Hotărârea nr. 165/2013

Hotărârea nr.165 din 30.04.2013 Hotarare privind îndreptarea erorii materiale din  Anexa la  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.152/2013 prin care s-a aprobat Lista sesiunii de selecţie din  anul 2013 a proiectelor/programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr.350/2005, la Domeniul Sport.

HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 152/ 2013 prin care s-a aprobat Lista sesiunii de selecție din anul 2013 a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/ 2005, la Domeniul Sport

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Prevederile art. 3 (1), art. 5, art. 6, art. 7, art. 12 (1) și ale art. 31 (1) din Legea nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, actualizată;

  • - Prevederile punctului 20 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a comisiilor de evaluare și derulare și a comisiei de soluționare a contestațiilor - Anexa nr. 8 la HCL nr. 406/ 2011 prin care s-au aprobat actele procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități non-profît de interes general, modificată și completată prin HCL nr. 82/ 2013;

  • - HCL nr. 152/ 2013 privind aprobarea Listei sesiunii de selecție din anul 2013 a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/ 2005 ;

  • - Referatul nr. 491233 din 29.04.2013 al Comisiei Tehnice pentru aplicarea Legii nr 350/ 2005;

  • - Referatul nr. 115/29.04.2013 al COMISIEI SPORT;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

-Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3, 4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », alin. (6) lit. « a », punctul 1, 5, 6 și 9 și art.45(2) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1, Se aprobă îndreptarea erorii materiale din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 152/ 2013 prin care s-a aprobat Lista sesiunii de selecție din anul 2013 a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/ 2005, la Domeniul Sport, după cum urmează:

Nr.

crt

Numărul de înregistrare al dosarului

Denumire solicitant

Denumirea proiectului corectă

Suma propusă de către comisie

1

25112/10.04.2013

ASOCIAȚIA TOP SPORT BACAU

Consolidarea handbalului băcăuan pe plan național și european

5.150.000

2

25041/10.04.2013

FUNDAȚIA "PRO STIINTA" BACAU

Participarea în campionate naționale pe ramuri de sport și competiții     europene     a

sportivilor legitimați la C.S. Știința Bacău

2.200.000

12

25007/ 10.04.2013

ASC CONDORUL LILIECI

Susținerea financiară a clubului sportiv pentru pregătirea și participarea în competiții a sportivilor

20.000

18

25105/10.04.2013

ASOCIAȚIA TOP HANDBAL BACAU

Selecția, instruirea centralizata, organizarea competițiilor la nivel de minihandbal in municipiul Bacau

25.000

21

25180/11.04.2013

CLUB SPORTIV GREENCLUB

Susținerea financiara a asociației “Clubul Sportiv Green Club” Bacau pentru participarea in campionatul diviziei D si a echipei de juniori grupa C

10.000

27

25113/10.04.2013

CS VOLEI CARPATI BACAU

Turneul Internațional de volei masculin old-boys “PRIETENIA» BACĂU 2013 - Ediția a III-a

15.000

ART. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 152/ 2013 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Comisiei Tehnice pentru aplicarea Legii nr. 350/ 2005 și Comisiei Sport.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI