Hotărârea nr. 20/2013

Hotărârea nr.20 din 29.01.2013 Hotărâre privind concesionarea în cotă indiviză a terenului din str. Teiului, nr.13 (zona III Bucegi) către titularii dreptului de proprietate asupra locuinţelor.

HOTĂRÂRE

privind concesionarea in cota indiviza a terenului din str. Teiului, nr. 13 (Zona III Bucegi) către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,

Având in vedere:

 • - Hotararea nr. 134/31.05.2006 a Consiliului Local al Municipiului Bacau;

 • - Adresa nr. 15901/22.11.2012 a A.N.L. București - Direcția Locuințe Credit Ipotecar, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 44856/26.11.2012 ;

 • - Procesele-Verbale de recepție la terminarea lucrărilor inregistrate sub nr. 6852/18.03.2009, nr. 12675/21.05.2009 si nr. 16216/29.06.2009 încheiate pentru amplasamentele « Ansamblu Bucegi, etapa III, bl. 1, str. Serei, nr. 9 cu 21 u.l. si Bl. 2, str. Fagaras, nr. 21 cu 21 u.l., Bl. 3, str. Fagaras, nr. 23, sc. A, cu 21 u.l. si Bl. 4, str. Fagaras, nr. 23, sc. B, cu 21 u.l.»;

 • - Prevederile art. 40 (2) si (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

 • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

 • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau;

In baza prevederilor art. 36 (2) lit. «c» si ale art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Ari. 1 - Se aproba concesionarea in cota indiviza a terenului din str. Teiului, nr. 13 (Zona III Bucegi) către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor, conform Anexelor 1 - 4, parti integrante din prezenta hotarare.

Art. 2 - Prețul concesiunii este de 9,8288 lei/m.p./an (la nivelul anului 2012), conform Anexei nr. 5, parte integranta din prezenta hotarare si va fi achitat începând cu data predării locuinței către titularii dreptului de proprietate.

Art. 3 - Se aproba Contractul de Concesionare - cadru ce urmeaza a fi încheiat cu titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor, conform Anexei nr. 6, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 - Se împuternicește Viceprimarul Municipiului Bacau sa semneze contractele de concesionare cu titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor.

Art. 5 - Prezenta hotarare va fi comunicata Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite din cadrul Direcției Economice.NR. 20

DIN 29.01.2013

N.O.P., I.MVR.UEx.l/Ds.J-A-2

AMPLASAMENT: STR.SEREI NR.9 (fostă TEIULUI NR.13) - ZONA III BUCEGIBACAU JUDEȚ BACAU   LA HOTARAREA NR.     DIN 29.01.2013

BLOC1

/ i $77i \   \

5 « ;1B®ed^te DE ȘEDINȚĂ/? LșĂ ('A^EeoSc^ bogatu 7777777 LCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NIGOUAE-OVIDIU POPOVICINr.Crt.

Beneficiar

Etaj

Nr. Ap.

Nr. Camere

S.U.

