Hotărârea nr. 175/2013

Hotărârea nr.175 din 31.05.2013 Hotărâre privind organizarea festivalului "Arlekin" şi a "Hramului Bacăului".


privind organizarea festivalului „Arlekin” și a „Hramului Bacăului”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

  • - Prevederile Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

  • - Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Prevederile HCL nr. 78/ 2013 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii trei ani;

  • - Referatul nr. 3802/ 24.05.2013 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău.

  • - Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 4 și 5 ale Consiliului Local Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », art. 36 (6) lit. « a », punctele 4 si 5 și art.45(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă organizarea Festivalului,Arlekin”, ediția a XVIII - a, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, ce se va desfășură la Bacău, organizatorii acțiunii fiind Consiliul Local Bacău, în parteneriat cu Poliția Municipiului Bacău, Palatul Copiilor, Liceul de Artă „G. Apostu”, alte cluburi și asociații culturale din Bacău.

ART. 2. Se aprobă organizarea « Hramului Bacăului» acțiune care se organizează în mod tradițional în perioada 28 - 30 iunie, de „Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel”, acțiune la care vor fi invitate ansambluri, formații și interpreți din municipiul Bacău și din țară.

ART. 3. Se aprobă alocarea de la bugetul local al municipiului Bacau a sumei de 90.000 lei pentru desfasurarea in bune condiții a celor 2 evenimente prevăzute la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Serviciului Cabinet Primar.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POP0VICI