Hotărârea nr. 152/2013

Hotărârea nr.152 din 26.04.2013 Hotarare privind aprobarea Listei sesiunii de selecţie din 2013 a proiectelor/programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii 350/2005.

privind aprobarea Listei sesiunii de selecție din anul 2013 a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/ 2005

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

 • - Prevederile art. 3 (1), art. 5, art. 6, art. 7, art. 12 (1) și ale art. 31 (1) din Legea nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, actualizată;

 • - Prevederile punctului 20 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a comisiilor de evaluare și derulare și a comisiei de soluționare a contestațiilor - Anexa nr. 8 la HCL nr. 406/ 2011 prin care s-au aprobat actele procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități non-profit de interes general, modificată și completată prin HCL nr. 82/ 2013;

 • - Rapoartele de oportunitate nr. 286331/24.04.2013 al Comisiei Educație, Tineret, Mediu, nr. 3043/24.04.2013 al Comisiei Culte, nr. 3051/24.04.2013 al Comisiei Sport, nr. 7125/24.04.2013 al Comisie Sociale;

 • - Raportul de oportunitate nr. 491220 din 24.04.2013 al Comisiei Tehnice pentru aplicarea Legii nr. 350/ 2005;

 • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

 • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

-Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3,4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », alin. (6) lit. « a », punctul 1, 5, 6 și 9 și art.45(2) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1, Se aprobă Lista sesiunii de selecție din anul 2013, a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/ 2005, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART, 2. Hotărârea ya fi comunicată Direcției Economice, Comisiei Tehnice pentru aplicarea LegiiCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNI     UI BACĂU

NICOLA        OPOVICI

NR. 152

DIN 26.04.2013

N.O.P..I.DJ R.TJEx.l/Ds.J-A-2


ROMANIA                           ANEXA

JUDEȚUL BACĂU                  LA HOTĂRÂREA NR.152 DIN 26.04.2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Lista finală a sesiunii de selecții a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii 350/2005

I.         DOMENIUL SPORT:

Nr.

Crt

Numărul de înregistrare al dosarului

Denumire solicitant

Denumirea proiectului

Suma propusă de către comisie

1

25112/10.04. 2013

ASCOCIATIA TOP SPORT BACAU

Menținerea in eșalonul fruntaș al Ligii Naționale de Handbal si participarea intr-o cupa europeana a echipei de seniori Stiinta Municipal Bacau

5.150.000,00

2

25041/10.04.

2013

FUNDAȚIA ”PRO STIINTA” BACAU

Participarea în competiții naționale și internaționale a sportivilor legitimați la CS Stiinta Bacau

2.200.000,00

3

25406/12.04. 2013

ASOCIAȚIA SPORT CLUB BACAU

SPORT CLUB BACAU • drumul spre liga a 2-a

1.200.000,00

4

25133/10.04. 2013

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ARENA 2011

Optimizarea activitatii sportive de performanta si lărgirea bazei de selecție in municipiul Bacau

600.000,00

5

25381/12.04. 2013

CLUB SPORTIV AEROSTAR BACAU

Educarea tinerilor prin sport in sistem amator si profesionist si susținerea mișcării sportive in comunitatea locala in anul 2013

330.000,00

6

25346/12.04, 2013

ASOCIAȚIA SPORTIVA PALESTRA BACAU

Sprijinirea performantei juniorilor bacauani in luptele greco-romane

45.000,00

7

25205/11.04.

2013

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE ATLETISM

Srijinirea pregătirii atletilor de performanta

45.000,00

8

25291/12.04. 2013

CLUB SPORTIV DAN BOTEZATU

Un nou început

40.000,00

9

24950/09.04. 2013

ASOCIAȚIA TOTAL VOLEI BACAU

Sprijinirea echipelor de volei ale CSS Bacau pentru participarea in competiții la nivel național

40.000,00

10

25189/11.04. 2013

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE JUDO BACAU

Afirmarea judokanilor la campionatele naționale si internaționale de judo

40.000,00

11

25130/10.04. 2013

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL BACAU

Susținerea Echipei - Elita de juniori under 19 in competiții

55.000,00

12

25007/10.04. 2013

ASC CONDORUL LILIECI

Susținerea financiară a clubului pentru pregătirea și participarea în competiții a sportivilor

20.000,00

13

25327/12.04.

