Hotărârea nr. 272/2013

Hotărârea nr.272 din 27.08.2013 Hotarare privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de teren de 169,60 mp, situată pe str. Erou Gh. Rusu, b-dul 9 Mai, str. Alexandru cel Bun şi str. Miron Costin, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 169,60 mp, situată pe str. Erou Gh. Rusu, b-dul 9 Mai, str. Alexandru cel Bun și str. Miron Costin, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.08.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr. 6320/ 22.08.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

-Adresa înaintantă de EON Moldova Distribuție cu nr. 434/ 26.07.2013 și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 65467/ 26.07.2013;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau nr. 6316/ 22.08.2013;

-Raportul compartimentului de specialitate nr. 6317/ 22.08.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 298/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 299/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 300/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 301/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 12 alin. (2), lit. „c”, alin. (4) din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

-Prevederile art. 47, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și ale art.45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată:

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 169,60 mp, situată pe str. Erou Gh. Rusu, b-dul 9 Mai, str. Alexandru cel Bun și str. Miron Costin, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public, EON Moldova
ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


OLUM «OH*

. <jmu>umk . omdliaia

. oaidialma ■ <jam>wtc»<

- <LUU>MBT4L J ta atatrta


®0<Xta Rwrtefewm


Nr. PCt

Coordonata pcLda contur

Lungimi laturi D(1,K1)

X[m]

¥(m)

1

564U7.790

847031.718

34.381

3

584547.461

146086.673

'57.175

3

584664.374

6489*4.680

56.637

LUNGIME“91 mlNr.

Pct

Coordonata pcLda contur

Lungimi laturi Dfl.H-1)

X(m)

Y[m]

4

584607.688

547018.062

34403

1

554337.790

647031.719

28.951

s

684861.856

547043.850

21.329

8

66*682478

647049.302

12233

LUNGIMK^Sml


Nr. PeL

Coordonata pcLda contur

Lungimi laturi

D{l>1)

X[ffl]

Ylm)

5

564661.858

6470*3.560

60490

7

5M542.SU

647101.221

50.490

LUNGIME "6* mlCALCULUL ANALITIC AL LUNGIMIMTR.MJRON CO8T1N

Nr. PeL

Coordonata paLdaoontur

Lungimi laturi

X[m)

Y[m]

7

664642.6U

647101221

12.078

8

58*831.465

647109.667

26.982

9

56*608.506

6*7115.9*1

58.032

10

564466.616

6*7138.886

81.133

11

564398.606

847161,188

155214

LUNGIMEalSSml


CALCULUL ANALITIC AL LUNGIMH-TRONSON2

Nr. PCL

Coordona*» peld» contur

Lungimi laturi O(l>1)

X(m)

Y[m)

12

56*441.120

647113.833

3145*

13

584409.877

8*7189.621

31,454

LUNGIME-31ml


A _____rrtvllw . . ■.

SMSTTU ALTIUtîMC:


Bloc4DNr. PCL

Coordonata pot da contur

Lungind laturi D(l,1+1)

X[m)

Y[m]

14

564616.471

647005.598

8.255

16

584517.378

646888.641

16.702

18

684533.308

647004.648

10.188

17

554640.888

848887.008

7.017

18

564543.283

846801.093

4.708

18

664545.284

646988,720

22.438 1

20

664547,474

646864.395

17.898 |

21

564561.843

8*69*72+4

25.82*

22

fl04530J66

646932.182

8.321

23

548026100

20.076

24

564558441

545944.236

11288

25

664570.671

648945.178

43.863

28

664557.776

646867.102

18.846

27

564551.862

647005.034

0.532

28

564551431

847006.320

10.372

28

5645501177

847024.580

39.545


jCALCULUL ANALITIC AL

Nr. Pct

Coordonata pcLda contur

Lungimi laturi D(l,l+1)

Xfm)

Y[m]