Balcon

Aed

Cota indiviză

Teren

mp

mp

mp

%

mp

1

CIMPOI ALINA ANDREEA

P

1

2

58,81

4,03

89,96

4.14

21,45

2

PETROV LIUTIENCO BOGDAN

2

3

89,31

10,28

136,61

6,29

32,58

3

POPA NICOLAE-GERARD

3

2

60,21

8,06

92,10

4,24

21,96

4

CIUNGU-BURSUC VASILICÂ

4

3

86,81

10,60

134,14

6,11 1

31,65

5

CONSTANTINESCU CONSTANTIN EMIL

E1

5

2

58,81

4,03

89,96

4,14

21,45

6

TOMOZEI CĂTĂLIN

6

3

89,31

10,28

136,61

6,29

32,58

7

MIHAI PAULA ROXANA

7

2

60,21

8,06

92,10

4,24

21,96

8

IFTINCA MARIUS

8

3

86,81

10,60

134,14

6,11

31,65

9

POPĂMIHAELA

9

2

58,81

4,03

89,96

4,14

21,45

10

SAMSON ȚĂRANU AURELIAN

E2

10

3

89,31

10,28

136,61

6,29

32,58

11

8ÎLIȘ FLORIN VASILE

11

2

60,21

8,06

92,10

4,24

21,96

12

PENA LAURA NADIA

12

3

86,81

10,60

134,14

6,11

31,65

13

PANTIRU GEORGE RAZVAN

13

3 DUPLEX

107,08

13,80

163,79

7,54

39,06

14

CALȚARU SORINA IOANA

14

1

40,04

6,59

61,25

2,82

14,61

15

COSA LAURENȚIU

15

3 DUPLEX

75,07

3,69

114,83

5,29

27,40

16

BOGHIU CONSTANTIN EUGEN

E3

16

4 DUPLEX

115,96

16,12

177,37

8,16

42,27

17

ZAHARIA ALEXANDRA DIANA

17

3 DUPLEX

88,56

3,69

135,46

6,24

32^32

18

VIERU NARCISA CRISTINA

18

1

38,03

6,90

58,17

2,68

13,88

19

LĂDARU ELVIRA GABRIELA

M

19

1

35,25

6,59

53,92

2,48

12,85

20

FRANCU DANIEL

20

1

34,90

6,90

53,38

2,45

12,69

21

PĂTRAȘ MIHAI

21

2

60,21

8,06

92,10

4,24

21,96

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA Nr. &

LA HOTARAREA NR. DIN 29.01.2013

AMPLASAMENT: STR.FĂGĂRAȘ NR.21 (fostă STR.TEIULUI NR.13) - ZONA li! BUCEGl BACAU JUDEȚ BACAU

BLOC 2


Nr.Crt.

BENEFICIAR

Etaj

Nr.Ap.

Nr.

Camere

S.U.

Balcon

Aed

Cota indiviză

Teren

mp

mp

mp

%

mp

1

țîmpăuovidiu

P

1

2

58,81

4,03

89,96

4,14

21,45

2

PANAIT ROMULUS

2

3

89,31

10,28

136,61

6,29

32,58

3

STOLERU MARIUS SEBASTIAN

3

2

60,21

8,06

92,10

4,24

21,96

4

COTÎRLET LAURA GABRIELA

4

3

86,81

10,60

134,14

6,11

31,65

5

TÂNASE DANIEL ILIE

E1

5

2

58,81

4,03

89,96

4,14

21,45

6

LERU CAMELIA MAR!A

6

3

89,31

10,28

136,61

6,29

32,58

7

COHAL MARIUS ADRIAN

7

2

60,21

8,06

92,10

4,24

21,96

8

URINCIUC LEONARD SORIN

8

3

86,81

10,60

134,14

6,11

31,65

9

MIRON CONSTANTIN ADRIAN

9

2

58,81

4,03

89,96

4,14

21,45

10

OBREJA RALUCAIULIANA

E2

10

3

89,31

10,28 •

136,61

6,29

32,58

11

DARIE ADINA

11

2

60,21

8,06

92,10

4,24

21,96

12

BADIU ANDREI

12

3

86,81

10,60

134,14

6,11

31,65

13

GRIGORE ANCA ELENA

13

3 DUPLEX

107,08

13,80

163,79

7,54

39,06

14

ALBAN BOGDAN

14

1

40,04

6,59

61,25

2,82

14,61

15

GAȘPAR DRAGOȘ VASILE

15

3 DUPLEX

75,07

3,69

114,83

5,29

27,40

16

CREȚU RĂZVAN

E3

16

4 DUPLEX

115,96

16,12

177,37

8,16

42,27

17

ANUȚI ALEXANDRU RADU

17

3 DUPLEX

88,56

3,69

135,46

6,24

32,32

18

AGACHI TEODOR

18

1

38,03

6,90

58,17

2,68

13,88

19

AMARANDEl GEANINA GABI

M

19

1

35,25

6,59

53,92

2,48

12,85

20

r         BÂLUȚÂ CRISTINEL

20

1

34,90

6,90

53,38

2,45

12,69

21

CAPĂT SORIN ADRIAN

21

2

60,21

8,06

92,10

4,24

21,96

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU nicolae-ovtdiu^ popovtci

AMPLASAMENT: STR.FÂGĂRȘ NR.23 A (fosta STR.TEIULUI NR. 13) - ZONA III BUCEGI BACAU JUDEȚ BACAl|

BLOC 3


\

\

e Ședință


Nr. Crt

BENEFICIAR

Etaj

Nr. Ap.

Nr. Camere

S.U.