2013

ASOCIAȚIA CS NAUTICA BACAU

Sprijinirea înotului in anul competîtional 2013

50.000,00

14

24613/05.04. 2013

BRONX POWERLIFTING CLUB BACAU

Performanta sportiva un mod de viata

25.000,00

15

25348/12.04.

ASOCIAȚIA CLUB

Susținerea tenisului de înalta performanta

25.000,00

2013

SPORTIV MOLDOSPORT

pentru competițiile anului 2013

16

25294/12.04. 2013

ASOCIAȚIA JUDO CLUB ROYAL

Susținerea si promovarea judoului Bacauan in anul competitional 2013

20.000,00

17

25109/10.04.

2013

ASOCIAȚIA SPERANȚA VOLEI FETE BACAU

Pregătirea tinerelor voleibaliste 10-16 ani pentru sportul de performanta

30.000,00

18

25105/10.04. 2013

ASOCIAȚIA TOP HANDBAL BACAU

Susținerea, instruirea centralizata organizarea competițiilor la nivel de minihandbal in municipiul Bacau

25.000,00

19

25399/12.04. 2013

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE MINIFOTBAL BACAU

Campionatul Municipal de Minifotbal ediția 7

10.000,00

20

25401/12.04. 2013

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV OBLIO

Sport si sanatate pentru toti

10.000,00

21

25180/11.04.

2013

CLUB SPORTIV GREEN CLUB

Susținerea financiara a asociației pentru participarea in campionatul diviziei D si a echipei de juniori grupa C

10.000,00

22

25315/12.04. 2013

CENTRUL REGIONAL DE ECOLOGIE BACAU

Promovarea pescuitului sportiv si amenajarea zonei de pescuit lacul Bacau

25.000,00

23

25378/12.04. 2013

CLUBUL SPORTIV X-CAPE BACAU

Sanatate prin sport de performanta

20.000,00

24

25405/12.04. 2013

ASOCIAȚIA CLUB TENIS 60

Revitalizarea tenisului de masa in rândul elevilor si tinerilor din municipiul Bacau

10.000,00

25

24969/09.04. 2013

CLUBUL SPORTIV SAGA BACAU

Susținerea performantei tirului cu arcul in Bacau

15.000,00

26

25290/12.04. 2013

ASOCIAȚIA DELTA RANGERS AIRSOFT CLUB

Airsoftul bacauan la nivel de performanta

10.000,00

27

25113/10.04. 2013

CS VOLEI CARPATI BACAU

Turneul de volei masculin „OLD BOYS PRIETENIA,, BACĂU 2012

15.000,00

28

25396/12.04. 2013

ASOCIAȚIA DELFIN 2012 BACAU

Cupa Delfin la sărituri in apa

10.000,00

29

25340/12.04. 2013

ASOCIAȚIA SPORTIVA MAGIC BALL

Baschet performant pentru elevi

5.000,00

 • 1.  Suma totală alocată domeniului:      10.080.272 lei

 • 2.  Suma totală propusă de către comisie: 10.080.000 lei

 • 3.  Suma rămasa:                            272 lei

II. DOMENIUL CULTE:

Nr.

Crt

Numărul de înregistrare al dosarului

Denumire solicitant

Denumirea proiectului

Suma propusă de către comisie

1

25374/12.04. 2013

Biserica Ortodoxa de Stil Vechi”Sfantul Ilie" Bacau

Realizare strane credincioși Biserica de stil vechi Sf. Ilie Bacau

60.000,00

2

25385/12.04. 2013

Parohia Sf Gheorghe Bacau

Execuție vitralii artistice la Biserica „Sf. Gheorghe" Bacau

35.000,00

3

25338/12.04.

2013

Parohia "SfIoan" Bacau

Instalații de iluminat exterior

7.000,00

4

25173/11.04. 2013

Parohia Nașterea Maicii Domnului

Reabilitare lacas de cult

40.000,00

5

25260/12.04.

