatorilor casnici din municipiul Bacău”.

6-32. Se trece la punctele 6-32 ale ordinii de zi cu excepția punctelor retrase, respectiv 18, 25, 26, 30 și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurențiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerile de motive la:

 • 6.  Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Mărășești, nr.169, Bl. E2 - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.  Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Mărășești, nr.187, BL E7 - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.  Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Mărășești, nr.102, Sc. A-C - Bacău” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.  Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Mărășești, nr.98, Sc.A-C - Bacău” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Mărășești, nr.185, Bl. E6 - Bacău” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Mărășești, nr.171, BL E3 - Bacău” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Mărășești, nr.179, BL E5 - Bacău” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D. A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Mărășești, nr.l 14, Sc.A, B, C - Bacău” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Mărășești, nr.165, Bl. El - Bacău” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Radu Negru, nr.3, Sc. A, B - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Narciselor, nr.2, Sc. A, B - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Narciselor, nr.9, Sc. A, B - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18. RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI

 • 19. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Calea Republicii, nr.44, Sc. A, B - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.L), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Calea Republicii, nr.70, Sc. A- D - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Milcov, nr.4, Sc. A- D - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Energiei, nr.21, Sc. A, B - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Gării, nr.54, Bl. C3 - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.L), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Gării, nr.58, Bl. Ci - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25. RETRAS DE PE ORDINEA PE ZI

 • 26. RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI

 • 27. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Mioriței, nr.26, Sc. A, B- Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 28. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Mioriței, nr.38, Sc. A - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 29. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Mioriței, nr.40, Sc. A - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 30. RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI

 • 31. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Cornișa Bistrița, nr.33, Sc. A - Bacău ”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

32 Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L. I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Cornișa Bistrița, nr.34, Sc. A - Bacău ” .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectele de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizele de legalitate la proiectele de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Tehnică și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectele de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectele de hotărâre enunțate. Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASELE

X

9.

ENĂȘEL MARJA

ABSENT

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHTORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi« pentru » au fost adoptat proiectele de hotărâre mai sus enunțate.

33-39. Se trece la punctele 33-39 al ordinii de zi și di. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurentiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerile de motive la:

 • 33. Proiect de hotarare privind  modificarea si completarea HCL nr. 28 din

14.02.2013 pentru aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Razboieni, nr. 32, sc.A- Bacau” si abrogarea HCL nr. 73/20.03.2013 Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 34. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 27 din 14.02.2013 pentru aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare „pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr. 59 scările A și B - Bacau” si abrogarea HCL nr.72/20.03.2013

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 35. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 61 din 20.03.2013 pentru aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr. 55 scările A și B - Bacau”

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 36. Proiect de hotarare privind   modificarea si completarea HCL nr. 60 din

20.03.2013 pentru aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare,pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr. 53 scările A, B, C și D - Bacau”

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 37. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 63 din 20.03.2013 pentru aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico

 • - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr. 67 scările A, B, C și D - Bacau”

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 38. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 29 din 14.02.2013 pentru aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico

 • - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Razboieni, nr. 40 sc.A- Bacau” si abrogarea HCL nr. 74/20.03.2013 Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 39. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 30 din 14.02.2013 pentru aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico

 • - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Razboieni, nr. 44 - Bacau” si abrogarea HCL nr. 75/20.03.2013 Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-proiectele au fost aprobate, dar sunt mici modificări, în urma discuțiilor avute cu personalul tehnic de Ia A.D.R.Nord -Est.

A ieșit din sală doamna consilier Florea-Irina Daniela.

DLSecretar Nicolae -Ovidin Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectele de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizele de legalitate la proiectele de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Tehnică și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectele de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectele de hotărâre enunțate. Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

ABSENT

10.

FLOREAIRINA DANIELA

Ieșită din sală

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENȚIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi« pentru » au fost adoptat proiectele de hotărâre mai sus enunțate.

