Hotărârea nr. 187/2013

Hotărârea nr.187 din 31.05.2013 Hotarare privind asigurarea în mod gratuit a unui loc de înhumare în Cimitirul de pe lângă Biserica Militară "Sfântul Gheorghe şi Eroii Neamului", d-nei Bibire Ioana din Bacău, ca beneficiară a Legii nr. 44/ 1994, republicată.

HOTĂRÂRE

privind asigurarea în mod gratuit a unui loc de înhumare în Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfanțul Gheorghe și Eroii Neamului”, d-nei Bibire Ioana din Bacău, ca beneficiară a Legii nr. 44/ 1994, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Cererea d-nei Bibire Ioana, prin care solicită un loc de veci, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cunr. 27380/10.05.2013;

  • - Referatul nr. 78146/ 20.05.2013 al Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

  • - Prevederile art. 17 alin. 3 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată și actualizată;

-Adresa nr. 123/ 20.05.2013 înregistrata la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 80077/ 20.03.2013 înaintată de Biserica Militară „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului”;

  • - Adresa nr. 343/ 20.05.2013 înaintată de Administrația Cimitirelor;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

-Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 2 și 5 ale Consiliului Local Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se asigură în mod gratuit un loc de înhumare în Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului”, d-nei Bibire Ioana din Bacău, ca beneficiară a Legii nr. 44/ 1994, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată și actualizată, parcela 11, rândul 4, poziția 23.

ART. 2 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Bisericii Militare „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului” și d-nei Bibire Ioana, cu domiciliul în Bacău, str. Aleea Ghioceilor, bl. 31, sc. B, ap. 4.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVUMU POPOVICI


NR. 187

DIN 31.05.2013

N.O.P., I.D./ A.M./Ex.l/Ds.I-A-2