2013

Parohia Ortodoxa Lazaret

Amenajare Curte Biserica si punere in valoare a lăcașului de Cult

40.000,00

6

25132/10,04.

2013

Parohia "Izvorul Tămăduirii" Bacau

Consolidare, extindere și amenajare lăcaș de cult ortodox

180.000,00

7

25251/11.04.

Parohia "Sf Voievozi"

Construcție si instalații lăcaș de cult -

180.000,00

2013

Serbanesti

Biserica Pogorârea Sf. Duh

8

24714/08.04. 2013

Parohia Romano catolica Sf Cruce

întreținere si punerea in valoare a lăcașului de cult (reparație acoperiș)

80.000,00

9

25074/10.04. 2013

Intrarea Domnului in Ierusalim

Construcția Bisericii Intrarea Domnului in Ierusalim

175.000,00

10

25324/12.04.

2013

Parohia "Sf. Treime"

înlocuire acoperiș la Biserica Sf. Treime

40.000,00

11

24715/08/04. 2013

Parohia romano-catolica “Sf. Nicolae”

întreținerea si punerea in valoare a lăcașului de cult

200.000,00

12

25351/12.04. 2013

Biserica Creștina Baptista "Betel"

Reabilitare si consolidare clădire lacas de cult

15.000,00

13

25241/11.04. 2013

Parohia "Sf Dumitru" Narcisa Bacau

Construcție si amenajari interioare așezământ social filantropic- cantina sociala

150.000,00

14

25390/12.04. 2013

Catedrala Inaltarea Domnului

Lucrări pictura la demisol si mobilier bisericesc

550.000,00

15

24713/08.04. 2013

Parohia Romano - Catolica Sf Francisc de Asissi -Izvoare

întreținerea și punerea în valoare a lăcașului de cult

20.000,00

16

25019/10.04. 2013

Biserica Sf. Voievozi CFR

Reabilitare centru social filantropic

200.000,00

17

24913/09.04. 2013

Parohia Sf Voievozi Izvoare

Reabilitare ansamblu bisericesc

40.000,00

18

25339/12.04. 2013

Parohia Ortodoxa "învierea Domnului"

Amenajare lacas cult - demisol

100.000,00

19

25103/10.04. 2013

Parohia Gheraiesti Bacau

Reparație capitala capela funerara si securizarea bisericii noi

35.000,00

20

24796/08.04.

2013

Biserica pt. tineri "întâmpinarea Domnului"

Construire clădire cu destinația BISERICA PENTRU TINERI "întâmpinarea Domnului"

300.000,00

21

23887/28.03.

2013

Biserica Creștin după Evanghelie "Vestea Buna" Bacau

Amenajare si finisări exterioare si interioare

35.000,00

22

25398/12.04. 2013

Asociația Religioasa Adunările lui Dumnezeu din Romania "Filiala Sf.Treime" Bacau

Reabilitare subsol lacas de cult

30.000,00

23

24465/04/04/ 2013

Biserica Adventista de ziua a 7-a Conferința Moldova biserica locala, Bacau-Centru

întreținerea si punerea in valoare a lăcașului de cult

35.000,00

24

25172/11.04. 2013

Parohia Ortodoxa Sf Nicolae

restaurarea Bisericii Sf Nicolae

220.000,00

25

24965/09.04. 2013

Biserica lui Dumnezeu Apostolica Cultul Penticostal

Amenajare Interioara a lăcașului de cult

40.000,00

26

24712/08.04. 2013

Parohia Romano-catolica Inima Neprihănită a Măriei

întreținere si punerea in valoare a lăcașului de cult

15.000,00

27

25153/11.04. 2013

Parohia Sf Treime Jandarmi Municipiul Bacau

Reabilitare termica lacas de cult

25.000,00

28

25410/12.04. 2013

Parohia "Sfinții Trei Ierarhi"

Punere in valoare, lacas de cult

20.000,00

 • 1.  Suma totală alocată domeniului:     3.824.000 lei

 • 2.  Suma totală propusă de către comisie: 2.867.000 lei

 • 3.  Suma rămasă prin nealocare:          957.000 lei

IU. DOMENIUL SOCIAL

Nr.