Balcon

Aed

Cota indiviză

Teren

mp

mp

mp

%

mp

1

MORARiU BOGDAN VASILE

P

1

2

58,81

4,03

89,96

4,12

20,97

2

CALIMANDRUC DUMITRU CĂTĂLIN

2

3

89,31

10,28

136,61

6,26

31,86

3

ȚĂRANII VASILE

3

2

60,21

8,06

92,10

4,22

21,48

4

STRUGARIU GEORGIANA

4

3

88,46

7,72

133,77

6,20

31,56

5

NIȚĂ MARIUS PETRICĂ

E1

5

2

58,81

4,03

89,96

4,12

20,97

6

STANCICU SORIN GABRIEL

6

3

89,31

10,28

136,61

6,26

31,86

7

CONSTANTIN MICU ANIȘOARA

7

2

60,21

8,06

92,10

4,22

21,48

3

GHERMAN CONSTANTIN

8

3

88,46

7,72

133,77

6,20

31,56

9

POROJAN VIOREL

E2

9

2

58,81

4,03

89,96

4,12

20,97

10

ISTRATE NICOLAE CRISTINEL

10

3

89,31

10,28

136,61

6,26

31,86

11

DAMIAN GIGEL DANIEL

11

2

60,21

8,06

92,10

4,22

21,48

12

ARV1NTE MIHAI

12

3

88,46

7,72

133,77

6,20

31,56

13

NECHITA GEORGE CIPR1AN

E3

13

3 DUPLEX

107,08

13,80

163,79

7,52

38,28

14

SOOȘANDRA

14

1

40,04

6,59

61,25

2,81

14,30

15

MITRUȚ MARIUS CRISTIAN

15

3 DUPLEX

75,07

3,69

114,83

5,27

26,82

16

BOGDAN ȘTEFAN

16

4 DUPLEX

115,96

16,12

177,37

8,15

41,49

17

VÂTĂMÂNESCU MARIAN VASILE

17

3 DUPLEX

88,56

3,69

135,46

6,22

31,66

18

MOTOC Ml RE LA

18

1

37,57

4,03

57,47

2,63

13,39

19

MĂCINCĂ BOGDAN SILVIU

M

19

1

35,25

6,59

53,92

2,47

12,57

20

COLTA CRISTIAN

20

1

36,09

4,03

55,19

2,53

12,88

21

21

2

62,10

8,06

92,10

4,22

21,48

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE=O¥IDIU POPOVICI

AMPLASAMENT: STR.FĂGÂRAȘ NR.23B (fostă STR.TEIULUJ NR, 13)-ZONA III BUCEGIBACAU JUDEȚ BACAU

BLOC 4

Nr.Crt

BENEFICIAR

Etaj

Nr. Ap.

Nr. Camere

S.U.

Balcon

Aed

Cota indiviză

Teren

mp

mp

mp

%

mp

1

URSU ION LUCIAN

P

1

2

58,81

4,03

89,96

4,13

21,15

2

GROSU OVIDIU CLAUDIU

2

3

90,78

9,24

136,96

6,37

32,61

3

ARMEANO LIVIU CONSTANTIN

3

2

60,21

8,06

92,10

4,22

21,61

4

AVADANEI ANDREEA

4

3

86,81

10,60

134,14

6,09

31,18

5

BIZOM SIMONA ELENA

E1

5

2

58,81

4,03

89,96

4,13

21,15

&

OLARU RALUCA

6

3

90,78

9,24

136,96

6,37

32,61

7

BÎRJOVANU GHEORGHE BOGDAN

7

2

60,21

8,06

92,10

4,22

21,61

8

NICULESCU ANDREI

8

3

86,81

10,60

134,14

6,09

31,18

9

SOLOMON ELENA

E2

9

2

58,81

4,03

89,96

4,13

21,15

10

OLARU IOANA

10

3

90,78

9,24

136,96

6,37

32,61

11

GĂLĂȚANUIONUȚ

11

2

60,21

8,06

92,10

4,22

21,61

12

DIȚU CĂTĂLIN CRISTIAN

12

3

86,81

10,60

134,14

6,09

31,18

13

SPÂNU CONSTANTIN LUCIAN

E3

13

3 DUPLEX

107,08

13,80

163.79

7,51

38,45

14

TARAȘ ADRIAN EMIL

14

1

40,04

6,59

61,25

2,81

14,39

15

GEORGESCU lULIA GABRIELA

15

3 DUPLEX

75,63

2,65

113,78

5,31

27,19

16

SAVA GĂINĂ ADRIAN PETRE

16

4 DUPLEX

115,96

16,12

177,37

8,14

41,68

17

DEACONU AURICA

17

3 DUPLEX

88,56

3,69

135,46

6,21

31,80

18

DABA ALEXANDRU MARIO

18

1

38,03

6,90

58,17

2,67

13,67

19

BULA) CAMELIA

M

19

1

35,25

6,59

53,92

2,47

12,64

20

VLĂSCEANU COSMIN

20

1

34,90 l

6,90

53,38

2,45

12,53

21

GRIGORAȘ IULIAN ROMEO

21

2

60,21

8,06

92,1 n

4,22

21,61


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU nicueae-ovidiu POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA

