Hotărârea nr. 333/2013

Hotărârea nr.333 din 31.10.2013 Hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.10.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr.79188/28.10.2013 al Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

-Procesul Verbal nr.8099 /28.10.2013 al Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri; -Expunerea de motive nr. 8084/28.10.2013 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul de specialitate nr.8085 /28.10.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 559/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 560/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 561/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art.15 (1) (2) din Anexa la H.G.R. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.l52/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

-Prevederile art. 47 și art.117 lît. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizata;

-Prevederile Dispoziției Primarului Municipiului Bacau nr.360/22.02.2013, prin care s-a numit Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. d), (6) Iit.”a” punctul „17*' și art.45(l) și (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă „ Lista Nominală” cu propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri, cu solicitanții din municipiul Bacău, îndreptățiți să primească o locuință pentru tineri, în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău, potrivit Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului,


Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, care va duce la îndeplinire prevederile prezentei


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI. BACĂU NICOLAE-OVIDIU OVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA

LA HOTARAREA NR.?)2)5 DIN 31.10.2013


TABEL NOMINAL CU DOSARE ANL SUPUSE SPRE APROBARE

NR.crt.

NUME PRENUME

NUMĂR DOSAR

1

ADOMN1TE1 ELENA ADINA

33824/29.07.2013

2

ANTON COSTEL

67596/03.12.2003

3

APOSTOL MAR1US

38978/03.10.2013

4

ARVINTE ANCUTA

19175/05.02.2013

5

ASÂ1E GHEORGH1TÂ SILVIU

18689/31.01.2013

6

ANCHIDIN ELENA-MAGDALENA

34238/05.08.2013

7

BACIU ILEANA

47213/22.11.2010

8

BENCHEA DORIN

37359/13.09.2013

9

BERBECI E LAURENȚIU CONSTANTIN

18228/28.01.2013

10

BERTEA MIHAELA VIORICA

28993/25.03.2009

II

BERZA MANUEL

46425/14.12.2012

12

BONTAS ANDREEA MARA

54051/29.10.2008

13

BONTA$ CONSTANTIN CORNELIU

30038/11.06.2013

14

BOUR MIHAELA

33822/29.07.2013

15

BRIAHNÂ LIVIU COSMIN

30417/14.06.2013

16

BUJOR ANAMARIA

45356/03.12.2012

17

BURCUTÂ MARIAN

19517/07.12.2013

18

CARABULĂ IULIA ELENA

17809/23.01.2012

19

CĂCIULĂ MAR1A

19696/11.02.2013

20

CORDUNEANU OANA-ALEXANDRA

34514/07.08.2013

21

CIUTĂ CLAUD1U-VLAD

23145/11.03.2010

22

CĂPITANU BOGDAN ADRIAN

27055/07.05.2013

23

CIQCEA LENUTA

23660/27.03.2013

24

CIOLAN ELENA MAR1A

17025/16.01.2013

25

CIORNEI ALINA ELENA

30020/11.06.2013

26

COMAN DANIEL

25838/17.04.2013

27

CORODIANU NICOLETA CRISTINA

21691/04.03.2013

28

CRUCEANU MANUELA

24805/08.04.2013

29

COSULEANU ALINA-MIHAELA

29449/05.06.2013

30

DIACONU IONELA

23012/20.03.2013

31

D1ACONU VASILE GABRIEL

21340/27.02.2013

32

DIMOFTE MIHAELA

33133/01.10.2004

33

F1L1P VALER1U GERARD

31126/19.11.1996

34

GHERASE CLARA ELENA

23382/22.03.2013

35

GH1TĂ RADU CRISTIAN

33564/24.07.2013

36

GOSMAN CRISTINA OANA

20866/21.02.2013

37

GROSU IOANA

46229/12.12.2012

38

GUNEA MARIANA

36816/05.08.2010

39

HILITANU RAMONA

35199/19.08.2013

40

IFT1ME EM1LIAN

23617/26.03.2013

41

IVASC ANA MAR1A

30658/19.06.2013

42

JAMBU CONSTANTIN

31455/21.06.2012

43

JIANU OANA LILIANA

44847/26.11.2012

44

JIGĂU ANDREI LUCIAN

19697/11.02.2013

45

LEFTER LUCIAN

34283/26.07.2012

46

MARC ADRIAN

39626/11.10.2013

47

MANCIU EMANUELA

29162/23.05.2012

48

MATEI ANCA MJHAELA

20239/14.02.2013

49

MATE1-APETR1ANAMARIA

22864/18.03.2013

50

MARCHIDAN DRAGOȘ ANDREI

37661/18.09.2013

51

MIRON IULIAN

46274/13.12.2012

52

MIȘCA SERGIU

45041/27.11.2012

53

MOLDOVANU VASILE

37092/11.09.2013

54

MOROSANU ROBERT IOAN

28095/20.05.2013

55

MUNTEANU CONSTANTIN

45806/15.11.2011

56

NĂSCU ALEXANDRU-CRISTIAN

35250/20.08.2013

57

NEDEA ALINA

21814/02.06.2006

58

NASTUR 1ONUT

35050/19.08.2013

59

OLARU ELENA

18335/28.01.2013

60

PALADE FLORIN

17880/23.01.2013

61

PREPELIȚĂ ANA-MIHAELA

35200/19.08.2013

62

PAVELCRISTINA MAR1A

16123/04.01.2013

63

PA VEL IONUT

37311/06.09.2012

64

PÂVĂLAȘC DORU VASILE

18549/30.01.2013

65

PĂVÂLASC MÂDÂL1N CONSTANTIN

17794/23.01.2013

66

PEIS1C RAMONA

32145/11.06.2010

67

PETRESCU ANDREI BOGDAN

20738/20.02.2013

68

PLESCAN GHEORGHE CRISTINEL

41199/17.10.2012

69

POPA CARMEN GABRIELA

21715/04.03.2013

70

POPA CR1STINA ELENA

32447/10.07.2013

71

POPA SERGIU CRISTIAN

19597/08.02.2013

72

RADU MARIAN GABRIEL

18658/30.01.2013

73

RO1BU ANA

20079/13.02.2013

74

RO$U MARIA MIRABELA

22383/25.01.2008

75

SAVA GEORGE ALEXANDRU

21271/27.02.2013

76

SOLOMON RÂDUCU COSTEL

33373/23.07.2013

77

SPÂTARU ANCA FLORINA

32800/09.07.2012

78

TODIRASCU ANA MARIA

43893/14.11.2012

79

TROFORGAVRIL

32852/28.08.2006

80

TÎMPU MAR1US OVIDIU

27281/09.05.2013

81

TEODOR 1OANA-LUMIN1TA

48862/21.12.2011

82

VATA FLORIN MARIAN

22830/29.01.2009

83

VLASIE VASILE

38030/26.06.2009

84

ZIDARU LUCIAN IULIAN

30485/07.04.2009

ZAVADA CONSTANTIN-ADR1AN

1881/15.01.2007

2AMFIRESCU DANIEL-NICOLAE

32638/17 06.2010CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVID1U POPOVICIÎNTOCMIT

BARDAȘU CR1STINA