Crt

Numărul de înregistrare al dosarului

Denumire solicitant

Denumirea proiectului

Suma propusă de către comisie

1

25392/12.04. 2013

FUNDAȚIA DE SPRIJIN COMUNITAR

Servicii de îngrijiri comunitare pentru persoanele vârstnice din Municipiul Bacău

59.130,00

2

25391/12.04. 2013

FUNDAȚIA DE SPRIJIN COMUNITAR

Centrul Comunitar Mozaic

14.175,00

3

25268/12.04. 2013

ASOCIAȚIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPAȚI NEUROMOTOR BACÂU

Prevenție, intervenție timpurie-recuperare

27.554,00

4

25326/12.04.

2013

ASOCIAȚIA CREȘTINĂ DE CARITATE ȘI AJUTOR „O VEDENIA BACĂU 2005”

Dezvoltarea serviciului social “Masa pe roți”

50.855,00

5

25321/12.04. 2013

SOCIETATEA NAȚIONALA DE CRUCE ROȘIE BACĂU

Centrul de servicii de îngrijire și asistență la domiciliu pentru persoane vârstnice -Deschideți o ușăl

31.378,00

6

25288/12.04. 2013

ASOCIAȚIA CREȘTINĂ, DE MISIUNE ȘI AJUTOR OLANDA-ROMÂNIA NUMITĂ „BETANIA”

Centrul de zi “Delfinul” pentru copii cu autism

101.386,00

7

25298/12.04. 2013

ASOCIAȚIA CREȘTINĂ, DE MISIUNE ȘI AJUTOR OLANDA-ROMÂNIA NUMITĂ „BETANIA”

Centrul de Integrare a Tinerilor

118.246,00

8

25345/12.04. 2013

ASOCIAȚIA CARITAS BACÂU

Locuință protejată pentru vârstnici

23.157,00

9

25232/11.04. 2013

FUNDAȚIA “EPISCOP MELCHISEDEC”-FILIALA BACĂU

Pentru trup și suflet

7.785,00

 • 1.  Suma totală alocată domeniului:      571.772 lei

 • 2.  Suma totală propusă de către comisie: 433.666 lei

 • 3.  Suma rămasă:                     138.106 lei

ni. DOMENIUL EDUCAȚIE TINERET MEDIU:

Nr. crt.

Nr. de înregistrare al dosarului

Denumirea solicitantului

Denumirea proiectului

Suma propusă de către comisie

1

24711/08.04. 2013

ASOC.

„DESPĂRȚĂMÂNTUL ASTRA” V. ALECSANDRI

Acasă la noi

5.000,00

2

24611/05.04. 2013

ASOCIAȚIA „ARMONIE ȘI CULOARE”

Festivalul tinerelor talente

8.000,00

3

25342/12.04.

2013

ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI „ȘCOALA GENERALĂ NICUENEA”

Nicu Enea la el acasă

8.500,00

4

25360/12.04.

2013

FUNDAȚIA „SFÂNTUL 1OAN BOSCO”- BACĂU

Strălucind ca astrele în lume

8.000,00

5

24627/05.04. 2013

FUNDAȚIA „IA-ȚI ACASĂ UN PRIETEN”

Susținerea activității adăpostului de câini fără stăpân

15.000,00

6

24383/03.04. 2013

FUNDAȚIA „NO NAME” BACĂU

Concursul de informatică „NO NAME” ediția a XVIII-a

19.000,00

7

25234/11.04. 2013

FUNDAȚIA „EPISCOP MELCHISEDEC”

Viața ta e în mâinile tale

3.000,00

8

25140/11.04. 2013

ASOCIAȚIA „VICTORIA”

Educație și sănătate prin sport

25.000,00

9

24904/09.04. 2013

SERBAN LUCIAN

Bacău: Palimpseste Urbane

4.000,00

10

25322/12.04. 2013

CRUCEA ROȘIE

Concursul „Sanitarii Pricepuți”

10.000,00

11

25018/10.04. 2013

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ

Dezvoltare personală prin învățare și citire rapidă

4.000,00

12

25264/12.04. 2013

ASOCIAȚIA „JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL”

Start up Antreprenor

10.000,00

13

25314/12.04.