 • 40. Se trece ia punctul 39A al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurențiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția TRANSGAZ S.A. a terenului în suprafață de 1550 m.p. în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit pentru construcția, exploatarea și întreținerea unei stații de reglare și măsură ce va deservi SC CET SA Bacău și SC AMURCO SRL Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-dragi colegi, după cum probabil o parte dintre dumneavoastră știți, am reușit să negociem, să discutăm, practic să luăm din rețeaua Transgaz, gaz pentru alimentarea CET-S.A. Este un mare avantaj, datorită faptului că nu se mai plătește tariful de distribuție, care este înjur de 20 % acum, deci prețul va fi practic mai mic cu 20 %, prețul gazului pe care noi îl vom contracta de la Transgaz. Pentru asta este nevoie de o Stație de Reglare, o nouă Stație de Reglare, stație pe care o construiește bineînțeles Transgaz, pe banii lor. Așadar, noi trebuie să punem la dispoziție acest teren, să fie construită această stație pentru alimentarea CET-S.A. Bacău.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-$ef Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Drăgusanu Vasile-as dori să apreciez foarte mult ce se întâmplă cu alimentarea CET-lui, pe gaze naturale la presiune medie...

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache- am muncit împreună, uitați că după 8 ani de zile, reușim...

Dl.Consilier Drăgusanu Va si le-d a. de atunci era promovată inițiativa, e problemă de terenuri, dar înțeleg că o să se rezolve. Deci, avantajul, așa cum spunea și domnul primar, este în diferența de tarif, de la transport la distribuție și la utilizare. Practic se reduce pe metru cub de gaz cu 20% și asta este bine pentru prețul gigacaloriei și mai e un câștig, pentru că alimentarea cu presiune medie a noilor echipamente și a instalațiilor de cogenerare, primul grup și al doilea grup, un ciclu combinat la altă presiune duce la o reducere foarte importantă a puterii instalației de compresare a gazelor. Deci, se câștigă de acolo cca. 0,6 MW/oră. Deci, este foarte important și probabil că ar trebui să se reia în discuție când este loc și sunt resurse, schimbarea compresorului de la instalația de cogenerare de la Grupul 1 de 14 MW.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-cam cât ar costa?

PLConsilier Drăgusanu Vasile-nu cred că ar costa decât câteva sute de mii de euro. Și cred că se justifică...

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache - o recuperăm repede, din preț.

Dl.Consilier Drăgusanu Vasile-noi am fost obligați atunci, pentru că nu aveam alimentare decât pe joasă, proiectul s-a făcut și s-a supradimensionat instalația de compresare. Deci ar fi un mare câștig.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache- păi ar trebui să găsim soluții acum, la prima rectificare, când avem voie, la 30 iunie, că dacă e așa, trebuie făcută odată. Că nu are rost...

Dl.Consilier Drăgusanu Vasile-corect. că ar trebui făcut un mic studiu, ca să nu fie

Grupul 1 alimentat la presiune joasă și Ciclul combinat la...

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-bravo. bine că ai spus.

De fapt, dragi colegi, săptămâna viitoare, vă spun în premieră, pe 26 o să încercăm să punem toate condițiile pe de o parte, pe care Uniunea Europeană le impune, legat de această investiție, iar pe de altă parte de situația existentă la ora actuală, a consumatorilor, a ceea ce urmează și să ne gândim că atât producția dar și distribuția, în noul context, pe cele două centrale, care vor consuma numai gaz, gaz din Transgaz cu un preț și o să facem prețul, să vedem despre ce este vorba. Să constituim o societate care pe de o parte să aibă atât distribuția dar și plata și încasarea directă a banilor de la populație. Odată cu legarea la CET a AEROSTARULUI, practic a crescut dacă nu mă înșel, din informațiile pe care le-am primit, a crescut semnificativ producția și dacă nu mă înșel ar însemna 8.000 de apartamente în plus, dacă nu mă înșel. Nu așa, domnule Drăgușanu?

Dl.Consilier Drăgușanu Vasile-este vorba de creșterea cu aproape 30 % a sarcinii tehnice urbane și industriale.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-de fapt crește producția cu 30%. Deci, ar trebui să ne facem niște calcule, nu vreau să avem niște prețuri care să ne scoată profit pe noua societate, dar nici să avem un preț care să producă pierderi. Și atunci, în contextul în care avem un nou consumator, care este un consumator mare, legăm și toate blocurile A.N.L. și așa mai departe. Vreau să facem prețul exact, să fie un preț corect, pe care populația să-1 plătească. Nu cred că va fi mai mare ca 154 cât este acum, dar vreau, pe cât se poate, să reducem subvenția de la municipalitate.