ÎNTOCMITĂ IN VEDEREA CONCESIONARII TERENULUI DIN STR. TEIULUI» NR. 13 (Zona III Bucegi)

STR. TEIULUI, NR. 13 (Zona III Bucegi)

DURATA CONCESIUNII = durata existentei construcției

DESTINAȚIE = COTA INDIVIZA LOCUINȚE

17

Tea - II V x I x Ki

/=2

V = 0,0025 lei/m.p./an - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 141,5116 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2013, fata de 1993

K2 = 2,0 - municipiu zona B

Kj = 1,2 - drumuri publice modernizate

K4 = 1,2 - energie electrica - branșament

K5 = 1,1 - telefonie - branșament

K6 = 1,3 - apa - canal - branșament

K? = 1,2 - gaze naturale - branșament

K$ = 1,4 - energie termica - branșament

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

Kw = 1,3 - servicii asigurate de concedent

Kn - 14 - perspective bune

Ki2 -1,2 - teren plat

Kh = 1,3 - fundare pe teren normal

K)4 = 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

Kfs “ 1,0 - durata concesiunii = durata existentei construcției

Ki6 -1,0 - locuința

Ki7 =

Tea min/m.p./an = 0,0025 x 141,5116 x 2,0 x 1,2 x 1,2 x 1,1 x 1,3 x 1,2 x 1,4 x 1,1 x 1,3 x 13 x lvU4U i L5 x 1,0 x 1,0 = 9,8288 LEI RON/m.p./an

PREȘEDIN                                      ÎNTOCMIT,CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOV]CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

^CONTRACT DE CONCESIONAREI. PĂRȚILE CONTRACTANTE

încheiat intre MUNICIPIUL BAC AU, cu sediul in Bacau, str. Marasesti, nr. 6, reprezentat prin DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMAR, in calitate de CONCEDENT, pe de o parte, si

________________________________________________________, cu domiciliul in județul Bacau, Municipiul Bacau, Str.

____________________________________________________________, identificat/i cu B.I./C.I. seria_______, nr.__________________, C.N.P.________________________________________________,

in calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte,

In baza dispozițiilor art. 40(2) si (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata si a Hotărârii Consiliului

Local al Municipiului Bacau nr._________din __________2013, a intervenit prezentul

CONTRACT DE CONCESIONARE.

II, OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 - Obiectul contractului il constituie cedarea si preluarea in concesiune a terenului in cota indiviza aferenta locuinței, proprietate privata a Municipiului Bacau, in suprafața de _______ m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, STR.

Art. 2 - Predarea - primirea terenului precizat la ART. 1 se face pe baza de proces-verbal de predare-primire.

IU. TERMENUL CONTRACTULUI

Art, 3 - Durata concesiunii este durata existentei construcției, incepand cu data intrării in vigoare a prezentului contract, respectiv _____________, data predarii-

primirii locuinței.

IV.PRETUL CONCESIUNII

Art 4 - Redeventa concesiunii este de_____________lei RON/an, reprezentând

taxa anuala de concesionare indexata la nivelul anului fiscal 2013.

Pentru perioada__________________ , taxa de concesionare este

in suma de________________________lei si se va achita fara penalitati de întârziere

conform termenului scadent pentru trim. II - 2013.

Art. 5 - Taxa de concesionare se va indexa anual, conform indicelui de indexare stabilit prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau sau a legislației fiscale in vigoare, aplicabile la începutul fiecărui an fiscal.

Art. 6 - Plata anuala a taxei de concesionare se poate face in 4 (patru) rate trimestriale, in termen de 10 (zece) zile de la expirarea fiecărui trimestru.

Art, 7 - Pentru întârzierile la plata ratelor trimestriale se vor percepe dobânzi si penalitati calculate la suma datorata, conform legislației fiscale in vigoare la momentul calculării acestora, urmând ca daca întârzierile depasesc 182 zile, contractul de concesionare sa fie reziliat.