2013

CENTRUL REGIONAL DE ECOLOGIE

Voluntariat pentru mediu

20.000,00

14

24455/04.04. 2013

MĂRIC IO AN

Tradiții băcăuane

5.000,00

15

25400/12.04. 2013

ASOCIAȚIA „OBLIO ȘI PRIETENII”

Vara cu Oblio

1.500,00

16

25240/11.04. 2013

ASOCIAȚIA „MIE ÎMI PASĂ!”

Vacanță activă 2

3.000,00

17

25031/10.04. 2013

ASOCIAȚIA „DERZIS ERUDITIO”

Sportul băcăuan

7.000,00

18

25330/12.04. 2013

FILIPCLAUDIU

Festival concurs de muzică ușoară pentru copii „Așchiuță”

8.500,00

19

25114/10.04. 2013

ROTARUBIANCA ANDREEIA

Studio fotografie

5.000,00

20

25149/11.04. 2013

ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR DE LA „ȘC. AL. I. CUZA-BACĂU”

Școala de Vară

10.000,00

21

25307/12.04. 2013

ASOCIAȚIA „ALBINUȚA VESELĂ”

Sunt român, român voinic

6.000,00

22

25371/12.04. 2013

ȘENDREA EUGEN

Istoria Bacăului

3.000,00

23

25355/12.04. 2013

ASOCIAȚIA „CENTRUL EUROPEAN DE EDUCAȚIE ȘITRAINING”

Academia tinerilor antreprenori băcăuani

2.000,00

24

25261/12.04.

2013

ASOCIAȚIA COMUNITARĂ „BRAȚELE PĂRINTEȘTI”

Activități recreative și culturale în rândul persoanelor cu deficiențe de auz

3.000,00

25

25039/10.04. 2013

ASOCIAȚIA „KARPEN 2010”

Viitorul verde al Karpenului

7.000,00

26

25325/12.04. 2013

ASOCIAȚIA CREȘTINĂ DE CARITATE ȘI AJUTOR

Atelier pentru dezvoltarea creativității și a inteligenței socio-emoționale

7.000,00

„OVIDENIA BACĂU 2005”

27

25367/12.04. 2013

MIOARA1ACOB

Concertul pentru suflet ediția a lll-a

9.000,00

28

24567/04.04. 2013

POPESCU CATINCA

Culorile Bacăului

3.000,00

29

25397/12.04.

2013

ASOCIAȚIA „MUTATIS MUTANDIS”

Mass-media și (non)educația tinerilor

S.O.S. spațiul public

9.000,00

30

25329/12.04. 2013

ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR DE LA ȘCOALA „MERON COSTIN”

Vocea mea e vocea școlii mele!

3.000,00

31

25408/12.04. 2013

ASOCIAȚIA „UNLIMITED CONNECTIONS”

Educație pentru o carieră europeană

20.000,00

32

24404/03.04. 2013

ASOCIAȚIA „ȘCOALA DE PIAN DRAGOS LUNGU”

Concursul Internațional de Pian „Frederic Chopin”

7.000,00

33

25292/12.04. 2013

ASOCIAȚIA ALBIA

Tradiție și educație prin voluntariat

5.000,00

34

25404/12.04. 2013

FUNDAȚIA COMUNITARĂ BACĂU

Sari pentru comunitate

7.000,00

35

25379/12.04. 2013

IONICA SORIN VASILE

Școala - plămânul verde

7.500,00

36

25407/12.04.

2013

IONIȚÂ ELENA

Repere aeronautice băcăuane

1.500,00

37

25382/12.04.

2013

IMBIR TEREZA MIHAELA

Atelier IT creativ

7.000,00

38

25364/12.04. 2013

ASOCIAȚIA „TERRA MATER”

Un mediu mai curat pentru tine

5.000,00

39

25395/12.04. 2013

ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII PERSONALE

Alege să fii sănătos

5.000,00


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU VICI