Hotărârea nr. 181/2013

Hotărârea nr.181 din 31.05.2013 Hotărâre privind atribuirea denumirii de Aleea Colonel Corneliu Chirieş, drumului de acces situat in Bacău, Calea Moldovei intre nr.169 si nr.171 cu lungimea de 160,4 m şi lăţimea de 4 m.

HOTĂRÂRE privind atribuirea denumirii de Aleea Colonel Corneliu Chirieș, drumului de acces situat in Bacău, Calea Moldovei intre nr.169 si nr.171 cu lungimea de 160,4 m și lățimea de 4 m


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere

  • •  Prevederile art.3 lit.”a” si art.8 alin. (1) din O.G.nr.43/1997,privind regimul juridic al drumurilor republicată și actualizata;

  • •  Prevederile art.2 lit”d” din Ordonanța nr.63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

  • •  Prevederile art.47 și art 117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată si actualizata;

  • •  Procesul Verbal nr.246900/5.04.2013 al Comisiei tehnice de lucru municipală pentru demararea atribuirii sau schimbării de denumiri a unor străzi din municipiul Bacău;

  • •  Adresa nr.27505/13.05.2013 primită din partea Comisiei de Atribuire Denumiri a județului Bacău;

  • •  Referatul nr 2548/10.04.2013 al Direcției de Drumuri Publice, Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat;

  • •  Adresa nr.24385/3.04.2013 primită din partea Filialei “Colonel Corneliu Chirieș“ a județului Bacău

  • •  Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău;

  • •   Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3,4 și 5 ale Consiliului Local Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit.”c” și (5) lit. “d” și art.45(l) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:


Art.l.- Se aprobă atribuirea denumirii de Aleea Colonel Corneliu Chirieș drumului de acces situat în Bacău, Calea Moldovei între nr.169 și nr.171 cu lungimea de 160,4 m și lățimea de 4 m conform anexei la prezenta hotărâre.


Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată la Direcția Drumuri Publice, Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat, Inspectoratul de Poliție a Județului Bacău, Poliția Municipiului Bacau, Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Bacău, Direcția Județeană de Poștă Bacău, Romtelecom Bacău, E-ON Moldova Furnizare S.A., E-ON Gaz S.A., Serviciul


Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din Municipiul Bacău, Serviciul Administrare și Inventarierea Patrimoniului fond locativ și îndrumare asociații de locatari, Direcția Economica,


Biroul Autorizații în Construcții și Urbanism, Biroul de Stare Civilă Bacău și Poliția Primăriei


NR. 181

DIN 31.05.2013
BACAU CI


N.O.P.,C.F1./ A.M./Ex.l/Ds.I-A-2


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA

LA HOTARAREA NR. |&| DIN 31.05.2013