29

5M660.177

6*7024.560

11,711

30

56*581.196

6*7028.520

26.928

31

66*586.510

6*7037.708

29.428

32

564561.867

6*7067.561

8.517

33

58*673.74*

6*7060.700

39.323

3*

88*636,61*

6*70*7.192

43.9*4

35

584*97.638

6*7027.282

28.074

1*

56*613471

8*7006.598

39.548

3UPRAF ATA-2203 mp


Nr. Pct

Coordonata pete» contur

Lungimi laturi D(U+1}

X[m]

Y[m)

33

564573.744

647060.700

8.092

30

564508.081

647054.596

5.652

37

564565.431

647068.928

9.000

38

564581.804

847077.165

27.968

30

584353.203

547103.779

34.938

40

364521.439

647089.227

12.891

41

564526.970

547077.805

32.157

34

584636.814

547047.192

39.323

9UPRAFATA-1575 mp


Tir. Pct

Coordonata pctda contur

Lungimi 1 laturi S D(l,l+1) l

X [m]

Ylm]

51

564*11.356

847164.078

20X70 ț

69

56*418.988

847183.072

21.399 I

70

564440.318

6*7181.358

7.3081

71

56*441.59*

647188.65*

8.933 1

72

56*444,863

6*719*. 668

4.422 1

73

584449.288

6*7194.866

12.181 |

74

58*452,138

6*7208.609

7.472 I

75

58*4*4.872

6*7208261

19,718 |

76

56*437.877

647189.903

27.103 H

77

58*410.721

647192.723

5261 K

78

584409.360

547187.836

12.516 |

79

564406230

647175.828

10.628 i

52

56*401.448

847165.663

10.038 |

SUPRAFATA»611mp


lUOm-STRAURON COI ITl N


CALCULUL ANALITIC AL SUPRAFEȚEI DE

rr

PeL

Coontataa pctda contur

Lungimi laturi

Ofl.H-1)

X(m]

Y[m)

42

564546.632

547124200

2&220

43

564322.315

647131.661

10428

44

564512268

847127215

9.446

46

564606.161

847124488

13.166

48

564400.406

647128.104

13441

47

564477650

647133200

1036

48

564475022

6*7134260

17.956

50

564436.165

847142454

48,797

51

584411.336

847164.078

10238

52

564401.446

847185483

10.696

53

664397236

847166432

2245

54

547164254

eju

56

564406,700

647162250

2.824

56

564408,112

647161 KM

3.841

5?

564411.566

647149.746

1.336

58

564*12271

647148.172

2487

59

564411.968

547146.737

10304

00

564421229

647142451

37.114

61

564458.167

647128290

0.403

62

564464.770

647124438

20400

63

564488.061

847113430

10.445

64

584498.664

547108.522

10.150

65

564507378

6*710*287

0241

66

564518238

647100448

28*1

67

584517.570

647088777

1238

56

56*81827*

5*7007486

92*0

40

564621.438

047068277

3*438

39

564653203

547103.779

21464


■ ib*»


ANEXA

LA HOTARAREA NR. DIN 27.08.2013

SUPORT TOPOGRAFIC

SCARA 1:500

4NTRAV1LAN-

Tartlorfct             JurLBacar

Municipiul Bacau UngkneSItErau Gheorgh» RwtaStml.waNu pubfc Urrgbn» B-dul 8UM3 ml    _L

lungane 88.Alexandru Mi fcrmd* nil Lmglme      Coa»m155ml

Lungime Trona» 1 “31 ml

UmMne tottiaM34 ml


PREȘEDINTE DEȘ^^ȚA—' NĂSTASEWARJA     — *


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIBLocAA


...

«mficatow eXPtRT

NUMI

suaunjM

CSVCTA

RLFWT / tXMRTUA MU GATA

3.C, E.ON

MOLDOVA DM

rmaumu.

ax. ion moldova DirmKmc IA

Preferim:

9/3813

wtaRCAJM

NUMI

M*iAnRA

SfiMf 1^00

PWIJ 1,1

MFPHOCCT

IngLuitaanpw

MMWCTAT

br» OtfiUMrw A

EHK

0X»J

Mm 4a MtuMb «dM6U /

ManaafYJ U

MliNAT

IngOoNdi iu A