Hotărârea nr. 213/2013

Hotărârea nr.213 din 27.06.2013 Hotarare privind  acordarea ajutorului de urgenţă pentru populaţia municipiului Bacău reprezentând distribuirea de apa potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată, emisă de către Administraţia Naţională de Meteorologie.

HOTĂRÂRE privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând distribuirea de apa potabilă in zilele cu avertizare meteorologică codificată, emisă de către Administrația Națională de Meteorologie

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.06.2013;

Având în vedere:

-Adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al Județului Bacău nr. 3.055.896/30.05.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 29250/31.05.2013 și la Serviciul Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău sub nr. 9061/03.06.2013;

-Referatul nr. 9903/17.06.2013 ai Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.4517/21.06.2013;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.4518/21.06.2013, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.74/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 75/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 76/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-Prevederile art. 28 alin.2 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 41 din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

-Prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale; -Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art.36 alin.(2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a” pct.2 și pct.3 și ale art.45 alin.(2), lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administrației locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 (IV Se aprobă acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând distribuirea de apă potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată în vederea prevenirii efectelor negative datorate temperaturilor ridicate, în valoare de 9.900 lei, ce se vor cheltui din bugetul Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău (Titlul VII - Asistență socială art. 57.02.02), în perioada 15.06.2013 - 31.08.2013.

  • (2) .- Distribuirea apei potabile se realizează prin intermediul punctelor de prim ajutor organizate în următoarele locații: 1) str. Ștefan cel Mare nr. 17A-sediul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău, 2) str. B-dul Unirii, nr.4 - Biserica Ortodoxă ”Sf. Neculai”, 3) str. Nicolae Bălcescu, nr.12 - Cinematograful “Central”, 4) str. Mărășești nr.13 - Casa de Asigurări de Sănătate, 5) str. Narciselor nr.2 - Biserica Ortodoxă “ Sf. Dumitru”, 6) str. Henri Coandă nr.2 - Primăria Municipiului Bacău sediul Serviciului Public de Evidență a Persoanelor.

  • (3) .- Apa potabilă va fi distribuită în cantitatea solicitată zilnic de persoanele care acceptă acest ajutor, fiind servită la pahare de unică folosință.

Art. 2» Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului de Protecție Civilă al Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Public de Asistență Socială Bacău, Direcției de Sănătate Publică a Județului Bacău și Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Maior C-tin Ene” al Județului Bacău