Art, 8 - Concesionarul are obligația sa constituie in maximum 90 zile de la semnarea contractului de concesionare (termen limita___________2013), garanția de

concesionare in valoare de ____________lei RON (taxa de concesionare stabilita si

datorata pentru primul an al concesiunii).

Art 9 - Taxa de concesionare pentru anul fiscal 2013 este indexata.

V, MODALITATEA DE PLATA

Art 10 - Sumele prevăzute la ART. 5, se vor achita prin:

 • - virament, din contul concesionarului nr.__, deschis la___

___________________________, in contul concedentului, nr. RO 07 TREZ

06121300205 XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau;

 • - direct in numerar la casieria Consiliului Local al Municipiului Bacau.

VI. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 11 - Concedentul are dreptul sa verifice modul in care concesionarul isi respecta obligațiile si sa notifice in scris acestuia cazurile de incalcare a legii si clauzele contractuale, precum si modul de intrare in legalitate.

Art. 12 - Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

Art 13 - Concesionarul are obligația sa administreze si sa exploateze obiectul concesiunii cu diligenta maxima pentru a conserva si dezvolta valoarea acestuia, pe toata durata concesiunii si sa-1 despăgubească pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa. Daunele se plătesc in măsură in care nu sunt acoperite prin plata penalităților. Forța majora dovedita in condițiile legii, exonerează de răspundere.

Io

Art, 14 - Concesionarul se obliga sa prevada in actele juridice pe care lc încheie si prin care isi asuma obligații fata de terti sau dobândește drepturi sau prestații succesive in legătură cu exploatarea obiectului concesionat, o clauza speciala potrivit careia concedentul se va substitui concesionarului la încetarea concesiunii din orice cauza.

Concesionarul este răspunzător de daunele ce se produc prin nerespectarea acestei obligații.

Art. 15 - Concesionarul este obligat sa plateasca pe toata durata concesiunii, taxele si impozitele datorate către stat si către bugetul local.

VII. ÎNCETAREA concesiunii

Art. 16 - Prezentul contract de concesionare încetează in următoarele situații:

 • a) prin răscumpărare de către concedent;

 • b) prin retragerea si rezilierea contractului de concesionare;

 • c) alte cauze de încetare a contractului de concesionare, fara a aduce atingere cauzelor si condițiilor reglementate de lege.

VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art 17 - Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de concesionare, atrage răspunderea contractuala a pârtii in culpa.

IX.LITIGII

Art. 18 - Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesionare sunt de competenta instanței judecătorești de drept comun.

Art. 19 - Pentru soluționarea eventualelor litigii, părțile pot stipula in contractul de concesionare, clauze compromisorii.

X. ALTE CLAUZE

Art. 20 - Concesionarul are obligația de a respecta normele de protecția mediului si P.S.I.

Art. 21- Cesiunea contractului de concesionare se poate face numai cu acordul concedentului.

XI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 22  - Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de

succesiune sau de înstrăinare a construcției pentru a cărei realizare acesta a fost constituit, numai cu acordul scris al concedentului. Actele vor fi transcrise prin grija pârtilor pe numele noului proprietar al construcției.

Art, 23 - Orice intelegere legala intre parti, survenita in perioada derulării contractului, se va consemna in scris prin act adițional, semnat de parti si va constitui anexa prezentului contract, fiind total supusa clauzelor economice si juridice conținute de acesta.

Art. 24 - Concesionarul are obligația sa înscrie terenul concesionat in evidentele de publicitate imobiliara in termen de 10 zile de la semnarea contractului de concesionare.

Art. 25 - Procesul-verbal de predare-primire a terenului, împreuna cu planul de situație, fac parte integranta din prezentul contract de concesionare.

Art. 26 - Prezentul contract privind concesionarea terenului situat in intravilanul Municipiului Bacau STR. _________________________________, cu suprafața de

_______ m.p., s-a încheiat astazi ______________2013, la sediul Consiliului Local al Municipiului Bacau, in 3 (trei) exemplare, din care un exemplar pentru concesionar si doua exemplare pentru concedent.

CONCEDENT,


CONCESIONAR


MUNICIPIUL BACAU

prin PRIMAR,

ROMEO STAVARACHE

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR,_____

COMP. EVIDENTA ÎNCASĂRI DEBITE_____

VIZAT LEGALITATEA,______

COMP. EVIDENTA CONCESIONARI

ÎNTOCMIT,_______