Hotărârea nr. 161/2013

Hotărârea nr.161 din 26.04.2013 Hotarare privind aprobarea alocarii de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de  bani  în vederea premierii Clubului Sportiv "Ştiinţa" Bacău, pentru castigarea titlului de Vicecampioana Nationala a Romaniei la Handbal Masculin 2013 si calificarea in EHF Cup.

HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii Clubului Sportiv „Știința” Bacău, pentru castigarea titlului de Vicecampioana Naționala a României la Handbal Masculin 2013 si calificarea in EHF Cup

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

J Adresa nr. 123/24.04.2013 înaintata de Clubul Sportiv Știința Bacău înregistrata la Primăria Bacău sub nr.26499/24.04.2013;

S Referatul nr.26499/24.04.2013 al Direcției Sport, Cultura Sanatate;

J Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

S Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

J Prevederile H.G.R. nr.1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

S Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

S Prevederile HCL nr.147/17.04.2008, modificată și completată prin HCL 232/15.05.2008 si nr.204/30.06.2011 prin care s-a aprobat sistemul de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice;

S Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău;

S Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „d”, art. 36 (6) lit. „a” punctul 6 și art.45(2) și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - (1) - Se aprobă alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a sumei de 108.712 lei (echivalentul a 25.000 euro) în vederea premierii unor sportivi, antrenori si membri ai statului tehnic ai Clubului Sportiv Știința Bacău, pentru castigarea titlului de Vicecampioana Naționala a României la Handbal Masculin 2013 si calificarea in EHF Cup.

(2) - Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Hotărârea Cabinet Primar siă Direcției Sport Cultura Sanatate, Direcției Economice, Serviciului ^Știința” BăCău.


CONTRASE SECRETARUL MUNIC

NICOLAE-0

f

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA .

LA H.C.L. NR.J6L.. DIN ££±7.2013

Lista cu sportivi, antrenori si staf tehnic legitimați la Clubul Sportiv Știința Bacău pentru castigarea titlului de Vicecampioana Naționala a României la Handbal Masculin 2013 si calificarea in EHF Cup

CLUB SPORTIV ȘTIINȚA BACĂU - handbal masculin

Nr. crt

Nume/prenume

Funcția

Suma propusa(euro)

1.

IANCU DRAGOȘ

Sportiv

1.200

2.

ROTARU IONUT

Sportiv

1.200

3.

BONDAR MARIUS

Sportiv

1.200

4.

GHFȚĂRADU

Sportiv

1.200

5.

NOVANC MARIUS

Sportiv

1.200

6.

GEORGESCUIONUT

Sportiv

1.200

7.

DA SILVA FERREIRA UELINGTON

Sportiv

1.000

8.

DOSPINESCU FLORIN

Sportiv

1.000

9.

PÂUNICĂRAREȘ

Sportiv

1.000

10.

TEVZADE SHOTA

Sportiv

1.000

11.

BARZASORIN

Sportiv.

1.000

12. •

VOICA BOGDAN

Sportiv

1.006

13.

RAMBA IONUT

Sportiv

1.200

14.

GRIGORAȘ ȘTEFAN

Sportiv

800

15r

MANEA COSTEL

Sportiv •   -

-----300-

46.

MOVA FLORIDOIGNACIO

Sportiv

600

17.

LISZKAISZELVESTER

Sportiv

600

18.

TAMAȘ RĂDUCU

Sportiv             ■■ ■•-

-------  — 500-

19.

BUJOR GABRIEL

Sportiv

- - 800-

20.

CARALIVLADIMIR

Sportiv

500

21.

VOICA ELIODOR

Antrenor principal

2'400

22. -

BURSUC STELIAN

Antrenor •

700-

23.

CIOBANUIOAN

Manager

2.000-

24.-

MATACHIGHEORGHE

Maseur

506

25.

BONTAȘ CORNELIU

Maseur • -

-  - -- 400

TOTAL

25.000TOTAL 108.712 lei;

25.000 euraCONTRASEMNEA SECRETARU

NICO