Hotărârea nr. 382/2013

Hotărârea nr.382 din 24.12.2013 Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2013, de către Primarul şi Viceprimarii Municipiului Bacău, în timpul anului 2014.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAC AU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 24.12.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr.9260/09.12.2013 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Informatizare din cadrul Primăriei Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive nr.9279/10.12.2013 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr.9280/10.12.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Raportul nr. 755/24.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil;

-Prevederile art.8 din O.G. nr.80 din 28 august 2003, aprobată prin Legea nr. 578/2003, privind concediul de odihnă și alte concedii ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene, precum și ale primarilor și viceprimarilor;

-Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată;

In baza dispozițiilor art.36(9) și art.45(l) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă efectuarea concediului de odihnă restant, aferent anului 2013, în timpul anului 2014, de către:

  • -  dl. Romeo Stavarache - Primarul Municipiului Bacău, cu un concediu restant 2013, in număr de 25 zile

  • -  dl. Șuștac Mihai - Viceprimar al Municipiului Bacău, cu un concediu restant 2013, in număr de 18 zile

  • -  dl. Tescaru Vasile - Viceprimar al Municipiului Bacău, cu un concediu restant 2013, in număr de 11 zile

Art.2. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Managementul Resurselor Umane și


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU OVICI


NR. 382

DIN 24.12.2013

P.O.N. C.FV R.TJEx.l/Da.I-A-2