Hotărârea nr. 83/2013

Hotărârea nr.83 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea alocării de la bugetul local a unei sume de bani în vederea susţinerii financiare a vizitei unui grup de 14 persoane din oraşul Petah Tickva din Israel, ce participă la un schimb de experienţă în cadrul programului "Tineri ambasadori".

HOTĂRÂRE

privind aprobarea alocării de la bugetul local a unei sume de bani în vederea susținerii financiare a vizitei unui grup de 14 persoane din orașul Petah Tikva din Israel, ce participă la un schimb de experiență în cadrul programului « Tineri ambasadori»

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Prevederile Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

  • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Adresa nr. 20867/ 21.02.2013 înaintată de un reprezentant al d-lui primar al orașului din Petah Tikva din Israel;

  • - Referatul nr. 1347/ 25.02.2013 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și « e » și alin. (6) lit. « a », punctele 1 și 5 și art.45(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 25.000 lei în vederea susținerii financiare a vizitei unui grup de 14 persoane din orașul Petah Tikva din Israel, ce participă la un schimb de experiență în cadrul programului « Tineri ambasadori », ce va avea loc la începutul lunii aprilie.

ART. 2. Alocarea celor 25.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 3. Hotărârea va fi comun icatăDirecției Economice și Serviciului Cabinet Primar.

NR. 83

DIN 20.03.2013

N.O.P., I.D./R.T./Ex.l/Ds.l-A-2CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIU I BACĂU NICOLAE-OVIDIU OVICI