DLConsilier Drăgușanu Vasile-de fapt erau 3 măsuri acolo, de efienticizare. Una era alimentarea la înaltă presiune cu gaze naturale a CET-ului, care elimină dilema „altă presiune, alt tarif’, elimină dilema între centrala termică de apartament și o centrală care e la CET cu același combustibil, deci toată lumea se întreba - cum poate să îmi dea CET-ul o energie termică mai ieftină, dacă avem același preț. Dar uitați că nu mai e același preț.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-50 % mai mic prețul la CET contractat la Gaz, față de o centrală normală.

Dl.Consilier Drăgușanu Vasile-deci. a doua era refacerea pieței de energie urbană, care era în plan ca obligație, care se face cu noi consumatori cu investiția asta, iar a treia, care este și una dintre cele mai importante măsuri, este distribuția pe orizontală și care să dea posibilitatea cetățeanului să regleze la fel ca centrala termică de apartament.

Astea erau cele 3 măsuri care duceau ca sistemul centralizat să fie mai competitiv vis-a-vis de preț, ca o centrală proprie de apartament. Bun, programul s-a lungit, dar acesta e finalul. Așa s-a gândit. Mulțumesc.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-și mai era un aspect, să vi-1 aduc la cunoștință și o să-l punem tot pe 26. Practic, încasarea și distribuția energiei termice pe condominiu, pe bloc, pe scara de bloc, nu mai poate fi făcută de către societățile care sunt acum contractate de către asociație și numai pentru simplul fapt că nu se mai respectă legea, pentru că trebuie să fie 80 % dintre consumatori racordați la centrală.

DLConsilier Drăgușanu Vasile-deci. nu mai sunt condiții legale de a utiliza repartitoarele de cost.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-exact. Deci nu mai poate fi în regulă citirea pe repartitoare de cost, pentru că legea nu mai permite, fiind mai puțini de 80 %. Deci, nu mai sunt, practic, exacte, citirile. Atunci sunt deformații foarte mari, sunt consumuri care nu sunt cuantificate corect și bineînțeles că trecem la repartiția pe suprafață.

Și o să vin în fața consiliului cu o propunere, bineînțeles că o să discutăm cu CET-ul pe de o parte, cu specialiștii, cu comisiile, să facem această propunere pentru suprafață. Ținând cont că, gigacaloria o să fie la prețul de jumătate față de o centrală termică de apartament, categoric că pe noi ne interesează ca oamenii să consume corect și nu să se fure unii pe alții. Mulțumesc.

Dl.Consilier Drăgușanu Vasile -si eu mulțumesc.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția TRANSGAZ S.A. a terenului în suprafață de 1550 m.p. în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit pentru construcția, exploatarea și întreținerea unei stații de reglare și măsură ce va deservi SC CET SA Bacău și SC AMURCO SRL Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă Memorandumul încheiat la data de 26.03.2013 între Primăria Municipiului Bacău (nr. 2135), SC Amurco SRL Bacău (nr. 1960) și Transgaz SA Mediaș (nr. 2071), cu privire la alimentarea cu gaze naturale a SC CET SA Bacău și SC Amurco SRL Bacău, ce reprezintă Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Se aprobă plata taxelor legale de către municipiul Bacău în vederea realizării unei stații de reglare și măsură ce va deservi SC CET SA Bacău șl SC AMURCO SRL Bacău.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Se aprobă punerea la dispoziția Transgaz SA a terenului în suprafață de 1550 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit pentru construcția, exploatarea și întreținerea unei stații de reglare și măsură ce va deservi SC CET SA Bacău și SC AMURCO SRL Bacău, conform ortofotoplanului - Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, SC AMURCO SRL Bacău, Transgaz SA.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

Dl. Președinte de Ședință- Novac-Diaconu Laurentiu -dacă nu sunt discuții, întrebări și interpelări, mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, NOVAC-DIACONU LAURENȚIU


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.MJ Ds.l-A-2/ Ex.l